Skip to main content

Full text of "Descriptio Graeciae;"

See other formats


r. ■■ m&< 


'/ // ■ ////,;/. ////,///,/,/, 

• ///// {','//. /',//,//; DUKE 
UNIVERSITY 
LIBRARY Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/descriptiograeci03paus PAUSANIAE 

DESCRIPTIO GRAECIAE. RECOGNOVIT IOANNES HENRICUS CHRISTIANUS SCHUBART. YOLIMEN SECINDIM. 

5J3 


J.A, 

" A "1 

1 | 


m 
ega 
F 


■LORT £NC6 


L I P S I A E 


SUMPTIBUS ET TYPIS B. G. 


TEUBNERI 
MDCCCLIV. PRAEFATIO. v^ Liber VII. 

II, 10. KvaQvrog La; KvvaQrrrog Bekker. tacite (e PcAg?) 
eumque secuti SW ; KvaQrjrog edd. rell. MVabLb. Apud Strabo- 
nem XIV, 1, 3. p. 939. A. 633. C. 93. Kr. Myuntis conditor nomi- 
natur Kvdoijlog (Kvdottog cod. F.). Kvvctorpog librarii correctura, 
KvctQr\zog et Kv8or\log non nominis, sed scripturae diversitas esse 
videtur ; confusae sunt literae AeiA,A et T. — III, 1. Inter KQr\rag et 
f Pcckiov eKayseri coniectura inserui v.ccl^ in reliquis Bekkerum etDin- 
dorfium secutus ; e confusa codicum lectione certi nihil potui eruere. 
— 6. £jc te 'A&qvfiv e Sylburgii coniectura Bekker. SW. Dind.; 
praeter necessilatem. — 7. Qui Pausaniae est KXioitog a Strabone 
d. 1. Kvwrtog vocatur; de Erythris Steph. Byz. s. n. 'Eqv&qcci refert: 
ezccXelto 6e Kvco7tov7tokig ccTtb Kvcoitov. — IV, 3. duxficcvxEg iv rrj 
Ea^co habet quidem locum similem quo se tueatur, 3, 15, 3. ll%ovra 
lv ZTtciQtrj; at si respicimus lectionem variantem ad sequens (§.4.) 
ev rfj Ed\n.co haud improbabilis videtur coniectura priori loco haec 
verba correcturae margini adscriptae originem debere. Pro dv£6co- 
aavro praestat dv£%rr\6avro , quo deducit dv£6rr\6avro in La. — 
|V, 9« £7tl rijg XEcpalrjg nXXov Va SW Dind. ; probat Creuzerus; 
rroAn/MR; itolov rell. Deinceps rov evSov dydl^arog dedi; Evdov 
zov aydXparog edd. codd., eodem fortasse sensu; eGeI&elv scripsi 
cum Bekkero SW Dind., e Siebelisii coniectura; eX&elv edd. rell. 
9t codd. t Cf. de hoc loco Z. f. A. 1850. p. 112 seqq.; 1849. p. 292. 
Welcker kleine Schriften III, 516 seqq. — 10. Ulovog codd. omnes ; 
eandem formam habemus apud Plinium h. n. 5, 29, 31. (monte 
Pione), numumque indicavit Kayserus (Mionnet. Supplem. V. 141.), 
in quo Tldcov 'EcpE6Lcov. Salmasius inExerc. Plin. p. 568. b. JTqlco- 
vog proposuit; TlQiovog dedit Dind. ; idem tamen in Praeiatione 
fo.XV. apud Strabonem et Pausaniam scribendum esse TTqy]cov iudi- 

a* iv PRAEFATIO. 

cat. Consenlit Guil. Dindorfius , qui in Stephano Paris. s. v. IZotW 
sic: „Straboni 14,633. [vide Krameri notam ad h. 1. p. 94.] IlQrjCQv 
et IlQi]covog ex cod. restituendum pro vulgato Hqlcqv^ IlQLCQvog. 
Duplici vilio Hiovog apud Pausaniam 7, 5, 10. et monte Pione apud 
Plinium hist. nat. 5,29,31." Nostrum non est inquirere, num sit 
vitiosa nominis forma, sed num e rationibus criticis ad Pausaniam 
referri possit. — VI, 2. xb fiiyidxov iv xolg'A%aiolg solet Pausanias, 
ut v. g. hoc ipso segmento iv xotg ^A^/ctLolg idvvuCxevov et 7, 11, 7. 
Mox TiXXig edd. recc. Vb(?)PcdAgLb; Tifog La; TiXXrjg edd. anti- 
quae, M. Cf. Keil Analect. epigraph. p. 173. n. 1. Deinde xri- 
Gad&ai dedi cum Sylburgio Clav. PedAgLab ; %xr\GuG%uL rell. — 
3. Post i%\ xr\v r EXXudu (aptius xr)v iiti^EXXctSu) delevi bdov cum 
Bekkero MLb ; circumscribunt Siebel. SW Dind. ; — VII, 5. Ol- 
XiitncQ Se xco Ar}\ir}XQiov [xu cpctQ\iu%u] xoXjjirftiu r]v iXucpQOxuxov? 
Ad praecedcns cpuQ\iu%cQv erat leclionis varietas cpctQ\iu%u (vide 
SW. not. 21.) quae margini adscripta in hunc locum se insinuavit. 
Verba circumscripta eiicere voluit Clavierius. — 6. Quod olim pro- 
posui xloiovg xrjg^EXXadog adhuc placet; cf. Plutarch. Flamin. c. 10. ] 
— 7. ( EXXr]vcov %ui Puq§uqcov1 Etiam VIII, 4. Mu%edoGL %ui | 
gxquxlo, aptius videtur. Hoc loco quid sit ocsa — ixu'E,uvxo non 
salis perspicio; „quaecunque adversus Macedones aut Syrorum 
exercitum decreverunt." Siebelis; decreta adversus exercitum? 
Mihi oxl [ihv — ■ ixdl-avxo placet. — VIII , 7. Locus vexatus ; iv 
Kvvbg %uXov\iivuLg KecpuXuLg iv Xoyoig xb rrxxov r)viynuxo codd. ; 
ivXo%oig, ivXocpoig, evXoycog , ov% uXoycog, iv oXiyoLg (Emperius), 
ovk udrjXcog s. ov% uficpL^oXcog (Kayser); deinde xo xqslxxov , xb 
Xgov sunt coniecturae virorum doctorum. Polybius , quem aucto- 
rem sequi videtur Pausanias, libro 18,5- sic: oi yuQ TtQOSLQr\\nivoL 
XocpOL xuXovvxul fiev Kvvbg %ecpuXui\ unde Pausaniae restituo iv 
Kvvbg KaXovpivaLg xecpaXalg XocpOLg; cf. Plutarch. Flam. c. 8. Steph. 
Byz. s. n. Kvvbg %ecpaXai. lam sequens aXXa negalionem flagitat, 
ov xb r)xxov r]viyzuxo , ctXXu . . ., ita ut xb r]xxov cpeQ&v oppo- 
natur cladi internecivae ; %uxa Svvu^lv reslitui e vestigiis codi- 

v • ■ • 

cis-La {%u\ SvvufiLg); %ul SvvufieGLV rell.; ovxog o QiXLTtnog can- 
cellis circumscripsi, non aeque uvxbg (cf. Kayser.), quod cum vi 
quadam positum est; recte, nam dextrum cornu, cui praeerat Phi- 
lippus, bene rem g-essit. Conf. loci supra laudati Folybii et Plutarchi. PRAEFATIO. v 

Deinceps ig xo6ovxov inQaxr\d"r\ scribendum videri, recte observat 
Kayserus; minus necessarium puto quod idem proponit aXX axe 
6r\ et i^ayayelv , hoc tamen admodum esse probabile non nego. — 
IX, 1. xa circumscripsi; ante itdvxa ponit Dind. — 2. Fortasse 
dvekd-ov6tv et segmento 4. dvievai scribendum; cerle hoc Pau- 
saniae de Romam proficiscentibus solemne est. — 3. iaek&ovxsg ? — 
5. Inter Aay.e6at{ioviovg et ig xb^A%. desideratur articulus; vid. c. 
XI, 3. — 7. To6e (xade, xavxa) fiev 6r) ig xoGovxov inoaffiri 
conslans Pausaniae usus postulat. — X, 2. (Dilayqog Palmer. Wes- 
seling. Valcken. Siebel. Dindorf. ; (bilajioog codd. praeter Vb, in 
quo OiXavQog. Deinceps fortasse cum codd. omnibus scribendum 
erat oV Akevadov. Cum Dindorfio (praef. p. X.) Tt(jtayevi6ag scri- 
bere nolim, quum ex Herodolo 9,86. ionicam nominis formam hau- 
sisse videalur. — 5. iY*Qaxr\&r\6av , TtaQCc 6e xb eQyov yiXicov cpo- 
vev&evxcov scripsi ct distinxi; naQct xb eQyov dictum est ut itaQa x*\v 
(id%r\v 1, 32, 4.; iKQaxy&iiGav (iy.Qaxr\6av) , TtaQa xo eQyov , %tXicov 
6e cpovev&evxcov edd. codd. — XI, 3. cog ante %Xe't6xag notal Dind. 
(cf. praef. p. XXVI.); at unde orlum est? Mihi cog nleicxag expli- 
catio videtur ad 07to6ag i6xlv otog xe. — 6. avxb etQya6(xevovg?- 
— 7. Posl Ayaiovg- hiare sermonem post SW. vidilDind.; quod 
inter 6cpi6tv et ^A^atotg edd. habent ideovxo, expunxi cum Bekkero 
et (praeter Vb) codd. omnibus ; circumscribunt SW Dind. — 8. 
xrjg §or\&eiag, quod e margine, sensu inepto, huc irrepsit, notavi 
el capitis sequenlis initio post yevo(iivr\g reposui. — XII, 2. eXye r.al 
KalkiKQaxrjv x.x.X. Locus corruplus; ante VTtEQijoev codd. habent 
jtuv; Kayserus allerum KaXXtv.Qaxr\v expungit, et 6 6e iXa66cov 
scribit. Utrumque probo. — 9. 6%oXatxeQa Bekker PcLab; 6%o- 
XexeQa Ag; 6%oxXoxeQa Vb; 6%oXatox€Qa rell. — XIII, 4. xrjg 
ZrtaQxr]g glossema manifestum; xer/pg elg E%aQxr\v PcAgLb , quod 
lihrarii laevigantes in xrjg 2naQxr\g mularunt; ulrumque copulat La 
ig xo xelfog eigTtrJQ^e xrjg ZitaQxr\g eig EitaQxr\v , vvv 6e. . Etiam 
VTtrjQ^ev av suspectum est; omittunthaec verba MPcAgLb; eorum 
fragmentum loco alieno servavit La; quare notanda verba , et indi- 
| canda lacuna videlur , nisi forlasse i6e6Qa(iev av malis. — 7. (ie(ie- 
\vr\Kviag 6t * * * ag Zficog scripsi, praeter lacunae signum, cum MPc 
AgRLab (6tdg Pc , 6tdg MRAgLab) ; quod ante oficog Va, post vneQ- 
PrjvaiVb inserunt Ttei&et,, id expunxi cum MRPcAgLab. Quomodo 
explenda lacuna mihi videatur dixi* in SW. T. 1, p. XLIII; possis vi PRAEFATIO. 

etiam: (i£(i£V)]zviag *** [M£vaX%C\8ag o(icog %ag 67tov8ag vtC£q- 
fiijvcu. Praestat certe locum relinquere lacunosum , quam obducere 
lacunam cum codice interpolalo. Cf. Franz in Berl. Jahrbb. f. wiss. 
Kr. 1841. p. 218. — 8. iavrov vco uncis circumscribunt Siebel. 
SW. Dind.; av om. PcAg-; eius originem aperitLa, in quo ag ctv- 
(fin. pag.) ctv&QcoTtav. — XIV, 1. Lacuna fortasse nihil aliud hau- 
sit quam 6 $£, ut recte suspicatur Kayserus. — 3. @£ctoidc4v e 
Polyb. 38, 2. Clav. Dind. j @£Qi6av, Qioidccv, @£Qidav , @£q£6cc 
codd. — XV, 1. cp&ctvri Emperius; cpctvrj edd. codd. — 5. ig 
togovxo e Siebelisii coniectura; igxovxo edd. codd. — 7. Post /3ov- 
X£V(ia repetendus videtur articulus. — XVI, 2. tcqo post 6%adioig 
melius abest; mox post iiti%i%£v%ai expunxi Tofj , ut in SWpropo- 
situm a Dind. probalum est. — 4. v.a%a6%av%£g Sylb. codd. ; %a%a- 
Cxctvxa A; naxaoxavxog Sylb. Bekk. SW. Dind. — 10. xai xo iv 
%rj v7t£QOQict La; xai %r\v iv xfj vn£Q. VabAgLb; %a\ yr\v iv xrj 
vtC£qoq. rell. — XVII , 2. AaH£dai(iovioig Sh 'Erta(i. — xb A%ai%6v. 
Locum corruplum intaclum reliqui; Aa%£8ai\xovioig LaPcd; Aaxe- 
daifioviovg rell. Pro nal £v&vg in SW scriptum erat, approbante 
Creuzero, nXr\(ia%ig, quod a literis non nimis remotum quoad sensum 
absque controversiaestaptissimum: ut ex truncata arbore sarmentum 
saepe redivivum surgit, ita a Graecia depressa Achaeorum imperium. 
Sytburgius pro iykv£xo proposuit i(jiv£xo, idque recepit Dind. ; con- 
tra pugrial Kayserus ; non mutandum esse iyiv£%o , sed inserendum 
6v(icpOQa vel oXi&QOv aixiog ; ulrum sit facilius alii videant. Deinde 
idem (Z. f. A. 1849. p. 296.) pergit: Weiterhin traf eher Buttmann 
mit avov das Rechte , als SW mit vXr\(ia%ig^ sowohl darum, weil 
man, wenn letzteres geschrieben wird, xct TtXdova nicht ohne 
Zwang auf das fernerslehende X^Xtofirftiivov bezieht [quod mihi 
quidem in mentem non venit; ego copulo xct nXdova ava§Xa6%a- 
vu] , als auch weil der erste Blick schon zeigt, wie leicht avov 
in £v&v iiberging. Ne quid dicam de hac facilitate, scire velim 
qualis nunc sensus his verbis insit; Achaeorum imperium surgere 
conatur quasi e truncata et maiori ex parte arida arbore? Din- 
dorfius (praef. XXXII seq.) recipit Buttmanni avov et tres Pau- 
saniae locos profert, in quibus avov |vAov, unum in quo ava 8iQ- 
pa%a commemorantur; cui bono id fecerit, non expiscor. Deinde 
idem o%£ mutat in otyi, „quod adverbium non infrequens apud Pau- 
saniam" (sequuntur exempla);- rei vefitatem non negans argumen- PRAEFATIO. vh 

tationis desidero vim atque valorem. — 5. 6tadiovg o6ov ts tQiaY.ovta 
dniyov6a SWDind. (te tQidnovta e Bekkeri coniectura) ; o6ov tetoa- 
y.oatovg AgPd; o6ov ts tQianoGlovg AVbPcLa ; ooov nso\ tQiaxooiovg 
MVnLb; o6ov nso\ tstQanoaiovg Va. Deinde anixovGaVB.', dns tov 
(sic) M ; dniysi rell. Correctura ov6a margini adscripta ad verbum 
numerale relata cum hoc coaluit et sic duplex vitium procreavit. Mox 
Zovlnixiog Palmer. Dind. (cf. Praef. p. XXXII.); tavtr\g ovXyxniY.og 
La; OvXvpnMogreU. Cf.Hermann deGraeciaeposteaptamCorinthum 
conditione p. 7- n. 15. — 7. ^AyaioXg PcdAg; ^Ayaiolo MVa Vn Lb ; 
^Ayaiog AVb La. Hoc probat Kayserus, ftrJK non tertiam, sed 
primam personam esse existimans. — 9. "Attr\g 6h o6tig r)v — 
i&vQsiv. Recte in his verbis offendit Kayserus , minus tamen pla- 
cet quod proponit ovdsv avavtiQQr\tov \ fortasse anoQQr\tov ov , ab- 
solute dictum. De toto hoc loco conferendus est Schneidewin. 
Philolog. III, 256. — 10. 6r\6avtsg quod propositum erat in SW 
recepit Schneidewinus, probavit Creuzerus (Mythol. ed. tert. II, 375. 
n. 1.) ; 6si6avtsg edd. codd. „Liber ex setis scientissime complica- 
tis unum plantae iniicit laqueum, parte altera proles cum ipsis geni- 
talibus occupat." Arnob. 5, 6. p. 418. Hildebr. — XVIII, 1. Etabi- 
ovg o6ov ts scripsi; 6tad. ts o6ov tsR; tso6ov AMVabPcAgLab; 
dh o6ov Sylb. edd. recc; 6s o6ov ts SW; idem voluit Bekker. Mox 
s\a%i6tov 6cpi6i dsiypa dedi, iXdyi6tov cum La; i\dyi6td 6cpi6i 
dsiyiiata rell. ; in sequentibus ^svicov ab La omissum cancellis cir- 
cumscripsi. — 2. ua\ uqogcu diday&sig Kayserus; mihi olv.i6ai 
no\iv et cov6{ia6sv 'Aqotjv copulanda videntur. — 4. vnb Titd- 
vcov Clav. Bekk. Dind. : vnb TLavcov edd. rell. et codd. Deinde 
verba tr\g Ms6atscog tb bvofia quid sibi velint, non intelligo; fortasse 
post nivdvvov hiat oratio. — 10. Malim tsxpaiQOfiai. — 11. v.a\ 
ig SKxaidsKa sxa6tov; male sibi respondent %a\ et s%a6tov; in La 
scriptum est ixxidsY.a; fortasse in codice antiquo eadem scriptura et 
correctura superimposita vei margini adscripta procreavit meptum 
illud v.ai. — XIX, 2. vnryydysto AMVaVnLab et Pc pr. man. ; 
inr\ydysto Bekk. SW Dind. Pc corf. Ag Vb. — XX, 2. 6tscpavovg 
fisv tovg a6tayycov1 — 3. Fortasse . . . naQa tbv &qovov , tr)g ts 
Hoag dyaXfia. Tov ^OXvfxniovniQav. — 7. xat avtr)v tr)v diii-odov 
scripsi ; v.ata tavtr\v tr)v diii-odov (sl-odov) edd. codd. ; y.ata tr\v 
tavtr\ s%odov voluit Siebel. — 8. iv Ms6oa — h, Ms6oag est error 
in nomine sive Pausaniae, sive librariorum. De Mesoa Laconica viii PRAEFATIO. 

cogitari nequit. — XXI, 4. i^ywSylb.; placet. — 6. Tov &sa- 
tqov — ayaX\xaTa. Locus vix sanus , fortasse mulilus. Kayserus 
ante y vvaLY.bg inserit VTto ; at plura excidisse videntur. — 9. L7iit(ov 
TsdcoTrJQa; lectio vitiosa, incerta medela. „Equidem ex h. Hom. 
21, 5. corrigam dfirjtrjoa, quod tantum ad LTtrtcov perlinet. Sub- 
stantivum enim quod in allero versu sequeretur, quo referendum 
esset vscov omisisse videtur Pausanias, de priore tanlum sollicitus." 
A. Hecker in Schneidewini Philologo III, 488. Idem iam invenit 
Prellerus (Pauly Real-Encyclopaedie s. n. Neptunus. p. 553. not.) ; 
at eiusmodi omissio sensum mancum efficiens apud Pausaniam est 
sine exemplo. Lobeckii coniecturam Xmtcov TL&vvTrJQa (Paralipom. 
p. 429.) probat Kayserus; non placet versus male sonans. Quidni 
Xmtcov (jlsv 6 (OTrjpa ? — 10. 7tS7tOLrj(isva"AQScog, to 6s AnoXXcovog ' 
xal 'AqjQodiTrjg , r)g xai TtQog tco Xlijlsvl TS(isvog, Xi&ov scripsi et 
distinxi ex auctoritate codicis La , nisi quod hic olg habet pro r)g ; 
in SW. scriplum est TtSTtOLr^asvov e coniectura , olg cum La et sine 
distinctione post ^AitoXXcovog; secutus estDind. ; itS7toir\\isvov Lb ; 
7tsn0Lr]Kisva edd. codd. rell. ; 'AitoXXcovog • xai ^AcpQodkr]g %ai TtQog 
tco Xlijlsvl 6s s6tl Tspsvog' Xi&ov Bekk. PacdAg- et omisso po- 
steriore xai AMVab ; ds om. AgLa ; mutilam esse suam lectionem 
vidit Bekkerus. — XXII, 2. s%cov nai ysvsLa dedi cumAMVabAg; 
syov edd. rell. PcdLab ; deinda TtQoasypvTai Schneider. Dind. ; 
7tQ06s%ovTsg edd. rell. codd. — 4. s6tlv. ( Eq(jlov va(ia scripsi, 
viam monstrante Valckenario (Diatr. p.289«), cuius ing^eniosam con- 
iecturam s6tlv'Eq(iov' 'Eq(iov va(ia laudant Clav. Siebel. Bekker. 
Creuzerus (Mylhol. III, p. 503« n. 1.) ; s6tl tov c EQ(iov ,f 'A(ia edd. 
codd. Sic Nv(icpcov va.(xa Plat. Phaedr. p. 278. B. — 5. 0vXo- 
Safistag Dind. Ag\ ; &LXoda(j,siag rell. — 6- Hoc loco et 6, 12, 9. 
7,6,1. codices omnes sibi conslant in T^ksLa s.TQLria, ne unus 
quidem per aL scribit nomen ; eadem constantia TQLTia offerunt co- 
dices Strabonis 8, 3. p. 112. 113. Kram., Tritia codd. Ciceronis ad 
Attic. 6, 2. In TQLTaia consenliuntlibri Herodoti et Polybii. Nomen 
gentile §.9. codices omnes scribunt per ai (TQLTasLg\b; me quasi 
nolente impressum est TQLTSslg); apud Slrabonem Tqltlscov melio- 
res pag. 112- 1. 11., TQLTaLslg ut videtur omnes p. 202. 1. 13. Stepha- 
nus Byz. hab§t TQUSia et TQLTaia, de duabus urbibus. (Cf. Meineke 
p. 637.) Utraque forma eliam in Achaica urbe in usu fuisse, gen- 
tile vero ab altera derivatuTn praevaluisse videtur, cuius rei plura PRAEFATIO. ix 

obvia sunt exempla. — XXIII , 3- Xovo^iivoig (Xoviiivotg e Siebel. 
coniectura dedit Dind.) usque yivsaftaL a glossatore profecta viden- 
tur; dissentit Kayserus. — 4. ds om. La; deinceps ig xrjv &d- 
Xaaaav s%sl est contra usum Pausaniae , qui dvi%SL dicere soiet; 
av absorptum a praecedenti terminatione — av, et margini adscri- 
ptum se insinuavit post d%dvaxov, (d&dvaxov av PcAgLb.). — 
5. MsLyavixagMYhAgLa.b ; Mayavlxag Va ; Msyavixag edd. ; nomen 
vix sanum. — 8. f Tyisiav xs ovofidfcG&ai; locus corruptus; cf. 2, 
11,6. — 9. KaVHoag saxiv dXXog scripsi; aXaog edd. codd. ; ea- 
dem confusio saepius redit, ut 2, 13, 5. 7, 27, 12. 9, 8, 1 et 2, 29, 1. 
Mox r] av — s%r\ scripsi cum Dind. e Bekkeri coniectura; r] dsl — 
%%sl est alia Bekkeri coniectura; r\ dv — s%sl edd. codd. Deinde s%cov 
dedi cum codd. omnibus (silet Pc); s%ov edd.; constructio haec 
frequentata Pausaniae. — 10. naxsv&v xrjg iaodov malit Siebel. 
Allg. Lit. Ztg. 1839. p. 264., haud improbabili coniectura. Deinde 
scripsi &sovg — it- "Agyovg e Bultmanni auctorilate cum Bekk. SW. 
Dind.; nolo lamen negare aptius esse quod a Palmerio et Siebelisio 
propositum est ^Aoysiovg; illud propius accedit ad literas; ia- 
aKXOvg Kuhn. Clav.; inanxovg Porson. ; ig avxovg edd. rell. et 
codd. — 11. dvrjXcofxiva et ovxco pro avxovg Kayserus ; utrumque 
placet, nisi fortasse pro avxovg malis avxd. — XXIV, 2. KoQrjg 

— xrjg ArnjLrjxoog scripsi ; Koorj — xrjg ArjfjLrjXQog codd. ; Koor) — 
xrj Jr\^r\TQog edd. — 3. aXXa xoiavxa codd. ; dXXa xs %al xoiavxa 
edd. — 5. dia[is[iivr}KS Porson. ; diafisfisvriKivat, edd. codd. — 
8. Pro v(pr\yr]Gig scribendum forlasse cpvarpLg. — 10. Vel expun- 
gendum est rj post iiaXXov cum Emperio , vel scribendum xiv.xovsg. 

— 11. sl — (D&oixo, locus corruptus; pro sl codd. habent strj; 
w&oixo omittunt omnes praeter Vb; silet M. — 12. ava%Xivovaav 
scripsi, ut §. 10. legitur; avaxLvovaav edd. codd. — 13. Toiovxo 
ys — xov OQOvg; locus desperatus, vix sanandus; coniecturis in 
SW expositis addantur Prelleri et Kayseri conamina in Z. f. A. 1849. 
p. 299. — XXV, 8. bdsvaavxL — KsZxaL; Locum conformavi secun- 
dum coniecturam meam in SW. T. II. p. XXIV. proposilam, a 
Kaysero probatam; ig BovQav dnoxQaTtia&av daXdaarjg ds iv 
b*s%ia Ttctl r) BovQa iv oqsl KsZxaL edd. codd. — 10. [lavrsia scripsi; 
Liavxsiag edd. codd.; post saxiv expunxi XafisZv cum VaPcAgLab. — 
XXVI. 1. AlysLQaxcov — AlysiQCOv; nihil mutavi , malim vero Ai- 
ysLQaxcov utroque loco ; ubique enim apud Pausaniam est r) AiysiQa, x PRAEFATIO. 

contra quem usum constantem nihil proficere videmur si in alio 
scriptoris cuiusdam loco longe dissito xa AiyeiQa invenitur. Apud 
Stephanum Byz. s. n. Oeveog pro AiyeiQoig Meinekius suspicatur 
AiyeiQct; praeter hunc locum iv AiyeiQOig legitur adhuc ap. Plut. 
Quaest. gr. extr., sed de loco quodam in Megarensium finibus. — 
2. ''lcovcov exi oixovvxcov adhuc placet. — 10. Mendum latet in 
verbis ov6e ael cpnelxo xal Icovcov exi iypvxcov; scripserim equidem 
o 6e del <pneixo. — 14. Genuinum nomen navalis Pellenensium 'Aq- 
yovavxai fuisse videlur, quo deducit nominis interpretatio et scri- 
ptura codicis La , "AQyoaxovavxai et"AQyoaxovavxag. — XXVII, 5. 
eixovag . . . xr\v (ihv Clav. Siebel. SW. Dind. PdAg; efoova . . . xr\v 
(iev edd. rell. MVabLbPc. Quum utraque structura Pausaniae sit 
familiaris (vid. ad 9, 11, 4.), lectio codicis La vero ambigua, prae- 
ferendum est efoova. Liber VIII. 

I, 1. Mo&covr\v La; sic 4,3, 10. 4, 24, 4. 4, 18, 1. 4, 23, 1. 4, 
35,3; Me&avrjV edd. et rell. codd. — 2. xrjg 6e yrjg — eiawoQoi; 
absurda haec descriptio aPausania profecta non est; post enftolag 
haec fere excidisse videntur: xag exfloXag (r) TQicpvXia iaxi xal xrjg 
JSedag al ixfloXal) TtQog xr\v Meaa., s. xag hfioXag (r) TQicpvXia 
Uyexai xal AenQeog, xfjg 6e Nedag at ix§o\a\) TCQog x. Meaa. 
Deinde Av(iaicov eialv o(ioqoi e Steph. Byz. s. n. Av(ir\ esse reci- 
piendum recte observat Kayserus ; Av(iaioi eiaiv 6(ioqoi Siebel. SW. 
Dind.; Avfiai.cov eiaiv oqoi codd. et rell. edd. — 5. 6eQ(idxcov xcov 
otcov placet. — 111,3. OvQaiaxa xovx-ov codd. ; OvQaiov xovxov 
e cap. 35, 7. Sylburg. edd. recc; variat nominis forma. — 7. ia- 
OQcovxa codd.; correxerunl ex Homero edd. recc. ; at cur non cor- 
rexerunt v. g. 9, 41, 5? Deinde daxeQeg r\ iitl xiprfi — IV, 9. Dis- 
plicet yvvr) yv(ivr\; „yv(ivr\, ut quae nuda e mari enataverit" Siebel., 
quod unde resciverit nescio ; mihi yv(ivr\ vel e dittographia , vel ex 

(isvrj • 
hac scriptura ne7toir\(ievov yvvr\ = i. e. neitoir\\xevr\ yvvrj ortum 
videtur. — V, 3. 'AXea $ave&r\%ev 'A&r\va satis speciosa Spengelii 
(Rhein. Mus. N. F. V, 362.) est coniectura ; at cf. A. Hecker. Com- 
ment. crit. de Anthol. p. 100. — 6. in\xQixr\g — yeveag Emperius; 
placet. Deinceps xe xa ig scripsi; xe ig codd. ; xcc ig Clav. Siebel.; PRAEFATIO. xi 

6s xd ig Sylb. Dind. — VI, 4. noog (iWTglcov r) vnsq xb OQog? — 
VII , 7. drjXa Igxiv ^AXs^avdqov ftavaxog codd. ; drjXog zgxiv 6 ^AX. 
%avax. Bekker. SW. Dind. ; recte 'AXs£. &av. damnat Siebel. ; cf. 
Hall. Lit. Zeit. 1840. p. 751. — 8. Malim xcov Ig TXavxov. — VIII, 4. 
cpaivsxai oixr\Gagr) TLoXiv (s.IIxoXlv) bvo(ia£ovGL t * cf. cap. 12, 7. — 
IX, 2. ^Enidcoxov xaXovfisvov scripsi; idem vult Kayserus ; 9 BmlS. 
xaXovfisvov edd. codd.. — 5. ^Avxivor\v Palmer. Clav. Siebel. coll. 
cap. 8, 4, 5. (cf. Hall. Lit. Zeit. 1840. p. 751.) ; Avxovbr\v edd. rell. codd. 
— 6. xai ayaX(ia iXsinsxo Goldhag 1 . Clav. Siebel. ; ayaXiiaxog SW 
Dind. e coni. Bekkeri ; aydX(iaxa codd. — 8. soyov s%sl Sylburg. 
Valcken. Kayser. ; sl%s edd. codd. — 9. Aio\xsvsiav s. Ascofisvsiav 
Meineke (Z. f. A. 1845. p. 1067.); Aso(isvsLav edd. codd.; xal ante 
Mavxivslg expunxerim. — X, 2. ov nQoGco 4 Gxadicov A. Schafer 
(Rhein. Mus. N. F. V, 61.). Coniectura speciosa, comprobata a 
Kaysero et Curtio (Peloponn. I, 268. n. 9.), quam tamen neque loci 
interpretatio postulat, neque raliones, crilicae suadent, quum apud 
Pausaniam omnes coniecturae e signis numeralibus derivatae, suspe- 
ctae sint fidei. — 4. 'OGoyaa scripsi ex auctoritate titulorum My- 
lasensium et Strabonis; cf. Bockh. Corp. Inscr. H, p. 476. N. 
2693. 2700. Hentzen in Bullet. dell' Inst. archeol. 1849. p. 187. 
Kramer. ad Strabon. 14. p. 136. Meineke Vind. Strab. p. 226; 
Oycoa, 'OyoZa, 'Oycova edd. codd. Mox avsiGi xa\ SW. Dind.; 
damnat Franz. (Berl. Jahrbb. 1841. p.. 216.); avsiGiv edd. rell. 
codd. — 7. Ante GvyxsLiLsvov expunxi xov cum Bekk. PcAgLa, 
post hanc vocem avxca curn AgLa; utrumque uncis notant SW 
Dind. — 10. ox sg"lXL0v r)X& 'Ayanr\vcoQ. Kayser. — XI, 4. 
Forlasse: xovxcov b 6s Ooi£cov. Nomen suspectum. — 5. xa In- 
niv.a xo 9 A&. Beliker. PcAgLb et ut videturLa; xa tnn. xcav *A&. 
rell. — 6. daipavxsg sv&a snsGs xal dva&ivxsg slxbva A. Schafer 
d. 1. p.61.; accederem si scriptum esset tr)v sixbva. — XII, 1. 
Verba Aqxadcov Ss iv xolg dgvLiOLg — cpsXXov bvo(id£ovGLv omnino 
aliena sunt ab hoc loco; apte collocantur cap. XI, 1. post dicc 
rav SqvoHv. — 2. ovo(ia£b(isvov 'AXxifjiedovxog Kayser ; placet. — 
XIII, 6. xcov xaxsLXsyfiivcov noXscov scripsi; raig,xaxsLXsy(isvaLg 
noXsGL edd. codd.; dativus a librario reposilus est autumante haec 
pendere ab vnoxsLxai , quod est contra regionis naluram. Deinde 
Kacpvai et capitis sequentis segmento primo Kacpvalg, Kacpvcov e 
Sylburgii coniectura scripserunt Siebel. (ed. min.) Bekker. SW. xii PRAEFATIO. 

Dind., pro eo quod codices habent KaQvai. Factum nolim; sed 
videquas turbas excitetCurliusin librosuo praestanlissimo: „Sylburg 
h&l Kceqrvat geschrieben, und diese durch keinen verniinftigen Grund 
(bona verba, quaeso!) gestiilzte, allen Handschriflen fremde (quae 
omnium coniecturarum indoles esse solet), der Lage der Orte 
durchaus widersprechende Lesart (in ipsius Curtii carta Caryae situ 
iusto indicatae non videntur) haben J. Bekker , sowie SW aufge- 
nommen. Die Stelle beweisl recht deutlich, wie unmoglich es ist, 
ohne Kenntniss des Landes den Text des Pausanias kritisch festzu- 
stellen." (Peloponn. I, 214. n. 23.). ldem in Indice s. n. Pausanias : 
„Texteskritik des Pausanias ohne Orlskenntniss unmoglich." Frustra 
igiturdesudarunt omnes qui hucusque in emaculando Pausania ope- 
ram collocarunt; placeat aliquando viro in his regionibus versato 
laborem suum bono scriptori dicare ; ab eodem exspecto inter- 
ea interpretationem verborum Talg KaT£iXey[iivaLg %6Xe6l. — XIV, 3. 
to eXvtqov Schneider. Siebel. Curtius (Pelop. I, 210. n. 2.); to om. 
edd. codd. — XV, 1. Scribendum puto %ai xa Tiaoa 6cpi6L\ ex- 
pungere xa ama malit Kayser. — 3. v%o%&oviovg Kuhn. CJav. 
Siebel. SW. Dind. ; i%L%&oviovg edd. rell. codd. ■ — XVI, 1. rsQOv- 
telov %az avTfjv tyjv bdov? — 3. yoQco Aai$a"kov, %OLr\§ivTa 60- 
cpcozsQa ov &Ea6a[iEvog'? — XVIII , 4. xai al^iv; quid sibi vult xalt 
Fortasse yvvai^ivl — 7. Verba &v6iaig te a%OQQr\TOLg v.ai %a- 
&aQ(iotg hoc loco inepta rectius §. 8. post Tr)g (laviag collocantur ; 
la6aw ty\v vo6ov 6 MsXdfiTtovg Sia te l%e6lcov nai &v6lcov Ti]v'HQav 
(lELlL^afiEvog Pherecydes ap. Schol. Hom. Od. 15, 225. p. 125 Sturz.; 
Tv%ov6aLg xaxraQLicov 6cocpQOvr)6ai 6vvi(3r} Apollod. 2, 2 7. ib. Heyne. 

— XIX, 4. TtaQcc tovtov r\ bSog edd. codd. — XXI, 3. t6 ds 
^A6%Xr\%L0v Kayser ; to te ^A6%X\}%lov edd. codd. — XXII , 6. dv- 
vaLTO av a7tOTET[ii](jLivrj %ote fioLQa i^avTCOv? — 8. Pro TETgaxo- 
6iovg Curtius Pelop. I, 216. n. 28. vult T£66aQaxovTa. — XXIII, 2. 
TtETtoi/YfiaL yi)g %co(ia 8l ov a%UQy£TaL Musuri interpolalio videtur; 
TtETtoirjTat Trjg yr)g %co\xaTog aitEiqy. , %£%. yrjg %c6(iaTog a%£LQy., 
7t£7t. tov %C0LiaT0g anuQy. (irtEiQy.) codd.; %£%. yrjg %co(ia og 
a%ELQy£TaL La ( %co(ia * * og a%EiQy.l). Deinde e codicum ve- 
sligiis Kacpv£v6LV (IXaflog scribendum videtur. Mox avaTuXav- 
wg codd. omnes, quod diclum est ut a%o&avovTog 3, 12, 3; 
avaTuXav e Goldhageni coniectura edd. recc. Cf. eliam 9- 39, 2. 

— 4. Post MsviXaov expunxi yaQ; uncis circumscribunl Bekker. PRAEFATIO. xm 

SW. Dind. — XXIV, 1. xov 'AqiCxa — NvKxifiov; latenl corru- 
ptelae in nominibus; nuQ&Qiovog codd. ornnes; deinde nsQLCprjxov 
cpQOvvxxi(iov s. cpQovvvxxifxov s. cpQOvvr\%xi(iov codd., ivvxxifiov La. 
Vestigia nominis IIoQcpvQicovog inter nsQLCprjxov et NvKxipov de- 
prehendere mihi videor. — 3. Post Zaxvv&og expunxi ys (xs) ; pro 
ZsiQaicov praestat Zslqcov. — 7. ig xoOovxov vipovg scripsi ex usu 
Pausaniae; vipog edd. codd. ; in simili locutione 7, 15, 3. et 9, 31, 7. 
erratum videtur; illo loco ig xooovxo dsifiaxog, hoc i)lLniag ig xo- 
oovxo scripserim; fortasse eliam 7,8,4. ig nlslaxov cofioxrjxog ; cf. 
8, 28, 3. n. 14. SW. — XXV, 1. Confusa est descriptio geogra- 
phica; ordine inverso iter fecisse videtur Pausanias. — 2. tov %al 
Alovvxa 6vo(ia£. Bekker SW\ Dind. ; hic tamen xs malit delere 
(praef. p.XXIL). — 3. Hui ante &slrcovOav notavi ; addidit librarius 
a (isxa pendere Oslnovoav sibi persuadens. — 4/OyJuog La ; olxog 
codd. rell. ; "Oyxog cum Steph. Byz. Palmer. edd. inde a Facio ; mox 
Oyniov AVaPeAgLab; Oynsiov MVb ; "Oyxov e Sylburgii conie- 
ctura edd. recc. ; segmento lQ."Oy%ov codd. edd., quod non mulavi, 
collatis exemplis similibus, ut "laaog^ 'iaoiog, "inaQog, 'inctQLOg, 
I(jfA,rjv6g^ 'iGfirjvLog , "Slksvog, 'SlXsvLog, al. — 9. svacvsxco G. 
Hermann. ap. Stoll. ad Antimach. p. 54; sco uivsxco La, Buttm. 
Bekker. SW. Dind. ; variant codd. rell. ; nodag ulvsxco Duntzer Ep. 
Fragm. I, 102. Bergk. in Bullet. dell' Inst. archeol. 1848. p. 140. — 
12. "Ogol ds r\yr\vxuL deleto seq. a oi Porson., quod placet ; certe ot 
expungendum post a. — XXIX, 1. Qsalg xalg (nsyuluLg* — 2. 
Verba 'E&sXovOl — xalua&cci inepta et ab hoc loco prorsus sunl 
aliena. — XXX, 3. OivoSLg et Oivor\g scripsi ex emendalione Sie- 
belisii (ad h. 1.) et Dindorfii (praef. p. XV.) ; Elvosl^ et ELvor\g (ov- 
vosig et avvorjg MVa) edd. codd. — XXXI, 3. 'HqukHu La ; ( Hqu- 
vlr\v edd. et rell. codd. ; cf. Keil Analect. p. 123. Stephan. Paris. s. 
n. HQazlijg. — 6. 'Aq)Qo8ixr\g yuQ svsxu dedi; ^AcpQ. ys sv. e con- 
iectura in SW. proposita Dind.; idem suspicatur ante AcpQod. exci- 
disse insl (praef. p. XXXIII.); 'AcpQod. xs sv. (sl'v.) edd. rell. codd. ; 
deinde post (ihv delevi yuQ, utpote correcturam loco alieno insertam, 
cum Clav. Bekk. SW Dind. VabPedAgLb. Pro ig loyovg apte Dind. 
malit ig dokovg. — 7. Ante (isyiftu edd. (inter uncos Dind.) habent 
lsqov; at plura exciderunt. — 9. noUadog, i%\ d' avxcov xco 
sxsQcp? — . XXXII, 2. iiti%lr]OLg 6s scripsi ; ini%lr\OLv 6s edd. codd. 
— 5. sg voxsqov nullo a!io loco scripsit Pausanias; fortasse ig xiv PRAEFATIO. 

nXiov vGtSQOv. — XXXIV, 3. Nomen excidit ante 6vo(ia%6(isvov. — 
XXXV, 3. Vel Gta6iotg — rfestg vel Gta6iovg — s&tg scribendum 
videtur. — 5. 2%td6tg scripsi j 2%td6r\ La ; 2%td AMVabPcAgLb ; 
2%tdg Sylb. Clav. Sieb. Bekk. SW. Dind. ; deinde 2%ta6itt6og AM 
VaPcLab ; 2%tdtt6og Sylb. Palmer. edd. recc. Vb (?) Pd ; utramque 
lectionem habet Ag. — 6. iv ccqtdtSQa dedi; ig aottits oa PcAgLa ; 
ig aotGtsoa Dind. VbLb; ig aQtatsgdv rell. — 10. vnsQ tovtov 
Siebel. SW. Dind. PacdLa; vtco tovtov rell.; lilem dirimere potuit 
Curtius. — XXXVI, 3. tSQsiatg tr\g &sov"! — XXXVII, 2. int 
tbv tvnov La; irtl tcov tvncov codd. rell. ; excidisse numerum plu- 
res viderunt. — 2. 3. (isydXrjg Mr\tQog. 0scov 6s avtd td dedi 
cum SW; (jLSydhjg MrjtQog ftscbv. Avta 6s td edd. rell.; (isy. 
fjLfjtQog ftscZv 6s avta ta PcLab ; 6s om. MVab ; (isy. (jtr\tQog %a\ 
%scov 6s avta td Ag. Nunquam (isydXrj (ir\tr\Q Q-scov dixit Pausanias ; 
quae Franzius conlra lectionem meam disputavit (Berl. Jahrbb. f. 
wiss. Kr. 1841. p. 216.) ex usu Pausaniae quodam proprio, ab ipso 
Pausania non comprobanlur ; cf. v. g-. 8, 31, 5. 7. 10, 35, 4. — 3. Gt- 
6r\Qco r} %oXXr\l — 7. tr)v d.Qfr\v nullo alio loco apud Pausaniam in- 
venitur. — XXXVIII, 3. r\ ante iv om. La ; in rell. codices se in- 
sinuavit in hunc locum pronomen r), quod post nr\yr\ exciderat , ubi 
e coniectura repositum est a Bekkero. — 4. rtQOSvl-d(isvog ? Amat 
Pausanias verba composita cum praepositione tcqo. — 5. yivovg tcov 
dnb "Aq%. Siebel. (cf. Hall. L. Z. E. Bl. 1840. p. 755.); placet. — 6. 
ig tdg Gxtdg; haec verba ab interprete addita videntur. — 11. (liXog 
drto trjg GvQtyyog et genitivus JJavog a vulgari sermone abhorrent; 
fortasse to trjg GvQtyyog (liXog ivtav&a vnb IJavog svQS&rjvat. — 
XXXIX, 5. dyovGt itdvta ig tikog scripsi; dyovGtv ig ndvta 
int tiXog edd. codd. ; neque ig ndvta, neque dystv inl tiXog 
dicit Pausanias ; ig erat correctura ad ini; cf. 3, 9, 7. 4, 12, 4. 
8, 37, 11. — XL, 2. tcbv iv tcp no6i e Siebelisii coniectura; 
tbv iv t. no6. edd. codd. — XLI, 7. Hoc loco et c. 42, 1, 3. 
codices meliores habent 'EXaivov; recle fortasse. Articulum 
ante avtco expungit Kayserus. — 10. "EGtt 6s vnsQ — iv Kco- 
tiXcp. Locus corruptus ; nuuquam, quantum reminiscor, Pausa- 
nias irti%Xr\Gtg ponit pro ovo(ia; fortasse : . .'EntnovQiov KcottXov 
6vo(ia£6{isvov' (hoc verbum partim syllaba praecedente absorptum 
est, partim latet in (isv)' 9 AcpQo6itr\ ti iattv iv KcotiXco irtinXr\Gtv, 
%ai avtrj.. — XLII , 7. ysvsa Siebel. Bekk. SW Dind. ; ysvsatg edd. PRAEFATIO. xv 

rell. et codd. ; quidam viri docti addunt Svco vel Svaiv. — 9. 10. (ivafia 
etAlyiva? — XLIV, 7. uqov &eov'Acpvetov'? — XLV, 4. SevxiQco 
Goldhagen, Dind.; vaxiQco edd. codd. — XLVI, 4. Post lovxt de- 
sideralur aliquid. — 5. xr)v neQt(iexQ0v xov (ir\xovg ; verba absurda ; 
variat lectio inter 7taQe%6(ievog et ne Qte%6(ievog ; praepositio neQt 
(yQ. neQt) margini adscripta et deinceps male cum (lixQOv copulata 
turbavit sensum ; scribendum xo (lixQov xov (irjxovg naQe%6(ievog. — 
XLVII, 2. Avyr\g eixcov scripsi; cf. Z. f. A. 1847- p. 292; avxr\g 
sixcov edd. codd. Mox XoiQag dedi e correctura Dindorfii (praef. 
p. II.) et Schneidewini (Gotl. gel. Anz. 1848. p. 1276.) ; ycoQagLz-, 
%r\Qag edd. et rell. codd. ; eodem modo c. 48, 5. ubi %coQav La, 
%coQav Lb , %r\Qav MVb, %r\Qavre\\. — 6. r Hy£(iovr\v xr)v avxrjv; verba 
corrupta; fortasse xr)v xavxrj. — XLVIII, 1. xaXov(iivr\g Dind. praef. 
p. XXX ; xaXov(i£vog edd. codd. Deinde KQtaog Meineke (Z. f. A. 1845 
p. 1067.); KQolaog edd. codd.; TLvQQiag Dind.; TIvQtag edd. rell. 
codd. — 2. xat iv Ne(iia xd aiXtva Meineke ad Euphor. p. 114. ; 
xa\ xa iv JVfjtt. aiX. edd. codd. — 4. avxbv int * * xov Aax. Dind. ; 
avxov. int yaQ xbv Aax. edd. rell. ; yvcQ om. LaVb ; yaQ xbv om. 
MVaPcAgLb. Deinde §.5. xa intvixta dedi; xe intv. edd. recc. 
codd. ; ye edd. antiqq. ; [xe\ Dind. — 7. Avyr\v iv yovaat Valcken. 
Jahn archaol. Aufs. p. 49. Welcker kleine Schr. III, 186. Curtius 
Pelop. I, 272. n. 25. Dind. ; avxr\v iv yovaat edd. rell. codd. — 
XLIX, 2. nolet olxcov (iexa tr)v scripsi; noXet (isxotxcov xaxd tr)v 
edd. antiqq. codd. ; correctura ad xaxa male adhaesit verbo oixcov; 
SW. Dind. noXet (lExotxcov (iexa xr)v. — 3. td te aXXa r\ ipv%r\ x. t. e. 
Desideratur aliquid; ipv%r) xdXXtaxa xal (idXtaxa nQacog coni. Sieb.; 
tyv%r\ xdXXtaxa xat nQacog coni. Bekk. ; fortasse xa xe aXXa ev r\ 
i\)v%r\ xat (idXtaxa nQacog. — L, 8. xb iv Tv&ico ? — LI , 4. Ubi 
lacunam indicavi edd. inseiunt vtxr\advxcov, quod ignorant codd. ; 
latius patet lacuna; cf. Plutarch. Philop. c. 17. — LII, 3. intxov 
HeXonovvrptcov malim. — 5. xi&e(iat Sylb. edd. recc; tt&ivat 
A codd., in quo tt&eir\v dv potius latere videtur. Mox xb iv IHq- 
! aatg Bekk. SW.Dind. ; xal iv TleQaatg A codd. praeter La , qui neque 

\ xo neque xat habet. Scriptum fuit iv TLeQa. (hoc per compendium), 

| quod in xat iv IleQaatg resolverunt librarii , quum deberent ix IIeq- 

aav. — 6. r.ro iv Teyea? In epigrammate aptius fortasse distinctio 

ponitur post xvquvvcov; deinde d(ic6(ir\xov scripsi; d(Jtco(ivtov La; xvi PRAEFATIO. 

diicoinjxov edd. el rell. codd. — LIV, 3. diej-eX&dv? — 6. eiTtelv 
TCQog avxbv d 'A&rjvaZoi ? La om. xd. 

Liber IX. 

II, 3. 'Axxaicovog xomfvBekk. SW. Dind.; 'Axx. xatxrjv MVa 
PcAgLb ; ^Axx. xa\ sine xrjv edd. antiqq. VbLa. Deinde cpac\ xrj 
edd. antiqq. cpaa\v xfj Vb ; cpccalv oixrj MPcAgLb ; cpac\v ol xrjv Va; 
cpdfievoL xrj Bekk. SW. Dind. ; at ol correctura est ad praecedens xa\ 

\ OL 

xrjv. (xaixrjv; sed correclura in margine.) — 111,7. xoCfirjCavxeg 
edd. antiqq. et codd. omnes; xofiicavxeg Sylb. Bekk. SW. Dind. 
Lacunam indicavi. — 9. 'Tno Dind. e coniectura Bekkeri ; VTteo 
edd. codd.; correctura adscripta procreavit [v7to}xaxafidvxL. Deinde 
ZcpqayLxldcov probandum videtur. — IV, 2. 6e 'Adyacxov xaVAQ- 
yeicov Kayser; idem voluit Dind. praef. p. III. ; 6e"Agyovg (ayovg 
PcAg) xov xa\ AQyeiov MVaPeAg; 6e aqyovg ov xa\ aQyiov Lb; 
6e Aqyeicov edd.; 6e eitl^ omissis mediis Vb. — 4. Pro rjfiicea 
matim rjfiieQya, ut 1,40,4, 9,2,1. 9,39,4. — V, 8. Lacuna for- 
tasse nihil aliud hausit quam TteQi. — 9. xaxa 6e xrjv XLfxcoQiav x. x. e. 
Verba vix sana; e%et 6e sc. r) xtficoQia; cf. W T elcker Ep. Cycl. I, 
258. n. 415. — 11. Oi6L7to6iav malim cum Porsono et Markscheffel 
Fragm. Hesiod. p. 251. 258. Cf. Welcker Ep. Cycl. I, 321. n. 527. 
— 13. Post ayovGi expunxi ^AQyeloL cum codd. omnibus. — 14. 
6nto%aveiv om. codd. omnes; Musuri videtur interpolatio. Mox 
verfea eg Kcclxov 7te6iov eXavvovxL locum occuparunt ineptum. Tur- 
bas componere mihi videor scribendo xa\ xbv 0eQCav6QOv eg Katxov 
%e6iov eXavvovxa aito^avelv xaxeXafiev vrtb TijXecpov. — VII, 3. 
b fiex^ exetvov; arliculum ego adieci; cf. Plutarch. Pyrrh. c. 6. — 
VIII, 2. Xafia Spengel. Kayser; dfia codd., quod in fidvxevfia mu- 
tant e Siebel. coniectura SW. Dind. — X, 2. xcov TtvXcov xa\ ieQOv 
9 Aitbllcovogl — XI, 3. eixbveg afxv^QOxeQaL rj6rj, expunctis xd 
dydXfiaxa Kayser ; placet. — 4. dyaXfia codd. ; dyaXfiaxa SiebeL 
Bekk. SW. Dind.; praeter necessitatem; utraque constructione uti- 
tur Pausanias. — 6. ^Aftrjvdv xaVHQaxXeax. x.e. Corruptam co- 
dieum dedi lectionem; xovxov pro xvitov La ; fort. xoXoGGovg Xi&ov 
xov HevxeXrjGLV. — XII , 3. xov fiev La ; xov 6e MVabLb ; xov xe 
edd. — 4. AlovvGov xaXeaaL KaSfiov dedi cum La, ut v. g. 'Hqci- 
xXrjg MdvxLxXog 4, 23, 10. 4, 2§, 3. 'EQfirjg AXnvxog 8, 47, 4-; l PRAEFATIO. xvn 

KaSfiiov s. Ka8(isvov codd. rell. et edd.; correctura margini ad- 
scripta in locum se insinuavit alienum, et in seqq. novas procreavit 
turbas , ubi (3co(i6v habent MVaRAgLb ; Kad(iov LaPcVb et R marg. 
Reliqila sana sunt. — XIII, 7. Bc£X%vX£drjg SW Dind.; BanyyXXi- 

X 
drjg La.; Bay%vXidr\g (sic)Va; fiayxvXXidrjg Vb; § Qay %vXXidrjg Lb; 
BQay%vXidrjg rell.; BQa%vXXidr]g voluit Kuhn. idque probarunt Dind. 
praef. p. II. et Keil Sylloge Inscr. Boeot. p. 48. Idem tamen p. 210. 
retractat suam sententiam et Plutarchi locum (de genio Socr. 13.) 
respiciens pronior est ad Bax%vXidrjg. — 11. imcpavsOTaTrj voluit 
Siebel.; intcpaviotaTa edd. codd. — XIV, 2. ig tr)v notant Siebel. 
Kayser. — XV, 3. rwv 'OQ%0(isvi(ov malim cum Sylburgio. — 4. 
Ooifiiav e Sylb. coniectura edd. ; Oovfliav A codd. ; nolim damnare ; 
haud male Westermannus (in Pauly Real-Encycl. s. n. Phoebia) su- 
spicatur urbem Bovcpia a Stephano Byz. commemoratam et 0ovfi£av 
nostram eandem esse ; cf. Curtius Pelop. II, 587. n. 66. Ross Reise 56. 
Pro OTiy(ir)v, probabilis Spengelii est coniectura Gvvr\y(iivoL. Aste- 
riscum post GTiy(ir)v habet Dind. — 6. In Epigrammate &r}f3r}g et 
MsyaXrj noXig dedi cum Dind. e Sylburgii coniectura; @rj(5at, et 
(jisyaXri ^oXtg rell. — XVII, 4. Ubi lacunam indicavi editiones in- 
serunt nsQiaipcoGi; idem in Vb invenitur, sed in medio nomine ti- 
^oqssvOlv (sic: yLvr\^aTiTinsQia^C)iGi%OQSSvGiv)\ a reliquis codd. 
abest. In forma ti%oqssvGiv consentiunt h. 1. codd. quod non mu- 
tavi in loco corrupto. Cf. Meineke ad Steph. Byz. s. n. Ti&OQaia. — 
6._ Dedi corruptam lectionem codicum MVaPcR ; nsQiTi&oGiv r\Tig 
ovv Ag"; nsQiTi&oGiv r\Tig r)v Lb. Interpolati sic : nsQiTv%slv amrj 
R marg 1 . edd. ; %sqitv%sIv amrrv La; &conov ds nsQiTv%slv avTrj 
tov Oqvvt. Vb. — XVIII, 2. naQio%ov rcih/ iv e coniectura; naQ- 
s%ovtcov iv codd. ; naQi%ovOt ro iv edd. — 3. (ivr](iaTa 9 ta 6 in 
scripsi et post SQcofisva expunxi a; (ivrjfiaTa xal ta in VbLa; %al 
:a om. MVaPcAgLb ; %a\ om. Clav. Siebel.; a om. iidem, cancellis 
jnrcumscribit Dind. — 6. 'AfjLcpidixov nal 'A(icpidiY.og Dind. — 
KIX, 5. nicpvxsv rj yrj cpiQSiv a Sia navwg dedi ex emendatione Spen- 
jelii ; nicpvxsv r) yicpvQa Sia navTog MVaPcAgLhR ; nicpvxs yivs- 
i&ar TavTa Ss dia navTog VbLa et marg. R. edd. — 8. yr)g xSQa(isig 
lon placet ; ti%vr\g xsQa(istg Emperius ; fortasse navTsg %SQa(islg. — 
1X1, 1. iv Ss rw AgLbPe, quare coll. Strab. 9, 2, 7. p. 618. A. 403. C. 236. 
It. et Stephano Byz. s. n. ArjXiov suspicor iv Sh rw (vacp 'AnoXXcovog 
pausan. II. b xviii PRAEFATIO. 

re) %al 'AqttyiSog . . — 3. ra re inl yrjg ? — 6. nsi&Oficu bis ponen- 
dum, et cum omnibus codieibus 8h oti scribendum est. — XXII, 2. 
re om.Va; circumscripsicum Dind. ; deinde vnb rco divdoco. . . rovrco 
(hoc cum BPcAgLa) scripsi; vnb rcov divdocov . . . rovrcov rell.; 
rocccprjvcci vix sanum. — 6. uca nivdccoog ■ (noogri&rfii 8e Tliv- 
daoog) cog inLkd(5o.L suspicatur Siebelis; lacunae sig-num habet SW; 
id delevit Dind. — 7. inei rivog noccg vel inel rijg ivrav&a noag 
Siebel. Z. f. A. 1841. p. 508; mihi herbae potius nomen excidisse 
videlur. — XXIII, 3. dnccQ%OLvro Siebel. d. 1. — 7. Ai^r\v Ulrichs 
Reisen u. Forschungen in Griechenland I, 233, n. 13. Dind. ; ki[ivr\ 
codd. (ki{ivr\g AgLb) et rell. edd. — XXIV, 5. vTteoficilovu Lb SW. 
Dind.; propter seq. vnb 8h avrco et %axa$dvxcov restitui vneQ^dk- 
Xovxl cum codd. edd. rell. — XXV, 1. coQaiov MVaR ; nQiov Ag- 
LbPc; nkiov Pd (i. e. coQaiov, coqeov 9 n^iov , nkiov) ; neneiQov 
VbLa edd. — 3. Post el8ov edd. habent ki&ov ov ; utramque vo- 
cem omitlunt MVabAgPcLb; posteriorem LaPa. — 5. nai <dr\(ir}XQt 
ra 8Qc6(ieva malit Siebel.; accedo. — XX VII, 7. cogneQ 8r) ftsco 
scribendum est. — 8. ig^Icoviav vix tolerandum. — XXVIII, 2. Ad 
al Qi%ai herbae cuiusdam nomen desidero. — 4. vnb s%scog1 — 
XXIX, 6. ev nirQa [ilkqov 6nrikaiov xQonov malim. — 7 /'Ekkr\6Lv 
post ol 8i correctura videtur quae in locum irrepsit alienum; in 

ov 
proxime sequentibus emm Ekkr\6iov 9 r Ekkr\6LOv 6v^Ekkr\viov"Ekkr\6L\ 
ov (sic) habent codd. — XXX , 1. Post dydk(xaxa addidi articulum ; 
deinde codicum lectionem 6 (ihv Avainnov restitui, quum articulus: 
in sequentibus rb 8h dy . . . rb 6q&6v indicare videatur , duo Bac- 
chi tantum simulaera sibi opponi ; ot iihv Av6. Bekk. SW. Dind 
e probabili quidem, at non necessaria Silligii coniectura. — 2. to- 
6cov8e Dind. ; xo6cov edd. codd. — 8. efi8o(ir\%ovxa nivxe es 
contra usum Pausaniae, qui nivxe nai e(38o(ir\KOvxa postulat. — 
12. t)kov6l Emperius; s%ov6l edd. codd. — XXXI, 5. %ai om 
Bekk. cum Schleiermachero ; cancellis eircumscribunt SW. Dind. 
debet abesse copula propter seq. inovo(id£ov6LV. — XXXII, i 
ov nekayico Dind. e Bekkeri coniectura; ov nkdvco VaLbPcAgR 
ovk dvco VbLa , marg. R. edd. rell. — 5. yiyovs xai KoQcoveiai 
Siebel. Hall. L. Z. EBl. 1840. p. 756. Z. f. A. 1841 , p. 510; yiyovev & 
KoQcoveiag edd. codd. — 7. elkev avxcov xocg nkeiovg e Bekkerj,, 
coniectura dedit Dind. ; placet.^ — XXXIV, 1. 'ixcoviov codd | PRAEFATIO. xix 

omnes; debuit fortasse restitui; cf. ad 8, 25,4. — 2. nccl ai&eiv 
tcvq Emperius. — 3. eQyov codd. ; 1'otvValcken. Dind. ; possis etiam 
aycova. — 4. xal %rjyal — eiY.a6\nevai ; constructio turbata, nomen 
nirocc corruptum. — ■ 9. %oiy(icov scripsi; %oXixcav edd. codd. — 
10. fj xwjLt^ xoxe hXr]$Yi Siebel. Z. f. A. 1841. p. 510;. al Y.copai xoxe 
tKXrj&ricav edd. codd. — XXXV, 2. %a\xa %aq 'A&yvaLOig! — 
3. ot ye Aiovv6ov xov *A%oXXcova est leetio corrupta codicum ab 
aliis aliter tentata ; cf. SW. ad h. 1. ; Tenxaiog, ol Mov6r\yexr\v xbv 
^AnoXXcova Kayser ; Tenxaiog, oi ye 6vo ojaov xov 'A%oXXcova Siebel. 
d. 1. p. 510 seq. Prae reliquis placet Bergkii coniectura ot xov 
AiovvgoSoxov 'A%6XXcova. — 6. ayaXiiaxcov iqv6ov XaQixeg AM 
|VabLa Bekk. Dind. ; ccyaXfiaxcov %qv6cov XaQixeg Clav. Siebel. 
SW. PcAgLb.. — XXXVII, 5. %X&ev #fy? — XXXVIII, 1. La- 
cunam indicavi; seq. %exQag est accusativus, non genitivus. — 
5. Verba %exQav e%ov eidcoXov interpretantur „larva quae saxo insi- 
deret;" ideoque in sequentibus %Qog xfj %exQ<x dederunt Cor. Siebel. 
SW. Dind. ; mihi sensus esse videtur „larva manibus saxum tenens", 
ut v. §. e%cov xo ££cpog 5, 18, 4. e%cov [ia£ag 9, 39, 11. et innumerjs 
aliis in locis ; quam ob causam %Qog %exQa reslitui. Pro ei' xi y\v 
\ptius est o xi tjv. — 9. Chersiae reddidi Mideir\g ex Ag; idem 

oluit Dind. praef. p. VIII; Mideiag rell. -— XXXIX, 4. KoQr\g.. 
iaXov(ievY\ tfijoa Sylb. Siebel. Bekk. SW. VaPcMAgLb ; KoQr\g . . 
laXovfievYj &Y\Qag AVb ; KoQrjg . . YaXov{ievY\g $TY\Qag (@r\oag) 
? ac. Dind. La; Y.aXov^,evr\g "HQag Ulrichs Reisen und Forschun- 
^en in Griechenl. I, 177. n. 22; "HQag icxi %aXovfievY\g ( Hvl6- 

wg Kayser. — 11. xovg %6dag post 6%r\v expunxerim; ante 

iv&qco%ov additum est av volente Dind. praef. p. XX. — XL, 2. 

weg** exai edidi; sic habent LbVn et lacuna latius hiante Ag; v 

esl 

-■vve6 etixai Pc; 6vveaexai MVaR; 6vveigr\X&e (6vve6r\X&e) edd. Vb 

ijt in marg. VaR ; 6vvYjX&e La. — 9. e&eXovxa scripsi; il&ovta 

iidd. codd. ; enovxa Emperius. 

Liber X. 

I, 3. xavxa om. MVabLab; silent PcAg; cancellis notat Dind. 

iia |- 10. 'A%6XXcovl SW. Dind. ; 'A%oXXcova codd. et rell. edd.; post 

loc nomen expunxi %a\ cum Dind. et xe xov scripsi cum Porsono 

ir |ekk. Dind.; xoxe xbv codd. et edd. antiqq. — 11. i%\ xf t yvtyco coni. 

^ekk. ; receperunt SW. Dind. et sic habet La a pr.'m. ; v%6 xy\ 

b* xx PRAEFATIO. 

yvtya AMVaPcAgLb et sine articulo Vb. Vituperat lectionem meam, 
utpote ab uno tantum codiceoblatamSiebelisius(Z.f.A. 1841. p. 511.); 
ipse vtco rrjg yvipov edit , quod ne unus quidem habet cod'ex ; ini 
genuinum esse probat articulus additus ; cf. 7, 22, 7. 10, 13, 3. — 
II, 4. ig rovg CvXavrag Dind. e Facii coniectura a Siebel. Bekk. pro- 
bata; ig rovg cvvovrag codd. edd. — 6. OavXov scripsi ; Odvlov 
hoc loco et postea codd. ; geminant X edd. Mox %aX%ov edd. antiqq. 
et codd. Locus difficilis, de quo conferendi Kayserus etWelcker. 
Kleine Schriften III, 222. Mihi Hippocrates sceletum dedicasse vi- 
detur. — 7. (cehletv) idict dedi cum edd. recc; fortasse idia mu- 
tandum in aixtav. — III, 2. ZretQtg scripsi; ^T^tjDind.; ZriQtg 
Siebel. Bekk. ; SreQolg edd. rell. MVabAgLb ; Hregig La ; cf. ad 10, 
35, 8. — 4. Koavvcovi. Dind. ; KQavvcovt Lb ; Kqavavi rell. ; 5, 8, 
8. literam geminant codd. omnes. — IV, 2. ye expungit Dind. praef. 
p. XXII. — 5. icnv a librario additum est non animadvertente 
r6 enog copulandum esse cum seq. nenotrjc&ai cpaCtv. — V, 2. 
7} 'A&rjva; articulum adiecit Dind.praef. p. XIX. — 4. ivxav&a SW 
Dind. ; possis etiam xavxrj ; ravrd APc ; xavxa rell. edd. MVabPad 
AgLab; deinde icrt La ; errj Pc; ert edd. et rell. codd. ; quodpost, 
xqioSov SW Dind. e LaPa inserunt icrt omisi cum edd. codd. rell. — 
8- evfivacrog ? — 9. naQeap]pivog Sylb. Dind. ; naQeC%r]ttartatievog 
edd. codd. ; deinceps dnb xov xe Bekk. PcdAgVbLb ; dno xe xov 
rell. ; corruptela latere videtur. Cf. Kayser. — 12. Pindari verba 
sic leguntur apud Galenum (T. III, p. 615. ed. Basil.): XQvCai al d* 
o^vimeQal ai xov aetdov KXrjdoveg*), unde XQvaetat d' vtcsq aie- 
rov detdov K)]Xr\86veg eruit Cobet (de arte interpretandi p. 128.); 
XQvaetat <$' %£ vneQ aierov \ "Aecdov KrjXrjdoveg Schneidewin. Philo- 
log. 5, 366 seq. ; XQvceat o i'£vneQd'' aierov | "Aetdov KrjXrjdoveg 
Bergk. Pthein. Mus. N. F. 8, 147 seq. ; XQvCetat $' 6%v naQ* aie- 
rov | "Aetdov KrjXrjdoveg Wieseler. in Schneidew. Philol. 6, 736 seq. ; 
XQvceiat d' i£ vneQtoov aetdov Kr]Xr]d6veg edd. Pausaniae ; Xqv- 

*) Reddidi haec verba qnalia a Cobeto , Bergkio (Poet. Lyr. Gr 
p. 222.), Schneidewino et ex parte a Wieselero producuntur, quuirl fli 
editionem Basileensem (1538.) inspicere non potuerim, in qua hoc Pin 
dari fragmentum legituf Tomo V (non III.) p. 615. Non consentiun) 
in fragmenti lectione editiones Galeni recentiores; sic enim habent (ir 
Galeni Comment. ad Hippocrat. de articulis 3, 23.) Charterius T. XII 
p. 376. et Kiihn. T. XVIII, 1, p. 519: Xqvoea 8' o&nreqa alexoif 
vtXrj&ovsg. PRAEFATIO. xxi 

6iui Vb ; vitaQixov Pc ; vneqixov MRLbPd ; vitr\Qixov Ag. Equi- 
dem Bergkium seculus sum proxime ad codicum Pausaniae vestigia 
accedentem. — 13. rig expungilKayserus. — VI, 1. Lacunam indicat 
Dind.; loci integritatem tueri videtur Franzius in Berl. Jahrbb. f. 
wiss. Kr. 1841. p. 225. — 4. {ir\xQog eivai MeXaivr\g Kayser. — 
5. nv&ijv Dind. La; IIv&iv rell. — 7. 8i e Kqt^6lol avdg. 
Meineke Z. f. A. 1845. p. 1067.; 8h Kqi\6lol ccv8q. edd.; 8e e% kqt\- 

Glv ol o.v8q. Va ; 8e e%Qr\60L (sic) ol ccv8q. Vb ; 8e in 'aqtjGlv ol ccv8q. 

M ; 8e itt %Qr\6\v ol ccv8q. Lb ; 8e ixQr\6L ol ccv8q. Ag ; 8e ixQi\6L0L 

ccvSq. La. Etiam ayL6xevov6L (ayL6xev6ov6L) corruptum est ; cf. Kayser. 

— VII, 4. og Aajii7toiBekk.MVaLbRPcAg; oAa^inov edd. antiqq. Vb ; 

6\a{i%ov LaetR ad marg. ; MeXafiTCOvgBockh.SW. Dind. ; quod prae 

eliquis placet. — 5. avXcodtav %6xe xaxiXv6av Dind. Mox egregie 

idem (iiXt\ restituit pro (ieXixt\, quod habent codd. et seq. xal &Qrj- 

vol (xa\ om. MPcAgLb) circumscripsil; potest expungi. — 8. xa\ 

IoXaidag Keil Sylloge Inscr. Boeot. p. 216 , idem tamen correcturam 

suam retractare videtur in Archaol. Zeitung 1850. p. 208. ; xaVOXai- 

6ag edd. codd. — VIII, 1. 6vve8Qevovxeg MVabPcLab ; (SvvsSgev- 

zovxeg edd. Ag. — 3. 6vvxeXelv om. MPcAgLb ; additur a VabLa, 

non satis apte. — IX, 1. Malim xix(ir\vxaL 8e 8lH-o8ol. — l. v A$ag\ 

mo^Ayiag; cf. 3, 11, 5. — 8. JJi6covog edd. recc. VaLa, et gemi- 

lata litera Vb ; TIi6xcovog Bekk. MPcAgLb ; Hai6covog edd. antiqq. 

10. Mvv8lov SW Dind. La ; M'i8lov VabPcAgLb ; Mr\XLOv 

Bekk. ; Mi8eLO v edd. rell. Mox HvQQiag Dind. ; TLvQiag rell. edd. 

?t codd. KcS[icov edd. recc. PcAg ; K6(icov Lab ; Kovcov edd. antiqq. 

^IYab. Deinde ^Aya6L\x,ivr\g Dind. praef. p. XV ; *Aye6L\iivr\g SW 

• /a ; 'Ayafiivrjg Clav. Sieb. Bekk. M. ; ^Aye\nivr\g VbPcAgLab ; ^AyL- 

iivr\g edd. rell. Denique xeXevxaloL scripsi cum Kuhn. Clav. SW 

)ind. et ante Aaxe8aL\aovLOL expunxi ol; xeXevxa codd. ; corre- 

tura ai ol margini adscripta procreavit literas et oi at, ei ol 

l, el ol aL, quas inter 8e et xa\ habent LbPcAg, unde elvaL 

^cit Bockhius , quod receperunt Bekk.SWDind.; ex eodem fonte 

uxit articulus ante Aaxe8aL(i6vLOL. — 11. cpeQeitxoXi^OL6L Dind. 

praef. p. III.); cpiQeL 7toXi(iOL6L MVabAgLab; cpiQeL noXi\iOLO edd. 

i seqq. xaxir\ xe vofirjcov coniicit Siebel. Hall L. Z. EBl. 1840. p. 757. 

liam in Musaei oraculo latent corruptelae ; codices monstra produ- 

3unt; in r\xxaXoL6 quo codd. plerique alludunt (ad r\yaXig alii) , r\x- xxn PRAEFATIO. 

rr\g invenit Bergkius conferens Syriani locum in Rhet. Gr. ed. Walz 
IV, 569. — X, 1. ovzol fiEv dr), quod omitlunt edd. antiqq. VbLa, 
varia lectio ad seq. ovroi (iev %ai esse videtur. — 5. rb ecpe'£r\g avrcov 
yivog — TTfotfia; verba prorsus absurda ; postulat sensus : yivog rb 
eg neooia nai erc noQQCoriQCO %a$"fjxov eg ^Hgaxkia. — XI, 5. 01 6e 
ftr\6avQoi ol Sr\§aicov Dind. praef. p. XVIII ; conlra sensum ; si quid 
mulandum, &r\6avQoi 6 ®r\fiaicov scribendum foret; at non puto ne- 
cessarium. Deinde ecsrLv cotftfVTCocMRPcAgLb ; ei6LV coaavrcog edd. 
VabLa. — XII, 1, Lacuna haec fere hausit: ... eiti%Xr\6Lv. EifivXXav 
Se xr\v TCQoreQOv yevo(iivi\v ravrr\g ralg (lakLdra . . . , nisi malis for- 
tasse . . . hti%Xr\6Lv ' rr\v de itQor. yevoyc. ravrr\g ralg (iaX. ■ — Verba 
VTio rcov Aifivcov — ovo(ia6Q"r\vaL vix sana sunt. Sic scriptum 

ylifiv... 
fuisse suspicor: vnb rcov AeXcpcov ZifivXXav Xiy. bv. i. e. vtco rcov 
AeXcpcov Aifiv66av Xiy. ov. , quod librarii correcturam ad nomen 
praecedens referentes in vnb rcov Al($vcov ZiflvXXav depravarunt. 
Ad rem cf. Siebel. ad h. 1. — 3. narobg $' e% CLrocpayoio dedi e con- 
iectura Dindorfii praef. p. III; narQog 6exr\rocpayoLO Bekk. SW.Dind. 
PcAgLb et M per correcturam; narobg d' av %r\rocpayOLO edd. rell. 
VabLa; al %r\rocpayog neque est hominis mortalis descriplio , neque 
recte opponitur Nv(icpr\ a&avarrj. — 6. In epigrammate %ev^O(iiva 
restituit Meineke Z. f. A. 1849- p. 415 ; nv&o(iiva edd. codd. In seqq. 
fjLOLQav e%ov6a (e%0L6a) %arco Emperius. Formas doricas ubique re- 
stituit Dindorfius. — 10. Lacunam indicavi cum SWDind. La ; quod 
edd. inserunt QadLOv id codices omittunt. — XIIT, 1. Aiovrog nomen 
vitiosum. — 3. iXa%i6rcov dittographia ad eXvrQcov videtur. — 
6. KoQLV&icov AVaLa ; KvQr\vaicov SW Dind. MVbPcAgLb et in marg-. 
Va; recte fortasse. — 7. 'AfxvKXaLog? — 9. vneXinovro Dind. ; 
vneXeinovro rell. edd. et codd. — 10. KaXvv&ov — elnoveg. Lectio- 
num monstra praebent codices, in quibus equidem verborum frag- 
menta deprehendere mihi videor ; a vulnere letali abstineo manus. 
Ante vavayia expunxi %ai cum Dind., auctoribus Sieb.Bekk. — 
XV, 2. ZrQarr\yol — e6rLv AlrcoXcov; locus turbatus; oi AlrcoXoX SW 
Dind. ; ol itoXXol edd. rell. codd. In sequentibus sic scripserit Pausa- 
nias: nai ayaX(ia (s. ayaX(iara, haec enim varielas turbarum causa 
fuisse videlur) '^oWfudoc, rb de ^A&r\vag, 6vo re ^AnbXXcovog ava- 
&ri(ia E6riv AlrcoXcov. — 3. Oraculi verba non mutavi, nisi quod e 
Bekkeri coniectura na6i dedi cum Dind.; nay%v edd. rell. et aliquot PRAEFATIO. xxin 

codd. ; om. MPcAgLb. — 5. 6%060L 9 A%r\vuicov tu i%L'/coQLU eyQutyuv 

A. Hecker in Schneidew. Philol. 5, 422. Non necessarium. — XVII, J . 
%evTr\novTa uncis includunt Bekk. SWDind.; at non eiicienda, sed 
corrigenda est vox. Kayserus 5,12,6. respiciens %Qor\'/.ec scribit, et 
simile verbum postulat sensus. — 5. r\ %a\ avTolg.. . (ieTe6%ov ((ie- 
ui%ov) 'AyQvXecgVmd. inStephan. Paris.s.n. OyQvXyei prael.p.XVI. 
— 6. Y.uTU6Tr\vui — 6eog ; impedita constructio; Pausaniae manum 
restituere mihi videor sic scribens : xaTaaTrjvai 6e ig (iuyr\v t^EX- 
Xr\VL'/.co v.u\ TOig Tqco6lv excokv6e Tovg fiuQfiuQOvg , %uQu6'/.evfj yaQ 
(re om. Va) i6oi Trj u%u6r\ tcc eg %oXe(iov r\6uv, o ©OQ6og %OTU(iog 
og 6lu fie60v 6cpi6i Qecov %. t. e. — 10. vuv6lv ovTe oQ(iovg Emperius ; 
vav6i TeoQ(iovg edd. codd. — 12. a%6 Trjg xecpuXr\g eg ev&v , uXXu 
%uqu tu wra? — XVIII, 4. u%co6ulvto e Bekkeri coniectura ; u%(6- 
6ulto edd. codd. — 7. Po s t roQyiug e6xi expunxi ecY.cov; cancellis 
nolant edd. recc. — XIX, 11. dcdcpoQu La; 6luojoqu edd. et rell. 
codd. — XX , 2. e^uY,L6%iXiovg uQL&(ioiy\ TLg Dind.; eS,._uQL&(i6v r\ 
rtgPc; uql&iicov ^rt? VaAgLb ; uql&imov ei rtgVb; e£. r\v uql&(iov 
rell. — 4. tovtcov r)ye t6 l%%ly.6v MeyuQevg; intactam reliqui cor- 
ruptam codicum lectionem ; r\yeho scripserunt e Bockhii conieclura 
SW Dind. ; in l%%lkov ducis latet nomen ; MeyuQevg alienum est ab 
hoc loco. Deinde lacunam indicavi sic fere explendam : ivevrjxovTu 
y.ul (e%TUY.06L0L, %Xeoveg 6e) e%Tu%L6%LXicov uq. r\6uv ol 6%XLTevovTeg. 
Excidisse (ivqlcov suspicatur Brandstater Aetol. Geschichte p. 188. — 
XXI, 4. r) e%\ %Xel6T0v dedi e coni. Bekkeri ; r\ i%\ %Xel6T. Dind. e 
coni. SW. ; e%\ %X. Ag - ; e%L%Xel6T0v La; i%e\ %Xel6Tov rell. — 5. 
'H(iul 6r\ Jacobs; r 'A6 9 uqu 6r) Bergk. Epistol. gratul. ad Creuzerum 
p. 17; r\(i(iuL 6r) A. Hecker Comment. crit. de Anthol. Graec. (Lugd. 

B. 1852.) I, 71 ; r) (iuQ6uXr\ (sic) M ; r) (iuqXu6 r\ %o&eov6u (sic) Ag- ; 
r)(iuQXu6Lr\ Lb (?) ; in Pc epigrammatis initium evanuit; r\ (iuXu 6r) 
rell. Deinde Xulov TOTe Spengel ; Xulov %0Te edd.; Xulov 6%6ts 
MVabPcAg-Lb , hic sine accentu. Denique £i)r' i%\ tov TuXutuv y\%- 
(iu6e &ovQov"AQr\ Berg-k., qui praeterea ubique formas Doricas re- 
stituit; ftovQOv habent MVaPcLb. — XXII, J. 6Tevr) yul tuvtyj Sylb. ; 
(cf. §.8.); 6Tevr) kul TuvTr\g edd. antiqq. et codd. ; 6Tevr) y.ul uvavTr\g 
Clav. Siebel. et edd. se-qq. Deinde ^i£t' uvtu SW; (ieTu tuvtu 
(tuvtu Va) codd. ; y.ut uvtcc Bekk. Dind. Post v%eQ Trjg excidit 
%oXecog. Etiam sequentia sunt lacunosa et corrUpta; in oLO(ievov 
latel fortasse ol 6(iov. — 10. r) circumscripsi; om. Ag\ — v%' uv- xxiv PRAEFATIO. 

1% Lab; probat Siebel. Hall. LZ.EBl. 1840. p.758; ait avxrjg rell. 

— XXIII, 6. in trjg t*>K%r]g ol fiaQpaQOL, navxa%6&sv 6i GcpLGLvl 

— XXIV, 3. LEQotg xfvTtb xv(iaGLv; coniecluram in SW^propositam 
probatSiebel. d.l. — XXV,4.ava<r/,07ro^^a*Dind.(praef.p.XXXI.); 
<xvaGxo7tov(iivaig Siebel. Bekk. SW. ; non displicet; avaGxoTtovfisvot 
edd. rell. et codd. Deinde codicum lectionem fteoaTtaiva restitui; 
&SQa%aivat, SW Dind., et r\ ante '0(ir\Qog adieci ex emendatione 
Porsoni; idem fecit Dind. — 5. xai notavi , expunxit Dind. 
volente Siebel. AiGyyXLvov Dind.; AiG%v\r\vov edd. codd. — 
XXVI, 1. wg Aivsiov (ir\xr\Q 'A(pQo6Lxr\^ Coniecturam in SW pro- 
positam probare videturDind.; r\ post cog , et xai post (ir\x)]Q om. La. 

— 3. Aiag dh^Oikiag scripsi; A. 61 b iXicog VbPcAg-Lab; Alag 6s 6 
'OiXicog rell. In segmenli fine turbae sunt ; IsQSLOig h. 1. ineptum est ; 
iSQolg (i. e. ftvGLa) certe exspectatur; deinde sni xovxoig interpolati 
tantum habent codices, reliquorum varietas satis demonstrat in libro 
archetypo iam fuisse corruptelas , fortasse correcturas. Mihi sni zolg 
isQSLOLg correctura videtur quae in locum alienum se insinuavit; Pau- 
saniae manum sic fere restaurari arbitror: xov iv AvXL6l cpavivzog 
tiQazog svsxa' srti zoig IsQsLoLg xbv Aiavxa eE.oqxovglv. Alii aliter; 
cf. Kayser etWelcker Composition d. Polyg-nolischenGemalde in Abh. 
d. Berl. Akad. 1847. 2. p. 90. n. 20. — 4. vtcsq xov Nso7txo\i(iov xbv 
xacpov est descriptio loci et praepositio eadem prorsus sig^nificatione 
usurpala, qua v. g. 6, 24, 1. leg-imus vtxsq xov ^A%L\\icog xbv xacpov. 
ISlox^/dXsvg ab uncis liberavi, quibus circumscriplum est nomen ap. 
SW Dind. Cf. Kayser. Welcker Z. f. A. 1834. p. 47. Ep. Cycl. II. 14. 
516. et Jacobs ap. Welcker. in Abh. d. Berl. Ak. d. 1. p.85. — 5. xb 

(JLSV SIATTQOG&EV X(p OTtLGdsV 7tQ0grjy0V ? XXVII, 1. 2xEXXOQTi]VCaV 

(ZxEKTOQtjvcovVmd.) Eckhel. D.N.III, 173. (cf.Franz. inBerl. Jahrbb. 
1841. p. 227.) ; cpQvycov ig xsxxoQr\vcov edd. VabLa; cpQvycovsg xsxxo- 
Qr]vcov MPcAg^Lb. — 4. xa&r\xaL 6s xai ini ovov La SW Dind.; xai 
om. rell. ; duo erant aselli (sTti bvov, non sni tov bvov.). — XXVIII, 1. 
Ante 6 7tOQ&(i£vg excidisse yi^cov probare videntur sequentia. — 4. 
tg5 circumscripsi Dindorfium secutus ; fortasse inter (xahGxa et xco 
hiat oratio ; (icchGxa cc£lov oxl (xco) vitb codd. interpolati AVbLa. — 
7. Etiam hunc locum correctura apposita turbasse videtur ; sic scri- 
pserit Pausanias : (ivr\(ir\ yaQ xai sv xavtaig c 'Al6ov. — XXIX, 1. 
avcoxioco xovxcov LEQSLa ol sxalQOL SW Dind. ; avcoxEQOL xovxcav LEQsla 
y.ai olsxalQoi rell. edd. et codd.. quod qui velit conservare, lacunam PRAEFATIO. xxv 

debet statuere post dvcoteqot. Omnino in describenda hac picturae 
parte errasse videtur Pausanias. — 2. Verba"Oxw>v d' ovv — nai 
ovwg adeo sunt inepta, ut ne ab insulsissimo quidem scriptore sic 
potuerint iustae descriptioni obtrudi. — 3. 'Eotidovri (KTtidovri?) 
scripsi; sic v.g. aTtofiXityavtL c. 30, 6; ei 8e cntidoig c. 31,1; iitiovxi 
edd. codd. ; cf. etiam 7, 17, 3* 8, 9, 8, ubi eodem vitio amovxi habent 
codices. — 4. TteTtkeyLcivog La SW Dind. p TCSTtkeyfiivoig edd. codd. 
rell. ; cf. Siebel. Z. f. A. 1841. p. 515. — 5. r)oav ydg 8r) x. t. e. cf. ad 
h. 1. Kayser Siebel. d. 1. Welcker. d. 1. p. 120. ; ejj 'OQ%OLLevov tov iv 
Botcotia 7] Xlcooig^ 7\ 8e * *. Einov 8s nai allotov dedit Dindorfius. 

— 7. Post yvvatKcov expunxi 8e, quod om. PcAgLb, et simul cum 
tcov xateiXey(iivcov MVab. Post &vydtr$ excidisse Tvqco suspicatur 
Siebel. d. 1. p. 515. — 8. Interpretes neque TtQoeiOLv eodem sensu acci- 
piunt, quo aveiOiv(l, 15, 3.), quod neque usus Pausaniae, nequeprae- 
positio eni permittere videtur. — XXX, 3. Neque quid sit eitavi%cov, 
neque quid qafidov satis intelligo , neque omnino qualisAgamemnonis 
figura cogitanda sit assequor; fortasse legendum est: talg %sqoiv 
iotiv aviycov tr)v §dp8ov i. e. sceptri hastile? Cf. 6, 25, 5. — 4. ye-_ 
velcov b8e ev e%et Jacobs apud Welck. d. 1. ; Iaoevg ■ yeveicov 8e ev 
e%ei Siebel. Bekk. SW Dind. ; %ai ig evyiveiav 8e ev eyei codd. ; yi- 
veia 8e e%ei malit Dind. praef. p. XXXII. — XXXI, 11. vitb tfj nitQa 
Welck. 1. d. p. 124. n. 53. et Alte Denkmaler III, 113; eni rr) Tthaa 
edd. codd. — XXXII , 2. Inter av8oi et rftiiovoig Porson.Bekk. SW T . 
Dind. addunt jj 9 contra sensum; comparat Pausanias eam itineris 
partem quae ex urbe proficiscenti est usque ad antrum Corycium cum 
ea quae ab hoc antro usque ad montis cacumen perducit (§.7.). — 
8. Post 8t,dcpOQa expunxi tffcumcodd. omnibus. — 9. Ti&ooia — 
vv(Mprjg; procul dubio excidit bvo(ia; cf. 10, 33, 4. 6. 9. 10, 38, 4. — 
10. Ante nataonevr) expunxi nai cum Bekk. Dind.; fortasse in r) 
mutandum erat. — 11. Ti&ooicov scripsi ubique ; Tt^ooiecov, Ti- 
%ooaicov alii; cf. SW ad 10, 32, n. 46. Meineke ad Steph.Byz. p.623. 

— 12. eloiv ai olKr\oetg malim cum Sylburgio; cf. 9, 5, 2. — 19. tb 
te circumscripsi ; tb solus habet La , te codex nullus : cf. Dind. praef. 
p. XVIII. — XXXIII, 3. %ai coqa %etLLCovog est „vel hiberno tempore." 

— 5. Ttaqiyjeo^-aL cp. aveo%OLievov Dind.; 7taqi%etaL cp. aveo%OLievov 
codd.; cy.veo%OLievog edd. quaedam. — 8. Al%iciag Dind. La; 
Al%Ltaiag rell. ; cf. Keil Analect. onomat. p. 235. — 10. vrtb tcov 
TtOLLcivcov La; probat Kayser, nec mihi displicet. Sequenlia a (id~ xxvi PRAEFATIO. 

h6xa ai-iov x. x. e. sunt corrupta, mutila; Dind. lacunam indieat 
anle^ et post a&ov. Bekkerus post a£iov plenius distinguit , ad le- 
ctionem editionum antiquarum et codicis Vb (imo La) redit Kay- 
serus ; &eag de fiaXi6ta d&a La , &sag ds \k,a\iGza aS,iov AVb , quod 
ab interpolatore profectum adhuc mihi videtur. Omnino circa libri 
finem multaperdite sunt corrupta ; sie statim hoc ipso capite r) sv&sla 
aptam vix admittit interpretationem , post aQiazeoa (doLarsodv) hiat 
oratio, lectioque inter cpa6i et 6<pi6L varians corruptelam indicat, cui 
medelam fortasse adferunt Lab ; 0c6xov enim habet Lb , 6<pi6L &ca- 
hov naLda <pa6lv xov Aiaxov La , unde ante &c6kov excidisse Nav~ 
§o\ov mihi adhuc est verisimile. — XXXlV, 3. ioLxvtaL scripsi cum 
MVaLb; ivKviai PcAg- ; iv xolvco edd. VbLa ; cf. 5, 19, 2. Dein- 
ceps dcoQsalg praestat; dcoQSag La. — 7. cbg aviav xs firjdev Dind. 
e coni. SW; cbg dvLOvxL [irjdsv edd. codd.; dygdvLav xo (iridev Bult- 
mann. — 8. iii^r\{ia xcov inl Kayser ; placet. — XXXV, 3. olxodo- 
firjfia x<ov a6&eve6xdxcov1 — 8. ZxeloLg; urbis nomen cum deri- 
vatis scripsi per £*, quod voluerunt Sylb. Siebel. Dind. alii; 
ZxeLQLXLdog habent AgLab ; iv 6xeiQL Ag - , iv 6xlq^l La ; ZxIqlv, 
Zxlqlv , £xlq£cov rell. — 10. ono6a Ay^xql ig xLfirjv; nunquam 
sic locutus est Pausanias, ut recte observat Kayserus ; minus tamen 
placet quod idem proponit bnoaa A^yjxql i%0Lr]^t]. Malim Ar\iir\- 
xQog scribere cum La et ig Tifujv mutare in e6XLv. — XXXVI, 7. Ante 
levy.bg articulum adieci. — 8. Scribendum est TIo6eLdcovog. — 
XXXVH, 2. Post QcoxidL excidit Bovhg. — 3. xb'f\cov xcov ig fia- 
cprjv? — 4. aycova IIv&La non dixit Pausanias ; IIv&La vel eiicien-- 
dum , vel e vestigiis codicis Lb (%v&icp) mutandum in IJv&icov. — 
7. vdaxog, [xal] oi [isv; cf. 1,26, 5. — XXXVIII, 6. IIqcoxo&qo- 
viagDind. praef. p. XXXI; IlQcoxo&QOviqg edd. codd. — 7. ^Avd- 
xcov, "Avaxsg e Siebel. coniectura Dind. — 8. Mvovia La Steph. 
Byz. Dind. ; Mvowia edd. codd. rell. ; deinde ad Mvaveg (Mvavsg) 
cf. quae dixi ad 6, 19, 4. 

Signorum explicatio : A = editio Aldina; B ed. Bekkeri; 
SW edit. Schubarto-W T alziana. M codex Mosquensis ; Vab co- 
dices Vindobonenses ; Lab codd. Lugdunenses; Pabcd codd. Pa- 
risini ; Ag- cod. Angelicus ; R cod. Riccardianus ; Vn cod. Venetus. A X A I K A. 

521 I. *II oh Trjg 'HXeiug ^iiar] xul Z>Lxvcoviag xtt&rjxovau 
[ihv inl tyjv Ttgog eco puXuaauv , 'A%atav dh ovopu xb icp 
rjpcov e%ovau aztb zcov ivotxo vvtcov , uvty\ tb AlyiaXbg to 
uq%ulov xal ol ve^io^ievoL Tr)v yrjv ixccXovvTO AtyLaXeZg, 
Xoycp [ihv tco Zixvcovicov aitb AtyLuXicog fiuaikevauvTog 
iv ttj vvv Ucxvcovlu , eial dh o? cpuaLV uitb Tr]g %coQ<xg, el- 
vul yuQ tu Ttollu avTrjg aiyLttXov. 2. Xqovco dh vaTSQOV 2 
uito%uvovTog r 'EXXr\vog Eov&ov ol XoLTtol tov r 'EXXrjvog 
naZcreg dLCoxovaLV ix BeaauXiug iiteveyxovTeg ultluv cog 

LOCu %Q7}LIUTU VCpeX6{ieV0g £%0L TCOV TtUTQCOCOV. r 6h ig 

'A&rjvug (pvycov dvyuTiQu^EQS^&icog YjZLCO&r] XujSeZv^ xul 
Ttuldug 7 A%ulov xuVlcovu ea%ev i\ uvTtjg. aito&avovTog 8e 
EQS%fticog Tolg nulalv avTov OLXuazr)g fiov&og iyivsTO 
vitEQ zr)g uQ%rjg, xui, syvco yaQ zbv 7tQso^vzazov KixQOTta 
^aatXiu slvuL) ol loLitol zov' EQe%&icog ituldsg i^eXav- 
vovaLV ix zrjg %coQug ccvzov acpixo\iivco dh ig zbv Aiyia- 3 
Xbv xul oixrjauvTL ccvzcp (ihr iyivsTO ivzuvd-cc r) zeXevzrj, 
zcov dioLTtuidcov 'A%ccLog [ihv ix zov AiyLuXov %uquXu[$cov 
xul ig 'A&rjvcov STtLXOVQovg xuzrjXd-ev ig ©eaauXiuv xul 
ia%s Tr)v TtuTQcpuv uQ%rjv, "Icovl dh ixl zovg AiytttXelg 
aTQUTLUv xul iitl UeXlvovvtu tov fiuaLXiu uvtcov ud-Qoi- 
22 ^ovtl uyyiXovg ETteaitev 6 ZeXivovg, ty)v %-vyuTigu'EXi- 
xrjVy rj iiovrj olitulg r)v, yvvulxu uvtco dtdovg^ xul uvtov 
"lcovu im Trj ccQ%fj 7tuidu TtOLOv^ievog. xui jtcog tuvtu tco 4 
"Icovl iyiveTO ovx uito yvco^irjg^ xul tcov AiyLuXicov Tr)v 
aQ%r)v"lcov ia%ev u%o%uvovTog UeXLVovvTog , xuVEXixrjv 
Te aitb Tr)g yvvmxbg cpxiaev iv zcp AiytccXcp %oXlv , xul 

PAUSAN. II. 1 2 AXAIKA 

tovg dv$-Qco%ovg ixaXe6ev "Icovag dcp ' avtov. Tovxo ov 
uetafioXr) tov bvbuatog, %Qo6&r\xr\ di ccpiGtv iyeveto' 
AiyLaXstg yao ixaXovvto"lcovsg. tfj %coQa ds stL xal udX- 
Xov 8lsuelvsv bvoua tb i£ aQ%r\g. c Our\Qtp yovv iv xata- 
Xbycp tcov ustd 'Ayausuvovog i^r\Qxs6s tb ao%alov dr\Xco- 
6aL trjg yr)g ovoua • 

Alyialov t ava %dvta xal ducp"EXixr\v evoeiav. 

5 tbts de i%l trjg"lcovog $a6iXe(ag %oXsur\6avtcov 'Ad"Y\vai- 
oig 'EXsv6Lvicov , xal *A$r\vaicov "Icova i%ayayouevcov i%\ 
r\ysuovia tov %oXsuov , tbv uev iv tfj 'AttLxfj tb %qscov 
i%LXau($dv£L, xaVlcovog iv tcp dr\ucp uvrjua tcp TLotauicov 
i6tiv ol de aitbyovoL tov "Itovog tb 'icovcov s6%ov KQatog, 
ig S vit 'A%aLcov s\e%s6ov xal avtol xal 6 dfjuog. 3. Totg 
ds 'A%aLotg trjVLxavta v%rJQt,s xal avtotg ix Aaxsdaiuo- 

6 vog xaVAoyovg v%b Acoqlecov i%sXr\Xa6%aL. ta de iglco- 
vag xa\ *A%aLOvg, 6%o6a i%Qa%&r\ 6cpi6tv i% dXXtjXovg, 
i%s%EL6LV avtixa 6 Xbyog uol %QodLr\yr\6ausvcp xafr' r\v- 
ttva altiav totg Aaxsdaiuova olxov6l xal "AQyog %qo trjg 
tcov Acoqlecov xaftbdov ubvoig TLsXo%ovvr\6icov v%rJQ^sv 
'A%aLOtg xalet6$ai. "AQ%av§Qog 'A%aLoi> xal 'AQ^LteXrjg 
ig "AQyog acpixovto ix t% <&&Lc6tLdog, iX&bvteg ds iyi- 
vovto Aavaov yau$Qoi, xa\ Avtoudtrjv usv 'AQ%LtsXr\g^ 
Zxatdv 8e sXafiev "AQ%avdQog. Ar\Xov6t ds iv "AQyei xa- 
tausivavtsg ov% r\XL6ta iv tcp8e • Metava6tr\v yaQ tcp 

7 Ttatdl bvoua e&eto "AQ%avOQog. ovvr\%tevtcov de ev te 52 
"AQyeL xal Aaxedaiuovt tcov 'A%aLOv Ttaidcov, roi)g dv- 

d-QCOTtovg tovg ivtav%a i\evixr\6ev 'A%atovg xXr\ftr\vai. 
tovto uiv 6cpL6LV bvoua r)v iv xolvg), AavaoX de 'AQyeioLg 
idia. Tbte 6e vnb AcoQiecov ix7te%tcoxbteg ex te "AQyovg 
xal ixAaxedaiuovog i%exr\Qvxevovto "Ico6lv avtoite xal 
o fia6LXevg TL6aaevbg 6 'OQE6tov yEVE6&aL 6vvolxo( 6cpL- 
6lv dvev %oXsuov. tcov de 'Icovcov tovg ^a6LXiag v%r\et LIBER VII. 3 

diog, fti) 'A%atcov dva\iL%d-ivtcov avtoZg TL6a\iev6v iv 
xolvco $a6tkia elcovxai xatd te avdgaya&iav xal yivovg 
66%av. 'Icovcov de ov 7tQ06e\tivcov tovg 'A%atcov koyovg, 8 
« dkkd iite^el^ovtcov 6vv o%koig, TL6a\iev6g \iev eite6ev iv 
r V puXVi ^ C0VCC S de A%aLol xQatr\6avteg iitoXiOQKOvv xa- 
tanecpevyotag ig r Ekixr\v, xal v6teoov dcpia6iv dnek^eZv 
V7to6it6v8ovg. Ti6a[ievov 6e tov vexQov 'A%aLcov iv 
r Ekixr\ ftaipdvtcov , v6teQov %Qovco AaxedaL\i6vL0t tov iv 
AekcpoZg 6cpi6iv dveiitovtog %Qr\6tr\Qiov xo[it£ov6t, td 
o6ta ig 2J7taQtrjv^ xal rjv xal ig iph eti avtcp tdcpog evfta 
td dei7tva Aaxedat\iovioLg i6tl td Qeiditta xakovpeva. 
. 4. "icovag dh dcpixo^evovg ig tr)v 'AttLxr)v 'Ad-r\vaZoL xal 9 
6 ^a6ikevg avtcov Mikav&og 'AvdQ07t6\i7tov 6vvoixovg 
i%edi£,avto , "Icovog te dr) evexa xa\ eQycov d eTtQa^e Tto- 
ke\iaQ%cov 'A&r\vaioig. kiyetai de cog iv VTtovoia Ttoiov- 
\ievoL tovg AcoQieag oVA$r\valoi, \ir) ovde avtcov ifrikco- 
6lv a7ti%e6$ai , l6%vog [idkkov oixeiag evexa r\ evvoia tfj 
ig tovg "Icovag 6vvoixovg 6cpdg idi^avto. 

II. "Ete6t de ov TtokkoZg v6teQov Midcov xalNetkevg 
7tQe6fivtatoi tcov KoSqov Ttaidcov i6ta6ia6av vneQ trjg 
aQ%r\g, xal ovx e<pa6xev 6 Netkevg dve\e6$aL (3a6Lkev6- 
fievog VTto tov Medovtog^ ott 6 Midcov tov eteQOV r)v tcov 
524^o^c5i/ %cokog. Ao%av 8e6cpt6LV dveveyxeZv ig to %Qr\6tr\- 
qlov to iv AekcpoZg, didco6L Midovtt r) Tlvftia fia6Lkeiav 
rY\v'A&r\vaicov. ovtco dr) oNeLkevg xal ol koLTtol tcovKo- 
6qov Ttaidcov ig dnotxiav a7te6rdkr\6av , dyayovteg \iev 
xal avtcov 'A$r\vaicov tov (3ovk6[ievov , to de %keZ6rov 
6cpt6LV r\6av tov 6tQatev\iatog ol "Icoveg. % Ex de trjg 2 
'Ekkddog tQitog dr) ovtog 6r6kog VTto fia6tkev6LV dkkoioLg 
o%koLg te dkkoioLg i6tdkr\6av. td \iev yaQ aQ%aL0tata 
'lokaog QrjPaZog, ddekcpLdovg'HQaxkiovg, 'A&r\vaioLg ig 
2JaQdc6 xal ®e67ttev6LV r)yr\6ato ' yeved de \iLa 7tQ0teQ0v 

1*' 4 AXAIKA 

7] i\inXsv6av i% 'A&r]vc5v "Icovsg^ AaxsdatLiovCovg xs xal 
Mivvag rovg ixfiXrfoivxag vnb IIsXa6ycov ix Arjixvov 
©rjgag 6 Avxs6Ccovog @r]^alog rjyaysv ig rr)v vrjcov xr)v 
vvv iisv ditb xov @r]Qa xovxov , tcqoxsqov ds ovoica^oiii- 

3 vrjv KaXXC6xr\v. xqixov ds xoxs oC KoSqov Ttaldsg insxd- 
%&r]6av "Ico6lv aQ%ovxsg, ovdiv 6cpi6i yivovg xov 'lcovcov 
lisxov, aXXa Ms66r\vioi llsv xcov ix TlvXov xa TtQog Ko- 
6qov xal MsXdv&ov, 'AftryvaioL ds ovxsg xd 7tQog [irjXQog. 
"Ico6i ds xov 6xoXov oC cisxa6%6vxsg ocds 'EXXrjvcov , @rj- 
$a%oC xs ol oliov ^lXcoxcx ysyovoxv ditoyovcp TLr]viXsco^ xal 

4 'OQ%OLiivcoL Mivvai 6vyysvsia xcov Kooqov TtaCdcov. iis- 
xi6%ov ds xal QcoxsZg oC aXXoc nXr)v /JsXcpcov^ xal "Afiavxsg . 
j-| EvfioCag. xolg ds &coxsv6lv (pLXoyivrjg xal ddcccov oi 
Evxxr]{iovog 'A$r]vaZoi vavg xs dLdoa6LV ig xbv nXovv, 
xa\ avxoC 6c^l6lv ig xr)v dnoLxCav iyivovxo r)ysLiovsg. cog 
ds xatg vav6lv ig xr)v'A6Cav xaxrJQav , in aXXr]v ixQi- 
novxo aXXoL xcov inl ftaXa66r] noXscov , NscXsvg ds xal 7] 

5 6vv avxcp [lolQa igMCXrycov. 3. MLXr]6L0L.ds avxol xoLads 
xd aQ%aLOxaxd 6cpL6LV slvaL Xiyov6iv inl ysvsdg lisv 
dvo 'AvaxxoQCav xaXsZ6&aL xr)v yr)v, "Avaxxogxs avxo- 
%ftovog xaYA6xsQCov (5a6LXsvovxog xov "Avaxxog- Ml- 
Xrjxov ds xaxaQavxog 6xoXco KQrjxcov, rj xs yrj xb ovoiia 
icsxifiaXsv dnb xov McXr]Xov xal r) itoXtg. dcpCxsxo 6s ix525 
KQr]xr]g 6 MCXrjxog xal 6 6vv avxcp 6xQaxbg MCvco xbv 
EvQconrjg cpsvyovxsg. ol ds KaQsg oC tiqoxsqov vsllollsvol 

6 xr)v %coQav 6vvolxol xolg KQr]6cv iyivovxo. xoxs ds cog 
ixQaxr]6av xtov aQ%aCcov McXr]6Ccov oC "Icovsg , xb iisv yi- 
vog ndv xb aQ6sv dnixxsivav 7tXr)v o6ol xrjg noXecog aXc- 
6xoiiivr]g ixdLdQa6xov6L , yvvalxag ds xal ftvyaxiQag xag 
ixsCvcov ya\nov6L. xov 6s NscXicog 6 xdcpog lovxcov ig Al- 
dvLiovg i6xlv ov tioqqco xcov nvXcov iv aQt6xsQa xrjg odov. 
4. Tb de Csqov xb iv ^JcdvLiOLg xov 'AnoXXcovog xal xb LIBER VII. 5 

liaVTStOV Z6ZIV CCQXCUOTSQOV 7] TCaTCC TtjV IcOVOOV i6oCxr\- 

6iv %okko} ds 7iQ£6f5vT£Qa itb 7] xata "Ioovag tcc igT^v 
"Aqtsillv Tr)v 'Eops6Cav iOTiv, ov \ir)v itdvTa y£ tcc ig ty)v 7 
&sov i%v&sTO, i\Lo\ doxstv^ nCvdaQog^ og^AtLalovagTO 
lsqov £(pr] rovro CdQv6a6&aL 6TQaTsvo\Lsvag i%\ 'A&rjvag 
ts xa\ @r]6sa. al ds d%6 &SQ\L03cJovTog yvvatxsg s&v6av 
\lsv xal tots Tfi'E(ps6ia &sq?, ccts i%L6Ta\isvaC ts ix %a- 
Xaiov to CsQOVy xal r\vCxa*HQaxlsa scpvyov y al 6s xal 
Alovv6ov tcc stl ccQxaLOTSQa, CxsTLdsg ivTav&a il&ov6av • 
ov \ir)v v%6 'A\ia£6vG)v ys LdQV&r], KoQr\6og ds avTOx&cov 
xal "Eops6og , Kav6TQ0v ds toix %ota\iov tov "Ecps6ov 
%atda sivai vo\llC,ov6lv , ovtol to lsqov s16lv ol ldQv6a- 
itsvoL^ xal ccTto tov 'Eopi6ov to ovoiid i6TL Trj TtolsL. As- 8 
ksysg ds tov KaQixov ivotQa xal AvdoSv to %olv ol vsllo- 
llsvol Tr)v xooqccv r)6av • ooxovv ds xal %sq\ to lsqov alXoi 
526 ts lxs6Cag svsxa xal yvvatxsg tov 'A\iat,6voJv ysvovg. 
5. "AvdQoxlog ds 6 KoSqov, ovtog yccQ dr) d%sdid£LXTO 
'Iojvojv toSv ig "Ecps6ov %Xsv6avTCOv $a6LXsvg, AsXsyag 
\lsv xal Avdovg Tr)v dvco %6Xlv syovTag i^ifiatev ix Trjg 
%ojQag- Totg 61 %£ql to l£qov olxov6l d£t\ia r)v ovdsv, 
dkkd "Ioj6lv oQXOvg dovTsg xal dva \LSQog %ao' avTOJV 
laflovTsg ixTog r)6av %oIs\lov. aopsiksTO 8s xal ZJd\iov 
"AvdQOxXog 2Ja\iCovg, xal s6%ov J Ecp£6L0L %qovov TLvdZd- 
\lov xal Tag 7tQ06s%stg vr)6ovg. 6. 2Ja\iCoJv ds rjdrj xaTsXr]- 9 
kvftoTcov i%\ Ta oCxsta TlQLr\vsv6LV r\\LWSv i%\ Tovg Kd- 
Qag 6 "AvdQoxXog , xa\ VLXOJVTog tov *Ekkr]VLXOv s%s6sv 
iv Tfj \id%r]. 'Eops6LOL ds dvsXo\isvoL tov 'AvSqoxXov tov 
vsxqov s&aipav Trjg 6opsTSQag sv&a dsCxvvTaL xa\ ig i\is 
STt to \Lvrj\ia xaTa Tr)v odov Tr)v ix roi) lsqov %aQa to 
Olv\L%Lstov xa\ i%\ %vlag Tag MayvrJTLdag • i%C&r]\La ds 
toj \Lvr)\iaTL dvt]Q i6TLV oj%XL6\iivog» 

7. 01 6s "Icovsg oiMvovvTa i60LXL6a\LSV0i xa\IlQLr\- 10 6 AXAIKA 

vr\v KccQag \isv xdl ovtot tdg TtoXstg acpsiXovto • oixt6tal 
db Mvovvtog \iev Kvaorjtog sysvsto 6 Kodaov, IlQtrjvsig 
de "loo6tv dva\ie\ity\ievot®rjPaiot0tXootav ts tov ditoyo- 
vov IlrjvsXsQO xal Atitvtov NstXsoog Ttaida s6%ov oixt6tdg. 
notrjvsig (ihv dr) vno TapdXov ts tov IJsqoov xal vots- 
qov VTto 'isQcavog dvdQog S7tt%aQtov xaxooO-svtsg sg tb 
e6%atov oytoog teXov6tv sg"Ioovag- Mvovvtog de ot oixrj- 
11 tOQeg eitl tv%r\ totade et.ektitov tr)v TtoXtv. xata tr)v Mv- 
ovGtav %ooQav &aXa66r\g xoXnog e6ei%ev ov \ieyag • tov- 
tov Xi\ivr\v 6 Ttotafiog eitoir\6ev 6 MaiavdQog, aitote\i6- 
fievog tov eOitXovv tfj iXvt' cog de evo6r\6e ro vdooQ xa\ 
ovxett r)v &dXa66a, otxoovooTteg dnetQOv 7tXr)&og eyivovto§21 
ex trjg Xifivrjg, eg o tovg dvd-QooTtovg r]vdyxa6av exXtiteiv 
tr)v jtoXtv. a7te%ooQrj6av de eg MiXrjtov Mvov6tot td ts 
ccXXa dycoyt\ia xal toov fteoov cpeQoytevot td dydX\tata • xal 
r\v xat s\is ovdev sv Mvovvtt ott \ir) Atovv6ov vaog Xi- 
%ov Xevxov. Mvov6iotg ds ys xatsXafisv eotxota xal 
'AtaQvsitag Tta&etv tovg vtxo IIsQyd\iov. 

III. KoXocpoovtot ds to \isv [sqov to sv KXaQco xal to 
pavtsiov sx TtaXatotdtov ysvs6&at vo\iilov6tv s%6vtoov 
de eti tr)v yrjv KaQoov dcptxs6d-at cpa6lv sg avtr)v TtQoo- 
tovg tov EXXrjvtxov KQr\tag xal 'Pdxtov xal o6ov sijtsto 
dXXo top e Paxioo TtXiqftog, s%ov td STtl &aXa66r\ xal vav6lv 
i6%vov trjg de %ooQag tr)v 7toXXr)v eve\iovto ett oi Kdoeg. 
®eQ6avdQ0v ds tov TloXvveixovg xal 'AQyeioov eXovtoov 
©rjfiag, dXXot te ai%\idXootot xalr) Mavtoo too'A7t6XXoovt 
exo\ii6&r\6av egAeXcpovg' TetQe6iav de xatd tr)v TtoQeiav 
2 to %Qeoov eiteXafiev ev tfj ! ' AXtaQtia. 'Ex7te\ttyavtog ds 
Gcpag eg aTtotxiav tov &eov, TteQatovvtat vav6lvegtr)v 
'A6tav, xal obg xatd tr)v KXaQOV eyevovto, e7te£,ia6tv av- 
toig otKQrjteg \ieta oTtXoov xal dvdyov6tv oog tov e Pdxtov. 
6 de\ [lav&dvet yaQ TtaQa trjg Mavtovg otttvsg te dvd-Qoo- LIBER VII. 7 

Ttcov ovtsg xal xaxd aixiav rjvxLva rjxov6L , Xa\i(ldvsL usv 
yvvalxa xr)v Mavxco, Ttotstxat ds y.al xovg Cvv avxf\ 6v- 
528 voixovg. Mbipog ds 6 'Paxiov xal Mavxovg xal xb 7taod- 
Ttav xovg Kaoag i%s(iaXsv ix xijg yrjg. "icovsg ds OQXOvg 3 
7totrj6ausvot Ttobg xovg iv KoXocpcovL'EXXr\vag 6vvs%oXl- 
xsvovxo , ovdsv syovxsg nXsov. (3a6tXsiav ds 'lcovcov r)ys- 
\xbvsg /4a\xa6iyficov Xa\i(5dvst xal IlQO^rjd-og Kbdgov 7taZ- 
dsg. nob{ir}d-og ds v6xsqov xbv ddsXcpbv Aaua6i%frova 
dnoxxsivag scpvysv ig Nd%ov, xal aits&avs usv avxb&i 
iv xfi Nd%cQ, xbv vsxqov ds otxads aitayjfrsvxa xaxsds- 
%avxo ol Aa\ia6i%ftovog Ttatdsg' xal sv&a 6 xov IIqo\ly\- 
%-ov xdcpog, IIoXvxst%idsg ovo\id i6xt xcp %coQicp. KoXo-4 
cpcoviotg ds oitcog \isv xr)v TtbXtv 6vvsits6sv iQi\\ico&r\vat, 
7tQosdrjXco6s iiot xov Xbyov xd sg Av6i\ia%ov • iua%i6avxo 
6s Av6tud%cp xalMaxsdo6t KoXocpcovtot xcov dvotxt6&sv- 
tcov ig "Ecps6ov iibvot. xotg ds a%o%avov6tv iv xfj \id%r\ 
KoXocpcovicov xs avxcov xal UuvQvaicov s6xlv 6 xdcpog 
ibvxt ig KXaQov iv aQt6xsQa xrjg bdov. 

2. Asfisdiotg 6s iitoir\6s \isv Av6i\ia%og dva6xaxov 5 
xr)v TtbXtv, vva dr) 6vvxsXsta ig usysd-og xfj 'Ecps6cp ys- 
votxo- %coQa ds 6cpt6tv sg xs xd Xotitd s6xtv svdaiucov, 
xal XovxQa %aQs%sxat %SQua %Xst6xa xcov i%\ &aXa66r\ 
xal r\dt6xa. xb ds s% aQ%r]g xal xr)v Asflsdov ivsuovxo ov 
KaQsg^ ig o'Av$Qai\icov 6cpdg 6 KoSqov xaVlcovsg iXav- 
vov6t. xco ds 'AvdQaiuovt 6 xdcpog ix KoXocpcovog ibvxt 
s6xlv iv aQt6xsQa xrjg odov, dtafidvxt xbv KaXdovxa 
Ttoxaubv. 

3. Tscov ds cpxovv usv'OQ%ousvtot Mtvvat 6vv 'A&d- 6 
\Lavxt ig avxr)v iXd-bvxsg- Xsysxat ds 6 'A&duag ovxog 
anbyovog 'A&duavxog slvat xov AibXov • dvausutyusvot 
iiivxot xcp ( EXXr\vtxcp xal ivxavd-a r)6av oiKaQsg. s6r\yays 
cTs"Icovag ig xr)v Tscov "A%otxog d%byovog MsXavftov xs- 8 AXAIKA 

TttQTOg, og Totg 'OQ%0[isvCoLg ovde tolg Trjtocg vecoteqov 
ifiovXsv6sv ovdiv. ets6l de ov noXXotg vOteQov ex te 
'A%r\vaCcov xal ixBoLCOTCag dcpCxovTO dvdQsg- r)yovvTO de 
tov pev 'Attlxov AapaGog xal NdoxXog K66qov nattieg, 
tcov de Botcotcov reQtjg BoLCOtog • xal 6cpdg 6vva^icpoti- 
Qovg o te' 'AnoLXog xal oC TrjlOL 6vvoCxovg ede%avto. 

7 4. 'EQV&QaloL de to [iev e% aQ%r)g dcpLxi6$aL 6vv 
'Eqv&qco tco 'Padapdv&vog cpa6LV ix KQrjtrjg, xal olxl-o29 
6tr)v tr) noXeL yevetiftaL tov "Eqv&qov • eypvtcov de avtr)v 
bpov totg Kqt^gI AvxCcov xal KaQcov ts xal napcpvXcov, 
AvxCcov phv xata OvyyivsLav ty)v KQrjtcov, xal yaQ oC 
Avxlol ro aQ%atov s16lv ix KQr]Tr\g, o't UaQjcrjdovL o^iov 
scpvyov , KaQcov de xata cpLXCav ix naXaLOV %Qog MCvco, 
UapcpvXcov de ort yivovg ^iitsatLV f EXXrjvLXOv xal tov- 
TOt?, elOl ycxQ dr) xal oC UdyLCpvXoL tcov {teta cxXco6lv 'iXCov 
nXavr]^evtcov 6vv KdX%avtL , tovtcov tcov xatSLksy^ivcov 
i%6vtcov 'EQv&Qag , KXionog 6 KoSqov 6vXXi%ag i% dna- 
6cov tcov iv 'IcovCa noXscov o6ovg dr) naQa ixa6t(0v iitEL- 
6r\yaysv 'EQV&QaCoig 6vvoCxovg. 

8 5. KXa£o[ievCoLg de xal Q>coxaev6L , nolv psv r)'Icovag 
ig tr)v 'A6Cav iX&etv , ovx coxovvto aC noXsLg • 'Icovcov Ss 
dcpLXopivcov potQa it, avtcov nXavco^iivr] [letenipipato 
r\ye\i6va TtaQa KoXocpcovCcov IJaQcpoQOv, xal tcoXlv xtC- 
6avtsg vno tfj "ldr\ tr)v fiev ov ^teta noXv ixXeCnov6LV, 
iitavLOvteg os ig 'lcovCav UxvnnLOv vrjg KoXocpcovCag extL- 

9 6av. dneXd-ovteg de exov6Ccog xal ix trjg KoXocpcovCag, 
ovtco yrjv te e6%ov r]v xal vvv etc e%ov6L, xal xaTe6xev- 
a6avT0 iv Ty r)neCQCO KXa^o^ievag tloXlv ig ds Tr)v vrj6ov 
dLifir]6av dr) xaTa to IIeq6cov diog. 'AXi%avdQog ds dva 
%q6vov syLsXXsv 6 ^LXCitTtov %sqq6vy]6ov KXa&nsvag iQ- 
ya6£6d-aL %c6[iaTL ig Tr)v vrj6ov ix Trjg r)itsCQOV. tovtov 
t(3v KXafrnEvCcov to noXv ovx"Icovsg^ KXecovatot, 6s LIBER VII. 9 

r\6av xal ix (PXtovvtog , oGot, AcoQticov ig HeXo7tbvvr\6ov 
xateXd-ovtcov i^iXtctov tdg TtbXetg. 01 8e (Pcoxaetg yivog 10 
\Cev tb dvixa&iv sloiv ix trjg V7tb tcp IIaQva6<p xaXovui- 
vr\g xal ig r)udg stt (&coxC8og, ol (DtXoyivet xal Aducovt 
buov tolg 'A&r\vaCotg 8tifir\6av ig tr)v 'A6Cav ■ tr)v %coQav 
8e ov TtoXiucp , xata 8e buoXoyCav Xauf>dvov6t Ttagd 
KvuaCcov. Tcovcov 8e ov 8e%ouivcov 6cpdg ig Tlavtcovtov 
530 Ttolv r\ tov yivovg fia6tXiag tov Ko8ql8cov Xd^co6tv^ ovtco 
TtaQa 'EQv&QaCcov xal ix Teco AeoCtr\v xal THqlxXov lau- 
fidvov6t xal "AfiaQtov. 

IV. Al 8e iv talg vr\6otg el6iv Tcovcov TtbXetg, Hduog 
r) VTteQ MvxdXr\g xal XCog r) aitavtixQv tov MCuavtog. 
2. "A6iog 8e 6 'AucptittoXiuov Eduiog iitoCr\6ev iv tolg 
£7te6tv cog OoCvlxl ix IleQLur\8r\g trjg Otvicog yivotto 
'A6tV7tdXaLa xal EvQcoTtrj^ I2o6etdcovog 8e xal 'A6tvita- 
XaCag eivat 7tal8a 'Ayxalov, fia6tke vetv 8e avtbv tcov xa- 
Xovuivcov AeXiycov • 'AyxaCcp 8e tr)v ftvyatiQa tov itota- 
pov Xa^bvtt tov Matdv8Qov ZJauCav yevi6ftai UeQ&aov 
xaV'Evov8ov xal Uduov xal 'AXL&iQ6r\v xal ftvyatiQa iit 
avtco IlaQd-evoTtrjv , TLaQ^evoTtiqg 8e trjg 'AyxaCov xal 
'AnbXXcovog Avxour\8r\v yevi6$ai. "A6tog uev ig to6ovtov 2 
iv tolg eite6tv i8r)Xco6e • 3. Tbte 8e ol tr)v vr\6ov olxovv- 
teg avdyxrj TtXiov i8e\avto r\ evvoCa 6vvoCxovg"Icovag. 
r\yeucov 8e r)v tolg"Ico6t IlQoxXrjg 6 IlttVQicog, avtbgte 
'EittSavQtog xal 'EittSavQCovg ro TtoXv dycov, oX vitb Ar\'C- 
tpbvtov xal 'AQyeCcov ix trjg 'Eitt8avQCag i^e%e7ttc6xe6av 
tovtcp ttp IlQOxXel yivog r)v a7tb"Icovog tov Eov&ov. "Av- 
SQOxXog 8e xal 'Ecpi6tot 6tQatevov6tv inl AecoyoQOv tbv 
TlQoxXiovg , $a6iXevovta ueta tbv nateQa iv Uducp, xal 
\id%r\ vtxr\6avteg i\eXavvov6tv ix trjg vr'\6ov UauCovg- 
aitCav 8e inicpeQOv ueta KaQcov 6cpdg i7tt$ovXevetvTto6i. 
ZauCcov 8e tcov cpevybvtcov oi uev inl tr\ 0Qaxr\ vr\6ov 3 10 AXAIKA 

Sxrj6av^ xai d%b tovtoov trjg ivoLxr\6eoog Ua^io^Qaxrjv 
tr)v vrjaov xaXov6LV dvxi <daodaviag • oC dh 6\iov Aeoo- 
yoQco %eoi 'AvaCav xr)v iv xfj rjTtetoco xfj neqav (3aX6\ievoL 
xelyog, dexa exeGiv v6xeQov diafiavreg iv tfj Ud\ip tovg 
te 'E(pe6iovg ixj$dXXov6L xai dve6oo6avxo tr)v vrjtiov. 

4 4. Tb dh Ceoov xb iv Ud\ioo trjg 'Hoag ei6lv o'l CdQV- 
Ga6$al cpa6L xovg iv tfj ^Aoyol %Xeovxag , eitdye6ftai dh 
avxovg tb dyaXpa i% "Aoyovg. Ud\iLOL de avxoi teyjfrr\vai 
vo\li%ov6iv iv tfj vr\6cp tr)v ftebv Ttaqd top 'i^/Soaow %o- 
ta\iopxai v%b tfj Xvycp tfi iv tcpHQaCcp xat i\ih exi %e(pv-*ft\ 
xvCa. elvai d' ovv tb CeQov tovto iv xotg \1dX16ta aQyalov 
ov% rjm6ta dv ttg xai i%i too dyaX\iatL tex^aiQoito ' e6ti 
yaQ dr) dvdqbg eqyov Alyivr\tov 2J\ithdog tov EvxXeCdov. 
ovtog 6 2J\itXCg i6xiv r)XLxCav xatd ^JaCdaXov , d6%rjg dh 

5 ovx ig xb i6ov dcpCxeto. 5. AaLddXop \ihv yaQ yevovg xe 
'Aftr\vr]6LV v%r)Q%ev elvat xov fia6LXLXoi> toov xaXov\ievoov 
MrjXLOVLdoov, xai 6\iov xfi xe%vr] xrjg %Xdvr\g xe evexa xai 
i%i talg 6v\i(poQalg i%L(pave6xeQ0g iyevexo ig d%avxag 
dvxtQco%ovg. d%oxxetvag \ihv ddeXcprjg %atda xai i%L6xd\ie- 
vog xa olxol vo\iL\ia exov6Ccog %aQa MCvco ecpvyev ig KQr). 
trjv^ xai avxop te dydX\iaxa MCvcp xai xov MCvco talg &v- 
yatQa6LV i%oCr\6e, xa&oxL xaVO^rjQog iv 'Ifoddt idr]Xoo6e- 

6 xaxayvoo6$eig dh ddLxetv v%b xov MCvco xai ig de6\ioox)]- 
qlov 6\iov xop %aLdi i\L$lr]&eig ixdLdqa6xeL xe ix KQrjxrjg, 
xai ig "Ivvxov ZJLxeXoov %6Xlv dcpLXvetxaL %aqd KcoxaXov, 
xai %oXe\iov %aqe6%e xotg ZJLxeXotg alxCav %Qog rot^ Kqrj- 
tag^ oxl i^aLXOvvxog MCvco \ir) %qoolxo avxbv o KcoxaXog. 
xai ig xo6ovxo v%b xov KcoxdXov xcov ftvyaxeQcov i6%ov- 
dd6&rj xaxaxr)v ti%vrjv, cogxai ftdvatov tcp MCvoo f5ov- 

7 Xev6aL tdg yvvatxag ig %aQtv /JaLddXov. drjXd te oog ava 
%a6av pev tr)v ULxeXCav, i%i %Xet6xov de xai 'ixaXCag 
dcpCxexo tov JaLddXov tb ovo\ia. 6 dh U^itXig , otv \ir) 532 LIBER VII. 11 

nccQcc Za^iiovg xa\ ig zr)v'HXsiav , TtaQ aXXovg ys ovdi- 
vag cpavsQog ioziv a7todr\ur\6ag' ig zovzovg 6s dcpixszo, 
xa\ zo dyaXua iv 2Jducp zrjg "Hgag 6 7totr\6ag i6zlv ovzog. 

6. **"Icovl 8e zcp itoiy\6avzi zoaycodCav i6zlv iv xf\& 
6vyyQacpf\ zoidde etQiqueva, no6ecdcova ig zr)v vfJ6ov eQrj- 
[lov ov6av dcpLxe6&aL , xa\ vvucprj ze ivzav&a 6vyyeve- 
6&ai, xa\ V7i6 zdg codtvag zrjg vvucprjg %tova i^ ovqccvov 
7te6etv ig zr)vyfjv, xa\ dito zovzov Ho6eib*cova zcp Ttatdl 
ovoua &e6&at, XCov 6vyyeve6%-au de avzov xa\ ezeQa 
vv[uprj, xai yeve6&ai oC Ttatdag "AyeXov ze xal MeXava- 
dvd xqovov de xa\ OivoTticova ig zr)v XCov xazaQat vavdiv 
ix KQrjzrjg, eTte6$ai di oi xal zovg Ttatdag TdXov xai 
Evdvd-qv xal MiXava xal HdXayov ze xal 'A&duavza. 
'AcpCxovzo de xal KaQeg ig zr)v vrj6ov i%\ zr)g Oivonicovog 9 
$a6iXeiag xa\ "Afiavzeg i% Evfioiag. Oivoiticovog de xai 
xcov Ttaidcov eXafiev v6zeQov "Aucpixlog zr)v aQ%r\v • dcpi- 
xezo de i\ r l6ziaiag 6 "Aiicpixlog zrjg iv Evfioia xazd udv- 
xevua ix AeXcpcov. "Exzcoq de aTto 'AucpixXov xexaQxr\ ye- 
vea, (5a6iXeiav yaQ e6%e xa\ ovzog, inoXeur\6ev 'Aftdvzcov 
xa\ KaQcov xotg oixov6iv iv zrj vr\6co, xa\ zovg uev aite- 
xzslvsv iv xatg ud%atg, zovg de diteXfteXv r)vdyxa6ev 
V7to67tovdovg. rsvouivr\g de a7taXXayrjg 7toXiuov Xiotg^ 10 
acpixi6$ai zr\vixavza ig [ivr\ur\v "Exxoql cbg 6cpdg xa\ 
"Ico6l deot 6vvd-vetv ig HavtcovLOv ■ XQinoda de dd-Xov 
Xafietv avzov ird dvdQayad-ia TtaQa xov xolvov cpr\6t zov 
Icovcov. zo6avza eiQr\xoza ig Xiovg"Icova evQL6xov ov 
[livzoL ixetvo ys elQr\xe xa& r\vzLva aiziav XtoL xeXov6Lv 
ig "Icovag. 

V. ZJuvQvav ds iv zatg dcodsxa %6Xs6lv ov6av Aio- 
Xscov , xai oixovuevr\v zfjg %coQag xa& a xa\ ig itxe exi 
tioXlv xaXov6iv aQ%aiav , "lcoveg ix KoXocpcovog OQur\- 
ftivzeg dcpeXousvoL zovg AioXstg s6%ov % %QOvcp dsv6zs- 12 AXAIKA 

qov xal "icovsg \ists8o6av ZpvQvaCoLg xov sv HavLCOvCcp 533 
6vXXoyov. 'AXs%av8Qog 8s 6 c&iXC%%ov rijg scp' r^icov %6- 

2 Xscog sysvsto oixL6tr)g xax oipLV ovsiQatog. 'AXs%av8QOV 
yaQ &Y]QSvovta sv xcp oqsl xcp Hdyco , cog sysvsto d%6 
xrjg frrjQag, acpLXs6%-aL %Qog Nsus6scov ksyovOLV lsqov, 
xal %r\yf\ ts s%LXV%stv avxov xal %Xaxdvcp %qo xov lsqov^ 
%scpvxvCa 8s STtl xov v8axog. xal v%6 tfj %Xaxavcp xa&sv- 
dovtL xsXsvslv cpaalv avtcp tag Nsus6sLg s%LCpavsC6ag 
%oXlv svxav&a olxl%slv xal aysLV sg avxr)v ZJuvQvaCovg, 

3 dva6xr\6avxa sx tijg TtQOtsQag. 'A%o6tsXXov6LV ovv sg 
KXccqov frscoQovg ol 2J{ivQvatoL %sql tcov itaQovtcov 6cpC- 
6lv SQr\6oyLSvovg , xal avtolg s%Qr\6sv 6 fisog- 

Tolg udxaQsg xslvol xal tstQtixLg avdQsg s6ovtav^ 
o f CIIdyov olxr\6ov6L %SQr\v lsqolo MsXr\tog. 
ovtco (istcpxL6avto s&sXovtai, xal 8vo Nsus6sLg vo^iitlov- 
6lv ccvtl ULag, xal ur\tSQa avtalg cpa6lv slvaL Nvxta, 
i%sl 'A%r\vatoiys tf\ sv 'PapvovvtL ftscp %atsQa Xsyov6LV 
sivaL 'Slxsavov. 

4 2. "Ico6l cTs s%sl \fsv s%Ltr\8sL0tata coqcov [xQa6scog\ 
r) %coQa, s%sl 8s xal lsqcc ola ov% stsQco&L, %Qcotov [ihv xo 
trjg 'E<ps6iag usys&ovg ts svsxa xal s%\ tcp dXXcp %Xovtcp, 
8vo 8h ovx s%SLQya6\isva, 'A%oXXcovog, to ts sv BQay%C- 
8acg trjg MLXr\6iag xai sv KIccqco tf KoXocpcovicov. 8vo 8s 
aXXovg sv 'Icovia vaovg s%sXafisv v%6 IIsq6cov xataxav- 
ftrjvai, xov xs sv Zlducp xrjg "HQag xal sv &>coxaCa xr\g 
*A$r\vag' %avua 8s oucog r\6av xal v%6 xov %VQog XsXv- 

5 [La6yLSV0L. 3. r H6&sir\g 8' av xal xcp sv 'EQv&Qatg r HQa- 
xXsCcp xal 'Ad-r\vag xcp sv nQLr\vr\ vacp^ tovtcp psv xov 
dydX(iatog svsxa, r HQaxXsCcp 8s xcp sv 'EQv&Qatg xaxd 
aQ%aLOxr\xa. xo 8s dyaXpa ovts totg xaXovpsvoLg ACyL- 
vaCoig ovts tcov 'AttLXCov totg aQ%aLOtdtOLg sucpSQsg, si 

8s tL xc/X dXXo, dxQLficog s6tlv Aiyv%tLOv. 6%s8Ca yaQoS^ LIBER VII. 13 

|iUcai/, xai i% avtij 6 &ebg ix Tvqov tr\g <I>OLvCxr\g i£e- 
7tkev6e' xa& r\vttva de altCav^ ovde avtoi tovto ov 
'Eovd-Qaioi Xeyov6tv. cog de ig tr)v &dXa66av dcpCxeto 6 
r\ 6%edCa tr)v 'Icovcov, cpadiv avtr)v 0Q\iC6a6d-aL TtQog 
axQa xakov\ievr\ Me6atr\' r\ de e6tt \iev rrjg r\%eCQOv , 
tolg de ix tov EQv&QaCcov lt\ievog ig vr\6ov tr)v XCcov 
%Xeov6L tovto eOtL \ie6c:Ctatov. i%ei de r\ 6%edCa xatd 
tr)v axQav e6%ev , ivtavd-a %oXvv \iev ol 'EQv&QalCL 
%6vov, ovx ela66ova 6e e6%ov ol XZol %OLOv\ievoL 6%ov- 
dr)v jiaQa 6cpdg xatayayeZv ixdteQOL tb dyaX\ia. te- 7 
Aog de 'EQV&Qalog av^Qconog^ cp fiCog \iev r)v d%b \ta- 
Xa66r\g yeyovcog xai dyQag 1%%-vcov, dLecpd-aQto de v%b 
vo6ov rovg Gcp&aXyLOvg, bvo\ia dsoi QoquCcov r\v, ovtog 
6 aXcevg eidev oipLV oveCQatog cog tdg 'EQV&QaCcov yvvaZ- 
xag a%oxeCQV.6%aL deoL tdg xo\iag, xai ovtco tovg dvdQag 
%Xe%a\ievovg xdXov ix tcov tQL%cov tr)v 6%edCav %aQa 
6cpag xatd^ecv. al \iev dr) a6ta\ tcov yvvaLXCov ovda\icog 
vnaxoveLV tco bveCQatc ifiovXovto • b%o6aL de tov 0Qa- 8 
xCov yevovg idovXevov xai ov6aLg 6cpc6LV iXevd-eQaig r)v 
ivtav&a /3tog, anoxelQaL %aQe%ov6LV avtdg ■ xal ovtcog 
ol 'EQv&QaZoL tr)v 6%edCav xa%eXxov6LV. e6odog te Si\ 
talg 0Qa66aLg ig tb 'HQaxXetov itftl ywacxcov \16va1g, 
xal tb xaXcpdcov tb ix tcov tQL%cov xal ig i\ie etL ol i%L- 
%coqlol cpvXa66ov6L. xal dr) xal tbv aXLea ol avtol ovtol 
dvafiXetyaL te xal OQav tb Xol%ov tov $Cov cpa6Cv. *k."E6tL 9 
de iv EQV&Qalg xal 'A^rrvag TIoXLadog vabg xal ayaX\ia 
\vlov \ieye%eL \ieya xad-rj\ievov te iitl %-qovov , xal r\la- 
xdtr\v iv exateQa tcov %ecQcov e%ei xal inl trjg xecpaXr)g 
nolov. tovto 'EvdoCov te%vr\v xal dlXoLg itex\iaLQo\ie%a 
sivaL, xal ig tr)v i^yaeCav oQcovteg tov evdov dydl\ia- 
)35 TO &? xai ov% r\xL6ta i%\ talg XaQL6C te xai r 'Q,QaLg, aC 
%qlv i6eXftelv e6tr\xa6LV iv vjtaC&Qcp XCftov levxov. inoL- 14 AXAIKA 

rj&r} de xai %ar 6\ie 2J\ivQvaioLgieQov 'A^xXrjTtLOv, (iexa%v 
KoQvcprjg re oQovg xai %-aXa66r\g aavyovg vdarc aXXoicp. 

10 5. r H6e 'Icovia Ttaoe^ rcov xe lbqcov xai xrjg xov deQog 

xQaOecog 7taQ6%exai xai dXXa eg 6vyyQacpr\v , r\ [tev ys 
'Ecpe6La %coQa xov xe Key%Qtov Ttoxapbv xai xov nCovog 
xov oQOvg xr)v cpv6LV xai 7tr\yr)v xr\v 'AXtraiav. 'Ev de rfj 
MLXr\6ia 7tr\yr\ xe e6xt BL$Xig %ai o6a eg xrjg BcfiXidog xbv 
eQcora adov6cv. iv de xf\ KoXocpcovicov aX6og re xov 
^AitoXXcovog^ devdQa \ieXiat, %ai ov tcoqqco xov aX6ovg 

ll"AXr\g 7tora\ibg il>v%Qorarog rcov ev 'Icovia. AefiedioLg de 
xa Xovxqcc ev xfj yf\ fi-avpa dvd-QcoTtOLg 6\iov xai cocpeXeca 
yivexac. 66xl de xai TrjtoLg inl xfj axQa Xovxqcc xf\ Ma- 
v.Qia, xa \iev eitl xcp xXvdcovc ev TtexQag %r\Qa\icp, xa de xai 
eg 67tideL%LV TtXovxov 7t67tOLr\\ieva. KXa%o\ievioLg de Xov- 
rQcc e6rcv • ev 8e avrolg 'Aya\ie\ivcov e%6L rL\idg. nal av- 
xqov \ir\XQog 6cpL6L Hvqqov %aXov\nevov , xai Xoyov eiti 

12 xcp Hvqqco Xeyov6L xcp tiol\L6vl. 'EQv&QaioLg de §6ti \iev 
y^coQa XaXxig , acp r\g xai tcov cpvXcov 6cpi6iv r\ rQirr\ rb 
bvo\ia e6%r]"A6v, e6rv de rr)g XaXxidog %arareivov6a eg rb 
TteXayog axQa xai ev avrfj XovrQa ftaXa66La, \tdXL6ra 
xcov ev 'lcovia XovrQcov cocpeXL\ia dv&QcoTtOLg. 6. 2J\ivq- 
vaioLg de 7tora\ibgMeXr\g vScoq e6ri xdXXL6xov, xctl 6nr\- 
Xatov 67tl xatg 7tr\yalg, ev&a "O\ir\Q0v 7tOLr\6ai xcc e%r\ Xe- 

l$yov6i. Xiotg de 6 xov OlvoTticovog xdcpog fteav xe 7taQe%e- 
xac nai xLvag xal Xoyovg eg xov OivoTticovog xd 6Qya. 
Ua\iioLg de xaxa xr\v odbv xr\v eg rb 'HQalov rb 'Padivrjg 
%al Aeovri%ov \ivr\fid e6rL , xal rolg vrtb eQcorog dvLCO\ie- 
voig ev%e6%aL %a\te6rr\y.6v lov6lv 87tl rb \ivrj\ia. ra \iev 
dr\ ev 'Icovia &av\iara TtoXXd xe xal ov TtoXXcp xlvl xcov ev 
xf t 'EXXddc aTtodeovxd 66xlv. 

VI. Toxe de d7teXr\Xvd-6xcov 'lcovcov rr\v xe yr\v ot536 
A%atol xr\v 'icovcov dieXdy%avov xai e6coxi£ovxo ig xdg LIBER VII. 15 

TtoXetg. al de dvo ze xal dexa r\6av aQtd-ttov, o7to6at ye 
xai eg aztav zo f EXXr\vtxov yvcoQtttot^ Avitr\ itev %Qog 
HXidog %Qt6zr\, iteza de avzr\v "SlXevog xai c&aQai xai 
TQizeia xai 'Pviteg xai Aiyiov xai KeQvveia xai BovQa, 
eiti zavzaig de f EXCxr\ xai Alyai ze xai AiyeiQa , xai IJek- 
Xr\vr\ TtQog zrjg UixvcovCag e6%dzr\. eg zavzag oC Ayaioi 
xai ol (3a6LXetg avzcov e6coxC%ovzo TtQozeQOv ezt vrto 'Ico- 
vcov oixovitevag. 2. H6av dh otzo iieyt6zov zolg 'A%aiotg 2 
e%ovzeg xQazog ol ze Ti6a\ievov Jtaldeg Aalitevr\g xai 
EitaQzcov xai TeXXtg ze xai Aeovzoitevr\g • Kotfr\zr\g de 6 
%Qe6fivzazog zcov Ti6auevov naCdcov TtQozeQOv ezt dtefie- 
firjxet vav6iv eg zr\v*A6Cav. ovzoCze dr) zi\vtxavza ev zotg 
7 A%atotg edvva6zevov xai Aaiia6Cag 6 Hev&CXov zov 'Oot- 
6Z0V, zotg Ti6aitevov itai6iv avetyiog TtQog TtazQog. 
i'6%vov de e% i'6r\g zolg xazetXeyuevotg xai *A%aLc6v zcov 
ex Aaxe daCitovog nQevyevr\g xai 6 vtog, ovoita deotr\v 
IlazQevg • xaC 6cpt6tv vito zcov 'A%aicov edod"r\ xzC6a6%at 
TtoXiv ev zf\ %c6qcZ) xai zo ovoiia dito zov HazQecog eze%r\ 
zf\ TtoXeL. 

3. Ta de eg ztoXeitov zoLade r)v zotg 'A%aiotg. xaza 3 
itev zr)v eg "iXiOv eiti6ZQazeCav 'Ayauettvovog AaxedaC- 
uova ezt xai "AQyog olxovvzeg iteyC6zr\ zov ( EXXr\vtxov 
uotQa r\6av xaza de zr\v £eQ$,ov xai Mrjdcov eiti zr\v*EX- 
Xada ovze AecovCda zrjg e^odov zrjg eg 0eQuo7tvXag ei6iv 
ol 'Ayatoi 8r\Xot ueze6%r\xozeg , ovze y A&r\vaCoig ouov xai 
Seiti6zoxXet TtQog EvfioCa xai 2JaXautvt vavita%r\6avzeg, 
ovde 6cpag xazdXoyog 6vttitd%cov e%et Aaxcovixog r\ ^Azzi- 
537^og. v6zeQr\6av de xai eQyov zov HXazaid6t' dr\XayaQ± 
dr) ozt eiti zco ava\tr\uazi zco ev 'OXviiTtCa zcov ( EXXr\vcov 
\iezrjv av xai'A%atotg yeyQacpd-ai. doxetv de ttot , zagita- 
ZQCdag ze vnoXetcp&evzeg exa6zot zag avzcov e6co£ov, xai 
aua dia z6 eQyov zo Jtoog TgoCav AaxedaittovCovg Aco- 16 AXAIKA 

Qislg uitr^iovv 6cpi6tv r)yst6&uL. idf\Xco6uv ds xul dva 
Xq6vov • AuxsduL\iovicov yuQ ig xov TtQog 'A&r\vuiovg %6- 
Xs\iov xatu6tuvtcov v6tSQ0v , ig tr)v 6v\i\iu%iuv r\6uv ol 
'A%ulol 7tQod-v\iOL IIutQEv6L, xul ig tovg 'A&rjvaiovg ov% 

5 r\66ov sl%ov yvco\ir\v. TIoXi\icov ds tcov 7toX£\ir\&ivtcov 
V6t£Q0V VTtO tOV *EXXr\VLXQV tov \jl\v sv Xulqcovslu <2>L- 
XiitTtov ts svuvtiu xul Muxsdovcov ol 'A%uloI \isti6%ov, 
sg ds tr)v &s66uXiuv xul iitl tbv %Qog Au\iia xuXov\ievov 

7t6lS\lOV OV CpU6LV EK6tQUtSV6a6$UL ' OV ytXQ TtCO \iStU TO 
7ttUt6\lU UVSV7]VO%SVUL t6 SV BOLCOtOlg. 4. O 6h tCOV S7tL- 

%C0Qicov IlutQEV6LV i%r\yr\tr)g tov %uXuL6tr)v XsiXcovu 

^A%ULCOV \lOVOV \lEtU6%£LV £CpU6X£ tOV EQyOV tOV TtEQL Au- 

6 \iluv. oldu ds xul uvSqu uvtog Avdov "AdQu6tov idiu xal 
OVX U%6 tOV XOLVOV TOtJ AvdcOV U\LVVUVtU "EXXr\6L. tov 

ds 'AdQu6tov tovtov %uXxr\v sixovu uvs&s6uv oi" Avdol 
TtQo lsqov IIsQ6Lxr\g 'AQtsyLLdog^ xul syQuipuv i%iyQu\i\iu 
a>g tslsvtr\6SLEv 6 "AdQa6tog svavtiu Asovvutcp \iu%6\is- 

7 vog V7tSQ ( EXXr\vcov. *H ds ig ®EQ\io%vXug i%l tr)v TuXu- 
tcov 6tQUttuv £%odog xul totg %u6lv 6\ioicog %uQc6(p&r\ 
IIsXo%ovvr\6ioLg • ats yuQ %Xotu ovx iyovxcov tcov /3ap- 

fiuQCOV, dSLVOV £6E6$ui6(pL6LV U7t WVtCOV Ol)dsV 7\X%L%OV, 

si tov KoQLV%icov l6&\iov sx fruXu66r\g trjg xatu Ai%aLov 
Ci7totSL%i6£Luv ig tr)v EtSQuv tr)v i%lK£y%QEULg %uXu66uv. 
g 5. Tovto \iev dr) TlEXo7tovvY\6icov r)v tot£ uituvtcov 538 

(5ovX£V\lW iltEL d£ TuXutUL VUV6LV OVtLVa 6r) tQO%OV 

dLufi£fir\XE6uv ig tr)v 'A6iuv, ivtuvd-u eI%ev ovtco tu *Ek- 
Xr\vcov. 7tQ0E6tr\x£6uv xut l6%vv ovdivsg stL tov r EXlr\- 
vlxov. AuxsduL\ioviovg \iev yuQ to iv AsvxtQOLg 7ttut6\iu, 
xul u\iu OLts'AQXudsg 6vvsXr\Xv&6t£g ig M.£yaXr\v tioXlv 
xul ol Ms66r\VL0L TtaQOLXOVvtsg, uvu6co6u6$ul tr\v %qo- 
9 tiQuv stt EvduL\ioviuv ixcoXvov • <dr\fruioLg dh ig to6ovto 
r\Qr\\ico6£v 'AXi^uvdQog tr)v tioXlv , cog sts6LV v6tsgov ov LIBER VII. 17 

TtoXXolg xaTa%dsvtag vno Ka66avdQ0V ur\6s 6co%slv xa 
oixsla d%LO%QSCog slvaL' 'A&r\vaioLg 6s svvoia \Csv naQa, 
Tov'EXXr\VLXOv tcov SQycov \1aX16Ta v7trJQ%s tcov vgtsqov^ 
avanavGaGftai dh ov tcots sx tov Maxsdovcov TtoXsuov 
7taQrjv avTOlg. 

VII. EXXijvcov ds ov Ta66ousvcov Tr\VLxavTa stl sv 
xolvco, idia ds sxccGtcov xaTa 6cpag 6vvc6Tausvcov , ol 
Ayacol \iafo6Ta l'6%vov. tvqcxvvcov ts yaQ 7tXr)v TlsXXr\vr\g 
cd aXXaL TtoXsLg tov %qovov anavTa. aitSLQCog s6%r\xs6av 
al ts sx TtoXsucov xal aito Trjg vo6ov 6vucpoQal Trjg Xoi- 
ucodovg ovx sg to6ovto 'A%acotg scp' o6ov Tolg aXXocg sys- 
vovto r 'EXXrj6L. 6ws8qlov ts ovv 'A%ai'xov xaXovpsvov 
xal ccTto xolvov Xoyov fiovXsvuaTa ts r)v 'AyuLolg xal to, 
SQya. 'A&Q0L£s6d-aL ds sg AlyLOv 6cpL6LV sdo%sv avTiq 2 
yaQ (istcc *EXixr\v S7tLxXv6dsL6av TtoXscov sv 'A%ata tcov 
ccXXcov d6<;r\ txqosI%sv sx TtaXatov xal l'6%vsv sv tco tots. 
>3$EXXrjvcov ds tcov Xoltxcov Zlxvcovlol 6vvs6qCov ttqcotol 
tov 'A%ulcov usts6%ov. asTa ds 2JcxvcovCovg s6r\s6uv r\8r\ 
xal tcov aXXcov TlsXo7tovvr\6Ccov oi usv avxCxa, oi ds %qo- 
vov tlvcc S7tL6%6vTsg' Tovg 8s xal sxTog oixovvTag tov 
'16%-uov 6vvtsXslv sg 'A%ULOvg sttsl^sv , otl sg TtXsov 
i6%vog 7tQO'Cov scoqcov asl to 'A%ai'x6v. 2. Auxs8ulu6vloi 3 
8s EXXr\vcov uovol dcdcpoQoiTS 'AyuLolg tcc uuXl6tu r\6uv 
xal sx tov cpavsQOv noXsuov 6cpi6Lv sitr\yov. I2sXXr\vr\v 
usv ys'Ayuccov tioXlv 'Ayig slXsv 6 Evdauidov ^u6lXsvcov 
sv [tj7J UTtaQTrj^ xal s\iits6sv avTixa sx TLsXXr\vr\g V7t6 
'Aqutov xal Ecxvcoviiov • KXsousvr\g 8s 6 Ascovidov tov 
KXscovvuov^ fiu6cXsvg oixiag Trjg STSQug, uvTLxa%r\ut- 
vovg "Aqutov xa\ 'A%ULOvg TtQog Avur\ TtaQa TtoXv ts 
sxQaTr\6sv sXftovTag ig ysiQag, xal v6tsqov 'AyaLolg xal 
'AvTiyovcp .6vv£&sto SLQr]vr\v. ' AvTiyovog 6s ovTog ti\vl- 4 
xavTa ccq%)\v ty\v Maxsbovcov si%sv, sitLTQOitsvcov Qi^ 

PAUSAN. II. 2 18 AXAIKA 

iLTtitov zov Ar\^r\TQiov naZoa ht, r\XLxCav ovtw r]v dh xal 
avsifjidg tco OLXCnnco xal ur\TQL avTov 6vvcoxel. nQog tov- 
tov ovv tov AvTiyovov xal 'A%aLOvg noLr\6ausvog 6 KXe- 
ouivr\g 6novddg, xal avTtxa naQajidg o6a couo6ev, r\v- 
dQanodC6aTO 'AQxddcov M£ydXr\v noXiv Aax^dat^ovtotg 
T£ to iv U£XXa6Ca nTaZ6ua TtQog *A%atovg xal ' AvTiyovov 
KXEopivovg £V£xa xal intOQxCag Trjg ixsCvov 6vvi$r\. 
KXsouivovg uhv dr) xal av&tg iv Xoyotg ToZg 'AQxadtxotg 

r o dcpL^ous&a ig uvr\ur\v OCX^nnog dh 6 Ay\ut\tqCov Tr)v 
Maxsdovcov aQ%r\v, cog dcpCxETO ig avdQag, naQa sxovTog 
'AvTLyovov Xa(5cov, cpoflov ToZg na6tv "EXXr\6tv iv£itoCr\6£ 
Ta <btXCnnov tov 'Auvvtov, TtQoyovov uhv ovx oVrog 
avTcp , tco dh aXrjfrsZ Xoycp ds6noTOv , ra t£ aXXa avTOv 
utuovusvog xal t« ig &SQansCav o6oig naTQCdag aQE6Ta 
r)v in olxsCoLg TtQodtdovaL x£q8£6l- 7tQo%Cv£Lv dl TtaQaSK 
Ttt 6vu7to6La inl ds^LOTr^TL xal cpLXCa xvXLxag ovx olvov, 
cpaQudxcov dh ig oXsd-QOv dvfrQconoLg, d dr) 6 uhv tov 
'A{ivvtov ^CXtTtTtog ovd' insv6r\6sv , iuol doxsZv, aQ%r\v, 
QtXCnnco dh tco 4r\ur\TQCov ra cpaQuaxa ToXur\ua r]v iXa- 

fiCpQOTaTOV. KaT£Z%£ dh xalTQsZg TtoXELg cpQovQaig, OQur\- 
Tr\QLa slvaC oCxaTa Trjg 'EXXddog- xal covoua^s 8h vno 
Tr\g vfiQECog xal trjg ig to ( EXXr\VLx6v vnsQoipCag xXsZg Tr\g 
'EXXddog Tag noXsLg TavTag. inl usv ys UsXonovvr\6cp 
KoQLV&og xal r\ Koqlv&Ccov dxQonoXLg insTSTsC%L6T0, inl 
dh EvfioCa xal BoLCOToZg ts xal Ocoxsv6l XaXxlg i) nQog 
tco EvQCnco - xaTa dh 0s66aXcov ts avzcov xal tov Altco- 
Xcov Extvovg Mayvr\6Cav ty\v vno to Uy\Xlov xu.tsZ%ev 6 
(DCXLnnog. 4, MdXL6Ta ds 'A$r\vaCovg xal to AltcoXlxov 
int6TQaTsCatg ts 6vvs%s6lv inCsfe xal XrpTcov xaTaOQO- 

7 uaZg. iuvr\uovsv6s ds uol xal nQOTSQOv 6 Xoyog iv t\\ 
'At^Col 6vyyQacpfj o6ol ts 'EXXrjvcov r) fiaQfiaQcov ivavna 
0LXCnnov 6vvr\QavTo'Aftr\vaCoLg, xal cog vno d^&svuag 

- L 1 B E R VII. 19 

xcov 6vllllu%cov e%VPcoiLuCovg xui e%LX0VQCuv xr)v exeZ&ev 
xuxecpevyov ol 'A$y\vuZol. 'PcolluZol de e%e%0LLcpe6uv xui 
ov %oXXco xcvi etL%Q06d-ev Xoycp uev e%cxovQr\6ovxug Al- 
xcoXoZg evuvxCu QlXC%%ov, xcp 6e eQycp lluXXov xi e%i xu- 
xu6xo%f\ xcov ev MuxedovCa %Quy\Luxcov. xoxe de u%o- 8 
axe XXov6lv 'Ad-qvaCocg 6xquxluv xe xal r\yeLi6vu OxCXlov- 
xovxo yaQ oixcov ovolluxcov r]v xo exdr\X6xuxov , e%ei xu- 
XovvxuC ye ov jtuxQO&ev ol ' PcolluZol xuxu xavxa r 'EXXr\6LV, 
^l&XXu xul xqCu, OTtoxe 6kCyi6xu, xul exi %Xeovu ovouuxu 
exu6xcp xC&evxui. xcp de 'OxlXCco %Q06exexaxxo v%6 Pco- 
lluCcov uiteCQyeiv u%6 'A&rjvuCcov xul xov AlxcoXlxov xov 
&lXC%%ov TtokeLLOv. 'OxCXiog de xu llIv aXXa xoZg %Quy- 9 
llu6l xuxu xu e%ixexuyLLevu e%Qr\xo , xude de ov xuxu yvco- 
LLrjv oi xr)v 'PcouuCcov e6xlv etQyu6LLevw Evfioecov yug 
E6xCutuv Ttokcv xul 'AvxCxvquv xy)v ev xf\ cpcoxCdc eXcov, 
v%r\xoovg xux' uvuyxrjv ov6ug QilCiutov , e%oCr\6ev uvu- 
6xuxovg. xuixovde evexu, euoi doxeZv^ eitei eitvftexo r) 
(5ovXr\, d%o6xeXXov6LV 'OxlXCco 6lu6o%ov xr)g uQ%r\g QXu- 

UCVLOV. 

VIII. Toxe de rjxcov 6 cJ)XuuCvcog 'Eqsxqluv xe dcrJQ- 
7tu6exovg cpQovQovvxug Muxedovcov LLu%r\ vLxr\6ug , xui 
uvd-Lg eXu6ug eiti Koqlv&ov xuxe%OLLevr\v v%6 &lXC%%ov 
cpQOVQu uvxog xe %Qo6exu%-Y\xo %oXloqxcov , xui %uqu 
'A%uLOvg uuu u%o6xeXXcov e%r\yyeXXe 6cpc6Lv ucpcxveZ6d-UL 
%Qog Koqlv&ov 6xquxlu 6vLLua%ovg xe u^LCO&Yi^ouivovg 
xuXeZ6$UL 'PcouuCcov xui uuu evvoCu xfj eg xo ( EXXr\vLx6v. 
"Ayuioi de e%ocovvxo llIv LLeyuXcog xui uvxov ev alxCa 2 
OXullCvlov xuiexc %QOxeQov'OxCXLOv , ol uexe%eLQC6uvxo 
coucog ovxco %6XeLg'EXXr\vCdug xui u.Q%uCug, uvuuuQxrjxovg 
xe ov6ug %Qog ( PcoLtuCovg xui ov xuxu yvcoLLiqv v%6 Muxe- 
dovcov uQ%ouevug- %QoecoQcovxo de xui cog uvxi 0lXC%%ov 
xui Muxedovcov 'Pcouulol 6cpC6L xe rjxoLev xuixco EXXt]- 

2* 20 AXAIKA 

vlxco ds67t6zut %qo6zuzzslv. T Pr\%-svzcov 8s iv zcp <3vv- 
sdoi(p TtoXXcov xu\ evuvzicov aXXr\XoLg, zeXog ol svvoi 
'PcouuioLg evixr\6uv, xu\ 'A%ulo\ (pXuuLvicp Koqlvxtov 6vv- 

3 S7toXiOQxr]6uv. Koqiv&iol de uito Maxedovcov sXsv&sqco- 
ftsvzsg uszs6%ov avzixu 6vvs6qCov tov 'A%ulcov , \xstu- 

6%0VtSg XUL TXQOtSQOV , OtS "AQUtOg XUL ZiLXVCOVLOL CpQOV- 

quv sx tov 'AxqokoqCv&ov [tr\v nu6uv] sh\Xa6av xa\ 

UTtSXtSLVUV TISQ6UL0V VTtO ^AvtiyOVOV tU%%~SVtU S7t\ tfj 

cpQOVQa. 2. *A%ulo\ de to aito tovtov 6vuua%oC ts covoud-^^ 
t,ovto 'Poouuicov xu\ sg ta Ttuvtu i\6uv TtQo&vuoi • xui 6cpL- 
6iv siTtovto uev eg Maxedoviav xa\ sn\ QCXiTtftov , uexe- 
6%ov 8h xa\ 6tQutsCug eg AitcoXovg, tQita de buov Pco- 
uuiotg suu%s6uvto svuvtiuAvtio%ov xu\ £vqcov. 

4 "Ooa uev dr) 'A%ulo\ Muxedo6LV r\ 6xquxlu tfj Uvqcov 
svavtia exd%uvxo , cpLXiu zfj TtQogPcouuiovg eitQu^uv ig 
de AixcoXovg ex txuXulov 6cpi6LV r\v oixeiu eyxXrjuaxa. 
3. 'Exsl de r\ NdjiLdog sv HituQzr] tvQavv\g xuxeXeXvxo, 
sg 7tXsi6zr\v couoxr\xu avdQog dcpLXOuevov , zu eg tovg 

5 AuKsduLUoviovg uvtixu svsTtSTttcoxst • xu\ 6cpug vno tov 
%qovov ol 'A%aLo\ tovtov eg 6vXXoyov vTtdyovtat tov 
7 A%u'Cx6v , kul dixug te edixa^ov 6cpi6LV ig to dxQLpe6tu- 
tov^ kul tu tei%r\ trjg 2J7tuQtr\g xutu^dXXov6tv eg sducpog, 
oiKodouY\\rsvtu usv xulitQotSQOv ett uvto6%sdicog sni ts 
trjg 4r\[ir\tQiov xu\ v6tSQ0v tr\g TIvqqov kul ^HitSLQcotcov 
6tQutsiug, S7i\ ds trjg tvQuvvidog trjg NdpLdog ku\ sg to 
u6cpuXs6zuzov 6%VQCod-svzu. zd zs ovv zsi%r\ zrjg 2J7tuQzr\g 
oi P 'A%ulol xu&slXov , kul zd sg usXszrjv zoig scpr\fioLg sk 
zcov AvxovQyov vo^lcov KuzuXv6uvzsg sitszu%uv tolg 

§A%ulcov scprjfioLg td avtd S7tLtr\dsvsLV. zuvzu [isv dr) xal 

sg tzXsov S7ts%st6LV uv&ig uol zd sg 'AQKudug • 4. AaxsdaL- 

uovlol ds\ dzs usydXcog zoig s%tzdyuu6LV u%&6usvol zoig 

4%ulcov, Kuzucpsvyov6LV STtl MszsXXov kul o6ol 6vv Ms- LIBER VII. 21 

T^XXCO XCCTCC 7tQe6$eCaV i]XOV ix'Pc6\lY]g. UCpCxOVTO 6h OVTOL 

0iXi7C7tcq xal Maxe6o6L noXeaov uev ov6ivu ind^ovTeg, 
aTS sigrjvrjg 71qotsqov stl 0lXl7Ctcco xul 'PcouuCoLg oua- 
{io6asvYig, 07io6a 6s r) 0s66aXolg r) tcov i% 'HtzsCqov tl6\v 
syxXr)\iuTa r)v ig <&CXL7t7tov, tuvtu r)xov ol baov MsTiXXcp 
543 KQLVOvvTsg. "EQycp \xev 6r) ^CXtTtTtog ts avTog xal r) Ma- 7 
xedovcov dxar) xu%y]QY]to VTtb 'PcouuCcov. \iu%e6uuevog 
yaQ (DXuulvCov xuVPco\iuCcov ivavTCa (DCXLTtTtog iv Kvvbg 
xuXov\iivuLg KecpuXulg Xocpoig to yjttov r)viyxuTO' uX)l 
ccts 6r) xutu 6vvuulv dycovL6uuevog [avTog ovTog <&CXlti- 
Ttog] to6ovtov ixQaTYjd-Yj tyj 6vu(3oXfj, cog 6TQurtug ts rjv 
r)ysv uTtofiuXeZv to TtoXv , xal ix tcov noXecov, o6ag elXev 
iv rr]EXXu6L Ttolsaco 7tuQu6TY]6u\ievog , i%r\yuysv i% utiu- 
6cov Tug cpQovQug xutu baoloyCuv TtQog^PcoauCovg. 5. Kutu g 
\ievTOL tov Xoyov to evTtQeneg nuQa 'PcoauCcov evQrpo 
SLQrjvrjv, 6sy]6s6l usv TtuvToCuLg xul dunuvuig %qy\uutcov 
aeydXaig . tu 6e ig Maxedovag 6'vvauCv re rjv iitl QlXCti- 
Ttov TteQLefidXovTO toi) *A\ivvtov , xul cog stu QLXCrtTtov 
toi; v6reQ0v tu TtQuyuurd 6cpL6LV icp&UQr], HCfivXXu ovx 
avev &eov 7tQoe^i6itL6ev. e%et 8e ovtco tu %Q7]6d-ivTW 
Avyovvreg (3u6LXev6L Muxr]86veg 'AQyeddrfiLV, 9 

V\ILV XOLQUVeCOV UyUxTOV XUL TtYJUU OCXL7t7COg. 

r\TOL \iev TtQoreQog 7toXe6LV Xuol6Ct uvuxTug 
%-r]6eL' d' OTtXoTeQog Tiur)v drtb 7tu6uv oXi66ei, 
8ar]d-elg e67teQCot6LV vit uv8qu6lv rjciotg T£. 
*Pco\luloC Te dr) tu TtQog e6rtiQuv veuo\ievoL Trjg EvQcortiqg 
xu%elXov ty)v Muxebovcov uq%y]v, xul tcov ig to 6vuucc%l- 
xbv Tu%ftivTCQv "ATTulog ** xul eTL ix Mv6Cug 6TQUTLug- 
7tQog 6s uvC6%ovtu rjXtov uuXXov tl r) Mv6Cu TitQUrtTUL. 
IX. To't£ 6s tco MsTiXXco xul tt) uXXr] 7tQS6j5sCu \ir) 

V7tSQL6slV AUXS6UIU0VCC0V Y]QS6S xul 'A%ULCOV , Tovg 6s 

tccg aQ%dg s%ovTug ig rb 6vvi6Qiov r\%Covv 6vyxuXi6ui 22 AXAJKA 

xovg'A%aLOvg , Xva iv xolvco dtdd%co6iv avxovg r\7tLc6xsQOv 
Lisxa%SLQL%s6&aL xd iv AaxsdaiLiovL. ot ds 6cpi6LV aitsxQi- 
vavxo Lir\xs ixsivotg 'A%aLOvg ig 6vXXoyov Lir\xs aXXcp 
6vvd%siv^ o6xig liy) sitl xco TtQayLiaxL scp bxp itoislxai tijv544 
7tQ06odov TtaQa xrjg 'PcoLiaicov (iovXrjg s%sl dbyLia. MsxsX- 
Xog ds xal ol 6vv avxtp VTtb xcov 'A%aic5v 7tSQLvftQi6d-at 
vo\Li£ovxsg, sitsidr) acpixovxo ig ( PcoLir\v, TtoXXa inl xrjg 
(iovXrjg xal ov itdvxa [xa] aXrjd-r} xaxr\yoQOvv xcov'A%acav. 

2 2. Tovxcov ds TtXsiova ivsxdXovv' A%aLolg 'AQSvg xal 'AX- 
XL^Ladag, AaxsdaLLibvLOL iisv xal 66xlliol xd iidlL6xa iv 
xfj ZlTtaQxri, xa ds ig 'A%aiovg ov dixaLOf ysvoiisvovg 
yaQ VTtb NdpLdog cpvyddag VTtsds%avxo avxovg oVA%aLOL, 
xal aitoftavbvxog Nd($Ldog naQa yvcoLirjv AaxsdaLiiovicov 
xov drjLiov xaxdyov6LV ig UjtaQxrjv. xbxs ovv dva(}s($r\- 
xbxsg xal ovxol TtaQa xr)v (iovXr)v TtQofrvLibxaxa svsxslvxo 
'A%aLolg- 'A%aLol 6s6cpL6LV d%sX^ov6LV i%L$dXXov6LV iv 

3 xcp 6vvsdQi<p frdvaxov %r\Liiav. 3. 'PcoLiaicov os r\ (iovXr) 
7tS(jL7tov6LV aXXovg xs avdQag xal"A%%LOv AaxsdatLiovioig 
xal *A%aLotg xd dixaLa 0Qi6aL. "A%%Log ds xa\ ol 6vv avxcp 
sllsXXov lisv ovds bcp&svxsg 'A%aiotg s6s6&aL xa& r)dovr\v, 
o'l 'AQsa xa\ 'AXxLptddav aLi avxotg i%r\yovxo iv xcp xbxs 
'A%acotg s%%i6xovg- iXv%r\6av ds xal sg TtXsov xovg 'A%aL- 
ovg, STtSLdr) ig xbv 6vXXoyov avxcov STtsXxrbvxsg 6vv 

4 OQyr) LiaXXov STtotovvxo r) %SL&ot xovg Xbyovg. AvxoQxag 
ds 6 MsyaXo7toXixr\g, ovxs d^LCOLiaxt ovdsvbg 'AQxddoov 
v6xsQog xaixL xal cpQovr\Lia xaxacpLXiav %Qo6sLXr\cpcog xr\v 
<&LXo7toiLisvog, Xbycp xs aTtscpatvs xa v%sq xcov 'A%aL(ov 
dixaca^ xal oliov xolg XbyoLg xal lislii^lv XLvd vtcsxslvsv 
ig xovg^PcoLiaiovg. "ATtTtLog ds xal ol6vv avxtp AvxoQxav 
Xsyovxa stiolovvxo sv %Xsva6Licp, xal 'AQicog a7toipr\cpi£ov- 
xat xal 'AXxLpLada Lir\6sv ddixr\Lia i% avxcov ig 'A%aLOvg 
sivaL, AaxsdaLLiovioLg xs d%o6xslXaL 7tQS6pSLg icpta6LV LIBER VII. 23 

ig : Poo\ir\v, ivavtCa icpLivtsg r) r Pco\iaCoLg 6vyxsC\isva r)v 
xal 'Ayaiolg ■ 'A%aLcov \isv yag sl'Qr\to dito tov xolvov 
naga tr\v ( Pco\iaCcov fiovkr\v aniivai TtQSCfisig, idia ds 
^^ccTtsCQrjto \ir\ 7tQS6fisvs6d-ai tdg ziolsig o6ai 6vvs6qCov 
xov 'A%aLc6v \istsl%ov. 'AvtL7tQS6^sv6a\iivcov ds xal 5 
'A%atcov AaxsdaL\iovCoLg, xal Xoyav Qr\%ivtcov vito d\i- 
(potiQcav inl trjg (iovArjg, tovg avtovg a%o6tik'Kov6LV 
av%tg ol c Pco\ialoL AaxsdaL\iovCoLg ysvi6%aL xal 'A%aiolg 
$Lxa6tdg, "AititLQv xal 06OL 6vv ixsCvcp TtQotSQOv ig tr)v 
'Elkdda dcpCxovto. 01 ds tovg ts ixfilr\%ivtag vito 'A%aLcov 
xatdyov6LV ig Z.7taQvr\v , xal o6cov TtQO XQC6scog artsl- 
%6vtcov xatiyvco6to vito tcov 'A%aLc6v ddixslv, xal td ijtl 
tovtotg tL\ir\\iata slv6av. xal 6vvtslsCag \isv AaxsdaL- 
povCovg ig to 'A%a'Cx6v ovx dcpLa6L , tieql ds tr\ sxa6tov 
tyv%r\ %svLxd 6cpL6L dLdoa6LV slvaL dLxa6tr\QLa, 06a ds 
akla iyxAr\\iata, Xa\i(ldvsLV ts ccvtovg xal iv tcp 'A%a'Cxcp 
V7ti%SLV tdg XQC6sLg. 4. 'EtSL%C6%r\ ds xal s% aQ%r\g av%Lg 
ZlnaQttdtaLg 6 xvxkog tov a6tscog. AaxsdaL\iovCcov ds 6 
ol xatsl%6vtsg ^ (iovXsvovtsg navtola iitV A%atolg ^ Iv- 
7tr\6SLV 6cpdg iitl tOLfpds \1dlL6ta r\X7tL%ov. Ms66r\vCovg 
tovg &Llo7toC{isvL %avdtov 6vvaLtCovg ysvi6%ai vo\il- 
6%ivtag xal xatd aitCav tavtr\v vtio 'A%atc6v ixnsTttco- 
xotag^ tovtovg ts xal 'A%aLc6v avtcov tovg cpsvyovtag 
dvaftrjvaL %eC%ov6lv ig r Pc6\ir\v • 6vv di 6cpL6LV avskr\lv- 
%6tsg xal avtol ysvi6%aL tolg dv0Qa6iv S7tQa66ov xd%o- 
dov. 5. r 'Ats ds tov 'AtitiCov AaxsdaL\iovCoLg 6v\i7tQ0%v- 
\10v\1ivov \isydXcog^ 'A%aLOlgds i7tl itavti dvtL^aCvovtog^ 
s\iskXsv ov %aks7tcog Ms66r\vCcov xal 'A%aLc6v tolg cpsv- 
yov6L td $ov\sv\iata ig diov %coqy\6slv, yQa\i\iatd ts av- 
tCxa VTto tr\g fiovXrjg eg ts 'A%r\vag xatS7ti\i7tsto xal ig 
Aitcoliav xatdysLV 6cpag Ms66r\viovg xal 'A%aLOvg etcl td 
oixsla. tovto 'A%atovg ig ta \1dkL6ta r]via6sv , cog ovts 7 24 AXAIKA 

aXXcog ita6%ovtag dCxata V7tb r Pco\iaCcov, xa\ ig tb dvco-!)4£ 
cpeXeg 7tQOV7tr}Qy\ievcov 6cpC6LV ig avtovg^ ot inlta &l- 
XCitTtov xa\ AitcoXcov ivavtia xa\ avd-tg 'Avtioypv otQa- 
tev6avteg %aQLtL tr) ig ( Pco\iaCovg iyivovto v6teQ0L cpvyd- 
dcov dv&QcoTtcov xa\ ov xa&aQcov %eiQag. o\icog de elxetv 
6cpC6tv idoxet. tote \iev dr) ig to6ovto i7tQa%d-r]. 

X. ToX\ir]\idtcov ds tb avo6icotatov , tr)v TtatQCdu 
xa\ dvdQag TtQodidovat TtoXCtag i%\ oixsiotg xsq8s6lv, 
susXXs xa\ 'A%aiolg xaxcov aQ%SLV , ovjtots ix tov %qovov 
Ttavtog tr)v *EXXdda ixXtTtov. i%\ \isv ye AaQsCov tov 
r T6ta67tov $a6iXsvovtog IIeQ6cov "Ico6l td %Qay\xata 
iy&aQr) Ua\iCcov %Xr)v svog te xa\ dsxa dvdQcov tcov aX- 
Xcov tQL7}QaQ%cov tb vavtLxbv tb 'Icovcov TtQodovtcov. 

2 \istd ds "Icovag xs%SLQco\isvovg r)vdQa%o8C6avto xa\ 'Eqs- 
tQLav Mr]doL' TtQodotat 8s iyevovto ol sv8oxL\iovvtsg 
\idXL6ta iv 'EQetQCa, QCXayQog Kvveov xa\ EvcpoQfiog 
'AXxL\id%ov. EsqS,?] 8s i%\ tr)v ( EXXd8a iXavvovtL ®s66a- 
XCa ts 8l 'AXsvaScov %QOs86d-r], ®r)fiag bs 'Attaylvog xal 
TL\ir]ysvC8ag %Qo8L86a6L, cpSQO\isvoL td TtQcota iv ®r\fiaLg. 
HsXo%ovvr]6Ccov 8s xa\ 'A$r\vaCcov %oXs\ir]6avtcov fisvCag 
'HXslog i7ts%sCQr\6sv HXlv Aaxs8aL\iovCoLg xaVAyL^L tiqo- 

3 dovvaL. Ol ts Av6avdQ0V xaXov\isvoL %svol %qovov ov- 
8sva dvCs6av TtatQCdag iy%SLQ%ovtsg Av6av8Qco tdg sav- 
tcov. xatd 8s tr)v <DlXC%%ov (5a6LXsCav tov 'A\ivvtov 
AaxsdaCiiova itokscov [tovrjv ov %Qo8o&si6av tcov iv r 'EX- 
?.rj6LV svqol tLg dv aC 8e aXXaL %oXeLg al iv tr) ( EXXd8L 
VTtb 7tQo8o6Cag uaXXovr] v%b vo6ov TtQoteQov trjg Xoluco- 
dovg icp&dQr}6av. 'Ake^dvdQco 8e tco G>lXC%%ov 7taQe6%ev 
t] evtv%Ca \iLXQa dvdQcov %Qo8otcov xa\ ovx d\La Xoyov 

4 7tQ06der]x^f}vaL. 'E%e\ 8e tb iv Aa\iCa %tai6aa iyeveto 
'Ellr]6LV, 'AvtCnatQog \iev , ate dLaftijvaL jtOLOV\ievogh^l 
67tovdr)v TtQog tbv iv tfj 'A6Ca7tole\KOv, iftovXsto elQrrvrrv LIBER VII. 25 

iv td%et 6vvti$e6ftttL, xaiol dtecpsQSv ovdev ei 'A&rjvag 
te iXev&eQccv xal tr)v %a6av 'EXXddcc dcpr\6eL • Ztr\\iddr\g 
ds xccl o6ov TtQodotcov 'A$r\vr\6tv dXXo r)v, ava%ei&ov6LV 
'Avti%cctQOV \ir\dev ig "EXXr\vccg cpQ0vr\6cct cpiXdv&QCOTtov, 
ixcpo(5r\6avteg ds 'A$r\vaicov tbv drj\iov eg ts 'A%r\vag xal 
%6Xecov tcov dXXcov tccg %oXXdg syevovto ttitiot Mccxedo- 
vcov i6a%d"r\vcct cpQOVQcig. Bspacot ds \iot xal tods tov 5 
Xoyov 'Ad-rjVtttot yttQ \ietd tb dtv%r\\ia tb iv Boicototg 
ovx iysvovto (J?LXi%%ov xcctrjxoot, aXovtcov \isv 6cpL6t 
St6%tlicov cbg ixQtttr\ftr\6av , %ccqk de tb SQyov %lUcov 
cpovsv&svtcov iv Acc\iia ds %eol dLttxo6iovg %e6ovtcov 
xccl ov %Xsov rt Mccxsdo6LV idovXco&r\6ccv. ovtco \iev ov- 
Ttots tr)v 'EXXdda inskstitov ot i%\ %Qo8o6icc vo6r\6avtsg' 
2. 'A%atovg ds dvr\Q 'A%tttog KccXXtXQtttr\g tr\vtxccvtcc ig 
ccjtccv i%oiet ( Pco\iccioLg vno%stQiovg. ttQ%r\ ds 6cpL6LV iyi- 
vsto xccxcov TlsQ6svg xccl r) Maxsdovcov aQ%r) xcctaXvd-sWa 
VTto 'Pco\iaicov. 

IIsQ6SLtcp &iXi%%ov %Qog ( Pco\iaiovg ayovtt SLQr\vr { v 6 
xcctd 6vv$-r\xccg dg 6 %cctr\Q ol 0iXt7t7tog i%otr\6ato , i%r\X- 
&sv v%sQ($r\vttt tovg oQxovg, xcci i%ite** Ua%ccicov tbv 
j3tt6LXia *A$qov%oXlv 6tQtttev\icc dyaycov i%oir { 6sv dvcc- 
6tdtovg r Pco\iccicov 6v\i\id%ovg ovtccg- 2Jcc%ccicov ds tovtcov 
Xttl 'AQ%iXo%og iv lcc\i^sicp \ivr\\ir\v s6%s. Maxsdovcov dh 7 
xal IIsQ6scog xs%slqco\isvcov %oXs\icp dta tb ig Ucc%ttiovg 
ddixr\\icc, ccvdQsg trjg'Pco\iccicov flovXrjg dsxcc s%s\)icp$r\6av 
54$xata6tr\66\isvot %Qog tb i%ttr\dsL6tcctov f Pco\ittioLg td iv 
Maxedovia. rjxovtag ds ig tr\v'EXXddcc v%r\Q%sto 6 KccX- 
XtXQtttr\g , ovts SQyov tcbv ig tr)v xoXccxsiccv ovts Xoyov 
ovdeva ig ccvtovg %ccQcsig. eva ds ttvcc i% avtcov dvdQcz 
ovdcc\icog ig 6txccto6vvr\v %q6&v\iov , tovtov tbv dvdQa 
%Q06s%OLr\6ccto 6 KttXXLXQtttr\g ig to6ovtov co6ts ccvtbv 
xccl ig tb 6vvidQtov i6eX$elv tb 'A%cclcov e%et6ev. f de 8 26 AXAIKA 

cog ig tov 6vXXoyov sGyjX&sv, eXeyev cog %oXe\Lovvtt %Qog 
e Pco\Luiovg IIeQ6et %Qr]\Lutu oC dvvutcoxuxot xcov 'A%atcov 
%aQu6%otev , 6vvuQutvxo de xul eg xd aXXa. exeXev6ev 
ovv xaxayvcovat tovg 'A%atovg ftdvuxov el de exetvot 
naxayvolev, xoxe xul uvxog xu ovoituxu eQelv ecpu6xe xcov 
uv6qcov. Xeyetv te 8r) edoxet %uvxd%a6tv ccdtxa , xul uv- 
xov rfeiovv ot eg xov 6vXXoyov eXrjXv&oxeg rjdrj, el IIeQ6et 
xa uvxu 'A%utcov xtveg e%Qa\av, 6votta6x\ avxcov exu6xov 
\Lvi]6d"f\vut , TCQOxeQOv de ov 6cpdg xuxuytvco6xetv eixog 

9 elvai. evftu dr) cbg r]Xey%exo 6'PcoLtutog, d%exoX\Lr\6ev 
elitelv cog o[ e6XQuxr\yr\xoxeg 'A%atcov eve%ovxai %dvxeg xrj 
uixia m Ttdvxag yaQ cpQovrj6at xu Muxedovcov xe xal IleQ- 
6ecog. 'O Ltev dr) xuvxu eXeyev v%6 dtdu6xuXiu xfj KaXXt- 
XQaxovg- dvu6xug de ttex avxov &evcov , ovxog ovx eXa- 
%i6xov Xoyov %uq 'A%atotg, ovxcog ecpr\ xuxu xr)v uixiuv 
£%et xuvxrjv • e6tQatr\yr\6a \lIv 'A%utcov xal eyco , ddtxiug 
6e ovdev eg e Pco\Luiovg , ovte evvoiag \LOt Ltete6ttv eg 
IIeQ6eu' xul tovde evexu ed-eXco Liev ev 6vvedQicp tco 
'A%atcov, e&eXco 8e xul ev uvtotg e Pcoituiotg v%e%etv xQi6tv. 

\t)0\Lev or\ v%6 6vvetdotog e%aQQr\6tdleto dyuftov- 6 dh 
e%eXd(reto uvtixa 6 e Pco\LUtog tr\g %QO<pd6ecog, xa\6%6- 
6otg KaXXtxQutrjg e%r)yev uitiuv FLeQ6et 6cpug cpQovr\6ut 
tduvtd, uve%e\L%ev ev 8txu6tr\Qico xQi6tv tco e Pco\Luicov 
vcpe%ovtag. 6 iir] %co xatetXrjcpet %QOteQOv"EXXr\vag ■ ov8e 
yuQ Maxedovcov ot i6%v6uvteg iteyt6tov , <E>iXt%%og 
'Aitvvtov xul 'AXe%uv8Qog, tovg dv&e^trjxotug 6cpi6tv 
e EXXr)vcov eg Maxedoviav e^tu6uvto d%o6tuXr)vut , dtdo-549 

11 vat 8e uvtovg ev 'A\Lcptxtvo6tv elcov Xoyov. Tote de ex 
tov 'A%atcov e&vovg ovttvu xul uvuittov KaXXtXQatrig 
e$eXr\6etev uhtu6u6\tut , uvuye6%ut %dvtu ttvd exexv- 
Qcoto eg 'PcoLtrjv - xal eyevovto v%eQ %tXiovg of dvu%%-ev- 
teg. tovtovg v%6 'A%uicov ot 'PcoLtatot %Q0xuteyvcb~6&ai LIBER VII. 27 

vo\ii£ovzsg sg ts TvQ6rjviccv xccl ig tdg ixsl dLS%s\i^ccv 
itolsig, xccl'A%cclcov uXXots uXXccg v%sq tcov uv8qcov %qs- 
6(5siug ts xccl ixs6iag i%L%s\i%6vtcov Xoyov sitoiovvto ov- 
divu. s%tuxccLdsxdtcp ds vOtSQOv stsi tQLUxo6iovg r) xccl 12 
skaG6ovug, ol \iovol %sqI 'ItaXiccv 'A%ulcov sti iXsi%ovto, 
ucpiuGLV, d%o%Qc6vtcog xoXa6d"ijvaL 6cpdg r)yov\isvoL. o6ol 
ds unodQuvtsg cp%ovto rj sv&vg r)vixu dvrjyovto ig Pco- 
(irjv, r) vatSQOv ix tcov %6Xscov ig ug v%6 'Pcopuicov i%i(i- 
gpah^tfav, 7tQ0(ptt6ig ovds[iicc r]v zovzovg aXovzug \ir) v%o- 
6%slv dixrjv. 

XI. r Pco{iuloi ds ttv&ig ttvdQcc ix trjg (iovXrjg xatcc- 
7tE[i7tov6LV ig tr)v r EXXddw qvo\lcc \isv tco dvdQL r)v TdX- 
Aog, d%i6tuXto ds Accxsdcci\iovioLg xccl 'AQysioig v%sq 
yrjg d\icpL6pr]tov\iivr]g ysvi6d-cct dixcc6tr)g. ovtog 6 TdX- 
Xog ig zo r EXXr\VLx6v TtoXXd \isv sl%s, TtoXXd ds xccl s%qcc- 
\sv v7tsQY\cpttVtt, AuxsdccL\ioviovg ds xccl 'AQysiovg zo 
TtuQttTtttv s&szo iv %Xsvcc6ia • %6Xs6l yuQ ig toCovto 2 
r)xov6ccLg d%Lc6\icctog, xccl v%sq tcov oqcov trjg %coQccgtd 
\isv TtccXccLOtSQu ig ovx dcpccvfj %oXs\iov xccl SQya ovtag 
dcpSLdr) 7tQOtt%&si6uLg, XQL&si6cccg ds xccl v6tSQ0v tiuqu 
dixcc6tr) xolvco &LXi%%cp tco 'A\ivvtov, ccvtog \iiv 6cpL6LV 
6 TttXXog tt7tr\\ico6s dLXtt6tr)g xatcc6trjvccL , KaXXLXQtttSL 
ds tt7td6r\g tr]g 'EXXddog dvdol dXtt6zoQL i%LZQi%SL tr)v 
XQi6LV. 'Acpixovzo ds cog zov TdXXov xccl AizcoXcov of 3 
550 IIXsvQcovcc oixovvzsg, 6vvtsXsiccg zrjg ig 'A%ccLOi)g i&i- 
Xovtsg dcps6LV svQu6d-UL. xul ccvzolg i%szQtt%r\ \isv v%6 
zov TdXXov %Qs6fisiuv i%\ 6cpcov ccvtcov idiu %uQu r Pco- 
\icciovg cc%o6zslXccl, i%szQa%rj os v%6 r Pco\iccicov 6vvs§Qiov 
zov A%cclcov d%o6trjvaL. %Qo6s%s6tdXrj ds v%6 trjg fiov- 
Xrjg tcp TdXXcp %6XsLg 6%o6ccg i6zlv olog zs [cog %Xsi6zccg] 
cccpslvuL 6vXXoyov zov 'A%cclcov. 

2. r O psv dr) zd ivzszccX\iivcc i%oisi , 'A&rjvccicov dh 6 4 28 AXAIKA 

drj{iog dvayxr] %Xiov r] sxov6Cojg Q~ittQit<x%ov6iv 'SIqcj%6v 

V%r\xOOV 6CpL6LV OVOttV ' %SvCttg yttQ £g XO S6%CCT0V 'A&rj- 
VttlOL TTjVLTCttVttt fjXOV CCTS V%6 MttXSdoVOJV %oXs^LGJ %LS- 

6&ivTsg \idXL6TttEXXr]vojv. xccTcccpsvyov6LV ovv i%\ tt)v 

PqJ^LCCLQJV [$OVXr)v OL SIqQJ%LOL' XCCL fto^CCVTSg Ttttft^LV OV 

dCxaLa, i%s6TaXr] ULXVojvCoLg v%6 Trjg flovXrjg i%LficcXsZv 
6cpag 'A&rjvaLOLg ig '£lQQJ%Covg £r}{iLav xccTa Trjg pXd^rjg 
5 r)g rjQ^ccv Tr)v d<~Cav. Ulxvojvlol [isv ovv ovx dcpLXopivoLg 
ig xcclqov Tr]g XQL6£ag 'A&rjvccCoLg £rj{iLccv it£VTCcx66Ltt toc- 
lccvTcc iitL$ttl\ov6L • 'Poj^ccCqjv ds r) fiovXr) dsr]frsL6iv 'A&r]- 
vccCoLg acpCr]6L %Xr)v tccXccvtojv sxcctov %r\v ccXXrjv ^pCav. 
'E^£TL6av ds ovds tccvtcc ol 'A&rjvccloL , dXXd v%o6%i6s6L 
xccl dcJQOLg v%sX&6vTsg 'SlQQJTtLOvg VTtccyovTttL 6cptig ig 

6[iOXoyCttV , (pQOVQCCV Ts'A$r]VttCoJV iOsXd^SLV ig^QOJTtOV 

xccl 6[ir)Qovg Xccfislv ticcqcc '£Iqoj%Cqjv 'A&rjvccCovg - r)v 6s 

av&Lg ig 'A&rjvaCovg yivrjTccL syxXr]{icc } SlQOJ%CoLg^ Tr)v 

(pQOVQCcv tot£ d%dysLV TtccQ ccvTOJV ' A &r]v ccCov g , ttTtodov- 

5 vccl ds xccl 6itC6oj Tovg o^irjQOvg. XQOVog T£ dr) ov %oXvg 

{l£TCC%V 7]VV6T0, XCCL TQJV CpQOVQOJV ttdLX0V6LV CCV§QSg 

'SlQQJTtCovg. oC{i£v dr) ig Tccg 'A&rjvccg d%i6TsXXov b\ir\Qovg 

T£ CC7tttLTrJ60VTttg Xttl CpQOVQCCV 6CpL6LV i^ttVSLV XttTtt T«55| 

6vyxsC\*,sva iQOvvTccg- 'A&rjvccloL ds ovdsTSQcc scpcc6ccv 

7tOLr]6SLV, dvd-QQJTtOJV yttQ iltl Trj CpQOVQtt Xttl OV XOV 

'A^iqvttCoJv dr)[iov to tt[ittQTr][icc slvccl ' Tovg [isvtol ccvTtt 
7 £LQycc6{ievovg i%r]yyiXXovTO vcpi^SLV 6Cxr]v. 3. OCds 'SIqqj- 

TtLOL XCCTSCpSVyOV T£ i%\ 'A%CCLOVg * * TL\lOJQr]6CcC 6CpL6LV 

'AyaLOlg ds t)qs6xs ^tr) tl[iqjqslv cpLXCtt T£ xccl aidoLTrj 'A&r]- 
vccCqjv. ivTocv&cc oC£Iqqj%lol MsvaXxCdcc, AccxsdccL^ovCoj 
fiev ysvog, 6TQccTr]yovvTL 6s iv rcj tots 'A%cclqjv^ v%l- 

6%V0VVTCCL dixtt TttXdvTQJV 6o6LV, r]V 6CpL6LV i%LXOVQSLV 

'A%ccLOvg ccyr]. 6 ds d%6 tqjv %Qr]^drQjv \isTttdoj6SLV KccX- 

XLXQaTSL TO ?][IL6V V%L6%VSLT0 , i6%V0VTL d\tt CpLXCttV Tr)v LIBER VII. 29 

Pco\iaicov iv 'A%atoig \ieyt6xov. IlQo6yevoaevov de xov 8 
KaXXtxQaxovg %Qog xr)v MevaXxida yvoo^v ixexvQooxo 
xaxa 'AftYjvaicov d\ivvetv '£lQco%iotg. xai xig e\ayyeXXet 
xavxa eg xovg 'A&rjvaiovg ' oC 6e oog exa6xog xd%ovg el%ev 
eg xov '&Q037COV iXfrovxeg xal av&tg xaxa6vQavxeg etxt iv 
xaig TtQOxeQaig %aQeixo 6cpt6tv aQiiayaig, d%dyov6t xr)v 
(pQOVQav. 'A%atovg de v6xeQt]6avxag [xrjg fiorj&eiag] Me- 
vaXxidag \iev xal KaXXtXQaxY]g e6$dXXetv ig xr]v'Axxtxr]v 
sitei&ov dvd-t6xa\ievoov de dXXcov xe avxoig xal ov% 
r)xt6xa xcov ixAaxedaiuovog, dve%ooQrj6ev 6%i6co xo 6xQa- 
Tev^ia. 

XII. 'SlQcoTCtot de xal cocpeXeiag 6<pi6tv ov yevo\ievr t g 
(TYJg porj&etag) xrjg naQa 'A%atoov, ouoog v%6 MevaXxida 
xd %Qr}[iaxa it,e%Qa%&Y]6av. 6 de cog xo dooQodSxYjua el%ev 
ev%etQt\ ejcoteixo 6vucpoQav ei xal KaXXtxQaxet ytexa- 
dco6et xcov Xrjuudxcov. xd uev 8r\ TCQcoxa dvafioXaig xcd 
d%dxatg i%Qrjxo ig xr)v 6o6tv, uexa de ov tcoXv ex6Xu?]6ev 
d%o6xeQeiv ix xov ev&eog. fiefiatoi d?) xo Xeyoytevov cog 
552 dQ r)v xal tcvq eg icXeov dXXov icvQog xaiov xal Xvxog 2 
dyQtcoxeQog Xvxcov aXXcov xal coxvxeQog teQa% ieQaxog 
%exe6&at, eiye xal KaXXtxQaxrrv dvo6tooxaxov xoov xoxe 
MevaXxidag i>7ceQrJQev d%t6xia , KaXXiXQax)]v , og iXa6- 
6cov %avxoiov Xr)uuaxog, xal i%l ovdevl oixeico xeQdet 
%6Xet xfj A%r\vaicov d%r\%%-r\uevog , %av6auevov [uev] 
xrjg aQ%Y]g MevaXxidav idicoxev iv Toig 'A%atoig ftavdxov 
dixr\v %Qe6fiev6ai xe yaQ J A%atcov ivavxia ecpu.6xev av- 
xov ig PmpriV) xal ig xd udXt6xa yeve6d-at %qo^tvuov 
i\eXe6%atxr]v H%aQxr\v 6vvedQiov xov ^A%atcov. 'Evxavftu 3 
cog dcptxveixo ig %dv 6 MevaXxidag xtvdvvov^ uexadidco6t 
xdXavxa xQia xcov i$ '£Iqco%ov MeyaXo%oXixr\ Ataico. iye- 
yovet 81 avxco xal aQ%rjg dtddo%og xr\g 'A%atoov 6 Aiatog • 
xoxe de v%\q xov Xr]uuaxog %QO&v\iov\ievog e\veXXe Me- 30 AXAIKA 

valxCda xccl dxovxoov 'A%o.loov 6ooxr\QCav 7taQS%SLV. 'A^cclol 
ds STtl llsv xf\ dcps6SL xov MsvalxCdcc idCa xs sxcc6xog xal 
iv xolvoo zJCttLOv iitOLOVvxo iv aixCa- 2. ACccLog ds 6cpag 
tt.%6 xojv ig ccvxbv iyxXr\LLdxcov Ltsxrjysv eg TtQccyLLdxcov 
ikitCdcc llslIovoov, TtQOcpccaet %Q03LLsvog xoctide eg xr)v dnd- 

4 xr\v. AccxsdccLLLOVLOL 7tso\ aLLcpL6 ^y\xy\6Cllov %coQccg xccxcc- 
cpevyov6tv iit\xr\v PcollccCoov fiovkr\v xccxa(psvyov6L de 
ccvxolg TtQoelnev r) fiovlr) dLxa&^&aL xcc ccklcc 7tXr)v tpv%rjg 
iv 6vvs8qCoo xoo 'A%cuo5v. r) llsv dr) xccvxa ccitexQCvttxo' 
ACccLog ds ov xbv ovxa sksysv 'A%aL0lg Xoyov , tyv%ccyco- 
yoov de ccvxovg scpcc6xs TtccQcc xrjg 'PoollccCoov 6cpi6iv icpsl- 
6&ccl fiovXrjg xcc\ ftdvccxov ccvdQog xccxccyvoovccL xoov ix 

5 E7tccQxr]g. 01 llsv dr) dLxdt^sLV AccxsdccLLiovCoLg r)%Covv 
xccl VTtsQ xrjg sxcc6xov ipv%rjg- Accxs8cclll6vlol ds ovxs 
ahrifrrj 6vvs%ooqovv ACvclov HysLV, xcc\ dvdysiv rj&sXov 
i7t\ xr)v 'PoollccCoov (5ovXr\v. 'A%cclo\ ds ttvxskccLifidvovxo 553 
avd-Lg akkov koyov, TtoksLg o6ccl xsIov6lv ig 'A%ccLOvg 
LLrjdsLLCccv icp savxr\g xcc&e6xr\xevccL xvqCccv ccvev xov xol- 
vov xov 'A%ccloov TtccQttPooLLccCovg idCcc 7tQe6(5eCccv tt7to6xsk- 

6 Xslv. IIoleLLog xe dr) ttTtb xoov aLLcpL6 fir\xr\LLdxoov xovxcov 
'A%ttLOig xcc\ AccxedccLLLOvCoLg r\Q%sxo, xcc\ AaxedaLLtovLOL 
6vvLevxeg ovx d%tOLLa%OL TtQog 'A%ccLovg eivccL 7tQe6L3sCccLg 
i%Qoovxo TtQog xdg TtolsLg ccvxojv xcci idCcc TtQog xbv /JCcclov 
koyoLg. Al llsv dr) xccxd xd ccvxd ccl Ttoketg iTtotovvxo xdg 
a7toxQC6eLg, ov 6cpL6LV s^odov iTtccyyeklovxog 6xQaxr\yov 
TtaQccxovetv elvccL vollov • ACctLog yaQ r\Q%e xoov'A%o.loov % 
xa\ ecpcc6xev ov xjj ZJ7tttQxr\, xoig de xccQtt66ov6iv avxr)v 

7 7toXeLLrJ6oov dcpCt,e6%-ccL. 'EQOLtevoov ds xoov ysQOvxoov OTto- 
6ovg r)yolxo ddLXslv, i67tSLL7tSL 6tpC6t xs66aQoov ovollccxcc 

dvdQOOV XCCL SLX06L TtQCOXSVOVXOOV Xtt TtttVXCC iv E7tttQXr]. 

'Evxttv&cc 'Ayv.6L6ftsvovg ivCxr\6s yvooLLrj SoxCllov xcc\ xd 
TtQoxsQa oi/rog, dnb ds xrjg 7taQaLvi6scog xovxr\g 71QO8 A- LIBER VII. 31 

d-ovtog xal ig nXiov do%r]g • og zovg ccvdgag tovtovg ixi- 
Xsv6sv ix Aaxsdaipovog ifrsXovtdg cpsvyscv, [trjds avtov 
[nivovtag ioya6a6\tai tfj UTtaQtr] %6\s\lov • cpvyovtag ds 
ig Pa^rjv xata%d-r]6s6&aL 6cpdg ov [ista TtoXv scpa6xsv 
VTto Pco{Laicov. xal ol {isv dnsX&ovtsg VTtrjyovto vito 8 
EitaQtiatcov ig 8txa6tr]QL0V tcp Xoyco, xal cnto&avsiv 
r]6av xatsyvco6[iivoi ' dns6tdXr]6av ds xal vito 'A%atcov 
KakXtxQatrjg ig ( Pc6{ir]v xal Aiaiog tolg cpsvyov6iv ix 
HTtaQtrjg avtidcxr]6ovtsg iitl trjg fiovXrjg. xal avtcov 6 
(isv xazd zr)v odov KaXXtxQazrjg zsXsvza vo6co, ovds 
olda sl dcpixo^isvog ig e Pc6{ir]v cocpsXr]6sv dv tt 'A%acovg r) 
xaxcov 6cpi6iv iyivsto {isi£ovcov aQ%r\ • diaiog ds ig avti- 
Xoyiav MsvaXxida xata6zdg iiti trjg fiovXrjg TtoXXd [isv 
slits , zd 6s rjxov6sv ov 6vv xo6{icp. xai 6cpi6iv ditsxQi- 9 
vato r\ fiovXr) dno6zsXslv 7tQi6(5stg, oV xqlvov6lv o6a Aa- 
vsdatyLOvioig xal 'A%aLOlg didcpOQa r]v ig aXXqXovg. xal 
zolg ix r Pc6{ir]g 7tQi6(5s6t 6%oXaizsQa ncog iyivszo r) odog, 
554 co6z i\anazdv vnr]Q%sv e{ aQ%rjg Aiaico zs 'A%aiovg xal 
MsvaXxida Aaxs6ai\xoviovg. Tovg psv dr) TtaQrjysv 6 
Aiaiog cog zd Ttdvza sns6&aL Aaxsdat^iovtoi 6cpt6iv vno 
zfjg ( Pco[iaicov fiovXr)g sl6lv iyvco6[iivoL • Aaxsdat^ioviovg 
ds 6 MsvaXxidag r)ndza navzsXcog zov 6vvs6qsvslv ig zo 
'A%a'Cxov VTto Pcopaicov avzovg dnr]XXd%\taL. 

XIII. Av&tg ovv ix zcov avzcXoyicov Aaxsdat{iovioig 
coqvly]vzo 'A%aiol noXsptsZv, xal 6zQazog irii zr)v 2JnaQzr]v 
r)&QOL%szovnoAa\LOXQizov6zQazr]ysLVzr]VLxavza'A%aic6v 
f]Qr]iiivov. tcsqI ds zov avzov %qovov zovzov dcpixszo ig 
Maxsdoviav 6zQaztd zs e Pco{iaicov xa\ r)ys\ic6v iri avzf] 
MizsXXog, 'AvdQi6xco zcp TlsQ6scog zov OiXinnov noXs^irj- 
6ovzsg acps6zr]x6zL dno e Pco{iaicov. Kal 6 (jlsv iv Maxsdo- 
via TtoXspog sytsXXsv c6g Qtx6za xazd zo inLzr]dsLOzazov 
Pcofiaiotg XQL&r]6s6&aL- MszsXXog ds dvdQag vno zr)g 2 32 AXAIKA 

Pco^iaicov a7te6TaXuivovg fiovXfjg i%i tcc iv tt\ 'A6Ca TtQU- 
yuuTa ixeXeve, tiq\v r\ ig tyjv 'AaCav diufirjvuc Tolg r\ye- 
uo6iv avTovg Tolg 'A%uccov ig Xoyovg iXfteZv, OTtXu aev 
inl tyjv ZiraQTYjv ur) iTticpeQeiv 6cpC6iv anayoQev6ovTag, 
tyjv ds ix Pc6ar\g tiuqov6Cuv tcov uvOqcov TtQOSQOvvTug 
ueveiv, oi' xutu tovto r\6uv UTte6TuXaivoi Auxedutuo- 

3 vCoig 8lxu6tu\ xu\ 'A%uioZg yeve6ftai. Oi aev dr) tcc ivTe- 
TaXueva AuuoxqCtco xu\ 'A%a.ioZg i7tr)yyeXXov icp%axo6iv 
e^odov iTtl AaxeduCuovu 7te7toir\6$ui, xuC, ecoQcov yuQ 
TtQog Tr)v 7tuQuCve6iv dv&e6Tr\xoTU tcc *A%ulc6v , U7tr\l- 
Xu66ovto ig Tr)v 'A6iav 2. Auxeduiuovtoi de vtxo cpQO- 
vfjuaTog auXXov r\ i6%vog eXufiov uev tcc onXu xa\ i%e- 
\r\X%ov a[ivvovvTeg vr\ oixeia, $iu6$evTeg de ov fieTcc 
TtoXv , otfof u\v ig %iXCovg oi f\XixCu uuXi6tu avTcov xa\ 
ToXauig dxudtpvTeg %CitTov6iv iv tt\ ud%r\, to de uXXo 
Gtquticotixov , cog sxu6xog xd%ovg ei%ev , scpsvyov TtQog 

4 ttjv TtoXiv. Ei ds 6 ^duaoxQtTog TtQO&vaCav i%oir\6aTO, 
Toig cpevyov6iv ix Trjg TtuQUTutecog uaov xal *A%uioZg etf-53f 
dQapeZv V7tfJQ%ev ccv eg to TeZ%og [Trjg E7tUQTr\g\ • vvv de 
uvtCxu Te avexdXedev utio Trjg dico^ecog Tovg *A%uiovg, 
xal i%Qr\TO xal ig ro STteiTa xuTadQoaaZg udXXov xal uq- 

5 TtayaZg ix Trjg %coQag r) 6vvtovco TtoXiOQxCa. 3. Au^ioxqCtco 
aev ovv uTtuyuyovTi 07ti6co Tr)v 6tqutiuv i7ti$dXXov6iv 
oVA%aio\ £r){iCav 7tevTr)xovTU aTe dvdQi TtQodoTi] tuXuvtw 
xuC, ov yaQ ei%ev ixTZ6ai, cpevycov cp%eTO ix Ile Xotiov- 
vr\6ov. 4. ACaiog de 'A%aicov ueTu /la\i6xQiTOv 6TQaTr\- 
yeiv r\Qr\\ievog u7to6TeCXuvTi av&tg MeTeXXcp 7tQe6(3eig 
couoXoyr\6e ai\deva i7td\eiv Aaxedat[iovCoig TtoXeaov^ 
aXXa s6t dv r\xco6iv ix ( Pco\ir\g^ dvaaeveZv Tovg dtaX- 

6 XaxTag. 2JTQaT)\yr\aa de aXXo ig Tovg Aaxedat^iovCovg 
jta.QevQe roiovde' ra iv xvxXcp Tr\g Zi7taQTr\g 7toXC6uaTa 
eg Tr\v^A%aic6v VTtr\ydyeTO evvoiav , i6r)yaye ds sg avTU LIBER VII. 33 

xal cpQOVQag, oQ\ir]T7]Qta i%l ty]v U%aQTr]v 'A%atotg elvat. 
5. MevaXxidag dh fjQrjTO ythv v%6 Aaxedat\iovicov ivavTia 7 
Ataicp CTQaTYjystv i%6vTcov de avTCov eg. Te ty)v %a6av 
%oXi\iov 7taQa6xevr]v xal ov% ipa&na Totg %Qrj\ta6tv ccods- 
vcbg, TtQog dh xal Trjg yrjg 6cpi6tv a6%0Q0v \ie\ievr]xviag 
dt *** ag 6\icog Tag 6%ovddg v%eQ$r\vat, xal %6Xt6\ia 
"Ia6ov eXcbv i% i%tdQO\irjg i%0Qd"Y]6ev , iv OQOtg \ihv %coQag 
Trjg AaxcovtXYJg , 'A%atcov 8h iv tco TOTe VTttjxoov. 'E%eyei- g 
gag dh avxrtg Aaxedatpoviotg xal *A%atotg %6Xe\iov iv 
iyxXr]\ia6i Te r]v v%6 tcov %oXtTcov, xai^ ov yaQ Ttva ix 
tov 7tQ06doxco{iivov xtvdvvov Aaxedatpoviotg 6coTrjQiav 
evQt6xev , acpir\6tv exov6icog ty)v i\)v%r)v Tttcov cpdg\iaxov. 
xal MevaXxida \iev TeXog towvtov iyeveTO, aQ^avTt iv 
Tco [eavTOV vcb] TOTe \ihv Aaxedatytovicov cog av 6 d\ia- 
&£6TaTog 6TQaTr\y6g, %qot£QOv dh ht tov \4%atcov e&vovg 
cog [av] av&QCOTtcov 6 ddtxcoTaTog. 
,55 XIV. 'AcpixovTO de ig Tr)v r EXXdda xal ot d%06TaXiv- 

xeg ixPco^irjg Aaxedatfioviotg dtxa6Tal xaVA%atotg yevi- 
<9m, dXXot Te xal '0Qi6Tr]g ** Tovg Te iv exa6Tr\ %6Xet 
TCOv'A%atcov e%ovTag Tag aQ%dg xal Aiatov ixdXet itaQ 
avvov. 'Acptxoytivotg dh ev&a hv%ev avTog i6cpxt6ytivog, 
dneyvytvov tov TtdvTa 6cpi6tv yjdrj Xoyov , cbg dixata 
r)yotTO r\ 'Pco\iaicov fiovXr) \ly\t£ Aaxedatuoviovg TeXetv ig 
to *A%a'Cx6v, \ir]Te avTr)v KoQtv&ov, dcpet6&at dh xal 
"AQyog xal 'HQaxXuav Tr)v %Qog Ohr] xal OQ%0\i£viovg 
'AQxddag 6vv£dQiov tov 'A%v.tcbv yivovg T£ yaQ avTotg 
ovdhv tov *A%atcbv \i£T£tvat, xal v6T£Q0v Tag %6X£tg 7tQ06- 
%coQrj6at TavTag TtQog to 'A%atx6v. 2. TavTa 'Oq£6tov 2 
XiyovTog oi aQ%ovT£g tcov 'A%atcbv, ovdh tov TtdvTa VTto- 
\i£ivavT£g dxov6at Xoyov^ i$£ov ig to ixTog Tr)g oixiag 
xal ixdXovv 'A%atovg ig ixxXr\6iav. Ot dh cbg t« iyvco- 
6\iiva iitv^ovTO v%6 ^Vcoytaicov , avTixa iTQi%ovTO i%\ 

PAUSAN. II. 3 34 AXAIKA 

tovg HitaQttdtag ot KoQiv&cp tots stv%ov STttdr]\iovvtsg. 
OvvrJQTta^ov ds Ttdvta ttvd, xa\ ov Aaxs8at\i6vtov Gacpcog 
bvta YjTtiOtavtO) xa\ btcp xovQag r) V7to8r]\idtcov svsxa r) 
S7tl tfi sG&rjtt 7] xat bvo\ia TtQoGysvotto vitovota • roi)g 
8s avtcov xa\ xatacpvystv sv&a 'OQsGtqg cpxst cp&dvovtag 

3 b\icog xa\ svtsvfrsv s(5td£ovto sXxstv. 'OQsatrjg ds xal ou 
Ovv avtcp trjg ts toX\ir]g S7ts%stv tovg 'A%atovg sitsiQcovto^ 
xa\ sxsXsvov \is\ivrjo&at Gcpag cog ddtxr]\idtcov xa\ vfiQscog 
uQ%ovOtv sg ( Pco\iaiovg. r H\iSQatg ds vOtSQOV ov TtoXXatg 
ol *A%ato\ Aaxsdat\iovicov \isv avtcov boovg si%ov Ovvsi- 
lr]tpotsg, xatatidsvtat Ocpag sg 8 sG\icotr]Q tov , tovg gg- 
vovg ds dit avtcov dtaxQtvovtsg r]cpisGav. aTtoGtsXXovGt 
ds xa\ sg r Pco\ir]v aXXovg ts 'A%atcov tcov sv tsXst xai ®sa- 
Qtdav cog ds dTtrjX&ov, svtvyovtsg xaxd tr)v dvodov 
( Pco\iaicov 7tQsOfisOtv STti td Aaxsdatytovtcov xa\ *A%atcov 
vOtSQOV q 'OQsOtrig aitsGtaX\isvotg , OTttOco xa\ avtot 

4 tQSTtovtat. Ataicp ds s^rjxovtog tov %qovov trjg aQ%rjg 
OtQatrjystv VTtb 'A%atcov rjQS&r] KQttoXaog. 3. Tovtov 
dQt\ivg xa\ Gvv ovdsvt XoytG\ico tbv KQttoXaov 7toXs\istv 
7tQog r Pco\iaiovg SQCog sG%s * xai , stv%ov yaQ tots rjdrj ol 551 
TtaQa ( Pco[iatcov rjxovtsg td Aaxsdat\iovicov xa\ *A%atcov 
dtxaGat , dcpixsto \isv sv Tsysa trj 'AQxddcov totg dvdQa- 
Gtv sg Xoyovg 6 KQttoXaog^ d&QotGat ds 'A%atovg GcptOtv 
igxotvbv GvXXoyov ovda\icog rj&sXsv, aXXd sg \isv S7tr\- 
xoov tcov ( Pco\iaicov S7ts\i7tsv dyysXovg xsXsvcov tovg Gv~ 
vsdQOvg xaXslv sg tb *A%alx6v, idia ds totg GvvsOQOig 
STtsGtsXXsv sg tdg TtoXstg aTtoXsiitsG^at Gcpdg tov GvXXo- 

5 yov. cog 8s ovx acpixovto oi GvvsdQSvGovtsg , svtav&a 6 
KQttoXaog \idXtOta STtsdsixvvto aTtdtrj 7tQog ( Pco\iaiovg 
%Qco\LSvog, og dXXr\v sxsXsvsv dva\isvstv avtovg'A%atcov 
Gvvodov, ig \irjva sOo\isvr]V sxtov avtbg ds ovdsv idia 
dtaXs^sod-ai OcptOtv dvsv rov xotvov tov 'A%atcov scpaGxs. LIBER VII. 35 

xal ol \isv STtsl aTtatcaixsvoi 6vvrjxav, d7tr\XXd66ovto sg 
r Poo\ir]V' 4. KQLtoXaog ds sg KoQLV&ov'A%aLOvg dd-QoC6ag 
avs7tSLds {isv STtLcpSQSLV OTtXa STtl tr)v UnaQtrjv^ avsjtSLOs 
ds xaVPoo\iaCoLg sx tov sv&sog 7toXs\iov aQa6$aL. %6 usv 6 
dr) avOQa fia6LXsa xal tioXlv avsXs6&aL 7toXs\iov xal ur) 
svtv%r)6aL 6vvs(3r] cp&ovcp uaXXov sx tov 6aL\LOvoov rj tolg 
7toXsur]6a6L TtOLSl to syxXrjua* &Qa6vtr]g ds r) xistcc ccG&s- 
vsiag uavCa av uaXXov r) dtv%Ca xaXolto. 6 dr) xal Kql- 
toXaov xal 'A%aLOvg s(5XaiJjs. IlaQoo^vvs ds xal 'A%a.LOvg 
Ilv&sag [>OLCOtaQ%c5v trjVLxavta sv ®r\$aLg, xal ot @rj- 
fialoL 6vvsitLXr\i\)s6$aL TtQoftvuoog s6r]yysXXovto tov %o- 
Xsuov. c EaXooxs6av ds ot OrjpcdOL dCxr]v MstsXXov d^xd- 7 
Jovrog, %Qootr]v <&ooxsv6lv sxtt6aL £r]uCav , otL s6s(3aXov 
6vv oitXoLg sg yr)v tr)v <&ooxCda, dsvtSQav Ev(3osv6lv, 
sdr]oo6av yaQ xal Evfioeoov tr)v %ooQav , tQLtrjv ds *AucpL6- 
6sv6l, tsuovtsg xal tr)v 'Au<pL66soov %sql dxur)v 6Ctov. 

XV. 'PooualoL ds naQa ts toov dvdQoov 8cda%%-svtsg 
ovg sg tr)v f EXXdda d%s6tSLXav , xal sx toov yQauudtcov d 
MstsXXog S7ts6tsXXsv, ddLXsiv'A%aLoov xatsyvoo6av xaC, 
r)v yaQ Mouucog 6<pl6lv VTtatog tots f]Qr]usvog , tovtov 
vavg ts xal 6tQatLav %s£r)v sxsXsvov s% 'A%aLOvg dysLV. 
S^MstsXXog 6s %aQavtCxa s%s%v6to oog MoiiULog xal 6 6vv 
avtoo 6tQatog s%\ 'A%aLOvg acpLXvoito , xal STtotslto 6%ov- 
dr)v sl STtLd-slg avtog TtSQag t<p %oXsuco cpxrdvr] %q\v r) 
Mouulov sg tr)v f EXXdda acplypaL. 'AyysXovg ovv %aQa 2 
tovg 'A%aLOvg d%86tsXXsv , dcpLSvaL xsXsvcov 6<pdg 6vv- 
tsXsiag AaxsdaLuovCovg xal TtoXstg aXXag 6%o6ag sl'Qr]to 
v%6 c Poo\iaCoov, trjg ts sx tov %qovov tov TtQOtSQOv 6cpi- 
6lv aTtSL&sCag ovds\iCav 7taQa f Poo\iaCoov v7tL6%vslto OQyr)v 
ysvr]6s6\taL. d\iats dr) tavta s%sxr]Qvxsvsto xal rjXavvsv 
ix MaxsdovCag tov 6tQatov, d^a &s66aXCag tr)v TtoQsCav 
xal 7taQa tbv Aa\iiaxov 7toiov\isvog xoXnov. 2. KQLto- 

3* 36 AXAIKA 

Xaoq 5e xaVA%atol Xoyov \a\v cpiQovta ig 6v[jt[5a6tv tiqo- 
6Cevto ovdiva, HQaxXetavde 7tQ06exdd-r]vto noXtOQxovv- 

3 teg ov fiovXoytivovg ig x6 'A%a'tx6v 6vvteXetv. tote de cbg 
jtaQa xcov xdta6x6itcov ejtvv&avexo 6 KQttoXaog MiteX- 
Xov xaVPcopaCovg dtajie(}r]xivat xov £7teQ%etov, aTticpev- 
yev ig UxaQcpetav xrjv Aoxqcov, ovde xatd xo 6xevov xo 
'HQaxXeCaqte [ieta%i> xal QeQ\i07tvXcov tovq 'A%atovq xd- 
%ag exoX\nY\6ev v7to\ietvat MiteXXov aXXa eg xo6ovxo 
dcpCxeto deCpatoq coq [ir t dh avxo 7totr]6a6%-at xo %coqCov 
TtQog d[ieCvovog elTtCdog, ev%-a i\v \Cev AaxedatpovCotq 
V7teQ tcov e EXXr)vcov xa ig Mrjdovg, r]v de xal *A%r]vaCotq 
xa eq TaXdtaq ovdev dcpave6xeQa ixeCvcov toXyaqiiata. 

4 3. 'TTtocpevyovxaq de KQttoXaov xal *A%atovq aiQ0V6tv 
oXCyov TtQo xr]q ZlxaQcpeCaq oi oytov xco MexeXXcp, xal 
dnixtetvdv xe 7tXr\%et TtoXXovq xal eXapov ^covxaq o6ov 
%tXCovq. KQtxoXaoq de ovxe cocpftr] £cov {iexd xr)v [id%r]v, 
ovxe iv xotq vexQOtq evQiftr} • et de ixoX\ir]6e xr)q 7tQoq xfj 
Ol'xrj %aXa66r]q iq xavxrjq xaxadvvat xo xiX{ia, Ttavxdna- 
6tv epeXXev ayvco6xoq xe xal dnv6xoq oi%r]6e6%at xaxd 

5 xov fiv&ov. 3 Eg {ihv ovv xr)v KQtxoXdov xeXevxr)v xal 
dXXa 7taQe6xtv eixd^etv 'AQxddcov de i%e'6xiQaxev[iivot 
Xoyddeg %CXtot, oi KQtxoXdco xov eQyov (iexi6%ov, 7tQor)X- 55 
%ov pev d%Qt 'EXaxeCag xrjq <bcoxicov, xal ig xr)v TtoXtv VTt 
avxcov xaxa 6vyyivetav dr) xtva TtaXatav idi%%r]6av coq 
de xotq 0coxev6tv r) KQtxoXdov 6vytcpOQa xal *A%atcov 
dTtryyyiXXexo , aTteXfteiv ix xrjq 'EXaxeCaq xeXevov6t xovq 

6 'AQxddaq. 'A7ttov6t de 6nC6co 6cpC6tv eq xr)v HeXonovvr]- 
6ov MixeXXoq xaVPco^talot neol XatQcovetav intcpaCvov- 
xat. ev&a dr) ineXd^ipave xovq 'AQxddaq ix frecov dCxr] 
tcov r EXXr]vtxcov^ ot iv XatQCOveCa QtXtTtTtov xal Maxe- 
dovcov ivavxCa dycovtC.o^ivovq iyxataXtnovteq EXXr\vaq 
tot£ iv %coqCco tco avtco ixteCvovto vtio PcyaaCcov. LIBER VII. 37 

4. 'Ayacoig 6e av&is irtl rr)v rjyeccovCav rov 6toa- 7 
tev{iavos TtaQrjet ACatog • xal dovXovg re ig eXev&eQCav 
r)cpCeL, rb MiXtcddov xal 'A$r\vaCcov fiovXevcca 7tQ0 rov 
eoyov rov iv Magad-covt ccLtcovccevog^ xal 'Ayaccov 6vve- 
Xeye xal 'Aoxddcov ditb rcov TtbXecov rovg iv r)XcxCa. 'Eye- 
vero 6% avaicecciyiievcov bccov xal oixertov, rb dd-Qot6&ev 
eg e\axooCovg ccev ccdXt6ra dgt&ccov tTtiteig, rb 6e OTtXt- 
rf tJov rer Qaxt6yCXtoC re xal civQtot. 'Evrav&a 6 ACatog ig 8 
dnav dcpCxero dvoCag^ og KQtrbXaov xal nciaav rr)v 'Ayattov 
eitc6rdccevog 7taQa6xevr)v xaxtog ovrtog dytovt6accevr\v 
itQog MereXXov , a7teXe%ev avrbg o6ov rex Qaxt6ytXCovg, 
xal cxQyovra i% avroig era%ev'AXxacievr\v. dite6reXXovro 
6e ig MeyaQa, cpQovQa re eivat MeyaQev6t rov a6recog, 
xal r\v MereXXog enCr] xai oVPtotcaiot , rov 7tQ06co 6cpag 
xtoXvetv. 5. MereXXog 6e cbg ot Tteol XacQcovetav Xoyddeg 9 
xare6rQcovro ot 'AQxddcov , dva6rr\6ag rb 6rQarevcca 
rjXavvev e%i rdg @r\j3ag- 'HQaxXetdv re yaQ e7toXtoQxr\6av 
ot ®r\f}aioc ccerd 'Ayaccov , xal dytovog rov TtQog HxaQ- 
cpetav ccere6yr\xe6av. Tbre 6e avroC re xal yvvaixeg exXe- 
XotTtoxeg, 7ta6a r)XtxCa, rr)v TtbXtv inXavcovxo dvd rr)v 
BotcorCav xat eg rtov oqcov rd dxQa dvecpevyov. M&teXXog 10 
6e ovre CeQa eccittTtQavat ftecov ovre otxodoccrjccara xa%at- 
Qeiv eta, @r\f>aCcov re rcov aXXcov ccr\re aTtoxreivac itr\6eva, 
SQOccrjre atQeiv tpevyovra a7tr\yoQeve' Ilv&eav 6e r\v e'Xto6tv, 
dvdyetv exeXev6ev cbg avrbv. 'E\evQr\rb re 5r) avrCxab 
TJvfteag, xal dvay&elg 6Cxr\v etyev. r £lg 6e 7tXr\6Cov Me~ 
yaQtov eyCvero b 6rQarbg, out£ VTtettecvav ol TteQt rbv 
'AXxatcevr\v , xal avrCxa eg Koqlv^ov TtaQa rb 6rQaro7te- 
dov rb 'Ayattov coyovro cpevyovreg. xal MeyaQeig tcevn 
7taQadL0oa6LV dccayeVPcoccaCocg rr)v TtoXtv^ MereXXog 5e 
cogdcpCxero TtaQa rbv 'I^&tcov, eitexr\Qvxevero xal rbre 
'Ayaioig ig elQr\vr\v xeu bcioXoyCav nQOxaXovccevog • c6yv- 38 AXAIKA 

Qog yuQ tLg ivixeLto uvxcp %6%-og xu iv Muxedovia te 
Ofiov xul xcc A%ulcov xuxeQyuO&rjvuL dc uvxov. xovxco 
phv xuvxu io%evxoxt Aiuiog r\vuvxLOvxo v%b uyvco^LO- 
Ovvrjg. 

XVI. MoyLyuog 8e 'OQeOxr\v a\iu uyofievog, xbv %qo- 
xeQOV i%l xfj AuxeduL[iovicov dcucpoQu xul 'A%ulcov iX- 
%6vxu, dcpixexo {iev %eol oq&qov ig xb xcov ( Pco[iuicov 
6xQuxev\nu, d%o%e\itpag de ig Muxedoviuv MexeXXov xul 
ooov eZitexo ixeivcp, dvepevev avxbg iv xcp 'Io&pcp T V V 
nuOuv a&QQLG&rjvai, %uQuOxevr\v. 'Acpixexo de C%%lxqv 
lihv 7tevxuxo6Loi xe xulxQL6%ilL0L , xov Tte^ov de uQtd-^ibg 
iyevexo ig {ivQLadag dvo , %qoOovxcov xal xovxocg xqlO%l- 
Xicov - i%f\X$ov de xul xo\6xul KQrjxeg xul ix IIeQyu[iov 
xfjg VTteQ Kutxov 0LXo%oi\ir\v OxQUXLcoxccg uycov %uqu 

2 'AxxdXov. MopnLog fiev dr) xcov xe i% IxuXiug xcvug xul xa 
inLxovQLXu ccTtcoxeQco dvo xe xal dexa exu%e OxudioLg, %qo 
xov Ttuvxbg eivuL OxQuxevfiuxog cpvXaxi\v 2.'A%uloI de, 
iyovxcov ucpvluxxoxeQov v%b cpQovr\\iuxog xcov^Pcofiuicov, 
inLxixtevxuL i%\ cpvXuxrjg uvxolg xrjg %Qcoxr\g, xul xovg 
fiev cpovevovOL, %Xeiovug cTe exc ig xb OxQuxoTtedov xa- 
xeLQ%uv, xul uOTtidug oOov xe nevxuxooiug elXov. 'A%s> 
xovxov de xov eQyov xul i%r\Q&r\Ouv oC 'A%ulol %OLr\ou- 
O&ul xr)v e%odov %QOxeQOv %q\v r\ 'Pco{iuiovg UQ%ecv fiu%r\g. 

$ e £lg de dvxe%f\ye xul 6 Mofifiiog, oC fiev ig xb C%%lxov xcov 
'Ajulcov xu%%-evxeg uvxixu cp%ovxo cpevyovxeg, xrjg Pco- 
fiuicov %%%ov {irjde xi\v %Qc6xr\v ecpodov v%Ofieivuvxeg- 6 
de Tte^bg OxQuxbg d&vficog fiev el%ev i%l xcov C%%ecov xf\ 
XQOTtfj, det,u{ievoL de xr\v i\i^oXr)v xov otlXlxlxov xov 
'Pcofiuicov, f)Lu£6{ievoi xe xcp %Xr\\reL xul UTtuyoQevovxeg 
rolg xquv^uOlv oficog dvxel%ov v%b xov ^vfiov^ %Qivye56. 
dr) e Pco{iuicov Xoyudeg %Hlol %QoO%eo6vxeg xuxcc xu %Xu- 

byia ig xeXeuv xovg *A%uiovg cpvyr)v xaxeoxr\Oav. Eids LIBER VII. 39 

ixoX\ir\6sv i6dQa\isiv {isxa xr)v \id%r\v ACaLog sg Koqlv- 
ftov xal V7tods%aod-ai xcp tsi%sl xovg dLa%C%xovxag ix xrjg 
cpvyrjg , xdv svoatid-aC xi Ttaga Mo\iuCov ol 'A%aLo\ cpLXdv- 
&qco%ov idvvr\&r\6av, ig %oXLOQxCav xal XQL(3r)v %oXsuov 
xaxa6xdvxog. 3. vvv dh aQ%o\isvcov sxl ivdLdovcu xcov 
*A%v.lcov svd-v MsydXr\g %6Xscog scpsvysv 6 /iCaiog , ovdsv 
xl ysvousvog ig ^AyaLOvg 6\iOLOg r\ xal KaXXC6xQaxog 6 
'EuTtsdov TtQog *A%"r\vaCovg. Tovxcp yaQ xcp dvdQL [%%aQ- 5 
%r\6avXL iv Z.LXsXCa, oxs 'Ad-rjvaiOL xa\ o6ol aXXoL xov 
6xoXov \isxs6%r\xs6av d%coXXvvxo %Qog xcp %oxaucp xcp 
'A6LvaQcp^ xovxcp xoxs xcp KaXXL6xQaxcp %aQS6xr\ xoXua 
6LSK7tai6aL dLa xcov %oXs\iCcov dyovxL xovg l%%sag- cog dh 
xo %oXv dits6co6sv avxcov ig Kaxdvr\v, dvs6xQscpsv bitC6co 
xr)v avxr)v avd-Lg odov ig UvQaxov6ag, dtaQTtdlovxag dh 
sxl svqcov xo 'A&rjvaCcov 6xQax6%s8ov xaxafidXXsL xs o6ov 
Ttsvxs i% avxcov, xa\ XQavpaxa i%CxaLQa avxog xa\ 6 %%- 
%og lafiovxsg dcpLa6L xr)v ipv%r\v. ovxog uhv 8r) dyad-rjv q 
86%av' A$r\vaCoLg xa\ avxcp xxc6\isvog, %sQLS%oCr\6s xs cbv 
t)q%s %al ixsXsvxr\6sv avxog sxov6Ccog' 4. /iCa.Log ds'A%aL- 
oi)g d%oXcoXsxcog MsyaXoTtoXCxatg xaxcov xcov icps6xr t x6- 
xcov rjxsv ayysXog, d%oxxsCvag 8h avxo%SLQL xr)v yvvaixa, 
Lva 8r) \ir) ysvoLXO ai%uaXcoxog, xsXsvxa %lcov cpaQuaxov, 
ioLXviav usv %aQa6%6\isvog MsvaXxCda xr)v ig %Qr\uaxa 
562 %Xsovs\Cav, ioLXviav 8h xal [xr)v] ig xov ftdvaxov dsLXCav. 
5. *A%aLc6v 8h ol ig Koqlv&ov d%o6co&svxsg usxd xr)v 7 
ud%r\v d%s8C8Qa6xov v%6 vvxxa svd"vg- d%s8C8Qa6xov 
8s xal avxcov Koqlv&Ccov ol %oXXoC. MouuLog 8h xo uhv 
%aQavxCxa, dva%s%xa\isvcov oucogxcov %vXcov , i%si%sv 
ig xr)v Koqlv%ov %aQsX&siv , v%oxa\tr\6^aC xtva ivxog 
xov xsC%ovg v%o%xsvcov ivsdQav xqCxy\ bh r)usQa [isxd 
xr)v [id%r\v r\Qsi xs xaxa xQaxog xal sxaLS Koqlv&ov. xcov g 
dh iyxaxaXr\cpftivxcov xo uhv %oXv oVPcopaiOL cpovsvov6L, 40 AXAIKA 

yvvaixag de xai italdag d%idoxo M6p,ptog' d%idoxo de 
xal otxixag, oaot xcov ig iXev&eQiav dcpe&ivxcov xal pa- 
%eaa\iivcov {iexd 'A%atcov ytr) evd"vg v%6 xov %oXi\iov xo 
egyov ixe&vrjxeaav. 'Ava&rmdxcov de xal xov aXXov xoa~ 
Liov xa [iev [idXtaxa dvrjxovxa ig &av[ia dvrjyexo, xd cVe 
ixetvoig ov% opoiov Xoyov 0tXo%oi\ievt 6 Mo^ipttog xco 
Ttag' 'AxxdXov atQaxiqycp didcoat' xal r]v IJeQya\ir}voig 

9 xal ig ipe ext XdcpvQa KoQiv&ta. JJoXecov de 6'aatPco- 
[taicov ivavxia i%oXi\ir\aav xei%r\ \iev 6 Mo\i\itog xaxiXve 
xal 6%Xa dcpjjQeixo %qIv r\ xal av\if}ovXovg d%oaxaXrjvav 
Ttaoa r Pco\iaicov • 6. cog de dcpixovxo ol avv avxco flovXev- 
a6[ievot, ivxavd-a drj\ioxQaxiag \iev xaxi%ave, xad-iaxaxo 
de d%6 xt\irj\idxcov xdg aQ%dg. xal cpoQog xe ixd%%r\ xfj 
'EXXddt , xal <h xd %Qr\\iaxa e%ovxeg ixcoXvovxo iv xr\ v%e- 
QOQia xxdaftat * avvidQtd xe xaxd e&vog xd exdaxcov, 
'A%atcov xal xb iv <&coxevatv r\ Botcoxoig r\ exiQcod-i %ov 

10xrjg r EXXddog, xaxeXiXvxo 6[ioicog itdvxa. ^."Exeat cVe ov 
TtoXXoig vaxeQOV ixQaitovxo ig eXeov r Pco\iaiot xrjg EXXd-jQ3 
<5og, xal avvidQtd xe xaxd e&vog djtodtdoaatv ixdaxoig 
xd aQ%aia xal xo iv xrj viteQOQia xxaa&at. dcprjxav de xal 
oaotg i%tfie(SXr\xet Mo\i\itog ^r\\iiav Botcoxovg xe yaQ 
'HQaxXecoxatg xal Evpoevat xdXavxa exaxov xal 'A%atovg 
Aaxedat\ioviotg dtaxoata ixiXevaev ixxiaat. xovxcov [iev 
dr\ dcpeatv %aQa r Pco\iaicov evQOvto "EXXr\veg, r)ye\ic6v de 
ext xal ig i\ie d%eaxiXXexo. xaXovat de ov% r EXXddog, aXX' 
'A%atag r)ye\iova ot r Pco\iaiot^ dtoxt i%etQc6aavxo r 'EXXr\vag 
dt 'A%atcov xoxe xov EXXr\vtxov %Qoeaxr\xoxcov . O de %6- 
Xe\iog ea%ev ovxog xiXog 'Avxt&iov {ilv 'Aftr\vr\atv aQ%ov- 
TOg, oXv\i%tddt de e^r\xoaxf\ %Qogxaig exaxov^ r\v ivixa 
/dtodcoQog Utxvcovtog. 

XVII. 'Eg d%av de da&eveiag xoxe {idXtaxa xaxrjX&ev 
r) r EXXdg , Xvytavd-eiGa xaxd piQr\ xal dta^oQ&rj&eiaa i% LIBER VII 41 

aQ%rjg vito xov daCpovog. "AQyog {iev, eg 7tXel6xov acpLXO- 
uevrvv dvvduecog Ttoktv erii xcov naXovuevcov fjQcocov, 
opov xfj [lexafioXf} xrj eg AcoQLeag eitekiite xo ix xrjg xv%r}g 
' evuevig. To de e&vog xo 'Axxlxov, aito xov UeXoTtovvr}- 2 
oCcov TtoXifiov xal vo6ov xrjg XoLucodovg dveveyxov xe xa\ 
avftig avavr}%d[tevov, exeotv euekkev ov nokXolg vGxeoov 
r) Maxedovcov dxfir) xa%aLQr}6eLV. xaxe6xr\i\)e Se ix Ma- 
xedovCag xal eg xdg BoLCOxiag Orjpag xo 'AXe^dvdgov [irj- 
VLua. AaxedatuovCoLg de ^ETta^etvcovdag 6 ®r}fiaZog xal 
av&tg 6 'A%aLcov Ttokeuog iyivexo- oxe dr) xal uoytg, axs 
ix devdgov lelcojirjuevov xcd evftv xd TtXeCova, dvefikd- 
6xr}6ev ix xrjg'EXXddog xo *A%a'Cx6v, xal avxb r) xaxCa xcov 
5Q£6xoaxr)yr]6dvxcov exokov6ev ext av\avo\ievov. 2. Xqovco^ 
dh v6xeQ0v ig NeQCOva r) @a6LleCa TteQtrjX&ev r) 'PcouaCcov, 
xal ekev&eQOV 6 NeQcov acpCr}6LV aitdvxcov, aXXayrjv TtQog 
drjfiov 7tOLr\6auevog xov*PcouaCcov • UaQdco yaQ xr)vvr)6ov 
ig xd udh6xa evdaCpova avxVEklddog 6cpC6LV dvxedcoxev. 
'AtilOovxl ovv eg xovxo uol xov NeQavog xo eQyov 6q&6- 
xaxa etQrjxevaL IlXdxcov icpaCvexo 6 'AQC6xcovog, o7to6a 
ddLxrjuaxa {leye&eL xal xoX[irj{iaxC i6XLvv7teQr}Qxoxa, ov 
xcov e7tLXv%6vxcov eivaL xavxa av^Qcortcov^ ip v ZVS 6e yev- 
vaCag vito axoitov 7tat8eCag dLecpfraQ[iivr}g. Ov ur)v "El- 4 
Xr\6C ye i^eyivexo ova6&at xov Scoqov Ove67ta6tavov 
yaQ pexa NeQcova aQ^avxog ig ipcpvALOV 6xa6LV 7tQorj%d-r}- 
6av , xal 6cpag vTtoxeXelg xe av&Lg 6 Ove67ta6Lav6g elvat 
cpoQcov xal dxovecv ixiXev6ev r)yeuovog^ aito^e^ad-Tqxi- 
vat cpr}6ag xr)v iXevfteQCav xo 'EXXrrvLXQV. Tdde pev ovxco 
Ovufidvxa evQL6xov. 

3. A%aLOlg de oqol xal 'flXeCoLg xrjg %coQag 7toxa\tog 5 
xe AaQt6og xal y A&r}vag iitl xco Ttoxa^ico vaog i6xt AaQt- 
6aCag, xa\ 'A%aLcb~v Ttohg Av\ir} 6xadCovg o6ov xexQLa- 
xovxa a7te%ov6a xov AaQC6ov. xavxriv QCltTtTtog 6 Ar}\xr\- 42 AXAIKA 

TQLOV 7toXs\iaV \3L0VY\V TCOV 'A^aCXCOV S6%SV V7tr\X00V ' XCcl 

iitl rfi aitia tavtr\ HovlTtixLOg , r\ys\icov xal ovtog r Pco- 565 
\iaicov y STtSTQE^s ty\ OtQatia diaQita6at tr)v Aviir\v Av- 
yov6Tog ds v6tSQ0v xal 7tQ06svsL\isv avtrjv lJatQSv6cv* 
6'ExaXslto ds ta \isv aQ%acotSQa TLalsia- s%6vtcov ds sti 
'Icovcov 6vo\id 01 \ists&svto to scp r)\icov^ 6acpc5g ds ovx 
olda slts ano yvvatxog STtiycoQiag Av\ir\g slts a%6 dv- 
\iavtog tov Alyi\xiov. 'Tito ds tov sXsysiov tov 'Olv\i7tia- 
Oiv STtl tfj sixovt tfi Otficota ov 7tQoa%dsir\ av tig sg alo- 
yCav. Oificota yaQ dvdQt Av\iaicp^ 6ta8Cov \isv dvsXo\isv<p 
vixr\v 6Xv\i7ttddL sxtr\, sixovog ds sv '0Xv\i7tia TtSQi tY\v 
6ydor\xo6tr)v 6Xv\i7ttdda xata \idvtsv\ia sx AsXcpcov d^tcj- 
xtsvtt , S7tiyQa\i\id s6ttv S7t avTcp Xsyov • 

7 Oivia OificoTag 6Tadtov vlxcov 6d' *A%aio%g 

TtaTQida HdXsiav &r\x 6vo\ia6totSQav. 
tovto ovv ovx av tivt akoyiav 7taQa6tr\6stEV, si TldXstav 
dXla \ir) Av\ir\v to S7tiyQa\i\ia xaXsl tr)v Ttoltv * td yaQ 
aQ%atotSQa 6v6\cata sg 7toir\6iv S7tdys6$at tc5v v6tsqcov 
xa$s6Tr\xog s6Ttv r 'Eklr\6t , xai^A^cptaQaov ts xal"AdQa- 
6tov (DoQcovsidag xal 'EQS^d^sidrjv £7tovo\id£ov6t tov 
0r\6sa . 

8 4. 'OXiyov ds tiqqt tov a6TSc6g e6tc twv Av\iaicov sv 
8s%ia Trjg odov Tacpog Uco6TQaTOv \iELQaxLOv ds r)v tcov 
S7U%coQicov, ysvs6d-at dVHQaxlsovg sqco\lev6v cpa6iv av- 
roV, xai, aTtoftavslv yaQ tov Hco6TQaT0v r IlQaxksovg exl 
ovTog icsTa dv&QcoTtcov , ovTCog oi tqv 'HQaxksa to ts 
\ivrj\ia avTOv sivat tqv 7totr\6avTa xal ditaQ%dg d.Tto tcov^qq 
sv tt\ xscpalr) tqi%cov dovvat. S7tid-r\\ia ds xal sg s\is sti 
6Tr\Xr\ ts r)v siti roiJ %co\iaTog xal HQaxXrjg S7tstQya6\is- 
vog- sksysTO ds cog ot S7tt%coQcot xal svayi%ov6i ro5 Za- 

OTQaTG). 

9 5. Av\iaiotg ds e6tl \isv 'A&r\vag vaog xal dyaX\ia sg L I B E R Vn. 43 

zd \idh6za aQ%atov, s6zl ds xal aXXo lsqov 6cpL6L AlvSv- 
\ir\vr\ \ir\zal xal "Azzr\ 7tE7tOLr\\isvov \ "Azzr\g ds o6xig r]v^ 
ovdsv olog xs r)v aTtoQQrjxov ig avzbv i\svQstv. alkaEQ- 
\ir\6LavaxzL \isv zcp zd ilsysta yQaipavzt 7tE7tOLr\\isva 
S6xlv cog vtog xs r)vKaXaov <&Qvybg xa\ cog ov zsxvoTtotbg 
VTto zrjg \ir\ZQog zs%&sCr\. insl ds r\v^r\zo^ \iszcoxr\6sv ig 
AvdCav zcp r EQ\ir\6Lavaxzog loycp^ xal Avdolg oQyLa ixskst 
MrjxQog, igxo6ovxo r\xcov7taQ avxotgxL\ir\g cbgACa"Axxr\ 
ve\is6r\6avxa vv iit\ xa sQya i7tL7ts\iipaL xcov Avdcov. 'Ev- 10 
zavd-a alloL zs zcov Avdcov xal avzbg "Azzr\g dits&avsv 
vito zov vog- xaC zl S7to\isvov zovzoLg TaXazcov 6qco6lv 
ol Hs66Lvovvza s%ovzsg, vcov ov% a7txo\isvoL. vo\iC£ov6l 
ys \ir)v ov% ovxco xa ig xbv"Axxr\v, aXXa i7tL%coQLog i6XLV 
akkog 6cpC6LV ig avxbv Xoyog, ACa V7tvco\isvov dcpstvaL 
67tSQ\ia ig yrjv, xr)v ds dva %qovov dvstvaL 6aC\iova QLTtXa 
s%ovxa aldota, xd \isv dvdQog, xd ds avxcov yvvaLxog' 
6vo\ia ds "Ay$L6xLV avxcp xC&svxaL. ftsol ds"AydL6xLv dr\- 
6avxsg xd aidotd ol xd dvdQog d%o%07txov6LV. 'Slg ds dit n 
avxcov dvacpv~6a d\ivydalr\ sl%sv coQatov xbv xaQTtov^ 
ftvyaxsQa xov UayyaQLOV 7toxa\iov Xafistv cpadl xov xaQ- 
Ttov' i6&s\isvr\g ds ig xbv xoXtiov xaQTtbg \isv ixstvog r]v 
avxCxa dcpavrjg, avxr) 6s ixvst' xsxov6r\g ds XQayog TtSQL- 
stTts zbv Ttatda ixxsC\isvov. ag ds av^avo\iivcp xdlkovg 
567 °t (isiijv TtXsov r\ xaza sldog dv^QcoTtov^ ivzavd-a zov 
natdbg SQog s6%sv"Aydt6xLV. Av^&svza ds "Azzr\v dito- 
6zsXIov6lv igIIs66LV0vvza OL7tQo6r\xovxsg 6vvoLxr\6ovza 
zov fia6LXscog ftvyazQC. v\isvaLOg ds r\dsxo , xal"AydL6xLg 12 
icpC6zazv.L^ xal zd aldota d%8XOi\)S \iavslg 6'Azzr\g, aTts- 
xotys de xal 6 zr)v ftvyazsQa avzco dLdovg. "AydL6ZLv ds 
\L8xdvoLa s6%sv ola "Axxr\v sdQa6s • xaC ol TtaQa /iibg sv- 
qsxo \ir\xs 6r\7ts6d-aC xl"Axxt\ xov 6co\iaxog \ir\xs xr\xs6ftai. 
zdds \Csv ig"Axxr\v xa yvcoQipcoxaxa* 44 AXAIKA 

13 6. 'Ev de xf\ %coqcc xfi Jv\iaia xal xov dQO\iicog Oi- 
/3cjTtf *** VLxr\6avxL '0Xv\i7tLa 'A%aLCOv TtQcoxcp yeQag ov- 
dev H-aiQSTOv itaQ avxcov iyivexo evQa6d-at' xal iTtl 
xovxcp xaxaQag 6 Oificoxag i7tOLr\6ato \ir\devl '0Xv\i7tLxr\v 
vixrjv etv 'A%accov yeveG&ai. xai, t]v yccQ tig d-ecov cp tov 
Oificota tekel6d-ai tag xataQag ovx d\teXeg r)v, dida6xov- 
tai Ttote oi y A%atol xad"' r\vtLva aitiav 6tecpdvov tov 
'OXv\L7tia6tv r)[iaQtavov, dida6xovtat 8e djto6teiXavteg 

14 ig ZleXcpovg. ovtco xal aXXa ig ti\ir]v 6cpi6L tov Oificota 
%oir\6a6i, xal trjv e ixova ccva&e l6iv ig 'OXv\ntiav , Xco- 
6tQatog TleXXr\vevg 6tadiov vixrjv e6%ev iv %ai6i. dia- 
\iivet de ig i\ie eti *A%aicov tolg dycovit,e6&aL \ieXXov6c ta 
'OlvyLTtia ivayi%eLV tcp Oificota, xalrjv XQatr\6co6LV ^ iv 
'OXv\i7tia 6tecpavovv tov Oificota tr)v eixova. 

XVIII. Etadiovg o6ov te te66aQaxovta TtQoeXdovtt 
ix dv\ir\g 7tota\iog IJelQog ig %dXattav xdtet6L , xal 
'A%aLC0V TtoXtg Ttote "QXevog cpxetto TtaQcc tcpIIeiQcp. o?to- 
6oi 8e ig*HQaxXea xaltd eQya avtov 7te7tOLr\xa6LV , e6ttv 
ovx iXd%L6tov 6cpc6L dely\ia tov Xoyov Ae%a\iev6g o iv 
'SlXevcp (5a6LXevg, xal oitoicov ( HQaxXrjg TtaQ avtcp [|f- 
vicov] exv%e. xal oxl \iev r]v 7toXt6\ia i% aQ%rjg \ilxqov rj 
"SlXevog, \iaQtvQsl xcp Xoycp \iov xal iXeyelov ig Evqv- 
xicova KivtavQOV VTto ( EQ\ir\6Lavaxtog 7te7tOLr\\ievov ava 
%qovov de xovg oixrjxoQag ixXtTtelv v%6 cc6fteveiag cpa6l 
tr)v "SlXevov, xal ig netQag xe xal ig EvQvxeccxg «jro-^gg 
%coQr\6at. 
2 2. Tov de JJeiQOv %oxa\iov %eol rovg oydorjxovxa 

acpi6xr\xe 6xadiovg naxQicov r) %oXig ' ov %6qqco de avxrjg 
7toxa\i6g rXavxog ixdidco6tv ig &aXa66av. UaxQicov de 
ol xcc aQ%aLOxaxa \ivr\\iovevovxig cpa6LV Ev\ir\Xov avxo- 
%%ova oixr\6aL txqcoxov iv xfj %coQa, pa6tXevovxa avxov 
av&QC07tcov ov TtoXXcov. TQL7txoXi\iov de ix xrjg 'Axxtxr\g L I B E R VII. 45 

d(ptxo\iivov xov xe xaQTtov XapfidvEL xov rjiisoov, xal 
oixi6at didwj/fiaiQ TtoXtv 'AQorjv cov6\ia6sv ml xfi iQya6ia 
ttfs 7VS- g>S & itQog vTtvov ixQaitExo 6 TQL7txoX£\iog^ 3 
ivxav&a^Av&Hav 7taZdaEv\irjXov xovg dQaxovxdg (pa6iv 
VTto xov TQL7txoXi\iov xo aQ\ia fev%avxa id-ElrjCat xal 
avxov <57t£iQai. xal xbv \ihv £7tiXa\L^av£i xo %qecov ix7t£- 
6ovxa xov aQpaxog' TQL7txoX£\iog dh xal Ev\ir]Xog "Av- 
%Eiav Ttoltv oixit,ov6tv iv xolvco , -xov Evpr]Xov TtaLdog 
i7tcovv\iov. C3xi6&r\ dh xal xqlxjj \iexal-v 'Av&eiag xal 4 
'AQorjg Me6axLg TtoXtg. 3. 'OnoGa 6h oi naxQetg Tteol Alo- 
vv6ov Xeyov6i, xQacprjvai xe avxov iv xfj Me6axeL xal 
ivxav&a i7tLpovXev&evxa vTto Ttxdvcov ig Ttavxolov dcpL- 
X£6&aL xivdvvov , ovx ivavxLOvpevog xolg UaxQev6L xr\g 
Me6axecog xo 6vo\ia avxoZg 6cpi6LV i^rjyeZ^d^ai 7taQir]\iL. 
'A%aLCov de v6xeQ0V ix$aXovxcov"Icovag, IlaxQevg 6 IJqev- 5 
yivovg xov 'AyqvoQog ig \ihv "AvfteLav xal igMe6axLV \ii) 
ivOLXL^E6d-aL xolg 'A%aLoZg diteZTte, TteQifioXov dh xei%ovg 
7tQog xfj'AQor] (3aX6\ievog \iei£ova, Lva ivxog oixov tieql- 
fiolov xal r) 'Aq6y\ yivrjxai, 6vo\ia e&exo dcp eavxov JJd- 
XQag xfi TtokEL. 4. 'AyrjvcoQ dh 6 TtaxrjQ xov IlQEvyivovg 
'AQecog TtaZg r\v xov "A\i7tvXog, 6 dh"A\i7tv£, TLeXiov xov 
AiyLvr]xov xov ArjQeixov xov 'AQTtdXov xov 'ApvxXa xov 
Aaxedaipovog. IJaxQet \ihv xoLavxa ig xovg TtQoyovovg 6 
V7tdQ%ovxa r]v. 5. 'Idia dh dvd %qovov IlaxQeZg dti^r]6av 
ig AixcoXiav 'A%aLCOv \i6vol xaxd cpiXCav xr)v AixcoXcov, 
xov 7t6Xs\i6v 6cpL6L xov TtQog TaXdxag 6vvdLoi6ovx£g. 
7tQog%xai6avx£g d' iv xaZg \id%atg Xoyov \LELtovcog xal 
vtco TtEviag d\ia oi TtoXXol 7tL£%6\i£V0L IldxQag \ihv 7tXr)v 
)69 oXiycov xlvcov ixXsi7tov6LV . oi dh aXXoL xaxa %coQav vno 
cpLXEQyiag i6xE§a6%r\6av , xal 7toXi6\iaxa Ttaoh^ avxdg 
IldxQag xo6a&£ dXXa coxr]6av, Ms6axLV xal "Avd-£Lav xccl 
BoXivrjv xa\ 'AQyvQav xe xal "Aq^civ. Avyov6xog dh ij 7 46 AXAIKA 

xov TtuQUTtXov vo\iLt,cov xsZo&ccc xuXcog xug TldxQug r) xax 
uXXrjv xlvu uixiav iTtuvrjyuyev av&tg ix xcov 7toXt6\idxcov 
xcov dXXcov xovg avdoag ig xdg IldxQug • 7tQ066vvcpxL6e 
ds 6cpi6u xal 'A%ULOvg rot)g ix^PvTtcov, xaxa^aXcbv ig eda- 
cpog r Pv7tag. xal edcoxe \iev iXevd-iQOtg 'A%ulcov fibvoLg 
xolg IIaxQev6LV eivuL, edcoxe de xal [ig] xd uXXu yeQa 
6cpi6iv, b%o6a xoZg duoixoig ve^ieiv ol*Pco\iuZol vo\iit,ov6i. 

8 6. IIaxQev6i de iv uxqu xfj itolei AacpQiag ieQov i6xiv 
'AQxi\iLdog- \evixbv \isv xfj dsco xb bvo\iu, i6Y\y\iivov cVe 
exeqco&ev xal xb uyuX\iu. KuXvdcovog yuQ xal AlxcoXiag 
xrjg uXXrjg v%b Avyov6xov $a6iXecog iQr\\ico%ei6Y\g dtd xb ig 
xr)v NixbitoXiv Xr)v v%eq xov 'Axxiov 6vvoLxi£s6fruL xal xb 
AixcoXixbv, ovxco xb ayaX\ia xrjg AacpQiag oilluxQsZg s6%ov. 

9 f £l6avxcog de xal o6a aXXa dydXiiuxu sx xe AixcoXiag xal 
TtaQa 'AxaQvdvcov, xu \iev %oXXu ig xrjv Nlxo%oXlv xo\il- 
60-rjvuL, IIuxqev6l de 6 Avyov6xog aXXa xe xcov ix KaXv- 
dcovog XacpvQcov xa\ dr) xal xrjgAacpQiag edcoxe xb dyuX\iu, 
6 dr) xa\ ig i\is exi ivxfj uxqo%oXsl xfjIIuxQscov si%s xt\idg. 
yevs6d-at ds iitixXr\6iv xfj &scp AacpQiav ditb dvdQog &co- 
xscog cpa6i- AdcpQiov yuQ xbv Ka6xaXiov xov AsXcpov 
KaXvOcovioig l§qv6u6&ul xb uyuX\ia xrjg 'AQXE\itdog xb 

10 aQ%aZov , ol ds xrjg ^AQxs^itdog xb \ir)vt\ia xb ig Olvsa dvd 
%qovov xolg KaXvdcoviotg iXacpQoxsQov ysvs6%at Xsyov6t, 
xa\ aixiav xf\ ftscp xrjg i7ttxXr)6scog i&sXov6tv sivat xuv- 
xrjv. Tb \isv 6%rj\iu xov dydX\iaxog &r]Q£vov6tt i6xtv^ 
iXscpavxog ds xa\ %qv6ov %s%oir\xaL, Navzdxxtot ds Mf-570 
vai%\iog xa\ Uotdag EiQya6avxo • xsx\iaiQOvxat ds 6cpag 
Kavd%ov xov Utxvcoviov xa\ xov Aiytvr\xov KdXXcovog 

11 ov TtoXXcp ysvE6&aL xtv\ r)Xtxiav v6xsQ0vg. 7. "Ayov6L cVe 
xa\ AdcpQLu eoQxr)v xfj 'AQxe\iLdt olTIaxQeZg dvd %dv exog, 
iv fi XQOTtog i7tt%coQLOg &v6iug i6x\v uvxoZg. %eo\ yiev xbv 
(3co\ibv iv xvxXcp %vXu [6xa6LV exL %Xcoqu xa\ ig exxuidexa LIBER VII. 47 

sxa6rov 7tti%SLg' ivrbg 8h ini rov ficouov ra avorard 
6qu6c rcov ^vlcov xslraL. \iy\%avcovrai 8h VTtb rov xaiQov 
rr\g ioorrjg xai avodov i-Tti rbv ficoubv IstotiQav^ ixLcpi- 
Qovrsg yrjv ini rotJ ficoyLOV rovg avafia6uovg. TtQcora u^sv 12 
8r) 7tou7tr)v usyaXo7tQS%s6rdrr\v rf\ 'AQriutdL %ou7tsvov6L^ 
xai r) CsQcouivr\ TtaQ&ivog o%£lrai rslwraCa rrjg 7to[i7tr\g 
i%i ikdcpcov vTtb rb aQua i&vyuivcov ig 8h rr)v i%L0v6av 
rr\VLxavra r\8r\ Sqcxv ra igrr)v ftv6iav vo[ll£ov6l, 8r\uo- 
6ia T£ r) TtokLg xai ov% r\66ov ig rr)v £oqti\v ol IdLCoraL cpL- 
Xoriucog £%ov6lv. i6fidklov6L yaQ ^covrag ig rbv ficoubv 
OQVL&dg r£ rovg idcodiuovg xcd L£Q£ta o^toicog aitavra, iri, 
8h vg dyQiovg xai ikdcpovg T£ xai 8oQxd8ag, ol 8h xai Xv- 
xcov y.al aQxrcov 6xvuvovg, ol 8h xai rd riXua rcov &r\- 
Qicov xaraTL\tia6i 8h ini rbv ficoubv xai 8sv8qcov xaQ- 
Ttbv rcov r)u£Qcov. rb 8h ditb rovrov TtvQ ivLa6LV ig rd 13 
\vXa. ivrav&d Ttov xai aQxrov xai aXko tl i%-£a6aur\v 
rcov tcpcov, rd uhv vTtb rr)v 7tQcorr\v OQur)v rov TtvQog fica- 
£ou£va ig rb ixrog^ rd 8h xai ixcp£vyovra VTtb i6%vog- 
ravra ol iufialovreg iitavdyov6LV ai)%Lg ig rr)v TtvQav. 
TQco&fjvaL 8h ov8iva vitb rcov &r\Qicov uvr\uov£vov6LV. 

XIX. "E6tl 81 iv rcp u£ra\v rov vaov T£ rijgAacpQiag 
xai rov ficouov 7t£7tocr\uivov uvr)ua EvqvtivXov. rd 8h 
o6rtg T£ cov xai xa& rjvTLva airiav acpix£ro ig rr)v yrjv 
ravrr\v, 8r\Xco6£L uol xai ravra 6 loyog TtQoSL^y^auivcp 
7tQOT£QOv OTtola VTtb tov EvQVTtvlov Tr)v i:tL8v t uiav rolg 
ivravxfa r)v rd TtaQovra dv&QcoTtOLg. 'lcovcov Tolg^AQOy\v 
xai Av&£Lav xai M£6arLV olxov6lv r)v iv xolvco riusvog 
xai vabg 'AQriuL^og TQLxlaQiag i%ixXr\6LV , xai ioQrr\v 
ol "Icov£g avrfj xai 7tavvvyi8a r\yov dvd Ttdv irog. l£QCO~ 
6vvr\v 8s si%£ rrjg &£Ov TtaQ&ivog, ig o d7to6rikk£6%-aL 
371 TtaQa dv^Qa iu£ll£. 2. Aiyov6tv ovv 6vu$r\vai itors cog 2 
LSQa6uat uhv rr)g ftsov KouaLftcb ro si8og xaU.i6rr\v TtaQ- 48 AXAIKA 

%-ivov, tvy%avetv de avtrjg iQcovta MeXdvtTtnov , tdts 
aXXa tovg rjXtxLCOtag xal otyecog evitQeiteCa \idXL6ta VTte- 
QTjgxota. cog de o MeXdvLTtnog ig to l'6ov tov SQcotog 
V7tr\ydysto tr)v TtaQ&ivov , ipvato avtr)v TtaQa tov Tta- 
tQog. STtstat di Ttcog tcp yr\Qa td t£ dXXa cog to TtoXv ivav- 
tiov6d-at vioig, xal ov% r\XL6ta ig tovg iQcovtag to dvdX- 
yrytov , OTtov xal MsXavCitTtco tots i&iXovtL iftiXov6av 
ay£0%-ai Koiiat&co ovts TtaQa tcov savtov yovicov ovts 

3 TtaQa tcovKo^iaL&ovg rj^isQOV a7tr\vtr\6sv ovdiv. 'E7tidsL%s 
Ss iiti TtoXXcov t£ dr) dXXcov xal iv tolg MsXavCTtTtov Tta- 
d"r\{ia6LV cog \iits6tLV SQcott xal dv&QcoTtcov 6vy%iai vo- 
{iL\ia xal dvatQiijjaL ftscov tL^idg , oitov xal tots iv tco trjg 
'AQti[iLdog lsqco KoyLaL&co xal MsXdvLTtTtog £%iitXr\6av 
tov SQcotog tr)v oQ{ir\v. xal ol psv spsXXov tcp lsqco xal ig 
to £7tuta l'6a xal ftaXdiicp %Qr\6s6$aL ■ tovg ds dvftQCO- 
Ttovg avtCxa ijj 'AQti[iLdog \ir\VL\ia scpdsLQS, tr\g ts yijg 
xaQTtov ovdiva a7todLdov6r\g, xal vo6ol 6cpl6LV ov xatd 
td SLCO&ota xal aTt avtcov ftdvatOL TtXeCoveg r\ ta TtQO- 

4 teQa iytvovto. Katacpvydvtcov de avtcov ixl %Qr\6tr\QL0v 
to iv AeXcpoZg, r\Xey%ev r) TLv&Ca MeXdvtTtTtov xal KopaL- 
&co • xal ixeCvovg te avtovg \idvtev\ia acpCxeto $v6ai trj 
'AQtipLdL, xal dvd Ttdv etog TtaQ&ivov xal itaZSa, oltb 
eidog elev xdXXL6tOL tf\ &ecp ftveLV. tavtr\g \iev dr) trjg 
&v6Cag evexa 6 Ttota^tog 6 TtQog tco lsqco trjg TQLxXaQCag 

5 , A^eCXL%og ixXr\d-r\ • ticog Ss ovopa el%ev ovdiv. TLaCdcov 

Ss xal TtaQxf-ivcov 07106OL \Tsv igtr)v &sdv ovSsv SLQya6-*fi2 
^iivoL MeXavCTtTtov xal KoyLaLftovg svsxa aTtcoXXvvto, 
avtoC te oixtQOtata xal ol 7tQo6r\xovtig 6cpL6LV eita6%ov^ 
MeXdvLTtTtov de xal Ko[iaL&co 6vyLCpOQag ixtog yevi6&aL 
tC&efiaL' {tovcp yaQ dr) dv$QC07tcp i[jv%rjg i6tlv dvtd^LOV 

6 xatOQ&co6aC tLva eQa6&ivta. 3. Uav6a6$v.L de ovtco Xi- 
yovtat ftvovteg tfi 'AQtiyLLdi dv&QCOTtovg. ixi%Qr\to de LIBER vn. 49 

a vtoig TtQotSQOv szl sx AsXcpav cog fia6LXevg %evog rtaga- 
yevo^ievog 6cpc6iv eiii tr)v yrjv, \evLXov apa ayo\ievog 
daCuova, za eg tr)v ftvGiav trjg TQcxXaQCag 7tav6ei. 'IXCov 
de alovGr^g xai veuouevcov xa XdcpvQa tcov EXXfjvcov, 
EvQVTtvlog 6 EvaCuovog XaufidveL XaQvaxa- Alovv6ov 
de dyaXua r]v ev trj XaQvaxL, eQyov uev, cog cpa6LV, 'HcpaC- 
6tov, 6c5qov de vito Acog e§6%v t AaQddvcp. leyovtai 8e 7 
xai aXXoc XoyoL dvo eg avtrjv, cog ote ecpvyev AlveCag 
d%oXC%OL tavtrpv tr)v XaQvaxa • ol de QtcprjvaC cpaGiv av- 
tr)v vito KaadvdQag 6vucpOQav tcp ev^ovtc 'EXXrjvcov. 
rivoi^e <$' ovv 6 EvQvitvXog tr)v XaQvaxa xai eide to 
dyaXua. xai avtCxa rjv excpQcoi uezd tr)v freav. td uev dr) 
ztXsCova suaCvsto, oXiydv.ig bs syCvsto sv savtfp. ate de 
ovtco dcaxeCuevog, ovx eg tr)v &s66aXCav tov %Xovv stiol- 
sizo , aXX' sitC ts KCQQav xai eg zov tavtrj xoXrtov • dva- 
j5dg 6s sg AeXcpovg e%Qazo vneQ zfjg vo6ov. xai avzcp ye- 8 
ve6xtai Xeyov6L udvzevua, ev&a dv eititv%r] $vov6iv 
dv&Qconoig &v6Cav \evr\v , evzav&a idQv6a6&aC te tr)v 
XaQvaxa xai avzov oixffiat. O uev dr) dveuog zdg vavg 
zov EvqvtcvXov xazrjveyxev eiti tr)v itQog zfj 'Aqot] &d- 
la.66av exfidg bs eg tr)v yrjv xataXaufidvei Ttaida xai 
itaQd-evov ejti zov ^coixov tfjg TQcxXaQCag rjyuevovg. xai 
o uev eueXXev ov yaXeitcog 6vvrJ6eiv td eg tr)v d"v6Cav' 
dcpCxovto be eg uvrjurjv xai ol eitL%coQLOL zov %Qr]6uov, 
(la6LXea te Ibovzeg ov ovitco ztQOteQOv ecoQaxe6av, xai eg 9 
tr)v XaQvaxa vxev6r]6av cog eirj tLg ev avtfj freog. xai 
373oi;tg9 toj EvqvkvXgt te rj vo6og xai tolg evtav&a dv&Qt6- 
Ttotg ta eg tr)v $v6Cav eitav6$r\ , to te ovoua he&r] to 
vvv tai notaucp MeClt%og. "EyQaijjav de 7]dr] tLveg ov tcp 
@e66aXcp 6vufidvta EvQvitvXcp td etQrjueva^ aXXd Ev- 
QVTtvXov Ae^auevov Ttalda tov ev 'SlXevco (3a6LXev6avtog 
ed-eXov6tv dua 'HQaxXei 6tQatev6avta eg "IXlov Xafieiv 

PAUSAN. II. 4 50 AXAIKA 

7Cccqcc tov 'HQaxXeovg xr\v XaQvaxcc • tcc dh aXXcc xccrtx tcc 
lOavTcc eiQr\xcc6L xccl ovtoi. 'Eyoj dh ovTS^HQCcxXecc dyvor\6ccv 
tcc eg tyjv XaQvaxa^ ei dr\ TOiavTa r)v, %eC&o\iav ovts tc\ 
eg avTrjv i%L6Ttt\ievog doxel \ioC %OTe av dovvai 6ojqov 
6v\i\iayr\6avTv ccvSqC- ovTe \ir\v oi IlaTQelg aXXov tivcc r\ 
tov EvaC\iovog e%ov6vv Evqv%vXov ev \ivr\\vr\ , xccC oi xal 
evayCtlov6LV avcc %dv hog, izeidav toj zJlovv6oj ty\v eoQ- 
Tr]v dyoj6v. 

XX. Toj d-eoo dh toj ivTog vfjg XttQvccxog e%CxXr\6vg 
\iev e6%iv Ai6v\ivr\xr\g , 01 dh avTov eg tcc \x,aXi6Ta fteQtt- 
kevovTeg ivvecc Te ei6iv dvdQeg , ovg av ix itavToov 6 drj- 
\iog 7tQoekr\TKL xcct d%Coj\itt, xccl l6ccl yvvcclxeg Tolg ccv- 
dQa6v. \ilcc dh ev vr\ eoQtfj vvxtl eg to ixTog cpeQev ty)v 
XaQvccxa 6 ieQevg. avTr\ \ihv dr) r) vv% yeQccg tovto el'Xr\cpe. 
KttTafiaCvov6i dh xal 6%o6ol dr) tojv eitiycoQCojv italdeg i%l 
tov MeCXiypv a6Tayv6iv i6Te<pccvco\ievov Tccg xecpaXdg' 
exo6\iovv dh ovtco xccl to aQyccZov ovg ayoiev tt\ *AQTe\udv 

2 frvovxeg. tcc dh icp r\\icov 6Tecpdvovg \ihv tcoi/ cc6Ta%vojv 
ccitOTC&evzai itaQcc vr\ fteoj, Xov6d\ievov dh tc5 %otcc\loj 
xccl ccv&Lg 6Tecpdvovg i%L&e\ievoL xl66ov %Qog to ieQov 
lcc6l tov Ai6v\ivr\T0v. TavTu \iev 6<pL6tv ovtoj 6qccv xcc&e- 
6Tr\xe . 2. Tov %cQl(3oXov de e6TLV ivTog rrjg AacpQCag xccl 
'A&r\vccg vadg i%CxXr\6LV nccva%cctdog' iXecpavTog to ccyccX- 

\ICC Xttl %QV60V. 

3 'EQyoiievoj de eg Tr)v xcltoj tcoXlv Mr\TQog ZfLvdv\ir\- 
vr\g e6zlv CeQov, ev de ccvtoj xccl "ATTr\g e%eL TL\tdg. tovtov 
\iev dr) dyccX\icc ovdev ditocpaCvov6i' t6 de Trjg Mr\TQog 
XCO-ov 7te%oCr\TttL. "E6tl dh ev vr\ dyoQa ALog vaog 'OXv\i- 
itCov, avTog Te eitl &qovov xccl e~6T0J6cc 'A$r\vtt %aQa tov 
&qovov. Trjg Te "Hqccq dyaX\icc tov 'OXv\jl%Cov TteQav ieQOV 
Te 'AjtoXXcJvog %e%oCr\xaL^ xal 'A%6XX.ojv yccXxovg yv\ivog^ 
io&iJTog' v%odr\\iaTtt dh v%6 Tolg %o6Cv e6Tcv avTcp, xccl LIBER VII. 51 

ta BT8QC3 7todl i%i xQavCov (5i(3r\xs fioog. /3ot» ol yaQ %aC- 4 
qslv (idXL6ta 'A%6XXcova ^AXxaZog xs idr\Xco6sv iv vllvg) 
rc5 ig Eqlljjv yQdjjjag^ cog 6 *EQLLrjg /3o£g vcpiXoLto xov 
'A%oXXcovog • xai hi %Q0tsQ0v r\ 'AXxaZov ysvi6%-at jie- 
%OLr\LLiva r)v 'O^iYjQG) jiovg 'A%6XXcova AaocLidovtog i%i 
lll6&co vicLSLV. IIo6£l8c5vl %EQLi&r\xsv iv IhddL td s%r\. 
"HtOL iya) Tqcje66l %6Xlv %^ql t£t%og idsLLca^ 5 

evqv t£ xal LidXa xaXov, %v aQQr\xtog %6Xcg £lr\- 
Q?ol(Ie, 6v d' EiXC%odag sXLxag povg fiovxoXis6xsg. 
td llev dr) ig tb xQaviov tov flobg i%i tOLcpds dv tLg sixd- 
6ele 7t£7tOLrj6&aL ' £6tL ds iv V7taCd-QCJ tr\g dyoQag dyal^id 
t£ 'Aftr\vag xal %qo avtov IJatQiag tdcpog. 

3. "E%£taL ds trjg dyoQag tb adsZov , xal 'A%oXXcov q 
ivtavd-a dvdxsLtaL &iag a&og ■ i%OLr\d-r\ ds d%b XacpvQcov, 
r)vCxa i%i tbv 6tQatbv tcov TaXatav oC JJatQElg rjfivvav 
AitcoXoZg A%aLc5v llovol. xsxo6LLr\taL cVs xal ig aXXa tb 
(pdsZov a\LoXoycotata tcov iv r 'EXXr\6L, %Xr\v ys dr) tov 
'A&r^vrfiL ' tovto yaQ LisyixrsL ts xcd ig tr)v %a6av v%s- 
QrJQXS xata6xsvr\v, avr\Q ds'A&r\vaZog i7toCr\6sv r HQcodr\g 
ig iivr\{ir\v d%o$avov6r\g yvvaLxbg. ipoi dh iv tr\ 'At&Cdt 
6vyyQacpf\ tb ig tovto %aQsC%-r\ tb cpdsZov, oxi tcqoxsqov 
sxl i%sCQya6xo llol xd ig 'A\rr\vaCovg r\ v%r\Qxto 'HQadrjg 
xov oixodo{ir\[iaxog. 'Ev ndtQaig dh iovtL ix xrjg dyoQag, 7 
r\ xb isQQV xov 'A%oXXcovog %vXr\ xaxd xr)v st,odov i6xt 
xavxr\v , xai i%L%r\LLaxa i%i xrjg %vXr\g dvdQLavxsg si^iv 
£%C%qv6ol, naxQEvg xe xai IjQsvyivrjg xaVA&SQCcov, oX 
U^naxQiag r\XLxCav %aLdbg £%ovrog xai avxoi %aZdig u6l. 
4. Trjg 61 dyoQtxg avxiXQvg xax avrr)v xr)v OLi^odov xiiiE- 
vog i6XLV y AQxiiiLOog xai vabg AtavdtLdog. i%6vtav ds 8 
r\dr\ AaxsdaCLiova xaVAQyog AoQLicov vcpsXi6d:aL 77o£i>- 
yivr\v trjg ALLtvdtLdog tb ayaXLLa xatd oijjlv ovsCQatog 
Xiyov6LV ix U%aQtr\g^ xoLvavr\6aL ds avta tov iy%ELQr\- 

4* 52 AXAIKA 

{iccrog rcov dovXcov rbv evvov6rarov. rb de dyaXua rb ex 
trjg AaxedaCpovog rbv uev aXXov %qovov eyovOiv ev Me- 
6oa, otl xal e^ aopjg vnb rov TlQevyevovg eg rovro exo- 
UL6&rj rb %coqCov eiteidav de rfj Ai^vdridb rfjv eoQrfjv 
dyco6L, trjg fteov ng rcov olxercov ex Me6oag eQ%erairb 
%bavov xouC^cov rb aQ%alov eg rb reuevog rb ev rfj TtoXet. 

9 5. Tovrov de rov reuevovg e6rl xal dXXa rolg TIarQev6LV 
leQa - TteTtoCrjrat de ravra ovx ev VTtaC&Qcp , aXXd e6odog 
eg avrd did rcov 6rocov &6tC. rb uevdfj dy 'aXua roi; 'A6xXr r 
itLOV, TtXfjv e6d-fjTog, XC&ov rd aXXa- 'A&rjvu de eXecpuv- 
rog elQya6raL xul %qv6ov. uqo 6e rrjg 'A&rjvug rov CeQov 
IlQevyevovg [ivfjud e6TLV evuyCt,ov6L de xal rcp IlQevye- 
veL xard erog, co6avrcog de xal IIuTQeL, rfjv eoQrfjv rrj 
Al\jlvutlOl dyovreg. rov d-edrQOV de ov noQQCO Neue6ecog 
vabg xalereQog e6TLV 7 Ag)QodCrrjg' [leyefreL ueydXu XC&ov 
Xevxov rd uydXuuru. 

XXI. Kal zJlovv6ov xard rovro rfjg TtoXecog e6rtv 
CeQov eitCxXy\6Lv KaXvdcovCov uerexouC6\Trj yuQ xal rov 
Alovv6ov to uyuXuu ex KaXvdcovog. bre 8e cpxelro ett, 
KaXvdcov, aXXoL re KaXvdcovCcov eyevovro CeQelg rcp &e<p 
xal dfj xal KoQe6og, ov dv&QCQjtcov \luXl6tu ejteXafiev 
udtxu et, eQCorog Ttu&elv. rjQu uev KuXXtQorjg TtuQ&evov 
OTto6ov de eg KuXXlqoijv eQcorog KoQe6cp {lerfjv, ro6ovro 

2 ei%ev d%e%%eCug eg avrbv rj TtuQ&svog. cog de rov KoQeoov 
derj6eLgre 7tOLOV\ievov 7tu6ug xal dcoQcov V7t06%e6etg Ttav- 
roCag ovx everQeTtero rj yvcourj rfjg TtuQirevov, exo{iC£,ero 
Cxerrjg ijdrj tiuqu rov Alovv6ov rb ayaXpa. 6 de rjxov6e 
re ev%o\ievov tot} CsQecog, xal oC KuXvdcoviOL rb TtaQav- 
rCxa co67teQ vitb yLe&rjg eyCvovro excpooveg, xal rj reXevrfj 
6cpdg TtaQUTtXfjyag eTteXdwfiave. xaracpevyov6LV ovv eTtl 
to %Qrj6rfjQL0v rb ev Acodcovrj ■ TOtg yaQ rfjv rjTtetQOv rav-57 
trjv oCxovdL , rolg re AltcoXols xal TOtg 7tQ06%coQOtg avrcov LIBER VII. 53 

^AxaQva6t xal 'HTtetQcotatg , al TteXetat xal xa ix trjg dQvog 
\iavtev\iata \ieti%etv \1dXt6ta icpaCveto dXr\%-eCag. Tote 3 
de ta %Qr\6&ivta ix Acodcovr\g Aiovvqov \iev eXeyev elvat 
to \ir\vt\ia^ e6e6$at de ov TtQoteQOv Xv6tv itolv r) &v6r\ 
tco Aiovv6co KoQe6og r\ avtr)v KaXXtQor\v r) tov dito%a- 
velv dvt ixeCvrjg toX\ir\6avta. r £lg de ovdev ig 6cotr\Qiav 
evQt6xeto r) jtaQd-ivog, devteQa iitl tovg ^Qeipa^evovg 
xatacpevyet- d\iaQtdvov6a de xal tovtcov^ iXeC%eto ov- 
dev ett 7] avtr)v cpoveve6&at. 7tQoe%eQya6&ivtcov 8e 6ito6a 4 
ig tr)v %v6iav aXXa ix Acodcovr\g \1e\1avtev\1eva r)v , r) 
\iev LeQeCov tQoitov r)xto iiti tov ^co^iov^ KoQe6og de icpet- 
6tr\xet \iev tf\ &v6Ca, tcp de eQcott ei%ag xal ov tco &v\icp 
eavtov dvtl KaXXtQor\g'dteQyd^etat. 6 [iev dr) ditidei^ev 
eQyov dv&QcoTtcov cov t'6\iev dtate&elg ig eQCOta a7tXa6to- 
tata. KaXXtQor\ te cog KoQe6ov ze&vecota eldev, yteti- 5 
7te6etf\ Ttatdl r) yvcoiir\, xaC, i6r\et yaQ avtr)v KoQe6ov 
te eXeog xal o6a ig avtov etQya6tat atdojg, diti^cpa^ite 
avtr)v ig tr)v 7tr\yr)v , r\ iv KaXvdcovC i6ttv ov TtoQQco tou 
Xt\iivog, xal d% ixeCvr\g ot eitetta dv&QC07tot KaXXtQor\v 
tr)v 7tr\yr)v xaXov6t. 

2. Tov ftedtQOv de iyyvg 7te7toCr\tat TIatQev6t yv- q 
vatxog i7tt%coQCag ti\ievog. Atovv6ov 6e i6ttv ivtav&a 
aydX\iata , l'6ot te totg aQ%aCotg7toXC6\ia6t xal 6\ic6vvaor 
Me6atevg yaQ xal ^Avftevg te xal 'AQoevg i6ttv avtolg 
td 6vo\iata. tavta td dydX\iata iv tfj Atovv6ov eoQtf\ 
xo\it%ov6tv ig to teQov tov At6v\ivr\tov to 6e teQov 
tovto ig td ijtl &aXa66r\ trjg TtoXecog iQ%o\iivotg e6ttv ix 
ti\g dyoQag iv de%ta trjg 6dot7. aTto de tov At6v\ivr\tov 7 
xatcoteQco iovtt aXXo Uqov xal ayaX\ia XCxtov • xaXettau 
fiev Ucotr\Qtag , tdQv6a6%-at 8e avto i% aQ%r\g aTtocpvyovta 
cpa6t tr)v \iavCav EvQVTtvXov. 3. IlQog de tco Xt\iivt JJo- 
6etdcovog te vaog xal dyaX\id i6ttv 6q&6v XC&ov. IIo6et- 54 AXAIKA 

doovt 6s %ccQe1~ r\ 6%o6a 6v6\iaxcc %oyr\xcctg 7ts%otr\\iiva 57 
£6zlv ig i%cov xo6\iov xccl idYa 6cpC6tv i%t%ooQttt ovxcc exa- 
6x01 xCd-evxcct, xo6ccCde ig aiittvxag ysyovcc6tv i%txXr\6stg 

8 ccvxcp, IlsXccycciog xcct "A6cpdXt6g xs xai r 'I%%tog. covoytd- 
6%tti ds 'lititiov xov &sov TtsCd-oixo usv ttv xtg xcci sit cci- 
xtatg ttlltttg - iyco ds svosxrjv t%%txr\g ovxcc d%6 xovxov 
6%siv xccl xo ovo{ia sixdt,oo. "0{ir\Qog \iiv ys iv l%%oov 
d&Xotg MsveXdoo xccxd xov &eov xovxov %QoxXr\6tv %e- 
Qtiftryxev oqxov • 

r 'l%%oov ttil>d{isvog , ycctr\o%ov *Evvo6Cyatov 
o\ivv%t {irjdsv sxcov xo iuov 80X00 aQ[ia %sdr\6at. 

9 nducpcog ds\ 6g 'A$r\vaCotg xovg aQ%atoxdxovg v^ivoov 
i%oCr\6sv, sivccC <prj6t xov IIo6stdcova 

%%%oov xs daxrJQcc vscov t' i&vxQr\dsytvcov. 
ovxoo dta xr)v i%%txr)v xccl ovx d%6 ixsQag %QOcpa6soog xo 
6vo[itt s6%r\xsv. 

10 4. 'EvIldxQtttg ds ov %oXv ttTtcoxsQco xov IIo6stdoovog 
tSQtt i6xtv 'AcpQodCxrjg' xo ds sxsqov xoov dyttX^tdxcov ys- 
vsd %qoxsqov r) xccx' i[is dXteig dvdQsg dvsCXxv6av iv 
dixxvco. S6xt ds xccl dydX{iccxa xov Xt[iivog iyyvxdxoo %ccX- 
xov 7t£7totr]\x,ivtt"AQScag, xo de 'A%oXXcovog' xaVAcpQO- 
dCxrjg, r)g xccl %Qog xop Xtpivt i6xl xi^tevog^ XCd-ov ytev 
7tQo6oo7tov xccl ttXQcct %siQsg xccl %6dsg, %vXov ds xd XotTtd 

11 sl'Qya6xat. e6xt 6i 6cpt6t xal aX6og i%i &aXd66r\, dQO[iovg 
xs i7ttxr]dstoxdxovg xccl ig xdXXcc dCcctxccv r)dsiccv ooqcc Ttcc- 
qs%6{isvov frsQtvrj. iv xovxoo xop ttX6st xccl vaol frsoov^ 
'A%oXXoovog , 6 ds 'AcpQodCxrjg ■ %s7toCr]xca XC&ov xccl xov- 
xotg xd dydX^iccxtt. xov ds ccX6ovg Csqov s^sxcct^J-rj^rjxQog- 
avxr] pev xcci r) %ccig s6xd6t , xo ds ttyccX{icc xr\g Tr)g i6xl 
xcc&rjusvov. 5. IIqo 6s xov [sqov xrjgArj[ir]XQ6g i6xt %r]yr\. 

12 xavxrjg xd fiev %Qog xov jvccov XC&cov dvi6xr\xev cct[itt6td, 
xaxd de xo ixxog xdd-odog ig avxr)v %e%oCr\xat. Mttvxetovhl LIBER VII. 55 

dh ivxav%d i6xLV dip£vdig, ov \ir)v i%\ %avxC ys %Qay- 
(laxc, aXXa i%\ xcov xa\ivovxcov. xdxo%xQOv xaXcodCco xcov 
Xs%xcov 8r\6avxsg w&uiGi, 6xad-\icousvoL ar) %qo6co xa- 
%iK£6%ai xrjg %r\yr\g, aXX' o6ov i%Lipav~6aL xov vbaxog xco 

XVXXa XOV TCaXOTtXQOV. XO bh ivXSV&SV SV^aUSVOL Xr) &£G) 

xa\ $v\LLa6avxsg ig xb xdxo%XQov fiXs%ov6L- xb bi 6(pi6i 
xbv vo6ovvxa t\xol ^covxa r\ xa\ xs&vscoxa i%LbsCxvv6L. 
xovxco \ihv xco vdaxt ig to6ovxov usxs6xlv aXr\dsCag- 13 
6. Kvavscov bh xcov %Qog AvxCa %Xr\6LaCxaxa %Qr\6xr\Qiov 
A%oXXcovog i6XL @VQ%icog, %aQS%sxaL bh vbcoQ xb %Qog 
xalg Kvaviaig s6co ivtdovxa xivd ig xr\v %r\yr)v ouoCcog 
ndvxa b%o6a &sXsl &sd.6a6&aL. 'Ev TldxQaig bh %Qog to5 
vcX6sl xa\ L£Qa bvo i6xl HaQanLdog' iv bh xco sxiQCO 7t£- 
%oCr\xaL uvr)ua Alyvitxov xov Br\Xov. tpvyslv bh ig xr)v 
'Aqotjv ol IlaxQ£lg cpa6lv avxbv xylg xs ig TOt^ Ttaldag 
%a$r\ua6L xa\ xb ovoua avxb %scpQLx6xa xov "AQyovg, xa\ 
ig Ttkiov xov Aavaov bsCuaxL. "E6xl bh xa\ lsqov IlaxQSv- 14 
6LV 'A6xlr\7tL0V • XOVXO XO LSQOV V7t£Q xr\v axQOTtoktv xcov 

%vXcov i6xlv iyyvg a'C i%\ Ms6axLV dyov6LV. 

7. Al bh yvvalxig sl6lv iv xalgTldxQaLg aQLftubv uhv 
xa\ ig dlg xcov dvbQtov • 'AcpQobCxr\g bi, sl%sq aXXaLg yv- 
vai%C, uixs6xt xal xavxaig. fiCog dh avxcov xalg %oXXalg 
* i6xlv d%b xfjg fii>66ov xrjg iv xfj "HXl6l cpvouivr\g ■ xsxqv- 
cpdXovg xs yaQ d% avxrjg xal i6ftr\xa vcpaCvov6t xr)v dXXr\v. 

XXII. &aQal 6i, 'AyaLav TtbXtg, xsXov6l uhv ig Ild- 
XQag bovxog Avyov6xov , bdbg bh ig OaQag UaxQicov uhv 
ix xov a6x£cog 6xddL0L %svxr\xovxd sl6l xal sxaxov^ d%b 
fi-aXa66r\g dh dvco %Qog t\%slqov 7t£Ql £fido(ir\xovxa. Ttoxa- 
\ibg dh Q£l 7t~Kr\6Cov &aQcov FLC^Qog, 6 avxbg, ifiol dox£tv, 
6g xal xd 'QXivov 7taQ£%£L6LV iQHTtLa, VTtb av%Qco%cov 
xcov %Qog %aXd66r\ xaXov\i£vog IJHQog. IlQbg dhxco %o- 
579xa\ico %Xaxdvcov i6xlv aX6og, xolXaC x£ v%b %aXaLoxr\xog 56 AXAIKA 

al TtoXXai, xa\ rjxov6at Li£yiftovg ig toGovtov co6T£ xa\ 
£6TtcovTat tcov %r]QaLLCov ivTog, xa\ bito6oig av xaTa yvco- 

2 lly]v r), xa\ iyxa&£vdov6L. 2. IleQlfiokog dh dyoQag uiyag 
xaTa TQOitov tov aQ%atOT£Qov i6Tiv iv QaQalg , 'Eqllov 
dh iv cti6r] Trj ayoQa Xi&ov 7t£7totr]Ltivov dyaXLta, £%cov 
xalyivsta- £6Tr]xcog dh TtQog avTrj tjj yfj 7taQi%£Tat Lihv 
to T£TQaycovov 6%rjtia , \i£yi&ei di i6Ttv ov Ltiyag. xa\ 
avTco xa\ iTtiyQaLtita £7t£6Ttv, dvad-£tvat avTO M.£66r\vtov 
UtLivXov. xaX£faat Lthv dr)'AyoQatog^ TtaQa dh avTco xa\ 
%Qr]6Tr]Qtov %a%-£6TY\K£. %£LTat dh TtQO tov dydXLtaTOg 
£6Tia Xifrov xa\ avTrj, LtoXifidcp dh TtQog Tr)v £6Tiav 7tQ06- 

3 iyovTat Xv%vot %aXxot. dcptx6\i£vog ovv 7t£Q\ £6niQav 6 
tco &£(p %QcoLt£vog XtfiavcoTOv T£ inl vrjg £6Tiag frvLLLa, 
xa\ i^7tlrj6ag Tovg Xv%vovg iXaiov xat i^dipag Ti$r\6tv iit\ 
tov $collov tov dydl^aTog iv d^ia v6uL6LLa i7tL%toQLOV, 
xaXnTat dh %aXxovg to v6\LL6LLa^ xa\ iQcoTa TtQog to ovg 

TOV xt£OV OTtOlOV Tt xa\ £Xa6T(p TO iQCOTrjLtd i6Tt • TO dito 

tovtov dh a7t£i6tv ix vfjg dyoQag i7tLCpQa%d[i£vog r« coTa. 
7tQO£l&cov dh ig ro ixTog Tag %£tQag a7ti6%£v a%6 tcov 
cotcov, xa\ r\6TLVog dv i7taxov6r} cpcovr\g, \LavT£VLta r)y£t- 

4 TaL. ToLavTr] xa\ AlyvTtTioLg £T£o« %£q\ tov "ATttOog to 
l£q6v iiavT£ia xa%i6Tr\X£v. 'Ev <£>aQatg dh xa\ vdcoQ l£qov 
i6TLV ' 'Eqliov vcxLta ithv Trj Ttrjyfj to ovoiia, Tovg 6h i%&vg 
ov% atQ0v6LV g| avTr\g, dvd&rjLia £ivaL tov &£ov votii- 
t,ovT£g. 3. r E6Tr]xa6L dh iyyvTaTa tov dydXaaTog T£TQa- 
ycovoL Xid-OL TQLaxovTa Lidh6Ta aQL&Liov ■ rovrof g 6ifiov- 
6lv ol d>aQ£tg, ixd6T<p &£ov TLVog ovoLta intliyovT^g. 
ra dh ht 7taXatoT£Qa %a\ Totg 7ta6tv "EXXr]6t Ttiidg &£cov 

5 dvTL dyaXLtaTcov £t%ov aQyo\ Xi&OL. tpaQ£v~6L dh o6ov 
7tivT£ 6Tadiovg xa\ dixa aTtcoTiQco Trjg noXecog i6Ttv dX- 
6og Ato6KOVQtov. ddcpvat LLaXt6Ta iv avTtp 7t£cpvxa6t) 
vaog dh ovx r]v iv avTtp ovdh dydXLiaTa • xou,L6&fjvat dh LIBER VII. 57 

oC i7tL%coQLoi cpa6LV ig 'Pcourjv xa ayal\iaxa. iv Q>aoaZq 
)80<Je iv xcp al6si ficouog Xi&cov loyddcov i6xi. itvftitiftai ds 
ovx sl%ov sl [6] &dor}g 6 Qvlodausiag xrjgAavaov 6cpi6LV 
7] 6\icovvuog ixsivco tLg iyivszo olxL6xrjg. 

4. ToLTSLa 8i^A%aLCov xal avxrj TtoXLg, iv \is6oyaico 6 
\Csv coxL6taL , xsXov6l ds ig TldxQag xal avxol (3a6LXicog 
doVrog. 6xddL0L ds ig TqixsLav sl'xo6ixs xal sxaxov sl6lv 
ix cpaQcov. %q\v ds rj ig xrjv tioXlv i6sXdstv \ivrjud i6xi 
Xsvxov Xiftov, &iag xal ig xd aXXa o\lov xal ov% rjXL6xa 
S7tl xalg yQacpalg ai sl6lv iitl xov xdcpov , xi%vrj NLxiov, 
ftQOvog xs iXicpavxog xal yvvr) via xal sidovg sv s%ov6a 
iiti xco d-QOVCO^ ftsQaTtaLva ds avxfj 7tQo6i6xr\xs 6XLa$L0v 
cpiQov6a- xal vsavi6xog OQxtog ovx s%cov Ttco yivsLa i6xt 7 
%Lxava ivdsdvxcog xal %Xa\ivda i%\ xcp %lxcovl cpoLVLxrjv 
TtaQa ds avxov oixixrjg dxovxLa s%cov i6xi, xal dyst xvvag 
STtLxrjdsiag &rjQSvov6LV dv&QCOTtOLg. nvd-iod^at usv dr) xd 
6vo\iaxa avxcov ovx sl'%o\isv xacprjvaL ds dvdQa xal yv- 
valxa iv xolvco 7taQi6xaxo d%a6LV slxd^SLV. 5. TQtxsiag 6s 8 
olxL6xr\v oi usv KsXfiidav ysvs6&aL XiyovOLV, dcpLXousvov 
ds ix Kv\irjg xrjg iv'O%LX0lg- oC ds cog"AQrjg 6vyyivoLXO 
TQixsia frvyaxQL TQixcovog- CsQcc6d-aL 6s xrjg^A&rjvag xrjv 
TtaQ&ivov MsXdvLTtTtov ds Ttalda "AQscog xal TQtxsiag 
OLxioaL xs cog rjv^rjd-Yj xrjv %6Xlv , xal &£6$aL xo ovoua 
d%6 xrjg urjxQog. 6. 'Ev TQLXsia ds s6xl uhv Csqov xaXov- 9 
(livcov Msyi6xcov ftscov^ dydXuaxa di 6cpL6L Ttrjlov %s- 
7tOLrjuiva- xovxoLg xaxd sxog soQxrjv dyov6LV , ovdsvxi 
aXXoicog rj xal xco Alovv6co Oqco6lv "ElXrjvsg. s6xl ds xal 
Axtrjvag vaog , xo 6s ayalua Xi&ov xo icp r)\icov • xo ds 
aQ%alov ig'Pc6\irjv, xad-a ol Tqlxssl^ XiyovOLV, ixoui- 
6d-rj. ftvsiv ds oC ivxavfta xal "Aqsl xal xrj TqlxsCo: voui- 
£ov6lv. 

7. Alds usv ovv &aXa66rjg xs sC6lv ancoxiQco Ttolag 10 58 AXAIKA 

xal r)%SLQCOTLdsg frsflaCcog ■ %Xsovtl cTs ig Alyiov ix Ua- 
tqcov axQa %qcotov sCtlv ovo^ia^o^isvr^PCov , 6radCovg d^ 58J 
TlarQcov %svrr\xovTa a%s%ov6a, XL\ir)v ds 6 TIdvoQ\iog 
6radCoLg nsvrs xal dsxa a%corsQco rrjg dxQag. T06ovrovg 
Ss dcps6rr\xsv STSQOvg d%6 UavoQpov to 'A&rjvdg xaXov- 
(.lsvov rsl%og. 'Eg ds XL\isva 'Eqlvsov s% 'A&r\vag TsC%ovg 
TtaQaitlovg ivsvrjxovrd sl6l GTadLOL, E%r\xovTa ds ig Al- 
yLOV d%6 tov 'Eqlvsov • odog ds r\ 7ts£r) CTadCovg TS66aQa- 
xovra \idXL6ra ig tov aQL%-\iov ajtodsl tov EiQr\\iEvov. 

11 Ov TtOQQco ds tov TlaTQScav aGTScog %ora\i6gTE 6 MsCfo%og 
xal to lsqov Trjg TQLxlaQCag iarCv^ dyaX\ia ovdsv stl 
s%ov. tovto \isv 6r\ iOTLV iv ds%La, %qosX$6vti. ds d%6 
tov MslXC%ov %ora\i6g iOTLV aXXog- 6vo\ia \isv tco %o- 
ra\icp XaQadQog, coqcc ds r\Qog %Cvovra i^avrov rd /3o- 
6xr\\iaTa [otpsCXsL] tCxtslv aQQSva cog rd %XsCco 6v\i^aCvEL' 
xal Tovds svsxa ol vo\islg stsqco6s avrd rrjg %coQag \is&l- 
6t&6l, %Xr\v ys dr\ rdg (iovg. ravrag ds avrov xaraXsC- 
%ov 6lv iiti tco %ora\icp , Olotl xal %Qog &v6Cag oltuvqoC 
6cpL6t xal ig rd sQya i%LTr\dsLOTSQOL ftrjXsLCov fiocov sl6Cv 
i%l ds Tolg aXXoig xrr\vs6i ro d-rjXv i%\ %Xsov rsTC\ir\TaL. 

XXIII. Msrd ds tov XaQadQov i^sC%La ovx i%Lcpavr\ 
%6Xscog i6TLV 'AQyvQag, xa\ %r\yr\ ts 'AQyvQa iv ds%La 
rrjg XscocpoQov xai UsXs\ivog %ora\i6g xarLcov ig &dXa6- 
6av. 2. Aoyog ds rcov i%L%coQCcov ig avrov £0"rt, 2JsXs\ivov 
{iSLQaxLOv coQalov %OL\iaCvsLV ivrav&a, 'AQyvQav ds sivai 
\isv tcov iv $aXd66r\ vv\icpcov , iQa6&sl6av ds avrryv 2Js- 
Xs\ivov cpOLTciv ts cog avrov cpa6LV ix &aXa66r]g dvtov6av, 

2 xal xa&svdsLV %aQ avrco. \isrd ds ov %oXvv %qovov ovte 
G>Qalog stl icpaCvsTO ZJsXs\ivog, ovts cog avrov cpOLTr\6SLV 
s\isXXsv r) vv\icpr\. 2JsXs\tvov ds \iovcod-svra 'AQyvQag xal 
rsXsvTr]6avTa v%6 rov SQCorog i%oCr\6sv 'AcpQodCrr] %ora- 
\iov. Xsyco 6s rd v%6 TlarQscov Xsyo\isva. xaC, r\Qa yaQ LIBER VII. 59 

xal vScoq ysvousvog 'AQyvQug, xafi-otL e%el xul i%\ tcp 
b^AlcpsLcp Xoyog 'Aqs&ovGyis sxl sqccv uvxov, dcoQsZxca xa\ 
xcpds 'AcpQodixr\ UeXeuvov, ig Xr\%-r\v aysi xov %otuubv 
'AQyvQag. "HxovGu bs xal aXXov i% avtcp Xoyov, xo vdcoQ 3 
xov ZleXsuvov GvucpOQOv xal uvGquGlv sivai xal yvvaiQv 
£g SQcaxog laua^ Xovo\iivoLg iv xcp %otaucp kr\%r\v EQcoxog 
yivsoftttL. sl cTs \iexeGxlv dXrjdsiug tcp loycp, xi\iicoxeqov 
%QY\udtcov %okXcov sGxlv dv&Qconoig xb vdcoQ tov 2s- 
Xiuvov. 

3. 'Atccoxeqco ds y AQyvQug %otauog iottv ovouutpps- 4 
vog BoXtvaiog, xal %6Xig %oxe cpxstxo %Qog uvxcp BoXivu. 
TtaQ&EVOv [6e] SQaO&rjvai BoXivrjg 'Aitokkcova, xrjv de 
cpevyovGuv ig xr)v xavxrj cpccGLV acpslvai d-dXuoGuv avxr\v, 
nal aftdvaxov yeviod-UL %uqlxl xov y A%6lkcovog. 4. 'Ecpe- 
%rjg de dxQa xs ig xr)v %dkuGOuv s%si, xai s% avxf\ ksys- 
tat koyog cog KQOvog xrjg %ukuGOr\g svxav%a eqql^s xo 
6qe%uvov, cp xov TtaxsQa Ovquvov ikvurjvuto • i%\ xovxcp 
de xal xr)v axQuv AQEitavov ovoud^ovGLV. 'Oliyov 6e 
vnsQ xr)v kecocpoQOv PvTtcov iox\ xd EQEi7tia ' Gxudiovg 
de Alyiov 7t£QL xovg tQtdxovta d%i%eL*Pv%cov. 5. Alyiov 5 
dh tr)v %coquv dii^SiOL uev %oxaubg &olvl% , 8le^elGl ds 
xal exsQog MsLyuvixug, ig ftdXuGOuv Qsovxsg. Xxou de 
xrjg %6kecog %kr\Giov i%OLY\d-r\ Xxquxcovl u%kr\xf\, 'Okvu- 
%luGlv i%\ rjusQug xrjg uvxrjg %uyxQaxiov xu\ %d?.r\g dve- 
kouivco vixug. uvxr\ u\v iyyvuvd&G&aL tovtco tco uvdol 
i%OLr\xtr\' AlyLEvGL de EikeL&viug leqov iotLV uq%ulov, 
xul r\ EiXsid-VLU ig uxQOvg ix xecpukrjg tovg %6dug vcpuG- 
uutL xsxdkv^tuL Xs%tcp, \6uvov %lr)v %qoGco%ov ts xat 
%elqcov uxqcov v.u\ %oOcov - tuvtu dh tov U.EVtsXY\Giov Al- 6 
ftov %s%oir\tttL. xul tulg %eqgI tr\ usv ig sv&v ixtstatuL^ 
tfi ds dvi%st dadu. EiksLftviu de eixdouL tLg uv elvccL da- 
dag^ otL yvvttcQv iv locp xccl %vq eiolv al codlveg. s%olev 60 AXAIKA 

6*' dv Xoyov xal enl toiads ai dadeg, oxi EiXeC&VLa ititiv 
rj eg cpcog dyov6a tovg Ttaldag. eoyov de tov Me66r]vCov 
AaLLocpcovxog e6tt tb dyaX\ia. 

7 6. Trjg de Eilsi&vlag ov LtaxQav ' A6xXr]7tL0v te s6tv 
tspsvog xal dydX\iata 'Tytsvag xal ' A6xXr]7tL0v . ia\iL3elov 
cTs STtl tcp pdfrQcp tbv MsG6rjvtov AaLiocpcovta slvai tbv 
scoya6{ievov cpypCv. 'Ev tovtcp tov 'A6xXr]7tL0v tcp ieQLpoS3 
eg dvtiloyCav dcpCxeto dvr]Q llol ZJtdoviog, og eyvcoxevaL 

td eg tb fteiov ecpa6xe cpoCvLxag td te aXXaEXXrjvcov \3sX- 
tiov , xal dr) xaX 'A6xXr]7tLCp itatsQa llsv 6cpag 'ATtoXXcova 
£7ticpr]\x.i%siv , &vr]xr)v ds yvvalxa ovds\tCav \irjtsQa- 

8 'A6xlr]7tiov llsv yaQ dsQa ysvsi ts dv&QCdTtav slvai xal 
7ta6iv b\LoCcog ^cpotg sitttr]deLOV TtQog vyCstav, 'ATtoXXcova 
ds rjXtov^ xal avxbv oQ&oxaxa 'A6xXr]7tLCp TtaxeQa enovo- 
\La^e6d-at^ oxl eg xb aQLLotpv talg coQatg TtotovLtevog 6 
rjXLog xbv 6q6\lov \ietadCdco6t xal xcp deQL vyLeCag. eyco 
de a7tode%e6d-aL \iev xa eiQY]\Leva, ovdev ds tL OolvCxcov 
Lialkov 7] xal 'EXXrjvcov scpryv xbv loyov, STtsl xal iv Tl- 
tdvy trjg UlxvcovCcov tb avtb dyaXita 'TyCsLav ts ovoiid- 
£s6&aL, xal Ttatdl sivaL drjXa cog tbv r)Xiaxbv Sqollov STtl 
yx]g vyCstav jtotovvta dvd-QcoTtotg. 

9 7. Aiytsv6L de 'Aftryvdg te vabg xal "HQag e6tlv aX- 
Xog. 'A&r]vag itev dr) dvo dydXiiata Xevxov XC&ov xrjg de 
'HQag tb dyaXiia oxl \ir) yvvaL%Cv, rj av xr)v isQco6vvr]v 
s%r], aXXcp ys dr) ovdsvl s6xl %-sa6a6&aL. Alovv6ov ds 
TtQog xcp frsdxQcp 7tS7toCr]taC 6cpt6LV lsqov xal dyaXiia, ovx 
sycov Ttco ysvsta. e6xL ds xal zJLOg sitCxh]6Lv £coxr)Qog sv 
tfj dyoQatSLisvog, xal dydXLtata s6sX%6vtcov sv aQL6tSQa 
%aXxov llsv diLcpotsQa, tb ds ovx s%ov Ttco ysvsta scpaC- 

10 vsto aQ%aLOtSQOV slvaC llol. 'Ev ds oixr]LLatL xatsvd"u trjg 
odov %aXxov xal tavta s6tL llsv no6SLdcov xaVHQaxXr)g, 
s6xl de Zevg te xaVA&rjvd' &eovg de 6cpag xaXov6LV i% LIBER VII. 61 

"AQyovg, cog (isv 6 'AQysicov s%st Xoyog, oxt i7totr]d-r]6av 
sv t?] TtoXst xfj 'AQysicov, cbg ds avxot Xsyov6tv oC ALyisZg, 
7tuQaxaxu&r]xr] 6cpi6LV VTto 'AQysicov sdo&r] xd dydX^iaxa. 
xul avtoig xal xdds ixt 7tQ06xa%%-r]vat cpu6LV, sxa6xr] tolg I 1 
384 dyuX\iu6LV r)usQu ftvstv avtol ds 6ocpL6aa svQovxsg 
ftvstv fihv 7tXsl6ta o6a, xaxsvco%ovusvoLg 8s td lsqslu sv 
xolvco dvdXcouu ovdsv &g uvxu yivs6&UL • xsXog ds dnut- 
xsl6%ul vito xcov 'Aoysicov , xul uvxol td ig tdg &v6iag 
dvaXov[isva UTtULXslv xovg #£, ov yuQ s%stv sxtt6at^ 
xataXtTtstv 6cpt6tv avxovg td dydXuuxa. 

XXIV. Aiytsv6t ds s6tt usv TtQog tfj dyoQa vaog 
'AitoXXcovt xal 'AQxiutdt iv xotvcp, s6xt ds iv xr) dyoQu 
Csqov 'AQXsuLdog, xo%svov6r] Ss sixa6tat, xal TaX&v- 
(liov xov xr]Qvxog tdcpog' xs%co6xul ds tco TaX&vfiico xal 
ccXXo [ivrjuu sv UjtaQtr]^ xal uvxcp ai TtoXstg svayi%ov6tv 
dficpotSQat. IlQog &aXa66r] ds'AcpQodixi]g lsqov iv Aiyico, 2 
xal ytst uvxo Tlo6stdcovog^ KoQi]g ts Ttsnoiryta.t xrjg Ar']- 
[ir]tQog, xal xstuQxovOua.yvQicp Aii. svtav&a Atdg xal 
'AcpQoditrjg s6t\ xuVAdr]vug dydXuuxu. 2. c O\tayvQL0g ds 
iysvsxo xcp At\ STtixXr]6tg, oxt 'Ayu{is\ivcov r)d-Q0t6sv ig 
xovxo xo %coQiov tovg Xoyov \idXt6ta svtf]'EXXddt d^iovg, 
ILS&s^ovxag iv xotvco fiovXrjg xa& ovxtva %Qr) xqo%ov STtl 
UQ%r)v xr)v IlQtd\iov 6xQuxsvs6&ut. 'Aya^is^ivovt ds xal 
aXXa S6t\v ig sitatvov , xal oxt xolg s% UQ%r)g uxoXovft?]- 
6a6t xal ovdsfitag S7tsX$ov6r]g v6xsqov 6xQaxtdg xrjv xs 
"JXtov S7tOQxtr]6s xal o6at TtsQiotxot TtoXstg r]6av. 'Ecps^rjg 3 
dh xcp OuuyvQicp Ati Uava%atag s6x\ ArjurjXQog. TtuQS- 
%sxutds aiytaXog^ iv co xal xd lsqu AiyLSv6iv s6xt xd 
SLQr]iisva, vdcoQ dcp&ovov &sa6a6$aixs xal Tttslv ix Ttr]- 
yrjgr]dv. s6xt ds 6cpt6t xal UcoxrjQiag isQov. tdstv {tsv dr) 
xo ayaXpa ovdsvl 7tXr]v xcov tSQOV[isvcov s6xt , dQC06t ds 
dXXa xotavxu- Xapfidvovxsg TtaQu xrjg &sov Tts^axa STtt- 62 AXAIKA 

%coQta cccpiaGiv ig %dka66av , Tti^iTtetv 8e rfj iv ZlvQaxov- 

4 6atg 'AQe&ov6rj cpaalv avrd. "E6ti 8e xal akka Aiyuv6iv 
dydkpara %akxov 7te7tOLr\\iiva, Zevg re v\lixiav Ttalg xal 
'HQaxlrjg^ ov8e ovrog e%cov Ttco yiveia, 'AyekdSa ri%vr\ 
rov 'AQyeiov. rovroig xard exog CeQelg aiQerol yivovrai, 
xal exdreQa rcov dyak(idrcov iitl ratg oixiaig \iivei rov 
teQov[iivov. rd 8e ert TtakatoreQa TtQoexixQiro ixrcov^S5 
Ttaidcov CeQa6&aL rcp All 6 vixcov xdkkeL • aQ%o\iivcov 8e 
avrco yeveicov ig akkov Ttalda r) iitl rco xdkket \terr\eL rL\ir]. 
zavza \iev ovxcog ivo\ii£exo ■ ig 8e Aiyiov xal icp' r)\icov 
ert OvvidQLOv xb 'A%aLCov dd-Qoi&xaL , xafroxL ig @eQ\io- 
Ttvkag re xal ig Aektpovg oVApcpLxrvoveg. 

5 3. 'Iovxl 8e ig xb 7tQ06co JOehvovg re 7toxa\iog , xal 
aTtcoriQco re66aQaxovra Aiyiov 6ra8iotg iitl &aka66r\ 
%coQiov iexlv Ekixrj. 4. 'Evxav&a coxrjxo EXixrj Ttoktg , xal 

"Ico6lv leQov ayLCOxaxov TLo6eL8cbvog r]v r Efoxcoviov. 8^a- 
\ie\iivr]xe 8i 6cpL6L , xal cog V7tb ' A%atcov ixite6ovxeg ig 
'A&rjvag xal v6xeQov i£ 'A&r\vcov ig za 7taQad-aka66ta dcpi- 
xovxo xr)g y A6iag, eipeo&at Ho6eL8cova*EkLXcovLOV xal 
M.Lkr\6ioLg xe lovxl iitl rr)v 7tr\yr)v rr)v Bt^kida IIo6eL8co- 
vog TtQO rrjg Ttokecog i6rLv'Ehxcoviov /3»^og, xal co6av- 
rcog ev Ticp TteQifiokog re xal j5co\iog i6xL rcp Ektxcovicp 

6 ftiag a&og. e6rL 8e xalO\ir]Qcp 7te7totrj\iiva igEkixrjv xal 
xbv EkLxcovLOv IIo6eL8cova. %qovco 8e v6xeQov *A%aLOtg 
xolg ivxavfta, Cxirag dv8Qag a7to6xrJ6a6tv ix xov CeQov 
xal a7toxxeiva6Lv , ovx i\iikkr]6e xb \irjvL\ta ix rov llo- 
6et8covog, dkkd 6et6\ibg ig xr)v %coQav 6cpi6LV avxixa xa- 
ra6xr]tpag rcov re oixo8oar\\idrcov rr)v xara6xevr)v xal 
6[iov rf] xara6xevfj xal avrb rr)g itokecog xb e8atpog dcpa- 

7 veg ig xovg enetxa inoir]6e. 6. Td \iev ovv dkka iTtl xolg 
6eL6{iotg, o6ol iieyi&eL xe V7teQr\Qxa6L xal iitl \irjxL6zov 
8tLxvovvraL rrjg yfjg^ 7tQ06r\paiveLV 6 ftebg xard rd avxa LIBER Vn. 63 

6g to i%i%av elco&ev. r\ yaQ i%o\i($Qiat 6vve%etg r\ av%\iol 
%qo tcov 6et6\ic5v 6v\i^aivov6tv i%\ %qovov %Xeiova- xal 
6 arjQ 7CaQa tr)v exa6tote tov etovg (OQav %et\ic5vog te yi- 
vetac xav\iat(ode6t£Qog , xat iv fteQet \ietd d%Xvog \iaX- 
Xov 6 xvxXog 7caQe%etat tov r\Xiov tr)v %Qoav icaQa to 
86 eico&og rjtot ig to eQv &QOte qov r\ xal r\6v%f\ Q£%ov6av ig 
to yteXavteQOv. tc5v te vddtcov cogto %oXv i%tXu%ov6tv g 
ai %r\yai, xat dvi\i(ov e6ttv olg ivi%e6ov eg tr)v %coQai 
i\ipoXai 7teQttQ£7Cov6at td divdQa, xaiTCov xal iv tc5 ov- 
Qavcj dtadQO\iai 6vv %oXXfj tfj cpXoyi, td dh xal a6t£Qcov 
Scpd-rj 6%r)\iata ovte iyvco6\ieva v%6 tcov TtQoteQov xai 
\ieydXr\v tolg 0QC06tv i\i%otovvta exTcXrfeiv , ett de xal trjg 
yr\g xdtco %vev\idtav vcpr\yr\6tg t6%VQa * dXXa te %oXXd 6 
fteog i%i tolg fitaiotg tcov 6ei6\icov i&eXet TCQoevdeixvv- 
6%-at. Trjg 6h xtvr\6ecog avtrjg xad-e6trjxev ov% elg tQOTCog, g 
aXX' oi cpQ0vti6avteg tdtotavta s% aQ%r\g xal oC %aQ ixei- 
vcov dtda%&evteg ideag xata\ia&etv idvvr\&r\6av to6a6de 
iTCi totg 6et6\iotg. 'H%t(6tatog \iev i6ttv avtcov , r]v dr) iv 
xaxcp ye to6ovtcp Qa6tcovr\v ivetvai ttva r\yr\6co\jbefta, 
i%etddv 6\iov tfjxtvr\6et tfj aQ%a\ievr\ to %Q(6tov xai tf { 
ig to edacpog tQOTcfj tc5v oixodo\ir\\idtcov dvtt6ta6a ivav- 
tia xivr\6tg i%eyeiQr\ td r\dr\ tQa%evta. xal iv tfj totade io 
idia tov 6et6\iov xiovag oqccv e6ttv dvoQ&ov\iivovg, ot 
oliyov idir\6av ig d%av ixQicprjvat, xal 6%o6a dt£6tr\ 
toi%cov, 6vveQ%6\ieva ig to i% aQ%r\g- doxol di, o6ag ix- 
rog 6Xt6&£iv i%oir\6£v r) xivr\6tg^ i%avia6tv av&tg ig tdg 
edQag • co6avtcog de xal 6%etc5v xata6xevr\g , xal ei dr\ tt 
aXXo i%\ vdatog Qoalg %Qodyet, xal tovtcov 6vv5et td 
dt£6%a6\iiva \l&XXov r/ av$Qc6%cov t£Xtovcov. 'O de dr) 
devteQog tc5v 6et6\ccov d%coXetdv te tc5v etot\ioteQ(ov cpi- 
0£t, xal icp ottdv fidXr\ tr\v OQ\ir\v, dvixXtv£v avtixa 
totg ig %oXiOQxiav \ir\%avr\iia6tv 6\ioicjg. Tov de avxc5v\\ 64 AXAIKA 

oXed-QLcorarov roLcode tivi efreXov6Lv eixd&LV. to evrog 
toi) dv&QcoTtov Ttvevua el 6vve%eZ 7tvQerco TtvxvoreQov Te 
xal VJto TtoXXrjg avco rrjg fiiag co%-oZro • rovro de aXXa%ov 53- 
Te tov 6couarog e%L6rjuaiveL, xal ev xalg yeQtiiv VTto exd- 
TeQOV udXL6ra rov xaQTtov. xard ravrd ovv xal rov 6eL- 
6u6v [elr] evxtv v7todve6&aL rcov OLXodourjudrcov xal 
&eueA.La avandXXeLV cpa6lv avrov , xa&oTL xal ra eQya 
rcov 6cpaXdxcov ex uv%ov rrjg yrjg avaiteuitexaL. uovrj Te 
7] rotavrrj xivrj6Lg ovde rov oixL6d~rjvai Ttore VTtoXeiTtet 

12 6rjueZa ev rfj yfj. Tore de ideav uev ravrrjv enl rfj EXixrj 
rov 6eL6uov rr)v eg ro edacpog avaxlivov6av, 6vv de avrfj 
xal aXXo Ttrjua roLovde ol eitLyeve6$aL cpa6lv coqcc %eLUCO- 
vog. e7trjX&e yaQ 6cpL6LV enl TtoXv rrjg %coQag r) &dXa66a, 
xal rrjv^EXixrjv TteQteXafiev ev xvxXco 7ta6av xal drj xal 
to aX6og rov Uo6eLdcovog e%l ro6ovrov ene6%ev 6 xXvdcov 
cog rd dxQa rcov devdQcov ovvonra elvaL povov. 6ei6av- 
Tog de et^aicpvrjg rov fteov, xal ouov rco 6eL6uco rrjg &a- 
Xa66rjg dvadQauov6rjg, xa&eiXxv6ev avravdQov ro xvua 

13 rrjv c EXixrjv. tolovto ye dr) xareXafiev ereQov rr)v ideav 
ev ZIltcvXco tcoXlv eg %a6ua dcpavL6\frjvaL ■ &% orov de rj 
idea xaredyrj rov oQOvg, vdcoQ avro&ev eQQvrj^ xal Xiuvrj 
re ovoua^ouevrj ZaXorj ro %a6ua eyevero , xal eQeirtia Tto- 
Xecog drjXa rjv ev rfj Xiuvrj , Ttolv r) ro vdcoQ a7texQviJjev 
avrd rov %eLuaQQOV. 6vvo7tra 8e xaVEXixrjg e6rl rd eQei- 
TtLa, ov [irjv erLye ouoicog, drevTto rrjg dXurjg XeXvpa- 
6ueva. 

XXV. To de tov *Ixe6iov {irjvLua 7taQe6TL pev roZg^ 
eg rr)v'EXixrjv, 7taQe6TL de xal aXXoLg dLda%&rjvaL TtoXXoZg 
cbg e6TLV ja7taQairrjrov. Oaiverat de xal 6 fteog TtaQatvdrv 
6 ev dcoocovrj veuetv eg txerag aidco. 'A&rjvaioLg yaQ eTtl 
rjXtxiag \ndXL6ra rrjg 'Acpeidavrog dcpixero naQa rov tv 
/Jcodcovrj z/tog rd STtrj rdde - LIBER VII. 65 

&Qa£so 8' "Aqslov ts Ttdyov ficoLiovg ts ftvcodsLg 
EvLcsvidcov , o&l %Qr) AaxsdacLCOviovg <?' lkstsv6ccl 
dovQL TtLS^OLCSVovg. rovg Lcr) 6v xtslvs 6Ldr\Qcp, 
Lir]d' Ixsxag ddcxslv • lxstocl d' lsqol ts xal dyvoi. 
TavTa"EXXr\6LV r)Xd~sv ig Lcvr\Lcr]v, ots dcpixovTO sicVAftr]- 2 
vag nslo7iovvr]6LOL, tots KoSqov Tolg ^AftrrvaioLg tov 
MsXdvftov fia6LlsvovTog. 6 lisv 6r\ aXXog 6TQarog tcov 
IIsXo7tovvr]6icov aTCs%coQr\6sv sx rrjg *ATTLxr)g, STtstdr) sitv- 
&ovto tot) KoSqov Tr]v tsXsvty)v xal ovTLva sysvsTO avTco 
tqotcov ov yaQ slvac vixi]v stl 6cpi6c xard to sxAsXcpcov 
ccdvTSVLia r\kiCLt,ov . AaxsdacLcovicov ds dv$Qsg ysvoLisvoc 
lcsv svTog TsC%ovg Xav&dvov6LV sv rr) vvxtl\ aLca ds r\LCSQa 
Tovg ts savTcov ditsXr^XvftoTag ai6&dvovTaL, xal dfrQOL- 
^olcsvcov stc avTOvg tcov 'A^rrvaicov xaracpsvyov6LV sg 
tov "Aqslov Tcdyov xal sitl tcov ftscov ai Hslcvcxl xaXovv- 
Tac rovg ficoLcovg. 'A$r]vaZoL dh tots lcsv dcdoa6L rolg lxs- 3 
raLg ditsXftslv af^tuotg, %Qovcp 6s v6tsqov avrol oi s%ov- 
Tsg rag aQ%ag dLSLp&SLQav TY\g 'Ad-qv&g ixsrag tcov KvXcovl 
olcov rr)v dxQOTtoXcv xars cXiqcpoTcov , xal avroirs oi dito- 
xTsivavTsg svoLcia&rjOav xal oi £% sxsivcov svayslg rrjg 
■d-sov. AaxsdaLicovioLg ds a7toxrsiva6L xal rovrotg dvdQag 
sg to lsqov xaraTCStpsvyorag to titl TaLvaQco tot) T1o6sl- 
dcovog ov Lcsra TtoXv S6si6d-ri 6cpi6cv r) itoXtg 6vvs%slts 
olcov xal l6%vq<p tcq 6sl6lic5 , co6xs oixiav Lcr]dsLciav tcov 
svAaxsdaiLCOVL dvTL6%slv. %'Eysvsro ds TrjgEXixr\g ditco- -i 
SQXsLa 'A6rsiov lcsv 'A&iqvrfiLV stl aQ%ovrog, TsraQTcp ds 
stsl rrjg 7tQC0T)]g oXvLCTtLadog STtl ralg sxarov, rjv AaLccov 
SovQLog svixa to tcqcqxov. 'EXcxascov ds ovxstl ovtcov 
vsuovraL rr)v %coQav ol AiyLSlg. 

3. Msra ds ( EXixr]v d%0TQaMr]6r] ts dito %aXa66r]g sg 5 
ds^Lav^ xal rj^sLg sg %6lL6LcaKsQvvscav • cpxc6TaL ds vtcsq 
xr)v IscocpoQov sv oqsl, xai ol to ovoLca r) 8vva6Tr\g stcl- 

PAUSAiN. II. 5 66 AXAIKA 

%coQLog r) 6 KsQvvCtr\g 7tota\ibg 7tS7toCr\xsv , og i% 'AQxa- 
dCag xal oQovg KsQvvsCag qecov 'A%aLOvg xovg tavtr\ Tta- 
qe^el6l. TtaQa tovtovg 6vvolxol xata 6v\icpoQav dcpCxovto 
ix ti\g'AQyoXCdog. Mvxr\vaCoLg yaQ tb \isv tst%og aXcovat 

6 xatd tb C6%vqov ovx idvvato VTtb 'AQysCcov, itstsC%L6to 
yaQ xata tavta tcp iv TCqvv&l VTtb tcov KvxXcoticov xa- 
Xov\iivcov, xata avayxrjv ds ixXsC7tov6t Mvxr\vatOL tr)v 
TtoXtv iittXELTtovtcov 6cpdg tcov 6LtCcov, xal aXXoL \iiv tL- 
vEg ig KXscovag dito%coQov6LV i% avtcov^ tov dr\\iov ds 
TtXiov \isv y\\ll6v ig MaxsdovCav %atacpsvyov6L TtaQcc 
'AXs^avdQOV , cp MaQdovLog 6 Tco^qvov tr)v dyysXCav iitC- 
6tEv6£v ig 'A&r\vaCovg aTtayystXat' b dh aXXog drj\iog dcpC- 
xovto ig tr)v KsQvvstav^ xal dvvatcotEQa t£ r) KsQvvsLa 
oixr\tOQCov 7tXrjd-£L xal ig tb STtstta iyivEto i7tLCpavs6t£Qa 

7 OLa tr)v 6vvoCxrfiLV tcov MvxrjvaCcov. 4. 'Ev KsQvvsCa di 
i6tLV lsqov Ev\isvCdcov CdQv6a6d-aL ds avtb '0Qs6tr\v 
Xsyov6LV. oj 8' dv ivtavd-a r) a"C\iatL r) aXXcp tcp \iLa6\iatL 
svo%og r\ xal a6sfir)g i6iX&r\ &iXcov &sa6a6&aL, avtCxa 
XiystaL dsC\ia6LV ixtog tcov cpQsvcov yCvs6%aL ■ xal tovds 
svsxa ov totg 7ta6LV r) s6odog ovds it, i7tLdQ0\irjg i6tC. 
totg {isv dr) dydX\ia6L %vXcov siQya6\iivoLg *** yLsys^bg 
si6LV ov \isyaXoL , xatd dh tr\v s6odov ig tb leqov yvvaL- 
xcov sixovsg XC&ov ts eC6lv siQya6\iivaL xal "s%ov6aL ti%- 
vrjg sv • iXiyovto ds VTtb tcov iitL%coQCcov IsQELaL tatg Ev- 
\jlevC6lv al yvvatxsg ysvs6^aL. 

8 5. 'Ex KsQvvsCag ds \i7tavsX&6vtL ig tr)v XscocpoQOv 
xal bdsv6avtL ovx im 7toXv dsvtEQa s6tLV ig BovQav 
d7totQa7ts6d-aL aTtb &aXa66r\g , xal iv ds%ta r) BovQa £v59( 
oqel xsttaL. ts^fivaL dicpa6L tfj tioXel tb 6vo\ia dnb yv- 
vatxbg BovQag^ ftvyatSQa d' avtr)v "icovog tov fiov&ov 
xaV EXCxrjg slvaL. ots ds^EXCxrjv i7toCr\6sv ddr\Xov i% dv- 
&Qco7tcov b %~sog^ tots xal tr)v BovQav 6st6\ibg i7tsXa[5sv LIBER VII. 67 

i6%vQog, cog \ir\de xu uydX\iuxu iv xoig ieQoig vTtoXeLcpftr]- 
vul xu uq%ulu. ( Oti66oi de xrvvLXuvxu U7todr\\iovvxeg r\ 9 
GxQuxeiug evexu exv%ov r\ xuxu TtQocpuGiv uXXoiuv , \i6vol 
xe ovxol BovQuicov iXei(p%-r\6uv xul uvxol xfjg BovQug iyi- 
vovxo olxiGxui. Nuog ivxuv%uAf\\ir\xQog^ 6 dYA<pQodixr\g 
Alovv6ov xi e6xi, xul uXXog EiXeL&viug. Xi&ov xov Ilev- 
xeXr\6iov xu uydXuuxu, 'A&r\vuiov de eQyuEvxXeidov xul 
xr] Af\\ir\XQi e6xiv e6$r\g. TteitoirrxuL de xul "itftdt leQOV. 

6. Kuxufidvxcov 6e ix BovQug cog inl %-dXu66uv Tto- io 
xuaog xe BovQuCxog 6vo\iul6\ievog xuVHQuxXf\g ov \iiyug 
E6xlv iv 67trjXuicp ■ iitixXr]6ig \xev xul xovxov BovQWCxog, 
\iuvxeiu de vtio Ttivuxixe xul u6xQuyuXoig e6xiv. ev%exuL 
\iev yccQ 7tQO xov uyuX\iuxog 6 xcp %ecp %Qco\ievog, inl de 
xfi ev%f\ Xuficov u6XQuyuXovg, oi de ucpftovoL tcuqu xcp 
HquxXsl xeivxuL, xe66UQug ucpir\6LV STtl xf\g xQU7ti^r\g. 
inl de nuvxl u6XQuydXcp 6%f\\xd xi yeyQu\x\xivov iv Ttivuxi 
ixixiqdeg > i\r\yr\6iv e%ei xov 6%rj\iuxog. 7. Uxudicov iiti xov n 
'HQuxXiu cog xqluxovxu i% 'EXixrjg odog r) evfteid i6xL. 
TtQoeX&ovxL de utco xov ( HQUxXiovg 7toxu\iogig %d.Xu66uv 
ixdidco6cv uivuog, i% oQOvg 'Aqxu6lxov xuxeQ%6\ievog' 
ovoau Se uvxcp xe xco Ttoxuixcp KQu&ig xul ev&u ul 7tr\yul 
xov Ttoxuaov xcp oQec uito xuvxr\g xr]g KQUxTidog xal 7tQog 
Kqoxcovl xfi iv 'ixuXiu 7toxu\iog 6vo\iu e6%r\xe. HQog de 12 
xfj 'A%uCxf\ Kqu^lSl 'A%ulcov Ttoxe cpxetxo Aiyul TtoXtg- 
ixXeitp%r\vuL de uvxr)v uvu %qovov vtio a6%eveiug Xi- 
yov6L. xovxcov de xuV'0\ir\Qog xcov Aiycov ivHQug Xoyotg 
i%OLr\6uxo \ivr\\ir\v, 

oCdixoL eigEXixr\v xe xul Aiyug 6coq uvdyov6L, 
yQldrjXov cog yi^u xov no6ei8covog i% i'6r\g ev xe EXixr\ xul 
iv xuig Aiyuig e%ovxog. Ov TtoXv de uitcoxeQCO KQU&Ldog 13 
6y\\jlu xe iv 6e%tu xfjg odoi? xul uvSqu evQr\6cLg in\ xcp 
uvr\\iuxL LTtnco 7tuQe6xcoxu j u\iv5quv yQutprjv. 8. f 066g de 

5* 68 AXAIKA 

cctio xov xucpov 6xu8icov ooov xqluxovxu iitl xbv xukov- 
psvov rutov rijg 8s lsqov ioxiv 6 rulog iitixkrpcv Ev- 
qv6xsqvov ' %6uvov 8s xolg \luIl6xu bpoicog ioxlv uQyuZov. 
yvvr) 8s r\ usl xr)v CsQC06vvr\v ku\i^uvov6a kyi6xsvsi \isv 
xb unb xovxov , ov [irjv ovds xu tiqoxsqu S6tUL tiXsov 1\ 
svbg dvdQog ig tisZquv ucpLy\isvr\. itivovOuc 8s ul\iu xuv- 
qov dom^u^ovxai' i\ d 9 uv uvtcov tvyr\ l 1 *) uh\%-svov6u, 
uvtixu ix xovxov tr)v 8ixr\v s6ysv. r\v 8s vtcsq xrjg isqco- 
6vvr\g ucpixcovxuc yvvuZxsg ig u\icpL6(lr\xr\6LV Ttkiovsg, r) 

TCJ xlr\QCO XuyOV6U 7tQ0XSxi\ir\XUL. 

XXVI. 'Eg 8s xb iitivsLov xb AiysLQuxcov , ovo\iu xb 
uvxb r\ xs Ttoktg xul xb iitivstov syst^ ig ovv xb iitivsLOV 
AlysiQCOV 8vo xul s(58o\ir'\xovxu U7tb xov xaxu xr)vb8bv xr)v 
BovQcdxrjv sl6lv 'HQuxliovg 6xu8lol. 'Eitl %uXu66r\ \isv 
8r) AiysLQuxv.Lg ovdsv i6XLV ig \ivr\\ci\v odbg 8' ixxov 

2 STtLvsiov 8vo 6xudicov xul 8ixu ig xr)v uvco tioIlv. 2?0\ir\- 
qov 8s iv xoZg S7ts6LV r TzsQr\6iu cov6\iu6xul - xb 8s ovoiiu 
xb vvv iyivsxo 'Icovcov ijtOLXOvvxcov ', iysvsxo 8s iit ulxia 
xoluOs. Ucxvcovicov ucpi^s^&uL 6XQUxbg s\isllsv uvtoZg 
7toXi(jLLog ig xi\v yrjv. ot de\ ov yuQ idoxovv u%lo\iu%ol 
toZg 2JLXVcoviocg slvul , u&Qoitlov 6lv uiyug , o7to6uL 6cpi6cv 
i\6uv iv tfj %coQa - 6vXke\uvtsg 8s s8r\6uv TtQog totg xbqu- 
6lv uvxcov 8u8ag, xul cog %qo6co vvxxbg rjv i%UTtxov6L 

5 xug 8u8ag. Xlxvcovlol ds, lsvul yuQ 6v\i\iu%ovg xoZg 
r T7tSQr\6LSv6LV r\k7iL%ov , xu\ slvul xr\v cpkoyu ix xov i%L- 
xovqlxov 7tvQog, OL \isv olxude iituvr\Q%ovxo , ( T'7tsQr\6i- 
sZg ds xfj ts TtoXsL tb ovo\iu tb vvv psti&svto unb tcov 
aiycoV) xul xud-otL uvtcov r) xulli6tr\ xul r]yov\iivr\ tcov 
ulkcov G)xXu6sv, 'AQtinLdog y AyQOt8Qug i7toir\6uvto lsqov, 
tb 6ocpL6\iLU ig tovg Zcxvcoviovg ovx uvsv tr\g'AQts\ic86g 

4 6cpL6LV insk&sZv vo\iit;ovtsg. ov y,r)v xul uvtixu ys i%svi- 59; 
xrfitv AlysLQuv dvxVT7tSQr\6iug xaksZ6d-ca , insl xax ipe LIBER VII. 69 

r\6av etL o'C 'SIqsov xr)v iv EvfioCa xcp 6vo\iaxi f E6xCacav 
ixdXovv xcp aQ%aCcp. 3. IIaQsC%sxo ds r) AtysLQa ig 6vy- 
yQacpr\v lsqov Jiog xal ayaX\ia xa&rj \t svov , klftov xov 
TLsvxsXr\6iov , 'Ad-rjvaiov ds SQyov EvxXsCdov. iv xovxcp 
xcp isqco xa\ 'A&rjvag dyaX\ia s6xr\xs- TtQoacoTiov xs xal 
axQac %siQsg iXscpavxog xal oiitodsg, xo ds aXXo %6avov 
%Qv6cp xs iitLitoXr\g dir\v&L6\isvov i6xl xal cpaQpaxoig. 
'AQxsyudog xs vaog xal ayaX\ia xs%vr\g xrjg icp r)\icov ■ lsqcc- 5 
xai ds TtaQ&ivog, s6x av ig coQav dcpCxrjxat yd\iov. s6xr\xs 
ds xal ayaX\ia ivxav&a aQ%atov^ 'icpLysvsLa r) 'Aya\ii\ivo- 
vog, cog oC ACysiQaxaC cpa6iv • sC ds aXr\%-f\ Xsyov6cv ovxoi, 
drjXog i6xiv i\ aQ%r\g 'IcpiysvsCa itoir\%-slg 6 vaog. "E6xi g 
xaV AitoXXcovog lsqov ig xa \1dXL6xa aQ%atov , xo xs lsqov 
avxo xal bito6a sv xolg dsxotg • aQ%atov ds xal xov &sov 
xo %6avov, yv\ivog, \isysftst \isyag. xov %oir\6avxa ds 
sl%sv ovdslg xcov i%i%coQCcov sCitstv o6xig ds r\dr\ xov 
HQaxXsa xov iv Hixvcovi id"sa6axo , xsx\iaCQOLXO av xal 
iv ACysCQa xov 'AitoXXcova SQyov sivav xov avxov <&Xia- 
6Cov Aacpdovg. 'A6xXr\itiov ds dydX\iaxa OQd-d i6xiv iv 7 
vacp, xalEaQaitidog sxsqco&l xal"l6tdog, XCd-ov xal xavxa 
IJsvxsXr\6Cov. xr\v ds OvQaviav 6s^ov6l \isv xa \idXL6xa, 
i6sX&stv ds ig xo lsqov ovx s6xlv dv&QcoTTOtg. &sov ds 
r\v HvQCav i7tovo\id£ov6Lv, ig xavxiqg xo lsqov i6ia6tv iv 
r\\iSQaLg Qr\xatg, aXXa xs o6a vo\iC£ov6l 7tQ0xa&aQLSv6av- 
xsg xal ig xr)v dCatxav. Olda xal oi r xr\\ia iv ACysCQa &sa- 8 
6a\isvog- ayaX\ia r)v iv xcp oCxr\aaxi Tv%r\g, xo xsQag 
cp£Q0v6a xo 'A\iaX&sCag- itaQa ds avxr)v "EQcog TtxsQa 
s%cov i6xiv % i&sXsL ds 6r\\iaCvsLV 6x1 dvd-QcoitoLg xal xd 
ig SQCoxa xv%r\ \1dXX0v r\ vito xdXXovg xaxoQ&ovxaL. 'Eyco 
\isv ovvIlLvddQOv xd xs aXXa 7tsCd-o\iaL xf\ cpdrj, xalMoL- 
qcov xs sivat \iCav xr)v Tv%r\v xal vitSQ xdg ddsXcpdg xi 
593fo%vav. 'Ev ACysCQa ds iv xovxa xco oCxr\\iaxi, dvr\QXs9 70 AXAIKA 

Tjdrj yeQcov l'6a xccl 6dvQO\ievog^ xal yvvatxeg XQetg dcpai- 
QOV(isvat ifjsfod sitii , xal l'6ol veaviOxot, xalg yvvai\l, xal 
6 * * evdedvxcog ftcoQaxa. eg rovroi/ cpaoiv 'A%aLotg yevo- 
\ievov 7toXe\iov \ia%e6a\ievov dvdQetdxaxa AlyeiQatcov 
xeXevxr)6aL , xal avxov xbv ftdvaxov ol XoltcoI xcov ddeX- 
cpcov oixade d%r\yyeiXav %a\ xovde evexa al xe ddeXcpal 
dua xb eit avxcp nev&og d%OKo6\iovvxai, xal xbv jtaxeQa 
ejtovo{id£ov6iv ol e7tL%coQLOL 2Jv\i7ta&rj , dxe eXeetvbv xal 
ev xfi eixovL. 

10 4. 'Odbg de el~ AiyeiQag evd-eta ditb xov uqov xov 

Aibg $La xe oqcov xal dvdvxrjg [e6xco6a] e6tL. \ir)xog \iev 
ovv xrjg bdov xe66aQaxovxd ei6L 6xddtOL^ dyeL de eg &eX- 
X6r\v^ 7tofo6[ia ovx eittcpaveg, ovde del cpxetxo xaYlcovcov 
ext e%6vxcov xr)v yr)v. Ta 8e iteQL xr)v OeXXor\v eg cpvxeiav 
d\i7teXcov e6xlv ejtLxrjdeLa' xal o6a 7texQcodr\ xr)g %coQag 

\\dQvg xe ei6L xald"r\Qia, eXacpOL xal vgayQLOL. eidexLva 
xcov ev e 'EXXr\6L 7toXL6\iaxicov dcp%-6vco xaxaQQetxaL xcp 
vdatL, aQL&[ietv xal xr)v<&eXX6r\v e6xLV ev xovxotg. Qecov 
de LSQa Alovv6ov xal 'AQxe'\iLd6g e6XLV r) \iev %aXxov 
TteTtoirjxaL) peXog de ex cpaQetQag Xa\i(>dvov6a' xcp Alo- 
vv6cp de VTtb XLwafiaQecog xb dyaX\id e6XLV e7tr\v&L6\ie- 
vov. 'Eg de xb enivetov xaxa$a6LV e% AiyeiQag xal avd-Lg 
eg xa 7tQo6co (5adi£ov6LV e6xLV ev de&a xrjg odov xb CeQov 
xrjg 'AyQOxeQag , ev&a xr)v aiya 6xXa6aL Xe'yov6LV. 

12 5. Trjg de AiyeLQaxcov e%ovxaL IIeXXr\vetg • TtQog Zl- 
xvcovog de ovxol xal \ioiQag xrjg 'AQyoXidog 'A%aLcov oixov- 
6lv e6%axoL. xb de 6vo\ia eyevexo xfj TtoXeL Xoycp \iev xcp 
IleXXYjvecov aTtb IldXXavxog , xcov Ttxdvcov de xallldX- 
Xavxa elvaL Xeyov6L, d6%r\ de xfj 'AQyeicov aTtb dvdQog'AQ- 
yeiov IleXXrjvog- cJ>6Qfiavxog de elvaL xov TQioTta Ttalda 

13 avxbv Xeyov6tv. 6. AiyeiQag de ev xcp \iexa%v zctl IleX- 
Xr\vr\g 7toXL6\ia v7tr)xoov Ulxvcovlov Aovov66a naXov- LIBER VII. 71 

>93 \isvr\ iysvsro (isv v%6 rcov UlxvcovCcov uvu6rurog , \ivr\- 
[iovsvslv ds xuVO^qov iv xuruXoycp rcov 6vv J Ayu\is\i- 
vovC cpaGiv uvrrjg %0Lr\6uvru s%og^ 

ol &' *T%SQr\6Cr\v rs xu\ ul%SLvr)v /iovos66uv ■ 
TIsL6C6rQurov ds\ r)vCxu s%r\ ra r O\ir\QOV 6ls6%u6\isvu rs 
xu\ uXXu allayov \ivr\\iovsv6\isvu rjd-QOt£s, rors avrov 
IIsi6t6rQarov r) rcov riva sraiQCOV \isru%0Lr\6uL ro 6vo\iu 
v%6 uyvoCug. l."E6rt ds *AQt6rovavrai TLsXXr\vsv6tv i%C- 14 
vsiov. ig rovto i% AlysCQag rr\g i%\ &uAu66r\ 6radCcov 
S6rlv slxo6lv odog xu\ sxurov ■ ruvrr\g ds r\\iC6sta igllsX- 
lr\vr\v u%6 rov iTttvsCov. ovopu ds 'AQi6rovuvrug ysvs- 
6&ut rcp intvsCco lsyov6LV , ow xu\ ig rovrov rov fapsvu 
coQ\iC6uvro ol 7tlsv6uvrsg i%\ rrjg 'AQyovg. 

XXVII. IIsklr\vsv6L ds r) Ttoltg i6rlv i%\ locpov xuru 
uxquv rr]v xoQvcpr\v ig 6%v uvs6rr\xorog. rovro \isv dr) 
u%6ro\iov xu\ 6V uvro i6rLV uoCxr\rov rcp 8s %&upaXw- 
rsQco 7tS7toXt6ruC 6cpt6LV ov 6vvs%r)g r) TtoAtg, ig 8s \ioC- 
Qug vsvs\ir\\iivr\ 8vo v%6 rrjg uxQug \isru%v uvs%ov6r\g. 
'iovrcov 8s ig IIsXXr\vr\v uyul\iu i6rtv 'Eq\iov xuru rr)v 
odoV, i%Cxlr\6LV [isv AoXtog, sv%ug 8s uv&QCOTtcov srot- 
\iog rsks6uL • 6%rj\iu 8s uvrco rsrQuycovov, ysvsLU rs s%si 
xu\ i%\ rfj xscpulr) %llov SLQyu6\isvov. Kuru 8s rr)v 686v 2 
ig uvrr)v rr)v %6Klv iarlv 'Aftrrvug XC&ov \isv i%L%coQCov 
vuog, ikscpuvrog 8s ro uyul\iu xu\ %qv6ov- 0sl8Cuv 81 
sIvul ro> SLQyu6\isvov cpu6C, %QorsQOv srt r) sv rfj uxqo- 
%6'Ksl rs uvrov rfj 'AftrvvuCcov xu\ iv IHuruLulg %0Lr\6ui 
rr\g *A%r\vug ru uyuXpuru. Xsyov6L 8s ol TIsXlr\vsLg xui 
udvrov rrjg^Axrrjvug xu^r\xsLV ig fiu&og rr\g yrjg^ slvul ds 
ro udvrov rovro v%6 rov uyuX\iurog rcp (Hud-Qcp, %u\ rov 
UcQu ix rov udvrov vorLOV rs slvul xul dt uvro rco ihs- 
cpuvrt i%Lrr\dsLOv. *T%sq ds rov vuov rr\g 'A&rjvug i6r\v 3 
uk6og %SQLcpxodo\ir\\isvov rsC%si UcorsCQug i%CxXr\6LV 'Aq- 72 AXAIKA 

Tffudog, xal 6llvvov6lv €7tl (ieyi6toig avtr\v e6odog te 595 
7tXr\v tolg LeQEv6LV, aXXcp ye ovdevl e6tLV dvd-QcoTtcov. 
Leoelg de avdoeg tcov i7tL%coQicov el6l xatd do%av yivovg 
fidh6ta aLQOv^evoi. Tov 8e aX6ovg trjg HcoteiQag leQov 
ditavtLXQV Alovv6ov Aa\L7ttr\Qog e6tLV i7tixXr\6LV tovtco 
xal AaiiTttriQLa eoQtrjv ayov6L, xal daddg teegto uqov 
xoli%ov6lv iv vvxti^ xal olvov XQatrJQag L6ta6LV dvd 

4 tr)v tioXlv 7ta6av. "E6tL xal ' AsioXXcovog Qeo^eviov IleX- 
Xr\vev6LV leQov, to 6e ayaliLa %aXxov 7te7toir\taL' xal 
dycova iitLteXov6L ®eo%ivLa tcp 'AtcoXXcovl^ tL%ivteg «o- 
yvQLOV ddXa trjg vixr\g, xal dvdQeg dycovi^ovtaLtcov eitt- 
%coQicov. UXr\6iov de tov 'AitokXcovog vaog e6tLV 'AQteciL- 
dog- to^evov6r\g de r\ -O-^og 7taQe%etat 6%f\iia. cozodoiirjtat 
de xal elvtQov XQr\vr\g iv trj dyoQa, xcd Xcvt Qa e6ttv 
avtotg to vScoq to ix tov &eov , eitei tOL niv?iv 7tr\yai 
6cpL6LV VTto tr)v tloXlv el6lv ov TtoXXai' to de %coQiov ev&a 

5 aL7tr\yai, FXvxeiag 6voLtd£ov6L. 1.Fviiva6LOv8e aQ%alov 
ig ecprjficov LidlL6ta dveltaL LieXitr\v ovde eg tr)v tloXl- 
teiav iyyQacprjvaL TtQOtEQOv xa%i6tr\xEv ovdevl tiqlv dv 
i(pr\^ev6co6iv. 'Evtav&a dvr\Q IIelXr\vevg e6tr\xe 77oo- 
cia%og 6 ZlQvcovog, dveXojievog TtayxQatiov vixag, tr)v 
Liev'0Xv\LTLia6i, tQelg d' I^&Liicov xal Ne^ia dvo- xal 
avtov xal eixovag 7tOLr\6avtsg ol IIsXXr\v£lg tr)v llev ig 
'OXviLTtiav dvi\tE6av , tr)v ds iv tco yviiva6icp, Xidov tav- 

g tr\v xal ov %aXxov. XiyEtaL dh xal cog KoQLV&iov 6vve- 
6tcotog TtoXiccov HeXXr\vev6LV aTtoxtsivELEv 6 IlQOLia^og 
7tXei6tovg tcov dvtLtetayLcivcov . XiyetaL 6e xal cog IIov- 
XvdaLiavtog tov Exotov66aiov xQatr\6EL£v iv 'OXviLTtia- 
tov de IIovXvddLiavta devteQatote igtov dycova dcpt%&aL 
tov OXvlltclxov TtaQa fia6iXicog tov IIeq6cov d:va6co&ivta 
olxade. 0e66aXol de fo^rj&fjvaL novXvddciavta ov% oao- L I B E R Vn. 73 

koyovvTeg xaab%ovTca xal dkka ig %i6TLV xal ikeyslov i%\ 
xco TLovkvbduavTL • 
5% Sl TQOcpe TTovkvbduavTog dvLxaTov Hxoz 6 e66a. 

nekkrjvelg d' ovv no6ua%ov t« udXiGTa dyovGiv iv tlutj. 7 
XaiQCOva be bvo dvekouevov %dkr]g vixag * * xal iv 'Okvp- 
%ia TS66aQag ovbe d.Q%r)v i&ikov6LV ovoud&LV, otl xaTS- 
kv6s nofaTsiav, iuol doxelv, Tr)v iv IJekkyjvr]^ bcoQov to 
imcpftovcQTaTOV %aQa'Ake%dvbQov tov OL?.i%%ov kaficov, 
TVQavvog TtaTQidog Trjg avTOv xaTa.6TrjvaL. "E6tl be xal 8 
EikeL&viag Tlekkr]vev6LV leQov • tovto iv uoiQa Trjg %6- 
kecog Trj ika66ovi i6Ttv ibQVuevov. 3. To be ovouatoue- 
vov TLo6ei8LOV Ta uev aQ%aLOTeQa r)v brjuog, SQrjuov be 
icp r)ucov. S6TL usv dr) ToIIo6sibLOV tovto v%6 to yvuvd- 
6lov , dLa^isusvrjKS bs xal ig t66s stl avTcp TLo6sLbcovog 
lsqov vouit,s6d-aL. 

TLskkr]vr]g bs o6ov 6Tab^a s%Y\xovTa d%s%SL to Mv- 9 
6aL0V , lsqov Ar\ur\TQog Mv6iag. ibQv6a6&aL be avTO 
Mv6l6v cpa6LV dvdQa^AQyelov ibe^aTO be olxcp Arjur]- 
TQa xal o Mv6L0g koycp tco 'AQyeicov. e6TL be dk6og iv tco 
Mv6aico, 8svOQa ouoicogTa TtdvTa, y.al vbcoQ dcp&ovov 
dvsL6LV ix %r\ycov. dyov6L bs xal soQTr]v ttJ A))ur]TQL iv- 
Tav&a r)usQcov s%tu. • tqUy] be r)ueQa Trjg eoQTrjg v%e\ia- 10 
6lv oi avb^eg ix tov ieQov, xaTakeL7touevaL.be ai yvval- 
xeg 8qco6lv iv ty] vvxtl 6%o6a vouog i6Tlv avTalg ■ a%e- 
kavvovTaL be ov% ol dvbQeg uovov dkkd xal tcov xvvcov 
to aQQev. ig be ty)v e%L0v~6av dcpLXOuevcov ig to lsqov 
tcov avbQcov, ai yvvalxeg Te ig avTOvg xal dvd {ie'Qog ig 
Tag yvvalxag ol dvbQeg yikcoTi Te ig dkkrjkovg %ocovTaL 
xal 6xcouua6LV. 4. 'A%coTiQco bs ov %okv d%6 tov Mv- 11 
6aiov lsqov i6TLV 'A6xkr]%L0v xakovusvov KvQog, xal 
iduaTa dv&Qco%OLg %aQa tov &eov yivsxaL. vbcoQ bs xal 
ivTav&a dvebrjv i6ti^ xcd i%l T17 ueyi6Tr] tcov %r]ycov xov 74 AXAIKA 

'A6xlr\7tL0v xo dyaX\ia l8qvtcu,. 7tOTa\io\ ds sx tcov oqcov 
KaTeQ%ovT<XL tcov vjtEQ Tfjv HsXlr\vr\v , TtQog psv AlysCQag 
xakov\isvog KQLog- s%slv ds avTOv to ovo\ia dno TcTavog 
12 Kqlov- KQLog ds xal aXlog cov6\ia6Tac jzora/iog, og a.Q%6- 
\isvog sx HltivXov tov oQovg sg t6v"Eq\iov xc4TslGl. %a- 

&OTL cVs HsXXr\VSV6LV OQOL Tfjg %CQQag TtQOg ZJLXVCOVLOVg597 

sl6C, xaTa tovto itOTa\Log 6c$l6l 2Jv&ag, s6%aTog Tto- 
ra\icov tcov 'A%aCxcov, sg tt)v HLXVcovCav sxdCdco6L &d- 
la66av. APKA/IIKA 

I. 'AQxddcov ds xd TtQog Tr\g'AQysCag TsysaTaC T£598 
s%ov6l xa\ MavTLVslg. vspovTaL ds ovtoC ts xa\ to dkko 
'AQxaOcxov to \1s60yaL0v Trjg Hslo7tovvr\6ov . KoqCv%lol 
yaQ olxov6lv snl tco 'l6%-\icp tiqcotol' KoQLV&CoLg 6s t« 
TtQog &ala66r\g sl6\v 'EnLdavQLOL ysCTOvsg • Ta ds sg 'E%C- 
davQOv xal TQOL^rjvd ts xal r EQ\iLOva 6 xoXitog s6t\v 6 
'AQyo%Lx6g xa\o6as%L$aXa66La Tr\g'AQysCag' TavTr\g cTs 
s%0VTaL Trjg %coQag AaxsdaLpovCcov %sqColxol, TOVTOLg ds 
0[iOQog r) Ms66r\vCa ■ xaTafiaCvsL yaQ \ls%ql &ala66r\g sg 
2 Mo&covr\v xa\ HvXov xa\ s%\ Kv%aQL66Lag. t« ds %Qog 

As%aC0V KOQLV&COLg UlXVCOVLOL %Q060LX0V6LV S6%aT0L 

TavTrj poCQag xrjg 'AQyoXCdog • \iSTa ds Zlcxvcova 'A%aLo\ 
to svtsv&sv sl6lv ol TtaQa xov alyLaXov olxovvTsg • to ds 
stsqov HsXo%ovvr\6ov TtSQag to d%avTLXQV tcov 'E%Lvd- 
dcov olxov6lv 'HXslol' Trjg ds yr\g Trjg 'HXsCag xaTa psv 
'OXv\i%Cav xa\ tov 'AXcpSLOv xag sxfioXcxg %Qog tt\v Ms6- 
6r\vCav sl6lv ooot, t« ds %Qog 'A%atav /}v\iaCcov sl6lv LIBER VIII. 75 

6\10Q0L. TOVTCOV TCOV X(XT£LA£y[ieVG)V Xaftl\XOVTCOV £7tl &d- 3 

la66av^ 'AQxd$£g tcc ivTog olxov6lv ditoxXuo^voi %a- 
Xa66r\g 7tavTa%6\t£V 6&£v 6cpag xal r O\ir\Qog dcpLxi6&aL 
<pr\6lv ig TaoLav Ttao' 'Aya\ii\ivovog nkola £lXr\cpoTag xal 
ov%l vav6iv oixuaig. 

2. 0a6l dh 'AQxdd^g cbg Il£ka6y6g yivoiTO iv trj yfj 4 
)99Tai>t?? TtQcoTog. £Lxog dh £%£l toi} koyov xal dlkovg 6{iov 
tco Il£Xa6ycp \ir\dh avTOV Il£Xa6y6v y£V£6$ai \iovov 
ztoCcov yaQ dv xal r\Q%£v 6 Il£ha6y6g dvd-Qco7tcov, \i£yi%-£L 
\L£vtol xal xara alxr)v xal xdllog 7tQO£l%£V 6 Il£Xa6y6g, 
xal yvc6\ir\v vtuq Tovg dkkovg r]v^ xal tovtcov £V£xa aiQ£- 
ftr\vaC [iol dox£l $a6L%£V£LV V7t avTcSv. 7t£7tOLrjTaL dh xal 
'A6lco TOLad£ ig avTov 

'AvtC&£ov dh Il£la6y6v iv v^lxo\jlol6lv 6q£66l 
yala \iiXaLv' dvidcoxw, Iva ftvrytcov yivog £l'r\. 
Il£la6y6g<Jh j3a6Ll£v6ag tovto \ihv 7tOLr\6a6&aL xalvfiag 5 
i7t£vor\6£v, cog \ir) QLyovv T£ xal v£6&aL Tovg dv&QcoTtovg, 
\ir\dh VTto tov xavpaTog TaXaL7tcoQ£lv * tovto dh Tovg %l- 
Tcovag Tovg ix tcov d£Q\iaTCOv tcov vcov, olg xal vvv 7t£QL 

T£ EvpOLaV £TL %QCOVTaL XOL iv Tr\ CpCOXLdL 07106 OL filov 

67tavt%ov6LV, ovTog i6TLV 6 i%£VQcov. xal dr) xal tcov cpvl- 
kcov Ta etl %XcoQa xal Ttoag T£ xal Q%ag ovdh idcodC\iovg^ 
dkla xal 6l£&QLOvg ivCag 6LTOv\iivovg Tovg dv&QCOTtovg 
tovtcov \thv £7tav6£v 6 Il£la6y6g ■ 6 dh tov xaQTtov tcov 6 
6qvcov ovtl tcov 7ta6cov , d)J.a Tag (SaAdvovg Trjg cpr\yov 
TQOCpr)v i%£v~Q£v dvat. 7taQ£\i£Lvi T£ ivCoLg ig T060VT0 
dno Il£la6yov tovtov r) SCaLTa, cog xal Tr)v Ilvd-Cav^ r)vCxa 
Aax£daL\iovCoLg yrjg Tr\g'AQxddcov d7tr\yoQ£V£v a7tT£6%aL^ 

Xal Tad£ £L7t£LV T« £7tr\ ' 

TloXkol iv 'AQxadCr\ $ttXavr\cpdyoL dvdQ£g ia6LV, 
oC (?' a7toxcolv6ov6LV iyco di tol ov tl \i£yaCQco. 76 APKAAIKA 

TIeXa6yov 6e (}a6tXevovtog yeve6^at xat trj %ojqcc UeXa6- 
yiav (paolv bvo[ia. 

II. Avxdcov de 6 JHeXaayov to6ade evoev r) 6 TtatrJQfyQO 
oi 6ocpojteQa- Avxo6ovQav te yaQ itoXtv ojxt6ev ev toj 
OQet, ttp Avxaioj^ xa\ Aia ojvo\ia6e Avxalov, xal dyojva 
e&r]xe Avxata. ov%\ de td %aQ 'Ad-rjvaiotg Hava$r\vaia 
te&rjvat TtQOteQa ditocpaivo^at' tovta yaQ to3 dyojvt 
'A&rjvata bvoyta r)v, nava&rjvata de xXrjd-rjvai opaCtv enl 
Qr]6eojg^ ott vitb 'Aftr\vaiojv ete&rj 6vvetXey\ie'vojv eg iiiav 

2 ditdvtav TtoXtv. f de dycbv 6 'OXv^ittxog^ eitavdyov6t 
yaQ dr) avtbv eg td dvojteQOJ tov av&QOJTtojv yevovg, 
Kqovov xal Aia avtoftt 7taXat6at Xeyovteg , xal o3g Kov- 
Qr\teg dQa\iotev itQOJtot, tovtojv evexa extbg e6tco \iot 
tov naQovtog Xoyov. Aoxoj de eyojye KexQont r)Xtxiav 
toj $a6LXev6avttA$r\vaiojv xal Avxdovt elvat tr)v avtrjv, 

3 6oopia de ov% b\ioia 6cpdg eg tb ftelov %Qr\6a6%-at. b \iev 
yaQ Aia te cjv6\ta6ev "Titatov TtQOJtog^ xal 07to6a. e%et 
ipv%r\v, tovtcov \iev r\%ico6ev ovcVev xh)o~ca, ite\i\iata de 
eitt%ojQta e%\ tov $oj\jlov xa%-r\yt6ev , d TteXdvovg xaXov- 
6tv ett xal ig r\\iag'A&r\valot' Avxdojv de ejtl tbv (Sojliov 
tov Avxaiov Aibg (iQecpog r\veyxev dv^QOjTtov, xal e&v6e 
tb PQecpog, xal e6itet6ev eiti tov (Sojliov tb al\ia. xal 
avtbv avtixa enl ifj $v6ia yeve6&at Xvxov cpa6tv dvtl 

4 dv&Q0J7tov. Kal eiie ye 6 Xoyog ovtog itei%et , Xeyetat de 
VTtb 'AQxddoJv ex itaXatov , xal tb eixbg avtcj %Q06e6ttv. 
oi yaQ dr) tote dv&QOJitot ^evot xal biiotQaTtelot fteotg 
r)6av vitb 6txato6vvr\g xal ev6efleiag, xai 6cpi6tv evaQ- 
yojg ditr\vta itaQa tojv ^eojv ttttr) te ov6iv aya&otg xal 
adixr]6a6tv 0J6avtcog r) OQyrj, eitei tot xccl &eol tote eyi- 
vovto ££ dvQ-QOJTtoJv , o'tyeQa xal eg ro'd£ ett e%ov6tv , ojg 
'AQt6taiog xal BQtto^iaQttg r) KQrjttxr) xal *HQaxXr]g 6 
'AXx^irjvrjg xal 'AitcptaQaog 6 'OixXeovg^ e%\ de avtolgQOl LIBER VIII. 77 

noXvd£vxrjg T£ xal KccGtcoq. ovtco TtdftotTO av Ttg xal 5 
Avxdova ftrjQLOV xal ty\v TavTaXov Nl6(5t]v y£vi6&a.L 
XCftov. iit £{iov di, xaxCa yag dr) srii tcI£l6tov ?iv%£to 
xal yrjv T£ i%£vi\i£TO 7ta6av xal 7toX£tg itaGag^ ovr£ %£og 
iyCv£TO ovdng £TL i% dv&QcoTtov , 7tXr)v o6ov Xoyco xal 
xoXaxsCa. itQog to vit£Q£%ov , xal ddCxoLg to \irjvLua t6 ix 

TCOV &£COV 6ll>£ T£ XCXL d%£X\fOV6LV iv&£V§£ d,7tOX£LTaL. 

3. 'Ev 6h tco itavTL alcovL 7toXXd \ihv Ttd.Xat 6v\i(3dvTa, Ta 6 
6h xal £Tl yLv6\i£va ditLGTa dvaL 7t£7tOLr)xa6LV ig Tovg 
Ttoklovg ol Tolg aXrfoi6LV i7tOLXo6o\iovvr£g if£v6\iiva. 
Xiyov6L yaQ 6r) cog Avxdovog v6T£Q0v ddTLg i\ dv&Qco- 
nov Xvxog yCvoLTO inl tt) &v6Ca tov AvxaCov z/tog, yC- 
volto 6h ovx ig dnavTa T02/ (5Cov 07tOT£ 6h £l'rj kvxog, sl 
\ihv xq£cov a7to6yoLTO dvd-QcoTtCvcov, v6T£qov £T£t 6sxaTco 
cpa6lv avTov av&Lg dv&Qconov ix Xvxov yCvs6&aL y ysv- 
6a t u£vov 6h ig dd \iiv£LV d-rjQCov. ( &6avTcog dh xal Nlo- 7 
/5)]v Xiyov6LV iv UcTtvXcp tco oq£l ftiQOvg &Qa xXaCuv. 
r)6r] dh xal aXXa r\xov6a, TOlg yQvtyl 6TCy\iaTa OTtola xal 
Talg 7taQbdX£6LV dvaL^ xal cog ol TQCTCov£g dv^-Qconov 
cpcovfi cp&iyyoLVTO • ol 6h xal cpv6av 6ca xo%Xov T£TQV7tr\- 
lievyg cpa6lv avTOvg. ( Oito60L 6h \iv%-oXoyr)ua6LV dxovov- 
T£g ijdovTaL, 7t£(pvxa6L xal avToC tl iitLT£QaT£V£6%a.L' xal 
ovtco Tolg dXr\%i6LV iXvynqvavTO 6vyx£QavvvvT£g avTu 
ii{j£V6\iivoLg. 

III. TqCt?] 6h v6T£qov y£V£a \i£Ta Tl£Xa6y6v ig T£ 
7ioX£COv xal ig dv&Qco7tcov 7tXrj&og i7tidcox£v r) %coQa. Nvx- 
TL{iog {ihv yaQ 7tQ£6(ivTaTog T£ r)v xal d%£ to itdv XQaTogr 
ol d£ aXXoL 7tald£g tov Avxdovog TtoXug ivTavfta £xtl£ov 
svfta ixa6TCo \iaXi6Ta r)v xaTa yvco\ir]v. TldXXag \ihv xal 
'OQ£6&£vg xal <I>CyaXog TlaXXdvTLOv , 'OQ£6d-£vg dh'OQ£- 
6&a6L0v, ^LyaXCav dh olxlXu QCyaXog. TlaXXavTCov [ihv 2 
02dr) xal ETr]6C%OQog 6 r T\i£Qatog iv TrjQvovrjCdL i7toLr\6aTO 78 APKAAIKA 

\ivr\\ir\v Cfriyakia dh xal 'OQea&aGLOV %Qovcp \isxapdX- 
Xov6l xd 6v6\iccxcc^ Oqs6xslov xs ditb *Oqs6xov xXr\&SL6a 
xov 'Aya\ii\ivovog xal $LaXCtt aitb xov BovxoXCcovog ticcl- 
dbg <&LttXov. TQa7t£&vg dh xccl Acc6sdxccg xccl MaXdQSvg 
xccl ( EXl66cov xccl "Axaxog X£ xal @coxvog QcoxvCccv tioXlv, 
6 dh Axaxi\6L0v sxxl6sv. djtb tovtov dh xov 'Axdxov xal 
r '0\ir\Qog Xoycp xcp 'AQxddcov ig r EQ\irjv £itoCr\6£v iitCxXr\6LV. 
^Aitb dh ( EXL66ovxog r\ x£ TtoXtg xal 6 7toxcc\ibg ( EXL66c6v xd 
bvo\iaxa i6%r\xcc6LV. co6avxcog dh xal MaxaQCa x£ xal 
Acc6£cc xal TQttTt^ovg aitb xcov Avxdovog ixXr\&Y\6ccv xal 
ccvxccl TtaCdcov. 'OQ%o\iL£vbg dh iyiv^xo olxL6xr\g M£&v- 
SqCov xs xccXov\iivr\g xal 'Oq%o\i£vCcov^ ovg iv xolg £7t£6t 
7toXv\ir\Xovg covo\ia6£v r '0\ir\Qog. VTtb dh 'T^ovvxog xal 
*** M£%aLV£aCx£ ixxC6&r\6av xaVTipovg , £xl dh SvQalov 
X£ xccl Ai\iovLttC' do%r\ dh xf t 'AQxddcov xccl r) Ovqscc iv xf\ 
'AQyoMdL yfj xal 6 ©vQ£dxr\g xccXov\isvog xolitog ttTtb xov 

4 QvQttLaxtt xovxov xd 6v6\iaxa i6%r\xcc6L. MavxLVSvg dh 
xccl Tsy£axr\g xccl MaCvakog, 6 fisv xcov iv 'AQxccdCoc 7t6-QQ^ 
X^cov 6vo\icc6xoxdxr\v xb ttQ%cclov MccCvaXov, T£y£axr\g dh 
xal MavxLV£vg T^yiccv xxC£ov6l xccl MccvxCvslccv. covo- 
\itt6&r\6ccv dh xccl aTtb Kqc6\iov Kqco\iol, xal XaQL6Ca Xa- 
qC6lov £%ov6a olxL6xr\v, TqlxoXcovol dh ditb TqlxoXcovov, 
Xttl ttTtb \ihv Il£QttCftov FLsQaL&tig, 'A6ia dh tt7tb'A6£ttxa 
xal * * Avxocc xccl Zov\iaxCa ditb Uov\iccx£cog. 7 AXCcpr\Qog 
dh xal HQaL£vg £7tc6vv\iOL xal ovxol 7toX£6Cv £l6lv d\icpo- 

5 x£QOL. 2. OlvcoxQog dh 6 xcov TtccCdcov v£coxccxog Avxdovt 
ttQ6ivcov ? Nvxxl\iov xbv dd^Xcpbv %Qr\\iaxa xccl dvdQag 
aixr\6ag, iTt^QttLCO&rj vav6lv ig^IxccXCccv, xalr\ OlvcoxQCa 
%coQa xb 6vo\ia £6%£V ttTtb Olvcoxqov ficc6LX£vovxog. Ovxog 
ix xf\g ( EXXd&og ig aTtOixCccv 6xoXog TtQCOxog i6xdXr\' dvcc- 
QL&\iov\isvcp dh ig xb dxQLfis6xaxov ovdh ix xcov pccQfia- LIBER VIII. 79 

qcov ovdivsg TtQoxsQOv r\ 01'vcoxQog ucpixovxo ig xr)v dX- 

Xo6u7tr\V. 

3. 'Eitl 6s xco yivst Ttuvxl xcp cxqGsvl ftvydxr\Q Avxd- 6 
ovi iyivsxo KuXXl6xc6. xuvxr\ xf\ KuXXl6xol ', Xiyco 6s xct 
Xsyousvu v%oEXXr\vcov, Cvvsysvsxo SQaOdslg Zsvg. r 'HQa 
6s cog icpcoQu6sv^ i%oir\6sv uqxxov xr\v KuXXl6xc6 ,"Aqxs- 
fug 6s ig %uqlv xrjg "HQug xuxsxo%sv6sv avxrjv. xul 6 
Zsvg r EQ{ir\v %iu%SL 6co6ul xov %ul6d ol %Q06xd%ug^ ov iv 
xf\yu6xol sl%sv r\ KuXXl6xc6- KuXXl6xco 6s uvxr)v i%oir\- 7 
asv u6xiQug xuXovuivr\v uqxxov [isydXr\v, r\g xuV'Our\Qog 
iv '06v66scog dvd%Xcp %uqu KuXvtJjovg uvr\ur\v s6%s ■ 

nir\'Ca6ag t' i6oQcovxu xul oips 6vovxu Bocoxr\v 

'uqxxov #', rjv xul uua^uv i%ixXr\6LV xuXs'ov6lv. 
\Q£s%olsv 6' dv xal dXXcog xo ovo\lu oi u6xiQsg i%\ XLufj xfj 
KuXXL6xovg, ijtsl xdcpov ys uvrrjg d%ocpuivov6LV ol'Aq- 
xd6sg. 

IV. Msxd 6s Nvxxluov dnod-uvovxu 'AQxug i%s6i- 
%uxo 6 KuXXL6rovg xr)v uQ%r\v xul xov xs 7\usqov xuqtiov 
i6r\ydysro ovxog %uqu TQL%xoXiuov, xul xr)v %oir\6LV idi- 
6u%s xov uqxov , xul i6&r\ru vcpuivs6&uL xul uXXa. xu ig 
xuXu6iuv uu&cov %uq' °A6Qi6ru. d%6 xovxov 6s $u6lXsv- 
6uvxog 'Aqxu6l'u xs dvrl HsXu6yiug r\ %coqu xul dvrl ns- 
Xu6ycov'AQxd6sg ixXr\\Tr\6uv ol uv\Jqco%ol. 2. JLvvoLxf\6uL 2 
6s ov %vr\xf\ yvvcaxl uvrov, uXXu vvucpr\ Aqvu6l sXsyov 
AQvd6ug yuQ 6r) xal 'E%Lur\XLd6ug, xug 6s uvxcov ixd- 
Xovv Nut6ug, xul OurJQcp ys iv xoig s%s6l Nuidcov vvp- 
cpcov udlL6rd i6rL uvr\ur\. Tr)v 6s vv\icpr\v ruvrr\v xu- 
Xov6lv EQurco , xal ix ruvrr\g cpu6lv'Aqxu6l 'Ac^uvu xal 
'Acpsi6uvru ysvi6\Jca xuVEXurov • iysyovsL 6s avrcp %qo- 
xsqov sn AvroXuog vo&og. Tolg 6s %UL6iv , cog r\v^r\%r\- 3 
6av, 6tivsLusv 'AQxdg xql%y\ xr)v %coquv^ xul u%6 \isv 
At,uvog r\ At^uviu uolqu covouu6d , r\' nuQu xovxcov 6s 80 AVKAAIKA 

anoLXL6%r\vaL Xiyov6LV o6ol iteol xb ccvxqov iv c&QvyCa 
xb xaXovu£vov Ursvvog xalniyxaXav noxaubv olxov6lv. 
^Acpubag dh Tsysav xalxr)v nQ06£%r)xavxr\g £Xa%£v irii 
xovxco dh xal itOLrjxal xv.Xov6lv 'AcpSLdavxsLOv xXr\Qov tr\v 

4 Tsysav. 2>."EXatog dh £6%£ xb oQog xr]v KvXXr\vr\v , sxl 
tots ovaav dvcovvuov %q6vco dh v6xsqov \istcpxr\6sv 6 
"EXatog ig tr\v vvv xaXovuivr\v c&coxCda, xal xolg xs (Dco- 
xsv6lv r\\ivvsv vnb (DXsyvcov noXiucp itLst,o\iivoLg xai 
'EXatsCag noXscog iyivsxo olxL6tr\g. Ilatda ds 'A&vl uhvQOl 
KXsLXOQa, 'AcpsCdavtL dh "AXsov , 'EXdtcp di cpa6LV slvaL 
Ttivxs, Alnvtov, HsQsa^ KvXXrjva ,"l6%vv , Ztvucpr\Xov. 

5 'Erii oh 'AlavL xcp 'AQxddog xsXsvxr\6avxL d$Xa ixiftr\ nQco- 
xov sl uhv xai aXXa, ovx oida, CnnodQOuCag ds iii&t]. 
KXslxcoq uhv dr) o^Alldvog sv Avxo6c6qci xscoxsl, xairrv 
tcov (5a6LXicov dvvaxcoxaxog, xal KXslxoQa coxl6sv dcp 

6 avxov noXiv . "AXsog dh sl%s xr)v natQcpav Xrj^LV. 'Anb dh 
'EXdxov xcov naCdcov KvXXr\vr\v xb OQog xaXov6tv dnb 
KvXXr\vog , xal dnb Htvucpr\Xov nr\yr\ xs ovoud&taL xal 
noXtg Utvucpr\Xog irii xf\ nr\yf\. xd ds sg xbv fi-dvaxov 

"l6%vog xov 'EXdxov tiqoxsqov sxl iv xf\ 6vyyQacpf\ xf\ 'Aq- 
yo?udL idr\Xco6a. nalda dh IIsqsl aQQSva \iiv cpa6tv ov- 
diva, NiaLQav dh ysvi6ftaL ftvyaxiQa- xavxr\v yvvalxa 
£6%sv AvxoXvxog , oixcov uhv iv xcp oqsl xcp TIaQva6cp, 
Xsyo\isvog dh ( Equov nalg sivai^ ^JaLdaXCcovog dh cov xcp 
dXr\d-£i Xoycp. 

4. KXuxoql dh xcp 'Ac^avog ov ysvouivcov naCocov, sg 
Ainvxov 'EXdxov nsQLS%coQr\6sv r\ 'AQxddcov [5a6LXsCa. 
xbv dh Alnvxov s\sX%6vxa ig ayQav &r\QCcov u\v xcov 
dXxLucoxiQCOv ovdiv, 6r\ty bh ov nQo'Cdou£vov dnoxxCv- 
vv6l. xbv dh ocpLV xovxov xal avxog not£ tidov xaxd 
£%tv i6xl xbv tiLXQOtaxov , xicpQa iucp£Qr\g, 6xCyua6LV ov 
6vv£%i6t n^noLXLXuivog- x£cpaXr) dii6XLV avxcp nXax£la LIBER VIII. 81 

xal XQa%r]Xog 6xev6g, ya6xeQa de e%eL aeCllova xal ovoav 
(3Qa%elav ■ fiadC&L de ovxog te xai ocpig exeoog 6 xeQa6xr]g 

${)QxaXov\ievog evdtdovxeg eg xa nXdyta, co6%eo oi xaQxCvot. 
5. Mexd 6e Aiitvxov e6%ev "AXeog xr)v ao%y\v • 'Aya\xr)§r]g g 
\iev yaq xal ToQxvg oi Zxv\icpr]Xov xexaQxov yevog r)6av 
anb 'AQxddog ,"AXeog de xqlxov 6 'AcpeCdavxog. "AXeog de 
xfi xe 'Aftrrva xf) 'AXea xb feQov <pxodo\ir]6ev ev Teyea xo 
aQ%alov, xal avxco xaxe6xeva6xo avxo&t r) fia6iXeCa. Toq- 
xvg de 6 UxvucprjXov TtoXiv ToQxvva coxt6ev iid %oxa\np- 
xaXelxai de ToQxvviog xal o 7toxauog. 6. 'AXeco de aQ6eveg 
\iev Ttaldeg AvxovQyog xe xocl 'A\icpLdd\iag xal Krjcpevg, 
d-vydxrjQ de eyevexo Avyr^. xavxr] xfj Avyr] xco ExaxaCov 9 
Xoycp 6vveyCvexo ( HQaxXr)g, bitoxe dcpCxoixo eg Teyeav 
xeXog de xal ecpatQd&r] xexoxvla ex xov c HQaxXeovg , xal 
avxr]v b"AXeog e6&e\ievog ouov xco Tiaidl eg XaQvaxa dcpC- 
r]6iv eg &dXa66av. xal r) \iev dcpCxexo eg Tev&Qavxa, dv- 
va6xr]v dvd^a ev Katxov nedCco, xal 6vvcoxr\6ev eQa- 
6&evxL xcp Tevd-QavxL : xal vvv e6xi \iev Avyqg \ivr)\ia ev 
neQyducp xfj vTteQ xov Katxov, yfjg %co\ia XC&ov 7teQte%6- 
\ievov xQTqnldL^ e6XL de ev xti \ivr)uaxL e7tC&r]ua %aXxov 
TtejtOLrjtievov , yvvr) yv\ivr). 7. Mexd de "AXeov xeXevxr)- i0 
6avxa AvxovQyog b 'AXeov xr)v fia6LXeCav 7iQe6fieZa e6%e' 
7taQS6%exo de eg \ivr)\ir]v 'AQritfroov , dvd s Qa 7toXe\iLx6v, 
doXco xal ov 6vv xco OLxaCco xxeCvag. yevouivcov de avxco 
TtaCdcov 'AyxaCov xe xal "E7to%ov, xbv \iev vo6r]6avxa eTtt- 
XaupdveL xb %Qecov, 'AyxaZog de 'la6ovCxe xov TtXov \iexe- 
6%ev eg KoX%ovg, xal v6xeQov buov MeXedyQcp xb evKa- 
XvScovl xaxeQyat,6\ievog &r}QLOV ane^avev vtio xov vog. 
AvxovQyog uev dr) TtoQQcoxdxco yr]Qcog dcpCxexo enLdcov 
xovg Ttaldag dacpoxeQOvg xeXevxr]6avxag. 

V. AvxovQyov de d7to&av6vxog"E%e\LOg b^AeQOTtov 

607 tov Kr]cpecog xov 'AXeov xr)v 'AQxddcov e6%ev aQ%r)v. 'Eitl 

PAUSAN. II. 6 82 ATKAAJKA 

tovtovA coQtstg xattovtag ig TLsXotio vvr\6ov vito r)ysuovt 
"TXXcp tcp 'HoaxXsovg ^Ayaiol %sgl 'Ia&yiov tov KoQtv&icov 
xQatov6t \id%r\^ xai E%S[iog aitoxtivvvGiv "TXXov \iovo- 
\ia%r\6avtd oC xatd 7tQ0xXr\6LV. tdds yaQ icpaivsto sixota 
sivai uot {idXXov r\ o TtQotSQog Xoyog, iv co (3a6tXsvstv ts 
'A%aicov tr\VLxavta '0Qs6tr\v syQatya^ xaVTlAov^OQsOtov 
fiaGtlsvovtog aitoitstQdoai xa&odov trjg ig UsXo7i6vvr\- 
6ov. (paivotto <T dv tcp v6tsQcp tcov Xoycov xai TtudvdQa 
6vvoixr\6a6a r) TvvdaQsco tcp aitoxtsivavtt'TkXov 'E%suco. 

2 2. 'AyamqvcoQ ds o 'Ayxaiov tov AvxovQyov usta"E%s\iov 
(5a6tXsv6ag ig TQoiav r\yr\6ato 'AQxa6tv. 'iXiov ds aXov- 
6r\g 6 tolg"EXXr\6L xata tov TtXovv tov otxads sjttysvoybs- 
vog %stticov'Aya7t7JvoQa xa\ to 'AQxddcov vavttxov xatr\- 
vsyxsv ig Kvkqov, xal Ildcpov ts *Aya%r\vcoQ iysvsto 
oixt6tr]g xal trjg \4cpQoditr\g xats6xsva6ato iv UaXat- 
Ttdcpco to lsqov tscog ds r) &sog TtaQa KvTtQicov ttuag 

3 sl%sv iv ToXyolg xaXovusvcp %coQicp. %qovco ds v6tsQov 
Aaodixrj ysyovvla dito 'Aya%r\voQog STtsuipsv ig Tsysav 
tf\ 'A&r\va tfj 'AXsa TtSTtXov • to 8s inl tcp dva&r\{iatL ini- 
yQauua xal avtfjg Aaodixr\g d{ia idrjXov to ysvog' 

Aaodixr\g ods itsitlog • sa d' dvs&rjxsv 'A&r\va 
TtatQid' ig svqv%oqov Kvttqov dito £ad*sag. 

4 3. 7 Ayaitr\voQog ds ovx dva6co%svtog oixads £§ 'iXiov, 
TtaQsXafis tr)v aQ%r)v *l7t7t6&ovg KsQxvovog tov 'Ayaur\- 
dovg tov Utvucpr\Xov. xal tcp u\v STttcpavsg 6vu$r\vat 
TtaQa roi' (iiov cpa6\v ovdsv, TtXr)v o6ov ovx iv Tsysa tr)v 
f$a6tXsiav xats6tr\6ato , aXXd iv TQans^ovvtt ■ AtTtvtog 
ds o^IjtTto&ov {istd tov TtatsQa s6%s tr)v aQ%r\v^ xai Oqs- 
6tr\g 6 'Ayauspvovog xatd \xavtsiav tov iv AsXcpolg 

5 'AnoXXcovog \istcpxr\6sv ig 'AQxadiav ix Mvxr\vcov. Ai-Wi 
Ttvtco ds tco IjtTto&ov TtaQsX&siv ig to lsqov tov Uo6sl- 
dcovog ro iv Mavttvsia toX(ir\6avtt , €6odog ds dv&QCO- L I B E R VIII. 83 

Ttoig ovt6 toz£ ig avtb r]v ovte d%QL r\LLcov s6tiv, ig rovro 
ia^lxtovti tvcpXcod-rjvac xal ov LL6td TtoXv tr\g 6vLicpOQag 
televx rjaat oC tbv fiiov iyivsto. 

4. KvipiXov dh tov Aixvtov ^a6iXevovtog \L6td Al- 6 
jcvtov, b/lcQQiicQv 6toXog ov dia tov Koqlv&Ccqv 'I6&llov, 
xa&d iitl tQslg tag TCQOtsQOv ysvsag, vav6u dhxatdtb 
6vo{La£6[isvov 'Piov xdtSL6iv ig TlsXo7t6vvy\6ov\ %vv%a- 
vo\JL6v6g te ta ig avtovg 6 Kvipslog , ov tcov 'AQi6tociayov 
TtaCdcov ovx e%ovzd nco yvvaZxa svql6xs, zovzcp zr\v ftv- 
yaziQa ixdovg xal oix6ico6a\L6vog zbv KQ66cpovzr\v avzog 
te xal oi 'AQxddeg ixtbg 66trjxe6av deiiiatog. 5. 'OXaiag 7 
dh r]v KvipiXov TtaZg, og xal trjg ddeXcprjg tbv naZda Al- 
itvzov , 6vv dh avzco xal oi ix Aaxedaictovog xaVAQyovg 
'HQaxkeZdac xatdyov6tv ig M666r\vr\v. Tov dh r]v Bov- 
xoXicov, zov dh QiaXog, og tbv Avxdovoa QiyaXov oixi- 
6zr\v qvza dcpsXoLLSVog tr)v tiLir)v <&LaXiav tb bvoiia tfj 
noXsL Li6ti&6to dcp' iavtov- ov lli\v xal igditav y6 6%6- 
vixY\66v. 'EtcI dh ZHllov tov &LaXov fia6Ll6Vovtog r)cpa- g 
vi6&r\ 0cyal6v6LV vitb TtvQog trjg MeXaivr\g /Jr\LLr\tQog 
tb aQ%aZov \6avov • i6r\iiaLV6 dh aQa ov Li6td itoXv 666- 
6&at xal avtcp IHllgd tov fiiov tr\v teXevtrjv. Holltiov dh 
ixde^aLiivov tov £iuov tr\v aQ%r\v, AiyLvrjtaL xata iLLito- 
Qiav i^iitlcov vav6lv ig KvXXr\vr\v , ixeZ&ev dh vito^v- 
yioLg ta cpoQtia dvrjyov TtaQa tovg'AQxddag. * dvtl tov- 
tov itiLLr\66v IJoLLTtog LieydXcog , xal dr\ xal bvoLia AlyL- 
vr\tr\v tcp naidl i&eto iitl tcov AiyLViqtcov tfj cpLXia. 
6. Metd dh AiyLvr\tr\v IloXvLLr\6tcoQ iyiveto 6 AiyLvr\tov 9 
609 (la6LX6vg 'AQxddcov , xal AaxedaLLLOvtot xal XaQLXXog 
TtQCOtov tote ig tr\v Teyeatcov i6($dXXov6L 6tQatLtx- xal 
6cpdg avtoi t6 ol TeyedtaL xal yvvaZxeg oitXa ivdv6at 
LLa%r\ vlxcq6l, xal tov t6 dklov 6tQatbv xal avtbv XaQLk- 
Xov ^covta atQ0v6L. XaQikXov Lihv dr\ xal trjg 6vv avtco 

6* 84 APKAAIKA 

OZQaticiq sg %Xsov fivr}\i-tjv %0ir]66\isd-a sv roig Tsysan- 
lOfcorg* IIoXv{iyj6toqi ds ov ysvopsvcov %aCdcov %aQsXa(5sv 
Al%\iLg rr)v aQ%r]v , BQtdxa \isv %aig^ IIoXv\ir]6TOQog ds 
adelcpidovg- Alyiviqxov yaQ r)v xalBQidxag, vscorsQog 
ds r)v TIoXv\ir]6TOQog. 7. Al%\iLdog ds pa6tXsv6avrog Aa- 
xsdat\iovCoLg sysvsro 6 %Qog Ms66ryvCovg %6Xs\wg. rolg 
ds 'AqxccOlv v%rJQ%s \tsv sg rovg Ms66r]vCovg svvoia i\ 
aQ%r)g, rors ds xal sx rov cpavsQOv %Qog slaxsdaL\iovCovg 
s\ia%s f 6avro \isrd 'AQi^rodiqiiOv fia6LXsvovrog sv Ms6- 

11 6r]vr]. 8. ^AQL6T0XQarr\g ds 6 Ai'%[iLdog rd%a ijlsv %ov xal 
aXXa sg rovg 'AQxddag v^ql6sv • a ds dvo6Lc6rara SQycov 
sg &sovg SQya6a\isvov oida avrov^ s%s\sl6l \x,ol ravra 6 
Xoyog. s6tlv 'AQTspLdog lsqov 'TpvCag s%CxXy]6lv. tovto 

SV OQOLg \3LSV S6TLV 'Oq%0\ISvCcOV , %QOg 6h rfj MaVTLVLXf]' 

6sfiov6cv sx %a^aLordrov xal ol %dvrsg 'AQxddsg r T\ivCav 
"Aqts\llv. sXd\i$avs ds rr)v lsqco6vvy]v rr)g &sov rors stl 

12 xoqt] %aQ&svog. *AQL6T0XQaTr]g 6V, Sg ot %slqc5vtl rr)v 
%aQ&svov dvrsflaLVSv dsl rd %aQ avrrjg , rsXog xaracpv- 
yov6av sg ro lsqov %aQa rf] ^Aqts^ilSl 'f]6%vvsv. c6g ds sg 
d%avrag s%r]yysX&7] ro r6X\ir](ia^ rov \isv xaraXL&ov6LV 
ol 'AQxddsg, tisTspXrj&r] ds s'% sxsCvov xal 6 vo\iog' dvrl 
yaQ %aQ&svov dtdoa&L rfj^AQrs^tdt fsQSLav yvvalxa , 6\il- 

13 XCag dvdQcov d%o%Qc6vrcog s%ov6av. 9. Tovrov ds vlog 
sysvsTO^Ixsrag, 'Ixsra 6 y s'AQL6roxQdrr]g aXXog 6\ic6vv\i6g 
rs rcp %Qoy6v(p, xal dr) xal rov fiCov rr]v avrr)v s6%sv 
sxsCvco TsXsvrr]v - xarsXC%co6av yaQ xal rovrov o^AQxd- 
dsg, (paQa6avTsg dcoQa sx AaxsdaC\iovog slXr]cp6ra xal 
Ms66r\vCoLg ro s%\ rfj \isydXr] TdcpQcp %ral6\ia %Qodo6Cav 
rov 'AQL^roxQarovg ov6av. avrr] ds 7) dd^xCa xal rco ysvsi 
rcp a%6 KvifrsXov %avrl %aQs6%sv alrCav %av6&r]vai rrjg 
dQ%rjg. 

VI. Td \isv dr) sg rovg fia6LXsig %oXv%Qay\iovr]6avrC LIBER VIII. 85 

610 \iot xard ravra eyeveaXoyr]6av oi 'AQxddeg- xotvrj de 
7 AQxa6tv V7tr]Q%ev sg \ivrjarjv rd \isv aq%aiorara 6 Ttoog 
'iXCcp TtoXsLtog^ dsvrsga 6s 07to6a diivvovrsg Ms66r]vCotg 
AaxsdatiiovCcov svavrCa s\ia%s6avro • \iers6rt ds xal JtQOg 
Mrjdovg 6cpC6tv SQyov rov sv UXaratatg. Aaxsdatciovtotg 2 
dh dvdyxr] nXeov xal ov \ier svvoCag eitC rs 'A&r]vaCovg 
6vvs6roarsv6avro xal eg rr)v 'A6Cav \ierd 'AyrfitXdov dts- 
$r\6av , xal dr) xat sg Asvxrqa avrotg rd Botcortxd r]XO- 
kov&r]6av. rb ds VTtojirov rb sg rovg AaxsdatciovCovg 
aXXa%ov rs S7tsdsC%avro , xal iisrd rb drvyr\iia Aaxedat- 
\iovCcov ro sv Asvxrgotg itaod ®)](3aCovg avtCxa ait av- 
rcov iisrs6rr]6av. QtXCjtTtcp ds xal Maxsdo6tv sv Xatgco- 
vsCa, xal v6rsQ0V sv 0s66aXCa TtQog 'AvrCnarQov ovx 
s\ia%e6avro iiera 'EXXrjvcov, ov \ii]v ovde rotg r 'EXXr\6tv 
svavrCa srd^avro. iloog TaXdra.g ds rov sv 0sQ\iO7tvXatg 3 
xtvdvvov cpa6l Aaxsdat\tovCcov evexa ov \iera6%etv, Iva 
\ir] 6cpt6tv oi Aaxsdat\iovtot xaxovQyotev ri]v yr)v duov- 
rcov rcov ev r)XtxCa. 6vve§QCov de rcov 'Ayatcov \iere6%ov 
oi 'AQxddeg TtQO^viiorara 'EXXr\voov. ( 07to6a de avrotg 
ovyt ev xotvcp^ xatd TtoXetg 6e idCa 6v\i(3efir]x6ra evQt6xov, 
d7io&r]66\ie&a avtcov exa6tov eg tb oixetov tov Xoyov. 

2. Ei6tv ovv eg 'AQxadCav e6(5oXal xatd tr)v 'AQyeCav 4 
7tQog \iev T6tcov xal VTteQ rb OQog tb IlaQ&evtov eg tr)v 
Teyeartxrjv^ dvo ds dXXat xatd MavtCvstav dtd rs IIqC- 
vov xaXov\isvr]g xal dtd KXC\iaxog. avtr] ds svQvtsQa vs 
e6tt xat 7] xdd-odog ei%ev avtr] fia6\iCdag Ttore eiiiteTtotr]- 
itevag. 'TTteQfiaXovtcov be tr)v KXC\iaxa %coqCov s6tlv 0V0- 
\ia£6usvov MsXayysta, xal rb vdcoQ avro&sv rb 7t6rt\iov 
Mavrtvsv6t xdrst6tv sg rr)v TtoXtv. IlQosXd-ovrt ds sx 5 
rco v MsXayysCcov , d%s%ovrt rrjg TtoXscog 6rddta cog STttd 
S6tt XQr\vr] xaXov\isvr] MsXta6tcov oi MsXta6tal de ov- 
rot dQco6t td OQyia rov Atovv6ov, xa\dtovv6ov rs \isya- 86 APKAAIKA 

qov 7tQug xfj XQrjvrj xal 'AcpQodCxrjg iatlv lsqov MsXaLvC- 
dog. i%CxXr]6tv ds r) dsbg xavxrjv xax* aXXo \isv s6%sv 
ovdev, oxl de dv&QCOTtcp \ir) xd Ttdvxa aC \iC%ELg co67tsQ xoZg 
6xxr)vs6L ft£#' r)\iEQav^ xa TtXsico de ei6iv iv vvxxC. 'HdeQH 
vTtokeiTtoiievr] xcov bdcov 6xsvcoxsQa e6xl xrjg 7tQ0xeQag 
xal ayei dta xov Aqxs\il6Cov. xovxov ds i7ts\ivr]6&r}v xal 
ext TtQoxeQOV xov QQOvg, cog eyot \iev vabv xal dyaXpa 
^AQxe^itdog^ eyoi cVe xal xov 'lvd%ov xag nr\ydg. de'lva- 
^og icp* o6ov pev 7tQoet6t xaxd xrjv bdbv xr\v dta xov 
oQOvg , xovxb e6xtv \4.QyeCotg xa\ Mavxtvev6tv OQog xrjg 
%coQag- dno6XQe^ag de ix xr)g bdov xb vdcoQ did xrjg 'Aq- 
yeCag rjdr\ xb dnb xovxov xdxeL6L, xal inl xovxco xbv'Iva- 
%ov aXXoL xe xal Ai6%vXog noxaytbv xaXov6LV 'AQyeZov. 

VII. ( T7teQpaXbvxa de ig xr\v MavxLVLxr)v dta xov 
*Aqxs\ll6Cov 7tedCov ixds^sxaC 6e 'AQybv xaXov\isvov, xa- 
&dnsQ ye xal s6xl • tb yaQ vdcoQ tb ix xov fteov xaxsQ%b- 
pevov eg avxb ix xcov oqcov aQybv eivat xb TtedCov noLsZ, 
ixcoXvi te ovdev dv xb TtedCov xovxo eivat XC\ivr\v, si \ir) 

2 xb vdcoQ r)cpavCt>sxo eg %a6\ia yrjg. dcpavt6&ev de ivxavfta 
dvet6t xaxd xr)v 4Cvr\v • s6xl de r\ ACvr\ xaxd xb Tsvid-- 
Xlov xaXovpevov xrjg 'AQyoXCdog, vScoq yXvxv ix ftaXa6- 
6r\g dvsQ%b\isvov. xb de aQyaZov xal xa&Cs6av ig xr)v dC- 
vr\v xco Ho6sl6covl Innovg ot 'AQyeZot xsxo6\ir\\iivovg 
yaXtvoZg. yXvxv de vdcoQ iv &aXa66r\ drjXbv s6xtv iv- 
xavd-d xe dvtbv iv t-fj 'AQyoXCdt, xal iv xfj &e67tQcoxCdt 

3 xaxd xb XeLybEQtov xaXov^tevov. {yav^iaxog de exL TtXeovog 
i6xtv iv MabdvdQco £sov vdcoQ, xb \isv ix TtixQag, TtSQt- 
iypvxog xov Qsv\iaxog xr)v TtsxQav , xb ds xal ix xrjg iXvog 
ccvsl6l xov 7toxa\jLOv. IJqo ALxaLaQyCag ds xrjg TvQ6r}vo5v 
vdcoQ xs iv &aXd66t] t,iov xal vrj6ogdL i avxb i6XL %elqo- 
TtoCrjxog, cog \ir\ds xovxo xb vdcoQ aQybv [eivaL] aXXa 6cpt6t 
XovxQa &eQ\id. LIBER VIII. 87 

4. Tov ds 'A-oyov xaXovusvov nsdiov MavtLVSv6iv 4 
GQog iatlv iv aotGzsQa, 6v.r]vrjg xs &LXinnov tov 'A\lvv- 
tov v.al xco\ir]g iQsinca syov Ns6tdvr]g • TtQog tavtr] yao 
6tQatonsdsv6a6xtaL vfj Ns6tdv?] QiXLnnov lsyov6i, val 
tr)v 7trjyr)v avto%i 6voud%ov6LV sti dno izsivov OcXin- 
Ttiov. dcpUsto ds ig'AQ'/.abiav 0iXcnnog OLVSLC06ousv6g 
ts'jQxddag xal dno tovElXr\viv.ov 6cpag tov aXXov dia- 
612 6tr]6cov. OiXtnnov ds $u.6lXscov usv tcov tcqo avtov xal 5 
06OL Ma%sdo6i ysyova6LV v6tsQ0v, tovtcov \isv nsixTOLto 
dv tig \Lsy16ta avtov SQya S7tidsila6xtai^ 6tQatr\yov bs 
dya%6v ovv av tig cpqovcov OQ$d v.aXs6scsv avtov , og ys 
xal OQV.ovg d-scov v.atsndtr]6sv dsl V.al 6novdag inl navtl 
ijpsv6ato , %i6tiv ts f]ticia6s iidXL6ta dv&Qconcov. xai 01 6 
to ix tov &sov iir\vLua dnr\vtr]6sv ovx otys , nQcbta ds cov 
l6iisv. 0i?.innog lCsv ov nQo6co $ico6ag s% ts y.al ts66a- 
Qaxovta itcov to udvtsviia i%stsXs6s to ix AsXcpcov , 6 
dr) %Qco{isvco ot nsQt tov TLsq6ov ysvs6^ac Xsyov6LV, 

"E6tsntaL iisv 6 tavQog, s%sl tiXog, s6tLV 6 ftv6cov. 
Tovto llsv 6r) ov \ista noXv idrjXco6sv ovx ig tov Mrjdov, 
dXXa ig avtov s%ov QiX^nnov ■ 5. Enl 8s c&LXinncp tsXsv- 7 
tr]6avtL <&LXinnov naldaviqntov^ ysyovota ds ix KXso- 
ndtQag dds?.cpLdrjg 'AttdXov , tovtov tov nalda ouov tr] 
\ir]tQl OXviMLag inl 6xsvovg yaXxov nvQog im(3spXr]ui- 
vov dLSCp&SLQSv sXxov6a • %Qov<p ds v6tSQ0V xal 'AQtdalov 
dnsxtSLVSV. siisXXs ds aga 6 daiucov v.al to ysvog toKa6- 
6avdQov xaxcog i£,aur]6SLV • Ka66avdQco ds ol naldsg sx 
Qs66aXovi'/.r]g ysyova6Ltr]g O^Xinnov , ®s66aXoviycr] ds 
r]6av y.al 'AQcdaico ui]tsQsg Qs66aXai. td ds sg 'AXs%av- 
6qov y.a\ tolg na6LV ouoicog br)Kd s6tLV [ ^AXs \dvbQOv % 
%dvatog\ . Ei 6s toi; ig TXavy.ov tov UnaQtidtrjv snoLr]- 
6ato 6 G>iXLnnog Xoyov v.al to snog scp' sya6tov tcov sq- 
ycov dvs(iiuvr]6v.sv avtov^ 88 APKAJIKA 

'Avdgog d' svoqxov ysvsr) \isx67tL6&sv uqsCcov, 
ovx uv ovxco dC%u Xoyov doxst \iol dscov tcg 'AXs^uvSqov 
xs 6\iov xov $Cov xul ux\ir)v xrjv Muxsdovcov 6fii6uL. x68s 
\ihv r\\itv syivsxo s%sl6o8lov xco Xoycp. 

VIII. Msxcc dh xu sQSLTtLtx xrjg Ns6xdvr\g lsqov Ay\\iy\- g* o 
XQog s6xlv ccyLOV, xul ccvxfj xul S0Qxr\v uvu %uv sxog uyov- 
Olv ot MavxLVSlg. xul xuxu xr)v Ns6xuvr\v v%6xslxul \id- 
Xl6xu \iotQu \ihv xal uvxr) xov %sdCov xov 'AQyov , XoQog 
8h 6vo\iu£sxul MaLQag. xov %sdCov di s6xlv r) dLS^odog 
xov 'AQyov 6xadCcov dsxa. 2. vitSQfiag ds ov %oXv sg sxsqov 
xuxu$r\6r\ %s8Cov * sv xovxcp 8h %uqu xr)v XscocpoQOv s6xlv 
2'Aqvy] xuXov\iivr\ xQr\vr\. XiysxuL 8h xalxoLads v%6 'Aqxu- 
dooV) Pia r)vCxa TIo6sl8covu sxsxs, xov \ihv sg %oC\ivr\v 
xaxa&i6$aL 8Culxuv ivxav&u s%ovxu \isxcc xcov uqvcov, 
STtl xovxcp 8h 6vo\nu6%r)vuL xal xr)v %r\yr\v, oxl %sqI uvxr)v 
s%ol\luCvovxo olaQvsg' cpuvuL 8h uvxr)v TtQog xov Kqovov 

XSXStV ZltltOV, XUC OL %C0X0V LTtTtOV XUXUltLSLV UVXL XOV 

nuLdog dovvuL, xuftu xul v6xsqov ccvxl xov ALog XC&ov 

3 sdcoxsv uvxcp xuxsLXr\\iivov 6%uQydvoLg. TovxoLg'EXXr\- 
vcov syco xotg XoyoLg uQ%6\isvog \ihv xrjg 6vyyQucpr\g svr\- 
frCug svs\iov %Xiov, sg dh xu 'Aqxu8cov %QosXr\Xv&cog 
%qovoluv tcsql uvxcov xoLcivds sXd\Lfiuvov ,( EXXr\vcov xovg 
vo\iL^o\iivovg 6ocpovg 6V ulvLy\Luxcov %uXul xul ovx ix 
xov sv&iog XiySLV xovg Xoyovg, xu\ xa SLQr\\iivu ovv i§ 
xov Kqovov 6ocpCuv slvuC xlvu slxutpv 'EXXyjvcov. xcov 
\lsv dr) sg xo &slov r\xovxcov xotg SLQr\\iivoLg %Qr\66\is&u. 

4 3. MuvxLvicov dh r) itoXtg 6xadCovg \jluXl6xu %ov dco- 
dsxd s6xlv aTtcoxsQco xrjg %r\yr\g xuvxr\g. Muvxcvsvg \ihv 
ovv o Avxdovog sxiQco&L cpuCvsxm olxC6ug xr)v TtoXtv, rjv 
ovo\id£ov6L xul sg r)\iug sxl o['AQxddsg' ixsld-sv dh 'Avxl- 
vor\ Kr\cpicog xov 'AXiov &vydxr\Q xaxcc \idvxsv\ia dva- 
6xr\6u6u xovg uv&QConovg rjyuysv ig xovxo xo %g>qCov^ L I B E R VIII. 89 

ocpLV, 6%otov, ov uvr\uovevov6LV , r\yeuova %0Lr\6auevr\ 
xfjg odov • xccl Slo, xovxo 6 Ttaoa xr)v %6Xlv Qeoov xr)v vvv 
%oxau6g"OcpLg ovoucc e6%r\xev. el de Out\qov y v Qr) xexucct- 5 
Qouevov xotg stis6l 6v\i$aXe6\raL yvoour\v, xov ocpLV xov- 
Wxov dQaxovxcc elvat %eC$outtL. %eol (DLXoxxr\xov uev ev 
veoov xccxccXoycp %0Lr\6ag obg d%oXC%OLev avxov oV'EXXr\- 
vsg ev Ar\uvco xccXccL%ooQOvvxtt v%6 xov eXxovg, e%CxXr\6LV 
ovx e&exo ocpLV xcp vdQop • xov OQaxovxa de ov eg xovg 
TQCOccg dcpfjxev 6 asxog, exdXe6ev ocpLV. ovxco xo elxog 
s%sl xal xr) 'AvxLvor\ xov r\ysuova ysvs6fraL dQaxovxa. 

4. MavxLVStg ds ud%r\v usv xr)v sv ^l%cclsv6lv ovx 6 
sua%e6ccvxo %Qog AaxedaLUOvCovg uexd 'AQxddcov xcov 
ccXXoov, ev de xop TleXo%ovvr\6Coov xal 'A^r\vaCoov %oXeucp 
6vve6xr\6av e%l AaxedccLUOvCovg uexd 'HXeCoov, xal TtaQa- 
yevouevov 6vuucc%lxov 6cpC6Lv e§ 'Ad-r\vcov AaxedaLUO- 
vCoov evavxCa eua%e6avxo • uexe6%ov de xal xov eg ELxe- 
XCav 6xoXov xaxa 'AftryvttCcov cpLXCav. 5. Xqovoo de v6xeQov 7 
AaxedttLfiovCoov 6xqccxlcc xccl 'Ayr\6C%oXLg 6 Tlav6avCov 
(5tt6LXevg e6e(3ccXov eg xr)v MccvxcvLxrjv. oog de exQaxr\6ev 
6 ' Ayr\6C%oXLg xr\ ud%r\ xai eg xo xet%og xaxexXeL6e xovg 
MavxLveag, elXev ov uexd %oXv xr)v %6Xlv, ov %oXloqxCcc 
xccxa, xo l6%vqov, xov 6e"0cpLV %oxcc\iov a%o6xQeipag 6cpC- 
6lv eg xo xet%og oourjg cpxodour\uevov xrjg %XCv&ov. eg \cev 8 
dr) ur\%avr\udxcov su(5oXr\v a6cpdXsLav r\ %XCvd-og %aQe%e- 
xccl uaXXov r\ o%o6a XCd-ov %e%OLr\ueva e6xCv ■ ol uev yclg 
xaxdyvvvxaC xe xal ex%r\Qoo6LV ex xoov cxq\lovloov^ r\ de 
%XCv%-og ex \ir\%ccvr\\idxoov uev ov% ouoCoog %ovet, dLaXv- 
exaL de v%6 xov vdaxog ov% r\66ov r\ v%6 xov r\XCov xr\Qog. 
Tovxo ovx 'Ayr\6C%oXcg xo 6xQaxr\yr\ua eg xo xet%og xoov 9 
MavxLveoov e6xlv 6 6vveCg, dXXd %QoxeQOV sxl KCucovl 
i%evQe'd"r\ xop MlXxlccSov Boyr\v %oXloqxovvxl ccvdQcc Mrj- 
bdov xccl o6ol TIeQ6oov 'HLOva xr\v e%l ZIxqvuovl el%ov 90 AVKAAIKA 

3 Ayy]6tnoXtg de xafte6xr\xog xal ddo\ievov vitb r EXXr)vcov 
e\iL\ir)6axo. ( £lg de elXe xr)v Mavrtveiav, oXCyov \iev xl xa- 
xeXtTtev oi%ei(5$ai , %b %Xel6xov de eg edacpog xaxafiaXcov 

lQavxrjg xaxd xco\tag %oi>g dv&Qc6%ovg dupXLGe. 6. Mav%i- 
veag de ex %cov xco\icov uaxa^eiv eg %r)v %a%QCda e\ieXXov 
©rifiaiOL \iexa xo egyov xo ev AevxxQOLg. xaxeXd-ovxeg de 
ov xa Ttdvxa eyevovxo dCxaLOt * %eQLXr\cp&evxeg de e%Lxr\- 
Qvxev6\ievoL AaxedaL\iovCoLg xal elQr\vr\v loCa %Qog av- 
xovg avev xov 'AQxddcov xolvov %Qa66ovxeg, ovxco dLCi 
xb deog xcov ®r\fiaCcov eg xr)v AaxedaL\iovCcov 6v\i\ia%Cav 
\iexefialovxo ex xov cpaveQov , xal xrjg MavxLVLxrjg %Qog 
'E%a\ieLVc6vdav xai ®r\{laCovg \id%r\g AaxedaL\iovCcov yi- 
vo\ievr\g 6\iov xolg AaxedaL\iovCoLg exd^avxo olMavxLvelg. 

11 xovxcov de v6xeQ0v dLacpoQa eyevexo Mavxivev6LV eg xovg 
AaxedaL\iovCovg , xal dit avxcov \iexe6xr\6av eg xo'A%a'C- 
%6v. xal 'AyLV xbv Evda\iC6ov fia6LXevovxa ev 2J%aQxr\ 
vlxco6lv dpvvovxeg xfj 6cpexeQa, vlxco6l de %Qo6Xap6vxeg 
'A%aLcb~v 6xQaxLav xaVAQaxov r)ye\iova eit avxf). Mexe- 
6%ov de xal %Qog KXeo\ievr\v xov eQyov xolg 'A%aLolg , xal 
6vyxa&elXov AaxedaL\iovCcov xr)v l6%vv. 'AvxLyovov de 
iv MaxedovCa &CXl%%ov xov TleQ6ecog jtaxeQa ext %alda 
STttXQOTtevovxog xal 'A%aLOlg eg xd \1dXL6xa ovxog e%Lxr\- 
deCov, dXXa xe eg xt\ir)v avxov Mavxtvev6Lv e%OLr\&r\, 

1*2 xal 6vo\ia xfj %6Xet {texe&evxo 'Avxtyovetav. Xqovco de 
v6xeQov Avyov6xov %Qog xfj dxQa xov *A%oXXcovog xov 
'AxxCov vav\ia%rj6eLV \1eXX0vx0g MavxLvelg e\ia%^6avxo 
6\iov : Pco\iaCoLg, xo de aXXo 'AQxa$Lx6v 6vvexd%\tr\6av 
'AvxcovCco, xax dXXo \iev, e\iol doxetv^ ovdev, oxl de ecpQO- 
vovv ol AaxedaL\i6vLOL xd Avyov6xov. Aexa de v6xeQov 
yevealg e$a6CXev6e %e AQQLavog , xal dcpeXcov Mavxivev6L 
xb 6vo\ia xb ex MaxedovCag eitaxxov anedcoxev av&tg 
MavxCvetav xaXel6&aC 6cpt6L xr)v tloXlv, LIBER VIII. 91 

16 IX. "E6xl cVe MttvtivavtiL vccog dntlovq \iuXl6xu Ttov 
xccxd \ie6ov xoC%cp dieLQyofievog- xov vccov de xfj uev 
ccyccX\id e6XLV *A6xXr]7tL0v , xe%vrj 'AXxtt[isvovg, xo de exe- 
qov Arjxovg eoxlv teQov xcci xcov TtuCdcov nQU%LxeXr]g de 
xa dydX\iccxa elQya6axo xqCxij \iexd' AXxccuevr]v v6xeQov 
yevea. xovxcov TteTtOLrjuevcc e6xlv eitlxcp fid&Qco Mov6cc 
xcci MaQ6vag ccvXcov. 'Evxav&a dvr)o e%eCQyu6xuL 6xr]Xrj 
TIolv^Log 6 Avxoqxcc. xcci xov \iev eTtLiivrj^&rj^oued-cc xcci 2 
iv xolg eitetxa, MuvxLvev6L de e6XL xcci aXXcc t£p«, x6 \iev 
HcoxrjQog z/tog, xo de^EitLdcoxov xaXov\ievov • eTttdLdovccL 
yd.Q dr) dyad-d cctnov dvd-QOJTtOLg. e6XL de xcci Alo6xovqcov 
xcci exeQCod-L Af]\nr\xQog xcci KoQr]g leQov • TtvQ de evxavd-a 
xuCov6l , 7tOLOv\ievoL cpQovxCdu \ir) Xd&r] 6cpC6LV tt%o6$e- 
6&ev. KttVHQccg %Qog xcp ftedxQcp vccov ed-ecc6d\ir]V' 77p«- 3 
%Lxekr]g de xa dydX\iccxu ccvxrjv xe xu\rr]uevr]v ev xtQovcp 
xcci 7tttQe6xco6ttg e%oCr\6ev 'A&rjvav xuVH^v %uZda"HQug. 
2. 77pog de xr\g r 'HQCcg xcp fico\icp xui 'AQxddog xdcpog xov 
KccXXL6xovg e6xC. xd de o6xu xov 'AQxddog e%rjydyovxo 
ex MdLvdlov %Qr]6\iov 6cpC6LV eXd-ovxog ex AeXcpcov 

"E6xl de MccLVttXCr] dv6%eC\ieQog, ev&u xe xetxccc 4 

AQxdg, dcp' ov dr) Ttdvxeg e%CxXr]6LV xuXeovxut. 
ev&a 6 eyco xeXouuL 6xeC%eLV, xai evcpQOVL ftvucp 
AQxdd cceLQtt\ievovg xccxdyecv elg u6xv eQCtvvov, 
ov xQCodog xcci xexQuodog xai %evxaxeXev%-og, 
ev&cc xe dr) xe\ievogxe %vr]Xdg t' 'AqxuSl xev%eLV. 
xo de %coqCov xovxo, evxtu oxdcpog e6xi xov 'AQxddog, xcc- 
7.ov6lv HXCov (3co\iovg. Tov d-edxQov de ov tcoqqco uvrj- 5 
\iccxcc 7tQor]xovxd e6XLV eg do^ccv, xo \Cev'E6rCu xuXov\ievr} 
xoLvrj, TteQicpeQeg 6%rjuu e%ov6w *Avxlv6y]v de ccvx6$l 
iXsyexo xeZ6%a.L xr)v Kr}cpecog ■ xcp de 6xrjXr] xe ecpe6xr]xe, 
xu.1 uvv t Q LTtTtevg e7teLQycc6\ievog e6xiv eni xfj 6xr\Xr]^ Tqv- 
Xog 6 Bevocpcovxog. 3. Tov ftedxQov de oitL6xtev vuov xe 6 92 APKAAIKA 

'AcpQodCzrjg enCxXrjOLV Zv\i\ia%Cag ioeLTtia xal dyaXuafol 
iXeCnezo * ro 8e inCyQaa\ia inl zcp fiddQco zr)v dvad-elOav 
zo ayaXua i8r\Xov d-vyazeQa sivac Ilaoiov NtxCTtTtrjv. zo 
de i£Qov xazeOxevaOavzo zovzo oi MavzLvelg V7t6uvr]ua 
ig tovg £%£ita zrjg o\iov PcouaCoLg iit 'AxzCcp vavua%Cag. 
ZJefiovOL 8e xal 'A&rjvav 'AXiav, xal ieQOv t£ xal ayaXua 

7 'A&rjvag iOz\v'AXiag avzoig. 4.'EvouCod-rj 8e xal 'AvzCvovg 
OcpCOLV dvaL &£og • vacov 8e iv MavzLveCa V£cotat6g iOtLV 
6 zov 'AvzCvov vaog. ovzog ionovddod-r] 7t£QLOOc5g Srj zi 
VTto fiaOLXicog 'AdQLavov. iyco 8e \iez' dv&QcoTtcov \iev ezc 
avzov ovza ovx ei8ov, iv 8e dydXuaOLV eiSov xal ev yQa- 
(palg. e%£L uev 8r) yiQa xal eziQco&L, xal iitl zcp NeCXop TtoXLg 
ACyvTtzCcov iozlv iTtcovvuog 'AvzCvov • ztudg 8e iv Mav- 
ZLveCa xaza zoLOvSe eO%r]xe. yivog r)v 6 'AvzCvovg ix (Bl- 
%-vvCov TtoXeoog) BLd-vvCag zrjg vneQ ZayyaQCov Ttozauov- 
ol Se BL&WL£Zg 'AQxdSeg zi eiOL xal MavzLV£lg zd dvcoftev. 

8 zovzcov evexa 6 (iaOLXevg xazeOzrjoazo avzcp xal iv Mav- 
ZLveCa ZLudg, xal zeXezrj ze xazd ezog exaOzov xal dycov 
iotLV avzco dLa ezovg Ttiuitzov. oixog di ioztv iv zcp yv\i- 
vaoCco MavzLvevOLV dydXuaza e%cov 'AvzCvov xal ig zdXXa 
ftiag d£,Log, XC&cov evexa olg xexoO\irjzaL^ xal aTtLdovzL ig 
zdg yQacpdg ■ ai 8e 'AvzCvov eColv ai TtoXXaC, AlovvOco 
udXLOza eixaO\iivaL. xal 8r) xal zr]g iv KeQaueLXCp yQa- 
cprjg, rj zo eQyov e%et zo 'A&rjvaCcov iv MavzLveCa, xal 

9 zavzr\g avzofti iozl \iCurjua. 5. MavzLvevOL 8e iv zfj 
dyoQa yvvaLXog ze elxcov %aXxrj, xal MavzLvelg xaXovOL 
ALOuiveLav 'AQxdSog, xal rjQcoov iozL IJodaQov • cpaol Se 
dnod-aveiv avzov iv zf t TtQog 'EitaueLVCovSav xal @r]fiaC- 
ovg ud%r]. yeveaig Se zqlOlv iuov TtQozeQOV \i£zi$£Oav 
zov zdopov ro inCyQa\iua ig dvdQa ditoyovov uhv ixdvov 
IIoddQov xal 6\icovvuov , y£yovoza dh xafr' rjXLxCav cog 

10 itoXLzdag rjdrj 'Poo\iaCcov \iet£LX)]cpivaL. IJodaQrjv 8' iii LIBER VIII. 93 

\lSi\iov zov u.Q%utov izCueov 01 MuvzLVstg Xiyovzsg cog uql- 
6tog \isv xul uvtcov xul toov 6v\iud%oov yivoito iv tfj 
ud%r\ rpvXog 6 &svocpcovtog, i%\ ds top TqvXoo Kr\cpL6o- 
doogog MaQa&covLog, ovtog ds tr\VLXuvtu 'A%r\vuCoLg 
itvyyavsv l%%uq%,cov, tQCtu de uvdQuyu&iug TIoduQr\ 
viuov6LV. 

X. 'Eg 'AqxuSCuv de tr)v uXXr\v slclv ix MavtLvsCag 
oSol- 6%o6u ds icp' sxu6tr\g uvtoov udXL6tu r)v ftiug a&u, 
i%i%eLUL xal zavza. lovzl ig Teyiav i6zlv iv UQL6teQu 
zr]g XeoocpoQOv %uqo\ zotg MuvtLvioov zei%e6L %coQiov ig 
zoov %%%oov tov 6qouov^ xul ov %6qqoo zovzov 6zddLov, 
evftu i%l zoj 'AvtCvop zov uyoovu ZL%-iu6LV. 2. T%eQ ds zov 
6zu8iov zo OQog i6zl zo ^AXy\6lov, 6lu zr\v uXr\v, cog cpu6L, 
xuXovusvov zr)v ( Piug, xul Ar\ur\tQog uX6og iv tcp oqsl. 
%uqu ds zov OQOvg zu s6%uzu zovno6SLdcovog i6ZL zov 2 
*I%%iov zo lsqov, ov %qo6co 6zudiov MuvzLVsiug. zu de 
ig to CeQOV zovto iyoo te uxor)v yQucpco xul o6ol uvr\ur\2> 
uXXol %eQi uvtov %e%oir\vtuL. to uev dr) CeQOv ro icp' 
r)ueov opxodour\6uto 'AdQiuvog fiu6LXevg, i%L6zr\6ug zolg 
iQyu£o\iivoLg i%6%zug uvdQug, cog ur\te ividoL ZLg igzo 
CeQov zo uq%ulov urjte zcov iQeL%ioov zl uvtov uetuxt- 
volzo' %iQL% de ixiXeve zov vuov 6cpag oCxodo\iei6fruL 
zov xulvov. zu de i% uQ%rjg zeo Tlo6eLdoovi zo CeQov zovzo 
'Ayuur\8r\g Xiyovtm xul TQOcpoovLog %0Lrj6aL, 6qvoov \vXu 
iQyu6u\ievoL xul uQ\io6uvzeg %Qog uXXr\Xu. i6odov ds ig 3 
uvzo SLQyovzsg uv%Qo6%ovg sqvuu usv %qo zr)g ioodov 
%qos(5uXovzo ovdiv, \iizov ds dLUZsivov6LV iQsovv, zd%u 
\iev %ov zolg zozs ayov6L zu ftstu iv ZL\ifj dst\iu xul tovto 
S6S6&UL vouC&vtsg, tu%u 8 1 av tL \istsCr\ xal C6%vog top 
uCtep. OaCvetut de xul Al'%vtog 6 r I%%6&ov \ir\te %r\dr\6ug 

;19 v%eQ tov \iCtov \ir\te v%odvg, diuxoipug de uvtov i6eX%-cov 
ig to leQov • xul %0Lr\6ug ov% o6lu itvcpXo6%r\ ts i\i%s6ov- 94 APKAAIKA 

tog sq tovg 6<p&aX\iovg avtcp tov xv\iatog, xa\ avtixa 

4 e%tka\Lpdvet to %Qecov avtov. 3. &akdoor\g de dvacpai- 
veoftat xviia ev tcp teQco tovtcp koyog eottv ao%alog • eot- 
xota de xa\ 'Aftr\vatot leyovOtv eg to xviia to ev dxQO- 
itolei) xa\ Kaocov ol MvlaOa e%ovteg eg tov &eov to 
leoov ov cpcovfi tfj e%t%C0Qia xalovOtv "Oooycoa. 'A&q- 
vaiotg \iev dr) Otadiovg itdXtOta etxoOtv dcpeOtr\xe tr)g 
%6Xecog r\ %Qog (DaXr\Qcp ftdXaOOa- cboavtcog de xa\ Mv- 
XaOevOtv eztiveiov Otadiovg oydorjxovta d%e%ov eotlv 
d%6 trjg %6Xecog • MavttvevOt de ex itaxQotdtcov te r) ftd- 
XaOOa dvstot xa\ excpaveOtata dr) xata tov &eov yvco\ir\v. 

5 ^.TleQav de tov CeQOv tov TloOetdcovog tQonaiov eOtt 
Xi&ov %e%otr\\ievov d%6 Aaxedatttovicov xa\ "Aytdog. Xe- 
yetat de xa\ 6 tQOJtog tr\g \id%r\g. to \iev de%tov el%ov ot 
Mavttvetg avtoi, OtQattdv te d%6 %dor\g r\Xtxiag xal 
OtQatrjyov %aQe%6\ievot IIoddQr\v, d%6yovov tQitov Tlo- 
daQov tov ®r\fiaCotg evavtia dycovtOaiievov. %aQr\v 6e 
OcptOt xal itdvttg 'HXetog ®QaOvfiovXog Alveov tcov 'laiit- 
6cov ovtog 6 dvr)Q vixr\v te totg MavttvevOt %Qor\yo- 

(3 Qevoe, xal avtog ocptOi tov eQyov \ieteo%ev. e%\ 6e tco 
evcovvitcp %av to aXXo 'AQxadtxov etdooovto' aQ%ovteg 
6e xatd %6Xetgte r)oav xal MeyaXo%oXttcov Avdtddrjg xal 
Aecoxv6r\g. 'AQatco 6e e%etetQa%to xal Xtxvcoviotg te xal 
\4%atotg ro \teOov. Aaxedat\iovtot 6e xal "Aytg e%e\etet- 
vav tr)v cpdXayya, cog tcov evavticov tco OtQatevitatt dv- 
tt%aQr\xotev ' to \teOov 6e "Aytg xal oC %eo\ tov (HaOtXea 

7 el%ov. "AQatog cVe d%6 Ovyxetitevov %Qog tovg 'AQxddag 
v%ecpevyev avtog te xa\ 6 Ovv avtco OtQatog ola dr) tcov 
Aaxedai\iovicov Ocpiotv eyxet\ievcov v%ocpevyovteg de 
d\ia to Ovvtay\ta Ocpcov r)Qe\ia e%oiovv \ir\voetdeg. Aaxe- 
6at\iovtot dh xa\ "Aytg vixr\v te r\l%t%ov , xa\ totg %sq\ 
roi' "AQatov evexetvto d&Qoot \idkXov ■ e^rjxoAov&ovv de LIBER VIII. 95 

6<pL6L XOL oC CiltO TCOV XSQV.TCOV, "AqUXOV KCil TT\V 6VV aVTCO 

OTQCittccv TQeyaad-cu \iiya dycovL6\ia r)yov\isvoL. "EXaftov 8 
T£ dr) xaza vcozov ysvo\isvoC 6<pL6LV oCAQxddsg^ xal ol 
20 AaxsdaLfiovLOL xvxXco%ivzsg zrjg ts aXXr\g 6zQazcdg to 
tcoXv drto(5dllov6L, xal fiatiLksvg s%s6sv "Aytg EvdauC- 
dov. &avrjvaL dh xal tov IIo6SLdcova d\ivvovzd 6<pc6LV 
s<pa6av oC MavTLVSlg , xal Tovds svsxa TQOTtatov i%otr\- 
6avT0 dvd\rr\\ia tco TIo6sLdc6vL. IIoXi\i(p ds xal dv&Qco- 9 
%cov cpovotg naQslvaL ftsovg i%oCr\6av \isv 060Lg Ta r\Qcocov 
i\iiXr\6sv iv IXCco %a&r\\LaTa , adsTat 6h vito 'A%r\vaCcov 
cog&soC 6cpL6LV iv MaQad-covL xal iv 2JaXa\ilvL tov SQyov 
\LSTa6yoLSV - ixdyXoTaTa ds 6 TaXaTcov 6TQaTog d%coXsTO 
iv AsXcpolg v%6 toi) &sov xal svaQycog v%6 daiLiovcov. 
ovtco xal MavTLVSv6LV stcstccl ovx dvsv tov IIo6sLdcovog 
to xQaTog ysvs6%-ac 6<pC6t. Ascoxvdovg ds tov MsyaXo- io 
koXltcov 6\iov AvSidd-rj 6TQaTr\yr\6avTog itQoyovov sva- 
tov 'AQXs6CXaov olxovvTa iv Avxo6ovQa Xiyov6tv oC'Aq- 
xddsg cog 1'6ol Tr)v Csoav Trjg xaXov\xivr\g As6%oCvr\g sXa- 
<pov %s%ovr\xvlav v%6 yr\Qcog- tt\ ds iXdcpco Tavvrj ipdXLOv 
ts sivaL Ttsol tov TQa%r\Xov, xal yQa\i\iaza sit\ zco tyaXCco, 

NsfiQog icov sdXcov^ 6V ig"lXcov r)v'Aya%r\vcoQ. 
Ovzog \isv dr) i%idsCxvv6LV 6 Xoyog sXacpov sivaL TtoXXco 
xal iXicpavzog \iaxQof)LCOTSQOv xrr\QCov. 

XI. MsTa ds to Csqov tov IIo6SLdcovog %coqCov v%o- 
di^sTaC 6s Sqvcov %Xr\Qsg, xaXoviisvov Ililayog' xal ix 
MavTM>sCag r) ig Tsyiav odog <piQSL d^d tcov Sqvcov. Mav- 
tlvsv6l ds oqol %Qog Tsysd.Tag sl6\v 6 %SQL<psQr\g ivTrj Xs- 
cocp6Qco (ScoLiog. 2. El ds d%6 tov Csqov tov IIo6sLdcovog ig 
aQL6TSQav ixzQa7tr)vaL &sXr\6SLag,6TadCovg ts rj^SLg \idXL- 
6Ta Ttov TtivTs xal inl tcov IIsXCov frvyaTiQcov d<pC%r\ rovg 
Tacpovg. TavTag <pa6\v oC MavTLVSlg \iST0Lxrj6aL iitl 6<pdg 
zd inl tco ftavaTco toi) TtaTQog 6vsCdr\ <psvyov6ag. Slg ydo 2 96 APKAAIKA 

dr) dcpCxsro r) MrjdsLa ig^IooXxov,, avrCxa iTte^ovXsvs rco 
UeXCa, rco SQycp {isv av\k,7tQaaaovaa rop "idaovL, rcp Xoyoo ds 
a7ie%&avonevr]. iitayyeXXeraL rov TLsXiov ralg ftvyarQa- 
atvoogrbv TtarsQa avralg, r]v i&eXooaLV , aTtocpavol vsov 
avrl ysQovrog jtaXaiov. xaraacpa^aaa ds orco dr) TQOTtcoQi 
xqlov raxQsa 6{tov cpaQndxotg iv XsjirjTL ityrjasv, olg ix 
rov XeprjTog rbv xqlov rbv s^o^isvov aQva i^yays t,oovra. 

3 IlaQaXa^i^dvsL rs dr) rbv FLeXiav xaraxoipaaa eifjrjaaL, xal 
avrbv ixofiCaavro al ftvyareQeg ovds ig racprjv stl iitL- 
rrjdsLOv. rovro r)vdyxaae rdg yvvatxag ig 'AQxadCav \ie- 
roLxijaaL, xal aTtoftavovaatg rd \ivrj\iara i%c6a&rj acpCa^v 
avxov- bvo^iara ds avralg 7tOLr\rr)g fihv e&eto ovdsCg, 
6aa ys ijtsXslzdtis&a r)\istg^ MCxcov ds 6 ^coyQacpog 'Aars- 
QOTtsidv rs sivat xal 'AvTLv6r\v inl ralg sCxbaLV avroov 
iitsyQaitsv. 

4 3. XcoqCov 6e 6voiia£6[i£vov <&oC£oov itEQl slxoaC Ttov 
aradCovg rcov rdcpcov iarlv ditcoreQco rovrcov **de (&oC£cov 
[ivrjad iarL XC&ov 7tSQi£%6\isvoi % xQrjjtldL , dvsyov dh ov 
TtoXv vTteQ rrjg yrjg. xard rovro r) rs bdbg \idXLara arevr) 
yCvsraL, xal rb \ivr)\ia 'AQrjC&oov Xeyovaiv slvaL Koqv- 

5 vrjrov dia rb oitXov iTtovo^iaa&svrog. Kard ds rr)v ig 
UaXXdvrLOv ix MavrLVsCag dyovaav TtQosX&ovTL cog TQtd- 
xovrd Ttov aradCovg^ TtaQrjxsL xard rovro ig rr)v Xecocpo- 
qov 6 rov IleXdyovg xaXov\nevov dQv\iog , xal ra iTtTtLxa 
rb 'Ad-rjvaCcov rs xal MavTLvicov ivravfta i\ia%eaavro 
ivavrCa rrjg BoLCorCag litTtov. 4. 'E%a\ieLvo6vaav dh aito- 
xtavslv MavTLVslg \iev V7tb Ma%aLQCcovog MavrLvecog cpa- 
alv dvdQog ' coaavrcog de xal AaxsdaL\ioviOL HTtaQTLarryv 
XeyovaLV elvaL rbv a7toxreCvavra'E7ta\iELVc6vdav , rC&sv- 

6 rat dh Ma%aLQCcova 6vo\ia xal ovtol too dvdQC. r O dh 
'Ad-rjvaCcov e%el Xoyog, 6\ioXoyovaL ds avroo xal ®r}fiatoL, 
TQco&rjvaL rbv 'E7ta\tSLV03vdav V7tb TqvXov • 7taQa7tXr)aLa6 i . LIBER VIII. 97 

de 6cpL6Cv icxi xa\ xd iv xfj yQacprj xfi xo eQyov i%ov6rj xo 
iv MavxcveCa. cpaCvovxac de ol MavxLvelg TqvXov \iev 
8rj\io6Ca xe ftdtyavxeg, xa\ evd-a e%e6ev ava&evxeg elxova 
i%\ 6xr\Xr\g cog avdgog ccqlGxov xcov 6v\i\id%cov ■ MayaL- 
QLcava 8e Xoycp \iev xa\ avxol xal ol Aaxe8aL\iovLOL Xiyov- 
6iv , eQycp 8e ovxe iv 2J%aQxr] Ma%acQCcov i6xlv ovdeCg, 
ov \ir)v ovde %aQa MavxLvev6LV , oxcp yeyova6LV cog 
ccvSql dyaftcp xtuaC. Slg 8e ixexQcoxo 6 ^E%a\ieLvc6v8ag, 7 
ixxo\jLL%ov6LV exL ^covxa ix xijg %aQaxd%ecog avxov. 6 8e 
xecog \iev xr]v %elQa e%cov i%\ xcp xQavuaxL ixakaL%coQeL 
xa\ ig xovg \ia%o\ievovg dcpecoQa, 6%o$ev 8e d%efike%ev 
ig avxovg cov6\ia£ov 2Jxo%r)v oleiteLxa, lafiovxog 8e i'6ov 
xov dycovog TteQag, ovxco xr)v %elQa d%e6%ev d%6 xov 
XQavuaxog, xa\ avxov dcpevxa xr)v t{jv%r)v e&aipav evxta 
6<pL6cv eyevexo r) 6v\i^oXrj. 5. Tcp xdcpcp 8e xCcov xe icpe- 8 
6xr\xe xal a6%lg i%' avxcp dQaxovxa e%ov 6a i%ecQya6\ie- 
vov. 6 \iev dr) OQaxcov i&ekeL 6rj\iaCveLV yevovg xcov 
H%aQXcov xakovuevcov eivaL xov 'E%auecvc6v8av. 6xr]kac 
8e et6LV i%\ xcp \ivrjuaxL, r) uev aQ%aCa xal i%CyQa\i\ia 
eyov6a Bolcoxlov, xr\v 8e avxrjv xe dve&rjxev : A8QLav6g 
fia6Llevg xa\ i%oCr\6e xo i%CyQa\i\ia xo i% avxfj. xov 8e 9 
E%a\LeLVc6vdav xav %aQ"Ekkr\6L 6XQaxr\yiag evexa ev8o- 
XL\nq6avxcov \1dh6xa i%acve6aL XLg dv , r) v6xeQov ye ov- 
8ev6g %OLr\6aLxo. Aaxe8ac\LovCcov \iev yaQ xa\ 'AfrrjvaCcov 
xotg r)ye\io6L %6kec6v xe d%Cco\ia v%r)Q%ev ix %akaLOv xa\ 
ol 6xQaxLc6xca cpQovrjuaxog xo l'6ov e%ovxeg- Qrj^aCovg 
de E%a\ieLvc6vdag d&vuovg xag yvco\iag xa\ akkcov dxov- 
ecv elcoxtoxag d%ecpY\vev iv ov %okkcp %Qcoxevovxag. 

6. Eyeyovec 8e xcp 'E%aueLVc6v8a uavxeCa %QoxeQOv jq 
exL ix dekcpcov %ekayog avxov cpvXa66e6ftaL. xa\ 6 \iev 
XQLrjQovg xe \ir) i%ipr)vaL \irjde e%\ vecog cpOQxCdog %Xev6aL 
delua ei%e • xcp de aQa Tlelayog 6qv\i6v xal ov %d\a66av 

PAUSAN. II. 7 98 APKAA IKA 

TtQoiXeysv 6 daCLicov. %cooia 6s xd oLtcovvLLa xal 'AvvCfiav 
v6xsqov xbv Kao%r]d6vL0v xal tcqoxsqov sxl 'A%r]vaCovg 

11 r]7tdxr]6sv. 'AvvCfia yccQ %Qr]6cLog dcpCxexo 7taQa"A(i[iCdvog 
cog aito%avcov yfj xaXvcp&r]6sxaL xr\ Al^v66\]. 6 llsv dr) 
7]X7tL^sv dQ%rjv xs xr)v 'PcoLcaCcov xa&aLQrJGsLV xal ofxade 
ig xr)v Ai$vr\v eitaveX&cov xsXsvxr]6stv yr]Qa xov (}Cov. 
(&XaLLLvCov 6e xov 'PcoLLaCov TtOLOVLievov 67tov6r)v eXslv 
£covxa avxov, dcpLXOLisvog TtaQa IlQ0v6Cav txsxrjg xal 
ancoG&slg vit avxov dvsitrjda xs STtl xov ZttTtov, xal yvLL- 
vco&svxog xov %Ccpovg XLXQco6xsxaL xov 6dxxvXov. tiqo- 
sX&ovxl 6s ol 6xddLa ov TtoXXa nvQSXog xs d%6 xov XQav- 
Lcaxog xal 7] xsXsvxr) XQLxaCco 6vvsfir] • xo 6s %coqlov sv&a 

12 aTts&avs xaXov6LV ol NLX0Lir]6slg ACfiv66av. 'AftryvaCoLg 
8s LidvxsvLca sx Acodcovrjg ZlLXsXCav r)X&sv olxC&lv r] 6s 
ov TtQQQCO t% TtoXscog r] ZLXsXCa Xocpog s6xlv ov Lisyag. 
6t 6s ov 6viicpQovr]6avxsg xo SLQr]iisvov sg xs vitSQOQCovg 
axQaxsCag 7tQor)%&r]6av xal eg xov EvQaxo6Ccov itoXsiiov. 
e%ot 6' dv xtg xal TtXeova xolg SLQr]iisvoLg soLXQxa aXXa 
e^evQelv. 

XII. Tov xdcpov 6s xov 'EitaiiSLVcovoa iidXL6xd Ttov 
6xadCov Lirjxog ALog dcps6xr]xsv lsqov eitCxXr]6LV XaQLico- 
vog. 'AQxddcov 6e ev xolg dQVLtolg eldlv al QQvg OLacpoQOL, 
%al xdg Liev TtXaxvcpvXXovg avxcov, xdg 6e cpr]yovg xaXov- 
6lv al XQCxaL 6e aQatov xov cpXoLov xal ovxco 6r\ xl 7taQe- 
%ovxai xovcpov , co6xe ait avxov xal ev &aXa66r] Ttotovv- 
xai 6r]Liela dyxvQaLg xal dcxxvoLg * xavxrjg xrjg dQvog xov 
cpXoLOv dXXoL xe 'Icovcov xaVEQ}xr]6Ldva% 6 xd eXeyela jrot-6 
t]6ag cpsXXov 6voLLa£ov6LV. 
2 'Eg Ms&v6qlov 6s tlqXlv lisv ovxsxl^ xcoLir]v ds sg 

xo MsyaXoTtoXtxLxov 6vvxsXov6av , eg xovto e6XL xo Me- 
&v6qlov ex MavxLveCag odog. 2. TtQoeX&ovxt de 6xadCovg 
tQLaxovxa TtedCov xe ovoLtxx^OLievov 'AXxtLLedcov xal vTteQ LIBER VIII. 99 

tov TtedCov xo oQog itixlv r) '06tquxCvu, iv de uvtco 67tr\- 
Xulov, eviJu coxY\6ev'AXxLuidcov, uvy)q tcov xuXovuivcov 
r\Qcocov. tovtov tov 'AXxLuidovTog frvyuTQl 6vyysvi6&UL 3 
Qialoi, cbg <&LyuXsig XiyovGiv , 'HQuxXiu. ag ds tjG&sto 
uvty\v 6 'AXxLuidcov tsxov6uv , iY.TL&Y\6LV u7toXovuivY\v 
ig to ooog, 6vv ds uvttj xul tov Ttuidu ov sxsxs- xuXov6l 
ds Al%uuyoQuv uvxov ol 'AQxudsg. uvuxXuCovxog 8s cbg 
s\skslto xov TtuLdog, xl66u r) oQVLg i%r\xovi ts odvQOui- 
vov xul UTteuLueixo xu xXuvuuxw xuC Ttcog 6 'HQUxXrjg 4 
iQ%6uevog xr)v odoi' xuvxy\v iitr\xov6s xrjg xC66r\g, xuC^ 
ivouL6e yuQ Ttutdog slvul xul ovx oQVL&og xov xXuv&uov, 
ixQccTtexo svd"v XYJg cpcovrjg- yvco^C6ug de uvxy\v ts sXv6sv 
u%6 tcov 6e6ucov xul xov Ttuidu uvs6co6uto. i% ixsCvov de 
r) 7tXr\6Cov %r\yr\ KC66u uito Tr)g oQVLftog ovouucleTut. 
3. Ts66uquxovtu de ccTto Tr\g %r\yr)g 6xuSlu ucpi6xY\xe ne- 
tqo6uxu xuXovuevov %coqCov MsyuXoitoXLTCov ds xul 
MuvTLvicov OQog i6xlv r) HexQ06uxu. 

'E%\ ds odoig Tuig xaxe^XeyuivaLg dvo ig 'Oq%ousvov 5 
sl6lv uXXul, xu\ xfj uiv i6TL xuXovuevov Au8u6xu§lov, 
ig iitOLsiTO Accdug ueXixr\v 6q6uov, xal %uq' uvxo lsqov 
'AQxiuLdog, xul iv 6s%lu xi\g odov yrjg %co\iu vijjrjXov 
Hr\vsX6itr\g ds slvul xucpov cpu6Cv, ov% ouoXoyovvxeg xu 
ig uvxy)v %0Lr\6sL xf\ ®e6%QcoxC$L 6vouu£ouivr\. 'Ev xuvxy\ 6 
uiv yi i6TL xf\ %oly\6sl i%uvi\xovxL ix TQoCug '08v66si 
Texeiv Tr\vHr\veX6%Y\v HtoXl%6q%y\v Ttuidw MuvTLvicov 
8e 6 ig uvty)v Xoyog Hr\veXo%Y\v cpY\6lv v%6 '08v66icog 
xuTuyvco6dsi6uv cog i%L6%u6T0vg i6uyuyotTO ig tov ot- 
XOV) xu\ U7t07tsucpiJei6av V7t uvtov, to usv TtuQuvxCxu ig 
AuxsduCuovu UTtsX&siv, %qovco 8e v6TeQov ix TY\g Htcuq- 
Tr\g ig MuvTCvetuv ueT0Lxr)6uL , xuC oi tov fiCov Tr\v Te- 
Xevx.r\v ivTuviJu 6vu($y)vul. 4. Tov Tcccpov de e%eTUL tov- 7 
►25tov TtedCov ov uiyu^ xul oQog i6Tiv iv tco nedCa, tcc 

7* 100 APKAAIKA 

SQEi7tcu ett MuvttveCug e%ov zrjg uQ%uCag • xuXeltuL de tb 
%coqCov tovto icp' r)[icov Jltohg. xutu de tb itQog uQxtov 
uvtrjg rtQoeX&ovtt bdbv ov [laxQav 'AXuAxo[ieveCug iozi 
itr\yr\. zrjg TLzokecog 6e pezu OzudCovg zQLtxxovtu xco^irjg 
te eQeCmu xukovyLevr]g MuLQug, ei drj ivtav&a xai {ir) 
ev tfj Teyeutcov itucpr\ • Teyeutuig yuQ rot> Xoyov ro eixbg 
xul ovMuvtivevOLV eitetui, Mulquv tr)v"AtXuvtog tiuqu 
Ocpiot tucpr\vuL. ta%a $' uv xai unbyovog trjg "AtXuvtog 
MuiQug eteQu Mulqu ucpixoLto eg tr)v Muvtivixr\v. 

g 5. Aeiitezui de ezi zcov bdcov r) ig 'Oq%oiisv6v, xud'' 

7]vzivu 'Ay%L0iu ze OQog xul *Ay%Coov [ivrjfia iozLV vrtb 
zov oQOvg zolg rtooCv. cog yuQ dr) ixo{iC£szo ig HlxeXCuv b 
Aiveiug, £0%s zulg vavoiv ig zr\v AuxcovLxrjv, xul rtbXscov 
ze 'AcpQodLOLudog xaVHztdog iyevezo oixtozrjg^ xal zbv 
rtuzsQU 3 Ay%Corjv xuzu rtQOcpuOLV drj zlvu rtUQuysvoybsvov 
ig zovzo zb %coqCov xal uvzo&l zov (ICov zfj zsXsvzfi %Qq- 
Oupevov s&utysv ivzuvd-w xal tb OQog zovzo urtb zov 

9 "Ay%Coov xuXovOlv 'Ay%ioCuv. zovzov de OwzeXovOlv eg 
TtCozLV AioXicov ol "IXlov icp r)(icov e%ovzeg, ovdupov zrjg 
OcpstEQug unocpaivovzeg {ivrjnu 'Ay%Coov. rtQog ds zov 
7 Ay%Coov zcp zucpcp iQsCrtLu ioztv 'AcpQodCzrjg lsqov^ xul 
MuvzLvecov oqoi, rtQog 'OQ%o{ievCovg xai iv zalg *Ay%L- 
oCatg eioiv. 

XIII. 'Ev 6s zfi %coqu zfj 'OQ%o{ievCcov, iv uqlOzsqlx 
trjg bdov vr}g urtb 'Ay%LOLcb~v, iv vrtzCcp zov oQovg zb lsqov 
iozt trjg 'TpvCug 'AQtepLdog ■ fieteott 6h uvtov xul Muv- 
tivevOt *** xu\ lsqsluv xui uvSqu lsqsu. tovtotg ov ^io- 62< 
vov ta ig tug jnjjag uXXu xui ig tu aXXa uyLOtsvsLV xufte- 
Otrjxe tbv %qovov tov (5Cov rtuvta, xai ovte XovtQu ovte 
dCuttu Xotrtr) xutu tu uvtu OcpCoi xuftu xui tolg rtoXXolg 
eOtCv, ovde ig oixCuv tiuqCuOlv uvdQog idLcotov. totuvtu 
oldu eteQu eviuvtbv xui ov rtgooco 'EcpeoCcov irtLtrfievov- LIBER VIII. 101 

tag tovg tfj 9 AQT£[iidi L6TicctOQccg tt\ 7 EcpeaCa yLVopevovg, 
xaXov[iivovg de v%6 tcov %oXltcov 7 Eoor]vag. tfj de *Aq%&- 
[u6l trj f T[ivCa xal Soqty\v dyovOLV ijtetetov. 

2. 'OQ%o[ievCoLg de r) TtQoteQa %6Xig i%\ oQOvg r)v 2 
axQa tfj xoQvcpfj, xal ayoQagte xal Tei%cov iQeC%ia XeC- 
itetai- tr)v de icp' r)[icov %6Xlv v%6 tov %eQCfioXov olxovOi 
tov aQ%aCov teC%ovg. d-iag de avtod-i a\ta %r\yr\ te , dcp 
r)g vdQevovtaL, xcdUoOeLdcovog iOTi xaVAcpQo8Ctr\g leQa m 
XCfrov 6e ta dydk^iata. %Qog Oe tt\ %6Xei %6avov iOTiv 
^AQte^iLdog' ZdQvtat de iv xedQcp [ieydXr\, xal tr)v &eov 
6vo[idclovOLV d%6 tr]g xedQOv KedQedttv. £coqoI de v%6 3 
tr)v %oXlv XC&cov eCol dLeOTr\xoTeg d%6 dXXr\Xcov, i%evr\- 
&r\oav cVe iv %oXi[ico %eOovOLV dvdQaOLV. olg tloI de Tle- 
Xo%ovvr\oCcov i%oXi[ir\Oav tcov dXXcov r) 'AQxddcov avTcov, 
ovt^ ijtLyQa^ifiata iitl totg tdcpotg ior\[iaLvev ovte ol 
'OQXonivtOL [ivr\[iovevovOtv. 

3."EOtl de djtavtLXQv trjg %6Xecog oQog TQa%v. to de 4 
vScoq to ix tov fteov dt« %aQadQag Qiov xoCXrjg [teta^v 
trjg te %6Xecog xal tov TQa%eog OQOvg xdteLCLV ig aXXo 
'OQ%o[ievLov jtedCov. to de TtedCov tovto [leyed-et [iev 
[liya, r« %XeCco di iOTLV avTov XC[ivr\. 'Iovtl dh e% 'Oq%o- 
[tevov xal OTadCovg %QoeXd-6vTL oOov TQelg r) [iev ev&ela 
i%\ TtoXtv Kacpvdv ayet^ itaQa Te avTr)v ty)v %aQadQav, 
627 xal [ieTa TavTr\v iv aQLOTeQtx TtaQa to vScoq to Xt[iLvd£ov 
r\ de hiQa tcov odcov dLafidvTL to vScoq to did tr)g %aQa- 
dQag qbov v%6 to TQa%v iotiv oQog. 4. Katd de tr)v ocJov 5 
tavtr\v %Qcotov [iev [ivr\[id iCttv^AQLCjtoxQdtovg^ og fiCa 
ttot£ r\C%vve Tr)v ieQ0V[ievr\v tt\ r T[ivCa &eco %aQ&ivov. 
MeTa de toi> ^AQLCjToxQaTovg tov tdcpov %r\yaC ti elct 
xaXov[tevat TeveZaL, xal d%e%eL tcov %r\ycov 6tddLa cbg 
e%td "A[LLlog %coqCov • %6Xlv de tr)v "A\jllXov %ote elvai 
XiyovOt. 5. Kata tovto av&tg to %coqCov dC%a r) odog te'[t- 102 . APKAAIKA 

vstai^ xal r) psv i%l Exvpcprjlov , 7] ds ig 0svs6v avxcov 
6 dysL. xaxd ds xrjv ig Qsvsov ixde^exaC 6e ogog • iv ds xco 
oqsl xovxcp 6vvd%xov6LV 'Oq%o\isvCcov xal (]>svsaxcov xs 
xal Kacpvaxcov oqol xrjg yfjg. avaxsivsi ds v%sq xovg 
OQOvg KQYjtivdg vi^rjkog • %sxQav KacpvaxLxr)v 6vo\idt,ov6L 
xov xQr\\ivov. Msxa ds tovg OQOvg xcov xaxsLksy\iivcov 
Ttokscov cpaQayZ xs VTtoxsixat,, xal cpsQSL 6V avxrjg r) ig 
0svs6v odog. xaxa \is6r]v ds %ov \idlL6xa xr)v cpaQayya 
vdcoQ avsiGiv sx %r\yf\g , xal i%l xco %sQaxt xfjg cpaQayyog 
KaQval %coqCov. 

XIV. (bsvsaxcov ds xo %sdCov xslxai \isv v%6 xalg 
KaQvatg, %Xsova6avxog de itoxs avxcp xov vdaxog xaxa- 
xAvG&rjvaC cpaOt xr)v aQ%aCav(I>svs6v, co6xs xal.icp' i)\icov 
6rj\isia iXsCitsxo i%\ xcov oqcov ig a i%ava$f\vaL xo vdcoQ 
XsyovGt. KaQvcov ds 6xddta %evxs dcps6xr\xsv rj xs"Oqv- 
^ig xaXov\isvrj xa\ sxsqov oQog UxCa&Lg '• vcp' sxaxsQco de 
i6xL xco oqsl fiaQa&QOv xo vdcoQ xaxads%6\isvov xo ix xov 

2 TtsdCov. 2. Td ds fiaQa&Qa ot (DeveaxaLxavxd cpa6LV sivat 
%SLQonoCr]xa , %0Lrj6aL ds avxa HQaxXsa xrjVLxavxa iv 
Osvscp TtaQa Aaovo\irj xfj 'A{icpLXQvcovog [irjxQi olxovvxa- 
ysvs6%ai yaQ 'AyicpLXQvcova ix Aaovoprjg ^AXxaCco xfjg 
rovvscog, yvvaL%6g QevedxLdog, xal ovx ix xr)g TIslo7tog 
Av6LdCxr\g. El ds 'HQaxXfjg aXrj&sl loycp %aQa xovg Os- 628 
vsdxag \istcpxrj6s, nsC&OLXO dv xtg OLCoyJfrsvxa ix TCqvv- 
ftog v%6 EvQv6&icog avtov ovx avxCxa igQfjfiag, %qo- 

3 xsqov de ig (Dsvsov dcpLXs6&aL. 3. Al& \is6ov de coqv^sv 
'HQaxlrjg xov $eveaxcov TtsdCov Qevpa sivat xco itoxa\icp 
xco 'OXfiCcp, 6v XLva 'AQodvLov 'AQxddcov xaXov6LV sxsqol, 
xal ovx "OlfiLOV. \ifjxog \isv xov oQvy\iaxog 6xddL0L itsv- 
xr\xovxd sl6l- pd&og #«, o6ov \ir) %e%xcoxog i6xtv avxov, 
xal ig XQLaxovxa xa^r\xet %6dag. Ov \ir]v xavxy ys sxt, 
xdxsL6LV 6 %oxa\iog^ alka ig xo Qsvpa a%e%coQr]6ev avfttg LIBER VIII. 103 

xo uQ%atov, xuxuXtTtcov xo ekvxQov xov 'HoaxXsovg xo 
eoyov. 

4. Tcov paod&Qcov 8e xcov ev xolg eiQr\\ievotg TteTtot- 4 
rj\ievcov oQeGiv uTtcoxeQco 7tevxr\xovxd Ttov 6xu8Cotg e6xlv 
rj nolig- olxt6xr]v 8e oi&eveuxut leyov6tv uv8qu uvxo- 
%ftovu elvai Oeveov. "E6xt 6e 6cpi6iv uxQOTtoltg u7toxo\iog 
Ttavxayoftev, xa \iev TtoXka eyovOa ovxcog, okCyu 8e uvxrjg 
xul co%vqcq6uvxo V7teQ u6cpuXeCug. evxavftv. ev xfj axQO- 
nolei vuog eOxiv ^A^rrvug e7tCxkr]6tv TQixcovCag • eQeCittu 
8e eXeCitexo avxov [iova. xul IIo6et8(ov %ulxovg e6xr\xev 5 
e%covv\juCav "IitTttog ■ dvu&eivut 8e xo uyuXpu xov IIo6ei- 
dcovog '08v66eu ecpu6uv u7tole6&ut yuQ ZitTtovg xa 
'08v66et, xal avxov yrjv xr)v *EXXd8u xaxd £rjxr]6iv eiti- 
ovxa xcov XitTtcov tdQv6u6d-ut \iev CeQOv evxuvd-u 'AQxeut- 
8og, xul EvQCmtuv 6voua6ut xr)v &e6v, ev&u xrjg &eveu- 
xtxr\g %coQug ei)Qe xug lintovg, dvu&eivut 8e xul xov 
Ilo6et8c6vog xo uyuXuu xov'lit7tCov. Tco 8V08v66ei Xe- 6 
yov6iv evQovxi xug Cititovg yeve6&ut oi xuxu yvcourjv ev 
%coqu xfi <Deveuxc5v e%etv CitTtovg^ xu%u7teQ ye xul xug 
fiovg ev xfj r)7teCQ<p xrjg 'I&dxrjg UTtuvxtXQv XQecpetv uvxov. 
xuC uot xul yQuuuuxu ol&evedxat 7tuQeC%ovxo eitl xov 
uydXuuxog yeyQupuevu xco pdd-Qcp, xov '08v66ecog 8r) xi 
7tQ06xuy\iu xotg 7totuuCvov6t xdg Cmtovg. 5. Tu uev 8r) 7 
uXXu enouevotg rjutv xcp ^eveuxcov Xoycp elxog 7tQ06e6xur 
xo 8e uyuXuu '08v66eu dvud-eivut xo %uXxovv ovx e%co 
7teCd-e6&ut 6(pt6tv ■ ov yaQ Ttco xoxe xov %uXxov xu uydX- 
uuxu 8td Ttuvxog r]itC6xuvxo eQyu6u6%-ut xufruTteQ e6$r\xu 
e%V(puCvovxeg. XQOTtov 8e o6xig r)v uvxolg eg xu %uAxa 
629eQyu6Cug, e8et%ev r\8r] \iot xov eg ZTtuQxtdxug loyov xd 
ETtl xov dydX\iuxog xov 'TTtdxov Zliog. /lte%euv 8e %ulxov 8 
TtQcoxot xul dydX\iuxu e%covev6uvxo 'Poixog xe QtluCov 
xa\ 0e68coQog TrjXexXeovg Zd\itot. 0eo8coQov 8e eQyov 104 APKAA IKA 

r\v xal r\ inl tov Xi&ov tr\g 6\iaQaydov 6cpQayig, r\v TIo- 
XvxQatr\g 6 UaLLOv tvQavvr\6ag icpoQei te td LLaXi6ta xal 
i% avtfj 7t£QL66c5g dr\ ti r\ydXXeto. 

9 6. Oev£atc6v dh ix tr\g dxQOitoXecog xatafiaivovti 

e6tviihv GtaOiov , £6ti dh £7il Xocpov LLvrJLLa 'icpLxXiovg 
dd^Xcpov t£ 'HQaxXiovg xal 'ioXdov TtatQog. 'ioXaov uihv 
dr) td TtoXXd r HQaxX£l 6vyxaLivuv Xiyov6LV 'EXXr\v£%' 
'icpLxXrjg dh b'loXdov itatrjQ, r)vixa i\ia%i6ato HQaxXrjg 
TtQog 'HXuovg t£ xal Avyiav tr)v TtQotiQav \id%r\v , tote 
VTto tcov naidcov itQc6frr\ tcov"AxtOQog, xaXovLiivcov 8h 
djto MoXivr\g trjg LirjtQog • xal r\8r\ xd\ivovta xollHIov6lv 
ol 7tQo6r\xovteg ig &£V£ov. ivtav&a dvr\Q Oev£atr\g av- 
tbv Bovcpdyog xal r) tov Bovcpdyov yvvr) nQc6\ivr\ 7t£QL- 
£L7tov t£ £V xal aTtod-avovta ix tov tQavLiatog iftatyav. 

lO*IcpLxX£L Lihv dr\ xal ig tode itL ivayCt,ov6LV cog tJqcol, 
7. &£cov dh tLticb~6Lv'EQ{irjv 0£V£atav LidXt6ta, xal dycova 
ayov6Lv"EQ\iaLa , xal vaog i6tLv'EQiL0v 6cpi6t xal ayaXpa 
Xifrov tovto i7toir}6£v dvrjQ^A&rjvaiog, Ev%£lq Evfiov- 
Xidov. 07tL6&£v di i6tL tov vaov tdcpog MvQtiXov. tov- 
tov 'Eqliov Ttalda dvai MvQtiXov Xiyov6LV "EXXrjv^g, 
r\VLO%£iv dh avtbv OivoLLaco • xal 07tot£ dcpixoLtb tLg llvco- 
\i£vog tov Oivo\idov tr)v ftvyatEQa^ 6 ll\v r\7t£iy£to 6 
MvQtiXog 6vv ti%vr\ tov OivoLidov tagimtovg^ o dh iv 
tcp 6q6llcp xbv \LVY\6tr\Qa, bnot£ iyyvg yivotto^ xatr\- 

11 xovtL%£V. e l7t7todaLi£iag 6h r\Qa \ihv xal avtbg 6 MvQtiXog, 
ig dh tbv dycova dtoXiicog e%cov VTtelxe xal r\VLO%et tcp 
OivoLidcp. tiXog dh xal dvacpavrjvaL tov Oivoitdov 7tQO- 
dotr\v cpa6lv avtbv V7ta%$ivta OQxoLg, cog ov vvxrcc o 
niXoty \iiav ( l7tJtodaLieia 6vyyevi6&at 7taQr\6et. 'AvaLLL- 
iLvr\6xovta ovv tcov oqxcov 6 niXoip i^i^aXev ix trjg vecog- 
f&eveatat dh roi; MvQtiXov tbv vexQov ix$Xr\%ivta vno 
tov xXvdcovog Xiyov6tv dveXoLievoL fi-dipaL, xalvvxtcoQ LIBER VIII. 105 

SOxcttcc itog ivayi%ov6iv avtco. "E6ti de 6 TLikoty drjkog ov 12 
nokkrjv tiva naQankev6ag %dka66av, dkkd o6ov dnb tov 
'Akcpetov tcov ixfiokcov ig tb inivetov tb 'Hkeicov. ovx dv 
ovv to ye nikayog tb MvQtcoov dnb MvQtikov toi) Eq- 
fiov cpaivotto xexkr\\iivov , aQ%6\iev6v ts dnb Evfioiag 
xal TtaQ ' *Ekivr\v eQrj\iov vrj6ov xa&rjxov ig tb Aiyalov 
dkkd \iot doxov6tv Evpoicov ot td aQyjala \ivr\\iovevovteg 
eixbta eiQrjxivat kiyovteg dnb yvvaixbg MvQtovg tcp 
nekdyet yeyovivai tb ovo\ia tcp MvQtcpcp. 

XV. (frevedtatg de xal 4tf\irjtQ6g iattv teQOV inixkrj- 
Ctv 'Ekev6tviag , xal dyovGt tfj &e<p teketrjv, td 'Ekev6tvi 
dQcopeva xaX naQa GcpiGt td avtd cpaGxovteg xa%e6tr\- 
xivac d(ptxi6$at yaQ avtotg Nabv xatd \idvtev\ia ix 
/iekcpcov , tQitov de dnoyovov Ev\ioknov tovtov eivai 
xbv Naov, JlaQa de tr)g 'Ekev6tviag tb Uqov nenoirjtat 
IIitQco\ia xakov\ievov, kid-ot dvo r\Q\io6\iivot stQog dkkrj- 
kovg \ieydkot. dyovteg de naQa etog rjvttva teketrjv \iei- 2 
£ova 6vo\id£ov6t, tovg ki&ovg tovtovg tr\vtxavta dvoi- 
yovGi , xal kafiovteg yQa\i\iata i£ avtcov e%ovta ta ig tr\v 
teketr\v xal dvayvovteg ig inr\xoov tcov \1v6tcov xati- 
ftevto iv vvxtl av&tg tfj avtfj. Qysveatcov de oida tovg 
nokkovg xal 6\ivvvtag vneQ \1eyi6tcov tcp IIetQc6\iatt. 
xal ini%-r\\ia in avtcp neQtcpeQig i6tiv , eypv ivtbgAr]-^ 
\1r\tQ0g 7tQo6co7tov KtdaQiag • tovto 6 veQevg neQt&ipevog 
tb %Qo6conov iv tfj \iei£ovt xakov\iivr\ teketfj Qafidotg 
xatd kbyov dr\ tiva tovg vno%ftoviovg naiei. Oeveatcov 
6i i6ti koyog, xal nolv r\ Naov, dcpixi6$ai xal ivtav&a 
Ar\\ir]tQa nkavco\iivr\v 0601 de &eveatcov olxcp te xal 
Zeviotg idi^avto avtr\v, tovtotg td o6nQta r\ ftebg td 
dkka, xva\iov de ovx edcoxi 6cpi6i. Kva\iov \iev ovv icp 4 
otco \ir) xad-aQov elvat vo\ii^ov6tv o6nQtov , e6ttv leQog 

S\in avtcp koyog- ot de tcp c&eveatcov koycp de%d\ievot tr)v 106 AVKAAIKA 

&eov, TQL6avXr\g xal <4a\jLL&dXr\g , e%0Lr\6avT0 \iev Ar\~ 
\jtr\TQog vabv ®e6\iiag v%b tco ooei Tr\ KvXXr\vr\, xate6trj- 
6avT0 de avtfj xa\ teXetr\v^ r\vtiva xa\ vvv ayovGiv. 6 de 
vabg ovtog trjg 0e6\iiag GtadCovg nevte \idXL6Ta %ov xa\ 
dexa aitcoteQG) trjg %6Xecog. 

5 2. 'Eg de neXXr\v7\v ex (beveov xa\ eg Alyeioav iovti 
'A%aLcov %6Xlv , itevte %ov %QoeXr\Xv%oTL xa\ dexa Gta- 
diovg'A%6XXcovog e6ti Jlv&kov vaog- eQeCitta de eleiTteto 
avxov \iova xa\ ficopbg \ieyag Xi&ov Xevxov. evtavd-a eti 
%a\ vvv 'A%oXXcovl Qeveatat xa\ 'AQteyudt &vov6iv, f HQa- 
xXea eX6vta~HXtv tb leQov Xeyovteg %otr\6ai. 3. "Egtl de 
avto&t xa\ rjQcocov \ivr\\iaTa , o6ot 6vv 'HQaxXel 6tQateCag 
i%\ 'HXeCovg \ieta6%6vteg ovx d%e6co&r\6av olxade ix trjg 

6 \id%r\g. ted-a%tat de TeXa\icbv \iev eyyvtata tov %OTa\iov 
xov 'AQoavCov, a%coteQco \ilxqov r\ e6tt tb CeQov tov 
'A%6XX(ovog, XaXxcodcov de ov %6qqco xQr\vr\g xaXov\ievr\g 
Olv6r\g. tbv \iev dr) 'EXecprjvoQog tov Ev(loev6LV eg 3 'lXtov 
i)yr\6a\ievov xa\ tbv Atavtog te xa\ TevxQOv, tovtcov 
\iev tovg %ateQag ovx cc%ode%atto av ttg iv tovtco %e6elv 
tco dycovt. %cog \iev yccQ dv 6vve%eXd($eto r HQaxXel tov 
eQyov XaXxddcov , ov %QoteQOv ett d%oxtelvaL 'A\icpL- 
tqvcov xa\ \iaQtVQeltaL xa\ %L6teveLV d%La e6tLV ev @r\- 

7/tatg; %cog de TevxQog SxL6ev dv 2JaXa\ilva ev Kv%qco 
%6Xlv \ir\devog, cog dve6tQeipev ix TQoCag, ixfiaXovtog ix 
rr)g otxeCag ; tig d' av i£,r\Xa6ev aXXog %Xr)v 6 TeXa\icbv 
avTov; drjXa ovv i6t\ XaXxcbdovTa ov tbv i| Evfioiag 
xa\ TeXa\icova ov tov AlyLvr\TY\v e%\ 'HXeiovg HQaxXel 
\ieTe6%r\xevaL Trjg 6TQaTeiag- 6\jl(6vv\iol de e%L(pave6LV 
dvdQeg acpave6TeQ0L xa\ ecp r)\icov ht xa\ tqv a%avTa eyi- 
vovto 6\ioicog %qovov. 

8 4. QeveaTaLg de %Qog to 'A%aixbv to 6\ioqov ov xa& 

$v oqol Trjg yrjg ei6iv , dXXa %Qog \iev HeXXr\vr\v 6 xaXov- 63 LIBER VIII. 107 

asvog TIoQivag^ %Qpg 8s xr)v AlysLQaxLV xo i%' "Aqxs\ilv. 
'Ev 8s avxcov <&svsaxcov xf\ %coqo. \isxd xo lsqov xov 'A%6X- 
Xovog xov TLvxtCov ttQorfesig xs ovx i%i %oXv xai ivxog 
s6r\ xrjg 68ov xrjg i%i xb oQog dyov6r\g xr\v KQa&iv. iv 5 
xovxco xcp oqsl xov %oxa\xov xrjg KQa&tdog si<5iv al %r\yaC- 
QSlds ig &dXa66av TtaQa Alydg^ sQr\\iov xd iit i\iov %co- 
qCov, xd 8s italaioxsQa ^Ayaicov %oXlv. *A%6 xovxov 8s 
xaXslxaL xov KQa&Ldog xai sv 'ixaXCa %oxa\iog iv yfj xf\ 
BqsxxCcov. iv 8s xfi KQad-idu xco oqsl UvQcovCag lsqov 
i6xtv 'AQXS\iL8og • xai xd sxl aQ%atoxsQa TtaQa xrjg &sov 
xavxrjg i%r\yovxo ^AQyslot %vq ig xd AsQvala. 

XVI. Ex 8s Osvsov %Qog y\Xlov lovxl dvC6%ovta oQOvg 
i6xlv a%Qa Tsqovxslov, xai xaxd xavxr\v 686 g ■ Qsvsdxaig 
8s oqol TtQog Exv\icpaXCovg xrjg yr\g xovxo i6xt x6 Tsqov- 
xslov. xov FsqovxsCov 8s iv aQL6xsQa $La xrjg cpsvsaxLxrjg 
odsvovxL oqy\ (psvsaxcov i6xl TQCxQ-qva xaXov\isva, xai 
sidiv avxo%L xQr)vaL XQslg ■ iv xavxaLg Xov6aL xs%ftsvxa 
( EQ\ir)v al %soi xo oQog XsyovxaL vvpcpaL, xai i%i xovxco 
xdg %r\ydg isQag 'Eq\iov vo\iC£ov6lv. 2. Tqlxqi\vcov 8s ov 2 
TtoQQCo dXXo i6xiv oQog 2Jr\%Ca, xai Al%vxcp xcp 'EXdxov 
Xsyov6LV ivxav&a ysvs6%-aL xr)v xsXsvxr)v ix xov ocpscog, 
xaC ol xai xov xdcpov s%oCr\6av avxo&L • ov yaQ old xs r]v 
6cpC6LV ig xo 7tQ06co cpsQSLV xov vsxqov. Tovxovg ov 'Aq- 
xddsg xovg ocpSLg yCvs6&aL xai icp' r\\icov sxl iv xcp oqsl 
cpa6Cv, ov \jbivxoL TtoXXovg ys, aXXd xai \idXL6xa 6%a- 
vCovg ■ dxs yaQ xov sxovg xo TtoXv vsLCpo\isvov xov oQOvg, 
ol xs d%oXr\cpftsvxsg xcov cpcoXscov ixxog v%6 xr\g %tovog 
dLacp&sCQOvxaL, xai r]v %qoxsqov xaxacpvyovxsg xv%co6lv 
ig xd cpaXsd, o[icog r\ %icov {iSQog xl avxcov d%6XXv6LV, 
dxs xai ig avxd xd cpcoXsa xa%LXVov\isvov xov xqv\iov. 
Tov ds xov Al%vxov xdcpov 6%ov8f\ \idXL6xa i&sa6a\ir\v, 3 
oxl iv xolg ig Tovg 'AQxd8ag s%s6lv s6%sv r '0\ir\Qog Xoyov 108 APKAAIKA 

xov AtTtvxov Ltvr\itaxog. s6xt llsv ovv yrjg %ootta ov Ltiya, 
XC&ov xQi\7tldt iv xvxXcp 7t£Qt£%6\L£vov 'Ollyjqoo ds\ 0^633 
yaQ sldsv d^LoXoyooxsQov Ltvr\LLa, sCxoxcog 7taQ£%£tv slisXXs 
fravLta, stzsI xaVH(paC6xov tbv %oqov ini tfj 'A%LXXicog 
ccGnCdi SiQyaa^isvov slxd%£t %oqoo ^datddXov 7totr\d-ivxL, 

4 6ocpoot£Qa ov d-£a6a{t,£vog. Tdcpovg dh d%Covg ftavLiatog 
iTti6td\n,£vog TtoXXovg dvolv i% avttov iTtLLLvrj^&fooLLaL, 
tov ts iv f AkixaQvoc6a xai iv tfj f E($QaCoov. 6 llsv dr) iv 
r AXixaQva6c3 Mav6(6X(p $a6iXsv6avti r AXtxaQva6soov Tts- 
7toCr\tat^ ii£y£&&g ds ovtoo dr\ tC i6ti \iiyag xal ig xata- 
6xsvr)v TtSQCfiksTttog trjv 7ta6aV) oo6ts xaVPooLLaloL \Lsyd- 
Xoog drj tt avtov %-avLLa%ovtsg td TtaQa 6(pC6tv iTttcpavr) 

5 \tvrj\iata Mav6ooXsta 6vo\id%ov6tv \ 'EfiQaCotg ds r EXivr\g 
yvvatxog i7ti%ooQCag tdcpog i6xiv iv TtoXst EoXvLtOLg, r\v 
ig £da(pog xatiftaXw 6 r Poo\iaCoov j5a6tksvg. \is\irj%dvrjxao 
dh iv too xd(p(p xr)v ftvQav, oLtoCoog itavxi ov6av xoo xdcpoo 
kt&CvrjV, lly\ 7tQOX£QOv dtavoCys6^at^ Ttoiv av r)ttiQav ts 
dsi xai coQav to hog iitaydyrj tr)v avtrjv tots ds V7t6 
llovov tov \irj%avrj\iatog dvot%dsl6a xai ov TtoXv im- 
6%ov6a 6vv£xXu6^r\ dt 6XCyy\g. tovtov ithv dr) ovtoo • tov 
dh aXXov %qovov dvol%at TtstQOOLLSVog dvoC%atg llsv ovx 
«V, xatd%sig dh avtr)v 7tQ0t£Q0v fiia%6\i£vog. 

XVII. M£ta dh tov Alnvtov tov tdcpov OQog t£ vil>r\~ 
Xotatov oqoov toov iv 'AQxadCa KvXXr\vr\ xlxlEqllov KvX- 
Xr\vCov xat£QQt\i\L£vog vaog i6ttv iiti xoQV(pr]g tov oQOvg. 
drjXa ds i6ttv dno KvXXr)vog tov 'EXdtov too ts oqsl to 
2 ovoLta xai r) i%CxXr\6Lg ysysvY\iisvr\ too $£(p. tolg ds dv- 
d-QOJTtotg to aQ%al0V) 07to6a xai r\Lt£lg xatatiad-£lv idv- 
vr\ftr\Lt£v, to6ad£ r)v d(p' obv ta %6ava iitotovvto , £$£vog, 
xv7taQt66og, al xidQOt, td dQViva, r) (Llkat,, 6 Xcotog- 
too dh r EQLLrj t<pKvXXr\vC(p tovtcov ithv dno ovdwog, d"6ov 
dh 7t£7totr\LL£vov to dyaXLid i6ttv. oxtco dh sivaL Ttodoov LIBER VIII. 109 

334 fiuXLOtu uvtb sixd^o^sv. 3. nuQs%staL ds xul ^uvfiu tOL- 3 
ovds r) KvXXr\vr\- xoOGvcpoi yuQ ol oQVLftsg oXoXsvxoi 
slOlv iv uvtf ( . ol 8s VTtb BoLcotcov xuXov\isvol ysvog aXXo 

TtOV tl SLOLV OQV&OV, OVX CO0LXOV . UStOVg [ISV OVV OVO- 

tiu£o[isvovg xvxvCag [idXLGtu ioLXOtug xvxvco Xsvxotr\tu 
oldu iv HltivXco dsuodiisvog Ttsol Xi[Lvr\v xuXoviisvr\v 
TuvtdXov - vg 6e dyQLOvg Xsvxovg xul uQxtovg tcov@Qu- 
xicov Xsvxdg r\dr\ nov xal uvdQsg ixtrjouvto idLCotUL. 
Xuyco de xul sXucpOL, ro iisv Al$vxov &qs'{iliu ol Xuyco 4 
sIolv ol XevxoC' iXdcpovg de iv e PooLir\ Xevxug sldov te xul 
idcov fi-uv^u i%OLY\Ou\Lr\v, OTtoftsv ds r\ tcov r\7tsiQcov ovOul 
r\ vrjOLCOTLdeg ixouio$r\Guv , ovx iitrjXfrev iQSOd-ut uoi. 
tdds liev r)ulv XsXs%d-co tcov iv KvXXr\vr\ xoGGvcpcov evexu, 
dog iir) tolg Qrjd-elOLV ig tr)v%Qouv uvtoov U7tLOtoir\ iir\bsig. 

4. "E%etuL de uXXo oQog KvXXr\vr\g XsXvdoQSu^ ev&u 5 
evQcov %sXcovr\v e EQLii\g ixdelQUL tb &r\Qiov xul uzt uvtfjg 
XeyetuL 7tOLr\OuG%UL Xvquv. ivtuv%u QeveutULg xul JJsX- 
Xr\vevOLV oqol tr\g yrjg slGl, xul tov oQOvg tcov XeXvdo- 
gecov ol 'A%caol tb TtXiov viicovtuL. 

5. Ex <&eveov de iovtL inl eoneQug xul r)Xiov dvGcicov 6 
r\ Liev uQLOteQu tcov bdcov ig tioXlv uyeL KXeitOQu, iv 
de&u 6e iitl Ncovuxqlv xul tb vdcoQ trjg Htvyog. tb uev 
6r) uqxulov r) NcovuxQLg txoXlGllu r)v 'AQxddcov , xal uitb 
trjg Avxuovog yvvuLxbg tb ovollu eiXr\cpeL- tu ds icp r)uoov 
iQsimu r)v, ovds tovtcov tu noXXu hi drjXu. tcov ds iQsi- 
Tticov ov TtoQQco xQr\Ltvog iOtLV vipr\Xog' ov% stSQOv 6' 
ig tooovtov dvr\xovtu vipovg oldu. xul vdcoQ xutu tov 
XQr\{ivov Gtd&L - xuXovOl 6Y'EXXr\veg uvtb vdcoQZtvyog. 

XVIII. Elvul 6s tr)v EtvyuHoiodog psv iv&soyoviu 
7tS7toir\xsv , 'HGLodov yuQ dr) snr\ tr)v Ssoyoviuv siolv ol 
voui&vGL , 7tsjtOLr\\isvu ovv iotlv ivtuv&u 'Slxsuvov &v- 
yutsQU tr)v Evvyu, yvvulxu ds uvtr)v slvul HuXXuvtog. 110 APKAAIKA 

ioLXOta dh %e7tOLr\xevai xovxotg xal Aivov cpa6iv i\iol de^Sl 
i%cXeyo\iivcp %avtd%a6cv icpaiveto tavtd ye elvac xi$- 

2 dr\Xa. 'E^L^ievidrjg de 6 Kgr)g eivai \ihv xal ovtog frvya- 
tega 'Slxeavov tr)v Zltvya i%oir\6e, 6vvoLxeiv dh avtr)v 
ov ILdXXavtL, dXXd ix neigavtog "E%idvav texelv^ o6tig 
dr) 6 neioag e6ti, \xdXi6ta dh trjg Utvybg tb bvo\ia ig tr)v 
%oir\6LV iitei6r\ydyeto r '0\ir\gog. iv \iev ye'Hoag i%oir\6ev 

OQXCO, 

J 'l6tco vvv tode yala xal ovgavbg evQvg vxeQ&ev 

y.a\ tb xateL^6\ievov ZJtvybg vdcog. 
Tavta [ihv dr) i%oir\6ev cog dv idcov ig tb vdcog trjg Etv- 
ybg 6td£ov ftovXetai de xal iv xataXoycp tcov \ieta Tov- 
vicog TitaQr\6icp %ota\icp gelv tb vdcoQ d%b trjg ZJtvyog. 

3 i%oir\6e dh xal iv "Aidov vdcoQ elvai, xal 'A&r\va tbv Aia 
ov tieiivrj^&ai cpr\6iv oti 6l avtr)g 'HgaxXia e6co%ev ix 
tcov EvQv6&icog d&Xcov 

Ei ydg iycb tode r\d)\ ivl cpge6l %evxaXi\ir\6LV, 
evte \ilv eig 'Atdao %vXdgtao %QOv%e\ityev 
i% 'EQefieVg a^ovta xvva 6tvyegov 'Aidao 
ovx av v%e\icpvye Ztvybg vdatog ai%a geed-ga. 

4 2. Tb dh vdcog tb d%b tov xgr\\ivov tov %aga tr)v Ncova- 
xqlv 6td%ov i6%i%tei \ihv %gcotov ig %itQav vtjjr\Xr\v^ 
die^eXd-bv dh did tr\g %etgag ig tbv Kgd&LV %ota\ibv 
xdteL6L • ftdvatov dh tb vdcoQ cpegec tovto xal dv&Qc6%co 
xal aXXcp ^cpcp %avti. XiyetaL dh otL yivocto %ote oXe&gog 
d% avtov xal aityv, ot tov vdatog e%L0v %gcotov. %q6vco 
dh v6teQov iyvco6&r\ xal ei dr\ tc aXXo %Q06e6ti tcp vdatc 

5 tcov ig &av\ia r\xovtcov. r 'TaXog \iiv ye xal xgv6taXXog 
xal \LOQQLa xal o6a i6tlv av&Qco%OLg aXXa Xi&ov %olov-§§ 
{ceva, xal tcov 6xevcov td xeQa\iea, ta \ihv v%b trjg Htv- 
ybg toi) vdatog QiqyvvtaL ■ xegdtLva dh xal o6ti'Cva 6idr\- 
Qog te xal %aXxog^ hi dh pokLfidog te xal xa66iteQog xal LIBER VIII. • 111 

aQyvQog xai ro r]XsxrQOv V7tb rovrov 6r t 7tsraL rou vdarog. 
rb de avrb [isrdXXoLg rolg TtaGi xai 6 %Qv6og Ttsvov&s- 
xaCrot ys xaftaQsvsLV [ys] rbv %qv6ov ditb rov lov r) rs 
%oii\rQia iiaQrvg s6rlv 7] As6($Ca xai avrbg 6 %Qv6og siti- 
6sCxvv6lv. "Edcoxs ds ccQa 6 d-sbg rolg \1dX16ra ditSQQL^- 6 
psvoig xQarstv ro3v VTtsQYjQxorav rfj do%r]. rovro \isv yaQ 
rd iiaQyaQa, a7t6XXv6$a.L itscpvxsv vitb rov o^ovg ■ roiJro 
6s rbv ddd{iavra XC&cov ovra i6%vQorarov rov rQayov 
xararrjxsL rb al\ia. xai dr) xai rb vScoq ov dvvarat rr]g 
Ervybg bitXr)v XitTtov $ia6a6$ai \lovk\v , dXXd s\ifiXr]\tsv 
xars%sraC rs vit avrr)g xal ov dtSQyd^sraL rr)v OTtXrjv. 
Ei 6s xai 'AXs^dvdQOV rov ^LlCit7tov 6vvs'j5r] rr)v rsXsv- 
rr)v 6td rov cpaQ\idxov ysvs6%-at rovrov , 6acpo5g \isv ovx 
olda, Xsy6\isvov 6s otda. 

3/TjtsQ 6s rr)v NcovaxQLv 0Qr] rs xaXov\isva'AQod- 7 
vLa xai 67tr]XaL0v s6rLV sv avrolg. sg rovro dvacpvyslv ro 
67tr\laL0v rdg ftvyarsQag rdgTlQoCrov \1avsC6ag Xsyov6LV, 
ccg 6 MsXd\i7tovg %v6Catg rs djtOQQrjroLg xai xa&aQ\iolg 
xarr\yaysv ig %coqCov xaXov\isvov Aov6ovg. rov \isv dfj 
OQOvg rcov 'AQoavCcov <$svsaraL ra itoXXa svs\iovro' ol 6s 
iv OQOLg r\6r] KXsLroQCcov sl6lv ol A0V60C. txoXlv \isv 6rj s 
Ttors sivaL Xsyov6L rovg Aov6ovg, xai 'Ayr]6CXag dvr)Q 
Aov6svg dvrjyoQSvd-r] xsXrjrL lititcp vlxcov , or£ 7tQcorr]v 
i%i ralg 6sxa srCds6av 7tvd-La6a'A\i(pLxrv6vsg - rd 6s scp 
7]{io5v ovds sQsCitLa srL XsL7t6\isva t)v Aov6c5v. rdg 6s 
637 ftvyarsQag rov IlQoCrov xarr\yaysv 6 MsXd\ntovg sg rovg 
Aov6ovg Kai r]xs6aro rrjg \iavCag sv 'AQrs\it6og lsqoj- Kai 
ait sksCvov rr)v "AQrs\iLV ravrr]v r H\iSQa6Cav KaXov6LV 

OL KXSLrOQLOL. 

XIX. Efal ds rLvsg ysvovg \isv Kai ovrou rcov 'AQKa- 
dav, ovo\ia ds 6cpL6L KvvaL^aslg^ ot xai sv'OXv\i7tCarb 
ayaXua avsfrs6av rov ALog, xsQavvbv sv ixarsQa s%ovra 112 APKAJIKA 

rfj %uQi- ovtov ol Kvvcu&aels t£OOccqccxovtcc cctccotsqo 
tov ** OTccdioig \idXXov oixovoc, xaiGcpLGLV iv ccyooa 7t£- 

7toir\VTai \L£V frSCOV /3c5ftOt , 7t£7tOL7}TCCL &£ 'AdQLCCVOV fiaGL- 

2 Xicog £lxoov. tcc dh pdXLOTa rjxovTa ig \ivrj\ir\v ^lovvOov 
iOTiv ivTavfta ffooV, xal £OQTr)v coqcc ayovOc %£L[ioovog, 
iv r) ll7ta aXrjfoniJLevoL avdQ£g fg aysXr\g (iocov TavQov, 
ov av ocpLOiv inl vovv avtog 6 &sog TtOLrjGrj^ ccqcc^vol 
xo\iHIovol 7tQog to lsqov. GvGia ycsv TOLavTrj GcpiGL xa- 
%sGTr\xs • 2. 7tr\yr\ di £Otlv avTo&L vdaTog ipv%Qov , dvo 
pafoOTa aTto tov aOTSoog cc7tooT£Qoo OTadioLg, xal vtisq av- 

3 Trjg TtlaTavog 7t£(pv7cvla. og d' av VTto «wog xaTaG%STOV 
kvOOr] rJTOL sXxog r) xal akloog xivdvvov svQr t Tac^ to v6coq 
ol TtivovTL lafia - xal "AXvooov tovSs £V£xa ovoycdlovGL 
tr)v %r\yr]V. xal ovtco cpaivocTO av 'AqxccGl to (isv TtQog 
Qosvsco vdooQ, o ZTvya ovo^ccIovGlv , i% dv^Qoonov 
Ov\icpOQa dv£VQr}iLivov , r) dh 7tr\yr) r) iv Kvvat%-a£vGLV 

4 dya&ov ovGa dvTiQQOTtov tco <ix£l 7tr\\iaTL. 3. Au7t£TaL dh 
ix 0£V£OV toov odoov , a r i £lGl TtQog r)Xiov dv6\ioov, t« iv 
aQLOT£Qa. avTr\ dh r) bdog dyu \isv ig KlsiTOQa^ xa%r\xsL 
ds TtaQcl tov * HQaxXiovg to £Qyov, o tco TtOTapco Q£V\ia 
i7toirjG£v dvaL too 'AQoavioo. TtaQa tovto r) odog xaTUGLV 
inl %ooQiov AvxovQiav , xal £Gtl <2>£V£aTaLgr) AvxovQia 
7tQog KlHTOQiovg oqol Tr\g yrjg. 

XX. IlQO£kft6vTcov dh Gzadiovg cog 7t£VTr\xovTa £#638 
AvxovQiag inl tou Addoovog dcpL%r\ Tag 7tr\ydg. rjxovOa 
ds obg to vcJcoq to fo{ivd£ov iv Trj Q£V£aTLXrj, xaT£Q%6\i£- 
{iov ig Tft fiaQa&Qa t« iv Tolg oq£Glv , ccvuolv ivTav&a 
xal 7tOL£l Top AddoovL Tag 7tr\ydg. tovto pw dr) ovx £%oo 

GaCpCOg £L7l£LV) £LT£ OVTOOg £LT£ dXloOg iGTLV £%OV ' 6 61 

Addoov TtoTapoov toov iv 'EkkddL vdcoQ 7taQS%£TaL xdXfa- 

Gtov, £%£l dh xal dkkoog ig dv&Q007tovg cpr)\ir}v [Adcpvrjg 

2 T£ £iv£xa] xal rd ado\i£va ig xr)v Adcpvrjv. Tov Xoyov dh LIBER VIII. 113 

xov ig Adcpvr\v xa ^ev * * HvQiag xolg olxov6lv inl 'OQOvxrj 
%oxa\itp TtaQLfj^LL^ Xeyexat de xal aXXa xoLtxde VTtb 'Aqxcc- 
dcov xal 'HXeicov. Oivo\idcp xcp dvva6xev6avxL iv TIi6r\ 
AevxtTtTtog r)v viog. ovxog iQa6ftelg Adcpvr\g 6 AevxtTtnog 
ix \iev xov ev&eog \ivcoLievog yvvalxa e%eLV a7teyivco6xev 
avxr)v axe aitav xo ccqGsv yevog cpevyov6av • 7taQe6xr\ de 
oC xoLOvde ig avxr)v 6ocpL6\ia. exQecpev 6 AevxLTtTtog xo- 3 
\ir\v xcp 'AXcpeLcp- xavxr\v oia dr) TtccQ&evpg 7tXe\d\ievog 
xr)v xo\iy\v, xal i6d-rjxa ivdvg yvvaLxeiav , dcpixexo cog 
xr)v Adcpvr\v , iX&cov 8e Oivo\idov xe eXeyev elvaL %-vyd- 
xr\Q) xal cbg 6vv$r\Qav i&eXoL xfj Adcpvrj. r 'Axe 6e eivat 
Ttv.Q&evog voyLL&iievog, xal xdg dXXag V7teQ(5e()X.r\\ievog 
TtaQxtevovg yevovg xe d^Lc6\iaxt xal 6ocpia xf\ ig xd xvvrj- 
ye6La, TtQog de xal xfj &eQa7teia 7teQL66fj %Qco\ievog, ig 
cptXiav L6%vQav §7tdyexaL xr)v Aacpvr\v. Ol de xbv 'AnoX- 4 
Xcovog eQcoxa ig avxr)v adovxeg xal xdde iitLXeyov6LV, 
'AitoXXcova AevxiitTtcp ve\ie6rj6aL xfjg ig xbv eQcoxa evdai- 
\10viag. avxixa de i7teftv\JLr\6ev iv xco Addcovt r) Adcpvrj 
xal al XoLTtaX TtaQ&ivoL vr\%e6%aL, xal xbv AevxLTtTtov 
a7todvov6LV axovxa- idov6at de pv TtaQ&evov xolg xe 
dxovxioig avxbv xal iy%eLQLdioLg xv7txov6at diicpxreLQav. 
xavxa \iev dr) ovxco Xeyov6t. 
39 XXI. Tov Addcovog 6e xcov Ttrjycov a7ti%et 6xddLa 
£%r\xovxa r\ KXeLXOQicov TtoXig ■ r) de bdbg r) ditb xcov %r\ycov 
xov AaQcovbg i6xtv avXcov 6xevbg %aQa xbv 'AQodvLOV Tto- 
xa\iov. TtQog de xf\ %6XeL dLa(3r\6r\ %oxa\ibv xaXov\ievov 
KXeixoQa. ixdidco6LV ovv 6 KXeixcoQ ig xbv 'AQodvLOv, ov 
TtXeov xrjg TtoXecog 6xadiovg d%e%ovxa e%xd. El6\ de i%ftvg 2 
iv xcp AQoavicp xal ccXXol xal ol TtotXLXiaL xaXov\ievor 
xovxovg Xeyov6L xovg TtotXLXiag cpd-iyye6&aL xi%Xr\ xfj 
oqvl&l ioLxbg. iycb de ayQev&evxag aev eldov , tp&eyyo- 
liivcov de r\xov6a ovdev xaxapeivag TtQog xcp7toxa\jLCQ xal 

PAUSAN. II. 8 114 AVKAAIKA 

ig r)kiov 8v6\idg, ote 8r) (p&iyysoftca \idh6ta ikiyovto 
ol l%&vg. 

3 2. Tfj 8e KkectOQicov Ttoket tb \iev ovo\ia aitb tov 
Ttacdbg iti&rj tov 'A^avog, oixeltaL d' iv 6\iakcp, xvxkcp 
8e oqt) 7ieQci%ovtd ictiv ov \ieydka. KXeitOQioig cVe CeQa 
td i%Lcpavi6tata Ar\\ir\tQog , tb 8YA6xkr\7tLOv, tQitov 8e 
iativ EikeL&viag*** elvat, xal dQL&\ibv izoir\6ev ovdiva 
i% avtolg • AvxLog 8e '£lkr)v aQ%aioteQog tr)v r)hxiav^ Ay\- 
kioig v\ivovg xal dkkovg 7totr\6ag xal ig Eikeiftvidv [ts], 
evkivov te avtr)v dvaxaket, 8r\kov cog tf\IIe7tQco\iivr\ tr)v 

4 avtr\v, xal Kqovov TtQetifivtiQav cpr\6lv eivai. KkeitOQioig 
8e xal AioGxovqcov xakov\iivcov 8e ®ecov Meydkcov iatlv 
CeQov, o6ov ti66~aQa d%e%ov 6tddta djtb trjg Ttokecog, xal 
dydk\iatd i6tiv avtolg %akxd. 3. TLeitoir\tai 8e xal inl 
OQOvg xoQvcprjg 6tadiotg tQidxovta ditcotiQCO trjg Ttokecog 
vabg xal dyak\ia'A%-y\vag KoQiag. 

XXII. 'Eitavdyet 8e 6 koyog \ie inl Ztv\icpr\kov xaiftii 
iitl tovg Qeveatcov xal Utv\icpr\kicov oQOvg tb 6vo\iat,6- 
\ievov reQovtetov. Utv\icpr\kLOL 8e tetay\iivoL \iev ov 
\ietd 'AQxd8cov eti etoiv, dkk' ig ro 'AQyoXtxbv 6vvte- 
Xov6l, \ieta6tdvteg ig avto id-ekovtai- yivovg 8e eivat 
6cpdg tov y AQxd8cov td eitr\ \iaQtvQet td *0\ir\QOv, xalb 
Etv\i(pr\kog 6 otXL6tr\g dnoyovog r)v tQitog 'AQxddog tov 
Kakkt6tovg. Aiyetat 8e i% aQ%rjg etiQcod-L oiXL6d-rjvaL tr)g 
2 %coQag xal ovx ig tr)v icp' r)\icov Ttoktv. 2. 'Ev 8e tfj 2Jtv\i- 
cpr\kcp tfj aQ%aia Tt\\ievov cpa6iv oixr\6aL tbv Ileka6yov, 
xal "HQav vnb tov Tr\\iivov tQacprjvat tovtov^ xal avtbv 
feQa tfj &ecp tQia l8Qv6a6&aL xal i%Lxkr\6eLg tQelg in 
avtfj &e6%-aL, TtaQ&evcp \iev ett ov6t\ IJatdi' yr\\ta\iivr\v 
8e tco AiX ixdke6ev avtr)v Tekeiav 8Leve%&et6av 8e icp 
otcp 8r) ig tbv Aia xal i%avr\xov6av ig tr)v Utv\i(pr\kov 
covo\ia6ev 6 Tr\\ievog Xr\Qav. tdSe \ievv7tb 2tv\Kpr\kicov 


LIBER VIII. 115 

Xsy6\isva olda ig tr)v ftsov • 3. *H 6s sy r)\icov nolig tcov 3 
\isv SLQr]\iivcov ovdsv, aXXa ds si%s to6ads. sGxiv sv tr) 
Ztv\icpr]XCcov Ttrjyrj , xal d%6 tavtr]g vdcoQ f3a6iXsvg 'A6ql- 
avog KooivftCoig rjyaysv ig tr)v %6Xlv. iv ds trj Utv\i- 
(prjXco %SL\icovog lvsv coqlx XC\ivr]v ts ov \isydXrjv r) %r]yr) 
xal a% avtr)g %ota\iov %olsl tov EtVLi(pr]Xov iv %sqsi 
ds %QoXL\Lvd£sL \lsv ovdsv sti^ %ota\c6g ds avtCxa sOtlv 
d%6 tr]g Ttrjyrjg. ovtog ig %a6\La yrjg xdtSL6LV 6 7tota\i6g, 
dva(patv6\isvog ds avd-Lg iv tfj 'AQyoXCdL \LStafidXXsL to 
6vo\ia, xal avtov dvtl 2Jtv\LCpr]Xov xaXov6LV 'EQaolvov. 
4. 'E%\ ds tco voatL tco iv Xtv\L(pr]Xcp xati%SL Xoyog oqvl- 4 
&dg itot s av^QOcpdy ovg i% avxco tQacprjvaL' tavtag xa- 
tato%sv6aL tdg oQVLftag 'HQaxXrjg XiystaL. HsC6avbQog 
ds avtov 6 Ka\tLQSvg d%oxtslvaL tdg oQVL&ag ov (pr\6LV, 
aXXa cog jpocpco xQOtdXcov ixdLCO^SLSV avtdg. yrjg ds tr]g 
'AQaficov r) SQrj\iog %aQS%staL xal dXXa &r]QCa xal oQVL%-ag 
xaXoviiivag £tv\L(pr]XCdag, Xsovtcov xal TtaQddXscov ov- 
'^Xdsv tt r)\iSQcotsQag dvd-QCOTtOLg. AvtaL tolg i%\ dyQav av- 5 
tcov acpLXVov\isvoLg i%L%itavtaL , xal tLtQco6xov6C ts tolg 
Qa\icps6L xal d%oxtsCvov6LV. o6a \isv dr) %aXxov xal 6Ldr]- 
QOV Cp0Q0V6LV dv&QCO%OL, C)LatQV%C06LV al oQVLftsg' r)v 
ds i6&rjta (pXotvr]V %a%slav %Xs%covtaL, td QaiLcpr] tcov 
2tv\icpriXCd(ov v%6 tr)g i6&r]tog s%staL trjg (pXotvr]g, xaftd 
xal %tiQvysg oqvC^cov tcov \llxqcov %Q06i%ovtaL ta i^co. 
AvtaL \iiysftog \lsv xatd ysQavov sl6lv ai oQVL&sg, ioCxa6L 
ds l$s6l , Qa\Lcpr] ds aXxLiicotsQa cpiQ0v6L xal ov 6xoXLa, 
co6%sq ai IfisLg. El iisv dr) xal ai xat iiis oQVL&sg aVAQa- § 
$lol tcov iv 'AQxadCa %ots oqvC&cov to ovocia, sidog ds ov 
to avto ixsCvaLg s%ov6lv, ovx oida • si ds tov %dvta aicovcc 
xatd td avtd iiQa^L xal dstolg xal 2Jtv\t(pr]XCdsg sl6\v 
0QVL%sg, 'AQapLOV ts slvaC \iol d-Qs\i\ia ai OQVL&sg avtca 
cpaCvovtaL^ xal dvvaLto dv %sto\iivr] %ots d%6\iOLQa i% 

8* 116 APKAAIKA 

avroov eg 'AQxadiav dcpLxea&aL i%\ Urviicpr\Xov. r T%6 fihv 
dr) tc5v 'Aoaftcov aXXo xi %ov i% aQ%r\g xaXolvxo av xal ov 
Zxvii<pr\Xideg- xov 'HQaxXeovg de r) d6%a xal xo *EXXr\VL- 
xov %qo xov fiaQfiaQixov rerL\ir\\ievov e\evixr\aev cogxal 
rdg iv rf\ eQrjiicj rfj 'AQaficov Erv\i<pr\Xi8ag xal e%l r)\icov 

7 ovopd&a&aL. b.'Ev Urv\i<pr\Xcp de xal leQov^AQre^tdog 
eanv aQ%alov Urviicpr\Xiag • ro de dyaXiia \6avov e<5n xd 
%oXXd i%i%Qvaov. %Qog de xov vaov rcp oQocpco %e%OLr t - 
\ievai xal ai Urv \icpr\Xideg ei<5lv oQVL&eg- aacpcog \iev ovv 
%aXe%6v r]v diayvcovai TtoreQOv %vXov %oir\\ia r\v r\ 
yvijjov, rex[iaLQO{ievoig de r)\ilv icpaivero elvai %vXov iidX- 
Xov rj yvjpov. eial <5h avro&L xal TtaQ&evot Xid-ov Xevxov, 
axeXr\ de acpLaiv iarLV OQvi&cov , e<5rd<5L <Te 6%L<5$e rov 

8 vaov. 6. AeyeraL de xal icp r\\icov yevea&aL &av(ia xol^ 
ovde. iv Uxv\icpr\Xcp rrjg 'AQreiiLdog rrjg Urviicpr\Xiag rr)v 
eoQrr)v rd re aXXa r)yov ov a%ovdf n xal rd ig avrr)v xa- 
%earr\xora v%eQe^aLVOv rd %oXXd. ia%eaovaa ovv vXr\ 
xard tov $u.Qa% , QOv ro arocia^ r) xdrecaLV 6 %ora\iog [og 
iarLv 6 UrvLicpaXog] dvelQye iir) xaradvea&aL ro vdooQ, 
Xiiivrvv re 6aov i%\ rer Qaxoaiovg aradiovg ro %ediov acpiay 

9 yevead-aL XeyovaL. &aal de e%ea$aL &r\Qevrr)v dvdQa 
iXdcpcp cpevyovar\, xal rr)v \iev ig xo xeXpa XeaftaL, xov deQ 
dvdQa xov ftr\Qevxr\V i%axoXov$ovvxa v%6 tov $v\iov 
xaro%LV xr\g iXdcpov vr\%ea&aL- xal ovroo ro fiaQa&QOV 
rrjv re eXacpov xal i%' avrf\ tov dvdQa v%ede%aro. rov- 
roLg dh rov %oraiiov ro vScoq i%axoXov&rjaai cpaatv, 
coare eg r\\ieQav Urv\i<pr\XioLg e^rjQavro d%av tov %ediov 
ro XL\ivdt,ov xal d%6 rovrov rr) 'AQreyiLdL rr)v eoQrr)v 
cpLXorL\iia %XeovL ayovaL. 

XXIII. Merd 8e Erv\Lcpr\Xov iarLv'AXea, avvedQiov 
\iev rov 'AQyoXLXoii \iere%ovaa xal avrr\, "AXeov <Te xov 
'Acpeidavrog yevead-aL acpiacv d%ocpaivovaLV oixLaxrjv. LIBER Vm. 117 

0scov dh Lsga ccvto&l 'AQts^iLdog iatLv 'Ecps6Cag xal 'Afrq- 
vdg^Akiag, xal Alovv6ov vaog xal dyak\ia. tovtcp TtaQa 
itogUxtiQELav soQtrjv ayovo*L, xal iv Alovv6ov tfj soQtfj 
xata \idvtsv\ia ixAskcpcov \ia6tiyovvTaL yvvaixsg, xafta 
xal ol HitaQtLatcov scprjpOL TtaQa tfj 'OQ&Ca. 

2. 'Edrjlcocja ds iv tcp koycp tcp ig OQ%o\i£vCovg cog % 
TCQCota \ihv TtaQa trjv %aQadQav iotlv r) svfrsla, to aito 
tovtov dh iv ccQLCjtsQa tov vdatog tov kL\ivdt,ovtog. iv dh 
tco Ttsdicp tcp Kacpvcov TtETtoCrjtat yrjg %copa, 6l ov ditSLQ- 
ystaL to vdcoQ to ix trjg 'OQyo\iEvCag \ir) sivat Kacpvsv6LV 
(iXdpog tfj ivsQyco. Katd ds to ivtog tov %co\iatog TtaQS- 
\el6lv vdcoQ akko, Ttkrjdst \ihv o6ov ts sivat notauov, 
xatSQ%6u£vov dh ig %a6\ia yrjg ccvel6lv av&Lg TtaQa Nd- 
6ovg xakov\iivag ' to dh %coqCov Ev&a cxvsl6lv 6vo\idt,staL 
'Psvvog - dvatslkav dh ivtavd-a to vdcoQ to dito tovtov 
naQS%EtaL 7tota\iov aivaov TQayov. 3. to dh 6vo\ia s'6tt $ 
\ihv drjkov a%6 Krjcpicog tov 'Akiov tfj %6ksL ysyovog, 
6vo\Ldt,s6&aL dh avtrjv cpcovfj tfj 'AQxddcov Kacpvag ixvs- 
vCxrjxs. cpa6l 6h oC Kacpvslg td dvcoxfsv ix trjg 'Attixrjg 
jSivaL %coQag, ixfikrjd-ivtsg dh v%6 Alyicog s% 'A&rjvcov ig 
AQxadiav cpvyElv xal ixitaL yEvoiiEvoL Krjcpicog olxrj6ai 
l msivtctv&a. To \ihv dr) %6kL6\ia i%\ tov TtsdCov tco %£QatL 
oqcov ovx dyav viprjkcov %aQa Tolg %o6Cv i6ti- Kacpvd- 
Tatg dh LSQa ftscov IIo6SLdc6v6g i6TL xal i%Cxkrj6LV Kvaxa- 
krj6Cag 'AQT£\LLdog. e6tl oh avTolg xal OQog Kvdxakog, 4 
sv&a iitiTELOv t£k£tr)v dyov6t tfj 'AQti\iLdL. okCyov dh 
V7tEQ tr)v tioIlv %rjyrj tiiatt^ xaliTtltfj %rjyfj%kdtavog 
iisydkrj xal svsLdrjg Tticpvxs- xakov6t dh avtrjv Msvs- 
katda, Msvikaov 6tQatov d&QOL^ovTa ig TQoCav dcptxi- 
6&ai ts ivTavd-a xal inl tfj Ttrjyfj trjv 7t?.dtavov cpvtsv6at 
kiyovtEg' icp rj\icov 6h xal tr)v nrjyrjv xatd tavtd tfj Ttka- 
tdvcp xakov6L Msvskatda. 4. El dh 'Eklrjvcov tolg koyoig 5 118 APKAAIKA 

S7to\isvov xtttecQL&yLYi6a6&ca dsl \is 07to6a divdQcc 6cocc sxl 
xccl xsd-rjXoxa Isiitsrav^ 7tQS6fivxccxov {ihv r) Xvyog i6xlv 
ccvxcov r) iv xcp Ua[iCcov Ttscpvxvla lsqco "HQag, {isxa ds 
u.vxrjv r) iv ^codcovrj dQvg , xal iXccCcc xs rj iv 'AkqotioXsi 
xccl r) TtttQa ArjXCoLg- xqCxcc ds svsxcc aQXccLOxrjxog vs[iolsv 
ccv xfj ddcpvrj xfj TtttQtt. acpCc5LV ol Uvqol • xcov ds ccXXcov r) 

TtXttXttVOg S6XLV CCVXrj TtttXttLOXttXOV. 

6 5. Kcccpvcov 6s dcpe6xrjxev o6ov 6xddL0v KovdvXea 
%coqCov, xccl 'AQXSfiLdog dX6og xccl vccog s6xlv ivxav%a 
xccXovfievrjg KovdvXedxLdog xo ccqicclov • \iexovo\Ltt6%fjvccL 
8s S7tl ttlxCtt xrjv %-sov cpcc6L xoLccvxrj. TtatdCa tcsqI xo lsqov 

%ttC£oVXCC, ttQL&{l6v d£ CCVXCOV OV \LVr\\L0VSV0V6LV, S7t£XV%S 

xccXcpdCcp, drj6ccvxa ds xo xaXcpdtov xov dydX^iccxog %sq\ 

7 xov XQtt%rjXov insXsysv cog ditdyyptxo r) >f AQXS)jLLg. cpcoQtt- 
6ttvxeg 6e o{ Kcccpvstg xd Ttotrjd-evxcc vito xcov TtcctdCcov 
%axaXsvov6LV ccvxd • xccC 6cpL6L xccvxcc SQytt6tt{ievoLg s6s- 
7ts6sv eg xdg yvvcclxccg vo6og, xd iv xfj ycc6XQL tiqo xoxe- 
xov xs&vscoxcc ixfidXXe6d-aL , ig o r) Ilvd-Ccc d-d-^ttL xs xd 
TtccLoCcc ttvslits xccl svccyC^SLV ccvxolg xccxd sxog • ttTto&ccvelv 
ydQ ccvxd ov 6vv dCxrj. Kcccpvslg ds %olov6l xd xs rcAAa644 
sxl xccl vvv xccx ixelvo xo \idvxev\icc^ xccl xrjv iv xcclgKov- 
dvXecccg &sov, tcqo6slvccl ydQ xccl xode sxl xco %Qrj6\ico 
cpcc6C, xccXov~6lv' A7ttty%o^evrjv i% ixeCvov. 6. 'AveX&cov 
de ix Kcccpvcov o6ov 6xccdCovg sjtxd irii Nd6ovg xccXovyii- 
vccg Xttxccprj6rj ■ Ttevxrjxovxa ds TtQoeX&ovxL vcvxo&sv 6xcc- 
dCovg s6xlv 6 Addcov. dLafirj6rj xs dr) xov Ttoxccuov, xccl 
irii dQvpov dcpC^rj Zoqcovcc dcd xs 'AQyscc&cov xccl Avxovv- 
xcov xakov{ievcov xcci Xxoxdvrjg. ccys.L pev dr) 6 Uoqcov 

9 xrjv ejtl Wcocpldog- %-rjQCcc de otrog xe xccl o6ol dof^tot xolg 
'AQxd6LV bIg\v ttXXoi 7tttQe%ovxttL xo6dde , dyQCovg vg xccl 
ccQxxovg xccl %eXc6vccg {ieyC6xttg psys&SL • XvQccg dv Ttoirj- 
6cclo i% ccvxcov %sXc6vr t g'lvdLxrjg Xvqcc 7taQL6ov\isvccg. xov LIBER VIII. 119 

EoQcovog de TtQog tolg 7tsQa6tv eaxi \ievTldov xcourjg igsi- 
TtLa, sial de ov TtoXv aTtcoxeQCO xaXovuevat ZslQac oqol 
deKksLTOQioig xfjg %coQag TtQog WcocpLdiovg sialv aiEslQai. 
XXIV. Wcocpldog de ol uev cpa6LV oixL6xr)v ysvsGfraL 
WcocpLda xbv "AQQcovog xov 'EQvudv&ov xov *AQi6xa xov 
HaQ%aovog xov IJsQLCprjxov xov Nvxxiuov • xolg ds s6xlv 
SLQr]{isva ftvyaxsQa l Fcocpi8a slvaL Edv&ov xov 'EQvudv- 
&ov xov 'AQxddog. xdde uev ovv ovxco xaxa xr)v 'AQxd- 
dcov ig xovg (5a6LXsag s%sl uvrjurjv ' 6 6e aXr]&e6xaxog xcov 2 
Xoycov s6xlv "EQvxog xov iv ULxavia dvva6xsv6avxog 
Ttalda sivat xr)v y?cocplda, r) *** ig xbv oixov ovx rfeiov, 
xaxalsixsL dh s%ov6av iv xr\ ya6xo\ TtaQa AvxoQxa , %svco 
usv ovxl avxov, xaxoLXOVvxL ds iv tioXsl Orjyia^ tiqo de 
xov Q>r]yscog xrjg ^a6LXsiag 'EQVudvftcp xaXovusvr]- iiti- 
XQacpsvxsg 8s avxo&L 'E%scpQcov xal IlQ6\ia%og ( HQaxXsovg 
xs ovxsg xal xr\g yvvaLxbg xrjg ULxavrjg [isxsd-svxo xfj &r]- 
yia xb ovo\ia Wcocplda d%b xrjg [irixQog. %'E6xl ds xal Za- 3 
Q^oxvv&icov xfj axQOTtoXsL *Pcocplg ovo\ia, oxl vav6lv ig xr)v 
vrj6ov i7tsQaLc6d-r] TtQcoxog xal iysvsxo oixL6xr)g dvr]Q Wco- 
qptdtog, Zdxvvd-og 6 AaQddvov. UsLQaicov \isv dr) 6xa- 
dioLg i6xlv ditcoxsQco XQtdxovxa r) Wcocpig • TtaQa 8e avxr)v 
o xs 'AQodvLog Ttoxaubg xal bXiyov aTtcoxsQco xrjg TtoXecog 
'EQV[iav&og qsov6lv. e%eL 8e xag 7tr]yag 6 'EQvuav&og iv 4 
oQei AayLTteia- xb de OQog xovxo ieQov eivaL Ilavbg Xeye- 
xaL' elr] d' dv xov oQOvgxov 'EQVudv&ov \10LQar) Ad\i- 
TteLa. i7toir]6e oY'0\ir]Qog cog iv Tavyexcp xe xaVEQvudvd-cp 
*** %-r]Qevxr)g ovv*** xr)g Aau7teiag 6 'EQVuavfrog, xal 
AQxadiav dLe!~eX&cbv iv de%La \iev xb OQog e%cov xr)v 0o- 
kor]v, iv aQL6xeQa Se TtdXtv @sl7tov6av %coQav , xdxeL6tv 
ig xov AXcpeLOV. AeyexaL de cog'HQaxXrjg xaxa 7tQo6xay\ia 5 
EvQvafreGiQ TtaQa xcp 'EQVudv&cp Q-r]Qa6eLev vv ueye&eL 
xal aXxfj roi)g aXXovg V7teQr]Qx6xa. Kv\iatoL de oliv 'Otil- 120 APKAJIKA 

xotg 6v6g odovtug avaxst\i£vovg %uqu 6cpi6tv iv 'A%6X- 
Xcovog Ceqco Xoycp \isv Xsyov6tv cog oC odovtsg vog eIev 
tov 'EQV\iuv&iov , tco Xoyco ds uvtcov ovd' i% oXiyov \ii- 

6 t£6tt tov eixotog. 3. Wcocptdiotg de iv tfj %6Xst tovto \ihv 
'AcpQo8itr\g C£QOv'EQVxivr\g e6tlv i%ixXr\6tv , [r)g] EQei%ta 
icp r)\icov eXei%eto uvtov \iovw iXiyovto de oC *Pcocptdog 
avto tdQv6a6&at %aldeg. xul tcp Xoycp to elxog %Qo6e6tt' 
s6tt yaQ xul ev 2JtxsXiu trjg 'EQVxivr\g Csqov iv tfj #oi(>a646 
tfj "EQvxog, uytcotutov te ix %uXutotdtov xul ovx a%o- 

7 diov %Xovtco tov Csqov tov iv Tldcpcp. IlQo\id%ov de xul 
'E%ecpQOVog tcov Wcocptdog ovx i%tcpuvr\ xut i\is stt r]v ta 
r\Qcoa. 4. Te&a%tat de xal 'AXx\tuicov iv Wcocptdt 6 'A\icpt- 
aQaov , xui ot to \ivrj\id e6ttv otxr\\iu ovts \isyi&st \ieyu 
ovte dXXcog xsxo6\ir\\isvov • %eq\ 8e avto xv%UQt66ot %e- 
cpvxu6tv ig to6ovtov vifrovg uvr)xov6ut , co6ts xal to oQog 
ro %Qog tfj Wcocptdt xatE6xtd%Eto v%' avtcov. tavtag 
ovx iftiXov6tv exxo%tetv CsQug tov 'AXx\iuicovog vo\ii- 

8 £ovteg • xuXovvtut de v%6 tcov e%t%coQicov %uQ&ivot. r de 
'AXxytuicov r)vixa tr)v \ir\tiQu d%oxteivag scpvysv i% "Aq- 
yovg, tote eg tr)v Wcocptda eX&cJv, Q)y\yiuv stt d%6 tov 
&r\yicog ovo\iu%o\Livr\v , 6vvcoxr\6sv 'AXcpE6tf}oiu tfj <&r\- 
yecog ftvyatQi, xal uvtfj 6coqu cog to elxog xat aXXa xul 
tov 6q\lov didco6tv. cog de oixovvtt uvtco %uqu totg 'Aq- 
y.u6lv ovdsv syivsto r) vo6og qucov, xutscpvysv i%l to 
yLuvtetov to iv AsXcpoig, xul uvtov r) Hvftiu 6tdu6xst tov 
'EQicpvXrjg aXu6tOQu sg tuvtrjv oC \iovrjv %coquv ov 6vva- 
%oXov&rJ6stv , r\ttg s6ti vscotdtr\ xul r) $dXa66a tov \ir\- 

9 tQcpov \ita6\iutog uvecpr\vev v6teQ0V uvtr\v. Kul 6 \iev 
i%svQc6v tov 'A%sXcpov tr\v %Q06%co6tv ivtuv&u coxr\6s, 
xul yvvutxu £6%s KuXXlq6y\v tov 'A%sXcpov ftvyutEQu 
Xoycp tcp 'Axuqvuvcov , xui oC %utdsg 'Axuqvuv ts xul 'A\t- 
cpotsQog iyivovto- d%6 ds tov 'AxuQvuvog rotg iv tr) LIBER VIII. 121 

rjitsiQG) tavtr\ tb ovo\ia tb vvv yevso&ai Xeyov6L xa %qo 
tovtov KovQr\6t xaXovpsvoLg. 'Eg eitL^v^Cag de avor]tovg 
%oXXo\ \iev avdQeg, yvvatxeg de eti TtXeov e\oxeXXov6LV . 
S7ts&v\ir\6sv r) KaXXLQor\ trjg 'EQLcpvXr\g 01 yeveo&at tbv 10 
oq\lov, xa\ 6V avtb eg tr)v <I)r\yCav tbv'AXx\iaCcova s6tSL- 
Xsv axovta, xai avtbv vitb <br\yscog tcov itaCdcov Tr\\isvov 
»47 na\ *A\iovog 8oXocpovr\%-svta sitsXafisv r) tsXsvtr). Tov 
Or\yscog ds oC natdsg tcp 'AtioXXcovl dva&etvaL tcp ev AsX- 
cpotg XeyovtaL tbv oq\iov. xa\ eitl tovtcov fia6LXsvovtcov 
ev OrjyCa tots stL xaXov\isvr\ tfj %6Xsl 6tQatsv6aC <pa6LV 
'EXXrjvag sg TQoCav 6cpag ds ol WcocpCdLOL tov 6tbXov 
cpa6lv ov \ista6%stv , otL avtcov totg /3a6LXsv6LV ol 'Aq- 
ysCcov aitr\%ftdvovto r\ys\iovsg , xatd yevog te tcq 'AXx\iaC- 
covl ol TtoXXol %Qo6r\xovtsg xa\ trjg sitL6tQatsCag avtcp 
K0LV(ovrj6avtsg trjg sg ®r\j3ag. 5. Tdg ds 'E%Lvddag vr\6ovg \\ 
vitb tov 'A%sXcpov (ir) 6cpag r\itSLQOv d%QL r)\icov ditSLQyd- 
6&aL ysyovs 8l aitCag tb AitcoXcov sd-vog- ysybva6L de 
avtoC te dva6tatOL xa\ r) yrj 6cpC6L ita6a r\Qr\\icotaL- tatg 
'E%Lva6LV ovv, dts a67toQOV \tsvov6r\g trjg AhcoXCag, ov% 
opoCcog 6 'A%eXcoog sitdysL tr)v CXvv. \iaQtvQLOv ds \lol 
zov Xoyov ' 6 yaQ MaCavdQog d^d trjg <£>Qvycov xa\ KaQcov 
aQOV\ievr\g o6a etr\ Qecov tr)v \ieta%v IlQLr\vr\g xal MlXt)- 
tov $dXa66av sv ov itoXXcp %q6vco itsitoCr\xsv rjjtSLQOv. 
6. y/cocpLdCoLg ds xal TtaQa tcp 'EQv\idv&co vaog s6zlv 'Eqv- 12 
{idvftov xal ayaXpa. IloLSLtaL de %Xr\v tov AiyvittCov 
NeCXov %ota\iotg totg aXXoLg XC&ov Xevxov ta dydXpata- 
tco NeCXcp de\ dte d^a trjg Ai&LOTtcov xatLovtL eg Q-dXa6- 
6av , peXavog XC&ov td aydX\iata eQydXe6\taL vo\iC£ov6lv. 

7. Ov 8s r\xov6a sv Wcocptdi sitl 'AyXacp Xbyov av8o\ 13 
WcocpLdCcp xata KQOt6ov tbv AvdbvovtL r)XLxCav , cog 6 
^AyXabg tbv %qovov tov fiCov ndvta ysvoLto svdaC\icov, 
ov \is STteL&sv 6 Xoyog. 'AXXd dv&QCOTtcov \iev tcov scp 122. APKAAIKA 

savxov xaxd dv XLg sXa66ova dvads%aLXO , xad-d xal vavg 
\^r\66ov av %SL\ia6&sir\ vscog aXXr\g- avdga ds 6v\icpoQCov 
dsl 6xdvxa sxxog r\ xa ndvxa ovQico vavv %Qr\6a\isvr\v 
nvsv\iaxL ovx s6xlv oncog dvvr\6oiisd-a s^svqslv^ snsl xal 
"O\ir\Q0g xaxaxsi\isvov TtaQa xco AlI dya&cov ni&ov, xovQ^ 
8s sxsqov xaxcov inoir\6sv , vno xov sv AsXcpotg ftsov 
dsdLdaypsvog, og avxov noxs '0{ir\Qov xaxo8ai\iovd xs 
7tQ06sl7ts xal oX(5lov cbg cpvvxa snl d\icpoxsQOLg 6\ioicog. 

XXV. 'Eg 8s 0sXnov6av lovxl sx WcocptSog TtQcaxa 
filv %coqlov TQOTtaLa s6xlv 6vo[ia£6{isvov sv aQL6xsQa 
xov Addcovog, TQonaicov 8s s%sxaL 8QV\i6g'A(pQo8i6LOV 
TQixads s6xlv aQ%ata sv 6xr\Xr\ yQd\i\iaxa, oqol tFcocpL- 
dioLg 7tQog xr)v 0sXnov6iav %coQav. Ev 8s xfj yrj xf\ 0sX- 
7tov6ia noxa\iog s6xlv "Aq6y\v xaXov\isvog- xovxov ovv 
dLa(lr\6r\, xal o6ov nsvxs dit avxov 6xa8iovg dcpi%r\xal 
slxo6l STtl sQsiTtLa Kaovvxog xco\ir\g xal lsQ0v'A6xXr\nL0v 

2 Kaov6iov , nsnoLr\\isvov sv xfj odco. 2. Tov 8s lsqov xov- 
xov 6xadiovg xs66aQaxovxa \idXL6xa dcps6xr\xsv r) noXLg' 
xs&fjvaL 8s avxfj ovopa dno vv\icpr\g Xsyov6L 0sXnov6r\g, 
xavxr\v 8s ftvyaxsQa slvaLAddcovog. xco 8sAd8covL aQ%s- 
xat \asv xo vScoq sv %r\yatg xrjg KXsLXOQiag, xa&a 6 Xoyog 
s8r\Xco6sv r\8r\ [jlol •■ qsl 8s TtQcoxov \isv naQa Asvxa6L0v 
%coQiov xal Ms6opoa xal 8l& xcov Na6cov s%i xs"OQvyd 
xs xal 'AXovvxa 6vo{ia£6\isvov, s% 'AXovvxog 8s s%\ 0a- 
XLadag xs xal s%l <dr\\ir\xQog lsqov x^xsl6lv 'EXsv6Lviag. 

3 To 8s isqov xovxo s6xl \isv 0sX%ov6icov sv OQOLg- dydX- 
(xaxa 8s sv avxcp, nodcov snxd ovx dnodsov sxa6xov^ 
.ArjlirjXQog s6xl xal r) natg xal 6 dLOVv6og, xd navxa 
6\ioicog Xi&ov. Msxa ds xrjg 'EXsv6Lviag xo lsqov [xal] 
0sXnov6av xr)v noXLV 6 Addcov naQS%SL6LV sv aQL6xsQa, 
xsL\isvr\v \isv snl Xocpov \isydXov, xd nXsico cVs scp r\\icov 
SQr\\iov, co6xs xal xr)v dyoQCcv snl xco nsQaxc ov6av cpa6LV LIBER VIII. 123 

iv tco \ie6atTaTco 7totr\$r\vat to i\ <XQ%?\S- 3. "Egti 8e iv 
)i90eX7tov6r\ vaog ' A6xXr\7ttov xal frecov ieQOV tcov 8c68exa- 
tovtov Ta Ttolla ig edacpog exetTO r\8r\. MeTa 8e Qelitov- 4 
6av irit to ieQOv Tr\g Zlr\\ir\TQog 6 Ad8cov xaTet6t to iv 
'Oyxeicp- xakov6t 8e 'EQtvvv oi &ek7tov6tot tt)v &eov, 
bytoloyet 8e 6cpt6t xal 'AvTtaayog eitt6TQaTeiav 'AQyeicov 
7totrJ6ag ig @r\(lag • xai oi to enog e%et, 

Ar\\iY\TQog Tod-t cpa6lv 'EQtvvog elvat edefrAov. 
O (iev dr) "Oyxtog ' ATtoXKcovog e6Ti xaTa Tr)v cp7\\ir\v, xal 
iv Trj &eKitov6ia 7teo\ to %coQiov idvvcc6Teve to Oyxetov. 
4. Tr) fteco 8e 'EQtvvg yeyovev i7tixKr\6tg- 7tKavco\ievr\ yccQ 5 
Trj Ar\\Lr\TQt, r\vixa Tr)v Ttatda i£r\Tet, Kiyov6tv e7te6d-ai 
oiTov llo6etdcova eTtt&vfiovvTa avrfj {it%%r\vat, xal rr)v 
pev ig tTtTtov \ieTaj}aKov~6av 6[iov Tatg Xnitotg ve\ie6d-at 
Tatg 'Oyxiov, TIo6et8cov 8e 6vvir\6tv ccTtaTcoytevog , xal 
6vyyiverat tt\ Ar\\ir\TQt aQ6evt XitTtcp xal avTog eixa6&eig- 
to \iev dr) TtaQavTixa Tr)v Ar\\ar\TQa irii tco 6v\ifidvTt e%etv q 
oQyiKcog, %Qovcp 8e v6reQov tov Te &v\jlov 7tav6a6&at 
xal tco Aadcovt ixteKr\6ai cpa6tv avrr)v Kov6a6rfat. 'Erit 
tovtco xal i7ttxlr\6etg t/J {feco yeyova6t, tov \1r\vi\1aTOg 
pev evexa 'EQtvvg^ oTt to xfv\icp %Qr\6%-at xaKov6tv iQt- 
vvetv oi 'AQxddeg, Aov6ia 8e irit tcq Kov6a6$at tcq Ad- 
dcovt. tcc 8e dydK\iaTa i6Tt Ta iv tcq vaco %vKov, 7tQo6co7ta 
8i 6cpt6t xal %etQeg dxQai xal Ttodeg et6l IlaQiov Ki&ov 
to \iev 8r) Tr\g 'EQtvvog Tr\v Te xi6Tr\v xaKov\iivr\v e%et xal 7 
iv Trj 8e%ta 8a8a , [leye&og 8e eixd£o\iev ivvea eivat Tto- 
dcov avTr\v • r\ Aov6ia 8e 7to8cov e\ icpaiveTO eivat. r '06ot 
»50 8e 0e\it8og xal ov Ar\\ir\TQog Trjg Aov6iag to dyaK\ia el- 
vat vo\ii£ov6t) \iaTata i'6Tco6av v7tetlr\cpoTeg. 5. Tr)v 8s 
<Ar\\ir\TQa Tf^ftv cpa6tv ix tov TIo6et8covog ftvyaTeQa, r\g 
to ovo\ia ig aTeXe6Tovg Xeyetv v vo\ii^ov6t , xal Xtxtiov 
Tov'AQeiovw irit tovtco 8e7taQa 6cpi6tv'AQxd8cov TtQCQTOtg 124 APKAAIKA 

blititiov IIoGsidava ovo\La6%r\vai. inayovxai 6s i^IUd- 
dog s%rj xal ix (drjfiatdog naozvQid 6cpL6LV slvai rw loycp, 
iv [ihv 'iUddt ig avtbv 'AosCova %s%0Lr\6ftaL , 

Ovd slxsv psto%L6&sv 'AQsCova dlov ikavvsiv, 
Adarj6tov ta%vv iitTtov, og ix ftsocpLV ysvog i\sv • 
iv ds trj QrjfiatdL cbg "AdoaOtog scpsvysv ix @r]ficov 
Si^iata kvyod cpSQCov 6vv 'AqsCovl xvavo%aCtr]. 
Aivi66s6&at ovv s&slov6i ta s%r\ IIo6std(3va 'AqsCovl 
9 sivai itatSQa. 'AvtC\ia%og ds itaZda sivat yijg cpr]6iv 
"AdQ7]6tog Talacb viog KQrj&rjCadao 
7tQcotL6tog Aavacov svaLvstco Y]ka6sv r i%%co, 
KatQov ts XQatTtvov xal 'AQsiova @sX%ov6aZov, 
tov Qa z' 'A%6lXcovog 6%sdbv dX6sog 'OyxaioLO 
avzr) yaf dvsdcoxs, 6s(3ag &vr]zoZ6LV ids6&ai. 
lOAvvaLZO d' dv xal dvacpvvzL ix yr\g zcp r i%%cp ix ftsov zs 
sivat zb ysvog xal at ZQC%sg ol zr)v %Qoav ioLxivaL xvavco. 
XsyszaL ds xal zoLads, 'HQaxXsa %oXs\iovvza 'HXsioLg ai- 
zrj6aL %ao' "Oyxov zbv %%%ov xal sXsZv zr)v "HXlv i%\ zcp 
'AqsCovl 6%ov\isvov igtdg pd%ag, do&rjvaL ds v%b'HQa- 
xXsovg v6tsQov 'AdQa6tcp tbv r i%%ov. i%l tovtcp ds ig tbv 55 
'AQsCova i%oCrj6sv 'Avti\ia%og 

og Qa %oz 'AdQY]6zco ZQLzdzco dsd\ir}&' v% dvaxzi. 
11 6. O ds Addcov zrjg 'EQtvvog zb lsqov d%oh%cov iv 

aQL6zsQa, %aQs\sL6LV iv aQL6zsQa \isv zov 'A%oXXcovog 
zov 'Oyxaidzov zbv vaov, zd ds iv ds&a %aQa ' A6xXr]%LOV 
IlaLdbg lsqov, sv&a TQvyovog \ivrj\id i6zL [zQOcpov]. zqo- 
cpbv ds 'A6xXr\%L0v zr)v TQvyova sivaL Xsyov6LV iv yaQ 
zr) ®sX%ov6r] zco 'A6xXr\%Lcp %aLdl ixxsL\isvcp (pa6\v i%L- 
zv%6vza AvzoXaov 'AQxddog vlbv vo&ov dva&s6&aL zb 
%aLdCov, xal i%l zovtcp %alda 'A6xXy]%lov*** sixota sivai 
\idXXov r)yov\ir]v^ xal idr)Xco6a iv toZg 'E%LdavQi(OV. 
Vll."E6tL ds Tovd-oa %ota\i6g* i\i$dXXsL cTs ig tbv Addcova LIBER VIII. 125 

xal rj Tov&oa xaxa xov @eX7tov6icov oqov 7tQdg r HQcustg, 
xaXovytevov de V7to 'AQxddcov FLedlov. xa&oxt dh avxog 
oAddcov exdidco6tv eg x6v'AX(pet6v, KoQaxcov covouccoxca 
vcctiog. Ol de r\yr\vxat xr)v 'Evi67tr\v xal 2JxQaxir\v xe xal 
T Pi7tr\v xdg vito f O\ir\QOv xaxetXey\ievag yeve6$ai vy\6ovg 
Ttoxe ev xco Addcovt vito dv&QcoTtcov oixov\ievag' d oi 
7te%t6xevxoxeg \idxata l'6xco6av ov yaQ dv Ttoxe ovde vr\t 13 
%aQt6ov\ievag %0Qd-\iidt %aQa6%otxo 6 Addcov vr\6ovg. 
xdXXovg \thv yaQ evexa ovdevog %oxa\icov devxeQog ovxe 
xcov fiaQfiaQtKcov e6xlv ovxe "EXXrvvog^ \ieyeftog de ov xo- 
6ovxog obg ev avxcp xal vr\6ovg dvacpaive6%at , xa&d%€Q 
£v"I6xqco xe xal 'HQtdavco. 
652 XXVL HQatev6t 6h oixt6xr)g \iev yeyovev 'HQatevg 6 
Avxdovog, xetxat dh r\ %6Xtg ev de%ta xov 'AXcpetov, xd 
\ihv %oXXd ev r\Qe\ia %Q06avxet, xd be xal eit avxov xa- 
ftr\xei xov 'AXcpetov. AQO\iot xe %aQa xcp %oxa\ico %e%oi- 
rjvxat \ivQ6ivatg xal dXXotg r\\ieQOtg dtaxexQt\ievot dev- 
dQOtg- xa\ xa XovxQa avxod-t. 2. Et6t dh xal Atovv6cp 
vaoi - xov \ihv xaXov6tv avxcov HoXixrjv, xov dh Av\ixr\v. 
xai oixr}\id e6xi 6cpt6tv ev&a xco Atovv6co xd OQyta dyov- 2 
6iv. e6xt xal vaog ev xfj 'HQaia Havog axe xotg'AQxa6tv 
e%t%coQiov. xr\g dh"HQag xov vaov xal aXXa eQeintaxal 
ot xioveg ext eXei%ovxo. 'A&Xr\xag de\ 6%o6ot yeyova6tv 
'AQxa6tv, VTteQrJQxe xf\ do^rj Aa\iaQexog r HQatevg , og xov 
6%Xixr\v 6qo\iov evixr\6ev ev 'OXv\i%ia TtQcoxog. 'Eg dh xr\v 3 
'HXeiav xaxtcov e% 'HQaiag, 6xddta \iev %ov nevxexaidexa 
d%o6%cov 'HQaiag dtafir\6r\ xov Addcova , d%6 xovxov de 
eg 'EQv\iav&ov o6ov el'xo6t dcpi\r\ 6xadiovg. 3. Tr) dh 
HQaia oQot TtQog xr)v ^HXeiav Xoycp \ihv xcp 'AQxddcov 
€6xlv 6 'EQvpav&og, 'HXetot dh xov KoQoifiov xdcpov cpa6l 
xr]v %coQav 6cpi6tv oQt^etv. r\vixa dh xov dycova xov 'OXv\i- \ 
%txov exXtnovxa STtl %qovov TtoXvv dveveco6axo"lcpLxog 126 APKAAIKA 

xal avd-cg t\ aQ%rjg 'OXvLiXLa rjyayov, tots 8q6llov 6cpi6LV 
dd-Xa sts&r\ llovov xal 6 Koooifiog svixr\6s • xal s6tLV sxi- 
yQaynLa sxl tcp Livr\LtatL cog 'OXvLixia6LV 6 KoQOLJHog svi- 
xr\6sv dvd-QCOTtcov XQcdtog, xal ott trjg 'HXsiag sxl tcp 
TtSQati 6 tdcpog avtco xsxoir\taL. 

5 4t."E6tL 8s 'AXicpr\Qa xoXL6\ia ov Ltsya • s%eXsi<pd"r\ yaQ 
vxo oixrjtoQCOv xoXXcov VXO tOV 6VV0LXL6LL0V tcov 'AQxd- 
dcov sg MsydXr\v xoXlv. sg tovto ovv to xoXL6\ia sq%6lis- 
vog s^HQaiag tov ts' AXcpSLOv 8La(3r\6r\, xal 6tadicov \id- 
%L6td %ov 8sxa 8lsX&cov %s8iov sxl OQog dcpL%r\, xal av&Lg 
6tddta o6ov tQLaxovta sg to xoXL6Lia dva^r\6r\ d^d tov 

6 oQovg. *AXLcpr\Qsv6L 8s to llsv ovocia tfj xoXsl ysyovsv 
d%6 'AfocpriQOv Avxdovog %aLdog, tsQa 8s y A6xXr\XL0v ts 
s6tL xal 'A%r\vag, rjv fi-sav 6s(5ovtaL iid%L6ta, ysvs6ftaL 
xal tQacprjvaL xaQa 6cpi6LV avtr)v Xeyovtsg •' xal /JLog ts 
ldQV6avto As%sdtov (Scollov ats svtav&a tr)v 'A&r\vav 553 
tsxovtog, xal xQrjvrjv xaXov6L TQLtcovi8a y tov sxl tcp 

7 xotaiicp tcp TQitcovL olxslovlisvol Xoyov. trjg 8s 'A%r\vdg 
xo dyalLia xsxoir\taL %aXxov, ( Txato8coQOv SQyov , %-sag 
o%lov Ltsysd-ovg ts svsxa xal sg tr)v ts%vr\v. ayov6L 8s 
xal xavr\yvQLv otco 8r) ftscov 8oxco 8s 6cpag dysLV xrj 
'A^rjva. sv tavtrj xrj xavr\yvQSL MvLayQcp xqo&vov6lv, 
sxsv%OLisvoi ts xaxd xcov LSQsicov xcp y\qco'C xal sxLxaXov- 
llsvol xov MviayQov • xai 6cpL6L xavxa 8Qa6a6LV ov8sv 

8 sxl avLaQOv sl6lv ai LivlaL. 5. Katd 8s xr)v s% 'HQaiag 
dyov6av sg MsydXr\v xoXlv si6\MsXaLVsai- xavxag coxl6s 
lisv MsXaivsvg 6 Avxdovog, SQr\LLog 8s r)v scp' tjllcov, 
vdatL 8s xataQQsltai. MsXaLVScov 8s ts66aQaxovtd s6ttv 
dvcotsQco 6ta8ioLg BovcpdyLOv , xal 6 xota\iog svtav%a 
s%sl xr\ydg Bovcpdyog xatLcov sg tov 'AXcpSLOV. tovBov- 
cpdyov 8s xsqI tag xr\yag oqol XQog MsyaXoxoXitagHQai- 
sv6iv sl6lv. LIBER VIII. 127 

XXVII. f H de MeyuXrj itoXtg vecoTUTr\ noXecov eGTiv 
ov tcov' Aqkuqlkcov liovov uXXu kul tcov ev r 'EXXr\6L, 7tXr)v 
O0cov kutu 6vLicpOQuv ccQ%r)g Tr)g ( PcoLLuCcov LLeTu$e$r\Ku6LV 
otxrJTOQeg * 6vvr)X&ov de V7teQ i6%vog eg ut>Tr)v ol 'Aqku- 
deg, aTe xul 'AQyeiovg eitLGrapevoL tcc Liev ht %uXul6t^qu 
liovov ov kutcc llCuv r\iieQuv eKu6TY\v KtvdvvevovTug vitb 
AuKedutLiovCcov 7tuQu6Tr)vuL tco %oXeiicp, e%etdr) de dv- 
&QC07tcov TtXri&eL ro "AQyog e%r\v\r\6uv KUTaXv6uvTeg TC- 
qvv&u kul 'TCLug Te kul 'OQveag kul MvKrjvug kul MCoeLUV 
kuI el dr\ tl ccXXo %6Xl6llu ovk dfyoXoyov ev tt\ 'AQyoXCdi 
r)v, tcc Te ccTto AuKeduL[iovCcov ddee6TeQu Tolg 'AQyeCoLg 
V7tuQ%uvTU kul ccllu eg Tovg iteQLoCKOvg i6%vv yevo\ievr\v 
j^avTolg. yvc6\Lr\ ll\v toluvtt\ 6vvcokl%ovto ol 'AQKudeg,2 
2. Trjg TtoXecog de oiKL6TY\g'E%u\LeLvc6vdug 6 ®r\fiuZog 6vv 
tco 6lkuCco kuXolto uv - Tovg T£ yuQ 'AQKudug ovTog r]v 6 
* eneyeCQug eg tov 6vvolkl6\lov, &y\^uCcov Te %LXCovg Xoyd- 
dug kul HuLi\ievr\v cc7te6TetXev r)ye\LOva d\ivveLV ToZg 

'AQKU6LV , ei KCOXveLV %eLQCOVTUL Ot AuKeOULLLOVLOL roi/ 

oCkl6\lov. r HLQe&r}6uv de kul v%6 tcov 'Aqkuocov oiKL6Tul 
AvKO\ir\dr\g kul '0%oXeug kul TCllcov rf kul HQO^evog^ 
ovtol \iev eK Teyeug , AvKO\Lr\dr\g de kul 'OitoXeug Muv- 
TLvelg, KXet<TOQCcov de KXeoXuog KuVAKQCcpLOg , Evkull- 
TtCdug de kul 'ieQcovvLiog iii MulvccXov^ Huqqu6Ccov de 
Ho66LKQUTrjg Te kul <deo%evog. 3. HoXeLg de T06uCde r)6uv 3 
6%o6ug VTto Te TtQO&vLiCug kuI 6lcc to e%&og ro AuKeduL- 
llovCcov TtuTQCdug 6<pC6Lv ov6ug eKXtTtelv e%eCd-ovTO ol 
AQKudeg^AXeu^ HuXXuvtlov , EvtuCu, ZoviLUTeLOV ,'/«- 
6uCu, neQui&eZg ,EXl66cov , 'OQe6&cc6L0v , ACtiulu, Av- 
kulw TuvTag Liev ix MulvuXov ix de Evtqy\6Ccov Tql- 
koXcovol kul ZoCtlov kul Xuql6Cu kuI nToXeSeQLiu KUL 
Kvuv6ov kuI nuQcoQeiu ' TtuQu 6e AiyvTcov ** [kul] 2lklq- 4 
tcqvlov kuI MuXuiu kul Kqcoliol kuI BXeVLVU kul AevK- 128 APKAAIKA 

zqov II(XQQa6iG)v de AvxoocoQalg , @coxveTg, Tqktie- 
%ovvzlol, IlQoGslg, 'AxaxrJGiov, 'Axovzlov^ MaxaQia, 
Ja6ea ■ ix de KvvovQaicov zcov iv 'AQxadia ToQzvg xal 
&ei6oa r\ TtQog Avxaioo xal Avxacdzat xal 'AXicpr\Qa- ixQS* 
de zcov 6vvzeXovvzcov eg 'OQ%o\ievbv ®ei6oa, Me&vdQiov, 
Tev&ig - 7tQ06eyevezo de xal TQiitoXtg 6vo\iailo\ievr\^ Kak- 

5 Ha xal Z/CTtotva xal NoovaxQLg. xb \iev dr) ccXXo 'AQxadi- 
xbv ovze tl TtaQelve zov xolvov doy\iazog xal 6vveXe- 
yovTO eg zr)v MeydXr\v %6Xlv 6%ovdf\ • Avxa.LazaL de xal 
TQLXoXcovelg xal Avxo6ovQelg Te xal TQa%et,ovvTLOL \ie- 
TefiaXovTo'AQxadcov {lovoi, xaC, ov yaQ 6vve%ooQOvv ezi 
za a6Tr\ tcc aQ%aZa exXtnelv , oi {tev avToov xal dxovTeg 

6 avdyxr] xaTrjyovTO ig Tr)v MeydXr\v %oXlv , 4. TQa%et,ovv- 
tlol de ix UeXo%ovvr\6ov ro %aQa%av i\e%coQY\6av ^ o6ol 
ye avTcov iXeicp%-r\6av xal \ir) 6cpag v%b tov dv\iov %aQ- 
avTCxa dLe%QrJ6avT0 ol 'AQxddeg- Tovg de avTcov dva6oo- * 
ftevTag dva%Xev6avTag vav6lv eg tov Uovtov 6vvoCxovg 
ede%avTO \ir\TQO%oXiTag t ovTag xal b\ioovv\iovg ol TQa- 
nelovvTa e%ovTeg zr)v iv tco Ev%eivop. Avxo6ovqsv6i de 
xal a%eL%r\6a6LV ive\ieTO b\ioog %aQa toov 'AQxddcov aidcbg 
zJrjarjTQog Te evexa xal z/e6%oivr\g eX&ovTag eg to leQov. 

7 5. Toov de aXXcov tcov xaT eLXeyybivcov TtoXecov al \iev ig 
aJtav ei6lv icp' r\\icov eQr\\iot^ Tag de e%ov6LV ol MeyaXo- 
TtoXlTat xcoycag, ToQTwa, dvjtoCvag, &eL6oav Tr)v %Qog 
'OQ%o\ievco^ Me&vdQLOV, Tev&LV, KaXXidg^EXL66ovTa. 
fiovrj de e% avTCOv TlaXXdvTLOv epeXXev aQa r)%LC0TeQ0v 
7teLQa6d-aL xal TOTe zov daCpovog. Totg de 'AXccpr\Qev6L 
%aQa\ie\ievr\xev i% aQ%r)g tioXlv 6cpdg xal eg zode vo\iC- 
le6ftaL. 

8 6. ZvvcpxC6&r\ de r) MeydXrj TtoXtg ivLavzop xe xcp 
avTcp xal {ir\6i [zs] oXiyoLg v6zeQov r) zb %zal6\ia eyevezo 656 
AaxedaL[iovicov zb iv AevxzQOig, c$Qa6LxXeidov nev'A&rj- LIBER VIII. 129 

vtfiiv uQyovxog, 8evxiQ<p 8e ezei xrjg exuxo6xr]g oXvuTtLu- 
6og xul 8evxiQug, rjv Au\lcov SovQLog ivCxu 6xu8lov. 
7. MeyuXoitoXCxuLg 8e eg xr)v 0-qfluCcov 6vuuu%Cuv iyyQu- 9 
cpel6LV ujtb Auxe8uLuovCcov 8el\iu r]v ovdev. cbg 8e eg xbv 
TtbXeuov xbv CeQov bvoua6%ivxu oi ®r]fj , uioL xuxi6xr]6uv 
v.ul uvxoig iitixeLVXo OL&coxetg, xr\v xe ouoqov xfj Bolco- 
xcov eyovxeg xul ovxeg ovx udvvuxot %Q7]\iu6lv uxe xb Ce- 
qov xb iv AeXcpoZg xuxeLXr]cpbxeg, xt]VLXuvxu ol AuxeouL- 10 
uovlol TtQod-vuCug uev [ovv] evexu 'AQxd8ug xe uv xovg 
dXXovg xul xovg MeyuXoitoXCxug iztoCr]6uv uvu6xuxovg, 
uuvvouivcov 8e xcov xbxe ovx u&vucog, xul duu xcov iteQL- 
oCxcov u7tQ0cpu6C6xcog 6cpC6LV exixovQOvvxcov , Xbyov [iev 
6vve%e6ev ovdev u<~lov yeve6&UL TtuQu ovdexeQcov &C- 
kLititov 8e xbv 'Auvvxov xul Muxedbvcov xr)v uo%r)v ov% 
r']XL6xu uv\rfir^vuL xb e%%og xo^Aqxuocov eg AaxeduL\io- 
vCovg iztoCrfie, xuVEXXrfiLV iv XuLQCoveCa xul av&Lg Tteol 
Qe66uXCuv xov uycovog ov uexi6%ov ol 'Aoxddeg. 8. Xqo- n 
vov 6e ov \iexu TtoXvv y AQL6x-b8r]uog MeyuXonoXCxuLg 
dvicpv xvQuvvog, cpLyuXevg u\v yivog xulvibg'AQXvXu. 
noLr]6uuivov 8e uvxbv TqlxuCov xcov ovx udvvuxcov iv 
Meyulr] TtbXeL. xovxco xco *AQL6xo8r\ucp xul xvquvvovvxl 
i^eyivexo o\icog ijtLxJ^d-rjvuL XQr]6xcp. iitl xovxov xvquv- 
vovvxog i6$dllov6LV ig xr)v MeyuXonoXiXLV 6xquxlu Au- 
xeduLubvLOL xul xov pu6LXicog KXeo\iivovg 6 7tQe6pvxuxog 
xcov TtuCdcov 'AxQoxuxog- iyeveuXbyr]6u 8e rjdr] xd %e ig 
xovxov xul ig xb ituv yivog xcov iv XituQxr] $u6LXicov. 
Tevouiviqg 6e L6%vQug ud%r]g xul uno&uvbvxcov TtoXXcov 
TtuQ* dficpoxiQcov xquxov6lv ol MeyuXoTtoXZxuL xr] 6v\i- 
fioXfj ' xul uXXol xe 8Lecp%-uQr]6uv ZxaQXLaxcov xal "Axqo- 
xuxog, ovdi olxr)v TtuxQcpuv TtuQuXufieZv i^eyivexo uQ%rjv. 
9. Mexu 81 'AQL6xb6r]uov xeXevxr]6avxu 8vo \iuXl6xuV2 
v6xeQ0v yeveuig ixvQuvvrfie Avdid8r]g olxov uev ovx 
pausan. II. 9 130 APKAAIKA 

dcpavovg, cpv6LV dh cpLXoTLpog cov xal ov% r\XL6Ta y cogQy t 
STtidst^sv v6tsqov, xal cpLXoTtoXtg. s6%s \ihv yag stl viog 
cov trjv aQ%r\v - iTtsl dh t\q%sto cpQovstv^ xariitavsv iav- 
tov sxcov Tvoavv0og , xai%£Q ig to a6cpaXhg r\dr\ oC tr\g 
aQ%r)g xa%-coQ\iL6\iivr\g. M^yaXoTtoXtTcov dh 6vvt£Xovv- 
tcov r\dr\ tot£ ig ro 'A%a'Cx6v, o Avdtddrjg sv T£ avrolg 
MsyaXoTtoXiTatg xal iv Tolg 7ta6tv *A%aLOtg iyivsTO ovtco 
13 dom^iog cog'AQcxTCp 7taQL6co^r)vaL tcc ig do£,av. AaxsdaL- 
povLOL dh avTOLT£ 7tavdr\\id xal 6 Ttjg oixiag (5a6LX£vg Tr)g 
BTiQag ~AyLg 6 Evdapidov 6TQaTsvov6LV inl MsydXr\v 
%6Xlv 7taQa6x£vfj [isi&vt xal d^LoXoycoriQcc zrjg vito 
'Axqqtcztov 6vvayJ&£i6r\g ■ xal \id%r\ T£ iTt^X&ovTag rovg 
M^yakoTtokLTag ivixr\6av , xal \ir\%dvr\\ia l6%vqov 7tQ06- 
dyovT£g tco tu%£l tov TtvQyov tov TavTrj 6V avTOv 6£i- 
ov6Lj xal igTr)v v6T£Qaiav xaraQQiip£LV tco \ir\%avr\\iatL 

14 yjlTtL^ov. "Eu£kk£ 8' aQa ov% "EXXrpLV 6 BoQiag £6£6&aL 
{tovov TOtg 7ta6tv ocp£kog, tov Mr\dcov vavTLXQi) Tatg 
2Jr\7tLa6L 7tQ06Qa%ccg Tag jtoXXdg, aXXd xal M^yaXc-ctoXi- 
Tag 6 dv£\iog ovTog iQQv6aT0 \ir) aXcovaL' xariXv6i ts 
yaQ to \ir\%dvr\\ia tov "AyL$og xal dLScpoQr\6sv ig aTtcoXsLav 
TtavTsXr) fiLaicp tco 7tvsv\iaTt 6\iov xal 6vvs%£t. 'O dh 'Aytg 
otco Ta ix tov EoQiov \ir) iX£tv ty\v M£ydXr\v tcoXlv iyi- 
v£to i\i7todcov , £6tlv 6 ty)v iv 'A%ata Tl£XXr\vr\v dcpaLQ£- 
Q-slg vno 'AQaTOV xal Utxvcovicov xal v6t£qov TtQogMav- 

15 TLvda %Qr\6a\i£vog tco TiXu. 10. M£td dh ov TtoXvv %qovov 
KX£0\iivr\g 6 Ascovidov M£ydXi\v %oXlv xariXa$£v iv 
67tovdatg. M^yaXoTtoXtTcov dh ol \ihv iv ty\ vvxtl £v%vg 
tot£ a\ivvQVT£g ty\ TtaTQidt i7t£7tTc6x£6av , iv&a xal Av- 
dLadr\v dycovL^6\i£vov d%icog Xoyov xariXafov iv ty\ \id%r\ 
to %q£cov TOi)g dh avTCov <&LXo7toi{ir\v 6 KQavyLdog o6ov 
T£ Ta dvo \iiQr\ tcov iv rrXLxia xal Ttatdag d\ia £%cov xal 

16 yvvalxag $Licpvy£v ig Tr\v M£66r\viav. KX£0\iivr\g ds L I B E R VIII. 131 

tovg ts iyxataXrjcp&ivtag icpovsvs xal xati6xa7tts ts xal 
sxcas tr)v TtoXtv. MsyaXoTtoXltaL \isv dr) tqoitov otlolov 
)58 avs6co6avto tr)v avtcov xal bnola xdtsk^ovGiv avftig 
STtoa%%r\ 6cpi6c, dr]Xco6sL tov Xoyov \iol ta ig ^LkonoC- 
(isva- Aaxs8aL\iovicov ds zcp dr]\icp tov tcov MsyaXoTtoXt- 
tcov 7ta%r\\iatog \iitE6tLV altiag ovdiv, Zxi 6cpi6LV ix 
($a6LXsiag \isti6tr]6sv ig tvoavviba 6 KXsouivr]g tr)v 
Ttolttsiav. 

11. MsyaXoTtoXitatg ds xaVHoatsvGL xatd ta SLQrj-M 
\iiva rjdrj \iol tov Bovcpccyov 7totauov Ttsol tag itr\yag 
slOlv oqol tr]g %coQag. ysvs6&aL ds tcp Ttotaucp tb bvo\ia 
aitb Bovcpdyov cpa6lv rjgcoog, sivat ds 'Iajtstov ts Ttalda 
avtbv xal&oQvaxog' tavtrjv xal iv tfj AaxcovLxfj @6q- 
vaxa bvo\idt,ov6L. Xiyov6L ds xal cog iv c&oXorj tcp oqsl 
to^svGSLSV "AQtsyiLg Bovcpdyov SQya toXur]6avta ov% 
oGLa ig trjv ftsov. 

XXVIII. 'iovtL 6s ditb tov Ttotauov tcov Ttrjycov nQco- 
ta \iiv 6s ixds^stac MaQa&a %coQiov , \istd ds avzb T6q- 
rvg xc6\ir] td i% i\iov, td ds ezl aQ%aLOtEQa TtoXLg. s6tL 
6s avto&L vabg *A6xXr]7tLOV Xi&ov HsvtsXr]6iov' [xal] 
avtog ts ovx s%cov Ttco yivsia, xal 'Tycsiag dyaX\ia- 
Exbrta 6s r]v SQya. Xiyov6L ds oi i7tL%coQLOL xal tdds^ cog 
'AXs%avdQog 6 (pLliTtTtov tbv ftcoQaxa xal 66qv dva&sirj 
tcp *A6xXr\itLcp ■ xal ig i\ii ys stL b %-cooa^ xal tov doQatog 
7]v r) ai%\irj. 

2. Tr)v ds ToQtvva 7tota\ibg dti^SL6LV vtco usv tcov 2 
tceqi tdg Ttrjydg 6voua^6\isvog Aov6LOg, iitl XovtQOlg dr) 
totg Aibg ts%&ivtog ■ ol ds ditcotSQco tcov Ttrjycov xaXov- 
Glv ajtb trjg xcour]g ToQtvvLOv. ovtog b ToQtvvLog vScoq 
r\)V%QOtatov 7taQE%staL Ttotaucov. "l6tQOV \iiv ys xal Prj- 
vov^ stL 61 "Titaviv ts xal BoQv6d-ivr]v xal o6cov dlXcov 
iv coQa %SL\icovog td Qsv\iata 7tr\yvvtat. tovtovg \isv 

9* 132 AVKAAIKA 

%EL\iSQCovg xaxd i\ir)v 66%av oQd-cog ovouaCaL xigav 61 
qeovCl \jlsv dtu yfjg xo tioXv xov %qovov VELCpo\iEvt]g, 

3 dvaTtkscog 81 xqvuov xal 6 71£qI avxovg ictLV drjQ. oCol 
8s yr)v 8Ls\CaCLV sv tcov coqcov s%ovCav, xcd d-EQOvg CcpCCL 

to vdcoQ 7tLv6\isvov xe xal Xovo\isvovg avftQcoitovg dva-6'59 
i\>v%£L, %£L\icovog 8s dvLaQOv ovx s6xl, xovtovg iyco cpr\uL 
jtaQ£%sad-aL Ccpdg v8coq i^v%qov. iI>v%qov \iev 8r) v8coq 
xal Kvdvov xov ^LS^LOVtog TaQCslg xal Mskavog xov 
%aQa 2JC8rjv xr)v Ila\icpvkcov "AXsvtog oexov iv KoXo- 
cpcovL xal iXsysCcov 7tOLfjxal xr)v i[>v%Qotr}ta adovCL. Toq- 
xvvLog 8s TtQorjxsL xal ig TtXiov i\)V%QOtr\tog , \iaXLCta 8\ 
coQa &SQOvg. s%el \isv 8r) tdg itr\ydg iv QelGocx tr) Mc- 
&v8ql£vGlv 6\i6qco - xaxrotL 8s tcp 'AXcpELcp to Q£v\ia dva- 
xolvol, xaXovcCPaLtiag. 

4 3. Tr) %coqci 8s tfj QsLGoa 7tQ0Gs%r)g xco\irj Tsvd-Cg 
ictL- TtaXaL ds r)v 7t6XLG\ia v\ Tsv&Lg. iTtl 8s rot» 7toXi\iov 
tov TtQog 'iXCcp l8Ca 7taQsC%ovto ol ivtav&a r)y£\i6va- 
ovo\aa 8s avtcp Tsv$lv, ol 8e "OQvvtov cpaCLV sivca. cog 
8s tolg "EXXr\CLV ovx iyCvsto inCcpoQa i% AvXCdog tivev- 
\iata, dXXd dvs\iog Ccpag fiCacog inl %qovov si%sv iyxXsC- 
Gag, dcpCxsto 6 TsvxtLg *Aya\ii\ivovL ig dits%%ELav , xal 

5 otiCCco tovg 'AQTtddag cov r\Q%£v aTtd^SLV e\ieXXev. ivtavxta 
'A&rjvav XsyovGL MiXavL tcp 'Sl7tog £LxaG\iivr\v aTtotQE- 
TtELV trjg 68ov Tsv^lv trjg oixads. 6 di, dxs oldovvxog 
avzcp xov &v\iov, TtaCsL xr)v &sov xcp QoQatL ig tov \ir\Qov 
a7tr)yays ds xal ix tr)g AvXCdog oitCcco tov CtQatov. 'Ava- 
CtQEifrag ds ig tr)v oCxsCav tr)v ftsov sdo%sv avtrjv tstQco- 
\LEvr\v cpavr)vaC ol tov, \ir\QOV. to ds dno tovtov xatsXafis 
Tsv&lv Cpd-Lvcodrjg voCog^ \iovoLg ts 'AQxddcov tolg iv- 

6 tav&a ovx a7tsdCdov xaQTtov ovdsva r) yrj. Xqovco 81 
vCtEQov dlla xs i%Qr)c%r\ CcpCCLV ix /lcoQc6vr\g, oTtola 
dQcovxsg ildcacftai xr)v frsov s\isllov , xal dyaX\ia inoi- LIBER VIIL 133 

r\6avxo 'A&rjvag s%ov XQavLia i%l xov liy\qqv. xovxo xal 
avxbg xb dyaXpa sldov^ xsXa\Ltovt %OQ(pVQcp xbv \Lr\Qov 
xaxstXr\\LSvov. xal aXXa iv Tsv&tdt , 'AcpQodixr\g xs Csqov 
560 xal 'AQxiiLtdog s6xi. xavxa \lsv dr) ivxavftd ioxu. 

4. Kaxd ds xr)v bdbv xr)v ix ToQxvvog ig MsydXr\v 7 
%6Xtv %s%oir\xat Ltvrj\La xotg a%oftavov6tv iv xfj %Qog 
KXso\LSvr\v ttd%r\. xb 8s \Lvr\\jta xovxo 6vo\Ld£ov6iv oi Ms- 
yaXo%oXixat TLaQatfiaGCov, oxt ig avxovg %aQS6%6v8r\6sv 
6 KXsotxsvr\g. IlaQat(}d6tov 8s s%sxat %s8iov s^ryxovxa 
6xa8icov \LaXt6xa- xal %6Xscog SQStnta BQSv&r\g s6xlv iv 
8s%ta xrjg b8ov , xat %oxa\Log s\st6tv avxodsv BQSv&sd- 
xr\g, xal o6ov 6xa8iovg %QosX&6vxt %svxs xdxst6tv sg 
xbv^AXcpstov. 

XXIX. Atafidvxcov 8s 'AXcpstbv %coQa xs xaXov\LSvr\ 
TQa%st,ovvxta xal %6Xscog s6xtv SQSt%ta TQa%s£ovvxog. 
xal av&tg i%t xbv 'AXcpstbv iv aQt6xsQa xaxaftaivovxt ix 
TQa%st,ovvxog , ov %6qqco xov %oxa\LOV Bd&og i6xlv bvo- 
iiat,6itsvov , ev&a ayov6t xsXsxr)v dtd sxovg xqCxov &satg 
MsydXatg • xal %r\yr\ xs avxoftt i6xlv "OXvii%tdg xaXov- 
\iivr\ xbv sxsqov xa)v ivtavxcov ovx d%oQQsov6a, xal 
%Xr\6tov xr\g %r\yr\g %vq dvst6t. 2. Asyov6t 8s oCAQxddsg 
xr)v XsyoLisvr\v Ttydvxcov iid%r\v xal ftscov ivxavd-a xal 
ovx iv xrj &Qaxta ysvs6%at JTaXXr\vr\, xal &vov6tv 
a6XQa%atg avxoftt xal ftvsXXatg xs xal ^Qovxatg. Ttydv- 2 
xcov 8s iv \lsv 'iXtddt ovdstiiav i%otr\6axo "Oiir\Qog itvr\- 
\Lr\v - iv 08v66sia 8s syoatys \lsv cog xalg 'O8v66scog vav6t 
Aat6XQvyovsg i^sX&otsv Tiya6t xal ovx dv8Qa6tv sixa- 
6\isvot, i%oir\6s 8s xai xbv (5a6tXsa xcov Oatdxcov Xi- 
yovxa slvat roi)g Oaiaxag ftscov iyyvg co6%sq KvxXco%ag 
xal xb Ttydvxcov s&vog. sv xs ovv xovxotg 8r\Xoi &vr\xovg 
ovxag xal ov ftslov ysvog xovg Tiyavxag^ xal 6acps6xsQov 
iv xcpds sxt, 134 AVKAAIKA 

"Og 7to&' VTteQ&v[iot6L TiyavxzGGiv $a6CXevev ■ 
dXX' 6 yiev ooXe6e Xaov dta6d-aXov , oyXeto 8' avtog. 
'E%eXov6L 8' avtop Xaog iv tolg ene6tv dv&Qooitoov ot TtoX- 

3 Xol xaXei6$aL. 3. zJQccxovtag 8e dvtl no8oov tolg TCya6tv 
elvai) 7toXXa%rj te 6 Xoyog aXXrj xal ev too8e i8eC%&r] pd- 
Xi6ta oog e6tiv evrj^rjg. 'OQOvtrjv tovUvQOov %ota\xov ov 

ta Ttdvta ev l6one8op p>e%Qt &aXa66r]g Qeovta, aXXd £?rt661 
xqy\\iv6v te aJtOQQcoya xal ig xdtavteg dri avtov cpeQo- 
pevov , r]d-eXrj6ev 6 r Poo\iaCoov fia6iXevg dvaTtXeiad-at vav- 
6tv ix &aXa66r)g ig 'Avtto%etav TtoXtv ■ eXvtQOV ovv 6vv 
itovcp te xal daTtdvrj %Qr]\idtoov OQV^d^evog imtr]8etov 

4 eg tov dvdjtXovv , e^etQeipev eg tovto tov Ttotapov. dva- 
ZrjQav&evtog 8e tov aQ%aCov Qevpatog xeQaped te ev 
avtop 60Qog %Xeov t\ evog te xal 8exa evQe&rj 7tr]%oov^ xal 
6 vexQog \ie'ye&6g te r)v xata tr)v 6oqov xa\ dvd-Qoojtog 
8lcc navtog tov 6oo\tatog. tovtov tov vexQov 6 iv KXaQcp 
fteog, dcpixo^evcov eTtl to %Qr]6tr\Qiov toov Uvqoov , elitev 
'OQovtrjv elvat , yevovg 8e avtbv elvai tov 'lv8oov. El 8e 
tr)v yrjv to aQ%aiov ov6av vyQav ett xal dvaTtXeoov votC- 
8og fteQtiaCvoov 6 rjXtog tovg TtQootovg e%oCr\6ev dv&Qco- 
Ttovg, crtoCav etxog e6ttv aXXrjv %ooQav r) itQOteQav tr]g 
'Iv8oov rj ^ieC^ovag dveivat tovg dvd-Q007tovg , r) ye xal ig 
T^aag ett xal otyeoog top TtaQaXoyoo xai [teyefret dtdcpoQa 
ixtQecpet ftrjQCa ; 

5 4. Tov 8e %ooqCov tov 6vo\ia^o\ievov Bdfrovg 6ta- 
dCovg oog 8exa dcpe6tr]xe xaXov^ievrj Ba6tXCg- tavtrjg iye- 
veto otxi6tr)g KvtyeXog 6 KQe6tpovtr] tc5 'AQt6to^,d%ov 
tr)v ftvyateQa exSovg ■ iri epov 8e iQeCnta r) Ba6tXlg r)v, 
xal 4r]{irjtQ0g CeQov iv avtoig iXeC%eto 'EXev6tvCag. 'Ev- 
tev&ev 8e TtQOioov tov 'AXcpetov av&tg 8iapr]6r]^ xal inl 
©coxvCav dtpt%r]) to ovopa aTto ®ooxvov tov Avxdovog 
s%ov6av, ig dnav 8e icp' t^ioov eQrjnov iXeyeto 8e 6 LIBER VIII. 135 

®coxvog iv xco Xocpco xxC6ac xr)v TtoXiv. 7toxa\i6g dh 6 'A\lC- 
viog qscov 7tciQa xov Kocpov ig xov r Eh66ovxa ixdCdco6L, 
xal ov TtoXv aitco&ev ig xov 'AAcpEcov 6 *Eh66c6v. 

XXX. dh ( Eh66cov ovxog aQ%6\i£vog ix xco\ir\g 
oiicovviiov^ xa\ yaQ xr\ xcoiir\ xo 6vo\ia *Eh66cov i6xL, 
xr\v xs dntaiicov xal xr)v Avnaiaxiv %coQav , XQixa dh av- 
xr)v dis^sXftcov MsydXr\v Ttohv, * * 6xadCoig aTtcoxsQCO 
§§%Msyalo7tohxcov xov a6xscog kccxel6lv ig xov 'AlcpSLOV. 
7tXr\6Cov ds r\8r\ xrjg Ttolscog IIo6sLdcQv6g i6XLV 'ExoTtxov 
vaog ' iKsCitsxo cVs xov aydXiiaxog r) xscpaXr). 

2. AcaLQOvvxog cTs xr)v MsydXr\v itohv xov 7toxa\iov 2 
xov ( Efa666vxog, xa&d dr) xal KvCdov xal MLXvkr\vr\v 

dC%a OL EVQLTtOL VS\JL0V6LV, iv \ISQEL XCQ TtQOg CCQXXOVg, 

6e%lcq ds xaxd xo lisxecqqov xov Ttoxaicov , TtSTtoCrjxaC 6cpL- 
6lv dyoQcc TtEQCfioXog di i6xtv iv xavxrj U&cov xal lsqov 
AvxaCov ALog. E6odog d' ig avxo ovx e6xl : xd yaQ ivxog 
i6xi 6r\ 6vvo7txa, fico\Loi xs el6l xov &sov xal xQaTts^aL 
dvo xal dsxol xalg XQaTti^atg l6ol. xal dyaltca Tlavog 3 
Xi&ov 7tS7tOLr\\iEvov • iitixXr\6Lg ds OlvoELg s6xlv avxcp y 
xr\v xe ixixlr\6LV ysvi6&aL xco Tlavl aito vv\Lcpr\g Olvor\g 
ksyov6L, xavxY\v dh 6vv dlkaLg xcov vvLtcpcov xal idCcc ys- 
vi6$aL XQOcpov xov Ilavog. e6xl dh tcqo xov xscisvovg 
tovxov %aXxovv dyaX\ia 'ATtoXlcovog d-iag o.\lov^ \isys&og 
(isv ig 7t6dag dcodsxa, ixo[iC6&r\ dh ix xrjg <X>LyaXscov 6vv- 
xslsLa ig xo6\lov xfj MsydXrj TtoXst. To dh %coqCov svd-a 4 
xo dyaXica lSqvxo i% aQ%r\g V7t6 ^cyaXscov , ovoLid^sxat 
Bcc66aL • xco &scq 6s r) S7tCxlr\6Lg r\xoXov^r\xs \Csv ix xrjg 
®Lyakicov, icp 1 oxcp dh 6vo\ia E6%sv'E7tLX0VQL0g, dr\lco- 
6EL \iol xd ig &LyaAsag xov loyov. s6xl dh iv ds%La xov 
'ATtolXcovog dyal\iaov \iiya Mr\XQog dscov, xov vaov ds, 
oxl \ir) ol xCovsg, aXko vitoXotTtov ovdsv. TLqo dh xov b 
vaov xrjg Mr\XQog dvdQtag \ihv ovdsCg i6XL, dr\la dh r)v '136 APKAAIKA 

za fid&Qa icp* obv uvdQLavzeg Ttoze iazr\xeaav. iXeyelov 
de iitl evog yeyQa\i\ievov zcov fid&QOOv Atocpdvovg cpr\alv 
elvai zr)v eixova^ zJcacov \iev vlov, avvzd^avzog de dv- 
dQog tcqcozov UeXo7tovvr\aov zr)v Ttdaav ig zov ovoaa- 

6 ad-evza *A%alxov avXXoyov. 3. Zlzodv 8e zrjg dyoQag ovo- 
\jLatp\ievr\v <&iH%%eiov ovOCXtTtTtog iitoCr\aev 6 'Auvvzov, 
%aQi£6{ievoi, de oC MeyaXo7toXlzaLzr)v iTtcovvaCav dcdoa- 
aiv avzcp zov oixodoarjaazog. 'EQaov de ' Axaxr\aCov TtQogQQS 
avzfj vaog xaze$e$Xr\zo , xal ovdev iXeCxezo ozi ar) %e- 
Xoovr\ XC&ov. Tavzrjg de e%ezat zrjg ^iXiitneCov \ieyed~og 
aTtodeovaa ezeQa azod , MeyaXoTtoXCzatg de avzo&i opxo- 
doar\aeva iazl zd aQ%ela^ aQLd-aov oixr\aaza $jj* iv evl 
de iazLv avzoov^EcpeaCagdyaXaa^AQzeaLdog, xal iv eziQcp 

7 %aXxovg Ilav 7tr\%valog inCxXiqaLV UxoXeCzag. aezexoaC- 
ad-rj dh d%6 Xocpov zov UxoXeCza • xal 6 Xocpog ovzog zov 
zeC%ovg iazlv ivzog, dito de avzov xdzetaLV vScoq ig zov 
'EX^aaovza ex 7tr\yrjg. zcov aQ%eCcov de oitta^e vaog Tv%r\g 
xal ayaXaa XCd-ov TtenoCrytat Ttodcov Ttivze ovx dnodiov. 
azodv de rjvzLva xaXovaL MvqoticoXlv , eazL aev zrjg dyo- 
Qag, cpxodoarjd-r} de dno XacpvQoov, r)vCxa zo Ttzalaaa 
iyevezo 'AxQOzdzoo zcp KXeoaevovg xal AaxedaL\iovCoov 
zotg avazQazevaaat) \ia%eaaaevoLg TtQog 'AQLaz6dr\aov 

8 zvQavvCda iv MeyaXr\ noXec zoze e%ovza. 4. MeyaXojto- 
XCzatg de inl zrjg dyoQag iazlv oTtta^ev zov 7CeQL$oXov 
zov dveL\iivov zcp AvxaCcp AlI dvr\Q ineiQyaaaevog i7tl 
azr]Xr\, IloXvfiiog AvxoQza- yiyQaTtzat de xal iXeyela etc 
avzco Xeyovza oog inl yrjv xal ftdXaaaav Ttdaav TtXavrj- 
&eCr\, xal orc avaaa%og yevoLZO 'PcoaaCcov xal navaecev 
avzovg OQyrjg ig zo r EXXr\vcxov. avveyQatpe de 6 IIoXv- 
f)Log ovzog xal aXXa eQya c Poo\iaCcov, xal cog KaQ%r\dovCoLg 
xaziazr\aav ig itoXepov, aizCa ze rjzLg iyivezo avzov, xal 
6g 6^£ ovx dvev XLvdvvcov \ieydXoov ( Poo\ialoL Zxltcloovl LIBER VIII. 137 

* **6V XLva KaQ%r\dovLaxov ovocidlovaL xiXog X6 iitiftivxa 9 
xco TtoXiucp xal xr)v KaQ%r\d6va xaxafiaXovxa ig idacpog. 
'Oaa [ih v dr) IloXvfiCcp itaoaivovvxi 6 'Pcoualog stisl&sto^ 
ig 6q&6v i%coQr\asv avxcp . a dh ovx r]xQoaxo dtddaxovxog^ 
yzvia&cu oC Xiyovaiv auaQxr\uaxa. ( EXXr\vcov dh oitoaai 
%6l6ig ig xb 9 A%alxov avv6xilovv, itaQa 'PcoLiaCcov 6v- 
Qavxo avxai Ilolvfiiov acptat %oXix6iag X6 xaxaaxr\aa- 
ad-at xal vouovg %6ivai. xrjg d' 6Lx6vog tovUoXv$Cov xo 
fiovl6vxr\QLOV iaxLV iv aQLax6Qa. 

5. Tovxo uhv dr\ iaxLV ivxav&a, axodv dh xrjg «70-10 
Qag 'AQLaxdvdQ6LOv iitCxXr\aLV avdQa xcov daxcov 'AqC- 
axavdQOv oCxodoLirjaaL XiyovaL. xavxrjg xrjg axodg iaxlv 
SQ^iyyvxdxco cbg 7tQog r\hov dvCa%ovxa Uqov Zcoxr\Qog i%C- 
xXr^atv ALog' x6xoaLir\xaL dh 7tiQL% xCoat. xad-6%OLiivcp dh 
xco All iv fi-Qovcp 7taQ6axr\xaaL xf\ Lihv r) M6ydXr\ 7t6fag, 
iv aQtax6Qa dh 'AQxiuLdog Zcox^CQag dyaXua. xavxa Lihv 
XC&ov xovTl6VX6Xr\aCov' A\tY\vaLOL Kr\cpLa6doxog xal%6vo- 
cpcov 6LQydaavxo. 

XXXI. To dh 6X6QOV 7tiQag xrjg axodg 7taQi%6xai xo 
TtQog r)XCov dvaucov 7t6QCfioXov ©6cov L6Qov xcov u6ydXcov. 
al bi 6laLV al Li6ydXaL 06al Ar\Lir\xr\Q xal KoQr\ , xaftoxi 
idr\Xcoaa r\8r\ xal iv xfj M^aarvvCa avyyQacpfj- xr)v KoQr\v 
6h Ucox6LQav Y.aXovaLv ol 'AQxdd^g. i7t6LQyaauivoL 6h 
67tl xvTtcov 7tQO xrjg iaodov xfj u6v"AQX6ULg^ xfj 6h 'AaxXr\- 
TXtog iaxt xal f TyC6La. 06al dh aC Li6ydXaL Ar\ur\xr\Q uhv 2 
XC&ov dLa 7tdar\g, r) dh Zcox6LQa xa iad-rjxog i%6u6va \v- 
Xov 7t6itoCr\xaL' \iiy6%og 6h ixaxiQag itivx6 Ttov xal dixa 
6lal 7t6d6g. Td X6 dydXiiaxa *** xal 7tQO avxcov xoQag 
i%oCr\a6v ov u^ydXag, iv%LXcoaCx6 xa^iqxovatv ig acpvQa, 
xal dv&cov dva7tX6COV ixaxiQa xdXaQOv ixl xfj X6cpaXfj 
cpiQ6L' 6lvat 6h &vyaxiQ6g xov Aatiocpcovxog Xiyovxai' 
xolg 6h inavdyovaLV ig xo &6lqx6QOv 6ox6l acpdg'A%-r\vdv 138 APKAAIKA 

ts slvat xai "AQts\itv ta av%r\ \istd rrjg nsQ6scpovr\g 6vX- 

3 Xsyov6ag. $6rt ds xai 'HoaxArjg itaoa rfj 4r\\ir\rQt \ieye- 
&og \idfo6ra %r\%vv rovrov rbv 'HoaxXea elvai rcov 
'idaCcov xalov\ievcov daxrvXcov 'Ovo\idxQtt6g cpr\6tv iv 
rolg s%s6t. xsitat 6s tQd%s%a s\jl%qo6^sv , i%etQya6\tevat 
rs sit avtfj dvo te et6tv '&Qat xai e%cov Hdv CvQiyya xai 
'A%6XXcov xt&aQt%cov . s6tt ds xai i%CyQa\i\ia sit avtoig 

4 slvat 6cpdg frscSv tcov itQcorcov. 2. Hsitoir\vrat ds i%i tfj 
rQaits%r] xai Nvpcpat • Nsda \isv /iCa cpsQ0v6a srt vr\ittov 
nalda, 'Av&QaxCa ds vv\icpr\ rcov 'AQxadtxcov xai avrr\ 
dada s%ov6a S6nv , K Ayvco de rfj \tev vdQiav, iv 8e rfj 
irsQa %stoi cptdXrjv • 'AQ%tQor\g de xai Mvgrcoe66rjg el6iv 
vdQtat ra cpOQr\\iara, xai vdcoQ drj&sv dit avrcov xdret- 
6tv. rov %sQtfiolov di s6rtv ivrbg <DtMov Atbg vaog, 
HolvxleCrov \isv rov 'AQysCov rb dyaA\ia, 4iovv6co ds 
s\icpsQsg' xo&oqvoC rs yaQ rd v%odr\\iard s6xtv avrco,§§* 
xai s%st rfj %stoi sx%co\ia, rfj ds ereQa d-vQ6ov, xd&rjtat 
de detbg i%i rco %vq6co' xaCtot rolg ye eg At6vv6ov Xeyo- 

5 \ievotg tovto ov% 6\xoAoyovv e6tC. rovrov de oiti6ftev 
tov vaov devdQcov e6tiv dl6og ov \ieya , &Qiyxcp TteQt- 
s%6\isvov. ig \isv dr) rb ivrbg s6odog ovx s6rtv av&Qco- 
Ttotg' TtQO ds avtov 4r\\ir\tQog xai KoQrjg o6ov ts TtoQtov 
rQtcov st6iv aydl\iara. 5."E6rt de ivrbg rov TteQtpoAov 
rcov \ieydXcov Qecov xai 'AcpQo8Crr\g teQov. %qo \iev dr) 
rr)g s6odov %6avd s6rtv aQ%ala, "HQa xai 'ATtoXlcov rs 
xai Mov6at • ravra xo\it6frr)vaC cpa6tv sx TQa%s%ovvrog. 

9 'AydX\iara ds iv ra vaco Aaytocpcov snoCr\6sv, r EQ\ii\v %v- 
Aov xai 'AcpQodCrrjg %6avov • xai ravrrjg %stQsg st6t Mfrov 
xai 7tQ06a7t6v rs xai dxQot Ttodsg. rr)v 6s S7tCxkr\6tv rf\ 
ftscp Ma%avtrtv OQ&orara s&svto, i\ioi doxstv 'AcpQodCtr\g 
yaQ svsxa xai SQycov tcov tavtr\g 7tXst6tat \isv i%tts%vr\- 
6stg^ %avtoia ds dv&Qco%otg dvsvQr\\isva ig koyovg i6tCv, LIBER VIII. 139 

s6tr\xa6L ds xal dvdQtdvtsg iv olxr\\iatL^ KaXXLyvdtov 7 
xs xal Msvta xal Zco6Lysvovg ts xal IIcoXov • xata6tr\- 
6a6ftai 8s ovtou MsyaXoTtoXCtatg Xsyovtat TtQcotov tcov 
fisydXcov ©scov tr)v tsXstrjv^ xal td dQcopsva tcov iv 
*EXsv6tvC s6ti \iL\ir\\iata. Ksltav 8s ivtbg tov tisql^oXov 
ftscov to6ads dXXcov dydX\iata, tb tstQaycovov 7taQS%6- 
psva 6%r\\ia j r EQ\ir\g ts i%CxXr\6tv 'Ayr\tcoQ xal 'AnoXXcov 
xal 'A&r\vd ts xal IIo6SLdcov, stL ds "HXLog incovvpCav 
s%cov 2JcotrJQ ts slvaL xal 'HQaxXrjg. cpxod6[ir\taL ds xal 
6cpC6LV ** psys&SL iisya, xal dyov6LV svtav&a tr]v tsXs- 
tr)v talg ®satg. 

5. Tov vaov ds tcov (isydXcov ©scov s6tlv Csqov iv 8 
ds%La xal KoQrjg ■ XC&ov ds tb dyaX\ia nodcov oxtco [id- 
Xc6ta- taLvCaL ds ins%ov6L dt« navtbg tb ftd&gov. ig 
tovto tb lsqov yvvaL^l [isv tbv ndvta i6tlv s6odog %qo- 
vov, ol ds dvdQsg ov nXsov r) dna\ xata stog sxa6tov ig 
666 avtb i6Ca6c 6. Tv\jLva6L0v ds tfi dyoQa 6vvs%hg xatd 
r)XCov dv6\idg i6tLV cpxodo\ir\\LSvov. Trjg 6todg ds rjv 9 
dnb tov Maxsdovog <&LXCnnov xaXov6t^ tavtrjg sl6l dvo 
07tL6&sv XocpOL, ovx ig vipog dvrjxovtsg' iQsdtta ds 'Ad"r\- 
vdg lsqov TloXLadog inl avtco, xal tcp stSQCp vaog s6tcv 
"HQag TsXsCag, 6\ioCcog xal tavta iQsCnca. vnb tovtcp 
tco Xocpco Bd&vXXog xaXov\isvr\ nr\yr) 6vvtsXsl xal avtrj 
tco nota\icp ( EXL66ovtL ig {isys&og. to6ads ivtav&a «|t- 
6%Qsa r\v. 

XXXII. 'H 8s insxsiva tov nota\iov \iotQa r\ xatd 
\is6r\\i^QCav 7taQsC%sto ig \ivr\\ir\v ftsatQOv \isyL6tov tcov 
iv tfj EXXddL ' iv ds avtcp xal asvaog s6tLV vdatog nr\yr\. 
tov ftsdtQov ds ov tioqqco XsCustat tov f5ovXsvtr\QCov &s- 
{isXta^ o tolg MvQCoLg i7tS7toCr\to'AQxddcov ixaXstto ds 
dnb tov ava&svtog @sq6lXlov. %Xr\6Cov ds olxCav^ l8lc6- 
tov xat l\kk xtr\\jia dvdQog, 'AXs%dvdQcp tcp ^lXCtitiov 140 APKAA IKA 

zo i% uQ%rjg i7toir\6av. e6ti 8h dyaXua "AyLucovog 7tQog 
rfi oixia, Totg TETQaycovoLg ( EQ(iatg Eixa6uivov, xiQara 

2 ijtl rrjg X£cpaXr\g £%ov xqlov. to 8h tcov Mov6cov 'AtioX- 
Xcovog ts leqov xaVEQuov xara6xsva6&iv 6cpL6iv iv xol- 
vc), 7taQ£L%£TO ig uvr\ur\v &£uiXLa ov TtoXXd- rjv dh xal 
tcov Mov6o5v uia £tl xa\ 'AitoXXcovog dyaXua xara rovg 
'EQiLag Tovg TETQaycovovg ri%vr\v. iQEima 8h xal Trjg 
'AcpQo8iTr\g r]v to leqov^ itXr\v 00*02/ itQovaog T£ ik£Lit£TO 
£Tt xal dydXuaTa aQL&ubv TQia^ iitixXr\6Lg 8h OvQavia, 
rf\ 8' e6ti ndv8r\uog, tfj %QiTr\ 81 ov8hv iri&EVTo. 

3 2. 'Ani%£L 8h ov TtoXv "AQECog jicouog • iXiyETO 81 cbg xa\ 
ieqov i% aQ%rjg cpxo8our\d-r\ tco dscp. TtETtoirjTat 8h xal 
6Ta8L0v VTtEQ Trjg 'AcpQo8irr\g, Trj [ihv i%\ tb ftiaTQOV 
xa&rjxov, xa\ xQr\vr\ 6cpi6LV i6r\v avTO&L, r\v leqccv Alo-QQJ 
vv6ov voui£ov6L- xaTa 8h ro eteqov tov 6Ta8iov TtsQag 
Alovv6ov vabg iliyETO vitb 701» &eov xEQavvco&rjvaL y£- 
VEatg 8vo iuov tiqoteqov, xa\ iQEiiua ov TtoXXa etl ig iuh 

rjv avTOv. 'HQaxXiovg 8h xoLvbg xaVEQuov TtQog tco 6Ta- 
8icp vabg uhv ovxht r]v^ uovog 8i 6cpL6t ficoubg iXdTtETO. 

4 $."E6tl 8h iv rfj uoiQa Tavrr\ Xocpog 7tQog dvi6%ovra r\Uov, 
xaVAyQOTiQag iv avrco vabg'AQriuL8og, dvd&r\ua'AQL- 
6To8r\iiov xa\ tovto. Tr)g 8h 'AyQOTiQag i6r\v iv 8s%La 
ti[i£vog' ivTavd-a e6tl uhv leqov 'A6xXr\7tL0v xa\ dydX- 
fiara, avTog te xaVTyiEia , el6l 8h VTtoxaTafidvTt oXiyov 
&Eoi, 7taQi%ovraL 8h xa\ ovtol 6%rjua TETQaycovov, 'EQyd- 
tav 8i i6TLV avTotg i%ixXr\6Lg, 'A%>r\va te 'EQydvrj xa\ 
'AtxoXXcov 'AyvtEvg- tcp 8h 'EQ[if\ xaVHQaxXEt xa\ ElXel- 
ftvia 71Q06e6tlv i% incov rcovO^irJQOv cpr\ur\ , rcp uhv ALog 
te avTov 8Laxovov dvat xa\ vitb tov f 'AL8r\v dysLV tcov 
a7toyLVouivcov tag t(jv%dg^ *HQaxX£t 8h cog TtoXXovg te 
xal %aXE7tovg T£Xi6EL£v d&Xovg- EiXELd-via 8h i%oir\6Ev 

5 iv'IXid8L co8tvag yvvaLXCov uHelv. e6tl 8h xa\ dXXo vno LIBER VIII. 141 

tov Xocpov tovtov 'A6xXr\7tL0v IlaLdog lsqov xovzov \isv 
dr) to dyaX\ia oQftov 7tS7toir\taL 7tr\%valov \kdXt6ta ^ AitoX- 
Xcovog 6s iv fi-QOVcp xdd-r\tat Ttodcov 2jj ovx aTtodiov \isys- 
&og. dvdxEirat ds avrofti xal o6td V7tSQr\Qx6ta r\ drg 
dvd-QG)7tov 'doxslv ' xal dr) xal iXsysto i% avtolg sivac 
tcov Tiydvrcov svog^ ovg ig tr)v 6v\i\ia%iav trjg *Psag 
r\d-QOL6sv07tXdda\iog y d dr) xal ig v6tSQov i7ts%SL6LV r)\ilv 
6 Xoyog. tovtov ds i6u 7tr\yr\ rov lsqov 7tXr\6iov , xal aic 
avtrjg 6 ( EXl66cov ro vdcoQ di%sraL xat£Q%6\isvov. 

XXXIII. El ds r) MsydXr\ TtolLg 7tQ0&v\iCa rs rfj 7ta6r\ 
6vvoLXL6d-sl6a VTto 'AQxddcov xal iitl \isyi6taLg tcovEX- 
Xr\vcov ilitL6LV ig avrr)v xo6\iov rov ditavra xal svdat- 
\ioviav rr\v aQ%aiav acpr\Qr\taL xal ra TtoXXd i6ttv avtrjg 
SQsiitLa icp' r\\icov, &av\ia ovdsv i7tOLr\6d\irjv, sidcog ro 
daL^iovLOV vscorsQa dsi rLva i&ilov iQyd£s6d-aL, xal 
oiioicog rd Ttdvra rd rs i%VQa xal td a6&svr\ xal rd yLVO- 
68 \isvd rs xal 07to6a aTtoXXvvtai \ista(5dXXov6av tr)v rv%r\v, 
xal OTtcog dv avrfj 7taQL6rr\raL \ista i6%vQag dvdyxr\g 
dyov6av. MvxrjvaL \iiv ys rov TtQog 'iXicp 7toXs\iov rolg 2 
'EXXr\6Lv r\yr\6a\isvr\ , xal Nlvog sv&a r^v^A^^vQioig fla- 
6iXsia, xal BoicotLaL ©fjpcu 7tQ06trjvaL rov ( EXXr\VLXoi> 
Ttore d%LCod-sl6aL, at \isv r)Qr\\icovraL navcoXs&QOL, rb ds 
ovo\ia rcov Orj/jcov ig dxQOTtoXLV \iovr\v xal oixrjtOQag 
xarafis(lr\XEv ov TtoXXovg. ra dh V7tSQr\Qx6ra TtXovrcp ro 
aQ%atov^ Qrjpairs aC AiyvTtrtOL xal 6 MLVvr\g'OQ%o\isvog 
xa\ r\ AfjXog ro xoLVOv*EXXr\vcov i\i7tOQLOV, ai \isv dvdQog 
idLcotov \is6ov dvvd\t£L %Qr\\idrcov xatadsov6LV sg svdai- 
\ioviav , r) Ar\Xog ds, acpsXovTL tovg dcpLXvov\isvovg TtaQ 
A^r\vaicov ig tov lsqov tr\v cpQovQav, 4r\Xicov ys svsxa 
€Qr\\i6g i6TLV av&QCOTtcov. BafivXcovog ds rov \isv BrjXov 3 
to lsqov XsinsraL^ BafivXcovog ds tavrrjg^ rjvrLva sids 
TtoXscov rcov tots \isyi6xr\v rjXLog, ovdsv stt r)v si \ir) 142 APKAJIKA 

tet%og, xa&d xal TiQVv&og tr)g ev tr) 'AQyoXidt. tavta 
[ikv dr) e%oir\6ev 6 daipcov eivat to \ir\dev • r\ de 'AXe%dv- 
6qov %6Xtg ev Aiyv%tcp xal r) ZeXevxov naQa tco 'OQOvtrj 
%&eg te cpxt6\ievat xal %qcoy\v eg to6ovto e%tdedcoxa6t 
yteye&ovg xal evdat\ioviag^ ott, 6(pdg r) tv%r\ de^tovzat. 
4 2. 'E%tdeixvvzat de xal ev zcpde ezt tr)v t6%vv [lei^ova xal 
ftavycazog %Xeiovog r\ xaza 6v\LcpoQag xal evitQayiag %6- 
Xecov - Arjtivov yaQ %Xovv d%ei%ev ov %oXvv XQv6r\ vrj- 
oog, ev r) xal zco <DtXoxzr\zr\ yeveti&at 6vLt(pOQav exzov 
vdgov cpa6i- zavzr\v xazeXafiev 6 xXvdcov %a6av, xal 
xazedv te r) XQv6r\ xal r)(pdvt6zat xaza zov fiv&ov. vij-66 
6ov de aXXr\v xaXovLievr\v*IeQav***z6vde ovx r)v%Qovov. 
ovzco ll\v za dv%Qco%tva %Qo6xatQa te xal ovdaLicog e6zlv 
e%vQcc. 

XXXIV. 'Ex de MeydXr\g %6Xecog iovzt eg Me66r\vr\v, 
xal 6tadiovg \LaXt6za %QoeX%6vzt e%td , e6ttv ev aQt- 
6teQa trjg lecocpoQOV ftecov teQOV ■ xaXov~6L Oe xal avtdg 
tdg ftedg xal tr)v %coQav tr)v TteQl to ieQov Maviag ■ doxeiv 
de llol, ftecov tav EvLLevidcov e6zlv e%ixXr\6Lg, xa\ 'Oos- 
6zr\v e%\ zcp (povcp zrjg Lir\ZQog cpa6tv avzo&t Ltavrjvat. 

2 2. Ov tioqqco de zov ieQov yrjg %(OLid e6ztv ov [ieya, e%i- 
&r\LLa e%ov Xifrov %e%OLr\Ltevov ddxzvXov, xal dr) xal 
ovopa zco %c6[iazi e6zt AaxzvXov LtvrJLia- evzav&a ex- 
cpQova 'OQe6zr\v yevoLievov Xeyov6tv eva zrjg ezeQag zcov 
%etQcov d%o(payeiv ddxzvXov. zovzcp dee6ztv ezeQOV 6vv- 
eyeg %coQiov "Axr\ xaXovLLevov, ozt eyevezo ev avzcp zr)g 
vo6ov zcp'0Qe6zr\ za idpaza- %e%oir\zat de Ev{ievi6t xal 

3 avzo&t teQov. zavzag zdg &edg, r)vixa zov '0Qe6zr\v 
excpQOva e\ieXXov %otr\6etv , cpa6lv avzco (pavr)vat ycelai- 
vag- cbg de d%ecpaye zov ddxzvXov, zdg de av&tg doxeiv 
oi Xevxag elvat^ xal avzov 6co(pQOvr\6ai ze e%t zrj #£«, 
xal ovtco taig \iev evr\yt6ev d%ozQe%cov zo {ir\vt{ia avzcov, LIBER VIII. 143 

xutg de e&v6e tcctg Xevxcctg* opov de ccvtcctg xal Xccql6l 
fi-veiv vo\ll%ov6l. nodg ds too %ooqCoo totg "Axs6lv stSQOv 
s6xlv ** 6vo[ia£6{ievov lsqov, oxl 'OQe6trjg ivxccvd-a ixsC- 
Qato xr)v x6{irjv, iicscdr) ivxog iyivsxo ccvxov. TIsXotcov- 4 
vr]6Coov ds olxcc ccQ%ccta \ivr]\iovsvovxsg TCQoxeQcc xob 'Oqs- 
6tr] tu iv 'AqxuSCu yeve6%uc cpu6lv vtco 'Eqlvvoov xoov 
K\vtuL\Lvy\6tQag rj iv^AQeCoo Tcuyoo tr)v xqC6lv, xccl uvtoo 
xcctr]yoQOv ov tov TvvdccQeoov^ TceQcetvccL yccQ ovxiti 
YJQixetvov, TLeQCXccov de iiCL6tr)vuL^ dCxr]v irii too ttC\icctL trjg 
[trjtQog ttltovvtu^ ate avsipLOV trjg KXvtaL\ivr]6tQug- 
'IxccqCov yccQ Ttutdu elvccL HeQCkttOv , ysvs6^UL ds v6tSQ0V 
xccl d-vytttsQag too 'IxccqCoo. 

3. 'Ex Mccvloov de odog ijcl tov 'AXcpswv s6tLV o6ov 5 
icivts 6tccdCoov xccl dsxu ■ xatcc tovto Ta^sdtccg 7COta\iog 
ixdCdoo6LV sg tbv 'AkcpsLov • ig ds tov Tad-sdtccv TCQotsQov 
sxl xoctSL6LV 6 KttQvCcov. tovtoo {ihv dr) ccC 7cr\yal yrjg sl6l 
trjg Alyvtidog vico rov 'AicoKXoovog tovKsQecctu to lsqov, 
tob Tttftsttttt ds trjg KQOo\iCtLdog %ooQttg iv Tccd-iccLg. r) ds Q 
KQC3{ittLg ttvatsQco tov 'AkcpSLOV 6tccdCovg cbg ts66ccQa- 

X0VtCC£6tL) Xtt\ SV CCVtfl ZCOlSOOg KQOO\ILOOV OV 7CCCVttt7Ctt6L 

tcc sqsCtclu r]v i^Ctr]lu. ix ds Kqco^ioov obg slxo6l 6tccdLtt 
s6tcv S7CL Nvyicpttdtt' xtttccQQsttccL ds vdtttL xal devdQoov 
ccvtticXeobg i6tcv r) Nv\icpdg. xccl c\ic ccvtrjg 6xcc6lcc el'xo6i 
i6xcv iicl xo ( EQ\iatov , ig Me66r]vCoLg xccl MeyaXoTtoXC- 
xccLg el6lv oqol' TtenoCiqvtccL ds ccvto&L xul ( EQ[irjv inl 
6xr\lr]. 

XXXV. Avxr] \iev inl Me66rjvr]v, exeQcc deixMe- 
ydXr]g noXeoog iicl Kccqvcc6lov ccyec xo Me66Y]vCoov xccl 
xccvxr] 7CQooxcc [liv 6e 6 'AkcpeLog ixdillexccL^ xa&oxc xal 
MccXovg xtt\ 6 2JxvQog ig ccvxov xccxiQ%ovxaL tcqouvuxol- 
voo6tt\ievoL xo Qev^icc. Avxo&ev de e%oov xov MccXovvxa 
iv de^Lu {texa 6xadCovg obg xqlcxxovxcc dLttpr]6r] xe uvxov 144 APKAAIKA 

xccl ava$Y\6r\ 8l' 68ov %Q06avxe6xeQag eg %coQiov xaXov- 

2 \ievov QatdQLav. 2. &aidQcov 8e cog %evxe a%e%ec xai 8exa 
6xa8iovg xaxd Ae6%0Lvav 6vo\iall6\ievov *EQytalov * oqol 
Me66r\vicov %Qog MeyaXo%oXixag xai ovxol, xai dydX- 
\iaxa ov \ieydXa Ae6%oivr\g xe xai Ar\ytr\xQog, exi 8e xai 
c Eq{iov %e%oir\xat xai 'HQaxXeovg • doxelv 8e \lol xai xb 
v%b AatSdXov %otr\&hv xcp 'HQaxXel ^oavov ev \ie&OQicp 
trjg Me66r\viag xai *AQxd8cov evxav&a ei6xr\xei. 

3 3. 7f 8h eg Aaxedaipova ex MeydXr\g %6Xecog b86g, 
erti (iev xbv 'Alcpeibv 6xddioi xQidxovxd ei6cv d%b 8e 
xovde TtaQa %oxa\ibv 68ev6ag ©eiovvxa, xdxei6u 8h xai 
6 ©etovg ovxog eg xbv 'AXcpecov , a%oXi%cov ovv xbv @et- 
ovvxa ev aQi6xeQa 6xa8iovg d%b xov 'AXcpeiov xe66aQa- 
xovxa rfeetg \idXL6xa eg &aXaL6iag • d%e%ov6t 8h aC <&a- 
Xai6iai 6xadiovg elxo6i xov EQpaiov xov xaxa BeXepivav. §7 

4 4. Xeyov6L \ihv 8r\ oi 'AQxddeg xr)v BeXe\iivav xrjg 6cpexe- 
gag ov6av xb aQ%alov a%oxe\ie6$at Aaxedat\ioviovg- Xe- 
yeiv 8h ovx eixbxa ecpaivovxo \iotxai dXXcov evexa, xai 
\idXt6xa oxt \iot 8oxov6i ®r\^atOL \ir\8h xovxo eXa66ov\ie- 
vovg %eQudelv xovg 'AQxddag, el6cpi6iv e6e6$ai 6vv xcp 
dtxaicp xb e%avoQ\rco\ia e\ieXXev. 

5 5. Ei6i 8h ex MeydXrjg %6Xecog xai eg xd %coQia bdoi 
xd evxbg 'AQxaftiag, eg \ihv Me&vdQtov ej^8o\ir\xovra 
6xddtot xai exaxov, XQt6i 8h d%b MeydXr\g %oXecog d%co- 
xeQco 6xadiotg xai dexa Uxtddtg xe xaXov\ievov %coQiov 
xai "AQxe'\it8og Zxtadixtdog eQei%td e6xtv ieQOv • %otr]6at 
8h avxb eXeyexo y AQt6xo8r\\iog 6 xvQavvr\6ag. 'Evxevxfev 
\iexa 6xa8iovg cog 8exa %oXecog XaQt6tcov v%o\tvr\\iaxd 
e6xtv ov %oXXd, 6xa8icov 8h dXXcov 8exa e6xlv d%b Xa- 

6 Qt6tcov eg TQtxoXcovovg 686g. 6. %6Xtg 8e r\6av xai ol Tql- 
xoXcovoi %oxe • \ievet 8e avxo&t xai eg r)\idg ext e%i Xo- 
cpov IJo6et8covog ieQov xai dyaXfia xexQaycovov^ xai 8ev- LIBER VIII. 145 

dgov 7t£Qc xb l£q6v iotLV aX6og. TccvtccLg \ihv dr) ol Av- 
xdovog Ttaideg iyivovxo olxL6xaC, ZoLxCav dh aTtcoxiQco 
\ihv TqlxoXcovcov 7i£vt£ Ttov xal dixa 6xadCoLg, X£L\iivr\v 
dh ov xax' ev&v-i dXX' ix TqlxoXcovcov iv aQL6x£Qa, Zol- 
xia olxC6at xbv TqlxoXcovov Xiyov6L. IIaQcoQ£vg dh 6 ve- 
coxeQog TqlxoXcovov xcov jtaCdcov IlaQcoQCav xal ovxog 
£XXl6£v, d%i%ov6av ZoLxCag 6xadCovg dixa. £qtj(iol dh 7 
[xal] ig i\ih r]6av diicp6x£QaL • \iivu dh iv ZoixCa Ar\\ir\- 
xQog vabg xal 'AQxiiudog [oT xal ig i\ih r\6av]. 'EQ^Cma de 
7toX£cov xal dXXa^ GvQaCov \ihv 6xadCotg itivx£ aitcoxiQCO 
JlaQCOQCag xal dixa, xa dh 'Tifjovvxog £6xlv iv oqel X£l- 
\iivco \ihv VTt£Q xov 7t£§Cov , xaXovpivcp dh 'TibovvxL. r\ 
dh&VQaCov x£ xaYTipov vxog {i£xa%v OQ£Lvr) 7ta6a s6xl xa\ 
^rjQLCodrjg- Avxdovog dh elvat QvQaiov xexal 'Ttyovvxa 
7tQoedr\Xco6ev rjfiiv 6 Xoyog. 

7. TqlxoXcovcov di i6xLV iv de^Lcl TtQcoxa \thv dvdvxr^g 8 
bdbg iitl 7tr\yr)v xaXov\iivovg KQOVvovg' 6xadCovg de cog 
XQLtxxovxa xaxapdvxL ix Kqovvcov xdcpog i6xl KaXXL- 
6xovg, %o5\ia yr\g vtyr\Xovf SivdQa e%ov TtoXXd \ihv xc5v 
"iZttxaQTtcov, TtoXXa dh xal ijueQa. iiti 6e dxQcp xcp %(6\iaxL 
uqov i6XLv'AQxi\LLQog inCxXr\6LV KaXXC6xr\g- doxelv di 
(iol xal nd^icpcog {tad-cov xl TtaQa 'AQxddcov 7tQcoxog"AQxe- 
\ilv iv xolg eite6LV cov6\ia6e KaXXC6xr\v. UxadCovg de av- 9 
xo&ev \ihv Ttivxe xal el'xo6L , TqlxoXcovcov 8h exaxbv xovg 
6v{i7tavxag diii%ov6a iitC ye xov r EXL66ovxog, xaxd 6h 
xr)v ev&eiav Me&vdQCov , avxr\ yaQ 8r) ix TqlxoXcovcov 
ext XeCitexat, *Ave\Lco6a xi i6xL %ojqCov xal OQog (PdXav- 
&0V) iv avxco dh iQeCmd i6xL QaXdv&ov TtoXewg- 'Aye- 
Xdov dh xov Uxv\icpr\Xov 7taida elvat xbv (pdXav&ov Xi- 
yov6LV. 8. r T7teQ xovxov dh nedCov xi i6xt JlcoXov xaXov- 10 
\ievov , xal \iex 7 avxb £%OLVOvg, djtb dvdQog Bolcoxov 
E%OLvicog £%cov xr)v xXt\6lv. £l dh 6 Z%OLV£vg a7t£dr\\ir\ 

PAUSAN. II. 10 146 APKAAIKA 

6sv ovtog %aQa tovcj 'AQxddag, sisv av xa\ o[ trjg 'Aza- 
Xdvzrjg Sq6[lol 6vvsyyvg tgS Z%oivovvti ovtsg d%6 tr)g 

tovtov ftvyatoog to ovopa slXr\cp6tsg. 'E^rjg ds s6tLV , 

sp,o\ doxsiv^ xaXov^svov , xa\ tolg %cl6lv 'AQxadCav slvai 
tr)v %coQav cpa6\v svtav&a. 

XXXVI. To d%6 tovtov ds sg \Lvr\\Lr\v ovdsv aXXo ozl 
[ir) avzo to Ms&vdoiov XsC%staL • odog ds sx TqlxoXcj- 
vcov 'ig avto Gtddioi tQLCJV dsovtsg ts66aQaxovta %al 
sxatov. c6vo\idad-rj (lsv dr) Ms&vdoiov , oTt xoXcovog 
s6tLV viprjXog MaXoCta ts %ota[iov xa\ MvXdovtog [Ls6og, 
scp co tr)v %6Xlv 6 y Oo%0[Lsv6g cqxl^s • itolv ds ij 6vvtsXsiv 
sg to MsyaXo%oXLtLx6v , ysyova6L xa\ Ms&v6qlsv6lv 
% dvdQa6Lv'0Xv[L%Lxa\ vixaL. %"E6tL ds sv Ms&v§qCco Tlo-^ji 
6SLdc5vog ts IitTtLOv vaog. ovtog [lsv s%\ tco MvXaovtC 
s6tL- zo ds OQog to 0av\La6Lov xaXov\LSvov xsitaL fisv 
vTtsQ tov Ttotapov tov Ma?,oCtav , s%-sXov6l ds oC Ms&v- 
dQLSig tr)v ( Psav, r)vCxa zov <dCa si%sv sv zrj ya6zQC, sg 
tovto acpLXS6&aL to 6'oog, 7taQa6xsva6a6&aL ds avtr\ xal 
(iorj&SLav, r)v 6 KQOvog iit ax)tr)v £j/, zov ts 0%Xdda[LOV 

3 xal aXXovg o6ol %sq\ sxsivov r\6av TCyavtsg- xal tsxsiv 
[lsv 6vy%coQov6LV avtr)v sv [loCqcc tLvl tov AvxaCov, tr)v 
ds sg tov Kqovov d%dtr\v xal dvzl zov Ttatdog zr)v Xsyo- 
[isvrjv v%6 'EXXrjvcov dvzCdo6tv tov XC&ov ysvs6$aL cpa- 
6lv ivzav&a. s6zl ds %Qog tf\ xoQvcprj tov OQOvg 67tr\- 
Xatov trjgPsag, xal sg avto ozl [Lr) yvvaiQ [Lovatg LSQaig 
tr)g &SOV) dv&QcoTtcov ys ovdsvl s6sX%siv s6tL tcov aXXcov. 

4 Ms&vSqCov ds cog tQLaxovta a%s%SL 6tadCovg Nvp- 
cpa6Ca %r\yr\' to6ovtOL ds d%6 Nvpcpa6Cag stSQOL %Qog 
tovg MsyaXo%oXLtcov sl6l xal 'Oq%oilsvCcov ts xoLVOvg xal 
Kacpvatcov OQOvg. 

5 3. MsyaXo%oXCtaig ds Slcc tcov s%\ to sXog 6vo[La£o- 
Ilsvcov %vXcov, $id tovtcov 6Ssvov6lv sg MaCvaXov %aQu LIBER VIII. 147 

tbv itotuiLOV tbv f EXt66ovtu e6ti trjg 68ov iv aoi6T£Qa 
'Ayu&ov @eov vuog' ei 8e dyu&cov ol fteol 8otr\Qeg efeiv 
dv&QCOTtoLg, Zevg 8e vitutog &ecov e6ziv, e%6\ievog av 
tig tco Xoycp tr)v eitCxXr\6tv tuvtr\v Atbg texLiuCQOLto el- 
vaL. IlQoeX&ovtL 8e ov itoXv e6tt tiev yrjg %coiiu 'Aql6to- 
8r\iiov tacpog, ov ov8e tvquvvovvtu dcpeCXovTO Lir) eito- 
vollu6ul %Qr\6tov , stixi 8e 'Aftr\vdg leQOv e%CxXr\6tv Ma- 
%avitL6og, otl fiovXevLiuTCOV £6tIv r) &sbg itavToicov xal 
i%LTS%vr\LiuTCOV svQsng. 4. IleTtoirjtaL 8s ev 8s%lu tfjg 6 
68ov Boqsu tco dvsLtcp TSLisvog, xaC ol MsyaXo%oXlTUL 
&v6iag &vov6lv dvd %uv hog, xul frscov ovSsvbg Boqsuv 
v6tsqov dyov6LV eg tLLir\v ccts 6coTr\Qa ysvocisvov 6cpL6LV 
d%b AuxsSulliovCcov ts xal "AyLOog. s%r\g 8s 'OlxXsovg 
tov "Alicpluquov %UTQog Livi\Lid s6tlv , slys 8r\ STtsXufisv 
avTOV tb %qsc6v sv 'AgxadCa xal Lii) trjg s%l Aaoasdovta 
M^HquxXsl 6tQatsiag li^6%6vtu. llstutovto s6tl Jy\liy\- 
Toog xuXoviisvr\g sv ^Xsl vaog ts xul aX6og • tovto 6Ta- 
duug TtsvTS d%coTfQCO Tr\g TtoXsog, yvvcugi 8s sg uvto 
§6o86g s6tl pova-g- Tqluxovtu 8s s6tlv utccotsqco 6tu- 7 
8ioLgnuXi6xLOgOVOLiu£oLisvr\ %coqu. sxllaXL6xiov 8s dcpc- 

SVTL LCSV SV U^^TSQU TOV "EXuCpOV OVtU OVX USVUOV , XUL 

7tQ0sX&6vtiJ6° v slko6l 6ru8iovg, uXXu TSSQSiltLU Us- 

qul&scov x^ 1 tsQov XsLTtSTUL TLuvog. 5. r\v 8s tbv %£lliuq- 

qovv dLcfiflSi Kar zv&v Ttevts liIv 6tudioLg xul 8ixu 

uTtcotec^ t°v noTuuov Ttsdiov s6Ti, SlsX&ovtl 8s tovto^ 

tb oq'S olicovvllov tcp Ttsdicp tb MulvuXlov. tov ds oQOvg 

v7 rbtolg KUTuXr\yov6L noXscog 6r\Ltslu Avxoug xul 'Aqts- 

0jog lsqov xul uyuX{id s6tl %uXxovv AvxouTLdog, 'Ev 61 8 

7 olg xutu {is6r\LipQLuv tov oQovg Hov\ir\tCu cpxL6to. 'Ev 

tovtcp ds sl6l tcp oqsl xul ul xuXov^lsvul TqCo8ol , xul tu 

o6tu 'AQxd8og tov KuXXL6tovg uvsCXovto svtsv&sv xatd 

tb ex AeXcpcov iidvteviia oi MuvtLvelg. XeCitetuL 8e xul 

10* 148 APKAJIKA 

uvtrjg stt eQSL7ticc MaLvdXov , vaov ts ar\Lisia 'A\fr\vdg, 
xal arddiov ig d&Xrjtoov dycova, xal to stsQOV avtoov ig 
l%%oov 6q6liov. To ds oQog to MaivdXiov lsqov cidXLata 
slvat IJavog vo[il£ov6lv, ooats ol %sqI avto xal i%axQO- 

9 dad-aL avQL^ovtog tov Ilavog XsyovaL. 6. Tov ds trjg As- 
a%oivr\g lsqov xal MsyaXo%oXctcov tov datscog atddiot 
rsaaaQaxovta Lista^v slaLV rjcnav lisv tr)g odov %Qog 
tov'AXcpSLOv to Qsviia, dLafidvroov ds LLsra iisv dvo d%6 
tov 'AXcpscov aradCovg MaxaQSoov iarlv SQSLTtLa, avxoftsv 
ds ig SQSLitia dlla rdAaascov STtxd slaL axddiOL, toaovtOL 
ds m Aaascov itQog tov 'Axaxr\aiov ovoLca^o^svov Xocpov. 

10 vjto tovtoo ds tco Xocpop Ttolig rs r]v 'Axaxrjatov^ 'Eq^iov ts 
'Axaxr\aiov XC%ov %s%OLr\iisvov dyaXpa xal ig r)iidg iaxlv 
s%\ tov Xocpov tQacprjvac ds EQfirjv italda avto&i xal 
"Axaxov tov Avxdovog ysvia&aL oltQOcpsa 'AQxddoov iatlv 675 

ig avtov Xoyog. dLacpoQads TOi)io,g &r\^aiOL <i xal av&tg 
ov% o^ioXoyovvta toig &r\fiaCoov Tavay^aioL XsyovaLV. 

XXXVII. 'Aito ds 'Axaxr\aCov xeaaaQag atadCovg 
dits%SL to lsqov trjg Asa%oCvi\g. %qoovx iil v dr) avto%-L 
r tlys^6vr\g vaog iatLV 'AQtsccLdog, xul ypcXxovv dyaX\ia 
syov dadag- %o8oov s$ sivat {taXLata ahzo sixd£o[isv. 
ivtsvdsv ds ig xov lsqov %sqC($oXov xrjg Asa%oCvr\g iatlv 
saodog. iovtcov ds i%l tov vabv atod xi iar iV iv ds%ta 

Xal iv X00 toC%0f XCxf-OV XSVXOV tV%OL %S%OLr\^i VOi ^ %a \ 

top lxsv slaiv i%SLQyaaLisvat MoiQaL xal Zsvg sHxXrfiiv 
MoiQayhr\g, dsvxsQcp ds'HQaxXr\g tQC%oda A%'<\Xcova 
dcpaiQov^svog- 6%oia ds ig avtovg i%vv%avoLir\v . £V£ '_ 
o*#m, dr\Xc6aco xal tovto, r\v ig tov ®coxlxov Xoyoii^ 
2 syovta sg JsXcpovg dcpLXGOiisd-a. 'Ev ds tfj atoa tf\ Tta^ 
xr\ Asa%oCvr\ Lista\v tcov tv%cov toov xatscXsyLisvcov %l~ 
vdxLOV iatt ysyQa^svov^ s%ov td igtr)v tsXstr\v. Nvp- 
cpaL ds siai xal Uavsg i%\ xoo (tQCtco) tv%cp, i%l dl top LIBER VIII. 149 

xsxaQXCo Ilolvfiioq 6 AvxoQxa • xaC ov i7tCyQa\x\id S6xiv 
i$ aQ%rjg xs \xr) dv 6cpaXr\vat xr)v Elldda, sl IloXvfiCco xa 
ztdvxa STtsl&sxO) xai a\xaQxov6r\ dV ixsCvov ^orj^stav 
avxrj ysvsad-ac \iovov. jvqo ds xov vaov Ar\\ir\XQC xi stixi 
pco\iog xai sxsQog As67toCvr\, \jlsx' avxov ds \ieydXr\g 
Mr\xQog. ©scov ds avxd xd aydkiiaxa, As67tOLva xair) 3 
/lr\\xr\xr\Q xs xai 6 &QOVog iv <p xa&i£ovxaL , xai xo VTto- 
$r\\xa xo VTto xoig 7to6Cv s6xiv svog 6\toCcog lCftov xal 
ovxs xcov sitl xf\ i6&rjxL ovxs 6ito6a siQya6xai itsoixov 
d-Qovov ovdiv s6xiv sxsqov XCdov 7tQ06s%hg 6idr\QC3 xai 
xoXXr\ , aXXa xd itdvxa s6xlv slg XC&og. ovxog ovx S6s- 
xo\iC6d-r\ 6(pC6iv 6 XC&og, aXXd xaxd oxjjlv ovsCQaxog Xi- 
yov6tv avxov i^svQSlv ivxog xov txsql^oXov xr)v yrjv 6qv- 
%avxsg. xcov ds dyaX\idxcov i6xlv sxaxsQov \iiys&og xaxd 
xo 'A&r\vrj6LV ayaX\ia \idXL6 xa xr\g Mr\XQog • Aa\io(pcovxog 4 
ds xai xavra SQya. r) \isv ovv Ar\\xr\xr\Q dada iv ds&a 
cpSQSi, xr)v ds sxigav %slQa i7tL$i$Xr\xsv iiti xr)v /li67tOL- 
(dlQvav r) ds Ai6ztOLva 6xr\7txQ0V xs xai xr)v xaXov\xivr\v 
xC6xr\v iTtl xotg yova6LV s%sl, xr\g ds s%sxat xr) ds&a xr\g 
xC6xr\g. xov xI-qovov ds sxaxiQcodsv "AQXS\iLg ixsv TtaQa 
xr)v Ar\\ir\xQa s6xr\xsv d\i7ts%o\iivr\ diQ\ia ildcpov xal inl 
xcov co\icov (paQixQav s%ov6a, iv ds xalg %sq6l xfj \isv 
Xa\i7tdda s%sl, xf t ds dQaxovxag dvo. TtaQa ds xr)v "Aqxs- 
\jllv xaxdxsLxat xvcov, olaL &y\qsvslv sl6\v iitLxr\dsLOL. 
3. TlQog ds xr]g As6%oCvr\g xco dydX\iaxL s6xr\xsv "Avvxog 5 
6%r\\ia G>7tAL6\iivov 7taQS%6\isvog • (pa6l ds ol Ttsol xo- lsqov 
XQa(pr\DaL xr)v /Ji6itOLvav vtxo xov 'Avvxov, xal sivai, 
xcov Ttxdvcov xakovixivcov xal xov "Avvxov. T^xavag 8h 
itQcoxog ig 7toir\6LV i6r\yaysv "O\ir\Q0g^ frsovg sivaL 6cpdg 
VTto xco xaXov\xivco TaQxaQco • xai s6xlv iv 'HQag oqxgj 
xd S7tr\. TtaQa 6s f O\xr\QOV y Ovo\idxQLXog TtaQakaficov xcov 
Tvxdvcov xo ovo\ia Alovv6co xs 6vvi&r\xsv oQyLa, xal 150 APKAAIKA 

elvat tovg Tttavag tcoAtovv6cp tcov Tta&rwidtcov e7toir\6ev 

6 avtovQyovg. td \ihv 8r) eg tbv "Avvtov- vtio 'AQxd8cov 
keyetat' Ar\\ir\tQog 8h "AQte\itv ftvyateoa etvat xa\ ov 
Arjtovg, bvta Aiyvitticov tbv Xoyov At6%vXog e8i8a%ev 
EvcpoQicavog tovg r 'EXXr\vag. Td 8h eg KovQrjtag, ovtoi 
yaQ vitb tcov dyaX\idtcov 7te7toir\vtat , xa\ ta eg Koqv- 
fiavtag e7teiQya6\ievovg enl tov pd&Qov, yevog 8h ot8e 
dXXotov xa\ ov KovQTjteg^ td eg tovtovg 7taQir\\it eitt6td- 

7 \ievog. 4. Tcov 8h v\\ieQcov oC 'AQxd8eg devdQav aitdvtcov 
7tXr)v QOtdg e6xo\ii£ov6tv eg tb CeQov. 'Ev 8e%ta 8h e^tovtt 
ex tov vaov xdtontQov r\Q\io6\ievov e6tlv ev ta toi%co' 
tovto r\v tig 7tQo6(3Xe7tr\ tb xdtOTttQov, eavtbv \ihv r\toi 
7tavtdita6iv d\iv8Qcog r\ ovde bipetat [tr)v] aQ%r\v, td 8s 
dydX\iata tcov &ec5v xa\ avta xa\ tbv &qovov e6ttv evaQ- 

8 ycog ^eertfatfofru. 5. UaQa 8h tbv vabv tr)g A } e6itoivr\g oXi- 
yov eitava^dvtt ev 8e%ta MeyaQov e6tt xaXov\ievov, xal 
teXetrjv te 8qco6iv evtavd-a xa\ tf\ Ae6itoivr\ %vov6iv 
CeQela oC'AQxd8eg TtoXXd te xal dcp&ova. &vet \iev dr) av- 
tcov exa6tog o ti xextr\tat- tcov CeQeicovdh ov tag cpaQvy- 
yag aitote\ivet co6iteQ eitl talg aXXatg &v6iatg, xcoXov dh 

o rt dv tv%r\) tovto exa6tog aitexotye tov d"6\iatog.67J 

9 6. Tavtr\v \iaXt6ta ftecov 6efiov6iv oC 'AQxdSeg tr)v 4e- 
6%otvav, ftvyateQa dh avtr)v IIo6et8cov6g cpa6tv elvat 
xal 4r\\ir\tQog. e7tixXr\6tg eg tovg TtoXXovg e6ttv avtfj 
4e67toiva, xa&aTteQ xal tr)v ex Atbg KoQr\v e7tovo\id£ov- 
6iv , idia 8e e6ttv bvo\ia IIeQ6ecp6vr\ , xafta "O\ir\Q0g xal 
frt TtQOteQOV nd\icpcog e7toir\6av tr\g dh Ae67totvr\g tb 

10 ovopa edet6a eg roi)g dteXe6tovg yQacpetv. 7. 'Ttuq 8e tb 
xaXov\ievov MeyaQov e6ttv dX6og trjg Ae67toivr\g CeQov 
d-Qtyxco Xiftcov iteQte%6\ievov • evtbg 8h avtov 8evdQa xal 
dXXa xa\ eXaia xa\ TtQivog ex Qi£,r\g \itag 7tecpvxa6t • rovro 
ov yecoQyov 6ocpiag . e6t\v eQyov, VTteQ 8h tb aX6og xa\ LIBER VIII. 151 

'I%%Cov Ilo6ELdcovog, ccxe %axQog xr)g A£6%oCvr\g, xal 
ftecov dklcov sfcl ficofioi' xop xElEvxaicp dh i%iyQa\i\id 
£6xi $£Oig avxov xolg %cc6lv dvai xolvov. 

8. 'Evx£v&£v dh dvafir\6r\ dta xXipaxog ig leqov Tla- n 

Ivog • %£%oir\xaL dh xal 6xod ig xo leqov xccl ayaXpa ov 
yiiya. &ecov dh bpoCcog xoig dvvccxooxdxoLg xal xovxcp 
\iexe6xl xcp Tlttvl dv&QCQ7toov X£ £v%dg dyuv ig xikog xccl 
OTtola eolxev ditodovvai %ovr\Qolg. TtaQa xovxcp xoo TLavX 
Ttvo ov 7tox£ d%o6^Evvv\i£vov xccisxttL. 9. HyEXccL dh obg 
xaixi %aXaiox£Qtt xal \iccvxevolxo ovxog 6 &£og, %qo- 
cprjxcv dh 'Eqccxoo vv\icpr\v ccvxcp y£vi6%-at xavxrjv 7\'Aq- 
xddc xcp KakXi6xovg 6vvcpxr\6s. \ivr\\iov£vov6L dh xccl 12 
£%r\ xrjg 'EQaxovg, d dr) xal avxog i%£k£^d\ir\v. ivxavd-a 
£6x1 [ilv ficoyiog "AQ£cog, £6x1 dh dydX\iaxa 'AcpQodixr\g iv 
vacp, XC&ov xo exeqov Xevxov* xo dh aQ%aiox£Qov avxcov 
%vl.ov. co6ttvxcog dh xal *A%6Xkcov6g x£ xal 'A&r\vdg %6avd 
i6xi ' xr\ dh 'A&r\va xal leqov %£%oir\xa.L. 
578 XXXVIII. 'AvcoxiQco dh oXCyov xd%ovg X£ %£QifioXog 
xrjg Avxo6ovQttg i6xl xal oixr\xoQ£g svel6lv ov %okkoi. 
%6Xecov df, 6%o6ag i%\ xfj r\%dQcp eSel^e yr) xal iv vr\60Lg, 
Avxo6ovQtt i6xt %Q£6fivxdxr\^ xal xavxr\v ddsv 6 r\lLog 
%Qc6xr\v • d%6 xavxr\g dh ol Kol%o\ %0L£Z6ftttL %6kug \is\ia- 

%r\Xtt6LV ttVd-Q0O%OL. 

2. Ev cxQL6X£Qa dh xov leqov xrjg A£6%oivr\g xo OQog 2 
£6x1 xo Avxcclov • xccXov6l dh ccvxo xccl "OXv\i%ov, xal *Is~ 
Qdv [ye] exeqol xcov 'AQxddcov xoQvcprjv. xQacpr\va,L dh xov 
ACa cpa6lv iv xco 6q£l xovxcp • xal %o6qcc xi i6xcv iv xco 
Avxaicp KQr\xia xalov\iivr\ , avxr\ dh r) KQr\xia i6xlv i% 
ttQL6x£Qdg 'A%6lXcovog dk6ovg i%Cxkr\6LV I2aQQa6iov, xal 
xr)v KQr\zr\v £v&a 6 Kqy\xoov e%el koyog XQacpr\vaL ^JCa^ 

XO %C0qC0V TOITFO £LVttL Xttl OV Xr\V Vr\60V tt\lCpL6(lr\X0V6LV 

ol*AQxdd£g. 3. Tcclg NvpcpaLg dh 6v6\iaxa^ vcp* oov xov 3 152 APKAAIKA 

ACa TQacprjvat Xeyov6t, Tc&evtcu 0et6oav xal Nedav xal 
'Ayvco • xal cctco \iev Trjg ®et6oag itoXtg cpxetTO iv tt\ TlaQ- 
QaOua, Ta de eit i\iov \ioCQag Trjg MeyaXoTtoXCxtdog eOTtv 
r) @et6oa xco\ir\ , Tr)g Nidag de 6 7tOTa\i6g to 6vo\ia e6%7\xe, 
Trjg de Ayvovg [r\] iv tco OQev tco AvxaCcp 7tr\yr\ , r\ xaTa 
tcc avTa TtOTa^icp tco "I6zqco Tticpvxev i'6ov 7taQe%e6&ai to 

4 vdcoQ iv %ei\icovi b\ioCcog xal iv coqcc fteQOvg. r)v de av- 
%{iog %q6vov e7te%rj TtoXvv xal r\dr\ 6<pi6t t« 67t£Q\taTa iv 
Trj yfj xal tcc devdQa avaCvr\Tat, Tr\vtxavTa 6 teQevg tov 
AvxaCov Atog 7tQ06evh,d\ievog ig to vScoq xal &v6ag 
b%o6a e6Tiv avTcp vo\iog, xa\tCr\6t dQvog xXddov iitiTto- 
Xrjg xal ovx ig fid&og Trjg 7tr\yr\g * dvaxtvrj&evTog de tov 
vdaTog avei6iv d%Xvg ioixvla b\iC%Xr\- 6taXt7tov6a de 
oXiyov yCvexat vecpog r) a%Xvg, xal ig avTr)v aXXa inayo- 
{iivr\ tcov vecpcov i>£toV Tolg 'Aqxcc6lv ig ty\v yrjv xaTtevat 

5 Ttoiel. 4. "E6ti de iv tco AvxaCcp TLavog Te ieQOV xal 7teQl 
avTO aX6og devdQcov, xal L7t7t6dQO\iog Te xal tiqo avTOV 
6Tadiov to de aQ%alov tcov AvxaCcov r]yov tov dycova 
ivTav&a. e6Tt de avro&i xa\ dvdQtdvxcov fidd-Qa, ovx 
iTtovTcov eTt dvdQLavTcov iXeyetov de stcI tcov pd&Qcov 
evVA6TvdvaxTog cpr\6LV elvaL ty\v eixova, tov de 'A6tv- 
dvaxTa eivat yevog tcov aTto 'AQxddog. 

6 5. To de oQog 7taQe%eTat to Avxatov xal dXXa £g679 
%av\ia xal \idXt6Ta to'<?£. Te\iev6g i6Ttv iv avTCp AvxaCov 
Atog, e6odog de ovx e6ttv ig avTO dv&QcoTtotg- VTteQt- 
dovTa de tov voytov xal i6eX&6vTa dvdyxr\ 7ta6a avTov 
ivtavTOV 7tQo6co \ir) fitcovat. xal Tade stl iXiyeTO, t« 
ivTog tov Tepevovg yevopeva bpoCcog TtdvTa xai &r\QCa 
xal avftQcoTtovg ov 7taQe%e6fraL 6xtdv • xal dtd tovto ig 

to Tiytevog &r\QCov xaTacpevyovTog ovx i&eXet ot 6vve6- 
TtCnTetv b xvvr\yhr\g, dXXa V7to\aevcov ixxog xal oqcov 
to %y\qCov ovSeytCav aTt avTov fi-eccTat 6xtdv. Xqovov LIBER VIII. 153 

\iev 6r) tov l'6ov s%ai6i re 6 r\hog zov iv tco ovquvco xuq- 
xCvov xul iv Zivr\vr\ trj %qo Al%LO%Cug ovte u%6 6ev6qcov 
ovxe u%6 tcov ^cpcov yeve6&uL 6klccv s6tl- to 6e iv TCp 
AvxaCcp TE\isvog ro uvto ig Tug 6xLug aeC re xal i%\ %a- 
6cov %e%ov&e tcov coqcov. 

"E6ti 6e i%l vrj axQa Trj uvcotcctco tov oQOvg yrjg 7 
%co\iu, Aiog tov AvxaCov ficopog, xal r) UeXo%6vvr\6og r« 

TtoXXu i6TLV Ult UVTOV 6VV0%T0g' %Q0 6e TOV f3co\iov 

xCoveg 6vo cog i%\ uvC6%ovtu e6Tr\xu6LV it\Ilov , aerol 6e 
iit uvTolg i%C%Qv60L xa ye exc nukuLOTeQu i%e%oCr\vTO. 

iltl TOVTOV TOV ^C0\10V TCO AvXuCcO Al\ &V0V6LV iv UTtOQ- 

Q7]TC0 • %oXv%Quy\iovr\6UL 6e ov \iol tu ig Tr)v &v6Cuv r)6v 
r\v, i%hco 6e cbg e%ec xul cog e6%ev i% u.Q%r\g. 

6."E6tl 6e iv rotg %Qog uvuToXug tov oQOvg *A%6X- 8 
Xcovog CeQov i%CxXr\6LV TLuqqu6lov TC&evTUL 6e uvtco 
xul IIv&lov 6vo\iu. uyovTeg 6e tco &ecp xutu erog eoQTr)v 
&vov6l \iev iv Tfj ayoQu xu%qov tco 'A%6\Xcovl tco 'E%l- 
xovqCcO) d-v6uvTeg 6e ivTav&a uvtCxu ro leQetov xo\iC- 
£ov6lv ig to CeQov tov 'A%oXXcovog roiJ IJuqqu6Cov 6vv 
uvXcp Te xul %o\i%fj^ xal tcc Te \ir\QCa ixTe\iovTeg xuCov6l 
xal dr) xal uvuXC6xov6lv uvto&l tov CeQeCov tu xQea. 
tuvtu \iev ovtco %OLetv vo\jll%ov6l. 

7. Tov AvxuCov 6e tu %Qog Trjg uqxtov yrj [rf] r) 9 
&ec6oaCa ■ ol 6e uvQ-qco%ol \id\L6Tu oi tuvtjj vv\icpr\v Tr\v 
80 &eL6ouv uyov6LV iv TL\if\. 6lu de Trjg %coQag Trjg SeL6oaCag 
QiovTeg i\i$alXov6LV ig tov 'AlcpeLOV Mvkucov, i%\ de 
uvtco Novg xu\ 'A%eAcoog xul KeXudog Te xal NuUcpog. 
*A%eXcpcp 61 Tcp 'Aqxu6l eIgiv uXXol 6vo 6\icovv\ioC Te uvtco 
%otu\iol xul tu ig 66%uv cpuveQcoTeQOC tov \iev ye i%l 10 
Tug 'E%Lvu6ug xutlovtu 'AyeXcpov 6lu Trjg 'Axuqvuvcov xul 
6l AiTCoXCug ecpr\6ev iv 'IXlu6l "0\ir\Qog %otu\icov tcov 
%uvtcov aQ%ovxa elvuL, heQOv 6e 'A%eXcpov qeovtu ix Zl- 154 APKAA IKA 

TtvXov xov oQOvg i7tOLrj6axo avxov xs xbv Ttoxapbv xal 
xb oQog xbv UiTtvAov xov Xoyov 7tQ06$rjxrjv xov ig Nlo- 
firjv xqCxco d' ovv xal xcp tisql xb OQog xo Avxaiov i6xLV 
ovopa *A%sXcoog. 
XI 8.Trjg AvxotiovQag di e6xcv iv ds&a No^ica oqtj xa- 
Xov\isva, xalTIavogxs lsqov iv avxotg i6x\No\iCov^ xal 
xb %coqCov ovo [id£ov6L MsXnstav , xb dnb xrjg 6vQLyyog 
piXog svxavd-a Ilavbg svQS&rjvaL Xsyovxsg. xXrj&rjvaL ds 
xd OQYJ N6[lLa %QO%SLQOXaXOV \ISV i6XLV stxd&Lv i7tlxov 

Ilavbg xatg vo\iatg, avxol ds ol 'AQxddsg vv\icprjg sivai 
cpa6LV ovopa. 

XXXIX. TlaQa 8s xr)v Avxo6ovQav cog iit\ rjXCov 
6v6{idg Ttoxapbg IIXaxavL6xcov 7taQs%SL6LV ■• dvdQL ds 
lovxl ig &LyaXCav dvdyxrj ita6a dLafirjvaL xbv HXaxavL- 
6%cova. \isxa ds av%6v i6xLv dvodog o6ov xs 6%adCovg 

2 XQLaxovxa rj TtXsCovg xcov XQLaxovxa ov TtoXXcp. 2. Td ds 
ig xbv Avxdovog OCyaXov, ovxog yaQ dr) xfj tloXsl xb s\ 
aQ%r)g iysvsxo oixL6xrjg, xal cog {isxsfiaXsv dvd %qovov 
ditb ^LaXov BovxoXCcovog xb 6vo\ia rj TtoXLg xa\ av&Cg xs 
dvs6co6axo xb aQ%atov, xods \isv xal TtQOXSQOv sxl s6rj- 
[latvsv i)[itv 6 Xoyog. AiysxaL ds xal aXXa ovx d%LO%Qsa 
ig 7tC6XLv, dvdQa avxo%d-ova slvac xbv &CyaXov xalov 
Avxdovog Ttatda- xotg ds SLQrj\isvov i6xlv cog r) &LyaXCa 

3 vvpcprj xcov xaXov{isvcov slrj AQvddcov. AaxsdaLfiovLOL 
ds rjvCxa 'AQxa6LV iits%sCQr\6av xal i6sfiaXov ig xr)v Ql-68 
yaXCav 6xQaxLa , {id%rj xs vlxco6l xovg ijtL%coQCovg xal 
iitoXLOQxovv TtQO^xa&s^otisvoL • XLvdvvsvovxog ds aXco- 
vaL xov xsC%ovg ixdLdQa6xov6LV ol QLyaXstg, rj xal ot 
Aaxs6aL\i6vLOL 6cpdg dcpLa6LV i&Xfrstv V7to67t6vdovg. 
'Eyivsxo ds r) xrjg OiyaXCag dXco6Lg xal Q>LyaXicov r) i% 
avxrjg cpvyr) MLXxLadov [isv 'A&rjvrj^LV aQ%ovxog, dsv- 
xsqco ds sxsl xrjg xQLaxo6xr]g 'OXv^iTtLadog^ rjv XCovLg Aa- LIBER VIII. 155 

xcov evLxa zo zqCzov. ^LyaXecov de tolg diaTtecpevyoGiv i 
edo%ev acpLXOuevoLg eg AeXcpovg eQcozdv viteQ xa&odov 
zbv fteov xaC 6cpi6iv r) Ilv&la xad-' avzovg uev TteiQCO- 
\ievotg eg QLyaXCav xazeX&eZv ov% oqccv ecprj xd&odov, ei 
de Xoyddag exazbv i% 'OQe6&a6Cov nQooXdfiouev, zovg 
uev ditod-avelo^ai TtaQa zyjv ud%rjv , <H>LyaXev6c de e6e- 
6\tai 61 avzcov xd&odov. 'OQe6d-a6ioi de cog zrjv yevoue- 
vrjv 0tyaXev6cv env&ovzo uavzeCav, aXXog ecpd-avev 
aXXov 67tovdfj Xoyddcov te zcov exazbv avzbg exa6zog 
yeve6ftai xa\ e%6dov trjg eg <3>LyaXCav \ieta6%eZv. TtaQeX- 5 
ftovteg de enl tr)v AaxedaL\iovCcov cpQovQav ayov6tv 
Ttdvta eg teXog tbv %Qrj6u6v • xa\ yaQ avtoZg Xoyov ua%e- 
6auevoLg d\Ccog eiteyeveto rj teXevtrj, xa\ e%eXa6avteg 
tovg 2J7taQtLatag 7taQe6%ov QtyaXev6LV anoXafieZv tr)v 
TtatQtda. 3. KeZtat de r) (pLyaXCa e%\ uetecoQov uev xa\ 
dnotouov td itXeova , xa\ eit\ tcov xQrjuvcov coxodo\irjueva 
e6z\ teC%rj 6cpC6LV dveX%6vtL de buaXrjg e6tiv 6 Xocpog 
rjdrj xal eitCitedog. e6tt 6e UcoteCQag te CeQov evzavfta 
'AQteaLOog xal dyaXua oQd-bv XC&ov • ex zovzov de tov 
CeQOv xal zdg itouTtdg 6cpL6c TteuTtetv xaze6zrj. 4. 'Ev de 6 
tgj yvuvaeCcp zb ayaXua zov 'Equov d\i7te%ouevcp \iev 
eoLxev CudtLOv, xataXrjyet de ovx eg nodag, aXXdegzb 
tetQaycovov 6%rjua. iteitoCrjtai cVe xal /1lovv6ov vaog- 
e%CxXr\6Lg uev e6ztv avzcp naQa tcov e%L%coQCcov 'AxQazo- 
cpoQog, td xdtco de ovx e6zt 6vvo%za zov dydXuatog v%b 
ddcpvrjg te cpvXXcov xal xl66cov. b%o6ov de avtov xad-o- 
Qav e6tLV, e7taXrjXL7ttat *** XLVvd/3aQL exXduTteLV evQC- 
6xe6%aL de vnb tcov 'IfirjQcov buov tco %Qv6co Xeyetat. 
]2 XL. <&LyaXev6L de dvdQidg e6tLV eitl trjg dyoQag 'Aq- 
Qa%Ccovog tov 7tayxQatLa6tov , td te aXXa aQ%aZog xal 
ov% rjXL6ta e%\ tcp 6%rjuatL' ov c)Le6ta6L uev noXv ol 
Ttodeg, xa&eZvtaL de naQa nXevQav al %eiQeg d%QL zcov 156 APKAA IKA 

ykovxcov. 7te7toir\xccL \Cev drj r) eixcbv kid-ov, kiyov6L de 
xccl i7tiyQtt\i\icc i% avxr)v ygacprjvat. xccl xovxo \iev r](pd- 
vi6xo vito xov %qovov, 2. xcp de 'AQQcc%icovL iyivovxo 
'0Av{i7tixal vtxai dvo \iev 'Okv{i7tLd6L xalg TtQo xrjg xexaQ- 
xr\g xal 7tevxr\xo6xrjg , iyivexo de xal iv ccvxfj 6vv dLxaicp 
xe ix xcov eklavodixcov xal 'AQQa%icovog ccvxov xf\ aQexfj. 

2 cog yaQ dr) TtQog xbv xccxcckeL7t6\ievov exi xcov dvxaycovi- 
axcov i\id%exo VTteQ xov xoxivov, 6 \iev itQoikafiev o6xtg 
dr) 6 dvxccycovL^6\ievog , xal xotg %06\ xbv 'AQQtt%icovcc el- 
%ev i^coxcog, xal xbv XQa%r\kov iniefev d^ia avxov xatg 
%eQ6Cv 6 de 'AQQa%lcov ixxka xcov iv xcp Ttodl xov dvxa- 
ycovL%0{ievov ddxxvkov, xal } AQQOc%icov xe xr)v ipv%r)v dcpi- 
7\6lv dy%6\ievog , xal 6 dy%cov xbv 'AQQa%icova VTtb xov 
dccxxvkov xrjg bdvvrjg xaxd xbv xoclqov ditayoQevet xbv 
avxov. 'Hketot de i6xecpdvco6av xe xal dvr\yoQev6av vl- 

3 xcovxcc xov 'AQQa%icovog xbv vexQOV. 3. 'EoLxbg 6e xal 
'AQyeiovg oldcc ixl KQevya itOLr\6avxag 'EitLda^ivicp %v- 
xxr\ - xal yaQ 'AQyetoL xe&vecoxL edo6av xcp KQevycc xcov 
Ne\ieicov tbv 6xicpccvov , oxl 6 TtQog ccvxbv \ia%6\ievog 
zJcc\i6%evog 2vQccxo6Log 7taQi(3r\ xd co\iokoyr t \iiva 6cpi6LV 
ig dkkrjkovg. icpi&LV \iev yaQ fyekkev e~67teQtt Ttvxxev- 
ov6lv avxotg, 6vved-evxo de ig iitr\xoov dvd \iEQog xbv 
exeQOv VTto6%etv ccvxcovxcp exeQcp 7tkr\yr\v. xotg de Ttvxxev- 
ov6lv ovx r)v Ttco xrjVLxavxa L\idg b%vg irtl xcp xccQTtcp xrjg 
%eLQog.exccxiQttg^ dkkd xcctg \ieiki%ccLg exL iitvxxevov , v%b 
xb xotkov diovxeg xrjg %eLQog, lvcc oi ddxxvkoi 6cpL6LV 
ttTtokeiitcovxccL yv\ivoi- ccl de ix poiag co\if\g {ycdvxeg keTt- 
x l xQoitov XLvd ttQ%cctov 7te7tkey\iivoL dc dkkrjkcov r\6ccv 

4 ccl \neLki%ttL. Toxe ovv 6 \iev xr)v itkr\yr)v dcprjxev ig xov 
4ttuo<*ivov xr)v xecpcckrjv ■ 6 de dvcc6%etv xr)v %etQa z/«- 6^ 
tio%evog ixikev6e xbv KQevyav, dvcc6%6vxog de itaieL 
xotg dccxxvkoLg OQ&otg vito xr)v TtkevQav , vitb de ccx\ir)g LIBER VIII. 157 

re rcov 6vv%cov xal jiCag rr\g 7tXr\yrjg rr)v %blQa ig to ivrog 
xa&clg xal iTttXafiouevog rcov 67tXdy%vcov ig ro ixrog 
eXxcov aiteQQri^e. xal 6 uev rr)v i}jv%r)v avrCxa 6 KQevyag 5 
dcpCr\6LV^ ot 6e 'AQyeloi rov Aauo%evov are rd 6vyxeCueva 
VTteQ$dvra xal dvrl ULag xe%Qr\uevov TtoXXalg ig rov dv- 
rCitaXov raig 7tXr\yalg i\eXavvov6t. rcp KQevya Se rr)v 
vCxr\v re&vecou edo6av xal iitoir\6avro elxova iv "AQyei 
rj xal ig iue exeLro iv rov ^AitoXXcovog rov AvxCov. 

XLI. <I)iyaXev6i 6e iitl rrjg dyoQag xal TtoXvdvdQtov 
rcov Xoyddcov rcov 'OQe6&a6Ccov i6rC, xal cog y\qco6lv av- 
rolg ivayCt,ov6iv dvd itav erog. 2. Tlorauog de 6 xaXov- 2 
uevog Avua% ixdCdco6t uev ig rr)v Nidav jrao' avrr)v 
qscov (DiyaXCav, yeve6$ai de rovvoud cpa6t rcq Ttoraucp 
xa%aQ6Ccov rcovPeag evexa. cog yaQ dr) rexov6av rov ACa 
ixd%r\Qa.v iitlralg co8l6lv al NvucpaL^ rd xa&aQuara ig 
rovrov iuf3dXXov6L rov Ttorauov covoua^ov de doa oi 
aQ%atOL avrd Xvuara. uaQrvQel de xa\ r 'Our\Qog , ditolv- 
ua.Cve6%aC re ijtl [rf\] Xv6et rov Xoluov rovg r 'EXXr\vag xal 
iufidXXeLV ra Xvuara elitcov 6<pdg ig %dXa66av. 3. Ei6\ 3 
de at 7tr\ya\ rrjg Nedag iv oQet rcp KeQav6Ccp- rov Av- 
xaCov de uolQa i6rL. xaxforL [de] iyyvrara r) Neda &Lya- 
licov rfjg noXecog yCverat , xard rovro o< r <b L yaXicov ital- 
deg aTtoxeCQOvrat rcp Ttoraucp rdg xouag. rd de TtQog 
ftaXa66r\ xal dva%Xelra.L vav6lv ov ueydXaig r) Neda. 
Ttoraucov de 07to6ovg l'6uev MaCavdQog uev 6xoXlco ud- 
Xt6ra xdreL6L rcp QevuarL , eg re ro dvco xaundg xal av&Lg 
)8$i7tL6rQ0cpag 7taQe%6uevog 7tXeC6rag- devreQa de eXLyucov 
ye evexa cpeQOLro av r) Neda. UradCoLg de o6ov dcodexa 4 
dvcoreQco O^yaXCag fteQud rs i6rL XovrQa, xal rovrcov ov 
TtOQQCO xdreL6tv 6 Avua\ ig rr)v Nedav r\ de 6vufidX- 
Xov6l rd Qevuara, e6rt rrjg EvQvv6ur\g ro teQov, dyLOv 
re ix TtaXatov xalvTto rQa%vrr\rog rov %coqlov dv67tQ06- 158 AVKAAIKA 

odov 7t£Ql avxb xal xv7taQt660L 7tecpvxa6L TtolXai xe 

5 xal dXXr\laLg 6vve%etg. xi]v de EvQw6\ir\v 6 \iev xcbv 
0LyaXicov drj\iog inixXr\6LV eivav 7t€7ti6xevxev 'AQxi\iLdog- 
o6oi de avxcov 7taQ€LXr\cpa6LV V7to\ivr\\iaxa aQ%ala, &v- 
yaxBQa 'Slxeavov cpa6lv eivat xr)v EvQvv6\ir\v , r)g dr) xal 
"O\ir\Q0g iv 'iUddt iitOLr\6axo \ivr\\ir\v, cog b\iov &ixL$L 
V7tode%aLXO r 'H(paL6xov. r)\iiQa de xf\ avxfj xaxd exog exa- 
6xov xb leQov avoLyvvov6L xfjg EvQw6\ir\g • xbv de aXXov 

6 %qovov ov 6opl6lv dvoLyvvvaL xa&£6X7\X£v. xr\vixavxa 
de xal ftv6iag dr\\io6ia xe xal idLCOxat &vov6lv. dcpLxi- 
6$aL \iev dr\ \iol xr]g eoQxr\g ovx i%eyivexo ig xaLQov, ovde 
xrjg EvQvv6\ir\g xb dyaX\ia eidov xcov 0LyaXe'cov de 
r)xov6a cog %Qv6at xe xb %6avov 6vv8eov6LV aXv6€ig xal 
eixcov yvvaLxbg xd cc%ql xcov yXovxcov, xb ditb xovxov 8i 
e6XLV i%d"vg. ftvyaxol \iev dr) 'Slxeavov xal iv fivd-co xrjg 
&aXa66r\g b\iov ®exl8l oixov6r\ 7taQE%otxo dv xi ig yvcb- 
QL6\ia avxrjg 6 i%d"vg* 'AQxi\iL8t 8e ovx €6xlv bncog dv 
\iexd ye xov eixoxog Xoyov \iexeirj xolovxov 6%r\\iaxog. 

7 b. IJeQLi%exaL de r) 0iyaXiaoQe6LV^ iv aQL6xeQa \iev 
V7tb xov xaXov\iivov KcoxlHov, xd 8e ig de&dv exeQOv 
7tQOJ5£pXr)\iivov i6xlv avxrjg OQog xb 'EXdtov. d%i%et 8e 
xrjg TtoXecog ig xe66aQaxovxa xb KcoxUlov \idXL6xa 6xa- 
diovg • iv 8e [xcp] avxcp %coQiov xii6xL xaXov\ievov Ba66aL 
xal b vabgxov 'ATtoXXcovog xov 'EjtLXOVQiov , Xi&ov xal 

8 avxbg xal 6 oQOCpog. Nacov 8e o6ol TIeXo7tovvr\6ioLg ei6i, 
\iexd ye xbv iv Teyia, 7tQOXL\icpxo ovxog dv xov Xi&ov xe 
ig xdXXog xal xrjg aQ\ioviag evexa. xb 8e bvo\ia iyivexo 
xgo^AtloXXcovl i%LX0VQr\6avxL inl vo6co Xol\ic68€l^ xa&oxL 
xal 7taQ* 'A&rjvaioLg i7tcovv\iiav eXajiev^AXe^ixaxog a7to-QS 

9 xQityag xal xovxotg xr)v vo6ov. €7tav6e 8e VTtb xbv [xcov] 
TLeXoTtovvrfiicov xal 'A&rjvaicov 7toXe\iov xal xovg <&Lya- 
kiag^ xal ovx iv exiQcp xaLQcp- \iagxvQLa de ai xe iitL- LIBER VIII. 159 

xXrj6eLg ducpoxeQaL xov *A%oXXcovog ioLXog xl v%o6rj\iai- 
vov6cu , xal 'IxxZvog 6 aQ%Lxixxcov xov iv <&LyaXia vaov 
yeyovcog xrj rjXLxia xaxa UeQLxXia xa\ 'A&rjvaioLg xbv 
IlaQ&evcova xaXovuevov xaxa6xeva6ag. idiQa%s ds 6 
Xoyog rjdrj \iol xb dyaX\ia sivai xov 'A%oXXcovog MsyaXo- 
%oXlxcov iv xfj dyooa. 

6. "E6xi Ss vdaxog iv xcp oqsl xcp KcoxiHco %r\yrj, xal 10 
OTtov 6vvsyQatysv rjdrj xig d%b xavxrjg xco %oxaacp xb 
Qsv(ia xcp AvpaxL aQ%s6$ai, 6vviyQatysv ovxs avxbg 
&sa6ayLSvog ovxs dvdQog dxorjv Idovxog' a xcd d\icp6xsQa 
7taQrj6av iuoi' xb \isv %oxa\iov Qsvpa ov scoqcojisv, xrjg 
ds iv xcp KcoxlIlco Ttrjyrjg ovx i%\ %oXv i%LXvov\isvov xb 
vdcoQ, dXXd ivxbg oXiyov %avxd%a6LV acpavsg yLvbpsvov. 
ov \irjv ovds 07tov xrjg^AQxddcov i6xlv rj %rjyfj xcp AvpaxL 
sitrjX&s %oXv%Qay\iovfj6ai {iol. "E6xl ds v%sq xb lsqov 
xov 'A%6XXcovog xov 'EmxovQiov KcoxlXov \isv i%ixXrj6LV, 
'AcpQodixrj di i6xLV iv KcoxiXcp ■ xal avxrj vaog xs rjv ovx 
sycov sxl oQOcpov xa\ ayaXua s%s%oir\xo. 

XLII. Tb ds sxsqov xcov oqcov xb 'EXdlov d%coxsQco 
(isv&LyaXiag o6ov xs 6xadioLg XQLaxovxd i6xL , /irj\ir]XQog 
Os ccvxqov avxo&L lsqov i7tixXrj6LV MsXaivrjg. 2. o6a usv 
dr) ol iv ®sX%ov6rj Xsyov6LV ig ui&v xfjv IIo6sLdcov6g xs 
xal ArjurjxQog , xaxd xavxd 6cpL6LV olQ>LyaXsZg vo\kit,ov6L' 
xsyJfrrjvaL ds v%b xrjg ^JrjurjXQog ol OLyaXslg cpa6lv ovy y 
Ximov, aXXd xrjv /ls6%0Lvav i%ovo\ia£o\iivrjv v%b 'AQxd- 
dcov. xb ds d%b xovxov Xiyov6c &v\lcp xs d\ia ig xbv IIo- 2 
6sLdcova avxrjv xal i%\ xfjg IIsQ6scp6vrjg xfj aQTtayfj Ttiv- 
&SL XQCoaivrjv \iiXaLvav i6$rjxa ivQvvaL, xal ig xb 6%rj- 
XaLOV xovxo iX\tov6av inl %qovov dnslvaL noXvv. cog ds 
icpfrsiQSxo fiev Ttdvxa o6a r) yrj XQScpSL^ xb Qs dv&QcoTtcov 
yivog xa\ ig itXiov ditcoXXvxo VTtb xov Xl\iov , &s cov uhv 
jSQaXXcov rj7ti6xaxo aQa ovdslg evfra d%exixQvitxo rj 2Jyj\irj- 160 APKAAIKA 

3 r^o, tov ds TIuvu intsvut {isv tr)v^AQKabiav ku\ uXXots 
uvtov iv uXXco &r\QSvstv toov oqoov, dcptKo^svov ds xal 
7CQog to 'EXdtov KutontsvGut tr)v Ar\cir\tQa , G%r\\iutog ts 
cog sl%s ku\ io&rjta ivsdsdvto noiav nv&so&ut dr) tov 
Aia tavtu nuQU tov Havog^ ku\ ovtoog vn avtov nsp- 
cp%-r)vut tdg MoiQag nuQu tr)v Ar\{ir\tQW tr\v ds nstG%"r)- 
vatts taig MoiQutg ku\ dno&sGd-ut psv tr)v oQyrjv, vcpsi- 
vai ds kul tr)g Xvnr\g. 3. Gcpdg ds dvtl tovtoov (paolv ot 
(DtyuXsig to ts Gnr\Xutov vopiout tovro lsqov <dr\ur\rQ0g, 
Kal ig uvro uyaX[ia dvu&sivut \vXov. nsnotrjod-ut 6s 

4 ovroo OcpCoito uyuXytw KUxrsfeod-ut fihv in\ nsrQu, yv- 
vaiKi cTs ioiKSvai tuXXu nXr\v KScpuXr\v KScpuXr\v ds ku\ 
k6{17\v sl%sv tnnov, ku\ dQUKOvtcov ts ku\ aXXcov dr\QCcov 
siKQVsg TtQoOSTtscpvKSOav tr\ KScpaXf\- %ttoovu ds svsds- 
dvto %a\ ig uKQOvg tovg nobug- dsXcplg ds in\ trjg %stQog 
r)v uvxr\, nsQtGtSQu ds r\ oQvtg in\ tr) srsQa. icp' orco \fsv 
or\ ol to \6avov inotrjoavto ovtcog, dvdot ovk dovvstcp 
yvo6{i}]v dya&cp ds Kal ta ig {ivr\{ir\v 6r)Xd iott' MsXat- 
vav ds inovo^iuGut cpccolv avtr\v, ott Kal r\ ftsog [isXutvuv 

5 xr\v ioQ-rjta si%s. Tovxo \isv dr) xo \6avov ovxs oxov 
noir\{iu r)v, ovrs r\ cpXo^ XQonov ovxtvu insXufisv uvxo, 
uvrftiovsvovOtv ■ 4. dcpavtO&svtog ds xov uQjuiov cfrtya- 
Xstg ovrs dyaX(iu aXXo dnsdidoouv xr\ &soo, Kal onoGa 
ig soQtdg ku\ ftvoiug , xu noXXu dr) nuQoonxo GcptOtv, ig 
o r\ uKUQnCa intXu^i^dvst xr\v yrjv , ku\ lksxsvGuOlv uv- 
rotg %qu tdds r\ Ilvftiu • 

6 'AQKudsg 7 At,dvsg ^uXavr\cpdyot^ ot ^tydXstav 
vuOOuotf innoXs%ovg Ar\ovg KQvntr\Qtov uvtQov, 
r\KSts nsvGopsvot Xt\iov XvGtv dXytvosvtog^ 

- uovvot dtg vo[iddsg, [tovvot nuXtv dyQtobuitut. 
Ar\(x> ptsv Gs y snuvGs voprjg, Arjob ds vo\ir\oov 
sXKr\OtGtu%voov ku\ dvuGtocpdyov ndXt &r\Y.s, i LIBER VIII. 161 

vo6cpL6^sl6a yioa TtQoriQcov rtixdg xs TtttXcctdg. 
xaC 6 dXXr\Xocpdyov &r\6SL xd%a xal xsxvodccCxr\v, 
sl \ir) 7tavdr\\iotg loifialg %bXov lXd66e6&e 
6r\Qccyybg %s \iv%bv %siaig xo6\ir\6exe xLucdg. 

r £lg de gl QiyaXsig dvaxo\iL6d-ev xb \idvxev\icc r\xov6av, 7 
rd xs dXXa eg TtXiov xi\irjg r\ xa TtgoxsQa xrjv zfr\ur\xQd 
r\yov , xal 'Ovdxccv xhv MCxcovog Alyivr\xr\v 7teC%ov6tv 
icp' o6cp dr\ \u6frcp %oir]6aC 6cpL6iv dyalua z1}\\ir\XQog. 
Tov ds 'Ovdxa xovxov IIsQya\ir\voig S6xlv 'AjtbXXcov %ccX- 
xovg, \tav\ia sv xolg \idli6xa \isys&ovg xs evexa xcd sit\ 
xr) xi%vr\. xbxe dr) 6 dvrjQ ovxog dvevQcov yQcccprjv r\ \iC- 
\ir\ua xov ttQ%aCov %odvov, xd TtXeCco ds\ d>g ksysxai, xccl 
xaxd ovsiQaxcov bipLV, sitoCr\6s %aXxovv OtyaXsv6tv 
dyaX\itt, ysvsa \idXt6xa v6xsqov xrjg stiI xr\v 'EXXdda 
S7ti6XQaxsCag xov Mi\dov. MaQxvQsl di \iol xco Xbyco' 8 
y.axd yaQ xr)v Esq^ov didfia6iv sg xr\v EvQC07tr\v Hvqcjc- 
xov6cov xs sxvQavvsi xccl HcxsXCag xr)g aXXr\g TiXcov o 
Asivousvovg' sitsl ds srsXsvxr\6s TiXcov , sg 'isQcova 
ddeXcpbv riXcovog nsQtrjXd-sv r) ttQ%r\' 'liQcovog 8e d%o- 
ftavbvxog tcqoxsqov txqlv r\ ra 'OXvpnCco z/u dvaftsivai 
xa ava%r\}xara d sv%aro STtl xcov LTtTtcov xalg vCxatg^ ovxco 
Astvo\iivr\g 6 'iiQcovog ttTtidtoxsv VTttQ xov TtaxQog. 
'Ovdxcc xccl xccvxtt 7tOLr\\iaxa , xal STtLyQauuaxcc ev 'OXvu- g 
TtCcc^ xo \isv VTtSQ xov dva\rr\uaxbg s6xlv avxcov 

Xbv itoxs VLxr\6<zg, Zsv '0Xv\i7tLS, 6s\ivbv dycova 
xs&QC7t7tG) \tsv ccTtcc^ , \iovvoxiXr\xt de dCg, 

6coq Hqcov xdds 6ol e%ttQC66ccxo * Ttatg 8' dvi&rjxe 
zfeLVO\iivr\g TtaxQog \ivrj\ia 2JvQdxo6Cov. 
$xb ds ersQOv Xiyst rav S7tLyQttu\idrcov 20 

Tfbg \iiv \is MCxcovog 'Ovdra.g s^sriXs66sv 
vd6cp sv AlyCvr\ dcouara vacsrdcov. 

pausan. II. 11 162 AVKAA IKA 

r) ds r)XLxia tov 'Ovdra xard rbv 'A&Y\vaZov 'Hyiav xal 
'AysXddav dv 6v[if>aivoL xbv 'AQysiov. 

1 1 5. Tavrr\g ^dXiGxa iyoo rrjg /lr\\ir\TQog svsxa ig <&l- 
yaXiav acpLx6\ir\v , xal s&v6a rr\ ^soo^ xa&a xa\ oi im- 
%ooqlql vo[il%ov6lv , ovdev , rd ds aitb roov divdQcov roov 
r)\iiQcov xd re dXXa xal a\i%iXov xaQTtov, xal \lsXl66oov 
re xr\Qia xa\ iQioov ra \ir) ig iQya6iav nco r\xovra^ aXXa 
erc avditXsa rov ohvitov^ [d] TL&ia6LV inl rbv fioo\ibv 
coxodo\ir\\iivov tcqq rov 6%r\Xaiov, ftivrsg ds xara%iov- 
6lv avrcov sXatov. ravra i^Lcoratg rs av6Qa6L xal dvd 
itdv srog ^cyaXioov roo xolvco xa&i6rr\xsv ig rr)v %v6iav. 

\lliQSLa di 6cpL6iv i6rvv r) dQ006a, 6vv ds avrfj xal rcov 
Isqo&vtoov xaXov\iivcov 6 vsoorarog' oi di sl6l rcov 
a6rcov TQslg dQL&\i6v. 6. "E6tl ds 6qvcov ts aX6og %sql 
rb 6%r\XaL0v , xal vdooQ iI)v%qov dvsc6LV ix %r\yr\g. Tb 
ds dyaX\ia rb v%b rov 'Ovdra %OLr\d-sv ovrs r)v xar i\is\ 
ovrs si iyivsro aQ%r)v OLyaXsv6LV, r)%i6ravro oi %oXXoi' 

13 roov ds ivrv%6vTcov r\\iiv sXsysv b 7tQS6$vrarog ysvsalg 
jtQorsQov tql6\v r\ xar avrbv i\i%s6siv ig rb dyaX\ia 
ix rov OQocpov TtirQag, vitb rovroov ds xarayfjvaL xal 
ig ditav scpa6xsv avrb dcpavL6&r\vaL ' xal sv ys roo oqo- 
cpoo dr\Xa xal r)\iiv stl r)v xa&d a%SQQc6ys6av ai %irQai. 
XLIII. 'Anatrsl ds r)\iag rb \isra rovro o Xoyog to rs 
TlaXXdvTLOv , si 8r\ tl avro&L i6rlv ig \Lvr\\ir\v, xal xafir 
r\vTLva $a6LXsvg airiav 'Avroovivog o TtQorsQog %oXlv re 
dvrl xco\ir\g i%oirj6s TlaXXdvrLOV xai 6cpL6LV iXsv&SQiav 
2 xal driXsLav sdcoxsv slvaL cpoQoov. 2. Qa6l dr) ysvi6&aL xal 
yvoo\ir\v xal ra ig %6Xs\iov aQL6rov roqv 'AQxddoov ovopa 
EvavdQov, Ttaida ds avrbv vv\i(pr\g rs sivat^ ftvyarQog 
rov Addcovog, xal *Eq[iov' 6raXivra ds ig dnoLxiaVy xal 
dyovra 'AQxddcov rcov ix TlaXXavriov 6TQarLav, itaQa 
rco Ttora^co itoXiv ro5 ®v^ql6l oixi6a.L' xaVPco[iaicov \ii- L I B E R VIII. 163 

gog rr\g xa& r\\iag 7toXecog^ o cpxetro vnb rov Evdvdoov 
^gxal 'AQxddcov rcov ovvaxoXov$r\odvTcov , ovo{ia eO%e 
Tlallavnov xard pLvr\\ir\v rrjg iv 'AQxadCa' %q6vcq ds 
vOteqov [i£TS7te os rb 6vo\ia ev avaiQeOei yQa\i\idrcov rov 
Te ~K xa\ tov v . rovrcov \iev rcov lsXsy\iivcov svsxa 
UaXXavTLEVOLV ix $aOi\icog syivovro dcoQsaC. ' 3. O de 6 
'AvTcovtvog , brco xa\ igTIaXXavrLstg ioriv eve Qysrrjuara^ 
7toXe\iov \iev PcoaaCotg i&eXovrr)g i%r\ydyero ovdiva, 
%oXiuov ds aQ^avrag MavQovg, Aifivcov rcov avrovo- 
ucov rr\v usyCorr\v uotQav, vouddag rs bvrag xa\ roocpds 
etl dvoua%coriQOvg rov 2Jxv&lxov yivovg bocp ur) i%\ 
aua^cov, i%\ l%%cov ds avroC rs xa\ ai yvvatxsg r\Xcovro^ 
TOVTOvg (iev ii~ a%dor\g iXavvcov rrjg %coQag ig rd sO%ara 
r\vdyxaosv avacpvystv Ai$vr\g, i%C rs"ArXavTa to OQog 
xa\ ig Tovg %Qog rcp"ArXavrL av%Qco%ovg' d%STiusro 4 
de xa\ tcqv iv BQLTravCa BQLydvrcov rr)v %oXXr\v , oti 

rijteo^aCveiv xa\ ovtol ovv b%XoLg r\Q^av ig rr)v Tevov- 
vCav uotQav , v%r\xoovg 'PcouaCcov. Avv.Ccov de xa\ Ka- 
qcqv rdg Ttoketg Kcov Te vaVPodov dvitQsipe usv fiCaLog 
ig avrag xaraoxr\tyag OSLOuog' fiaOLXsvg de'Avrcovtvog 
xa\ ravrag dveocoOaro da%avr\udrcov re v%EQ$oXf\ xa\ 
ig rbv dvoLXLOubv %Qod-vuCa. %Qr\udrcov de i%L$oOSLg 
OTtoOag xa\ EXXy\Ol xa\ rov fiaQfiaQLXov rotg dsr\dstOL, 
\0xa\ SQycov xaraoxsvag ev re rf\ 'EXXddL xa\ %eQL 'icovCav 
xa\ 7teQl KaQ%r\d6va re xa\ iv yfj rf\ Zvqcqv, rdde uev 
dXXot eyQaipav ig rb axQL$iorarov . O ds fiaOLlevg v%s- 5 
XC%sro ovrog xa\ aXXo tolovSe ig \ivr]\ir\v. oooLg rcov 
v7tr\xocov TtoXCratg VTtr\Q%Ev sivaL r Pco\iaCcov, ol de natdeg 
irikovv OcpCOLV ig rb EXXr\VLx6v , rovroLg iXeCitero rj 
xaravet\iat rd %Qr\uara ig ov 7tQOOr\xovrag r\ i7tav£rjoaL 
tov fiaGLlicog tlXovtov xard vo\iov dr\ TLva ' 'Avrcovtvog 
8e icprjxe xa\ rovroLg d^dovaL ocpag %aLO\ rbv xlrJQGV^ 

11* 164 APKAATKA 

%Q0tt\irj6ag cpavrjvai cptXdv&QooTtog rj oocpeXtpov ig %Qrj- 
\iaza cpvXd^at vo\lov. Tovtov Ev6efirj tbv fia6iXea ixd- 
Xe6av 01 Pco\iatot^ dtott tfj ig tb ftetov ttafj \idXt6ta 
6 ecpaCveto %Qo6\ievog. cJo^rj de iytfj xa\ tb ovo\ia tb Kvqov 
cpeQotto dv tov 7tQe6f5vteQOv, %atrjQ dv$Qc6%cov xaXov- 
\ievog. 4. 'A%eXt%e de xa\ i%\ tfj (5a6tXeCa %atda b\ico- 
vv\iov ' 6 de 'Avtcovtvog ovtog b devteQog xa\ tovg te 
reQ\iavovg, \ia%t\icotdtovg xa\ %Xet6zovg tcov iv tfj 
EvQCOTtr] fiaQfiaQCOv, xa\ eftvog tb UavQO\iatcov %oXe\iov 
xal ddtxCag aQ^avtag tt\icoQOV\ievog ixelrjX&e. 

XLIV. Td de [dr)] i%CXot%a r)\itv tov 'AQxacJtxov Xo- 
yov, e6ztv ix MeydXrjg %6Xecog ig TlaXXdvttov odbg xal 
ig Teyeav , dyov6a r\ avtr) \ie%Qt tov xaXov\ievov Xco- 
kiatog. xaxd tavtrjv trjv bdbv Aadoxetd 6cpt6tv cov6\ia- 
6tat td TtQO tov a6tecog, d%b Aadoxov tov 'E%e\iov. 

2. xal \ieta tavta At\iovtal %6Xtg rj6av tb aQ%atov , oi- 
xt6tr)g deAtucov iyeveto avtatg 6 Avxdovog' dtaue\ievrjxe 
de xa\ ig tode Ai\iovtag tb %ooqCov tovto 6vo\id^e6d-at. 

2 \ieta de Alytovtdg iv de%ta trjg bdov %6Xec6g i6ttv OQe- 
6fta6Cov xa\ dXXa v%oXet%6\ieva ig \ivrj(xrjv xa\ 'AQtept- 
8og teQOv xCoveg ett ' i%CxXrj6tg de IeQeta tfj 'AQte\itdC6Q 
i6tt. Trjv de ev&etav tovtt f'£ Aiytovtcov 'AcpQodC6t6v te 
i6ttv 6vo\ia%6uevov xa\ \iet avtb dXXo %ooqCov tb 'A&rj- 
vatov ' tovtov de iv aQt6teQa vaog i6ttv 'A&rjvag xa\ 

3 ayaX\ta iv avtco XC&ov. tov 'AftrjvaCov de \idXt6ta etxo- 
6tv dnooteQoo 6tadCotg iQeCitta 'A6eag i6tC, xa\ 6 Xocpog 
dxQOJtoXtg tote ov6a teC%ovg 6rj\ieta e%et xa\ ig tode. 

3. Z<tadCovg de o6ov itevte ditb 'A6eag tov 'AXcpetov (iev 
oXCyov dito trjg bdov^ tov de EvQCota naQ avtrjv i6ttv 
rj itrjyr) tr)v bdov 7tQog te tov 'AXcpetov tfj Ttrjyfj vaog 
te MrjtQog ftecov i6t\v ovx e%cov OQOcpov xa\ Xeovteg 

± dvo XC&ov 7ie7totrj\ievot. Tov de EvQoota tb vdooQ ava- LIBER VIII. 165 

xsQavvvtat TtQog tbv 'AXcpstov, xal o6ov sitl sl'xo6t 6ta- 
dCovg xotvco 7tQota6i tco QSVLiart' xatsX^bvtsg ds sg 
%a6Lia, 6 llsv avtcov avsi6iv av&tg sv tfj yfj tfjAaxsdat- 
liovCcov 6 EvQCOtag, o ds AXcpstbg sv IJrjyatg trjg Msya- 
XoTtoXCttdog. 4. "E6tt ds dvodog s% 'A6sag sg tb OQog tb 
Boqscov xaXovLtsvov , %al siti tfj dxQa tov OQOvg 6r]LLStd 
s6ttv lsqov ' 7totrj6at ds tb Csqov 'Afrrjva ts UcotstQa xal 
IIo6stdcovt '0dv66s'a sXsysto avaxoLLt6^svta s\ 'iXCov. 

Tb ds bvoLtatpLtsvov XcoLta oqol MsyaXonoXCtaig 5 
trjg yfjg TtQog Tsysdtag xcd TlaXXavttstg eCoP xal tb 
TlaXXavttxbv TtsdCov s6tlv sxtQaitst6tv sg aQt6tSQav d%b 
tov XcoLiatog. 5. Ev ds TlaXXavtCco vaog ts xal dydX- 
[iata XC&ov IldXXavtog , tb ds stSQOv s6ttv EvdvdQov ' 
xal KoQTjg ts trjg /ly\\ir\tQog lsqov, xal ov itoXv ditcotsQco 
IloXvfiCov 6cpC6tv dvdQidg s6tt. tco Xocpco ds tco vitsQ 
trjg TtoXscog 06a axQOitoXst tb aQ%atov s%Qcovto ' XsCits- 
tat ds xal sg rjLiag stt stcI xoQvcpfj tov Xocpov &scov lsqov. 
sitCxXy\6tg llsv drj s6ttv avtotg Ka&aQoC, TtSQt \isyC6tcovQ 
ds avto&t xa&s^tiqxa^tv ol oqxol. xal ovoLiata llsv tcov 
ftscov ovx i'6a6tv, rj xal sCdotsg-ov &sXov6tv s%ayoQSvstV 
Ka&aQOvg ds sitl totcods dv ttg xXr]&rjvat tsxLLaCQOtto, 
ott avtotg ov xata tavtd 6 TldXXag sftv6s xaftd xal 6 
TtatrJQ ol tco AvxaCco AU. 

6. Tov ds xaXov\isvov XcoLiatog iv ds%ta TtsdCoVJ 
392 £<7rl to Mavd-ovQtxov' S6tt ds sv oQOtg rjdrj Tsysatcov 
to 7tsdCov y bv 6tadCcov Ttov 7tsvtr]xovta \idXt6ta d%Qt 
Tsysag. s6tt ds OQog ov LLsya sv ds^ta trjg odov xaXov- 
llsvov KQr]6L0v ' sv ds avtco tb lsqov tov 'Aipvstov its- 
%oCr]tat. AsQOTtrj yaQ Krjcpscog tov 'AXsov 6vvsysvsto 
AQrjg, xa&d ot Tsysatat Xsyov6t' xal r) lisv d<pCr\6tv sv 
tatg codt6t tr)v t\)v%r\v , 6 ds itatg xal ts&vrjxvCag sl%stod> 
stt tr)g Lir\tQog, xal sx tcov Lia6tcov siXxsv avtrjg ydXa 166 APKA A IKA 

TtoXv xul ucpftovov. xuC, r)v yuQ tov "A^ecog yvcout] xa 
ytvbfievu , tovtcov evexu Acpvetbv tbv ftebv 6vo\idt,ovOt ' 
too de TtutdCcp ovopa te&rjvuC cpuOtv 'AeQOTtov. l."Eott 
8e xutu tr)v eg Teyeuv odbv Aevxcovtog xuXovuevr] xqy]- 
vy] ' ftvyuteQU de 'AcpeCbuvtog Xeyovotv elvai tr)v Aev- 
xcovy]v , xul ov koqqco tov Teyeutcov ot aotecog \ivr)\id 
iottv. 

XLV. Teyedtai de enl uev Teyedtov tov Avxdovog 
tfi %coqcc cpaolv ait avtov yeveo&ut \iovy] tb ovoua^ tolg 
ie dv&QCOTtotg xutd dr]\iovg elvai tdg otxr)oetg, TaQed- 
tag xul OvXuxeig xul KaQvdtag te xal KoQv&eig, eti de 
TLcozu%Coug xal Oidtag Muv&VQeig te xal 'E^evYi&etg' 
eid de 'AcpeCduvtog [laOtXevovtog xal evatbg OcpiOi drjuog 
TtQooeyeveto 'AcpeCduvteg. tr)g de icp f y)\icov TtoXecog ot- 

IxtOtr^g iyeveto"AXeog. 2. Teyedtaig de TtuQe^ r) td \4q- 
xddcov xotvd, iv olg eOtt \iev 6 7tQog'lXCcp 7toXe\iog^ eOti 
de td Mr]8txd te xal iv AiitaievOiv 6 JtQog Aaxedatuo- 
vCovg dycov, 7taoe% ovv tcov xuxuXeXeyuevcov tdCa Te- 
yedtaig iotlv avtotg toodde eg db%uv. tbv yuQ iv KaXv- 69 
dcovt vv 'Ayxuiog V7te\ietuev 6 AvxovQyov tQCO&eCg, xal 
'AtaXavtr] to\evet tbv vv, xal etv%e itQcotr] tov ftrjQCov' 
tovtcov evexu uvxrj r) xecpaXr) te tov vbg xal tb diguu 

SaQtOteta edo&r]. 'HQuxXetdcov de eglleXoitbvvr^oov xat- 
tbvtcov "E%euog 6 'AeQoitov Teyedtr]g i\iovo\id%Y]Oev tdCa 
7tQog r 'TXXov, xal exQatr\Oe tov TXXov tfj \id%Y]. Aaxe- 
datfiovCovg te ot Teyedtat 7tQcotot AQxddcov ocpCotv iiti- 
OtQatevOavtag evCxr\Oav, xal ut%\iuXc6tovg utQOvOtv av- 
xcov xovg TtoXXovg. 

i 3. Teyedtutg de 'A&y\vug xrjg 'AXeug tb Csqov tb uq- 

%aiov i7toCr]Oev "AXeog' %qovco ds vOteQov xuteoxevd- 
Ouvto oC Teyeuxut tfj ftecp vubv ueyuv te xul %-eug d%tov. 
ixetvo plv dr) tivq r)cpdvtOev i7ttvetLY]&ev i%uC(pvr]g, ^Jto- LIBER VIII. 167 

cpdvTOV TtaQ 3 3 A&Y]vaioLg ccQ%ovTog, dsvtSQco de hec Trjg 
exTrjg %a\ ivevYjxoGTrjg 'OXv\i7tLadog, rjv Evit6Xe\Log 'HXetog 
ivixa 6Tadiov. 4. O de vabg o icp r)\ioov TtoXv drj tl tcov 5 
vaoov^ o6ol HeXo7tovvv\6ioig e(6iv , ig %aTa6%evr)v TtQO- 
e%et Tr)v aXXr]v %a\ ig \ieye&og. 6 \iev dr) TtQooTog i<5TLv 
avTOJ %o6\iog toov %lovcov AooQLog, 6 de iitl tovtoo Ko- 
Qtv&Log ' e6Tr\xa6L de xal ixTog tov vaov xioveg iQya6iag 
Trjg 'icovoov. 3 AQ%LTe%TOva de i%vv$av6\ir]v 2J%6%av av- 
rov yeve6$aL tov TlaQLOv^ 6g %a\ aydX\iara %oXXa%ov 
Trjg aQ%aiag 'EXXddog, tcc de %a\ TteQt 'iooviav Te %a\ Ka- 
Qiav iitoir\6e. tcc de iv Totg deTolg , e6TLv e\i%Q06ftev r\ 6 
%r\Qa tov vbg tov KaXvdooviov' %e%OLr]\iivov de xaTa 
\ie6ov \idXt6Ta tov vbg tjj \iev i6TLV ATaXdvTrj xa\ Me- 
XeayQog xa\ ®r]6evg TeXa\ioov Te %a\ IIr)Xevg %a\ UoXv- 
dev%r\g %a\ 'ioXaog, 6g tcc 7tXel6Ta *HQa%Xet 6vve%a\ive 
toov eQyoov, %a\ ®e6Tiov Ttaldeg, ddeXcpo\ de 'AX&aiag. 
nQO&ovg %a\Ko\i7]Trjg ' %aTa de tov vbg tcc eTeQa 'Ayxatov 7 
e%ovTa r]§r] TQav\iaTa %a\ dcpevTa tov %eXexvv dve%oov 
i6Tiv 'E%o%og, TtaQa de avTOV Ka6T00Q %a\ 3 A\icpLaQaog 
OtxXeovg, iit\ de avTotg r I%%6frovg 6 KeQxvovog tov 
Aya\ir]dovg tov ZlTV\icpr]Xov' TeXevTatog de i6TLV e(Q- 
ya6\ievog neLQi&ovg. r« 6e o%L6$ev %e%0Lr]\ieva iv 
Totg aeTotg Tr]Xecpov %Qog 'A%LXXia icsxlv iv Katxov Tte- 
dioo \id%r]. 
G94 XLVI. Trjg de 3 A&r]vag xb dyaX\ia xr\g 'AXeag xb aQ- 
%atov , 6vv 8e avxfj %a\ vbg xov KaXvdooviov xovg odov- 
Tag eXajiev 6 f Pco\iaioov fia6uXevg Avyov6xog , 'Avtgovlov 
%oXi\ioo %a\ xb 'Avxooviov VL%r]6ag 6v\i\ia%L%6v , iv oo xa\ 
ol AQxddeg %Xr)v Mavxiveoov r)6av ol ccXXol. 2. cpaive-1 
TaL de ovx aQ%ag 6 Avyov6Tog dva^r\\naTa xa\ edr] fteoov 
a7taye6%-aL TtaQa toov %QaTrfievTOOv , %a%e6Tr\%0TL de ix 
TtaXatov %Qr]6a\ievog. 'iXiov Te yaQ aXov6r]g %a\ ve\io- 168 APKAAIKA 

\xsvcov td XdcpvQa *EXXr\vcov U&svsXcq tco KaTtavscog tb 
%6avov tov Atog ido&r\ tov Eqxslov ' xal sts6LV vGtsoov 
TtoXXolg Acqqlscov ig ZiKsliav eColxl£o{ie'vg)v 'AvrC(pr\\iog 
6 TsXag OLKLOtrfg, 7t6Xt6\ia ULxavcov '0\i(pdxr\v itoo&rj- 
6ag, ustsx6[iL6sv ig TsXav dyaX\ia vitb AatddXov Tts- 

§7tOLr\\Lsvov. fia6Lksa ts tcov IIsq6cqv EsQ%r\v tbv AaQsCov, 
%coolg r\ o6a i%sxo\iL6s tov 'A&r\valcov a6tscog, tovto \isv 
ix BQavQCovog ayaX\ia l'6\isv trjg BQavQcovCag Xafiovta 
'AQtsiiLdog, tovto ds altCav iTtsvsyxcbv MLXr\6CoLg i$s- 
Xoxaxr\6aL 6cpag ivavtCa 'A&rjvaCcov iv tfj 'EXXadL vav- 
\ia%r\6avtag tbv %aXxovv slafisv 'AitoXXcova tbv ivBQay- 
%Cdatg. xal tbv \isv v6tSQ0v s\isXXs %qovcq EsXsvxog 
xataTts^iipSLV M^XrpCoLg' 'AQysCoLg ds ta ix TCQvv&og 
stL xal ig S[i6 9 tb [isv TtaQa tr)v "HQav ^oavov^ tb ds iv 

4 tov 'AitoXXcovog s6ttv avaxsC\isvov tov 'HXsCov. Kvt,L- 
xr\voC ts avayxa6avtsg 7toXs\ico IjQOXOwr\6Covg ysvE6&aL 
6(pC6L 6vvoCxovg Mr\tQog ALv8v\ir)vr\g ayaX\ia sXafiov ix 
TlQOXOvvr\6ov' tb ds dyaXpd i6tL %qv6ov , xalavtov tb 
7tQ06cojtov dvtl iXscpavtog LTtTtcov tcov Ttota^iCcov bdovtsg 
EL6LV SLQya6[isvoL. Ba6LXsvg \isv dr) Avyov6tog xa&s- 
6tr\xota ix TtaXaiov xal VTto ts r EXXr\vcov vo\iLt,6\isva xal 
ftaQPaQCQv SLQya6ato * Pco\iaCoLg ds trjg 'A&rjvag tb dyaX- 
\ia trjg 'AXiag ig tr)v ayoQav tr)v VTtb Avyov6tov %oly\- 

b&SL6av, ig tavtr\v i6tlv lovtL. tovto \lsv dr) ivtavfra 
dvdxsLtaL iXscpavtog §La Ttavtbg 7tS7tOLr\\iEvov , ts%vr\ ds 
'EvdoCov' tov ds vbg tcov odovtcov xatsd%$aL \isv tbv 
stsQov cpa6tv ol iitl tolg \tav\ia6LV , o d stL i% avtcovbQl 
XsL7t6\tsvog dvixsLto iv fia6LXscog xrjTtotg, iv lsqco Alo- 
vv6ov, tr)v 7tSQC\istQOV tov \ir\xovg 7taQE%6\i£vog ig r\\it6v 
\idXL6ta oQyvLag. 

XLVII. Tb ds dyaX\ia iv Tsysa tb icp* r\\icov ixopC- 
6&r\ asv ix dr\\iov tov Mav&ovQScov , 'ittTtCa ds TtaQa LIBER VIII. 169 

xolg Mav&ovQSv6LV si%sv i7tCx\r\6Lv, oxl xep ixsCvcov Xo- 
yoo yLVO\isvr\g xotg ftsotg Ttoog TCyavxag \id%r\g i7tr\Xa6sv 
'Eyxs\ddcp LTtTtoov xb aQ\ia. 'A\s'av \isvxol xa\st6&aL xal 
xavxr\v sg xs'E\\r\vag xovg aWovg xal ig avxovg ITs\o- 
%ovvr\6LOvg ixvsvCxr\xs. ; xoo ds dyd\\iaxL xrjg 'A&rjvag 
xfi [isv 'A6x\r\itLog , xfj ds 'TyCsLa 7taQS6xoo6a s6xl \C&ov 
xov Hsvxs\r\6Cov , 2Jxo7ta ds SQya FLaQCov. 2. 'Ava&rj-Z 
\iaxa ds iv xoo vaoo xa a^LoXoyooxaxa , s6xl \isv xb dsQ\ia 
v6g xov Ka\vdoovCov , dLS6r\7tsxo ds vito xov %qovov xal 
sg aTtav r]v xql%oov r\dr\ i(jl\6v, sC6l ds aC Ttsdat XQS\id- 
{isvaL, 7t\r)v o6ag r\cpdvL6sv avxoov Cog, dg ys s%ovxsg 
AaxsdaL\iovCoov 01 aC%\id\ooxoL xo rtsdCov Tsysdxatg s6xa- 
Ttxov. x\Cvr\ xs CsQa xr)g 'A&r\vag b xal Avyr\g sCxobv 
yQacpf\ \is\iL\ir\\isvr\ , MaQitr\66r\g xs S7tCxXr\6LV XoCQag, 
yvvatxbg TsysdxLdog, avdxsLxat xo OTtXov. xavxr\g \isv3 
dr\ TtOL^o^is^a xal v6xsqov \ivr\\ir\v ' LSQaxat ds xf\ 'A%r\- 
va Ttalg %qovov ovx oida o6ov XLvd, txqXv ds r)fia6xsLV 
xal ov 7tQo6oo, xr)v CsQ0o6vvr\v. xfj &soo 6s 7tOLr\^r\vai 
xbv poo[i6v V7t6 Ms\d[i7todog xov 'A\ivd-dovog \syov6LV ' 
SLQya6\isvaL ds i%\ xco fioo\ioo ( Psa fiev xal 0Cv6r\ vv\icpr\ 
Ttalda sxl vr\%tov ACa s%ov6lv , sxaxsQooftsv ds sl6l xs6- 
6aQsg aQL&iiov, TXavxr\ xal Nsda xal QsL6oa xal 'Av- 
&QaxCa, xfj ds 'ldr\ xaVAyvcb xal'A\xLv6r\ xs xal <&QC%a. 
7tS7ioCr\xaL ds xal Mov6oov xal Mvr\\io6vvr\g dyd\\iaxa. 

3. Tov vaov ds ov %6qqco 6xddtov %oo\ia yrjg s6xC^ 
xal ayov6LV dyoovag ivxav&a, 'A\sata 6vo{id£ovxsg d%b 
,696 xrjg A$r\vdg, xbv ds r A\ooxLa^ oxl AaxsdaL^iovCoov xo7to\v 
sv xf\ {id%r\ ^oovxag sl\ov. "E6xl ds sv xolg TtQog ccqxxov 
xov vaov xQr\vr\, xal iitl xavxr\ fiLa6&r)vaLxf\ XQr\vr\ cpa- 
6lv Avyr\v VTto 'HQaxXsovg, ov% b\no\oyovvxsg ( ExaxaCcp 
xd ig avxr\v. aTtooxsQCO ds xr\g XQr\vr\g o6ov 6xadCoLg xql- 
6Cv i6XLv 'Eq{iov vabg Altxvxov. 170 APKAJIKA 

5 4. TsysutULg ds S6ti uai ccXXo tsQov'A^r]vug Ilofou- 
udog' sxdatov ds a%a% stovg iSQSvg sg ccvtb s6sl6l. rb 
xov 'Eov^iatog lsqov ovo^ia^ovOL , Xsyovtsg cog Krjcpst tco 
'AXsov yivoLto dooQScc tcuqu A&rjvag ccvccXcotov sg tbv 
%avta %qovov sivat TsysuV xui ccvtco cpcc6iv sg cpvXcc- 
xr)v trjg TtoXscog cc7tots^LOV6uv tr)v ftsbv dovvccc tQi%cov 

Gtoov Ms8ov6r\g. 'Eg de tr)v "AQts^iv tr)v Hys^iovrjv 
tr)v ccvtr)v tOLccds Xsyov6LV. 'Oq%o\lsvCoov tcov sv 'Aqkcc- 
dCa tvQavvCda s6%sv 'AQL6to\ir]XC8ccg' iguG&elg de Te- 
yeatidog itaQ&svov xcci syxQcctr)g otcp dr) tQOTtcp yevo^e- 
vog sitLtQSitSL tr)v cpQOVQccv avtrjg XqovCgj. xai i) fifV, 
%q\v avax&rjvaL TtccQcc tbv tvQuvvov^ u7tOKtCvvv6LV sccv- 
xr)v VTtb dsL^iatog ts ncci uidovg, Xqovlov de 'AQts^Ldog 
STtrjyeLQSV oiptg sitl 'AQL6to\ir]XCdccV cpovev6ug de exet- 
vov xai eg Tsysccv cpvyobv s%olr\6sv lsqov tf] 'AQts^iLdL. 

XLVIII. Trjg ccyoQug ds [iuXL6tu soLXvCccg TtXCv&cp 
Ttutu tb 6%r)iiu, 'AcpQodCtiqg S6tiv sv ccvtfj vubg xuXov{is- 
vrjg sv TtXLv&Cco xcci uyuXpu XC&ov. 6tr\XuLg de eitetQ- 
yu6\ievoi tfi [iev 'AvtLcpuvr\g e6tl xui KQt6og xcci Tvqg>- 
vCdug te xcci TIvQQCug , o? vopovg TeyeutuLg ^e^ievoL %i- 
{iug v.u\ eg tode tcccq' ccvtojv e%ov6tv eitl de tfj eteQu 
6trjXrj 7tS7tOLr]{isvog s6t\v Iu6Log, Zitnov te e%6{ievog xcci 
xXccdov sv tfj ds^Lu cpsQoov cpoCvLKog' VLxrj6uc ds Xititcp 
cpu6iv sv 'OXv\L7tCct tbv 'Icc6lov , ote 'HQuxXrjg efreto 6 

2 ®r]{)ULog tcc 'OXv[i7tLcc. 2. 'Ev pev dr) 'OXv\i7tCtt xotCvov 
tco VLKcovtL dCdo6&ut 6tscpavov Kui ev deXcpotg du(pvr\g, 69' 
tov [iev r)dr] tr)v ultCuv uitedcoKu ev totg eg 'HXeCovg, tov 
de xui ev totg eitettu drjXco6co ' ev 'iofrfKp de r) TtCtvg xai 
sv Ns^lsu tcc 6sXLva STti tov HttXttC^iovog ncci tov AQ%e- 
[ioqov totg Ttcc&rj^itt^LV evo^iC^^^av. ol Se aycoveg cpoC- 
vtKog s%ov6lv ol TtoXXoi 6tscpavoV sg ds tr)v Ss^lccv s6ti 

ZKtti 7tCCVttt%OV tCO VLXCJVtL s^tL&syLSvog CpOtVL^. svo\LC6^rj LIBER VIII. 171 

ds iitl tolojSs ' 0r\6su uvuxo^l^o^svov ix KQr\rr\g cpu6lv 
iv Ar\X<p ccyoovcc 7tOLr\6u6$ui tco 'AkoXXcovl, arscpavovv 
ds avxbv rovg VLXtovrug toj cpoCvLXL. tovto \isv dr) uq^ul 
AsyovGuv ivtsv&sv' tov ds cpoCvLXog tov iv Ar\X<p \ivr\- 
\ir\v iTtoirjGaro xuY'0\ir\Qog iv 'Odv66icog Cxs6Cu 7tobg tr)v 
'AXxCvov xtvyutSQU. 

3. "Etiti ds xul "Agscog dyuX\iu iv tfj Tsysutcov uyo-i 
qu. tovto ixtstvTtcotUL {isv inl 6tr\Xr\, TvvuLXoftoCvuv 
ds 6vo\lu%ov6lv uvtov. iitl ** [tbv] Auxcovlxov tcoXs- 
\iov xul XuqCXXov tov Auxs$ul\xovCcov fiu6iXscog tr)v TtQco- 
trjv iiti6tQutsCuv Xu$ov6ut ut yvvuixig 6cpL6LV 6%Xu 
iXo%cov V7tb tbv Xocpov ov QvXuxtQCdu icp* r\\io3v ovo\id- 
t,ov6L ' 6vvsX%6vtcov ds to3v 6tQUt07tsd0JV xul ToX\ir\\iuru 
CC7t0dSLXVV\livC3V SXUTSQCO&SV tOJV UvdQCOV TtoXXd ts xul 

d&u \ivr\\ir\g , ovtco cpu6\v iitL(puvr\vuC 6cpL6L tug yvvul- 5 
xug, xul slvuL tug iQyu6u\iivug tuvtug toov Auxs6ul\io- 
vCcov tr)v tQ07tr\v , MuQ7tr\66uv ds tr)v XoCquv i7tovo\xu- 
%o\iivr\v VTtSQpuXi^&at tfj toX\ir\ tdg uXXug yvvuixug, 
uXojvul ds iv toig EitUQtLutuLg xul uvtbv XuqlXXoV xul 
tbv \isv ucps&ivtu uvsv XvtQcov^ xul oqxov TsysdtuLg 
dovtu \ir\7tots AuxsduL\iovCovg 6tQutsv6sLV stL inl Ts- 
ysuv, %UQu$r\vuL tbv oqxov , tug yvvuixug 6s toj"AoSL 
%"v6uC ts uvsv toov uv6qcov IdCu tu iitLvCxLU, xul tov 
lsqsCov ttov xqsojv ov \istudovvuL 6cpug toig uv6qu6lv. 
698 uvrl tovtcov \xsv to}"Aqsl ysyovsv iitCxXr\6Lg ' 4. %sitoCr\- 6 
tul ds xul ALog TsXsCov f}c3\ibg xul uyuX\iu tstQuycovov ' 
7tSQL66(og yuQ dr\ tl toj 6%r\\iutL tovtcp cpuCvovruC \lol 
%uCqslv 01'AQxddsg. xul \ivr\iiutd i6TLv ivtavira Tsysd- 
tov tou Avxdovog xul MuLQug yvvuLxbg tov Tsysdtov ' 
frvyuTSQu [ds]"AtXuvTog cpu6LV sIvul rr)v Mulquv, r)g dr) 
xul O\ir\Q0g iitOLr\6uTo \ivr\iir\v iv 'Odv66scog XoyoLg 7tQog 
AXxCvovv tisqC ts bdov rr\g ig udr\v xul 07to6ojv i&sd- 172 APKAAIKA 

l6ato exel tdg i\)V%dg. 5. Tr)v de EiXeCftvLav ol Te- 
yeataL, xal yao tavtr\g e%ov6LV ev tfj ayoga vabv xal 
dyaXyia, e7tovo^d%ov6LV Avyr\v ev yovaOi , Xeyovteg cog 
UavTtXCcp TtaoadoLrj tr)v &vyateQa"AXeog evteikapevog 
eitavdyovta avtr)v eg ftdXa66av xata7tovtco6at' tr)v de, 
cog r\yeto, 7te6elv te eg yovata xal ovtco texetv tbv 
natda ev&a trjg EiXeL&vCag e6tl tb ieo6v. ovtog 6 Xoyog 
dtdcpooog {iev e6tiv eteQcp Xoycp, Xdd-Qa tr)v Avyrjv te- 
xetv tov TtatQog xal exted-rjvat tbv Tr\Xecpov XeyovtL eg 
tb ooog tb naQ&evLOv, xal tcp Ttatdl exxety^evcp ^tobvat 
ydXa eXacpov XeyetaL de ovdev r\66ov xal ovtog vitb 

8 Teyeatcov 6 Xoyog. 6. IlQbg de tcp ieQCo trjg ElXeL- 
ftvCag e6tl Fr\g ficoyLog. e%etaL de tov (5co[iov Xl&ov Xev- 
xov 6tr\Xr\ ' enl de avtrjg IJoXv^tog 6 AvxoQta xal enl 
eteQa 6tr\Xr\ tcov TtaCdcov tcov 'AQxddog "EXatog e6ttv 
eLQya6{Levog. 

XLIX. Ov TtoQQco de trjg dyoQag fteatQOv te e6tL xal 
7tQog avtcp pdfi-Qa eixovcov %aXxcov ' avtal de ovx etelv 
etL at eixbveg. eXeyetov de ecp' evl tcov fid&Qcov e6tl &l- 
XoTtot^ievog tbv dvdQLavta elvaL. Tovtov de EXXr\veg 
tov <X>iXo7tot'tievog ov% r\XL6ta, dXXa xal [idXL6ta e%ov6L 
\ivr\\Lr\v yvc6\ir\g te evexa rjv 7taQe6%eto , xal ertl tcov eQ- 

2 ycov 07to6a et6X\ir\6e. td pev drj eg yevovg db%av 6 Tta- 
rr\Q ol KQavyLg 'AQxddcov eXeCiteto.ovdevbg tcov ev Me- 
ydXr\ TtoXef teXevtr\6avtog de roi) KQavytdog enl Ttatdl 
etL vr\7tLco tcp OtXoTtOL^ievL e7tetQ07tev6ev avtbv dvr\Q 
MavtLvevg KXeavdQog, cpevycov {iev exMavtLveCag xal ev 
MeydXr\ TtoXet oixcov [teta tr)v olxo&ev 6v\icpOQav , %e- 
vCag[de] V7taQ%ov6r\g avtcp natQtxrjg eg olxov tbvKQav-Q9\ 
y^dog. dtda6xdXoLg de b^LiXr\6aL tbv <£>LXo7toC[ieva xal 
aXXotg xal MeyaXocpdveL te xal 'ExdrjXcp Xeyov6L ' tovg 

3df AQxe6iXdov cpa6lv eivaL IlLtavaCov \iadr\tdg. 2. Me- LIBER VIII. 173 

ye&og \iev 8fj xa\ 6coixaxog Qco\ir\v aTtedet TleXo7tovvr\~ 
6Ccov ovdevbg, xb de eldog r)v xov 7tQo6co7t.ov xaxbg. xal 
eitl \iev xovg 6xecpavCxag dycovag V7teQecpQbvr\6ev a6xr\- 
6at, yrjv de r\v exexxr\xo eQyat,b\ievog ovde xa &r\QCa r\\ie- 
Xet xd ayQia e^atQetv. ^E7ttXeye6$at de xal (3t(5XCa cpa6lv 
avxbv 6ocpt6xcov xe xcov evdoxt\iovvxcov TtaQ EXXr\6t 
xal o6a eg TtoXeytcov \ivr\\ir\v, xal et dr\ xt e%et dtda6xa- 
XCav 6XQatr\yr\\idtcov. xata6tr\6a6&at de xbv (3Cov Ttdvxa 
e&eXcov yv(b\ir\g xrjg 'ETtaytetvcbvdov ual eQycov elvat xcov 
exeCvov ytC\ir\6tv ^ ov xd Ttdvxa r]v e%t6co&rjvat dvvaxbg' 
'ETtaptetvovda yaQ xd xe aXXa r) i\)V%r\ xal \idXt6xa TtQacog 
el%e xd eg OQyr\v, xco 6e 'AQxddt \iexr\v ye &v\iov. 3. Ka- 4 
xaXapbvxog de KXeo\ievovg MeydXr\v TtbXtv, QtXo7tot'\ir\v 
ovxe xrjg 6v\icpOQag e%e7tXdyr\ xb a7tQ06dbxr\xov , xal tcov 
ev r\XtxCa xa dvo \idXt6ta \ie f Qr\ xal yvvatxag xal Ttatdag 
djte6co6ev eg Me66r\vr\v , 6v\t\id%cov 6cpC6tv ev x<p xbxe 
xal evvcov tcov Me66r\vCcov bvtcov. xaC, r\6av yaQ tcov 
dta.Ttecpevybxcov oig 6 KXeo\ievr\g S7texr\Qvxeveto \ieta- 
ytvco6xetv xe eitl tco toX\i7\\iatt xal TtQOg MeyaXoitoXCxag 
e&eXetv 67t,evde6&at xattbvtag eitl xr\v eavxcov , eitet6ev 
ev xotvco xovg TtoXCxag 6 (DtXo7toC\ir\v \ie&' bitXcov xr\v 
xd&odov otxade evQC6x§6$at , \ir\de eg 6\ioXoyCag xe xal 
67tovddg ievat. 4. Fevo\ievr\g de ev HeXXa6Ca TtQog KXs- 5 
o\ievr\v xe xal Aaxedat\iovtovg \id%r\g, rjv 'A%ato\ xal 
r OOAQxddeg dnb xcov nbXecov 7ta6cov, 6vv de 6cpt6t xal 
AvxCyovog e\ia%e6axo dycov ex MaxedovCag 6tQattdv^ 
etetaxto \iev xr\vtxavxa 6 <DtXo7toC\ir\v ev xotg t7t7tev6tv, 
ejtet de ev x<o Tte^to xov eQyov xb 7tXet6tov ecoQa Xr\ijjb- 
\ievov tr\v XQC6tv , 07tXCtr\g excov eyeveto, xal avtbv 
Xoyov xtvdvvevovta d^Ccog xcov xtg evavxCcov dt d\icpo- 
xbqcov eitetQe xcov \ir\Q<ov o de xal eg xo6ovxo b\icog ne- 6 
7tedr\\ievog xd xe ybvaxa evexXtve xal eg xb 7tQ06co %coQelv 174 APKAJIKA 

ipid&TO, co6t£ xal V7tb tcov Ttodcov rov xLvr\\iuTog TO 
doQv ixXa6£v. Ejc£l d s £ oi Aux£§ul\lovlol xal 6 KX£o\ii- 
vr\g ixQaTr\%-r\6av xul ig to 6TQUT07t£dov av£6TQ£ip£ &l- 
Xo7toC\ir\v , ivTav&a i% u\icpoT£Qcov uvtov tcov \ir\Qc6v ol 
iaTQol T?j \i£V tov 6uvQC0Tr\Qu i%£lXxov, Ttj d£ T7]v ui%\ir\v. 
^AvTiyovog dh cog ijivfr^TO xul dd£v uvtov tcc ToX\ir\\LUTu, 
iitOL£LTO 67tovdr)v ijtdy^^&UL &lXotioC\l£vu ig Mux^do- 
7 vCav. tco dl 'AvTLyovov ii\v oXCyov \l£Xt\6£lv £\l£XX£' 
7t£QaLC06a\i£vog ds vr\t ig KQr\Tr\v , 7toXs\Log yuQ xuTst%sv 
avTr)v i\icpvfaog, iitSTSTuxTO r]ys\Lc6v \LL6&ocp6Qog. 'Etiu- 
vrjxcov ds ig MsydXryv tloXlv uvtCxu vito tcov *A%ulcov 
r]Qr\TO aQ%£LV [xal] tov LTtTttxov , xal 6cpdg aQL6Tovg EX- 
Xr\vcov UTtscpuLvsv LTtTtsvstv. *A%ulcov ds xal o6ol 6vv- 
TSTuy\iivoc TOlg A%aLotg r\6uv tlsqI Auql6ov iia%oiiivcov 
TtoTapov TtQog Hk£Covg xal to AltcoXlxov imxovQovvTug 
xutu 6vyyiv£Lav'Hk£L0Lg, tcqcotu \i£V Ar\\LOCpuvTOV uni- 
xt£lv£v avTO%£LQLtx Totg ivuvrCoLg r)y£\iovu ovtu Trjg 'Ctl- 
7tov , d£VT£Qa d\ xal to uXXo LTtTttxov tcov AltcoXcov 
xal tcov ^HXucov iTQipuTO. 

L."At£ dl r\8r\ tcov'A%ulcov ucpOQtovTcov ig uvtovxul 
T.U TtaVTa ix£LVOV 7tOLOV\L£VCOV , Totg T£Tay\iivocg avTcov 
iv Tcp 7t£t,co Li£Te(iaX£ tcov otiXcov y\v 6x£vrjv cpOQOVVTag 
yuQ \llxqu Soqutlu xal iitL\ir\xi6TSQa oitXu xutu Tovg 

K^XTLXOVg &VQ£0Vg rj TU y£QQU TU H£Q6c6v £7t£L6£ ftco- 

Quxdg T£ ivdv£6d-UL xul i7tLTLd-£6d-uL xvr\\Ltdug , TtQog dh 
u67Ll6lv 'AQyoXLXutg %QrJ6d-UL xul Totg 6oqu6l \i£ydXoLg. 
2 2. Mu%uvCdov dh iv Aux£cJul'liovl uvucpvvTog tvquvvov 
xul uv&Lg TtoXiiiov Totg 'A%uLotg TtQog Aux£duL\LOvCovg 
xul Mu%uvCduv 6vv£6Tr\xoTog , i)y£tTo \L£v tov *A%ulxov 
^>LXo7toCiir\V yLVO\iivr\g ds TtQogMuvTLvdu iid%r\g Aux£- 
duL\iovCcov \i£v ol ^lXoI Tovg u6X£vovg tcov'A%ulcov vl-710 
XC06L, xal cp£vyov6LV uvrotg inixsito 6 Mu%uvCdug , Ty LIBER VIII. 175 

ds cpdXayyt 6 <!>LXo7toC\irjv rcov 7t£%cov xqiit^zai rcov Aa- 
%£daL\iovCcov rovg OTtXCrag, xal ava%coQovvn aito rijg 
dico&ag Ma%avCda 6vvrv%cbv a7toxrCvvv6LV avrov. Aa- 
K£dai(iovtOLg d} rjrv%rjxo6L rfi \id%rj 7t£QL£y£yov£L \i£%cov 
7] xaza zb 7tzal6\ia £vzv%Ca^ y£yovo6LV ifavftiooLg d%b 
rov rvqavvov. 3. M.£ra dl ov TtoXv ayovrcov Ni\i£La 3 
'Aqyucov izv%£ \ilv rcov KL&aQcodcov rco dycovL 6 <3>lXo- 
7toC\irjv TtaQcbv IlvXddov d\ M^yaXonoXCrov \ilv av- 
dobg yivog, XL&aocodov dh rcov i<p avzov doxL\icozdzov 
xai dvrjQrj\iivov IIv&Lxrjv vCxrjv, zoz£ adovzog Tmo&iov 
vo\iov tov MLXrj6Cov , iHoaag^ zal %araQ^a\iivov rrjg 
oodrjg 

KXuvbv iA£v&£oCag r£v%cov \iiyav EXXddL ko6\iov, 
a7t£ld£v ig rbv <&LXo7toC\i£va rb 'EXXrjVLXov , nal £7t£6rj- 
\irjvavro rco XQorco <piQ£tv ig ix£tvov rb a6\ia. roLovro 
ig &£\iL6roxXia aXXo iv 'OXv\i7tCa %vv&dvo\iaL 6v\ifirjvaL' 
%a\ yaQ ®£\iL6rouXiovg ig rL\irjv iitaviorrj rb iv 'OXv\i- 
TtCa ftiazQov. 4. <DCXL%%og dh o 4rj\irjzQCov Max^dovcov 4 
paOLXwg, og %al"AQazov <paQ\idxco zbv Ulkvcovlov d%i- 
xz£lv£v, d%i6zuX£v avdqag ig M^ydXrjv %oXlv <pov£V6aC 
6<pL6L <&LXo7toC\i£va ivzuXd\L£vog' d\iaQZcbv dl dvd zrjv 
EXXdda i\iL6rj%-rj %a6av. QrjfialoL d£ %£%Qazrj%6z£g \id%rj 
M^yaqiag %al rjdrj zov M^yaQLicov ru%ovg i%L$aCvovr£g, 
andzrj zcov M^yaqicov \L£Z£X$6vzcov avzovg, cog rjxoL 
<&LXo7toC\irjv 6<pC6LV ig zrjv %oXlv , ig zo6ovzo £vXa$uag 
TtQOrjX&ov cbg olxad£ d%o%coQrj6aL xazaXL%6vz£g d%Qaxzov 
zov 7toXi\iov zb £Qyov. b.'Ev d£ Aa%£daC\iovL av&Lg i%a- 5 
vi6zrj zvQavvog Nd^Lg^ og Jj£Xo7tovvrj6Ccov TtQcozotg 
702 £7ti&£ro M£66rjvCoLg' i%£X&cbv di 6<pL6LV iv vvxrl xal 
ovda\icog rrjv £<podov iX%Ct,ov6LV £lX£ \i£v TtXrjvrrjg aKQO- 
7t6X£cog rb a6rv, d<pLXO\iivov dh ig rrjv v6r£QaCav 6rqa- 
na <&LXo7toC\i£vog i%i%£6£V v%o6%ovoog i% M£66rjvrjg. 176 AVKAAIKA 

6 OtXo7toCur\v 6V, oog i%rjxiv ot 6tQatr\yovvtL 6 %QOvog 
xai ccq%slv aXXoL tcov A%aL(5v r\Qr\vto , av&Lg ig KQr\tr\v 
8Ls'(5r\ xai i7tsxovQr\6s roorvvCoig TtoXiuoo 7tLst,ouivoLg. 
TtOLOVuivoov 8s iv oQyfj dict tr\v a7to8r\uCav roov 'Aqxcc- 
8cov avrov, iitavstaC rs ix Kgrjrrjg , xai 'PoouaCovg TtoXs- 

7 uov xarsXdufiavsv i7tavr\Qr\uivovg 7tQog Ndfiiv. TtaQS- 
6xsva6usvcov 8s iitl rov Nafiiv vavrLxbv Tcov^PoouaCoov, 
6 QtXo7toCur\v VTto TtQO&vuCag us&i%SLV susXXs rov dyco- 
vog, ars 8s ig artav aTtsCQCog &aXa66r\g s%cov TQLt\QOvg 
sXa&sv i7ti(lag Qsov6r\g, co6rs xai i^rjX&s^PcouaCovg xai 
rb aXXo 6vuua%Lxbv uvr\ur\ rcov iitcov cov iv xaraXoyoo 
TtSTtoCrjxsv r 'Our\Qog ijtl rf\ 'AqkccScov dua&Ca rrj ig &d- 

8 Xa66av. HuiQatg 8s v6rsQov rrjg vavua%Cag ov itoXXalg 
0LXo7toCur\v xai 6 6vv avrco Xo%og cpvXd^avrsg vvxra 
a6iXr\vov rb 6rQarb%s8ov roov Aaxs8atuovCoov xarsuTtt- 
7tga6LV iv rv&Coo. ivrav&a aTtiXajisv iv 8v6%coQCaLg 
Ndf$Lg QcXoTtoCusvd rs avrbv xai o6ol 7tsQi avrbv roov 
AQxddcov r\6av' r\6av 8s aXXoog usv dya&oi ra ig TtoXs- 

9uov, aQL&ubv 8sov TtoXXoC. <DLXo7toCur\v 8s rr\v rd%LV 
r\v rsrayuivovg aTtrjysv o7tC6oo^ ravrr\v VTtaXXd^ag rd 
udXc6ra. l6%vqcc tcov %coqCoov TtQog avrov xai ov TtQog 
roov TtoXsuCoov i7toCr\6sv slvat ' XQarr\6ag 8s rfi ud%r\ Nd- 
/3tv, xai rcov AaxsdaLuovCoov iv rfj vvxri xaracpovsv6ag 
TtoXXovg, 86%r\g srt ig TtXiov TtaQa rolg EXXt\6lv r\Q&r\. 

\oMsrd 8s ravra Ndfag usv ig SLQr\uivov %qovov 67tov8dg 
Ttaga PoouaCoov svQausvog rsXsvra, TtQiv r\ ol rov TtoXi- 
uov rag avo%ag s\y\xslv , VTtb dvdQog KaXv8covCov xard 
usv 8r) 6vuua%Cag 7tQocpa6LV rjxovtog, TtoXsuCov 8s too 
SQyoo xai iii avtb i6taXusvov tovto vtxo toov AhooXcov. 

LI. <&LXo7toCur\v 8s vtco tbv xaLQov i67ts6oov tovtovlO^ 
ig tr\v U7taQtr\v r\vdyxa6sv ig tb 'Ayainbv Aaxs8aLU0- 
vCovg 6vvtsXs6aL. ustd 8s ov TtoXvv %qovov TCtog usv L I B E R VIII. 177 

'PcoLtaCcov xcov tisqX xr)v 'EXXdda r)ysLicbv xal Aiocpdvrjg 
6- AcaCov MsyaXo7toXCxr]g , ccq%slv iv xco xoxs f]Qr]Lisvog 
xcov 'A%aLcov, rjXavvov inl xr)v AaxsdaC\iova , insvsyxov- 
xsg alxCav AaxsdaLLiovCoig (IovXsvslv Gcpag vscoxsoa ig 
e PcoLiaCovg' &LXo7toCLLr]v ds\ xaCnsQ iv xco TtaQovxt idico- 
xrjg cov , dnixXsL6sv OLccog smovGiv avxoZg xag TtvXag. 
AaxsdaLLcovLOL ds xovxcovxs svsxa xal cov ig aLicpoxsQOvg 2 
xovg xvQavvovg ix6Xiir]6sv , idCdo6av olxov avxco xov 
Ndfiidog ignXsov rjxdXavxa sxaxov dsv7tsoscpQ0V7]6s 
xs xcov %Qr]iidxcov, xal ixsXsvs xovg AaxsdaLLiovCovg &s- 
Qansvsiv 6o6s6lv av& avxov xovg iv xco 6vXXoycp xcov 
^Ayaicov zti%avovg xcp TtXrj&SL' xavxa ds ig TiccoXaov 
avxcp Xsyov6cv v7to6r]\iaCvs6&ai. a7tsdsC%d-}] ds xal avdcg 
'A%aicov 6XQaxY]yr)6at. Aaxsdai\iovCoov ds xr]VLxavxa sg 3 
SLccpvXov TtQOiqyiisvcov 6xa6iv , XQiaxo6Covg llsv xrjg 6xd- 
6scog iidli6xa alxCovg i%s$aXsv ix IJsXo7tovvr]6ov xal 
xcov ElXcoxcov xs ansdoxo o6ov XQi6%iXCovg , xsC%Y] 6s %s- 
qlsZXs xrjg UTtaQxrjg , xal xolg icprjfiotg TtQOsZits lly) xd ix 
xcov voLicov xcov AvxovQyov cisXsxdv , icprjfiotg ds xolg 
*A%aLCov xaxd xavxd a6%sl6^ac. xal xoZg llsv v6xsqov 
dnodco6SLV sllsXXov 'PcoLLaZoL TtatdsCav xr)v i7tL%coQLOV 
'AvxCo%ov ds dnoyovov UsXsvxov xov 6voLia6&svxog Nl- 4 
xdxoQog xccl 2Jvqcov xr]v 6vv avxcp 6xQaxtav MavCov xal 
'PcoLiaCcov iv SsQLconvXatg * *, xal AQL6xaCvov xolg *A%aL- 
olg xov MsyaXoTtoXCxov naQatvovvxog inaLvsZv xd Pco- 
Q^LiaCoLg aQS6xovxa snl navxl \ir]ds av$C6xa6&aC 6cpL6Lv 
vnsQ Lir]dsvog, 6 ^lXotcoCllyiv dnsZdsv ig xbv *AQL'6xaLvov 
6vv OQyfi^ xal avxov xfj c EXXddL scpr] xr)v 7tS7tQC0Liivr\v 
incxa%vvsLV AaxsdaLLcovCcov ds xovg cpsvyovxag MavCov 
xaxa8s^a6^aL ftsXovxog, xcp llsv dvxsTtQa^sv ig x6 fiov- 
XsvLia, ixsCvov ds dnsX&ovxog, xoxs r]6r] xaxsX&slv xovg 
cpvyddag icpCrpLV ig E7tdQXY]v. 

PAUSAN. II. 12 178 APKAAIKA 

5 %"EpeXXe <5' aga vxeQOipCag 6Cxr\ 7teQtr%etv xal <Dt- 
XoitoCyLEva. cog yaQ dr) xcov 'A%atcov bydoov a7tedeC%d:r\ 
xoxe r\ye\icov , avdQt ov xoov ddo^oov coveCdt6ev aXcovat 
^tivxa VTto xcov 7toXe\iCcov avxov. xaC, r]v yaQ xr\vtxavxa 
ig Me66r\vCovg 'A%atotg eyxXr\\ia^ AvxoQxav 6vv xfj 
6XQaxta 6 QtXo7toC\ir\v aito6xeXXet dr\oo6ovxa xcov Me6- 
CrjvCcov xr)v %coQav' avxbg de xqCxt\ \idXt6xa v6xeQOV 
r\\ieQa TtvQexoo te i%6\ievog TtoXXco xal 7tQo6co fiefrtooxcbg 
ej5do[ir\xovxa ixcov^ o\icog r\7teCyexo \iexa6%etv Avxoqxcc 
xov eQyov ' iTtTteag 8e xal 7teXxa6xag r]yev o6ov e\qxovxa. 

6 3. AvxoQxag {tev dr) xal b 6vv avxco 6xQaxbg dve6XQecpov 
r\dr\ xrrvtxavxa eg xr)v olxeCav , ovxe iQya6a\ievot \ieya 
Me66r\vCovg ovdev ovxe avxol na&ovxeg' <DtXo7toC\ieva 
de\ efilrj&r] yccQ iv xr\ \id%r\ xr)v xecpaXr)v xal cc7te7te6ev 
ciTtb xov tTtTtov, %cdvxa eg Me66r\vr\v dyov6tv avxbv. 
HvveXxtovxcov de avxCxa eg ixxXr\6Cav , dtdcpoQot TtaQa 
TtoXv xal ov Ttavxcov xaxd xavxa iyCvovxo at yvoo\iat. 

7 AetvoxQaxr\g de xal o6ot xoov Me66r\vCcov r\6av Svvaxot 
%Qr\{ia6t) TtaQexeXevovxo ccTtoxxetvat <DtXo7toC\ieva' ot 
de xov dtjfiov 7teQt%otr\6at xa \idXt6xa el%ov 6%ovdr\v, 
Ttkeov xt r\ Ttavxbg xov ( EXXr\vtxov TtaxeQa 6vo\idtlovxeg. 
AetvoxQaxr\g de xal axovxcov Me66r\vCcov epeXXev aQa 

8 <DtXo%oC\ieva ccvatQr\6etv i6%e\iipag cpccQ^iaxov. AvxoQxag 
6e fiex' ov %oXv d&QoC6ag ex xe 'AQxadCccg xal %aQcc 
'A%atoov dvva\itv e6xQaxev6ev i%\ Me66r\vr\v, xal b dr\- 
\iog avxCxa b xcov Me66r\vCcov %Q06e%coQr\6e xotg ? AQxa6t, 
xa\ o£ <DtXo%oC\ievt atxCav ftavdxov 7taQa6%6vxeg aX6v~ 
xeg itXr)v AetvoxQaxovg v%e6%ov tt\icoQCav ot aXXof Aet- 
voxQaxr\g de acpCr\6tv avxo%etQCa xr)v ipv%r\v. xaxdyov6t 
de xal eg MeydXr\v TtoXtv xov OtXo7toC\ievog xa o6xa oC 
'AQxddeg. 

LII. Kal r]dr\ xb pexa xovxo ig dvdQoov dyaftoov cpo-10 LIBER VIII. 179 

qccv eXrfeev r) 'EXXdg. 2. MtXttddr\g pev yaQ 6 KCuoovog 
tovg te ig MaQa&ojva ditofidvtag tojv fiaQpaQcov xQa • 
trjaag ud%r\ xal tbv Mr\dcov ima%cov atbXov iyiveto ev- 
eQyitrjg TtQOJtog xotvfj tr\g 'EXXddog, &tXo%oC\ir\v de 6 
KQavyidog e'a%atog. ot de TtQoteQov MtXttddov Xa^iitQa 
eQya djtodet%d[ievot , KodQog te 6 MeXdv&ov xal 6 ZnaQ- 
tidtr\g IIoXvdcoQog xal *AQtatouivr\g 6 Meaar\vtog xal el 
drj tig aXXog, 7tatQC6ag exaatot tdg avtcov xal ovx 
d#Qoav cpavovvtat tr)v 'EXXada cocpeXr\aavteg. MtXttd- 2 
dov de vateQOv AecovCdag 6 'Ava^avdQCdov xal &e\itato- 
xXrjg 6 NeoxXiovg ditcoaavto ix ti\g ( EXXddog EiQ^iqv, 6 
uev talg vav\ia%Catg ducpotiQatg , AsojvCdag de dycovt 
tcp iv ©eQuojtvXatg. 'AQtateCdrjv de tbv Avatud%ov xal 
TLavaavCav tbv KXeou^QOtov TLXatatdatv r\yr\aa\iivovg, 
tbv [iev ta vateQOV dcpeCXeto adtxrjuata eveQyitr\v urj 
6vo[iaad-rjvat trjg ( EX?ddog, AQtateC8r\v de, ott eta^e 
cpOQOvg tolg tag vrjaovg e%ovatv EXXr\at ' TtQO AQtateC- 
6ov 8e r]v ditav tc EXXrrvtxbv dte?.eg cpoQcov. RdvftiTtxog 3 
de 6 'AQCcpQOvog xal KC\icov, 6 ulv 6{iov Aecotv%C8r\ tco 
fiaatXevovtt iv HnaQtr\ tb Mr\8cov vavttxbv ecpfteiQev 
ev MvxdXrj, KCucovt 8e noXXa xal dh,ta £r\Xov xateiQya- 
apiva iatlv vneQ tcov EXXrjvcov. tovg 6e iiti tov JTeXo- 
7tovvr]0taxov TtQog A\rr\vaCovg 7toXi\iov, xal \idXtata 
avroov tovg evdoxturjaavtag , cpaCr\ ttg dv avtb%etQag 
xal ott iyyvtata xataitovttatag elvat acpdg tr\g ( EXXd- 
8og. xexaxoouivov 8e r\8r\ tb ( EXXr\vtxbv Kovcov 6 Tt\io- 4 
&iov xal 'Eitauetvojvdag dvextrjaato 6 IIo?yVUVt8og , 
[iev ix tcov vr\a cov xal baa iyyvtdtco \raXdaar\g, Eita- 
\1etvc6v8ag 8e ix tcov TtbXecov tcov drtb ftaXdaarig dvoj 
AaxedatuovCcjv tag cpQOVQag xal aQUoatdg ixpaXovteg 
JQQxal dexadaQ%Cag xataitavaavteg' 'ETtauetvojvdag de xal 
itoXeatv ovx dcpaviat^ Meaar\vr\ xal MeydXr\ nbXet tr\ 

12*' 180 APKAA IKA 

b^AQxddcov^ Xoyt\icotsQav tr\v 'EXXddu S7toir\6sv. Elvut 
ds u7tdvtcovEXXr\vcov xulAsco6&svr\v ti&s\iut tcuVAqu- 
tov svsQystug' o \isv ys rb "EXXr)vcov \it6d-ocpoQtxbv ro 
sv IIsQ6utg Ttsol tcsvxs Ttov {ivQiddag snl ftdXa66av xa- 
rufidvrug vavolv sg rr\v 'EXXddu dvs6co6s xul dxovrog 
'AXs%dvdQOV ru ds sg "AQurov sdr)Xco6sv rjdrj fiot rov 
Xoyov ra sg ULXvcoviovg. 
6 3. Tb ds S7tiyQU\t,\LU s6rtv snl rco ^tXoTtoiiisvt rb sv 

Tsysa ' 

Tovd' uQsru xul do%a xu& EXXddu, TtoXXu iisv dXxuig 

TtoXXu 6s xul (iovXuig sQyu 7tovr\6ULisvov, 
AQxddog ai%iir\ra QtXoTtoiiisvog, co tisya xvdog 

s67tsr svl nroXsiico dovQutog dysiiovt. 
iiuvvst ds rQOTtata tstvyytsvu dt66a tvQuvvcov 
2J7tUQtug' av^oitsvav 6 uQuro SovXo6vvuv. 
cov svsxsv Tsysa iisyaXocpQova KQavytdog vlbv 
6tct6sv diic6iLr\rov XQUvroQ 9 sXzvdsoiug. 
LIII. Tovro llsv dr) svrav&d s6rtv STtiyQULLLLW rcp 
ds ^ATtbXXcovt oi Tsysarat rco Ayvtst ru dydX\iuru s% 
airiu cpa6tv tdQV6u6&ut rotads. ^AnbXXcova xaVAQtsutv 
STti 7ta6av Xsyov6t %coquv ttLicoQSi^&at tcov rors dv$Qc6- 
Ttcov o6ot Arjrovg, r)vixu si%sv sv rf\ ya6rQi, uXuvcolls- 
vr\g xul dcptxoLLSvrjg sg rr\v yrjv sxsivr\v ovdsva snotr)- 

2 6avro avtr\g Xbyov. cog ds uqu xut sg tr\v Tsysarcov 
sXr\Xv&svat rovg ^sovg^ svravftu vibv Tsysdrov 2lxs- 
cpQOV 7tQ06sX&Qvra tco 'AnoXXcovt sv dnoQQr)tcp diaXs- 
ys6ftat TtQog uvtbv AstLLcbv ds\ r)v ds xul 6 AstLicov 
ovtog Tsysdtov tcov nuidcov, vnovor\6ug syxXr\\Lu s%slv 
sg iavtbv td vnb UxscpQov XsyoLisva , anoxtivvv6tv snt- 

3 dQaptcov tbv ddsXcpov. xal AstLicovu llsv to^sv&svta vnb707 
'AQtsfitdog TtsQtrjX&sv uvtixa r) 6ixr\ tov cpovov Ts- 
ysdtr\g ds xal MatQa tb \isv TtaQavtUa 'ATtoXXcovt xal LIBER VIII. 181 

^(Jte^iidc ftvovGLv, vatSQOv ds s%Lkafiov6r\g axaQ%Cag 
i6%VQag r)kd-s \iavxsv\ia sx zlskcpcov UxscpQOv &Qr\vstv. 
xal akka ts sv rot) 'Ayvtscog tfj soQtjj Sqco6lv sg tLLir)v 
tov ExscpQov, xal r) trjg 'AQtSLiLdog IsQSLa Slcoxsl tavcx 
dts avtr) tbv AsLiicova r) "AQts\iLg. 2. Asyov6L ds xal 4 
O0ot Tsysdtov tcov %aCdcov sksC%ovto , ListOLxr\6aL 6cpdg 
sxovoCcog ig KQr\tr\v, Kvdcova xal ^Aqjji^lov xal Joo- 
tvva' xal d%b tovtcov cpa6iv 6voLia6&r)vaL tag %6kstg 
KvdcovCav xal roQtvvd ts xal KatQsa. KQrjtsg ds ov% 
OLtokoyovvtsg tcp Tsysatcov koyco Kvdcova [isv 'Axaxak- 
kCdog ftvyatQog MCvca xal Eqllov, KatQsa ds cpa6vv si- 
vai MCvco , tbv ds FoQtvva PadaLidv&vog. Eg ds avtbv 5 
PaddLiav&vvOLLrjQOV llsv s6tcv svIlQCOtscog itQogMsvs- 
kaov koyotg cog sg tb TtsoCov r\\oi Msvslaog tb 'Hkv6L0v, 
itQotSQOv ds stiPadduav&vv svtav&a rjxsLV KcvaC%cov 
ds sv tolg s%s6tv s%oCr\6sv cbg 'PadaLiav&vg lisv 'HcpaC- 
o*toi>, "Hcpai6tog ds si'r\ Tdlco, Tdkcov ds sivac KQr\tbg 
Ttalda. oC llsv dr) ( Ekkr\vcov koyoc dtdcpoQOL td %ksova 
xal ov% r\XL6ta s%\ totg ysvsoCv sl6l ' 3. TsysdtaLg ds 6 
tov AyvLSCog td aydlLiata ts66aQa sl6lv aQL&LL^v , vitb 
cpvkrjg sv sxa6tr\g Ioqvllsvov. bvo\iata ds al cpvkat %aQ- 
syovtac KkaQScotLg, I%%o$ottig, y A%okkcovtdtLg ^ *A%a- 
vsdtcg' xakovvtat ds aitb tov xkr\QOv ov tolg 7tac6lv 
'AQxdg s%oCr\6sv v%sq trjg %coQag, xal d%b f I%%6d-ov tov 
KsQXvbvog. 

E6ti ds xa\ Ar\Lir\tQog sv Tsyia xal KoQr\g vabg, dg 7 
S7tovoLid£ov6L KaQTtocpoQOvg, 7tkr\6Cov ds 'AcpQodCtr\g 
xakov\isvr\g HacpCag' CdQv6ato uvtr)v AaooCxr\^ ysyo- 
vvta \isv , cog xal %QOtSQOV sdr\kco6a , d%b 'Aya%r\voQog 
708 og sg TooCav r)yr\6ato *AQxa6LV , olxov6a ds sv Hdcpco. 
tovtov ds s6tcv ov %6qqco Alovv6ov ts IsQa dvo xal 
KoQr\g i3co\iog xal *A%bkkcovog vabg xal dyakcia s%C%qv- 182 APKAJ IKA 

8 oov ' XetQCoocpog de eTtoCrjOe, KQr\g Liev yivog, r\XtxCccv de 
ccvxov xal xbv dtdd^ccvxa ovx tOciev. r) de dCatxcc r) ev 
KvcoOcp AatddXcp TtaQcc MCvcp OVLificcOa sitl llkxqoxsqov 
do^ccv xotg KQr\ol xccl STtl ^odvcov 7totrjost TtaQSOxsvaos. 
7taQtt de xcp 'AtxoXXcovi 6 XetQCoocpog eoxrjxe XCftov Tte- 
7totr\Lievog. 

9 KccXovOt de oi Teyedxcct xccl eOxCccv 'AQxddcov xot- 
vr\v. evxccv&d eOxtv ccyccXLicc *HQccxXeovg ' 7teitoCr\Xttt de 
ot eiti xov {irjQOv xqccvlicc ditb xrjg Lid%r\g r\v TtQCoxog^In- 
Ttoxbcovxog xotg Ttcctolv eLicc%eOaxo. 4. Tb de %coqCov xo 
v\pr\Xov^ ecp ov xccl ot ficoLiot Teyedxatg elolv ot TtoXXoC, 
xaXetxcct lisv Atbg KXccqCov, drjXa ds cog syevexo r) eitC- 
xXr\Otg xcp &ecp xov xXr\Qov xcov TtaCdcov evexa xcov Aq- 

10 xddog. "AyovOt de eoQxr)v ccvxod-t Teyeccxat xccxd exog' 
xccC ocptOtv entOxQccxevOttt AccxedatLiovCovg Ttoxe V7tb xbv 
xcctQOv xrjg eoQxrjg XeyovOt, xccC, veCcpetv yccQ xbv &eov, 
xovg Liev Qtyovv xal ovxccg ev xolg OTtXotg xttLivetv, ccvxol 
de exeCvcov XQVcpcc tcvq xccvOat, xccl cog ovx r)vco%Xovvxo 
VTtb xov xqvliov , xc\ OTtXcc evdvvxeg e^eX^etv xe eTti xovg 
AaxedctHiovCovg xccl 0%etv ev xcp eQycp itXeov cpccoCv. 
5. 'E$eccGttLir\v 6s xccl ccXXcc ev Tsyscc xoodde, 'AXsov ol- 
xCav xccl 'E%sllov LivrJLia xal e7tetQyaOLievr\v eg Oxr]Xr\v 
xr\v 'E%e\iov TtQog xbv"TXXov Lid%r\v. 

11 'Ex Teyeccg de lovxt eg xr)v Accxcovtxr\v eoxt Liev l3co- 
Libg ev aQtOxeQtt xrjg bdov Ilccvog, eoxt de xccl AvxccCov 
Atbg' XeCTtexat de xal fteLieXta teQcov. ovxotLiev drj eiotv 
oC l3colioI OxadCotg dvo KTtcoxeQco xov xeC%ovg, 7tQoeX&6vxt 
de ciTt avxcov LidXtOxd Ttov OxadCovg eTtxa leobv AQxecit- 
dog e7tCxXr\Otv AtLivdxtdog xccl ccyccXLid ioxtv efievov %v- 
Xov XQOTtog 8e xfjg eQyaoCag 6 Alytvalog xaXovLievog 
VTtb f EXXr\vcov. xovxov de oOov dexcc cc7tcoxeQco OxadCotg 
'AQxeLitdog Kvaxedxtdog sOxt vccov xd eQeCnttt. LIBER VIII. 183 

709 LIV. Aax£dttL\iovCoLg 6e xccl Tsysurcug oqol xrjg yrjg 
6 Ttoxauog 86XLV o AXcpuog. xovxov xb vdcoQ uq%exu.l u\v 
iv 0vXdxr] , xkxel6l ds ov tcoqqco xrjg Ttrjyrjg xccl ccXXo vScoq 
ig avxbv ditb 7tr]ycov y^EyixfSL \isv ov \LsydXcov, TtXsovcov 
ds aQi%-{iov ' xccl dcd xovxo xco %coqCco 2Jv{i(5oXa yiyovsv 
ovofia. 2. &ccCvsxccl ds 6 'AXcpstbg TtccQtt xovg ccXXovg %oxa- 2 
\iovg cpvGiv xiva CdCccv 7tttQE%6\isvog xotdvds' acpavCt,s6$aC 
xs yaQ xccxd yr)g iftiXsL TtoXXdxLg xal av&ig uvacpuCvs- 
6%-ac. 7tQOsl%-cov \iivys ix (DvXdxrjg xccl xcov xccXov\iivcov 
EvpfioXcov ig xb TtsdCov xccxidv xb Tsysaxixov ' dvaxsCXag 
ds iv A6su xul xb qsv\iu dvccuC^ccg xco Evqcoxu xo dsv- 
tsqov 7]drj xuxel6lv ig xr)v yrjv ' dva6%cbv 6s svd-cc Ur\yag 3 
bvo\Ltt r C,ov6LV ol 'AQxddsg, xal TtaQu yrjv xs xr\v Tli6cduv 

XCCL 7tttQtt'OXvU7tCttV S^sk&cbv , SXdCdc06LV VTtSQ KvXX/]- 

vrjg, STtLVsCov xov 'HXeCcov^ ig xr)v \tdXcc66av. s\isXXs ds 
uqu \vr]ds 'AdQCug S7tL6%r]6SLV ccvxbv xov 7tQ06co ' dcavr]- 
£,d\isvog ds xal xovxov, \iiya ovxco xul fituLOV TtiXuyog, 
iv 'OQXvyCu xfj TtQo ZJvquxov6cov S7tLdsCxvv6LV AXcpstog 

XS COV XUL TtQOg 'AQE&0V6UV XO VSCOQ UVUXOLVOV^LSVOg. 

3. H ds svd-stu STtl &VQEUV xs xul xco\uug xug iu xf] i 
0vqeuxl6l ix Tsysug tiuqsC%exo ig 6vyyQucpr)v 'Oqs6xov 
xov 'Ayupsuvovog \ivrj\icc, xal vcpsks6%UL EnuQXLuxiqv 
xu o6xu uvxod-sv o£ TsysuxuL ksyov6L' xu& r)uug ds 
ovxsxl nvXcov ivxbg iyCvsxo b xdcpog. qsl ds xu\TaQuxr]g 
noxuuhg xuxu xr)v bdov. dLcc(3dvxL ds xbv TuQuxr]v xal 
TtQOsXd-ovxL 6xadCovg dixcc Havog e6xlv lsqov xal 7tQog 
avxco dQvg^ tsQa xal avxrj xov Httvog. 

4. H ds sg "AQyog sx Tsysag 6%r]uccxL S7tLXr]d£LOxdxr] 5 
xul xd udlL6xd s6xl kscocpoQog. s6xl 6s stll xrjg bdov 
itQcoxtt [isv vccbg xcil ttyaXua, y A6xXr]7tLov ' {isxd ds exxqci- 
7tsl6LV sg ccQL6x£Qtt o6ov 6xuMlov ^AitoXXcovog S7tCxXr]6LV 

nV&CoV XttXaXsXv\LEVOV S6xlv LEQOV Xul EQsCTtLtt ig ttTtttV. 184 APKAAIKA 

Kaxd de xr)v ev&elav a"C xe dgvg eiol %oXXal xal ArjLirj-710 
xQog iv xco dXoec xcov 6qvcov vabg iv KoQvftevGL xaXov- 
Lievrjg' %Xr\oCov de dXXo ioxlv leobv Alovvgov MvGxov. 

G5. To a%o xovxov 8e aQ%etai tb oQog tb IJaQ&evtov' iv 
de avxcp xeccevog deCxvvxac Tr]Xecpov, xal ivxavxta %alda 
ixxeC\xevbv cpaOLv avtbv v%b iXdcpov XQacpr)vcu. d%co- 
reQco de oXCyov IJavbg ioxcv Uqov, ev&a <DLXL%%Cdrj cpa- 
vrjva.L tbv Tldva xal ei%etv xd %Qog avxbv 'Ad-rjvatoC te 

7 xal xaxd xavxd Teyedtai Xeyovoi. IIaQe%etai de ro 
IlaQ&evLOV xal ig XvQag %oCr]GLV %eXcovag i%Ltr]deLOtd- 
tag, dg ol %eo\ tb oQog dv&QcoitOL xa\ avtol XaLifidveLV 
dedoCxaOv xa\ ^evovg ov %eQLOQCoGcv alQOVVtag' CeQag 
yaQ Gcpdg eivac tov Ilavbg rjyrjvtaL. viteQpaXbvtL 8e tr)v 
xoQvcpr)v tov oQovg eOtLV iv tolg r\6r] yecoQyovLievoLg 
Teyeaxcov OQog xa\ 'AQyeCcov, xaxd TGLag tdg iv tfj 'Aq- 
yoXCdL. 

ACde Liev TIeXo%ovvr]Gov LiotQac xa\ TtoXetg te iv 
talg LioCQaLg xa\ iv exdoxr] %bXei td d&oXoycoxaxd ioxLV 
ig nvrJLirjv. BOI&TIKA. 

I. 'A&rjvaCoLg de r) BoLCotCa xa\ xatd aXXa xrjg 'Ax-11 
tLxrjg iotlv bcioQog, %Qog de 'EXev&eQcov ol IIXaxaLetg. 
BoLcotol 6e tb Liev %dv e&vog d%b Bolcoxov xb ovoiia 
eOyr\xev , ov 'Itcovov %atda xal vvLLcpr\g [6r\] MeXavC%- 
%r\g ^'Ixcovov de ^AiccpLXtvbvog eivac XeyovOL' xaXovv- 
xai de xaxd %bXecg d%6 xe dvdQcov xal td %XeCco yvvac- 
xcov. 2. 01 de IIXaxaLetg tb i£ aQ%rjg, iLiol doxelv , ei- 
olv avxbft&oveg' bvoiia de OcpcOLv d%b TlXaxaCag, ^V712 
2 ftvyaxeQa elvaL (Aoco%ov) xov %oxaLiov volll^ovGlv. Oxl LIBER IX. 185 

uev dr) xal ovzot zb aQ%alov ifiaCLXsvovro , drjXd icrL ' 
PaCiXslai yaQ itavra%ov rrjg 'EXXddog xal ov drjfioxQa- 
xiai TtdXat xa&sCrrjxscav. rcov ds fiaCLXicov aXXov u\v 
ovdiva olTlXazaLeXg laaCL^ \i6vov 6s 'AccoTtbv xal sn 
tlqozsqov Ki&aiQcova' xal zbv psv acp avzov ftic&aL 
zco oqsl zb bvoua, rbv ds zco nozauco XiyovCt. doxco 6s 
xal zr)v TLlaraiav , acp* r\g xixXrytaL [xal] r) TtoXtg^ (SaCt- 
Xicog 'Accotiov xal ov zov Ttozauov Ttatda sivai. 

IIlaraisvCL ds 7tQ0 usv zrjg tid%r\g rjv 'A&rjvaloL Ma- 3 
Qaftcovi iuayicavzo ovdsv VTtrJQ%sv ig do^av ' \jLsraCyov- 
rsg ds rov MaQa&covc dycovog, varsQov xara$s$r]x6rog 
r]8r\ SiQ^ov xal ig rccg vavg iroX{ir]Gav asr 'A&rjvaicov 
iafir]vat, MaQdovcov ds rbv Tco^qvov Rio%r] crQarr\- 
yovvra r]uvvavro iv rfj CcpsriQa. 3. /i\g ds Gcpag xari- 
Xafis ysvicfrat rs avaCrdzovg xal av&ig ig BoicorCav 
xara%&r)vaL. irtl {isv yaQ rov TtoXiuov rov JJsXoitovvr]- 4 
cioLg TtQog 'A&rjvaiovg ysvopivov AaxsdatuovLOL tcoXloq- 
xiaTLXdraLav i^slXov' avoLXLGdsicrjg ds iiti rrjg SLQr\vr]g 
rjv 7tQog flaCLlia rcov TLsqGcov ysvic&at zolg r 'EXXr]GLv 
STtQa^sv 'AvraXxidag dvr)Q Z>7taQrLarr]g , xal zcov TlXa- 
racicov xarsXd-ovrcov i% 'A&rjvcov, rovg ds av&Lg spsX- 
Xsv i7tLXr]ipsc$aL xaxbv dsvrsQOv. ix {iiv ys rov iucpa- 
vovg TtoXsuog TtQog rovg ®r]fiaiovg ovx r]v GvvsGrr]xcog^ 
aXXd ol nXaratslg [livsLV rr)v SLQr\vr]v CcpiCLV scpaGav, 
ozl zr]v Kadusiav AaxsdaLpLoviotg xazaGyovGLV ovzs (lov- 
Xsvuazog ovzs SQyov uszsG%r\xscav. GrjfialoL ds dni-b 
cpaLvov rr\v rs SLQr\vr]v Aaxsdaiuoviovg sivaL zovg TtQa- 
\avzag, xal vgzsqov TtaQafidvrcov ixsivcov XsXvCxtac xal 
CLTtaCLV vfeiovv rag CTtovddg. Ovx dvvitOTtra ovv rjyov- 
psvoL ot TlXaraLSlg rd ix rcov ®r]fiaicov dca cpvXaxijg sl- 
713 yov lc%vQag rr)v tioXlv, xalig rovg dyQOvg, otioCol anco- 
riQCO rov dazecog r]Cav^ ovds ig zovzovg dva itdcav r]Q- 186 BOI&TIKA 

%ovro tjusqccv , aXXd , r\7tC6ravro yaQ rovg &r\^aCovg wg 
7tavdr\u£L xal aua inl nXelatov £Lc6&£6av fiovX£V£6%-aL, 
7taQ£cpvXa66ov tag ixxXr\6Cag avrcov, xal iv rcp ro6ovrcp 
xa& r\6v%Cav icp£COQCOV ta iavtcov xal ol £6%aroL y£C0Q- 

6 yovvt£g. NsoxX-rjg d£ og r.6t£ (5oLcoraQ%cov hv%£v iv @r\- 
fiatg , ov yaQ avrbv oi IIXatai£lg iX£X7\&£6av iitl tfj 
ri%vr\, 7tQO£i7ts rcov ®r\fiaCcov £xa6tov tiva livat itQog 
rr)v ixxXr\6Cav ouov rolg onkoig, xal 6cpdg avrCxa ov 
rr)v sv&sZav anb rcov ®r\ficov rr\v Ttsdidda^ rr\v ds inl 
'T6iccg r]y£ TtQog 'EXsv&sqcov T£ xal rrjg 'ArrLxrjg, r) ur\ds 
6xo7tog irhaxro vnb rcov IHaraticov , ysvr\6s6&aL ds 
7t£Qu tcc T£C%r\ tlsql us6ov6av [idXL6ra susXXs rrjv r)ui- 

7 Qav. TIXaraLsZg ds dysLV ®r\f>aCovg vouC^ovrsg ixxXr\- 
6Cav ig rovg dyQOvg aTtoxsxXsLuivoL rcov TtvXcov r\6av. 
TlQog 6s rovg iyxaraXr\cp^svTag iTtotrpavro ol @r\(3aZoL 
67tovddg, aTtsX&slv 6cpdg tiqo r)XCov dvvrog avdQag usv 
6vv svC^ yvvaZxag ds dvo ludrLa sxa6rr\v s%ov6av. Hvv- 
if}r\ 6s ivavrCa rotg UXaraLSv6tv iv rcp rors r) rv%r\ r\ 
cog V7tb 'AQ%Ldduov xal AaxsdaLuovCcov rb tiqqtsqov 
r\Xco6av ' AaxsdatuovLOL uiv ys avrovg i%S7toXLOQxr\6av 
ccTtsCQyovrsg dt7tXcp rsC%st ur) i^sXdsZv rov a6TSCog, ®r\- 
(SaZoL dh iv rcp rors acp£X6u£voi ur\ i6£Xd-£lv 6cpag ig rb 

Sr£Z%og. 'Eyiv£TO d£ r) aXco6Lg UXaraCag r) d£vr£Qa ud%r\g 
U£v tqCtco rrjg sv AsvxrQOLg hst TtQorsQOv^ *A6rsCov ds 
*A$r\vr\6LV aQ%ovrog. xal r) usv TtoXLg vnb rcov ®r\fiaCcov 
xa&rjQi&rj %Xr)v rd LSQa, roZg 8s TlXaraLSv6LV 6 TQOTtog 
rrjg aXco6scog 6corr\QCav 7taQi6%sv iv l'6cp 7ta6tv' ixns-ll^ 
6ovrag ds 6cpdg idi^avro av&Lg ol 'Ad"r\vaZoL. ^lXCtitiov 
Si, cog ixQarr\6sv iv XaLQcovsCa, cpQOVQav rs i6ayayov- 
rog ig ®r\flag xal aXXa iTtl xaraXv6sL rcov ®r\paCcov 
7tQa66ovrog , ovrco xal ol TlXaraLsZg V7t avrov xarr\- 
%%r\6av. LIBER IX. 187 

II. rijg de trjg nXarcaidog iv tcp Kid-aLQcovL oXCyov 
tr\g evfteCag exzoaTt el6cv ig de<~ca 'Tglcov xal 'Eqv&qcov 
eoeiitia eOti. TtbXeLg de Ttote tcov Botcotcov r\6av, xal 
vvv eti iv tolg eoeLTtCoig tcov *T6lcov vabg e6tiv AnbX- 
Xcovog r\\iCeQyog xal cpQeaQ uqoV TtdXaL de ix tov cpQea- 
tog xatd tbv Boccotcov Xbyov i\iavtevovto ztCvovteg. 
•2. 'EitaveX%ov6L de eg tr\v XecocpoQov e6tvv av$Lg iv de-2 
\ia MaQQovCov Xeyb\ievov \ivrj\ia elvaL. xa\ otL \iev ev- 
&vg r\v \ietd tr\v \id%r\v acpavr\g 6 MaQdovCov vexQog, 
e6tLV co\ioXoyr\\iivov tbv de ftdipavta ov xatd tavtd, 
o6tLg r\v, Xiyov6L. cpaCvetaL de'AQtbvtr\g o MaQQovCov 
7tXel6ta \iev dovg 4LOW6ocpdveL dcoQa avdol Ecpe6Ccp, 
dovg pivtOL xal aXXoLg 'icovcov cog ovde ixeCvoLg dpeXeg 
yevbpevov tacprjvaL MaQdbvLOV. avtr\ \iev dit 'EXev&e- 
qcov ig TLkdtaLav dyec. 

3. Tolg de ix MeyaQcov Iov6l 7tr\yr\ ti i6tLV iv de%La$ 
xal itQoel&ov6LV bXCyov TtitQa' xaXov6t de tr)v \jl\v 
'AxtaCcovog xoCtrjv^ inl tavtr\ xad-evdeLV cpa6L zf\ TtitQa 
tbv 'AxtaCcova bitbte xd\iOL %r\Qevcov , ig de tr\v itr\yr\v 
iwdelv Xiyov6Lv avtbv Xov\iivr\g 'AQti\iLdog iv tr\ itr\yr\. 
2Jtr\6C%OQog de o r I\ieQalog eyQaipev iXdcpov 7teQL$aXelv 
diQ\ia 'AxtaCcovL tr\v ftebv, 7taQa6xevd%ov6av ol tbv ix 
tcov xvvcov ftdvatoV) Xva dr\ \ir\ yvvalxa ZJepiXrjv Xcc[5ol. 
iycb de dvev fteov 7teC&o\iaL V060V Xv66av tov 'AxtaCco- 4 
vog inLXafielv tovg xvvag ' \iavivteg de xal ov QcayL- 
vco6xovteg dLacpoQr\6eLv epeXXov ndvta ttvd btcp TteQt- 
tv%OLev. Kad-otL de tov KL&aLQcovog IJev&et tcp *E%Co- 
vog iyiveto r\ 6v\i<poQd, i\ OidCnoda 07tr\ te%%ivta 
i%i%e6av, oldev ovdeCg, xa&aTteQ ye l'6\iev tr\v 2J%L6tr\v 
115odbv tr\v inl &coxicov , itp r\ tbv 7tati^a OldCTtovg aTti- 
xtetvev. [6 de KL^aLQcbv tb oQog Acbg Uqov Kc^aLQco- 188 BOISITIKA 

vCov ioxCv] d dr) xal ig %Xiov fW^tfu, iiteidav ig avxd 
o Xoyog xa&rjxrj \iol. 

5 4. Kaxa de xr)v eGodov pdXLGxa xr)v ig TLXaxaiav 
xdcpoL xcov %Qog Mrjdovg \ia%eOa\iivcov eioC. xolg \iev 
ovv XoLitolg ioxlv 'EXXr\OL \ivrj\ia xolvov ' AaxedaL\io- 
vCcov de xal A&r\vaCcov xolg %eOovGLv CdCa xi elOLV ol 
xdcpOL^ xal iXeyeld ioxL UL\icovCdov yeyQa\i\iiva i% av- 
xolg. ov %6qqco de d%6 xov xolvov xcov *EXXr\vcov ^Log 
ioxLv EXev&eoLov ficoyLog. xovxovg nev dr) %aXxov , xov 
ALog de xov xe ficouov xal xo ayaX\ia i%oCr\Oav Xevxov 

6 XC&ov. "AyovOL de xal vvv exi, dycova d^d exovg %e\L%xov, 
xa EkevftioLa, iv cp \iiyLGxa yioa %QOxeLxaL Sqo^iov' 
ftiovGL de co%XLO\iivoL %qo xov (5oi\iov. xQQTtaLOV de o 
xr\g \id%r\g xr\gHXaxaLaGLV dvi&eGav oC r 'EXXr\veg^ Ttevxe- 
xaCdexa OxadCoLg \idXLOxa eOxrjxev d%coxeQco xrjg %oXecog. 

7 5. 'Ev avxfi de xfj %6XeL %qo'lovOlv d%6 xov ^co^iov 
xal xov dydX\iaxog d xcp /III %e%oCr\xaL xcp 'EXevd-eQCcp, 
HXaxaCag ioxlv r\Qcpov xaC {iol xa ig avxr)v r\dr\, xd 
Xeyo\ieva xa\ 6%ola avxog eL'xa£ov, eOxLV elQr\\iiva. 
IIlaxaLevGL de vaog ioxLV^HQag, &iag a%Log [teyi&eL xe 
xal ig xcov dyaX\idxcov xov xoG\jlqv. ioeX&ovGL ulv ( Pia 
xov %ixQov xaxeiXrjuivov 0%aQydvoLg , ola dr) xov %atda 
bv exexe , Kqovco xo\LL%ovod ioxL ' xr)v de 'H^av TeXeCav 
xaXovGL, %e%oCr\xaL de 6q&6v \ieye&eL dyaX\ia \iiya ' 
XC&ov de d{icpoxeQa xov HevxeXrpCov , HQa^LxiXovg de 
ioxLV eQya. ivxav&a xal aXXo^HQag ayaX\ia xa&r\\ievov 
KaXXC\ia%og i%oCr\Oe' Nv\icpevo\iivr\v de xr)v &e6v i%l 
Xoyco xoLcode 6vo\id£ovGLV. 

III. 'HQav icp' oxcp dr) %Qog xov /iCa coQyLG\iivrjv ig 
EvjioLav cpaOLV dva%coQr\GaL, ACa di, cog ovx e%eL&ev 
avx.r\v, %aQa KLxraLQOova XiyovOLV iXfrelv dvvaGxevovxal 16 
iv HXaxaLalg xoxe' eivaL yaQ xov KL&aLQOJva ovdevog LIBER IX. 189 

6ocpCav v6xsqov. ovxog ovv xbXevel xbv ACa dyaXpa gv- 
Xov 7t0Lr\6auEV0v ayELV inl fiocov ^svyovg iyxsxaXvuui- 
voV) XiyBLV ds cog ayoixo yvvatxa UXaxaiav xvv A6co- 
tiov. xal 6 usv E7tQaG6s xaxa xr)v 7taQaCvs6Lv xovKi\rai-1 
Qoovog ' "HQa ds ijtijtvaxo xb avxCxa xal avxCxa acpCxsxo. 
cog Sb i7tXr\6Ca£s xf\ aud£r\ xal xov dydXuaxog xr)v i6%r\xa 
7tEQiiQQr\%Ev , r\6d-r\ xe xfj a7tdxr\ %6avov svQ0v6a dvxl 
vvucpr\g yvvaiKog, xal diallayag TtoiEir.ai TtQog xbv ACa. 
"1. 'Ertl xavxaig xalg diaXXayatg AaCoaXa soQxr)v dyov- 
6iv , oxi ol TtdXaL xd %6ava ixdXovv daCdaXa. ixdXovv 
di, iuol doxstv, 71q6xbqov bxl r\ zJaCdaXog o IlaXaudovog 
iyivEXO^A&iqvifiL' xovxco ds v6xeqov aTtb xcov daiddXcov 
iitCxXr\6Lv yEvi6$v.L doxco y.al ovx ix ysvsxrjg xs&rjvaL xb 
ovoua. 3. daCdaXa ovv dyov6LV ol UXaxaLElg boqxy\v c 6 
6l' sxovg sfido^iov uiv , cog E(pa6xsv 6 xcov i7tL%coQCcov 
s%r\yr\xr\g r aXr\&sl [livxoL Xoyco dt' iXa66ovog xal ov xo- 
6ovxov xqovov' i&sXr\6avxsg ds d%o AatodXcov ig AaC- 
daXa EXBQa dvaQL&ur\6aL xbv ^isxa^v %qovov ig xb axQi- 
jli6xaxov ovx iysvous&a oloC xs. "Ayov6L dh ovxco xr\v 
ioQxrjv. dQVfiog i6XLv'AXaXxousvcov ov 7toQQCO' [iiyL6xa-i 
xcov iv BoLcaxCa 6xsXi%r\ Sqvcov i6xlv ivxavd-a. ig xov- 
xov ol IJXaxaLstg acpLXousvoL xbv Oqv\iov 7tQoxC%~svxa.L 
uoCQag xqscov scpftcov. oQVLftsg ds ol {iev aXXoL 6cpC6Lv 
rjxL6xd el6l Ol b%Xov , xcov xoQaxcov dij ovxol yaQ 6cpL- 

6LV i7tLCpOLXC06LV , B%0V6LV dxQLfifj XY\V CpQOVOaV XOV §8 

avxcov aQ7ta6avxa XQiag, icp bxco xcov divdQcov xa&sdst- 
rat, cpvXa66ov6LV. icp' ov d' dv xa&s^&rj, xsuovxsg 
7t0L0v6tv aTtb xovxov xb daCdaXov daCdaXov yaQ dr) 
xal xb %6avov avxb 6voud£ov6L. 4. Tavxrrv uev CdCab 
ol IIXaxaLBtg BOQxrjv ayov6L, /laCdaXa ULXQa ovoud^ov- 
xsg' daLCidXcov ds BOQxr)v xcov {iBydXcov xal oi BolcoxoC 
6<pL6i 6W80Qxd£ov6L) dS £%r\xo6xov ds dyov6LV sxovg' 190 BO I&TIKA 

ixXL%etV yttQ T060VT0V %QOVOV TTJV eOQTTJV Cpa6LV , TjVLXCCfl 

oC nXoiTcustg ecpevyov. %6ava de Te66aQe6xaC8exa eTOL\id 
6cpL6iv £6ti xaT evLavTov exa6Tov %aQa6xeva6ftivTa 

6 iv JaLddkoLg Totg \iLXQotg. TavTa dvaLQOvvTai xXtjqco 
IllaTaL£Lg , KoQcovatoL , ®e6%Letg, TavayQatot, XaiQco- 
vetg, 'Oqxo^levlol , Aefiadetg , @rj($atOL' QLaXXayrjvaL yaQ 
xal ovtol IlkaTaL£v6Lv r\%Cco6av xal 6vXXoyov \ieTa6%eiv 
xolvov xal ig ^JaCdaXa &v6Cav d%06TiXXecv , or£ Ka6- 
6avdQog 6 'AvTL%dr,QOv Tttg ®tj(5ag dvcpxL6s. tcov 8e %o- 
XL6\iaTtov b%o6a e6T\v iXa66ovog Xoyov , 6vvTeXeLav al- 

7 QOvvTat. to de ayaX\ia xo6iirj6avTeg * * %aQa tov 'A6co- 
Ttbv xal dva&svT&g i%\ diia%av , yvvatxa icpL6Ta6L vv\i- 
cp£VTQLav' ol de av&Lg xXrjQovvTat xad 1 ' rjvTtva tu.%lv 
tyjv %oii%rjv dvd%ov6t' to d' ivTev&ev Tag aiid^ag d%b 
tov %OTaciov TtQog dxQov tov Kt&aLQcova iXavvov6cv. 
£VTQt7tL6TaL di 6cpL6LV iitl ttj xoQvcpfj roi) OQOVg ficOLLOg. 
7Xolov6l 8e TQOTtco Toccpde tov ficoicov ' %vXa T£TQaycova 
aQ\i6£ovT£g TtQog aXXrjXa 6vvTL&ia6L xaTa TavTa xal ei 
Xl&cov iTtOLovvTO olxodo\iCav, i%aQavT£g de ig vxfjog cpQV- 

8yava i%LcpiQ0v6LV. Al \iev drj TtoXug xal Ta TiXrj &rj- 
Xuav &v6avT£g ttj "Hqcx (lovv exa6T0L xal TavQOV tco 
All\ t« CeQeta olvov xal &v\iLaLidTcov %XrjQrj xal t« daC- 
daXa b\iov xa&ayC£ov6LV i%\ tov ficoiiov , IdLcoTai de 
b%06a drj &vov6lv ol %Xov6lol ' Totg de ov% ofioCcog dv- 
vaiiivocg t« Xe%TOTeQa tcov %QofiaTcov ftveLV xa&i6Trjxe, 
xa&ayC&LV de Ta LeQeta btioCcog %dvTa. 6vv de 6cpL6c xal 
avTov tov ^co^ibv i%LXa(5bv to %vq i%avr\Xco6e ' \ieyC6Tr\v 
de TavTrjv tpXoya %al i% \iaxQOTaTov 6vvo%tov olda «o- 

9 &et6av. 5. *Titb de Trjg xoQvcprjg icp' fj tov ficoybbv %ol- 
ovvTai , %evTe %ov \iaXL6Ta xal dixa v%oxaTaj5dvTL 6Ta- 71 
dCovg vv\icpcov i6tlv dvTQOV KL&aiQcovCdcov, EcpQayC- LIBER IX. 191 

diov \iev crvo\ia%6\isvov, \iavtsvs6^aL ds tag vvpcpag to 
ccQxalov avxoxti s%sl Xoyog. 

IV. TlXataLSv6L 6s 'A$r\vag s7tCxXr\6LV ^Aqeiag s6x\v 
CsqoV coxodo\ir\%'r\ ds a%o XacpvQCov a xrjg \id%r\g 6cpi6iv 
'A&rjvaiot xrjg MaQa&covc a7tsvsL\iav. To \iev dr\ dyaX\ia 
%6av6v s6xlv S7tC%Qv6ov , 7tQ06co7tov de oC xa\ %elQeg 
ccTCQai xa\ Ttodsg XC&ov tov TLsvxsXr\6Cov ei6C. \isysd-og 
\isv ov TtoXv dr\ ti aTtodel trjg ev dxQOTtoXst %a\xr)g, r\v 
xa\ avtr)v 'A&rjvaiot tov MaQa&covc a7taQ%r)v dycovog 
dvsfrrjxav ' (DeidCag ds xa\ IJXataiSv6iv r]v 6 trjg *Aftr\- 
vag to aya\\ia itoir\6ag. TQacpa\ ds sl6iv sv tco vacol 
Uo\vyvc6tov \isv '0dv66evg tovg \ivr\6tr\Qag r\dr\ xat- 
SLQya6\isvog, *0va6Ca ds AdQa6tov xal AQyeCcov sit\ ®t\- 
pag r) TtQOtSQa 6tQatsCa. avtai \isv dr\ si6iv s%\ tov 
TtQOvaov tcov toCyjov aC yQacpaC, xsttai de tov dyd\\ta- 
tog TtQog totg itodlv elxcov AQL\ivr\6tov' 6 ds 'AQC\ivr\- 
6tog sv ts tr\ TtQog MaQdoviov \id%r\ xa\ sti TtQotSQOv 
sg MaQa&cova TlXataisv6iv r)yr\6ato. 

2. "E6tt ds xa\ Ar\\ir\tQog S7tCx\r\6LV 'E\sv6LvCag3 
lsqov sv niaxaLaig xa\ Ar\txov \ivrj\ia ' xcov ds r)ys\io- 
vcov o f C BoLcotovg sg TqoCuv rjyayov , \iovog dvs6XQS^sv 
olxads ovxog o Ar\ixog. Tr)v de XQr\vr\v xr)v TaQyacpCav 
MaQdovLog xa\ r) Xititog 6vve%ssv r) T1sq6cov , oxl xo *E\- 
\r\vcov 6XQaxsv\ia x6 dvxLxa%r\\iev6v 6cpL6iv dit avxrjg 
sitLvsv v6xsqov \isvxol xo vdcoQ dvs6co6avxo oC IlXa- 
xaLSig. 

'6. Ex IlXaxaCag ds lov6lv ig ®r\fiag 7toxa\iog s6xlv! 
SIsqov ftvyaxsQa de sivaL tr)v '&SQor\v xov 'A6co7tov 
\syov6L. TtQiv dsr\ dta^rjvaL tov 'A6co7t6v, itao' avto 
ro Qsv\ia aTtot Qa7tsi6tv sg td xdtco xa\ %qosX^ov6lv o6ov 
ts66aQaxovta 6ta6La s6tLV SQeCTtLa UxcoXov ' 4r\\ir\XQog 
6s xa\ KoQr\g sv toig SQSLitCoLg ovx s^SLQyc:6\isvog 6 vaog^ 192 BOIQTIKA 

i]{iCosa ds xal raig ftsuig sotI za dydXuaxa. aTtoxQC- 
ysi ds xul vvv sxi U7tb trjg ®r]fiuCcov xr\v UXutulC8u 6 
AocoTtog. 

V. Vrjv 6s rr)v @r]pu'i'du oixrjout tcqcotov XsyovGtv^l^ 
"Exrr]vug , fiaOilsa ds slvav xcov 'Exrrjvcov uvSqu avxo- 
%&ovu"£lyvyov' xul aitb xovxov xotg noXXoig xcov Ttotr]- 
rcov siiKh]Gig sg xag &r]^ug sOxlv 'Slyvyiat,. xul xovxovg 
[isv aitoXsOd-ai XotucodsL voOco cpaolv, sGolxCguG&ul ds 
ustu xovg"Ev.x7]vag sg xr)v %coquv "Tavrag xccl "Xovug, 
Bolcotlu, iuol doxstv, ysvr] xul ovx sitrjkvdcov uv&qco- 
7tcov. Kdduov ds xul xrjg <DolvCxcov GXQaxiag STtsX&ov- 
6*19 pv-XV viwq&svxsg oi }isv rf Tavxsg sg xr)v vvxxa xr)v 
S7tsQyousvr\v sxSlSquGxovGi, xovg ds "Aovug b Kdduog 
ysvo^isvovg ixsxag xaxaasivat xal uvuuL%&r)vuL xoig OoC- 

Ivl^lv siaos. Totg usv ovv"Aogl xaxa xc6{iug sxl r]Gav 
ai olxr\osLg' Kdduog ds xr)v tcoXlv xr)v xuXovusviqv s-tl 
xal sg r]udg KudusCuv coxlGsv. av^dsCor^g ds vGxsqov 
xijg TtoXscog, ovxco xr)v KadusCav axQOitoXtv Ovvsfir] xcov 
xdxco ysvsG&UL ®r](icov. Kdd[icp ds yduog xs S7ttcpuvi]g 
V7ti]Q%sv, si 6r) ftvyuxsQU 'AcpQodCxrjg xal 'AQScog xuxcc 
Xbyov xuv 'EXXrjvcov sG%s' xal al d-vyaxsQsg slXr\cpuGLV 
avxco cpr\ur]v , UsusXr] usv xsxsiv sx ^Log, 'Ivco ds ftscov 

3 slvat xcov %aXv.GOCcov. 'EtlI psv §r) Kddpov uiyiGxov 
usxd ys avxbv Kdduov r]dvvavxo oi ZlnaQXoC^ X&bvLOg 
xal 'TnsQiqvcoQ xal IIsXcoQog xal Ovduiog ' E%Cova ds cog 
7tQOS%ovxa xux' uvdQayad^Cuv yaufiQov rfeCcoGsv 6 Kdd^iog 
7totr]GaGd-UL. xovg ds uvdQug vovxovg, ov yuQ xl r)dvvd- 
ur]V sg avxovg 7tuQSVQSiv, STtopuL xcp uvftcp XnuQTOvg 
6lu tov TQOTtov ovtlvu sysvovTo ovouuod-rjvuL. Kdduov 
ds sg 'iXXvQLOvg xal 'IXXvqlcov sg rovg xulovusvovg Ey- 
%sXsug [iSTOLXi]GuvTog, IIoXvdcoQog b Kdiduov vr)v aQ%r)v 

•kcG%s.. 2. Ilsvd-svg ds 6 'E%Covog l'G%vs usv xal uvwg LIBER IX. 193 

720 xaxa yivovg d%Cco\ia xal cpiXCa xov (ia6Llicog, cov ds ig 
xa koLTta v($QL6xr)g xal a6s(3rjg zJlovv6ov dCxrjv s6%sv ix 
xov &sov. IlokvdcoQov ds rjv Adjldaxog ' s\iskks dl aga 
avxbv, cjg oi TtagCaxaxo r) xslsvxrj, Ttalda sxi aitoXsC- 
ipsiv^ xal iitixQiitsi xov xs vlbv xal xrjv aQ%rjv Nvxxsl. 
Ta ds icps^rjg \iol xov loyov 7tQOS.8rjlco6sv r) EtxvcovCa 5 
6vyyQacprj^ xov xs Nvxxicog xov ftdvaxov, ovxtva yivoixo 
XQOTtov, xal cog ig Avxov adslcpbv Nvxxicog rj xs istt\ii- 
Ista xov Ttatdbg TtSQtrjX&s xal r) ®rjj3aCcov dvva6xsCa. 
Avxog 8s TtaQidaxs \isv av£,rjftivxL Aafiddxcp xrjv aQ%rjv ' 
ysvo\iivrjg ds ov \isxd Ttolv xal xovxco xrjg xsXsvxrjg, 6 
ds i%sxQ0itsv6sv avd-ig Adlov Aafiddxov Ttalda. 

3. Avxov ds iittxQOTtsvovxog dsvxsQOV xaxCa6tv 'A\i- 6 
cpCcov xal Zrj&og dvva\iLV dysCQavxsg. xal Adlov iisv 
VTtsxxliitxov6LV olg r)v i7tL\isXsg ttr) ysvi6&aL xb Kddiiov 
yivog ig xovg STtsira dvcovv\iov, Avxov ds ol xrjg 'Avxtb- 
Ttrjg Ttaldsg xfj \id%rj XQaxov6tv. cog ds ifiaoClsv6av , xrjv 
TtbXtv xrjv xdxco 7tQ06cpxt6av xfj KadtisCa xal ®rjfiag ovo- 
iia s&svxo xaxd 6vyyivstav xrjv ®rjf>rjg. {laQxvQSt 6i7 
fiot, xcp Xbycp xaY'0\LrjQog iv xfj '0t)v66sCa* 
oX tzqcoxol @rj(5rjg sdog sxxL6av sitxaitvXoLO 
itVQyco6av x , insl ov ixsv aTtVQycoxbv y idvvavxo 
vati^isv svqv%oqov @rj(3rjv, XQaxsQco TtSQ ibvxs. 
4. Oxt ds A\icpCcov rjds xal xb xslyog i%SLQyd£sxo TtQog 
xrjv XvQav, ovdiva ijtOLrj6axo Xbyov iv xolg S7ts6t. db^av 
ds s6%sv A\icpCcov inl \iov6lxtj xrjv xs ccQ\iovCav xr)v Av- 
dcov xaxd xrjdog xb Tavxdlov jr«p' avxcov Lia&cov ^ xal 

121%OQdag STtl xi66aQ6t xalg TtQOxsQOV XQSlg avsvQcbv. '08 
ds xa STtrj xd ig EvQcbitrjv 7totrj6ag cprj6lv 'ApcpCova %Qrj- 
6a6&aL kvQa tiqcoxov ( Eq\iov dtdd^avxog. TtSTtoCrjxs ds 
xal Mxtcov xal &yjqCcov * * bxt xal xavxa adcov rjys. Mvqco 
ds Bv^avxCa 7toirj6a6a snrj xa\ ilsysla *EQ{ifj ficoyibv cprj- 

PAUSAN. II. 13 194 BOI&TIKA 

0lv idQvCaO^av tcqcotov AyicpCova xal iiti tovtco kvQav 
TtaQ avTOv kafisZv. IsysTat ds xal cog iv "Atdov dCxr\v 
6Cdco6LV 'A[i(pCcov cov ig Ay\tco xal Tovg Jtatdag xal ambg 
9 aTisQQt^s ' xata ds ty\v TL^icoQCav tov 'ApcpCovog s6tl 
TtotlqGscog MLwadog, s%sl ds ig 'AyLcpCova xoivcog xal ig 
tov @Qaxa 0d{iVQLV. 5. ( £lg ds tov olxov tbv 'ApcpCovog 
xal Ziq&ov tov \Csv r) vo6og r) XoL\ic6dr\g r\QY\yLco6s, Zr\&cp 
ds tov Ttatda dnsxTSLVsv r) TSXov6a xatd dr\ Tcva dpaQ- 
TCav, iTS&vrjxsL ds VTtb Xv7tr\g xal avTog 6 Zrj&og, ovtco 
AaCov iitl $a6cXsCa xaTayov6LV ol 0r\paZoL. 

10 Aatco ds Pa6LlsvovTL xal yvvaZxa s%ovtl 'loxa6Tr\v 
liavTSvpa r\\$sv ix /IsXcpcov ix tov TtaLcybg ol tt)v tsIsv- 
tt\V) sl tsxol tlvcx 'ioxdtiTYjy ysvr\6s6d-aL. xal 6 {isv inl 
tovtco tov OCdCitoda ixTCd-r\6LV 6 ds xal tov itaTSQa 
ditoxTsvsZv s{isXXsv, cog r\v£r\d-r\, xal rr)v \ir\xsQa syr\{is. 
TtaZdag ds i£ avTrjg ov doxco ol ysvi6&aL, {taQTVQL '0{ir\- 
Qcp %Qc6[isvog, og i7toCr\6sv iv 'Odv66sCa^ 

11 MrjTSQa d' OCdtTtbdao l'dov xaXr)v'E7tLxa6Tr\v , 
r) [isya SQyov §qs%sv dl'dQsCr\6L voolo 
yr\\ia\isvr\ cp vlsZ' 6 d' bv TtaTSQ* s\svaQL%ag 
yr\yi,sv' dcpaQ d' dvditv6Ta ftsol &s6av dv^QcbitoL6L. 

Ilcog ovv iitoCr\6av avdnv6ra dcpaQ, sC dr) rs66aQsg i% 
'loxa6Tr\g iyivovTO TtaZdsgTcp OtdCjtodL; i£ EvQvyavsCag7'22 
ds Trjg 'TitSQcpavTog iysybvs6av. dr\XoZ ds xal 6 Ta sitr\ 
7tOLt\6ag d OCdLitodLa bvo{id£ov6L' xal *0va6Cag FLla- 
raca6LV syQaips xaTr\cpr\ tt\v EvQvydvscav iitl t?J [id%t\ 

12 tcov TtaCdcov. 6. TIoXvvsCxr\g ds nsQLOVTog \isv xal aQ- 
%ovTog OidCTtodog v7ts%r\X&sv ix ®r\pcov 6ssl [ir\ tsIs- 
6&slsv iitl 6cpC6LV aC xataQaL rov TtatQog ' dcpLXopsvog 
ds ig AQyog xal ftvyaTSQa } AdQd6Tov laficov xaTrjXdsv 
ig ®r\(3ag \1STa7ts\17tT0g vitb 'ETSOxXsovg {iSTa Tr\v tsXsv- 
rr)v OCdC7todog. xaTsX&cov ds ig dLacpoQav 7tQor]%&r\ tco LIBER IX. 195 

'EreoxXet, xal ovrco rb dsvteoov ecpvye. der\%-elg de 
'AdQaOrov dovvaC ol dvvayav rr)v xard^ovoav^ rr\v re 
drqanav aTtoXXvOt xal TtQog rbv 'EreoxXea avrbg [iovo- 
[ia%et xara 7tQoxXr\OLV. xal oC {iev {iovo[ia%ovvreg ano- J3 
ftvr\OxovOLv , ig 8e Aaodd^iavra rbv 'EreoxXiovg xa&r\- 
xovOr\g rrjg (iaOLXeCag Kqscov 6 MsvoLxicog idvvdorevev 
STtLTQOTtevcov rbv Ttalda. 7. "Hdr\ de Aaodd^avrog r\v- 
^rjfisvov xal e%ovrog rr)v aQ%r\v , devreQov rore dyovOL 
rr\v QTQaTLav e%\ rdg 0r\/iag. dvreOTQaT07tedev[iivcov de 
xal rcov @r\fiaCcov TteQl rXtOavra^ cog ig %elQag OvvrjX- 
&ov, AtycaXia [ilv rbv 'AdQaOrov Aaoddpag djtoxrCv- 
vvOL) XQarrjOdvTcov de rfj \idyr\ rcov 'AQyeCcov Aaoddpag 
Ovv rotg i&ilovOLV sitsa&ai @r\{>aCcov VTtb rr)v ijttovOav 
vvxra aite%coQr\Oev ig 'iXXvQtovg. Tdg de @r\fiag sXovrsg 14 
oVAQyeloL TtaQadtdoaOL ®sQOavdQcp UoXvvsCxovg TtaLdC. 
r £lg de rotg Ovv Aya{ii[ivovL ig TQoCav OTQarevovGLV r\ 
dLa^iaQrCa rov TtXov yCvsrat xal r) 7tXr\yr) iteol MvoCav^ 
ivrav&a xal rbv ©SQOavdQOv xariXafisv (aTtoftavstv) 
VTtb Tr\Xi<pov ^idXLOra EXXrjvcov dya&bv ysv6\isvov iv 
trj \id%r\ , xaC ol rb \ivrj\ia ig Katxov TtsdCov iXavvovrC 
723iorLV iv EXaCa tloXsl, XCftog 6 iv rco VTtaC^Qco rrjg ayo- 
Qag' xalivayC&LV ol i7tL%coQLoC cpaOLV avrcp. 8. TsXev-l^ 
rrjoavrog de ©SQOavdQOv xal dsvrsQa inC re 'AXi^avdQOV 
xal ig "IXlov dd-QOL^o\iivov oroXov HrrviXscov d.Q%ovra 
slXovro , otl ovx iv r)XLxCa tcoj TcOa\isvbg r]v 6 ©SQOav- 
Sqov. Ilr\viXsco ds aTCoftavovrog vtco EvqvtcvXov rou 
Tr]Xicpov TLOapsvbv fiaOLXia aLQOvvraL, 0SQOavdQov 
rs ovta xal Ar\\icovaOOr\g rrjg 'A\icpLaQaov. Tcov ds 'Eql- 
vvcov rcov Aatov xal OidCTCodog TLOa\isvcp \isv ovx iyi- 
vsro iLr\VL{ia, AvtsoCcovl ds rcp TLOa\isvov, coOre xal 
TtaQa rovg AcoQLiag \iercpxr\Oe rov fteov %Qi\Oavrog. Av- 16 
reoCcovog de azeX^ovrog^ ovrco flaOLXia eCXovro Aaixa- 

13* 196 BOI&TIKA 

6i%%-ova 'OcpiXrov rov TIr\viXeco. rovrov de r\v rov Au- 
uu6C%$ovog IlroXeuutog, xov de Eav&og, ov *Av6qo%ou- 
%og uovouu%r\6uvru ol dbXcp xu\ ov 6vv rcp olxuCco xreC- 
vei. ro de evrev&ev dcu %XeLovcov %olireveo$ui ur\de 
U7t uvdoog ivog r\Qrr\6&uL ru %uvru uueivov icpaCvero 
roig @r}f3uCoLg. 

VI. Tcov di 6cpi6LV iv uyco6L %oXiuov yevouivcov 
evrv%r\uurcov xu\ cbg ereocog ro6ude cpuveocoruru ovru 
evoi6Kov. ixQurr\%r\6uv v%b 'A$r\vuCoov uu%r\ IIXuruLev- 
6iv uuvvuvrcov , ore 6cpug i%iXu$ev v%\q rcov oqcqv %o- 
Xeur\6uL rrjg %coQug. %Q06i%ruL6uv de xu\ devreQOv *A&r\- 
vuCoig uvrira%u\)Levoi %eo\ HXuruiuv , r)vCxu 6oxov6lv 

2 eXi6%ut ra fiu6iXieog &iQ%ov %qo rcov r EXXr\VLXcov. Trjg 
de ulrCug ruvrr\g dr\uo6Cu 6cpi6iv ov uire6riv, on iv rulg 
0r\jiutg oXiyuQ%Cu xu\ ov%\ r) %urQtog %oXtreCu rr\VLXuvru 
i6%vev ' el yovv IIei6i6rQurov rvQUWovvrog ert r\ rcov 
%uCdcov 9 A&r\vr\6iv ucpCxero i%l rr)v'EXXudu 6 ^uQ^UQog^ 
ovx e6riv o%cog ov xuVA§r\vuCovg ' xuriXu^ev uv eyxXr\- 

3uu ur\di6uov. v6reQ0v uivrot xu\ ®r\fiuCoig vCxr\ xurTl^ 
'A&r\vuCoov i%\ Ar\XCcp rcp TuvuyQuCcov iyivero , xu\ I%- 
%OKQurr\g re 6 'AQCcpQOvog, 6rQurr\yoov 'A&rjvuCoig , xu\ 
rr\g uXXr\g 6rQuriug rb %oXv e%e6e. AuxeduLuovCoig de 
%UQuvrCxu uev u%eX%bvrog rov Mr\dov xu\ u%ql rov 
IIeXo%ovvr\6Ccov %Qog 'A&rjvuCovg %oXiuov ru ix ®r\ficov 
ei%ev i%Lrr\deCcog' dLU%oXe{ir\&ivrog de rov %oXiuov xu\ 
'A$r\vuCoLg xuruXv&ivrog rov vuvuxov, uer ov %oXv 
®r\()ULOL ueru Koqlv&Ccov ig rbv %Qog AuxeduLUOvCovg 

4 nbXeuov %Qor\%%r\6uv. K.Qurr\ftivreg de uu%r\ %eQL Ko- 
QLv&bv re xa\ iv KoQooveCu, vlxoo6lv uv&Lg iv AevxrQOLg 
i%Lcpuve6rurr\v vCxr\v, b%06ug yevouivug' EXXr\6LV l'6uev 
xaru 'EXXrjveov' xu\ dexuduQ%Cug re ag AaxeduiubvLOL 
xari6rr\6av iv rutg %bXe6Lv e%uv6uv, xu\ uQuo6rug rovg LIBER IX. 197 

2J7lKQTLUTCCg ExfidXXov6lV. "T6TEQ0V de XOl TOV QcOXL- 

xov TtoXsyiov, 6voiiat,6^evov de vtco *EXXr\vcov leqov, 6vv- 
e%oog dexcc ete6lv £7toXE\ir\6av. 2. EIqtjtch de \iol xalb 
ev tfj 'At&Col 6vyyQacpf\ to ev XaiQcoveia 6<pdX\ia 6v\i- 
cpOQav yeve6%ai Tolg %a6iv 'EXXr\6L' @r\f3aCovg de xal 
ig TtXsov xariXa^Ev , olg ye xal i6r\%fti\ eg rr)v TtoXtv 
cpQOVQa. QilCTtTtov Se aito&avovTog xal ig 'AXiZavdqpv 
r)xov6r\g Trjg Maxedovcov aQ%r)g, ®r\(laCoig iTtrjXdsv g|e- 
Xeiv Tr)v cpQOVQav' 7toir\6a6i de TavTa %Qoe6r\\iaivev av- 
Tixa 6 -frsog tov eittovTa oXeO-qov, xaC 6cpi6iv ev 4r\\ir\- 
TQog leqco @E6\iocpoQov 6r\\iEia iyivsTO evavTia rj tcqo 
tov EQyov tov iv AevxrQoig' tote {iev yaQ tov lsqov6 
Tag %"VQag v<pa6\iaTL aQayvai Xevxco , xaTa de Tr)v AXs- 
^ccvSqov xal Maxsdovcov scpodov \iiXavL s%vcpr\vav. Xi- 
yeTai de xal 'A$r\vaioig v6ai TecpQav 6 fteog eviavTcq 
tiqoteqov tiqIv rj to v 7t6Xs\iov tov eytav&evTa vito 2JvXXa 
tcc {leydXa 6cpi6iv ivsyxsiv 7tad-r\\iaTa. 

VII. ToTe 8e Tovg ®r\fiaCovg ysvo\iivovg dva6TaTovg 
V7to 'AXe^dvdQOv xal dia7te6ovTag ig 'A&r\vag v6tsqov 
Ka66avdQog o 'AvTtitaTQOv xaTrjyayev. ig de tcov ®r\- 
(icov tov olxl6\iov TtQO&vyiOTaTOi \lev iyivovTO *A%r\vaioi, 
12b6vve7teXd^ovTO Se xal Me66r\vioi xal 'AQxddcov ol Me- 
ydXr\v TtoXiv syovTsg. 2. Aoxsi oi \iol rdg ®r\(5ag olxC- 2 
6ai o Ka66avdQog xaTa £%$og ^AXe^dvOQOV \idXi6Ta' 
ETte^riX&e de xal tov ndvTa oixov 'AXe^dvdQov tp&eCQcov, 
og OXv\iTttdda ye TtaQefiaXe xaTaXev6ai Toig iit avTr)v 
Maxedovcov 7taQCo^v6\ievoig, xal rovg Ttaidag AXe^dv- 
dQOv, roV re ix BaQ6Cvr\g *HQaxXia, xal *AXe%avdQov 
tov ix *Pco%dvr\g, ditexTeivev vito cpaQ\idxcov. Ov \ir\v 
ovde avTog %aCQCOv tov fiCov xare6TQetyev' ETtXr\6\h\ yaQ 
vQeqco, xai dit avTOV c^covtc iyivovro EvXaC. 3. TcovS 
6e ol naCdcov &CXt7t7tov \iev tov 7tQE6$VTaT0v , cog \IET 198 BOISITIKA 

ov TtoXv TtaQeXafie rr)v aQ%r\v, aTtrjyayev V7toXaf)Ov6a 
vo6og cpfrtvcodr\g , AvrCjtarQog de 6 \ier ixeivov 0e66a- 
XovCxr\v rr)v \ir\reQa aTtoxxCvvv 6v , 0tXC7t7tov re ov6av 
rov 'Apvvrov xal Ntxa6t7tbXtdog " ansxrstvs ds *AXs%dv- 
do<p vs\isiv TtXsov svvoCag atrta6a\isvog. *0 ds 'Als%av- 
dQog r)v vscorarog rcov Ka66avdQ0v TtaCdcov ' srcayayo- 
\isyog ds zfr\\ir\rQtov rbv 'Avrtybvov xa&siXs [isv dt ixsC- 
vov xal irt\icoQr\6aro rbv adsXcpbv 'AvrCnarQOV, avscpdvr\ 

4 \isvrot cpovsa i%svQr\xcog savrcp xal ov 6v\i\ia%ov. Ka6- 
6avdQcp [isv o6rtg dr) ftscov rr)v dCxr\v s\isXXsv artodco- 
6siV 4. GrjfiaCoig ds iitl {isv Ka66avdQ0v Ttag o aQ- 
%alog TtSQCfiolog avcoxC6%r\ , sdst ds aQa xal v6rsQ0V xa- 
xcov 6cpag \isydXcov ysv6a6%at. Mt&Qtddrr\ yccQ xara- 
6rdvn ig rbv itQog ( Pco\iaCovg 7tbXs\iov %Qo6s%coQr\6av 
@r\f5aiot xar aXXo, ijiol doxsiv, ovdsv, rov ds Aftr\- 
vaCcov dr\\iov cptXCa. UvXXa ds i6$albvcog ig rr)v Boico- 
rCav dsi{ia s6%s rovg ®r\fiaCovg , xal iyvco6t\id%r\6av rs 
avrCxa xal irQaitovro av&tg ig rr)v *Pco{iaCcov cptXCav. 

5 UvXXag ds ig avrovg i%Qrjro o\icog rcp &v[np , xal aXXa 
rs i^svQSv ijtl Xv\ir\ rcov @r\fiaCcov, xal rr)v r\\iC6stav 
ditsri^sro avrcov rrjg %coQag xard 7tQ0cpa6tv roiavrr\v. 
r\vCxa r\Q%sro rov TtQog Mt&Qtddrrjv 7toXs{iov, %Qi\\idrcov 
i67tdvt£e' 6vvsXs%sv ovv ex rs '0Xv\i7tCag dva&r\ \iara 726 
xa\ rd i% 'EntdavQOV xal rd ix zleXcpcov , 07to6a VTtsXC- 

QTtovro ot Q>coxeig. ravra [iev dr\ dtsvst\ie rfj 6rQarta, 
rolg freoig ds dvridcoxev dvrl rcov %Qr\{idrcov yrjg rr\v r\\iC- 
6stav rrjg ®r\fiatdog. Tr)v \iev dr) acpaCQsrov %coQav v6rs- 
QOv'Pco[iaCcov %aQtrt avs6co6avro ot ®r\fiaiot, rd ds aXXa 
ig rb a6%>sve6rarov aTt ixsCvov 7tQor\%d"r\6aV xaC 6cpt- 
6tv r) fiev xdrco TtbXtg 7ta6a eQr\\iog r\v i% i[iov 7tXr)v ra 
leQa, rr)v de axQOTtoXtv olxov6t @r\(lag xal ov KadpeCav 
xaXov{iivr\v. LIBER IX. 199 

VIII. /4iafteftr\x6xi de r\dr\ xbv *A6co%bv xa\ xrjg %6- 
Xecog dexa \1dX06xa dcpe6xr\xoxi axadCovg Hoxvicov eGxlv 
iouitia xa\ iv avxolg aX6og /Jr\\ir\xQog xa\ Koorjg. %a 
de dydX\iara i%\ rcp %ora\icp rco %aQa rdg Iloxviag * * 
xag fteag 6vo\id%ov6iv. Ep %q6vco de eiQr\\ievcp 6qco6c 
xa\ aXXa o%o6a xa&e6rr\xe 6cpi6i^ xa\ ig xa \ieyaQa xa- 
Xov\ieva dcpia6iv vg rcov veoyvcoV xovg de vg xovxovg 
ig rr)v i%iov6av xov exovg coQav iv /Jcodo6vr\ cpaolv i%i 
* * Xoycp rcpde aXXog %ov ng %ei6$r\6erai. ivravfta xal 
diovv6ov vaog i6xiv AiyopoXov. ftvovxeg yaQ rcp xtecp 2 
%Qor\%%r\6av %oxe v%6 \ie%-r\g ig v$qiv , co6re xa\ xov 
/1lovv6ov xhv CeQea d%oxreivov6iV d%oxreivavrag de 
avrixa i%eXa(3e vo6og Xot\ic6dr\g , xai 6cpi6iv dcpixero 
l'a\ia ix A 'eXcpcov rcp/liovv6cp %veiv %alda coQatov' exe6u 
6e ov %oXXotg v6xeQ0V xbv %eov cpa6iv alya CeQelov v%- 
aXXd%ai 6cpi6iv avxl xov %acdog. /leixvvxai de ivlloxvi- 
121 alg xa\ cpQeaQ ' xag de r i%%ovg xag i%i%coQiovg xov vda- 
xog %iov6ag xovxov \iavr\vat Xeyov6iv. 

2. 'Ex de xcov IIoxvicov iov6iv ig ®r\(5ag e6xiv iv"6 
de%ca %BQifioXog xrjg odov ov \ieyag xal xioveg iv avxco ' 
Sta6xrjvai de A^cpiaQacp xr)v yrjv xavxr\ vo\ii%ov6tv, i%i- 
Xeyovxeg xal xdde exi, \ir\xe oQvcd-ag i%l xcov xiovcov 
xa%et,e6%ai rovxcov , \ir\xe %6av rr)v ivxavfra \ir\xe r\\ie- 
qov %cpov \ir\xe xcov dyQicov ve\ie6%ai. 

3. ®r\fiaiotg de iv xco %eQtfi6Xcp rot) aQ%aiov rei-1 
%ovg e%ra aQid-pov r\6av %vXai, \ievov6t de xal ig r\\iag 
ert. re%r)vat de ra 6v6\iara i%vv%av6\ir\v 6cpi6tv a%6 re 
HXexrQag adeXcpr\g Kdd\iov , xal IlQ0iri6iv a%b avdQog 
rcov i%c%coQicov r\Xcxiav de IlQoirov xal rb dvcoreQco 
yevog %aXe%d r]v evQelv. rdg de Nr\'l'6rag 6vo\La6%r\vai 
cpa6iv i%\ rcpde ' iv ratg %OQdatg vr\rr\v xaXov6iv i% av- 
tcov ' ravrr\v ovv rr)v %OQdr)v 'A\icpiova i%\ ralg %vXaig 200 BOISITIKA 

xavxatg uvsvqsIv Xsyov6tv. r)dr] ds r\xov6u xul cbg Ztj- 
&ov xov ddsXcpov xov AytcpCovog xco 7tatdl bvo\iu Nr)l'g 
ysvotxo, ano xovxov ds xov Nrjtdog xag TtvXug xXr]&rjvut 
bxavxag. TtvXug ds Kgrjvaiag^ xag ds 'Tipcoxag iitl Xbyco 
xotcods ovo\id£ov6t * * * TtQog ds xalg r Tipt'6xuig Atbg lsqov 728 
i%CxXr]6Cv soxtv *TxpC6xov. xag ds sjtl xavxatg 7tvXug bvo- 
\id£ov6tv 'SlyvyCag. xsXsvxulut ds st6tv 'OaoXcotdsg' 
icpuCvsxo ds slvat \iot xul xb bvo\iu vscbxuxov xalg Ttv- 

6 Xutg xuvxutg, at ds 'Qyvytat xb do%atbxaxov. Tag ds 
*0\ioXco'Cdug xhrj&fjvaC cpu6tv STtl xotcods. rjvCxu V7tb 'Aq- 
ysCcov \id%r] TtQog TXt6uvxt ixQuxr\^r]6av^ xbxs b\iov Aao- 
dd\iuvxt xco 'ExsoxXsovg VTts%Cu6tv ol TtoXXoC. xovxcov 
ovv \iolqu xr)v \isv ig xovg IXXvQtovg TtOQsCuv u7tcoxvr]6s^ 
XQU7tb\jbSVOt ds ig 0s66uXovg xuxuXu\ifidvov6tv f O\ibXr\v, 
oqcov xcbv @s66aXtxcov xal svyscov \idXt6xu xul vdu6tv 

7 S7ttQQS0\isvr]v. ®sq6uv8qov ds xov UoXvvsCxovg dvu- 
xuXs6u\isvov 6cpug STtl xd oixsiu, xug TtvXug dtu cov xr\v 
xd&odov STtotovvxo U7tb xqg r O\ibXr]g bvo\id£ov6tv O\io- 
Xcotdug. 'Eq%o\isvco 8s ix UXuxuCug s6odog ig xug @r]- 
fiag xuxu TtvXug s6xlv 'HXsxxQug, xal xuvxr] KuTtuvsu 
xbv iTtTtbvov ptuioxsQug 7totov\isvov TtQog xb xsl%og xug 
7tQ06fioXug ^Xr]d-r)vut xsquvvco Xsyov6t. 

IX. Tbv ds 7tbXs\iov xovxov, bv S7toXs\ir]6uv 'Aq- 
yslot, vo\iC£co Ttdvxcov o6ot TtQog "EXXrjvug ixl xcov xa- 
Xov\isvcov rjQcocov S7toXs\ir]^Y]6uv VTtb *EXXr]vcov, ysvs6&ut 
Xbyov \idXt6xu a\iov. b ptsv ys 'EXsv6lvCcov TtQog 'A^r\- 
vaCovg xovg aXXovg, co6avxcog ds xul @r\$uCcov TtQog Mt- 
vvug, xr]v xs scpodov dt' oXCyov xcov S7tt6xQuxsv6u\is- 
vcov Kul sv \iu%r] 7tuQs6%ovxo \ita xr]v %QC6tv , ig o\ioXo- 
2 yCag xs avxCxu ixQUTtovxo %ul 67tovddg. O ds 'AQysCcov 
6XQuxbg ig BotcoxCuv xs \is6r]v dcpCxsxo ix \is6r\g IIsXo- 
7tovvr]6ov^ xal b"A8Qa6xog s'% 'AQxadCug xul tcuqu Ms6- 


LIBER IX. 201 

6r\vicov 6vuuu%txu r\$Q0t6sv. Sl6uvrcog ds xul rotg ®r\- 
ftaiotg ut6d-ocpoQtxu r)Xd-s TtuQu <&coxscov xul sx rr\g Mi- 
\Qvvudog %coQug oi&Xsyvut. ysvousvr\g ds Jtoog rcp 'faurj- 
vicp uu%r\g sxQurr\d"r\6uv oi ®r\(ruiot rfj 6vu(5oXfj , xul cog 
irQccTtovro , xurucpsvyov 6tv ig ro rsiypg ' ars ds ovx 3 
sittGrausvcov rcov UsXo7tovvr\6icov uu%s6$ut TtQog [rb] 
rstyog, Ttotovusvcov ds ftvucp uuXXov rj 6vv S7tt6rr\ur] 
rag TtQOGfiokag, TtoXXovg usv u.7tb rot> rsi%ovg fiuXXovrsg 
cpovsvov6tv uvrcov oi®r\fiuiot, xQurov6t ds vorsQov xut 
rovg uXXovg s7ts%sX$bvrsg rsruQuyusvotg , cog rb avunuv 
arQursvuu 7tXr)v 'AdQu6rov cp$UQr\vut. sysvsro ds xul 
uvrotg rb SQyov ovx uvsv xuxcov usyuXcov, xul U7t sxsi- 
vov rr)v 6vv oXs&Qcp rcov xQurr\6uvrcov Kudusiuv bvo- 
uu£ov6t vixr\v. 2. "Ers6t ds ov TtoXXotg v6xsqov buov 4 
®SQ6uvdQcp 6rQursvov6tv S7tl rug ®r\(5ug ovg 'Eittybvovg 
xuXov6tv r 'EXXr\vsg. drjXot ds st6t xul rovrotg ov rb 'Aq- 
yoXtxbv ubvov, ovds ot Ms66r\vtot xal AQXudsg r\xoXov- 
%-r\xbrsg, uXXu xut srt sx KoQivd-ov xul MsyuQScov sitt- 
xXr\\rsvrsg sg rr)v 6vuuu%iuv. r\uvvuv ds xul ®r\fiuiotg 
ot 7tQo6otxot) xui uu%r\ TtQog TXt6avrt unb uucporsQcov 
sysvsro l6%vqu. Tcov ds ®r\^uicov, oi usv uvrixa cog 5 
y\rrr\&r\6uv , buov Auoduuuvrt sxdtdQu.6xov6tv , oi 6s 
VTtoXstcpftsvrsg TtoXtOQxiu 7tuQs6rr\6uv. 3. E7totr\&r\ ds 
sg rbv TtbXsuov toutov xul snr\ ®r\^utg. ru ds S7tr\ ruvra 
KuXXivog, cccptxbusvog uvrcov sg uvr\ur\v^ scpr\6sv "Our\- 
qov rbv 7totr\6uvru slvut' KuXXivcp ds TtoXXoi rs xul 
u%lol Xbyov xuru ruvxu syvco6uv. 'Eyco ds rr)v 7toir\6tv 
ruvrr\v usru ys 'iXtudu xul ru sitr\ rcc sg 0dv66su 
STtutvco uuXt6ru. TLoXsuov usv dr) bv 'AQysiot xul ®r\- 
fiutot rcov Otdiitodog Ttuidcov svsxu s7toXsur\6uv , sgro- 
6ovds s"6rco uvr\urj. 202 BOISITIKA 

X. IIoXvdvdQtov ds ov \iaxQav artb xcov itvlcov i6xC' 
xsZvxat ds ozooovg xaxsXafisv aTtoftavsZv 'AXs^dvdQCo 
xal Maxsdo6tv dvxtxsxay\isvovg. ov tioqqco ds anocpaC- 
vov6t %coqCov svfta Kad\iov Xsyov6tv , bxco 7tt6xd, xov 
dQaxovxog, ov aitsxxstvsv STtl xrjxQrjvr], xovg odovxag 
OitsCQavxog , avd^ag ds aitb xcov odovxcov avsZvat xr)v yrjv. 7 

2 % E<$xi ds Xocpog sv ds%ia xcov nvXcov CsQog 'AtcoX- 
Xcovog ' xaXstxat 6s 6 xs Xocpog xal 6 &sbg 'l6\Lr\vtog, %a- 
QaQQSovxog xov %oxa\xov xavxrj xov 'l6\nr\vCov. %Qcoxa 
\lsv dr) XC&ov xaxa xr)v s6odov s6xiv 'A$r\va xal EQ\irjg, 
6vo\ia£o\isvot IlQovaoi' %otr)6at ds avxbv (DstdCag, xy\v 
ds 'A&yjvccv Xsysxat 2Jxo%ag ' \isxd 8s 6 vabg coxod6\irjxat. 
xb ds dyaXaa \isys&st xs t6ov xco sv BQay%Cdatg s6xl xal 
xb sidog ovdsv dtacpoQcog s%ov' o6xtg ds xcov ayaX\idxcov 
xovxcov xb stsqov sids xal xbv stQya6\isvov sitvfrsxo , ov 
\isydXrj ot 6ocpia xal xb sxsqov &sa6a\isvcp Kavd%ov %oC- 
rj\ia bv S7tC6xa6$at. dtacpsQov6t ds xo6ov8s ' 6 \isv yaQ 

3 sv BQay%Cdatg %aXxov , 6 ds 'l6\x,r\vtog s6xt xsSqov. $'.E6xt 
6*' svxav&a XC&og scp co Mavxco cpa6t xr)v TstQsdCov xa- 
&s£s6&at. ovxog \isv %qo xr)g s6odov xslxat , xaC oi xb 
ovo\id s6xt xal sg r)\idg sxt Mavxovg dCcpQog ' sv ds%ta ds 
xov vaov XCftov %s%otrj\isvag stxovag 'Hvto%r\g sivat, xr)v 
ds LLvQQag Xsyov6t^ ftvyaxsQag ds avxag sivat Kqsov- 
rog, og sdvva6xsvsv s%txQO%svcov Aaodduavxa xbv 'Exs- 

4 oxXsovg. 4. Tods ys xal sg s\is sxt ytvo\isvov olda sv 
Grjfiatg ' xco 'AitolXcovt xco 'l6[ir}vCco Ttalda otxov xs doxC- 
\jloV) xal avxbv sv \isv sldovg, sv ds s%ovxa xal Qc6\irjg^ 
tSQSa svtav6tov %otov6tv ' S7tCxXrj6ig ds s6xCv ot dacpva- 
cpOQog' 6xscpdvovg yaQ cpvXlcov ddcpvrjg <poQOV6tv ol 
Ttaldsg. EC \isv ovv %a6tv b\ioCcog xa&s6xr\xsv dvaftslvai 
dacpvrjcpOQr)6avxag %aXxovv xco ftsco xQCnoda^ bvx s%co 
dr]lco6at' doxco ds ov Jta6tv sivat vo\iov ov yaQ dr) %oX- LIBER IX. 203 

Xovg Scoqcov avzo&L dvax£L\t£vovg' ol d 9 ovv £vdaL\io- 
v£6z£qol tcov 7caCdcov avati%-£a6iv. *E7tLcpavr)g dh \id- 
li6ta £%C t£ aQiaiotr\ti xal tov dva&£vzog zfj d6%r] zqC- 
novg £6zlv'A\icpLZQVCovog dvdd-r]\ia £7tVHQaxX£t dacpvr}- 
cpoQ7]6avtL. 

5. 'Avcoz£qco o\ zov 'l6\ir]vCov tr)v XQr\vr]v tdoig av 5 
r}vtLva"AQ£cog cpa6cv L£Qav tivaL xal dQaxovza vtco zov 
AQ£Cog £7tLt£td%&aL cpvXaxa zfj 7tr]yfj. 7CQog zavzr] tfj 
KQrjvrj zdcpog £6zl Kadvftov' M^XCag 6\ ad^Xcpov xal 
Slx£avov Ttalda dvaL Kdav&ov X£yov6L, 6zaXrjvaL de 
V7CO zov TtazQog £r]zrJ6ovza r]Q7ta6\i£vr]v zr)v ad£Xcpr\v. 
cag 8\ 'ATtoXXcova £vqc6v £%ovza zr)v M^XCav ovx £8vvazo 

K<p£l£6$aL, TtVQ £z6X\ir]6£V £g ZO Z£{l£VOg £V£LVaL zov 

AnoXXcovog zovzo 6 vvv xaXov6Lv'l6\ir\vLOV' xal avzov 
h $£og, xa%d cpa6LV ol ®r]fiaLOL, zo%£V£l. Kadvd-ov \ilv 6 
svzavd-d £6zl \ivr)\ia^ 'AtcoXXcovl 8\ naldag £x M^XCag 
y£v£6d-aL X£yov6L Tr\v£Qov xal 'l6\ir\vL0V' Tk]v£qco \i\v 
AtioXXcov \iavzLxr)v 8C8co6l, zov 8\ 'l6\ir]vCov zo 6vo\ia 
$6%£v o 7toza\i6g. ov \ir)v ov8\ zd TtQOZ£Qa r)v dvc6vv\iog, 
sC 8r) xal Addcov £xaX£lzo tzqXv 'l6\ir\viov y£v£6$aL zbv 
dTtoXXcovog. 

XI. 'Ev aQL6z£Qa 8\ zcov TtvXcov ag 6vo\id£ov6Lv 
HX£xzQag, oCxCag £6zlv £Q£C%La £v&a oCxr)6aC cpa6Lv 
4\LcpLZQVcova 8ca zbv 'HX^xzQvcovog ftdvazov cp£vyovza 
\x TCQW&og. xal zrjg 'AXx\ir\vr]g £6zlv £zl 6 &dXa\iog £v 
zolg £Q£L%CoLg drjXog. oCxo8o\ir)6aL 8\ avzbv zcp 'Apcpi 
zqvcovl TQocpcovLOV cpa6c xal 'Aya\ir\8r]v, xal £jtCyQa\i\ia 
\% avzcp £%LyQacpr]vaL zod£ ' 

'A\icpLZQVcov oV £\i£Xti dyay£6d-ac 8£vqo yvvalxa 
AXxcir\vr]v , &dXa\iov y uXC^azo zovzov iavzco, 
'Ay%d6Log 8' £itoCr]6£ TQOCpcovcog r)8' 'Aya\ir\8r]g. 
Tovzo \i\v £vzav%a oC&Y]^aloL yQacpr)vaL X£yov6LV im- 2 204 BOISITIKA 


detxvvov6t de HoaxAeovg xcov TtaCdcov xcov ix Meyccoag 
\ivrj\ia, ovSev xt aXXoCcog xa ig xbv ddvaxov Xeyovxeg 
rj Uxr]6C%OQog o I\ieQaZog xal Havva6tg iv xolg eiteoiv 
e7toCr]6av. ®r]flaZot de xa\ xdde intXeyov6tv , cog 'Hoa- 
xXrjg VTtb xrjg \iavCag xa\ 'A\i<ptXQvcova e\ieXXev aTtoxxtv- 
vvvat, TtQoxeQov de aQa vitvog eitekafiev avxbv vitb xov 
XC%ov xr)g TtXr^yrjg' Aftr\vav de elvat xr)v i7ta<peZ6av oi 
xbv XC&ov xovxov, ovxiva 2Jco<pQovi6xr]Qa 6vo\idtlov6tv. 

3 2. 'Evxav&d et6tv eiti xvitov yvvatxcov etxoveg' d\iv-' 
dQOxeQa r\dr] xd dydX\iaxa. xavxag xaXov6tv oC @r]fiatot 
OaQ\iaxCdag^ 7te\x,<p\rr]vat de vitb xr)g r 'HQag <pa6tv i\i7to- 
dia elvat xaZg codZ6iv 'AXx\ir]vr]g. al \iev dr) eitelyov 
AXx\ij]vr]v \tr) xexeZv TetQe6Cov de dvyaxQt ( I6xoqC6l 
6ocpi6\ia e:tet6tv eg xag <DaQ\iaxCdag , eg eitr]%oov avxcov 
oXoXv^at ' xexoxevat yaQ xr)v * AXx\Lr\vr]V . ovxco xdg \iev 
ditaxr]^eC6ag aiteXftetv , xr)v de 'AXx\ir\vr]v xexeZv cpa6Cv. 

4 Evxav&a HQaxXetov e6xtv, ayaX\ia de xb \iev XC&ov 
Xevxov nQO\ia%og xaXov\ievov, eQyov de ^evoxQCxov xal 
EvfiCov ®r]$aCcov ' xb de %6avov xb aQ%aZov ®r](3aZoC xe 
elvat AatbdXov vevo\iCxa6t xalavxtp \iot 7taQC6xaxo e%eiv 
ovxco. 3. Tovxov dve$r]xev avxog, cog Xeyexat, ^faCdaXog 
ixxCvcov eveQyeoCag %aQtv. r)vCxa yaQ ecpevyev ix Kqt]- 
xr]g nloZa ov \ieydXa avxco xal xco Ttatdt IxaQcp 7totr]6a- 
\ievog, 7tQog dexal xaZg vav6Cv , o \ir\ tico xoZg xoxe i%ev- 
Qryzo, t6xCa e7ttxe%vr]6a\ievog , cog xov MCvco vavxtxov 
xr)v etQe6Cav cp&dvotev e7tt<poQCo xco dve\icp %Q<6\ievot, 

5 xoxe avxbg \iev 6co%exat zfaCdaXog , 'ixaQco 8e xvfieQvcovxt 
d\iad"e6xeQ0v dvaxQaitrjvat xr)v vavv keyov6tv ' aTtOTtvt- 
yevxa de efyqveyxev 6 xlvdcov eg xr)v VTteQ 2Ja\iov vr)6ov 
exL ov6av dvcovv\iov. 'E7ttxv%(bv de 'HQaxXrjg yvcoQC&L 
xbv vexQov, xal e&aipev evd-a xal vvv exL avxcp %co\ia ov 
\ieya eTti dxQag e6xlv dve%ov6r]g eg xb AlyaZov. cctco de LIBER IX. 205 

tOV 'ixttQOV tOVtOV OVOUtt 7] tS VTJ60g XttL 7] %SQi ttVtTjV 

&dXa66cc s6%7]xs. 4. ®r](3ccioLg ds tcc iv totg dstotg Hqcc- 6 
%itiXr]g i%oir]6s ta %oXXd tcov dcodsxa xccXovuivcov 
ccd-XcoV xcci 6cpi6t tcc ig tccg oQVid-ag ivdst tag i%\ 2Jtv[i- 
tpr\Xco, xcci cog ixdd-r]QSv ( HQttxXr)g tr)v 'HXsiccv %coqccv' 
\dvtl tovtcov ds r) %Qog ^Avtcctov %dXr] %s%oir]tat. ®qcc- 
6vfiovXog ds o Avxov xa\ ' A%r]vaicov ol 6vv ccvtco tvQccv- 
vida tr)v tcov tQidxovtcc xcctccXv6avtsg , 0Qur]&st6t yaQ 
6cpi6tv ix @r](3cb~v iyivsto r\ xd&odog, 'A&rjvccv xaVHQa- 
xXia xoXo66ov i%\ Xid-ov tvitov tov nsvtiXr]6LV, SQycc 
ds ' AXxayiivovg , aviftryxav ig to 'HQaxXsiOV. 

Tov ds HQaxXsiov yv{tva6tov s%stat xa\ 6tddiov^ 7 
ccyLcpotsQa iitcovv^JLtt tov &sov. 5. T%sq ds tbv UcocpQO- 
vt6trJQtt Xi&ov Pcopog i6ttv 'AitoXXcovog i%ixXr]6tv 2J%o- 
diov, %s%oir]tcct ds d%6 trjg ticpQag tcov CsQsicov. \lciv^ 
tixr) ds xa%i6tr]xsv avtod-t d%6 xXr]d6vcov , 7) dr) xccl 
ZyLVQvciiovg \LaXi6ta ( EXXr\vcov %Qco{tivovg oidcc' s6tt 
yaQ xa\ ZJ[ivQvaioig v%sq tr)v %6Xtv xcctd to ixtog tov 
tsiyovg KXr]b6vcov lsqov. 

XII. Tco ds 'A%oXXcovl ®r](3cciot tcp H%odico tavQOvg 
s&vov to aQ%alov' xcci %ots %aQOv6r]g 6cpi6t trjg soQtrjg 
rj ts coqcc xcctr]%siys tr)g \tv6iag xa\ ol %sucp&ivtsg i%\ 
tov tccvQOv ov% t)xov ovtco dr] %aQatvyov6r]g dud^g 
tov stSQOv tcov pocov tco &sco &vov6t, xa\ d%' ixsivov 
iQydtag (3ovg ftvsiv vo{ii£ov6L. Aiystcct ds xcd ods v% 
ccvtcov Xoyog^ cog d%tovti sx AsXcpcov Kdduco tr)v i%\ 
Ocoxicov fiovg yivocto 7)ysycov trjg %OQsiag, tr)v 6s fiovv 
tavtiqv %aQa fiovxoXcov sivat tcov HsXdyovtog covr]tr]v' 
i%\ ds sxatiQa trjg (3o6g %Xsvqcc 6r]ustov i%stvat Xsvxov, 
slxa6\LSvov xvxXco trjg 6sXr]vr]g, 6%6ts si'r] %Xr]QTqg. sdst 2 
ds aQtt Kdduov xa\ tov 6vv avtco 6tQatov ivtavfta oi- 
xrj6cct xatd tov d-sov tr)v \kavtsiav, svfta r) §Gvg spsXXs 206 BOISITIKA 

XCC{IOV0CC 0xXa6£LV Ct7tO(pCiCvOVaiV OVV KCil tovto to 

%coqCov. 2. 'Evtav&a £6ti fisv iv VTtai&Qcp ficoyLog xall 
dyaX^ia (^A^vdg)' ava&etvai ds avtb Kdd^iov Xiyov6L. 
tolg ovv vo\lCc\ov6lv ig yrjv acpixiod-ac Kddpov tr)v ®r\- 
fiatda AlyvTttiov xal ov OoCvLxa bvza^ s6zlv ivavtvov 
tco Xoyco trjg A&rjvag tavtr\g tb bvofia , btc "Oyya xatd 
yXco66av tr)v (DolvCxcqv xaXsttaL xal vv £d'Cg xatd tr)v 

3 ACyvTttCcov cpcovrjv. 3. <$a6l ds ol ®r\(5atoL , xa&ott trjg 
axQ07toXscog dyoQa 6cpi6iv icp r)\icov 7tS7toCr\taL , Kdd\iov 
tb aQ%atov oCxCav slvat ' &aXd\icov ds a7tocpaCvov6L tov 
\isv AQpovCag iQsCma xal bv Us\iiXr\g cpa6lv sivai' tov- 
tov ds xal ig r\\idg sti dfiatov cpvXa66ov6cv avd-QCOTtotg. 
EXXrjvcov ds totg a7tods%o\iivoLg a6ac Mov6ag ig tbv 
AQpovCag yd\iov tb %coqCov i6tlv iTtl trjg ayoQag sv&a 

4 drj cpa6L tdg ftsdg a6at. Asystac ds xal zods , cog o[iov 
zcp xsQavvcp pXrj&ivtc ig tbv 2Js\iiXr\g &dXa\iov 7ti6ot 
%vXov i% ovQavov ' TIoXvdcoQOV ds tb %vXov tovto %aXxcp 
Xiyov6cv i7tLX06\ir\6avta /1lovv6ov xaXi6aL Kdd\iov. 
7tXr\6Cov cTs Atovv6ov ayaX\ia^ xal zovzo '0va6L[iridrig 
£7toCr\6s 6V bXoVs7tXr)Qsg vtco tov %aXxov' xbv ($co{iov 
ds ol Ttatdsg sl.Qya6avto oC IlQa^LziXovg. 

5 4. 'AvdQLag ts i6ti IIqov6[iov dvdQog avXr\6avtog 
iTtaycoyotata ig tovg TtoXXovg. ticog \iiv ys tdiag avXcov 
tQstg ixtcovto ol avXrjtaC , xal totg \isv avXr\\ia r\vXovv 
tbzJcoQLOV, dLacpoQOL ds avtotg ig aQ\iovCav tr)v&QvyLOv 
i7tS7toCr\vto olavXoC, tb ds xaXov{isvov AvSlov iv avXotgl 
r\vXstto aXXoCoLg. TlQovoyLog ds r)v og TtQcozog i%svor\6sv 
avXovg ig dnav aQpovCag sldog s%ovzag i7tLzr\dsCcog, 
TtQcozog ds dLacpoQa ig zo6ovzo \iiXr\ V7t avXotg r\vXr\6s 

6 totg avtotg. Aiyszat ds cog xal zov 7tQo6co7tov tcp 6%r\- 
\iatL xal trj tov Ttavtbg xlvi\6sl 6co{iazog 7tSQL66cog dr\ 
xi szsQTts td d-iatQa' xaC ol xal do^a 7tS7toir\\iivov £6zl LIBER IX. 207 

7tQ06odiov ig Ar\lov rotg i% EvqCtccq XaXxLc5ev6L. xov- 
\ xov re ovv ivrav&a ol ®Y]fiatoL xa\ 'Ejca[i6ivcQvdav rov 
nolvyLvidog ccvi&eGav. 

XIII. Tcp d' 'ETta^eLvcovdcf rd \iev rcov TtQoyovcov 
V7tv\Q%ev ig yivovg 66%av , 6 di ol TtarrjQ %QY]\idrcov evexa 
{lioov dvdQog aTtidet ®Y](laCov ' dLddypara de avrolg rd 
re iTtL%coQLa e\ia&ev ig ro aKQLfiiorarov , xal cog r]8r] 
\i6LQaxLOv r]v^ icpoCrr]66v cog Av6lv, dvdQa yivog \iev 
TaQavrlvov , imord^evov de rovg IJv&ayoQov rot> Xa- 
\1C0v Xoyovg. liyeraL 6e 6 'ETta^ieLVCovdag , r)vCxa i%o- 
lipovv AaxedaL\t6vLOL MavTLvev6L, 7t6\Mp$Y]vaL 6vv 
aXXoLg dvdQa6Lv ix ®yj(jcov AaxedaL\iovCoLg diivveLV 
eyovra de TQaviiara iv ty) \id%Y] IleXoTtCdav i%i6co6ev ig 
dnav dcpLXoiievog XLvdvvov. Xqovco de v6T6Q0v xara 2 
7tQ66(jeCav ig UTtaQrrjv Y]xovra'E%aii6LVCov6av , ore Aa- 
xedaL{i6vLOL 6vvrC\te6%aL rolg "EXIy]6lv ecpa6av elQYjvrjv 
rr)v i?tL 'AvraXxCoov xaXov\iivY]v , rr\VLxavra ETtaiieL- 
vcovdav rjQero 'Ayr\6Ckaog, ei xard tcoXlv 6\ivvvaL Bolco- 
rovg ia6ov6Lv V7teQ rrjg 6LQY]VY]g' ov XQoreQOV ye, eiitev, 
co UTtaQTLaraL) itolv rj xal rovg TteQLoCxovg oiivvovrag 
xard nohv l'dco\iev rovg v\ieriQOvg. 2. Slg de 6 Aaxe- 3 
cjaL\iovCcov xal OrjpaCcov i^rJQro y]6y] 7toXe\iog xal ol Aa- 
xedaL[iovLOL dvvd\i6L xal avrcov xal rcov 6v\i\id%cov inl 
rofg ®Y]fiaCovg rje6av, 'EjtaLieLVCovdag \iev e%cov rou 
6TQarov notQav avrexd&ijro viteQ TYJg KYjcpL6Cdog XCiiVYjg 
cog 7tOLY]6o\iivcov ravrY] IIeko7tovvY]6Ccov rr)v i6 fiokYjv, 
§Kle6\ifiQorog de 6 AaxedaLiiovCcov (ja6Llevg sjcI 'A\i(5qcq- 
6ov TQineraL rijg Ocoxicov ' aTtoxreCvag de XaLQiav, og 
cpvXa666LV dLeriraxro rag TtaQodovg, xal aXlovg rovg 
6vv avrco ®Y]fiaCovg, vjteQifiY], xal ig AsvxrQa dcpLXvet- 
rai ra BoLCQTLa. 'Evrav&a xal avrcp KleoLi^Qorco xal 4 
Aaxe6aL\!LOvCcov rco xolvco 6r]\ieia iyivsro ix rov &sov. 208 BOI&TIKA 

tolg (5a6tXev6tv avtcov ig xag i^odovg TtQofiaxa etTteto 
fteolg te elvat &v6iag xal nob tcov dycovcov xaXXteQetv. 
tatg de Ttoipvatg r\ye\ioveg trjg TtooeCag r\6av alyeg ' xa- 
totddag oi 7tot\iiveg ovo\id r ^ov6tv avtdg. tote ovv 6q\ii\- 
Gavteg ig xr)v 7toi\ivr\v Xvxot totg \iev TtQO^dtotg iyivovto 
ovdev (ttdfyog, oi de tag alyag tdg xatotddag extetvov. 

5 3. EXiyexo de xal \ir\vt\ia ig tovg Aaxedat\ioviovg ix tcov 
ftvyateQCov eivat tcov Uxed a6ov. Uxe8a6co yaQ TteQt 
AevxtQa otxovvtt ftvyateQeg MoXitia yivetat xaVlitita' 
tavtag ig coQav r\dr\ 7tQor\xov6ag Aaxedatfiovicov dvdQeg 
(itd&vtat TtaQa &e\itda <&QOVQaQ%idag xal FLaQ&ivtog. 
xal ai te TtaQ&ivot TtaQavtixa, ov yaQ 6cpt6tv dvextd 
icpaiveto eivat ta trjg vpQecog, a%dyyov6tv avtdg ' xal 
6 Zlxeda6og , cog ig Aaxedaipova iX%6vtt ovde\iia iye- 
veto avtcp dixr\, ovtcog ig td AevxtQa inavr\xcov avtbv 

6 dteQydfetat. Tote de 6 ^Ena^tetvcovdag Exe8a6co xat tatg 
7tat6tv ivr\yt£e te xal ev%eto , cog ov \iaXXov viteQ 6cotr\- 
Qiag @r\(5aicov r\ xal tt\icoQiag ixeivcov tbv dycova i6o- 
{ievov. Tcov de fiotcotaQ%ovvtcov ov xatd tavtd iyivovto 
at yvcopat, 6te6tr\xvtat de TtoXv dit dXXr]Xcov' Eitapet- 
vcovda ytev yaQ r\Qe6xe xal MdXytdt xal^evoxQatet xatd 
td%og TtQog tovg Aaxedat\ioviovg %otei6$at \id%r\v^ /Ja- 
{toxXeidag de xa\ Aa\iocptXog xal Zlt\idyyeXog 6v\ipdX- 
Xetv \iev ovx etcov, ixeXevov de v7texde\ievovg ig tr)v 
*Atttxr\v yvvatxag xal Ttatdag cog 7toXtoQxr\6o\iivovg 

7 avtovg 7taQa6xevd£e6&at. Tcov \iev dr) e% ig to6ovtov 
r]v xe%coQt6ytiva ta f5ovXev\iata' 7tQ06yevo\iivr\g de ipr\-l\ 
cpov totg 7teQt tbv ^ETta^ietvcovdav tov e(5d6[iov tcov Bot- 
cotaQ%cov, og icpQOVQet \iev tr)v xata tbv Kt&atQCova 
e6J5oXr\v , ovo\ia de r)v ot Bax%vXidr\g , tovtov tov av- 
doog, cbg iTtavrjXd-ev ig tb 6tQat07tedov , 7tQo6^e\ievov 
totg 7teQt tbv^E7ta\x,etvc6v8av , tote xai 7ta6tv idedoxto LIBER IX. 209 

dycovL diaxQivsG&ai. Tcp de 'E7ta[i€ivc6vda xa\ ig dllovg 8 
Bolcotcov v%o%Tai]v, ig de zovg 0e6%Letg xa\ %eQL66o- 
T£QOV deiGag ovv [ir) 6cpag TtaQa xo eQyov %Qodco6cv, 
a7to%coQ7]6iv %aQet%ev d%6 6TQaTO%idov Tolg id~ilov6Lv 
olxade ' xa\ ot Qe6%Letg te a%alla66ovTaL %avdy][ie\ xa\ 
e'C tl6lv alloLgBoLCOTCOv v%r)v Ov6vota eg zovg Qr]fiaCovg. 
4. *£lg de ig %elQag 6vvr']e6av , ivTavfta ol 6v[i[ia%0L tcov 9 
Aaxedac[iovCcov , aTe avTotg xa\ tov %qo tov %q6vov ovx 
a,Qe6KO[ievoL , t6 e%d-og [idXL6Ta i%edeCxvvvTO , ovTexaTa 
%coQav [levetv i&iXovTeg, ivdidovTeg de ott?] 6cpC6LV oC 
7to!c'[iLOL 7tQ06cp€Q0LVT0. AvTOvg de AaxeduL[iovCovg xa\ 
®Y]fiaCovg e% l'6ov xu%"C6Ti] Tovg [iev i[i%eLQCu Te r) TtQO- 
V7tciQ%ov6a, xa\ d[iu aidov[iivovg [ir) xutuXv6ul r% 
2J7taQT7]g to d%Cco[iu, 0r]^utoL de v%\q Trjg %uTQC8og xu\ 
TtQo yvvaixcov xa\ naCdcov xov xCvdvvov icpe6Tr]X0Ta 
ecoQcov. r £lg de uXXdc Te AuxeduL[iovCcov tcov iv TiXec io 
xu\ 6 pa6L?.evg its&wqTtst, KXe6[ifiQOTog, ivTuv&u rovg 
2J7taQTLaTag xu\ TuXuL%coQOV[iivovg i%eXd[i[5avev avayxr\ 
[ir) ivdtdovaL ' %uqu yaQ tolg AuxeduL[iovCoLg ul6%l6tov 
ididoxTO elvaL fia6LXicog vexQov i%\ ccvdQa6L %oXe[iCoLg 
yev6[ievov TteQtocp&rjvaL. 

®r]fiaCoLg [iev yj vCxr] xaTeCQya6T0 i%Ltpuve6TUTr] %u- 11 
6cov, o%o6ag xutu EXXrjvcov dveCXovTO "EXXiqveg ' Aaxe- 
datuovLOL de ig Tr)v v6teQaCuv tovg te&vecoTag dcevo- 
ovvto cog xtatyovTeg, xa\ d%o6TiXXov6L xrjQvxu ig tovg 
®y]fiuCovg. 'E%u[ieLvcovdug de i%L6T<x[ievog cog i%LXQV%- 
re6d-aL tccg 6v[Lcp0Qag deC %0Te ol AaxeduL[iovLOL %ecpv- 
xa6LV, ecpu6xev uvuCq€6lv tcov vexQCov %QOTiQOLg uvtcov 
dcdovuL zolg 6v[i[id%0Lg , i%\ de ixeCvoig dveXo[iivoLg 
ovtco xa\ rovg AaxedaL[iovCovg rfeCov %d%T€Lv Tovg av- 
tcov. cog de zcov ^v^i^idy^cov oC [iev ovde uQ%r)v dvr]Q0vvT0 12 
738 cctb ov Te&vecoTog 6cpL6Lv ovdevog^ tcov 6e oXCyov icpaC- 

PAUSAN. II. 14 210 BOISITIKA 

vsto slvat xb discp&aQyLsvoV) ovtco Aaxs8aL\i6vLoC ts 
s^aittov tovg avtcov , xal rjdrj UnaQttdtag i%sXr\Xsyxto 
slvai tovg xst\iivovg. 'Ajcsd-avov 8s ®Y]fiaCcov xal o6ol 
Ttaos\]LSivav BoLCOtcov snta xal ts66aQaxovta avdQsg, 
Aaxs8at\iovtcov 8s avtcov TtXsCovg rj %CXlol. 

XIV. To \isv dr) TtaQavtCxa 6 'EitayLSivcovSag [ista 
tr)v \id%r]V TIsXo7tovvr]6Ccov totg Xovxotg aniivai tlqosl- 
%cov sitl ta olxsta , Aaxs8at\tovCovg iv totg AsvxtQOig 
sl%sv a7tsiXr\\JLybivovg' cog 8s rjxovs rovg sx trjg noXscog 
UjtaQtidtag fior]&r]6ovtag tolg GcpstiQoig ig AsvxtQa 
iivai 7tavdr]\isC^ 8C8co6tv ovtco tolg dv8Qa6tv aTtsXftstv 
V7to67tovdovg , scpr]ts dpsLVOV s6s6&aL tbv 7toXs\i6v 6cpi- 
2 6tv sx Botcotcov ig tr)v Aaxs8aC\iova a7tco6a6^ai. ®s- 
67ttsv6i 8s vcpOQCO\iivotg trjv ts s% aQ%rjg ix rcov Sr]fiaCcov 
dv6\iivstav xal tr)v iv tcp TtaQovti avtcov tv%r]v, tr)v 
\lsv Ttoliv s8o%sv ixXtTtstv, avacpsxSysiv 8s ig KsQr]66ov. 
s6tt 8s i%vQOV %coqCov 6 KsQr]66og [ig tr)v] ®s67tiicov, 
sg 6 xal TtdXat Ttots avs6xsva6avto xaxd tr)v sni6tQa- 
tsCav tr)v &s66aXcov. 01 8s ®s66aXol tots^ cog sXstv 
tbv KsQr]66ov 6tpt6t TtSLQCopivoLg icpaCvsto iX%C8og xqsZ6- 
%6ov, dcpCxovto ig /IsXcpovg TtaQa tbv ftsov, xal avtotg 
yCvstaL \idvtsv\ia totov8s ' 

AsvxtQa ti (iol 6XL0svta \iiXsL xal *AXr]6Lov ov8ag, 
xaC \iol tco Hxs8a6ov \iiXstov 8v6itsv&is xovQa. 
sv&a \id%r] 7toXv8axQvg i7tiQ%stat ' ov8i ttg avtr\v 
cpQa66stat av&QCOTtcov , TtQlv xovqiov dyXabv t]$Y\v 
<dcoQtisg 6Xi6co6\ otav at'6L\iov r)\iaQ sTtsAfrrj. 
tovtdxt 8' S6tt KsQr]66og dXco6L\iog, aXXots 8' ov%C. 73 
* 2. Tots 8% 6 'ETtaytSLVCOvSag cbg tovg &s67ttstg xatacpsv- 
yovtag ig tbv KsQr]66ov i%stXs, 7tQog td iv TIsXotiov- 
vr\6cp TtaQavtCxa s67tsv8sv dts xal tcov *AQxd8cov TtQO- 
ftvyLcog \ista7ts\i7to\iivcov. iXftav 8s 'AQysCovg (isv 7tQ06- LIBER IX. 211 

eXdfiero exov6t'ovg 6v\i[id%ovg, Mavrtviag Se xard xcopag 
VTtb 'Ayr\6t7tbXtOog dtcpxto\iivovg ig rr)v ag%aCav 6vvr]- 
yayev av&tg TtoXtv ' ra de 7toXC6\iara ra 'AQxddcov bitotia 
el%ev a6&evcog, xaraXv6at 7teC6ag rovg 'AQxddag y Tta- 
TQiOa iv xotvcp 6cpC6tv cpxt6ev, r\ MeydXr\ xal ig r)\idg 
ert xaXeirat TtbXtg. O \iev dr) %Qovog f>otcoTaQ%ovvrt'E7ta- 5 
tietvcovda dtr\vv6ro^ re&vdvat de iriraxro imXa^bvra 
dvdQa rr)g aQ%r)g. 6 ovv 'E7ta\ietvcovdag VTteQtdcov cog ovx 
ovra iv xatQcp rbv vb\iov ifiotcoraQ%et' xal d(ptxb\ievos 
rcp 6rQarcp JtQog rr)v 2J7taQrr\v^ cog ovx avre%r)yev 'Ayrj- 
cCXaog \ia%ov\ievog, ovrco TtQog rbv oCxt6\ibv TQinerat 
Me66r\vr\g, xal otxt6rr)g Me66r\vCotg rotg vvv i6rlv 'Ena- 
ytetvcovdag' xaC \iot ra ig rbv otxt6\ibv idr\Xco6e ra ig 
avrovg e%ovra Me66r\vCovg. 3. Ev rovrcp 6e ol rcov ®r\- 6 
fiaCcov 6v(i\ia%ot xarirQeyov 8ta6xeda6%~ivreg %coQav rr\v 
Aaxcovtxr)v xal r^QTtatpv ra i% avrrjg. rovro Eitapet- 
vcovda 7taQi6rr\6ev b%C6co ®r\($aCovg ig BotcorCav d%a- 
yayelv. xal cog %qoI'cov rcp 6TQarco xard Ai%atov iyCvero 
xal dte^tivat rr)g bdov rd 6revd xal dv6para e\ieXXev^ 
'lcpiXQdrr\g 6 Tt\LO&iov %eXra6rdg xal aXXr\v 'A&rjvaCav 
e%cov dvvaptv i%i%etQei roig ®r\[>aCotg. 'E%a\ietvcovdag 7 
de rovg i%t&e\iivovg TQe%erat xal %Qog avrb acpixbytevog 
'Ad-rjvaCcov rb a6rv , cog i%e\iivat \ia%ov\iivovg toi^ 
'A&rjvaCovg ixcoXvev TcptXQarr\g , 6 8e avd-tg ig rdg ®r\($ag 
d%r\Xavve. 4. Kal dCxr\v \iev ecpvyev VTteQ %avdrov, Otbn 
ipotcoraQ%r\6ev i%r\xovrog r\dr\ rov %qovov ' Xiyovrat de 
ol dtxdt,etv Xa%bvreg ovde aQ%r)v %eol avrov &i6ftat rr)v 
tyrjcpov. 
10 XV. Merd de ravra iv ®e66aXCa 8vva6revcov 'AXi- 
^avdQog IleXoTtCdav iX%bvra , acpCxero de cog TtaQa avOQa 
ibtci re evvovv avr<p xal 0r\^aCcov cpCXov rcp xotvco , na- 
Qayevb\ievov dr) rbv IIelo7tCdav 6 AKi^avdQog dr\6a$ 

14* 212 BOISITIKA 

sl%sv VTcb cc7tt6xCccg xs xaX v$QSCog. @r}(3atot, ds i7ts%tsvcct 
TtaQccvxCxcc S7tl xov 'Als^avdoov coQur\vxo. 'Hysuovccg 
usv xrjg i$6dov KXsouivr\v xccl "Tnaxov i7totr\6ccvxo fioi- 
coxccQ%ovvxccg iv xcp xoxs' ^ETtccustvcovOtt ds 6vvs(lcctvsv 

2 iv xotg 6XQccxsvouivotg xsxcc%%-cct. ysyovvCccg ds ixxbg 
TLvXcov ol xrjg dvvccuscog , STtixiftsxai 6cpt6tv iv 6v6%co- 
QCttig Xo%r\6ccg 6 'AXs^ccvdQog. cog ds icpaCvsxo cctioqcc 
sivtti xcc xrjg 6coxr\QCag, ovxco dr) 6 xs XotTtbg 6xQaxbg 
7\ysu6vcc Ttotovvxcct xbv 'ETtttustvcovdccv xccl ot (3otcoxccQ- 
%at 7tccQtt%coQov6iv sxovoCcog xrjg ccQ%r)g. 'AXi^avdQog ds 

OVXS SXi i&CCQQSt XOV TtoXsUOV , 6XQCCXYjyOVVXtt oqcov xotg 

ivttvxCotg'E7tttustvc6vdttv, xochixcbv TlsXoTtCdttv cccpCr\6tv. 

3 2. Ev o6cp ds ccTtrjv 6 'ETtccustvcovdag , 'OQ%ousvCovg @r\- 
jjcciot 7totov6tv ccvcc6xttxovg ix xrjg %coQccg' 6vucpoQccv ds 
xr)v ttvcc6xcc6tv xolg 'OQ%ousvCotg ivoutt,sv 6 ^ETtccustvcov- 
dccg, tcccI ov Ttox' ccv i^SQycc6d-y\vcct xoXur\ucc xotovxov 

4 avxov ys TtdQovxog scpcc6xsv VTtb @r\fiaCcov. Slg ds /3ot- 

COXttQ%StV CCV&tg TJQrjXO Xttl 6XQCCXCO BotCOXCOV ttCpCxSXO 

ccv&tg ig TLsXo7tovvr\6ov , ixQccxr\6s ulv tcsqI As%cctov 
AccxsdcctuovCovg ucc%r\, 6vv ds 6cpt6tv A%cctcov TLsXXr\- 
vsccg xccl 'A&r\vaCcov ovg XccfiQCccg r]ysv i% 'A$r\vcov. @r\- 
jiaCotg ds r]v xcc&s6xr\xbg xovg usv ccXXovg 07to6ovg cci%ucc- 
Xcoxovg sXotsv cccptsvcct %Qr\uccxcov , xovg ds ix Botcoxcov 
cpsvyovxccg £r\utovv d-ccvccxcp. TLoXt6ucc ovv sXcbv Utxv- 
covCcov&otfrCccv, svd-cc r\6ccv xb itoXv otBotcoxtot cpvyccdsg, 
6xtyur\v cccpCr\6t xovg iyxccxaXricp&svxccg, ccXXr\v 6cpC6ivJ4: 

5 rjv sxv%s 7tttXQC8cc iTtovouallcov sxcc6xcp. 3.£lg ds cccpCxsxo 
TtQog MccvxCvstccv xfj 6XQccxta, vtxcov xcct xoxs vtco ccv- 
dQog ccTtid-ccvsv 'A&yivccCov, xafA&qv-fltiiv iv tTtTtcov ua%r\ 
rbv y E7tttustvc6vdccv 6 ccvr\Q ovxog yiyQCCTtxcct cpovsvcov 
TQvXog o Esvocpcovxog , Bsvocpcovxog ds xov Kvqco bdov LIBER IX. 213 

ii£Tu6%6vTog inl fiuGilict ' Aqtu%£q>%y\v xul onCoco rotg 
"EXXr\6LV 87il &uXu66uv r\yr\6uuivov. 

Tcp ds avOqiavTi rov 'EjtuuELVcovdov xul iXeyetu 6 

£7t£6TLV aXXu T£ SQ UVTOV XiyOVTU, Xul OTL M£66Y\VY\g yi- 
VOLTO 0LXL6TY\g Xul T0Lg r EXlrj6LV V7tUQ%£L£V iXEV^EQCu 6l 
UVTOV. Xul OVTCOg £%£L TCC iXEyEtW 

'HuETiQULg fiovXutg 2J7tUQTr\ [l£V ixELQUTO 66%UV) 
M£66r\vY\ d' LEQy) TixVU XQOVCO 8i%£TUL. 

@Y\(3r\g d otiXol6lv MsydXrj TtoXtg i6T£cpuvcoTUL, 
uvTOVouog d' 'EXXug 7tu6 9 iv eXev&eqly]. 
tovtco ulv T06UVTU r\v ig do%uv. 

XVI. Ov TtoQQco di i6TL vu6g"Au{icovog ' xul to uyuX- 
\iu uvi$r\x£ ilev nCvduQog, KuXuuLdog di e6tlv EQyov. 
*A7ti7tE\ii\)£ 6e 6 IICvSaQog Tcal AL$vr\g ig 'AuucovCovg tco 
"Au\lcovl v\lvov' ovTog xal ig ius r]v 6 v\ivog iv TQLycovcp 
6rr\Xr\ TtuQU tov (tcouov ov IlToXEuutog 6 Aayov tco "A\l- 
\lcovl uvid-r\x£. 0r\PuCoLg 8e \letu rov"A\i\icovog to ieqov 
olcovo6xo7t£tov te Telqe6Cov xuXovuevov xul 7tXr\6Cov 
Tv%r\g e6t\v leqov' cpiQEL \lev dr\ UXovtov Ttutdw cog ds 2 
&r\ftuioL Xiyov6L, %£tQug \lev tov uyuXuuTog xul 7tQ06co- 

TtOV &EVOCpCOV £LQyu6UT0 'A&Y\VUtog , KuXXL6T0VLX0g de 

rcc XoLTtcc i7tL%coQLog. ZJocpov \lev 8r\ xul TOVTOLg to fiov- 

Xevuu^ i6&EtvuL TLXovtov ig rug %£tQug ute \ly\tqI r\ 

TQocpcp ty\ Tv%r\, 6ocpov 8e ov% r\66ov Kr\cpL6od6TOv' xul 

742yaQ ovTog rrjg EtQr\vr\g t6 uyuXuu 'A&r\vuCoLg TLXovtov 

£%OV6UV 7t£7toCr\X£V. 

2. 7 AcpQo8Crr\g 8e @r\(5uCoLg \6uvu i6TLV ovtco 8r) 3 

UQ%ULU C06TE XUL CCVU&Y\\LUTU 'AQUOvCug ELVuC CpU6LV 

[uvtu] , iQyu6&rjvuL 8e uvtcc utxo tcov Icxqo6toXCcov u 
rutg Ku8\lov vuv6lv r\v %vXov 7t£7tOLY\uivu. xuXov6l 8e 
OvquvCuv, ty)v 8e uvtcov TIuvdr\uov , XuVA7t06TQ0CpCuV 214 BOISITIKA 

tr)v tQkrjV e&eto de tfj 'AopQodCtrj tdg i7toovv\iCag r) 
£ r AQ\iovCa , tr)v \iev OvqccvCccv inl eQoott xa&aQco xal 
d7tr\XXay\iivoo itoftov 6co\idtcov^ IIdv8r\\iov de inl taig 
(iC%€6(, , tQCta de 'A7to6tQOcpCav^ Xva i7tL&v\iCag te dvo\iov 
xal eQycov avoaCcov a7to6tQicpr\ tb yivog toov avd-Qcojtcov' 
TtoXXd yccQ ta \iev iv (iaQflaQOLg r\7tC6tato r) r AQ\iovCa, 
tcc de xal TtaQ "EXXr\6LV r\or\ tetoX\ir\\iiva , bzoia xal 
vtiteQOv inl tfj 'Adcovidog \ir\tQl xal ig <DaCdQav te tr)v 

5 MCvoo xal ig tbv 0Qaxa TrjQia adetai. 3. Tb ds tr)g 
4r\\ir\tQog lsqov tr)g ®s6\iocpoQOV Kdd\iov xal toov aito- 
ybvcov oixCav Ttots elvai Xiyov6t' 4r\\Lr\tQog de dyaX\ia 
o6ov ig 6tiQva i6tlv iv tco cpavsQOo. xal a6nCdeg ivravfta 
dvdxsLVtai yaXxai' AaxsdaL\iovCoov de 0710601 toov iv 
telet TteQl AevxtQa iteXevtr\6av^ cpa6\v elvai. 

6 4. IlQog de tatg xaXov\iivaLg TtvXaig TlQ0iti6i &ia- 
tQOv coxod6\ir\tuL, xa\ iyyvtdtoo tov ftedtQOV Zliovv6ov 
vaog i6tiv i%CxXr\6Lv Av6Cov ' ®r\fyaCcov yccQ aiy\iaXo6- 
tovg dvdQag i%o\iivovg vitb Qqccxcov , oog ayo\ievoi xata 
tr\v r AXiaQtCav iyCvovto, eXv6ev 6 a>£os, xa\ ditoxteZvaC 
6cpt6t tovg @Qaxag TtaQsdooxsv V7tvoo\iivovg. 'Evtav&a 
oi ®r\()aloL tb stsQOv toov dyaX\idtoov cpa6\v eivat 2Je\ii- 
Xr\g' ivLavtov ds d.7ta% sxdotov tb lsqov dvoiyvvvaL 

7 cpa6lv iv r\\isQaLg taxtaZg. xal oixiag trjgAvxov ta iQsC- 
Ttia xal Us\iiXr\g \1vrj\1d i6tLV ' 'AXx\ir\vr\g ds ov \tvr)\ia, 74 
ysvi6$uL 6s avtr)v cog uTtiftuvs XC&ov cpud\v i% uv%qo6- 
Ttov, xal MsyaQSv6L tu ig avtr)v ov% o\ioXoyov6L' Slu- 
cpoQa ds xal td Xoltxu oog tb TtoXv aXXr\Xotg Xsyov6LV 
r 'EXXr\vsg. GrjpaCoig ds ivtav&a xal ta \ivr\\iata TtenoC- 
r\tat toov *A\icpCovog TtaCdcov, %ooQlg \iev toov uQ6ivoov^ 
IdCa de talg TtuQftivotg. 

XVII. T[Xr\6Cov de 'AQtepLdog vaog i6tiv EvxXeCag' 
Exorta de tb dyaX\ia eQyov. tacpr)vaL 6e ivtbg tov ieQOV LIBER IX. 215 

frvyaxeQag ^AvxtitoCvov Xiyovoiv , 'AvdQoxXeLav xe xal 
'AXxCda. \1eXX0v6r\g yaQ itQog 'OQ^opevCovg yCve6&ai 
pd%r\g ®r\fiaCoLg xal 'HQaxXet, Xoyiov 6cpL6vv rjX&ev e6e- 
6&aL xov TCoXe^iov XQaxog aitoftavelv avxo%eiQia fteXrj- 
aavxog og av xoov a6xcov iitLcpave6xaxog xaxd yevovg 
d^Cco^a r). 'AvxLTtoCvcp {iev ovv, xovxoo yaQ xd ig xovg 
TtQoyovovg pdlusxa vitr\Q%ev evdo%a, ov% r)dv r)v aito- 
ftvr\6xeLv TtQo xov dr\yLov, xalg de'Avxt7toCvov ftvyaxQa- 
6lv r\Qe6xe ' OieQyatidyLevat, de avxdg XLfiag dvxl xovxoov 
2%ov6l. Tov vaov de xrjg EvxkeCag 'AQxeyadog Xeoov 2 
e6xlv fyxQOiSfrs , XC&ov TteTtoirj^ievog ' dva&etvai de ike- 
yexo *HQaxkr\g 'OQ%o[ievCQvg xal xbv fia6ikea avxoov 
'EQytvov xbv Kkvpevov vLxr\6ag xfj \id%r\. 7tkr\6Cov de 
'ATtbkkoov xe e6xiv i7tCxkr\6Lv Bor\dQO\iLog xal AyoQatog 
EQ[irjg xakovpevog , nLvdaQOv xal xovxo dvd^r\\ia. 'Aite- 
%et de r) TtvQa xoov ApcpCovog TtaCdoov t\\il6v 6xadCov \id- 
kL6xa aitb xoov xdcpcov ' \ieve l de r) xecpQa xal eg xode exi 
ditb xrjg TtvQag. 2. Hkr\6Cov de 'ApcpLXQVCDVog dvo dydk- 3 
liaxa kC&Lva keyov6LV 'Ad-rjvag i7tCxkr\6LV Zoo6xr\QCag' 
kafletv yaQ xa onka avxbv evxav&a, r)vCxa Ev$oev6i 
xal Xakxcbdovxc epekkev dvxLxd£e6d-aL. xb de ivdvvau 
xa OTtla ixdkovv aQa ot TtakaLol t,oo6a6^aL ' xal dr) rf O\ir\- 
qov Aq^l xov Aya\ie\ivova %0Lr\6avxa ioLxevaL xr\v £<o- 
1/171/, xcov OTtkoov xr)v 6xevr\v cpa6tv elxd^etv. 
44 3. Zrj&co de \ivrj\ia xal 'ApcpCovL iv xolvoo yrjg %oo\id 4 
e6xiv ov peya. vcpaLQet6&aL de i&ekov6LV d% avxov 
*VS yi}$ 01 TL&oQeav ev xfj 0coxC6l e%ovxeg, e&ekov6L de\ 
eitetdav xov ev ovQavco xavQov 6 rjktog dLe^Crj ' xrjvLxavxa 
yaQ r\v a% avxov Xafiovxeg yrjv xoo 'AvxLOTtrjg \ivr\\iaxL 
**, TL&0Qeev6Lv ol'6eL xaQitbv r) %ooQa^ &r\^aCotg de ov% 
o^ioCcog. xal inl xovxcp cpQovQav ol @r\fiatoL xoxe e%ov6c 216 BOISITIKA 

5 xov Lcvr\Liaxog. Tavxa ds ai TtoXstg avxai 7ts7tL6xsvxa6LV 
Jx %Qr\6Licov xcov Banidog' s6xl yao xal xdds sv xolg 

lQY\6\L0ig' 

dXX bnoxav Tc&oosvg ^AcicpCovC xs Zrj&cp xs 
%vxXa xal sv%coXag LiSLXCyLiax' ivl %&ovl %svr\ 
ftsXyoLiivov xavQOio xXvxov Liivsi tjsXlolo, 
xal xoxs dr) 7tscpvXa%o tloXsl xaxbv ovx dXaTtadvov 
sq%6lisvov ' xaQTtol yaQ a7tocp$Lvv$ov6Lv iv avxf\ 
yaCr\g 8a66aLiivcov, (Dcoxov 6*' srtl 6r\Lia cpsQOVXCOv. 

6 Ocoxov ds LtvrJLia 6 Baxtg slQrjxsv srtl alxCa xocads. r\ 
yvvr) xov Avxov /1l6vv6ov ftscov LidXL6xa r)ysv sv XLLifj' 
7tad-ov6r\g ds avxrjg xd XsyoLisva 4LOW6og vsiis6a xfj 
AvxLOTtr] ' STtCcpd-ovoL ds dsC itcog TtaQa ftscov at VTtSQJio- 
Xal xcov xllicoqlcov sl6C Xiyov6LV 'AvxLOTtrjv Liavrjvat xal 
sx6xa6av xcov cpQSvcov dvd %a6av 7tXava6d-aL xr\v f EX- 
Xdda, c&coxov ds xbv 'OQvvxCcovog xov 2Jc6vcpov tcsql- 
xC%"y\6lv r\XLg r)v xal s%slv yvvalxa la6aiisvov ' xa\ drj o 

7 xdcpog iv xolvco xfj 'AvxL07tr\ xal&coxco TtSTtoCrjxat. b.Tovg7 
ds TtaQa xb ^AiicpCovog LivrJLta XC&ovg, ol xdxcodsv vtco- 
pipXr\vxaL, Lir\xs aXXcog SLQya6LiivoL 7tQog xb dxQtpi6xa- 
tw, sxsCvag slvaC cpa6L xdg TtitQag a'C xjj codf\ xov All- 
cpCovog r)xoXov&r\6av. xotavxa ds sxsQa XiysxaL xal tisqI 
'OQCpicog, cog XLd-aQcodovvxc stiolxo avxco xd %r\QCa. 

XVIII. 'Ex ®r\(>cov ds bdbg sg XaXxCda xaxd TtvXag 
xavxag s6xl xag TlQOLxCdag. xdcpog ds STtl xf\ XscocpOQcp 
dsCxvvxaL MsXavCTtTtov , ®r\$aCcov sv xolg iidkL6xa aya- 
%ov xd TtoXsLiLxd' xal r)vCxa S7ts6XQaxsv6av ofAQysloL, 
Tvdsa 6 MsXdvLTtTtog ovrog xal ddsXcpcovxcov *AdQa6xov 
Mr\xL6xia aTtixxsLVS , xaC ol xal avxcp xr\vxsXsvxr\v VTto 
I^ALicpLaQaco ysvs6&aL Xiyov6L. 2. Tovxov ds syyvxaxa 
XQslg sl6lv aQyol XCd-OL ' ®r\(laCcov ds ol xd aQ%ata iivr\- 
ciovsvovxsg Tvdia cpa6lv svxav&a slvai xbv xsClisvov, LIBER IX. 217 

Tttcpr\vccL dh ccvtov v%b MccCovog ' xccl ig [ittQTVQCav xov 
loyov 7tttQs6%ov tojv iv 'iliddu £7tog, 

Tvdiog ov ®r\fir\6L %vrr) xcctcc ycctcc xcclv7tTU. 
3. < ( Ei;r\g di io*Ti tojv OtdoTtodog TtccCdav iLvr\iittTtt, tcc-$ 
d' iit ttVTOlg doooiLSVtt ov &£tt6tt{i£vog 71l6tcc OLLoog vit£C- 
2.r\cpa dvca. cpcc6l yccQ Ticcl ttkloig OL@r\(3cctoL tgjv xccXov- 
iiivcov r\QoSav xccl Tolg 7tai6lv ivayC&Lv Tolg OCdC7todog' 
TOVTOig dh ivttyi%6vTGiv ccvtojv tt)v cploycc, oj6ccvTOjg de 
xal tov ttit ccvTrjg xttitvbv di%f\ 6iC6Ta6d-ccL. i[ie de i7tr\- 
ydyovTO cbv Xiyov6iv ig7tC6Tiv CSovtcc ccllo tol6v$£. 'Evl 
Mv6Ca Trj V7t£Q Kcctxov 7t6li6^d i6Ti UlovCccl, tov de 

oIxl6Tt)v OL ivTCCVd-tt IJCOVLV TOJV TLVCC ttTtOyOVOJV TOJV 

'HQccxXiovg cpadlv dvccL ' ll£X16vtojv dl ivayC^uv ccvtoj 

XttTtVOg CCVTOflttTOg ttV£L6LV ix TOV TttCpOV. TttVTCC Ll£V ovv 

6v\iL$ttCvovTtt tidov, ®r\(ycctoL d£ xccl Telq£6Cov {ivrjpa 

CC7tOCpttCvOV6L , 7t£VT£ LLttkL6TCC Xttl dixCC ttTtOJTiQOJ 6TCC- 

dCotg r\ OldCTtodog Tolg 7tccL6Cv i6TLv o Taxpog' OLLokoyovv- 
T£g $£ xal ovtol 6v[i(}rjvttL T£LQ£6Ca Tr)v T£l£VTr)v iv xfi 

AlLCCQTCa^ TO 7tttQCC 6CpC6LV i%^iX0V6LV HVCCL X£VOV LLVr\LLCC. 

746 4. "E6tl df xccl r 'ExTOQog @r\^ccCoLg Tdcpog tov IlQid- 5 
[iov 7tQog OldLTtodCa xcclov^iivrj xQr\vr\ ' xollC6ccl de av- 
tov tcc o6tcc 4% IXCov cpccdlv inl totad£ llccvt£vllcctl ' 

GrjfiatoL KddiLOLO tioXlv xccTccvttL£TttovT£g , 

ttl' X ifriXr\T£ TtttTQaV olx£tV 6VV ttLLVLLOVL TtXoVTOJ^ 

ExTOQog o6T£tt IlQLccLiCdov xoiLC6ttVT£g ig olxovg 
i% A6Cr\g ^dtbg ivv£6Cr\g r\Qoocc 6efi£6&ccL. 

Tf\ o\ OldLTtodCa XQr\vr\ rb ovollcc iyiveTO, otl ig ccvTr)v6 
to aliia ivCxpccTo OldCitovg tov TtccTQcaov cpovov. TtQog de 
xf\ 7tr\yf\ Tdcpog i6Ttv *A6cpooCxov ' xal 6 *A6cp6dLxog ov- 
Tog K7tixT£LV£v iv Tf\ [Ltt%r\ Tf\ TtQog 'AQyuovg UaQ^£vo- 
7tccZov xbv Tcchccov, xccd-cc ol ®r\fitttoL liyov6Lv, iTtd t« 218 BOISITIKA 

ye iv ®r\(jatdi eitr\ ra ig rr\v UaQ^evo7taCov TeXevrr\v 
IIeQLxXv[ievov xbv aveXovra cpr\6lv elvai. 

XIX. 'Eitl xavTT] rrj XecocpoQco %coqCov i6rl Tev{ir\- 
6og ' EvQcoTtrjv de vtco 4ibg XQVcp&r\vaC cpa6iv ivrav&a. 
ereQog de ig aXcoTtexa i%CxXr\6LV Tev\ir\6Cav Xoyog i6rCv, 
cog ix nrjvCiiaTog Aiovv6ov to %"t\qCov iit oXeftQcp TQa- 
cpeCr\ ®r\fiaCcov, xal cog vnb tov xvvbg ov IlQoxQidi, rr\ 
'EQex&ecog edcoxev"AQTe[iLg alC6xe6xrai \1iXX0v6a avrr] 
re XC&og iyevero r) aXco7tr\\ xal o xvcov ovrog. Kal 'A&r\- 
vag iv Tev\ir\6co TeX%LvCag i6rlv Uqov^ dyaXpa ovx 
e%ov ' ig de rr\v i7tCxXr\6LV avxrjg e6xtv eixa£,eiv cog xcov 
iv KvnQcp Ttoxe oixr\6avxcov TeX%Cvcov acpLxo\iivr\ potQa 
ig BotcoTOvg CeQOv ldQv6axo *A&r\vag TeX%LvCag. 

2 2. Tev\ir\6ov cJe iv aQL6xeQa 6TadCovg TtQoeXd-ovxi 
STtxd TXL6avx6g i6TLV iQeCitia , TtQo de avxcov iv de&a 
xrjg odot> %co\ia ov peya, vXr\ Te dy^Ca 6v6xlov xal r\\ie-747 
QOLg devdQOig. ixdcpr\6av de avxod-L ol \iexa AiyiaXicog 
7tOLr\6a[ievoL xov AdQa6xov xr\v ig ®r\fiag 6xQaxeCav, aX- 
Xol Te 'AQyeCcov xcov iv xiXeL xal IlQ6\ia%og 6 IlaQ&evo- 
TtaCov' xcp de AiytaXet yeve6&aL xb {ivrj{ia iv Jlayalg 
TtQQTeQOV ext iv xf\ 6vyyQacpr\ xfj Meya^CdL idr\Xco6a. 

3 Kaxa de xr\v ig TXL6avxa ev&elav ix @r\($cov XC&oig %co- 
qCov 7teQLe%6{ievov Xoya6LV f 'Ocpecog xaXov6LV ol ®r\(SalGL 
xecpaXr\v, xbv ocpLV rovrov, o6xig dr\ r\v, dva6%elv iv- 
xav&a ix xov cpcoXeov Xeyovxeg xr)v xecpaXr\v, TeLQe6Cav 
de iitLTv%6vTa a7tox6if>aL \ia%aCQa. to \iev dr) %coqCov 
tovto inl Xoyco xaXetraL TOLcpde. 3. ^TiteQ de TXL6avr6g 
i6TLv QQog "TitaTog xaXovpevov, iiti cVe avxco Zltbg *Titd- 
tov vabg xal dyaX[ia. tov de 7tOTafibv rbv %eC{iaQQOV 
QeQiicodovra 6vo[id£ov6LV, *Ava6TQeipavTL de inC ts 
Tev{ir\6bv xal .odbv rr\v ig XukxCda XaXxcodovTog [ivr\[id 
i6TLv, 6g dftiftavev vnb 'ApcpLXQVcovog jid%r\g TtQog ®r\- v LIBER IX. 219 

{HccCovg Evfioevtii yevo\ievr]g. 4. 'EJzijg de noXecov eqeC- 4 
Tua eOxiv "AQ\ittxog xal MvxccXr)66ov' xccl xrj \iev xo 
6vo\icc iyevexo dcpavL6ftivxog , cog ol TccvayQccLoC cpaGtv, 
ivxav&a 'A\icpLaQdco xov ccQ\iccxog^ xccl ov% otcov Xeyov- 
Giv ot QrjpaloL' MvxaXr)66ov de 6\ioXoyov6LV 6vo\ia- 
6&r)vccL 6loxl r) fiovg evxavfta i\ivxr]6ccxo r) Kdd\iov xccl 
xov 6vv avxcp 6XQaxbv ayov6a ig ®r\[>ag. ovxlvcc de xqo- 
nov eyevexo r) MvxccXr)66og ava6xaxog, xa ig 'Ad-qvaCovg 
e%ovxa idr\Xco6e \lol xov Xoyov. IlQbg d-dXa66av de xr)g 5 
MvxaXr]66ov Ar\\ir]XQog MvxaXr)66Cag e6xlv CeQov' xXeCe- 
6&aL de ccvxb inl vvxxl exa6xr\ xal av&Lg avoCye6$aC 
cpa6LV vitb 'HQCcxXeovg, xbv de HQaxXea elvaL xcov 'idaCcov 
XttXov\ievcov AccxxvXcov. deCxvvxccL de ccvx6%l xal^ccv^a 
xoLovde ' TtQO xov dydX\iccxog xcov Ttodcov xL&ea6Lv o6a 
iv oncoQtt Ttecpvxev r) yr) cpeQeLV, cc Slcc itccvxbg ^svet re- 
ftr\k6xtt xov exovg. 

5. Tov de EvQCnov xr)v EvjioLccv xaxcc xovxo aitb 6 
xrjg Bolcoxcov dieCQyovxog, xrjg xe ^Jr\\ir]XQog iv de^Lcx xb 
CeQov xrjg MvxccXr)66Cccg xccl oXCyov dit ccvxov itQoeX- 
74S&OVXL e6xlv AvXCg ' ovo^cc^d^rjvccL de ditb xrjg 'Slyvyov 
ftvyaxQog cpcc6Lv avxrjv. Nccbg de 'AQxe\iLd6g e6XLV iv- 
xccv&cc xa\ aydX\LttXtt XC&ov Xevxov, xb \iev dadccg cpe- 
qov, xb de eoLxe xo%evov6r). cpcc6l de iitl xov ($co[iov \ieX- 
Xovxcov ix iiccvxeCccg xrjg KdX%ccvxog 'icpLyeveLccv xcov r EX- 
Xr\vcov ftveLV^ xr)v &ebv dvx' ccvxrjg' eXcccpov xb CeQelov 
7tOLr)6ttL. IlXccxdvov de r)g xal "0\ir]Qog iv 'iXiddL iitOLr\- 7 
6ccxo \ivr)\ir)v, xb ext xov ^vXov TteQtbv cpvXa66ov6tv iv 
xcp vcccp. XeyexccL de cog iv AvXCdc 7tvev{ia xolg EXXr]6tv 
ovx iyCvexo iitCcpoQOv , cpavevxog de e\ttCcpvr)g dve\iov 
6cpC6tv ovqCov ftveLV xfj y AQxi\iidL b xl excc6xog ei%e , &r\- 
Xed xe CeQela xal ccQ6evcc b\ioCcog' xccl drt ixeCvov Slcc- 
lieiiBvr]xev ev AvXCol Ttdvxcc xd teQeloc eivccL doxL\ia. <deC- 220 BOI&TIKA 

y.vvtai ds xal r\ 7tr\yr\ Ttao^ r\v r) Ttkdravog iTtscpvxst, xal 
BTtl Xocpov TtlrjGiOv rrjg 'Aya\Ls\ivovog 6xr\vr)g ovdog yak- 

Sxov. cpoCvLXsg ds TtQO xov lsqov 7tscpvxa6LV , ovx igd.Ttav 
idadLLiov 7taQS%6LiEV0L xaQTtov co67t£Q iv rf\IIakaL6TCvr\^ 
rov ds iv IcovCa rav cpoLvCxcov xaQTtov TtSTtavdrsQov. 
"AvftQCOTtOL ds iv rfi AvXCol olxov6lv ov tioXIol^ yr\g ds 
sl6lv ovroL xsQapstg. viiLovraL TavayQatov ravrryv rs 
rr)v %coQav xal o6r\ 7tsol Mvxakr\66ov e6tl xaVAQiia. 

XX. "E6n ds rrjg TavayQaCag inl $akd66y xalov- 
llevov Ar\%LOv' iv ds avr<p xal 'AQTSLiLdog xal Ar\rovg 
i6rlv aydkLiara. 2. TavayQatoL ds olxL6rr\v 6cpL6L JTLoC- 
LiavdQov ysvs6^aL Xsyov6L XaLQr\6Cksa Ttalda roi; 'la6Cov 
rov 'EXEV&rJQog' (rovrov d') 'ATtokkavog rs xal Alftov- 
6r\g slvac rrjg IJo6ELdavog. IJoC^iavdQov ds yvvalxd cpa- 
6lv ayays6xtaL TdvayQav ftvyarsQa Alokov' KoqCvvtj 
ds i6TLV ig avrr)v 7tS7tOLr\Lisva 'A6a)7tov Ttatda slvaL. 

2ravrr\g rov fiCov 7tQOskd-ov6r\g inl LLaxQorarov, rovg 
TtEQLoCxovg cpa6LV dcpslovrag rb ovoLia rrjv rs yvvatxa 
avrr)v xakstv TQatav xal avd %qovov rr)v tioXlv ' dia- 
ListvaC rs ro ovo[ia ig ro6ovrov cog xaY'OLLr\QOV iv xara- 
koycp 7tocrj6aL^ 

®s67t£Lav TQatdv rs xal evqv%oqov Mvxakr\66ov. 74! 
%qovo) ds v6teqov to ovoiLa ro aQ%atov dvs6c66avro. 

3 3. "E6tlv 'SlQCavog LtvrJLia iv TavdyQa, xal OQog Kr\- 
qvxlov, svfta c EQ(irjv rs%^r)vaL Xiyov6L, Ilokog rs ovo- 
Lta^oLLEvov %g)qCov' ivravd-a"Arkavra xa&r\LLEvov Ttokv- 
7tQay\LOvstv rd rs vtio yrjv cpa6l xal ra ovQavLa, 7tS7iOLr\~ 

6%-aL ds XaVOLirjQG) TtSQL TOVTOV) 

"Arkavrog &vydrr\Q oXoocpQovog , o6rs &aXa66rjg 
7ta6r\g fiivftsa oldsv , s%el ds rs xCovag avrog 
iiaxQag^ a" yatdv rs xal ovQavov acicplg e%ov6lv. 

4 4. 'Ev ds rov Alovv6ov ra vati %-sag llsv xal ro ayaXua LIBER IX. 221 

d%LOV, lC&ov xs ov IJaoLOv xccl SQyov KaXd\iLdog , $av\ia 
ds 7taQs%stat \isl£ov sti o Tqlxcov. *0 \isv dr) 6s\ivotsQog 
ig avtbv loyog tag yvvalxdg cpr\6i tdg TavayQaCcov tcqo 
tov zJlovv6ov tcov OQyCcov S7t\ ftdXa66av xataprjvac 
Ha&aQ6Ccov svsxa, vrj%o\isvatg ds S7tL%SLQr)6at tov TqC- 
tcova, %a\ tdg yvvalxag sv\a6$aL Alovv6ov 6(pL6LV acpL- 
xs6&aL fiorjd-ov V7taxov6aCts dr) tbv&sbv %a\ tov TqC- 
tcovog v.Qatr\6aL tfj \id%rj. ( ds stSQog loyog d^Lc6\iatL 5 
\isv aTCodst tov TtQotsQOV , TtL&avcotSQog ds S6tL. Cprj6L 
yaQ 6r) ovtog, 6ito6a slavvotto S7t\ &dXa66av j5o6zrj- 
\iata, cog slo%a ts 6 Tqwcov xa\ r\Q7ta%sv' stil%slqslv dl 
avtov y.a\ tcov TtkoCcov totg XsTttolg, sg 6 ol TavayQcdOL 
KQatrJQa olvov 7tQ0tL^sa6LV avtco. %a\ tbv avtCy.a sq%s- 
6d-aL \syov6LV VTtb tr)g o6\ir)g, TtLOVta 6s SQQicp&ac xatd 
tr)g rjovog V7tvco\isvov , TavayQalov 6s dvd^a Ttslsy.SL 
7taC6avta aitoy.otyai, tbv av%sva avtov' xa\ dta tovto 
ovx S7ts6tLV avtco xs(paXr\. oti ds \Lsd-v6&svta silsv, 
S7t\ tovtco V7tb /1lovv6ov vo\iC£ov6lv aTto&avsbv av.tov. 
750 XXI. Eidov ds xa\ aXXov TQCtcova sv tolg ( Pto\iaCcov 
%av\ia6L , \isysdst tov itaQa TavayQaCocg dnodsovta. 
TtaQsyovtaL ds Cdsav ol TQCtcovsg' s%ov6lv stcl t\\ y.s- 
cpalfi y.6\irjv ola td fiatQayjia td sv talg XC\nvacg %Qoav ts 
xa\ otL tcov tQL%cov ovk dv aTtozQCvaLg \iCav aTtb tcov aX- 
lcov to ds loLTtbv 6co\ia cpolCdt Asntrj TtscpQLxi 6cpL6L 
xata 1%%-vv qCw^v. fiQay%ta ds VTtb tolg co6lv s%ov6l xa\ 
Qlva avd-QcoTtov , 6to\ia ds svQvtSQOV y.a\ odovtag &rj- 
qCov' ra ds 6\t\iata^ s\io\ doy.slv, yXavxd^ xa\ %slQsg 
sl6lv avtolg xa\ ddxtvkoL xa\ 6vv%sg tolg S7tL&sua6Lv 
sucpSQslg ttov 7i6%lcoV VTtb ds tb 6tsQvov xa\ tr)v ya- 
6tsQa ovQa 6cpt6LV dvt\ Ttodcov o%a %sq tolg dsl(pl6Cv 
s6tLV. 2. Eidov ds xa\ tavQovg tovg ts AC^LOTtLXOvg^ 2 
ovg S7t\ tco 6v\i$s$r\y.6tL 6vo\id£ov6c QLvoxsQtog^ oti 6cpC- 222 BOISITIKA 

6LV ilt UXQU tfj QLVL s"v SXU.6TC0 XS*QUg Xttl uXXo VTtSQ 

avxo ov piyuy irit ds Tr\g xscpuXr\g ovds UQ%r\v xiQUTu 
iotL , xul tovg ix Uulovcov ' ovtov ds ol ix TIulovcov ig 
ts to uXXo 6co\iu 6u6stg xul upyl tb 6tSQV0V [iuki6td 
sl6i xul tr)v yivvv xa\ir\Xovg ts'lv$txug %Qco\iu slxa- 
$6\LSVug 7tuQ6uXs6iv. 3. "E6tt ds uXxrj xuXoviisvov ftr\- 751 
qlov, sldog llsv iXucpov xul xuiLr\Xov iLstu%v , yCvstuL ds 
iv tfj KsXtcov yf\. ftr\QCcov ds cov 1'6lisv ii6vr\v uvl%vsv- 
6ul xul TtQOldslv ovx s6tLV avd-Qco7tco' 6taXst6t ds ig 
ayQav uXXcov xul tr\vds ig %slqu tiots OuCllcov uysL' 

06(pQUtUL lliv yS UV&QCOTtOV [xul] TtoXv STL U7tS%0V6U, Sg 

cpu6L) xutudvstuL ds ig cpuguyyug xul 67tr\XuLU tu (5u- 
%vtutu. ol ftriQsvovtsg ovv, brtots inl $qu%vtutov, 
6tuoCcov tt\v Ttsdtudu %lXlcov r\ xul OQog TtSQLXufiovTsg 
tov xvxXov llsv ovx s6tlv OTtcog OluXv6ov6lv , i%L6VV- 
LovTsg ds usl tcc ivTog yLVOLtsvu tov xvxXov Ttctvru ul- 
qov6l tu ts aXXu xul Tug uXxug. sl ds llt\ tv%ol tuvttj 
(pcoXsvov6u, st^qu ys uXxr\v sXstv i6TLV ovSsllCu \xr\yuvr\. 

4 4. ®r\QCov ds iv tco Ktt\6Cov Xoyco tco ig 'ivdovg, lluqtl- 
%6qu vito tcov 'ivdcov, V7to ds r EXXr\vcov cpr\6\v avbQocpu- 
yov XsXi%d-uL, sivul tcsC^ollul tov tC^qlV odovTug Os 
uvto TQL6ToC%ovg xud ,J sxutsquv Tr)v yivvv xul XSVTQU 
irit axQug s%slv Tr)g ovQug, TovTOLg ds Tolg xivtQOLg iy- 

yV&SV ULLVVSO^UL Xul UTtOTtiLLTtSLV ig TOVg TtOQQCOTiQCO 

to^otov ccvdQog 6'COtco l'6ov, TuvTr\v ovx uXrj&rj Tr)v cpr r 
Lir\v ol 'ivdol di%u6d-UL doxovoC llol 7tuQ* uXXr]Xcov VTtb 

5 roi5 ccyuv ig to &y\qCov dsC\iuTog. 'H7tuTr\$r\6uv ds xul 
ig Tr)v %qouv wvtov , xal otiots xutcc tov r\XCov cpuvsCrj 
6cpC6LV 6 TCyQLg ty\v uvyr\v , iQv&gog t idoxsL xul o\io- 
%Qovg, r\ VTtb trjg coxvtr\tog^ r\ si \ir) -9-f'ot, 6lcc to iv Tulg 
i7tL6TQocputg 6vvs%sg, uXXcog ts xul ovx iyyv&sv yLVO- 
\iivr\g TY\g &sug. Joxco de, sl xul AL$vy\g TLg r\ Tr\g 'Iv-7b2 LIBER IX. 223 

dcov r] 'AQuficov yfjg i7tsQ%OLxo xu s6%axa^ id-skcov ftrjQia 
6tco6u 7tuQ' r 'Ekkr]6Lv H*svqslv, xu llsv ovds uQ%r)v avxov 
svQrJGsiv, xa ds ov xuxu xavxa s%slv tpuvsl6&uC ol. Ov 6 
yu.Q dr) uvftQcoTtog llovov ollov xtp usql xul xfj yf] Slu- 
tpoQotg ov6l dLtxcpOQOV xxuxut xul x6 sidog, ukku XUL xa 

kOLTCU XO UVXO UV 7CU6%0L XOVXO , S7tsl Xul XU &r]QLU UL 

u67tCdsg xovxo llsv s%ov6lv ul AC$v66ul tcuqu xug Alyv- 
TtxCug xr)v %qouv , xovxo ds iv Al^lotcCu LtskuCvug xug 
u67tCdug ov llslov rj xul xovg uv&QCOTCOvg r) yr { rQScpsc 

OVXCO %Qf) TCUVXtt XLVtt Ltr]XS STtCdQOLlOV XY]V yvcoLirjv, LlYjXS 

U7tC6xcog s%slv ig xa 67tuvLc6xsQu, iTtsC xol xul iyco TtXS- 
Qcoxovg ocpstg ov xrsu6utisvog TtsCd-ouuL, Slotl uvt]Q <&qv% 
r\yuysv ig'lcovCav 6xoqtxCov xulg uxqC6lv olioloxuxu tcxsqu 
s%ovxu. 

XXII. 'Ev TuvuyQu ds tcccqcc xo lsqov xov 4lovv6ov 
&SLiLdog s6xlv, 6 ds'AcpQodCxr\g, xul 6 xQCxog xcov vucov 
'Aicokkcovog, ollov ds uvxco [xulY'AQtSLiCg xs xal Ar\xc6. 
2. 'Eg ds xov 'Eqllov xu lsqu xov xs KQLOcpoQov xul 6v 
IIq6llu%ov xcckov6L, xov llsv ig xr)v i%CxXr\6LV kiyov6LV 

COg 6 EQLLrjg 6CpC6LV ttTtOXQStyttL V060V kOLLLCodr] 7tSQL xo 

xsl%og xqlov TtsQLSvsyxcoV) xul ijtl xovxcp KukuLLLg iTtoCr]- 
6sv ccycckua 'Eqliov tpsQovxa xqlov stzI xcov collcov. 6g d' 
uv slvul xcov itprj^cov TCQOXQL&fj xo sldog xcckkc6xog , ov- 
xog iv xov Eqllov xfj soQxfj tcsqCsl6lv iv xvxktp xov xsC- 
%ot»j s%cov uqvu ijtl xcov Sllcov. Tov ds 'EQLcrjv ksyov6c 2 
xov IIq6llu%ov 'Eqsxqlscov vuv6lv *| Ev^oCug ig xr)v Tu- 
vuyQuCuv 6%6vxcov xovg xs itpr]fiovg s\uyuyslv ijtl xr)v 
Liu%r]V) xul uvxov ccxs stpr]fiov 6xksyyCdL ullvvollsvov 
(iukL6tu iQyu6u6&UL xcov Evfioscov XQ07tr]v. Kslxul ds 
iv xov IJqollu%ov xcp lsqco xrjg [xs] dvdQci%vov xo vtxo- 
koLTtov' XQutprjvuL ds VTto xco dsvdQcp xov EQLirjv XOVXCp 
volil%ov6lv. Ov TtoQQto ds ftiaxQov xs xul TtQog avxip 224 BOISITIKJ 

oxod %e%oCr\xaL. Ev de \iol Tavayoaloi vo\iCoac xcc iglbS 
xovg fteovg \idXLGxa 6oxovOlv ^EXXrjvcov %coolg \iev yaQ 
m oixCaL GcpCoc, %coQ\g de xa CeQav%eQ avxag iv xa&aQcp 

3 xe ioxt xccl ixxbg dvd-Qcb%cov. 3. KoQLvvrjg de\ r) \ibvr] 
8r) iv TavdyQa aG\iaxa i%oCr]Oe, xavxrjg eGxc [iev \ivrj\ia 
iv TieQLCpavel xrjg %bXecog , eGxc Se iv xcp yv\ivaoCcp yQa- 
cpr\, xacvCa xr)v xecpaXr)v r] KoQLwa dvaSov\ievr] xrjg vC- 
xr]g evexa rjv TLCvSaQOv aG\iaxc ivCxrjOev iv QiqfiaLg. 
cpaCvexac Se \iol vLxrjoaL xrjg S^aXexxov xe evexa, oxl 
f]Sev ov xf] cpcovf] xfj AcoqCSl coo%eQ 6 IICvSaQog, aXXd 
OTtoCa ovvi]OeLV e\ieXXov AioXeZg, xa\ oxl r)v yvvacxcov 
xbxe Sr) xaXXCoxrj xb eiSog, el' xl xfj eixbvL SeZ xexpaCQe- 

^O&aL. 4. "Eoxl Se xa\ yevr] Svo ivxav&a aXexxQvbvcov, 
o% xe [id%L[ioL xa\ ol xboovcpOL xaXov\ievoL. xovxcov xcov 
xoGGvcpcov yieye&og \iev xaxa xovg AvSovg ioxcv oqvl- 
&ag, %Qoa Se i\i(peQr)g xoQaxL, xdXXaLa Se xa\ 6 Xbcpog 
xaxd dve\ic6vr]v [idXcGxa' Xevxd Se or]\ieZa ov \ieydXa 
i%C xe axQcp xcp QapcpeL xa\ i%\ axQag eyovGL xrjg ovQag. 
ovxol {iev xotovxo %aQE%ovxaL xb eiSog. 

5 5. Trjg Se BoLcoxCag xa iv aQLGxeQa xov EvqC%ov 
Meood%Lov oQog xaXov\ievov xa\ v% avxcp Bolcoxcov i%\ 
%aXaGOr]g %bXLg eGxiv 'Av&r]Sc6v ' yeveG&aL 8e xfj %6XeL xb 
bvo{ia ol \iev d%b 'Av&rjSbvog vv\icpr]g, oC SYAv&av Sv- 
vaGxevGac XeyovOLV ivxavfra , TIoGecScovbg xe %aZda xa\ 
'AXxvbvqg xrjg "AxXavxog. 'Av&rjdovCoLg Se \idXLOxd %ov 
xaxa \iioov xrjg %bXecog KafieCQCOv teQov xa\ dXoog %eQL 
avxb eGXL ? %Xr]oCov ds zir]\ir]XQog na\ xrjg %aLdbg vabg^ 

6xa\ dydXpaxa XCd-ov Xevxov. AlovvGov xe CeQOV %e-lb 
%oCr]xaL na\dyaX\ia %qo xrjg %bXecog xaxa xo eg xr]vr)%eL- 
qov. 'Evxav&a eio\ \iev xdcpoc xcov Icpc\iedeCag xa\ 
3 AXcoEcog %aCdcov ' yeveG^ac Se GcpLGL xov (5Cov xr)v xeXev- 
rrfv v%b \4%bXXcovog %axd xd avxa 0\ir]Qog %e%OLr]%aOL LIBER IX. 225 

xal IHvdaQog, ** cog iTttXdfiot %6 %qscov avtovg iv Nd^co 
%rj vtisq IJaQov xst\aivrj. 6. Tovzcov %s drj i6%t %rj 'Av- 
drjdcvt \tvrj\ia%a, xal inl %fj ftaXd66rj xaXov\isvov TXav- 
xov jrij%a. slvat ds avtbv aXtia, xal insi tijg noagl 
scpays , dai\iova iv &aXd66rj ysvi6&at xal av&QConotg %d 
i6o\asva ig %6ds nQoXiystv ot %s aXXot nt6%d rjyrjv%at, 
xai 01 tr)v %dXa66av nXiov%sg nXst6%a dv&Qconcov ig tr)v 
TXavxov \iav%txr)v xa%d stog sxa6tov Xiyov6t. Tlivdd- 
qco ds xal At6%vXco nvv&avo\iivotg naQa 'Av&rjdovicov, 
%co \isv ovx inl noXv inrjX&sv a6at %a ig TXavxov, Al- 
6%vXco ds xai ig noirj6tv dQa\ia%og i%rjQXS6s. 

XXIII. ®rj(5aioi,g ds nQO tcov nvXcov iatl tcov IlQot- 
ttdcov xal %b 'ioXdov xaXov\isvov yv\iva6tov , xal 6%d- 
dtov xa%d %av%d %co %s iv 'OXv\inia xal %co 'EntdavQicov 
yrjg %co\ia' iv%av&a dsixvv%at xal rjQcoov 'ioXaov. %s- 
Xev%rj6at ds iv ZaQdol %6v %s 'ioXaov av%bv xal 'A&rj- 
vaicov xal ®s6nticov %ovg 6vvdta(5dv%ag 6\ioXoyov6t xal 
oi ®rj$atot. 2. r TnsQ(5dv%t ds %ov 6%adiov %d iv ds$ta 2 
dQo\iog tnncov xal iv avtco IltvddQOv \ivrj\id i6tt. Tliv- 
daQOv ds rjXtxiav bvta vsavi6xov xal lovta ig 0s6ntag 
coQa xav\iatog nsol \is6ov6av \idXt6ta rj\iiQav xonog xal 
VTtvog ait avtov xatsXd\i(5avsv. \isv 8rj cog si%s xa- 
%axlivs%at $Qa%v vtxsq %rjg odov' \iiXt66at ds av%co 
xa&svdov%t 7tQo6S7ti%ov%6 %s xal snXa66ov nobg %d %siXrj 
%ov xrjQOV. aQ%r) \isv TLtvdaQCo itotstv a6\ia%a iyivsro'6 
i5%otav%rj' sv8oxt\iovv%a ds avtbv rjdrj dvd na6av trjv 
f EXXdda ig TtXiov do%rjg rjQSv rj Uvftia dvstnov6a AsX- 
cpotg^ o'7to6cov dnrjQ%ovto tcp'An6XXcovt, \iotQav xalTLtv- 
daQco vrjv l'6rjv dndvtcov vipstv. Aiystat 8s xal ovsi- 
Qa%og oiptv av%co ysvs6&at 7tQorjxov%t ig yrjQag ' int6%a6a 
rj TLsQ6scp6vrj oi xa&svdov%t ovx scpa6xsv v\ivr]%rjvat 
\iovrj ftscov VTtb IJtvdaQov , 7totrj6stv \isv%ot xal ig av- 

PAUSAN. II 15 226 BOISITIKA 

4 rr)v a6\ta TLCvdaQOv iX&ovra cog avrr\v. Tov \isv avrCxa 
rb %qscov i%tXa\ifrdvst, %q\v s\y\xstv r)\isQav dsxdrr\v d%b 
rov ovscQarog ' r]v ds iv Sr\^atg yvvr\ %Qs6Jivrtg ysvovg 
svsxa %Qo6r\xov6a IltvddQco xal rd %oXXa \is\i£XsTr\xvia 
adstv rcov a6[idrcov' ravrrj JTCvdaQog ivwtvtov rfj 7tQS6- 
fivrtdt S7tt6rdg v\ivov f\6sv ig IlsQ6s(p6vr\v' r) ds av- 
rCxa, cog d%sXt%sv avrrjv 6 vitvog, syQaxps ravra, b%06a 
rov ovstQarog r\xov6sv adovrog. iv rovrco rco a6\iart 
aXXat rs ig rbv r 'Atdr\v st6tv i%ixXr\6stg 'xal 6 %Qv6r\vtog, 
dr)Xa cbg i%l rr)g KoQrjg rfj aQ%ayf\. 

5 3. 'Evrsv&sv ig 'AxQatcpvtov s6rtv bdbg ra %XsCco 
itsdtdg. sivat ds i% aQ%r\g rs \iotQav rrjg @r\(5atdog rr)v 
%6Xtv <pa6t\ xal v6tsqov dta7ts6ovrag @r\f}aCcev ig avrr)v 
dvd^ag svql6xov, r\vixa 'AXs^avdQog sttolsl rdg ®r\fiag 
ava6rdrovg' v%b ds a6&svsCag xal yr\Qcog ovds ig rr\v 
^Arr txr)v a%o6co%r\vat dvv^svrsg ivravfta <pxr\6av. 
Kstrat \isv rb %6Xt6\ia iv OQSt rco TItcoco, %sag ds d\ta 
svrav&a /Itovv6ov vaog iart xal ayaX\ia. 

6 TlQosl&ovTi ds d%b rrjg %oXscog iv ds%ta Ttsvrs 
%ov xal dsxa 6radCovg rov 'A%oXXcovog i6rt rov Tlrcoov 
rb leqov. sivat ds 'A%d\navTog xal Qs\it6rovg %atda rbv 
Tlrcoov , dcp ov rco rs *A%oXXcovt i%.CxXr\6tg xal ra oqsl 
to ovo\ia EysvETo"A6Log iv rolg s%s6tv elqy\xs. IIqo ds 
rr)g 'AXs^dvdQOV xal Maxsdovcov i%t6TQarsCag xal oXs- 
&qov rov ®Y\fiaCtov \iavrstov r)v avro&t dtysvdsg' xaC 
%ors avdQa EvQCO%sa, bvo\ia ds ol sivaL Mvv, rovrov 
d%o6raXsvra v%b MaQdovCov rbv Mvv i%£QE6$at te 
cpcovfj rf\ 6cp£T£Qa, xaC ot %Qr\6at rbv &sbv ov% sXXr\vC-75 
6avra ovds avrbv diaXixrco rfj KaQLxfj. 

7 4. ^TTtSQJlaXovTcov ds ro oQog rb Tlrcoov s6rtv inl 
&aXa66r\g Botcorcov %6Xtg AaQVfiva ' ysvi6%at ds avrfj 
to bvo{td cpa6tv d%b AaQv\x,vr\g rrjg Kvvov * rovg Ss avco- LIBER IX. 227 

tsqco %Qoy6vov$ dr\loo6SL llol rcc s%ovTa ig AoxQOvg tov 
koyov. Ka\ 6VvstHsl 6s sg 'OitovvTcc r\ Accqv^ivcc to ccq- 

%CC10V' ®T]PCCLG)V dh STtl LlSyCC L6%V0g %QOsX%OVT00V , TT\- 
VLXCCVTCC SX0V6LC0g LlSTSTCX^aVTO Sg BOLCOTOVg. Alovvq*ov 

ds svTavfta vaog xa\ dyaXica OQftbv %s%oCr\Tat. Al^itjv 
ds 6(pL6Cv s6tlv ay%Lfia&r\g , xa\ tcc oqyj tcc v%sq ttjv %6- 
Xlv voov 7taQS%STaL &r\Qav ayQLcov. 

XXIV. J E£ 'AxQaLCpvCov ds lovtl sv&stav i%\ XCllvt\v 
ttjv Kr\(pL6Cda, ol ds Koo%al'da ovollcc^ov6l tt\v avTrjv, 
%edCov xaXovLisvov s6tlv 'A&aLtdvTLOv ' olxr\6at ds 'Afrd- 
LiavTa iv avTco cpa6Cv. 'Eg ds tt)v XCllvt\v o ts %0Tati6g 
6 Kr\cpL6og ixdCdoo6LV, ccQXOLcsvog ix A^XaCag Trjg <&oo- 
xicov, xa\ dLa%Xsv6avtC s(6l Koo%at. xstvTaL ds aiKoo%at 
7t6XL6Lca i%\ tt\ XC\ivr\ ' 2. tovtov ds xa\ 'Oiir\Qog i%OLr\- 
6aT0 iv xaTaXoyoo Livr\LLr\v ' ivTav&a zlr\Lir\TQog xa\ Alo- 
vv6ov y.al ZaQccitLdog i6TLV lsqcc. Asyov6i ds ol Bolco- 2 
toI xa\ 7tolC6LiaTa aXXa %Qog Tr\ XCllvtt\ %ots, Ad-rjvag xa\ 
'EXsv6tva, oixst6&aL, xa\ oog coQa ysLLcoovog i%LxXv6a6a 
r\cpdvL6sv avTa r\ XClivt\. 01 llsv dr) lyftvg ol iv tt\ Kr\- 
(pL6CdL ovdsv tl dLcc(poQov ig aXXovg iy&vg Tovg iLLcvaCovg 
s%ov6lv' aids iyyiXsLg avTO&L xa\ Lisyi&SL (isyL6TaL xai 

S6$CSLV sl6LV 7\dL6TaL. 

3. KcoTtcov ds iv a,QL6TSQa 6tadCovg %qosX&6vtl cog 3 
dcodsxa sl6\v 'OlLicovsg, 'OXlloovscov ds stctcc %ov 6rddLa 
'Tr\TTog d(ps6Tr\xs , xooLiaL vvv ts ov6at xa\ sv&vg i| aQ- 
%r)g' LioCQag ds, iLiol doxstv, Trjg 'OQ%0LisvCag sl6l xal 
avTat xa\ %sdCov to 'AftaLidvTLOv. Ka\ o6a llsv ig"Tr\T- 
tov avdQa AQystov xaVOkLiov tov 2JL6vcpov XsyoLisva 
r\xovov , %Q06s6rat xa\ avtd tt\ 'Oq%ollsvCo. 6vyyQa(pf\' 
Ixtiag ds ccE,lov iv llsv "OXlloo6lv ovd' i%\ ^Qa%VTaTOV 
naQslyov ovdsv, iv ( Ty\ttoo ds vaog i6TLv 'HQaxliovg, 
xa\ Id.LLaTa svQa^&at %aQa tovtov Totg xd(ivov6LV s6tlv, 

15* 228 BOISITIKA 

ovtog ov%l dydX\iatog avv ti%vrj^ XC&ov 6s aoyov xatcc 
tb ao%aZov. 

4 4. 'TrjTtov ds Gtadia cog sfcoatv dxi%ovat Kvqtco- 
vsg' tb ds ao%alov ovopa tcp xoXCa\iaxC cpaatv slvai 
KvQXCovr\v. coxtaxat ds ixl oQovg vifjqXov, xal 'AxoXXco- 
vog iaxtv ivxavfta vaog ts nal aXaog' aydX\iaxa ds oQ&ct 
'AxoXXcovog xal ^AQxi^itdog iaxtv. "Eaxt ds avxod-t xal 
vdcoQ tpv%QOv ix nstQag avsQ%6[isvov' vv\icpcov dl lsqov 
ixl xrj itrjyrj xal aXaog ov \iiya iatCv' ij\isQa ds 6\ioCcog 
xdvxa iv xco aXast divdQa. 

5 5. 'Ek ds KvQtcovcov vxsQ$aXXovxt tb OQog xoXta\id 
iatt KoQasCa, vxb 6s avtco divdQcov aXaog ov% r){iiQcov' 
xqZvol tb TtoXv slaiv. Eq\iov ds dyaX\ia ov \iiya iv 
imaC&Qco xov aXaovg saxrjxs. xovxo dxi%stKoQasCag 6aov 
ts rjtitav axadCov. Kaxafidvxcov 6s ig xb %&a\iaXbv xo- 
ta\ibg nXatdvtog xaXov\isvog ixdCdcoatv ig %-dXaaaav 
iv ds%ta ds tot) xota\iov Botcotcov sa%atot tavtrj xo- 
Xiapa otxovatv AXdg ixl ftaXdaar], ij tr)v AoxQt'da r\xs*- 
qov dxb trjg EvjioCag dtsCQyst. 

XXV. @r}flaCotg ds tcov xvXcov iaxlv iyyvxaxa xcov 
Nrjiaxcov Msvotxicog \iVYJ\ia xov KQiovxog' dxixtstvs 
6s sxovaCcog avxbv xata tb \idvtsv\ia tb ix dsXcpcov, 
rjvCxa IloXvvsCxrjg xal o avv avtco atQatbg acpCxovto i£ 
"AQyovg. Tov ds Msvotxicog ixLxicpvxs Qotd tcp \ivrj- 
(iatt ' tov zaQXov 8s bvtog coQaCov StaQQrfeavtC aot tb 
ixtbg Xotxov iattv svqsZv tb svdov at\iatt i\i(psQig. avxrj 
psv dr) ts&rjXbg divdQOv iaxlv r\ Qotd ' dpxsXov ds <pv- 
vat \isv ot ©rifiaZot xaQa acpCat XQcoxotg cpaalv dv&Qco- 
xcov , dxocprjvat ds ovdsv sxt ig avxr)v vxo\ivr\\ia sl%ov. 
2 2. Tov ds Msvotxicog ov xoqqco xdcpov xovg xaZdag Xi- 
yovatv OldCxodog \iovo\ia%i]aavxag dxo&avstv vxb dX- 
XrjXcov' ayjitstovds xrjg \id%rjg avxcov kCcqv, xal aaxlgjl LIBER IX. > 229 

£jte6tiv iit avroo XC&ov. AeCxvvrat de Tt %coqCov' 
evTavd-a 'Hoav QiqfiaioC cpa6Lv 'HQaxXet tiaidl hi iitt- 
6%eiv ydXa xaTa dr) Tiva aTtaTrjv ix Atog. xaXeiraL de 
6 6vu%ag ovTog (roTtog) ZJvQua 'AvTLyovr\g ' cog yaQ tov 
rot) HoXvveCxovg aQati&aC ot TtQO&vuovuevr] vexQov ov- 
deuCa icpaCveTO Qa6TOOvr]^ devTeQa i%evor]6ev eXxeLV av- 
tov, ig o eCXxv6e Te xal inefiaXev iitl roi) 'ETeoxXeovg 
i%r]uuevr\v rr)v tzvqojj. 

3. ^dta^dvTOJv de TtOTauov xaXovuevov aitb yvvatxog 3 
rfjg Avxov ACqxt]v , VTto TavTtjg de e%et Xoyog 'AvTtoTtrjv 
y.axovad-at, xal oV avro vTto tojv 'AvTtoTtrjg •jtaCdov 
6vu(5rjvaL rrj ACqxt] rr)v TeXevrr]v^ dtafiaGtv ovv tt\v 
ACqxtjv olxCag Te iQeCitta Trjg ntvdaQOv xal ^aqTQog Alv- 
dvur]vr]g lsqov, nLvdaQov uev dvdd-rjua, Te%vrj de t6 
dyaXua 'AQL6TOur]dovg Te xal UcoxQaTOvg OrjfiaCcov. [iLa 
de icp' exa6Tcov hoov queQa, xal ov iteQa, ro leQov dvoC- 
yetv vout%ov6tv. iytol de dcpLxe6^aL Te i%eyeyoveL Tr)v 
r)ueQav ravTrjv , xal to dyaXua eldov XC&ov tov HevTe- 
lr\6L xal avTO xal tov &qovov. 

4. KaTa de rr)v odov dito toov itvXoov toov Nrj'C6Tc5v 4 
ro uev 0euid6g i6TLV CeQov xal ayaXua Xevxov XC&ov, 
to d x e i(pe%rjg Molqoov, to de 'AyoQaCov ALog' ovTog uev 
dr) XC&ov TtejtoCrjTaL , raig MoCQaLg de ovx e6r,LV dydX- 
uaTa. xal ditooTeQoo ulxqov 'HQaxXrjg e6Tt]xev iv vrtaC- 
&QG) PLvoxoXov6Tr\g iitoovvuCav e%oov, oti toov xrjQvxav^ 
oog ot @r]j}aiot Xeyov6tv , dneTeuev i%\ Xoofir] Tag Qivag, 
oX TtaQa 'OQ%ouevCcov dcpCx%VTO iitl rov 0a6uov Tr\v dit- 
aUrpLV. 

5. ETadCovg de avTo&ev TtevTe TtQoeXd-ovTt xal ei-5 
xo6i ArjurjTQog KafieLQCag xal KoQrjg i6Tlv aX6og' i6eX- 
%eiv de Toig TeXe6$ei6LV e6Tt. Tovtov de tov aX6ovg 
eitTa Ttov 6TadCovg tojv KafieCQav to CeQov dcpe6Tr]xev, 230 BOIflTIKA 

OXxLvsg di sl6lv ot KaflsiQOL xa\ bitotd s6xlv avrotg xa\ 
rfj iirjTQL ra dQCO\isva^ 6LCO%r]v ayovrt vtcsq avrcov <5vy- 

6 yvco^xr] naQcc dvdQcov cpLXr]xbcov s6xco \iol. 6. Togovxo 
ds dr]Xoo6aC \is xa\ sg aitavxag ixooXv6sv ovdiv^ r)vxLva 
Xiyov6LV <XQ%r)v ol 0Y]^atOL ysvs6%at xolg dQCO\iivoLg. 
TIoXlv yccQ Ttoxs sv xovxcp cpaalv slvaL xoo %coqCoo xa\ «V-759 
dQag 6vo\iai;o\iivovg KafisLQOvg , IIqoiily]^sl 6s svl roov 
KapSLQCJV xa\ AlxvaCcp roo IlQO\ir]&ioog dcpLXO\iivr]v dr\- 
[irjxQa sg yvoo6tv 7taQaxara&i6$aL 6cpC6Lv. r\xLg \isv dr) 
t\v r) TtaQaxara&rJKr] , xa\ rcc sg avrr)v yLvopsva, ovx 
scpaCvsro odiov \iol yQacpsLv' Ar\\ir]XQog d' ovv KafisC- 

7 QOtg dcoQOv s6xlv r\ rslsxr\. Karcc ds rr)v 'EitLyovcov 
6rQarsCav xa\ aXco6Lv xcov @r]pcov avs6xr\6av \isv VTtb 
roov 'AQysCoov ol KdftsLQOL, s^sXsCcp^rj ds s%\ yoovov rLva 
%a\ r) rsXsrr\. IIsXaQyr)v ds v6rsQOV rr)v Tlorvioog xa\ 
*l6&\iLa6r\v IIsXaQyfj 6vvoLXOVvra xaxa6xr\6a6&aL \isv xa 
OQyLa avxov Xiyov6LV s\ aQ%rjg, \isxsvsyxstv ds avxd 

8 S7t\ rbv 'AXsZlccqovv xaXov\isvov. 6xl 6s xoov oqoov sxxbg 
s\lvy]6sv r) IIsXaQyr) xoov aQ%aCoov , Tr]Xoovdr]g xa\ 0601 
yivovg xoov KafisCQOov sXsCitovxo xaxrjX&ov av&Lg sg rr)v 
KapSLQaCav. TIsXaQyf] \isv dr) xaxa \1dvxsv\1a sx doo- 
dcjvr]g xa\ aXXa s\isXXsv sg XL\ir)v xaxa6xr]6s6d-aL, xa\ r) 
&v6Ca cpiQOV sv xr) ya6XQL lsqslov. 7. Tb ds \1r\vL\1a xb 
sx xoov KafisCQCov dnaQaCxiqxov s6xlv dv%-Q007tOLg , cog 

9s7tidsL%s dr) 7toXXa%f]. rd yaQ drj 6Qc6\isva sv @tj($aLg 
sxoX\ir]6av sv Navitdxxco xaxd ravxd IdLooxaL doaOat, xa\ 
6cpdg ov \isxa TtoXv sitiXafisv <r) dCxrj. o6ol ds b\iov MaQ- 
dovCco rrjg 6rQarLag rrjg &iQ%ov tcsq\ BoLoorCav sXsCcp&r]- 
6av, rotg 7taQsX&ov6LV avroov sg rb lsqov roov KafisCQCOV 
rd%a \tiv itov xa\ %Qr]\idxcov \isydXtov sXrtCdt , rb nXiov 
6*£, s\jlo\ doxslv, rfj sg rb &stov oXLyojQCa, rovroig Tta- 
QacpQovrpaC rs 6vviits6sv avxCxa xa\ aitcoXovro ig &ct- LIBER IX. 231 

Xa66av te xal aitb tcov XQr\\ivcov eavtovg QCntovteg. 
'AXe1*dvdQ0v #/, cog ivCxr\6e tfj lid%r\, ®r\(5ag ts avtagio 
xal 6v{i7ta6av tr)v ®r\L3a'tda dtdbvtog TtVQC, dvdQeg tcov 
760 ix MaxedovCag iXftovteg ig tcov KafieCQcov tb teQov ate 
iv yf\ tfi TtoXe^Ca xeQavvolg te i% ovQavov xal a6tQa7r.alg 
icp&dQr\6av. ovtco [iev tb teQov tovtb i6tiv i\ aQ%r\g 
ayiov. 

XXVI. Tov KafietQiov de iv de%ta TtedCov i6tlv iitco- 
vv[iov TrjveQOv ^idvtecog^ bv ' AnbXXtovog Ttalda eivat xal 
MeXCag vo[iC£ov6t) xal 'HQaxXiovg isqov [tiya i7tCxXr\6tv 
r l7t7toditov ' tovg te yccQ 'OQ%ouevCovg cpa6iv ig tovto 
atpZ%ftat 6tQatta^ xal tbv*HQaxXea vvxtcoq tovg XitTtovg 
lafiovta 6vvdr\6aC 6cpt6t tovg vnb tolg aQua6t. 2. /7oo- 2 
eX&ovtcov de tb oQog i6tlv o&ev tr)v Z!cpCyya A,iyov6tv 
OQua^&at i% oXid-Qcp tcov aQTta^ouivcov alvtyua adov- 
6av. Ot de xata Xr\6teCav 6vv dvvduet vavttxrj TtXa- 
vcouevr\v cpa6tv avtr)v ig tr)v 7tQog Idv&ridovi 6%evv &d- 
Xa66av , xataXafiov6av de tb oQog tovto aQTtayaig %Qr\- 
6%at, TtQiv i^eZXev OidCnovg avtr)v VTteQfiaXbuevog 7tXr\- 
&et 6tQattag^ r\v dcpCxeto e%cov ix KoqCv&ov. Aiyetatb* 
6e xal cog vo&rj Aatov ^vydtrjQ etr\ , xal cog tbv %Qr\6ubv 
tov Kdducp do&ivta ix AeXcptov dtdd^etev avtr)v xatd 
evvotav oAatog' inC6ta6%^at de 7tXr)v tovg fia6iXeag ov- 
diva aXXov tb \kdvtevua. bitbte ovv tfj ZJcptyyt ducpt- 
6fir\tr\6cov ttg dcpCxotto trjg dQ%r)g, yevi6$at yaQ tcp 
Aatcp ix TtaXXaxcov vtovg, xal ta %Qr\6&ivta ix AeXcpcov 
ig Entxa6tr\v ubvr\v xal tovg i% ixeCvr\g e%etv naldag, 
tr\v ovv ZcpCyya %QrJ6&at 6ocpC6ua6tv ig tovg ddeXcpovg, 
cog tov Kdducp yevbuevov %Qr\6ubv eidetev dv Aatov ye 
ovteg' ovx e%ovtag de avtovg dnoxQCva6&at , ftavdtcp^ 
£r\{itovV) ate ov 7tQ06r\xovtcog a\jLcpt6$r\tovvtag yevovg 232 BOISITIKA 

t£ xu\ uQ%r)g. OldiTtovg 6s «p' ucpixsTO VTtb ovEioutog 
dsdLduy\iivog rbv %Qr\6Liov. 

5 3. A%o ds xov oQovg tovtov TtivTS u7ti%EL xu\ dixu761 
atadcovg TtoXscog iQsintu '0y%r\6T0V' cpu6t ds svtav&a 
olxr\6UL Iloastdcavog Ttutdu 7 0y%r\6T0v. sit iptov ds vuog 

t£ xa\ dyuXcia IIoOEtdcovog iXsLTtsro 7 Oy%r\6Tiov xal tb 

6 al6og , o dr) xal "OLirjQog ETtr\vs6s. 4. TQUTtoLiivcp 8s 
UTtb tov KaflstQLOV tr)v iv UQt6TSQu xal rtQosX&ovTt cog 
Ttsvtr\xovta 6tadiovg ®s6nta vitb tb OQog tbv 'EXlxcovu 
Q)Xt6tat. ftvyatEQa ds slvat 0£67ttav \iyov6tv 'A6cMtov, 
xal ccTto tavtrjg xXr\d"f\vuL tr)v TtoXtv. oi 8s @i67tiov cpa- 
6tv i% Ad-rjvcov iX&oVTu tb ovoliu trj TtoXst Qovvul' ys- 

7 yovivat cTs utco 7 EQ£%$icog avtov. b: ®£67tt£v6t dh iv tt\ 
tioXel Uacotov Atog i6tt %uXxovv dyuXptu ' iitL\iyov6i 
ds cog \vLiuLVOLiivov tr)v Ttohv Ttotl avtotg dQuxovtog 
7tQ06td%£tsv b dsbg tbv x\r\Qcp tcov icprjficov xatd stog 
sxu6tov \u%6vtu 6ido6&at tcp &r\Qicp. tcov llev dr) dta- 
cp&aQivtcov LivrjLiovEvstv tu bvoLiata ov cpa6tv i%\ ds 
Klso6tQutco \u%6vtL tbv iQa6tr)v uvtov Msvi6tQaiov 

8 liyov6tv i7ttts%vr\6a6%at. %u\xovv ftcoQaxu iitoLr\6uto 
s%ovtu inl sxu6tr\ tcov cpolidcov dyxt6tQov ig tb avco 
vsvov tovtov tbv ftcoQaxa ivdvg TtaQidcoxE tcp $qu- 
xovtt ixov6icog avtov, TtuQudovg ds u7to\sL6&ui ts xal 
uvtbg ditoXslv elieWs to ftrjQiov. 'Avtl tovtov liev Ttp 
Al\ yiyovsv i7tix\r\6tg Uucorr\g ' to oe dyalLia to jAlo- 
vv6ov xa\ av&Lg Tv%r\g, ETiQco&t ds^TyLsiug, * * Tr)v ds 
'A&rjvdv Tr)v 'EQydvrpv xa\ uvtt)v xa\ UXovtov oi Ttao- 
£6tr\x6ta i7toir\6s * * *. 

. XXVII. Gscov Se ot®E67ttslg ttLico6tv"EQCota LidXt6ta 
i%uQ%r\g) xai 6cpt6tv dyaXLiu TtuXutotutov i6ttv uQybg 
Xid-og. r '06ttg ds 6 xutu6tr\6uLisvog &s6itt£v6tv"EQC0tu 
&Ecov 6ijiE6d-uL LidXt6Tu y ovx oldu. 6i(lovTut ds ovdiv tl LIBER IX. 233 

rj66ov xal r EXXrj67tovtCcov HaQivivoi, ro [isv dvsxafrsv 
fjj 'icovCag xal 'Eqv&qcov a7tcpxL6\isvoL^ xa ds icp' t)\icov 
tslovvtsg ig ( Pco\iaCovg. 2. "EQCota ds dvd-QcoTtot \isv ol'2 
TtoXXol vscotatov Q-scov sivat xal 'AcpQodCtrjg Ttatda rjyrjv- 

762 tai. AvxLog ds 'SlXrjv^ og xal tovg v\ivovg tovg ccQ%aLO- 
tdtovg s7toCrj6sv r 'EXlrj6Lv, ovtog 6 'Sllrjv iv EllsL&vCag 
vyivcp \irjtSQa"EQCOtog trjv EiXsCftvLav cprj6LV sivaL. 'Sllrj- 
vog ds v6tSQ0v TLd^icpcog ts STtrj xaVOQcpsvg sitoCrfiav' 
xaC 6cpt6iv d\icpots f Qoig 7tS7tOLrj\isva s6tlv ig"EQcoxa^ Xva 
STtl totg dQco[isvoLg AvxopCdaL xal xavxa adco6Lv' iya 
ds i7tsXs%a\irjv *** dvdQL ig loyovg dadov%ovvxC. xal 

I ' xcov \isv ov 7tQo6co 7totrj6o\taL \1vy\1rjv ' *H6Codov ds rj tbv 
H^Lodcp ®soyovCai> s67tOLYj6avxa oida yQaipavta cbg Xdog 
TtQciotoV) STti ds avtco Trjxs xal TaQxaQog xaVEQCog ys- 
volxo. Ztaitcpch ds rj As6(5Ca TtokXd xs xal ov% 6ftoAo-3 
yovvxa dklrjloLg sg"EQCoxa rj6s. 3. &s6itLSv6L ds v6xs- 
qov %alxovv SLQya6axo"EQcoxa Av6L7t7tog y xal sxl TtQO- 
xsqov xovxov IlQa^LXsXrjg XC&ov xov IIsvxslrj6L. xal o6a 
\isv si%sv ig 0QVvrjv xa\ xb STtl IlQa^LxsXsLxrjg yvvaLxbg 
6ocpt6\ia^ sxsqco&l rjdrj \iol dsdrjlcoxaL' tcqcoxov ds xb 
dyal\ia xtvrj6av xov "EQCoxog lsyov6i rdlov dvva6xsv- 
6avxa iv 'Pc6\irj , KlavdCov 8s 07tC6co Qs67tLsv6Lv aTto- 
7ts'{iipavxog NsQcova av&Lg dsvxsQa ava67ta6xov 7tOLrj6aL. 
Kal xbv \isv cpkbt, avxo&L Slscp&slqs' xcov ds a6sfirj-$ 
6avxcov ig xbv ftsbv 6 \isv dv&QcoTtco 6XQaxLc6xrj dLdovg 
asl xo avxo 6vv&rj\ia \isxa vTtovlov %Xsva6Cag ig xo6ovxo 
TtQorjyays &v\iov xov dv&QC07tov co6xs 6vv&rj\ia dtdovxa 
avxbv dLSQyd^sxaL , Nsqcovl ds 7taQS% rj xd ig xrjv \irjxsQa 
i6tl xal ig yvvatxag ya\istag svayrj ts xal dvsQa6ta 
xoX\irj\iaxa. Tbv ds icp' rj\icov"EQcoxa iv ©s67tLatg iTtoCrj- 
6sv A&rjvatog MrjvodcoQog, xb sQyov xb IlQa^LxiXovg 
\1t\10v\1svog. 4. 'Evxav&a xal avtov IlQa^Ltskovg 'AcpQO- 5 234 BOISITIKA 

dCxri xccl 0QVvr\g i6tlv slxcov XC&ov xccl r) <&Qvvr\ xal76 
r) ftsog. e6ti 6s xal Steqcq&i, 'AcpQodCTr\g MsXaLvCdog 
leqov, xccl &ecctq6v ts xccl ccyoQcc fticcg cc%lcc' ivxccvd-a 
'HoCodog avaxsLTai %aXxovg. Tr)g ccyoQccg ov noQQCo 
NCxr\ ts yccXxov xal vccogMov6cov sOtIv ov \isyccg' ccyccX- 
\icctcc ds iv ccvtcq \ilxqcc XC&ov 7tS7toLr\\iivcc. 

6 5. Kal 'HQaxlsovg ®E67tLEv6Cv e6tlv lsqov ' IsQaTai 
ds avTOV TtaQ&svog, s6t ccv ETtLlccfir} to %qecov ccvtt\v. 
ccltlov ds tovtov cpa6lv slvaL TOLOvds, r HQccxXia Talg &v- 
yccTQtt6L %EVTr\xovTa ov6atg Tatg &e6tCov 6vyysvi6&ccL 
7tcc6tttg %Xr)v {iLcxg iv tt\ ccvTrj vvxtC' TttVTrjv ds ovx i&s- 
Xr\6aC ol Tr)v \iCccv \LLyfir\vccL ' * * * vo{iC£ovtcc dtxcc6ccL " t 

\IEVELV TtttQ^EVOV TtttVTa ttVTrjV TOV fiCoV LEQCO\livr\V CCV- 

7 tco.' 'Eyco ds r\xov6cc \iev xccl ccXXov Xoyov , cbg 8lcc Tta- 
6cov 6 'HQccxXrjg tcov Se6tCov TtccQ&ivcov dLE^iX&OL xf\ 
avTfi vvxtC, xccl cog ccQ6svag 7taldttg avzcp 7tcc6ccL texolsv, 
dLdvpovg ds r\ ts VEC0TccTr\ xccl r) %QE6$VTttTr\ ' ixslvo ds 
ovx e6tlv 07tcog r)yr\6o\iccL %l6t6v , 'HQaxXicc i%l to6ovto 
OQyrjg avdQog cpCXov &vyccTQL cccpLxi6frccL. TtQog ds xccl 
r)vCxcc etl r)v \let avd-QcoTtcov , TL\icoQov\i£vog ts ccXXovg 
v^QC^ovTccg xccl \iccXl6tcc o6ol fi-scov cc6s^Elg r\6ccv, ovx 
ccv avTog ys xccTS6Tr\6ccT0 ccvtco vccov ts xccl leqelccv co6- 

8 TtsQ dr) &sog. 'AXXcc yccQ icpccCvsTo \iol t6 lsqov tovto 

CCQXCCLOTEQOV 7\ XCCTCC 'HQaxlitt slvttL TOV 'A^lCpLTQVCOVOg, 

%ccl *HQccxXiovg tov xaX9v\iivov tcov IdaCcov AccxtvXcqv, 
ov 8r) xccl 'EQV&QttCovg Tovg ig 'icovCccv xccl TvQCovg CsQa 
e%ovTccg svql6xov. ov \ir\v ov8 ol BolcotoI tov Hqcc- 
xXsovg r)yv6ovv tovto to 6vo\icc^ OTtov ys ccvtoI Trjg Mv- 
XttXr\66Cccg /Ir\\ir\TQog ^HqccxXel too 'IdaCcp to leqov iitLTS- 
TQCCCpd-CCL Xiyov6LV. 

XXVIII. f ds 'EXlxgov oqcov tcov iv tt\ 'EXXccSl iv 
xolg \lccXl6tcc i6TLV Evysoog xal dsvdQcov r)\isQCov ava- LIBER IX. 235 

]64:%Xecog' xal oi xr]g uv8qu%vov ftuavot %UQi%ovxut xcov 
%uvxu%ov xuq%ov ui%lv rjdtoxov. XiyovOt de oi %eQt xbv 
'EXtxcovu oixovvxeg xul a%uOug iv xco oQei xug itoag xui 
xag Qt£ag rjxtOxu i%\ av&QCOitov ftuvuxcp cpveG&ut. xul 
dr) xut xotg ocpeot xbv lov %otovOtv ivxuvd-u uo^evioxe- 
qov aivo\iai, cooxe xui dtucpevyovGt xu %oXXu ot drj%d-iv- 
xeg, tJv uvSqI AipvV yivovg xov WvXXcov r\ xul uXXcog 
%Q00cp0Q0tg i%txv%coOt xolg cpuQ\iuxotg. 2. "Eaxt \iev dr) 2 
6 ibg xolg uyQtcoxuxotg xcov bcpecov xui uXXcog oXid-Qtog 
eg xe av&Qcojtovg xul t,cpu b\ioicog xa ituvxu , owxeXovOt 
de ov% rjxtOxu ig ia%vv acptat xov iov xai cd vo\iai, eitei 
xot xui uvdQog axovoug oidu Qoivtxog cog iv xfj oQetvfj 
xfj <&otvixr]g ccyQtcoxeQOvg xovg e%etg %otovOtv ui Qi^ut. 
"Ecprj de uv&Qco7tov idelv avxbg* a%ocpevyovxa 0Q\tr)v 
£%ecog, xal xov \iev i%i xt uvudQuaeiv divdQov, xbv de 
e%tv, cog rjA&ev vOxeQog , u%o%vevaut %Qog xb divdQOv 
xov iov xul ov t,r)v ext-xbv uv&qco%ov. Tovxov \iev xot- 
avxu rjxovau ' iv de xf\ %coqu xfj 'Aqu^cov oOot xcov e%ecov 3 
TteQt xa dev&Qu xu %uXau\iu oixovot, xotude uXXu eg uv- 
xovg Ov\i(5uivovxu oidu. \iiyed~og \iev xuxu \iVQOivrjg 
%u\ivov xu %uXou\iu ioxt^ cpvXXu de avxotg xaxu xr)v 
itbuv xb Ou\npov%ov. e%ecov de xcov iv xfj 'AqujHu xu& 
OTtoaovg xul %Xeioveg xul iXuaaoveg v%b exuoxov avXi- 
%ovxat divdQOV xQOtpr) yuQ uvxotg 6 xcov %uXau\icov 
iaxlv OTtog rjdiaxrj , xal ext xal aXXcog xfj Oxta xcov cpv- 
xcov %uiQOvatv. 'E%uv ovv avXXiyetv xov %uXou\iov xbv 4 
OTtov ucpixr\xut xotg"AQui\)tv coqu, %vXcov dvo exuaxog 
axvxuXug i%\ xovg e%etg [ia]cpiQet, XQOxovvxeg de xu 
\vXa a%eXuvvovat xovg e%etg' u%oxxeivetv de uvxovg 
65 ovx i&iXovatv teQovg xcov %uXau\icov vo\ii^ovxeg. rjv de 
xul v%b e%ecov drj%d-rjvuixcp av\i(5fj, xb \iev xquv\jlu iaxtv 
ozotov xul v%b otdrJQoV) det\iu de a%eOxt xb a%b xov 236 BOI&TIKA 

iov ' ars yccQ OtTov\iivoLg totg S%SOL \IVQC0V TO SV0O\lOTa- 
toi/, \iSTaxsQCcvvvoC OcpLOLV ix xov ftavaxcodovg ig xb 

r)%LCOTSQOV 6 LOg. TCCVTCi \ISV dfj S%OVTCC iOTLV OVTCO. 

XXIX. QvOccl ds iv EXlxcjvl Movoaig %QC3TOvg xal 
i%ovo\iaOaL xb OQog lsqov sIvccl MovOcov 'EcpLaXxr\v xal 
Slxov XsyovOLV , olxlOccl ds avxovg xal "Aoxqx\V xal dr) 
xal r Hyr\oCvovg i%l xads iv xfi 'Ax$C8l i%oCr\Osv ' 
"Aoxqt\ d' ccv TtccQsAsxTo IIoosLdcccov svooCyftcov, 

7] dfj OL XSXS TtCClda %SQL%Xo\lSVCOV ivLCiVTCOV 

OloxXov, og jtQcoTog \jlst 'AXcosog sxxlOs %aCdoov 
"Aoxqt\v , r) #' Efaxcovog s%sl %6da %LOaxosvxa. 

2 Tavxrjv xov HyrjOCvov xr\v %oCr\OLV ovx i%sXs%d\ir\v, 
aXXa itQOTSQOv ccQa ixXsXoL%vta r)v tcqIv r) i\ii ysvio&aL' 
KdXXL%%og ds KoQCv&Log iv xfj ig 'OQ%o\ievCovg OvyyQa- 
cpfi \aaQxvQia TtOLSLTaL tco Xoycj xd 'Hyr\oCvov e%r\ ' coOav- 
Tcog de xal r\\ietg %e%OLr\\ied-a %aQa xov KaXXC%%ov Sl- 
da%d-ivTsg. "AoxQr)g \iev dr\ %vQyog slg i% i\iov xal 
ccXXo ovdev iXsC%STO <ig \ivr\\ir\v. 2. 01 ds xov 'AXcoscog 
%atdsg ccql&\i6v xeMovOag ivo\iLOav slvaL TQstg, xal bvo- 
\iaxa avxatg e&evxo MeXixr\v xal Mvr)\ir\v xal 'AoLdrjv. 

3%q6vco ds vOtsqov cpaOL nCsQOv Maxsdova* dcp' ov xal 
MaxsdoOtv chv6\iaOxaL xb opog, xovxov iXftovxa ig @e- 
0%Ltxg ivvsa ts MovOag xaxaOxr\OaO%aL xal xd 6v6\iaxa 
xd vvv \iexa&eod*aL OopCOL. xavxa cTs iv6\iL%sv ovTcog o 
nCsQog rj OocpcoTSQa ol slvat cpavivxa, r\ xaxd tl \idv- 
xsv\ia^ r\ %aQcc tov dLda%&slg xcov GqccxcjV ds&cjxsQOv 
yaQ xd ts aXXa iooxsv xov MaxsdovLXOv xb sd-vog slvai 
%aXac xb Oqccxlov , xal ov% 6\ioCcog ig xd dsta oXCycoQOv. 

^Elol <$' ov xal avTQj ftvyaTiQag ivvia 77t£po9 ysvioftai 
XiyovOL, xal tcc 6v6\iaTa cc%sq xatg ftsatg xs&rjvat xal76t 
TavTaLg, xal oOol Mo.vocjv %atdsg ixXr\$r\Oav v%b EX- 
Xrivcov , ftvyaTQLdovg slvai Ocpccg Hlsqov. MC\iveQ\iog LIBER IX. 237 

ds iXsysla ig tr\v \id%r\v 7totr\6ccg tr\v UlivqvocCcov TtQog 
Tvyr\v ts xccl Avoovg, cpr\6lv iv tcp TtQOOtLiCcp ^vycctSQccg 
Ovqccvov tag ttQ%ccLOtSQccg Mov6ccg, tovtcov ds ccXXag 
vscotSQCcg sivai /liog Ttaldag. 3. Ev 'EXtxcovt ds TtQog tb 5 
ccX6og ibvtt tcov Movticov iv aQiOrsQa \lsv 7] 'Ayavi7tTtr\ 
Ttrjyrj , &vyatSQa ds slvai tr\v ^Ayaviit7tr\v rov TsQ\ir\6ov 
Xsyov6t ' qsI ds xal ovtog o TsQ\Lr\6og 7tSQl rhv 'EXlxco- 
va ' tr\v ds sv&stav iQ%o\Lsvcp 7tQog tb ccX6og s6ttv sixcov 
Evcpr\\Lr\g iitstQya6itsvr\ XCftco: tQOcpbv ds slvat tr)vEv- 
cpr\\Lr\v Xsyov6t tcov Mov6cov. tccvtr\g ts ovv sixcov xal 6 
itst a.vtr\v Atvog i6rlv iv TtstQcc iilxqcc 67tr\XaCov tQO- 
Ttov siQya6iisvr\ ' rovrco xcctcc srog sxa6rov 7tQ0 rrjg &v- 
6Cag rcov Mov6cov ivayC^ov6t. Aiysrat ds cog o ACvog 
ovrog Ttttlg tisv OvQccvCccg si'r\ xccl 'AiLcpLLittQov rov IIo6si- 
dcovog, iisyC6tr\v ds rcov rs icp' avtov xal 0601 TtQors- 
qov iyivovro Xdfiot do^av ijti \iov6txfj , xal cog 'AitbX- 
Xcov ttTtoxrsCvstsv ccvtbv s%l6ov\lsvov xcctd rr\v codr]v. 
' ATto&avovrog ds rov ACvov rb iTt ccvtcp Ttsvftog dtrjX&sv 7 
ccQa, xccl cc%Qt tr\g fittQficcQov 7tcc6r\g, cog xccl AlyvnrCotg 
tt6\itt ysvs6ftat ACvov' xaXov6t ds rb a6iicc AiyvTtttot 
tfj i7tt%coQCco cpcovfjMccvsQcov. Oi dY'EXXr\6tv S7tr\ 7totr\- 
6ccvrsg, r '0\ir\Qog iisv , ars a6\Lcc'EXXr\6tv bv i7tt6rcc\isvog 
rovACvov rcc 7ta&r\\iccrtt) iitl tov *A%iXXscog scpr\ rf\ cc67tCdt 
aXXa rs spyatfatfOm rbv r 'Hcpat6rov xccl XL&ccQCodbv Ttttloa 
ttdovra rcc ig ACvov ' 

rol6iv o iv \1s66016t 7taVg cpoQiityyt XtysCr\ 
liiSQOsv xt&ccQtlls, ACvov d' V7tb xccXov Ixstdsv. 
767 Ilttiicpcog di) 6g A&r\vaCotg rcov vllvcov i7toCr\6s tovg ccq- 8 
Xatottttovg, ovtog dxiicct,ovtog STtl tcp ACvcp tov Ttsv&ovg 
OitqXtvov ixdXs6sv ccvtbv. Ua7tcpcb ds r\ As6(5Ccc tov 
OitoXCvov tb ovo\£cc ix tcov i%cov tcov Ilditcpco \iccfrov6a 
"AdcovLV 6\iov xal OitoXtvov f t 6sv. ®r\^aloL ds Xsyov6t 238 BOISITIKA 

%ccqk OcpCot xcccprjvcct xbv ACvov, xccl oog \ietd xb %xcctG\ia 
xb iv XccLQeoveCa rb EXXr\VLxbv &CXL%%og b 'A\ivvxov 
xatd dr\ xlvcc oipcv ovsCoatog xd oOxa dveXo\ievog xov 

9 ACvov xoiiCoeLev eg MccxedovCccv ' ixetvov \iev dr) av&cg 
e% ivv%vCcov aXXcov 6%Coco xov ACvov xcc oGxcc eg (dr\ficcg 
d%oGxetXccL , xcc 6e i%L&r\\iaxa xov xdcpov , xal boa or\- 
\ietcc dXXcc r)v , ccvcc %qovov cpaolv cccpaviO&r]vai. Aeye- 
xcci de xccl dXXcc xoittde vitb ®r\(SttCcov, oog xovACvov xov- 
xov yevoixo vOxeQov exeQog ACvog xccXov\ievog 'iOLir^vCoVy 
xccl eog HQccxXrjg exi %cctg eov aztonxeCveiev ccvxbv dtdcc- 
OxccXov \iovOLxrjg bvxcc. "E%r\ de ovxe o 'A\icpL\ittQOV AC- 
vog ovxe o xovxov yevoiievog vOxeQov i%oCr\Gccv ' r\ xal 
7toir\%evxtt eg xovg ejtetxcc ovx r\X&ev. 

XXX. Tcctg Movoccig de dydX\itttcc xd \iev %QOotd 
eOxt KrjcpLGodoxov te%vr\ %doocLg, TtQoeX&ovxL de ov %oXv 
xQetg \iev slOlv av&tg Kr\cpLGodotov , UtQoyyvXCoovog de 
stSQa xoGccvxcc, dvdQog (5ovg xccl r C%%ovg aQLGxcc SLQycc- 
G\ievov xag de v%oXoC%ovg xQetg i%oCr\osv ^OXvii%LOGfte- 
vr\'g. xal 'A%6XXoov %aXxovg iotlv iv 'EXlxqovl xccl EQ\ir\g 
\icc%6\ievoL %eQL xrjg XvQccg^ xccl ^Lovvoog b \iev AvoC%- 
%ov , xb ds dyccXiitt dvs%-r\xs UvXXccg xov ^AlovvOov xb 
6o#w, sQyov xoov MvQcovog fteccg \idXLGxcc d&ov iisxd 
ye tbv ^A^r\vr\GLV. *Eqs%%scc. dvsftr\xs de ovx olxo&ev, 
*OQ%o\ievCovg de dcpeX6\Levog xovg Mcvvccg. xovxo ioxL xb 
v%b 'EXXrjvoov Xeyoiievov %v\XLdiiaGLV dXXoxQCoLg xb ftetov 
GefieGd-ccL. 

2 2. IIoLr\tttg de r\ xccl ccXXeog i%Lcpccvetg i%l iiov6Lxr\ 
xoooovde elxovccg dvi&eGccv , @d\ivQLV \iev ccvxov xe r\8r\ 
xvcpXbv xccl XvQccg xccxeccyvCag icpcc%xo\ievov' 'AqCoov de 
o Mr\%-v\Lvcct6g iotLv i%l deXcptvog. O ds Uaxddcc xov!6& 
AQyeCov xbv dvQQLttvxa %XdGccg, ov Gvvelg IlLvdttQOV xo 
ig avtbv %qooC\ilov, i%oCr\Oev ovdev ig xb \irjxog xov Ooo- LIBER IX. 239 

\iarog slvaL rcov avkoov \LsCtpva rbv avlr\rr\v. Kd&r\raL 3 
ds %al f H6Codog Kiftaoav i%\ rotg yova6iv s%oov , ovdiv 
xi olxstov 'Haiodco <poQr\\ia ' dr\Xa ycco dr) xa\ i% avrcov 
roov i%oov oti i%\ Qafidov 8dcpvr\g r\ds. %sq\ ds *H6iodov 
rs r\hxCag xa\ 0\ir\Qov %olv%Qay\LOvr\6avn ig tb axQL- 
jis6tatov ov \iol yQacpsvv r\dv r\v , i%L6ra\iivoo to (pilaC- 
nov aXXcov ts xa\ ov% rjxc6ta o6ol xar i\is i%\ %oir\6si 
rcov i%cov xa^s6rr\xs6av. 3. 'OQcpst ds roo ®qccx\ %s- 4 
%oir\tai \isv %aQs6tco6a avtco TsXsrr], %s%oCr\raL ds %sql 
avtbv XCftov ts xa\ %aXxov &r\QCa dxovovta adovtog. 
HoXXa \isv [dr]] xa\ aXXa %i6tsvov6iv ovx bvta "EXXr\- 
vsg , nal dr) xa\ 'OQtpsa KaXXLO%r\g ts sivaL Mov6r\g xa\ 
ov tr\g Hlsqov, xaC ol ta &r\QLa isvat %Qog tb \1iX0g i[>v- 
yayooyovpsva, iX&stv ds xa\ ig rbv"ALdr\v ^covra avrbv 
%aQa rcov xdrco ftsoov rr\v yvvatxa alrovvra. r ds 'Oq- 
cpsvg, i\io\ doxstv, v%SQsr3dXsro i%cov xo6\ico rovg %qo 
avrov , xa\ i%\ \iiya r)X&sv L6%vog ola %L6rsv6\isvog sv- 
Qr\xivaL rsXsrag ftscov xa\ sQycov avo6Ccov xad-aQ\iovg 
vo6cov rs ld\iara xa\ TQO%ag \ir\VL\idroov ftsCoov. Tag ds 5 
yvvatxdg cpa6L roov Qqccxcov i%LJiovXsvsLV \isv avrco &d- 
varov, otl 6cpoov roijg dvdQag dxoXov&stv s%sl6sv avtoo 
%Xavco\isvoo^ cpof3co ds tcov dvdQoov ov toX\idv cog ds 
ivscpoQr\6avto olvov, i^SQydtftvtaL tb t6X\ir\\ia, xa\ totg 
avdQa6LV a%b tovrov xars6rr\ \LS&v6xo\iivovg ig rag 
pd%ag %ooQstv. El6l ds ol <pa6L xsQavvcoQ-ivrt v%b rov 
ftsov 6v\i(3r\vaL rr)v rsXsvrr)v 'OQcpst' xsQavvco&rjvaL ds 
avrov roov loyoov svsxa cbv idCda6xsv iv rotg \1v6rr\QC0Lg 
ov %qotsqov axr\xoorag av&Qco%ovg. "AlloLg ds [%qo-] 6 
£LQr\[isvov i6r\v oog %Qoa%oftavov6r\g ol rr\g yvvaLxbg 
769fjr£ to Aoqvov di .avxr\v rb iv rfj ®s6%QcorCdL acpCxsro' 
slvaL yaQ %dXaL vsxvo\iavrstov avro&L' vo^C^ovra ds 
ol s%s6d-aL rr)g EvQvdCxr\g rr\v ipv%r\v, xa\ dfLaQrovra 240 BOISITIKA 

cog i7te6tQcccpr\ , ttvto%etQcc ccvtbv vrtb Xv7tr\g avtov ye- 
vio^ai. Xiyov6t de otSQocxeg, o6cct tcov ccr\dovcov e%ov6t 
veo66tag i%\ tco tcccpco tov 'Oocpicog, tavtag rjdtov xcct 

7 [Lei%6v ti ctdetv. Mccxedovcov 6e oi %coqo.v tr\v v%b tb 
oQog tr\v TlteQtav e%ovteg xcct %6Xtv Atov cpcc6tv v%b tcov 
yvvcctxcov yeve6$ttt tr\v teXevtr\v ivtccv&a tco 'OQcpet. 
'iovtt 6e ix /Itov tr\v i%\ tb OQog xa\ 6tccdtcc %QoeXr\Xv- 
nrozt etxo6t xtcov ti i6ttv iv de%ta xcct i%t\rr\\ia i%\ tco 
xtovt vdQtcc Xt&ov * e%et de tcc o6ta tov 'Ogcpicog r\ vdQtcc, 

8 xcc&cc ot i%t%coQtot Xiyov6t. 4. *Pet de xccl %otcc{ibg f EXt- 
xcov ' a%Qt 6tccdtcov e(3do[ir\xovtcc %ivre %QoeX$6vtt tb 
Qev{icc ttcpttvt^etttt tb cc%b tovtov xccrcc trjg yr\g ' dtccXet- 
Ttov de \LccXt6ttt dvo xccl el'xo6t 6tccdtcc ccvet6t tb vScoq 
ccv&tg, xccl ovoficc BcccpvQccg ocvrX 'EXtxcovog Xajicbv xccr- 
et6tv ig d-ttXcc66ccv vccv6t%OQog. Tovtov ot /Ita6ta\ tbv 
%otcc\ibv iTttQQetv dtcc Ttccvtbg tf\ yfj tcc i% ccQ%r\g cptt6t, 
tccg yvvcctxccg de cCt tbv 'OQcpicc ccTtixtetvav evccTtovtipcc- 
6%-cct ot freXr\6at tb at\ia, xatccdvvat te i%\ tovtco tbv 
%ota\ibv ig tr\v yrjv, tvcc dr\ [ir\ tov cpovov xa&ccQ^tcc tb 

9 vdcoQ 7tttQtt6%r\rcct. 5. "Hxov6a de xccl ccXXov iv AccQt6r\ 
Xoyov^ cog iv tco 'OXv\jl%co %6Xtg otxotto Atfir\&Qtt, r\ i%\ 
Mccxedovtccg titQttTttat tb OQog, xcct elvcct ov tioqqco tr\g 
%6Xecog tb tov 'OQCpicog \ivrj\icc ' acptxi6xrat de totg At- 
f>r\&Qtotg TtccQcctov dtovv6ov \iccvtev\Jtcc ix®Qttxr\g, iitet- 
dccv tdr\ tcc o6ttt tov 'OQcpicog r\Xtog, tr\vtxavtcc VTtb 6vbg 
a7toXet6$tti Atprjd-Qtotg tr\v TtoXtv. ot \iev 6V ov TtoXXrjg 
cpQOvttdog iTtotovvto tbv %Qr\6\i6v, ovde ccXXo tt $rr\Qtov 
ovzco ytiycc xcci ttXxtytov e6e6&cct vopttpvteg cog eXetv 
6cpt6t tr\v TtoXtv^ 6vt de &Qtt6vtr\tog \ietetvcct \iaXXov r\77( 

10 l6%vog. 'Exel de idoxet tco ^eco^ 6vvificctvi 6cpt6t totccde. 
7tot\ir\v 7teQt \ie6ov6ccv \iccXi6ta tr\v r\\iiQccv iTttxXtvcov 
ccvtbv TtQog tov 'OQCpicog tbv tcccpov^ o \iev ixcc&evdev o LIBER IX. 241 

7tOL\tr\v^ i7tr\ei de ol xa\ xa&evdovti e7tr\ te adecv toov 
'OQcpioog xa\ \iiya xal r)di> cpoovelv. 01 ovv iyyvtata vi- 
iiovteg rj xa\ aQovvteg^ exa6toc tcc eQya aitoXeinovteg^ 
'q&QoC^ovto ijtl tov TtoLiiivog tr)v iv tco VTtvco codrjv' xaC 
Ttote co&ovvteg allr\kovg xa\ iQ%ovteg oGttg iyyvtata 
e6tai too 7tot\ievL avatQeitovtii tbv xCova, xa\ xatedyr\ 
te ccTt avtov %e6ov6a r\ %"r\xr\ xa\ eldev r\lLog o tt r\v 
tcov o6toov tov 'OQcpicog Xol%ov. AvtCxa de iv tr\ iiteQ-H 
%o\ievr\ vvxtl o te ftebg xati%et %okv ix tov ovQavov tb 
vdooQ, xal 6 %ota\ibg 6 Zlvg, tcov de %eQL tbv"OXv\i%ov 
%eL\iaQQOov xa\ 6 ZJvgtiatC, tbte ovv ovtog 6 %ota\ibg 
xati^ale \iev td teC%r\ ALJ5r\d-QCoLg , %-eoov de CeQa, xa\ 
olxovg ccvetQeipev dvd-Qoo%oov , d%i%vL%e de tovg te dv- 
$Qoo%ovg xal tcc iv tfj %bXei £coa oiioCoog ta %dvta. d%o- 
lo\iivoov de r\dr\ Al^^qCoov , ovtcog ol iv JCcp Maxedb- 
veg, xatd ye tbv kbyov tov AaQL6aCov ^ivov, ig tr)v 
eavtoov td o6ta xo\il%ov6l tov 'OQcpicog. r 'OotLg 6e %eQL 12 
TtOLrjaecjg i%olv%Qay\ibvr\6ev r\dr\ , tovg 'OQCpicog v\ivovg 
oidev bvtag exaGtbv te avtoov i%\ ^Qayyxatov xa\ tb 
6v\i%av ovx ig aQL&iibv txoXvv %e%OLr\\iivovg' 6. Avxo- 
\iCdaL de l'6a6C te xa\ i%ddov6L tolg dQooiievoLg. xo6\ico 
\iev 6r\ toov i%oov SevteQela cpeQOLvto dv \ietd ye r O\ir\Qov 
tovg vcivovg, tL\ir\g de ix tov fteCov xa\ ig %Xiov ixeC- 
vcov r\xov6i. 

XXXI, Ka\ AQ6tvbr\g i6t\v iv 'EXlxqovl elxoov , rjv 
71 TltoXe\ialog eyr\\iev ddelopbg oov. tr\v de *AQ6Lvbr\v 6tQ0v- 
ftog (peQeL %alxr) toov d%tr\vcov' TtteQa \iev ye xa\ avtai 
xata tavtd talg dllaLg cpvov6Lv , v%b de foaQOvg xa\ 
dLo, \Leyeftog ov% old te i6tiv dvi%etv 6<pag ig tbv di^a 
td TtteQa. 

2. 'Evravfta xa\ Tr\kicpoo too 'HQaxkiovg ydka iatlv 2 
elacpog naidl \llxqoo dLdov6a, xa\ povg te Ttao' avtbv 
pausan. II. 16 242 BOI&TIKA 

xa\ dyaX\ia IlQiartov ftiag a%iov. tovtoo tL\ial too d-eco 
. didovrai \iev xal aXXoog^ av&a slolv aCyoov vo\ial xal 
TtQofidxoov r\ xal e6\iol \ieXL66oov' Aa\ifaxr\vol de ig 
TtXiov r\ #£Oug tovg aXXovg vo\iC£ov6l , /iiovvtiov te av- 
tbv Ttatda eivat xal 'AcpQodCtr\g Xiyovteg. 

3 3. 'Ev de too 'EXlxoovl xal cxXXol tQLitodeg xetvtaL^ 
xal aQ%aLOtatog 6v iv XaXxCdL Xafietv tf\ i% EvqCtioo 
Xiyov6LV*H6Codov VLxr\6avta oodfj. TLeQLOLXOvOL de xal 
avdQeg tb altiog, xal eoQtrjv te ivtav&a ot 0e67tLetg xal 
dyoova ayov6t Mov6eta ' ayovGt de xal too "EQOott , a&Xa 
ov \iov6Lxrjg \iovov aXXa xal d$4.r\tatg tL&ivteg. 'Eita- 
vafidvtL de 6xaOLa aTtb tov aXtiovg tovtov oog ei'xo6LV 
eOtLV r\ tov "iTtTtov xaXov\iivr\ XQrjvrj ' tavxrjv tbv BeX- 
XeQocpovtov 7tOLrj6aL <pa6tv LTtitoV) i%Li\)av6avta 07tXf\ 

4 trjg yrjg. 4. BoLOOtoov de ol Tteol tbv ( EXLXoova oCxovvteg 
7taQeLXr\\i\iiva do%r\ Xiyov6LV y oog aXXo'H6Codog 7totr\6aL 
ovdev r\ td"EQya' xal tovtoov de tb ig tag Mov6ag dcpat- 
qov6l TtQoolyLLOV , aQ%r)v trjg 7tOLr\6eoog eivai ro ig tdg 

"EQLQag Xiyovteg' xai \ioi \ioXvfiOov ideCxvv6av, evfta 
r\ 7tr\yr\ , ta TtoXXa VTtb tov %qovov XeXv\ia6\iivov ' iyyi- 

5 yQaittat de avtco ta "EQya. "E6tt de xal eti^a xe%oo- 
QL6\iivr\ tr\g TtQotiQag, cog TtoXvv ttva i%oov 6 c H6Codog 
aQL&\ibv 7tOLr\6eteV) ig yvvatxdg te ddo\ieva, [xal] dg 
\ieydXag i7tovo\id£ov6iv 'HoCag , xal QeoyovCav te xal ig 
tbv \idvtLV MeXd\i7toda, xal oog &r\6ei)g ig tbv "Atdr\v7' 
b\iov neLQC&co xatafiaCr\ , 7taQaLvi6etg te XeCQOOvog inl 
dL&a6xaXCa dr) tf\ *A%LXXioog , xal o6a inl "EQyoLg te xal 
r\uiQaLg. ol de avtol ovtOL Xiyov6i xal oog \iavttxr\v 
f H6Codog dLOa%%-eCr\ TtaQa 'AxaQvdvoov' xal e6ttv exr\ 
\iavtLxd) 07to6a [te] i7teXe%d\ie&a xalr\\ietg, xal i%r\yr\- 

6 6eLg iitl te f Qa6LV. 5. 'EvavtCa de xal ig tov ( H6l68ov tr)v 
teXevtr\v i6tLv elQr\\iiva. ott \iev yaQ ol natdeg tov LIBER IX. 243 

TavvxxoQog KxtyiEvog xal "Avxtcpog scpvyov ig MoXv- 
Tcgtav ix NavTtdxxov dccc xov 'Hotodov xbv cpovov, xal 
ccvxo&l a6s^r\6a6Lv ig Ilo6£Ldcova iyivExo xf\ MoXvxqlo, 
6cpC6LV r\ 6Cxr\, xdds \isv xal ot Ttdvxsg xaxd xavxd elqtj- 
xa6L ' xr)v ds adsXcpr\v xcov vsavC6xcov ot qlev dXXov xov 
cpa6LV al6%vvavxog e H6Codov Xafistv ovx d?,r\d"rj xr)v xov 
ddLxr\\iaxog do^av^ ol ds ixsCvov y£V£6&aL xb EQyov. xd 
(iev dr) ig e H6Codov xal avxbv xal ig xd £7tr\ dtdcpoQa iitl 
xo6ovxov £LQr\xaL. 

6. 'Eitl ds dxQa xfj xoQvcpfj xov 'Efaxcovog Jtoxapbg 7 
ov \iiyag i6xlv 6 Ad\iog. 0s67tLEcov ds iv xfj yfj Aova- 
xcov i6xLV 6vo\ia^6\i£vog' ivxav&d i6xcNaQxC66ov 7tr\yr\\ 
xal xbv NaQXL66ov lSelv ig xovxo xb v6coq cpa6Cv , ov 
6vvivxa ds oxl icoQa 6xLav xr)v iavxov Xa&stv xe avxbv 
iQa6%-ivxa avxov, xal vito xov EQCOxog iitl xf\ 7tr\yfj ol 
6v\i(3r\vaL xr)v xeXevxi^v. Tovxo \ilvdr\ 7tavxd%a6Lv £vr\- 
&£g, r\lLxCag r\dr\ XLvd ig xovxo r\xovxa cog vtlo EQCoxog 
aXC6x£6&aL, \ir\ds OTtotov xl dv&QC07tog xal OTtotov xl 
av&QcoTtov 6XLa dLayvcovaL. E%el ds xal sxsQog ig avzov 8 
Xoyog, r\66ov \ilv xov TtQOXEQOV yvcoQL\iog^ Xsy6\isvog 
ds xal ovxog, adsXcpr)v y£V£6&aL NaQxC66co dCdv\iov, xa 
xe dXXa ig aitav o^lolov xb sldog xal a\icpoxsQOLg co6av- 
$xcog xo\ir\v ELvaL^ xal i6^r\xa ioLXvtav avxovg ivdvs6&aL, 
xal 6r\ xal irtl ftr\Qav UvaL \isxd aXXr\Xcov' NaQxt66ov 
ds iQa6&r)vaL xr)g ddsXcprjg, xal cog a%i^av£v rj Ttatg, 
cpOLXcovxa inl xr)v 7tr\yr\v 6vvtivaL \jlev oxl xr\v savxov 
6XLav scoQa^ sivac di ol xal 6vvlevxl Qa6xc6vr\v xov sqco- 
xog at£ ov% savxov 6xLav do%d£ovxL, aXXd slxova OQav 
rr)g ddsXcpr\g. NaQXL66ov ds dv^og r) yr) xal tiqoxeqov 9 

ECpVEV , S[l0i doXStV, £L XOtg nd[l(pCO X£X{iaLQS6d-aL %Qr\ 

xl r\[iag S7tE6L' ysyovcog yaQ itoXXotg txqoxeqov exe6lv rj 
NaQXL66og 6 &E67tLEvg K6qx\v xr)v dr\\Lr\XQ6g cpr\6LV «o- 

16* 244 BO ISITIKA 

%tt6&r\vcct %aC£ov6ccv xa\ av$r\ 6vXXeyov6av , ccQ%a6&rj- 
vai de ovx totg tt%cctr\xtel6ttv , dXXk vccQxC66otg. 

XXXII. Totg de iv KQev6tdt, i%tvsCco tco ©s6%ticov^ 
olxov6tv iv xotvco \iiv i6ttv ovdsv, iv tdtcotov ds dv- 
dgbg dyccX\ia r)v AiOvv6ov , yvipov %s%otr\\iivov xcct i%t- 
xsxo6\ir\\iivov yQcccprj. %Xovg ds ig Kqsv6i'v s6ttv ix 
HsXo%ovvr\6ov 6xoXtbg ts xcct ccXXcog ovx svdtog' dxQat 
ts yaQ dvs%ov6tv cog \ir) xat sv%v tr)g d-aXtt667\g %s- 
Qtttov6%at, xttXttyitt ixtcov oqcov xccta%viov6tv ttvsytot 
pCcctot. 

2 2. Illiovtt 6s sx KQSv6tdog ov %sXayCco, TtttQcc de 
avtrjv BotcotCccv, %bXtg s6t\v iv ds^ta &C6^i\. %Qtora 
fisv OQog i6t\ TtQog $aXa66r\' tovto cTs v%SQ^aXovrcc %s- 
dCov 6s ixdi^stcct xa\ \istd tovto aXXo OQog' iv 6s taig 
V7tcoQsCatg i6t\ %bXtg. 'HQCcxXsovg de lsqov xcct dyaX\ia 
oq&6v ivtav&d i6tt XC&ov, xat HQdxXetcc soQtr)v ayov6t. 

3 tb de nsdCov tb \ieta%v tCdv OQCovixcoXvev ovdev XC\ivr\v 
VTtb %Xr\&ovg sivcct tov vdcctog , et \ir) dta \tioov %co\id 
6cpt6tv i7ts7toCr\to 16%vqov ' xcct ovtco 7taQcc stog ig \isv 
ttt i%sxstva tov %co\iatog ixtQS%ov6t rb vdcoQ, tb de 
i%\ tk stSQcc ttvtov yecoQyov6i. ®C6firjv de XeyovOtv i%t~ i 
%coQtov elvttt vv\icpr\v, dcp r)g r) TtbXtg tb bvopta e6%r\xev. 

4 3. TlaQttTtXiovti de avtb&ev %bXt6\id i6ttv ov \iiycc 
i%\ &aXtt66r\ TCcpa. 'HQttxXetbv ts Ttcpatsv6Cv i6rt, xall 
soQtr)v ccyov6tv iititstov. Ovtot Botcotcov \idXt6ta ix 
TtttXtttov td $ttXd66itt ifrsXov6tv slvcct 6ocpoC, Ttcpvv 
avdQa \ivr\\iovsvovtsg i%t%coQtov , cog %Q0XQt&sCr\ ysvs- 
6d"ttt tr)g 'AQyovg xv(isQvr\tr\g ' d%ocpaCvov6t ds xa\ %qo 
tr)g TtbXscog sv&a ixKbX%cov 07tC6co xo\JLttp\Livr\v 0Q\iC6a- 
6&at tr\v 'AQycb Xsyov6tv. 

a 4. A%b ds ®s6%Cccg tovtt ccvco %Qog r\%stQOV s6ttv 
AXCctQtog. o6ttg ds 'AXtdatov yiyovs xcci KoQcovsCccg LIBER IX. 245 

otxL6Ti\g, ov iie ccito tcov ig'OQ%OLieviovg i%bvTcov ety.bg 
r]v %g>qi£siv. Kcctcc de tt\v iiti6TQaTeiav rov Mr\dov 
cpQ0vr\6a6tv 'AfoaQTioig tc\ ( EXlr\vcov ciolQa xrjg &£Q%ov 
GTQaTiag yr\v Te 6<pi6iv ollov xal tt)v tioXlv ijte^rjld-e 
xaiov6a. 'Ev^AfaaQTcp de i6TtAv6avdQov tov Aaxedac- 
iioviov iivr\iia ' 7tQ06$akcbv yaQ tcov AXiaQTicov TtQog to 
Tel%og 6TQaTiag ex Te @r\(tcov ivov6r\g evdov xal i% A&rj- 
vcov^ xal iite%eX^bvTcov tcov Ttoletiicov . eite6ev iv rr\ 
Lid%r\. 5. Av6avbQov de to. ciev ig tc\ \idli6Ta i%aive6ai. 6 
t« de xal mxQcog e6Ti \ie\i2pa6d-aL. Uocpiav ciev ye tol- 
avTrjv ijtedefi-aTO. r)yovLievog Ilelo7tovvr\6icov Tatg tql- 
r\Qe6Lv'AvTCo%ov xv(5eQvr\Tr\v ovra ^AlxL^Ladov^ cpvkd- 
|«g 'AXxLpLadrjv dnbvxa xov vavxLXOv , xr\VLxavTa to^ 
'AvtCo%ov iitr\ydyeTO ig ikitida cog bvra d%LOLia%ov vav- 
Lia%f\6aL AaxedaLLLOvioLg, xal avayayoLievov vito &Qa- 
6ovg Te xal dla^oveiag ivixr\6ev avrbv ov tcoqqco tov 
KoXocpcovicov a6Tecog. f £lg de xal devreQa 6 Av6avdQ0g 7 
inl Tag TQLr\QeLg acpCxero ix 2^7taQxr\g^ r\LLeQCo6axo Ltev 
ovxco Kvqov cog %Qr\Lcaxa^ bitbre ig to vavTLxbv ahoCr\, 
TtaQeZvaC ol xara xaLQOV Te xal dcp%-ova ' oqllovvtcov de 
r 5 vav6lv exaxbv iv Aiybg 7toxa\LoZg 'Ad"r\vaCcov , elkev av- 
xcov xd Ttloia i6xeda6\ievovg iitC Te vScoq xovg vavxdg 
xal inl dyoQav cpvld^ag. IIaQe6%exo 6e xal eQyov toi- 
bvde ig dLxaL06vvr\v. Avxokvxcp xcp 7tayxQaxLa6avxL, 8 
ov dr) xal elxbva idcov oida ivIlQvxaveicp xcp *A%r\vaCcov, 
xovxcp xco dvdQl ig d.LLcpL6$r\xr\6iv bxov dr) xxrjLcaxog 
'ExebvLXog r\k&ev o H7taQXLdxr\g' cog de aQa keycov r\kC- 
6xeT0 ov dCxaLa, r]v yaQ dr) Tryvtxavra 'Ad"r\vaioLg tcov 
TQcdxovTU r\ aQ%r\, xal naQrjv iti 6 Av6avdQog, tovtcov 
evexa 'ErebvLxog 7tXr\ycov Te aQ%eLV i7tr\Qd-r\ xal d\ivvd- 
{Levov tov AvtoIvxov r]yev iiti Av6avdQov, 7tavTa%a6LV 
ixelvov ig %aQLv tt\v eavTOV dLxa6etv iXnC^cov ' Av6av- 246 BOISITIKA 

dgog ds udLXEtv Exsovlxov xuxsyvco^ xul u%e%eliiI>ev 
9 uxLiLu6ug xcp Xoycp. 6. Tdds llsv Av6avdgcp xd ig do^uv 
v%uq%ovxu r\v , uXXu dsxoGads 6vsCdr\. 0lXoxXeu yaQ 
'A&rjvatov iv Alybg itoxapotg xul uvxbv 6XQUxr\yovvxu 
xul 'Ad"r\vuCcov xcov dXXcov o6ov xsxQuxL6%LXCovg uI%llu- 
Xcoxovg ovxag aitsKrsivsv oAvGavdoog, xuC 6cpL6tv ovds 
u%o^uvov6lv i%r\vsyxsyr\v, o xu\Mr\8covxotg u%o($u6lv 
ig Muqu&covu v%r\Q%s %uq' 'A&rjvuCcov xul uvxcov Auxs- 
6ulllovCcov xotg %s6ov6lv iv ®SQLLO%vXuLg ix fia6iXscog 
Bsq^ov. MsiXova ds sxl AuxsduLLLovCoLg ovsCdrj ysvi- 
6&ul %uqe6xsvu6ev 6 Av6avdQog i%C xs 6sxucJuQ%CuLg 
dg xuxs6xr\6s xatg %6Xe6l xul i%l xotg Adxco6LV UQ\io6xutg. 
10 AuxeSulllovCcov ds %Qr\iiuxu ov volll^ovxcov xxu6&ul xuxu 
drj xl lluvxsvllu, cog r) cplXo%qk\lluxCu (i6vr\ ysvOLXO dv 
ccTtcoXsta xfi ZJjtaQxr}, 6 ds xul %Qr\LLuxcov %6%-ov 6cpC6LV 
svs7toCr\6sv l6%vqov. syco llev dr\ Il£Q6uLg xs s%6\LEvogT 
xul dLxd^cov vollco ys xcp ixsCvcov $Xd$og xqCvco Aaxs- 
duLLiovCoig lluXXov r\ cocpsXsLuv ysvs6ftuL Av6uv8qov. 

XXXIII. 'Ev 'AXluqxco ds xov xs Av6uv8qov [ivrjiiu 
xal KsxQOTtog xov JJavdCovog s6xlv r\Qcpov. xo 8s oQog 
xo TCXcpov6Lov xal r\ TLXcpov6u xuXovllevy\ %r\yr\ 6xu- 
dtovg lluXl6xu 'AXluqxov %svxr\xovxu u%e%ov6l. Asysxui 
8\ VTto *EXXr\vcov 'AqysCovg lisxu xcov JJoXvvsCxovg TtuC- 
dcov sXovxug ®r\flug ig AsXcpovg xcp ftscp xul aXXa xcov 
XucpvQcov xul Tslqs6Cuv uysLv' xuC, sl%exo yuQ 8bpr\, 
xu& b86v cpu6LV uvxbv %lovxu u%b xrjg TLXcpov6r\g 
ucpstvuL xr\v tpv%r\v' xul s6xl xdcpog uvxcp %Qog xfj %r\yf\. 
2 xr)v 8s ftvyuxsQU xov Tslqe6Cov do&rjvuL llsv cpu6L xcp 
'A%oXXcovl VTtb xcov 'AQysCcov, %Q06xu\uvxog 8s xov frsov 
vuv6iv ig xr)v vvv 'icovCuv xul 'icovCug ig xr\v KoXocpcovCuv 
%EQULCo&r\vuL. xul r\ llsv avxo&L 6vvcoxr\6sv r\ Muvxco 
r PaxCcp Kqi\xC' xu ds uXXa sg Tslqs6Cuv, ixcov xs aQL&- LIBER IX. 247 

liov ojv yeyQcccpcc6LV ccvxbv ^lojvccl^ xccl cjg ix yvvccLxbg 
eg ccvdQcc r)XXdyr\, xccl6xL r 'OLir\Qog i%oCr\6ev iv '0dv66eCa 
6vvexbv elvccL yvojiir\v TeLQe6tav xojv iv 'AlSov llovov^ 
xccvxcc ll\v xccl oC Ttccvxeg L'6cc6lv dxofj ' 2. AXiccQxCoig de 3 
i6xcv iv VTtccC&QG) fteojv lbqov ccg IlQcc%LdCxccg xccXov6lv 
ivxccvd-cc 6llvvov6l llev, tzolovvxccl de ovx iTtCdQOLiov xbv 
oqxov. xccvxatg llev i6xL 7tQog xco oqel xoj TlXcpov6Ccj 
xb leqov' iv^AlLccQxcp de el6L vccoC, xccC6cpL6Lv ovx dydX- 
llccxcc eve6xLV, ovx OQoq^og eite6XLV ov Lir)v ovde olg 
xl6lv i7tOLr\ftr\6ttv, ovde xovxo r\6vvdiLr\v %v%e6$ttL. 

3."E6xl de iv xfj AXlccqxCcc TtotccLcbg Aocptg. XiystccL 4 
9h xrjg %ojQccg ccv%LLY\Qccg ov6rjg xb e\ ccQ%r\g xccl vdccxog 
ovx ovxog iv ccvtfj dvdQa to3v dvvcc6xev6vxo3v iX%6vtcc 
ig AsXcpovg i%EQE6%aL xqotcov ovxlvcc vSojq EVQr\6ov6LV 
111 iv xfi yfi ' xr)v ds IIv&Cccv 7tQ06ta66sLV^ bg ccv i7tccvr\xovxL 
ig 'AACccqxov ivtv%r\ ol tcqo xojv dXXojv^ xovxov delv cpo- 
vecc yeve6$ttL ccvxov ' ivxv%slvxsdr) ccvxco 7tccQccyevo[ieva 
xbv vlbv Aocptv , xal xbv ov llsXXy\6ccvxcc xoj %CcpSL xbv 
veccvC6xov 7tccl6ttL' xccl xbv llsv sxl elltcvovv TtEQLftsZv, 
OTtov de QvrjvccL xb ccIllcc, vdojQ ivxsvdsv ccvelvccL xr\v 
yr)v. inl xovxoj llsv 7toxcc\ibg xccXslxccl Aocpcg. 

4. 'AXccXxollevccl ds xoj\irj llev i6xcv ov LisydXr] , xet- 5 
tttL ds OQOvg ovx ccyccv vipr\Xov 7tQog xolg 7to6\v i6%dxocg. 
yeve6d-ccL ds ccvxfj xb ovollcc ol llsv cntb 'AXaXxoLisvECjg 
ccvdQog ccvxox&ovog , VTtb xovxov ds 'A&rjvccv XQacprjvccL 
Xsyov6LV ' ol ds slvccl xccl xr\v 'AXccXxollsvCccv xojv 'Slyv- 
yov ftvyccxEQOJv cpcc6Cv. 'AjtojxsQOJ ds xrjg xojLLr\g iTtETtoC- 
r\xo iv xoj %%-tt\ittloj xrjg *Aftr\vag vccbg xccl ccyccX\itt ccq- 
%cclov iXicpccvxog. 2JvXXcc ds e6xl php xccl xa ig 'A&rjvccCovg 6 
avr\\LEQtt xccl r\&ovg ccXXoxqlcc xov ^Poj^ccCojv^ ioLxoxcc de 
rovxocg xccl xcc ig ®r\flccCovg xe xccl 'OQ%o\LSvCovg ' tcqo6- 
e%eLQycx6ttX0 dh xccl iv tcctg 'AXccXxoiievcclg , xr\g 'Ad-qvag • 248 BOISITIKA 

xb ayaXiia avxb 6vXr\6ag. xovxov iisv xoiavxa sg xs r EX- 
XrjvCdag itoXeig xal ftsovg xovg f EXXr\vcov ixiiavivxa 
ixiXafisv d%aQL6xoxdxr\ vo6og 7ta6cov' cp&SLQcov yag 
r\vftr\6sv , r\ xs tcqoxsqov svxv%Ca 6oxov6a ig xoiovxo 
%SQiy\\&sv avxco xiXog ' xb ds lsqov iv xalg 'AXaXxoiis- 
valg r\iisXr\%?r\ xb aitb xovds axs r\Qr\iicoiiivov xrjg &sov. 
7 'Eyivsxo ds xal aXXo iit iiiov xoiovds ig xaxdXv6tv xov 
vaov' XL66og ol 7tQ067ts<pvxcog iiiyag xal i6%vQog dtiXv- 
6sv ix xcov ccqiiovlcov xal 8ii6ita xovg XLftovg ait dXXr\- 
Xcov. 5. f Psl ds xal Ttoxaiibg ivxavd-a ov iiiyag %sCiiaQQog' 
6voiid£ov6L 6s TQixcova avxbv, oxi xr)v 'A&rjvav XQa- 
cprjvac itaQcc Ttoxaiico Tqlxcovl s%sl Xoyog^ cog dr) xovxov 
xbv TQLxcova bvxa xal ov%l xbv Al(3vcov, og ig xr\v 7tQog 
ALfivrj $aXa66av ixdCdco6LV ix xfjg TQLxcovCdog XCiivr\g. 

XXXIV. Uq\v ds ig KoQcovsLav #j 'AXaXxoiisvcovm 
a(pLxi6d-aL , xrjg 'ixcovCag 'A&rjvag i6xl xb lsqov ' xaXslxat 
ds ccTtb 'ixcovov xov 'AiicpLXXvbvog, xal ig xbv xotvbv 
6vvCa6LV ivxavfra ol Boicoxol 6vXXoyov. 'Ev ds xco vaco 
%aXxov 7tS7tOLr\iiiva 'A&r\vdg 'ixcovCag xal ALog i6xLV 
aydXiiaxa' xi%vr\ ds 'AyoQaxoCxov , Kia&r\xov xs xal i^co- 
pivov 0sl6Cov. avi&s6av ds xal Xa^Cxcov ayaXiiaxa iit 

2 iiiov. Aiysxat ds xal xoLOvds, 'ioddiiav lsQcoiiivr\v xfj 
&sco vvxxooq ig xo xiiisvog i6sX&slv, xal avxfj xr)v 'A%r\- 
vav (pavrjvat) xco %lxcovl ds xrjg &sov xr\v Msdov6r\g 
iitslvaL xrjg roQyovog xscpaXr\V 'ioddfiav ds, cog slds, 
ysvi6&aL XC&ov. xal Slcc xovxo iitLXL&sl^a yvvr\ tivq dva 
7ta6av r\iiiQav inl xr\g'lodaLiag xbv pcofiov^ ig XQLg i%L- 
XiysL xfj Bolcoxcov cpcovf\ 'ioSdiiav t,r)v xal alxslv TtVQ. 

3 2. KoQCovsLa Ss 7taQsC%sxo iisv ig iivr\iir\v iitl xrjg dyo- 
Qag f EQiiov Pcjliov 'E7tLiir\XCov, xbv dVAvikicov. xaxcoxiQco 
ds oXCyov r 'HQag i6xlv LSQOVxal ayaXiia aQ%atov, Ilv&o- 

• dcoQov xi%vr\ Or\^aCoV cpiQSLds iitl xf\ %slqI ZsLQtjvag' LIBER IX. 249 

tdg yuQ dr) 9 A%eXcoov ftvyuteQug dvu%et6^eC6ag cpu6tv 
v%b 'Hgag xutu6tr\vut %Qog tug MovGag ig cpdrjg soyov' 
ai de oog ivCxr\6uv , u%otCku6ut tcov UetQrjvcov xa Jtxaoa 
%otr\6u6d"ut 6xecpdvovg u% uvxcov kiyovxut. 3. Koqco- 4 
veCug de 6xudCovg cog xe66uQux6vxu OQog d%i%et xo At- 
firj&Qtov' aydA[iaxa de iv uvxtp Mov6o3v xe xul Nv\icpoov 
i%Cxlr\6Cv i6xt Al^^qCoov xul %r\yuC, xr)v \iev Atj5r\- 
&Qtddu 6vo\id^ov6tv , r) de ixeQa nixQU, yvvaixbg \iu- 
6xolg et6tv etxu6\iivut , xal opotov ydlaxxi vdooQ d% 
uvxoov dvet6tv. 

4. 9 Eg de xb oQog xb Aacpv6xtov xal ig xov Atbg xov 5 
Aacpv6xCov xb xipevog el6iv ix KoQcoveCag 6xddtot \id- 
lt6xa el'xo6t. XC&ov \iev xb dyuX\id i6Xtv' 'Axtdpavxog 
oe d"6etv &qC$ov xuV'Ekkr\v ivxavfta \iiXXovxog %e\icpftr\- 
vat XQtbv xotg %ut6C <pa6tv v%b Atbg^ e%ovxu xb eQtov 
119%Qv6ovv , xal u%o6quvul 6<pdg i%\ xov XQtov xovxov. 
'AvcQxiQa di i6ttv 'HQuxlrjg Xuqo^ i%CxXr\6tv ' ivxavfta 
6e ol Botcoxol Xiyov6tv dvaprjvat xbv 'HquxHu dyovxa 
xov "Atdov xbv xvvu. 'Ex de Aacpv6xCov xaxtbvxt ig xrjg 
y IxcovCag *A&r\vug xb teQov %oxu\iog i6xt GJdAuQog ig xr\v 
Kr\cpi6Cda ixdtdovg lC\ivr\v. 

5. To v de OQOvg xov Aacpv6xCov %eQUV i6xlv *Oq%o- 6 
\ievog, el' ttg Ellr\6tv ullr\ TtoXtg, i%tcpuvr\g xal uvxr\ 
ig Oo%av. evdut\iovCug de %oxe i%\ \iiyt6xov TtQoa^&et- 
6av e\ieXXev uqu v%odi%e6d-ut tilog xal tavtr\v ov %oXv 
rt u%odiov r\ Mvxr\vag te xal ArjXov. TteQt de toov uq- 
%aCoov toiavt r]v 6%o6u xal \ivr\\iovevov6LV. 'Avd^iu 
7tQ00tov ivtav&a Ilr\vetov %uldu tov %otu\iov \iyov6tv 
i%otxr\6ut, xal d%b tovtov tr)v yrjv 'AvdQr\tda 6vo\iu- 
6&r\vat. I2uQuyevo\iivov de oog avtbv 'A^d\iuvtog^ d%i- 7 
vei\ie tijg uvtov too 'A&dttavtt tr\v te %eQt tb Aacpv6ttov 
%coQav xal tr\v vvv KoQoovetav xal AltuQtCuv. 'A&diiag 250 BOISITIKA 

ds ccxs ovdivcc ou Ttccidcov xcov ccQ6ivcov XsXslcpftttL vo\ii- 
£cav, xcc \isv yccQ sg AiccQ%6v xs xccl MsXLxiQxr\v ixoX\ir\- 
6sv avxog, Asvxcovl ds vnb voGov rsXsvrr\6ccL 6vvifir\, 
0qc%ov ds ttocc ovx r\Tti<5xtt%o r\ ccvxbv tcsqlovxcc r\ yivog 

V7toXSL7t6\lEVOV QQi&V, XOVXC0V EVEXCC E7t0Lr\6ttX0 'AXicCQ- 
xov xccl Koqcovov xovg ®EQ6ttvdQ0V XOV 2JL6V(pOV 2Jl- 

8 6vcpov yccQ ccdsXcpbg r]v 6 'A&tt\iccg. "T6XEQOV ds ccvcc- 
6xQi*l>ccvxog sx KoX%cov oi \isv ccvxov Oq^ov cpcc6iv, oC 
ds nQi6Jioovog^ ysyovivccL ds Oq^co xbv IlQi6(ocovtt sx 
xrjg Alr\xov ftvyccxQog, ovxco 6vy%coQov6cv ot" ®sq6ccv- 
6qov Ttcctdsg olxov \iev xbv 'Ad-tt\iccvxog 'AftapavxL xccl 
xolg ccnb sxsivov 7tQ06r]xsLv , ccvxol di, \iolqccv yccQ di- 
doo6i 6cpL6LV 'Ad-tt\iccg xrjg yrjg, 'AXlccqxov xccl KoQcovsiccg 

9 iyivovxo oixL6xcci. IIqoxsqov ds exl rovrcov 'AvdQsvg 
Evi'7t7tr]v ftvyccxiQtt Asvxcovog Xa\ifoavsL tcccqcc 'A^cc^lccv- 
rog yvvcctxcC) xccl vtbg 'ExsoxXrjg ccvxco yivsxaL, Kr\cpc6ov 
6s xov 7toxcc\iov xccxcc xcov TtOLrjxojv xrjv cpr\\ir\v , co6xs 
xccl xcov %0Lr\6ttvxcov xcvsg Kr\cpL6Lcc8r\v rb.v 'ExsoxXia 

10 exccXs6ccv iv xolg E7t£6Lv. Ovxog cog i(occ6iXsv6Ev 6 'Exso- 
xXrjg, rr]v \isv %coqccv ciTtb 'AvdQicog e%elv rb bvo\iccj$0 
elcc6E) cpvXccg ds Kr\cpL6Lccdcc, rr\v ds iriQCCv i7tcovv\iov 
avrcp xttXE6xr\6ccxo. 9 AcpLxo\iivco ds 7CQog ccvxbv "AX\icp 
xcp Hc6vcpov 6ido6LV oixr\6ccL xrjg %coQccg ov 7toXXr]v, 
xccl r) xc6\ir\ xbxs ixXr]d-r\ "AX\icovsg cctco xov 'AX\lov xov- 
rov % %q6vco ds i%svixr\6sv v6rsQ0v (6vo\lcc) slvaL rrj 
xco\Lr\ "OX\icovag. 

XXXV. Tbv ds 'ErsoxXicc Xiyov6cv ol BoLcorol Xccql- 
6lv ccv&QCOTtcov %"v6ccl TtQcorov. xccl ort \isv rQslg ELVCCL 
XttQLrccg xccrs6rr]6ccro 1'6cc6lv, 6vo\iara ds ola sftsro 
avxcclg ov \ivrj\iovsvov6Lv ' etceI Aax£daL\i6vLoi ys elvccl 
XccQLXccg dvo xccl Aaxs8ai\iovcc ldQV6a6d-ccL xbv Tavyi- 
rr\g cpa6lv avxccg , xccl ov6\lccxcc %i6^ccL KXr]xccv xccl <$cciv- LIBER IX. 251 

vav. 'Eotxota \tsv dr) XaQt6tv 6v6\iata nai tavta, iot- 2 
xota ds xai %ag A&r\vaCotg' tt\ico6t yao ix naXatov 
xai 'A$r\vatot Xdoitag Av%co xal *Hys\iovr\v. to yao trjg 
KaQ7tovg ictlv ov Xdqitog aXXd r '&Qag 6vo\ia ' tfj ds 
etioa tcov 'SIqcov vi\iov6tv 6\iov tfj IJavdgoGcp Tt\idg ot 
*A$v\valoi, SaXXco tr)v &sov 6vo\id£ovTsg. Uaqd de 3 
'EteoxXiovg tov 'OQ%o\ievCov \ia&6vteg tQiclv r\dr\ vo\iC- 
%o\nev XaQiOiv ev%e6%at ' xai 'AyyeXCcov te xai Textatog 
0% ye AiovvGov tov 'ArtoXXcova iQya£o\ievot Ar\XCotg^ 
TQelg i7toCr]6av iitl tfj %eiol avtov XaQttag' xai *A$r r 
vr\6t TtQO tr)g ig tr)v axQ07toXtv i6odov XaQtteg et6t xai 
avtai TQelg' Ttaqd de avtatg teXetr)v dyov6iv ig tovg 
781 TtoXXovg d7toQQr\tov. Ild\icpcog \ilv dr) 7tQcotog cbv l'6\iev 4 
f\6ev ig XaQitag, Tteqa ds ovte aQi&pov 7tsQt ovts ig td 
6vo\iatd i6tiv ovdlv avtco 7tS7totr\\iivov r '0\ir\Qog de, 
i\ivr\\i6vev6e yaQ XaqCtcov v.ai ovtog^ tr)v \iev ( HcpaC6tov 
yvvatxa elvai Xiyet^ %ai 6vo\ia avtfj tC&etat XaQtv. 
Ha6i^iag de elvaC cpr\6tv iqa6tr\v *** [iv de] "Tnvov 
Totg Xoyotg tb eitog iitoCr\6ev, 

if \iiv \iot dco6etv XaqCtcov \iiav oit) oteQacov. ' 
Tovtov ds svsxa vitovota dr) %aqe6tr\ tt6\v cog XaQttag 
aQa %ai 7tQe6fivt£Qag oidev aXXag "0\ir\Qog. *H6Codog ds 5 
iv ®soyovCa, %Q06te6d-co ds otco cpCXov tr\v QsoyovCav, 
iv d' ovv tfj 7totr\6st tavtr\ tdg XaQttdg cpr\6tv sivat Atog 
ts Tcai EvQvvo\ir\g, uaC 6cpt6tv 6v6\iata EvcpQ06vvr\v ts 
nai 'AyXatav slvat v.ai &aXCav. %atd tavtd ds iv s%s6Cv 
s6tt totg'Ovo\ia%QCtov. *AvtC\ia%og 6s ovts aQt&\iovXa- 
QCtcov ovts 6vo\ia stTtcov AtyXr\g sivai ^vyateqag xal 
*HXCov cpr\6iv avtdg. EQ\ir\6tdvaxtt de tco ra iXeyeta yqd- 
ipavrt T06ovde ov xatd tr)v tcov TtQOteqov do^av i6tiv 
avta 7te7totr\\iivoV) cog r) Hetd-co XaqCtcov eir\ xai avtr) 
\iCa, 1 f .'06ttg ds r\v dvftQCOTtav 6 yv\ivag TtQcotog XaQitag 6 252 BOI&TIKA 

r\xoi 7tXu6ug rj yQU(pfj \iL\it]6u\ievog , ov% olov xe iyevexo 
jtvd-ed&ui, /&£, eitel xu ye uQyuioxeau i%ov6ug i6$r\xu ot 
xe %Xu6xul xul xaxa xuvxu i%oCovv ol %coyQucpOL , xul 
2J\ivQvuCoLg xovxo pev iv xcp CeQcp xcov Ne\ie6ecov v%eQ 
xcov uyuX\iuxcov %qv6qv XuQixeg aVuxeivxuL , xe%vr\ Bov- 
tcuXoV) xovxo de GcpiOiv iv xcp 'Slideico XuQixog i6xLv 
elxcov, 9 A%eXXov yQucprj, IleQyu\ir]volg de co6uvxcsg iv7&2 
7 xcp 'AxxuXov ftuXu\Lcp, Bov%uXov xul uvxui' xul %Qog 
xcp 6vo\iu^o\tevcp IIv&Ccp XuQtxeg xul ivxuvftu el6i , Uv- 
%-uyoQOv yQuipuvxog IIuqCov'' UcoxQuxrjg xe 6 UcocpQO- 
vCoxov 7tQ0 xrjg ig xr)v uxqo%oXlv ioodov XuqCxcov eiQyu- 
6uxo uyuX\iuxu 'Ad-rjvuCotg. xul xuvxu \iev iGxiv 6\ioCcog . 
uTtuvxu iv iad-rjxi' ol de v6xeQov, ovx oldu icp' oxco, 
\iexupe($Xr]xu6L xb 6%r)\iu uvxulg. XuQLXug yovv oi xux 
i\ie e%Xu66ov xe xul eyQucpov yv\ivug. 

XXXVI. revo\ievr]g de 'ExeoxXeZ xr)g xeXevxr)g r) flu- 
6LleCu TteQLrjX&ev ig xo "AX\lov yivog. "AX\icp de uvxcp 
\iev &v yuxeQeg XQv6oyeveLu iyevexo xul Xqvot]' Xqv- 
6rjg de xr)g "AX\lov xul "AQecog e%eL cp7]\ir] yeve6d-uL (PXe- 
yvuv, xul xr)v uQ%r\v , xov ExeoxXeovg uitoftuvovxog 
ajtuLdog, o (DXeyvug e6%ev ovxog. Tfj \iev drj %60QU xfj 
%u6r] &XeyvuvxCdu ovoiiu eivuL \iexed-evxo uvxl 'AvdQrjt- 

2 8og , noltg de iyevexo r) xe i% UQ%r)g olxL6^eZ6u r) *Av- 
dQrjtg, xul %Q06exxL6ev 6 OXeyvug 6\icovv\iov uvxcp, xovg 
xa %oXe\iLxa u.QC6xovg *EXXr\vcov 6vXXe%ug ig uvxrjv. 
2. Kul U7te6xrj6uv xe uvu %qovov u%6 xcov uXXcov 'Oq%o- 
\ievCcov v%6 uvoCug xul xoX\ir]g ol&XeyvuL, xulrjyov xul 
ecpeQov xovg jtQ06oCxovg' xeXog de xul iitl xo Uqov 
6vXr\6ovxeg 6xQuxevov6t xo iv deXcpoZg , oxe xul (&lXu[i- 
[icov Xoyu6LV 'AQyeCcov iit' uvxovg Por]d-rJ6ug uvxog xe 

3 uTte&uvev iv xfj [iu%f] xul olxcov 'AQyeCcov Xoyudeg. Tovg 
de O^eyvug %oXe\icp \iuXl6xu 'EXXrjvcov %aCQeLV \iaQXVQet LIBER IX. 253 

poi xccl S7tr\ roov sv *1Xlcc8l 7C£ql "AQSoog xccl Oofiov xov 

"AQSOOg 7tS7tOLr\\lSVtt , 

Tob psv ccq' slg'EcpVQOvg 7toXs\xov \jlstcc &coQr\66s6&ov 
rjs (isrcc &Xsyvccg \jLsyaXr\roQag. 
7§§EcpvQ0vg 8s svrccvd-cc, s\iol 8oxslv, rovg sv rrj &s6tiqoo- 
ridi r\7tsiQco XsysL. Tb \isv 8r\ <&Xsyvoov ysvog ccvstqs- 
tysv sx pcc&Qcov 6 &sbg xsQavvoZg 6vvs%s6l xal i6%VQoZg 
6sc6\ioZg' rovg 8s v7toXst7to\isvovg vo6og S7ti%s6ov6cc 
scp&stQS XoL\ieo8r\g' oXCyoc 8s xal sg rr)v <&omCdcc 8lcc- 
cpsvyov6tv s% ccvroov. 

3. <3>Xsyvtt 8s ov ysvo\isvoov 7tccCdcov sx8s%stccl Xqv- 4 
6r\g rr\v ccq%t\v , XQV6oysvsCccg rs cov rr)g 'AX\iov xa.l 
IIo6SLdcovog. rovrco 81 vibg yCvsrccc Xqv6t\ MLVvag, xal 
ccti ttvrov Mivvac xccc vvv stl cbv r\Q%sv ovo\itt£ovrca. 
Uqo6o8ol 8s syCvovro rco Mcvva tijXlxccvtccl (isys&og 
cog V7tSQfials6&ttL rovg tiqo ccvrov TtXovroo' &r\6avQov 
rs avd-QCOTtoov obv i'6\isv MLVvccg TtQcorog sg V7todo%rjv 
%Qr\\ittroov ooxo8o\ir\6ttro. r 'EXXr\vsg 8s ccqcc sl6\ 8slvoI tcc 5 

VTT.SQOQLtt SV %CiV\lttTL rC&S6\tttL \lsCt,OVL T\ Ttt OLXSLtt, 

OTtors ys ccv8qcc6lv S7tLcpccvs6LV sg 6vyyQcccpr\v 7tvQcc\iC8ttg 
\isv rccg TtccQcc Aiyv7trCoLg S7ir\X&sv s%r\yr\6tt6%a.c TtQog ro 
axQLfis6TttTov, &r\6ccvQ0V 8s rbv Mlvvov xccl rcc rsCyr\ rc\ 
sv TCqvvStl ov8s stcl $qcc%v rjyccyov \ivr\\ir\g, ov8sv bvra 
sXccTTOvog &av\iarog. 4. Mlvvov 8s r]v 'OQyo^tsvog, xul 6 
STtl tovtov fia6LXsvovrog r\ rs TtoXtg *OQ%o\isvbg xal ol 
ccvdQsg sxXr\%-r\6av 'Oq%o\isvcoc ' 8cs'\iscvs 8s ov8sv y\66ov 
xalMcvvccg S7tovo\itt£s6d-aL 6(pocg sg 8lccxql6lv ccTtb 'Oq%o- 
\isvCoov roov sv 'AQXcc8Ca. IJaQcc rovrov rbv 'Oq%o\isvov 
fia^cXsvovra r 'Tr\TTog occpCxsro &% "AQyovg, cpsvycov stcl 

TCO MoXoVQOV CpOVCp TOV 'AQC6ficCVT0g , OVTLVtt CCTtSXTSLVSV 

STtl yvvccLxl sXebv ytt\isrf\' xccl ccvrco rr\g %ooQCcg cczsvsl- 
\isv 'OQyoiisvbg o6r\ vvv 7CsqC TS^Trjrrov b6tl rr\v xo6\ir\v 254 BOISITIKA 

7 xal r) ravrr\ 7tqo6e%r\g. 'Trjrrov de i7tOLr\6aro \ivr)\ir\v xal 
6 rcc £7trj 6vv&elg dg \ieydXag 'HoCag xaXov6LV r 'EXXr\veg' 

e 'Tr\rrog 6e MoXovqov 'AqC6fiavrog cpCXov vlov 
ureCvag ev \ieydqoLg evvrjg eve% r)g aXo%OLO, 
oixov aTtOTtqoXi-jtcov cpevy "Aqyeog iititofioroio, 784 

l%ev cf 'Oq%o\iev6v Mivvr\iov xat \ilv 6 y r\qcag 
de%aro, xal xredvcov \iotqav Ttoqev cog eitieixeg. 

8 Tlqcorog de ovrog 6 r 'Tr\rrog 6Cxr\v \ioc%eCag Xafichv dr\Xog 
e6rc ' xal %qovcp v6reqov dqdxovrog *Aftr\vaCoLg %e6\io- 
%err\6avrog ex rcov exeCvov xare6rr\ vo\icav, ovg eyqacpev 
eTtl rrjg dq%rjg, aXXcov re b%o6cov ixdeiay elvat %qr\^ xal 
dr) xal rL\icoqCag \iol%ov. To de d£Cco\ia rorv Mlvvcov 
iitl zo6ovzo )\dr\ Ttqorjxro, co6ze xal Nr\Xevg Kqr\^io3g 
$a6Llevcov UvXov yvvalxa e6%ev e% 'Oq%o\ievov XXcoqLV 
'A[i(pCovog zov 'la6Cov. 

XXXVII. "EdeL 6e dqa 7tav6\tr\vaL xal zo "AX\iov yi- 
vog' ov% VTtoXeCiterat ydq Ttatda^Oq^o^ievog^ xal ovrcog 
eg KXv\ievov zov IIqi6fycovog zov 0qC^ov 7teqLr)X&ev r) 
dq%rj. KXv\iivov 6e yCvovraL jtaldeg, 7tqe6(5vzazog \iev 
Eqytvog, eTtl 6e avzcp UzqdzLog xal "Aqqcbv xal TLvXeog, 
vecozazog 6e 'A^evg. 2. KXv\ievov \iev ev zfj eoqrfj zov 
7 Oy%r\6zCov IIo6eLdcovog ®rj(5aCcov cpovevov6LV avSqeg, 
i$ dcpoq\irjg \iLxqdg eg aitav &v\iov 7tqoa%d-ivzeg' 'Eqyl- 
vog 6e 6 7tqe6fivzazog zcov KXv\iivov itaCdcov rr)v fla6L- 

2 XeCav 7taqaXa\i(3dveL. <Avva\iLV 6e avrCxa avzog re xal 
ol ddeXcpol 6vXXi%avzeg r)X$ov eTtl rdg @r\(5ag' xal \id%r\ 
\iev exqdzr\6av , t6 cVe dno zovzov %coqov6cv eg 6\ioXo- 
yCav ®r\(3aCovg xaza ezog exa6zov zeXetv 6a6\iov zov 
KXv\iivov cpovov. 'HqaxXiovg 6e iittzqacpivzog ev &r\- 
fiaLg, ovzco zov 6a6\iov ze r)Xev&eqc6&r\6av oC ®r\fiatOL 

3 xal oi MLvvaL \ieydXorg zco 7toXi\ico 7tqo6i7tzaL6av. 'Eqyt- 
vog de dze xexaxco\iivcov eg zo e6%azov zcov TtoXizoov LIBER IX. 255 

TtQog \l\v rbv 'HQaxkea i7toLr]oaro elQr\vr\v , nkovrov de 
785*oi/ TtQOteoov xal evdat\iovCav ixeCvr\v ava6co6a6frai 
tftrcov r\\iikr\6ev anavtcov ocioCcog rcov dkkcov , co6re xal 
ekad-ev aya\tog xal aitaig dcptxbiievog ig yrJQag. r £lg de 
avrcp %Qt\uara 6vveCkexro« ivravd-a i7ted-v\ir\6ev oi ye- 
veo&at Ttaidag ' ild-ovrt de ig dekcpovg xal iQOLievcp 4 
7teQt TtaCdcov %Qa rdde r\ Hv%Ca' 

'EQylve KkviievoLO Ttdt IlQeoficGVLddao , 
% oip' r]ld-eg yever)v dL%r\\Levog, dkt erL xal vvv 
L6To(iorJL yeQovTL vir\v TtorCfiakke xoQcovr\v. 
3. Aafiovrt de avrcp veav yvvaixa xard rb LLavrevLia 
TQOcpcovLog yCveraL xal 'Aya\Lr\dr\g. keyera.L de 6 Tqo- 5 
cpcovLog 'Aitolkcovog elvat xal ovx EQyCvov ' xccl iyco re 
TteC&ouaL xal oOrLg TtaQa TQOcpcovtov rjl&e 6r) \iavrsv- 
6o\Lsvog. Tovrovg cpaoCv, cog riv%r\d-r\0av , ysvio&aL 
deLVovg ftsoig re LSQa xaraOxsvdoaO&aL xal paoCXsLa 
av&Qco7t0Lg ' xal yaQ rco 'ATtoXXcovt rbv vabv cpxo66ur\- 
Oav rbv iv Aekcpoig xal 'TQLEirbv &r\0avQ0v. 'EnoCr\oav 
6s ivravxta rcov XC&cov eva elvaC ocpLOLV dcpa.LQsiv xard 
%o ixrbg ' xal ol \lsv deC tl ditb rcov tl^sllevcov iXdu(5a- 
vov 'TQLevg 6e el%sto dcpaoCa, xksig \lsv xal 0r\usia ra 
dkka oqcov dxCvrjTa, rbv 6s aQL&\ibv dsl rcov %Qr}udrcov 
ikdrrova. lOtyjGlv ovv vitEQ tcov dyysCcov, iv olg rs 6 
aQyvQog ivrjv xal %Qvo6g ot, itdyag r\ tl xal dkko^ 6 
T02/ iosk&ovra xal a%r6\LEVov rcov %Qr\\idrcov xa&s%ELv 
euekkev. ioek&ovrog 6s roi) ^Ayaur\6ovg, rbv \lev 6 
6s6ubg xarsi%s, TQOcpcovLog 6s d%ir£\LEv avrov rt)v xe- 
cpakr\v, oitcog iir\ r\usQag i%L6yov6r\g ixEivog yivotro iv 
alxCaLg xal avrbg LLrjvv&sCrj \lste%cov tov Tok\ir\\Larog. 
IQQKal TQOcpcovLOv \lev ivravd-a idi^aro r\ yrj 6ia6ra6a, 7 
ev&a ioriv iv rcp dkGEL rcp iv AE^adsCa (56&Qog rs 'Aya- 
\Lrjdovg xakovuEvog xal 7tQog avrco 6rr\kr]. Tr]v 6e aQ%r)v 256 BOISITIKA 

rcov 'Oq^o^ievCcov s6%sv 'A6xdXacpog xa\ 'ldXpEvog^AQScog 
slvac Xsy6\iEV0L' \ir\TQog 8s'A6Tv6%r\g r\6av Tr\g"AxTOQog 
tov 'A£s'cog tov KXv\isvov ' xa\ VTto TOVToig r\ys\io6L Ml- 
8 vvai 6ToaTSvov6cv sg TQoCav. Msts6%ov 'Oq%o\jlevlol 
xa\ Totg KoSqov Ttai6\v sg 'icovCav tov 6toXov. Tevo\ls- 
vovg ds ava6TaT0vg vtco ®r\(5aCcov xaTr\yaysv av&ig sg 
'Oq%o[iev6v <&CXnt%og 6 ^A\ivvtov ' tcc ds aTto tov 6aL\io- 

VCOV 6cpC6LV Sg TO a6%SV£6TSQ0V E\lsXXsV CiSL QEIpELV. 

XXXVIII. 'OQ%o[isvCoLg ds 7t£7toCr\TaL ** xa\ Aigvv- 
6ov, to ds aQ%aLOTaTov XaQfacov e6t\v leqov. Tccg \isv 
dr) TtETQag 6e[}ov6C ts \idXL6Ta, xa\ tco 'EtsoxXel avTccg 
7ts6slv sx tov ovQavov cpa6Cv ' tcc 8s dydX\iara Ta 6vv 
X06\IC0 7tS7tOLr\\l£Va dvETE%-r\ \l£V stc i\iov, XCfrov ds S6TL 

2 xa\ ravTa. 1.E6TL ds 6cpL6L xa\ XQr\vr\ ftiag d%Ca' xaTa- 
jiaCvov6L ds sg avTr\v vScoq ol'6ovTsg. ©r\6avQog ds o 
Mlvvov , &av\ia ov tcov iv ^EXXddc avTr) xa\ tcov steqcq&l 
ovdsvog V6TSQ0V, 7tE7toCr\TaL tqotcov tolovQs' XC&ov \isv 
si'Qya6TaL, 6%r)\ia 8s TtSQicpEQsg s6tlv avTcp , xoQvcpr) ds 
ovx sg dyav 6%i> dvr\y\iivr\ ' tov ds dvcoTaTCO tcov XCd-cov 

3 cpa6cv aQ\iovCav TtavTL stvat tco olxodo\ir\\iaTL. 3. Tacpoi 
6e Mlvvov te xa\ *H6l68ov. xaTads%a6&aL di cpa6cv 
ovtco tov *H6loOov Ta o6tcc. vo6ov xaTaXa\ipavov6r\g 
XoLficodovg xa\ dvd^QCOTtovg xa\ Ta ^o6xr)\iaTa a7to6TsX- 
Xov6l ftscoQovg TtaQa tov ftsov. TovTOtg ds d%oxQCva- 
6&aL Xsyov6L Tr\vUv\tCav, H6L$dovTa o6xa sx TrjgNav- 
TtaxrCag dyayov6LV sg ty\v 'OQ%o\iEvCav, aXXo ds sivaC 
6cpL6Lv ovdsv l'a\ia. tote ds s7tSQE6%-aL dsvTEQa ojroi>78' 
r,i\g NavTtaxTCag avrd e^evqt\6ov6l^ xa\ av&Lg rr\v Hv- 

4 d-Cav EiTtslv cbg \ir\vv6oc xoQcovr\ 6cpC6cv. ovtco Tolg fteo- 
TtQOitOLg dito$a6LV sg Tr\v yrjv TtETQav ts ov tioqqco Trjg 
odov xa\ ri\v oQvifra stcl tt\ TtETQa cpa6\v 6cp&r\vaL ' xa\ LIBER IX. 257 

tov 'Htiiodov [te] td o6ta ei)Qov ev %r\Qa\icp T VS &4~ 
toccg, xal eleyela eitl tcp \ivr\\iatL eTtiyeyqantai' 
"A6xor\ \iev Ttatolg 7ioXvXr\'Cog , cclXa %-avovtog 

o6tea 7tXr\%i7titcov yrj Mlvvcov xate%eL 
H6lo8ov, tov 7tXel6tov ev^EXXadt xvdog ooeltav 
ccvSqcov xQLvo\ievcov ev pa6avcp 6ocpir\g. 

4. TleQl Se ^Axtaicovog leyopeva r)v 'OQ%o\ievioLg, 5 
Xv\JLaive6$aL tr)v yrjv TtetQav eyov eldcoXov. cog de e%Qcovto 
ev AeXcpoZg, xeXeveL 6cpC6LV 6 fteog, avevQovtag el tv 
r)v 'Axtaicovog XotTtbv , XQVipaL yf\ ' xeXeveL de xal tov 
eidcoXov %aXxr\v 7tOLr\6a\ievovg eixbva 7tQog itetQa 6l8t\qco 
6r\6aL. tovto xal avtbg dede\ievov tb dyaX\ia eldov 
xal tcp 'AxtaicovL evayi%ov6LV ava Ttav etog. 

5. Utadiovg de dcpe6tr\xev emd 'OQ%o\Levov vabg te q 
'HQaxXeovg xal ayaX\ia ov \ieya. evtavd-a tov 7tota(iov 
tov MeXavbg ei6LV al 7tr\yai, xal 6 MeXag eg Xi\ivr\v xal 
ovtog tr)v Kr\cpL6i8a ex8i8co6LV. 'Eite%eL \iev 8r) xal ccX- 
Xcog tr)g 'OQ%o\ieviag tb TtoXv r) Xi\ivr\ , %eL\icovog 8e cqqcz 
vbtov tcc Ttkeico 7tvev6avtog e7teL6LV eTtl TtXeov tr\g %coQag 
tb vdcoQ. ®r\fiaZoL 8e tov 7tota\tbv tbv Kr\cpL6ov cpa6LV 7 
vnb HQuxkeovg eg tb Ttediov a7to6tQacpr\vaL tb 'Oq%o- 
\1evL0v ' tecog 8e avtbv vitb tb oQog eg ftdXa66av e^Levai^ 
tcqIv rj tbv 'HQaxXea tb %a6\ia e\icpQa%aL tb Slcc tov 

788 OQOvg. J E7ti6tataL \iev ovv xal r '0\ir\Qog Xi\ivr\v aXXcog 
xr)v Kr\cpL6i8a ov6av xal ov% VTtb HQaxXeovg 7te7t0Lr\\ie- 
vr\v, xal enl tcpde el'Qr\xe' 

Xi\ivr\ xexkL\ievog Kr\(pL6icjL' 
6."E%eL 8e ov8h eixbta Xbyov tovg *OQ%o\ieviovg \ir) xal tb 8 
%a6\ia e^evQelv xal tov HQaxXeovg avaQQrfeavtag tb 
€Qyov ccTtodovvaL tr)v dLe%odov tcp Kr\cpL6cp tr\v <XQ%aiav, 
inel \ir\de cc%ql tcov Tqcolxcov %Qr\\ia6LV advvdtcog el%ov. 

PAUSAN. II. 17 258 BOISITIKA 

ficcQtvQSl di \ioi xal r '0\ir\Qog iv 'A%LXXiojg cc7C0kqC0el 
TtQog tovg TtaQa Aya\ii\ivovog %Qiofisig' 

ovcf 06 ig 'OQ%o\ievbv 7totLvC66etat^ 
6r)Xa dr\7tov&ev oog xal tbte tcqoclovtov totg 'OQ%o\ie- 
VlOig %Qr\\ldtOJV TtoXXojv. 

9 'A67tXr\§bva de ixXtTtetv xovg oCxrjtOQag cpa6LV vda- 
tog 67tavL^ovtag ' yevi6&aL de tb bvo\ia ditb ^A67tXr\6bvog 
vfi TtoXei, tovtov de eivat vv\icpr\g te M^deCag xa\ TIo- 
6eLdo3vog. o\ioXoyet de xal e7tr\ 6cpC6LV a i7toCr\6e XeQ- 
6Cag, dvr\Q'OQ%o\iivLog' 

ix de TLo6eLddojvog dyaxXeLtrjg te MLdeCr\g 
'A67tXr\c)0Jv yive& vtbg dv evQvyoQov TttoXCe&Qov. 
10 Tovde tov XeQ6jCov tcov inojv ovde\iCa r)v ett xat i\ie 
\ivr\\ir\^ aXXa xal tdde iitr\ydyeto 6 KaXXtTtTtog ig tbv 
avtbv Xbyov tbv e%ovta ig OQ%o\ievCovg. tovxov de tov 
XeQ6Cov xal i7tCyQa\i\ia ol 7 OQ%o\iivLOL tb inl toj r Tl6L0- 
dov tdcpoj \ivr\\iovevov6LV. 

XXXIX. Ta \iev dr\ TtQog tojv oqojv G>cjxetg V7teQOL- 
KOv6Lv'OQ%o\KevCoov ,-iv de toj TtedCoj AepddeLa i6tiv 
avtotg o\ioQog. avtr\ tb \ihv i% aQ%r\g ohxetto inl \ieteoj- 
qov, xal ojvo\id£eto MCdeLa aTtb trjg 'A67tXr\d6vog \ir\tQog' 
Aefiddov de §$ 'A&rjvojv ig avtr)v dcpLXO\iivov %ati(jr\6av 
te ig tb %&a\iaXbv ol dv&QojTtoL, xal ixXr\d'r\ AefiddeLa 
r) Ttohg cat avtov. TtatiQa de tov Aepddov^ xal xatf 
r\vtLva altCav r)X%ev , ovx l'6a6LV aXXo r\ yvvatxa elvaL 

2 Aefiddov AaovCxr\v. 2. Kexo6\ir\taL \iev dr) ta aXXa 6cpC-78i 
6lv r\ TtoXtg 6\ioCojg totg EXXr\vcov \idXL6ta evdaC\ic6L, 
dLeCQyeL de aTt avtrjg tb aX6og tov TQOcpovCov * * * 
cpa6l d' ivtavfta "EQXvvav b\iov KoQr\ tfj zfr\\ii\tQog 
7taC%ov6av xal e%ov6av %r)va acpetvaL tovtov dxov6av' 
ig de avtQOv xotXov i67ttdvtog xal VTtb XCd-ov dnoxQV- 
tyavtog avtov, i6eX&ov6a r\ KoQr\ Xa\L$dvei tbv OQVL$a LIBER IX. 259 

V7to rcp XCd-co xaraxsCcisvov ' QvrjvaC rs dr\ rb vdcoQ oftsv 
dvsCXsro r\ Koqt\ rbv XC&ov, xa\ 6vo\ia6frr\vaL rbvxora- 
\ibv stzI rovroo Xsyov6tv "EQXvvav. Kal s6tl \isv 7tQog rr\ 3 
oy&Xi rov 7tora\iov vabg r EQXvvr\g^ sv ds avrcp TtaQd-svog 
%r\va s%ov6a sv ralg %sq6Cv ' stal ds sv rco 67tr\XaCco roi} 
Ttoraiiov rs al %r\ya\ xa\ dydX\iara 0Q$a, TiSQisiXiyps- 
vol ds sl6lv avrcov rotg 6xr\%TQ0Lg dQaxovrsg. ravra 
slv.aGai \isv av ng *A6xXr\%L0v rs sivai xaVTyLsCag, sisv 
d' dv TQocpooviog xa\ EQXvva, s%s\ \ir\ds rovgdQaxovrag 
'A6x?.r\%Lov \idXXov rj xa\ TQOcpcovCov vo\aC r Qov6Lv lsqovq 
sivav. 'E%\ ds rco %ora\ico \ivrj\id s6nv 'AQXs6LXdoV 
Ar\'Crov ds dvaxo\iC6cu rov 'Aqxs6lXccov rd o6rd sx TQoCag. 
3. Td ds s%Lcpavs6rara sv rco aX6SL TQOcpcovCov vabg xa\ 4 
dyaXiid s6riv , ' sl6xXr\%Lco xa\ rovro slxa6\xsvov' IlQa- 
%LTsXr\g ds s%oCr\6s rb dyaX\ia. s6ri ds xa\ sJr\\ir\TQog 
isqov S7tCxXr\6iv EvQC07tr\g , xa\Zsvg r Tsrcog sv VTtaC&Qcp. 
dvai3a6L ds s%\ rb \iavrslov , xa\ avrbxrsv lov6lv sg rb 
%qo6cotov oQovg, KoQr\g s6r\ xaXovasvr\ frrjQa xaXAtbg 
Ba6tXscog vabg. rovrov \isv dr) did rb \xsys&og r\ xa\ 
rcov 7toXs\icov rb aXXs%dXXr\Xov acpsCxa6LV r\\iCsQyov' sv 
ds srsQCo vaoo Kqovov xa\ 'HQag xa\ zlcbg s6tlv dydX- 
\tara. s6tl ds xa\ 'A%oXXcovog lsqov. 4.Kard dl rb iiav- 5 
rslov roLads yCvsraL. STtstddv dvdQL sg rov TQOcpcovCov 
xarLSvaL do%7\) TtQcora \isv rsrayiisvcov i\asocov dCaLrav 
sv OLxr\\iarL s%sl' to dh oi'xr\\ia AaC\iovbg zs dyad-ov xal 
Tv%r\g lsqov s6tlv dyafrrjg. 6LaLTc6\isvbg rs svxav%a rd 
90 rs aXXa xad-aQsvsL xa\ Xovtqcov slQysraL &sq\icov' rb ds 
Xovtqov o 7tora\ibg s6tlv r\ "Efjxvva' xaC ol xa\ XQsa 
dcp%-ovd s6tlv aTtb rcov %v6lcov ' ftvsL yaQ dr) b xarLcbv 
avrco rs rco TQOcpcovCco xa\ tov TQocpcovCov rolg 7tat6C^ 
TtQog ds AtcoXXcovC ts xa\ Kqovco xa\ All S7tCxXr\6LV Ba- 
6iXcl xcd'HQa rs f HvLO%r\ xa\ Ar\\ir\TQL rjv S7tovo\id£ovTsg 

17* 260 BO ISITIKA 

6 EvQCOitr\v tov TQOcpcovCov cpadv slvaL tQOcpbv. xa& 
sxa6tr\v 6s tcov &v6lcov dvr\Q pdvtLg naQcbv ig tov ls- 
qbCov ta 6%Xdy%va ivoQa, ivtdcov ds 7tQods67tC£sL too 
xatLOVtL sl dr) avtbv sv[isvr\g 6 TQOcpcovLog xal XXscog 
ds^staL. tcov fisv dr) aXXcov lsqsCcov ta 6%Xdy%va ov% 
bpoCcog 6r\Xoi tov TQOcpcovCov tr)v yvco\ir\v ' iv ds vvxtl 
r) xdtSLGLV sxa6tog, iv tavtr\ xqlov %vov6lv ig jib&Qov, 
STtLxaXovusvoL tbv 'Ayaur\dr\v. &v{idtcov ds tcov TtQots- 
qov Ttscprjvotcov alaCcov Xbyog i6tlv ovdsCg^ sl ur) xal 
tovds tov xqlov td 67tXdy%va tb avtb &sXol XsysLV ' o\io- 
Xoyovvtcov ds xal tovtcov^ tbts sxa6tog r\dr\ xdtSL6Lv 

7 svsXTttg. xdtsi6L ds ovtco. IlQcota usv iv tfj vvxtl av- 
tbv dyov6Lv iitl tbv Ttotaubv tr)v "EQXvvav, dyayovtsg 
ds iXaCco %qCov6l xal Xovov6l dvo Ttaidsg tcov d.6tcov str\ 
tQCa Ttov xal dsxa ysyovbtsg, ovg EQudg i7tovo\id%ov6LV 
ovtOL tbv xatafiaCvovtd slOlv ol Xovovtsg xal 07to6a %Qr) 
dtaxovov\isvoL dts Ttaidsg. tb ivtsv&sv vnb tcov lsqscov 
ovx avtCxa inl tb uavtsiov, inl ds vdatog 7tr\ydg dystac 

8 al cTs iyyvtatd sl6lv aXXr\Xcov. ivtavfta dr\ %Qr) tilslv 
avtbv Ar\$r\g ts vScoq xaXovusvov , Iva Xr\&r\ ysvrjtaC 
ol Ttdvtcov d tscog icpQOvtL^s^ xal iTtl tcods aXXo av&Lg 
vdcoQ TtCvsL Mvr\\io6vvr\g , aitb tovtov ts uvy\uovsvsl 
td ocp&svta ol xatafidvtL. @sa6ausvog ds ayaXua o 
7tOLr\6aL AaCoaXbv cpa6Lv , vitb ds tcov lsqscov ovx iTtt-79 
dsCxvvtat 7tXi\v o6ql TtaQa tbv TQocpcovLov usXXov6lv 
SQ%s6&aL, tovto tb dyaXua tdcov xal &SQa7tsv6ag ts xal 
sv^dusvog SQ%staL TtQog tb uavtsiov, %Ltcova ivdsdvxcog 
Xlvovv xal taLvCaLg tbv %Ltcova i7tLt,co6&s\g xal v7todr\- 

9 6d{Lsvog i7tL%coQCag XQr\7tldag. h."E6tL 8s tb uavtslov 
VTtsQ tb aX6og irtl tov oQOvg. XQr\7tlg psv iv xvxXcp 
7tsQL^s^Xr\taL XC&ov Xsvxov, TtsQCodog ds trjg XQr\7tldog 
xata aXcov tr)v sXa%C6tr\v s6tCv ' vipog ds a7todsov6a dvo LIBER IX. 261 

slvat 7tr\%SLg. scps6xr\xa6L ds siti xfj xqy]71l8l 6f5s?.ol xal 
avxol %aXxol xal aC 6vvs%ov6ai 6cpag %<avaL ' dta ds av- 
xcjv %-VQai 7tS7toCr]vxaL. xov tisql^oXov d' svxbg %a6\ia 
yrjg s6xlv ovx avxo\iaxov , aXXd 6vv xsyyr\ xal aQ\iovCa 
TtQog xb axQLps6xaxov <pxodo\ir]\isvov. Tov ds olxodo- 10 
\ir\\iaxog xovxov xb 6%r)\ia slxa6xat XQL$dvca' xb ds svQog 
r) diausxQog avxov xs66aQag 7taQS%otxo dv cog sixa6at 
xr}%SLg' fid&og ds xov oixodo\irj\iaxog ovx dv ovds xovxo 
slxd^OL xLg sg TtXsov oxxca xa&rjxsLV 7tr]%cov. Kaxdfia6ig 
ds ovx S6xt TtSTtOLrj^isvrj 6(pC6LV sg %b sdacpog ' S7tstdav 
ds dvrjQ SQ%r]xaL TtaQa xbv TQOcpQJVLOV, xXi\iaxa avxoj 
xo\iit,ov6L 6xsvr)v xal sXacpQav. xaxafidvtL ds s6xlv OTtr) 
\isxal~v xov xs sddcpovg xal xov oixodo\ir]\iaxog' 67tL%a- 
\icov xb svQog dvo , xb ds vtyog scpaivsxo slvaL 67tLd-a\irjg. 
( ovv xaxLOOv xaxaxXivag savxbv sg xb. sdacpog, s%ojv n 
^dt,ag \is\iay\isvag \isXlxl 7tQOS\i($dXXsL xs sg xr)v 07tr)v 
xovg Ttodag xal avxbg s7tL%caQsi, xd ybvaxd ol xrjg OTtrjg 
svxbg ysvs6$aL 7tQO&v\iov\isvog' xb ds Xoltiov 6oj\ia 
avxixa scpSLXxv6&r\ xs xal xolg ybva6Lv S7tsdQa\isv^ 
o67tSQ 7toxa\tcov 6 \isyt6xog xal ojxvxaxog 6vXXr\cp$svxa 
VTtb dCvrjg aTtoxQVtfjSLSV dv dvd-QOJTtov. To ds svxsv&sv 
xolg svxbg xov ddvxov ysvo\isvotg ov% slg ovds 6 avxbg 
xQOTtog s6xlv oxco dLda6xovxat xd \isXXovxa, aXXd Ttov 
xtg xal slds xal aXXog r\xov6sv. 'Ava6xQSifjaL ds 6tiC6g) 
792T0t£ xaxafia6L dt« 6xo\iiov xs s6xl xov aurot; xal 7tQ0- 
sx&sovxcov 6cpC6L xojv 7todcjv. 'ATto&avslv ds ovdsva 12 
xojv xaxafidvxcov Xsyov6tv , oxl \ir) \iovov xcov zlr]\ir]- 
xqCov xLva doQvcpoQov . xovxov ds ovxs 7tOLrj6aL tisqI xb 

LSQOV Cpa6LV OvdsV XCJV VSV0\IL6\ISVCJV, ovxs %Qr]60\lS- 

vov xor dsa xaxafirjvaL, %qv6ov ds xal aQyvQOv sxxo- 
\ilslv sk7tC6avxa sx xov ddvxov . Xsysxat ds xal xovxov 
xbv vsxqov sxsqcd&l dvacpavrjvat xal ov %axa 6x6\icc 262 BOISITIKA 

ixfttrid-rjvcu xb l£qov. 'Eg uev dr) xbv dv%Qco%ov X.£you(- 
l$vcov xa\ dXXcov SLQrjxaC uol xd d&oXoycoxaxa' xbv ds 
dvapdvxa %aQa xov TQocpcovuov %uQaXafiovxsg av&Lg ot 
iSQSig xa&Ct,ov6Lv i%\ &qovov Mvr]uo6vvr]g xuXovusvov, . 
xsixaL ds ov 7c6qqco xov advxov, xa&s6ft(vxu ds svxuv&u 
uvsqcoxco6lv oitooa sids xs xa\ s%vdsxo' ua&ovxsg ds 
(%lxq(%ov6lv avxbv rjcJr] xoig %Q06r\xov6LV. ol ds ig xb 
olxrjua svd-a xa\ %qoxsqov dLjjxdxo %uqu x£ Tv%rj xu\ 
/iaCuovi ayad-otg, ig. xovxo uquusvolxouC£ov6lxuxo%6v 
x£ sxl xco dsCuaxL xa\ dyvcoxa buoCcog avxov xs xu\ xcov 
%(Xug. vcJxsqov usvxoi xd xs dXXu ovdsv xi cpQovr]6si 
\iusiovr} tcqoxsqov, xu\ ysXcog i7tdvsi6Cv ol. TQUcpco ds 
ovx dxorjv, uXXa sxsQovg xs Cdcbv xa\ avxbg tc5 TQOcpco- 
vCcp %Qr]6uusvog. Tovg ds ig xov TQOcpcovCov xuxsXftov- 
xag dvdyxr] 6cpdg, b%o6u r]xov6sv sxu6xog rj sldsv, dva- 
ftsivai y£yQauuiva iv %Cvuxl. AU%£Xul d' ixi xu\ xov 
'AQt6xousvovg ivxav&a 7] u6%Cg' xu ds ig avxr]v bnoia 
iyivsxo, idi]Xco6a iv xoig TtQoxsQotg xov Xoyov. 

XL. Tb d\ uavx£tov olBolcoxoI xovxo ov %£%v6u(vol 
%qox£qov (%? ulxCu xoluSe iyvco6uv. &£C0Q0vg dcp' ixd- 
6r/r]g %6X£cog dvd^ag d%06x(XXov6LV ig /l^Xcpovg' ov yuQ 
dr] 6cpc6LV hxog d£vx£QOv V£v &£og. xovxocg aixov6LV 
(%uvoq$couu xov uv%uov %qo6sxu%£v 7] IlvdCu %aQa 
TQOcpcovLOV (g A£^uO£luv iX&ov6Lv £vqu6\tul %uqu ix^C- 
2 vov xb laua. c Qg dl ig xr]v A£(5dd£Lav iX&6vx£g ovx 793 
idvvuvxo £VQ£iv xb uuvx£iov, ivxav&a xcov i| 'Axqul- 
cpvCov %oX£cog Udcov^ ovxog df i]v xal 7]XlxCu xcov &sco- 
qcov %Q£6(Svxaxog, sidsv s6ubv usXl66cov*** o%ol %ox 
uv u%oxqu%covxul xal avxovg £%£6&aL. avxCxa dr] xag 
usXC66ag ig xovxo (6%sxou(vag oqu xi]g yrjg, xal 6vvsg 
*** sxca 6cpC6iv (g xb uavxsiov. Tovxov xbv Xdcova xal 
xr)v iSQOVQyCav xr)v xa&s6xr]xviav , xal b%o6a %sq\ xb LIBER IX. 263 

XqtjGttJqlov Sqco6lv ccXXcc, dLdtt%&rjvcu TtuQcc tov Tqo- 
cpcovCov cpcc6C. 

2. AttiSttXov de tcov eQycov dvo {iev tccvtcc i<5tiv iv 3 
BoicotLa , HQuxXrjg te iv ®r]ficcLg xccl TtccQcc Ae(3ccdev6LV 
o TQOcpcovLog , to6ccvttt de eteQcc ^occvcc iv KQrjtrj , Bql- 

tO^LCCQtLg iv 'OXOVVTL Xttl 'A&rjVCC TtttQCC KvC06L0Lg' TtttQCC 

tovtOLg dh xccl o trjg 'AQLudvrjg %oQog, ov xul 0[ir]Qog iv 
'IXlccSl \Lvr\\ir\v i%OLr\6ttto , iiteLQycc6\ievog i6tlv iitl Xev- 
xov XCftov. xccl Ar]XCocg 'AcpQodCtTqg e6tlv ov [liya %6tt- 
vov, XeXv[icc6(ieh/ov tr)v de&ccv %elQcc V7to tov %qovov 
v,ctteL6L de uvtl Ttodcov ig TeTQuycovov 6%rj{icc. neC&opca 4 
tovto ^AQLttOvyyv Xccfieiv TtccQccAccLdttXov^ xccl ryvCxu r)xo- 
Xovd-r\6e tco ®r]6ei, to ccyuX^iu i7texo{iC£eTo olxo&ev 
cccpccLQed-evTcc de avTrjg tov ©rj6ecc ovtco cpcc6lv oC dr\XLOL 
to $6ccvov Trjg fteov ccva&eivccL tco 'AxoXXcovl tco /lr\XCcp, 
Lva pr) olxccde iitccyo^ievog ig ttva.^vr\6Cv te 'AQLtxdvrjg 
icpeXxrjTttc xccl ccel veccg iitl tco eQCOTt evQC6xr]Tcci Tccg 
6v{icpoQccg. TteQcc 6e ovx oidcc vitoXotitu ovtu tcov Accl- 
dttXov ' Toig yccQ c\vttTe$ei6LV vito 'AQysCcov ig to 'Hqcclov 
xccl ig TeXccv Tr)v iv HLxeXCcx xo\aL6\tei6Lv i£ f O\icpccxr]g 
ttcpccvL6&r)vaC 6cpL6LV 6 %Qovog xad-e6Tr]xev ccirLog. 

3. Aefittdicov de e%ovTcct XccLQCOveig. ixccXeiTO de r) 5 
TtoXtg xccl TOVTOLg 'Aqvy] to uQ%uiov ' ftvyaTeQtt de elvccL 
Xiyov6LV AloXov ty]v 'Aqvy]v , ccito de Tccvtrjg xXr]%-r)vccL 
xccl heQttv iv ©e66ccXCtt tloXlv to de vvv Toig Xcciqco- 
vev6LV ovoyitt yeyovevccL ccTto XccCQCovog , ov^AitoXXcovog 

794(pcc6LV eivttL, itrjTeQtt de ccvtov ©y]Qco Tr)v0vXccvTog elvcci. 
MccQTVQei de xccl tcc eitr] Tccg \ieyccXccg 'HoCag itoLrpccg' 
0vXag d coitvtev xovqk]v xXetTov 'ioXccov 6 

AeLitecpCXr\v' r)v d' eidog'OXv{i7tLccde66LV 6[ioCr], 
IitTtoTr]v de ol viov ivl \ieyccQ0L6LV eTLXTev 
©r]Qco t eveidrj , CxeXr]v cpccee66L 6eXr]vr]g. 264 BOI&TIKA 

&i]qco d' 7 A%oXXcovog iv uyxoCvrfit %e6ov6a 
yeCvaTO XaCQCOvog xqcctsqov [ievog iz%odd[iOLO. 
f O[ir)Qog de i%L6Ta[ievog , i[iol doxeZv, XaLQcovetdv te 
rjdrj xal Aepddecav xaXov[ievag, 6[tcog Totg aQ%aCoig 
i%Q7]6aT0 6v6[ia6iv ig uvTug, xu&otl xul Al'yv%TOv tov 
%otu[iov eiTteV) ov NeZlov. 

7 4. XaiQC0vev6i de dvo iOTcv iv ttj %coqu tqo%ulu, 
a *Pco[iuZol xul UvXXag e6Tt]6av , Ta\Clov xul 6tqutluv 
ti]v Mi&QidaTOv KQaT7]6avTeg. <&Cfo%%og de ovx dve- 
&r]xev 6 *A[ivvtov TQOTtaiov , ovr£ ivTav&a ovrf 6%o6ug 
[id%ug allag fiuQfiuQovg rj xal EXlr]vug ivCxr]6ev' ov 
yuQ Ti Muxedo6LV l6tuvul tqo%ulu rjv vevo[iL6[ievov. 

8 AeyeTat de v%6 Muxedovcov Kuquvov fia6ilevovTa iv 
MaxedovCa XQUTr)6uL [id%r] Ki66ecog , og idvvu6Tevev iv 
%coqu ty] 6[ioqco. xul 6 [iev TQOitaiov 6 KuQuvog xutu 
v6[iovg rovg 'AQyeCcov e6T7]6ev i%\ zf] vCxr] ' i%eX$6vTu 
de cpa6tv ix tov 'OXv[i%ov Hovtu dvuTQe^uL Te xo tqo- 

9 naLOV [xal] dcpuvL6%r]vuL * * * [6vvelvaL ttj] yvc6[ir], Kd- 
quvov de ovx ev (3ovlev6u6d-UL, fiuQfiuQOLg TOlg TteQLOL- 
xov6lv ig £%&quv i&eAovTu u8luXIuxtov xutu6ty]vui' 
%Qr\vai yuQ \ir]Te v%6 uvtov Kuquvov [ir]Te v%6 tcov 
v6TeQov fia6Llev6ovTcov MuxedovCug tqo%ulu L6TU6d-UL^ 
el ig evvoLuv itoTe Tovg %Q06%coQ0vg v%u%ovtul. [iuqtv-791 
Qel de tco loycp xal 'AXe£,avdQog ovx avu6Tr]6ug ovTe iitl 
AuQeCco tqo%ulu ovrs i%l Talg 'ivdtxuZg vCxaLg. 

10 5. TIqo6lovtcov de zfj %6Xei %oXvuv6qlov @y]fiaCcov 
i6Tiv iv tco %Qog &CXl%%ov dycovL d%od-avovTcov ' i%L- 
yeyQa%Tat [iev dr) i%CyQU[i[iu ovdev, i%C&r][iu de e%e6Ttv 
avTcp XecoV cpeQOL d' dv ig tcov dvdQcov \idXc6Ta tov 
d-v\i6v i%CyQa\i\ia de d%e6TLv, ipol doxelv, 6ti ovde 
ioLXOTa Trj t6A[ir] 6cpC6t r« ix tov daC[iovog r^xolov^^e. 

11 6. Gecov de [idlL6Ta XaLQCoveZg tl[ico6l t6 6xr)%TQ0V 6 LIBER IX. 265 

7tOLr\6uL AlC <pr\6Lv r '0\ir\Qog r 'HcpUL6TOv, TtuQu dsAtog Xu- 
p6vTa r Eo{irjv dovvui HiXoTtt, HiXonu ds 'AtqsZ xutuXl- 
TtsZv, tov oYAtqzu ®vi6Tr\ , tiuqu ®vs6tov ds s%SLv'Ayu- 
\li\lVOVW TOVTO OVV TO 6X7J7tTQ0V 6e$ov6i, Soqv 6vo\id- 
tpvTEg. xul elvuv \iiv ti &el6teqov ov% r\XL6Tu 6r\XoZ ro ig 
Tovg uv&QQ->7tovg eTticpuveg f| uvtov' cpu6l 8e inl ToZg\% 
OQOig uvtcov xul HuvoTtecov tcov iv ty\ OcoxCdc EVQE&r\- 
vul, 6vv de uvtco xul %qv6ov svqu6&ul Tovg ^coxsZg^ 
6cpi6L de u6\iivoLg ccvtI %qv6ov yeve6ftui to 6xr\%TQ0v. 
xo\iL6&r\vuL de uvto ig ty\v QcoxCda v%6 HXixTQug Trjg 
*Ayu\ii\ivovog %eC%-o\iul. Nuog 8s ovx s6tlv uvtco dr\\io- 
6l'u %s%OLr\\iivog, aXXd xutu STog exu6tov 6 LEQCo\isvog 
EV OLXY\\lUTL E%SL TO 6XT\%TQ0V ' xuC oC &v6Cul uvu %u6uv 
7J\liQUV ftvOVTaL, Xul TQU7te%U TtUQUXeLTUl TtUVTOOUTtCDV 

xqscov xul 7te\i\iuTcov %Xr\Qr\g. 

XLI. ( 0%o6u ds eivuL tcov e HcpuC6Tov %oly\tuC te 
adov6L xal tcov ccv&QCOTtcov r\xoXov$r\xsv r\ cpr\\ir\ , tov- 
rcovy otl \ir) t6 'Ayu\ii\ivovog 6xt\%tqov , uXXo ye ovdev 
u^lo%qsc6v e6TLV ig %l'6tlv. Avxlol \iiv ye iv HaTUQOLg 
iv tco vuco tov *A%oXXcovog %aXxovv i%cdsLxvvov6L xqu- 
TrJQu, avud-r\\iu elvuL cpd\isvoL Tr\Xicpov xul EQyov HcpaC- 
QQ6tov xul 6cpug, cog ys sCxog^ XiXr\&s QeodaQOv xul 
PoZxov 2Ja\iCovg eivut Tovg dLU%iavTag %aXxov TtQcoTOvg. 
nuTQeZg ds ol *A%uloI Xoycp \isv Xiyov6LV otl e HcpuC6Tov 2 
7toCr\\id i6TLv r\ XaQva% r\v EvQV%vXog r\vsyxsv s% 'IXCov, 
SQyco ds ov 7tuQi%ov6Lv avTr)v $Eu6a6ftuL. 2. "E6tl ds 
A\iu&ovg iv KvTtQco TtoXtg ' 'Adcovcdog iv uvtt\ xa\ 
AcpQodCTr\g lsqov s6tlv uq%uZov ' uvuxeZ6$ul ds ivTuv&a 
Xiyov6LV oq\iov *Aq\iovCcl \isv dod-ivTa i% aQ%r\g , xuXov- 
\isvov ds EQL(pvXr\g, otl uvTr) Scoqov sXupsv iTtl tco dv- 
SqC' 6v avi&s6uv \iev ot 7tuZ8sg ig AsXcpovg ol $r\yicog, 
TQOTtov ds ovtlvu ixTr\6avT0 uvtov , idr\Xco6sv r\dr\ \iol •266 BOISITIKA 

rcx ig 'AQXudug e%ovru, ievXrj&r] de vnb tvquvvcov tcov 

3 iv <Dcoxev6LV. ov [irjv tcuqu 'Auu&ov6CoLg ye iv rco isocp 
toij» 'Adcovcdog, i\Lo\ SoxeZv, i6rCv iv ^Aicu^ovvtl icev 
yuQ i(5ri XC&ol %XcoqoC, 6vv8iovrog %qv6ov 6cpug, 6 oq- 
Liog' rbv 6e rfi 'EQLcpvXrj do&ivru "OcirjQog cpr]6LV iv 
'0dv66eCu 7te7tOLrJ6&UL %qv6ov , xu\ ovrcog e%ec ' 

*H %qv6ov cpCXov avdQog idi^aro rcLirjevTu. 

4 ov Lir)v ovde rjyvoec rovg OQLtovg rovg TtOLxCXovg ' iv Liiv 
ye rolg EvliuCov XoyoLg TtQog '0dv66iu, tcqIv rj ixHvXov 
TrjXiiLuyov dcpLxe6$ui 6cpC6iv i%\ rr)v uvXrjv , iv rovroig 
rotg Xoyocg i6rCv ' 

"HXvtf dvrjQ TtoXvidQtg ipov %Qog Scolcutu itarQog 
%Qv6eov oquov e%cov , Lieru d' r)Xi%TQ0i6iv eeQro. 

5 xu\ iv Hr\veXo%r]g dcoQoig ' aXXovg re yd.Q rcov LLvr]6rt]- 
qcov dcoQa xu\Evqvllu%ov dcdovru Hr]veX6%r] %e%oCrjxev 

"Oq\lov d' EvQV{iu%og %oXvduC6uXov uvtCk eveixe 
%Qv6eov, r]XixTQ0i6iv ieQLiivov, rjiXcov cog. 
^EQicpvXrjv de ov %qv6co xu\ XCd-ocg TtocxCXov §i%u6%aC 
cpr]6iv oqliov. ovtco rb eixbg rco 6xr]7tTQcp 7tQ06e6nv el- 
vm llovov TtoCrjuu r HcpuC6rov. 

6 3. "E6tc de vtcsq rr)v %6Xlv XQrjuvbg HeTQu%bg xa-7$ 
Xovuevog' Kqovov de i&iXov6cv ivruv&u u%uTr]&r]vuL 
8e%ULtevov dvr\ ^dibg TtirQov tcuqu rrjg ( Piug, xu\ uyuXLcu 

7 Acbg ov {liyu i6r\v i%\ xoQvcpfj rov OQOvg. 'Evruv&u iv 
rfj XutQcoveCu llvqu d%b dv&cov eipov6c xqCvov xu\ qo- 
dov xu\ vuqxC66ov xu\ LQecog' ruvru uXyrjdovcov iuLiura 
dvd-QcoTtoLg yCveruL. rb de ix rcov Qodcov %OLOviievov , ei 
xu\ dyuXcturu eiQyu6uiva \vXov %QCoLg, QveruL xu\ ruvra 
6r]7tedovog. 7] 8e LQLg cpveruL ll\v iv eXe6L, Liiye&og 6 
i6r\v l'6r] xqCvco , %qouv de ov Xevxr], xa\ o6\ir)v u7to8el 
xqCvov. 267 <I> Pu K I K A. 

93 I. Trjg ds xrjg <DcoxCdog o6ov (i£v txeqI Tl&oqeccv xal 
AsXcpovg i6XLV avxrjg, ix 7taXaLoxdxov cpavEQa xb ovo^ia 
xovxo SilrjCfvld i6xLv ditb dvdQog Koqlv&Cov <I>c6xov xov 
'OQvvxCcovog' exe6l d' v6xeqov ov TtoXXoig i%svCxr]6s xal 
cc7ta6rj ysvs6\tai xf] icp' r)\icov xaXov^iivr] <J>coxCdL y Aiyi- 
vrytcov vav6lv ig xr)v %coqccv dtafldvxcov b[iov <&coxcp xcp 
Alttxov. Ta (i£v dr) aTtavxLXQ-v TIsXo7tovvr]6ov xal xd 2 
S7tl BoLCOxCag xv.%-r]X0v6LV STtl &dXa66av ol <Dcoxsig, xfj 
[isv ig KCQQttv xb inCvsLov AsXcpcov, tfj ds iitl 'AvxCxv- 
qccv txoXlv xd ds itQog xov AccpLaxov xblitov AoxqoI 
6cpdg 7tttQtt&altt66Covg oVEitLXvr]\nCbLOL xcoXvov6lv sivaL ' 
ovxol yaQ dr\ sl6lv ol xavxy xr)v QcoxCda vitSQOLXOvvxsg, 
ExttQcpsig [isv xd iitixsLva 'EXccxsCag , vtieq ds Td^iTtoXtv 
xcil "Afiag ol TtbXtv xs 'Oitovvxa xal 'OnovvxCtov iitC- 
vslov vs\io\isvol Kvvov. 

2. Td dl iitLcpavi6xaxa <Dcoxsv6Cv i6xLV iv xolvco 3 

[tttVXtt] ' 7toXi\lOV yttQ XOV TtQOg 'IXCCO \CSXE6%r]XCC6L , Xtt\ 

©s66ccXcov ivccvxCa i7toXs\ir]6av txqoxsqov exl rj iXa6aL 
xbvMrjdov i7tV'EXXr]Vttg , oxs dr) xcd iTtsdsC^ccvxo ol<Dco- 
)§xsig EQya ig \ivr]\ir]v. Kaxd yaQ rr)v r Td\i7toXLV y f] xovg 
0s66ttXovg 7tQo6Edi%ovxo i\ifiaXsiv 6cpC6LV ig xr)v %coQav, 
vdQCccg xsQttfiov 7tS7t0Lr]iiivag xaxoQv^avxsg xal i% av- 
xdg yfjv iitLcpOQr]6ttvxsg VTti^svov xr)v Xtxtxov xcov Se6- 
6aXcoV ol di, axs ov 7tQ07tS7tv6\isvoL xcov (frcoxicov xr)v 
xi%vr]V) i7tsXa6ttVXEg xovg IbTtitovg Xavftdvov6LV inl xdg 
vdQCag. Evxccvd-a a7ts%coXovvxo fisv ol CitTtOL xcov itoocov 
i67tL7txbvxcov 6cpC6LV ig xdg vd^Cag^ ixxsCvovxo ds xal 
aTtETtLTtxov ol dvdQsg ditb xcov CitTtcov. £lg cJs ol &£66a- 4 268 OSIKIKA 

Xol \iutpvi rj tcc 7CQotega ig tovg <Eooxiag %Qoo\ievoL ttj 
ooyfi 6vveXi%\tr\6av a%b toov %oXeoov %a6oov xal ig r,r)v 
(DooxCda itiTQarevovTO , evTav%a o£ <&ooxetg iv ov \ilxqoo 
%oiov\ievoi deC^iaTL Tr\v Te aXXr\v toov 0e66aXoov ig tov 
%6Xe\iov TtaQaOxevrjv xal ov% r\XL6Ta Tr\g r C%%ov to %Xr\- 
ftog xal o\iov too aQtd-^icj Tr)v ig rovg dyoovag roov Te %%- 
%oov xal avTcov \ieXitr\v toov l%%ioov, d%o6tiXXov6LV eg 
AeXcpovg ahovvTeg tov ftebv ixcpvyetv tov i%ibvTa xiv- 
dvvov ' xal avTolg dcpixeTO \idvTev\ia ' 

2Jv\i($aXioo ftvrjTov Te xal a&dvatov \iayi6a6$ai, 
vCxr\v d' d^icpOTiQOig doo6oo^ ^vrvtoo di vv \idXXov. 

5 3. Tavta cog i%vQ-ovTO ol Qooxetg, Xoyddag TQiaxo6Covg 
xal riXoova i%' avTotg aQ%0VTa d%o6tiXXov6LV ig Tovg 
%oXe\iiovg ccqtl aQ%o\iivr\g vvxTog , %Q06rd^avTig 6yi6i 
xaT0%Tev6aC Te tcc toov 0e66aXoov ovTiva dcpaviotaTOV 
dvvatvTO tqo%ov, xal av&tg ig to 6TQaTev\ia i%avr\xeiv 
xaTa toov bdoov ttjv \idXt6Ta dyvoo6rov , \ir\de exbvTag 
\id%r\g aQ%eiv. ovtol v%b toov ©e66aXoov ol Xoyddeg d%oo- 
Xovto d&Qoot xal avTol xal b r)yov\ievog 6cpL6L riloov, 
6v\i%aTov\ievoC Te v%b tcov l%%oov xal v%b toov dvdQoov 

6 cpovevouevoL. Kal r) 6v\icpoQa 6cpoov xaTa%Xr\%LV Totg 
i%\ tov 6TQaTO%idov toov <J>ooxioov Tr\XLxavTr\v ive%oCr\- 
6ev, co6Te [xal] Tag yvvatxag xal %atdag xal o6a toovS 
XT7]\iaTOov dyeLV r]v 6cpC6LV rj cpiQeLV, eTL de xal i^&rJTa 
xal %qv6ov Te xal aQyvQov xal Ta dydX\iara toov freoov 
ig raVTo 6vXXi%avTeg %vQav oog \ieyi6Tr\y i%oir\6av , xal 
i% avTotg aQL&fibv TQLaxovTa dvdQag d%okeC%ov6L' 

7 %Q06eThaxT0 de Totg avdQaOLV^ ei r\TTa6&aL Tovg &oo- 
xiag 6v\i^aCvoL tjj \id%rj , TOTe dr) %Qoa%o6cpd%aL \iev Tag 
yvvatxdg Te xal %atdag xal oog CeQeta avaftivTag TavTa 
xs xal ra %Qr]\iaTa i%\ tt)v %vQav xal ivivrag %vq ov- 
toog r)dr\ dLatpdaQrjvaL xal amovg iJtol vn aXXr\loov rj L I B E R X. 269 

ig xr)v i7t7tov xcov ®e66aXcov i67tC7txovxag. 'Avxl xovxov 
imv aitavxa xa dvdXyr\xa povXev\iaxa artovoia V7tb EX- 
Xijvcov bvopd^exat <&coxLxr\. 4. Tbxe de ol &coxetg eTtoi- 
ovvxo avxCxa ertl xovg ®e66aXovg e^odov. 6xQaxr\yol de 8 
r\6av 6cpL6t ( Potog xe 'A\iflQco6evg xal f Ta\i7toXCxr\g Aa'C- 
cpdvxr\g, ovxog \iev [dr)] enl xfj XnTtco, dvvduecog de xrjg 
Ttetftg 6 'Au($QC06evg. 6 de %coQav iv xolg aQ%ov6Lv e%cov 
xr)v ueyC6xr\v udvxcg r\v (TeXXCag) o HXeZog, xal ig xov 
TeXXCav xolg <J)coxev6L xrjg 6coxr\QCag aitexeLvxo ai iX%C- 
deg. ( £lg de eg %eiQag 6vvr\e6av, ivxavfta. xolg <%>coxev6LV 9 
iyCvexo iv bcp&aXuotg xa ig xdg yvvatxag xal ig xd xixva 
do^avxa, xr\v xe 6coxr\QCav ovx iv pefiaCco 6cpC6Lv ecoQcov 
6aXevov6av , xal xovxcov evexa ig navxoia acpcxvovvxo 
xoX\ir\uaxa' 7tQo6yevouevov 6e xal xov ix ftecov evue- 
vovg, vCxr\v xcov xote dveCXovxo e7tLCpave6xdxr\v. Tbte 10 
01 xb Xbytov xb yeyevr\uevov xolg <Dcoxev6i TtaQa xov 'AtcoX- 
Xcovog xal xolg 7ta6cv r 'EXXr\6LV iyvco6&r\ ' xb yd.Q 6vv- 
ftr\ua xaxd xd avxd VTtb xcov 6xQaxr\yovvxcov idCdoto iv 
xalg ud%aLg 0e66aXolg uev Axtr\vdg 'ixcovCag, xolg de b 
incovvuog <3>coxog. 'Anb xovxov de xov eQyov xal dva- 
ftrjuata ot (Dcoxetg ane6teLXav ig AeXcpovg \4nbXXcovc 
TeXXCav xe xbv [idvxLV xal o6ol ua%ouevoLg aXXoL 6cpC- 
6lv e6XQaxr\yr\6av , 6vv de avxolg xal r\Qcoag xcov inL- 
%mqCcov eQya de al eixbveg AQL6touidovtbg ei6cv'AQ- 
yeCov. 

5. EvQextr\ de xal v6xeQ0v xotg <%>coxev6Lv ovx dno- 11 
deov 6ocpCa xcov TtQoxeQcov. cog yaQ dr) xd 6xQaxone8a 
dvxexdd"r\xo neol xr)v eg xr\v <7?coxC8a e6fioXr\v , Xoyddeg 
&coxecov 7tevxaxo6LOL cpvXd^avxeg n.Xr\Qr\ tbv xvxXov xr\g 
6eXr\vr\g e%L%eLQ0v6Lv iv tfj vvxtl totg ®e66aXotg y avtoC 
te aXr\XL\i\ievoL yviiic) xcd evdedvxoteg oTtXa Xevxd ezl 
tf\ yvipcp. ivtav&a e%eQya6d-rjvaL cpovov tcov 0e66aXcov 270 &SIKIKA 

XiyeruL %Xet6rov , d-etoreQOv n rjyov^ivcov r\ xutu ecpo- 
dov TtoXefiCcov xo ev rfj vvxrl 6v[i($atvov. 6 de 'HXetog 
rjv TeXXCag og xul ruvru zolg &coxev6LV e\ir\%uvr\6uro 
ig rovg 0e66uXovg. 

iVEzel de eg rr\v EvQC07tr\v 6 JTeQ6cov OToarog dtiprj, 
Xiyerut rovg Q>coxiug cpQOvrjouL pev vitb dvuyxrjg ru /3«- 
Oilicog, avrofioXrjaai de ix rcov Mrjdcov xal eg rb 'EXXrj- 
vixbv ltuou to eoyov rb HXutulu6l 7tuQuru\u6^UL. Xoovcp 
de v6reQ0v xariXufiev uvrovg tprjiiLcoftrjvuL %Qrj\iu6LV vitb 
'A^icpLxrvovcov ovde e%co rov Xoyov rb uXrj&eg e^evoetv, 
elre d$Lxrj6u6Lv iTtefiXrjQ-rj 6cpC6Lv , eire 0e66uXol xaxu 
xb ix txuXulov {it6og yevi6d-UL rr)v £rj{iCuv rotg <Dcoxev6LV 

2 rj6uv ol TtQut.uvreg. 'E%6vxcov de uftvyLcog uvxcov TtQog 
xrjg t,rjiiCug xb [liye&og, (pLXourjXog 6cpug VTtoXuficov 
®eorC[Lov, (Dcoxicov ovdevbg u^lco^iutl v6reQog, TtuTQlg&i 
de uvtco Aidcov rcov ev &coxev6LV rjv TtoXecov, ovrog 
ovv 6 ^LXo^irjXog rrjv re Hxtl6lv avrotg ddvvurov uiti- 
cpr\ve rcov %Qrj{iuTcov , xul uviiteL^e rb CeQov xaruXafietv 
rb iv deXcpotg, Xiycov xul uXXu iituycoyu xul cog ra 
'A&rjvuCcov xul ix AuxeduCpovog iTtLrrjdeLa i% uQ%rjg 
e6rlv uvrotg, ®r\fiuCcov 8e xul el rig uXXog xuru6ruCr\ 
6cpC6LV ig 7t6Xe[iov, 7teQLi6e6&uL xcd uQerfj 6cpdg xal 

3 du7tuvr\ %Qr\[iUTCOv. tuvtu rov ^tXo\ir\Xov Xiyovrog ovx 
iyCvero uxov6lu tco TtXrjfreL rcov 0coxicov^ el're rrjv yvco- 
\irjv 6cpC6L rov &eov fiXuitTOvrog, ehe xul uvrotg Ttecpv- 
xo6lv eTtCTtQO^&ev ev6efieCug ru xiQdrj 7tOLet6xtUL. I.Trjv 
de rcov AeXcpcov xuruXrji^LV i7tOLr\6uvro ol Ocoxetg Hqu- 
xXeCdov iiev TtQvruvevovrog iv AeXcpotg xul 'Ayu&o- 
xXiovg ^Arrijv^tv uQ%ovrog, reruQrcp de ereL 7ti[i7tTrjg 
bXv\i7tLudog ijtl rutg exurov, rjv nQcoQog evCxu KvQrj- 

4 vutog 6rudLov. KuruXufiovGL de uvrotg rb CeQOV %evLxa 
re avxCxu ru L6yvQOTuru rcov ev r 'EXXrj6LV Y\&QoC6d"rj, xul LIBER X. 271 

ot ®Y]f)atoC 6cpc6LV ig 7toX£\LOv ix rov cpavEQOv xad-£6Trj- 
xs6av , dicccpoQOL xccl ra TtQOzeoa ovtsg. %QOVog \lev d rj 
iysvsTO ov i7toXs\LY]6av , dsxa etyj 6vvs%cog' xal iv zo- 
6ovzcp 7toXs\LOV \ly\xsl TtoXXdxLg \lev oi QcoxEtg xal tc\ 
TtaQ avTolg \svixa ivCxY]6s, TtoXXdxLg ds r]v tcc tcqv Sy\- 
fiaCcov S7tLXQaTs6TSQa. rsvo\LSVY]g ds xara Nscova txoXlv 
6v\LfioXr)g iTQCcjtovTO ol <J>coxsig , xal 6 <&LX6\ir]Xog qltctsl 
ts avTOv iv Trj cpvyf] xaxd vi{jr]Xov xal cctcoto^lov xqt]- 
\lvov xal acpCr\6LV ovtco rr)v tyv%r]V' izhaxTO 6s xal 
aXXcog TOlg A\l<plxtvo6lv ig rovg 6vXcovrag avrrj y] 6Cxy]. 
3. Mstcc Ss <£>LX6{ir}Xov TsXsvTY]6avTa Ovo\LaQ%co \isv rr)v 5 
r]ys\LOvCav S^Soa^LV ol <Dcoxstg^ ig Ss rcov ®Y]fraCcov Tr)v 
6v\L\ia%Cav 7tQ06s%coQrj6s <J>CXL7t7tog o A\lvvtov ' xaC^ 
ixQccTr\6s yccQ 0CXL7t7tog Trjg 6v\i(3oXrjg, cpsvycov o Ovo- 
\ia.Q%og xal iitl &dXa66av acptxo\LSvog ivxavxfa vtto tcov 
6TQOTLC0TCQV xaTY]xovTC6&r] tcov olxsCcov , cog Tr)v r]66av 
6cpc6LV vitb ccToX\iCag 6v\i(5a6av rrjg ixsCvov xal ig to 
)36TQCiTr]ysLV aitSLQCag. 4. 'Ovo\lccq%cq \lev TsXog tov flCov 6 
tolovtov imqyaysv 6 SaC\icov , 6TQarr]yov 8s avTOXQa- 
TOQa sCXovto dSsXcpov tov 'Ovo\lccq%ov <J?avXov. * * tcuqe- 
Xr]Xv&EvaL ts Sy) ccqtl iitl tcov <£cqxscov rr)v aQ%r\v, xal 
6*pLV ovsCQaTOg ISstv tolccv6e. iv rolg dva$r]\La6L rov 
'AitoXXoivog \xC\Lr]\La r)v %aXxovv %qovlcqtsqov , xaTSQQv- 
r]xoTog te r)Sr] Tag 6aQxag xal tcc o6tcc viioXsltlo^lsvov 
\Lova' dvdd"Y]\ia Ss VTto AsXcpcov 'iTtitoxQaTOvg iXsysTO 
slvaL tov laTQov. tovtco Sr) savTov ioLxsvac tcq dvd- 
%-y']\LaTL sSo^sv 6 <DavXog' avrCxa Ss VTtoXa^ov6a avTOv 
cp^ocoSiqg vo6og iTtSTsXsi rov ivvTtvCov ty)v \LavrsCav. 
5. <&avXov Ss aTto&avovTog ig (DdXaLXOv tov TtatSa av- 7 
xov 7tSQLE%c6Qr]6Ev r) iv Qcqx£v6l Svva6TsCa' xal iTtsl 
£6%sv o <&dXaLXog (afcCav) idCa 7tSQL7tOLSl6Q-aL tcov leqcov 
%QY]\LaTCOv , iTtav&r] TY]g aQ%rjg. dLafidg ds vav6iv ig 272 &SIKIKA 

KQr\tr\v b\iov Q)coxicov totg r\Qr\LiivoLg xk ixdvov xa\ 
\ioCqcx xov ^evlxov, KvdcovCa 7tQo6xtt&r\ii£vog , ov yao 
ol didovai %Qr\iiattt ifiovXovto ccltovvtL, trjg GtQaticcg 
tb TtoXv cctc6XXv6l xcci ccvtbg ttitooXeto. 

111. ^EXtttCQ dl V6tSQ0V EtSL \lEttt tr\V tOV LEQOV Xtt- 
tdXtjlpLV E7tEd-rjK£V 6 <PCXL7t7tOg TtEQCtg tco TtoliyLcp) <J>C6- 
XLXCQ tS XCCL LSQCQ xXr\$ivtL XCQ ttVtCQ , 0EOCpCXoV [l£V 

'A&r\vr\6Lv ttQ%ovtog, 6yd6r\g ds oXvLiTtLttdog xccl exccto- 
6tr\g stst TtQcStcd, rjv IloXvxXrjg ivCxcc 6tddcov Kvqyj- 
valog. 2. xcc\ ig edacpog ccXov6ccl xttte$Xr\ftr\6av tcov 
&CQXSCOV al TtoXetg' ccQL&iiog ds r)v ccvtcov ACXcclcc xa\ 

'Ttt^LTtolLg XCCL 'AvtCxVQtt XCCL TlttQCCTtOtttllLOL XttL TlttVO- 

2 Ttsvg ts kccl ^dccvXCg. Tovtcov llev dr) bvo\icc r]v ix Ttcc- 
Xcclov , xcc\ ov% r\XL6tcc incov svsxcc tcov r O{ir\Q0V ' tccg de 
avtcov r\ 6tQcctLcc xcctcc7tQr\6tt6tt r) [istcc &eq%ov yvcoQL\ico-Sd 
tiQCcg ig tb f EXXr\VLxbv i7toCr\6ev, 'Eqcq%ov xccl XccQccdQCcv 
xocl 'AyLcpCxXsLccv xa\ Necovcc xa\ Tl&qcqvlov xccl <Aqv- 
liccCccv. ccl ds ttXXccL, 7tXr\v ys dr) 'EXccteCag, tcc TtQOtSQtt 
ovx iTtLcpccvElg r\6av , TQcc%Cg ts r\ <J>coxLxr\ xcc\ Msdscbv 

6 <3>coxLxbg xccl 'E%edd\ieLtt xcc\"Aii()QCQ6og xcc\ Aidcov xcci 
<$Xvy6vL0V EtL XCCL UtELQLg. Tots ds xcctE6xcccpr\6ccv ts 
ccl xccxELXsyiiivccL, xcci ig xco\iccg 7tXr)v"Aflccg cpxC6&r\6ttv 
ccl ccXXccL ' 'AficcCoLg ds ixtbg ccdspsCttg V7tr\Q%e xa\te6xr\- 
xivccL, xcci ovxe tov lsqov xrjg xtttttXr\^scog ovts tov 

3 TtoXipov \iEXE6%r\xs6ttv. 'Acpr\Qi&r\6av ds ol (Dcoxetg xccl 
\iexetvccC 6cpL6LV leqov xov iv /JeXcpotg xccl 6vvodov xrjg 
ig xb ( EXXr\VLx6v , xccl xccg ibrjcpovg ccvxcov Mccxedo6Lv 
edo6ccv ol 'A\icpLXXv6veg. avcc %qovov \iivxoL xotg G*co- 
xsv6lv ccl 7toXsLg avcQxC6&r\6ttv xccl ig xccg TtccxQCdag 
xttxr\%$r\6ttv ix xcov xco\icqv, 7tXr)v sl \ir\ ttV0LXL6$r\vaC 
xtvccg ixcoXv6sv tt6&iv£Ltt xs r\ i% ccQ%r\g xcc\ r) xcov %Qr\- 
(idtcov ivtch tots svdsLtt' 'A&Y\vatoL ds xccl ®r\jiatoL 6cpdg LIBER X. 273 

r)6av ol xaTayovTsg, itolv r) t6 iv XaLQCOvsCa 6v\ifir]vaL 
7tTat6{ia r 'Ellr]6L. 3. Kal aycovog tov iv XaLQOovsCa 4 
\ists6%ov ol Qcoxstg, xal v6tsqov 7tsol Aa\iCav xal iv 
05 KQavvavL ivavTia 'Avtltioctqov xal Maxsdovcov iua%i- 
6avT0' TalaTag de xal Tr)v Ks2.tlxy)v 6TQaTLav tiqo&v- 
\10TaTa r)uvvovTO 'Eklr)vcov , &sco ts Tt\icoQOVVTsg tco iv 
/isXcpotg xal ig ditoloyCav «fia, i\iol doxstv, tcov ccq- 
yaCcov iyxXr]uaTCov. zovxoiq \Tsv dr) xoLavxa v7tr)Q%sv 
ig \ivr)\ir]v. 

IV. Uxddta ds ix XaLQoovsCag s'lxo6lv ig TLavoTtiag 
i6xC, TtoXtv 0COXSCOV ? slys 6vo\ia6aL TLg tcoIlv xal xov- 
Tovg, olg ys ovx aQ%sta, ov yv\iva6iov i6TLV , ov &sa- 
TQOV, ovx ayoQccv s%ov6lv , ov%vdcoQ xaTSQyousvov ig 
XQTqviqv, allcc iv 6Tsyatg xoClaLg xaTCC Tccg xalvfiag \id- 
lL6Ta Tccg iv Totg oqs6lv , ivTavfta olxov6lv iitl %aQadQa. 
ouoog ds oqol ts Trjg %coQag sl6\v avTotg ig xovg 6\iOQOvg^ 
xal ig xov 6vU.oyov 6vvidQ0vg xal ovxoi 7ti\i7tov6L xov 
Qcoxlxov. Kal y£V£6&aL \ilv xf] no-Xei xo 6vo\ia liyov6LV 
a7to xov y E7t£tov TtaxQog , avxol d£ ov <&cox£tg , <D&£yvaL 
dl dvaL xo e| aQ%r)g xal ig Tr)v yrjv diacpvy£tv cpa6l Tr)v 
QcoxCda ix xrjg 'OQ%o\i£vCag. TLavoTticov 8\ xov ciQyatov '2 

&£CO\L£VOL 7t£QC$0X0V STtTCC £LVaL 6Xa8CoOV \ldfa6xa £LXCC- 

t,ou£v ' V7tr]£L T£ iTtoov r]udg xcov Our]QOV \ivr)\ir] cov inoC- 
r]6£V ig Tltvov^ xaU.C%OQOV xcov Ua.voiticov 6voua6ag 
xr)v TtokLv , xal cog iv xrj udyr] xf) [ys] iTtl xco IJaxQoxlov 
v£xqco xal U%£dCov xov 'lcpCxOV (3a6Ll£VOVTa &ooxscov 
xal aTto&avovTa vcp' "ExxoQog xaTOLX£tv £iit£v iv xco 
TLavo7t£t. Tovxo \ihv dr) icpaCv£TO r)utv s%£lv alxCav. 
cpo/oco tcov Bolootcov, xaTa yccQ tovto i6TLV ix Trjg Bol- 
onCag r) ig Tr)v QcoxCda io^olr) Qa6Tf], ivTavd-a olxelv 
tov $a6Lkia cct£ cpqovqCoo too TLavo7t£t %qcousvov to sts- 3 
qov 8s ovx idvvY]&r]v 6v\i^aXe6^aL 71qotsqov. icp otco 

PAUSAK. II. 18 274 &SIKIKA 

xaXXC%OQOv xbv TIavo%ia el'Qr\xe, %qlv rj edLdd%&r\v v%b$( 
xcjv %aQ 'A&r\vaCoLg xaXov\iivav Sviddcov. 2. AC de 
Qviddeg yvvaixeg \iiv efaiv 'AxxLxaC, cpOLxa6aL de eg 
xbv IJaQva6ov Ttaod exog avxaC xe xal aC yvvaixeg AeX- 
cpcov dyovGiv oqyia z1lovv6co. xavxaig xaig Qvtdoi xaxd 
xr\v i\ 'A&rjvcov odbv xal aXXa%ov %OQOvg loxdvat, xal 
TtaQa xoig HavovtevGi xa&i6xr\xe ' xal r) e%CxXr\6Lg r) eg 
xbv TIavo%ia ( O\tr\Q0v v%o6r\\iaCvecv xcov @viddcov doxei 
xbv %oqov. 

4 3. IlavoTtevot di e6xiv e%l xf\ bdco %XCvd-ov xe co\ir)g 
ol'xr\\ia ov \iiya xal ev avxco XC&ov xov TIevxiXr\6Lv 
dyaX\ia, 6v 'A6xXr\%Lov, oC de IlQO\ir\&ia elvaC cpa6L' xal 
7taQi%ovxaC ye xov Xoyov \iaQxvQia. XC&ol xeivxaC 6cpL- 
6lv eitl xfj %aQadQa, piye&og \iev exdxeQog cog cpOQXOv 
d%o%QCovxa a\id^r\g eivaL, %Qco\ia di eoxL %r\Xov 6cpC6LV, 
ov yecodovg , aXfi olog dv %aQadQag yivoLXO rj %eL\iaQQOv 
ifja\i\icodovg ' 7taQi%ovxat de xal o6\ir\v eyyvxaxa %qcoxl 
av&QCOTtov. xavxa exL XeC%e6\taL xov %r\Xov Xiyov6tv i% 
ov xal d%av v%b xov TlQO\ir\^icog xb yivog %Xa6&r\vai 

5 xcov av&Qco%av. 4.'Evxav&a e%l xf\ %aQa6Qa xal Tlxvov 
\ivrj\id e6XL. %eoCodog \iev xov %co\iaxog xqCxov \idXL6xa 
%ov 6xadCov' xb de e%og [e6xlv] ev'0dv66eCa, 

xeC\ievov iv 6a%idco' 6 d' e% evvia xeixo %iXe$Qa 
ovx i%l \ieyideL %e%0Lr\6&aL xov Tlxvov cpa6Cv , aXti 
ev&a 6 Tixvbg exi&rj, IlXi&Qa evvia elvaL xco %coqCco 

6 (6vo\ia). KXicov de dvr\Q Mdyvr\g, oT xcp Eq\ico %qo6ol- 
xov6lv , ecpa6xev eg xd %aQddo\a a%C6xovg eivaL xcov 
dv&Qc6%cov olg dv \ir\ %agd xbv avxcov yivr\xaL pCov 
&ed\ia6LV e%LXV%eiv Xoyov \ieC£o6LV, avxbg de xal Tlxvov 
xal dXXovg ecpr\ %eCde6%-ai yeyovivac xaxd xr)v cpr\\ir\V 
xv%eiv yaQ Sr\ cov ev TadeCQOtg^ xal ix%Xev6aL \iev av- 
xog xe xal xbv dXXov %dvxa 6%Xov ix xrjg vr\6ov xaxa xo LIBER X. 275 

'HQaxXiovg 7tQ06xay\ia^ cog de av&ig STtavrjxSLV ig xa 
$07 TddsLQa, avdga svqslv %aXa66L0v ixTtSTtxcoxbxa ig xr)v 
yrjv ' xovxov TtXi&Qa \isv Ttivxs \idXt6xa ixi%SLV, xsQav- 
voo&ivxa ds VTtb xov &sov naCsG&ai. ovxog \isv dr) 
xavxa sXsysv. 

5. TLavoTticog ds o6ov 6xddia sitxa a7ti%SL AavXCg. 7 
o[ Ss ivxav&a dv&QOOTtot TtXrj&og \iiv s16lv ov txoXXoC, 
[isyi&SL ds xal aXxfj xal sg s\is sxl SoxL\icoxaxoL Qcjxicav. 
xb ds bvoy.a xfj tioXsl xsfrijvaL Xiyov6LV aitb AavXCdog 
vv\ioprjg y ftvyaxi^a ds stvat xov Kr\cpL6ov xr)v AavXCda. 
xolg di s6xlv SLQrjpivov oog xb %ooqCov, sv&a r) %bXtg 
ooxC6ftr\, %aQsC%sxo 6vvs%r\ oivtiQa, xaXsl6d-aL ds xa 
da6ia v%b xoov %dXai davXa' i%\ xovxoo ds xal Al6%v- 
Xov xd rXavxov xov 'Av&rjdovCov yivsLa V7tr\vr\v oovo- 
\iaxivaL davXov. 6.'Evxav&a iv xf\ AavXCdL TtaQad-slvat 8 
xoo TrjQSl xbv Ttalda aC yvvalxsg XiyovxaL, xal dv&Qoo- 
TtOLg xoov £7il XQa7ti r Qij \iLa6\idxcjv xovxo rJQ^sv. O ds 
STtoty ig bv s%sl Xbyog xbv TrjQia aXXayrjvaL, ovxog o 
OQVLg {liys&og [isv oXCyov i6xlv v%sq OQXvya^ iitl xfj 
xsopaXfj di ot xd TtxsQa ig Xbcpov 6%rj\ia i^rJQxat. ®av{id- 9 
6aL ds d&ov, oxl iv xfj yfj xavxt] %sXL§bvsg ovxs xCxxov- 
6lv ovxs ixXi%ov6C ys xd cod, ovd' dv aQ%r)v TtQog olxr\- 
\iaxog OQOcpco vso66Lav %sXl6oov %OLr\6aLxo' Xiyov6t ds 
ol GJooxslg oog xfj 0LXo\irjXa xal oqvl&l ov6r\ TrjQioog 
dsl\ia xal xrjg Ttax^Cdog s%s6xl xrjg TrjQioog. AavXLSv6L 
ds Aftr\vdg lsqov xal ayaX\id i6XLv aQ%alov ' xb ds %ba- 
vov xb sxl TtaXatbxsQov Xiyov6tv i%ayayi6d-aL HQOXvr\v 
i% Aftr\voov. 1."E6xl ds xrjg AavXCag %ooQa xaXov\iivr\ 10 
TQcovCg ' ivxav&a r\Qooov rjQco aQ%r\yixov TtSTtoCrjxaL ' xbv 
ds rjQCj xovxov Rdv&LTtTtov ovx d<pavv t xd ig 7tbXs\iov, 
ol ds Ocoxov sivaL xbv 'OQvvxCcovog xov EL6vcpov opa6Cv. 
s%sl d' ovv im r]\tiQaxs 7ta6t] XL\idg. xal dyovxsg LSQSla 

18 * 276 &SIKIKA 

ol Ocoxeig xb \iev al\ia 6l b%r\g i6%iov6tv ig xbv xdcpov, 
xd 6e KQsa tavtr\ 6cpC6LV avaXovv x'a&i6tr\xev. 

V. "E6ti 6e xa\ avodog dta xrjg davXC6og ig xa dxQa$(j 
xov IJaovaOov , \1axQ0teQa trjg ix delcpcov, ov \iivtoL 
xa\ xatd xavxa %ale%r\. 'Eg 6e xr)v iitl AeXcpcov evd-eiav 
ava6xQei\)avxi ix ZfavXC6og, xa\ iovxi i%\ xo %qo6co., 
eOxiv oixo66\ir\\ia iv aQiOxeQa trjg b6ov xaXovusvov &co- 
xlxov, ig o aito sxa6tr\g %bXscog 6vvCa6LV ol Ocoxsig. 

2 ueyi&eL \isv \isya tb oi'xr\\ia^ ivxog 6s avxov xCovsg 
xatd \ir\xog el6tv s6tr\xotsg' dvafia6\io\6e d%b tcov xlo- 
vcov dvr\xov6Lv ig sxdtSQOv xoi%ov , xa\ ijtl xcov dvafia- 
6ucov xovxcov ol OvvLovtsg xcov (Dcoxicov xa&it,ovxaL. 
TtQog 6e xco %SQatL xCovsg \isv ovx el6\v ov6e dva$a6uoC, 
/iLog 6e ayaXua xa\ *A&r\vdg xaVHQag, xb \iev iv &qovco 
xov z^tog, exaxiQco&ev 6e r) \iev xaxcc de&d, r) 6e xaxd 
aQL6xeQa %aQe6xco6a r) 'A&rjva %e%oCr\xaL. 

3 2. IIqolcov de avxo&ev i%\ bdbv acpCfy] xaXov\iivr\v 
H%i6xr\V i%\ xavxr\ xf\ b6co xd ig xbv cpbvov xov TtaxQog 
Ol6C%o6l eLQya6d"r\. edet 6s aQa Tta&Tqudxcov xcov OldC- 
Ttodog dva %a6av xi\v c EXXd6a v%oXsLcp$r\vaL \ivr\uo6vva. 
xs%&ivxog \iiv ys 6ta%sCQavxsg dta xcov OcpvQcov xivxQa 
ixxL$sa6LV avxbv ig xrjg IIXaxaLC6og oQog xbv KLftaL- 
Qcova ' KoQLV&og 6e xa\ r) i%\ xcp 'Jtfxfyico %coQa xQOcpbg 
xco OC6C%o6l iyivexo ' yrj 6e r) G*cox\g xa\ b6bg r) U%L6xr) 
xov TtaxQcpov cpbvov xb \iCa6\ia v%e6i%axo' QrjfiaCoLg 61 
xa\ ig %Xeov yd\icov xi 6cpL6L xcov Oi6C%o6og xa\ ddLxCag 

4 xrjg 'ExeoxXiovg i6x\v r) cpr\\ir\. OldCjtodL uev bdbg r\ 
Z%L6tr\ xa\ xoX\ir\ua xb i% avxfj xaxcov r\Q%e, xa\ xa 
xov Aatov \ivr\\iaxa xa\ oixixov xov e%o\iivov ivxav&a 
S6x\v iv \iEoatxdxco xrjg xQiodov, xa\ i% avtcov XC&ol 
Xoyddeg 6e6coQev\iivot' Aa\ia6C6tQatov de dvd^a iv LIBER X. 277 

nXccTaicctg fiaGilsvovta imxv%SLV xs xsLfiivotg xolg vs- 
XQOlg xal ftdrpaL cpaolv avxovg. 

3. H ds XscocpoQog avxoftsv r) ig dsXcpovg xal tcqo- 5 
6avxr\g yivsxac \iaXXov xal dvOQL sv^covco %ahsitcoxiQa. 
Aiysxac ds itoXXcc \isv xal dcdcpOQa ig avxovg AsXcpovg, 
TtXsico ds sxl ig xov 'AnoXXcovog xb \iavxslov. cpaol yaQ 
809 dr) xcc aQyaioxaxa Trjg slvai xb %Qr\6xr\QL0v^ xal Adcpvcda 
iit avxco xsxdyjfrai 7tQO\iavxLV VTtb xrjg rijg' slvav ds 
avxr)v xcov tcsqI xb oQog vv\icpcov. "E6xl ds iv "EXXr\6L 6 
itoirpig , 6vo\ia \isv xolg s%s6iv i6xiv Ev\ioXitia , Mov- 
6aico ds xco 'AvxLOcpr\\iov %qo6%olov6l xa s%r\ ' %s%OLr\- 
\isvov ovv i6tlv iv xovxocg 17o6sLdcovog iv xolvco xal 
Trjg sivav xb \iavxslov, xal xr)v \isv %qccv avxr\v, II06SL- 
dcovt ds VTtrjQsxrjv ig xa \iavxsv\iaxa sivaL IlvQxcova. 
xal ovxcog s%sl xa s%r\ ' 

Avxixa ds X&ovir\g 6cpcov dr\ %lvvxov cpdxo \iv&ov, 
6vv di xs IIvqxcov d\icpi%oXog xXvxov 'Evvo6Lyaiov. 
%q6vco ds v6xsqov , o6ov rfj \isxrjv do&rjvaL @s\il6l v% 
avxrjg Xiyov6LV , 'A%6XXcova ds TtaQcc ®i\icdog Xafistv 
dcoQsdv. IIo6SLdcovL ds dvxl xov \iavxsiov KaXavQSLav 
avxLOovvai cpa6LV avxbv xr)v %qo TQOL^rjvog. "Hxov6a 7 
6s xal cog dvdQsg %OL\iaivovxsg i%Lxv%OLSV xco \iavxsicp, 
xal sv&soi xs iyivovxo v%b xov dx\iov xal i\iavxsv6avxo 
i'£ AitbXXcovog. 4. Msyi6xr\ ds xal %aQa 7tXsi6xcov ig 
<Dr\\iovor\v do<*a i6xiv, cog %Qo\iavxcg yivotxo r) Qr\\iov6r\ 
xov &sov TtQcoxr} xal %Qc6xr\ xb s%d\isxQOv r\6s. Bolco ds 
iitL%coQia yvvr) %ocr\6a6a v\ivov AsXcpolg scpr\ xaxaOxsv- 
a6a6$aL xb \iavxslov xco ftsco xovg dcpLXO\iivovg i% *T%sq- 
pOQicov xovg xs dXXovg xal 'SlXrjva' xovxov ds xal \iav- 
xsv6a6%aL TtQcoxov xal a6ac tcqcoxov xb s%d\isxQov. %s- 8 
%oir\xs ds r) Bolco xoLads ' 

Evxta xol sv\ivr\6xov %Qr\6xr\QL0v ixxsXi6avxo 278 0SIKIKA 

natdeg 'T7teQJ5oQicov TIaya6og xai dtog 'AyvLevg. 

i7taQL&{iov6a de xai aXXovg x<ov *T7teQ[)0QicQv, iitl tr£-810 

Xevtfj tov v\ivov xov 'QXrjva covo\ia6ev 

'&Xr\v & , 6g yiveto 7tQ<otog QoifioLO jtQOtpatag, 
itQCJtog d' aQ%aicov inicov xexxdvax' aotddv. 

Ov {livtoi td ys r\xovxa ig \ivr\\ir\v ig aXXov XLvd, ig de 

9 yvvaiKcov \iavteiav dvr\xeL \iovcov. 5. IloLr\&r\vaL ds xov 
vaov xco ' AtxoXXcovl xo aQyaiotatov ddcpvrjg <pa6i, xo\il- 
6ftr\vaL de tovg xXddovg ditb trjg dd<pvr\g trjg iv xotg 
Ti[i7tsc3L ' xaXvfir\g cf av 6%r\\ia ovtog ys av el'r\ %aQ- 
s6yr\\jLsvog 6 vaog. dsvtsQa de Xiyov6LV ol /leXcpoi ys- 
vi6$ut VTto \ieXt66<ov tbv vaov , aito xov xs xr\QOV x<ov 
\isXl66cjv xai ix TtxeQcov 7tefi<p&rjvaL de ig c T7teQJ$OQiovg 

10 cpa6lv avtbv VTto tov 'ATtoXXcovog. Aiyetat de xai ete- 
Qog Xoyog, cog x6v vabv xate6xeva6ato dvr\Q AeXcpog, 
ovopa de avtcp TLteQav elvaL' xatd tovto ovv yevi6&ai 
xai tco vacp tovvo\ia ditb tov oixodo\ir\6avtog ' aTtb xov- 
xov de xov TlteQa xai tioXlv KQr\tLxr\v 7tQ06d-r\xr\ yQa\i- 
fiatog 'AnteQaiovg cpa6iv ovofid^e^d^aL. Tov yaQ dr) 
Xoyov tbv e%ovta ig xr)v iv xotg 6q^6lv av%o\x£vr\v itxi- 
QLV, <og ix xr)g itoag ravrr\g %X<OQ<xg ett dLeitXi^avto 

1 1 vaov , ovde aQ%r\v 7tQ06ie\iaL tbv Xoyov xovtov. Ta cVe 
ig rbv r.Qitov xcov vacov, oxl iyivexo ix %aXxov , &av\ia 
ovdiv, el ye 'AxQi6Log \iev &dXa\iov %aXxovv rf\ ftvyaxQL 
inoLrfiaxo, AaxedaL\iovioLg de 'A&r\vag CeQov XaXxLoixov 
xai ig rjfidg exL XeinetaL , r Pco\iaioLg dh r) dyoQa {teyi&ovg 
evexa xai xata6xevr\g trjg aXXrjg &av[ia ov6a 7taQe'%etat 
xov oQOcpov %aXxovV ovxco xai vaov x<p 'ATtoXXcovt ovx 

12 av aTto ye tov elxoxog etrj yevi6%aL %aXxovv. xa \iivxoi 
aXXa \is ovx sitSL&sv 6 Xoyog, rj r H<pai6tov tov vaov 
ti%vr\v sivaL, rj td sg xdg codovg xag %Qv6ag, a dr) TLiv- 
daQog r\6sv in ixsiv<o xco vadi, LIBER X. 279 

XQv6eaL d' e£ ) v7teQ& aletov 
aeidov KrjXrjdbveg. 
ilovtog \iev dr) tavta eg \iC\ir]6cv , e\ioX doxetv , tcov TtaQ 
( 0\ir]Qcp UetQrjvcov eTtoCr]6ev. ov \ir)v ovde tQOitov ovtiva 
acpavtCd^rjvai 6vve%e6e tco vaco, xatd tavxd eLQrj\ieva 
evQt6xov ' xaX yaQ eg %a6{ia yr\g e6ite6eiv avxbv xal vrtb 
TtvQog taxr\vat Xeyov6iv. TexaQXog de VTtb TQOcpcovCov 13 
\iev elQya6&ri xaX 'Ayaurjdovg , lC&ov de avxbv Ttotr]d"fj- 
vat \ivr]\iovevov6L' xaxexavftr] de 'EQ&xXeCdov \iev 'A&rj- 
v\]6tv aQ%ovxog, TtQCotcp de trjg bydbrjg bkv\i7tiddog etet 
xal Ttevtr\xo6tr\g , rjv KQOtcovtdtr]g evCxa ALoyvr\tog. 
tbv d' ecp r)\icov tcp ftecp vabv cpxodb\ir]6av uev aitb tcov 
teQcov 01 'A\icptxtvbveg %Qr]\idtcov , aQ%Ltextcov de [tig] 
ZlTtCvftaQog eyeveto avxov KoQCvd-tog. 

VI. TIoXlv de aQ%atotdtr]v oha6&rjvaC cpa6tv evxavd-a 
VTtb TIaQva6ov , KXeodcoQag de eivai vv\icpr]g Ttatda av- . 
tbv' xaC ot TtateQag, xaftaTteQ ye xaX aXXotg xcov xaXov- 
\ievcov rjQcocov, TLo6etdcovd te d-ebv xal KXeoTto\iTtov 
avdQa e7tovo\idtlov6iv. cCTtb tovtov de tov TLaQva6ov tcp 
te oQet tb bvo\ia ted-fjvat Xeyov6t xal [anb tovtov] IlaQ- 
va6Cav bvoua6&r}vaL vd%r]v ' tcov 7teto\ievcov te OQvCd-cov 
tr]v aTt avtcov \iavteCav yeve6d-atIIaQva6ov tb evQr]\ia. 
2. Tavtr\v \iev ovv xataxXv6&r\vaL tr)v tloXlv VTtb tcov 2 
ba^Qcov tcov xatd /devxaXCcova 6v\ifldvtcov ' tcov de av- 
&QC07CC0V o6ot dcacpvyetv tbv %ei\icova r)dvvr]frr]6av, Xv- 
xcov coQvyatg aTte6G0&r\6av eg tov HaQva6ov td dxQa 
v%o r\ye\io6t trjg TtOQeCag tolg &Y\QCoLg, TtbXiv de r]v extt- 
6av , exdXe6av eitX tovtco AvxcoQetav. XeyetaL de xaX 6 
aXXog didcpoQog Xbyog tcp TtQoteQcp, ^AitbXXcovt ex vv\i- 
cpr]g KcoQvxCag yeve6%aL Avxcoqov, xaX aitb \iev Avxco- 
qov tcoXlv AvxcoQetav , tb avtQov de bvo\ia6d-rjvat tb 
Kcoqvxlov ccTtb trjg vv\icpr]g. Xeyexat de xaX tdde^ Ke- 280 &SIKIKA 

Xacvcb ftvyaxeQa 'Tdfim xcp Avxcoqov yeveo&ac, deXcpbv 
de\ dcp ov xfj %oXec xb 6vo\ia xb ecp' r\\icov eGxC, KeXac- 

4 vovg xs avxov xijg Td\iov xai *A%bXXcovog elvaL. Ol de 
KaOxdXLOv xe avdoa avxbyfiova xai ftvyaxeQa e&eXov-$l: 
Olv avxco yeveo&aL QvCav , xai IsQaGd-aC xe xr)v QvCav 
/IlovvGco tcqcoxov xai oQyca dyayetv xco freco ' d%b xav- 
xr\g de xai vGxeQOv boaL xco /IlovvOco \iaCvovxaL Svl- 
ddag xaXelod-aC cpaGcv v%b dv&QcoTtcoV 'A%bXXcovog d' 
ovv Tcalda xai QvCag vouC^ovglv elvav AeXcpbv. ov de 
ur\XQog \iev MeXaCvr\g cpaolv avxbv , ftvyaxQog KrjcpLGov. 

5 3. Xqovco de vGxeQov xai Ilv&cb xr)v tioXlv, ov AeXcpovg 
\xbvov exdXeGav ol %eQLOLxovvxeg , xa&a xaVOaY\Qco %e- 
%OLr\\ieva ev xaxaXbycp Ocoxecov eoxCv. 01 \iev dr) yevea- 
Xoyelv xd itavxa e&skovxeg Jtalda elvaL AeXcpoi) Uv$r\v 
xai a%o xovxov fiaGLXevGavxog yev&G&aL xf\ %bXeL xb 
bvoaa r\yr\vxat ' Xbyog de og r\xeL xcov av&QcoTtcov eg xovg 
TtoXXovg, xbvvitb xov 'A%bXXcovog xo%ev$evxa Gr\%eoftaC 
cpr\GLV evxav&a, xai dca xovxo [ro] bvo\ia xr\ TtbXeL yeve- 
G&aL Ilv&cb ' jtv&eG&aL yaQ dr\ xd Gr\%b\ieva ol xbxe eXe- 
yov, xai xovde evexa r 'O\,ir\Q0g %e%oCr\xev cog r) xcov Uec- 
Qrjvcov vr\Gog avditXecog oGxcov el'r\ , oxl ol xr)g codrjg 

6 avxcov dxovovxeg e%v%ovxo dv%-QCo%OL. Tbv de d%o&a- 
vbvxa VTtb xov 'AitbXXcovog %OLr\zai \iev dQaxovxa eivac 
xai e%i xco aavxeCco cpvXaxa v%b Frjg xexd%&aL cpaoC' 
Xeyexac de xai cog Kqlov dvvaGxevovxog dvdQog TteQL 
EvfioLav Ttalg yevoLxo vfioLGxrjg, xai eGvXrjGe \iev xov 
fteov xb lsqoV) eGvXr\Ge de xai olxovg dvdQcov evda.L\ib- 
vcov. *£lg de ejteGxQaxeve xaidevxeQOV, evxavxtaol AeX- 
cpoi xbv ^AitbXXcova Ixexevov d\ivvaC GcpcGL xbv e%Lovra 

7 xCvdvvov' xai r) <X>r\\iovbr\ %QO\iavxLg xr\VLxavxa ovGa ev 
e%a\iexQco GcpCocv e%Qr\oev' 

Ay%ov di\ fiaQvv Ibv iit aveQL Qolfiog ecpr\oeL LIBER X. 281 

6Cvxr] IJaQvr]6oto' cpovov ds s Kqy]6lol avdQSg 
»13 %stQag ayL6xsvov6L' xb ds xXsog ov itox oXstxat. 

VII. "Eotxs ds «| aQ%rjg xb lsqov xb iv /IsXcpotg vnb 
dvxrQcoTtoov s%i$s$ovlsv6\tai 7tXsC6xoov rjdrj. ovxbg xs 6 
Evjoosvg ArjGxrjg, xal sxs6iv v6xsqov xb sfrvog xb <DXs- 
yvoov^ sxt ds IIvQQog 6 'A%tXXsoog stcs%slq7]6sv avxco, xal 
dvva\isoog \iotQa xrjg Hsq%ov, xal ot %qovov xs iitl TtXst- 
6xov xal \iaXt6xa xov dsov %otg %Qrj\ia6Lv iitsX&bvxsg, 
oC ivOooxsv6t dvva6xat, xalrjTaXaxoov 6XQaxtd."E\isXXs 
ds aQa ovds xrjg NsQCOvog ig Ttdvxa oXtyooQCag aitsiQa- 
xoog s%stv , bg xbv ^AitoXXoova %svxaxo6Cag d-soov xs dva- 
(il$ dcpsCXsxo xal dvd-Q007toov slxovag %aXxdg. 

2. *AQ%aibxaxov ds dyoovi6\ia ysvs6%-at \ivrj\iovsv-Z 
ov6i xalicp' oo TtQOoxov d&Xu s$s6av, a6at v\ivov ig xbv 
ftsbv ' xal 7]6s xal ivCxr]6sv adoov XQV6b&s\Ltg ix Kqt]- 
xrjg, ov dr) b TtaxrjQ Xsysxat KaQ\idvooQ xa&rJQat 'AitbX- 
Xoova. XQv6o&s\itdog ds v6xsqov OtXd\i\ioovd xs oodfj 
\ivrj\iovsvov6t vixrj6at xal i% ixeCvoo ®d\ivQtv xbv Qt- 
Xd\i\ioovog. 'OQcpsa ds 6s\ivoXoyCa xfj sitl xsXsxatg xal 
VTtb cpQOvrj\iaxog xov aXXov xal Mov6atov xfj ig Ttdvxa 
\it\irJ6st xov 'OQcpscog ovx s&sXrj^aC cpa6iv avxovg iitl 
dyoovt \iov6txrjg s^sxd^s^d-at. <Da6l de xal 'EXsv&rJQaS 
dvsXs6\tatUv&txr\v vCxrrv \ieyaxal i]dv cpcovovvxa, sitsl 
adstv ys avxbv ov% avxov xr)v oodrjv. Xsysxat ds xal 
( H6Codov ditsXa^ryvat xov dyoovC6\iaxog dxs ov xtd-aQt- 
t,stv b\iov xfi oodf] dsdtday\isvov. r '0\ir]Qog ds dcpCxsxo [isv 
ig dsXcpovg iQr]6o\isvog b%o6a xal idstxo, s\isXXs ds 
avxoo xal xtftaQCfcLv dtda%d-svxL d%Qstov xb \id^r]\ia vitb 
xoov 6cpd-aX\ioov xrjg 6v\icpoQag ysvr]6s6%-at. 3. Trjgdsl 
xs66aQaxo6xr)g oXv\i7tiddog xal 6ydor]g y r]v TXavxCag 6 
KQOXoovtdxrjg ivCxr]6s , xavxrjg sxst xqCxoo d&Xa sds6av 
ot 'Apcptxxvovsg xt&aQcodCag \iev xa&d xal i% aQ%rjg, 282 0SIKIKA 

7tQ06E&s6av 8s xal avXcoSCag dyc6vL6^a xal avXcov 
avrjyoQEV&rjGav 8s vixcovxsg KscpaXXrjv xs og XdiCTtOL 
Hi&aQCodla, xal avXco8bg'AQxdg'E%(\L$QQxog, ZJaxddag 
8s 'Aoyelog (tcl xotg avXotg' avsCXsxo 8e 6 UaxddagSl 

5 ovxog xal aXXag 8vo xag ecpe^rjg xavxrjg Ttv&Ladag.^E&e- 
Cav 8s xal d&Xa xoxs d&Xrjxatg tcqcoxov^ xd xe (v 'OXvii- 
TcCa 7cXr)v xe^qCtctcov^ xal avxol voLLo&sxfoavxsg 8oXC%ov 
xal dLavkov 7taL6iv eivaL 8q6\lov. 8svxsQa 8s Ttv&LadL 
ovx STtl d&koLg (xdXs6av exl dycovC%E6&aL , 6xscpavCxr\v 
8s xov dycova a%b xovxov xaxs6xr]6avxo ' xal avXcpdCav 
xe xax(Xv6av, xaxayvovxsg ovx elvaL xb dxov6iLa svcpr\- 
liov rj yaQ avXco8Ca llsXtj xe r\v avXcov xa 6xv&Qt07t6- 
xaxa, xal (Xsysta [xal %-qyivol] 7tQ06a86{ieva xotg avXotg. 

6 MaQxvQet 8( llol xal xov 'E%ell^q6xov xb dvdd-rnia, xqC- 
Ttovg %aXxovg dvaxe&elg xco HQaxXst xa (v ©rjpaLg' (nC- 
yQatLiLa 8e o t.QCnovg el%ev 

'E%([i(iQOXog 'AQxag e&rjxe xco 'HQaxXst 
VLxr\6ag t68' ayaXLL 'ALicpLxtvovcov (v asftXoLg, 
f 'EXXy\6LV 8' a8cov LcsXsa xal (Xeyovg. 
Kaxd xovxo ilsv xrjg avXco8Cag S7tav%r\ xb dyc6vL6iia' 
7tQ06efte6av 8s xal ltctccov 8q6llov ' dvrjyoQEvd-rj 8e ETtl 

7 xco aQpaXL KX£L6d-(vr\g 6 ULXvcovog xvQavvr\6ag. 'Oy86r\ 
8e 7tv&La8L 7CQ06svoLLO&(xr\6av XL&aQL6xag xovg (tc\ xcov 
XQOVLidxcov xcov dcpcovcov' xal Tsysdxr\g E6xscpavovxo 
'AysXaog. TqCt/t\ 8e Ttv&LadL (tcl tatg elxo6l 7tQ06tL&(a- 
6lv 07tXCxr\v 8q6llov ' xal (% avxco TLiiaCvsxog (x &Xlovv- 
xog avsCXsxo xr\v 8dcpvr\v , 6XvintLa6LV v6xsqov tcevxe r\ 
/laiKaQExog 'HQaLSvg (vCxr\6sv. 'Oy86r\ 8s STtl xs66aQa- 
xovxa TCV&LadL xal 6vvcoQC8og sivaL xax£6xr\6avxo 8q6- 
iiov xal 'Elr]XE6xC8ov Qcoxscog (vCxr\6sv r\ 6vvcoQCg. 
n(Li7txrj 8s 7tv$La8L ditb xavxrjg TCCoXovg s££v%av vtco 
aQLiaxL ' xal TtaQsdQaLisv 'OQcpc6v8a ®r]j3aCov xe&qltitiqv. LIBER X. 283 

UayxQaxLOv 6e iv itaial xal 6vvcoQC6a xe ittoXcov xal 8 
itcokov xekr\xa TtoXXoZg exe6Lv v6xeQ0v xaxe6e\avxo 
'HkeCcov^ xb \iev %Qc6xr\ Jtvd-cddt iitl xalg e$r\xovxa, xal 
'iokatdag ivCxa ®r\^aZog' SiaXntovxeg 6e ditb xavxrjg 
\iCav xekrrxL e&e6av 6qo\iov ittokcp, ivdxr\ 6e iitl xalg £%r\- 
xovxa 6vvcoqC6l 7tcolLxf\ ' xal eit\ \iev xco itcoXco xco xekr\xi 

5AvxoQ\iag dvr\yoQev&r\ AaQL6aZog, Uxoke\iaZog 6e in\ xf\ 
6wcoqC6l Maxedcov' eyaiQov yaQ dr) Maxedoveg oi iv 
Atyv7txcp xakov\ievoc pa6LkeZg, xa%a7teQyer\6av. 6dcpvr\g 
6e oxecpavog iitl xcov Ilv&Ccdv xf\ vCxr\ xax' dkko \iev 
i\io\ doxeZv i6xlv ovdev , oxi 6e xrjg Aadcovog ftvyaxQog 
Anoklcova iQa6^r\vat xaxe6%r\xev r\ cpr\\ir\. 

VIII. Kaxa6xr\6a6%-ai 6e 6vvedQiov ivxavfta *Ekkr\- 
vcov oC \tev'An<pLXxv6va xbv Zt evxakCcovog vo\iCt,ov6L^ xal 
aTtb xovxov xoZg 6vvek$ov6Lv iitCxkr\6Lv 'A\icpLXXvovag 
yeve6$ai ' 'Av6qoxCcov 6e iv xfj 'Ax&Cdt ecpr\ 6vyyQacpf\ cog 
xb i% aQ%r)g dcpCxovxo igAekcpovg TtaQa xcov 7tQ06oixovv- 
xcov 6vvedQevovxeg, xal 6vo\ia6&r\vaL \iev 'A\icpLXxCovag 
xovg 6vvek&6vxag, ixvixr\6ai 6e dvd %qovov xb vvv 6cpC- 
6iv 6vo\ia. 2. 'Ttio \iev 6r) 'A\icpLXxv6vog avxov cpa6iv ig 2 
6vvedQiov xoivbv xo6a6e yevr\ xov ( Ekkr\VLXOv 6vva%ftr\- 
vai,"lcovag, Aokoitag, ®e66akovg^ Alvidvag, Mdyvqxag, 
Mafaeag, &Q'ic6xag, dcoQieZg, (Dcoxeag, AoxQOvg xf\ <Dco- 
xCSt opoQovg vjtb xco oQet xfj Kvit\\il6l. xaxakafiovxcov 
6e 0coxecov xb teQOv, xal vOxeQOV dexdxcp exei kafiovxog 

^TteQag xov7toke\iov*\iexa(lokr\v xa\xa'A\icpLXXv6vcov e6%e' 
Maxedoveg \iev yaQ xekeZv ig 'A\icpLXXv6vag evQavxo^ 
Ocoxecov 61 xb e%-vog xal ix xov /Icoqixov Aaxedai\i6viot 
\iexa6%6vxeg i%av6avxo 'A\icpLxxvovCag,OL \iev xov xok\ir\- 
\iaxog evexa oi^coxeZg^ ol 6e 6v\i\ia%Cag evQavxo oC Aa- 
xedaL\JLovLOL xrjg tDcoxecov t,r\\iCav. BQevvov 6e xbv Taka- 3 
xcov 6xQaxbv dyayovxog ig Zlekcpovg 7tQ0&v\Uav ig xbv 284 &&KIKA 

jtoXeytov olOcoxeig %XeC6Tr\v Tov ( EXXr\vLxov 7taQe6%ovTo, 
xai aitb tov eoyov tovtov \ieTa6%eiv 'ApcpLXTvovCag av&tg 
xal ig xd aXXa iyeveTO dtycopa avTOtg dva6co6a6ftai r6 
ao%aiov. fia6tXevg de Avyov6Tog neTeivat xa\ NtxoTto- 
XiTaig Tolg itQog tco AxtCco 6vvedoCov tov *A{icpLXTv6vcdv 
rj&eXrj^e ' Mdyvr\zag pev ovv xa\ MaXteig xa\ Alviavag 
xai (D&tcoTag ®e66aXoig 6vvTeXeiv , Tccg tpr\(povg de o6at 
tovtcov xe xa\ AoXoitcov , ov yao ht i\v /loXo%cov yevog, 

4 NtxoitoXCTag cpeoetv. 3. 01 [de] 'ApcptXTVOveg ol iii 
i\iov TQiaKOVTa aQtd-\icp r\6av. ix NtxoitoXecog ptev xa\ 
MaxedovCag Texat ®e66aXcov, anb exa6Tcov aQt&\Lcor\6av 
e% BotcoTcov de, 0e66aXCav yao xa\ ovtol tcc aQ%atoTeQa 
Sxr\6av xai AioXeig TrjvtxavTa ixaXovvTO , xal ix &co- 
xecov T£ xa\AeXcpcov, TtaQa tovtcov dvo exa6Tcov' etg de 

5 ix ZlcoQCdog Trjg a.Q%aCag. jte\i7tov6t de xal AoxqoI oi' tb 
xaXov\ievot 'O^oXat xal ot iteQav EvpoCag eva exaTeQot ' 
xatEvfioevg i6Ttv etg' TLeXo7tovvr\6Ccov de i^AQyovg xal 
Etxvcovog xatKoQtv&ov 6vv MeyaQev6tv i6Ttv elg^ xal 
elg 'A%r\vaiog. At \iev dr) TtoXetg "A$r\vat xal A elcpol xal 
r) NtxoTtoXtg, avTat [iev d%o6TeXXov6t 6vvedQev6ovTag 
ig'A\icptxTvovCav %a6av d%b de i&vcovrcov xaTetXeyyte- 
vcov exa6TT} itoXet dvd pteQog ig^ApcptXTVOvagxaliv %qo- 
vov TteQLodco 6vvTeXeiv e6Ttv. 

6 4. 'E6eX&6vTL 8e ig Tr)v %6Xtv et6iv icpe^gvaoC' xal 
6 [iev TtQ&Tog avTc5v i^eC%ta r)v, 6 i%\ tovtco de xevbg 
xa\ dyaX\taTCOv xa\ avdQtdvTCOv ' o de avTCOv TQfoog xa\ 
6 T£T«OTog, 6 ptev tcov iv ( Pc6\ir\ fia6tXev6avTcov el%ev ov 
TtoXXcov Ttvcov eixovag, 6 ThaQTog de 'A&r\vdg xaXeiTat 
TlQovoCag. Tcov de dyaXytaTcov to iv tco itQovacp Ma66a- 
XtcoTCov dvdd-rjiid i6Tt, tieye&et tov evdov dydX\iaTog \iei- 
t,ov. Ot de Ma66aXtcoTat &coxaecov et6tv ditotxot tcov iv%\ 
'icovCa, poiQa xat avTrj tcov TtOTe "AQitayov tov Mijdov LIBER X. 285 

cpvyovrcov sk &aKaCag' ysvo\isvoL ds vav6\v sTttKQats- 
6tsqol KaQ%r\dovCcjv , xr\v ts yr\v rjv s%ov6lv SKT*\6avT0 
%a\ STtl \iiya dcpCKOVTO svdaL\iovCag. tcjv \xsv dr\ Ma6- 7 
6alLOTav %aXKoi)v to dvd%-r\\xd s6tl ' %qv6ov ds a67tCda 
vnb KqoC6ov tov Avdov tt\ ^A^r\va Tr\ IlQOvoCa do&sl- 
6aV) sXsyiTO vitb tcjv AsXcpfiv ojg0LX6\xr\Xog avTrjv s6v- 
Xr\6s. TtQog ds t<p lsqcj Trjg ITQOvoCag <J?vXaKov TSixsvog 
s6tlv 7]QCOog ' ka\ 6 <3>vXaKog ovrog vrtb AsXcpcov s%sl cpr\- 
\ir\v xaTcc Trjv s%L6TQaTsCav 6<pC6LV atxvvaL xr\v IIsq6cjv. 
'Ev ds tov yv\xva6Cov tcj vjtaC&Qa TtscpvKsvat TtOTs 8 
dyQCav cpa6\v vXr\v,KaV0dv66sa^ r\vCKa cjgTov AvtoXvkov 
dcpLKoijLSvog \iSTa tov AvtoXvkov tcjv naCdcjv s&r\Qsvs, 
tots avtbv to TQavixa to vksq tov yovaTog svTav&a 6%slv 
vitb tov 6vog. 5. . TQaitoiisvcp ds sg aQL6TSQav ditb tov 
yv\iva6Cov , Kal VTtoKaTafidvTL ov TtXsov , s\io\ doKslv, r\ 
TQCa. 6TadLa, 7tOTa\xog s6tlv 6vo\xa£o\xsvog HXsl6Tog ' ov- 
Tog 6 nXsl6Tog sitl KCQQav to s%Cvslov zlsXcpcjv Kal ttt\v 
TavTrj KaTSL6L ftaXa66av. Ek ds tov yv\xva6Cov Tr\v sg 9 
to lsqov avLOVTi s6tlv sv ds%LCC Trjg bdov r6 vScjq Trjg 
Ka6raXCag, koX tllslv r\8v. dovvaL ds to ovoixa rr\ 7tr\yr\ 
yvvalKa Xsyov6tv STtL%cjQCav , ol ds dvdQa Ka6rdXL0v. 
IJavva6Lg ds 6 IIoXvdQ%ov 7tS7tOLr\KCjg sg *HQaKXsa sitr\ 
ftvyaTSQa j A%sXcjov ty\v Ka6raXCav cpr\6\v sivai' XiysL 
yao dr\ itsQi tqv 'HQaKXsovg ' 

IJaQvr\6bv VLcposvTa ftoolg did 7to66l 7tSQr\6ag 
lksto Ka6TaXCr\g 'A^sXcotdog diifiQOTOV vdcjQ. 
"HK0v6a 8s Ka\ aXXo tolov6s, to vdcoQ vr\ Ka6raXCa Tto- 10 
raixov SeoQOv slvav tov Kr\cpL6ov. tovto S7toCr\6s %a\ 
^AXKalog sv TtQootixCcp rc5 sg 'ATtoXXcova ' ^spatovvTaL 6s 
ov% r\KL6Ta ol ALXaLslg, ot sg tov Kr\cp l6 ov tt\v 7tr\yr\v 
7ts\x\iaTa S7tL%G3QLa za\ aXXa O7to6a vo\xCt,ov6Lv dcpLa6LV 286 &SIKIKA 

ev zl6lv ELQrjpevcag r\\iiQaig, xal avfrLg iv zfj KatizaXCa^ 
(paolv.avta dvacpaCve6$aL. 

IX. deXcpotg de r\ TtoX^g dvavzeg 6lcc 7ta6r\g 7taQe%e- 
zat 6%rj\ia ' xazd za avzd de tfj TtoXet zf\ aXXr\ xal 6 &- 
oog neQCfiolog zov 'ATtoXXcovog. ovzog 8e \ieyi&eL \ieyag 
xal avcotdtco zov aOtecog i6zt' ziz\ir\vzaL de xal e$odoL 
dt, avtov 6vve%etg. OitoGa de zcov dvad-r\\idzcov elvaC 
fiOL Xoyov \idXL6za d%La icpaCvezo, 7tOLr\6o\ied-a avzcov 

2 \ivr\\ir\v. 'A$Xr\zag \iev ovv xal o6ol dycovL6tal \iov6Lxrjg 
zcov dv&QCOTtcov tolg 7tXeCo6tv iyivovzo \iezd ovdevog 
Xoyt6\iov , ov Ttdvv tt r)yov\iat 6itovdr]g d%Covg ' d&Xrj- 
zag de 07to6oL tL xal viteXCitovto eg do%av , iv Xoycp 6cpdg 
idr\Xco6a zcp ig^HXeCovg. (DavXcp de KQOZcovLazr\, — 'OXv\i- 
7tCa6L \iev ovx e6ZLV avzcp vCxr\^ zagde Hv&OL7tevzd$Xov 
6vo dveCXeto xal 6tadCov tr)v ZQCzr\V ivav\id%r\6e dexal 
ivavzCa zov Mrjdov vavv te 7taQa6xeva6a\ievog oixeCav, 
xal KQOtcovLatcov 07to6oL e7tedr]\iovv zf\*EXXddL dvefiCpa- 
6e — zovzov e6zlv dvdQLag iv /JeXcpotg. za \iev dr) eg 

Szbv KQOzcovLazrjv ovzcog el%ev. '2. 'E6eX&6vzl de eg zo 
zi\isvog %aXxovg zavQog zi%vr\ \isv @eo7tQ07tov e6zlv 
ACyLvrjzov, KoQXVQaCcov de dvd\fr\\ia. XeyetaL ds cog tav- 
Qog iv tfj Koqxvqo: xataXtncov tdg aXXag fiovg xal d%6 
zrjg vo\ir)g xazsQ%6\isvog i\ivxazo istl ftaXa66r\ ' yLvo\ii- 
vov de iTtl r)\iEQa 7ta6r\ zovavzov xdzeLOLv inl &dXa66av 
o fiovxoXog , xal eldev i%d"vcov zcov ftvvvcov dzix\iaQzov 

4 zl dQL&\icp TtXfi&og. xal 6 \iev dr\Xa zotgivzfJTtoXsLKoQ- 
xvQaCoLg iitoCrpEV ol di, sXstv yaQ zovg ftvvvovg %qo- 
aLQOv\iEVOL zr)v aXXcog zaXatTtcoQCav si%ov, ftscoQovg dno- 
6ziXXov6tv ig AsXcpovg ' xal ovtco Ilo6SLdcovCt£ ixstvov 
%"6ov6l tbv zavQov, xal avzCxa \iszd zr)v &v6Cav aLQOV- 
6l zovg L%d"vg, xaC 6cpL6L zb dvdfrr\\ia iv '0Xv\L7tia zs xal 

5 iv AsXcpolg i6zlv r) dsxdtrj zrjg dyQag. 3. EcpE^rjg de LIBER X. 287 

Tsysarcov dva&r\\jLara a%o AaxsdaL\iovCcov 'ArtoXXcov 
** s6tl xa\ NCxrj , xa\ ol stclicoqlol rcov r\Qcocov, KaXXL6rco 
rs r) Avxdovog xaVAQxdg 6 S7tcovv\iog Tr)g yrjg xa\ ol rov 
'AQxddog naldsg "EXarog xa\ 'AcpsCdag xa\ 'Atjdv^ STtl ds 
avrolg T^CcpvXog ' rovrco ds r)v ovx 'EQarco rcp TQLcpvXco 
\ir\rr\Q , aXXa Aaoddpsia r\ 'A\ivxXa rov sv AaxsdaC\iovt 
fia6iXsvoavrog' avdxsirai dsxa\"EQa6ogTQLcpvXov7talg. 
Ol ds SLQya6\isvOL ra aydX\iara Uav6avCag s6r\v AtcoX- 6 
XcovLarr\g^ ovrog \isv rbv rs 'AxoXXcova xal KaXXi6rco\ 
rr)v ds NCxr\v xal rov 'AQxddog rrjv slxova 6 2JLXVC0VLog 
AaCdaXog ' 'AvrLcpdvrjg ds 'AQyslog xal 2Ja\ioXag 'AQxdg, 
ovrog\isvrbv T^CcpvXov xal ' A^dva^EXarov dsxaVAcpsC- 
davrd rs xal "EQaoov 6 'AQyslog. Tavra \isv dr\ ol Ts- 
ysaraL S7ts\iipav sg AsXcpovg Aaxsdat\iovCovg , ors STtl 
6cpdg s6TQarsv6avro , aL%\LaXcorovg sXovrsg ' 4. Aaxs- 7 
daL\iovCoov ds aTtavrLXQV rovrcov ava&r\\Lard s6tlv a% 
A&rjvaCav , Alooxovqol xal Zsvg xal 'AtcoXXcov ts xal 
AQTS^iLg , STtl ds avrotg IIoosLdcov rs xal Av6avdQog o 
Aql6toxqCtov 6rscpavov\isvog vitb rov IIo6SLdcovog,"A($ag 
rs og rco Av6avdQC3 rors SLiavrsvsro , xa\"EQ\icov 6 rr\v 
vavv rov Av6avdQ0v rr\v 6TQarr\yCda xvfisQVCov. rov- 8 
rov \isv dr) rbv "EQ\icova ®soxo6\iog 710ly\6slv sixsXXsv 6 
MsyaQsvg ars vtlo rcov MsyaQsoov syyQacpsvra sg rr)v 
TtoXtrsCav' ol ds ALo6xovQOL'AvTLCpdvovg si6\v'AQysCov, 
xal o {idvTLg rs%vr\ IJC6covog sx KaXavQsCag rrjg Tqol^tj- 
vCcov A&r}vodG)Qog ds xa\ Aa\i£ag, 6 \isv rr\v"AQxsiiCv 
rs xa\ Ilo6SLdcova siQya6aro, stl ds rbv Av6avdQ0v, 
Ad"r\v6dooQog ds rbv 'ATtoXXcova sitoCr\6s xa\ rbv ACa' 
ovtol ds^AQxddsg sl6\v sxKXsCroQog. 'AvdxsLvraL ds xa\ 9 
07tL6&sv rcov xarsLXsy\isvoov o6ol 6vyxarsLQya6avro rco 
Av6avdQco rd sv Alybg itoraiiolg rj avroov UTtaQTLarcov 
r) aTto roov 6v\L\Layr\6avrcov ' si6l ds oids , "AQaxog \isv 288 OSIKIKA 

icaVEQLuv&rjg, 6 [tsv uvzcov £x AuxsduCLiovog^o SVEqluv- 
&r\g BoLCOZLog * * * VTtSQ zov MCLiuvzog , ivzsv&ev [isv$2 
* A6zvxQuzr\g, Xlot 8sKr\cpL6oxXr\g xuVEQLiocpuvzogzs xul 
( Ins6Log , TCLiuQ%og ds xul ALuyoQug 'PoSlol , KvCdLOg ds 
©sodaLiog, £x ds 'EcpsGov KLpiisQLog, xul MLXr\6Log AlavzC- 

10 drjg. Tovzovg {isv dr) £itoCr\6s TCtiavdQog, zovg ds £cps- 
%r\g"AXv7tog ELXvcovLog, SsoTtOLiTtov MvvSlov xulKXso- 
Ltr\dr\v Zulilov xul i% EvfioCug'AQL6zoxX£u zs Kuqv6zlov 
xul Avzovollov 'EQSZQLsa xul * AQL6zocpuvzov KoqCv&lov 
xul 'AjtollodcoQov Tqol£y\vlov xul £% 'ETttduvQov ACcovu 
zr\g £v zfi ^AQyoXCdt. £%6{isvol ds zovzcov 'A&ovLXog ititLv 
9 A%ULog £x JTsXXr\vr\g , £x ds 'EQLiLovog ®suQr\g , xul <&co- 
xsvg zs TLvQQCug xul Kcollcov MsyuQSvg xul *Ayu6Liisvr\g 
ZLKvcovLog, £x ds'ALi$QuxCug xul KoqCv&ov zs xul Asv- 
xudog Tr\XvxQuzr\g xul Ilvftodozog KoQCv&Log xul 'Aii- 
$QUXLcozr\g EvuvzCdug' zsXsvzulol ds 'ETttxvQCdug xul 
'EzsovLxog AuxsSulliovlol' IIuzQOTclsovg ds xul Kuvu- 

11 %ov cpuo~lv SQyu. 5. Tr\v ds %Xr\yy\v 'A&r\vuLOL zr)v iv 
Alyog TtozuLxolg ov llszu zov SlxuCov 6vli$y\vuC 6cpL6LV 
6iioXoyov6L' TtQodo&rjvuL yctQ £%l %qi\liu6lv v%b zcov 
6zQuzr\yr\6uvzcoVj Tvdsu ds slvul xuVA6sl'lluvzov ol zu 
dcoQu idsE,uvzo %uqu Av6uvdQ0v. xul ig u%6dsL%Lv zov 
Xoyov 2JL(ivXXr\g %uq£%ovzul zcov %Qr\6Lccov ' 

Kul zoz *A&r\vuCoL6L $uqv6zovu xrjdsci &r\6st 
Zsvg VLJJLpQSLiszrjg , ovitSQ XQUzog i6zl Li£yt6zov, 
vr\v6l cpsQSitzoX£LLOL6L LLu%r\v xul dr\LOzr\zu, 
olXvLiivuLg 6oXsqol6l ZQOTtotg xuxozr\ZL voLir\cov. 

Tu 6s SZSQU £x M0V6UC0V %Qr\6LLC0V LLVr\LL0VSV0V6L ' 

Kul yuQ 'A&r\vuCoL6LV £%£q%szul uyQLog OLi^Qog 
r\ysLLovcov xuxozr\ZL ' 7tuQULcpu6Cr\ d£ ZLg s6zul, £21 

r)zzuXoL6 r\Liov6ov6L tioXlv , zC6ov6l 6s 7tOLvr\v. 
\2zuvzu llsv dr\ £%\ zo6ovzov siQr\6&co' 6. zbv ds VTtSQ LIBER X. 289 

xrjg xaXov{ievr\g GvQeag Aaxedat[iovCcov dycova xal Aq- 
yeCcov^ UCjivXXa pev xal xovxov 7tQoe&e67ti6ev cog 6v[i- 
pr\6ocxo e% L'6ov xaZg 7toXe6iv, 'Aoyeloi de d^ioyvxeg e6yr\- 
xevai TtXeov ev xco eQycp yaXxovv ititiov , xbv dovoeiov 
drj&ev, a7te6xeiXav eg AeXcpovg' xb d # £ eqyov 'Avxicpd- 
vovg e6xlv 'AoyeCov. 

X. Tcp pdd-QG) de xoi vitb xbv XitTtov xov Sovq ecov 
[dr)] enCyQamia pev e6xiv aitb dexdxr\g xov MaQa&covCov 
eQyov xe&rjvat xdg eixovag ' ei6l de 'A&rjvd xe xal AtioX- 
Xcov xal dvr\Q xcov 6xQaxr\yr\6avxcov MiXxiddr\g' ex de 
xcov r\Qcocov xaXov^ievcov 'EQey&evg te xal KexQOijj xal 
IlavdCcov, [ovxol pev dr)] xal Aecog xe xal 'AvxCoyog o ex 
Mr\dag HQaxXeZ yevopevog xrjg OvXavtog , eti de Alyevg 
te xal TtaCdcov tcov &r\6ecog 'Axd^iag^ ovtoi [iev xal rpv- 
XaZg 'A&r\vr\6iv bvopata xara \idvtev\ia edo6av to ex 
AeXcpcov * 6 de MeXdv&ov KodQog xal &r\6evg xal G>v- 
Xevg , ovtoi de oiWrt tcov eTtcovv^icjv ei6C. toi^ {iev dr t '2 
xateiXey\iivovg (DeidCag e7toCr\6e, xal dXrj&eZ Xoycp de- 
xdtrj xal ovrot tr\g {id%r\g ei6Cv ' 'AvtCyovov de xal xbv 
TtaZda Zjy\\ir\tQiov xal IltoXe\iaZov tbv Alyvittiov %q6vco 
v6teQ0v a%e6teiXav eg AeXcpovg, tbv [tev AiyvTttiov 
xal evvoCa tivl eg avtov, tovg 6e Maxedovag tcp eg av- 
tovg deei: 

2. nXr\6Cov de tov litTtov xal aXXa dvad-r\\iatd e6tiv 3 
AQyeCcoVj oi r\ye\ioveg tcov eg ®r\fiag 6\iov TLoXvveCxei 
6tQatev6avtcov , "AdQa6tog te 6 TaXaov xal Tvdevg 
Oivecog xal ou ditoyovoi IlQoCtov Kaitavevg 'irtTtovov xal 
EtioxXog o Icpiog, IIoXvveCxr\g te xal o Iitito^eOcov 
^22adeXcpr\g AdQa6tov TtaZg' 'A[icp(.aQdov de.xal aQpa eyyvg 
7texoCr\tav xal ecpe6tr\xcog Bdtcov enl tco ccQ^iatt^ r\vCo- 
yog te xcov iTtTtcov xal tco 9 A\icpiaQacp xal aXXcog 7tQ06r\- 
xcov xatd oixeiotr\ta' teXevtaZog de 'AXt&eQ^rig e6x\v 

PAUSAN. II. 19 290 &SIKIKA 

4 avTcov. Ovtol psv dr) 'TTtaTodcoQOV xal *AQL6ToysCTOvbg 
sl6lv SQya, xal E7toCr\6av 6cpccg, cog avrol 'AQystoL Xs- 
yovtiiv, anb vrjg vCxr\g r\vTLva iv Olvotj tt\ 'AQysCa avxoi 
t£ xal 'Ad-rjvaCcov stiCtcovqol AaxsdaL\iovCovg ivCxr\6av. 
'Aitb ds xov avxQv, i\iol doxstv, sQyov xal Tovg ^Etil- 
ybvovg vitb r EXXr\vcov xaXov\isvovg avs&s6av ol'AQystoL. 
xslvTaL yaQ dr) slxbvsg xal tovtcqv, Zt&svsXog xal 'AX- 
x\iaCcov, xaTtx r\XLxCav, i\iol doxstv^ %qo *A\icpLXb%ov 
TETL\ir\\isvog^ sitl ds avTolg lJQO\ia%og xal &sQ6avdQog 
xal AlyLaXsvg ts xal 4LO\ir\dr\g * iv \is6cp ds ALO\ir\dovg 

5 xal tov AlyLaXscog s6tlv EvQvaXog. 'AnavTLXQv 8s av- 
tojv ccvdQLtxvTsg sl6\v aXXot' TOVTOvg ds ccvsds6av OL 
'AQysZoL tov olxl6\iov tov Ms66r\vCcov ®r\fiaCoLg xaVEita- 
\iSLVc6vda \i£Ta6%bvTsg. t)qc6ojv ds sl6vv al sixbvsg, Aa- 
vabg \isv fta6LXicov L6%v6ag iv toj "Aq^sl \isyL6T0v, ( Ttieq- 
\ivr\6TQa ds ccts xa&aQa %stQag \ibvr\ tcov ddeXcpcov' TtaQtx 
ds avTr)v xal 6 Avyxsvg xal aitav to scps^rjg avTcov yivog 
to ig* HQaxXsa ts xal etl tcqoteqov xa&rjxov ig IIsQ6sa. 

6 3. TaQavTCvcov ds ol 1%%ol ol %aXxot xal aL%\idXcoTOL 
yvvatxsg anb Ms66a%Ccov el6Cv , ocloqcov tt\ TaQavrC- 
vcov flaQficcQCOv , J AysXdda ds SQya tov 'AQysCov. Td- 
QavTa ds a7tcpxL6av \isv Aaxsdai\ibvLOL, oixL6Tr\g ds 
iysvsTO ZtTtaQTLaTiqg &dXav&og. 6tsXXo\ievco ds ig aitOL- 
xCav Tcp <f?aXdv&cp XbyLOv r\X$sv ix zJsXcpcbv vetov av- 
tov aL6&b\isvov V7tb aC&Qa, Tr\vLxavTa xal %ojQav xtt\- 

7 6E6&aL xal tcoXlv. to \isv dr) TtaQavTCxa ovts idCa ro82i 
lidvTEViia i%L6KEi)d\isvog ovts TtQog tcov i%r\yr\TC0V Ttva 
dvaK0LVC06ag %aTS6%s ratg vav6lv ig 'iTaXCav' cog ds oC 
vlxcovtl Tovg fiaQfiaQOvg ovx iyCvsTO ovte TLva sXstv 
tcov TtbXscov ovte i%LXQaTr\6aL %coQag, ig dvd\ivr\6LV 
dcpLXvstTO tov %Qr\6{iov , xal advvaTa ivb\.LL%iv ol tov 
&sbv %Qr\6aL ' pr) yaQ dv 7tOTS iv xa&aQcp xal at&QCco tcq LIBER X. 291 

dsQt v6%-r)vat. Kal avxbv r) yvvr) d&vucog s%ovxa, r)xo- 
Xov&rjxst yaQ otxo&sv ^ xd xs ccXXa icptXocpQovstxo , xal 
ig xa yovaxa i6&susvr] xa avxrjg xov avdQog xr)v xscpa- 
Xr)v i^iXsys xovg cp&stQag' xaC 7tcog V7ib svvoCag daxQV- 
6at TtaQiGxaxai xfj yvvaixl OQ0j6r] xov dvdQog ig ovdsv 
%QO%03QOVvxa xa TtQayuaxa. 7tQoi%st ds acpsidsaxsQOV 8 
xojv daxQvcov, xaC^ s($qs%s yaQ xov QaXdv&ov xr)v xs- 
cpaXr\v , 6vvCr]6C xs rrjg uavxsCag, ovoua yaQ dr) r]v 
Al$Qa xfi yvvatxC, xal ovxco xfj i7ttov6r] vvxxl TaQavxa 
xoov fiaQfiaQav slXs usyC6xr]v xal svdatuovs6xdxr]v xojv 
iitl %aXa66r] TtoXscov. 4. TaQavxa ds xbv r]Qco Iloast- 
dcovog cpa6t xal ijtt%coQCag vvucpr]g TtatSa sivat^ aitb 6s 
xov 7]Q(oog xs&rjvat xa ovouara xr) TtoXst xs xal xco Tto- 
xauoj' xaXstxat yccQ dr) TaQag naxa xa avxcc xf] TtoXsi 
xal 6 Ttoxauog. 

XI. TIXr]6iov 8s xov dva%r]uaxog xov TaQavxCvcov 
2JiXVCovCcov i6xl &r]6avQog' %Qr\uaxa 6s ovxs ivxav&a 
1'dotg av ovxs iv aXXcp xcov &r]6avQCov. KvCdtot ds ixo- 
ut6av dydXuaxa ig AsXcpovg TQiOTtav olxt6xr)v xrjg KvC- 
dov 7taQS6xcoxa tTtTtco xal Ar]xco xat ^AitoXXcovd xs xal 
"Aqxsuw dcptivxag xcov fisXcov ijtt Ttxvov xd ds xal 
xsxQcousvog i6xlv r)dr] xb 6coua. xavxa s6xr { xs TtaQcc xbv 
UtxvcovCcov &r]6avQov. 

2. E7totr]d-r] d\ xal vitb ZitpvCcov inl alxCa zotads 2 
&r]6avQog. HtcpvCotg r) vrJ6og %qv6ov uixaXXa r]vsyxs, 
xal avxovg xojv 7tQo6tovxcov ixsXsv6sv 6 rrsbg djtocpi- 
Qstv 6sxdxr]v ig AsXtpovg' ol ds xbv dr]6avQov coxodo- 
ur]6avxo xal ccTtscpsQov xr)v dsxdxr]v. cog 6s vxb djtXr]- 
$^6xCag s%iXt7tov xr)v tpoQav, iittxXv6a6a r) %dXa66a dcpavi) 
xd uixaXXd 6cpt6tv i%oCr]6sv. 3. *Avi$s6av ds xal dv- 3 
dQtdvxag AtTtaQatot vavua%Ca XQaxr]6avxsg TvQQrjvojv. 
ot ds AtTtaQatot ovxot KvtdCcov usv r)6av aTtotxot^ xr)g 

19* 292 &SIKIKA 

ds d%OLxCag r)ys\i6'va ysvs6d-aL cpadiv avdga Kvldiov* 
ovoua de sivai ot UevzaftXov *AvzCo%og 6 Bevocpdvovg 
2JvQaxov6Log sv zfj Zlixelicoridi, 6vyyQacpfj cprj6C. Xeyei 
de xa\ cog i%\ Ua%vvco zfj dxQa zfj ev ZJtxsXCa urCoavreg 
itoXiv avrol [iev ix%C%zov6LV v%b 'EXv{icov xa\ <DolvC- 
xcov %oXe\icp meo&evreg, zdg vrj6ovg de e6%ov iQrj\iovg 
ezt rj dva6zrj6avzeg rovg evoixovvrag , ag [xal] xard ra 
e%rj ra 'OurjQeLa AloXov xal ig rj\iag ert 6vo\idtlov6L. 

4 rovrav AtTtaQav [iev xrCaavreg %6Xlv ivravfta olkovOlv, 
IeQav de xal UrQoyyvXrjv xal ^Ldvuag yecoQyov6L dia- 
(SaCvovreg vav6lv ig avrdg. 'Ev de rfj UrQoyyvXrj xal %vq 
drjXov e6rtv avLOV ix rrjg yrjg. xal iv 'Hqu de %vq re avro- 
\xarov i%\ dxQag dvaxaCerat rrjg vrj6ov, xal i%\ &uXd66rj 
XovrQu e6rtv i%Lrrjdetu, et de%eraC 6e r)%Ccog rb vdcoQ^ 
i%e\ uXXcog ys %uXe%bv v%b &6r6rrjr6g e6rLv iufiaCve^&aL. 

5 4. 01 6e &rj6uvQo\ Srj^uCcov d%b eQyov rcov ig %6Xe- 
uov, xuVAftrjvaCcov e6r\v co6avrcog' KvLdCovg de ovx oida 
ei i%\ vCxrj rLv\ rj ig s%CdsL%tv evduiuovCug cpxodourj- 
6uvro, i%e\ ©rjpuCoLg ye d%b eQyov tov iv AevxrQOLg xa\ 
'A&rjvuCoLg d%b rcov igMuQu&covu d%ofidvrcov b\iov Ad- 
rtdC et6Lv ot d"rj6uvQoC. KXecovutot 8e i%L&6&rj6uv uev 
xuzdzb uvzb 'A&rjvuCoLg v%b vo6ov zrjg Xotficodovg^ xuzu 
de \idvze v\tu ixdeXcpcov ed-v6av ZQuyov dvC6%ovrL ezL t«82 
rjXCco, xaC, evQuvzo yuQ Xv6lv zov xayov, zQuyov %uXxovv 
d%o%e'[i%ov6L zco 'A%oXXcovl. UoztduLuzcov de zcov iv 
&Quxrj xa\ 2Jvquxov6Ccov, zcov {iev iortv 6 &rj6uvQog a%b 
zov 'Azzlxov zov \ieydXov %zuC6\iuzog , TIozLdaLaraL 8e 
ev6e$eCa rfj eg rbv &ebv e%oCrj6av. 

6 5. '£lLXodo\irj6av de xa\ 'A&rjvaloL 6rodv d%b %Qrjud- 
rcov d ev rco %oXeuco 6cpC6LV eyevero d%6 ze IIeXo%ovvrj- 
6Ccov xa\ o6ol HeXo%ovvrj6CoLg rj6av zov 'EXXrjvLXOv 
6v\iua%0L. 'AvdxeLzaL de xa\ %XoCcov zd dxQa xo6\irj\iaza LIBER X. 293 

xul u67tCdsg %uXxuZ' xb 8e i7tCyQU\i\iu xb i% uvxoZg 
uql&ilsZ xccg Ttoksig ucp cov ol 'A&r\vuZoL xd dxQoftCvLu 
u%^6xelXuv , xrjv xe 'HXeCcov xul AuxsduLjiovCcov, Zi- 
xvcovd xe xul MiyuQu , xul nsXXr\viug *A%uloov, 7 A\l$qu- 
xCuv xe xul Asvxddu xul uvxr)v Koqlv&ov' ysvs6%ui 
$e utco xcov vuv\iu%lcjv xovxcov xul $vo~Cuv ©i\6el xul 

X<p Il0(5Sidc3VL i%l XOJ 6vO{lUllo{lSVOJ 'PCoJ. XuC {101. CpuC- 

vsxuv xb i%CyQa\i\ia ig <Doq{iCgjvu xbv *A6oo%C%ov e%elv 
xul ig xov <£oQnCojvog xu EQya. 

XII. Hsxqu di sGxiv dvC6%ov6u v%eq xijg yrjg' s%\ 
xuvxr\ AsXcpol 6xu6uv cpu6LV u6ai xovg %Qr\6\iovg 6vo\ia 
HQOCpClrjv, UCfivXXuv ds i%CxXr\6Lv *** xr\v tcqoxsqov 
ysvo\iivr\v. xuvxr\v xaZg \iuXl6xu 6\ioCoog ov6av uqjuCuv 
evql6kov, rjv ftvyaxiQu r 'EXXr\vsg z/tog xul Aa\iCag xr)g 
Ilo6ELdc5v6g cpu6LV elvul, xul %Qr\6uovg xs uvxr\v yvvuL- 
xcov %Qo6xr\v u6ul xul V7tb xcov Avfivcov 2JC[3vXXuv Xi- 
yov6tv ovona^&rjvuL. ( H ds ( HQoq?CXr\ vscoxiQu \isv ixsC- 2 
vr\g, cpaCvsxaL ds cucog %qo xov %oXi\iov ysyovvla xul 
#26 a v tY l r °v Tqcolxov , xul EXivrjv xs %Qosdr\Xco6sv iv xoZg 
%Qt\6uoZg oog i% oXi&QOo xrjg *A6Cag xal EvQOJ%r\g XQa- 
cpr\6oLxo iv H%uQxr\, xul cog"lXLOv uXco6sxul Ol avxr\v 
VTto EXXr\vcov. Alr\XiOL ds xal v\ivov \iiavr\vxuL xrjg yv- 
vaLxbg ig *A%oXXcova. xaXsZ ds ov% r HQocpCXr\v \iovov, 
aXXa xal "Aqxe\ilv iv xoZg s%e6lv uvxr\v, xul 'A%6XXcovog 
yvvr) yuustr), xoxs ds ccdsXcpr) xal uv&Lg &vydxr\Q cpr\6lv 
sivul. xavxu usv dr) \iuLvouivr\ xs xul ix xov ftsov xdto- 3 
%og 7tS7toCr\xsv' sxiQco&L ds sltle xcov %Qr\6\icov cog \ir\tQog 
\isv d&uvdxr\g slrj \iLug xcov iv "ldr\ vv\icpoov TtuxQog 6s 
av&QCOTtov xal ovxco XiysL xa i%r\ ' 

E£[il d iyco ysyavZu \ii6ov &vr\xov xs &sug xs, 
vv\icpr\g u%uvdxr\g, TtuxQog d' ix 6Lxocpdyoto , 
tir\TQ6&sv 'Idoysvrjg, Ttuxolg di \ioC i6xtv iQv&Qr] 294 OSiKIKA 


MaQ7tr]66og , iirjtQog teQrj, Ttotaicog t 'Atdcovevg. 

4 2. "Hv de hi xa\ vvv iv tfj"ldr] tfj TQOJlxfj TtoXeojg Mccq- 
7tr]60ov ta eQelitux, xa\ iv avtolg olxr\toQeg o6ov e^r\- 
xovta av&QttitOL ' VTteQvd-Qog de 7ta6a r) iteol tr)v Mccq- 
7trj66ov yr) xa\ deivag e6tlv av%Liojdr]g , d)6te xa\ toj 
'Atdcjvet Ttotaicoj xatadve6d-aC te eg tr)v %ojQav xa\ ava*- 
6%6vtL to avtb avd-tg 7td6%etv, tiXog de xa\ dcpavC%e6%aL 
xata trjg yrjg, altiov iiio\ Soxelv e6tlv oti Xeittr] te xatd^i 
tovto xa\ 6r]Qayyc6Sr]g e6t\v r) "idrj. *A7te%ei de 'AXel-av- 
dQeCag trjg iv tfj TQcpadt te66aQaxovta r) MaQ7tr]66og 

5 xa\ dtax66ta 6tadta. 3. Tr)v de r HQO(pCXr]v ot ev tf] 
'AXe^avdQeCa tavtrj vecoxoQov te tov 'AnoXXojvog yevi- 
6ftai tov ZyLLV&ecog , xa\ e7t\ toj ovetQatL toj e Exdt3r]g 
%Qrj6aC cpa6cv avtr)v d dr) xa\ i7ttteXe6$ivta i'6Liev. avtr] 
r) UCfivXXa ojxr]6e icev tb TtoXv tov pCov iv Udiioj , dcpC- 
xeto de xa\ ig KXaQov tr)v KoXocpojvCcov xa\ ig 4r]X6v 
te xa\ eg AeXcpovg ' OTtotede dcpCxotto, eit\tavtr]g i6ta- 

6 iiivr] trjg TtitQag r]de. tb itivtOL %Qeobv avtr)v iniXafiev 
iv tfj TQOjddt, xaC ol tb LivrJLia iv toj aX6eL tov Elilv- 
fticog £<fTt, xa\ iXeyelov i%\ trjg 6tr\Xr\g' 

r 'A& iyoj d QoCjioto 6a(pr]yoQCg elLiL UCfivXXa, 

tg5#' VTtb XaCvioj 6ap.atL xev&OLiiva, 
TtaQ&ivog avdde66a tb tiqCx ', vvv d' alev dvavdog, 

lioCqo. VTtb 6ti(3aQa tdvde Xa%ov6a Ttidav, 
aXXd TtiXag Nv\icpaL6L xatEQLtfj tcpd' VTtoxetLiaL^ 
{tolQav e%0L6' Exdtco tag tot' avaxtoQCag. 
6 Liev dr) TtaQa tb LivrJLia e6tr\xev 'EQLirjg XC&ov tetQa- 
ycovov 6%rJLia' e\ aQL6teQag de vSojq te xateQ%6\ievov 

7 ig XQr]vr]v xa\ tojvNv\upojv i6t\ td aydXicata. 4. Eqv- 
%-QalOL df, diicpL6$r]tov6L yaQ trjg r HQOCpCXr]g TtQO&vLio- 
tata 'EXXrjvojv^ Kojqvxov te xaXovcievov OQog xa\ iv 
tc5 OQei 67tr\Xatov a7to<paCvov6L, te%%rjvat tr)v ( HQO(pC- LIBER X. 295 

Xr\v ivavtco Xiyovtsg^ QsodcoQov ds iiti%G)Qiov 7tOL{iivog 
Tcal vv[icpr\g Ttaida slvccl ' 'idaCccv ds i7tC%Xr\6LV ysvi6\tai 
tf\ vv\icpr\ Kttt aXXo \Tsv ovdiv, tcov ds %coqCcov tcc dcc- 
6ia VTtb tcov ttv&QCOTtcov idccg tots ovoiid^s^&aL. tb ds 
sitog tb ig tr)v MttQ%r\66ov %a\ tbv %ota\ibv tbv 'Aidco- 
via, tovto ol 'EQvd-Qttlot, tb STtog dcpccLQ0v6LV ccjtb tcov 
%qy\6\icov. 

Tr)v ds i%\ tccvtr\ %Qr\6\iovg %ata tavta sl%ov6av 8 
i% Kv\ir\g trjg iv '0%L%oig sIvccl, %ccXsi6&ccL ds [ccvtr)v] 
]2$Ar\\icb 6vviyQcctysv ( T%iQO%og dvrjQ Kv\iaiog. %Qr\6\ibv 
ds ol Kv\iaioL tr\g yvvccL%bg tccvtr\g ovdivcc sl%ov i%L- 
dsC£cc6&cci,, XC&ov ds vSqCccv iv *A%oXXcovog lsqco dsc- 
xvvov6lv ov \xsydXr\v , tr\g £L(lvXXr\g ivtccvd-cc %si6&ttL 
cpd\isvOL td o6tcc. 5. 'ETtstQttcprj ds xal v6tSQ0v trjg dr\- 9 
\10vg TtccQcc 'EfiQccCoLg toig v%sq tr\g TLaXa.L6tCvr\g yvvr) 
%Qr\6\ioX6yog , ovo\ia ds avtfj Udpprj ' Br\Qo6ov ds siva.L 
TtcctQog fctxl 'EQV\xdv&r\g \1r\tQ0g cpcc6L 2Jdflflr\v ' ol ds ccv- 
tr)v BafivXcovCav , stSQOi ds ZlCfivXXav %ccXov6lv Al- 
yvTttCav. 

<£>ccsvvlg ds &vydtr}Q pcc6LXsv6ccvtog dvdQog iv Xdo6c 10 
%al ttl IliXsLaL TtccQcc AcodcovccCocg i\iccvtsv6avto \Tsv i% 
&sov %al avtttL , ZCfivXXaL ds v%b dv&QCOTtcov ovx ixXrj- 
ftr\6ttv. trjg \Tsv dr) 7tv$i6&ccL tr)v r\XLxCav xal s%LXi<*a- 
6&ccl tovg %Qr\6\iovg * * * 'AvtLo%ov yttQ \istd tb dXco- 
vac Ar\\xr\tQLOv avtCxa ig tr)v aQ%r)v xa&L6tcc\iivov 
yiyovs (bccsvvCg. tdg IIsXsLddccg ds <$r\\iovor\g ts sti 
TtQOtSQccg ysvi6%a.L Xiyov6t , xccl d6av- yvvccLXCov TtQCOtccg 
tdds td S7tr\ ' 

Zsvg r)v , Zsvg s6tC, Zsvg s66stccL' co {isydXs Zsv. 

Tcc KttQTtovg dvCsL , 6lo %Xr\lsts iicctiQa yaiccv. 
XQr\6[ioX6yovg ds dvdQccg Kvtcqlov ts EvxXovv %al 11 
A$r\vaiov Mov6aiov tbv 'AvtLO(pr\{iov xal Avxov tbv 296 &&X.IKA 


UavdCovog^ tovtovg ts ysvsGftat xal sx BotootCag Bdxtv 
cpaol xatdo%stov dvdoa sx vv^icpoov ' tovtoov itXr\v Avxov 
tcov aXXoov sitsXs%d\ir\v tovg %Qr\G{iovg. 

Tooavtat [isv a%Qt i{iov Xsyovtat yvvalxsg xal 
dvdosg sx &sov ^iavtsvGaG^at ' sv ds too %q6voo tco 
itoXXoo xal av&tg ysvotto dv stsoa totavta. 

XIII. BCooovog ds tavQov tcov TLaiovixcov %aXxov 
%STtotr\\x,svr\v xscpaXr)v ^QooitCoov /isovtog s%s\jli\)Sv sg 
AsXcpovg fiaGtXsvg Uaiovcov. 2. ovtot ot pCooovsg %aXs- 
Ttootatot %-yiqCcov stalv aXCGxso&at ^oovtsg, xal dCxtva$2 
ovx dv ovtco ysvoito tG%VQa tfj sitfioXf\. d"r\QSvovtat ds 
ovtot tQOTtov totovds. sitsiddv %coqCov ol dyQSvovtsg 
TtQavsg svQCoOt xa&rjxov sg xotXotr\ta , TtQoota itsv cpQa- 
y\iati Cg%vqco itSQi% oo%VQoo6avto , dsvtSQOv ds tb xd- 
tavtsg xal tb tisqI too TtSQatt b{iaXbv avrov vsodaQtoig 
(SvQOaig xatsGtoQsGav ' r\v ds tv%ooOtv drtoQOvvtsg (3vq- 
Gqov, tots xal td ava toov dsQ^idtoov vnb sXaCov GcpCotv 

2 oXiG&r\Qa itoisltat. To ds svtsv&sv ol iidXiGta iititsvstv 
aya&ol ovvsXavvovOtv sg tb SiQr\{isvov %qoqCov tovg 
pCooovag ' ol ds sv&vg sv tatg TtQootaig toov (jvqGqov oXt- 
O&ovtsg xata tov itQavovg xvXtvdovtat, soog xats- 
vs%&coGtv sg tb bytaXov. SQQtfipsvot ds svtavQ-a r\\isXr\v- 
tat xat aQ%dg' tstaQtr\ ds r\ 7ts\i7ttr\ {idXtOta r\[isQa 
toov [isv rjdrj tov &vliov tb TtoXv 6 Xtitbg dcpaiQSt xal r) 

3 taXatTtcoQCa , ol ds GcptGiV, olg ts%vr\ tt%aOsvsiv , uqoO- 
cpSQOvOiv stt xsiitsvoig TtCtvog trjg r\itsQOv xaQTtbv %qo- 
sxXstyavtsg sx toov [sXa%Cotoov] sXvtQoov stSQag 6s ovx 
dv tQOcprjg to ys itaQavtCxa dtyatto ta &r\QCa ' tsXog ds 
dtaXajiovtsg dsG{iotg dyovOt. xal tovg ^isv tQOitov al- 

QQVGt tOV SiQr\\k,SVOV. 

4 3. Tov fiCooovog ds trjg xscpaXrjg xatavtiXQV trjg 
%aXxrjg dvdQidg sOtt &ooQaxd ts svdsdvxcbg xal ^Xa^vda LIBER X. 297 

inl tco ftcoQaxL ' 'AvSqlcov ds dvd^r\\ia oC AsXcpol Xiyov- 
6lv 'Avdgsa slvai xov oixL6Tr\v. to ts dyaX\ia tov 'AtioX- 
Xcovog xal 'A&rjvag ts xal 'AQTSfiidog Qcoxicov dva&rjnaTa 
s6tlv a%6 &s66aXcov 6\loqcov ts %Xr\v o6ov oC Aoxqol 
6<pdg ofETtLXvr^iCdiOL dtsCQyov6L^ xal asl 7toXs\iCcov ov- 
tcov. 'Avs&s6av ds xal oC iv <&aQ6d\cp 0s66a\oC, xal 5 
Maxsdovcov oC vrto tjj ITlsqlcc %6\lv Alov oixovvTsg, 
KvQr\valoC ts tov *E\\r\VLXOV tov iv Al$vt\, ovtol \isv 
to aQ\ia xal iitl tco aQ\iaTL dya\\ia "4\L\icovog, Maxsdo- 
vsg ds oC iv ACco tov 'AitoMcova og si\r\\iuivog i6TL Trjg 
i\d<pov , 0aQ6aXLOL ds 'A%L\\ia ts i%\ CnTtcp, xal o Ua- 
TQOxXog 6v\i7taQadsL oC tco LTtTtcp. KoQLvd-LOL ds oC Aco- 
QLSlg cpxodo\ir\6av &r\6avQ0V xal ovtol ' xal 6 %QV6og 6 
ix Avdcov avixsLTO ivxavfta. To ds dya\\ia tov 'HQa- 6 
330 xXiovg avdxtr\\id i6TL <dr\$aicov, ots <&coxsv6lv iito\i- 
\ir\6av tov Csqov xa\ovusvov 7to\s\iov. sial xal sixovsg 
%a\xal Ocoxicov avafrivTcov , rrvixa dsvT^Qa 6vu(5o\rj 
to CTtTtLXov iTQi^avTO to ix ©s66a\Cag. 0Xlcx6lol ds 
ixo\iL6av ig AsXcpovg ACa ts %a\xovv xal 6\xov tco All 
dyaXaa AiyCvrjg. 4. 'Ex ds MavTLVsCag Trjg 'AQxddcov 
AtcoXXcov %a\xovg i6mv avd%r\ua ' ovTog ov TtoQQCO tov 
Koqlv&Ccov i6TL %-r\6avQov. 

HQaxXrjg ds xal 'AtioXXcov s%0VTat tov TQCTtodog xal 7 
ig \id%r\v Ttsol avTOV xa%C6TavxaL' Ar\xco \isv dr\ xal 
AQTSfiLg AjtoXXcova, 'A%r\va dsHQaxXia ijti%ov6t tov 
&vuov. (frcoxicov xal tovto i6TLv dvd&r\ua^ ots 6<pC6LV 
ixl Tovg 0s66aXovg TsXXCag r\yr\6aT0 'HXslog. tcc \isv 
dr\ aXXa aydXfiaTa ACvXXog ts iv xolvco xal 'A\ivx\atog, 
ty\v ds Ad-r\vav xal 'Aqts\jllv XCovCg i6TLv siQya6\iivog' 
KoQLV&Covg ds sivaC <pa6cv avTOvg. AiysraL ds vtco 8 
AsXcpcov 'HquxXsl tco 'A\i<pLTQVCovog iXfrovTL iitl to %Qr\- 
6T7\qlov tt\v 7tQO\iavTLV fisvoxXsiav ovx idsXr\6aC oC 298 0SIKIKA 

%qccv dia. tov 'icpCtov tbv cpbvov ' tbv ds aQa^ievov tbv 
tQiiioda sx tov vaov cpsQstv s%co , siitsiv te dr\ tr\v ttqo- 
{tavttv ' 

aklog cxq' HQaxXsr\g TtQvv&tog, ov%l Kavcoflsvg ' 
TtQotsQov yccQ stt o Aiyvitttog HQaxkrjg dcpCxsto sg AsX- 
cpovg. tbts ds 6 ^A^icpitQvcovog tbv ts tQiitoda ditodC- 
dcooi tcp 'Aiibllcovi, xal TtaQa trjg EsvoxXsCag bitboa 
idsito idtdd%&r\. TtaQads^d^isvot ds oi %otr\tai tbv Ao- 
yov [id%r\v ( HQaxXsfivg JtQog ^AitbkXcova vtisq tQCitodog 
adovOtv. 

9 b.'Ev xotvcp ds dve&eoav a%b sQyov tov HXatatdotv 
oi ElXr\veg %qvoovv tQCitoda dQaxovtt i%txeC[ievov 
%alxcp. boov \ksv dr) yaXxbg r]v tov dva&r\tiatog , Ocoov 
xal ig S[is stt r]v ' ov [isvtot xatd ta avtd xal tbv %QV- 
100*62/ oi Qcoxscov VTtslCitovto r\ys\ibvsg. TaQavttvot ds 
xal dlkr\v dsxdtrjv ig Aslcpovg ditb jjaQpaQcov TIsvxs- 
tCcov ditsOtstkav ' ts%vr\ {isv td dvad-r^iata 'Ovdta tov 
Atytvrjtov xal Kalvvftov ts sOttxcoot SQyov , sixbvsg ds 
xal %st,cov xal t%%scov, fiaOtlsvg 'la%vycov 'SZittg r)xcov 
toig HsvxstCotg Ov[i{ia%og. ovtog {isv dr\ sl'xa6tai ts- 
ftvscott sv vf\ lid%rj, oi ds avtcp xsi\isvcp icpsOtr\xbtsg o 
r\Qcog TaQag sOtl xal (Ddkavftog 6 sx AaxsdaCpovog, xalS3l 
ov TtoQQCo tov (DaXdv&ov dslcpCg' %qIv yaQ dr\ ig 'ita- 
kCav dcptxsoftat vavayCa ts iv tcp %sXdyst tcp KQtOaCcp 
tbv (DdXav&ov yQr^OaO^at xal v%b dsXcpivog ixxo[itO&rj- 
vaC cpaotv ig tr\v yrjv. 

XIV. Oi ds itslsxstg IlsQtxlvtov tov Evd-v\id%ov 
TsvsdCov dvdQog i%\ Ibyco dvd&r\\id siotv aQ%aCco. 
2. Kvxvov Ttaida slvat TLoOstdcovog xal fiaOtksvstv cpa- 
6tv iv KoXcovatg ' ai 6s cpxovvto iv tf\ yf\ tfj TQcpddt ai 

2 Kokcovat xata vrjoov xsCpsvat AsvxocpQvv. "E%ovtog 6\ 
xtvyatSQa bvo{ia 'H^t&sav tov Kvxvov xccl vibv xaXov- LIBER X. 299 

{isvov Tivvr\v ix IlQOxXsCa^ r\ KXvxCov {isv r)v ftvyd- 
rrjo, ddsXcpr) ds KaXr\xoQog , Sv '0[ir\Qog iv 'iXiadc drto- 
%-avslv cprfilv vrtb Alavxog, oxs vitb xr)v TlQ0Jxs6LXdov 
vavv scpsQSv 6 KaXr\xojQ xo rtVQ, — xavxr\g ovv rtQO- 
arto%avov6r\g r\ irtSL6sXd~ov6a 0vXov6^ir\ r) KQaya6ov, 
dLrjuaQts yaQ iQa6&st6a xov Tivvov, tysvdsxat, rtQog 
xbv avdQa ojg avxr\ \Csv ovx iftiXov6a, xbv ds avxfj 
Tivvrjv 6vyysvs6d-ai &sXr\6avxa ' xal 6 Kvxvog rtsC&sxai 
xfi drtdxr\, xal ig XaQvaxa iv&ipsvog bpov xf\ ddsXcpfj 
Tsvvrjv ig &dXa66av 6cpdg dcpCr\6L. 6oot,ovxaC xs dr) rtQog 3 
xr)v vr\6ov oi rtatdsg xr)v AsvxocpQvv, xal ovopa r) vr\6og 
to vvv s6%sv drtb xov Tivvov. Kvxvog ds, ov yccQ xbv 
Ttdvxa spsXXs xqovov dyvor\6siv artaxojfisvog, srtXst TtaQa 
xbv vtbv dyvoidv xs buoXoyr\6ojv xr)v avxov xal rtaQac- 
xr\6o{jLsvog xb a\jLaQxr\ua' rtQ060QUL6auivov ds xf\ vr\6cj 
xal i^dipavxog drtb xrjg vsojg rtQog xiva rj rtixQav r\ div- 
Sqov xovg xdXovg, Tivvr\g itsXixsi 6cpdg drtixoipsv vitb 
xov ftvuov. 'Enl xovxcj usv ig xovg aQvovuivovg 6xs- 4 
Qscog Xiys6xrat xa^i6xr\xsv ojg dslva o6xig dr\ TsvsdCcp 
rtsXixst xods xi drtoxoipsts. Tivvr\v usv vrtb 'AyiXXiojg 
drtoxfavstv dpvvovxa xfj olxsCa cpa6lv "EXXr\vsg ' Tsvi- 
cJlol ds dva %qovov vrtb a6$svsiag rtQ06s%cjQr\6av xotg 
'AXs^dvdQSLav iv xf\ r)rtsCQOJ xfj TQOjddt syov6tv. 

3. "EXXr\vsg ds ol ivavxCa fia6LXicjg rtoXsur\6avxsgb 
32 dvi&s 6av u\v ACa ig 'OXvuitCav yaXxovv , dvid-s6av ds 
xal ig AsXcpovg 'ArtoXXcova drtb SQycjv xojv iv xatg vav- 
6lv irtC xs 'Aqxshl^Coj xal iv EaXautvt. AiysxaL ds xal 
cjg @suL6xoxXr\g dcpCxoLxo ig AsXcpovg XacpvQcov xojv 
Mr\dLXOJv xouCc^ojv xcj 'ArtoXXojvt' iQ0Jxr\6avxa ds vrtSQ 
xojv dvad-r\udxojv sl ivxbg dva%tr\6SL xov vaov, ixiXsvsv 
avxbv r\ TIv%Ca xb rtaQaitav drtocpiQSLV ix xov lsqov. 
xal s%sl ovxoj xd ig xovxo xov %Qr\6\Lov' 300 &SIKIKA 

Mr\ \loi TIsQ6r\og 6xvXoov TtsQtxaXXsa xo6\iov 
vr\co syxara&fjg ' olxovd' aitoTts^Tts rd%L6ra. 

6 ®av[ia ovv iTtOLOV^isd-a si d7tr\^Coo6sv sxsCvov \iovov [ir\ 
TtQOtisG&ai, xa dno roov Mrjdcov. xa\ ol \isv a7tco6a6&aL 
av tbv &sbv xa\ ditavta b\ioCoog r\yovvto o6a aTtb tov 
IIsq60V) £t, 03671SQ o ®s\iL6toxXr\g , xa\ ol dkXot TtQOts- 
qov rj ava&sZvai 6cpdg S7tr\Q0vto tbv ^ATtbXXoova' ot ds 
sldota tbv &sbv bti ixstrjg tov TLsq6ov ysvr\6oito o &s- 
\iL6toxXr\g , STtl tovtoo rd dooQa scpa6av ovx i^sX^at 
XafisVv, Xva \ir) ava&svtL tb s%&og aitav6tov 7totr\6r\ 
ditb tov Mrjdov. HtQatsCav ds tr)v S7tl rr)v ( EXXdda [anb] 
tov ($aQ(5aQ0v s6ttv svqslv TtQOQQrj&st^av \isv iv rolg 
BdxLdog %Qr\6\iOLg^ TtQOtSQOV ds stt EvxXco rd ig avtr\v 
TtSTtotrj^isva s6tC. 

7 4. AsXcpoov ds avdd"r\\JLa s6riv avroov %Xr\6Cov rov 
(5oo[iov rov \isyaXov Avjfog %aXxovg. Xsyov6L ds roov rov 
ftsov %Qr\\idroov 6vXr\6avra dv&Q0O7tov , rbv [isv b\iov 
roo %qv6Cco xaraxQvtpavra s%slv avrbv sv&a rov TlaQ- 
va6ov \xd\L6ra r]v 6vvs%sg VTtb dy^Coov dsvdQoov, Xvxov 
ds STtL&s^&aL ol xa&svdovrL, xal aTtoftavslv rs v%b rov 
Xvxov rbv dv&Q007tov , xal oog ig rr)v TtbXtv 06r\(isQaL 
(poiroov ooQvsro 6 Xvxog ' S7tsl dt ovx dvsv frsov TtaQa- 
yCvs6&aC 6cpL6LV V7tsXd\if>avov , ovroog S7taxoXov%-ov6L 
rco &r\QCoo, xal dvsvQC6xov6C re rb lsqov %qv6Cov xa\ 
dvi\ts6av Xvxov roo &SG0 %aXxovv. 83 

XV. <&Qvvr\g ds slxova STtC%Qv6ov IlQa%LrsXr\g fisv 
SLQya6aro SQa6rr)g xa\ ovrog, dvd&r\\ia ds avrrjg <Dqv- 
vr\g s6r\v r) slxoov. Ta ds scps^rjg ravrr\ , rd \isv dydX- 
\iara rov *A7tbXXoovog, 'ETttdavQLOL rb ersQov ol sv rfj 
AQyoXCdL aTtb Mr\doov, rb ds avroov MsyaQslg dvsds6av 
'Aftr\vaCovg \id%r\ 7tQog Nt6aCa XQarr\6avrsg. UXaraLSOov 
dh ($ovg i6rCv , r\vCxa sv rr\ 6cpsrsQcc xa\ ovroL MaQdo- LIBER X. 301 

viov zbv Too^qvov [isza f EXXr\voov r\pvvavzo zoov dXXoov. 
Ka\ av&tg dvo *A%6XXoovog , zb [isv ( HQaxXscozoov zcov 

TCQOg Z00 Ev%sCvOO ^ ZO 6s ^AflCpLXZVOVOOV t6zCv , OZS 003- 

xsvdLV s7tSQya£o[i£VOLg zov &sov rr)v %00Qav s%s(laXov 
%Qrj{iaT(ov £r\[iCav. r O ds 'A%6XXoov ovTog xaXsirat psv 2 
vito AsXcpoov ULTaXxag, [isys&og 6s %svts %r\%oov xa\ 
TQLaxovTtx s6tl. 6TQarr\yo\ ds ol AltcoXol xa\ AQTspLdog, 
to ds^A&rjvag, dvo xs 'A%6XXoovog dydX[iaza s6zlv Al- 
zgoXoov, r)vCxa 6cpC6LV s%SLQya6&r] zdsgTaXdzag. I.HzQa- 
tlcxv ds tt)v KsXtgov, cog sx zrjg EvQOo%r\g dLapr\60LZ0 sg 
zr\v *A6tav s% oXs&qgo zoov %oXscov , Oasvv\g TtQosdr]- 
Xco6sv sv rolg %Qr\6[ioig ysvsa %qozsqov rj s%Qd%&r\ zb 
SQyov ' 

Ar) zoz d[iSLif>d[isvog 6tslvov %6qov *EXXr\6%6vzov 3 
avXr\6SL TaXazoov oXobg 6TQarog , ol q dds[iC6TGog 
'A6Cda %OQ&r\6ov6L' &sbg d' stl xvvTSQa &r\6SL 
7ta6L [idX* ol y vaCov6L %aQ* r)'Covs66L &aXa66r\g 
sig oXCyov ' Ta%a yaQ 6cpLV do66r\Tr\Qa KqovCoov 
oq[it\6sl^ TavQOLO dLOTQScpsog cpCXov VLOV, 
6g 7ta6LV TaXdrr\6LV oXsxTqlov r)[iaQ scpr\6SL. 
nalda ds sl%s zavQov zbv sv IIsQyd[iGo $a6LXsv6avza 
'AzzaXov ' zbv ds avzbv zovzov xa\ zavQoxsQOov %qo6sC- 

QT\XS %QT\6zr\QL0V . 

I%%lxov ds r\ys[iovag avafisfir\xozag s%\ %%%ovg &s- 4 
QaloL %aQa zcp 'AkoXXcovl s6zr\6av zQSipd[isvoL zr)v 'Attl- 
xt\v !'%%ov. 3. Tbv ds cpoCvLxa dvs&s6av 'A&r\vaioL zbv 
%aXxovv, xa\ avTOv xaVA&r\vdg ayaX[ia s%C%qv6ov s%\ 
3£tgo cpoCvLKL, d%b SQycov oov s% EvQV[isdovTL sv r\[isQa 
tt\ avTr\ to [isv %st,r\ , rb ds vav6\v sv tco %OTa{ico xaTcoQ- 
&oo6av. zovzov zov dydX^iazog svLa%ov tov s%' avTCO 
%qv6ov s&scoiirjv XsXv{ia6[isvov. syco {isv dr) to synXrjfia 5 
sg xaxovQyovg zs r)yov %a\ cpcoQag dv&Qoo^ovg' KXslzo- 302 &&KIKA 

8r\{iog 8i, 07106OL za A^r\vaCcov i7tt%coQLa iyQatyav 6 
aQ%aiOTazos, ovzog iv tc5 Xoycp cpr\6l zcp 'AzzLMp, oze 
'A&rjvaloL 7taQ£6x£vdt,ovzo inl 2Jlx£XCcx zov 6zoXov, cog 
e&vog zl cc7C£lqov xoQaxcov xaziJQ£ zoz£ ig A^Xcpovg, xal 
7i£QL£K07iz6v T£ zov dydX{iazog zovzov xal a7tiQQr\66ov 
zolg Qaii(p£6LV an avzov zbv %qv6ov Xiy£L 81 xal cog 
zb doQV xal zdg yXavxag xal o6og xaQ7tbg iitl zcp cpoCvtXL 
i7t£%oCr\zo ig [iL[ir]6LV zrjg OTtcoQag, xazaxXa6at£V xal 

6 zavza oC xoQax£g. 7 A&r\vaCoLg {ilv 8r\ xal aXXa 6r\\i£la 
\ir) ix7tl£V6aL 6cpag a7tayoQ£vovza ig 2Jtx£XCav 8Lr\yr\- 
6azo 6 KX£Lz68r\\iog. 4. KvQr\valOL 81 avi&£6av iv A^X- 
cpolg Bdzzov inl aQnazi , og ig Al$vt\v r\yay£ 6cpag vav- 
6lv ix ®r\Qag. r)vCo%og u-lv zov ccQ^iazog i6ZL KvQr\vr\, 
ixl 8\ zcp aQpazL Bdzzog z£ xalAifivr\ 6r.£cpavov6a i6ZLV 

7 avzov' i%oCr\6£ 8\ 'A[icpCcov 'Axi6zoQog Kvco6tog. 'Encsl 
8\ coxl6£ Bdzzog zr)v KvQr\vr\v, Xiy£zaL xal zrjg cpcovrjg 
y£vi6d-aL ol zolov8£ tafia' intcov zcov KvQr\vaCcov zr\v 
%coQav iv zolg i6%dzoig avzijg iQr)\iOLg £zl ov6l &£azai 
Xiovza, xccl avzbv zb d£t{ia zb ix zrjg d-iag j3or\6aL 6cccp\g 
xal {liya r\vdyxa6£v. Ov txoqqco 8\ zov Bdzzov xal 
dXXov £6xr\6av oVA\icpLXxv6v£g'A7t6XXcova dnb zov ccSl- 
xr\f.iazog zov ig zbv d-£ov zcov <Dcoxicov. 

XVI. Tcov 8\ dvad-r\[idzcov d ol (>cc6Ll£Lg d7t£6z£iXav 
ol Avdcov , ovdlv izi r)v avzcov si \ir\ 6Ldr\Qovv \iovov 
zb V7t6&r\{ia zov 'AXvdzzov XQazr\Qog. zovzo rXavxov 
\iiv i6XLV £Qyov zov XCov, 6l8y\qov xoXXr\6cv dvdQog 
£VQOVzog' eXa6\ia 81 exa6tov zov VTto&rjuazog iXa6\iazL 
ccXXcp 7tQ06£%}g ov 7t£Qovaig i6zlv rj xivzQotg^ \i6vr\ 8\ r\ 
xoXXa 6vvi%£L z£ xal £6zlv avzr\ zco 6l8y\qco 8£6\iog. 
2 6%r\{ia 8\ zov VTto&rjiiazog xazd TtvQyov \idh6za ig {iv-& 
ovqov dvLovza axb £vqvz£qov zov xdzco ' ixa6xr\ 8\ 
7zk£VQa zov v7to&r\iiazog ov 8^d 7td.6r\g TticpQaxzaL, aXXd L-IBER X. 303 

el6LV al TtXdyiaL xov 6tdr\Qov ^covaL co67teQ iv xXiccaxL 
ol dva^a6\ioi' xd de iXa6\iaxa xov 6L6r\Q0v xd OQd-a 
aviGTQanxaL xaxa xd dxQa ig xb ixxbg^ xal edQa xovxo 
r)v xcp XQaxrJQL. 

2. Tbv de vitb AeXcpcov xaXov\ievov biicpaXbv, Xiftov 3 
7te7tOLr\\iivov Xevxov , xovxo eivaL xb iv [18600 yrjg 7ta6rjg 
avxoi xe Xiyov6LV ol AeXcpoi, xal iv cpdrj xlvI JTivdaQog 
biioXoyovvxd 6cpL6Lv i7toir\6e. AaxedaL\iovioiv de avd- 4 
&r\\id i6XLV ivxavfta^ KaXd\iLdog de eQyov , Equlovtj r\ 
MeveXdov frvydxrjQ, xal 6vvoLxr\6a6a ^Ogicx-ri xcp^Aya- 
\ii\ivovog xal exL TtQOxeQov Neo7txoXi\icp xco 'AyLXXicog. 
EvQvda\iov de 6xQaxr\yb'v xe AixcoXcov xal 6XQaxov xov 
TaXaxoiv ivavxia r\yr\6a\ievov dvi&e6av ol AixcoXoi. 

3. "E6xl de iv xolg KQr\xLXolg oqb6l xal xax' i\ie exL 5 
"EXvQog no?ug' ovxol ovv alya yaXxr\v ani6xe^Xav ig 

AeXcpovg. 6idco6L de vr\nioLg r) al% QvXaxidr\ xal &LXdv- 
Sqoo ydXa ' naldag de avxovg ol 'EXvqlol cpa6LV 'AnbX- 
Xcovbg xe elvat xal 'AxaxaXXidog vv\icpr\g, 6vyyevi6xfaL 
de xfi 'AxaxaXXidL 'AnbXXcova iv nbXec TaQQa xal olxoo 
KaQiidvoQog. 

KaQv6xL0L de ol Evfioelg fiovv xal ovxoi ya.Xx.ovv 6 
TtaQa xcp 'AnbXXcovc e'6xr\6av dnb eQyov xov Mr\dLXOv. 
fiovg de oi KaQvtixLOL xal ol TLXaxaLelg xd dva&rjLiaxa 
iitOLr\6avxo , oxl i\iol doxelv dnco6a\ievoL xbv (3aQ(3aQOV 
xr\v xe aXXr\v fyefiaicog ixxr\6avxo evdaL\ioviav xal aQOVv 
ilevxrioav xr\v yrjv. 6xQaxr\ycov de elxbvag xal ^AnbX- 
Xcovd xe xal "Aqxb\ilv xb e&vog xb AlxcoXlxov dni6xeLXav 
xaxa6xQeipd\ievoL xovg b\ioQOvg 6cpi6LV 'AxaQvdvag. 

4. UaQaXoyooxaxov de invv&avb\xr\v vnaQ^av Atna- 7 
Qaiotg ig TvQ6r\vovg. xovg yaQ dr) ALitaQaiovg ivavxia 
vav\iayr\6aL xoov TvQ6r\voov vav6lv cog iXa%i6xaLg ixi- 

\S6Xev6ev r) Ilvftia. itivxe ovv dvdyovxaL XQLr\Qe6LV inl 304 &SIKIKA 

T9vg TvQ6r]V0vg' oC de\ cctctj^lovv yuQ \ir) dnodetv Al- 

TtttQttCcOV Ttt VttVTLXtt, UVTUVttyOVTttC 6(pL6LV l6ttLg VLXVQL. 

TccvTLxg T€ ovv lxiqovGlv ol Altilxqlxioi xccl ccXXag 7t€VT€ 

VtiTBQCCg 6CpL6lV LXVTLXVLXyjfru6LXg , Xttl TqCtT]V VSOOV TtSV- 

TLxdcc xccl co6ccvTcog tstccqttjv s%siQco6avTO. 'Avsds6av 
ovv eg AeXcpovg Tatg dXov6aLg vav6lv ccql^^lov l'6a 
8 "AitoXXcovog dydX\iaTa. 'E%exQttTCdr]g de ccvrjQ AttQL6atog 
tov' AitoXlcova dve&rjxe tov kilxqov, xccl ccitdvTcov %qco- 
tov Te&rjvccL tcov ava&r}[idTcov tovto cpa6LV o£ /leXtpoC. 
XVII. BaQftaQcov df tcov 7tQog Trj s6itSQa ol s%ovTsg 
ZlttQdco , slxovcc ovtoi %ccXxrjv rov S7tc6vv\i6v 6cpL6tv dits- 
6tslXccv. 2. *H ds UccqOco ybsy&ftog \iev xccl evdttL\iovCav 
€6t\v biioCu Tatg \idXL6Tcc e7tccLvov\ievccLg ' ovolicc ds ccvtx] 
t6 ttQ%atov o tl [isv V7t6 tcov stcl%coqCcov syeveTO ovx 
oidcc, c EXXr\vcov ds ot xcct e\ntOQCccv s6itXsovTsg 'l%vov- 

6ttV €XttXs6ttV, OTL TO 6%rj\ltt T?j VY]6CO XttT L%VOg \lttXL6Ttt 
S6TLV ttV&QCOTtOV. \LY]XOg Ss CCVTrjg slX06L 6Ttt8L0L Xttl 

sxcxtov sl6l xccl %CXlol , svQog de sg sl'xo6C ts xal tstqlx- 

2 xo6tovg 7tsvTr]xovTcc. IIqcotol 6s dLtt($Y]vaL XsyovTttL vccv- 
6lv sg ir)v vrj6ov ACjivsg ' rjyehicov ds Totg ACj1v6lv r]v 
EttQOog 6 MccxrJQLdog , 'HQcc.xXsovg ds S7tovoiia6&svTog 
vnb AlyvTtTCcov ts xal Al^vcov. MaxrjQLdL \iev dr) uvtco 
tc\ €7tLcpav€6TaTtt bdbg eyeveTO r) eg AeXcpovg' XaQOco de 
i)ye\iovCa Te VTtrJQ^e tcov Al$vcov r) eg Tr)v I%vov6ccv y 
xccl to bvo\icc ttTtb rov UttQdov tovtov iieTeficcXev r\ vi]6og. 
Ov lisvtol Tovg ye ccvTo^&ovccg et-efiaXev b tcov Alj5vcov 
o*roAo£, 6vvolxol de V7t ccvtcov ol €7teXd-6vTeg dvdyxr] 
iiccXXov rj VTtb evvoCccg eSe%$r]6ttv. xccl TtoXetg \iev ovt€ 
ol ACfiveg ovr^ r6 yevog to ey%coQLOv rj7tC6TccvT0 TtOLrj- 
6tt6d-ccL' 67toQttdeg de ev xaXvfiaLg t€ xccl 67tr]XaCoLg , cog 

3 €XCC6T0L TV%OL€V, C0Xr]6tXV. ?>."ET€6L 6e V6TeQ0V Ll€TLX Tovg 

ACflvag dcpCxovTO ex Trjg 'EXXddog eg tt)v vr)6ov ol li€t LIBER X. 305 

¥l'AQL6xaCov. Ttatda ds Xsyov6tv 'AQL6xatov 'AjtoXXcovog 
xs slvat xal KvQr\vr\g ' iitl ds xov 'AxxaCcovog 7tSQL66cog 
aXyr\6avxa xfj 6v\icpoQa xal BoccoxCa xs xal 7ta6r\ xf\ r EX- 
Xddt xaxcc xavxcc a%%6\isvov , ovxcog sg xr)v Uagdco \is- 
xoLxr\6aC cpa6LV avxov. OC ds xal AaCdaXov aTtodQavaL 4 
xr\VLxavxa Ka\iCxov dccc xr)v s%i6XQaxsCav xr)v Kqy\xcov 
xal djtocxCag ig xr)v UaQdco \isxa6%stv xcp 'AQL6xaC<p vo- 
\iC£ov6lv ' s%oi 8' av Xoyov ovdsva Avxovor\ xfj Kdd\iov 
6vvoixr\6avxi xcp 'AQL6xaCco AaCoaXov r\ ditoixCag r\ aX- 
Xov xivog \isxs6yr\xsvai , og r)hxCav xaxd OidCTtoda r)v 
$a6iXsvovxa iv ®r\fiaig. UoXlv 6' ovv olxC£,ov6lv ov- 
ds\iCav ovd' ovxoi , oxi aQL&\icp xs xal l6%v'l iXa66ovsg 
i\iol doxslv r] xaxd TtoXscog r\6av olxl6\iov. 4. Msxd ds 5 
'AQL6xatov"lfir\Qsg ig xr)v UaQdco dLafiaCvov6tv vito r\ys- 
\iovt xov 6xoXov NcoQaxi, xal coxC6&r\ NcoQa TtoXtg vrtb 
avxcov ' xavxr\v %Qcoxr\v ysvs6$aL tioXlv \ivr\\iovsvov6LV 
iv xf\ vr\6cp ' natda ds 'EQvdsCag xs xr)g rr\Qvovov xal 
'Eq\iov Xsyov6LV slvaL xbv NcoQaxa. TsxaQxrj ds \iotQa 
'ioXdov @s67ttscov xs xal ix xrjg 'Axxtxrjg 6XQaxLa xaxrj- 
qsv ig 2JaQdc6, xal 'OXfiCav \isv tioXlv oUCIov6lv^ loCa 
ds 'OyQvXr\v ot 'A$r\vatoL dLa6co£ovxsg rcov dr\\icov xcov 
olxol xtvbg xb bvo\ia' r\ xcd avxbg xov 6xoXov \isxst%sv 
'OyQvXog. "E6xv d' ovv xal xax' i\is sxl %coQCa xs'lo- 
Xdia iv xf\ UaQdol, xal 'ioXaog %aQa xcov OLxr\xoQcov s%sl 
xi,\idg. 'iXCov ds aXL6xo\isvr\g aXXoL xs ixcpsvyov6c xcov 6 
Tqcocov xal ol a%o6co%svxsg \isxd AlvsCov' xovxcov 
\iotQa a%svs%%SL6a vnb avs\tcov ig ZJaQcJcb dvs\iC%d-r\6av 
xolg TtQOSvoLXov6Lv"EXXr\6L. xaxa6xr)vat ds ig \id%r\v 
xcp f EXXr\vtxa xalxolg Tqco6\v ixcoXv6s xovg fiaQfiaQovg' 
7taQa6xsvfj xs yaQ l6ol xf\ a7ta6r\ xd ig 7toXs\iov r\6av, 

38 xal b 0oQ6og 7toxa\ibg dia \is6ov 6(pi6t qscov xr)g %coQag 
in l6r\g xal d[icpoxsQOig dLafiaCvsLv TtaQslys dsog. "T6xs- 7 

PAUSAN. II. 2Q 306 09.KIKA 

QOV \livTOL TtoXXotg STS6LV Oi ACjivEg i7tEQULGi$r]6UV tS 

av&ig ig Tr)v vr)6ov 6toXco \KsCtpvL xul rjQ^uv ig to ( EX- 
XrrvLxbv 7toXi\iov. to \isv dr) f EXXr]vtxbv ig utcuv i%s- 
Xufis cp&aQrjvuL, r\ oXCyov iyivsTo 1% uvtov t6 vtcoXsl- 
cp&iv ' ol ds TQCosg ig Trjg vr]6ov tcc vipr]Xu uvucpEvyov6c, 
xuTuXufiovTsg ds oqt] dv6puTu vtio 6xoXo7tcov ts xal 
xqy]\ivcov 'iXcslg \isv bvo\iu xul ig i\is stl e%ov6l, Al$v6l 
\iivTOt Tug [lOQcpug xal tcov otlXcov tt\v 6xsvr)v xal ig 

8 Tr)v 7tu6uv dCuLTUv ioCxu6Lv. 5. "E6tl ds vrJ6og ov itoXv 
uiti%ov6u Trjg UuQdovg, KvQvog v7tb*EXXr\vcov , vitb ds 
Acfivcov tcov ivoLXOvvTCOv xaXovybivr] Koq6lxy]. ix tuv- 

TY]g \10LQU OVX iXu%C6TT] 6TU6SL 7lLS6&El6U UCpCxSTO ig 

Tr)v ZJuQdco^ xul coxr]6uv Trjg %coQug U7t0TS\i6\i£V0L Trjg iv 

TOlg 0QE6LV' VTtO \livTOL TCOV iv TT] UuqSoI TCO 6v6\lUTL 

9 OVO\lu£oVTUL TCO OIXO&EV K0Q60C. KuQ%7]S6vLOL 6s OTS 
VUVTLXCp \IuXl6TU L6%V6UV, XUTS6TQ£lfJUVT0 \l£V XUL UTtUV- 

Tug Tovg iv TrjZJuQdol 7tXr)v 'iXcicov te xu\Koq6cov, tov- 
TOLg ds \ir) ig dovXsCuv V7tu%&r]vuL to i%VQOv t]qxe6e 

TCOV OQCOV^ C0XL6UV ds iv TY] VY]6C0 XUL UVTOL 7toXLV OL 

KuQ%r]dovLOL, KuquXCv te xul HvXxovg. ro-i) ds inLXOv- 
qlxov tcov KuQ%r]dovCcov ACfivsg rj "l(3r]Qsg ig u\icpL6p7]- 

TT]6LV XucpVjQCOV UCpLXO\lSVOL XUL COg El%OV OQyT]g U7t06TUV- 

zsg i6coxC6avTO ig tu vifrrjXu xul ovtol Trjg vr]6ov. Bu- 
Xuqol to bvo\iu i6TLV uvTolg xutu yXco66uv Tr)v Kvq- 
vCcov' BuXuQOvg yuQ to?)s cpvyadag xuXov6lv ol Kvq- 

10 vlol. 6. rivr] \isv to6uvtu Tr)v 2JaQ$cb xal i6cpxL6\iivu 

OVTCO vi\lSTUL' T7]g 6s VT]60V TCi TtQOg T% UQXTOV XUL 

r]7tsCQOv Tr]g xutu 'ItuXCuv i6Tiv oqtj 8v6fiuTU tcc tcequtu 
6vvu7tT0VTU uXXr\XoLg' xul rjv 7tuQU7tXir]g , vuv6lv ovts 

OQ\lOVg 7tUQE%STUL XUTU TOVTO T] Vr]60g, 7tVEV\lUTU TE UTO '- 

xtu xul l6%vqcx ul uxqul tcov oqcov xuTU7ts\i7tov6LV ig 
llTr)v &uXu66uv. "E6tl ds xul aXXu dicc \is6r]g uvTrjg oo^gg LIBER X. 307 

%^a\iaXcorsQa. 6 ds dr\Q 6 ivrav%a ftoXsQog rs cog inC- 
Ttav iarl xal voacodr\g ' airioi ds ol rs dXsg ot 7tr\yvv\is- 
vol xal o vorog fiaQvg xal fiCaiog iyxsC\isvog ' ol dvs\ioC 
rs oi aito rrjg ccqxtov dtcc rb vipr\Xbv rcov oqcov tcov 
TtQog rrjg 'iraXCag xcoXvovrat Ttvsovrsg d-SQOvg coqcc tov 
rs dsQa.rbv ravrr\ xal rr)v yrjv dvaipv%SLV. 01 ds rr\v 
Kvqvov aradCovg cpaalv ov itXsovag aitb rrjg ZJa.Qdovg 
7] oxrco rfi d-aXdaarj dtsCQysad-ac , 6qslvt\v rs ovaav xal 
ig vijjog dtcc 7tdar\g ccvrjxovaav' rbv ZscpvQov ovv xal 
BoQsav VTtb rrjg Kvqvov xcoXvsa&aL vo\iC r C,ovaL \ir\ xal 
a%Qi rrjg UaQdovg i%i*/.vsia$ai. "Otpsig ds ovrs ol iitl 12 
av\LcpOQa rr] dvd-QC07tcov ovrs oaov dvcoXsd-Qov avrcov, 
ovds ol Xvxol TQScpsa&at Ttscpvxaatv. oi ds xqloI \isys- 
-frog \isv rovg srsQcod-c ov% VTtSQpdXXovatv, sldog ds iariv 
avrolg otioZov iv TtXaartxfj rig dv rf\AlyLvaCa Ttotrjastsv 
dyQCov xqlov' rd iisvtol diicpl rb arr}&og daavrsQcc 
iartv avroZg rj cog TtQog AlyivaCav rs%vr\v stxdaat ' xs- 
Qara ds ov dtsarr\x6ra ditb rrjg xscpa?*r)g, aXXa ig sv&v 
TtaQa rd cora s%ovatv iXr\XLy\isva' coxvt^tl Ss aitavra 
rd $r\QCa V7tSQr\Qxaat. 7. TLXr\v Ss r\ flordvr\g (itag\3 
xa&aQSVst xal ditb cpaQiidxcov r) vfjaog, d iQyd£sraL &d- 
varov ' r\ Ttoa Ss r\ oXs&QLog asXCvco iisv iarLV iiicpSQr\g, 
rolg cpayovaL Ss ysXcoa^v iittyCvsa&aL rr)v rsXsvrr)v Xs- 
yovaLV. iitl rovrcp Ss r '0\ir\Qog rs xal oC STtstra av&QCo- 
Ttot rbv inl ovSsvl vyLsZ UaQSdvLOV ysXcora ovoiid^ovaL. 
cpvsraL Ss \idXLara r\ Ttoa 7tSQt rdg 7tr\ydg, ov \lsvtol \ls- 
raSCScoaC ys xal rco vSarc tov lov. rbv \isv dr) Ttsol rr\g 
UaQdovg Xoyov i7tSLar\yay6\is%a ig rr\v OcoxCda avy- 
yQacprjv, otl ov% rjxLara xal ig ravrrjv ol EXXr\vsg rr\v 
vrjaov dvr\xocog sl%ov. 
t0 XVIII. Tbv ds LTtTtov, og icps£,r\g rf\ slxovl iarl rov 
ZaQdov, 'A%r\vaZog KaXXCag AvaL\ia%Cdov TtarQog dva- 

20* 308 &SIK1KA 

fteivaC cpr\6LV, CdCa %eQL%OLr\6a\ievog d%b xov %Qog IHq- 
6ag %oXe\iov %Qr\\iaxa. 2. ^Ayaiol de avefteGav 'A&rjvag 
dyaX\ia %6Xlv xcov iv AixcoXCa %aQa6xr\6a\ievoL %oXloq- 
xCa ' xf\ %6XeL de r\v elXov Qdva xovvo\ia r)v. . yeve6&aL 
de xQOvov cpaGiv ovx oXCyov xf\ %oXloqxCo. ' xal drg adv- 
vdxcog eiyov eXeiv xr\v %6Xlv, ftecoQovg d%o6xeXXov6LV 

2 eg deXcpovg , xal avxolg acpCxexo \idvxev\ia ' 

Prjg TleXoTtog vaexat xaVA%aLCdog , ol %oxl IIv&co 
rjX&exe %ev6o\ievoL cog xe %xoXCe&QOv eXr\xe, 
dXX' aye dr) cpQat,e6&e Xd%og %o6ov r)\iaQ exa6xov 
Xacov TtLvovxcov QvexaL %6Xlv, r) de %e%coxev 
ovxco yaQ xev eXoLxe Q*dvav %VQyr\Qea xco\ir\v. 

3 Ov ovvLevxeg ovv bnolov xl r\&eXev 6 %Qr\6\ibg XeyeLv, 
oi \iev olxade a%o%Xelv IfiovXevovxo dtaXv6avxeg xrjv 
%oXLOQxCav , oC de ivxbg xov xeC%ovg ol xe ccXXol iv ov- 
devl Xoycp 6cpdg i%OLOvvxo xal yvvr) %qo€l6lv ix xov xeC- 
%ovg vdcoQ ix xrjg v%b xcp xeC%et Xafieiv %C8axog. ^E%l- 
dQa\iovxeg de ix xov 6xQaxev\iaxog ai%\idXcoxov xe xr)v 
yvvaixa alQ0V6L, xal cyL6a6xovxaL %aQ y avxrjg oCA%aLo\ 
bxL xb 6-XCyov xb ix xrjg %Cdaxog vdcoQ , b%6xe icp exd- 
6xrjg Xd(5oLev xr)g vvxxog^ 8Le\iexQOVvxo avxo, xal aXXo 
r)v xoig evdov dXe%r\\ia ovdev ig dfyav. ovxco dr) 6vy%e- 
avxeg ol 'A%aLol xr)v %r\yr\v xb %6XL6\ia alQ0v6L. 

4 3. PoSlol de ol iv ACvdcp %aQa xavxrjv xr)v 'A&r\vav 
xb ayaX\ia e6xr\6av xov 'A%oXXcovog. dve&e6av de xal 
A\i^QaxLCOxaL %aXxovv ovov, vvxxo\ia%Ca MoXo66ovg vl- 
xr\6avxeg. Xo%ov \iev 6c^l6lv iv vvxxl ol M0X0660I %a- 
Qe6xeva6av ovov 6V, bg iXavvo\ievog ix xov dyQOv 
xoxe £xv%ev, bvov &r)XeLav dLcoxovxog 6vv vfiQeL xe xfify 
aXXrj xal xQa%vxr\xt xov cp$Tey\iaxog, co6avxcog de xal xov 
avdQog bg xbv ovov r\Xavve fiocovxog a6acprj xe xal dxo- 
©*fta, ovxcog ol xe ix xfjg ivedQag xcov MoXo66cov i%avC- LIBER X. 309 

atavtai taQa%&ivt£g, xal OL^A^i^QamcotaL (pcoQa6avt£g 

ta i%\ 6(pC6L $£$Ovl£V\!L£Va i%L%£LQ0V6LV £V tfj VVKtC, 

xal iKQatr\6av \id%r\ tav MoXo66cov. 

4. 'Oov£ataL d£ ol iv tfj AQyoXCdt %oli\icp 6(pdg 5 
ElKVCOvCcOV %L£t,q^tCOV tcp A%6XXcovl £v%avto, £L d%CO- 
6aLVto £% tr\g %atQCdog tcov UlkvcovCcov tbv 6tQatov, 
%o\i%r\v t£ iv d£X(potg avtcp 6t£%£lv o6r\\iiQaL nal i£Q£ta 
%v6£lv ola dr) kol o6a aQL&tiov. vlkco6C t£ dr\ \id%r\ 
tovg ZLKVCOvCovg^ nal cog 6cpL6LV icp r\\iiQag %a6r\g d%o- 
6l6ov6l td Kata tr\v £v%r)v da%dvy\ t£ r]v \i£ydXr\ xal 
\t£C£cov £tL tov dvaXco\iatog r\ taXaL%ciQCa, ovtco dr) 60- 
<pL6[ia £vqC6kov6lv dva$£tvaL tcp &£cp ftv6Cav t£ xa\ 
%o\i%r)v %aX%d %OLr\\iata. 

5. "E6tLV ivtavd-a Ka\ d&Xcov tcov f HQaKXiovg ro 6 
ig tr)y vdQav, avd$Y\\Ld t£ o\iov TL6ayoQOV Ka\ ti%vr\, 
6LdrjQov xal r) vdQa xal 6 'HQaxArjg. 6Ldr\Qov dh iQya- 
6Cav tr)v i%\ dydX\ia6L %aX£%cotdtr\v Ka\ %6vov 6v\i(5i- 
fir\K£v £lvaL %Xu6tov ' %-av\iatog \ihv dr) Ka\ roi) Ti6a- 
yogov tb £QyoV) 06tLg drj o TL6ayoQag^ &av\iatog dh 
ovk iXa%C6tov koI ivIl£Qyd\icp Xiovtog t£xa\vbg dyQCov 
X£cpaXaC, 6LdrjQ0v xa\ avtaL' 4lovv6co dh dva%r\\iata 
6cpag i%OLr\6avto. 

6. &coxicov dh ol £%ovt£g EXdtuav^ dvt£6%ov yaQ7 
tfj Ka66avdQov %oXloqxCo. ^OXv^loScoqov 6cpC6Lv i$ 
Aftr\vcov d\ivvovtog, Xiovta tcp *A%oXXcovl %aXxovva%o- 
%i\i%ov6LV ig ^d^Xcpovg. 6 $£ *A%oXXcov 6 iyyvtdtco tov 
Xiovtog Ma66alLcotC3v i6t\v d%b tr\g %Qog KaQ%r\do- 
vCovg d%aQ%r\ vav\ia%Cag. 

7. H£%oCr\taL dh v%b AltcoXcov tQo%aLov t£ xa\ yv- 
vaLxbg dyaX\ia cb%XL6\iivr\g, r) ACtcoXCa dr\&£v' tavta 

]4t2avi&£6av i%L&ivt£g ol AlxcoXol TaXdtaLg 6Cxr\v co\iotr\- 310 QSIKIKA 

tog ig KalUiag. 'E%C%Qv6og ds sixcov, avd&r]\ia Foo- 
yCov xov ix AsovtCvcov , avtog ToQyCag ictCv. 

XIX. Tlaoa cTs tovTooyiav avd$r]\Ldi6XLV *A\icpLXXv6- 
vcov UxtcovaZog HxvXhig, og xaxadvvaL xal ig xd fia&v- 
tata &ala66r]g %a6r]g s%el cpr]\ir]V idida^ato ds xal"Td- 

2vavxr)v ftvyatioa dvs6&aL. ovxol %sqI xb OQog tb Ilr]- 
Xiov i%L%s6ovxog vavxLXco xcp Eio^ov fiiaCov %EL\icovog 
%Q06s%£LQya6avx6 6cpi6uv a%coksLav , tdg ts ayxvQag xal 
sl 6rj tv akXo EQV\ia talg tQir\QS6iv r)v vcpilxovxsg. 'Avxl 
xovxov \isv oC 'AyLcpixxvovsg xal avxbv UxvXIlv xal xr)v 
nalda avi$s6av iv 6s xoZg avdQia6iv 6%o6ovg NiQcov 
ilafiEV ix dslcpcov , iv xovxoig xbv aQLd-\ibv xal xrjg 
Tdvrjg d%£%\r]QC06£V r) eCxcov. [xaxadvovxat 6e ig &d- 
la66av yivovg xov $r]XEog al xa&aQcog sxi 7taQ$ivoi.] 

3 2. Tb a7tb xovxov 6e £Q%o\iaL 6Lr]yr]6o\iLEvog Ao- 
yov Ai6$iov. alisv6iv iv Mr]&v\ivr] xd dCxxva avsCK- 
xv6sv ix %ala66r]g %qo6co%ov ikaCag %vXov %£%OL7]\ii- 
vov xovxo idiav 7taQsC%sxo cpiQov6av \aiv xi ig xb dslov, 
%ivr]v ds xal i%\ %solg 'EXXryvixoZg ov xafi-£6xco6av. 
t]qovxo ovv OLMr]&v\ivaZoL xr)vIIv$Cav oxov &ecov rjxal 
t]qc6cov i6xlv 7] sixcov * r) 6e avxovg 6ifis6&aL /1l6vv6ov 
(DaAXrjva ixi\sv6sv. i%\ xovxcp ol Mr]&v\tvaZoL %6avov 
\iev xb ix xrjg &ala66r]g TtaQa 6cpC6LV s%ovxsg xal &v6CaLg 
xal Ev%aZg xl\ico6l, %aXxovv ds d%o%i\i%ov6LV igdslcpovg. 

"* 3. Ta 6s iv xoZg dsxoZg, E6XLv"AQXE\iLg xal Ar\xco 
xal *A%6Xkcov xal Mov6aL, 6v6Lg xs HlCov^ xal zJlovv- 
6og xs xal aC yvvaZxsg aC GvLadsg. xa \isv dr) %QCoxa 
avxcov 7 A%"r]vaZog IlQa^Cag \ia&r]xr)g Kald\iL66g i6r.LV 
iQya6a\isvog' %qovov 6s cog o vabg i%OLsZxo iyyLV0\ii- 
vov TlQa%Cav \isv s\isl.Xsv d%d%SLV xb %qscov, xd 6s v%o-i 
lsL%6\iEva xov iv xoZg dsxotg xo6\iov i%oCr\6sv 'Av6qo- 
G&ivqg) yivog \isv xal ovxog'A&r]vaLOg, \ia&r]xr)g 6s Ev- LIBER X. 311 

xdd\iov. "OnXa ds ETtl rcov i7tt6rvXicov %Qv6a, 'A&ryvaZoi 
\ilv tdg aGTtidaq aitb rov eoyov xov Maoa&aivi avi&e- 
Gavj AircoXol ds xd xs oitiG^s xal xd iv aoi6xsoa Ta.Xa- 
rcov drj oTtXa ' 6%r\\ia 6s avxcov s6xlv iyyvxdxco xcov 

I7sQ6LXC0V ySQQCOV. 

4. TaXaxcov 6s xrjg ig xr\v 'EXXdda siti6xQaxsiag e%el 
\iiv riva \ivr\ar\v xal r\ i.g rb fiovXsvrr\QLOV r\\ilv xo 'Ar- 5 
xlxov 6vyyQacpr\ ' ztQodysiv ds ig xb 6acps6xsQ0v xa ig 
avxovg r\&iXr\6a iv xco Xoyco rcp ig AsXcpovg, oxl SQycov 
rcov STti rovg $aQ$aQovg rd \isyt6ra EXXr\6LV ivravfta 
r\v. ^Ttisqoqiov \isv oC KsXrol 6XQaxsiav 7tQc6rr\v vitb 
r\ys\iovL i%otr\6avro Kaa^avXr\' TtQOsXxrovrsg ds cc%ql 
rr\g ©Qaxr\g xb 7tQ06co rrjg TtOQsiag ovx a7ts\rdQ6r\6av, 
xardyvovrsg avrcov brt oXiyOL rs r\6av xal ovx o%lo- 
\ia%OL xar aQLd-\ibv'EXXr\6Lv. 'ETtsl ds xal dsvrsQov 
S7tLcpSQSLV idoxst bitXa STtl rr\v aXXcov , svrjyov ds \id- 6 
Xt6xa ol b\iov Ka\LJSavXr\ sx6xQaxsv6avxsg dxs XrfirsLCOv 
xs r\dr\ ysysv\iivoL xal aQTtayrjg xal xsqScov ig SQCora 
r\xovrsg , 7toXvg \isv dr\ 7ts%bg, ovx sld%L6roL ds r\d-Qoi- 
6%~r\6av xal ig rb LTtTttxbv. ig \ioiQag ovv rQslg svsiiov 
ol r\ys\i6vsg rbv 6rQarov y xal aXXog i% avrcov iiti aXXr\v 
ixixaxxo 'isvaL %coQav. 'Etil \isv ovv ©Qaxag xal xb s&- 7 
vog xb TQLpaXXcov e\ieXXs KsQS&QLog r\yr\6s6%aL' rolg 
ds ig ILaLoviav lov6l BQivvog r\6av xal 'AxL%coQLog aQ- 
%ovrsg ' BoXyLog ds STtl Maxsdovag rs xal 'iXXvQtovg 
rjXa6E) xalig aycova TtQog TlroXsaalov xari6rr\ xoxs s%ov- 
xa rr\v Maxsdovcov ^a6tXsiav. IIroXs\iaLog ds r\v ovxog 
og HiXsvxov rs sdoXocpovr\6s rbv J AvrLO%ov^ xara.Ttstpsv- 
ycbg b\icog lxixr\g cbg avxov^ xal sl%sv S7tixXr\6tv KsQav- 
vog dta rb dyav roXar\QOV. xal 6 iisv avrog rs b TlroXs- 
Ltatog aTtiftavsv sv rr\ \id%r\, xal rcov Maxsdovcov iyi- 
vsxo ovx sXa%i6rr\ cp&oQa' jcqosX^slv ds cog snl rr\v 312 OSIKIKA 

'Ekkdda ovde tbte i&dQ6r\6av ol KektoC, xal 6 devteoog 
Sovtco 6tbkog ijtavrjk&ev ig tr)v otxeCav. 5. "Evfta dr) 684 
Boevvog Ttokvg \iev iv 6vkkbyotg tolg noivolg , nokvg de 
natf exaotov r)v tcov iv telet Takatcov enl tr)v f Ekkdda 
eitauQcov GtoateveGftai, a6&eveiav te 'Ekkrjvcov trjv iv 
tco Ttaqovti dLr\yov\ievog, xa\ cog %Qr\\iata Ttokkd \iev iv 
tco xoivip) itkeCova de iv CeQoZg td te dva&r\\iata nal 
aQyvQog xal %QV6og e6tiv i7tC6r\\iog. aveitei6e te dr) tovg 
Takdtag ekavveiv en\ tr)v 'Ekkdda, xa\ avtco 6vvaQ%ov- 
tag dkkovg teitQ06eCketo tcov iv tekei %a\ tbv'AxL%c6QLov. 
9 6. *0 de d&Q0t6&etg 6tQatbg ne^ot \iev [ivQtddeg iyevovto 
TtevtexaCdexa itQ06ovtcov 6(pC6t dt6%tkCcov^ ol de titTtev- 
ovteg tetQaxo6tot xa\ dt6\tvQtot. to6ovtot \ievr\6av tcov 
LTtTteav to de\ iveQybv, dQL&\ibg de avtcov 6 dkij&rjg 
dtaxo6toC te xa\ %Cktot xa\ e% pvQtddeg ' 6vo yaQ otoe- 
tat JteQl exa6tov tcov tititevbvtcov r\6av, dya&ot %a\ av- 
10 tot td LTCitLKa %a\ Imtovg 6\ioCcog e%ovteg. Takatcov de 
toZg i7t7tevov6Lv dycovog 6vve6tr\%btog V7to\ievovteg trjg 
td^ecog o%L6$ev ol oixetaL to6ade 6cpC6Lv iyCvovto %Qy\- 
6l\iol' tfp yaQ LTtTteZ 6v\ij$av r) tco LTtTtco 7te6eZv, tbv \iev 
L7t7tov 7taQeZ%ev dvajHrjvat tcp dvd^C^ tekevtr\6avtog de 
tov dvdQog 6 dovkog dvt\ tov de67tbtov tbv 'Ctttxov ave- 
fiatvev' et de d\icpoteQovg eTttkdfiot tb %Qec6v, ivtavfta 
etot\iog r)v LTtTtevg. ka\ijiavovtcov de tQav\iata avtcov 
6 \iev V7te%r\ye tcov dovkcov ig tb 6tQato7tedov tov 
tQaV\iatCaVj 6 de xa%~C6tato igtr)vtd^Lv dvt\ tov aTtek- 
\\%bvtog. Tavta i\io\ doxeZv ivo\iC6d-r\ toZg TakdtaLg ig 
\iC\ir\6LV tov iv IIeQ6aLg dQL&\iov tcov \ivqCcov, ot ixa- 
kovvto 'A&dvatOL. dLacpOQa 8e r)v, btt natekiyovto avtl 
tcov a7toftvr\6Kbvtcov VTtb \iev IIeQ6(ov trjg \id%r\g v6te- 
Qov, TakdtaLg de V7t avtr\v tov eQyov tr)'v ax\ir)v o 
aQL&\ibg diteTtkr^Qovro tc5v iTtTticov. tovto c6vb\ia£,ov to LIBER X. 313 

45 6vvTay\ia TQL\iaQXL6Cav tt} i%c%coQCcp cpcovfj ' xal l%%ov 
to ovo\ia l'6tco Ttg \iaQxav ovTa v%6 tcov KbXtcov. 7ta- 12 
oaGxevrj \i\v T06avTTj xal \i£Ta dcavoCag rocavTTjg i%l 
ttjv 'Ehkdda 6 Bgivvog r\Xavvs. 

XX. Totg ds ys "EXXrjat xaTS%s%Tc6xsc \ihv ig aitav 
tcc cpQovrj\iaTa, t6 dh 16%vqov tov d£C\iaTog %Qorjy£v ig 
avdyxrjv rfj ElXadi d\ivv£Lv. £coqcov ds toz/ iv tco %a- 
qovti dycova ov% v%sq iksv&SQCag ysvr\6o\isvov , xa%a 
iitl tov Mrjdov jrota, ovds 6ov6lv vScoq xal yrjv tcc d%6 
tovtov 6cpL6Lv ddsiav cpsQovra ' aXXa t« T£ ig Max£- 
dovag xal ©Qaxag xal Tlaiovag r« i%\ Trjg TtQOT^Qag xa- 
radQO\irjg tcov TakaTCov stl 6cpC6cv sxslto iv \ivr\\ir]^ 
xal Ta iv tco TtaQOVTL t« ig ®s66alovg %aQavo\ir\\caTa 
a%Y]yyi\KsTO. cog ovv d%oXcoXivac diov rj i%LXQar£6T£- 
Qovg tivaL) xaT dvd^a T£ idCcc xal aC %6&£Lg 6l£X£lvto iv 

XOLVCO. 

2. IIdQ£6TLdi, o6TLgi&iAoLxai avTaQL^\tr\6aL Tovg xx, i. 
T£ iitl f5a6LXia &£Q%r]v ig HvXag xa\ Tovg tot£ ivavTia 
TaXaTcov d$Q0L6%ivTag. i%\ \iiv y£ tov Mrjdov dcpi- 
xovto T06oid£ *EXXr\vcov ' Aax£daL\i6vLOL oC \i£Ta A£co- 
vidov TQcaxo6icov ov %Xuov£g^ T^ymrat %£VTaxo6coi 
xal ix MavTLV£iag l'6ol, TtaQa dh 'OQXo\i£vicov 'AQxd- 
dcov £lxo6i T£ xal ixaTOv, d%6 dl tcov dllcov %CXlol tcov 
iv AQxadCa %6l£cov^ oydorjxovTa d x £ ix Mvxr\vcov, xal 
ix (frfoovvTog dLaxo6LOL, 0L%Ka6L0L o\ tovtcov KoqCv- 
&lol' %aQ£yivovTO a\ xal Bolcotcov i%Taxo6LOL ix ®£- 
6%£Cag xal ©rjpaCcov T£TQaxo6coL. %CIlol d£ (Dcoxicov 
icpvXa66ov \i£v Tr)v aTQa%6v iv tt} 01'tt] , %Qo6i6Tco 6s 
Tcp %avrX 'EAArjVLXcp xal 6 dQL&\i6g 6 tovtcov. AoxQovg 2 
ds Tovg v%6 tco oqsl Trj Kvy]\il6l 'HQodoTog \ilv ov% 
$4Qv%r\yay£v ig aQL^iiov^ dl?J dcpLxi6&aL 6cpag d%6 %a- 
6cov £(pr\ tcov %6k£C0v' T£X\Jir]Qa6ftaL dl aQL$\i6v xal 314 0SIKIKA 

tovtcov s6tlv iyyvTccTa tov dXrj&ovg' ig MccQad-cova 
yao A$7\vaioi 6vv r\XLxCa ts ttj d%QsCco xal dovlotg iva- 
xl6%lXCcov acpCxovTO ov TtXsCovg ' to ovv LLa%LLiov ^°~ 
xqcov to ig QsQLLOTtvXccg iX&bv ovx ccv vtcsq ys s^ccxl- 
6%iXCovg ccQi&tioCr} Tig. ovtco yivoiTO ccv 6 6VLL7tag 

0TQttTOg dittK06l0t> Xttl %CXvOL Xttl LLVQLOL. CpttCvOVTttl 6s 
Ovdh OVTOl TOV %QOVOV TtttVTtt iltl TT\ CpQOVQtt TCOV TIv- 

Xcov xccTccLisCvavTsg' itXr\v yccQ AaxsdaLLLOvCcov ts ccv- 
tcov xccl BsGitiscov xccl Mvxr\vccCcov itQOttitsXntov to tis- 

3 Qag Trjg Lid%r\g ol XoitcoC. 3. 'Ejtl ds Tovg dnb 'Slxsavov 
fittQfiaQovg to6oC6s ig 0SQLLO7tvXag dcpCxovTO "EXXr\vsg ' 

OTtXlTttl LLVQLOL XCCL XltTtOg TtSVTttXOGCtt TtttQtt BOLCOTCOV ' 

ifioLCOTttQ%ovv Ss Kr\cpi6odoTog xccl ©sccQCdccg xccl zlLoys- 
vr\g xccl AvoccvdQog. ix ds Qcoxicov LitTtslg TtsvTCcxoOLOt 
xal ig TQL6%LXCovg 6 ttQLd-Libg tcov 7tst,cov ' 6TQttTr\yol ds 

4 0coxscov KQLTofiovXog ts r]v xccl 'AvTCo%og. AoxQOvg ds 
Tovg iTtl ATttXdvTr) vrj vr\6co MsLdCag r]ysv ' aQL&Libg 6s 

ttVTCOV S7tTCCX06L0L) Xttl LTtTtLXOV 6cpL6LV OV 7tQ06r)v. Tta- 
Qa Ss MsyCCQSCOV ttCpCxOVTO OTtXlTCCL TSTQttX06L0L' TOV- 

tcov r]ys t6 LTtTttxbv MsyccQSvg. AltcoXcov ds %XsC6Tr\ 
ts iysvsTO 6tqcctlk xccl ig 7ttt6ccv LLtt%r\g idsccv , r\ llsv l'%- 
Ttog ov XsyovOLv 07t66r\ y ipcXol ds ivsvr\xovTcc xccl * * 
stctccxl6%lXCcov ttQL&Libv r\6av ol OTtXLxsvovTsg' Altco- 
Xovg ds r)yov IIoXvccQ%og xccl TIoXvcpQcov ts xccl AccxQa- 

5 Tr\g. 'A&rjvccCcov ds 6TQaTr\ybg llsv KdXXtTtTtog r]v o Mol- 
QOxXsovg, xcc&d idr\Xco6a xccl iv Tolg TtQOTSQOtg roi) Xo- 

yOV, SvVCCLLLg dh TQL7\QSLg TS CCL TtXcOLLLOL 7ttt6ttL^ TtSVTCC- 

xo6lol ds ig to iitTtLxov, %CXlol 6s iTa66ovTO iv Tolg 
Tts^oTg' xccl r)ysLLOvCccv ovtol xcct d&coLLa si%ov to ccq- 
%cclov. L3a6LXscov ds ^svLxd 7tsvTccxo6LoC ts ix Mttxsdo- 
vCag xccl ix Trjg 'A6Cag l'6ol 6cpC6LV acpCxovTO ccql&llov' 847 

dQ%OVTSg 6s TCOV LLSV TtttQ 'AvTLyOVOV TtSLLCp^SVTCOV LIBER X. 315 

*AQL6x6dr\uog r]v Maxedcov, xcov de itaQa *Avxlo%ov xe 
xal i% xrjg *A6Cag TeXi6aQ%og xcov iitl 'OQ0vxr\ Xvqcov. 

4. Tolg de ig &eQU07tvXag dd-Q0L-6d-et6LV EXXr\vcov. 6 
cog iitvftovxo iteQi xe Mayvr\6Cav xal yrjv xr\v ^%-lcoxlv 
ovxa r\or\ xcov TaXaxcov xbv 6xQax6v, edo%ev r\dr\ ipL- 
Xovg xs ig %iX(ovg xal [ig] xr)v Ztctcov a%oXi%avxag aito- 
6xstXat 6cpag sitl xbv £itsQ%SL6v, "Cva [ir\ds xbv Ttoxaubv 
diafirjvai, xolg paQ^aQoig avsv aycovog xs xal xi&dvvcov 
iyyivr\xu.L. ol ds iXd^ovxsg xccg yscpvQag xe xaxaXvov6L 
xal avxol itaQa xr)v 6%%r\v i6xQaxo7ted sv6avxo. Hv ds 
ovde 6 BQivvog ovxs itdvxa a6vvsxog, ovxs aTtstQcog sl- 
%sv, cog av xig ^aQ^aQog^ 6ocpC6{iaxa ig TtoXsuCovg i%sv- 
qslv. svd"i>g ovv xfj iitiov6r] vvxxl ov xad-oxu r]v xa 7 
ccQxala xcp Ttoxaucp %svyuaxa, aXXd sg xb xdxco, cog ur'\ 
xig xolg 'EXXr\6L diafiaivovxcov ysvoixo ai6%r\6ig, xal r) 
uaXi6xa 6 2J7tSQ%Sibg dts%stxo ig TtXsov xov TtsdCov xal 
sXog xs iitoCsi v.a\ XCuvr\v dvxl fiiaCov xal 6xsvov qsv- 
uaxog^ xaxd xovxo 6 BQivvog o6ov uvQCovg xcov TaXa- 
xcov diti6xsiXsv, oTto6oi xs vstv r\itC6xavxo i% avxcov xal 
o6xtg xcp urjxsL xov 6couaxog ixvy%avsv cov vitsQ rovg 
TtoXXovg' si6i ds %al aXXcog ol KsXxol {laxQcp itdvxag 
imsQrjQKOXsg {h\xsl xovg dvd-Qco7tovg. Ovxol u\v ovv§ 
8ia(laCvov6LV iv xfj vvxxl 6iavr\%6\iLSvoi cbds xb Xiuvco- 
dsg xov noxauov, xal xa OTtXa^ xovg i7tt%coQCovg &vqs- 
ovg, iitotstxo saa6xog dvxl 6%sdCag' ol ds avxcov urj- 
xl6xol dLsX&stv iupadbv xb vdcoQ idvvr\^r\6av. OC ds 
EXXr\vsg ol iTtl xcp 2J7tsQ%SLcp, Ttvv&dvovxav yaQ 6xl 
y.axd xo sXog dLij5r\ [lotQa xcov fiaQfiaQCOv , avxCxa ig xb 
6xQaxsv{ia dva%coQov6L. 

XXI. BQSvvog ds xotg 7tSQL xbv MaXiazbv xoX7tov 
CLX0V6L t^svyvvvat xbv 2J7tsQ%SL0v i7tixa66sv ol de 
ryvvov xb eQyov 6itovbf\ xco xs ixeCvov diet^ xal drteX- ■ 316 &SIKIKA 

&sZv ix xrjg %(OQag 6cpC6tv i^L&vpovvxsg xovg fiaQfia- 
9 Qovg \ir\ds i%\ %Xsov xaxovQysZv pivovxag. O ds cog 
xaxa tag yscpvQag dtsfiCf}a6s tr)v GtQatuav, i%coQSt^\ 
%Qog tr)v 'HQaxXstav ' xa\ dtr\Q%a6av psv ta ix trjg 
%coQag 01 TaXdtat xa\ dv&Qco%ovg tovg i%\ tcov dyQcov 
iyxaxaXr\cp$rivxag icpovsv6av , xr)v %6Xtv de ov% elXov. 
exet yaQ %QoxeQOv xovxcov o£ AlxcoXot 6vvxeXeZv xovg 
HQaxXe&xag r]vdyxa6av ig tb AitcoXtxov xoxe ovv 
r)[ivvovxo cog Tteol %6Xecog ovdiv tt r HQaxXecotaLg \iaX- 
Xov rj xa\ avtoZg %Q06r\xov6r\g. r]v de xa\ xco BQivvco 
xd \iev 'HQaxXecoxcov iXa66ovog cpQovxCdog, dy(6vL6\ia 
de i%oCeZxo i%eXa6ai xe ix xcov 6xevcov xovg avxtxa%r\- 
fiivovg xa\ %aQsX&sZv ig tr)v ivtbg ®SQ{io%vXcov EX- 
Xdda. 
xxi, i. 2. IlQoeX&cov ovv d%b vr\g ( HQaxXeCag, i%vv&dvsxo 
yaQ TtaQa avxo\ioXcov tovg 6vvstXsyyLSV0vg ig nvXag 
a%b sxa6rr\g itbXecog, VTtSQScpQovst ts xov ( EXXr\vixov^ 
xal t]q%sv ig xr\v iitiov6av \id%r\g d\ia dvC6%ovtt xco 
r\XCcp, ovts r 'EXXr\va s%cov \idvxLv ovts isQoZg ijtt%coQCotg 
%Qc6{isvog, st dr) S6xt ys \iavxsCa KsXxtxr]. ivxavd-a ot 
e 'EXXr\vsg iv 6tyr\ ts i%r\s6av xal iv xo6\icp ' xal cog dcpC- 
xovto ig %stQag , ovxs 6cpt6tv ol %s%o\ xo6ovxo d%b xr\g 
xd^scog i^idsov co6xs xr)v cpdXayya i%txaQa66stv xr)v ot- 
xsCav, xal oi iptXol pivovxsg xaxd %coQav xd xs dxovxta 

2 s%s\i%ov xal o6a d%b xcov xb%cov r\ 6cpsvdovcov. xd ds 
l%%txa dybcpoxiQOLg d%QsZa iyivsxo axs ov 6xsvov \iovov 
%coqCov xov xaxa xag nvXag bvxog, aXXd xal v%b avxo- 
cpvovg %ixQag XsCov xal dLa xcov Qsvpdxcov xb 6vvs%sg 
xa %XsCova xal 6XL6&r\QOv. ToZg ds TaXdxaLg xd [itv xr)g 
6xsvrjg a6dsvs6xsQa r]v' ftvQSOvg yaQ xovg i%L%coQCovg 
si%ov, xal aXXo 6cpC6LV ov$ r)v 6%Xov 6xi%r\ 6c6\iaxog' 

3 %Xiov ds sxt i\i%SLQCa xr\ ig xd %oXs\iLxd d%idsov. 01 LIBER X. 317 

de iv (>Qyf\ te BTtl rovg ivavrCovg %a\ &v\icp \iera ovde- 
vbg Xoyt6\iov , xa&aiteQ xa $y\oia, i%coQOW nal ovxe 
t 4§7teXexe6t dtatQOV\ievovg r) VTtb \ia%atQcov r) aitovoia 
xovg i\i7tveovrag exi aiteXeiitev , ovxe o6ot peXe6t %al 
dxovrCotg dteneCQOvro, vcprjQOvv xov &v\iov, ^i%Q b ov 
TtaQepevev r) tyv%r\ ' ol de xal i% rcov rQav\adrcov xa 66- 
Qaxa olg ijre(}Xr\vro dva6%covreg r)cpCe6av xe ig xovg EX- 
Xr\vag %a\ i%Qcovro ix %etQog. 'Ev rovrcp de 01 i%\ xcjv 4 
XQtrJQcov *A&r\vaioi \16ytg \iev xal ovx dvev xtvdvvov, 
%aQa%Xev6avreg de b\icog dtd xrjg iXvog, rj i%\ %Xei6rov 
i%e%et xrjg ^aXa66r\g^ zal xdg vavg bxt iyyvxaxa rcov 
fiaQJyaQCOv 6%6vxeg, /5eXe6C xe Ttavrototg ig xd Tildyta 
xal ro%ev\ia6tv ig avxovg i%Qcovro. Ka\ivovrcov de Xo- 
yov \iet£6vcog xcov KeXrcov , xa\ dxe iv 6xevo%coQCa \it- 
%Qa \iev 6qc6vxcov dt%Xa6ta de xal rerQa%Xa6ta 7ta6%6v- 
xcov, dva%aQelv ig xb 6xQax6itedov i6r\\iatvov 6cpt6tv ot 
r)ye\ioveg. ot de dxdxxcog xal 6vv ovdevl ava6xQecpov- 
xeg y,o6\Lco TtoXXol \iev 6vve%arr\%-r\6av v%b aXXr\Xcov, 
noXXol de ig xb reX\ia i\i%e6ovreg r)cpavC6$r\6av xaxd 
xov %r\Xov, zal d%coXeta ovtc iXa66cov dva%coQOV6tv av- 
xolg rj iv xov dycovog 6vvefir\ xfj dx\irj. 

3. Tovg \iev dr\ r 'EXXr\vag xb 'Arrtxbv VTteQefidXexo 5 
aQexrj xr)v r\\ieQav xavrr\V avrcov de 'A&r\vaCcov Kv- 
dCag \1dXt6ra iyevero dya^og^ veog re r\XtxCav xal rore 
ig dycova iX&cbv %oXi\iov TtQcorov. d%od-avovrog de 
vTto rcov TaXarcov rr\v a6%Cda 01 %Q06r\%ovreg dve\te6av 
rdi EXevd-eQCco AtC, xal r)v rb i%CyQa\i\ia ' 
'H\iat dr) %o&eov6a veav ert KvdCov r\$r\v 

a67tlg aQtt,r\Xov cpcorog , dyaX\ia z/tt, 
dg dta dr) TtQtorag Xatbv rore 7tr\%vv £T£n>£2/, 
evr i%\ rbv FaXdrav r)x\ia6e &ovQog"AQr\g. 
Tovro \iev dr\ ineyeyQaTtro tiq\v r\ rovg 6\iov EvXXa 6 318 OSIKIKA 

xccl ccAAcc tcov 'Ad-rjvrjGL xccl tccg iv tfj 6toa tov 'EAsv- 
%sqCov ACog xccd-sAslv cc67tCdccg. 4. Tots ds iv tatg 
@.sQ{i07tvAat,g ol \isv r 'EAAr]vsg \istcc tr)v \jlcc%t]v tovg ts 
avtcov s\ta%tov xccl i6xvAsvov tovg pccQJittQovg. Oi Ta- 85 
AcctccL ds ovts V7tsQ ccvttLQs6soog toov vsxqoov S7tsxr]QV- 
xsvovto , STtoiOvvto ts sit l'6r]g yrjg 6cpag tv%slv rj &r]- 
Qia ts ccvtoov s^icpOQrjdrjvat xal o6ov ts&vsoo6L itoAs- 
7 \llov s6tiv oqvC&oov. 'OALycoQOog ds ccvtovg sg toov aito- 
yLvo\isvoov s%slv tccg racpag dvo i\iol doxslv tcc avaitSL- 
ffrovta 7jv y itoAsyLLOvg ts ccvdQag sxTtArfettL, xal ott S6vt 
tsd-vsootoov ov 6V s&ovg oixtog ccvtolg. 'Aitsftttvov ds 
itctQtt tr)v \id%r]v ts66ttQaxovta \isv toi> 'EAAyjvixov, 
tovg ds toov fiaQfittQoov ov% olov ts r]v dxQLficog i%sv- 
qslv ' TtoAv yccQ xccl tb cccpttVL^&sv xcctd tijg lAvog iyi- 
vsto 4% ccvtoov. 

XXII. Epd6\irj d£ v6tsqov \ista zr)v \id%r]v Ao%og 
toov FccAatoov dvsA&stv ig tr)v Oltr]v S7ts%SLQr]6s xcctcc 
'HQccxAsLav' cctQttTtog ds 6tsvr) xccl tavtrj \ist' ccvta toc 
iQSLitLa; avr\xsL td TQa%lvog' i\v dsxal tsQbv^Ad-iqvag 
tots V7tsQ trjg * * TQtt%LvCdog xal ccvcc&rjiJLttta iv ccvtco. 
sg ts ovv tr)v Ohr]V ttva$Y]6s6&ttL xcctcc tr)v dtQaitbv 

7]A7tLtl0V, Xttl tt[ia 7tQ06S6S6&ttC 6CpL6LV iv TtttQSQyOO tk 

ix tov lsqov * * * tr)v cpqovqccv olo\isvov TsAs6ccq%co. 
xccl VLX006L \isv tovg (3aQ(3dQOvg tfj \icc%ri, avtbg ds STts- 
6sv 6 TsAs6ccQ%og, dvr]Q, slitSQ tLg xccl ccAAog , TtQO&v- 
\iog ig tcc r EAAr\voov. 
2 2. 01 fisv dr) r)ys\iovsg toov ficcQfittQCOv ol ccAAol xa- 

tS7tS7tAr\ys6ccv tb f EAAr]VLx6v , xccl 7]7toQOvv a\ia vtisq 
toov \isAA6vtcov , ig ovdsv 6cpL6L TtAsov 7tQO%ooQOvvta 
oQoovtsg ta iv %SQ6C m too 8sBqsvvoo Aoyt6\ibg 7taQL6tato 
«£, sl ttvayxcc6si tovg AhooAovg olxads ig tt]v Altco- 
ACav dvcc%ooQrJ6aL , Qaoov ijdrj ysvr\60Lto 6 TtoAsuog av- LIBER X. 319 

Too %Qog ro e EXXr\VLx6v. 'A%oXi^ag ovv Tr\g 6TQatLag pv- 
Qucdag xov %£C,ov xioGaoag xal o6ov 6xtaxo6Covg l%- 
itiag, 'Oqe^toqiov ts avtotg xal KoppovtLV icpC6tr\6LV 
aQypvtag' ol 6%C6co xatd tov 2J%£q%£lov tccg y£cpvQag 3 
blxal avd-Lg Slcc 0£66aXCag od£v6avt£g i\i^dXXov6LV ig 
T7]v AhcoXCav. xal tcc ig KaXXiiag Ko{ifiovTLg ol i^ya- 
6cc[1£vol xal 'OQ£6TOQLog r\oav, avo6LCQTaTa T£ cov dxofj 
i%L6Ta\i£&a 9 xal ovdhv Totg dv&Qcb%cov ToX\Lr\\ia6Lv 
oyioLa. yivog iiiv y£ %dv i\ixoi\)av ro ccq6£v, xal oiioC- 
cog yiQOVTig T£ xal td vr\%La i%\ tcov iir\TiQcov Totg 
[ia6T0tg icpov£V£TO' tovtcov ds xal Ta v%6 tov ydXa- 
%Tog %LOT£Qa d%o%T£CvovT£g £%lvov T£ ol TaXaTaL TOV 
afyaTog xal t\%tovto tcov 6aQXCov. Tvvatx£g 6} xal 4 
o6ac iv coQa tcov %aQ&ivoov, o6aL lihv cpQOvr\iiaTog tl 
avTcov £i%0V) iavTag £cp&y\6av cog r\XC6x£T0 r\ %oXLg 6l- 
£LQya6[iivaL' Tag dl £tl %£QL0v6ag ig Idiav v^Q£cog 
%a6av {i£Ta dvdyxr\g r]yov L6%VQag, aT£ l'6ov Li£V iXiov^ 
l'6ov dh Tag cpv6£Lg xal £QcoTog d%i%ovt£g. xal o6aL iilv 
tcov yvvaLXcov tatg Lia%aCQaLg tcov TaXatcov i%£tvy%a- 
vov, avto%£LQCa tag ^v%ag r\cpC£6aV Tatg dh ov ii£Ta 
%oXv v%aQ%£LV tb %Q£cov £lieXX£v r\ ts a6LtCa xal rj 
av%vCa, a6toQycov $aQ$aQcov ix dtado%r\g aXXrjXocg 
v($ql%6vtcov ol dl xal dcpLU6aLg rag ibv%dg, ol dh xal 
r\8r\ v£%Qatg 6vv£yCvovTO ocicog. 3. AltcoXoI dh %£%v- 5 
6iiivoL T£ %aQa dyyiXcov r\6av 6%otaL 6cpag xat£LXr\cps- 
6av 6v\i(poQaC , xal avtCxa cog td%ovg si%ov dva6tr\6av- 
t£g a%6 tcov &sqlio%vXcov tr\v dvva.Litv r)%£CyovTO ig 
Tr\v AhcoXCav, r« T£ %ad"i\LiaTa tcov KaXXLicov iv OQyfj 
%olov[1£vol, xal %Xiov £TL Tag ov% iaXcoxvCag %co d^a- 
6co6a6d-aL %oXug %qo^v(iov\i£vol. 'E%£6TQaT£vovro ds 
xal OLXod*£v d%6 tcov %oX£cov %a6cov ol iv r\XLxCa^ ava- 
{i£\jLLy\xivoL d' r\6av v%6 dvdyxr\g T£%al cpQovr\\iaTog xal 320 Q&KIKA 

ol yey)\Qa%6reg ' 6vve6rQarevovro di 6cpL6L xccl al yv- 
vatxeg exov6Ccog, %Xiov ig xovg TaXdrag xal roov dv- 

6 doav z<p &v{ie5 %Q(6[ievac. £. f £lg de ot fiaQfiaooi, 6vXr\6av- 
zegzovgze ocxovgzalra ieoa nal ivivreg %vq eg rbKdX- 
Xiov i'/,ouC%ovro rr)v avrrjv, ivravd-a TlarQelg aev eni- 
KOVQOvvreg AirooXotg 'Ayaicov uovol %Qo6ixeLvro it> 
ivavrCag rotg (iaQfiaQOig are biilireveiv dediday{ievoi, 
xal vitb %Xr\&ovg re roov TaXaroov xal rrjg eg ra eQya 
aitovoCag udXL6ra iraXaL%coQr\6av' oi de AirooXol xal 
al yvvatneg ai AirooXal %aQa %a6av rerayuivoL rr)vS5 
odbv e67]n6vricl6v re eg rovg (3aQ(5aQOvg, xal ovdev dXXo 
on ur) rovg i%L%ooQCovg i%6vroov ftvQeovg oXCya avroov 
r\uaQravov , dccoxovrdg re a%icpevyov ov %aXe%oog, xal 
ava6rQecpov6iv d%b rr\g dtco^ecog eite^eivro av&tg 6%ov- 

7 djj. KaXkiev6i de xaC%eQ deiva ovrco %a&ov6LV oog 
(jLrjds ra v%b r Our\Qov %e%OLr\\iiva eg re Aai6rQvy6vag 
%al ig KvxXco%a ixrbg elvat doxetv dXr\d-eCag, ouoog xa- 
ra rr)v cc^Cav iyCvero r) v%eQ avrcov 6Cxr\ ' d%b yaQ ro3v 
re66aQcov uvQLadoov %Q06ovrcov 6cpC6tv oxraxo6coov 
iXa66oveg r)uC6ecov ig rb 6rQar6%edov oi fiaQfiaQOL rb 
%Qog 0eQ\io%vXaLg a%e6cb&r\6av. 

8 5. Ueol de rovg r 'EXXr]vag iv roo avroo %q6voo rovg 
iv ®eQ\io%vXaLg 6vvifiaLvev aXXa roLavra. ccrQa%6g 
i6rc 6lcc rov OQOvg rrjg Ohr\g uCa uev r\ v%\q TQaytvog, 
d%6rouog re ra %XeCoo xal oQ&LogdeLvoog, eriQa de r\ 6lcc 
rrjg Alvlccvcov bdev6ac 6rQaroZ qccoov, oV r)g xal TdaQ- 
vr\g %ore Mrjdog xard voorov rotg %eQL AeoovCSr\v i%i- 

9 &ero 'EXXr\6L. Kara ravrr\v rr)v bdbv i%r\yyeXXovro 
a^ecv BQivvov ol HQav.XetiraL %al ol AivLaveg, ov %a- 
xovoCa rfj ig rb ( EXXr\VLx6v, rovg de KeXrovg i% rrjg %co- 
Qag 6(pC6cv cc%eXd-etv \ir\de iyxa&rwiivovg cpfteCQeLv %eQL 
%oXXov %OLov\ievoL. xaC uol cpaCveraL TICvdaQog aXr\ftr) LIBER X. 321 

xa\ iv tco6s sl%slv , 6g %dvTa xiva v%6 xaxcov olxsCcqv 
scpr\ jtie&G&tU) i%\ ds aXXoTQCoLg xr\ds6LV d%r\\iavTov 
ilvai. Tots- ds r) tcov AlvLavcov xa\ [r\\ tcov HQaxXsco- 10 
tcov v%o6%s6Lg i%r\ysLQS tov Bqsvvov xa\ Axl%cqqlov 
pev xaTsXsL%sv i%\ ttj 6tQaTia, %qosl%cqv , i%stdav %s- 
QiXafico6LV avTOL to f EXXr\vLx6v, Tr\vLxavTa xa\ ixsCvoLg 
icpodov uaLQOv sivat' d%oXs^ag de avTog {iVQLadag tov 
»3 6TQaT0v Ts66aqag i%OLSLTO Tr)v odbv dLtx Trjg aTQa%ov. 
xaC %cog i%' ixsCvr\g 6vvs$aLvs Trjg r)\isQag Tr\v ts 6\iC- 11 
%Xr\v xaTa tgv OQOvg xaTa%sl6%aL %oXXr)v xa\ d\iavQOV 
v% 7 avtrjg sivaL tov r\XLOv , cq6ts tcov Qcqxscov Totg 

kyOV6LV i%\ T?\ CCTQa%CQ TfjV CpQOVQCCV OV %QOTSQOV i%LOV- 

Tsg ol fiaQfiaQOL %aQs6yovTO al6&r\6Lv %q\v rj %Xr\6Cov 
iysyovs6av. 'Evrav&a ds ol \isv \id%r\g r\Q%ov, ol ds 
r)\ivvovTO iQQcoiisvcog , TsXog ds i$La6ftr\6av xa\ ava- 
%coqov6lv d%6 Trjg ccTQa%ov ' xaTadQapovTsg \isvtol %aQa 
tovg 6v\i[id%ovg xa\ d%ayysCXavTsg Ta %aqovTa Ecp&r\- 
6av %q\v r) axQLfir) xa\ %avTa%6dsv rsXsav ysvs6&aL 
tov 'EXXt^vlxov Tr)v xvxXcq6lv. svfta dr) ol i%\ tcqv tql- 12 
r\QCQi> A\fr\valOL cp$dvov6Lv v%s%ayayovTsg ix tcov ®sq- 
\io%vXcov to f EXXr\VLx6v. xa\ ol psv xaTa Tag %aTQCdag 
sxa6T0L Tag avTcov i6xsdd6&r\6av. 

XXIII. O ds BQSvvog ovdsva stl i%L6%cov %qovov, 
%q\v r) Tovg d%6 toi; 6TQaTO%sdov tov 6vv tg5 *Axl%coqCco 
%aQaysvs6$aL, Tr)v odov s%olslto i%\ Tovg AsXcpovg. oC 
Ss xaxacpsvyov6Lv v%6 6sC\iaTog i%\ to %Qr\6Tr\Qiov xa\ 
6 dsog 6cpdg ovx sla cpofisi6d-aL, cpvXd%ELV ds avTog 
i%r\yyeXXsTO t« savTOv. 2. Ol ds dcpixo\isvoL tl\jlcoqslv 13 
tcq ftcco to6oC6s iysvovTO 'EXXrjvcov (baxslg \isv d%6 
xcov %6Xscov %a6cov , ix ds 'A\icpC66r\g 0%XlTaL TSTQaxo- 
6lol, %aQcc ds AltcoXcqv oXCyoL \iiv TLVsg avTCxa, ots 
i%vd-ovTO ig r6 %qo6co ycoQOVvrag Tovg fiaQpaQovg, d^a- 
pausan. II. 21 322 OSIKIKA 

xo6Covg ds xal %LXCovg &LXo\ir\Xog rjyaysv v6t£Q0v. tb 
ds \idXL6ta iv dx\ir\ tcov ACtcoXcov itQa%£to i%l tr)v \i£td 
tov Axl%coqCov QtoatLav , xal \id%r\g \iev ovx r\Q%ov, 
bdevovtcov ds i%ixsLvto ds\ tolg i6%dtOLg ^ aQ%d£ovtig 
ts ta tcov 6xsvaycoyovvtcov xa\ avtovg tovg ccvdQag 
cpov£vovt£$' xa\ r) %OQ£Ca xatd tavtr\v \idXc6ta iyCvEto 
6cpL<5L ^QadEta tr\v altCav. xatiXu%E dh xa\ %eql tr\v 
'HQccxkELav b 'AxLycoQLog \ioZQav, 6l e\ieXXov cpQ0VQr\6£LV 
ta i%\ tov 6tQat07tidov %Qr\\iata. 8 

xxiii. i. S.Bqevvco 6e xa\ tfj 6tQatca tcov t£ r EXXr\vcov ol 
ig ^dsXcpovg dd-Q0L6&ivt£g dvt£td%avto , xa\ tolg fiaQ- 
paQOLg avt£6rj{iaLV£ tcc ix tov &eov ta%v t£ xal cov 1'6\iev 
cpavEQCotata. r) t£ yccQ yr) %a6a, o6r\v i%£t%£v r) tcov 
TaXatcov 6tQatLa, ficaCcog xal i%\ %Xst6tov i6sC£to tr\g 

2 r\\iiQag, pQovtaC t£ xal XEQavvol 6vv£%£lg iyCvovto' xal 
ol {iev i%i%Xr\ttov t£ tovg KEltovg xal di%s6&aL tolg 
co6l ta %aQayysXXo\isva ixcoXvov, ta ds ix tov ovQavov 
ovx ig ovttva aata6xr\^aL \iovov, dXXaxal rovg %Xr\6Cov 
xal avtovg bpoCcog xal ta 6%Xa i%r)%ts. Td t£ tcov 
t\qc6cov tr\VLxavtd 6cpL6LV icpdvr\ cpa6\iata , 6 *T%iQO%og 
xal b Aaodoxog t£ xal IIvQQog' ol ds xal titaQtov tov 

3 QvXaxov i%L%coQLov AsXcpotg d%aQL&\iov6LV r\QCoa. 'A%i- 
ftavov ds xal avtcov 7taQcc tb SQyov tcov cfrcoxicov aXXoL 
ts aQL^\Kov TtokXol xal ' AXs\C\ia%og , bg iv tr\ \id%r\ tavtr\ 
\idXL6ta *EXXr\vcov r\X^xCag ts tco dx\id£ovtL xal l6%vl 
6c6\iatog xal tco iQQCo\iivco tov &v\iov xats%Qr\6ato ig 
tcov paQ^aQcov tbv cpovov ' Ocoxslg ds sixova tov AXs%l- 
\id%ov 7t0Lr\6a\i£V0L d%i6tstXav tco AtioXXcovl ig ^JsX- 

4 cpovg. ToLOvtOLg \isv ol fiaQfiaQOL TtaQcc %a6av rr)v r\\ii- 
Qav %a&r\\ia6C t£ xal ix%Xr\%£L 6WEC%ovto ' td $£ iv tfj 
vvxtl %oXXco 6cpdg £\leXXbv aXyuvotEQa i%LXr\if>s6&at' 
Qlyog ts yccQ l6%vqov xal vLcpstbg r]v b\iov tco QCystj LIBER X. 323 

tietqul te u7XoXl6%uvov6ul zov TLuqvu6ov \isydXa.L xul 
xq7]\jlvoI xuTUQQ7]yvv\isvoL 6xo7z6v Tovg paQJ3aQovg si%ov, 
xul avtolg ov xutu evu 7] dvo, uXXu xutu tqluxovtu 

Xul ETL TtASLOOLV, OOg EXU6T0L £V TOO UVTOO (pQOVQOVVTEg 
7] Xul UVU7tUV0\l£V0L TVJOLEV, ud-QOOLg 7] UTTOoXeLU iy(v£TO 

VTtb TY]g i\i^oXi)g toov XQr]\ivcov. 4. "Apu 6e too r)XCoo 5 
uvl6%ovtl ol "EXXiqvEg iiti]£6dv 6(pL6LV ix toov <dsX(poov, 

0L \l£V uXXoL Tr)v EJtl TO 6TQUT£V\IU EV&ELUV , Oi Q)0OX£Lg 
$E UTE XUL \luXX0V £%OVT£g TCOV %COqCoOV i\l7t£LQ00g XUTE- 
55 $y\6UV T£ 6lU Tfjg %LOVOg XUTU TU U7tOTO\lU tov TIuqvu- 

6ov , xul eXu&ov xutu vootov y£v6\i£V0L Tolg KsXTolg^ 
r)x6vTLt,6v T£ ig uvTovg xul iTO&vov 6vv ovdsvl utto 

TOOV fiuQftuQOOV d£L\lUtL. 01 d} UQ%0U£V7]g \l£V T7}g \LU%7]g, 6 
XUL \IuXl6ZU OL 7ZEQL TOV BqEVVOV , OVTOL 61 \L7]XL6tOL tE 
7]6UV XUL uXxL\L00tUtOL TOOV TuXutOOV^ tOtS \LEV VTtO 7tQ0- 
&V\lCug ETL UVT£L%OV fiuXX6\L£VoC t£ 7tUVTU%6$£V XUl 0V% 

i]66ov VTto tov QLyovg, \luXl6tu ol tquviautlul, tuXuL- 
TtooQovvTEg' oog dh xu\ 6 BQEvvog iXufis tQuv\Lutu^ ixEl- 
vov fisv XL7toil>v%r]6uvTU ixxo\iL%ov6LV ix ti)g \id%r]g , ot 

6s ($UQ{3UQ0L 7tUVtU%6%SV 6(pL6LV iyXSL\LSVOOV TOOV EXXrj- 

voov V7t£(pEvy6v te uxovtsg xul euvtcov tovg udvvuTovg 

8LU TQUVIXUTU E7XE6&UL Xul UQQ006TLUV (pOVEVOV6L. 

5. Ku\ OL \LEV i6TQUT07tsd£V6UVT0 EV&U i) VV% XUTE- 7 

XdijL^uvEv dvu%coQOVVTag ' iv ds tij vvxt\ (pofiog 6(pi6LV 
i\X7tL7tT£L TLavLxog' tu yuQ UTto altiag ovd£\iLug Q£C\xuta 
ix tovtov (pu6\ yCv£6d-uL. iv£it£6£ \lsv ig tb 6tQut£v\xa 
7] taQu%r) TtSQL (3u&ELav tr)v £67t£QUv, xul oXCyoL tb XUT 
dg%ug iyivovTO ot TtaQuyftivTEg ix tov vov , i§6%u%6v te 

OVTOL XTVTtOV T£ i7t£XaWO\livOOV L7t7t00V XUL i(p6d0V 7ZO- 
Xe\ILOOV {ul6%-UVE6%-UL)' \l£Ttt 6e OV TtoXv XUL ig UTtUVTUg 

disdQa r) uvolu. uvuXufiovTEg ovv tu otxXu xal 6lu6tuv- 8 
rsg extelvov ts uXXr\Xovg xul dvu \JLEQog ixTsivovTO, 

21* 324 OSIKIKA 

ovze yXco66)]g zr)g &tii%coqCov 6vvievzeg, ovze zag aXXr\- 
Xcov {tOQCpdg ovde zcov ftvQecov xa&OQo5vzeg zo\ 6%r']{iaza~ 
dXXa a{MpozeQai,g zalg zd\e6tv bpoCcog vnb zrjg iv z<p 
naQOVzi dvoCag oZ ze avdQeg oi dv&e6zr]xbzeg elvaC 6cpi- 
6tv "EXXr]veg xal avzol xal za bitXa icpaCvovzo xal 'EX- 
Xdda dcptevat xr)v (pcovrjv, r) ze ix zov fteov pavCa TtXet- 
Ozov i$etQya6axo vn dXXr\Xcov xotgTaXdzatg zbv cpbvov. 

9To3v de <£>coxea)v o6ot xazeXeCitovzo xazd zovg dyQovg^ 
cpvXaxr)g fio6xr]{idzcov evexa, rtQcozoC ze rja&ovzo xal 
dnayyeXXov6t zotg r 'EXXr]6t zd iv xf) vvxxl xaza6%bvza 
zovg fiaQpaQovg ' dva&aQ6r]6avzeg 6e oi &coxetg xqo&v- 
[ibzeQOv ezt ivexetvzo zolg KeXzotg, dtd cpvXaxr)g ze 
TtleCovog zdg iitavXetg iitotovvzo , xal zd eg $Cov %QeCav 

. ov TteQieaQcov 6cpdg ix zrjg %coQag d{ia%el Xa^t^dvovzag' 
iyeybvet ze avzCxa zotg TaXdzatg dtd navzbg zov 6ZQa- 
xov xal 6Czov xal o6a ig XQOcpr)v aXXa evdeta t6%VQa. 

10 6. nXr)$og de zb iv xfj (DcoxCdt avzcov dvaXco&ev , oXCycj 
ytev e%axt6%tXCcov iXa66oveg ot iv zatg {id%atg, oi de ev 
xf] %ec[ieQCcp dtacp&aQevzeg vvxzl xal v6zeQ0v oi iv zoj 
Jlavtxcj deCytazt iyevovzo VTteQ zovg {ivQCovg, zo6ovzot 
6e aXXot xal vnb zov Xtybov. 

11 l?A$r]vaCcov de dvdQeg i7tt6xe^b\ievot [iev dcpCxovzo 
zd iv zJeXcpotg ' zbze de eitavr^xovzeg zd ze aXXa r\yyeX- 
Xov bnota 6vyifiefir]xeL zotg /3«p/3aoots, xal zd ix xov 
fteov xazetXr]cpbza. oi de avzoC ze i%e6ZQazevovzo, xal 
ohg zr)v BotcozCav dvcodevov, oiBotcozoC 6cpt6tv dve\iC%&r]- 
6av ' ovzco dr) d[icpbzeQot zotg paQfiaQotg inaxoXov&ovv- 

12 zeg iXb%cov xe xal exzetvov zovg del i6%dzovg. zotg de 
cpevyov6tv bpov zcj Bq(vvcj xal oi jteQt zbv' Axt%coQtov 
iv zfj TtQozeQa vvxzl dve\iC%d-r]6av' ^Qadetav yaQ zr)v 
noQeCav iitoCr]6dv 6tpi6tv oi AizcoXoC, zotg xe dxovzCotg 
ig avzovg acpetde6z6Q0v xal ozcj zv%otev xal dXXco %qco~ LIBER X. 325 

uevoi, co6te ig ro 6tQat07tedov to 7tQog tfj 'HQaxkeia 
(ioIqcc ov Ttokkr) dticpvyev i% avtcov. 8. Tco de Bqsvvco 
xatd uev ta tQav\iata ikeiTteto etv 6cotr\Qiag ikitig ' toov 
6e Ttokitcov cpoficp cpadv avtov xal tf\ aidot Ttkiov, ate 
tcov iv tfi e Ekkddt xaxcov altiov ^ exov6icog acpeZvat tr)v 
tbvyr\v axQatov Ttivovta tov oivov. Kal ro ano roi;rovl3 
6e oi fiaQfiaooi \ii%Qt \tev roi) 2J7teQ%etov %akexcb~g ixo- 
\ii6&r\6av , tcov Aitcokcov fiiaicog 6cpi6tv iyxet\iivcov' 
cbg de acpixovto iitl tov H%eQ%ei6v , [01] ivtev&ev vito- 
xad-fjuevot ®e66akol xal oi MakteZg ivecpOQr\%-r\6av 
ovtco ccpcov cog \1r\8eva otxade aito6cod-r)vai. 

9. 'Eyiveto 8e tcov Kektcov 6tQateia re i%\ tr)v Ek- 14 
?,d8a xal r) aztcokeia *Ava%iXQatovg 'A&i\vr\6tv aQyovtog, 
$57 devtiQCO 8e etet tr)g 7ti\i7ttr\g 6kv\i7ttd8og inl ei'xo6t xal 
exatov^ rjv Addag Aiytevg ivixa 6tddvov' tco 8e etet 
tco icpe%fjc* Ar\\ioxkiovg 'A%r\vr\6iv ccQ%ovtog, oi 8e avd-ig 
ig rrjv 'A6iav 8iafiaivov6tv oi Kektoi. tavta \iev 8r\ 
ovtco yevo\ieva t'6tco tig. 

XXIV. 'Ev 8e tco TtQOvdco tco iv AekcpoZg yeyQa\i\iiva 
e6ilv cocpekr\\iata av^QCOTtoig ig fiiov' iyQacpt] 8e vito 
dvdQcov ovg yevi6&at 6ocpovg kiyov6iv'Ekkr\veg. ovrot 
8e r\6av ix uev 'Icoviag &akr)g te Mtkr\6tog xal IlQtr\vevg 
Biag , Aiokicov 8e tcov iv Ai6($co TLittaxog Mttvkr\vaZog^ 
ix 8e AcoQiicov tcov iv tfj 'A6ia Kkeoftovkog AivOiog, 
xal 'Ad-rjvaZog te Uokcov xal Z>7taQttdtr\g Xikcov ' tov 8e 
efidouov Tlkatcov 6 *AQi6tcovog dvtl TleQidvdQOV tov 
Kvipikov Mv6cova xateiko%e tov Xr\via' xcour\ 6e iv tfj 
Ol'tr\ tco oQet coxovvto ai Xrjvat. ovtot ovv oi dvdQeg 
a<pix6\LevoL ig Aekcpovg dvi$e6av tco ^Aitokkcovt ta 
ado\ieva Tvcod-t 6avtbv xal Mr\dev dyav. ovrot \iev dr) 
ivtavd-a eyQaipav td eiQr\\iiva. 

2. Qea6ato d dv xal eixova 0\ir\Qov %akxr)v iirl 2 326 0SIKIKA 

6rr\Xr\, xccl STttXi%st xh \Ldvrsv\ia o ysviaftai r<p f O\ir\Q<p 

Xiyov6tv ' 

"OXfitE xcci dv6dat\iov, scpvg yao in d\i<poriQot6t, 
jtaTQida dtt,r\at. \ir\TQtg di roi , ov TtarQtg i6rtv. 
s6Ttv"log vr\6og \ir\TQog TtarQtg^ r\ 6s ftavovra 
di^srac. ccXXd vicov Jtcctdcov ccivty\ia, <pvXa\at. 

3. /Istxvvov6t ds ot Irjrat xcct *0\ir\Qov \ivrj\ia iv rfj 

vr\6<p xccl srioad-t KXv\iivr\g, rr)v KXv\iivr\v \ir\rioa%^ 

3 sivat rov *O\ir\Q0v Xiyovrsg. KvitQtot de, olxstovvrat 
yaQ dr) xal ovrot "0\ir\Qov, ®s\u6tco rs ccvrcp \ir\riQa 
sivat rcov rtva i7tt%coQtcov yvvcctxcov Xiyov6i , xal vnb 
EvxXov 7tQ0&s6Ttt6&r)vat rd ig rr\v yivs6tv rr)v r O\ir\Q0V 
<pcc6tv iv roi6ds ' 

Kal tqt iv sivccXtrj Kvtcqco \iiyag s66sr aotdog, 
6v rs &s\it6rcb ri£st iit dyQOv dtcc yvvcctxcov, 
vo6<pt TtoXvxrsdvoto TtoXvxXstrov £ccXa\itvog. 
KvTtQov ds TtQoltTtcov dtSQog -fr' vjtb xv\icc6tv ccQ&stg, 
'EXXddog svqv%6qov \iovvog xccxa jtQCorog <xst6ag, 
s66srat a&dvarog xal dyr\Qccog r\\iccTcc Ttdvrtt. 
Tttvra x\\istg ttxov6avrig rs xal i%tXs%d\isvot rovg %Qr\- 
6\iovg, tdttt ds ovdiva, ccvrcov Xoyov ovrs ig TtarQtdcc 
ovrs 7tSQL r)Xixtccg e O\irjQ0v yQtt<po\isv. 

4 4.'Ei/ ds rcp vacp %s%otr\Tttt \isv IJo6stdcovog /5<o\iog y 
brt rb \ittvrstov rb ttQ%tttoTarov xrr\\ia r]v xal IJo6stdco- 
vog, s6rr\xs ds xaX dydX\taTtt Mocqcov dvo' ccvrl ds ccv- 
rcov rrjg TQtrr\g Zsvg rs Motoccyirr\g xccl 'AitoXXcov 6cpi6t 
7ta,Qi6rr\XE MotQccyirr\g. ®sd6cao d' ccv ivrccvfta xcct 
s6rtav, i<p' r) Nso7tr6Xs\iov rbv 'A%tXXicog o tSQSvg cc7ti- 
xrstvE rov 'ATtoXXcovog ' tc\ ds ig rov Nso7troXi\iov rr\v 

5 TsXsvrr\v i6rtv r\\itv sriQCo&t stQr\\iivcc. 'Avdxstrcct ds 
ov TtoQQco rrjg s6rtccg &Qovog TltvdttQOv' 6idr\Q0V \iiv 
s6rtv 6 ^Qovog^ iitl ds ccvrcp <pcc6tv, otiots dcptxotro ig LIBER X. 327 

/IsXcpovg^ xa&e&a&cci xs xbvIlCvdaQOV xal adsLV o7to6a 
xcov a6\idxcov ig ^ATtbXXcovd s6%iv. ig ds xov vaov xb 
i6coxdxco 7taqCa6i xs ig avxb bXCyoL , xal %qv6ovv 'AtcoX- 
Xcovog sxsqov ayaX\ta avdxsixat. 

5. *E%sX&6vxl ds xov vaov xal xQansvxi ig ciQi6xsQa 6 
TtSQCfiolog s6xl xal Nso7txoXe\iov xov 'A%LXXscog iv avxco 
\59xdcpog' xaC ol xaxd sxog ivayC£ov6Lv oi zJsXcpoC. 'Eita- 
vafldvxL ds aitb xov \ivr\\iaxog XCd-og s6xlv ov \isyag' 
xovxov xal sXaLov o6r\\iSQaL xaxa%sov6L xal xaxd soQxr\v 
sxa6xr\v SQLa s%LXL^sa6L xd aQyd' sxl ds xal do%a ig 
avxov, do&rjvaL Kqovcd xbv XC%ov dvxl [xov] TtaLdog, 
xal cog avd-Lg r\\is6sv avxbv o KQOvog. 

'Iov6l ds cog inl xbv vabv av%tg \isxd xov XC&ov xr\v 7 
ftsav s6xlv r\ Ka66oxlg xaXov\isvr\ 7tr\yr\ ' xslyog ds ov 
fisya sn avxfj, xal r) dvodog dLa xov xsC%ovg s6xlv s%l 
xr\v 7tr\yr\v. xavxr\g xrjg Ka66oxCdog dvs6&aC xs xaxd 
*VS yys Xiyov6L xb vScoq xal iv xcj ddvxcp xov ftsov xag 
yvvalxag \iavxLxdg tlolslv' xr\v ds xr\ XQr\vr\ dsdcoxvlav 
xb ovo\ia xcov itsol xbv TLaQva6ov vv\icpcov cpa6lv sivaL. 

XXV. 'TnsQ ds xr\v Ka66oxCda s6xlv oi'xr\\ia yQacpdg 
s%ov xcov TloXvyvcoxov , dvdd-r\\ia fisv Kvl6Ccov, xaXslxaL 
ds V7tb AsXcpcov As6%r\ , oxl ivxavd-a 6vvibvxsg xb aQ- 
%alov xd xs 67tovdaLOXSQa dLsXsyovxo xal 07to6a \iv- 
&(ndr\. xoLavxa sivaL itoXXd dvd 7ta6av xr\v *EX- 
Xdda r '0\ir\Qog iv MsXavd-ovg XolOoqCcc TtQog '0dv66sa 
sdr\Xco6sv ' 

Ovd' i&sXsLg svSslv %aXxr\'Cov ig do\iov iX&cov 
r\s nov ig Xs6%r\v, aXt iv&dds tioXX dyoQSVSLg. 
2. Eg xovxo ovv s6sXd-6vxL xb oi'xr\\ia xb \isv 6v\i7tav xb 2 
sv ds&a xfjg yQacpr)g "iXLog xs s6xlv saXcoxvla xal ditb- 
TtXovg- o EXXr\vcov. MsvsXdcp ds xd sg xr\v avaycoyr\v 
svxQS7tC£ov6L, xal vavg xs ysyQa[i\isvr\ xal dvdQsg ivxbg 328 &&KIKA 

vuvtut xul dvu\il% 7tui8sg' iv [186% 8s iati tr) vr\t 6 
xvfisQvr\tr\g OQovtLg xovtovg 8vo s%cjv. r 'O\ir\Q0g 8s Ns- 
6tOQU i%oCr\6sv dXXu ts 8cuXsy6\isvov %Qog Tr\Xs\iu%ov 
xul tcsqI tov <J>QOVtLdog, d>g %utQog \isv 'OwrjtOQog, Ms- 
vsXdov 8s r\v xv$sQvr\rr\g , 8oxL\icotutog 8s ig tr)v ts%- 
vr\v, xul cog 2Jovviov r\8r\ tb iv vr\ 'Attixrj %uqu%Xsovtu$6( 
insXufisv avtbv tb %Qsdv xul tscog b\iov Ns6toql 6 
MsvsXuog %Xscov, tbts xutu uhCuv u%sXsCcpd-r\ tawr\v, 
cva \ivr\\iuTog xul o6a i%l vsxQolg uXXu d%ia>6sis tbv 

3 Oqovtlv. Ovtog ts ovv iv tov HoXvyvcorov rr) yQUcpr), 
xul VTt avtbv 'ld-UL\isvr\g ts tig xo\iC£cov i6&r\ta xul 
'E%oCa% 8lu trjg ditofid&Qag xutlgjv i6Tiv , vSqCuv s%cov 
%uXxrjv. KutuXvov6l 8s xul tov MsveXuov rr)v 6xr\vr)v 
ov %6qqg> trjg vsa)g ov6uv HoXCtr\g xul EtQOCpiog ts xul 
'AXcpLog. xul dXXr\v 8luXvg>v 6xr\vr\v i6tLV 'A\i(pCuXog. 
v%b 8s tov 'AyLcpLuXov tolg %o6l xdftr\tuL Ttulg' inC- 
yQU\i\iu 8s ovx s6tc ta %ul8C, ysvsLU 81 \i6vgj tg3 <&qov- 
tLOL. xul \iovov tovtov tb 6vo\iu ix trjg ig '08v66sa 
7toLr\6scog s\iuds' tcov 8s uXXav i\iol doxstv tu 6v6\iuta 

4 ^vvsfrrjxsv uvtbg 6 HoXvyvcotog. BQL6r\tg 8s s6tco6u 
xul zJL0\ir\8r\ ts v%sq uvtrjg xul IcpLg %qo d\icpotsQG)v 
ioCxu6LV uvu6xo%ov\isvul tb ( EXsvr\g sldog. xdxtr\TUL 8s 
uvtr\ ts r\ r EXsvr\ xal EvQvfidtrjg 7tXr\6Cov tbv'08v66SG>g 
slvul xr\QVxu elxu£o\isv , ov \ir)v sl%sv r\8r\ ysvSLU. &s- 
QUTtuLvu 8s 'HXixtQu xul UuvftuXCg, r) \isv tf { EXsvrj 
7tuQS6tr\xsv , r\ 8s v%o8si tr\v 8s6%olvuv r\ 'HXsxtQW 
8lucpoqu 8s xul tuvtu tu 6v6\iutu r\ 0\ir\Qog s&sto iv 
'IXlu8l, r\ xul r EXsvr\v xul Cov6ug o\iov tfj f EXsvr\ tug 

5 8ovXag inl tb tsi%og 7tS7toCr\xs. 3. Kd&r\tUL 8s vtisq tr)v 
EXsvr\v TtoQcpvQovv dvr\Q dyL%s%6\xsvog C\idtLov xul ig ta 
\idXL6tu xutr\cpr\g % "EXsvov slvul tsx\ir\QUL0 uv tbv /Z|Ot- 
dpov xul tcqIv r\ [xul] tb i7tCyQu\i\iu iTtLXs^u^&ui. 7tXr\- LIBER X. 329 

aCov de tov 'EXivov Miyr\g i6tC' titQcotai de tbv /3o«- 
%Cova 6 MeyrjS) xa&d dr) xa\ Ai6%ecog 6 Al6%vXCvov 
IJvQQatog iv 'iXCov TtiQCidi ijtoCrjGs' tQcod-rjvai de VTtb 
trjv \id%r\v tovtov ^ r\v iv tfj vvxtl i\ia%i6avto ot TQcoeg, 
31 V7tb ^Ao\ir\tov cpr\6\ tov AvyeCov. TiyQaittai de xa\ 6 
Avxo\ir\dr\g TtaQa tbv Miyrjta 6 KQiovtog, e%cov tQav\ia 
iitl tcp xaQitcp ' Ai6%ecog ovtco cpr\6\v avtbv VTtb 'Ayr\- 
voQog TQCoftfjvai, drjXa ovv cog aXXcog ye ovx av 6 JJo- 
Xvyvcotog eyQa^ev ovtco ta eXxr\ 6cpC6iv, ei \ir) i7teXi\ato 
trjv %oCr\6iv tov Ai6%eco * TtQO^eTti&Tqxe \iivtoi xa\ 6cpv- 
qov tcp Avxo\ir\det xa\ tQCtov tQav\ia iv tf\ xecpaXfj. 
titQCOtat de xa\ EvQvaXog 6 Mr\xi6ticog xecpaXr\v te xa\ 
iitl tfi %eiQi tbv xaQitbv. Ovtoi \iev dr) avcotiQco trjg 7 
( EXivr\g el6\v iv tfj yQacpfj ' icpe^rjg de tfj ( EXivr\ \ir\tr\Q 
te r\ ®r\6icog iv %qco xexaQ\iivr\ xa\ TtaCdcov tcov ®r\6icog 
Ar\\iocpcov i6t\ cpQovtC^cov, o6a ye aitb tov 6%r]uatog, 
el ava6co6a6$aC ot tr)v Al&Qav ivi6tai. ^AQyeloi de xa\ 
ix trjg ZCvidog ftvyatQog yevi6$ai &r\6el MeXdvi%itov 
Xiyov6i , xa\ cog dviXoito 6 MeXdvi%%og 6qo\iov vCxr\v, 
ote ol 'EnCyovot xaXov\ievot Ni\ieta SevteQoi ovtot e&e- 
6av \ieta "AQQa6tov. Ai6%ecog de ig tr)v Aid-Qav i%oCr\- 8 
<7£i>, r\vCxa r\XC6xeto"lXiov , v%e\eX%ov6av ig tb 6tQa- 
toTtedov avtr)v acpixi6\tai tb f EXXr\vcov xal v%b tcov 
%aCdcov yvcoQi6&r\vai tcov ®r\6icog, xa\ cog %aQ J ^Aya- 
\ii\ivovog altr\6ai 4r\\Locpcov avtrjv 6 de ixeCvcp \iev 
i&iXetv %aQC£e6d-at,, %oir\6eiv de ov %QOteQOv ecpr\ %q\v 
EXivr\v %el6ai' a%o6teCXavti de avtcp xr\QVxa edcoxev 
EXivr\ tr)v %ccqiv. eoixev ovv 6 EvQvflatr\g 6 iv tf\ 
yQacpf\ acpl%%-aC te cog tr)v *EXivr\v trjg AL&Qag evexa, xal 
ta ivtetaX\iiva vitb tov *Aya\ii\ivovog aitayyiXXeiv. 
4. Tvvalxeg de ai TQcpddeg al%\iaXcotot,g te r\8r\ xa\ bdv- 9 
QO\iivaig eoCxa6i. yiyQaztai \iev 'AvdQO\id%r\ y xa\ 6 330 OflKIKA 

Tltttg OL 7tQ0£6T7}H£V iX6[ieVOg tOV [lCC6tOV ' tOVtCO Ai- 

C%ecog QLcpivtL ccTib tov itvQyov 6v[i(}rjvai XiyeL tr)v te- 
Xevtr\v, ov \ir\v vtco d6y\icctog ye *EXXr\vcov , dXX' tdCa 
Neo7ttoXe\iov avto%eioa e&elrJGai, yeve6%ai. TeyQaittai 
de Mr\de6LXtt6tr\, %-vyategov [tev IlQLd[iov xccl avtrj 
tcov vo&cov, e%CML6&ac de eg Ur\daiov tioXlv cpr\6\v av- 
tr)v "OpriQog 'ippQtf) MevtoQog [itaidl] ccvSqI 6vvolxov-S6 

10 6av. r H \iev dr\ 'AvdQo^idxrj xccl r) Mr\de6Lxa6tr\ xaXv\i- 
\icctd ei6iv e7tLxeC\ievccL , TIoXv\ivr\ de xatd td eld-i6[ieva 
TtttQ&evoig ttvaitiitXextaL tdg ev tfj xecpaXfj tQCyag' dito- 
ftttveiv de ccvtr)v eiti too 'AyiXXecog \ivr\\iatL 7tocr\taC te 
ttdov6t, Hccl yQcccpdg ev te *A$r\vaig xcd IIeQyd\icp tf\ 
vneQ Kcctxov d-ecc6d\ievog olda iypv6ag eg trjg IIoXv^ivr\g 

11 td 7ttt&r\[iLttttt. "EyQatye de xccl Ne6t0Qtt tf\ xecpaXfj te 
eitLxeC\Levov TtiXov xa\ ev tfj x^lqI 6oqv exovta ' xcc\ Xit- 
Ttog %ovCe6$ttL \iiXXovtog 7tccQexetccL 6xr\\ia. ccxql \iev dr) 
roi; LTtTtov cctyLccXog te xa\ ev avtcp ipr\cpideg VTtocpaCvov- 
xaL, tb de evtev&ev ovxitL eoLxev eivccc d-dXcc66cc. 

XXVI. Tcov de yvvccLXCov tcov \ietat,v trjg te Al&Qccg 
xa\ Ns6toQog ec6LV dvco&ev tovtcov cdxpdXcotOL xccl ccv- 
tccl KXv\iivr t te xccl KQiov6a xccl *AQL6to\idxr\ xccl fievo- 
dCxr\. K?.v\iivr\v \iev ovv 2Jtr\6CxoQog ev 'iXCov 7tiQ6Ldc 
xatr\QC&\ir\xev ev taig aix\iaXcotoLg' co6avtcog de xal 
' AQL6to\jLttxr\v e%oCr\6ev ev No6tocg ftvyatiQcc \iev IlQLtt- 
pov KQLtoXdov de yvvccixcc eivcct tov^Ixetdovog' &evo- 
6Cxr\g de \ivr\\iovev6avtcc ovx oidcc ovte %OLr\tr)v ovte 
o6ol Xoycov 6vv&itttL ' iitl de tfj KQeov6r\ Xiyov6tv cog 
r) frecov \ir\tr\Q xccl 'AcpQodCtr\ dovXeCccg ditb r EXXr\vcov 
avtr\v eQQV6ccvto ' elvac yaQ dr\ xccl AlveCov tr\v K^i- 
ov6av yvvccixa ' Ai6x£Cog de xccl e7tr\ td Kvtiqlcc dLdoa- 
2 6lv EvQvdCxr\v yvvaixcc AlveCa. TeyQcc\i\iivttL de enl 
xXCvr\g vTteQ tccvtccg Ar\ivo\ir\ te xal Mr\tLOxr\, xal Ilei- LIBER X. 331 

oCg i(Sxt xal Kleo8Cxr\' xovxcov iv^IXiuSi xaXovuivr\ ul- 
%oa iiovr\g ioxl t6 ovoua xrjg Ar\t'v6ur\g, xcov 6*' aXXcov 
iuol doxeZv Ovvid-r\xe xa ovouaxa 6 UoXvyvcoxog. Ti- 
yoa%xai 6e xal 'ETtetbg yv\ivbg xaxafidXXcov ig edacpog 
xcov Tqcocov xb xeZ%og ' avi%et de vtuq avxb r) xecpaXr) 
xov Xititov uovr\ xov dovoeCov. TIoXv7toCxr\g de 6 IJet- 
gCftov dedeuivog xr)v xecpaXr)v xaivCa, xal TtaQ avxbv 
'Axdpag ioxlv 6 Qr\oicog iittxeCuevog xfj xecpaXf\ XQavog' 
Xocpog de inl xco xQavet ite%oCr\xai. xal 'OdvOOevg xi 3 
ioxtv ivdedvxcbg ftcooaxa' ['Odvooevg.] Aiag SYOcXicog 
e%cov aOitCda f)CQ\Lcp 7tQooioxr\xev , opvvuevog VTteQ xov 
63 ig KaOOavdQav xoXur\uaxog ' r) ds xd&r\xaC xe r) KaOOav- 
dQa %aual v.al xb dyaXua e%ei xr\g'Ad-r\vag, elye dr) avi- 
XQe^ev ix fld&Qcov xb %6avov, oxe ditb xrjg ixeoCag avxr)v 
6 Aiag dcpetXxe. yeyQaupivoL de xal ol TtaZdig eloiv ol 
'AxQicog , iittxeCuevoL xal ovxol XQavr\ ' MeveXdcp de 
aOTtCda £^oi/rt dQaxcov ijtl xfj aOTtCdt ioxlv etQyaO\iivog 
xov iv AvXCdt cpavivxog iitl xoZg CeQeCotg xi^axog evexa' 
iiti xovxotg xbv Atavxa i^oQxovotv. Kax* ev&i) de xov 4 
tTtTtov xov TtaQa xcp NioxoQt NeoTtxoXeuog ditexxovcog 
ioxLv"ElaOov, ooxig dr) 6 "EXaOog. ovxog uev dr) oXCyov 
iuTtveovxt ext elxaOxaL' 'Aoxvvoov di, ov dr\ i%OLr\oaxo 
xal Aio%ecog \Lvr\\Lr\v, iteitxtoxoxa ig yovv 6 Neo7txoXe\Log 
%Ccpet TtaCet. NeoTtxoXeuov 8e uovov xov 'EXXr\vtxov cpo- 
vevovxa exL xovg TQCoag iitoCr\Oev b TLoXvyvcoxog , ort 
vneQ xov NeoTtxoXiuov xbv xdcpov r) yQacpr) itdoa eueX- 
Xev avxcp yevr\OeOd~at. Tov de 'A%tXXicog xcp 7tatdl r 'Our\- 
Qog uev Neortxoleuov ovoua iv a7tdor\ ot xCd-exat xfj 
7totr\Oet' xa 6e KvitQta e7tr\ cpr\olv vitb Avxour\dovg uev 
IIvqqov, NeoTtxokeuov de ovoua VTtb <DoCvtxog avxcp 
xe&rjvat, oxt 'A%L/.Xevg r)XLxCa exL viog Ttokeuelv r\Q^axo. 
2. TiyQv.TtxaL 8e ficouog xe xal vnb deCuaxog TtaZg \itXQog 5 332 OSIKIKA 

i%6\isvog xov fico[iov' xsXxaL ds xal ftcoQat, sitl xco fico^tp 
%aXxovg. xaxa dr\ ips 67tdvL0v xcov d-coQaxcov xb 6%r){ia 
r)v xovxcov, xo ds aQ%aXov icpOQOW avxovg. dvo r)v 
%aXxa noLYiiiata^ xb [isv 6xsqvco xal xoXg d^tcpl xr)v ya- 
oxsQa aQ[i6£ov, xb 8s cog vcoxov 6xs7tr\v sivaL' yvaXa 
ixaXovvxo ' xb [isv s\i7tQ06dsv xb ds bnLG&sv 7tQo6r)yov, 

6 sitSLxa TtSQOvaLg 6vvr\7txov 7tQog aXXr\Xa. 'A6(pdXsLav 
ds a7to%QCo6av idoxsc 7taQs%s6&aL xa\ a67tCdog %coQCg'' 
STtl xovxco xa\ "OprjQog (DoQxvva xbv <&Qvya ovx s%ovxa 
a67tCda S7toCr\6sv , oxl avxco yvaXo&coQa% r)v. 'Eycb de 
yQacpfi \is\iL\ir\\isvov xovxov id^sa^d^irjv vtio xov TIoXv- 
yvcoxov, xal sv AQXS\udog xr)g 'Ecps6Cag KaXXLCpcov ogfr 
UdpLLog TlaxQOxXco xov ftcoQaxog xd yvaXa. aQ\io^ov6ag 

IsyQatys yvvalxag. 3. Tov pco^iov ds snsxsLva AaodCxr\v 
syQatysv s6xco6av. xavxrjv ovxs VTtb Ttotrjxov xaxs^Xs- 
ypsvrjv iv xatg al%\iaXcoxoLg xalg TQcoa6LV svql6xov, 
ovxs aXXcog icpaCvsxo s%slv qlol xb slxbg r) acpsfrrjvaL xr)v 
AaodCxijv V7tb 'EXXrjvcbv. r '0\ir\Qog pisv ys idr\Xco6sv iv 
'iXLadL MsvsXdov xal 'Odv66scog %svCav TtaQa 'AvxrjvoQL, 
xal cog r EXLxdovL rj AaodCxr\ 6vvoLXoCr\ xco ^AvxrjvoQog' 

8 As6%scog bs xsxqco^lsvov xbv 'EXcxdova iv xfj vvxxo[ia%Ca 
yvcoQL6$r\vaC xs VTtb 'Odv66scog xal i%a%&r)vaL %covxa ix 
xr)g [id%r\g cpr\6Cv. Etxolxo dv ovv xfj MsvsXdov xal 
'O8v66scog xr\ds(iovCa tcsqI olxov xbv 'AvxrjvoQog \ir\ds 
ig xov 'EXLxdovog xr)v yvvalxa SQyov dv6{isvsg vnb Aya- 
[is'[ivovog xal MsvsXdov ysvs6&aL. EvcpoQCcov ds dvr\Q 
XaXxcdsvg 6vv ovdsvl slxoxl xd ig xrjv AaodCxrjv iTtoCrj- 

9 6sv. 'Ecps^rjg ds xf) AaodCxrj V7to6xdxr\g xs XCd-ov xal 
Xovxtjqlov i6xLV im xco V7t06xdxr\ %aXxovv' Msdov6a 
ds xaxs%ov6a xalg %sq6\v a\acpoxsQaLg xb VTto6xaxov ixl 
xov iddcpovg xd$r\xaL ' iv ds xaXg IlQLd[iov $vyaxQa6Lv 
aQL$\JLr\6aL xLg dv xal xavxr\v xaxa xov I^isQaCov xr)v LIBER X. 333 

ddr]v. Ttaqa ds xr\v Ms8ov6av iv %qco xsxaQusvr\ xqs- 
ofHvzLg rj dv&QOJTtog Igtiv svvovypg * TtatdCov ds iv zotg 
yovatiiv s%sl yvuvov ro ds ty)v %slqu vno SsCuaTog 
stiCtiqog&s Tcovocp&aXucov %s%oCv\Tai. 

XXVII. NskqoI ds, 6 usv yvuvbg Ilrjfog ovoua iitl 
tov vcoxov s6tlv iQQtuusvog , vitb ds rbv HrjXLV 'Hcovsvg 
ts xslraL xal "Adur\rog ivdsdvxorsg stl rovg ftcoQaxag' 
xal avTcov As6%scog 'HCovsa vnb NsoTtroXsuov, tbv 6s 
vzb $lIoxty\tov cpr\6lv dito&avsLV rbv "Adur\rov. aXXot 

6s CCVC0TSQC3 TOVTCOV, VTtSQ USV TO \0VTr\QL0V AsCOXQLTOg 

s6tlv 6 novXvdduavTog rs&vscog V7tb 'Odv66scog^ vjtsQ 
ds'Hcovia ts xal "A8ur\rov KoQOLfiog 6 Mvydovog' rov- 
Tot> uvrjud ts iitLcpavsg iv OQOtg TtSTtodqxaL Q*Qvycov 
652JrsxTOQr\vcov^ xal dit avrov TtOLryralg Mvydovag bvoua 
STtl Tolg <£>qv'£l TC\rs6%aL xa$i6TY\xsv. 'AcpCxsTO usv 8i\ 
STtl xbv Ka66avdQag 6 KoQOLpog yduov^ dits&avs 8s, cog 
usv b nXsCcov Xoyog, vitb NsojtroXsuov , As6%scog 8s 
vjtb A Lour\d ovg i7toCr t 6sv. El6l 8s xal iitdvco rov Ko- 2 
QoCfiov HQCauog xal 'A&cov ts xal 'AyrjvcoQ. H^Cauov 
8s ovx aTtoftavslv scpr\ As6%scog iitl rfj i6%aQa rov *Eq- 
xsCov, dXXa d%o6%a6%svTa ditb rov ficouov itaQSQyov 
rco NsonroXsucp 7tQog Talg rrjg olxCag ysvs6%a.L %VQatg. 
Eq 8s ( Exd(yr\v Zrr\6C%OQog iv 'iXCov 7tSQ6LdL S7toCr\6sv 
ig AvxCav V7tb AitoXXcovog amr)v xouL6%r\vaL. *A%Cova 
8s Ttalda sivac nQLauov As6%scog xal d%o%avslv avrbv 
VTtb EvQvnvXov Toif EvaCuovog cpr\6L. Tov 'Ayr\voQog 
8s xara rbv avrbv %OLr\rr\v NsoTtroXsuog avro%SLQ i6rC' 
xal ovxco cpaCvoLTO dv "E%sxXog usv cpovsv%slg 6 'Ayr\- 
voQog VTtb 'A%LXXscog , *Ayr\vcoQ 8s avrbg v%b rov Nso- 
TtToXsuov. AaousdovTog ds rbv vsxqov ECvcov ts sraiQog 3 
08v66scog xal 'Ay%CaXog sl6lv ixxouC%ovTsg. ysyQaitraL 
cVs xal aXXog rs^vScog^ ovoud oi "EQS6og' r« ds sg"EQS- 334 0SIKIKA 

Oov xs xa\ Aao[iidovTa, boa ys r)[isig i%tOTd\is%a, r\Osv 
ovdsig. 2. EOTt ds oixta ts r) 'AvTr\voQog , xa\ %aQddlscog 
XQS{id{isvov dsopa VTtsQTrjg ioodov, Ovv&r\{ia slvat Toig 
"EXXr\Otv a%i%softat Otpdg otxov tov 'AvTr\voQog. Ts- 
yQaitTat ds &savco ts xa\ ot %atdsg, TXavxog psv xa%rr\- 
ytsvog i%\ ftcoQaxt yvdXotg Ovvr\Q\toO\isvco^ EvQV{ia%og 
bds i%\ TtSTQa. TtaQa ds avxbv sOxrjxsv 'AvTrjvcoQ , xa\ 
scps^rjg ftvyaTrjQ 'AvTr\voQog KQtvco ' %atdiov 6s r) KQtvco 
cpSQSt vr\%tov. tcov %qoOco%cov ds d%aOtv oiov STti Ov{i- 
cpOQa 0%rj\id iOTt. xtficoTOv ds i%\ bvov xa\ dlla tcov§( 
oxsvcov siotv dvaTt&svTsg oixhat' %d$r\rat cTs xai i%\ 
bvov Ttatdtov \jhxqov. KaTa xovxo xi\g yQacpr\g xa\ ils- 
ysiov s6Tt 2Jt{icovtdov' 

FQatys JlolvyvcoTog , Qdotog yivog^ 'AyXaocpcovTog 
vtog, TtSQ&oitivrjv 'iltov dxQO%oltv. 
XXVIII. Tb ds stsqov {tiQog Trjg yQacprjg, to i% aQt- 
6TSQag %stQog, sOTtv 'OdvOOsvg xaTa(is(}r\xcbg ig tov 
r Atdr\v 6vo{Jta%6nsvov , 6%cog TstQSOtov Tr)v ipv%r\v %sq\ 
Tr\g ig Tr)v oixsiav i7tiQr\Tat OcoTv\Qtag ' s%st ds ovtco t« 
ig Tr)v yQacprjv. "TScoq slvat %OTa\tbg sotxs, dijXa cog o 
'A%iQcov, xa\ xdla^ioi ts iv avTco %scpvxoTsg^ xa\ apv- 
OQa ovtco or\ Tt Ta si8r\ tcov i%d"6cov Oxtdg udllov rj 
i%d"vg sixdostg. xa\ vavg iOTiv iv tco %OTa\ico, xa\ o 

2 TtoQ&iitsvg i%\ Taig xco%atg. i%r\xoXov&r\6s 6s 6 TIoXv- 
yvcoTog i\io\ Soxsiv %otr\Ost MtvvaOt ' sOTt yaQ dr) iv tt\ 
Mtvvdot ig Qr\oia s%ovTa xa\ IlstQt&ovv ' 

"Ev& r\Tot via \ilv vsxvd\ifiaTOv, r\v 6 ysQatog 
7tOQd-[isvg r)ys XaQCQv, ovx sXXa($ov svdo&sv oQfiov. 
i%\ tovtco ovv xat TIoXvyvcoTog ysQOVTa syQatysv r\dr\ 

3 Trj r\hxta tov XaQcova. Oi ds i7ttfispr\xoTsg Tr\g vscbg 
ovx i%tcpavstg ig d%av sioiv otg %QOOr\xovot. TilXtg 
[tsv r\ktxtav icpr\(5ov ysyovcog tpatvstai, Klsofiota ds sxi LIBER X. 335 

TtaQftivog, e%et Se iv rotg yova6t xtpcorov , OTtoCag tiol- 
et6d-at vo\it£ov6t Zlr]\ir]TQt. ig \iev dr) xov TilXtv zo- 
6ovtov r\xov6a cog 6 7totr]rr)g *AQ%CXoyog aTtoyovog etr] 
TQiTog TiXXtSog' KXeofiotav de ig ®a6ov ra oQyta rijg 
Ar\\ir]TQog iveyxetv TtQcoriqv ix JJccqov cpa6Cv. Eitl 6e 4 
rov 'A%iQovrog rfj 6%&r] \iaXt6ra [rco] vtco rov XaQCovog 
rr)v vavv a.vrjQ ov dCxatog ig TtariQa dy%6\ievog i6Tiv 
\Q7v7to tov naTQog. 2. TleQt %XeC6rov yccQ dr) iitoiovvTO ol 
Ttalat yoviag, co67teQ e6Ttv dXXotg Te rex\nr]Qa6$aL xal 
iv KaTccvr] rotg xaXov\iivotg Ev6efii6tv , ot, r)vCxa iiteQ- 
Qct rfi KardvT] TtVQ zo ix rijg ALrvrjg, %qv6ov \iev xal 
aQyvQOv iv ovdevbg peQCdt i7toti]6avro , oC 6e ecpevyov 
aQa\ievog firjtSQa^ 6 de avtcov tbv TtatiQa' TtQOiovtag 
de ov 6vv Qa6Tc6vr] xataXa\i(3dvet 6cpdg tb %vq iTtetyo- 
\ievov rfj cpXoyC, xaC, ov yccQ xatetCxrevto ovd' ovtco 
rovg yoviag^ dt%fj 6%t6$r)vat Xiyetai tbv Qvaxa, xal 
avrovg re rovg veavC6xovg^ 6vv de avrotg rovg yoviag 
t6 TtvQ ovdiv 6cpt6t Xv\ir]vd\ievov TtaQS^rjXd^ev. oi)rot 5 
\iev dr] tt\iag xal ig i\ie ert TtaQa Karavatcov e%ov6tv. 
'Ev de rf] TloXvyvcotov yQacpf] 7tXi]6Cov rov dvdQog 6g 
rco TtarQl iXv\iaCveto xal dt avrb iv "Atdov xaxd dva- 
7tC\i7tXr]6t) rovrov 7tXr]6Cov CeQa 6e6vXr]xcbg dvr)Q vni6%e 
6Cxr]v' yvvr] de r] xoXdt,ov6a avrbv cpaQ\iaxa aXXa re 
xal ig aixCav oldev dv&QC07tcov. 3. IJeQt66cog de aQa 6 
ev6efieCa ftecov ert 7tQ06ixeivro ot dvd-QCOTtot^ cog'Ad"r]- 
vatoC re drjXa eitoCr]6av , rjvCxa eiXov OlvpTtCov <dtbg 
iv EvQaxov6atg teooV, oi;'r£ xtvr]6avreg rcov dva%r]- 
{idrcov ovdiv, rbv te^ia re rbv UvQaxov6tov cpvXaxa 
eTt avrotg ia6avreg' idr]Xco6e de xal 6 Mr)dog Aartg 
loyotg re , ovg eiite TtQog zfr]ACovg, xat rco eQycp, r)vCxa 
iv &>otvC66r] vY]i dyaX\w. evQcov ^AitoXkcovog dnidcoxev 
avfttg TavayQaCotg ig Ar\Xtov. ovrco pev rb ftetov xal 336 QSIKIKA 

01 71CCVT8Q ZOZS r)yOV iv ZL[lf\, KCil ETCI XoyCO ZOLOVZCO ZCC 

7 ig zbv 6vXr\6avza lsqcc syQaijjs HoXvyvcozog. $."E6zl ds 
ccvcoziQco tcov xazscXsypivcov EvQvvo\iog' daCpova slvai8Q 
zcov iv Atdov cpaalv ol /JsXcpcov i£r\yr\Tal tov Evqvvo- 
\xov, xal cog Tccg 6ccQxag nsQiso&Csi tcov vsxqcov, \iova 
6cpC6tv anoXsCncov tcc o6tcc. H dsO\ir\Qov noCr\6Lg r\ ig 
08v66ia xal r) Mivvag ts xaXov\iivr\ xal ot NoOtol, 
\ivr\iir\ yaQ iv Tamacg xal AlSov xal tcov ixsl dsLLiccTcov 
i6TCv, l'6a6LV ovdiva EvQvvopov daCpova. To6ovzo 
\isvzol dr\Xco6co , onolog ts o EvQvvoicog xal inl noCov 
yiyQaTtTu.L zov 6%r\iiazog ' Tivavov zr)v %Qoav \isza%v i6TL 
xal \iiXavog^ bnotaL xa\ zcov \cvlcov aC nQog za XQsa 
si6t 7tQ06i£dvov6aL, zovg ds odovzag cpaCvsL^ xaftstp- 

8 \iivcp ds vni6ZQC0zaC ol dsQ\ia yvnog. 'Ecps%r)g ds tisza zbv 
Evqvvoliov r\ ts i\ 'AQxadCag Avyrj xa\ 'lcpL[iidsLa iati. 
xa\ r\ \tsv TtaQa Tsv&Qavxa r)X$sv ig Mv6Cav, xa\ yvvaL- 
xcov, 07to6aLg ig t6 avzb HQaxXia c\cpLxi6^aL Xiyov6L, 
\idXL6za 8r\ Ttalda ioLxoza hsxs zco TtaTQC' tr\ d' 'lcpLiis- 
dsCa yi^a didoTac \isydXa vnb tcov iv MvXa6otg KaQcov. 

XXIX. Tcov ds r\dr\ \iol xaTStXsy\iivcov sl6\v avco- 
tsqco tovtcov IsQsta QL szatQoc zov '0dv66icog TLsQHir)- 
dr\g xal EvQvXoyog cpiQovTsg' zd di i6TL \iiXavsg xqlol 
zd tSQSla. I.Mszd ds avzovg dvr\Q i6ZL xa&r\\isvog , inC- 
yQa\i\ia ds"Oxvov sivat XiysL zbv dvd-QConov' nsnoCr\taL 
\isv TtXixcov 6%olvCov , 7taQi6Tr\xs ds &r)XsLa bvog vns- 
6&Cov6a to nsnXsy\iivov ccsl tov 6%olvCov. zovzov sivai 
zbv"Oxvov cpCXsQyov cpa6Lv av&Qconov, yvvalxa ds s%slv 
danavriQccv' xal 07to6a 6vlXs\aLT0 iQya£6\isvog , ov 
2 TtoXv av v6tsqov VTtb ixsCvrjg c\vr\XcoTO. TavTa ovv ig 
tov "Oxvov ttjv yvvatxa i&iXov6Lv alvL%a6$aL tov i7o-86S 
XvyvcoTov. Oida ds xal VTtb 'lavcov, otcots idociv tLva 
Ttovovvra inl ovdsvl ovr\6LV cpiQovzi , vnb zovzcov slqt\- LIBER X. 337 

fievov oog 6 dvr\Q ovtog avvdyet xov "Oxvov Tr)v %co- 
\iiyyu. okvov d' ovv kul \ndvxeoov oC oQoovTeg Tovg oloo- 
vovg kuXov6C Ttva oqvl&u, kuI e6Ttv ovTog 6 OKvog \ie- 
yi6Tog \iev nal KuXXL6Tog eQcodLoov^ ei de uXXog xig 
oqvC&oov, Oudviog e6TL kul ovTog. TeyoanTai de kul 3 
TtTVog ov %oXu%6\ievog hi, uXXu vitb tov 6vve%ovg Tr\g 
TiybOiQiag eg ditav e£,uvr\Xo\ievog , u\iv8qov kul ovde 
oXozXtjqov eldooXov. 'E%lOovtl de ecpe^rjg tu iv tt\ yQucpfj 
eOTlv eyyvTUTCO tov 6TQecpovTog t6 kuXoo6lov 'AQLudvr\' 
xd&r\TUL \iev e%\ iteTQug, oqu de eg ty\v ddeXcpr\v QuC- 
6quv , ro Te uXXo ulooQov\ievr\v 6oo\iu ev oeLQu kul Tulg 
%eQdlv u^KpoTeQcod-ev Trjg 6eLQug e%o\ievr\v %uQel%e de 
to 6%r\\iu xuL7teQ eg to ev%Qe%e6TeQ0v %e%oLr\\ievov 6v\i- 
pdXXe6d-uL tu eg Tr)g OuCdQug Tr)v TeXevTrjv. Tr)v de 4 
'AQLudvr\v r\ kutu tlvu £%ltv%cov duC\iovu r\ kuI e%CTr\deg 
uvTr\v Xo%r\6ug dcpeCXeTO @r\6eu e%L%Xev6ug ALOvv6og 
6toXoo \ieC£ovL^ ovk uXXog kutu e\ir)v do%uv, uXXd 6 
ttQOJTog \iev eXu6ug e%l 'ivdovg 6tqutlu, %Q00Tog de Ev- 
cpQUTr\v yecpvQOo6ug %otu\i6v Zevy\id Te covo\iu6xtr\ %6- 
/Ug, ku& o tl e£ev%d-r\ Trjg %ooQug oEvcpQUTr\g, kul e6Tiv 
evTuv&u o KuXog kuI eg r\\iug ev oo tov %otu\iov et^ev^ev 
d\i%eXCvoLg 6\iov %e%Xey\ievog kul kl66ov KXr\\iu6L. tu 5 
\iev dr) eg Alovv6ov %oXXu v%6 Te ( EXXr\voov Xey6\ievu 
•>70 kuI VTto AlyvitTCcov s6tCv. 3. T%6 de ty\v cbuCdQuv e6Tiv 
dvuKeKXL\ievr\ XXooQLg e%l Trjg ©vCug yovu6LV. ov% u\iuq- 
Ti\6eTUL \iev dr\ ovde o6TLg cpr\6l cpLXCuv eivuL eg uXXrjXug, 
y\vCku £tv%ov ul yvvulKeg ^coduL ' i±6uv yuQ dr\ r\ \iev £% 
OQ%o\ievov rov ev BolojtCu [XXcoQLg], r) de *** %cjQug. 
eiTtov de Kal uXXov eg uvTug Xoyov, tt\ \iev 6vyyeve6&uL 
Tlo6eL6ojvu tt\ @vCu, XXooqlv deIIo6eLdc5vog 7tutdl Nr\Xel 
6vvoLKr\6UL. IJuqu 6e Tr)v GvCuv IlQOKQig Te e6Tr\Kev r\ 6 
'EQe^&ecog kul \ieT uvTr\v KXv\ievr\' C7tL6TQecpeL de uvtt\ 

PAUSAN. II. 22 338 OSIKIKA 

xd vooxa rj KXv\iivrj. £6xt dh 7t£7totrj\iiva iv No6totg 
Mlvvov \t£V tr)v KXvpivrjv ftvyatiQa slvcu , yrj^a6%aL 
ds avtrjv K^cpdXoo too /IrJLOVog xal ysvs6ftai 6cpC6tv"lcpt- 
xXov Ttatda. ta ds ig tr)v IIqoxqlv xal ot Ttdvtsg adov- 
6lv, cog itQOtsoa KscpdXcp rj KXv\iivrj 6vvooxrj6s, xal ov 

7 tQOitov ixsXsvtrj6sv vitb tov ccvdgog. 'E6ootiQOO ds trjg 
KXv\iivrjg Msyaoav tr)v ix ®rj(5cov otjjsl ' xavxrjv yvvatxa 
s6%sv HQaxXrjg xr)v Msyaoav, xal a7tS7ti\Lipato ava %qo- 
vov ats TtaCdoov ts i6tSQrj\iivog toov i% avtrjg xal avtrjv 
rjyovpsvog ovx stcl apsivovL xoo daCiiovL yrj\iaL. TvvaL- 
xoov xoov xaxscXsy^ivoov V7tSQ xrjg xscpaXrjg rj xs 2JaX- 
\ioovioog ftvydxrjQ STtl Ttsxoag xad-£^o\iivrj xal 'EQtcpvXrj 
TtaQ* avtrjv i6ttv £6too6a, dtd \isv tov %ttoovog dvi%ov6a 
axQOvg TtaQcc tbv tQa%rjXov tovg daxtvXovg , tov %ttoo- 
vog dl iv totg xoCXotg £Lxa6£Lg toov %£lqoov ix£tvov tbv 

8 oq\iov avtrjv £%£tv. 4. Ttl£Q dh trjv 'EQtcpvXrjv syQcci/jsv 
'EXTtrjvoQcc ts xal 'Odv66ia bxXd^ovta ijcl totg 7to6Cv, 
£%ovta V7t£Q tov (Io&qov xb £>Ccpog ' xal 6 \idvxtg T£lq£- 
6Cag 7tQ0£L6iv iid xbv [Io&qov ' \istd ds xbv TstQs6tav 
inl TtitQag rj '0dv66ioog prjtrjQ 'AvtCxXsLa i6tLV 6 ds 
'EXTtrjvcoQ d\i7ti%stat cpoQ\ibv dvtl i6&rjtog, 6vvrjdsg 

9 totg vavtatg <poQrj\ia. Katcoxi.QCO ds xov 'Odv66ioog im 
&qov(ov xa&£t,6[i£V0L &rj6£vg \ihv xd %Ccprj, xo x£ U£L- 
qC$ov xa\ xb iavxov, xatg %£Q6lv dpcpoxiQaLg £%£t, 6 
d£ ig xd %Ccprj ^Xiitoov i6xlv 6 Il£LQCfrovg ' £Lxa6aLg dv 
d%&£6d-aL xotg %Ccp£6LV avxbv oog d%QSiotg xal ocpsXogSl 
6cpt6tv ov ysysvrj(iivotg ig xd xoX\ir]\iaxa. Havva6tg ds 
i%oCrj6sv cog &rj6svg xal IJstQt&ovg iiti xoov ^qovoov 
7taQa6%otvxo 6%r)\ia ov xatd d£6\iootag , 7tQ06cpv sg ds dnb 

10 tov %Qootog dvtl ds6\ioov 6cpC6tv icprj xrjv TtixQav. Srj- 
6ioog ds xal IIstQC&ov trjv Xsyo\itivrjv cptXCav iv diupo- LIBER X. 339 

TEQcag idr\XojOev r '0[ir\Qog xatg 7tOLr\OeOL, xaVOdvOOevg 
pev 7tQog <&aCaxag Xeyojv ioxC^ 

xaC vv k bxi TtQOtSQOvg Idov aveQccg, ovg e&eXov TteQ, 
0r\Oea IleLQC&oov xe, ftecjv iQLXvdea xexva' 
%eitoir\xai de avxoj xa\ iv 'iliadb 6 NeoxojQ aXXa xe ijd 
'Aya[ie[ivovog xa\ 'AyilXecag vov&eoCa, xa\ eitr\ xdoe el- 
Qr\xojg ' 

Ov yaQ Ttco xoCovg Idov avsQag ovde Idcopaiy 
olov IleLQC&oov xe AQvavxd xe 7tOL(ieva Xaojv, 
KaLvea x 'E^ccSlov xe xa\ avxC&eov IIoXvcpr\[iov^ 
&r\Oea x AlyeCor\v imeCxeXov a&avaxoLOtv. 

XXX. 'Ecpe$r\g de xccg IlavddQeoj frvyaxeQag eyQa- 
ipev 6 TloXvyvojxog. f O[ir\Q0j de iv IIr\veX67tr\g Xoyotg 
ioxlv ojg ccTto&avoLev [iev xatg TtaQ&evoLg oi yeLvdpevoL 
xaxa (iyjvL[ia ix fteoiv , avxag de oQcpavag XQacpr\vaL [iev 
vito 'AcpQodCxrjg, Xafietv de xa\ itao' aXXcov &eo3v, r 'HQag 
[tev cpQOvetv xe Cxavdg elvaL xa\ eldog xaXdg , \nr\xog de 
xov Ocjfiaxog "AQxepCv cpr\OLV avxatg dc<)Qr\OaO&aL , eQya 
de yvvaL&v aQ[io£ovTa vit ^A$r\vdg §L§a%%r\vaL. 'AcpQO- 2 
dCxr\v [iev ig ovQavbv aveQ%eOdat TtaQa A^bg yd[iov 
evdaC[iova i&eXovOav xatg 7tato\v evQaO&at' xag de 
ditovOr\g ixeCvr\g aQTtaoftr^vaC xe vitb 'Aqtlvlojv xa\ 'Eql- 
vvOlv V7t avxojv do&rjvaL. xdde [iev ioxLv ig avxdg 
Yl2 ( O[nr\Q0j 7te7tOLr\[ieva' HoXvyvojrog de xoQag xe ioxecpa- 
voj^ievag dv\teOL xa\ TtaL^ovOag eyoayev aOXQaydXotg' 
ovopa de avxatg Ka^ieLQGj xe xa\ KXvxCr\. Tov de Hav- 
oaQeojv MlXt\Olov xe ix MlXt\xov xr\g KQr\XLxr)g ovxa lOxoj 
xtg, xa\ ddLxr\[iaxog ig xr\v xXo7tr\v TavxdXoj xa\ xov 
iitl xoi oqxoj [iexaO%6vxa OocpCO[iaxog. Mexd de xov 3 
IlavddQeoj xdg xoQag 'AvxCXo%og xbv [ihv exeQov iit\ Tte- 
XQag rcox/ Ttodojv, xb de TtQOOojTtov xa\ xr)v xecpaXr\v in\ 
ratg %eQO\v d^icpozeQaLg e%cov ioxCv. 'Aya^ie^vcov de 

22* 340 OSIKIKA 

[lercc tbv 'AvtiXo%ov 6xr^ittQCp ts vrtb tr)v UQt6t£QUv 
\iu6%dXrjv iQ£tdo\isvog xul tulg %eq6\v i%uvi%cov Qufldov. 
IlQcotEGcXaog ds TtQog A%tXXiu ucpoQu xud^s^o^isvov, xal 
6 IlQcotE6iXaog [tOLOvtov] * * TtaQi%stut 6%rj\iu ' VTtEQ ds 
tbv A%tXXiu FLutQoxXog sOttv iotrjxcog. ot;rot TtXr)v toi) 

4 'Aya\ii\ivovog ovx s%ov6t yivsta ot uXXpt. 2. TiyQaittat 
tis VTtsQ avtovg &coxog ts r\Xtxiuv \istQuxtov xul 'lu6svg' 
ysvsicov ods sv s%st ' duxtvXcov ds ix trjg aQtcStSQag tov 
Ocoxov TtSQtatQOvyLSvog %stQog inl totcpdi ic5tt Xbycp, 
Qcoxco tco Aiaxov dtapdvtt i% Alyivr\g ig tr)v vvv xa- 
Xov\iivr\v Qcoxida^ xal uv&QcoTtcov ts uQ%r)v tcov iv tfj 
rjTtsiQcp tavtrj xtr\6u6%ut xul uvtcp %-iXovtt ivtuvxfu 
oixr\6ut, dcpixsto izl TtXslatov b 'Iu6svg cptXiag, xui ot 
Scoqu dXXa T£, cog tb sixog^ idcoQr\6ato xal Xi&ov 6cpQu- 
ytda ivdids\iivr\v %qv6co' Qcoxcp ds ov \tstu TtoXvv %qo- 
vov dvuxo\it6$ivtt ig Atytvuv TlrjXsvg uvtixu ifiov- 
Xsv6s tov fiiov tr)v tsXsvtr\V xul tovds svsxa iv tfj 
yQUcpfj ig dvd\ivr\6tv ixsivrjg trjg tptXiag b ts 'Iu6svg tr)v 
6cpQuyt8d i6ttv i&iXcov ftsd^a^&at xal 6 (Dcoxog TtaQslg 

5 Xafistv avtrjv. 3. 'Vtceq tovtovg MatQu i6ttv inl TtitQU 
xu&s£o\iivr\'' tieqI ds uvtr\g TtSTtotr\\iivu i6tiv iv No6totg 
UTtsX^stv \isv TtuQ&ivov stt i$ dv&QcoTtcov, ftvyutiQU ds 
uvtr)v sivut IlQoitov tov ®eq6uv8qov , tbv 8s sivut 
2Jt6vcpov. 'Ecps^rjg 8s tr\g MutQug 'Axtuicov i6tlv 6 'Aqc- 
6tuiov xul r) tov 'Axtuicovog \ir\tr\Q , vsfiQov iv tulg %sq- 
6lv s%ovtsg iXucpov xul iitl 8iQ\iutt iXdcpov xu&s^onsvot' 
tcvcov ts &r\QSvrtxr) TtuQaxatdxsttui 6cpt6t fiiov tovS', 
'Axtuicovog svsxu xal tov ig tr)v tsXsvtr)v tQOTtov. 

6'ATtopXiijjuvtt 8s uv&tg ig ru xdtco trjg yQucprjg s6ttv 
icps^rjg \isru tbv TldtQOxXov ota in\ Xocpov ttvbg 'OQtpsvg 

XU&s£6\lEV0g , icpUTttStUt 6e Xul tfj UQt6tEQU xt^UQug^ 

tfi ds stiQu %stQt itiug xXcovig el6iv covtyuvsi, kqoG- LIBER X. 341 

avaxexX^xaL ds xco divdQco' xb aXoog eolxev sivaL xrjg 
nsQOscpovrjg , sv&a alysLQOL xal ixeai d6%rj xy 'OarJQOv 
TtscpvxaOLV. EXXrjvLxbv de xb 0%r)\id ioxL xco 'OQcpel, xal 
ovxe r) io&r)g ovxe ijtC&rjnd ioxLv inl xr) xscpaXr) ©Qaxcov. 
xco devdQco de xfj ixia xaxd xb exeqov \iiQog TtQOOava- 7 
xsxXL\iivog ioxlv avxfi IlQo\iidcov. siol \isv dr) o'i vo\iC- 
X^ovGl xa&ditEQ ig itoir\6iv E7t£LGr)%&aL xov FLQO\iidovxog 
xb 6vo\ia vitb xov TloXvyvcoxov xolg ds elqy^evov ioxlv 
avOQa r 'EXXr\va sg xs xr)v aXXrjv ditaGav ysvio&aL cpcXrj- 
xoov (iovGLxr)v xal iitl xfj cpdfj \idXtGxa xr) 'OQcpecog. 
4. Kaxd xovxo xrjg yQacprjg £%sdCog 6 QcoxevGlv r\yr\Ga- 8 
\ievog ig TQoCav xal \isxd xovxov HsXCag ioxlv iv %-qovco 
Ka&£cl6[iEvog , xd yivsLa o\ioCcog xal xr\v xscpaXr)v Tto- 
Ato£, ivoQa 8s ig xbv 'OQcpia ' o ds 2J%sdCog iy%SLQCdLov 
xs s%cov xal dyQCoGxCv ioxLV ioxscpavco\iivog. 0a\ivQLdt 
ds iyyvg xad-s£o\iivco xov ITsXCov dLS<pfraQ\iivaL aCo^SLg 
xal xaitELvbv ig ditav 0%r)\id ioxt , xal rj xo\ir) TtoXXr) \isv 
iitl xrjg xscpaXrjg, itoXXr) ds avxco xal iv xolg ysvsCoLg' 
XvQa de EQQLTtxaL TtQog xolg itoGC, xaxsayoxsg avxrjg ol 
7tr\%SLg xal al %OQ$al xaxsQQCoyvlaL. 5. Ttcsq xovxov 9 
ioxlv iitl nixQag xad-s£o\isvog MaQ&vag^ xal Olv\ntog 
TtaQ* avxbv TtaLdog ioxLV coQaCov xal avXslv dLdaoxo\ii- 
vov 0%r)\ia e%cov. Ol ds iv KsXaLvalg &Qvysg i&iXovGL 
(iev xbv 7toxa\ibv og dii^stOLV avxolg OLa xrjg TtoXecog 
ixelvov Ttoxs slvaL xbv avXr\xr\v, iftiXoVOL ds xal svQrj\ta 
sivaL xov MaQOvov xb Myjxqcoov avXrj\ia' cpaol Ss cog 
xal xr)v TaXaxcov ditcoOaLVXo oxQaxLav xov MaQOvov 
OcpCOLv i%\ xovg flaQfldQOvg vdaxC xe ix xov 7toxa\iov xal 
\ieXel xcov avXcov d\ivvavxog. 
374 XXXI. Ei ds aitCdoLg ndXtv ig xb dvco xr)g yQcccprjg^ 
sOxlv icps%r)g xco 'AxxaCcovt Alag 6 ix 2JaXa\itvog xal 
naXa^rjdrjg xs xal &SQOCxr]g xvfioLg %qc6\levol naidLa^ 342 OflKIKA 

tov IIaXa(ir\dovg tco evQr\[iatL ' Atag de 6 eteoog eg av- 
tovg boa TtaC^ovtag. tovtco tco AlavtL tb %Qco[id eotiv 
olov av dvdol vavayco yevoito e7tav&ov6r\g tco %QCOtl 

2 eti trjg aX{ir\g. eg de tb avtb ^mjdfj ro£ '0dv66icog 
tovg ex&Qovg r\yayev 6 UoXvyvcotpg. ^AcpCxeto de eg 
'O8v66icog dvO{ievecav 6 tov 'OlXicog Atag, oti tolg 
EXXk\6lv *0dv66evg 7taQr\veL xataXi$co6aL tbv Atavta 
iizl tco eg Ka66avdQav toX(ir\(iatL ' IIaXa(ir\dr\v de aito- 
7tviyy\vai TtQoel&ovta eitl i%$vcov $r\Qav , ALO{ir\dr\v de 
tbv dnoxteCvavta elvai xal '0dv66ea e7tiXe%d[ievog ev 

3 ene6iv olda totg KvnQCoig. MeXiayQog de o Oivicog 
avcoteQco [iev rj 6 rov 'OzXicog Al'ag e6tlv ev tfj yQCtcpf\, 
eoixe de oQcovtL eg tbv Atavta. tovtoig %Xr\v tco UaXa- 
lirjdet yiveid e6ti tolg aXXoLg. 2. 9 Eg de tov MeXedyQov 
tr)v teXevtr)v 0{ir\QCo (liv e6tiv eiQr\(iiva cog r) 'Eqlvvc; 
xataQCOv dxov6av tcov *AX%aCag xal d%o%dvoi xatd tav- 
tr\v 6 MeleayQog tr\v aitCav' aC de 'HoZaC te xaXov(ievat 
xal r\ MLwdg co(ioXoyr\xa6LV aXXrjXaLg' 'A%bXXcova yaQ 
dr\ avtaC cpa6LV al %0Lr\6eig dpvvaL KovQr\6LV e%\ tovg 
AitcoXovg, xal ditoftaveZv MeXiayQOv v%b 'A%oXXcovog. 

4 Tbv de e%\ tco daXco Xoyov, cog do&eCrj (iev v%b Molqcov 
tf\ 'AX&aCa , MeXedyQco de ov %QoteQOv edei tr)v teXev- 
tr\v 6v\x,$Y\vaL %qlv t\ v%b %VQog dcpavL6$r\vaL tbv da- 
Xov, xal cog v%b tov d-v^iov xata%Qr\6eLev avtbv r\ 
'AX&aCa , tovtov tbv Xbyov <&Qvvi%og b IIoXv(pQdd(iovog 
TtQCotog ev dQa^ati edei^e IIXevQcovCaLg' 

XQveQOv yaQ ovx 
r\Xv%ev [ioqov, coxeZa 6i vlv cpXb^ xatedaC6ato, 
daXov TteQ&o^iivov ^iatQog v% aivdg 7taxo{ir\%dvov. 
ov (ir\v cpaCvetaC ye 6 &QvvL%og TtQoayaycbv tbv Xbyov £$875 
nXiov cog evQr\{ia dv tcg oixetov, 7tQ06ailjd(ievog de avtov 
povov dte eg dnav r\dr\ dLa^e^or\(iivov tb r EXXr\vLx6v. LIBER X. 343 

'Ev ds ro-tg xdrco rr)g yQacprjg \isra rbv ®Qaxd s16l 5 
®d\ivQLV "Extcoq \isv xa&s^o^svog ' d\icporsQag s%sl rag 
%stQag 7ts'Qi rb ccqi6tsq6v yovv, dvLCo\iivov 6%rj\ia i\i- 
cpaCvcov ' \isra ds avrbv Ms\ivcov sOtIv stcI tcstqcc xa&s- 
%6\isvog xal ZlaQTtrjdojv 6vvs%r)g rco Ms\ivovl ' iTttxsxXt- 
rai ds rb 7tQ06co7tov sitl rccg %slQag d\icporsQag o 2JaQ7tr\- 
dcov ' r) ds srsQa rcov %slqcov rov Mi\ivovog iitl rcp co\jlco 
rov UaQTtrjdovog xstrat. yivsLa \isv 7ta6iv sGtlv avrotg, 6 
iv ds rov Ms\ivovog rfj %la\iv6L xal oQVL&sg sl6lv iitstQ- 
ya6\isVaL' Ms\ivovCdsg ralg 6qvl6Cv i6rtv 6vo\ia, xard 
ds srog ol EkXr\67t6vTLoC cpa6LV avrdg iv SLQr\\iivaLg r\\ii- 
QaLg Uvat rs inl rov Ms\ivovog rbv rdcpov, xal bito6ov 
rov \ivrj\iarog dsvdQCOv i6rlv rj Ttoag ^lXov ^ rovro xal 
6uCqov6lv ai OQVL&sg xal vyQotg rotg TtrsQotg rov Al6r\- 
Ttov rcp vdart QaCvov6L. TtaQa ds rcp Ms\ivovl xal itatg 7 
Ai&Coty 7tS7toCr\rat yv\ivog , ort 6 Mi\ivcov (la6Llsvg r]v 
rov Al^LOTtcov yivovg. 'AcpCxsro \jlsvtol ig 'IIlov ovx d% 
AlftLOTtiag, akkd ix Eov6cov rcov IIsq6lxcov xal d%b 
rov Xoa67tov 7tora\iov, ra s&vr} Ttdvra o6a coxsl \isra^v 
V7to%sCQLa 7ts7tOLrj\isvog. 0Qvysg ds xal rr)v bdbv srt 
a7tocpccCvov6L 6V r)g rr)v 6TQarLav r\yays, rd i7tCro\ia 
ixXsyo\isvog rrjg %coQag ' rir\ir}Tat ds 6l& rcov \iovcov r) 
bdog. 

3. T7tsQ ds rov UaQTtrjdova rs xal Ms\ivova, s6tlv 8 
VTtsQ avrovg IlaQtg ovx s%cov Ttco yivsLa ' XQorst ds ratg 
%sq6Cv , olog av yivoLto dvdQog dyQoCxov XQorog' ioLxi- 
vac rbv HaQLV cpr\6SLg rcp tyocpcp rcov %slqcov Ilsvfts^C- 
XsLav 7taQ > avrbv xalovvrt. s6tl ds xal r) IIsv&s^CXsLa 
OQCo6a ig tov UaQLV , tov 7tQ06co7tov ds solxs rco vsv- 
\iarL VTtSQOQav T£ ai)TOv xa\ iv ovdsvbg rC$s6%aL Xoycp' 
to ds 6%rj\id i6TL rr\IIsv^s6LXsCa , TWQ&ivog ro%ov s%ov- 
6a rotg Uxv&Lxotg i\icpsQsg xa\ TtaQddXscog dsQ\ia inl 344 &&KIKA 

9 xcov collcov. Al 8e V7teQ xr)v Uev%e6CXeLuv cpeQOV6uL%l 
[iev el6LV v8coq iv xuxeuyo6LV o6xQuxoLg , 7te7toCr\xuL 8e 
r) llIv ext coquCu xb eidog, r) 8e r)8r\ xrjg r\XLxCug TtQor]- 
xov6u ' C8Cu Liev dr) ovdev iitCyQULiLiu e%\ exuxeQu xcov 
yvvutxcov , iv xolvco 8e e6xLv iitl ccLicpoxeQULg eivut 6cpag 

jcjxcov ov LieLivr\Lievcov. Tcov yvvucxcov uvcoxeQco xovxcov 
e6xlv rj Avxuovog KuXXl6xco xa\ NollCu xe xu\ r) Nr\Xecog 
IlrjQco' xuvxr\g e'8vu xcov yucicov jiovg 6 Nr\Xei)g r\xeL xccg 
IcpCxXov. xf) KuXXl6xol 8e avx\ Liev 6xQC0Livr)g i6x\v 
avxf\ 8eQLia uqxxov, xovg Ttodug 8e iv xolg NouCug yo- 
vu6lv e%eL xeLLievovg. i8r\Xco6e 8e llol xu nQoxeQu xov 
Xoyov cpuvuL xovg 'AQXu8ag NollCuv eivaC 6cpL6LV iitL- 
%coqlov vvLicpr\V xag vviicpug 8e elvuL noXvv iiev xlvu 
uQL%-iibv $L0v6ug ixcov, ov iievxoL nuQUTtuv ye U7tr\X- 
Xuyiievug ftuvuxov TtOLioxcov i6x\v ig uvxug Xoyog. Mexu 
8e xr)v KuXXl6tco xul o6ul 6vv ixeCvrj yvvaixeg, xqyjli- 
vov xe 6%r)uu i6XL xu\ 6 AlbXov UC6vcpog uvco6ul TtQog 

U xbv XQrjLivbv pLU^ocievog xr)v TtexQuv. 4. "E6tl 8e xu\ 
TtC&og iv xfj yQucpf\, 7tQe6fivTr\g 8e uv%QC07tog, b 8e exi 
TtuZg, xu\ yvvuZxeg, veu Liev VTtb rfj TtexQu, tcuqu 8e xbv 
7tQe6pvxr\v ioLXvlu ixeCvco xr)v t)XlxCuv ' ol Liev ccXXol 
cpeQovxeg vScoq exL , Tfi 8e yQut v.uxeuy%UL xr)v v8qCuv 
eixu6eLg ' o6ov 8e iv xco o6tqccxco Xoltiov r]v xov v8uxog, 
ix%eov6u i6Ttv av%tg ig xbv 7tC%ov. 'ExexLiuLQOLieftu 8' 
elvuL xu\ xovxovg xcov xcc dQcoLtevu 'EXev6ivL iv ovdevbg 
fteLievcov Xoyco' ol yccQ uQ%uLoreQOL rcov*EXXr\vcov reXe- 
rr)v tt)v *EXev6LvCuv tiuvtcov , bzo6u ig ev6e^etuv r\xeL, 
to6ovtco r)yov ivTLLioreQov o6co xu\ fteovg i7tC7tQ06%ev 

12 rjQcocov. *T7tb tovtco de tco 7tC%co TuvruXog xu\ uXXu 
e%cov i6T\v uXyeLVu, 07t66u r 'OLir]Qog eTt uvxco TteTtoCrj- 
xev, inl de uvxoig 7tQ06e6xCv ot xu\ xb ix xov i7tr\Qxr\- 
ixevov XC%ov deiLiu. HoXvyvcoxog Liev 8r)Xog i6xLV iitu- LIBER X. 345 

y,oXov$r\6ag too Aq%lXo%ov Xoyoo' *AQ%CXo%og ds ovx 
olda shs sdLdd%d , r\ itaoa aXXcovrd sg t6v XC&ov, shs xal 
avtog sg Tr)v 7toCr\6tv s6r\vsyxaT0. 

ToGavTY] \isv 7tXr)ftog xal svitQSTtsCag sg tooovtov 
s6tlv r\xov6a r) tov &a6Cov yoacpij. 
77 XXXII. Tov TtSQifioXov ds tov lsqov ftsaTQOV s%s- 
Tai ftsag a%iov sitavafiavTi ds sx tov TtSQifiolov ** 
Alovv6ov ds dyaX\ia svTavfta KvlSCoov s6zlv dvdd-r\\ia. 
ETadiov ds 6<pi6tv dvcoTaTCO Trjg 7toXscog tovto s6tlv ' 
S7tS7toCrjTO ds sx Tr\g TtstQag, OTtoiai Ttsol tov HaQva6ov 
si6iv al TtoXXaC, a%Qi 'A&rpaiog r HQo6dr\g XCftcp rco FLsvts- 
Xr\6LV avTO \iSTSX06\ir\6s. Ta \isv dr) dvr\xovTa sg 6vy- 
yQacpr)v T06avTa ts xal TOiavTa xaT s\is r]v to. Xsl%6- 
\isva sv dsXcpoig. 

2. 'Iovtl ds sx AsXcpoov STtl tc\ dxQa tov IIaQva6ov, 2 
6TadCoig \isv o6ov s%r\xovTa aTtooTSQoo ^dsXcpov S6zlv 
dyaX\ia %aXxovv , xal qcccov svt,c6vco ccv6qC, r\\iLOVOLg ts 
xal Zititoig STtl ro ccvtqov s6t\v avodog to Kooqvxlov. 
tovtoo ds tco ccvTQcp ysvs6$aL to ovo\ia cctco vv\i(pr\g 
KooQVxCag sdr\Xoo6a oXCyoo tl s\i7tQ06&sv % 67tr\XaCoov Ss 
cov sldov ftsag cc^lov \1dXL6Ta scpaCvsxo slvaC \iol. 5."06a 3 
\isv yaQ STtC ts aCyLaXoig xal ay%Lfia&si Tr\ $aXa66r\, 
tovtcov \isv ovds aQL&\ibv av TLg sxrsXoov s^svqol ' ovo- 
\1a6TOTaTa ds sv ts "EXXr\6L xar sv yr\ Tr\ pagpdQoov 
s6xC' $>Qvysg ol snl 7toTa\i<p HsyxdXa^ tcc ds dvco&sv 
i| AQxadCag xal 'At,dvoov sg TavTr\v dcpLx6\isvoL Tr)v %co- 
Qav, Sslxvvov6lv dvTQOv xaXov\isvov ZJTSVvog, tisql- 
cpsQsg ts xal vipovg s%ov svTtQSTtoog ' Mr\TQog di s6tlv 
lsqov, xal dyaX\ia Mr\tQog 7ts%oCr\TaL. ©s\il6covlov 6s 4 
to VTtSQ AaodLXsCag &Qvysg \isv xal tovto olxov6lv ' 
ots ds o TaXaTOov 6TQaTog scpSQS xal r)ysv 'ioovCav xal 
'ioovCag tcc o\iOQa, ol ©s\iL6oovsig cpa6lv avxoig 'HQaxXsa 346 OSIKIKA 

(iorjd-ov xa\ AnoXXcova ysve6&ai xa\ r EQ\irjv' tovtovg 
yao tolg tag ao%ag £%ov6lv avtQov ts 6V bvUQatcov 
dsl%ai, xa\ aTtoxQvcp&rjvat 0£\it6cov£v6t xa\ yvvaiQv 

5 avtcov xa\ 7tat6\v ig tovto 7tQ06td%,at to avtoov. xa\ 
iitl tovtco TtQO tov 6%r]XaCov 6cpC6tv dydX\iata ov \i£- 
ydXa £6t\v r HQaxXiovg xa\ ( Eq\iov t£ xa\ 'ATtoXXcovog, 87< 
H%Y\k'ditai xaXov\i£vot. tb d£ a%i%£t o6ov tQLaxovta 
tov a6t£cog 6tadCovg ' vdatog di £l6iv iv avtco 7tr]yaC ' 
ovt£ 8\ £6odog sg avtb cpiQ£t ovt£ hiti TtoXv r\ avyr) 
8i£i6i tov r]XCov, tov t£ OQOcpov td TtXuova hyyvtdtco 

6 tov hddcpovg yCv£tai. 4. "E6tt dh xa\ totg £7t\ %ota\ico 
Arj&aCco Mdyvr\6tv 'TXat xaXov\i£vov %coqCov ' hvtavd-a 
^AitoXXcovt dv£ttat 6%r]XaLov, \t£yi&ovg \ihv £V£xa ov 
TtoXXov ftavpatog, to ds dyaX\ia tov 'A%6XXcovog td \id- 
Xi6ta aQ%aiov, xa\ L6%vv h%\ £Qycp 7taQi%£tat %avtC' 
xa\ avtco dv$Q£g l£qo\ xatd XQr]\ivcov t£ d%oto\icov xa\ 
7t£tQcov 7tr]dco6tv viprjXcov, xa\ v%£Q\ir]xr] SivOQa £QL- 
7tovt£g hx ql^cov xatd td 6t£vcotata tcov atQancov 

7 b\iov tolg d%&£6LV bd£V0v6L. 5. Tb dh dvtQOv tb Kco- 

QVXLOV \l£yi&£L t£ V7t£Q^dXX£t td £LQr]\liva , %a\ £6tLV 

h%\ 7tX£l6tov b$£v6aL oV avtov xa\ av£V Xa\i%tr]QCOv' 
o t£ OQOcpog hg avtaQX£g d%b tov hddcpovg dvi6tr]X£, 
xa\ vdcoQ tb \ilv av£Q%6\i£vov hx Ttrjycov^ TtXiov d\ £tt 
d%b tov OQOcpov 6td^£t, co6t£ xa\ drjXa hv tco hddtp£t 
6taXay\icov ta l'%vr] $La Ttavtog £6tt tov dvtQOV. r l£QOv 
dh civtb ot 7t£QL tbv TLaQva^bv KcoqvxCcov t£ dvatNv\i- 
cpcov xa\ Ilavbg \iaXt6ta rjyrjvtat. *A%b dl tov Kcoqv- 
xCov %aX£7tbv r]8r] xa\ dvdQt £v%covco TtQog td axQa 
dcptxi6^at tov TlaQva6ov ' td 8\ v£cpoov ti £6ttv dvco- 
tiQco td axQa , xa\ al ®VLad£g £7t\ tovtOLg tco Alovv6co 
xa\ tco 'AtxoXXcovl \iaCvovtat. 

8 6. TL&oQia dh aTtootiQco d^Xcpcov oydorjxovta , cog L I B E R X. 347 

sixa6at y 6xadtoig iaxlv lovxt xr\v dta xov IIaQva6ov' 
xr\v ds ov Ttdvxa OQSivr\v , aXXa xal 6%r\\ia6tv S7ttxr\- 
dstov TtXsovcov sxt sXiysxo alvat 6xa6ttov. AtdcpOQa sg 
xb 6vo\ia oida xrjg noXscog 'HqoSoxco xa slQr\\iiva sv STtt- 
CXQaxsta xov Mr\dov xat Bdxtdt sv %Qr\6\toig. Bdxtg 9 
(isv ys Ti%OQsag xovg sv&dds sxdXs6sv dv&QCOTtovg' 
'HQodoxov ds 6 sg avxovg Xoyog sTttovxog <pr\6t xov /3«p- 
fiaQOV xovg svxav&a olxovvxag dvacpvysiv sg xr)v xoqv- 
cprjV) 6vo\ia ds Nscova \isv xf\ TtoXst , Ti&OQsav ds sivat 
'Qxov naQva6ov xfi axQa. sotxsv ovv dvd %qovov TtQtoxa 
\isv dr) xfi a7ta6rj %c6qcc^ \xsxd ds xavxa, S7tstdr\ dvcp- 
xt6$r\6av dnb xcov xco\icov, ixvtxr)6at xal iiti xfj TtoXst 
TtxroQsav \ir\da sxt Nacova ovo^d^^at. TtftoQsa Oa 
ol STtt^tOQtot xs&rjvat <pa6tv dnb TtxfOQiag vv\i<pr\g y 
olat xb aQyatov Xoyco xco 7totr\xcov icpvovxo ano xs dX- 
Xcov divdQcov xal \idXt6xa dnb xcov 6qvcov. Tsvsa ds 10 
r\ \is ysvi6d-at \ita tiqoxsqov ig xb %sZqov sxQstysv o dat- 
\icov xa iv xf\ Tt&OQia. frsdxQov \isv dr) xaxa6xsvr) xal 
7tsQlfiokog i6xtv dyoQag aQ%atoxiQag ' xd ds xcjv iv xf\ 
TtoXst \idXt6xa ig \ivr\\ir\v r\xovxa *A%"Y\vdg ioxlv aX6og 
xal vaog xs xal ayaX\ia, xal 7 Avxt07tr\g \ivrj\id i6xt xal 
Ocoxov. 7. Kat \iot xov Xoyov xa s%ovxa ig @r\(iatovg 
idr\Xco6s \iav cog r\ 'Avxt07tr\ di OQyr)v ix Atovv6ov \ia- 
vatr\, xal xaxd aixtav rjvxtva i%a67td6axo ix xov &aov xb 
\ir\vt\ia y idr\Xco6a da xal <og iQa6&ivxt &coxcp xcj'Oqvv- 11 
xicovog 6vv<pxr\6s xal xi&anxat 6\iov xco 0<6x<p y xal Bdxtdt 
bitold i6xt xcp %Qr\6\ioXoycp xotvd ig xovxov xbv xdcpov 
xal ig xbvXr\%ov xs iv ®Y\^aig xal *A\i<ptovog. xd \isv br\ 
ig 6vyyQacpr\vxc3v sv x<p 7toXi6\taxt^ oxt \ir\ xd siQr\\xiva, 
aXXo r\vovdiv. 7toxa\ibg ds TtaQa xcjv Tid-OQicov qscov xr\v 
TtoXtv Ttoxov 6cpt6t ytvsxat xaxa$atvov6txsi7t\xr\v6%$r\v 
xal aQvo\iivotg xb vdcoQ ' 6vo\ia ds i6xtv avxcH Ka%dXr\g. 348 &SIKIKA 

12 8. EradCoLg 6e aTtcoreQco To&ooeag e^8o\ir\xovTa 
vaog e6tiv A6xXr\7tL0v^ xaXeirat 8e y AQ%ayerag' tt,[iag 8e 
Ttaoa avrcov £%ei Ti&ooecov xal e% L'6r\g %aoa <&coxecov 
rcov aXXcov. ivrbg pev 8r\ rov neoifioXov rolg re iKeraig 
xal o6ol rov fteov 8ovXol, rovroLg pev ivrav&d el6L xal 
oixr\6eLg ' iv \ie6cp 8e o re vabg xal ayaXpa XC&ov ne- 
TtOLrjnevov, yeveta eyov peye&og xal vTteo 8vo 7to8ag' 
xXCvr\ 8e iv 8e%La xetraL rov dydX^iarog. ftveLv 8e avrco 
rd itdvra 6[ioCcog vo[iC£ov6l 7tXr\v aiycov* 8S 

13 9. Tov 8e ' A6xXr\7t,Lov iteol re<56aod%ovra a7ti%eL 
6ra8Covg TteoCfiolog xal ddvrov teobv 'Ioidog, ayLCorarov 
bitoQa 'EXXr\veg &ecp rfj AlyvitrCa %e7toCr\vr'aL ' ovre ydo 
TteQLOLxeiv evrav&a o[ TL&OQetg vo\iC^ov6lv^ ovre e6o~ 
8og eg rb ddvrov aXXoLg ye rj ixeCvoLg i6rlv ovg dv avrr) 
%Q0TL\ir\6a6a r) "l6Lg xaXe6r\ 6cpdg 8l ivv%vCcov. Tb 8e 
avrb xal ev raig VTteQ MatdvdQov %6Xe6t &eol %olov6lv 
ol xara%&6vL0L ' ovg yaQ dv ig ra ddvra e6Cevat &eXi\~ 

\±6co6lv, a%o6reXXov6LV avroig oveLQarcov bipeLg. 9 Ev 8e 
. rfi TLfroQecov xal 8lg exa6rov rov erovg rf\ ''I6l8l %avr\- 
yvQLV ayov6L, rr)v {iev rco r\QL, rr)v 8e \iero%coQLvr\v. 
tqCty\ 8e r)\ieQa TtQoreQOv xard exareQav rcov %avr\yv- 
Qecov, o60Lg i6rlv i6eX&etv ddeta , rb ddvrov ixxa&aC- 
qov6l TQOTtov TLva d%OQQr\rov^ xal 8r) xal rcov leQeCccv 
d i%\ rrjg TtQoreQag ivefiXiq&ri %avr\yvQecog, rovrcov 
6%o6a dv v7toXeL7tb[ieva evQco6L xo{iC£ov6lv ig rb avrb 
ael %coqCov xal xaroQv66ov6Lv ivrav&a' 8vo re d%b 
tov ddvrov 6rddLa irex^aiQo^ie^a ig rovro eivaL rb %co- 

IdqCov. Tavrr\ pev 8r) rfj r\\ieQa ro6avra TteQL rb CeQOv 
6qco6l ' rr\ de i7tL0v6r\ 6xr\vdg ol xa%r\Xevovreg TtoLOVv- 
raL xaXdpov re xal dXXr\g vXr\g avro6%edCov' rf\ reXev- 
raCa de rcov tqlcov 7tavr\yvQC£ov6L 7tL7rQa6xovreg xal 
dvdQaTtoda -xal xrr\vr\ ra Ttdvra^ ert 8e i^&rjrag xal aQ- LIBER X. 349 

yvQOV Kttl %qv6ov. [istcc de \i£6ov6ccv zr)v r\\i£Qav tqs- 16 
Ttovtcct TtQog ftvolav. @vov6t ds xal fiovg %cci iXdcpovg 
oi £vdcct\iovi6t£Qot , 060i 6i £l6LV dnodiovt£g TtXoVtOO^ 
kuI %ijvag kccI oQvt&ccg tccg \i£X£ccyQidccg ' v6t de ig tr)v 

%-V6tttV OV V0\lit,0V6tV Ovdh 0t6t %QY\6&ttt Ktti cci^iv. 

06o tg \ihv dr) Ktt$ttyi6cc6t tcc t£Q£ttt ig to ddvzov ccito- 
6t£tkcci * * * 7t£7totr\\iivovg ttQ%r\v , xcc&eXiZai $£l 
6(pag zd t£Q£tcc Xivov z£Xcc\io36tv r\ (lv66ov' zQOTtog dh 
tfjg 6x£vcc6iag £6tlv 6 AiyvTtttog. 7to\nt£V£t %£ dr)\7 
Ttccvttt o6cc £&v6ccv, Tittl oi {i£v ig tb advtov tcc t£Q£ta 
i67ti\i7tov6tv, oi dh £ptitQ06&e tov ddvtov %tt^ttyit ) ov6i 
Wtag 6K7]vccg xccl tt7to%ojQOv6tv ccvtol 67tovdrj. xcci (pcc6t 
7tot£ av&QGJTtov ov zojv Ktttafitttvovtav ig tb ddvtov^ 
(Hprjlov di , r\vtxcc r\Q%eto r) nvQcc 7tai£6$cci , trjvtxavttt 
i6£&&£tv ig tb ccdvtov VTto 7toXv7tQccy\io6vvr\g t£ nocl 
toX(ir\g, %ai oi Ttdvtcc dvaTtX^a £idojXojv cpttiv£6%at, xal 
ttvcc6tQii>at \ilv ccvtbv ig tr)v Tt&OQiav^ 6tr\yr\6a\i£vov 
dl a id-£tt6ato d(p£tvcci tr)v ifjv%r\v. JO. 'Eotxotcc 6h dv- 18 
dQog r\%ov6cc (Doivtxog , dyuv tfj "l6tdt AiyvTttiovg tr)v 
eoQzr\v, ot£ ccvzr)v tbv "06tQtv Ttev^etv Xiyov6t ' tr\vt- 
xccvzcc de Kcct 6 NetXog dvccfittivetv 6cpi6tv aQ%£Zcct, nai 
zojv i7tt%ojQiojv TtoXXotg i6zlv £iQr\\iiva org zd ccv^ovza 
zbv 7tota\ibv xcct ttQ6£tv tdg ttQOVQccg Ttotovvtcc td dd- 
XQvd i6tt tr\g"l6tdog. toti ovv tbv r Poj\icctov, 6g i7t£ti- 
zQttTtzo AtyvTZzov, dvdQcc £(pr\ %Qr\\ta6tv dvcc7t£i6avza ig - 
tb ddvtov Kata7ti\Ml>cct trjg "l6tdog tb iv KoTttoj ' nccl 6 
i^Tt^titcp&dg dvi6tQ£tys \ieviu tov ddvtov^dtr\yr\6d\ievov 
de 07to6cc id-£a6ccto xccl tovtov avtixcc i7tvv&ccv6(jtr\v t£- 
Xevtr\6cct. tb £7iog ovv dXrftm^tv iot7C£ ro ( 0\i7\qov, 6vv 
ovd^vl ttt6i(p zovg%-£ovg to3 yivst zojv dv&QQJTtcjv ivccQ- 
yoog bQtt6%-at. 

11. Tb 81 iXcctov tb iv trj Tt&OQioov dkodtf \i\v %Xr\- 19 350 OfZKIKA 

&sl rov ts Attlxov xa\ rov HLXVcoviov , %Qoa ds v%sq- 
(idXXsL xa\ r)dovrj [ro ts] 'ifirjQtxov xa\ to ix Trjg vr\aov 
Trjg 'l6tQiag ' xal {ivaa ts d% avrov %avTOta sipovGi, xal 
to sXatov cog fia6tXsa dyov6tv. 

XXXIII. 'Etsaa ds sx Tt&OQs'ag odog r) i%\ AsdovTa 
sqtiv' %oXtg ds TtoTS ivopi&TO xal avTrj) xaT i\is 6s 
v%6 aG&svsiag s%sXsXoi%s6av oi AsdovTtot Tr)v %6Xtv, 
xal dv&QCO%ot %sq\ ipdo^irjxovTa oi olxovvTsg r\oav i%\ 
tco KrjcpiOtp' Asdcov d' ovv ovopa Tatg oixr\6s6iv itiTtv 
avTcov , xal ig rov ^coxscov 6vXXoyov xotvov tsXslv£ 
rj^tcovTat xal ovrot, xafrd%SQ ys xal oC UavoTtstg. Tcov 
ds av&QCOTtcov ol oixov6tv i%\ tco KrjcptGcp Ts66aQaxovTa 
it5Tiv avcoTSQCO aradiotg AsdovTog Trjg aQ%aiag ta iQSt- 
Ttta, xal to 6vo\ia aito dvdQog Xafislv Tr)v %oXlv cpa6\v 

2 avToyftovog. Kaxcov ds d%sXav6av \isv avtaxcov xa\ 
allat Ttolstg oV ddtxiav i%L%coQicov dvQQCov' ig TsXsav 
ds aTtcolstav SAlG&ov "IXlov \ilv Slcc Tr\v ig MsvsXaov 
vfiQtv tov 'AXst-dvdQOv, MtXrjGtot 6s dtd to ig Tag iitt&v- 
{liag ( E6tLaiov %qo%slqov xa\ SQCOTa dXXoTS \isv Trjg iv 
Ildcovolg TtoXscog, tots ds sivai AaQsiov 6v\i$ovXov, aX- 
Xots ds i7tavr\xstv ig 'icoviav. xa\ dr) xa\ AsdovTiotg 
QiXo\ir]Xog ao~£$SLav Tr)v savTov dr]\io6icc %aQs6%s 6(pi6tv 
dva\id%a6&aL. 

3 2. AiXaLa ds r)\isQag \isv odov xa\ coqck %si\icovog 
d%s%st AsXcpcov xartov6t dta tov IIaQva6ov ' 6Tadta ds 
STSX^iaLQO^isd-a oydoiqxovTa sivaL Trjg odov xa\ sxaTOV. 
Tovg ds ivTav&a dv&QCOTtovg, xa\ iitstdr) dvcpxi^^r] av- 
rolg fj TtoXtg^ dtv%r]\ia ix Maxsdoviag dsvtSQOV 6cpdg 
s\isXXsv i7ttXr]T\)S6&at. TtoXtOQxrjd-svTsg yaQ v%6 QtXtTt- 
Ttov tov /Jr]\ir]TQiov %aQS6Tr\6av xata 6vv&r\xag, xal 
s6r\%d-r] cpQOVQa 6cpL6LV ig ty]v %oXlv , scog ov avr]Q i%t- 
%coQLog, ovopads ot r]v ndrQtov^ Tovg ts iv r)Xcxia rcuv LIBER X. 351 

•koXltcov 6vv£6tt]6£v inl rr)v cpQOVQav, xal xQarr]6ag 
rovg Maxedovag {ia%rj r\vdyxa6ev aneXfteiv 6cpdg vTto- 
6itovdovg ' AiXaielg de avrov avrl rrjg eveQye6Cag rav- 
Tr\g ave$e6a.v ig Aelcpovg. E6tl de iv Atlaia ftearQov % 
xal ayoQa re xalXovrQa' e6Ti de xal ftecov leQa^AitoX- 
Xcovog, to d¥AQT£\iLdog ' aydX\iara de oq&cc eQya6Cag re 
rrjg 'ATTLxrjg xal rrjg TIevTeXr]6L XLftoTouCag. AClaLav de 
rcov xaXov\iivcov Natdcov xal ftvyariQa eivaL tov Kr]cpL- 
6ov, xa\ aitb rrjg vv^tcprjg ro ovoaa Te$r\vaL rr\ itoleL cpa6C. 
xal oTtoraaog ivravd-a £%£L rdg %r\ydg' dveL6L 6e ix rrjg $ 
Ttrjyrjg ov TaTtdvra \jl£& r\6v%Cag, aXX' cog rd TtXdco 6v\l- 
S3 fiaCveL \i£6ov6r]g \idXL6ra rrjg r]\i£Qag 7taQ£%£6d-aL cpcovrjv 
dv£Q%6\i£VOV ebca6aLg dv \ivxco\iivcp TavQcoTovr]%ov rov 
vdarog. £%£L de r) ACXaia xal TtQog rdg rov erovg coQag 
\ieT07tcoQov xal iv &eq£l xal r\Qog enLTr]deCcog' xov de 
%eL(icova \ir) ouoCcog r]itLOV yCve6&aL xcoXveL t6 OQog 6 
IIaQva66g. 

3. XaQadQa de ei'xo6LV aTtcoreQCO 6radCoLg e6rlv 6 
vneQ vifjrjXov xei\iivr] xQr]uvov, xal vdarog ol ivravfta 

6ltavC^0V6LV dv&QCOTtOL' TtOTOV di 6CpL6L 7tOTa\l6g e6TL 

XaQadQog xareQ%ouivoLg o6ov TQCa iit avrov 6rddLa ' 
£xdCdco6L 8e ig tov Kr\cpL66v, xaC \iol to ovo\ia d%6 rov 
Ttorauov cpaCv£Ta.L re&rjvaL tov XaQadQov rfj nolet. 
XaQadQaCoLg de 'Hqcocov xaXovuevcov el6lv iv rrj dyoQa 
pco\ioC, xal avTOvg ol \iev Alo6xovqcqv, ol de i7tL%coQCcov 
eivaC cpa6tv tjqcocov. 4. tt\ de dLax£XQL\iivcog aQC6Tr\ rrjg 7 
0coxCdog i6rlv 7] TtaQa toi^ Kr]cpL6ov xal cpVT£V6aL xal 
67t£LQ£Lvxal av£lvat vo\idg' xaly£COQy£lTaL Tavra \idfa- 
6ra rrjg %coQag , co6T£ xal Xoyog i6rl tioXlv \i£v IlaQano- 
ra\iCovg \ir) 6vo\La6&r]vaL, iitl dl tcov TtaQa tov Kr}cpL6ov 
yecoQyovvTcov 7teitOLr]6^aL to enog, 

ol t aQa TtaQ noTauov Kr}cpL6ov dlov evatov. 352 &SIKIKA 

8 tovtcj tcj Xoycj 8ia<pOQa \jlsv ivrfj 'HqoSotov GvyyQacpf\, 
diacpooa ds iOTLV avrcj xal oGa i%\ ralg vCxaig TaXgHv- 
&LxaXg \ivr\\iovsvovGLV ' 'ApcpLxrvovsg yaQ Ilv&ia iiC&s- 
aav %qgjtov, xa\ Ai%\isag HaQa%ord\iLog %vy\ir)v ivCxr\- 
osv iv naioCv' aoavTCjg ds 'HQodorog xaraXsycjv Tag 
%6XsLg oOag paOtlsvg ^SQ^r\g tg5v iv Qjgjxsvglv ivi%Qr\Gs, 
xal naQa%ora\iCovg xarsCXo%sv iv avraXg %6Xlv. ov \isv- 
tol oC HaQa%ord\iLoC ys v%6 'A$r\vaCcrv xa\ Bolcotojv 
dvGJxCG$r\Gav, aXXd ig Tccg aXXag %6Xsig ol av%QCJitOL 
xaTSVS\Lr\&r\Gav v%6 ts ao&svsCag xa\ Otclxvsl %Qr\\iaTGJV. 
naQaitoTa\iCcjv \isv dr\ ovts iQsCitta stl r)v, ovts sv&a 
Trjg %cjQag cjxCg&yj r) %6X^g \ivr\\iovsvovOLV. 

9 5. Odog ds r) ig 'A\icpCxXsLav GradCcJv ix A^XaCag 
iorXv s^rjxovra. ravTr\v rr)v *A\i(pCxXsLav iXv\ir\vavTO o% 
ts inL%cjQLOL tcj ovo\iaTL , xa\ 'HQodoTog \isv 'A\icpCxaLav 
ixdXsGsv s%6\isvog tcj aQ%aLOTdrcj tcjv Xoy gjv^ 'A\i(pLX-$\ 
Tvovsg ds doy\ia i%\ tt\ tcjv %6Xscjv ditcjlsCa tg5v iv 
&G3XSVGLV i£,svsyxovTsg 6vo\ia s&svto avTr\'A\icpCxXsLav. 
01 ds i7tL%cjQL0L TOLads iit avrf\ XsyovGL, dvvaOTr\v 
dvdQa i%LpovXr\v i%&QGJV v%o%TSvGavTa ig vr)%tov 
Ttalda xaTa&io&aL tov %aXda ig dyysXov, xal d%oxQvtyaL 
*i\<5 %0JQag sv&a ol ddsLav sGso&aL %XsCotk\v r)%CoraTO ' 
Xvxov \isv dr) i%L%SLQstv tcj %aL§C, dQaxovTa ds io%VQav 

10 s%slv ty\v cpQOVQav io%SLQa\isvov %sqI to dyysXov. cjg 
ds 6 %arr\Q r)X&s tov %aL§6g, tov dQaxovra i%LpovXsv- 
Oai tco %aL§l iX%Ct,cjv d<pCr\GL ro dxovTLov , xal ixsXvov 
ts xal 6\iov tg5 dQaxovTL tov %aXda d%sxrsLvs ' d^da- 
%&s\g ds v%6 tg5v %OL\iaLvovTCJV cjg svsQysrr\v xal cpv- 
Xaxa tov %aLdog d%sxTOvcjg sl'r\^ %vQav tg5 cjQaxovTL xal 
tg5 %aLdl i%oCr\Osv iv xolvcj. to ts dr) %cjqCov ioLxivaL 
xal ig toSs xaLO\isvr\ %vQa cpaoC^ xal a%6 tov dQaxovrog 
ixsCvov tt)v %6Xlv i&sXovGLV 'OcptTsCav 6vo\iaG&r)vaL L I B E R X. 353 

d \idXcoxa a^cov zlcovvoa 6qojOcv oQyca , ioodog de ig n 
xb advxov ovde iv cpaveQco Ocpiocv dyaXiia ovx hoxc. 
Aeyexac de VTtb xcov 'A\xcpixXececov [idvxcv xi Ocpcoc xbv 
d-eov xovzov xal fior\%-bv vbocov xa%eozr\xevac ' xa pev 
dr) voorjuaza avzotg 'AucpcxXecevOc xal xotg 7tQOOocxov- 
ocv iaxac 6V ovecodxorv , itoouavxcg de o teoevg ioxc, 
%qo. dh ix xov fteov xdxo%og. 

6. 'AucpcxXeiag de dnojxeQCo Oxadiocg nevxexaidexd 12 
ioxc Tcxtqgjvcov iv itedccp xecaevov naQe%exac de ovdev 
ig uvrjurjv. ix Tc&Qcoviov de ecxoocv ig AQvuaiav Oxd- 
dcoc ' xa& o xc de avxrj r) bdbg xac r\ ig zJQVuaiav i% 
'AyccpcxXeiag r\ [ev&eta] TtaQa xbv Kr\cpcobv ovuuioyovocv, 
eozcv 'AnbXXcovog Tc&Qcovevocv ivzav&a aXoog ze xal 
ficouoi. 7te7tocr\zac de xal vccbg' ayaXua de ovx eOxcv. 
'Ajte%et de'A[icpcxXeiag r) AQv\iaia oxadcovg bydor\xovza 
aTtozQa.Ttevzc ig aQcozeQav *** xaza Hqo66zov zovg 
^Xbyovg, NavfioXetg de zd aQ%acbzeQa' xal oixcOzr)v oc 
ivzav&a yevio&ac cpaol (Dcoxov Ttatda zov Aiaxov. Ar r 
\ir\zQQg de QeOicocpoQOV zJQV\iaiocg ceQov iozcv v.Q%atov, 
xal ayaXpa OQftbv Xid-ov %e%ocr\zac ' xal avzf\ Qeopo- 
cpoQca eoQzr)v ayovocv iitezecov. 

XXXIV. 'EXdzeca de zcov ivOcoxevOc ueyiozr\ nbXecov 
iozc xcov dXXcov \iexd ye xovg AeXcpovg' xetxac de xaxd 
AucpixXecav , xal ig avxr)v bydor\xovxa xal exazbv bdbg 
ioxcv il~ 'ApcpcxXeiag Ozadicov , Ttedcdg r) 7toXXr\, xal av- 
&tg ovx iitl noXv avdvzr\g r) iyyvzdzco xov 'EXaxicov 
doxecog. Qet de iv xf\ nedcddc 6 Kr\cpcobg' al de coxideg 
xaXovpevac naQa xbv Kr\cpcobv viuovzac \id?.coza OQvi- 
ftcov. 2. 'EXazevOt de i^eyevezo \iev KdooavdQOV xal 2 
xr\v Maxedbvcov aittoOaO%ac OXQaxcdv , V7tr\Q%e de xal 
Ta%iXov Mcd-Qiddxr\ OxQazrjyovvzog xbv itbXeubv OcpcOiv 
ixcpvyetv dvxl xovxov de xov eQyov 'Pcouatoc dedcoxaocv 

PAUSAiN. II. 23 354 Q&KIKA 

avzoig iX£vd-£QOvg ovzag azskrj vi\i£6duL zr)v %coquv. 
'AiicpL6$r]zov6L ds ovzol %£vlxov yivovg, xul 'AQxdd^g 
cpu6\v tivuL zb uQ%uiov 'EXuzov yuQ z6v 'AQxddog , r)vCxu 
iiti zb l£qov G>X£yvuL zb iv dsXcpoig iozQuzevGuvzo, 

dilVVaC Z£ ZCQ &£C0 XUL iv Zfl 0COxC8l OLIOV ZCO 6ZQUZ£V- 

lcuzl uvzbv xuzulluvuvzu 'Eluz£Lug olkl6zt)v y£V£6d-aL. 

3 'Ev d£ zalg Qcoxicov tcoX£6lv ag 6 Mijdog iv£7iQr\6£v, 
aQL$\JLy\6uL xul zr)v ^EXdzuuv £6ziv iv zuvzuLg. 6VLicpo- 
quI d x £ ul [ilv TCQog <&coxiug zovg aXXovg y£yova6C 6cpt- 
6lv ioLXviuL' za dl xal IdCa zoig *EXuz£v6lv ix Mux£- 
dovcov 7tuQ£6K£vu6£v 6 SuClicov. xul ijtl lcbv Ku66uvSqov 

7t0l£{l7]6UVZ0g 'OXVLLTtLodcOQOg XUZ£6ZY] LIuXl6ZU ULZLOg 
UTtQUXZOV ZOig MuX£d06L y£V£6&UL TtoXtOQxCuV 0CXl%- 

:tog 61 o /ir]Lir]ZQCov zbv z£ iv ^EXuzUu drJLiov TtQog zb 
£6%uzov diovg r)yuy£, xul vxr\yuy£zo aLia zovg dvvu- 

4 zcozeQOvg 8coq£u. TCzog \i£V dr) 6 uq%cov 'PcolluCcov ^ zoSt 
yu,Q 8r) f EXlr]VLxbv aitav iX£v&£QCo6cov ait£6zaXzo ix 
'Pc6\ir]g, TtoXtzduv z£*EXuz£V6lv u%o6co6£Lvzr]v UQyuCuv 
i%r]yyiXX£zo , xul 8l' ayyiXcov iit£xr]QVX£V£z6 6cpL6LV 
ccTtb Mux£6ovcov ucpC6zu6$UL ' ol d x £ VTtb uyvcoLio6vvr\g, 

o 8rJLtog r\ ol £%ovz£g zug UQ%dg, <&LXC%7tcp Z£ r\6uv %L6zol 
xul vitb zov *PcoliuCov tzoXloqxCu 7tuQ£6zr]6uv. Xqovco 

8\ OL EXuZ£Lg V6Z£Q0V TU^LXOV Z£ MLd-QLddzt] 6ZQUZ7]- 

yovvzog xul zcov ix zov TLovzov l3uq(5uqcov dvz£6%ov zrj 
TtoXtoQxCa' iTtl zovzcp 8\ iX£v&£QOvg hvul zco £Qyco 

5 didozuC 6cpL6Lv VTtb 'PcoliuCcov. Tcov 81 Ko6zol3coxcov zb 
Xt]6zlxov zb xuz' ifie zr]v *EXXd8u i%L8Qu\ibv ucpCx£zo 
xu\ i%\ zr)v EXdzuaV hv&u 8r) dvrjQ MvrpCfiovXog Xo- 
%ov z£ %£q\ uvzbv uv8qcov 6VV£6Zr]6£) xul xuzucpov£V6ag 
itoXXovg zcov $uq$uqcov £%£6£v iv zfj Liu%r]. Ovzog 6 
MvrpCfiovXog Sqoliov vCxecg xul aXXag dvdX^zo^ xal 
oXviiTtLudL 7tiii7tzr] TtQog zaig zQLuxovzd ze xal 8luxo- LIBER X. 355 

6i(uq 6xa8Cov xal xov 6vv xrj a67tCdt diavXov ' iv 'EXa- 
xsCa ds xaxd xr)v od6v xov dQopicog , Mvy\6l^ovIov %al- 
xovg s6xr\x£v avdgiag. 3. H 6e dyoQa avxr\ xi e6xi ftiag 5 
d%Ca xal 6 "EXaxog £7t£LQya6\iivog 6xr\kr\' 6acpco$ ds ovx 
olda sixs XLpcovxsg ola oixL6xr\v sixs xal \ivrj\iaxog iitC- 
&r\\ia E7tOLY\6avxo xr)v 6xr\Xr\v. Tco ds 'A6xlr\7tLcp vaog 
G>xod6[ir\xaL xal dyal\ia yivsLa s%ov s6xC' xolg ds EQya- 
OapEvoLg xb dyal\ia 6vo\iaxa \isv TLpoxXrjg xal TL\iaQ- 
%Cdr\g, yivovg di sl6l xov 'Axxlxov. 'Eitl xcp TtEQaxL ds 
xcp sv ds&a xrjg Ttolscog ftiaxQOV xi e6xl xal %alxovv 
*Ad-r\vag ayaXpa aQ%alov xavxr\v xr)v &sov Xiyov6LV 
dpvvaC 6cpL6LV i%\ xovg 6[iov Ta&Xcp $aQ$aQOvg. 

4. 'EXaxsCag ds o6ov 6xadCovg slxo6lv dcpi6xr\xsv 7 
*Aftr\vag i7tCxXr\6tv KQavaCag lsqov, r) ds odog STtl xo- 
6ovxov dvavxs6xsQa cog dviav xs \ir\dhv xa\ XsXiq&ivaL 
\iaXXov avxrjg xo avavxeg. Xocpog 6e inl xrjg odov xco 
TtiQaxL xd TtXeCco (iev aTtoxoyLog, ov \1ivx0L ayav r\ \isyi- 
7 d-ovg s%cov £6xlv r\ vijjovg' ETtl xovxcp xcp Xocpcp xo leqov 
7t£jtoCr\xaL) xa\ 6xoaC xi sl6l xa\ oixr\6ELg d^d xcov 6xocov, 
sv&a 0U0V6LV olg xr)v &eov ^EQaitsvsLV xafti6xr\xs, xal 
aXXoLg xa\ \1aU6ta xcp LEQCopivcp. xov ds LSQia ix TtaC- 8 

SCOV aiQOVVXaL XCOV dvr\^COV , TtQOVOLttV 7tOLOV\l£VOL TtQO- 

xsqov xrjg LEQC06vvr\g i\r\x£LV ol xov %qovov txq\v r\ r\fif\- 
6aL' LEQOVxaL ds sxr\ 6vvs%r) itivxs, sv olg xr\v xs aXXr\v 
oCaLxav £%si TtaQa xr\ &E<p, %a\ kovxQa al a6a\iLv%0L 
xaxa xQOTtov eC6lv avxco xotf aQ%alov. To 6e dyaX\ia 
E7toCr\6av \isv xal xovxo ol IloXvxkiovg Ttaldsg , e6xl ds 
s6x£va6\iivov cog ig \id%r\v^ xal E7tsCQya6xaL xf\ a67tCdL 
xcov 'A&r\vr\6L \iC\ir\\ia iitl xrja67tCdL xrjg xaXov\iivr\g VTto 
A&r\vuCcov IlaQ&ivov. 

XXXV. 'Eg "A$ag ds dcpLxi6d-aL xal ig 'TdyLTtofov e6xl 
fihv [xal] e% EXaxeCag 0Qetvr\v odov iv dE&a xov 'EXa- 

23*' 356 Q&K1KA 

xicov aOTECog * r\ ds iiti 'OitovvTa XscocpoQog r) i% 'Oq%o- 
[ievov xal ig xavxag cpiQEt xdg itolug. tbvxt ovv ig 
'Oxovvxa i'£ Oq%o[isvov xal ixxQaitivxt ov itoXv ig ccql- 
Oxeqccv bdbg i) ig"Afiag. 01 6e iv xatg "Afiatg ig yrjv xr)v 
QcoxCda XiyovOtv dcptxio%at i%"AQyovg, xa\ xo bvo\ia 
ditb "Aflavxog xov olxtOxov Xafistv xr)v itbXtv, xbv cTe 
Avyxicog xs xal f TitEQ{ivrjoxQag xijg Aavaov Ttatda slvai. 
2. 'AitbXXcovog ds tEQccg v£vo\iCxaOLv Eivat xal "Afiag ix 
7taAat0V) xal %QrjOxrJQtov xal avxb&t r]v 'AitbXXcovog. 

2 ©£cp dh xcp iv "Aftatg ov% bpoCcog ( Pco\iatoC xe aTtivEt^av 
xd ig XL\ir)v xal 6 niQOr]g , dXXd PcopatoL \ilv evOe^eCo. 
xfi ig xbv 'ATtbXXcova 'Afiatotg dsdcbxaOLv avxovb\iovg 
Ocpag Etvat, OxQaxtd ds r) \isxd SsQ^ov xaxiitQr]Os xal 
xb iv "AfiaLg lsqov. 'EXXrjvcov 8s xotg dvxLOxaOL xco /3ap- 
paQcp xd xaxaxav&ivxa CsQa \ir) dvtoxdvat OcpCOLV sdo- 
\ev, aXXd ig xbv itdvxa vTtoXsC-JtEOftat %qovov xov 
£%!&ovg V7to{ivrjnaxa ' xal xovds svsxa oX xe ivxrj r AXtaQ- 
xCa vaol xal 'Aftr]vaCotg xrjg 'HQag iitl bdcp xfj QaXrjQtxfj 
xal b iitl (E>aXr]Qcp xr)g Ar\\ir]XQog xal xax i\is sxt i]uC- 

3 xavxot [ievovol. xotavxr]v friav xal xov iv"Afiatg lsqovS 
xoxe ys slvat doxco, ig b iv xcp 7toXi\ico xcp &coxtxcp ftia- 
O&ivxag \id%rj <&coxicov dv$Qag xal ig "Afiag ixitscpsv- 
ybxag avxovg xe ol @r]($atoL rot>g ixixag xal xb lsqov, 
dsvxsQOv dr) ovtol \isrd Mrjdovg , sdooav kvqC' £LOxr]xEL 
d' ovv xal ig ips exl OLXodo{ir]{idxcov do&£vioxaxov oitb- 
Oa dr) r) <pXb£ iXv\ir]vaxo , dxs iitt xco Mrjdtxcp TtQoXco- 
firjoanivcp %vql av&tg vitb xov BotcoxCov xvQog xaxstQ- 

■i yaO\iivov. 3. TLaQa dh xbv vabv xbv \iiyav ioxlv aXXog 
vabg, dxodicov ixuvov yiiyE&og' (iaOtXEvg 6e AdQtavog 
ETtoCrjOE xco 'AitbXXcovt ' xd o\ dydX\naxa aQ%atbx£Qa xal 
avxcov ioxlv *A$aCcov dvd&yiia, %aXxov ds Et'Qyaoxat 
xal b\ioCcog ioxlv oooh^, 'AnbXXcov v.a\ Ay]tc6 xe xal 'Aq- LIBEH X. 357 

TS\ug. 'AfidLOig ds sGtl \tsv friaxQOv, e0ti ds xal dyoQcc 
CcpLCL, xaTaCxsvrjg d\i<poTSQa aQ%aCdg. 

4. 'Eitavekd-ovtct ds ig tr\v bdbv tr\v ig 'Oitovvta 5 
svdslav Ta\i7toXLg to ditb tovtov Cs ixds^stac. tcqv ds 
svtavd-a dvd-QCQTtcov xal avto xarrjyoQst to bvo\xa oltl- 
vsg r\Cav i% aQ%r\g xal OTtb&sv s%avaatdvzsg dcpCxovTO ig 
tavtrjv tr)v %coQav' "Tavtsg yaQ ot ix @r\f}cov Kdd\iov 
xal tbv Cvv ixsCvcp cpvyovtsg CtQatbv dcpCxovTO iv- 
tavd-a. td \xsv dr\ aQ%aiotsQa VTtb tcov 7tQoC%coQcov ixa- 
kovvto 'Tdvtcov itbXig^ %Qovcp \isvtol vCtsqov ( Ta\i7toALV 
i%svCxr\Csv bvo\iaad-r\vaL. "Ats ds xal fiaCLkscog Ssq^ov 6 
xata7tQ7]CavTog rr)v Ttbhv xal avd-Lg OiXCititov xaraCxd- 
rpavTog, b\icog r« V7toXsL7tb\isva r)v dyoQa ts aQ%aCag 
xaTaCxsvrjg xal fiovlsvTr\QLOv , ol'xr\\ia ov \iiya, xal 
ftsaTQOv ov TtoQQco tcov TtvXcov. 'AOQLavbg ds fiaCLlsvg 
CTodv <pxodo\ir\CaTO , xal incovviiog r) croa tov dva&sv- 
Tog jiaCLkicog icrC. cpQeaQ ds CcpccCv iCTLv sv ' ditb tov- 
tov \ibvov xal TtCvovCc xal lovovTat, dit aXXov ds 
s%ovClv ovdsvbg , 7tlr\v ys dr) coqcc %SL\tcovog ro ix rov 
ftsov. UsfiovTat ds \xdlLCTa "Aqts\llv, xal vabg 'Aqts\il- 7 
dbg iCTLV avTOtg ' to ds dyal\ia OTtolbv ti iCTtv ovx idr\- 
Xcoca ' dlg yaQ xal ov TtXsov sxaCrov ivLavTov ro lsqov 
avotyvvvai vo\iC£ovClv. bitbca d' dv tcov $oCxr\\xdxcov 

)tSQa i7tovo\idccoCLV sivaL Trj 'AqtsixlSl, dvsv vbcov Tav- 
Ta xal TtLOTSQa tcqv dlkcov ixTQScpsC&aL IsyovCLV. 

5. 'Ecfiokr) ds ix XaiQcovsCag ig yr)v tt\v OcoxCda ov 8 
\ibvov r\ svdsld iCzLV ig Aslcpovg, r) d^d ts UavoTticog 
xal TtaQa Tr)v AavlCda xa\ bdbv Tr)v S%i6tr\v ' cpsQSL ds 
ix XaLQdovsCag xal stSQa tQa%sld ts bdbg xal oqslvt) td 
Ttlsova ig 7tbktv <J)coxscqv Utslqlv ' \ir\xog ds slxoCl CTa- 
dtot Trjg bdov xal sxaTov. Ol ds ivxavxtd cpaCLV ov $>cq- 
xslg, 'Aftr\vaZoL ds slvai xk dvcodsV) xal ix Trjg 'ATTLxrjg 358 &SIKIKA 

6{iov Ilstscp tcp OQvicog dcpLXs6$ai dico^&ivtL VTtb Al- 
yicog «| 'Afrrjvcov ' oxi ds tcp Ilstscp tb TtoXv ix tov drj\iov 
tov Utslqiscov rjxoXov&rjGsV) iitl tovtcp xXrjftrjvaL tr)v 

9 itokivHtsiQiv. ZltsiQitaig di s6tuv stiI viprjXov xal ns- 
tgcodovg r) ol'xrj6Lg ' 67tavC£ov6LV ovv xata tovto vdatog 
ftsQOvg coqcc' cpQsata yaQ avto&L ovts TtoXXd ovts vdcoQ 
7taQS%6\isvd s6tLV STtttrjduov. tavra \isv dr) XovtQa 6cpL6L 
xal VTto^vyCoLg Ttotbv yivstaL ' tb ds vScoq ol av%QcoitOL 
tb TtotL^iov o6ov 6td8ta ts66aQa vnoxatafraCvovtsg Xa\i- 
fidvov6LV ix itrjyrjg' r) ds iv TtitQatg i6tlv 0QC0Qvy\iivrj, 
10 xal ccQVovraL xatLOVtsg ig rr)v Ttrjyrjv. zJrj\irjtQog ds iitC- 
xXyj6lv ErsLQCrLdog lsqov i6riv iv Utslql' TtXCvftov (isv 
trjg co\irjg rb lsqov , XCd-ov ds tov TIsvtsXrj6L rb dyaX\ta , 
dadag r) &sbg s%ov6a. TtaQa ds avtfj xatSLXrj\nivov raLvC- 
aLg ayaX\ia aQ%alov sl tl aXXo, 07to6a zJrj\irjtQL ig tt\irjv. 
XXXVI. *Eg ds "A\ipQco6ov 6rddL0t TtSQl s^rjxovtd 
sl6lv ix ErsCQScog' TtsStag r) odog, oqcov iv \ii6cp TtsdCov 
xsC\isvov. d\i7tsXoL ds rb TtoXv sl6l tov TtsdCov, xal iv 
yfj rr) 'j4\iPqco6scov ov 6vvs%slg \isv co671sq al d\i7tsXoL, 
7tscpvxa6L \iivtOL xal at &d\ivoL. rr)v ds &d\ivov tavtrjv 
"lcovsg \isv xal rb aXXo 'EXXrjVLxbv xoxxov, TaXdraL ds 
ol VTtsQ 0QvyCag cpcovfj rfj i7iL%coQCcp 6cpC6LV 6vo\id£ov6LV 
vg. yCvsraL ds avrrj \iiys&og \isv r) xoxxog xara trjv 
Qa\ivov xaXov\iivrjv, cpvXXa ds \isXdvtsQa \isv xal \iaXa- 
xcorsQa r) r) 6%Vvog, rd \iivroL aXXa ioLxbra s%sl rfj 

3 6%Cvcp. 6 ds avrrjg xaQitbg o\iOLog rcp xaQTtcp rrjg 6tqv- 
%vov, piys&og di i6rt xard oqo($ov. yCvsraL di tl iv rcp 
xaQTtcp rrjg xbxxov f)Qa%v t,cpov' tovto sl dcpCxoLto ig 
tbv di^a TtSTtav&ivtog tov xaQTtov , TtitstaC ts avtCxa 
xal ioLxbg xcovcoTtL cpaCvoLto dv vvv ds TtQotsQov, Ttolv 
rj rb t,cpov XLvrj&rjvaL , 6vXXiyov6L trjg xoxxov tov xaQ- 
Ttov, xcd s6tL tolg i^CoLg r) (iacpr) tb cclua tov %cpov. LIBER X. 359 

2. 'H d¥'A(.L(5QC06og xetxaL \iev VTtb xb oQog xov IJaQ- 3 
va6ov , xa iitexeLva de rj zJeXcpoC' xe&rjvat, de xb 6vo\icc 
xfj TtbXet aitb r]Qco6g cpaGcv 'A[iPqc66ov. ©rjpatoi de ig 
xbv Maxedovcov xal ^LXCititov xad-L6xd\ievoL 7tbXe\iov 
iteQiifiaXov xfj ^A^i^Qcoaco dtnXovv xet%og' xb di e6xtv 
eitty^coQiov XCftov , %Qoav \ieXavog , ig xa \idXL6xa l6%v- 
qov ' xvxXog de exdxeQog xov xeC%ovg TtXdxog \iev dno- 
decov oXCyov e6xlv oQyvtdg , xb de vipog ig rj^t6etdv xe 
xal dvo OQyvtdg, bitov \ii) xb xet%og Ttenovrjxe ' dta6xri\La 4 
de aitb xov TtQOxeQOv xcov xvxXcov inl xbv devxeQov 
i6xtv oQyvtd' xaxa6xevr) de TtvQycov rj indX^ecov rj ei xi 
aX%o eg evTtQeitetav xeC%ovg^ TtaQetxat xd Ttdvxa 6cpt6tv 
axe xet%t\ov6tv inX \ibvcp xco avxCxa a\ivve6&ccL. E6xt 
de dyoQa xe 'A\.t$Qco6ev6Lv ov ueydXr], xal dvdQtdvzoDv 
iv avxfj XC&ov 7te7totrj\ievcov xaxedya6tv ol TtoXXoC. 

3. TQaTtevxt de inl 'AvxCxvQav dvdvxr\g xd TtQcoxd 5 
S6xtv bdbg' avafldvxt de o6ov dvo 6xddta ouaXeg xe 
%coqCov xal iv de%ta xrjg bdov Atxxvvvatag eitCxXr]6tv 
CeQov i6xtv 'AQxeptdog. xavxrjv ol 'A\i()Qco6etg dyov6t 

II \1dXL6xa iv XLufj * xcp de aydX\iaxt eQya6Ca xe e6xvv Al- 
yLvaCa, xal \1eXav0g xov XCd-ov TtenoCrytaL. xb de dzb 
xov Uqov xrjgzJLXxvvvaCag xaxdvxr\g bdbg ig'AvxCxvQav 
7ta6a i6xt. Ta de aQyatbxeQa ovoua eivaL Kv%ccql66ov 
xr) TtoXet cpa6C, xal r '0\ir]QOV iv Ocoxecov xaxaXbycp xb 
ovoua &eXr]6aL &e6&at ye avxov^ bxt iqdr] xryvtxavxa 
ixccXetxo AvxCxvQa' eivat yaQ dr) xbv 'AvxtxvQea xaxd 
'HoaxXea r]XtxCccv. Kelxat \iev dr) r) TtbXtg xaxd Medeco- 6 
vog xd iQeCTtta' idrjXcoaa de dQ%o\ievr]g xrjg ig Ocoxeag 
* * * ig xb CeQov u6efir]6aL xb iv AeXcpolg. 'AvxLXVQeag 
de iitoCr]6e u\v dva6xdxovg xal 6 'Aytvvxov <$CXt7Z7tog, 
i7toCr]6e de xal devxeQcc 'OxCXtog b ^PcoLtatog^ bxt r)6av 360 &SIKIKA 

v7tr\xoot xal ovtoi <&iki7t7tov xov Ar\\ir\xQCov pctOtXsvov- 
tog Maxs66vcov ' o 6s ijtl xbv QiXuntov d\nvvsLV *A%r\- 

7 vaioug o 'OxCXtog a%s6xaXxo ix r Pco\ir\g. 4. Tcc 6s oorj xa 
vtcsq xr\v AvxCxvQav 7tsxQc66r\ xs dyav s6xC, xal iv av- 
xotg cpvsxai \idXL6xa 6 iXXsfioQog. 6 \isv avxov \isXag 
%coQSixav av&QCOTtoig xal s6xi ya6xQl xad-aQ6iov, 6 6s 
sxsQog o Xsvxbg di i\isxov xa&aCQSLV Ttscpvxs' xb 6s 
cpaQ\iaxov xb ig xr)v xd&ccQ6iv r\ xov iXXsfioQOV Qi%a 

8 s6xCv. 'Avxlxvqsv6l 6s si^l \isv avdQidvxsg iv xfj dyoQcc 
%aXxot, s6xi 6s 6cpt6tv STtl xco Xl\isvlIIo6sl6covl ov \iiya 
LSQOV, Xoya6LV cpxo6o\ir\\isvov XC&ocg' xsxovCaxat 6s xa%\ 
ivxog. xb 6s dyaX\ia OQftbv %aXxov 7tS7totr\\JLSvov , f$s- 
prjxs 6s STtl 6sXcptvt xcp sxsqco xcov TtodcoV xaxa xovxo 
6s s%sl xal xr)v %slqu STtl xcp \ir\Qcp, iv 6s xfj sxsqcc %slqI 

9 xQCacvd s6xlv avxco. Tov yv\iva6Cov 6s iv co xal xd 
XovxQa 6cpc6L 7tS7toCr\xaL , xovxov TtSQav aXXo yv\iva6L0V 
s6xlv aQ%alov' avdQLag 6s s6xr\xsv iv avxco %aXxovg' 
cpr\6L 6s STt avxco xb s7tCyQa\iLia Bsv66a\iov TtayxQaxca- 
6xr\v 'AvxLXVQsa iv dv6Qa6Lv 'OXv\ntLxr)v avr\Qr\6%at vC- 
xr\v. si 6s aXi\&svst xb S7tCyQa\i\ia, bXv\i7ttddt xf\ %Qcoxr\ 
\isxd 6sxa xal dtaxo6Cag cpaCvocxo dv xbv xoxlvov o %svo- 
daaog siXr\cpcog' avxr\ 6s iv xotg'HXsCcov yQa\t\ia6L TtaQ- 

10 slxaL \iovr\ %a6covr\ oXvfLTtcdg. "E6xl 6sv%sq xr\v ayoQav 
iv cpQsaxL vdaxog %r\yr\' 6xs%r\ 6s d%b J\XCov xcp cpQsaxu 
OQOcpog xs xal dvs%ovxsg xbv oQocpov xCovsg. s6xl 6s ov 
TtoXv dvcoxsQco xov cpQsaxo£ XCQ-ocg xotg sittxv%ov6tv chxo- 
6o\ir\\isvov \Lvfj\ia ' xacprjvat 6s cpa6tv svxav&a xovg 'icpC- 
xov 7tat6ag, xbv \ihv dva6co$svxa s\ 'iXCov xal d.7to%a- 
vovxa svxfj oixsia' 2J%s6Ccp 6s iv \isv yfj xf\ TQcpd6c xr)v 
xsXsvxr)v 6v\iflr\vaL Xsyov6cv^ d%&r)vaL 6s ol'xa6s x>a\ 
xovxov xd o6xa. 

XXXVII. Tfjg noXscog 6s iv df|ta, 6vo \idXL6xa TtQO- LIBER X. 361 

sX^ovtl dit ccvrrjg Oradiovg, Ttirqa xi sOtlv vipr\Xr\, 
polQa oQOvg r\ TtitQa, xal lsqov sit avrr\g 7tS7tOLr\\iivov 
sOrlv ^Qxi^tidog' SQyov rcov IlQa^ixikovg , dada s%ovOa 
xfi dsfya xal vtcsq rcov co{icov cpa^ixQav ' itaQa ds avrr)v 
xvcov sv ccQiOxsQa' [liys&og ds v%sq rr)v \i£yiorr\v yv- 
valxa xb dyaXua. 

2. Tfj dl yfj rfj <&coxidt iarlv ouoQog r\ ovoud&rat 
u\v ccTto BovXcovog ayayovrog xrjv aTtotxiav avdQog, 

aVVCOXiad-fJ dl £X 7t6l£COV XCOV £V tfj aQ%aia ZJCOQidt. 

kiyovrat d£ oi BovXlol 0tXo\ir\Xov xal Qcoxicov * * * 
OvXXoyov rbv xotvov. *Eg dh rr)v BovXlv ix \i£v rrjg 
Botcoriag ®io^r\g Oradicov iorlv bdbg bydorjxovxa, i| 
*Av rtxvQag ds rrjg &coxicov &i rj7t£iQ0v \isv xal £t aQ~ 
%r\v iortv ovx oida' ovrco dvofiara OQr\ xal XQa%ia xa 
893 [i£xa%i) 'AvrLxvQag xi ioxL xal BovXLdog ' [ig d K £ xbv] * * * 
Xtpiva Oxadicov i$ 'AvrLXVQag ioxlv ixaxov, xa dh ccTtb 
xov Xtpivog OxddLa bdov xrjg 7t££r\g rrjg ig BovXlv iitra 
dvat udXtara £lxd£ou£v. 3. Kdrstat ds xal Ttoraubg 3 
ig ftdXaOOav xavxrj %£i\iaQQog , ov ol stii%c6qlol bvoud- 
%ovOtv 'HQaxlsLOV. xslxat ds STtl vi^r\Xov rs fj Bovhg 
xal iv TtaQaTtkcp 7tSQatov\iivoLg i% 'AvrLxvQag igAi%atov 
xb KoQLV&icov. 01 ds avd-QC07tot ot ivxav&a %Xiov r\ui- 
0£Lg xo%Xcov ig [}a<pr)v TtOQcpvQag slolv ccXLstg. Kara- 
Oxsvr) 6s r\ iv rfj BovXlSl ovts r\ aXXr\ ftavpaTog TtoX- 
Xov, xal l£qcc ftscov iorlv^AQriuLdog , rb ds avrcov Alo- 
vvGoV rd ds aydXuara ^vXov \iiv £Otlv SLQyaOuiva, 
oOTLg ds r)v o 7totr\Oag ov% oloirs iysvous&a OvufiaXio&aL. 
&scov ds ovTLva ol BovXlol oifiovOL ^dXLOra , MiyLOrov 
fisv ovoudtlovOL^ ALog 8s xard r^isriQav do£av sorlv 
S7tCxXr\0Lg. xal 7tr\yr) BovXCotg iorl xaXov\iivr\ ZavvLOv. 

4. 9 Eg ds KiQQav rb i%ivsLOv AsXcpcov bdbg psv 4 
Oradicov s%r\xovrd sOxlv ix AsXcpcov xarapdvrL 6s ig 362 OSIKIKA 

xo TtedCov L7t7t6dQO\iog xi i6xt xul uycovu TLvftia uyov- 
6lv ivxav&a xov litTtLXOv. xd \isv dr) ig xov iv 'OXvpitCa 
Taoa&itTtov idr\Xco6i \iol xd ig 'HXeCovg xov XoyoV 
6 de L7t7t6dQO\iog eotxe xov ^AitoXXcovog xd%a \iiv itov xal 
uvxog xcov LTtTtevovxcov xlvcx uvlu6ul, axe uvfrQcoitoLg 
xov duC\iovog o\ioCcog iitl eQycp Ttuvxl xul d\ieCvco xul xd 
%eCQC0 vi\iovxog' ov \iivxot xul uvxog xuQu%r)v xolg lti- 
Ttotg 6 LTtTtodQopog ovxe xuxd alxCav r\Qcoog, ovxe iit 

5 uXXr\ nicpvxev iQyu£e6&UL 7tQocpu6eL. To de TtedCov xo 
uTto xrjg KCQQug iptXov i6xtv utiuv, xccl cpvxeveLV oivQQu 
ovx e&iXov6LV) rj ex XLVog uQug r\ u%Qelov xr)v yr)v ig 
divdQcov XQ0cpr)v eidoxeg. AiyexuL de ig xr\v KCqquv 
* * * xul UTto xrjg KiQQug xo 6vo\iu xo icp* r\\icov xe&r\vuL 
xcp %coqCco cpu6Cv. "0\ir\Qog \iivxoL Kql6uv ev xe 'IXluSl 
o\ioCcog xul v\ivcp xcp ig 'AjtoXXcovu 6vo\luxl xcp i% aQ%r\g<^^ 
xaXel xr)v txoXlv. Xqovco de v6xeQov ol iv xf\ KCqqu 
uXXu xe r\6ifir\6uv ig xov 'AtzoXXcovu xul u7texi\ivovxo 

6 xov freov xrjg %coQug. 7toXs\islv ovv TtQog xovg KtQQuCovg 
edo^ev *A\jLCpLxxvo6L, xul KXsL6%ivr\v xe UlxvcovCcov xv- 
quvvovvxu 7tQoe6xr\6uvxo r\ys\iovu eivuL xul UoXcovu i£ 
'A$r\vcov i7tr\yuyovxo 6v\i(3ovXsvslv. %Qco\iivOLg di 6cpL- 
6lv vTteQ vCxr\g uvelnev r\ Uv&Cu, 

ov tcqIv xr\6de 7toXr\og iQsCtpers nvQyov sXovxsg^ 
tiqCv xev i\icp xs\iivsL xvuvcoTtLdog A\icpLXQCxr\g 
xv\iu TtoxLxlvtft xsXudovv stzI oIvotzu 7Z0VX0V. 
5. "E7teL6ev ovv 6 ZloXcov xu&lsqco^ul xcp &ecp xr)v Klq- 
quCuv, lvu dr) xcoxs\iivsLxco 'AnoXXcovog yivr\xuz yeCxcov 

7 r) &uXu66u. EvQi&rj de xul sxsqov xcp ZIoXcovl 6ocpL6\iu 
ig xovg KlqquCov^ ' xov yuQ IIXeC6xov xo vdcoQ Qiov 6lu 
o%exov 6cpC6LV ig xr)v TtoXiv UTti6XQeifjev uXXu%o6e o £o- 
Xcov. xul ol \isv TtQog ro^g TtoXtoQxovvrug exL uvxel%ov 
ex xe cpQEuxcov xul vScoq xo sx xov &sov TtCvovxsg* i L I B E R X. 363 

6 6e tov iXXefioQOV rdg QCt,ag iufiaXcov ig rbv UXeX6rov, 
eTtecdr) Cxavcog xov cpaQudxov rb v6coq fod-ero eyov, dvi- 
OTQeipev av&ig ig rbv 6%erov ' xaC, ivecpoQr]6avro yccQ 
dvi6r]v ol Klqqo.lol rov vdarog, [xal] ol (iev VTtb ditav- 
6rov rr)g diaQQOLag i^iXtTtov oi inl rov reCyovg rr)v 
tpQOVQav, 'AucpLxrvoveg 6e cog elXov rr)v tioXlv, eitQa- 8 
%avro vneQ rovfteov 6Cxag naQa KiQQaCcov^xal inCveiov 
Ae?.cpcov e6rlv7]KCQQa' naQiyera.L 6e xal ig&iav 'AnoX- 
Xcovog xal 'AQriuL6og xal Arjtovg vaov re xal dydXuara 
ueyi&eL ueydXa xal eQya6Cag 'ArTLxijg. r) 6e 'A6Qa6reLa 
§§&C6QVTaL (iev iv rco avrcp 6cpC6L , ueyed-eL 6e rcov aXXcov 
dito6eov6a ayaXudrcov e6rCv. 

XXXVIII. H 6e yr) r) Aoxqcov rcov xaXovuivcov 
'O^oXcov 7tQ06e%rjg rfj QcoxC6l e6rl xard ri]v KCqq^v. 
'Eg 6e rr)v inCxXr\6LV rcov Aoxqcov tovtcov 6Lacp0Qa 
r\xov6a,buoCcog 6e dnavra 6r]Xco6co. 0Qe6d-elrcp^Jevxa- 
XCcovog fia6LXevovTL iv rfj %coQa xvcov erexev dvTL 6xv- 
Xaxog %vXov xaroQv^avrog 6e rov 'Ooacfrfcag rb %vXov 
dua rcp t)ql cpvvaL auneXov dn avrov Xiyov6L, xal djtb 
rov %vXov tcov 6^covyeve6d-aL rb ovoua rolg dv$QconoLg. 
01 6e Ne66ov noQ&uevovra inl rco Evrjvcp rQco&r)vai 2 
(iev VTtb 'HQaxXiovg , ov uivroL xal avrCxa ye dno%a- 
vetv, aXXa ig rr)v yrjv ravrr]V ixcpvyelv vouC£ov6l , xal 
cog dni&ave 6r\ne6$aC re dracpov xal o6ur)g rcp ivrav&a 
aiQL (iera6ovvaL 6v6co6ovg. 6 6e TQCrog rcov Xoycov xal 
o rhaQTog , o uev norauov rtvbg droitov rr]v re druC6a 
xal avro cpr\6LV eivat rb v6coq , 6 6e rbv a6cp6de?.ov 
cpve6&aL TtoXvv xal dvd-ovvra * * vitb rrjg o6(ir]g. Ai-3 
yerat 6e xal cog ol 7tQcorot rcov ivrav%a av&QcoTtcov i]6av 
avro%%oveg, i6^r)ra 6e ovx i7ti6rduevoC itco vcpaC- 
ve6%aL 6xinr]v TtQog rb Qlyog &r]QCcov 6i^uara inoL- 
ovvro a6H'r]ra. ro 6a6v rcov 6eQiidrcov ig rb ixrbg 364 &&KIKA 

vtzeq £V7tQ£7C£tag TQE7tovt£g' e^leXXev ovv xaza zb avzb 
zatg jivQOaig xal 6 %Qc6g 6cpL6LV £6£6&aL dv6c6dr\g. 

4 2. AsXcpcov cVe ciTtazEQG) GzadCoig eI'xo6l ze xa\ 
ixazov iaztv "AucpL66a U£yi6zr\ xa\ 6voua6zozdzr\ TtoXtg 
zcSv Aoxqcov. £67t.oiov6i dh avzovg ig zo AlzcoXlxov 
al6%vvr\ zcov 'O&Xcov zov bvbjiazog' xa\ dr) xa\ e%h$96 
Xbyov elxozu, ozs fia6il£vg 6 'Pcouuicov dvu6zdzovg 

ig zbv NtxoTtbXEcog 6vvotxt6ubv i7toir\6Ev AizcoXovg, 
a7to%coQY)6at zov dr\uov zb txoXv ig zr\v"AucpL66uv. zb 
pivzoL i% ciQ%YJg yivovgzov Aoxqcov el6l' zs&rjvuL 6e zfj 
TtolEi zb bvoua ditb 'A{icpi66r\g zrjg MdxaQog zov AioXov 
cpu6i, xal AtioXXcovu iQa6zr)v y£V£6$ai zrjg *Aucpi66r\g. 

5 3. K.£xb6ur\zut 6e rj TtbXig xaza6x£vfj ze zf\ aXXtj , xal 
zd \idXt6zu r\xovzu ig uvr\ur\v e6zl uev \ivrjuu 'Aucpi6- 
6r\g , e6zl ds 'AvdQuiuovog ' 6vv ds avzco zacpr\vav Xi- 
yov6i xal r6Qyr\v zr)v Olvicog 6vvoixr\6a6av zco 'Av- 
dQuiuovL. *Ev d\ zfj dxQOTtbXEt vubg 6cpi6iv 'A&r\vug 
xal uyuXuu oq&ov %uXxov 7t£7totr\uivov, xout6d-r\vat ds 
VTtb Sbavzbg cpa6tv avzr)v i\ 'IXiov xa\ eIvul XucpvQcov 

6 ztov ix TQoiag ' ov ur)v xal iui y£ ETtEt&ov. idr\Xto6a 
ds iv zotg 7tQ0ziQ0tg zov Xoyov Uauiovg f Potxov c&cXaiov 
xal ©eoScoqov TrjXsxXiovg eIvul zovg EVQOvzag %aXxbv 
ig zb dxQtfii6zazov zrfeat ' xal e%covev6uv ovzot TtQio- 
zot. ©EodcoQov uev dr) ovdsv ezl olda Qevqcov, o6a y£ 
yuXxov 7t£7totr\uiva' ev 8e 'AQziutdog zrjg 'Ecp£6iug 
TtQog zb otxr\ua eq%ouevcj zb e%ov zdg yQacpdg Xi- 
frov d-Qtyxog £6ztv VTtEQ zov ficouov zr)g IIqcozo- 
&QOVLag xaXovuivrjg 'AQziuLdog ' dydXuuzu 6e aXXa zs 
ijtl zov %-Qtyxov xal yvvaLxbg sixcov Ttobg zco TtiQazt 
£Ozr\xs, zi%vr\ zov *Poixov, Nvxzu ds oi'Ecpi6LOL xa- 

7 Xov6L. Tovzo ovv zb dyaXua zrjg iv zfj 'Aucpi66r\ 'A&rj- 
vdg xul IdEtv e6zlv d.Q%aLOZEQOv xal aQyozEQOV zr)v LIBER X. 365 

xiyyr\v. "Ayov6L de xal xeXexr)v ol'A 'u(pi66etg'Avdxxcov 
xaXovuivcov TtaCdcov oCxLveg de &ecov elalv oi"Avaxxeg 
Ttaldeg^ ov xaxa xavxd eOxiv eiQr\uevov , aXXa eivai 
897 AioGxovoovg, ol de Kovor\xag, o£ de ztXiov xl inC6xa- 
6%at vouC%ovxeg KafieCoovg Xeyov6t. 

4. Tovxcov de xcov Aoxqcov xo6aCde aXXaL TtoAeigS 
ei6iv , avco uev V7teQ 'AucpC66r\g itQog r\7teLQ0v MvcovCa, 
6xa8iOig azcoxeQco xQidxovxa 'AucpC66r\g' ovxol xal xco 
All iv 'OXvuTtCa eidlv ol ava&evxeg Mvaveg xr)v a67tCda. 
xelxaL de xb 7tbXL6ua izl vipr\Xov, xaC 6cpL6Lv aX6og xal 
ficoubg ftecov Me^XL%Ccov e6xC' vvxxeQLval 8e aC ftv6CaL 
%eotg xolg Me^XL%CoLg ei6C, xal dvaXco6aL xa XQea av- 
x6$l tcqlv r\ rjfoov e7tL6%elv voul\ov6l. xal IIoOeLdcovog 
e6xLV VTteQ xr)v tcoXlv xeuevog xaXovuevov IIo6eL8orvLOv, 
iv 8e avxcp vabg IIo6eLdcovog' xb 8e ayaXua ig iue ovx r]v. 

5. Ovxol uev dr) V7teQOtxov6Lv 'AucpC66r\g ' inl %aXa6- 9 
6r\g 8e Oidv&eLa xal xavxr\ buoQov6a e6xL Navnaxxog. 
7tXr)v 8e 'AucpC66r\g, vti 'A%atcov ol aXXoL JJaxQecov 
v.QyovxaL, fia6cXicog 6cpC6L dovxog Avyovoxov. 'Ev Oiav- 
$eCa 8e 'AcpQo8Cxr\g xe CeQOv^ xal oXCyov viteQ xr)v tioXlv 
xv7taQC66ov xe avaul% xal xrjg TtCxvbg e6xiv aX6og, xal 
vabg xe 'AQxeuidog xal ayaXua iv xco aX6eL ' yQacpal 8e 
iitl xcov xoCycov e%Cxr\XoC xe r\6av VTtb xov %qovov xal 
ovdev exi iXeCitexo ig fteav avxav. KXr\d-r\vaL 8e aTtb 10 
yvvaixbg r\ vvucpr\g xexuaCQOuat xr)v TtbXtv , inel iitl 
Navndxxco ye olda elQr\uevov cbg AcoQLelg ol buov xolg 
AQL6xoud%ov 7taL6L xd TtXola avxb&L inoLr\6avxo , olg ig 
TIeXo7tbvvr\6ov ineQaLc6ftr\6av xal dvxl xovxov yevi- 
6'daL xb bvoua xcp ycogCcp cpa6C. xd 8e uol NavnaxxCcov, 
cog xotg ig 'ld-cour\v dno6xa6Lv buov xcp 6eL6ucp xcp iv 
AccxedaCuovL 'A^r\vatoL Navnaxxov ivoLxr\6aC 6cpL6LV 
edoaav acpeXbuevoL xovg AoxQOvg^ xal cog xov A%y\- 366 &SIKIKA 

vaCcov v6tsqov 7tTai6[iarog xov iv Atyog 7tOTa\iotg Aa- 
xedat\i6vtot xovq Me66r\vCovg idCco^av xal ix tijg Nav- 
ndxTOv, tdde \iev ine^rjk^e \iot xal ig nleov r\ Me66r\vCu 
6vyyQUcpr\' ixXtTtovrcov de vito uvdyxr\g rcbv Me66r\- 
vCcov, ovrcog ou AoxqoI 6vve"ke%\fr\6uv uv&tg ig rr\v 

1 1 NavTtaxTOv. 6. Ta de eitr\ za NavTtdxrta 6vo\iu£o\ievu 
vitb *Ekkr\vcov uvSqI e6itoiov6iv ol Ttokkol Mtkr\6Ccp' 
Xuqcov de o IJv^eco cpr\6iv avxa 7totr\6ut NuvTtdxTtovQQl 
KaQxCvov. ertoyLe&a de xal r\\ietg rfj tov Aa\ixjjuxr\vov 
do$,r\' TCva yaQ xal koyov e%ot dv eite6iv dvdQog Mtkr\- 
6Cov 7te7totr\\ievotg ig yvvalxag re&rjvuC 6cpt6tv bvo\xu 

12 NavTtdxTta ; 'Evtuv&u e6rt \iev inl &uku66r\ vabg Tlo- 
6etdcovog xal uyuk\iu oQd-bv %ukxov 7te7totr\\ievov, s6tl de 
xal Uqov AQTe\itdog xal dyuk\ia kevxov kC&ov 6%r\\iu 
de axovTit,ov6r\g 7tuQe%erut , xal e7tCxlr\6iv elkr\cpev Al- 
Tcolr\. 'AcpQodCTr\ de e%et \iev iv 67tr\kuCcp Ttptdg' ev%ov- 
tui de xul ukkcov evexu, xul ul yvvulxeg \iukt6TU ul 

13 %r\Qui yd\iov utrov6t TtaQU rr\g fteov. 7. Tov de 'A6xkr\- 
Ttiov to ieQov eQeCTtta r\v, i% UQ%r\g de cpxodo\ir\6ev uvto 
uvr\Q idicoTr\g Oukv6tog. vo6r\6avTi yuQ ol tovg ocp&ak- 
\iovg xul ov Ttokv uitodeov Tvcpkcp o iv 'EntduvQcp 7te\i- 
Ttet %ebg'AvvTr\VTr\v 7totr\6u6av rd e%r\ cpeQOV6uv 6e6r\- 
\ta6\ievr\v dekrov. xovto icpdvr\ xf\ yvvutxl btptg oveC- 
QUTog , vtxuq \ievTOt r]v avrCxa ' xal evQe re iv xalg %eQ6t 
Tutg avrrjg 6e6r\\iu6\ievr\v dekrov, xul 7tkev6a6u ig tr)v 
NuvnuxTOv ixekev6ev ucpekovru rr)v 6cpQuytdu Q)akv- 
6tov i7ttkeye6$ut za yeyQu\i\ievu. rcp de ukkcog \iev ov 
dvvuTu icpuCvero tdetv tu yQu\i\iuru e%ovrt ovtco tcov 
6cpQ-uk\icov' e\7tC%cov de tt ix r.ov 'A6xAr\7ttov %Qr\6rbv 
ucputQet xr\v 6cpQaytdu, xal tdcov eg tov xr\QOV vytrjg re 
r\v , xal dt'dco6t rf\ 'Avvtt\ to ev rf\ delrcp yeyQU\i\kivov^ 
6Turr\Qug 8t6%tXCovg %qv6ov. I \ I) E \. 

(Numerus primus libri est, secundus capitis, tertius seg-menti.) Abae opp. Phocidis, Phocicae cladis im- 

mune 10 3 2. Phocensium asylum ib. 3. 

oraculum 4 32 5. 10 35 1. 
\bantes pop. Euboeae 5 22 4. coloniam 

ducunt in Chium 7 4 9. 
\bantidas Sicyonis tyrannus 2 8 2. 
\bantis reg-io 5 22 3. 
iAharis Hyperboreus 3 13 2. 
|\bartus e Codri genere 7 3 10. 
Abas Lyncei f. 2 16 2. 10 35 1. 
\bas Melampodis f. 1 43 5. 
^bas vates Lysandii 10 9 7. 
Abasa ins. \ethiopiae 6 26 9. 
kbia Hylli nutiix 4 30 1. 
Abia Messcniae opp. ib. 
Iiborlus epidemicus S 23 7. 
kbrupolis rex Sapaeorum 7 10 6. 
kbydus opp. 3 9 12. 
kcacallis Minois f. 8 53 4. 
[Acacallis nympha 10 16 5. 
■Uaeesium \rcadiae opp. 8 3 2, 8 27 41, 
: 8 36 10. 

Lcacesius collis 8 36 9. 
kcacus Lycaonis f. 8 3 2, 8 36 10. 
kca.lemia 1 29 2. 

[veamas Thesei f. eponymus 15 3. piclus 
I 10 26 2. eius statua 10 10 1. 
iVcanthus Lacedaem. 01. 5 8 7. 
Kcarnan \lcmaeonis f. 8 24 9. 
|\.carnanes Atheniensium adversus Antipa- 
I trum socii 1 25 4. ab Aetolis victi 10 16 
I 6. abAg-esilao reprimuntur 3 10 2. Mes- 
I senios in Oeniadis oppugnant 4 25 8. 
I olim Curetes 8 24 9. divinalionem doccnt 
I Hesiodum 9 31 5. 

Iicastus piclus 1 18 1. patri funebres ludos 
I instituii 3 18 16. 6 20 19. lphiclum coro- 
1 nat 5 17 10. 

iccipiter accipitre velocior 7 12 2. 
|>ce locus Arcadiae 8 34 2. 
|».cesidae ara 5 14 7. 

|\.cesis apud Epidaurios, qui aliis Euame- 
I rion 2 11 7. 
tti.cesius v. Acesis. 

^.cestium e Themistoclis posteris 1 37 1. 
' Lcestor fictor 6 17 4. 10 15 6. 
f. cetum uniones resolvit 8 18 6. 
\ Lchaeus Xulhi f. 7 1 2 et 3. 

Lchaei ab Achaei iiliis dicunlur Ars-ivi et Laceclaemonii 7 1 7, 3 13 14. Arg-is et 
Lacedaemone eiecti Ionum in Pelopon- 
neso sedes occupant 5 1 1. 7 6 1. Roina- 
noium socii 7 8 3, Plolemaei 2 8 5. de- 
iiciunt a Romanis 2 1 2. 'Messenios op 
pug-nant 4 29 11. Lacedaemoniis semper 
infensi 7 7 3. cum Lacedaemoniis bel- 
lum g-erunt ib. el 12 6. Paracyparissii 3 
22 9. 

Achaeorum reg-es 7 6 2. bella et res g-e- 
stae 7 6 3 — 7 17 4. concilium 2 12. 
eius auctor 8 30 5, ratio et locus 7 7 1, 
7 24 4, abolitio 7 16 9. armatura 8 50 1. 
donaria 5 25 8. 6 15 2. 10 18 1. fines 
7 17 5. potlus 4 34 6. urbes duodecim 7 
6 1. 

Achaeia Hyperborea 5 7 8. 

Achaia fons 4 33 7. 

Acharnae demus Atticus 1 31 6. 

Acheloi fl. tres 8 38 9. 

Achelous Aetoliae fl. Callirrhoes paler .8 
24 9, Castaliae 10 8 9, Sirenum 9 34 3. 
cum Hercule luctatur 3 18 6, 6 19 12. 
eius alluvio 8 24 9 et 11, ara 1 34 3, 1 
41 2, pisces marini 4 34 1. 

cc%sqoilg populus alba 5 14 2. 

Acheron fl. Thesprotidis 1 17 5, 5 14 2, 
10 28 1. 

Acherusia palus 1 17 5, 2 35 10. 

\chilles Chironi educandus Uaditur 3 18 
12. an Helenam a Tyndareo petieril 3 
24 10. ad Troiam cur profectus ib. He- 
lenae maiitus 3 19 13. cum Memnone 
pugnat 3 18 12, 5 19 1, 5 22 2. Tennem 
interficit 10 14 4. eius interilus 1 14 1, 
monumentum inane 6 23 3, templa 3 20 
8, 3 24 5, 3 19 11, slalua equeslris 10 13 
5, hasla 3 3 8, clipeus 9 29 7. insula ei 
Leuce sacra 3 19 11. 

\chilleus portus 3 25 4. 

\chladaeus Corinthiorum dux 4 19 2. 

\cichorius Gallorum dux 10 19 7 et 8 , 10 
22 10 et 13, 10 23 12. 

Acidas fl. 5 5 8. 

Acontion opp. Arcadiae 8 27 4. 

Acraea Asterionis fluvii filia 2 17 2. 

"AY.QCCIOV OQOg 2 17 2. 

Acraephnium urbs Boeoliae 9 23 5, 9 40 2. 368 INDEX. Acratus daemon comes Baechi 1 2 5. 

Acriae opp. Laconic. 3 21 7. 

Acrias procus Hippodamiae 6 21 10. 

Acriatae Acriarum incolae 3 22 5. 

Acriphius Clilorius 8 27 2. 

Acrisius Abantis f. 2 16 2, Eurydices ma- 
vitus 3 13 8. cumProeto de imperio con- 
lendit 2 25 7. filiam cuslodit aeneo tha- 
lamo 2 23 7, 10 5 11. disci iactu a Per- 
seo inleremptus 2 16 2. 

Acritas promonl. 4 34 12. 

Acrocorinthus Soli sacra 2 16,246,7 
? 7 6. 

d-KQOXSQGiTrig 6 4 1. 

acropolis Atheniensium olim noltg dicta 
1 1 26 6. f 

(XY.Q06t6\iu lignea 9 16 3. 

Acrotalus Arei f. 3 6 4. 

Acrotatus Cleomenis f. 1 13 5, 3 6 2. in 
acie cadit 8 27 11, 8 30 7. 

Aclaea antiquum Atticae nomen 12 6. 

Actaeon Arislaei f. 10 30 5, 10 17 3. a 
Diana in cervum mulatus 1 44 5, 9 2 3. 
eius spectrum 9 38 5, cuhile 9 2 3. 

Actaeus primus Atheniensium rex 12 6, 
, 1 14 7. 

u%vr\ et ulyiulog differunt 2 34 9. 

Actiacum praelium 8 8 12. 

Actium 10 8 3. 

Actor Azei f. 9 37 7. 

Actoi Phorbantis f. 5 1 11. 

Actoris filii Molionidae 8 14 9. regni Elei 
participes 5 1 11. ab Hercule occisi 2 
15 1, 3 18 15, 5 2 1. eorum uxores 5 

3 3. 

Acusilaus Diagorae f. 01. 6 7 1 et 3. 

Acusilaus de Myceneo 2 16 4. 

adamas ut dometur 8 18 6. 

Adamatas Tarentinus 6 14 11. 

'AdlY.iag effigies 5 18 2. 

Adimantus Atheu. a Spartanis corruptus 

4 17 3, 10 9 11. 
Admetus Augeae f. 10 25 5. 
Admetus (Pherelis f.) 5 17 10, 3 18 16. 
Admetus a Philocteta occisus 10 27 1. 
Adonin cecinit Sappho 9 29 8, deflent Ar- 

g-ivae 2 20 6. eius mater 9 16 4, funum 

9 41 2, myrtus 6 24 7. 
Adramyltium opp. 4 27 9. 
Adiastea fons 2 15 3. 
Adrasleae signum 10 37 8.' 
Adrastus Lydus 7 6 6. 
Adrastus Polynicis f. 2 20 5. 

Adrastus Talai f. 8 25 8, Phoronides 7 17 
7, Sicyonis rex 2 6 6. Arionem equum 
ab Hercule accipit 8 25 10. evadit 9 9 
2. Thesei opem implorat 1 39 2. Adrasti 
domus 2 23 2, gener 9 5 12 , obitus et 
cultus 1 43 1 , heroum 1 30 4 , statua 10 

10 3. 

Adrianus imp. eponymus 115. Hebraeos, qui defecerant, subigit ib. viam Sciro 
niam munit 1 44 6. balneum Corinth 
struit 2 3 5. e Slymphalo Corinthun 
aquas ducit ib. 8 22 3. Nemeis eque 
strem cursum reddit 6 16 4, Mantineai 
pristinum nomen 8 8 12. NepluniHippi 
templum reficit Manlineae 8 10 2. Epa 
minondae stelam et epigramma ponit f 
11 8. Abis et Athenis templa aedifica 
10 34 4, 1 18 6, Alhenis etiam gymna 
sium 1 18 9, Hyampoli porticum 10 3i 
6, Lupiae portum 6 19 9. Iunoni pavo 
nem consecrai 2 17 6. eius laus et sta l 
tuae 1 3 2, 1 18 6, 1 24 7, studia in An | 
tinoum 8 9 7. 

Adriaticum mare 5 25 3, 8 54 3. 

Adristas 8 4 1. 

adullerium Messeniam et Troiam perdidi 

4 20 5. adullerii poena 9 36 8. 
adytum Palaemonis 2 2 1. Endymionis 

1 4. Trophonii 4 16 7. Mineivae 7 27 2 1 

adyta a profanis non inlrantur sine pe 

riculo 10 32 17. 
Aeaceum 2 29 6 et 9. 
Aeacidarum fatum 114 1, genealogia '. 

29 2. 
Aeacides Arybbae f. 1 11 1 et 3 — 4. 
Aeacus Iovis f. Aeginae rex 2 29 2. iudoJ 

1 39 6. Graeciae pluviam impetrat 

44 9, 2 29 7. Aeaci uxores ib. 9, fili 

ib. 2. 
Aeantides Milesius 10 9 9. 
Ae^hmaeas Parapolamius victor Pylh. ll 

33 8. 
Aechmagoras Herculis f. 8 12 3. 
Aechmis Briacae f. Arcadiae rex 8 5 10. 
AeelesSolis f. 2 3 10, 9 34 8. 
Aegae opp. Macedoniae 16 3, Achaiae ', 

25 12 , 8 15 9. 
Aegaeum mare 111. eius insulae 2 22 1 
"Aegeae opp. 5 21 11. 
Aegeus Oeolyci f. 3 15 8, 4 7 8. 
Aegeus Pandionis minoris f. Athen. rex 

5 2 et 4. Lyci fraler 4 2 6. Uraniae V< 
neris cultum Alhenis introducit 1 14 " 
quos expellit in Aicadiam migrant 8 2j 
3. eius interitus et heroum 1 22 4 et 5 1 
statua 10 10 1. 

Aegiae opp. Lacon. 3 21 5. 

Aegiale quae postea Sicyon 2 6 5. 

Aegialea urbs 2 3 6. peste afflicla 2 7 7 
eversa ib. 1. } f 

Aegialeus Adrasti f. 1 43 1. uVTO%&cov j 
5 6. rex Sicyonis ib. 7 11. eius he 
roum 1 44 4, slatua 10 10 4, interitus < 
5 13, monumentum 9 19 2, nepotes 2, 
5 6. 

Aegialus postea Achaia 5 1 1, 7 1 !• 

Aegialenses 7 11. 

Aegienses Achaiae pop. 3 12 7. 

Aegila Lacon. locus 4 17 1. 

Aegimius Pamphyli pater 2 28 6. INDEX. 369 egina Asopi filia insulae nomen dat 2 5 

2,2 29 2. rapta alove 2 5 1. eius signum 

5 22 6, 10 13 6. 

egina insula 2 29 2 — 30 4. 

ea-inaei operis sierna 1 42 5 , 2 30 1 , 5 

25 T3, 7 5 5, 8 53 11, 10 17 12, 10 

36 5. 

eg-inetae navibus valent 2 29 5. Persis 

studentes a Cleomene comprimuntur 3 4 

2. cum Arcadibus commercium exercenl 

8 5 8. 

jginetes Deritae f. 7 18 5. 

jginetes Pompi f. Arcadiae rex 8 5 8. 

jgiia opp. et navale Achaiae 7 26 1—9. 

gis aurea 5 12 4. 

i»gisthus cum Agamemnone Cassandrae 

igeminos interficit 2 16 6. aNauplii filiis 

mvatur 1 22 6. eius cum Agamemnone 

simultas unde orta 2 18 2. filia Erigone 

2 18 6. sepulcrum 2 16 6. 

bgium opp. 7 6 1, 7 22 10, 7 23 5 - 

124 4. Acnaici synedrii locus 7 7 2,7 

24 4. 

;gles e Sole filiae Gratiae 9 35 5. 

Aegospotamos clades 3 8 6, 3 11 5, 3 
17 4', 4 17 3, 9 32 7, 10 9 11. pugnae 
;ocii 10 9 7 — 10, manubiae 3 18 8. 
■gosthena 1 44 4. 

•gyptii proceri 1 35 5. navalibus quam 
ledeslribus praeliis aptiores 3 6 5. cum 
5 hrygibus de antiquitate certant 1 14 2. 
-inum lugent 9 29 7. Dianam Ceieris fi- 

iam perhibent 8 37 6. ah Agesilao ad- 

uvantur 3 10 2, 4 17 5. Aegyptii ieges 
vlacedonum nomine gaudent 10 7 8: eo- 

um statuae Athenis 1 8 6, 1 9 8. 

Syptii viri de Taraxippo Amphione Or- 
leo sentcntia 6 20 18. 
gyptium marmor 1 18 6. simulacra 4 32 

7 5 5, pleraque lignea 2 19 3. 
gyptus Beli f. 7 21 13. eius filiorum 
nonumentum 2 24 2. 
ypius (?) Eleus, (Aesvpus? Aepvlus?) 
12 6. 6 2 8. 
gyptus fl. 9 40 6. 

yrus Thclxionis f. 2 5 7. 
gys opp. a Sparlanis deletur 3 2 5. 
legytae ib. 8 27 4. Aegytis Arcadiae 
ars 8 34 5. neas Anchisae f. Palladium transferl in 
aliam 2 23 5. in Lac&nica urbes condit, 
1 Arcadia patrem sepelit 3 22 11, 8 12 
, cum Diomede pugnat 5 22 2. eius 
xor Creusa an Eurydice 10 26 1. socio- 
um pars in Sardinlam delata 10 17 6. 
lalua aenea 2 21 1. arca 7 19 7. 
leas Eleus ex lamidarum erente 8 10 5, 

2 4. 

lesidemus Leontinorum lyiannus 5 22 
alius Leontinus ih/« 

etus Lacedaem. 01. 3 18 7. 
lianes Amphictyones 10 8 2. Thcssalis 

PAUSAN, II. accensenlur ib. 3. Brennum per Oetam 
montem ducunt 10 22 9. 

aenigmatis usi veleres Graeciae sapientes 
8 8 3. 

Aenus opp. Thraciae 5 27 12. 

Aeolenses in Troade 6 4 9, in Lesbo 10 
24 1. Ilii incolae 1 35 4, 8 12 9. postea 
Boeoti 10 8 4. Aeolensium uibes XII 7 
5 1. 

Aeoli insulae 10 11 3. 

Aeolidas v. Olidas. 

Aeolis a Gra occupatur 3 2 1. 

Aeolius Hippodamiae procus 6 21 11. 

Aeolus Aethlii pater 5 8 2, Crelhei 4 2 5, 
Macaris 10 38 4, Magneiis 6 21 11, Pe- 
rieris 6 22 2, Tanagrae 9 20 1. 

Aepea opp. Messen. 4 34 5. 

Aepytiauae vel Aepytidae 4 3 8, 4 9 4 
et 9. 

Aepytus Cresphontis f. iustitia et pruden- 
tia clarus 4 3 8. ab Holaea et Heraclidis 
restilutus 4 5 1, 8 5 7. 

Aepytus Elati f. 8 4 4 et 7. eius interi- 
lus et sepulcrum ib. 8 16 3. 

Aepylus Hippothoi f. Arcadum rex caeca- 
tur 8 5 5, 8 10 3. 

Aepytus Nilei f. Prienen condit 7 2 10. 

Aepylus vid. Aegyptus. 

aer fetidus e maii 5 25 3. 

Aerope Cephei f. ex Marte gravida parlu 
perit 8 44 7. 

Aeropia v. Aperopia. 

Aeropus Cephei f. 8 5 1. 

Aeropus Martis f. 8 44 8. 

aes Tarlessium 6 19 2. aeris fusores primi 
8 14 8, 9 41 1, 10 38 6. aenea heroum 
arma 3 3 8. aeneae portae 5 10 10. aenea 
statua solida 9 12 4. aencum templum, 
thalamus, tectum 10 5 11. aeneum papa.- 
ver in summa tecti lestudine 5 20 9. 
aeneum limen 9 19 8. aenca opera vete- 
rum qualia 8 14 7. aeneum signum an- 
tiquissimum 3 17 6. 

Aeschines Argivus 4 26 7. 

Aeschines Eleus 01. fi 14 13. 

Aeschylinus Leschae pater 10 25 5. 

Aeschylus Aesimidis pater 4 5 10. 

Aeschylus Asterionis pater 6 3 1. 

Aeschylus Euphorionis f. a Baccho tragoe- 
diam facere iubetur 1 21 2. Hieroni fa- 
miliaris 12 3. maris regem Iovem ap- 
pellat 2 24 4, Inachum fluviurti Argivum 
8 6 6. Dianam Cereris filiam esse tradit 
8 37 6. Furiarum crinem scrpentibus im- 
plicat 1 28 6. eius fabula Glaucus 9 22 
7, 10 4 7. Septem ad Thebas 2 20 5. 
Satyri 2 13 6. epitaphium 1 14 5. 

Aeschylus Symmachi pater 6 13. 

Aesculapius Apollinis f. et Hygiae pater, 
allegorice aer 7 23 7 — 8. infans expo- 
situs et a turture nutritus 8 25 ll, a 
capra 2 26 5. Epidauri inprimis culius 

24 370 INDEX. 2 26 3. inde Sicyonem advectus 2 10 3. 
eius natales et patri.t 2 '26 3, mater Ar- 
sinoe Leucippi lilia 3 26 7, 4 3 2,. uxor 
2 29 1, filii 4 3 2, 4 31 12, dracones 2 
11 8, 3 23 4 — 7, lavacrum 2 27 6, lu- 
cus 2 27 1, templa 1 21 4, 2 10 2, 2 13 
5, 2 23 4, 3 22 10, 3 2fi 10, 4 30 1 , 4 
31 10, 7 21 14, 7 23 7, 7 27 11, 8 25 3, 
sacra Perg-ami 3 26 10, in insula Co 3 
23 6. imberbis 8 28 1. 
'AG%kr\7iLog sv 'Aytadcov 3 14 2, 
dyvixag 3 14 7, aQ%ayexrjg 10 32 12, 
avlcovLog 4 36 7, roQtvvLog 2 11 8, 
4r}{JLctLV£Tog 6 21 4, tatQog 2 26 9, 
KaovGLog 8 25 1, Koxvlbvg 3 19 7, 
■xaig 8 25 II, 8 32 5. cpLlolaog 3 22 9. 
Aesepus 11. Phryg-iae 10 31 6. 
Aesimides 13 3. Aeschyli f. 4 5 10. 
Aesymnetes deus 7 20 1 , 7 21 6. 
Aesymnium Meg-ar. 1 43 3. 
Aesymnus Meg-arensis 1 43 3. 
Aesypus Timonis f. 01. 6 2 8. (Timonis 

paler 6 12 6.) 
aelas aurea 5 7 6. 
Aetha equa Agramemnonis 5 8 3. 
Aelhidae duo 4 32 2. 

Aethiopes Oceani accolae 1 33 3. ebeni 
radices eruunt 1 42 5. Solis mcnsam fa- 
bulanlur 6 26 2, 1 33 4. 
Aethiopia supra Svenen 5 7 4. eius aspi- 

des nig-rae 9 21 6, tauri 9 21 2. 
Aelhiopicus campus 1 33 4. 
Aclhlius Aeoli vel Iovis f. Elidis rcx 5 1 

3, 5 8 2. 
Aethra Phalanthi uxor 10 10 8. 
Aethra Pitthei f. 2 32 9. a Nepluno com- 
pressa 2 33 1. a Dioscuris capla 5 19 3. 
e caplivitate liberata 10 25 7. 
Aethusa Neptuni f. 9 20 1. 
Aelius Anthae f. rex Troezeniorum 2 30 

8, 2 31 10. 
Aelnae crateres fatidici 3 23 9, rivi ar- 

dentes 10 28 4. 
Aetnaeus Promelhei f. 9 25 6. 
Aeloli ab Aetolo dicti 5 18. Acarnanibus 
inimici 4 25 3, 10 16 6. ab Ag-esilao ad- 
iuvantur 3 10 2. in Elidis "consortium 
veniunt 5 4 2. a Cylone tyrannide libe- 
rantur 6 14 11. cum Thessalis bellum 
g-erunt 6 16 2. Gallos strenue propul- 
sani 1 4 4, 10 20 4, 10 22 13, 10 23 12. 
tropaeum de Gallis dedicanl Dclphis 10 
15 2, 10 19 1 et 4. in Aciiacam Nicopo- 
lin translati 10 38 4, 7 18 8. dvdoxaxOL 
8 24 11. 
Aetoliae simulacrum 10 19 1. 
Actolus Endymionis f. 5 1 4. Elidis rex, 
Epoo succedil el caedis causa solum ver 
tit 5 1 8. 
Aetolus Oxyli f. 5 4 4. Africa Baltum coronat 10 15 6. homi 
ibi ferl 2 21 6. 

Africus ventus vitibus noxius 2 34 2. 

Ag-amedes Stympheli f. 8 4 8. 

Ag-amedes Erg-ini f. 9 37 4. cum Tror 
nio Alcmenae thalamum aedificat 9 1 
Apollini templum , Hyrieo thesaurur 
37 5, 10 5 13, Neptuno Imtico templ 
8 10 2. eius invocatio 9 39 f>, scrob: 
37 7. 

Agamedidas Thersandri pater 3 16 6 

Ag-amemnon a Thyeste Vulcani sceptrj 
accipit 9 40 11. Sicyonis reg-num o' 
net 2 6 7. an Aeg-istho praebuerit 
miciliarum causam 2 18 2. Aulide I, 
nae sacrificat 3 9 3. Calchanti ul se 
quatur persuadet I 43 1. eius laude: 
24 2, monumentum 2 16 6 et 3 19 
tentorii limen 9 19 7, statua 5 25 
imag-o picta 10 30 3. Clazomenis cul 

7 5 11. 

Ag-amenes Sicyonius vid. Ag-asimenes. 
Ag-ametor Mantinensis pug-il 6 9 9. 
Ag-anippe Permessi f. fons 9 29 5. 
Ag-apenor Ancaei f. Arcadiae rex 8 5 

8 10 10, 8 53 7. 
Ag-asicles Archidami f. rex Spartae 

Agesicles. 
Ag-asicles Sicyonius 2 10 3. 
Ag-asimenes Sicyonius 10 9 10. 
Ag-asisthenes Laced. 7 12 7. 
Ag-asthcnes Augeae f. Elidis rex 5 3 Sj 
Ag-athinus Eleus 6 13 11. 
Ag-athocles archon Athen. 10 2 3. 
Asrathocles Lysimachi f. a Getis captu 

9 6. novercae insidiis exstinclus 1 1C 
Ag-athoclcs Siciliae lyrannus 6 12 2. 
dyadov &80V templum 8 36 5. 
Ag-distis androg-ynos 7 17 10. 
Agdistis mons 14 5. 
Ag-eladas Arg-ivus staluarius, Onatae 

Heg-iae aequalis 8 42 10, 4 33 2, 6 8 

6 10 6, 6 14 11, 7 24 4. 10 10 6. 
Ag-elaus Stymphali f. 8 35 9. 
Ag^elaus Teg-eates Pvth. 10 7 7. 
Ageles Chius 01. 6"l5 2. 
Ag-elochus Tisameni f. 3 11 5. 
Ag-elus Neptuni f. 7 4 8. 
Ag-emachus Cyzicenus 01. 6 13 7. 
Agenor Arei f. 7 18 5. 
Agenor Pleuronis f. 3 13 8. 
Ag-enor Thebanus pug-il 6 6 2. 
Ag-enor Triopae f. 1 14 2. rex Arg-ivor 

2 16 1. 
Ag-enor Troianus occisus a Neoptolemo 

27 2, 10 25 6. 
Agesarchus Tritaeensis 01. 6 12 8. 
Ag-esicles Archidami fil. rex Spartae 

7 6. 

Agresilas Lusensis Pyth. 8 18 8. t 

Ag-esilaus Archidami f. 3 8 1 , Archida 1 

pater 6 4 9. Spartae reg-num Leotych INDEX. 371 fraeripit 3 8 8. al.tero pede claudus ib. 
0. Aulide sacra facere vetatur 3 9 3. in 
Asiam traiicit 3 9 1. domum redire co- 
g-itur ib. 12, 4 17 5. Aetolis auxilium 
fert 3 20 10. in Aegyptum profectus 
rem bene g-erit ib. Epaminondae cedit 

9 14 5, 9 13 2. eius mors et sepultura 3 

10 2. 

'\g-esilaus Doryssi f. rex Lacedaem. 3 2 4. 

Ag-esimenes v. Ag-asimenes. 

^esipolis Cleombroti f. rex Spartae 1 13 

5, 3 6 2. 
Ag-esipolis Pausaniae f. rex Spartae 3 5 7. 
I Mantineam capit 8 8 7. 
i\g-etor Arcas 5 21 3. 
A.giadas Eleus 6 10 9. 
kgias Ag-elochi fil. vates 3 11 5. 
^.g-idae, seu Ag-iadae, Eurysthenis posteri 
3 2 1. eorum series 3 2—6, sepulcra 
I 3 14 2. ultimus Cleoments Leonidae f. 
'371. 

^g-is Archidami f. rex Spartae 3 >8 1. Eleis 
I bellum infert 3 8 3. filium suum spurium 
j esse dicit ib. 7. 

kg-is Archidami f. Ag-esilai n. 3 10 5. 
Kg-is Eudamidae f. rex Spartae 3 10 5. 
Meg-alopolin oppug-nat 8 27 13. Pellenen 
I capit 2 8 5, 7 7 3. ad Mantineam supe- 
I ratur 8 8 11 et 10 5 — 11. occumbit 8 

10 8. 
kg-is Eurysthenis f. 3 2 1. 
kg-laia Gi atia 9 35 5. 
I^g-laophon Polyg-noti pater 10 27 4. 
l^g-lauros Cecropis f. 1 2 6. eius septum 

sacrum 1 18 2. 
^.g-laus Psophidius per totam vitam bea- 
tus 8 24 13. 

g-naptus architectus 5 15 6, 6 20 10 et 13. 
iyvLXttg v. Aesculapius. 
iyvog frutex 3 14 7. 
iyvcoGxoL ftsoi 1 1 4, 5 14 8. 
iycovog effigies 5 20 3, 5 26 3. 
g-oneas Colophonius 6 17 4. 
g-onothetae Olymp. 5 9 4. 
Lg-oracritus stat. Phidiae disc. et amasius 

9 34 1. 

g-orius Damosii f. 5 4 3. 

g-rae locus Atticae 1 19 6. 

graeus Temeni f. v. Arg-aeus. 
vgrig-entinorum donarium 5 25 5. 
Lgrii filii Oeneum Aetolia pellunt 2 25 2. 
Lgrolas Pelasg-us vel Siculus 1 28 3. 
lyQOTSQtt v. Diana. 
lyvLtt Eleis i. q. Atticis 6TEVC07tdg 5 15 2. 

gyieus Hyperbereus 10 5 8. 
kiax Oilei f. Cassandram violat 1 15" 2, 

10 26 3. cum Ulixe simultatem exercet 
10 31 1. Locris ades* 3 19 12. 

iax Telamonis f. Alcathoi successor 1 42 
4. corpore procero 1 35 5. pictus 10 31 1. cum Hectore pugnat 5 19 2. posteri 
parum clari 2 29 4. statua inter epony- 
mos 15 2. templum, statua, honores 1 
35 2 et 3. flos ib. Achillis arma ad tu- 
mulum eius delata 1 35 4. 

Aiax ulerque redivivus 3 19 13. 

Aidoneus fl. Idae 10 12 3 et 4. 

alabastrum marmor 1 18 9. 

Alaea festum Minervae 8 47 4. 

Alag-onia Eleutherolaconum opp. 3 21 7, 

3 26 11. 

Alalcomenae onp. Boeotiae 9 3 4, 9 33 5. 

Alalcomeneus Minervae nutricius 9 33 4. 

Alalcomenia Og-yg-i f. 9 33 4. 

Alalcomenias fons 8 12 7. 

ttXtt(JXCOQ 1 30 1, 7 11 2, 8 24 8. 

Alcaenetus Lepreata 01. 6 7 8. 

Alcaeus Amphitryonis pater 8 14 2. 

Alcaeus poeta hymno in Mercurium 7 20 
4, prooemio in Apollinem 10 8 10. 

Alcamenes Achaeorum praetor 7 15 8. 

Alcamenes stat. Praxitele anliquior, Phi- 
diae aequalis 1 1 5, 1 8 4, 1 19 2 , 1 20 
3, 1 24 3, 2 30 2, 5 10 8, 8 9 1,9 11 6. 

Alcamenes Telecli f. rex Spartae 3 2 7, 4 

4 4, 4 5 9. 

Alcander Lycurg-o excutit oculum 3 18 2. 
Alcathous Pelopis f. leonem Cithaeionium 

conficit 1 41 3 et 6. muros Meg-ar. refi- 

cil 1 41 6, 1 42 1 — 2. filiorum alterum 

interficit 1 42 6. eius heroum 1 43 4. 
Alcathous Porthaonis f. 6 20 17, 6 21 10. 
alce Celtica fera 5 12 1, 9 21 3. 
Alcenor Perilai pater, Arg-ivus 2 20 7. 
Alcestis Peliae f. 5 17 11. 
Alcetas Arybbae f. Epirotarum rex 1114. 
Alcetas Tharypi f. Epirotarum rex 1 11 1. 
Alcetus Alcinoi f. Arcas pugil 6 9 2. 
Alcibiadas Spartanus ab Achaeis hostis iu 

dicalus 7 9 2. 
Alcibiades Arcadas et Eleos a Lacedaemo- 

niis abslrahit 1 29 13. eius victoria Nem. 

1 22 7, statua a Samiis posita 6 3 15. 
Alcidamia Buni maler 2 3 10. 
Alcidamidas Messenius Rheg-ium abit 4 

23 6. 
Alcidocus Scopii f. ab Oxylo occisus 5 

3 7. 
Alcimachus Euphorbi pater Eretriensis 7 

10 2. 
Alcimedon campus 8 12 2. 
Alcimedon heros 8 12 2. 
Alcimi heroum 3 15 1. 
Alcinoe nympha 8 47 3. 
Alcinous Arcas 6 9 2. 
Alcinous Eleus 6 14. 
Alcippe Martis f. ab Halirrhothio com- 

pressa 1 21 4. 
Alcis Antipoeni f. 9 17 1. 
Alcis Tisidis pater 4 9 3. 
Alcmaeon Amphiarai f. 2 20 5, 5 17 7, 6 

17 6. Amphilocho natu maior 10*10 4. 

24* 372 INDEX. divini cultus expers 1 34 3. exsul et 

vag-us 8 24 7 - JO. 
Alcmaeon Silli f. 2 18 8. 
Alcmaeonidae 2 1S 9. 
Alcman Laconica dialecto usus '3 15 2. de 

Dioscuris 1 41 4, 3 26 2. de Gratiarum 

nominibus 3 18 6. 
Alcmena Amphiarai et Eriphyles f. 5 17 

8. a Iove decepta 5 18 3. in saxum versa 

9 16 7. eius partus a lunone inhibitus 9 

11 3, thalamus 9 11 1, mors et sepul- 

crum 1 41 1, ara 1 19 3. 
Alcon Hippocoontis f. 3 14 7. 
Alcyone Atlantis f. 2 30 8. e Neptuno pa- 

rit 9 22 5. soror Tayg-etes 3 18 10. 
Alcyonia palus immensa profunditate 2 

37 5. 
Aleae Arcadicae situs, conditor, memora- 

bilia 8 23 1, 8 27 3. 
Alector Anaxag-orae f. 2 8 5. 
Ales fl. Colophon. admodum friefidus 7 5 

10, 8 28 3. 
Alesiae locus_Lacon. 3 20 2. 
AXr\Giov ovdctg 9 14 3. 
Alesius mons 8 10 1. 
Aletes Hippotae f. Corintho potitur 2 4 3, 

5 18 8. 

Aleuadae Leotychidem corrumpunt 3 7 9. 

Thessaliam Xerxi produnt 7 10 2. 
Aleus Aphidantis f. 8 4 4. Arcadiae rex 

8 4 8. Aleam condit 8 23 1, Teg-eam 8 
45 1. eius filii et filia Auge 8 4 8, do- 
mus Teg-eae 8 53 10. 

Alexander Ptolemaei q)iXo{L7]tOQOg fra- 

ter 1 9 1. 
Alexander Alexandri Mag-ni e Rhoxane f. 

16 3. a Cassandro veneno interemptus 

9 7 2. 

Alexander Amyntae f. 7 25 6. 

Alexander Cassandri f. 9 7 3. a Demetrio 
occisus ib. et 1 10 1, 1 36 6. 

Alexander Lysimachi f. } 10 4 et 5. 

Alexander Mag-nus Epirota et Aeacides 1 
9 8. in Mimante perfodiendo frustra la- 
borat 2 1 5. tropaea nulla statuit 9 40 9. 
thoracem et hastam Aesculapio suspen- 
dit 8 28 1. Alexandriam condit 5 21 9, 
Smyrnam 7 5 1. Pcllenensibus tyrannum 
imponit 7 27 7. Thebas evertit 9 23 5 
et 6, 9 25 10. ab Anaximene Lampsace- 
nis placatur 6 18 2. eius pater Ammon 
4 14 8, filii et uxores 9 7 2, iracundia 

6 18 2, felicitas 4 35 4, 7 10 3, pericu- 
lum in Oxydracis 16 2, interitus 8 18 
6, 8 7 7, sepultura Memphi 1 6 3, 1 7 
1, statua 19 4, Iovis habitu 5 25 1, 
equestris 6 11 1, g-enus a Cassandro ex- 
stinclum 9 7 2, domus Meg^alopoli 8 
32 1. 

Alexander Neoptdemi f. 1 11 3 et 7. 
Alexander Pheraeus 6 5 2, 9 15 1. 
Alexander Pleuronius poeta epicus 2 22 7. Alexander Priami f. 3 12 6. 
Alexander Pyrrhi f. 4 35 3. 
Alexandra s. Cassandra Priami f. 3 19 f 

eius templum et sig-num ib., 3 26 5. 
Alexandria Aeg-ypti urbs 5 21 9, 8 33 

trans Pharum 6 23 6. Alexandrinorui 

87tlHX7]GEig 5 21 12. 
Alexandria Troadis urbs 10 12 4. 
Alexanor Machaonis f. Aesculapio templui 

statuit 2 11 5. a Sicyoniis colitur ib. 

et 23 4. Polemocratis frater 2 38 6. 
Alexiarus locus Boeotiae 9 25- 7. 
Alexibius Arcas 01. 6 17 4. 
Aleximachus Phocensis 10 22 3. 
Alexinicus Eleus 01. 6 17 7. 
Alexis Sicyonius Canthari pater 6 3 6. 
Alimusii demus Atticus 1 31 1. 
Aliphera Arcadiae opp. 8 26 5, 8 27 

et 7. 
Alipherus Lycaonis f. Alipherae condilc 

8 3 4, 8 26 6. 
Alitherses Ancaei et Samiae f. 7 4 1. eiu 

statua 10 10 3. 
Alizonum apes 1 32 1. 
Almones v. Olmones. 
Almus v. Halmus. 
Aloeus Solis f. 2 1 1. 2 3 10. eius fil 

rum interitus et sepulcra 9 22 6. 
Alope Cercyonis filia 1 5 2, 1 39 3. Choe 

rili fabula 1 14 3. 
Alonecus Irbi f. 3 16 9. 
Alpheaea v. Diana. 
Alphesiboea Pheg-ei f. 8 24 8. 
Alpheus Lacedaemonius 3 12 9. 
Alpheus Pisae fl. 3 8 4. septem Elidis flu 

vios recipit 5 7 1, 6 22 6. Iovi amicu 

5 13 11. Dianam amat 6 22 9, Arethusar 

5 7 2. oleastrum g-igrnit 5 14 3. eius fon 

tes el meatus 5 7 1, 8 44 3. transilu sta 

tis diehus interdictum feminis 5 6 7. ef 

fig-ies 5 10 7. ara et cultus 5 14 6. 

comam alit Leucippus 8 20 3. 
Alphius pictus 10 25 3. 
CiXcpog 5 5 11. 
Alpion locus Laconiae 3 18 2. 
Althaea Thestii f. 8 45 6, Meleagri m; 

10 31 3 — 4. 
Althepia reg^io 2 30 5. 
Althepus Neptuni f. Troezeniorum re 

30 5, 2 32 8. 
Allis Iovis Olympici lucus 5 10 1, arae 

fositae 5 14 4 — 15 9. paludosa 5 
0. platanis consita 5 27 11. 
Alxion Oenomai pater 5 16. 
Alyattae Lydi crater 10 16 1, aetas 5 
Alycaea Arcadiae opp. 8 27 3. 
Alypus Sicyonius stat. 6 1 3, 6 8 5, 

10. 
Alyssus fons rabiem sanans 8 19 3. 
Amadocus Hyperboteus 14 4. 
Amaltheae cornu 4 30 6, 6 19 6, 6 

7 26 8. INDEX. 373 Amarynceus Pytlii f. Elei reg-ni particeps 

5 1 11, 5 3 4. 

Amarynthus opp. Euboeae 1 31 5. 

Amathus opp. Cypri 9 41 2. 

Amazonum expeditio contra Athenienses 
1 41 7. invicta fortitudo 1 15 2. quous- 
que progressae sint 3 25 3. DianamEphe- 
siam dedicant 4 31 7. supplices ad eam 
coilfug-iunt 7 2 7. 

'A^a^ovi-Ari danlg 1 41 7. 

Ambraciotae Thesprot. pop. 5 23 2. Mo- 
lossos vincunt 10 18 4. ab Aug-usto Ni- 
copolin translati 5 23 3. 

Ambrosus heros 10 36 3. 

Ambrosus opp. Phocidis 9 13 3, 10 3 2, 
10 36 1. eius muri 4 31 5, 10 36 3. 

Amertes Eleus 01. 6 8 1. 

Amilichus 11. 7 19 5. 

Amilus Arcadiae vicus, olim urbs 8 13 5. 

Aminius fi. Arcadiae 8 29 5. 

\mmon unde appellalus 4 23 10. Alexan- 
dri M. pater 4 14 8. ei ara a Ptolemaeo 
Lag-i posita 9 16 1, ab Eleis 5 15 11. 
templum sig-num hymni a Pindaro de- 
dicati 9 16 1. templum et oraculum 3 18 
3, 3 21 8, 6 8 3, 8 11 11. sig-na 8 32 1, 
10 13 5. 

\mmonii Libyae pop. 3 18 3, 9 16 1. 

Vmnisus Cretae opp. 1 18 5. 

\moris natales 9 27 2, arae 1 30 1 , 6 23 
3, comites 1 43 6, cultus praecipuus 9 
27 1, festum et ludi 9 31 3, sig-na 3 26 
5. alatus 1 33 7. Forlunae adstat 7 26 8, 
Graliis 6 24 7. cum Anterote contendit 

6 23 5. lyram lenet 2 27 3. Venerem 
emergentem excipit 5 11 8. 

moris infausti exempla 7 19 2, 7 21 1. 

Vmphea opp. Messeniae a Lacedaemoniis 
capitur 4 5 8. 

kmphialus 10 25 3. 

Vmphianax Antimachi f. 3 25 10. 

^mphiaraus Phoronides 7 17 7. Oiclis f. 
3 12 5, 6 17 6. Alcmaeonis et Amphi- 
lochi pater 2 18 4, 2 20 5. aprum Caly- 
donium venatur 8 45 7. cum Lycuigo 
pug-nat 3 18 12. Melanippum occidit 9 
18 1. vaticinandi arte imbuitur 2 13 7. 
hiatu terfae absorbetur 1 34 2, 2 23 2, 

9 8 3, 9 19 4. somnia interpretatur 1 34 
5. eius familia 5 17 7, consecratio et 
cultus 1 34 1 , fons 1 34 4 et 2 37 5, 
templum 2 23 2, heroum 3 12 5, sig-num 
curule 10 10 3. 

^mphiclea s. Amphicaea, opp. Phocidis 

10 3 2, 10 33 9. 
\mphicles Ag-idis f. 3 16 9. 

I^mphicius Euboeensis Chium obtinet 7 
' 4 9. 

|( ^mphictyon Deucalionis f. 10 8 1. Athe- 
p niensium rex 1 2 5 et 6. Itoni paler 9 1 
* 1 et 5 1 4. 
Vmphictyones unde dicti 10 8 1. Delphi- cum templum restituunt 10 5 13. Pylhi- 
cos ludos instituunt 6 14 10, 10 7 4, 10 
33 8. praemia vicloribus tribuunt 6 4 3. 
Cirrhaeis bellum inferunt 10 37 6. Scyl- 
lidi et fiJiae statuam ponunt 10 19 1. 
Phocenses multant 10 2 1. eorum nume- 
rus 10 8 2, concilii locus 7 24 4, civita- 
tes et populi 10 8 2, donarium de multa 
Phocensium 10 15 1 et 7. 

Amphictyonia Arg-ivorum 4 5 2. 

Amphidamas Alei f. 8 4 8. 

Amphilochus Amphiarai f. 2 18 4, 2 20 5. 
Alcmaeone minor natu 10 10 4. eius 
oraculum et ara 1 34 3, heroum 3 15 8, 
liberorum ara 1 34 3. 

Amphilochi pop. 2 18 5. 

Amphilylus Bacchiades, Eumeli pater 2 

Amphimachus Cteati e Theronice f. 5 3 3. 

Amphimachus Polyxeni f. 5 3 4. 

Amphimarus Neptuni f. 9 29 6. 

Amphion Cnossius Acestoris f. Ptolichi 
disc. 6 3 5, 10 15 6. 

Amphion Iasii f. 9 36 8. 

Amphion et Zethus Antiopes f. Thebas 
condunt 2 6 4, 9 5 6. eorum monumen- 
tum et sacra 9 17 4, 10 32 11. Amphion 
afiinis Tantalo et musicae mag-icaeque 
peritus 9 5 7, 6 20 18. vrjtrjv invenit 9 8 
4. apud inferos poenas dat 9 5 8. domus 
eius excisa 9 5 9. liberorum interitus 2 
21 9. rog-us 9 17 2. monumenta 9 16 7. 

ad Amphipolim praelium 1 10 2. 

Amphiptolemus Asii paler 2 6 4, 7 4 1. 

Amphissa Locrorum urbs 3 9 9, 10 22 13, 
10 38 4. 

Amphissa Macaris f. 10 38 4. 

Amphissenses ab Arato invaduntur 2 8 4. 
Pnocenses lacessunt 3 9 9. 

Amphisthenes Amphiclis f. 3 16 9. 

Amphithemis Thebanus 3 9 8. 

Amphitrite Theseo coronam donat auream 
1 17 3. sig-na eius 2 1 7 et 8. 

Amphitryo Alcaei et Laonomes f. 8 14 2. 
eius domus 9 11 1, exsilium ib., donaria 
9 10 4, 9 17 3, sepulcrum 1 41 1. 

Amphitus 11. 4 33 3. 

Amphoterus Alcmaeonis f. 8 24 9. 

Amphrysus v. Ambrysus. 

Ampyx Peliae f. 7 18 5 , Mopsi pater 5 
17 10. 

Amycla Niobes f. 2 2] 9. 

Amyclae 3 18 7 — 19 6. ab Amycla con- 
ditae 3 1 3. a Spartanis expug-natae 3 2 
6. in vicum versae 3 19 6. ab Aristo- 
mene captae 4 18 3. 

Amyclaeenses a Doriensibus victi 3 12 9, 
ab Iphicrate caesi 3 10 1. 

Amyclaeus stat. 10 13 7. 

Amyclas Lacedaemonis f. 3 1 3, 7 18 5. 
eius filia Laodamia 10 9 5. 

amygrdalus e g-enitalibus Attis nata7 17 11. 374 INDEX. Amymone Danai f. 2 37 1 , 4 35 2. 

Amymone fl. 2 37 1', 5 17 11. 

Amyntas Hellanici f. Ephesius, pancratia- 

stes 6 4 5. 
Amyntas Philippi pater 5 20 10. 
Amythaon Crethei f. Olympicos ludos in- 

stituit 5 8 2. 
Amylhaon Melampodis pater 2 18 4, 6 

, 17 G \ 
ccvccfyccxcci 5 9 2. 

Anacha-rsis sapientis nomen petit 1 22 8. 

Anaclethra saxum .1 43 2. 

Anacreon Teius Polycrati familiaris 12 3. 

post Sappho carmina amatoria scripsit 1 

25 1. 
Anaea urbs 7 4 3. 

avUKXSg Dioscuri 2 22 6. pueri 10 38 7. 
Anactoiia quae postea Miletus 7 2 5. 
Anactorii CorinthiorSim coloni transferun- 

tur Nicopolin 5 23 3. 
Anactoron Phliasiorum 2 14 4. 
y Avuyv.i\g ara 2 4 6. 
Anagyrasii demus Alticus 1 31 1. 
Anaphlvstus Troezenis f. demi Attici con- 

ditor 2 30 9. 
Anauchidas Eleus 01. 5 27 12, 6 14 11, 6 

16 1. 
Anax Terrae f. 1 36 6. Anactoriam condit 

7 2 5. 
Anaxagoras Aeg-ineta stat. 5 23 3. 
Anaxag-oras Arg-ivorum rex, Meg-apenthis 

f. 2 18 4. 
Anaxag-oridae Arg-ivorum reg-es 2 18 5, 2 

30 10. 
Anaxander Eurycratis f. Spartae rex 3 3 

4, 4 15 3. Messeniam populatur 3 14 4. 
a Messeniis funditur 4 16 2. epistola 
eius ab hostibus intercepta 4 22 6. 

Anaxander Laced. 01. 6 17. 
Anaxandra Thersandri f. 3 16 6. 
Anaxandrides Leontis f. rex Spartae 3 3 5. 
Anaxias v. Anaxis. 
Anaxibia Ag-amemnonis soror 2 29 4. 
Anaxicrates Athen. archon 10 23 14. 
Anaxidamus Zeuxidami f. Spartae rex 3 

7 6, 4 15 3. 
Anaxilas Rheg-ii tyiannus 5 26 4. Messe- 

nios in Italiam arcessit 4 23 6. 
Anaximenis historici stratag-emata 6 18 

2 — 4. 
Anaxippus Mendaeus 5 25 7. 
Anaxirrnoe Coroni f. Epei uxor 5 16. 
Anaxis et Mnasinus Dioscurorum f. 2 22 

5, 3 18 13. 

Ancaeus Lycurg-i f. Arg-onauta 8 4 10. Me- 
leagri socius in connciendo apro Caly- 
donio ib. et 8 45 2 et 7. 

Ancaeus Neptuni ex Astypalaea f. Lele- 
g-um rex 7 4 1. 

Anchesmus mons Atticae 1 32 2. 

Anchialus 10 27 3. 

Anchionis 01. v. Chionis. Anchisae monumentum 8 12 8. 

Anchisia mons Arcadiae 8 12 8. 

ancora a Mida inventa 1 4 5. 

Ancyra opp. Phryg-iae 14 5. 

Andania urbi nomen dat 4 1 8, 4 33 6. 

Andania Messeniorum regia 4 1 2, 4 3 7. 

initiorum sedes 4 3 10. praestantis iu- 

ventutis ferax 4 14 7. deseritur 4 26 6. 

eius rudera 4 33 6. 
ccvdgaxvog arbor.9 22 2, 9 28 1. 
Andraemon Codri f. 7 3 5. 
Andraemon Thoantis pater 5 3 7. eius uxor 

et monumentum 10 38 5. 
Andreas Arg-ivus stat. 6 16 7. 
Andreis regio et urbs 9 34 6, 9 36 1. 
Andreus Penei f. 9 34 6. Andrum condit 

10 13 4. eius uxor 9 34 9. ' 
Andriotum Bacchanalia 6 26 2, donarium ; 

10 13 4. 
Andriscus Persei f. 7 13 1. 
Androcles Androclis nepos 4 16 2, 4 17 9. 
Androcles Phintae f. Messeniorum rex 4 4 

4. cum Antiocho contendit 4 5 6. eius 

posteri 4 14 3, 4 15 7. 
Androclea Antipoeni f. 9 16 1. 
Androclides Thebanus ab Artaxerxe cor- 

ruptus 3 9 8. 
Androclus Codri f. Ephesum occupat 7 1 

8. Samum capit 7 4 2. cadit in pugna 7 

2 8. eius sepulcrum ib. 9. 
Androdamas Phlianlis et Chlhonophyles f. 

2 6 6, 2 7 6, 2 12 6. 
Androg-ei pater et caedes 1 27 10, ara 1 

2, 1 1 4. 
Andromache Hectoris uxor 10 25 9, Pyrrhi, 

1 11 1, Heleni ib. et 2 23 6. 
Andromachus Abderita 6 14 12. 
uvdqocpuyog bellua 9 2 4. 
Andropompus Bori f. 2 18 8. Xanthtyr 

dolo occidit 9 5 16. 
Androsthenes Athen. stat. Eucadmi disc 

10 19 4. 
Androsthenes Lochaei f. pancratiastes ( 

6 l - , ~, 

Androtion s v xrj ovyygucpij xfj Ax&tdi 

6 7 6. de Amphictyonibus'io'8 1. 
Anemosa vicus Arcadiae 8 35 9. 
Ang-elion et Tectaeus stat. , Dipoeni e 

Scyllidis disc. 2 32 5, 9 35 3. 
ang-uillae Copaides 9 24 2. 
Anigraea via 2 38 4. 
Anigrides nymphae 5 5 11. 
Anigrus fl. 5 5 3. olim Minyeius 5 6 3 

eius ostium , fons , odor 5 5 7. 
anima hominis immortalis csse traditur < 

Chaldaeis et Mag-is 4 32 4. 
animalia quibusdam reg-ionibus peculiariij 

2 28 1. alba insolita 8 17 3. variant prij 
coell et terrae diversitate 9 21 6. 

Anio fl. 4 35 10. 

Annibal in terra Libyssa inhumatus 8 
11. .1 . INBEX. 375 mulus gemmatus 10 30 4 

nochus Tarentinus 01. 6 14 11. 

nolympiades 6 22 3. 

nonus fons 3 20 7. 

iser puellae ludicruni 9 39 2. 

ntaeus 9 11 6. 

ntagoras Cous 3 4 9. 

ntagoras Rhodius Anligono familiaris 1 

2 3. 

ntalcidae pax 9 l 4, 9 13 2. 

ntander Messeniorum dux 4 7 4, 4 10 5. 

ntasus (Antassus) Melanis pater 2 4 4, 5 

18 7. 

ntenor stat. 18 5. 

jntenor Menelaum et Ulyssem hospitio 

excipil 10 26 7. eius uxor et liberi 10 

27 3, domus insigne ib. 

nteros 6 23 3 et 5, 1 30 1. 

.nthas Nepluni f. Troezeniorum rex 2 30 

8, 9 22 5. 

.nthca Achaiae opp. 7 18 3 et 6. 
jithea Messeniae opp. 4 31 1. 
vnthea Tioezeniae opp. 2 30 8. 

ntheas Eumeli f. 7 18 3. 
jvthedon nympha 9 22 5. 
juhedon opp. Boeotiae 6 10 1, 9 22 5, 9 

26 2. 

nthemocritus a Megarensibus occisus 1 

36 3. 

nthium puteus 1 39 1. 

nthracia nympha 8 31 4, 8 47 3. 

nticlea Dio"clis hlia 4 30 2. 

nticlea Ulixis maler 10 29 8. 
i.nticyra opp. Phocidis, olim Cvparissus 

10 36 5. excisa 7 7 9, 10 3 1, 6 36 6. 
uiticyreus Herculi aequalis 10 36 5. 

ntigone Polynicem fratrem cremat 9 25 2. 

ntigonea quae ante Mantinea 8 8 11. 
k.ntigoni expeditio contra Plolemaeum 

Lagi 16 4. hlius Demetrius ib. mors 1 

6 7, 1 16 1. statuae 6 11 1, 6 16 2, 10 

10 2. 
uitigonusDemetrii f. 2 34 1. aLysimacho 

superatur 1 10 2. Macedoniam recuperat 

1 13 7, 1 16 2. a Pyrrho fugatur 1 13 2. 

Eleis tyrannum imponit 5 5 1. Pynhum 

in Peloponneso adoritur 1 13 7. Alticam 

invadit 1 1 1, 1 7 3, 1 30 4, 3 6 4. con- 

tra Gallos auxilia mittil 10 20 5. eius 

statua 6 15 7. 
Vjitigonus Philippi tutor 2 8 4, 6 16 3, 8 

8 11. patruelis et vitricus 7 7 4. Arato 
auxilium fert 2 9 2 — 3. Cleomenem su- 
perat 8 49 5. 

Uitilochus in ins. Leuce 3 19 13. pictus 
. 10 30 3. eius f. Paeon 2 18 8. 
Vntimachus poeta 8 25 4 et 9, 9 35 5. 
^.ntimachus Thrasyanoris f. 2 19 1 , Am- 

phianactis pater 3 25 10. 
\ntimenes Deiphontis f. 2 28 6. 
\ntinoe seu Autonoe Cephei f. 8 8 4, 8 

9 5. * Antinoe Peliae filia 8 11 3. 

Antinoi Bithy-niensis honores divini 8 9 7. 

AnliochiaSyriae caput 8 29 3. 

Antiochus Alcibiadis gubernalor 3 17 4, 9 
32 6. 

Antiochus Herculis f. 1 5 2, 2 4 3, 10 
10 1. 

Anliochus Lepreata 6 3 9. 

Antiochus (M.) a Romanis victus 8 50 4, 
7 8 3. Atheniensibus remittit statuas a 
Xerxe asportatas 18 5. donaria eius 5 
12 4. 

Antiochus Messeniorum rex 4 4 4, 4 5 8. 

Antiochus Phocensium dux 10 20 3. 

Antiochus (Soter) 1 7 3, 1 16 1. post De- 
metrium captum reslilutus 10 12 10. con- 
tra Gallos auxilia miltit 10 20 5. 

Antiochus Syracusanus Xenophanis f. SV 
xij ZiHsUcarLdi ovyyqacprj 10 113. 

Antiope Amazon 1 2 1, 1 41 7. 

Antiope Thebana, Nyctei vel Asopi f. al> 
Epopeo rapta 2 6 1. eius f. ib. 4, 9 25 
3, spelunca et partus 1 38 9, furor 9 17 
6, simulacrum 2 10 4, monumentum 9 17 

4 et 6, 10 32 10. 

Antiophemus Musaei pater 10 5 6, 10 12 

Antipater Cassandri pater 1 25 3, 9 7 1. 

a proditoribus in Graecos concitatur 7 

10 4. ad Cranonem proelium committit 

10 3 4. 
Antipater Cassandri f. matricidii poenas 

luit 9 7 3. 
Antipater Clinopatri f. Milesius 01. 6 2 6. 
Antiphanes Argivus stat. , Periclyti disc. 

5 17 4, 10 9 6 et 8 et 12. 
Antiphanes Tegeatis leges dat 8 48 1. 
Antiphemus Gelae condilor 8 46 2. 
Anliphemus Musaei pater v. Antiophemus. 
Antiphilus architectus 6 19 7. 
Antiphus Ganyctoris f. 9 31 6. 
Antipoeni filiae mortem oppetunt pro pa- 

triae salute 9 17 1. 
antiquiora nomina sectari Graecos 7 17 7, 

7 26 4. 
Antitheus archon Athen. 7 17 1. 
Antonini Pii laudes 8 43 1, apud Epidau- 

rios opera praeclara 2 27 6. 
Antoninus alier Pii f. 8 43 6. 
Antonius cum Caesare bellum gerit 4 31 

1 , 8 8 12. 
antra memorabilia 10 32 2— 6. 
Anyte poetria 10 38 13. 
Anytus Titan 8 37 5. 
'Aoidjj Musa 9 29 2. 
Aones Boeotiae incolae 9 5 1. 
Aoris Arantis f. 2 12 5. 
Aornon locus Thesprotiae 9 30 6. 
Aous fl. 4 34 3. 

Apame Antiochi Seleucidae f . 1 7 3. 
Apelles piclor 9 35 6. 376 INDEX. Apelles stat. 6 16. 

dnrjvr) 5 9 2. 

aper Calydonius, Erymanthius, Cromyo- 
nius 1 27 9. Arcadici venatio 5 10 9. 
apri albi 8 17 3. ad p-ugnam commissi 3 
14 10. immolali 7 18 12. aper cum leone 
ud currum iunctus 3 18 16. apri caput 
ferreum 10 18 6. 

Aperopia ins. 2 34 9. 

apes ad Pindari iuvenis labra favos affin- 
gunt 9 23 2. Trophonii oraculum prae- 
monslrant 9 40 2. mansuetae 1 32 1. ab 
apibus templum 10 5 9. 

Apesas mons 2 15 3. 

Aphaea dea 2 30 3. 

Aphateus Perieris f. Messeniae rex 3 14. 
Arenen urbem condit 4 2 4, 4 3 4. eius 
filii ib. interempti 4 3 1, non Sparlae 
sepulti 3 14 7. monumentum 3 11 11. 
eius et filiorum picta imago 4 31 11. 

dcpsGcg tcov imunv 01. 5 15 5, 6 20 10. 

Aphetaei signum 3 13 6. 

Aphetais via 3 12 1 et 5. 

Aphidantea sors 8 4 3. 

Aphidantes demus Tegeat. 8 45 1. 

Aphidas Arcadis f. 8 4 2, 8 45 1, 10 9 5. 

Aphidas rex Athen. 7 25 1. 

Aphidna 1 41 3. a Dioscuris capla 1 17 5, 
f 2 22 6, 3 17 2, 3 18 4. 

dcpvscog v. Mars. 

Aphrodisias opp. Lacon. 3 22 II, 8 12 8. 

Aphrodision Arcad. 8 44 2. silva 8 25 1. 

Aphrodisienses Cares 1 26 5. 

Aphytaei Ammonem colunt 3 18 3. 

Aphytis a Lysandro obsessa 3 18 3. 

Apia regio 2 5 7. 

ex apio coronae Nem. 8 48 2. 

Apis Aegypliorum deus 1 18 4. eius fa- 
num et oraculum 7 22 4. 

Apis Iasonis f. 5 1 8. 

Apis Telchinis f. 2 5 7. 

Apobathmi 2 38 4. 

a.TCOlV.01 urbes Atheniensium 1 18 6. 

Apoecus Mclanthi pronepos Ionas ducit 
Teon 7 3 6. 

Apollo Alcathoum adiuvat 1 42 2. Am- 
phissam amat 10 38 4. barbare consu- 
lenti barbare respondet 9 23 6. boves 
pascit 7 20 3 — 4. cervam prensat 10 13 
5. citharam invenit 5 14 8, 3 24 1, 8 31 
3. cum Hercule de tripode contendit 3 
21 8 et 10 13 7, cum Mercurio de lyra 9 
30 1. Leucippi in amore Daphnes, Lini 
in cantu aemulus 8 20 4, 9 29 6. Mer- 
curium cursu , Martem pugilatu vincit 5 
7 10. Musarum choro praecinit 5 18 4. 
pater Aristaei 10 17 3, Chaeronis 9 40 5, 
Delphi 10 6 3, Dryopis 4 34 11, Eleuthe- 
ris 9 20 1, Epidaun 2 26 2, Hilairae et 
Phoebes 3 16 1, Iami 6 2 5, Lini 2 19 8, 
Lycori 10 6 3, (Melanei 4 2 2, Onci 8 25 4, Phylacidae el Phylandri 10 16 
Pythaei 2 35 2, Teneri 9 26 1. taenia r 
dimilur 18 4. tibicinibus reconciliatur 5 
22 9. 

Apollinis ara cum M«rcurio communu 
5 14 8, lucus 1 21 7, 3 13 5, oraculum 
Abis 10 35 1, si-na 8 30 3, 10 24 5, I 
32 6, spelunca 10 32 6, templa 4 36 7, 

9 2 1, 9 22 1, 9 24 4, 9 41 1, 10 12 8, 
uxor 10 12 2. 

'AtcoXXcov dyoQaiog 1 41 3. dyvc- 
svg 1 31 6, 2 19 8, 8 32 4. 8 53 I et 6. 
AlyvTCTiog 2 27 6. dusGLOg 6 24 6. 
ciHQSLzag 3 12 8. "A%tLog 8 8 11. dXs- 
%L%av.og 1 3 4, 6 24 6, 8 41 8. 'AiLafr 
VLog 3 25 3. 'AiLvv.latog 3 16 2, 3 1S 
8 — 19 5. aQ%y\ysTi\g 1 42 5. aQys a 
zag 4 34 7. por\dQOLLLOg 9 17 2. iv 
BQayxtdaig^ 1 16 3, 7 5 4, 8 46 3, 9 10 

2. dsLQadLCotrjg 2 24 1. dsv.aTr\cp6 
Qog 1 42 5. dslcpLVLog 1 19 1. Jrj 
XLog 9 40 4. sv dLdviLOLg 2 10 5, 7 

2 6. dLOvvcodoTog 1 31 4. "Exaros 
10 12 6. S7tL§aTrJQLog 2 32 2. Itil- 
-AOVQLOg 8 30 4, 8 38 S, 8 41 7. 'HXSLOg 
8 46 3. QsaQLog 2 31 5. &so£,svLog 
7 27 4. &SQLLLog 5 15 7. &vq'%s vg 7 '21, 

3. 'iGLLrjVLOg 2 10 5, 4 27 6, 4 32 5, 9 

10 2 et 5. KaQLvog (?) 1 44 2. KaQ- 
vSLogl 10 2, 2 11 2, 3 13 3, 3 14 6, 3 
24 8, 3 25 10, 3 25 5 et 7, 4 31 1. KaQ- 
vsCog GTS[iLLaTLag32Q9. KaQVLag\"i) 

3 21 8. KsQSaTag 8 34 5. KXaQLOg 
2 2 8. KoQvSog 4 34 7. Aazcpog 1 44 
10. Avv.LOg 1 19 3, 2 7 9, 2 19 3, 8 40 5. 
MaXsccTrjg 2 27 7, 3 12 8. MoLQays- 
zr\g 10 24 4. MovGr\ysTi\g 12 5. uy- 
v.aiog s. Oyy,aLaTr\g 8 25 9 et 11. 
OQLog 2 35 2. TLaLCov 1 34 3. naQVO- 
TiLog 1 24 8. IlaQQdGLog 8 38 8. na- 
TQCpog 1 3 4. nXaTavLGTLog 2 34 6. 

UQOOIpLOg 1 32 2. 7CQ0GTaT7\QL0g\ 44 

2. TLTcpog 4 32 5, 9 23 6. Tlv&asvg 
2 35 2,' 2 36 5, 3 10 8, 3 11 9. TLv^LOg 
1 19 1, 1 42 5, 2 31 6, 5 15 4, 8 15 5, 8 
54 5. ZLTaXv.ag 10 15 2. GfiLV&svg 
10 12 5 et 6. G7tr\Xa'LTr\g 1032 5. gtzo- 
diog 9 117, 9 12 1. 
Apollodorus Athen. dux 1 29 10. INDEX. 377 Apollodorus Ca9sandriae tyrannus 4 5 4. 

Apollodorus Troezenius 10 9 10. 

Apolloneatis tribus Teg-eatica 8 53 6. 

Apollonia in mari Ionio 5 22 3, 6 14 13. 
Corcyraeorum colonia 5 22 4. 

Apollonius Rhantes Alexandrinus pug-il 5 
21 12. 

Apollonius Rhodius 2 12 6. 

Apollophanes Arcas 2 26 7. 

Appius in Graeciam missus 7 9 3. 

Apteraei Cret. 10 5 10. sag-iltarii 4 20 8. 

aqua colore et nalura varia 4 35 9 — 12. 
fervens in Maeandro 8 7 3. dulcis e mari 
8 7 2. marina in arce Athen. et in tem- 
plo Mantin. 8 10 4, 1 26 5. grave olens 
Anigri fluvii 5 5 7. amoris oblivionem 
inducens 7 23 3. futura portendens 3 23 
8, 7 21 12. fatidicas efficiens mulieres 
10 24 7. lavantibus salutaris 6 22 7. ca- 
nis rabiosi morsus sanans 8 19 3. na- 
tantes absorbens 2 37 6. pisces non fe- 
rens 5 5 8, 5 7 5. viva corpora susti- 
nens , mortua merg-ens 5 7 5. e rupe 
lanceae et thyrsi ictu provocata 3 24 2, 

4 36 7. aquae calidae balneum 2 34 1. 
aquas subire quae feminae possint 10 1 
92. 

aquila in sceptro Iovis Olympii 5 11 1, in 
scuto Aristomenis 4 16 7, quem praeci- 
pilem subieclis alis devexit 4 18 5. ae- 
rea Olympiae 6 20 12. alba (nvAVittq) 
8 17 3. 

ara lignea 9 3 7. quadrang-ula 5 14 5. e 
sang-uine victimarum 5 13 11: e cinere 

5 13 8, 5 14 8 et 10, 9 11 7: e crudo 
laterculo 6 20 11. arae solubiles 6 24 3. 

[Arabia deserla Stymphalidum patria 8 22 4. 

Arachnaeum mons Arg-ivus 2 25 10. 

arachnarum prodig-ia 9 6 6. 

Aracus Lacedaemonius 10 9 9. 

Araethyrea Arantis f. 2 12 5. 

Arainum locus 3 24 10. 

Arantia urbs et reg-io 1 12 4. 

Arantinus collis 2 12 4 et 5. 

Aras Aranliae condilor 2 12 4. 

Arateum heroum 2 8 1, 2 9 4. 

Aralus Sicyonius Cliniae 2 8 2, 6 12 5, 

vel Aesculapii f. 2 10 3, 4 14 8. de uni- 
\ versa Graecia bene meritus 8 52 5. Man- 

tinensibus opem fert 8 8 11, 8 10 6. 

eius res g^estae 2 8 2 — 9 4. adversus 

Ag-idem straleg-ema 8 10 7. signum 2 7 
f 5, '6 12 5. 
'Agdtov tefyog 6 19 6. 

^Aratus Solensis Antig-ono familiaris 12 3. 
Araxus promont. 6 26 10. 
Arba vel polius Aroa, urbs Achaiae 7 

18 6. 

arbores vetustate insignes 8 23 5. arbores 

sig-nis conficiendis idoneae 8 17 2. 
arca Cyps.eli 5 17 5 — 19 10. Eurypyli 7 

19 6, 9 41 2. Arcades olim Pelasgi 8 4 1. indigenae 5 
1 2. Azanes 8 42 6. Peloponnesum me- 
diam tenent 8 11. gdandibus vescuntur 
8 1 6, 8 42 6. cum Telepho in Asiam 
transeunt 7 4 6. alienis navibus Troiam 
vehuntur8 1 3, 8 5 2. Messeniorum con- 
tra Lacedaemonios socii 4 11 1. 4 14 8, 
8 5 10, 8 6 1. desertae Graeciae poenas 
dant 7 15 5. ab Eleis caeduntur 6 20 4. 
M. Antonii partes sequuntur 8 8 12. eo- 
rum res g-eslae 8 6. focus communis 8 
53 9. montanorum arma 4 11 3. sig^na 
quadrang-ula 8 48. 6. 

Arcadia olim Pelasg-ia, ab Arcade dicta 8 
4 1. reg^um catalog-us 8 14 — 5 13. op- 
pida Meg-alopolin translata 8 27 3 — 5. 
mons allissimus 8 17 1. sacer vertex 8 
38 2. 

Arcas Callistus f. 8 4 1 — -2. eias ossa 
Mantineam translata 8 9 3, 8 36 8. eius 
et posterorum statuae 10 9 5. 

Arcesilaus Boeotorum dux 9 39 3. 

Arcesilaus Lycosurensis 8 10 10 

Arcesilaus piclor 9 35 6. 

Arcesilaus Pitanaeus 8 49 2. 

Arcesilaus Spartanus 01. 6 2 1. 

Archander Aohaei f. 2 6 5, 7 1 6. 

Archedamus Xeniae f. Eleus 01. 6 1 3. 

Archedius (?) Teg-eatae f. 8 43 4. 

Archelaus Ag-esilai f. rex Spartae 3 2 5. 

Archelaus Macedoniae rex 1 2 2. 

Archelaus Mithridatis dux 1 20 5. 

Archemori ludi 8 48 2. 

Archias Aristaechmi f. Aesculapii colendi 
Perg-amenis auctor 2 26 S. 

Archias Corinthius coloniam Syracusas de- 
ducit 5 7 3. 

Archias Thurius 1 8 3. 

Archklamia Cereris sacerdos 4 17 1. 

Archidamus Agresilai f. rex Spartae 3 10 
3. Tarentinis^opem ferens occiditur 3 10 
5. non sepelitur ib. 6 4 9. eius signum 
Olympiae 6 15 7. 

Archidamus Anaxidami f. rex Spartae 3 7 6. 

Archidamus Eleus 01. 6 17 5. 

Archidamus Theopompi f. 3 7 5, 4 15 3. 

Archidamus Zeuxidami f. rex Spartae 3 7 
10. Plataeas capil 9 1 7. 

Archilochus poeta Tellidis nepos 10 28 3. 
de Sapaeis 7 10 6. de Tantalo 10 31 12. 

Archimedes (Archidemides) archon Athen. 
4 24 5. 

Archippus Mitylenaeus 01. 6 15 1. 

Archirrhoe nympha 8 31 4. 

Architeles Achaei f. 2 6 5, 7 1 6. 

Archomenides Philisti pater 5 23 6. 

Ardalus Vulcani f. tibiae inventor 2 31 3. 

Ardys Gyg-is f. 4 24 2. 

"Aqmo$ poeta (?) 3 13 8. 

Areithous Corynetes 8 4 10, 8 11 4. 

Arene Oebali f. Apharei soror et coniux 
4 2 4, 5 5 6. 378 INDEX. Arene Apharei reg-ia 4 2 4, 4 3 7. eius 

reliquiae inceriae 5 6 2. 
Arene fons 5 5 6. 
Areopag-us 1 28 5, 4 5 2. 
Aresthanas caprarius Aesculapium infan- 

tem invenit 2 26 5. 
Arestoris uxor Mycene 2 16 4. 
Arelhus v. Areithous. 
Arethusa ab Alpheo amatur 5 7 2, 8 53 3. 

ei liba per mare mittunlur 7 24 3. 
Areus Acrotati f. cum Cleonymo de reg-no 

certat 1 13 5, 3 6 2. eius stalua 6 12 5, 

6 15 9. 
Areus Acrotati f. Arei n. puer mortuus 3 

6 6. 

Areus Ampycis f. 7 18 5. 

Areus Spartanus Achaeis infensus 7 9 2. 

Arg-aeus Temeni fil. 2 28 3. 

Arg-aeus a Ptolemaeo Philadelpho fratre 

inlerfeetus 17 1. 
Arg-alus Amyclae f. rex Spartae 3 13. 
Arg-eadae reg-es Macedoniae 7 8 9. 
Arg-ealhae pop. Arcadiae 8 23 8. 
Arg-eus Deiphontis f. 2 28 6. 
Arg-ia Aulesionis f. Aristodemi uxor 3 1 

7, 4 3 4. 
Arg-inusae 6 7 7. 

Arg-iope nympha, Thamyridis mater 4 33 3. 
Arg^ius cursu certat 5 17 10. 
Arg-ivi cum Atheniensibus de antiquitate 

contendunt 1 14 2. reg-ibus ternis utun- 

tur 2 18 4. Thebas expug-nant 9 5 14. 

reg-iam potestatem in ordinem cog-unt 2 

19 2. mille delectos milites alunt 2 20 
1. Mycenas evertunt 2 15 4, 2 16 5. alia 
quoque oppidula Arg-os transferunt 8 27 
1. Lacedaemonios ad Hysias vincunt 2 
24 7. Nemeis praesident 8 40 3. Arg-i- 
vorum Amphictyonia' 4 5 2. cum Lace- 
daemoniis et Messeniis cognatio 4 5 1. 
cum Lacedaemoniis simultas 1 29 9, 2 

20 1, 3 2 3, 3 7 2, 8 27 1, cura Athe- 
niensibus 1 29 8 et 10 10 4, cum Meg-a- 
rensibus 6 19 4, cum Thebanis 9 14 4 
et 10 10 5 societas. dialectus olim eadem 
quae Atheniensium 2 37 2. dii 7 23 10. 
donaria Delphica 10 9 12, 10 10 3. mu- 
lierum furor 2 18 4. ad Troiam expedi- 
tio 2 22 2, 2 30 10. in reditu naufrasrium 
2 23 1. reg-es 2 16 1—2, 2 18 4-19 2. 
tibiae 4 27 7. 

Arg-o navis ubi reversa appulerit 9 32 4, 

7 26 14. 

Arg-olici clipei 2 25 7, 8 50 1. 

Argolicum GVVeSqiov 8 23 1. 

Arg-olicus sinus 8 11. 

Arg-olis reg-io 2 15 25, 8 12. littus 2 8 5. 

ctQyov nsdlov 8 7 1. 

Arg-onautae templum Iunonis Samium con- 

dunt 7 4 4. 
Arg-os urbs 2 19 3 — 24 4. olim polens 7 

17 1. Arg-us Iovis et Niobes f. Phoronei nepos 

2 22 5, 2 34 4. Argivae civitati nomen 

imponit 2 16 1. eius f. Epidaurus 2 26 

2, sepulcrum 2 22 5, lucus 2 20 8, a 

Cleomene incensus 3 3 10. 
Arg-yra fons et nympha 7 23 1. 
Arg^yra opp. 7 18" 6. eius rudera 7 23 1. 
Aria regio 2 3 8. 
Ariadne Theseo erepta 1 22 5. a Baccho 

rapta 1 20 3, 10 29 4. coionam tcnet 5 

19 1. eius sepulcrum 2 23 8 , chorus 9 

40 3, picla effig-ies 10 29 3. 
Aricinorum de Hippolyto narralio 2 27 4. 
Aridaeus Philippi f. 1 6 3, Macedoniae 

rex 1 25 5. eius maler 8 7 7, caedes 1 

25 6, 8 7 7. 
aries Thyestae sepulcro insculplus 2 18 

1 — 3. aureo vellere 9 34 5. circum moe- 

nia g-estatus sedat pestem 9 22 1. arae 

cornua imping-it 4 13 1. 
arietes Thyestae sepulcrum 2 1S 3. 
Arieus Telestem interficil 2 4 4. 
Arig-notus Parius 2 27 2. 
Arii pop. 2 3 8. 
Arimaspi pop. 1 24 6, 1 31 2. 
Arimnestus dux Plataeensium 9 4 2. 
Arimnestus Tyrrhenus 5 12 5. 
Arimnus Tyrrhenus v. Arimnestus. 
Arion equus 8 25 7—10. 
Arion Methymnaeus 3 25 7, 9 31 2. 
Ariphron Hippocralis pater 9 6 3. 
Ariphron Xanlhippi pater 3 7 9, 8 52 3. 
Aris fl. 4 31 2. 
Arisbas Molyri pater 9 36 6. 
Aristaechmus Archiae pater 2 26 8. 
Aristaenus Meg-alopolit. S 30 4. 
Aristaeus Apoilinis et Cyrenes f. in Sar- 

diniam migrat -10 17 3. Autonoes coniux 

ib. 4. Actaeonis pater 10 30 5. inter 

deos relatus 8 2 4. 
Aristaeus Proconnesius v. Aristeas 
Aristander Parius stat. 3 18 8. 
Arislandri Meg-alopolitae porticus 8 30 10. 
Aristarchus Eleus Psophidiorum proxenus 

6 16 7. 
Aristarchus Qlympiorum interpres 5 20 4. 
Aristas Parthaonis f. S 24 1. 
Aristeas Proconnesius de gryphibus et 

Arimaspis 1 24 6. de Hyperboreis 5 7 9. 
Aristeas btratonicensis 01. 5 21 10. 
Aristerae ins. 2 34 8. ' 

Aristeus Arg-ivus 01. 6 9 3. 
Aristias Pralinae f. Satyrorum poela 2 

13 6. 
Aristides Eleus 01. 6 16 4. 
Aristides Lysimachi f. Graecis insularibus 

tributum imposuit 8 52 2. 
Aristides machinarum faber 6 20 14. 
Aristion Athen. Mithridatis leg:alus et dux 

1 20 5 et 7. 
Arislion Epidaurius 01. 6 13 6. . 
Arislocles Caryslius 10 9 10. INDEX. 379 \rislocles Cleoelae pater 6 20 14. 
Aristocles stat. Cleoetae f. et disc. 5 24 5. 
Aristocles Cydoniata stat. antiquissimus 5 

25 11. 
\risiocles Sicyonius stat., Canachi fr. 6 3 

11, 6 9 1. 
\ristocrates Aechmidis f. Arcadiae rex la- 

pidalur 8 5 11 — 12. eius sepulcrum 8 

13 5. 
Axistocrates Hicetae f. Arcadiae rex lapi- 

datur 4 22 7, 8 5 13. eius proditio 4 17 

2, 4 22 1—7. 
A.ristocritus Lysandri pater 6 3 14, 10 9 7. 
Aristodama Arati mater 2 10 3. cum dra- 

cone concumbit 4 14 7. 
Aristodemus Aristomachi f. 2 18 7. eius 

caedes 3 16, uxor, lilii et filiorum tulor 

4 3 4, filiorum uxores 3 16 6. eius filii 
g-emini gemiaum Sparlae regnum pro- 
pagant 3 15. 

Aristodemus Artylae f. Megalopolit. ty- 
rannus 8 27 11, 8 30 7, 8 35 5, 8 36 5. 

Aristodemus Eleus 01. 6 3 4. 

Aristodemus Macedo Antigoni dux 10 20 5. 

Aristodemus Messeniorum rex 4 10 6. fi- 
liam pro rep. devovet 4 8 5—7. se ipse 
interimit 4 13 4. eius somnium 4 13 2, 
oraculum 4 26 4. 

Aristodcmus Spartanus Pausaniae libero- 
rum tutor 3 5 7. 

Aristogiton Hipparchum interficit 18 5. 
eius sepulcrum 1 29 15. 

Aristogiton slat. 10 10 4. 

Aristolaus Macedo 6 17 3. 

Aristomache Priami f. 10 26 1. 

Aristomachus Arg-ivorum tyrannus 2 8 6. 

(Aristomachus Cleodaei f. 2 7 6. Dorien- 
sium dux 5 3 5, 10 38 10, 8 5 6. Aristo- 
demi Temeni Cresphonlis pater 2 18 7, 

5 4 1. 

Aristomachus Hippodamiae procus 6 21 11. 

Aristomedes Thebanus stat. 9 25 3. 

Arislomelidas Orchomeniorum Arcad. ty- 
rannus 8 47 6. 

Aristomedon Argivus stat. 10 1 10. 

Aristomenes Messeniorum dux 4 15 4, 
Diagoridarum proavus 6 7 3. eius aetas 
4 6 3, parentes 4 14 7, maiores 4 15 4, 
soror et filius 4 21 2, filiae et g-eneri 4 
24 1 — 3, slipatores 4 16 3, de Lacedae- 
moniis victoria et ovatio ib. 4 — 6, he- 
catomphonia ter facta 4 19 3, sacra de- 
fossa 4 20 4 et 26 7, clipeus 4 16 5 et 
7, 9 39 14, mors 4 24 3, ossa Messenen 
reportata 4 32 3, monumentum 4 24 3 et 
32 3, honores heroici 4 27 6, 4 32 3, 8 
14 7, 8 51 1, statua aenea 4 32 6, spe- 
ctrum in Leuctrica pugna 4 32 4. 

Aristomenes Rhodius 01. 5 21 10. 

Aristomenidas (Aristomelidas?) Spartanus 
Plataeensium iudex 3 9 3. Ariston Agasiclis f. rex Spartae 3 4 4, 3 

37 7. 
Ariston Alhen. Platonis pater 4 32 4. 
Ariston Laced. Telestae frater 5 23 7. 
Aristonautae (Argonautae) Pellenaeorum 

navale 2 12 2, 7 26 14. 
Aristonous Aegineta stat. 5 22 5. 
Aristoivymus Myronis f. 2 8 1. 
Aristophanes comicus de Lepreo 5 5 3. 
Aristophantus Corinthius 10 9 10. 
Arislophon Athen. 01. 6 13 11. 
Aristotelis Stagirilae statua 6 4 8. 
Aristotimus Damareti f. Elidis tyrannus 5 

5 1, 6 14 11. 
Arius Teuthraniae dynasta, a Pergamo oc- 
. cisus 1 11 2. 

arma aurea 10 19 4, heroum aenea 3 3 8. 
armatura Achaica a Philopoemene mulata 

8 50 1. 
Arne Aeoli f. 9 40 4. 
Arne fons 8 8 1. 

Arne urbs Boeotica et Thessalica 9 40 5. 
Arniscus Eleus Lampi pater 6 10 7. 
Aroa opp. Achaiae 7 18 2 — 3. 
Aroania montes 8 18 7. 
Aroanius fl. Arcadiae, aliis Olbius 8 14 3, 

8 15 6, 8 19 4, 8 21 1, 8 24 3. 
Arrhachion 01. ab adversario suffocafus 8 
^40 1. 

ccQQrjyoQOL I 27 3. 
Arrhiphon Triconiensis 2 37 3. 
Arrhon Clymeni f. 9 37 1. 
Afrhon Erymanthi f. 8 24 1. 
Arsaces Parthus 5 12 6. 
Arsen fl. Arcadiae 8 25 1. 
Arsinoe fons 4 31 6. 
Arsinoe Leucippi f. 2 26 7, 4 31 6. Aes- 

culapii mater 4 3 2, 4 31 12. eius fanum 

3 12 8, picta imago 4 31 12. 
Arsinoe Lysimachi uxor, Lysandrae soror 

1 10 3. 
Arsinoe Lysimachi f., Ptolemaei Philadel- 

phi uxor 17 3. 
Arsinoe Ptolemaei f., Ptolemaei fratris 

coniux 1 7 1 et 3. eius signum 1 8 6, 9 

31 1. 
Arsinoites nomus 5 21 15. 
Arsiles Phrygiae satrapa 1 29 10. 
Artaphernis equorum praesepia 1 32 7. 
Artaxerxes Darii f. a Lacedaemoniis op- 

,pugnatur 3 9 1. 
Artaxerxes Xerxis f. 1 8 2. 
Artayctes Persa 3 4 6. 
Artemidorus Trallianus 01. 6 14 2. 
Artemisia Lygdamidis f. Halicarnassi re- 

gina 3 11 3. 
Artemisium mons 2 25 3, 8 5 6. 
Artontes Mardonii f. 9 2 2. 
Artylas Aristodemi pater, Phigalensis 8 

27 11. 
Arybbas Alcetae f. Aeacidae pater 1 11 1. 380 TNDEX. Asaea s. Asea, opp. Arcadiae 83 4, 8 54 

2. eius rudera 8 44 3. 
Asaeatas Lycaonis f. 8 3 4. 
dGCCflLvd-OL 10 34 8. 
Asamon Eleus 01. 6 16 5. 
Ascalaphus Martis f. 9 37 7. 
Ascalon Palaestinae opp. 1 14 7. 
Ascarus Thebanus stal. 5 24 1. 
Ascetades (?) dux 1 35 2: 

Ascra Neptuno parit Oeoclum 9 29 1. 
Ascra Boeotiae urbs 9 29 1. ferax fru- 

menti 9 38 4. 
Asea v. Asaea. 
Asia mons 3 24 6. 
Asinarus fl. Siciliae 7 16 5. 
Asine urbs Arg-olica 4 34 9, Messeniae 4 

34 12. eius rudera 2 36 4. excidii causa 
ib. et 3 7 4. 

Asinaei 4 34 9. Arg-olidis incolae 2 28 2. 
eiecti ab Arg-ivis 3 7 4. Messeniae par- 
tem obtinent 4 14 3. Lacedaemoniorum 
socii 4 8 3. Messeniis amici 4 15 8, 4 
27 8. 

asinus vitium putationem praemonstrat 2 
38 3. 

Asius Amphiptolemi f. Samius 7 4 1. 
g-enealog-us 4 2 1. de Alqmenes paren- 
tibus 5 17 8. de Antiope 2 6 4. de Pe- 
ksg-o 8 1 4. de Phoci filiis 2 29 4. de 
Phoenicis filiabus 7 4 1. de Ptoo 9 23 6. 
de Thestio 3 13 8. (?) 

Asopia quae poslea Sicyonia 2 11. a Sole 
Aloeo donata 2 3 10. 

Asopichus Phormionis pater 1 23 10, 10 
11 6. 

Asopus Boeotiae fl. 2 6 1. iuncosus 5 14 

3. pater Antiopes 2 6 1, Oeroes 9 4 4, 
Tanagrae 9 20 1 , Thebes 2 5 2, The- 
spiae 9 26 6. 

Asopus Eleutherolaconum opp. 3 1 7, 3 
22 9. 

Asopus Neptuni e Ceg-lusa f. in Sicyonia 
tluvium invenit 2 12 4. 

Asopus Plataeensium rex 9 1 2. 

Asopus Sicyoniae fl. 2 5 2, 2 15 1. pater 
Aeg-inac 2 5 2, 2 29 2, 5 22 6, Cleones 
2 15 1, Corcyrae 2 5 2, 5 22 6, Har- 
pinnae et Nemeae 5 22 6, Salaminis 1 

35 2 , Thebes 2 5 2, 5 22 6. Sisypho 
fontem excitat 2 5 1. 

asphodeli gravis odor 10 38 2. 

Asphodici sepulcrum 9 18 6. 

aspides Aegyptiacae, Aethiopicae,Libyssae 

9 21 6. 
Aspledon Neptuni f. 9 38 9. 
Aspledon urbs Boeotiae 9 38 9. 
Assus opp. Troadis 6 4 9. 
Assyria textura 5 12 4. 
Astacus Bithyniae opp. postea Nicomedia 

5 12 7. vv * 

Aslerion Aeschyli f. stat. 6 3 1. 
Asterion Cometae f. Arg-onauta 5 17 9. Asterion fl. 2 15 5, 2 17 1 — 2. 

Asterion herba 2 17 2. 

Asterioa Minois f. a Theseo occisus 2 31 1. 

Asterius Anactis f. 7 2 5, 1 35 6. 

Asterodia Endymionis uxor 5 14. 

Asteropea Peliae f. 8 11 3. 

Astius archon Athen. 7 25 4, 9 1 8. 

Astrabacus Irbi f. 3 16 5 et 9. 

Astyag-es Cyaxaris f. 5 10 3. 

Astyanax Arcas 8 38 5. 

Aslyanax Hectoris f. a Pyrrho occisus 10 
25 9. 

Astycles Locrus Euthymi pater 6 6 4. 

Astycratea Polyidi f. 1 43 5. 

Astycrates Lysandri ad Aeg-ospotamos so- 
cius 10 9 9. 

Aslylus Crotoniates 01. 6 13 1. 

Astynous a Neoptolemo caesus 10 26 4 

AsTyoche Actoris f. 9 37 7. 

Astypalaea opp. 6 9 6. 

Astypalaea Phoenicis f. 7 4 1. 

Astyra thermae 4 35 10. 

asvlum Phliasiorum 2 13 4, Teg-eatarum 3 
5 6. 

Alalanta Locrorum ins. 10 20 3. 

Atalanta Schoenei f. 8 35 10. prima aprum 
Calydonium ferit 8 45 2. aquam e saxo 
elicit cuspide 3 24 2. hinnulum tenet 5 
19 2. 

Atarneus Chiis donatur 4 35 10. 

Atarnitarum calamitas 7 2 11. 

Athamantius campus 9 24 1 et 3. 

Athamas Aeoli f. 7 3 6. Leuconis pater 6 
21 11, Ptoi 9 23 6. Sisyphi frater 9 34 
8. Phrixum et Hellen mactare parat 9 
34 5. ab Andreo terrae partem accipit 9 
34 6. fratris filios adoptat 9 34 7. eius 
sedes 9 24 1 , in uxorem et liberos sae- 
vilia 1 44 7, 9 34 7. 

Athamas Athamantis nepos 7 3 6. 

Athamas Oenopionis f. Cretensis 7 4 8. 

aftavttTOl v. Immortales. 

Athaneatis tribus Teg-eatica 8 53 6. 

Athenae Atticae Minervae sacrae 1 26 6. 
ab Antig-ono Pemehii filio oppug-natae 
3 6 5. a Macedonibus attritae 14 2,7 
11 4. a Sylla captae 1 20 4 — 7. earum 
arx 1 22 4 — 28 3. 

Athenae Boeoliae opp. 9 24 2. 

Athenaea quae postea Panathenaea 8 2 1. 

Athenaeum locus 8 44 2. 

'A&rjvag TEl%oq 7 22 10. 

Athenienses avTOX&OVSQ 2 14 4. Am- 

fhictyones 10 8 5. relig-iosissimi 1 17 1, 
24 3, 10 28 6. in bellis a diis adiu- 
vantur 8 10 8. cum Amazonibus bellum 
g-erunt 1 17 2, 5 11 7. Herculis liberos 
ab Euryslhei iniuriis defendunt 1 32 6. 
in Sardiniam colonos mittunt 1 29 5, 7 
2 2, 9 23 1, 10 17 5. in bello Persico 
uxores et liberos Troezeniorum fidei INDEX. 381 coni.-nittunt 2 31 7. "ad Marathonem et 
adversus Gallos quantis copiis pugnave- 
rint 4 25 5, 10 20 2 et 5. relictis Lace- 
daemoniis societatem cum Argivis ineunt 

I 29 8, 4 24 7. Siciliae nomen male in- 
terpretantur 8 11 12: a Siciliensi expe- 
ditione prodigiis deterrentur 10 15 5 : 

! cladem accipiunt 10 11 5. Asiatieam Age- 
silai expeditionem detrectant 3 9 2. ad 
Tanagram vincuntur 1 29 9. populo Ro- 
t mano auxilia mittunt 1 29 14. Macedo- 
I nico iugo implicantur 1 25 3, liberan- 
| tur 1 25 6. Oropo direpta multantur 7 

II 4. soli democratiae ope crescunt'4 
i 35 5. 

Atheniensium archonles novem cum 
eponymo 3 11 3: annui 4 15 1: sorte 
| ducti 4 5 10. drjyLOi 1 3 1 et 1 32 3 — 
33 8. dicasteria 1 2 85 — 11. donaria 10 
15 4, 10 19 4. eponymi 1 5 2. exlra 
Graeciam expeditiones 1 29 5. cum La- 
cedaemoniis foedus 5 23 14. heroes 10 

10 1. odeum 1 8 6, 7 20 6. populi si- 
mulacra 1 1 3, 1 3 3 et 5. porticus 10 

11 '6. portus et navalia 1 1 2—4. reges 
primi 12 6. thesaurus Delphicus 10 11 

0. tribus 15 1. 

■■thenaeus Ephesius 01. 6 4 1. 
dhenaeus heros 3 16 4. 
.thene vicus 2 38 6. 
.thenodorus Arcas slat. 10 9 8. 
Ltheras Cererem hospitio excipit 2 3o 4. 
.therionis signum 7 20 7. 
ftlu (Sccgsa 6 24 1. 
hletarum cibus 6 7 10. iusiurandum 5 
24 9. 

l&liOVE ig demus Atticus 1 14 7, 1 31 5. 
tilius consul v. Otilius. 
tlantes lidem qui Nasamones 1 33 5. 
tlantis onus et mala 5 11 5, 5 18 4, 6 19 
8, 9 20 3. eius locum Hercules subit 5 
11 5. filia Alcyone 9 22 5. 
tlas mons Libyae 1 33 5 et 6 , 8 43 3. 
tceus sceptrum Vulcani accipit 9 40 II. 
Thyestae filios iugulat 2 18 2. eius cel- 
lae subterraneae et sepulcrum 2 16 6. 
ttaginus Thebanus patriam prodit 7 10 2. 
ItaTus Athen. stat. 2 19 3. 
ttalus Attali f. 1 8 1, 1 36 5. Gallospel- 
lit 1 8 2. Romanorum socius 7 8 9, 7 16 

1. taurigena et tauricornis 10 15 3. epo- 
nymus Athen. 1 5 5, 1 8 1. eius thala- 
mus 9 35 6. donarium 1 25 2. 

ttalus Cleopatrae patruus 8 7 7. 

tthis Cranai filia 1 2 6. 

tlica unde dicta 12 6, Minervae sacra 1 

26 6. eius fluvii 1 19 5, insulae 1 35 

1 — 36 2, montes 1 32 1. Attica officina 

statuaria 5 25 13, 10 37 8. litterae anti- 

quae 6 19 6. oleum 10 32 19. 

ttis sepulcrum 14 5, fabula 7 17 9, cul- 

tus cum Dindymena communis 7 20 3. averrunci (cLTZOZQOTtcaOl) dii 2 11 1. 

aves immolanlur 2 11 7, 4 31 9. avium 
crura in virginibus 8 22 8. Lydicae 9 
22 4. 

Auge Alei f. 8 4 9. ubi ab Hercule com- 
pressa 8 47 4. eius exilium et partus 8 
48 7, 10 28 8, monumentum 8 4 9. Augat 
imago (?) 8 47 2. 

Augeae opp. Laconiae 3 21 5. 

Augeas Elei f. Eleorum rex 5 19. ludos 
Olympios edit 5 8 3. ab Hercule ob mer 
cedem negatam oppugnatur 5 1 9. eius 
mors 5 3 3. posl mortem honores 5 4 2. 

Augeas Admeti pat. 10 25 5. 

augurii inventor 10 6 I. 

Augustus Graece GSpUGTog 3 11 4. Am 
phictyonum rationem mutat 10 8 3. An- 
tonii sectatores in Graecia multat 4 31 
1. Cardamylen Lacedaemoniis dat 3 26 7, 
Dymen et Pharas et Tritaeam Patrensi- 
bus 7 17 5, 7 22 1 et 6. donaria et sla 
tuas victis aufert 8 46 2. Laconibus li- 
bertatem donat 3 21 6. Nicopolin condit 

7 18 9. Patras instaurat et auget 7 18 7. 
eius templum et laudes 3 11 4, statua 2 
17 3. statua ex electro 5 12 7. 

Aulis Ogygi f. 9 19 6. 

Aulis portus 9 19 6. ibi detinentur Graeci 

8 28 4: victimae omnes probae 9 19 7 : 
palmae non edules 9 19 8: figuli multi 
lb. Agesilai sacrificium 3 9 3. 

Aulisci donarium 2 31 6. 

Aulon Arcas 3 12 9. 

Aulon Messeniae locus 4 36 7. 

Aura equa Phidolae 6 13 9. 

Aurora Cephalum rapit 13 1, 3 18 12. 

Iovi pro filio supplicat 5 22 2. 
aurum Stygis aqua solvilur 8 18 5. aureunt 

signum facie e fluvialis equi dentibus 8 

46 4. 
auspices 1 34 4—5. 
Autesion Tisameni f. 3 1 7, 3 15 6. eius 

filius, filia, maiores 4 3 4. ad Dorienses 

migrat 9 5 15. 
Auiolaus Arcadis f. nothus 8 4 2. Aescu- 

lapium infantem tollil 8 25 11. 
Autolyci pater, uxor, sedes 8 4 6. eius fi- 

lii cum Ulixe venantur 10 8 8. 
Autolycus pancratiastes 1 18 3. cum Eteo 

nico contendit 9 32 8. 
Automate Danai f. 7 16. 
Autonoe Cadmi f. 1 44 5. Aristaei uxor 

10 17 4. 
Autonoe Cephei f. v. Antinoe. 
Autonomus Eretriensis 10 9 10. 
Autosthenes archon Athen. 4 23 4. 
Auxesia dea 2 30 4, 2 32 2. 
Auxo Gratia 9 35 2. 
Axion Phegei f. 8 24 10. 
Axion Priami f. 10 27 2. 
Axionicus Achaeus 10 9 10. 
Axius fl. 5 1 5. 382 INDEX. 


Azan Arcadis f. 8 4 2, 10 9 5. eius ludi 

funebres 5 18. 
Azania pars Arcadiae 8 4 3. 
Azanum ad Peucellam fl. colonia 10 32 2. 
Azeus Clymeni f. 9 37 1 et 7. 

Babylonii Seleuciam traducuntur 1 16 3. 

Babylonis muri 4 31 5. 

Bacchae sacrae feminae 2 7 5. earum cum 
Baccho adversus Arg-os expeditio 2 20 
4, 2 22 1, in Penthea furor 2 2 7. 

Bacchanalia Cynaelhaensium 8 19 1. 

Bacchis Prumnidis f. Corinthi rex 2 4 4. 

Bacchiadae Corinthi reg-es 2 11,244. Cypselum quaerunt 5 17 5. 
acchu Bacchus infans ex aquis servatur 3 24 3, 
puer a Mercurio in caelum portatur 3 18 
11. Vulcanum in caelum reducit 1 20 3. 
Titanum insidiis petitur 7 18 4, 8 37 5. 
Tritonem superat 9 20 4. a Perseo su- 
peratus 2 20 4 et 2 22 1. in gratiam cum 
eo redit 2 23 7. Ariadnen eripit Theseo 
10 29 4. Semelen reducit ex inferis 2 
31 2, 2 37 5. Antiopen punit 9 17 6. 
Thebanis vulpem Teumessiam immittit 

9 19 1. Athenas venit 12 5, 1 23 5. 
Amphicaeensibus medetur et valicinalur 

10 33 11. 

Bacchi filii Ceramus 13 1", Narcaeus 5 
16 7, Priapus 9 31 2. expeditio Indica 
10 29 4. anlium in Euboea 2 23 1. festa 
2 24 6, 3 22 2, 8 23 1. honores primi 5 
16 7, 1 2 5. hortus 3 24 4. miracula apud 
Eleos 6 26 1. oraculum 9 30 9. orgia 10 
33 11. sacra nocturna 2 37 6, a solis fe- 
minis tractata 3 20 3. sig-num barbatum 

2 30 1 et 5 19 6, eburneum 2 20 3 et 6 
19 10, g-ypsinum 9 32 \ f minialum 2 2 

6, a Vulcano fabricalum 7 19 6. templa 

8 23 1, 9 20 4, 9 22 6, 9 23 6 et 7, 9 
24 1, 9 38 1. Bacchi similis Antinous 8 

9 8 et Zsvs cpdiog. 

diovvooq atyofi6Xos9 8 1. ai6v- 
flVTJtrjg 7 20 1, 7 21 6. 'Av%svs 7 21 6. 
v Av%ioq 1 31 4. 'Aqosvq 7 21 6. Av- 
£iTrjs 8 26 1. Bcckxslos 2 2 6, 2 7 5. 
AugvHios l 43 5. 'EXsv&s qsvs 1 20 

3 et 29 2. KddfiSLOs 9 12 4. KaXv- 
davios 7 21 1. KscpaXXrjv (?) 10 19 
3. Klggos 1 31 6. KoXavccrrjs 3 13 

7. KQrJGLOs 2 23 7. Xa{iTtxr]Q 7 27 3. 
AsvnvavLtrjs 6 21 5. XvGlos 2 2 6, 
2 7 6, 9 16 6. [isXdvaiyLS 2 35 1. [isX- 
7t6{isvos 1 2 5, 1 *31 6. MsGarsvs 7 
21 6. [ivGtrjs 8 54 5. vvktsXlos 1 40 
6. 7tatQ(pos 1 43 5. noXCtris 8 26 1. cacorrjs 2 31 5, 2 37 2. $a?dr)V 10 1 

3. ipCXat- 3 19 6. 
Bacchicum snCcp&syiLa 4 31 4. 
Bacchylides Theban. 9 13 7. 
Bacis Boeotius vates 10 12 11. eius on 

cula 4 27 4, 9 17 5, 10 14 6, 10 32 8 I 

11. 
Bady loci et fluvii nomen 5 3 2. 
Baetis fl. Iberiae 6 19 3. 
Balagrue opp. Cyren. 2 26 9. 
Balari Sardiniae g-ens 10 17 9. 
balnea Ionica 7 5 11 — 12. 
balsamus arbor 9 28 3. 
Balyra fl. 4 33 3. 
Baphyras fl. 9 30 8. 
Barsine Atexandri Mag-ni uxor 9 7 2. 
basilae sacrifici 6 20 1. 
fiacCXsLOs Gxod 1 3 1, 1 14 6. 
fiaGLXsvs archon Athen. I 3 1. 
Basilis locus Arcadiae 8 29 5. 
Bassae locus Arcadiae 3 30 4, 8 41 7. 
Bathos locus Arcadiae 8 29 1. 
Bathycles Mag-nesius stat. 3 18 9. 
Balhyllus fons 8 31 9. 
Baton Amphiarai aurig-a 2 23 2, 5 17 

10 10 3. 
BatQa%LOVV dicasterium Athen. 1 28 
Battus Theraeus coloniam in Libyam d 

ducit 3 14 3, 10 15 6. quomodo ei v< 

restiluta ib. 7. eius statuacurulis 10 15 
Baucis Troezenius 01. 6 8 4. 
Bel deus 1 16 3, 4 23 10, 8 33 3. 
Belemina Laconiae opp. 3 21 3. an oli 

Arcadum fuerit 8 35 3. 
Belisliche 01. 5 8 11. 
Bellerophontes a Minerva Peg-asum accit 

2 4 1. Aethram uxorem petit 2 31 
Chimaeram occidit 3 18 13, 3 27 2. ei 
equus fontem ung-ula aperit 9 31 3. ag 
ei consecratus 2 2 4. 

bella alia a victoribus alia a victis noni' 
traxere 4 6 1. bellum Corinthiaeum 
17 5, 3 9 12. Lamiacum 7 6 5, 10 3 
Messenium 4 6]: eius causa 4 4 4 — 
5. Persicum 3 7 11. Phocicum s. sacro 

3 10 3, 8 27 9, 9 6 5, 10 13 6. Theb 
num 9 9. 

Belus Libyae f. 4 23 10, Aeg^ypti pater 

21 13. 
Berenice Ptolemaei Lag-idae uxor 16 8. 
Berenice Ptolemaei Philometoris f. 1 9 
Berosus Sabbae pater 10 12 9. 
bestiae olim terribiliores 1 27 9. 
BCas ara 2 4 7. 
Bias Amythaonis f. 4 34 4, ,Talai pater 

6 6. fratris Melampodis auxilio regj 

Argivi partem et sponsam obtinet 2 

4, 4 36 3. 
Bias fl. 4 34 4. INDEX. 383 Bias Prienensis 10 24 I. 

Biblidis amores 7 5 10. 

Biblis fons Mileti 7 5 10, 7 24 5. 

Bidiaei Lacedaem. mag-istratus 3 11 2, 3 

12 4. 

bipennes Delphis dicatae 10 4 1. 
Biris sig-num 3 19 3. 
bisontem uL venentur Paeones 10 13 1—3. 

bisontis caput aeneum ib. 1. 
Bilhynium Bithyniae opp. 8 9 7. Iiilhy- 

nienses Mantinea oriundi ib. 
Bilon Cleobis frater 2 20 3. 
Biton taurum portans 2 19 5. 
Blenina opp. Arcadiae 8 27 4. 
Boagrius fl. 5 22 4. 
Boeae opp. Laconiae 1 27 5, 3 21 7, 3 22 

Boeaticus sinus 3 22 11. 
Boeo Delphica poetria 10 5 7. 
Boeotarchae 10 20 3. septem 9 13 6 — 7. 

imperio annuo 9 14 5. 
Boeotus Itoni f. 9 1 1. 
Boes Persa 8 8 9. 
Boethus Carthag-. caelator 5 17 4. 
Boeoli unde denominali 9 11. Thcssaliae 

olim partem tenueic, Aeolenses dicli 10 

8 4. Macedonum partes sequunlur 1 25 
4. ad Thermopylas adversus Gallos quot 
venerint 10 20 3. Boeotorum concilium 

9 34 1, a Bomanis abolilum 7 16 9. 
Boeotia Atticae tinilima 9 1 1. eius in 

Phocidem aditus 10 4 2. 

Boeolicae tibiae 4 27 7. 

Boeus Heraclida 3 22 11. 

poXeoi 2 36 3. 

Bolgius Gallorum dux 10 19 7. 

Bolime s. Bolina opp. Achaiae 7 18 6, 7 
23 4. 

Bolina ab Apolline amata 7 23 4. 

Bolinaeus 11. Achaiae 7 23 4. 

Bocovrjta domus Polydori Lacedaem. 3 
12 1 et 3, 3 15 10. 

Bootes sidus 8 3 7. 

Boreas Orithyiam rapit 1 19 5, 5 19 1. 
Graecis opem fert 8 27 4. Lacedaemo- 
niis adversatur 8 27 14. Musaeo volandi 
facultatem dat 1 22 7. Boreae sacra 8 
36 6. Boreae iilii Harpyias abig-unt 5 17 

Boreum mons Arcadiae 8 44 4. 

Borus Penthili f. 2 18 8. 

Borysthenes fl. 8 28 2. 

bos Cadmum Thebas ducit 9 12 1 , 9 19 4. 
boves Nestoris, Nelei, Iphicii, Geryonis, 
Iphidamantis 4 36 2 — 4. boves acnei 
Delphis dicati 10 16 6, Olympiae 5 27 
9. bQyccTCCL Apollini mactantur 9 12 1. 
boves nummorum loco 3 12 3. 

Branchidae 1 16 3, 5 7 5. Mileti opp. 7 
5 4. 

Brunchyllides Boeotarcha v. BacchvHcles Brasiae opp. Eleutherolaconum 3 21 7, 3 

24 3. 
Brasidas Tellidis f. 3 14 1. 
Brauron demus. Atlicus 1 23 7, 1 33 1. 

Brauroniae Dianae sig-num e Taurica ad- 

veclum 3 16 7, aXerxe avectum 8 46 3, 

3 16 8. 
Brenthe Arcadiae opp. 8 28 7. 
Brentheates fl. Arcadiae 5 7 1 , 8 28 7. 
Brennus 10 8 3, 10 19 7. Gallos sollicitat 

adversus Graecos 10 19 8. Oelam trans- 

cendit 10 22 10. Delphos petit ib. 12. 

vulneratur 10 23 6. moritur ib. 12. eius 

stratagema 10 20 6. 
Briacas Aeg^ine^ae f. 8 5 10. 
Briareus arbifer in Neptuni et Solis de 

Corinlho controversia 2 1 6, 2 4 6. 
Brigantes Britanniae pop. 8 43 4. 
Brimias Eleus 01. 6 16 5. 
Briseis 5 24 11, 10 25 I. 
Britanni ab Antonino Pio repressi 8 43 4. 

Britannorum insula in Oceano 1 33 4. 
Britomartis Iovis et Carmes f. eadem 

Aphaeae et Dictynnae 2 30 3. Cretica 3 

14 2, 8 2 4. eius simulacrum 9 40 3. 
Broteas Tantali pater 2 22 3. 
Broteas Tantali f. 3 22 4. 
Brundisium opp. 6 19 9. 
Bruttii 8 15 9. 

Bryas Arg-ivorum dux 2 20 1. 
Bryaxis stat. 1 40 6. 
Bryseae opp. Laconiae 3 20 3. 
Bucephala promont. 2 34 8. 
Bucolion Holaeae f. 8 5 7. 
Bulis opp. 10 37 2. 
Btilon Bulidis conditor 10 37 2. 
Bunus Mercurii et Alcidamiae f. 2 3 10. 

Iunoni templum exslruit 2 4 7. 
Bupalus architectus et plastes 4 30 6, 9 

35 6. 
Bupha^ium locus Arcadiae 8 26 8. 
Buphag-us fl. 5 7 1, 8 26 8. 
Buphag-us heros Theneates 8 14 9, 8 27 

17. maritus Promnes 8 14 9. 
fiovCpOVOg 1 24 4, 1 28 10. 
Buporthmus mons 2 34 8. 
Bura Achaiae opp. 7 25 8. 
Bura Ionis et Helices f. 7 25 8. 
Buraicus tl. 7 25 10. 
fiovoXQOcprjdov 5 17 6. 
Bulas heros 1 26 5. Butadae ib. 
Buvas Milesius 01. 6 17 3. . 

Bulas Polycaonis pater 4 2 1. 
buxeum simulacrum 6 19 6. 
Bycelus Sicyon. pug-il 6 13 7. 
bvssus Elea 6 26 6. Elea et Hcbraica 5 5 

"2. byssina tela 7 21 4. 
Byzantii muri 4 31 5. Byzantiorum dona- 

rium 6 15 7, thesaurus 6 19 9. 
Byzes Nax.ius 5 10 3. 384 INDEX. Caanthus Oceani f. ab Apolline sag-ittis 

confixus 9 10 5. 
Cabarenses Celtarum extremi 1 35 5. 
Cabira urbs 9 25 G. 
Cabiraei 9 25 5. 
Cabiri anacles 10 38 7. eorum initia 4 17, 

9 25 5 et 8, templum 9 22 5. Perg-amus 

iis antiquiius sacra 1 4 G. 
KcifiSLQiOV aedes Cabirorum 9 28 1 et 6. 
Cachales fl. 10 32 11. 
KCCitl,£oT£%VOg Callimachus 1 26 7. 
cadaver xi cubitorum 8 29 4. incorruptum 

5 20 4, 5 27 11. 
Cadmea arx Thebanorum 2 5 2,2 6 4,3 

17 1. a Cadmo condita 9 5 2. a Lacedae- 

moniis occupata 9 14. 
Cadmea victoria 9 9 3. 
Cadmus Ag-enoris f. 3 15 8. Aeg-yptius an 

Phoenix 9 12 2. bovem sequitur 9 12 1, 

9 19 4. draconis dentes uhi seminarit 9 

10 1. Hyantes expellit 9 5 1. Cadmi nu- 
ptiae et filiae 9 5 2, domus 9 12 3,9 
16 5. in Semelen et nepotem facinus 3 
24 3, in Illyrium migratio 9 5 3, heroum 
3 15 8, statua 9 12 4. oraculum ei datum 
9 26 3. 

Caecines fl. 6 6 4. 

Caeadas v. Ceadas. 

Caelus v. Uranus. 

Caenepolis urbs Eleutherolaconum 3 21 7, 

3 25 9 
Caeneus 10 29 10. Pirithoo opem fert 5 10 8. 
KaiQOg Iovis f. minimus natu 5 14 9. 
Caerus Adrasti equus 8 25 9. 
C. lulius Caesar Corinthum et Carthag-i- 

nem restituit 2 12. eius templum 3 

11 4. 
caestus 8 40 3. 
Cag^aco v. Galaco. 

Caicus fl. 1 10 4, 5 13 3. Caici campus 5 

24 6, 9 5 14, 8 45 7. 
Imp. Caius 9 27 3. 
Calabrus fl. 6 6 11. 
Calades Athen. legumlator 18 4. (?) 
Calaenus (vel Callinus) de Thebaidis au- 

ctore 9 9 5. 
Calais et Zetes Harpyias fug-ant 3 18 15. 
Calamae vicus Messeniae 4 31 3. 
Calamis stat. Praxiae mag-ister 1 3 4, 1 23 

2, 2 10 3, 5 25 5, 5 26 6, 6 12 1, 9 16 

1, 9 20 4, 9 22 1, 10 16 4. 
Calaon fl. Colophon. 7 3 5. 
Calalhion mons 3 26 11. 
Calauria ins. 18 2. Troezeniorum 10 9 8. 

Apollini sacra 2 33 2. ab Apolline tra- 

dita Neptuno ib. et 10 5 6. Demosthenis 

ibi honores 2 33 5. 
Calaus Phryx Attis pater 7 17 9. 
Calchas Meg-aris habitat 1 43 1. Iphig-e- 

niam immolari iubet 9 19 6. Troia capta [ 

cum Pamphylis errat 7 3 7. Calchinia Leucippi f. 2 5 7. 

Caletor Clytii f. 10 14 2. 

Callia vel Calliae opp. Arcadiae 8 27 

et 7. 
Callianax Rhodius Euclis pater 6 6 2, f 

7 2. 
Callias Athen. 01. 5 9 3, 6 6 1. Lysima- 

chidae f. 10 18 1. 
Calliae donarium 1 23 2, 1 26 4, pax 1 8 2. 
Callibrotus Diconis pater 6 3 12. 
Callichorus puleus 1 38 6. 
Callicles Meg-ar. slat. 6 7 2 et 9. 
Callicrates Achaeus patriam prodit 7 10 5. 
a Menalcida eluditur 7 12 1. moritur 
Rhodi 7 12 8. 
Callicrates Mag-nesius 01. 6 17 3. 
Callig-noti sig-num 8 31 7. 
Callimachus Alhen. polemarchus 1 15 3. 
Callimachus stat. 1 26 6 et 7, 9 2 7. 
Callinicus Pythocrili paler 6 14 10. 
Callinus v. Calaenus. 
Callion opp. Aetoliae 10 22 6. Calliensium 

horrenda clades 10 19 1, 10 22 3-4. 
Callipatira Diag-orae f. Callianaclis uxor 5' 

6 7, 6 7 2. 
Calliphaea nympha 6 22 7. 
Calliphon Samius pictor 5 19 2, 10 26 G. 
Callipolis Aicathoi f. 1 42 6, 1 43 5. 
Callippus Athen. quinquertio muhatur 5 

21 5. 
Callippus Corinthius iv rij ig 'OqxOUS- 

viovg 6vyyQUcpfj 9 29 2, 9 38 10. 
Callippus Moeroclis f. Athen. 1 3 5, 14 

2, 10 20 5. 
Callirrhoe Acheloi f. 8 24 9. 
Callirrhoe fons 7 21 1. 
Callirrhoe a Coreso amatur 7 21 1—5. 
Calliste v. Diana. 
Calliste ins. . quae postea Thera 3 1 7, 3 

15 6, 7 2 2. 
KcdXi6zscpccvog iXctiu 5 15 3. 
Callislo Lycaonis f. 1 25 1. in ursam mu- 
tata 8 3 6. eius sepulcrum 8 35 S, sig 1 - 
num 10 9 5, eftig-ies picta 10 31 9. 
Callistonicus Thebanus slat. 9 16 2. 
allistratus Athen. , Empedi f., pro suo- 
Crum salute mortcm oppetit 7 16 4. 
Calliteles Laco 01. 6 16 6. 
Calliteles Lepreates 6 15 1. 
Calliteles stat. , Onatae aut f. aut disc. 5 

27 8. 
Callon Aeg-ineta stat. 2 32 5, 3 18 S, 7 

18 10. 
Callon Eleus 01. 6 12 6. 
Callon Eleus stat. 5 25 4. 5 27 8. 
Calos a Daedalo occisus 1 21 4, 1 26 4. 
Calydon opp. Aetoliae 3 10 2. 
Calydonia a Diomede invaditur 2 25 2. 
Calydonii Dianam inprimis colunt 4 31 7. 
10 38 12. ab Aug-uslo Nicopolin trans- 
feruntur 7 18 8. INDEX. 385 


lydonius aper 1 27 9, 9 45 2. eius ve- 

natio 3 18 5, 8 45 6, exuviae 8 47 2, 

dentes 8 46 1. 

lynthus stat. 10 13 10. 

mbaules Gallorum dux 10 19 5. 

mbyses colossum rumpit 1 42 3. eius 

acinaces 1 28 11. 
meli Indici 9 21 2. 

micus Siciliae opp. 10 17 4. 
iro Pandarei filia 10 30 2.' 
impani Cauloniam evertunt 6 3 12. eo- 
rum caput Capua 5 12 3. 
machus Sicvonius stat. , Aristoclis fr., 
Polycleti disc. 2 10 5, 6 9 1, 6 13 7, 7 
18 10, 9 10 2, 10 9 10. 
inathus fons 2 38 2. 

nis Aesculapium infantem custodit 2 26 
4, 2 27 2. in saxum vertitur 9 19 1. lig- 
num parit 10 38 1. canum ululatus omi- 
nosi 4 13 1, 4 21 1. canis rabidi morsus 
ubi sanetur 8 19 3. catuli mactantur 3 
14 9. canis exta 6 2 4.- 
nes marini 2 34 1, 4 34 3. 
intharus Sicyonius stat., Alexidis f., Eu- 
tychidae disc. 6 3 6, 6 17 7. 
mopicum Nili ostium 5 21 9. 
ipaneus Hipponoi f. fulmine taclus 9 8 
7, 10 10 3. Iphis fratef 2 18 5. 
per aeneus 10 11 5. 
xpetus Hippodamiae procus 6 21 10. 
ipha(e)reus Euboeae promont. 4-36 6, 2 

hya et Caphyae urbs Arcadiae 8 13 4, 
18 23 3. Caphyarum campus 8 23 2. Ca- 
iphyalica petra 8 13 6. 
ippadoces Tauricae Dianae signum sibi 
tribuunt 3 16 8. 

ipra lactat Aesculapium 2 26 4, Phylaci- 
dem et Phylandrum 10 16 5. aenea in- 
aurata 2 13 6. capra caeleslis il>. Aescu- 
lapio Archagetae caprae non mactantur 
10 32 12. 

cctcqov 6rjiia 4 15 7 et 8. 
iprus Eleus Pythagorae f. 01. 5 21 10, 
6 15 4 et 10. 

lpua Campaniae caput 5 12 3. 
ir Phoronei f. 1 39 5. Megarensium arci 
nomen dat 1 40 6. eius monumentum 1 
44 6. 

iralis Sardiniae opp. 10 17 9. 
iranus Macedonum rex 9 40 8. 
ircinus Naupactius Stcojv rav Nav- 
liaHZicov auctor 10 38 II. 
irdamyle opp. 3 26 7. 
irdia vicus Chersonesi 1 10 5. 
irdianorum urbs a Lysimacho deleta 1 
9 8. / 

irdys Clymeni pater 5 8 1. 
tres ab Ionibus eiecli 7 2 5 — 10, 7 4 9. 
Minoi amici 7 3 7. terrae motu afflictis 
Bubvenit Antoninus Pius 8 43 4. 
PAUSAK. II. Caria arx Megarensium 1 40 6. 
Carmanor Apollinem et Dianam domo ex- 
cipit et caedis piaculo purgat 2 7 7,2 
30 3, 10 7 2, 10 16 5. 
Carmantides Gorgiae pater 6 17 8. 
Carme Eubuli f. 2 30 3. 
Carnasion olim Oechalia 4 2 2, 4 33 4, 8 

35 1. 
Carnion fl. Arcadiae 8 34 5. 
Carnus Acarnan vates 3 13 4. 
Carpasium linum 1 26 7. 
Carpia vel potius Carteia olim Tarlessus 6 

19 3. 
Carpo Hora 9 35 2, 

Y.aQTCOtyOQOL Ceres etProserpina8 53 7. 
Carthago restiluta a Caesare 2 12. adiuta 

ab Antonino Pio 8 43 4. 
Carthaginienscs a Tyriis oriundi, rei nau- 
ticae perilissimi 1 12 5. Siciliam inva- • 
dunt 1 12 5, colonis implent 5 25 6. 
Selinuntios eiiciun^ 6 19 10. Sardiniam 
occupant 10 17 9. a Massiliensibus su- 
perantur 10 8 6, 10 18 7. 
Caryae vicus Laconiae 3 10 7. Caryatides 

vfrgines 4 16 9. 
Caryae vicus Arcad. 8 13 6, 8 14 1. 
Caryatae demus Tegeat. 8 45 1. 
Carystiorum donarium 10 16 6. 
Caryslus opp. 1 32 3. 
caseus alhletarnm cibus 6 7 10. 
Cassander Antipatri f. 1 6 4, Thessaloni- 
ces coniux 8 7 7. ingratus in Anligonum 
16 7. Elateam obsidet 10 18 7, 10 34 
2. Thebas restituit 4 27 10, 9 3 6, 9 7 
1. Atticae tyrannos imponit 1 25 6 et 7. 
Polidaeam 5 23 3, Pyrrhum oppugnat I 
11 4. Olympiadem piinit 1 11 4. 9 27 2. 
in Alexandri posteros saevit 9 7 2. cru- 
delitatis poenas eliam in posteris luit ib. 
3 et 8 7 7. 
Cassandra s. Alexandra 3 19 6, 3 26 5. 
ab Aiace violata 1 15 3,5 19 5, 10 26 3. 
a Coroebo expetita 10 27 1. eius filii ab 
Aegistho iugulali 2 16 6. arca 7 19 7, 
templum et signum 3 26 5, monumen- 
tum 2 16 6. 
Cassandria olim Potidaea 5 23 3. eius ty- 

rannus Apollodorus 4 5 4 — 5. 
Cassolis fons el nympha 10 24 7. 
Castalia Acheloi f. 10 8 9. 
Castalia fons Delph. 10 8 9. 
Castalius Delphi f. 7 18 9. avt6%$Q)V 

10 6 4. 
Castoris monumentum 3 13 1. Castor et 
Pollux inter deos relati 3 13 1 , 8 2 4. 
aprum Calydonium venantur 8 45 6 et 7. 
cf. Dioscuri. 
Castorides portae 3 21 9. 
Catana urbs 5 23 6. 7 16 5. 
Catanensium fratvum pietas 10 28 4. 
Y.aroiddbS caprae 9 13 4. 

25 386 INDEX. Catreus Teg-eatae vel Minois f. 8 53 4. 

Catreus opp. Cret. 8 53 4. 

catulus caninus sacrificatur 3 14 9. 

Catiilus Crotoniates 6 19 6. 

Caucon Celaeni f. org-iorum Messeniis au- 
ctor 4 15. Phlyi nepos 4 19. Epami- 
nondae in somno visus 4 26 8. Cauconi 
a Messeniis sacrificalur 4 27 6. eius se- 
pulcrum 5 5 5. 

Caulonia Achaeorum colonia 6 3 1. 

Caus Arcadiae vicus 8 25 1. 

Cayster fl. Ephesi paler 7 2 7. 

Ceadas 4 18 4et 5. 

Cecrops Erechtliei f. rex Athen. 1 5 3, 7 
1 2. animalibus vesci vetat 8 2 3. prior 

1 2 6, 1 5 3, secundus ib. Pandionis f. 
9 33 1, pater 15 3. aequalis Lycaoni 8 

2 2. statua eius 10 10 1. 
6 cedro simulacra 8 17 2. 
Ceg-lusa Asopi mater 2 12 4. 
Celadus fl. Arcadiae 8 38 9. 
Celaenae opp. Phrygfae 2 5 3, 10 30 9. 
Celaeno Hyami f. 10 6 3. 

Celaenus Phlyi f. 4 1 5. 

Celbidas Cumanus Tritaeam condit 7 22 8. 

Celeae vicus 2 12 4, 2 14 1 et 4. 

KrjXrjdovsg 10 5 12. 

Celenderis portus Troezen. 2 32 9. 

Celeus Triptolemi pater 1 14 2, Cereris 

mystes 2 14 3. Cererem excipit 1 39 1. 

eius filiae Cereri et Proserpinae sacra 

faciunt i 38 3. 
-nsXrjg irntog 5 7 8, 6 12 1. 
Celtae qui post Galatae 13 6. Oceani ac- 

colae 1 33 4. plurimi 19 5. extremi 1 

35 5. proceri 10 20 7. 
Celtica a Romanis subacta 19 5. 
KsItlkoI ftvQSol 8 50 1, 10 19 4, 10 

20 8. 
Cenchreae Corinthiorum navale 2 1 5, 2 2 

3, 7 6 7. 
Cenchreae in agro Arg-ivo 2 24 7. 
Cenchrias seu Cenchrius Neptuni et Pi- 

renes f. 2 2 3, 2 24 7. a Diana occisus 

2 3 2. 
Cenchrius fl. Ioniae 7 5 10. 
Centaums 5 19 7. Centauiorum et Lapi 

tharum pugna 1 17 2, 5 10 8. 
Cephalae demus Atticus 1 31 1. 
Cephallenia ins. 1 37 6. Cephaltenes Pa- 

lenses 6 15 7. 
Cephallen citharoedus 10 7 4. mercator 4 

20 8. 
■KSCpccXoL turbidis amnibus gaudent 4 34 2. 
Cephalus Athen. a Persis corruptus 3 9 8. 
Cephalus Deionei f. ab Aurora raptus 1 3 

1, 3 18 12. Cephalleniae insulae nomen 

dat 1 37 6. eius filius e Clvmene 10 

29 6. 
Cepheus. Alei f . 8 4 8. Aeropi pater 8 5 1. Caphyis nomen dat 8 23 3. aMiner 

donatur 8 47 5. 
Cepheus Andromedae pater 4 35 9. 
Cephisiades Eteocles 9 34 9. 
Krjcpiouxg cpvXr) 9 34 10. 
Cephisis palus 9 13 3, 9 24 1 , 9 34 5, 

38 6. 
Cephisocles Chius Lysandri socius 10 9 
Cephisodorus Athen. 1 36 5. 
Cephisodorus Marathonius equilum Ath 

niens. dux 8 9 10. 
Cephisodolus Athen. stat. 8 30 1, 9 16 

9 30 1. 

Cephisodolus Boeotarcha 10 20 3. 

Cephisus Argolidis fl. 2 20 6, inter Iun 
nem et Neptunum arbiter 2 15 5. 

Cephisus Atticae fl. 1 37 3. „ 

Cephisus Eleusin. fl. 1 38 5. 

Cephisus Boeotiae fl. 9 24 1, 9 38 7, 10 
10, 10 33 1 et 5, 10 34 1. pater Da 
lidis 10 4 7, Lilaeae 10 33 4, Melaen 

10 6 4. 

Y.rJ7tOL Athen. 1 19 2. 

Kr}o sculpta 5 19 6. 

Ceramicus unde dictus 13 1. eius picl 
rae 8 9 8. 

Ceramus heros 13 1. 

Ceramus opp. 6 13 3. 

cerastes serpens 8 4 7. 

Ceraunia montes Epiri 1 13 1, 5 22 4. 

Cerausius mons Arcadiae 8 41 3. 

Ceiberus Orci canis 2 31 2, 2 35 10, 
25 6. 

Cercyon Ag-amedis f. 8 5 4, 8 45 7. 

Cercyon Neptuni f. Triptoiemi fralcr 1 
3. Alopes pater 15 2, I 39 3. 

Cerdo Phoronei uxor 2 21 1. 

Ceres Dianae mater 8 37 6. hospitio e 
cepta 1 14 2, 1 37 2, 1 39 1, 2 35 
Plemnaeo Orlhopolin educat 2 5 8. m 
steria cum quibusnam primis commui 
carit 1 43 2. apud Pheneatas quomo 
colatur 8 15 3. m equam mutata a K 
ptuno comprimitur 8 25 5, 8 42 1. ei 
templa 4 17 1, 7 21 11, 9 24 1, 10 35 
[isycCQCC l 39 5, 1 40 6, 3 25 9: ci 
Libera communia 8 9 2, 9 22 5, 9 25 
depositum apud Cabira^os 9 25 6. sim 
lacium. singulare 8 42 4. 

drjurjrriQ ccvrjGtdcoQcciS] 4. Ar\ 

8 42 6. iv "EXsl 8 36 6. 'EXsVGLV 
2 14 1, 3 20 5, 8 15 1, 8 25 3, 8 29' 

9 4 3. 'EQLvvg 8 25 4. EvQconrj 9 
4 et 5. @£Qi.Lr)GLCC 2 34 6 et 11. # 
G{l>'cc 8 15 4. &SG[lOCpoQOg 1 31 l,j 
42 fi, 2 32 8, 9 6 5, 9 16 5, 10 33 Ij 
Kcc^slqicc 9 25 5. v.aQnocpoQog 8 
7. KidccQLCc 8 15 3. iv Koqv&sv6, INDEX. 387 8 54 5. XovcCa 8 25 6. AsQvaCa 2 36 

7. [laXocpoQog 1 44 3. (islaiva 8 5 

8. 8 42 1. Mv%alr\GGia 9 19 5. Mv- 
Gia 2 18 3, 7 27 9. TLava%aCa 7 24 

3. IIslaGylg 2 22 1. TiQOGzaGia 2 
11 3. KQOGVflVT) 2 37 I. IklQLXiq 
10 35 10. ZajU-VV^ 6 20 9, 6 21 I. 
^Ol) 1 22 3. %frovCa 2 35 4, 3 14 5. 
ressus castellum Thespiensium 9 14 2. 
rethrius Gallorum dux 10 19 7. 

rva Telepho ubera praebet 8 48 7. ve- 
natorem secum in voraginem pertrahit 8 
22 9, Saronem in mare 2 30 7. cervorum 
longaevitas 8 10 10. cervae albae 8 17 

4. cervi currui iuncti 7 18 12, lsidi ma- 
ctati 10 32 16. 

•rycius mons 9 20 3. 
SQVVSia urbs et mons Arcadiae 7 6 1, 
7 25 5. 

rynes Temeni f. 2 28 3. 
rynites 11. 7 25 5. 

ryx Eumolpi vel Mercurii f. I 38 3. 
;strine a Cestrino denominata 2 23 6. 
strinus Heleni f. 1 11 1, 2 23 6. 
yx rex Trachinis 1 32 6. 
labrias ab Epaminonda victus 9 15 4. 
eius sepulcrum 1 29 4. 
laereas Sicyonius Chaeremonis f. 01. 6 
3 1. 

laereas Thebanus a Cleombroto interfe- 
ctus 9 13 3. 

laeremon Sicyonius 6 3 1. 
laeresilaus lasii f. 9 20 1. 
laeron Apollinis f. 9 40 4. 
naeron Pellen. tyrannus 7 27 7. 
laeronea Boeotiae urbs olim Arne 9 40 

5. unguentis nobilis 9 41 7. Chaeronen- 
sis clades 1 25 3, 1 18 8 , 5 20 10, 9 6 
5, 9 29 8. circa Chaeroneam tropaea 9 
40 7, Taxili clades 1 20 6, Arcadum 7 
15 5. 

laeronenses sceptrum colunt a Vulcano 
fabricatum 9 40 11. 
lalcinus e Cephali posteris 1 37 6. 
lalcidenses ad Euripum 5 23 2, 9 12 6. 
Naxum in Sicilia condunt 6 13 8. eorum 
urbes ab Agesipolide expug-nantur 3 5 

9. vincit apud eos Hesiodus 9 31 3. 
halcis ad Euripum Graeciae clavis 7 7 6. 
halcis regio et tribus apud Erylhraeos 7 

5 12. 

halcodon Hippodamiae procus 6 21 10. 
halcodon ab Amphitryone interfectus 8 

15 6, 9 17 3, 9 19 3. 
halcodontes duo 8 15 6. 
aluovg nummus 7 22 3. 
haldaei templi aeeolae 1 16 3. primi ani- 

mum esse immortalem docuerunt 4 32 4. Chamynus Pisaeus a Pantaleonte interfe- 

ctus 6 21 1. 
Chaon mons Argivus 2 24 6. 
Chaohum rex 10 12 10. 
Chaos primum natum 9 27 2. 
Characoma prope Pellanam 3 21 2. 
Charadra opp. Phocidis 10 3 2, 10 33 6. 
Charadrus Achaiae fl. 7 22 11, Argolidis 

2 25 2, Messeniae 4 33 6, Phocidis 10 

33 6. 
Charilaus (vel Charillus) Polydectae f. rex 

Spartae 2 36 4, 3 7 3. Aegyn evertit 3 

2 5. contra Tegeatas ducit 3 7 3, 8 5 9, 

8 48 4. 
Charinus Eleus 01. 6 15 2. 
Charisiae (vel Charisia) Urbs Arcadiae 8 3 

4, 8 27 3. eius rudera 8 35 5. 
Charisius Lycaonis f. 8 3 4. 
Charmidas Eulhyis f. a Lacedaemoniis in 

Cretam missus 3 2 7. 
Charmides Eleus 01. 6 7 1. 
Charmides Phidiae pater 5 10 2. 
Charmus Athen. primus Amori aram de- 

dicavit 1 30 1. 
Charon inferorum portitor 10 28 2. 
Charon Lampsacenus Pythae f. 10 38 11. 
Charlus Laced. plastes, Euchiri magister 

6 4 4. 
Chelidorea mons Arcadiae 8 17 5. 
Chelone promonl. 12 4. 
Chenae vicus Oetae montis 10 24 I. 
%7]Qa Marpessae Tegeatidis cognomen 8 

47 2. 
Cherrhonesus Clazomenia 7 3 9, Cnidia 5 

24 7, Cretensis 6 16 5, Thracica 6 19 6. 
Chersias Orchomenius de Aspledone 9 38 

9, de Hesiodo ib. 10. 
Chilon Aristotimum Elidis tyrannum op- 

primit 5 5 1. 
Chilon Patrensis 6 4 6, 7 6 5. 
Chilon sapiens 10 24 1. eius heroum 3 

16 4. 
Chimaera 3 25 6. 
Chimarrhus fl. 2 36 7. 
Chimerium locus Thesprotidis 8 7 2. 
Chimon Argivus 01. 6 9 3. 
Chione Boreae et Orithyiae f. Eumolpi 

maler 1 38 2. 
Chionis Corinthius stat. 10 13 7. 
Chionis Laco 01. 4 23 4 et 10, 6 13 2, 8 

39 3. 
Chirisophus Cretensis stat. 8 53 8. 
Chiron Achillis magister 3 18 12. Anigro 

vulnus lavat 5 5 10. in deorum nume- 

rum receptus Achillem consolatur 5 19 

9. eius Paraenesis poema Hesiodeum 9 

31 5. 
%IXG3V domus 3 16 2. 
Chius ins. 7 4 8. Chii Pactyem Persis tra- 

dunt 4 35 10. 
Chius Neptuni f. 7 4 8. 

25* 388 INDEX. Chloris Amphionis et Niobes f. 2 21 9, 5 

16 4. Nelei uxor 9 36 8, 10 29 5. 
Choaspes fl. 10 31 7. 
Choenli Alhen. poetae Alope 1 14 3! 
Choerilus Eleus 01. 6 17 5. 
XolQiog vani\ 4 1 1, 4 30 1. 
Choerus Micythi pater 5 26 5. 
Choma locus Arcadiae 8 44 1 et 5. 
chordae septem 3 12 10, 9 5 7. 
Chorea {icuvug 2 20 4. 
chorus virorum Delum missus 4 4 1. chori 

a Vulcano et Daedalo fabricati 8 16 3. 
Chorus loci nomen 3 11 9. 
%Qrj6{ioX6yoi 10 12 11. 
Chromia toni f. Endymionis uxor 5 14. 
Chronius 8 47 6. 
Chrysanthis Cereri raptum Proserpinae 

enarrat 1 14 2. 
Chrysaoris urbs quae postea Stratonicea 5 

21 10. 
Chryse Halmi f. 9 36 1. 
Chryse ins. submersa 8 33 4. 
Chryseis (vcl Chrysis) Iunonis templum 

incendit 2 17 7. ad JMinervam Aleam 

confugit ib. 3 5 6. 
Chryses Neptuni et Chrysogeniae f. 9 36 4. 
Chrysippus Pelopis f. 6 20 7. 
Chrysippus Solensis I 17 2, 1 29 15. 
Chrysogenia Halmi filia 9 36 1 et 4. 
Chrysoroas fons Troezeniorum 2 31 10. 
Chrysorthe (Chrysoroe?) Orlhopolidis f. 2 

5 8. 
Chrysothemis Argivus stat. 6 10 5. 
Chrysothemis Carmanoris f. hvmnis certat 

10 7 2. 
Chthonia Colontae f. 2 35 4. 
Chlhonia Phoronei f. 2 35 4. 
Chthonius Spartus 9 5 3. 
Chthonophyle Sicyonis f. 2 6 6, Phlianlis 

uxor 2 12 6. 
%vxqoi yvva.iY.uoi 4 35 9. 
%l§coxol Cereales 10 28 3. 
cicadae Locrenses vocales, Rheginae mu- 

tae 6 6 4. 
Cichyrus Thesprol. 1 17 4. 
Cillas Pelopis auriga 5 10 7. 
Cimmerius Ephesius, Lysandri ad Aegospo- 

tamos socius 10 9 9. 
Cimon Miltiadis f. 2 29 4, 8 52 3. Spar- 

tanis auxilio missus remitlilur 1 29 8, 4 

24 6. Eionem expugnat 8 8 9. Scyrum 

capit 1 17 6, 3 3 7. ad Eurymedontem 

vincit 1 29 14. arcis Athen. partem cx- 

struit 1 28 3. Cyprum adoritur 1 29 13. 

ossa Thesei investigat 3 3 7. 
Cimon Miltiadis paler 8 52 1. 
Cinadus Menelai gubernator 3 22 10. 
CinaethonLacedaemonius e-enealogias scri- 

psit 2 3 9, 2 18 6, 4 2% 8 53 5. 
einere pluit 9 6 6. e cinere focus 5 15 9, ara 5 13 8, 5 14 8, 9 11 7, gradus & 

10, tectorium 5 13 11. 
cinnabaris una cum auro efloditur 8 39 

cinnabari oblitum signum Bacchi 7 26 1 
Cinyrae filia 1 3 2. 

cippi quibus foedus inscriptum 2 12 8. 
Kicpog Messeniis O 6Xicpavog 3 26 I 
Circe cum ancillis 5 19 7. 
Cirrha nympha 10 37 5. 
Cirrha Delphorum navale 10 1 2, 10 8 

10 37 4. 
Cissa fons 8 12 4. 
Cisseus a Carano victus 9 40 8. 
Y.l660x6\X,0l festum 2 13 4. 
KL6X7] dS67tOiV7]g 8 37 4, Cereris 'Eq 

vvog 8 25 7. 
Cisus Temeni f. 2 12 6, 2 19 1 , 2 26 

Deiphontem odit 2 28 3. 
Cithacron Plataeensium rex monti nomi 

dat 9 12. Iovem consilio iuvat 9 3 1. 
Cithaeron mons Boeotiae 1 38 8, 9 2 4. 
Cithaeronides nymphae 9 3 9. 
Cithaeronius leo 1 41 3. 
cithara inventa ab Apolline 5 14 8. cho 

dis septem 3 12 10. Lacedaemonios 

proelia euntes regit 3 17 5. 
Cladeus fl. Elidis 5 7 1, 5 10 7, 5 17 7, • 

20 6, 6 21 3. 
Claeae templum 3 26 11. 
Clareotis tribus Tegeatica 8 53 6. 
Clarus Colophoniae opp. 8 29 4, 10 12 

templum ibi et oraculum Apollinis 7 

1, 7 5 3 et 4. 
Imp. Claudius Thespiensibus Amoris si< 

num reddil 9 27 3. 
claudus qui sit, eum regno esse indignu 

3 8 9, 7 2 1. 
claves Graeciae tres 7 7 6. 
Clazomenae a quibus conditae 7 3 8. 
Clazomenia chersonesus 7 3 9. 
Clazomenii Herodoto 01. statuam ponunt 

17 2. eornm thermae 7 5 11. 
Cleander Mantinensis Philopoemenis tut( 

8 49 2. 
Clearchus Rheginus plastes, Euchiri dis 

6 4 4. 3 17 6. 
Clearetus Eleus 01. 6 19 9. 
Klrjdovcov aedes apud Smyrnaeos 

11 7. 
Cleestonaei 3 16 6. 
Cleo Thetidis sacerdos 3 14 4. 
Cleobis et Biton 2 20 3. 
Cleoboea 10 28 3. 
Cleobulus Lindius sapiens 10 24 1. 
Cleocritus Naxius 6 13 8. 
Cleodaeus Aristomachi pater 2 7 6, Hyl 

f. 3 15 10. 
Cleodice 10 26 2. 
Cleodora nympha 10 6 1. 
Cleoetas Aristoclis f. stal. 1 24 3, 6 20 14 INDEX. 389 'leog-enes Sileni f. 01. 6 1 4. 
tleofae Phliasii donarium 5 22 1. 
ileolaus Clilorius 8 27 2. 

leombrotus Anaxandridae f. 3 3 9. 

leombrotus Leonidae g-ener, Spartae rex 

3 6 7. 
fleombrotus Pausaniae f. Spartae rcx 3 

5 7. ad Leuclra occumbit 1 13 4, 3 6 1, 

9 13 10. 

[leomedes Astypalaeensis ultimus heroum 

6 9 5-8. 

leomedes Samius ad Aeg-ospotamos cum 

Lysandro pug-nat 10 9 10. 

leomenes Aeg-ypti praefeclus 16 3. 
[leomenes Anaxandridae f. rex SparUe 3 
[3 9. Demaralum imperio privat 3 4 3—4. 

Argivos in Arg-i luco exurit 2 20 8, 3 3 

10, 3 4 1. contra Athenas exercilum du- 
I cit 3 4 2. Aeg-inetas Persis studen;es 
jcomprimit ib. 3. se ipse interficit ib. 5. 
teomenes Boeolarcha 9 15 1. 
Ileomenes Cleombroti f., rex Spartae 1 13 

4,3 6 2. 

leomenes Leonidae f. rex Spartae ulti- 

mus 3 6 9, 3 7 1. Achaeos vincit 2 9 1. 

Meg^alopolin capit, ad Selasiam supera- 
f tur 2 9 2, 7 7 4, 8 8 II, 8 27 15, 8 49 

4. in Aeg-yptum fu-g-it et se ipse occidit 

2 9 3. 

leommis (?) Epaminondae paler 4 31 10. 

cf Polymnis. 
jleon Alhen. 1 29 13. 
>eon Mag-nesius 10 4 6. 

eon Sicvonius stat., Antiphanis disc. 5 

17 4, 5 21 3, 6 1 5, 6 8 5, 6 9 2, 6 10 9. 

leon Sicyoniorum tyrannus 2 8 1. 
leonae urbs Arg-ivorum 5 2 1. unde dicla 
[2 15 1. 
ieonaei Clazomenas incolunt 7 3 9. eo- 

rum donarium Delphis 10 11 5, monu- 
fmentum Athenis 1 29 7. 
Leone Asopi Sicyonii filia 2 15 1. 

eones Pelopis f. 2 15 1. 

eonice a Pausania interfecta 3 17 8. 

eonnis et Damis cum Aristodemo de 
ireg-no contendunt 4 10 5. Cleonnis dux 
iMesseniorum 4 7 4, 4 11 3. Damidi ad- 
liunclus 4 13 5. 
leonymus Cleomenis f. Pyrrhum contra 

Spartanos sollicilat 1 13 4, 3 6 3. Za- 

raca diripit 3 24 1. 

i eopatra Attali neptis ab Olympiade oc- 
lciditur 8 7 7. 

eopatra Idae f. 4 2 7. 

eopatra Philippi f. 1 44 6. 

eopatra Ptolemaeum Philometora filium 

odit 1 9 1-3. 

eopompus Parnassi pater 10 6 1. 

eopus s. Cnopus Codri f. 7 3 7. 

eosthenes Epidamnius 01. 5 23 5, 6 

10 6. 

eostratus Menestrati amasius 9 26 7. Clepsydra fons 4 31 6, 4 33 1. 

Cleso Clesonis f. Inus cadaver sepulcro 

mandat 1 42 7. 
Cleson Lelegis f. 1 39 6, 1 42 7. Pylae 

pater 1 39 6, 4 36 1, 6 22 5. 
CJela vel Clyla Gratia 3 18 6, 9 35 1. 
Clidicus Aesimidae f. 1 3 3. 
Climax locus 8 6 4. 
Clinias Arati pater Sicyoniorum princeps 

2 8 2. Sicyoniis g-ymnasium exstruit 2 

10 7. 
Clinomachus Eleus 01. 6 15 1. 
Clinopater Milesius 6 2 6. 
'/.XlGLOV Lycomidarum 4 17. 
Clisthenes Aristonymi f. Sicyoniorum ty- 

rannus 2 8 1. Amphictvonum in bello 

Cirrhaeo dux 2 9 6, 10 37 6. victor 

Pyth. 10 7 6. 
Clisthenes Athen. tribuum numerum auxit 

1 29 7.conf. 1 5 I. 
KleL6&ivsiog 6tou 2 9 6. 
Clitodemi loyog 'AtXLV.bg 10 15 5. 
Clitomachus Thebanus 01. 6 15 3. 
Clitor Arcadiae opp. a Clitorc conditum 8 

4 5, 8 21. Cliloriorum donurium Olym» 
piae 5 23 7. 

Chlor Azanis f. Arcadiae rex 8 4 4, 8 

21 3. 
Clitor fl. 8 21 1. 
Clymene Homeri mater 10 24 2. 
Clymene Minyae f. 10 29 6. 
Clymene Persei 6(6t£LQa 2 18 1. 
Clymene Troiana 10 26 1. 
Clymenus Cardyis f. ex Herculis Idaei 

posteris Elidem venit et ludos instituit 

5 8 1, 6 21 6. eius donarium 5 14 8. 
Clymenus inferorum deus 2 35 9. 
Clymenus Phoronei f. 2 35 4. 
Clymenus Presbonis f. rex Orchomeni 9 

37 1. 
clypeus aureus Croesi donum 10 8 7. Me- 

nelai dracone insig-nis 10 26 3. clypei 

Arg-olici 8 50 1. clypeis quinam primum 

usi 2 25 7. 
Clytaemnestra Tanlalo ante Ag-amemnonem 

nupta 2 18 2, 2 22 3. eius sepulcrum 2 

16 7, sig-num 3 19 6. 
Clytidarum g-ens 6 17 6. 
Clytie Pandarei f. 10 30 2. 
Clytius Alcmaeonis f. e Pheg-ei filia 617 6. 
Clytius Caletoris pater 10 14 2. 
Clytius Lamedontis affinis 2 6 5. 
Cnacadium mons 3 24 6 et 8. 
Cnacalus mons Arcadiae 8 23 4. 
Cnacias equus 6 10 7. 
Cnag-eus cum Dioscuris Aphidnam invadit 

3 18 4. 
Cnauson opp. Arcadiae 8 27 3. 
Cnidii Venerem inprimis colunt 1 1 3. eo- 

rum colonia 10 11 3, donaria 10 11 1 10 

25 1, 10 32 1. thesaurus 10 11 5. 390 INDEX. Cnidus Caricae Cherrhonesi 1 1 3, 5 24 7. 

Euripo intersecta 8 30 2. eius isthmus 

perfodi velitus 2 1 5, conditor 10 11 1. 
Cnosus urbs 9 40 3. Cnosiorum et Lace- 

daemoniorum bellum 2 21 3. 
Cocalus rex Siciliae 1 21 4, 7 4 6. 
y.OY.%og planta tincturis apta 10 36 1. 
Coccygius mons 2 36 1. 
Cocytus fl. 1 17 5. 
Coddini petra 3 22 4. 
Codrus Melanthi f. Athen. rex 8 51 1. 

ubi interfectus 1 19 5, 7 25 2. eius sta- 

tua 10 10 1. eius filii de regno conten- 

dunt 7 2 1, coloniam in Asiam dedu- 

cunt ib. 
Coelus a Saturno castratur 7 23 4. 
Coeranus Abantis f. 1 43 5. 
Coeus fl. 4 33 6. 
Coeus Lalonae pater 4 33 6. 
Colaenis dea 1 31 4. 
Colaenus rex Atlicae ante Cecropem 1 31 

5. Colonidas condit 4 34 8. 
Colchi Minervam Asiam colunt 3 24 7. 
Colias promont. Atticae 115. 
Colona locus Spartae 3 13 7. 
Colonae opp. Troadis 10 14 1. 
colonia Graecorum prima 8 3 5. coloniae 

e Graecia tres ab exteris deductae 7 12. 
Colonides opp. Messeriiae 4 34 8. 
yioXcovdg LTtmog locus Atticae I 39 4. 
Colontas Argivus Cererem domo non ex- 

cipit 2 35 4. 
Colophon urbs 7 3 1 — 4, 7 5 10, 9 32 6. 

Coiophonii a Lysimacho Ephesum dedu- 

cti 1 9 7, 7 3 4. eorum sacra 3 14 9, 

donarium 6 17 4. 
colossus Iovis 1 18 6, Memnonis 1 42 3, 

Minervae et Herculis 9 11 6. 
Colotes Parius Pasitelis disc. 5 20 2. 
columna lignea fulmine intacta 5 20 6. 

quernae 6 24 9. vn planetarum simu- 

lacra (?) 3 20 9. 
Colyergia prqmont. 2 34 8. 
xoXvfifiov ctfiiXXcc 2 35 1. 
xoXviifiTJ&QCc 4 35 9. 
comaAlpheo alitur 8 20 3. detondetur flu- 

viis 1 37 3, 8 41 3. a virginibus ante 

nuptias 2 32 1, a mulieribus Hygieae 2 

11 6. in sepulcro 7 17 8. 
Comaethus et Melanippi amor 7 19 2. 
Combutis Gallorum dux 10 22 3. 
Cometes Asterionis pater 5 17 9. 
Cometes Thestii f. 8 45 6. 
Cometes Tisameni f. natu maximus 7 6 2. 
comicorum poetarum statui*e 1 21 1. 
Comon Megarensis 10 9 10. 
Comon Messeniorum dux 4 26 2 et 3. 
■KO^OGCivdaXov flos 2 35 5. 
compedes captivorum in templo suspensae conchites lapis 1 44 6. 
conchylia tingendis lanis 3 21 6. 
Concordiae ara 5 14 9. 
Condylea vicus Arcadiae 8 23 6. 
Conon 1 29 15. Timothei f. 3 9 2. Vene 
templum exstruit 113, urbi muros 1 

2. Rhodios a Lacedaemoniis abstrahit 
7 6. ad Cnidum vincil 6 3 16. Graecia 
reslituit 8 52 4. eius statua 13 2, 1 I 

3, 6 3 16. 

Coon pro Iphidamante pugnat 5 19 4. 

Copae opp. Boeoliae 9 24 I. 

Copais lacus 9 24 1. 

Coptus Aegypti opp. 10 32 18. 

cor ex oricnalco cum mystic.a inscriptioi 

2 37 3. 
KOQCiYCOV VCCGOg 8 25 12. 
Corax Coroni f. 2 5 8. 
Corax equus 6 10 7. 
Corcyra Asopi f. 2 5 2, 5 22 6. 
Corcyra ins. a Pynho occupatur 1 11 

Corcyraeorum tauri aenei Olympiae 

Delphis 5 27 9, 10^9 3. 
KOQKVQ CilY.il GTOCi 6 24 4. 

KOQdat; saltatio 6 22 1. 

KoQTj v. Proserpina. 

Coresi el Callirrhoes amor 7 21 1. 

Coresus, aulochthon, tenipli Dianae Eph 
siae conditor 7 2 7. 

Coresus locus Ephesi 5 24 8. 

Corinna poetria 9 20 1, 9 22 3. 

Corinthia regio Argivae pars 12 1. C; 
rinthii et Megarensis agri fines 1 44 1| 

Corinlhiacum bellum 3 9 12, 4 17 5. 

Corimhii Asiatico bello abstinent inviti 
9 21. ab Aristomene caesi 4 19 1. La< 
daemoniorum adversus Messenios socii 
11 1, 4 15 8. eorum donarium Olympi 
5 25 1, thesaurus Detphis 10 13 6. 
Corinlhum pioelium 9 6 4. 

Corinthium aes 2 3 3. 

Corinthus 2 2 6 — 3 1. olim Ephyraea 5; 

1. Macedonico iugo liberatur ab Ar: 

2 8 4, a Flaminino 7 8 3. Achaici syi 
drii particeps ib. h Mummio eversa 1 

2, 7 16 7. a Caesare instaurata 2 12 

3 1, 5 1 2. Coiinthi situs 8 11, reges 
3 10, 2 4 2 — 4, gymnasium vetus 2 4 
isthmus 2 15, Neptuno sacer 2 1 6. i 
valia 2 2 3, aquaeductus 8 22 3. 

Corinthus Iovis vel Marathonis f . 2 1 1 

3 10. 
cornix Hesiodi sepulcrum ostendit 9 38 

cornix aerea 4 34 5. 
de cornubus animalium 5 12 1 — 3. 
cornu copiae (KSQCCg 'A{iccXd"SLCcg) 6 25 
Coroebus Argivus 1 43 7. 
Coroebus Eleus 01. 5 8 6, 8 26 3. 
Coroebus Phryx Mygdonis f. 10 27 1. 
corona aurea 2 17 6. aurea oleaginam frc 1 INDEX. 391 dem referens 5 11 1, quemam 5 12 8. 
coronae e pennis 9 34 3. spicea 7 20 1. 

orone opp. Messeniae 4 34 4. 

oronea opp. Boeotiae 9 34 3 et 7. proe- 

lium ibi commissum 3 9 13, 9 6 4. 

oronea opp. Messeniae 4 34 5. 

oronis Phleg-yae f. a Diana interfecta 2 

26 G. eius simulacrum 2 117. 

oronus Auaxirrhoes pater 5 16. 

oronus Apollinis e Chrysorthe f. 2 5 8. 

aronus Thersandri f. 9 34 7. 

Drsea opp. Boeotiae 9 24 5. 

orsi inquilini Sardiniae 10 17 9. 

orsica ins. Graecis Cyrnos, vicina Sardi- 

niae 10 17 8. 

jrvi Delphos convolant et Atheniensium 

donarium auro spoliant 10 15 5. 

orybantes 3 24 5, 8 37 6. 

orybas Salrapes 6 25 6. 

orycia nympha 10 6 3, 10 22 2. 

orycium antrum 10 6 3, 10 32 2 et 5. 

orycus mons ap. Erylhraeos 10 12 7. 

OQvdog coloniae dux 4 34 8. 

OQVVTjrrjg Areithous 8 114. 

OQVCpULOg Capitolinus 2 4 5. 

oryphasium promont. 4 36 1. 

oryphe mons Smyrn. 7 5 9. 

oryphon mons 2 28» 2. 

lOQV&ng demus Tegeaticus 8 45 1. 

os Meropis ins. 6 14 12. terrae molu 

concussa 8 43 4. ibi Aesculapius 3 23 6. 

Coorum donarium 6 17 2. 

OGllTjtTJQLOV Sicjoniorum 2 7 5. 

06Ll0g KLOVCQV 8 45 5. 

066VCpOL Cyllenes montis 8 17 3. galli- 

nacei 9 22 4. 

astae cadaveris continuo osse 1 35 6. 

ostoboci Graeciam invadunt 10 34 5. 

ithurni 8 31 4. 

otilius mons Arcadiae 8 41 7 et 10. 
jotilon locus Arcadiae 8 41 10. 
iotyis porticus Epidauri 2 27 6. 
jrag-asus Phylonomae pater 10 14 2. 
(ranae ins. 3 22 1. 

jranaus Athen. rex ab Amphictyone reg-no 
i privalus 1 2 6 , 1 31 3. 

Iraneum lucus cupressorum prope Corin- 
thum 2 2 4. 
j ranonia pug-na 10 3 4. 
rataemenes Samius praedonum dux 4 23 7. 
rater aeneus Vulcani opus 9 41 1. criter 
Halyattis Delphis posilus 10 16 1. 
rathis mons et 11. Arcadiae vel Achaiae 
7 25 11, 8 15 8-9, 8 18 4. 
rathis fl. Italiae 7 25 11, 8 15 9. 
ratinus Aegiraeus 01. 6 3 6. 
ratinus Laced. slat. 6 9 4. 
ratisthenes Cyrenaeus 01. 6 18 1. 
^aug-asus v. Crag-asus. Craug-is Mes-alopolit. Philopoemenis pater 

8 49 1, 8"52 1 e t 6. 
Crauxidas Cranonius 01. 5 8 8. 
TiQTjVULUL TtvXuL Theb. 9 8 5. 
Creon Lycomedis paler 10 25 6. 
Creon Menoecei f. Laodamantis tutor 1 3 

9, 9 5 13. f eius filiae 9 10 3. 
Creophyli 'Hori/df lu 4 2 3. 
Cres Tali pater 8 53 5. 
KqtJglol uvdQsg 10 6 7. 
Cresius mons Arcadiae 8 44 7. 
Cresphontes Arislomachi f. 2 18 7, 5 3 6, 

Heraclidaium in reditu dux 4 31 11, 5 3 

6. Cypselitiliam ducit 4 3 6, 8 5 6, 8 29 

5. Messeniam dolo obtinet 4 3 3, 4 5 1. 

Eumanti vale utiiur 4 16 1. filii eius et 

reg-ia 4 3 7, effig-ies 4 31 12. 
Cresus v. Coresus. 
Creta ins. Iovis nutrix 8 38 2. seditioni- 

bus vexata 3 2 7. leg-es a Minoe accipit 

3 2 4. coloniam in Asiam mittit 7 2 5. 

Cretenses Daedalo ma?islro sig-nis lig-neis 

conficiendis claii 8 53 8. Cietenses sa- 

g-ittarii 1 23 4 , 7 16 1. mercenarii 4 

8 3, 4 19 4. eorum sepulcrum Athenis 1 

29 6. 
Cretea reg-io in Lycaeo Arcadiae monte 8 

38 2. 
Cretheus Aeoli f. Nelei pater 4 2 5,9 

36 8. 
Cretheus Amythaonis pater 5 8 2. 
Cretheus Talai paler 8 25 9. 
Crethon Dioclis f. 4 30 2. 
Creug-as Epidamnius pug-il 8 40 3. eius 

sig-nuin 2 20 1. 
Creusa Aeneae uxor captivilato liberata 10 

26 1. 
Creusa Erechthei f. cum Apolline concum- 

bit 1 28 4. 
Creusis Thespiensium navale 9 32 1. 
Crianius Eleus 01. 6 17 1. 
Crino Antenoris f. 10 27 4. 
tLQLol Thyestae monumentum 2 18 3. 
Crison Hinieraeus 01. 5 23 4. 
Crisa Homero, quae vulg-o Cirrha 10 37 5. 
Crissaeum pelag-us 10 13 10. 
Crisus Phoci f. 2 29 4. 
Crisus^Teg-eata 8 48 1. 
Y.QLXTI QLOV locus Argis 2 20 7. 
Critias Athen. stal. 18 5, 1 23 9, 6 3 5. 
Critobulus Phocensium dux 10 20 3. 
Critodamus Clitorius 01. 6 8 5. 
Crilolaus Achaeorum praetor 2 1 2, 7 14 4. 
Critolaus Hicetaonis f. 10 26 1. 
Crius Euboeae princeps 10 6 6. 
Crius fl. 7 27 11. 
Crius Theoclis f. vates 3 13 3. 
Crius Titan 7 27 11. 
Croceae vicus Laconiae 3 21 4. eius lapi- 

cidina et lapides 2 3 5, 3 21 4. 392 INDEX. crocodili in sola Africa 2 28 1. bicubitales 

1 33 6, 4 34 3. 
Crocon Erelriensis 01. 6 14 4. 
Croconis ficcGilsicc Y 38 2. 
Croesus Lydus 8 24 13. Lacedaemonios 

donis sibi conciliat 4 5 3. Apollini 

Ilv&ccsi aurum mittit 3 10 8. eius dona- 

rium clypeus aureus JO 8 7. 
Croesus v. Crisus. 
Cromi in Arcadia 8 3 4, 8 27 4. 
Ciomitis regio 8 34 6. 
Cromus Lycaonis f. 8 3 4. 
Cromus Neptuni f. 2 1 3. 
Cromyon s. Crommyon locus Corinthiae 

regionis 2 13. 
Cronius Hippodamiae procus 6 21.11. 
Cronius mons Elidis 5 21 2, 6 19 1, 6 

20 1. 
Crotalus Hippodamiae procus 6 21 10. 
Crotani pars Pitanatarum 3 14 2. 
Croton colonia Lacedaemoniorum 3 3 1. 

fluvius ibi Crathis 7 25 11. 
Crotoniatae cum Locris bellum gerunt 3 19 

12. eorum de Helena narralio 3 19 \l. 

carcer 6 13 1. regio luporum ferax 6 

14 8. 
Crotopus Agenoris f. rex Argivorum 1 43 

7, 2 16 1. eius monumentuni2 23 7. 
Cruni fons Arcadiae 8 35 8. 
y.Qvnx6g Xifirjv 2 29 10. 
Cteatus Actoris f. Amphimachi pater 5 3 3 

et 4. Dameonem interficit 6 20 16. eius 

ab Hercule confixi monumentum 2 15 1. 
Ctesiae Xoyog sg 'ivdovg 9 21 4. 
Clesippus Herculis f. 2 19 I, 3 16 6. 
Ctimenus Ganyctoris f. Hesiodo interfecto 

exsul 9 31 6. 
cuculus Iunonis sceptro cur insideat 2 

17 4. 
culices Myusios expellunt 7 2 11. 
Cumae in Opicis 7 22 8, 10 12 8. Cumani 

in Opicis 8 24 5. 
e cupressu simulacra 6 18 7, 8 17 2. cu- 

pressi proceritate insignes 8 24 7. cu- 

pressorum luci 2 2 4, 2 15 2, 4 33 4 , 8 

41 4. 
Curetes Idaei Daclyli 5 7 6. alii ac Cory- 

bantes 8 37 6. Anactes 10 38 7. Iovem 

infantem Saturno surripiunt 4 33 1. pri- 

mi cursu certanl Olympiae 8 2 2. eorum 

{isyaoov 4 31 9. 
Curetes post Acarnanes dicti 8 24 9. ab 

Apolline contra Aetolos adiuli 10 31 4. 
cumculum Spartan. 3 14 6, Eleorum 6 23 

1. arboribus ornatum 8 26 1. 
currus aeneus 6 12 1 et 6. cervis iunctus 

7 18 12. manu inhibitus 6 5 6. 
cursor nudus 1 44 1, armatus 6 10 4. 
cursus certamen procis propositum 3 12 1, 

imperium petentibus 5 14. ab Hercule institutum 5 7 7. Apollinis et Mercor 

5 7 10, virginum 5 16 7. cursus armatu 

3 14 3, 5 8 10. diccvXog 5 8 6. 
Cyamites heros 1 37 4. 
Cyana v. Hydna. 

Cyaneae ins. Lyciae finitimac 7 21 13. 
Cyanippus Aegialei f. 2 18 4. eius tutorc 

2 30 10. 
Cyaretus Codri f . 7 2 10. 
Cyathus ab Hercule digito percussus 

13 8. 
Cyaxares rex Mediae 5 10 3. 
Cybelus Sicyonius pugil v. Bycelus. 
Cychreus heros 1 36 1. 
Cyclades insulae 1 1 1, 5 21 13, 5 23 2. 
Cyclops 10 22 7. 
Cyclopum opera 2 16 5, 2 20 7, 2 25 8, 

25 5. 
Y.VY.V LCCL OCSZOL 8 17 3. 
Cycnus ab Hercule occisus 1 27 6. 
CycnusLigurum rex in cycnum avem tranj 

formatus 1 30 3. 
Cycnus Neptuni f. rex Colonarum 10 14 i 
Cydias Athen. contra Gallos fortiter pu° 

nans occumbit 10 21 5. 
Cydnus fl. frigidus 8 28 3. 
Cydon v. Cylon. 

Cydon Mcrcurii ex Acacallide f. 8 53 4. 
Cydon Teg-eatae f. urBi nomen dat 8 53 L 
Cydonia Cretae opp. 6 21 6. a Cydon 

conditum 8 53 4. a Phalaeco obsessui 

10 2 7. 
Cylarabes Stheneli f. rex Argivorum 2 1 

5. eius gymnasium 2 22 8. 
Cyllen Elati f. 8 4 4, 8 17 1. cf. 6 26 4. 
Cyllene Arcadiae mons 8 4 4 ct 6 , 8 1 

4, 8 17 1. 

Cyllene Eleorum navale 4 23 1, 6 26 4, 

5 8. 
Cylon seu Cyclon Argivus a Persis peci 

nia corruptus 3 9 8. 
Cylon Athen. 1 28 1, 1 40 1. sectatort 

eius occisi 7 25 3. 
Cylon Elcus 5 5 1. 6 14 11. 
Cynaethaenses Arcades 8 19 1. eorum dc 

narium 5 22 1. 
Cynaretus Codri f. Myuntem condit 7 2 1( 
Cyneas Eretriensis Philabri pater 7 10 2, 
■nvvsg 2 34 l. 
Cynisca Archidami regis filia 3 8 1, 5 1 

5, 6 1 6.' eius heroum 3 15 1. 
Cyniscus Mantinensis 01. 6 4 11, 
Cynortas rex Spartae, Amyclae f. 3 1 3, 

13 1. 
Cynortion mons 2 27 7. 
Cynosarges Herculis templum 1 19 3. 
Cynoscephalis pugna a Philippo contr 

Romanos commissa 7 8 7. 
Cynosurenses Lacon. 3 2 2, 3 7 2, 3 16 i 
Cynuraei Arcad. 8 27 4. 
Cynurus Persei f. 3 2 2. INDEX. 393 Cynus Opuntiorum navale 10 1 2. 

Cynus Larymnae pater 9 23 7. 

Cyparissiae opp. Messeniae 4 36 7, 8 1 1. 

Cyparissus opp. Phocicum, poslea Anti- 
cyra 10 36 I. 

Cyphantum rudera 3 24 2. 

Cypria carmina de Aeneae uxore 10 26 I. 
de Dioscurorum uxoribus 3 16 1. de 
Neoptolemo 10 26 4. de Palamede 10 31 
2. de Protesilao 4 2 7. 

Cyprii suum.exta inspiciunt 6 2 5. Home- 
rum sibi vindicant 10 24 3. 

Cyprus a Telchinibus habilatur 9 19 1, a 
Ptolemaeo Lagi capitur 1 6 8, a Philo- 
melore eiusque fratre tenelur 1 9 l.con- 
fugiunt eo naves Athen. post proelium 

• Aegospolam. 3 11 5. 

KWlpelr] Corinthiis i. q. Xdova^ 5 17 5. 

Cypselidae 5 17 5. 

Cypselus Aepyti f. Arcadiae rex filiam 
Cresphonti dat 4 3 6, 8 5 6, 8 29 5. ge- 
nus eius regno privatur 8 5 13. 

Cypselus Eetionis f. Corinth. tyrannus 2 

4 4, 5 2 3. in cista infans serjatus 5 17 
5. Periandri pater 10 24 1. eius maiores 

5 18 7, donarium Olympiae 5 2 3. 
Cyrenaei a Ptolemaeo Lagi deficiunt 1 6 

5. eornm thesaurus Olympiae 6 19 10, 

donariaDelphislO 13 5, 10 15 6. 'Agy1t\- 

TtlSlOV 2 26 9— 10. 
C\rene Aristaei mater 10 17 3. 
Cyrene a Balto condita 3 14 3, 10 15 6. 
Cyrnus ins. v. Corsica. 
Cyros Aesculapii templum 7 27 11. 
Cyrlones opp. Boeoliae 9 24 4. 
Cyri maioris laus 8 43 6. 
Cyrus minor Atheniensibus infensus 5 6 5. 

Lacedaemonios pecunia iuvat 3 9 4, 9 

32 7. 
Cythera ins. et urbs 1 23 1. a Tolmide 

capta 1 27 5. Venerem Uraniam colit 1 

14 7. 

Cytherus fl. 6 22 7. 
Cythnii 5 23 2. 

Cyziceni Proconnesios in civitatem suam 
cogunt 8 46 4. unguentum Cyzic. 4 35 8. 

Dactyli Idaei Curetes 5 7 6. 

dccnTvlov (ivrjficc 8 34 2. 

Daedala magna et parva Plataeensium 9 

3 2. 

Daedala simulacra lignea 9 3 2. s 

Daedalio Aulolyci pater 8 4 6. 

Daedali Alhen. nomen 9 3 2, aetas 10 17 
4, genus exsilium fuga 1 21 4, 2 15 1, 
7 4 5-7, 8 53 8, 9 11 4. discipuli 2 

15 1, 3 17 6, 5 25 13. opera 1 27 1 , 2 

4 5, 8 16 3, 8 35 2, 8 46 2, 9 11 4, 9 
39 8. 

Daedalus Sicyonius stat. 6 2 9, 6 3 4, 6 6 
1, 10 9 6. Daelondes Sicyonius stat. 6 17 5. 

Daetus a Cephalo oriundus 1 37 6. 

Daimenes Tisameni f. 7 6- 2. 

Daiphanes v. Daiphantes. 

Daiphantes Hyampolites dux Phocens. 10 

1 8. 
Daippus stat. 6 12 6, 6 16 5. 
Daira Oceani filia 1 38 7. 
Damagetus Rhodius Aristomenis gener 4 

24 2. 
Damagetus Diagorae f. 01. 6 7 1. 
Damagetus Doiiei f. 4 24 3. 
Damarchus Parrhasius 01. 6 8 2. in lupum 

mutalus ib. 
Damaretus Etymonis f. 5 5 1. 
Damaretus Heraeensis 5 8 10. 6 10 4. 8 26 

2. 10 7 7. 
Damaretus Messenius 01. 6 14 11. 
Damaretus Phigaliensis 6 6 1. 
Damarmenus Erelriensis piscator 5 13 5. 
Damasias Penthili f. Achaiae princeps 7 6 

2. 5 4 3. 
Damasichthon Codri f. Colophoniis imperat 

7 3 3. 

Damasichthon Opheltae f. Thebarum rex 9 

5 16. 
Damasistratus Plataeensium rex Larum se- 

pelitlO 5 4. 
Damasistratus Theopompi historici pater 3 

10 3, 6 18 5. 
Damasus Codri f. 7 3 6. 
Damatrius Eleus 6 16 9. 
Dameas Arcas stat. 10 9 8. 
Oameas Crotoniata stat. 6 14 5. 
Dameon Phliuntis f. Herculis socius 6 

20 16. 
Damia 2 30 4, 2 32 2. 
Damis cum Aristodemo de imperio con- 

tendit 4 10 5. Messeniorum dux creatur • 

4 13 5. 
Damiscus Messenius 6 2 10. 
Damithales Pheneales 8 15 4. 
Damoclidas Boeolarcha 9 13 6. 
Damocratidas Argivorum rex 4 35 2. 
Damocritus Actiaeorum praetor 7 13 1. 

damnalus in exsilium abit ib. 5. 
Damocritus Sicyonius stat. Pisonis disc. 6 

3 5. 

Damon Athen. Euctemonis f. Phoeenses in 

coloniam deducit 7 2 4, 7 3 10. 
Damon Thurius 01. 4 27 9, 6 5 3, 7 25 4, 

8 27 8. 

Damonicus Eleus 5 21 16. 
Damophilus Boeotarcha 9 13 6. 
Damophon Messenius stat. 4 31 6 et 7 et 

10, 7 23 6 et 7, 8 31 1 et 6, 8 37 4. 
Damophon Panlaleonlis f. Pisae rex 6 22 3. 
Damophon Thoantis f. Corinthi rex 2 4 3. 
Damosius v. Damasias. 
Damothoidas Lepreata Aristomenis 2-ener 

4 24 1. 

Damoxenidas Maenalius 01. 6 6 3. 394 INDEX. Damoxenus Syracusanus pug-il 8 40 3. 

Danai Arg-ivi 7 17. 

Danaus Argivoram reg-no politur 2 16 1, 

2 19 3. ubi primum appulerit 2 38 4. 

filias quo invento elocarit 3 12 2. eius 

thronus 2 19 5, monumentum 2 20 6, 

glalua 10 10 5. eius filiarum facinus 2 

24 2, donarium 2 37 2. 
ducpVUCpOQOS Apollinis sacerdos 9 10 4. 
Daphnes amor 8 20 1. 
Daphnis nympha Teiluris oraculi interpres 

10 15 5. 
Dardania ins. postea Samothrace 7 4 3. 
Dardanus Phryx. a love Bacchi simulacro 

donatus 7 19 6. 
Dardanus Psophidius Zacynthi pater 8 

Darius Arlaxerxis f. nolhus 6 5 7. 

Darius Hystaspis 3 4 2, 3 9 6, 3 12 7, 7 

10 1. 
Dascylus Gyg-is paler 4 21 5. eius vicus 4 

35*11. 
Daseae opp. Arcadiae 8 3 3, 8 27 4, 8 

36 9. 
Daseatas Lycaonis f. 8 3 2. 
Dasmon Corinthius 01. 4 13 7. 
Datrs Medus 10 28 6. 
duvXu xa du6su 10 4 7. 
Daulis nympha 10 4 7. 
Daulis opp. Phocidis 1 41 8, 10 3 1, 10 

4 7. 

deKaduQXiai a Lysandro institutae 9 32 
9, ab Epaminonda abolilae 8 52 4, 9 

5 4. 

Decelea Athen. CpQOVQlOV 3 8 6. 
decimae spoliorum 3 18 7, 5 10 4, 10 10 
1. melallorum 10 11 2. decimali captivi 

1 20 6. 

Deg-menus Eleus sagittarius 5 4 2. 

Deianira Oenei f. 2 23 5, 6 19 12. 

Deicrates Gorg-iae g-ener 6 17 7. 

Deidamia Pyrrhi f. 4 35 3 % 

d£l{lUTOg (z/fljtlO)) ELH00V 2 3 7. 

Deinome Troas 10 26 2. 

Deion (vel Deioneus) Cephali pater 1 37 

6, 10 29 6. 
Deiope 1 14 1. 
Deiphobus 5 22 3. 
Deiphontes Antimachi f. Temeni gener 2 

19 1. affinibus odio est 2 28 3. Epidau- 

riain occupat 2 26 1, 7 4 2. 
dSLQug locus Argol. 2 24 1. eius portae 

2 25 1. 

Delium Tanagraeum 1 29 13, 9 20 1, 10 
28 6. pue-na'ibi commissa 9 6 2. 

Delphi et Pytho eadem urbs 10 6 5. eius 
situs et conditor 10 6, 10 8 6, 10 9 1. 
hippodromus et navale 10 37 4. stadium 
10 32 I. templum Apollinis antiquissi- 
mum 10 5 9, saepius attenlatum 10 7 1, a Phlegvis captum 9 36 2 et 10 7 1, a 
Phocensibus 3 10 3 et 10 2 2, a Gallis 

14 4. Delphici templi urchiteclus 9 37 
5. Delphici thesauri 6 19 I, 10 11. do- 
naria 10 9 et 10. X£6%7] 10 25 1. ora- 
culum 10 5 5. 7CQO{LUVZis pecunia cor- 
rupta 3 4 4. Delphos conveniunt Amphi- 
clyones 7 24 4, 10 8 1. 

Delpbi Pyrrho sacra faciunt 14 4. Pho- 
censes vocaii nolunt 4 34 \\. sa^viliae 
eorum ab Archidamo eripiuntiir 3 10 4. 
conlra Gallos a Graecis adiuvanlur 10 22 
13. eorum donarium lupus aereus 10 14 
7. Delphorum i^rjyrjzul 10 28 7. 

Delphinium dicasterium Athen. 1 28 10. 

delphinus Melicertae cadaver in litus ef- 
fert 1 44 8 et 2 1 3, Phalanthum in Ita- 
liam 10 13 10, Aiionem Taenarum 3 25 
7. puero sanationis mercedem pendit 3 
25 7. aeneus 2 2 8, 6 20 10. 

Delphus Apollinis f. 10 6 3. 10 32 2. 

Delta Aegypl. 6 26 9. 

Delta Amv. 2 21 1. 

Delus direpta a Menophane 3 23 3. prope 
deserta 8 33 2 , 9 34 6. Delii ab Athe- 
niensibus eiecti 4 27 9. hymnum com- 
memorant Sibyllae 10 12 2. Delum sa- 
crificia et choros miltunt Messenii 4 4 1. 
Delia navis 1 29 1. Deliae virg^ines co- 
mam delondent Hecaerg^ae et Opidi 1 
43 4. 

Demades Athen. prodilor 7 10 4. 

Demaenetus Aeseulapio templum exstruit 
6 21 4. 

Demaratus Aristonis f. mense septimo na- 
tus 3 7 7. a Cleomene reg-no priva- 
tur 3 4 3 — 4, 3 7 8. in Persidem abit 
3 7 8. 

Demaretus Heraeensis v. Damaretus. 

Demetrii satelles a Trophonio punilus 9 
39 12. 

Demeuius Antig^oni f. 16 5. tyrannos 
Alhenis eiicit 1 25 6 — 7. cum Lysi- 
macho bellum g-erit 1 10 1. Alexandrum 
Cassandri f. occidit 1 36 6, 9 7 3. Si- 
cyonem veterem evertit 2 7 1. in Seleuci 
potestatem venit 1 10 2. eius slaluae 6 

15 7, 6 16 3, 10 10 2. 

Demctrius Phanostrati f. tyrannus Athen. 

1 25 6. 
Demelrius Philippi f. Messenen occupat 4 

29 1, 4 32 2. a fratre veneno necatur 2 

9 5. 
Demetrius v. Damatrius. 
Demo Sibylla Cumana 10 12 8. 
Democles archon Athen. 10 23 14. 
Democrates Tenedius OI. 6 17 1. 
democratia olim Graecis incog-nita 9 12. 

Athenis valida 4 35 5. eius auclor The- 

seus 13 3. democralia picta ib. 
Democritus Tenedius 01. 6 17 1. INDEX. 395 Demodocus Alcinoo familiaris 1 2 3, 3 
18 11. 

Demonassa Amphiarai f. 3 15 8, 5 17 7. 
Thersandri uxor 9 5 15. 

Demophanlus occisus a Philopoemene 8 
49 7. 

Demophon Pisae tyrannus 5 16 5. 

Demophon Thesei f. 10 25 7 et 8. caedis 
reus 1 28 8. 

dfjflOL minores Atticae 1 31 1, 1 32 3 — 
33 8. 

Demosthenes Alcisthenis f. Spartanos in 
Sphacteria ins. capit J 13 5. se ipse in- 
terficit 1 29 12. 

Demosthenes Demosihenis f. ab Harpalo 
non corruptus 2 33 3 — 5. exsul se in- 
terficit 1 8 2, 2 33 3. eius monumentum 
2 33 3. 

Demylus Carystius 6 10 1. 

dens mirae mag-nitudinis 8 46 5. dentes 
non renascuntur nec igni cedunt 5 12 
1 — 2. dentes non esse sed cornua ex- 
sertas ex elephantis ore sannas ih. den- 
tium ordines tres 9 21 4. 

Deomenia Arcadis f. v. Diomenia. 

Deon Dropionis pater 10 13 1. 

Deoetes Codrida 7 3 10. 

Derae locus Messeniae 4 15 4. 

Derites Harpali f. 7 18 5. 

Derrhion locus 3 20 7. 

desperatio Phocica 10 1 8. 

dsanoLva 5 15 4 et 10, 8 10 10, 8 27 6, 8 
35 2, 8 36 9, 8 37 1 — 10, 8 42 1. ab 
Anyto nutrita 8 37 5. 

Deucalion Cretensis 1 17 6. 

Deucalion Oresthei pater 10 38 1. sepultus 
Athenis 1 18 8. eius diluvium 1 40 1, 5 
8 1, 10 6 2. diluvii aquae ubi defluxe- 
rint 1 18 7. 

deus bonus 8 36 5, maximus 10 37 3. 
deae mag-nae 4 3 10, 4 27 6, 4 33 5, 
8 29 1, 8 31 1 et 5. dii ex Arg-is 7 23 
10. duodecim 13 3, 1 40 3, 8 25 3. 
snLddraL 2 27 6. soydzccL 8 32 4. 
ig-noti 1 1 4, 5 14 8. inferi 2 31 2, 10 
32 13. mag-ni 8 21 4. maximi 7 22 9. 
\ISlXC%lOL 10 38 8. primi (Patroi ?) 8 31 
3. puri 8 44 5. deorum omnium templa 
1 18 9, 2 2 8, 2 25 6, 3 22 8 : arae 5 14 
8, 5 15 1 et 10. deorum convivae homi- 
nes 8 2 4, simulacra victis adempta 8 
46 2, cog-nomina a dedicatoribus tem- 
plorum indita 4 23 10. 

Dexamenus Oleni rex 5 3 3, 7 18 1. 

Diaeus Achaeorum princeps 7 12 3 , 7 13 
5, 7 15 7. veneno se ipse necat 7 16 6. 

Diaeus Diophanis pater 8 51 1. 

Diagon fl. 6 21 4. 

Diag-oras Damag-eti f. 4 24 3. eius posteri 
Diag-oridae ib. et 6 6 2. eorum victo- 
riae et statuae 6 7 1 — 3. Diagoras Rhodius 10 9 9. 

Dialces Mantinensis 6 6 1. 

Diallus Smyrnaeus 01. 6 13 6. 

Diana Ceieris filia Proserpinae comes 8 31 
3. Sibylla 10 12 2. habitandi locuiu 
monstrat 3 22 12. parturientibus fornii- 
dolosa 4 30 5. Buphagum transfig-it 8 27 
17 et Callisto 8 3 6. Procridi canem do- 
nat 9 19 1. ab Hyampolitis praecipue 
culta 10 35 7. humeris alatis 5 19 5. 
eius simulacra 7 24 1, 7 26 11, 7 27 4, 
8 37 4, 9 20 1, 10 37 1: lignea 1 29 2. 
templum Megaris 1 43 1, Aulide 9 19 6. 
ara quadrang-ula 5 14 5. 

"AqTE{IL$ CCyOQCCLCC 5 15 4. dyQOTSQK 
1 19 6, 1 41 3, 5 15 8, 7 26 3 et 11, 8 32 4. 
alySLVsa (?) 3 14 2. AfocoXr) 10 38 12. 
'AXcpsiaCa 6 22 10. 'AfiaQvaCa 1 31 5. 
'AvaLLtLg 3 16 8. aTiay%o\Lsvr\ 8 23 
6-7. ccQLaTTj 1 29 2. aaTQaTua 3 25 
3. BQavQcovCa 1 23 7, 1 33 1. dacp- 
vaia 3 24 8. JsQSaTig 3 20 7. dC- 
xtowk 3 24 9. dLY.TWVala 10 36 5. 
'EXacpiaCa 6 22 10. EvvlsLa 9 17 i. 
SvQLTzna 8 14 5. EvQVv6(irj 8 41 4— 
5. 'EcpsoCa 4 31 7, 5 6 5, 5 19 2, 7 2 6, 8 
13 1,8 23 1,8 30 6. rjpsQaoCa 8 1SS. 
LEQELa 8 44 2. 'lacoQa 3 14 2, 3 25 4. 
'icpLysvsLa 2 35 1. Y.aXXCoTrj 1 29 2, 8 
35 8. KaQvaTLg 3 10 6. KsdQsaTLg 8 
13 2. Kvav.aXr\oCa 8 23 3. Kvansa- 
Tig8 53 11. KvayCa 3 18 4. KoY.-AcoY.a 
5 15 7. KovdvXs aTLg 8 23 6. Koq- 
8dv.a 6 22 1. v.OQvcpaCa 2 28 2. Aa- 
cpQCa 4 31 7, 7 18 8. AsvYOcpQvrjv r) _ 
1 26 4, 3 18 9. XifivaCa 2 7 6. XL{ivaTLg" 
3 23 10, 4 4 2, 4 31 3, 7 20 7, 8 53 11. 
AvY.aia 2 314. AvnoaTLg 8 36 7. Xv- 
yodsaiLa 3 16 11. Movvv%Ca 1 1 4. 
MvaCa 3 20 9. 'OQ$Ca 2 24 5, 3 16 6 et 
10,8 23 1. naLdoTQOcpog 4 34 6. na 
TQcpa 2 9 6. IIsl&co 2 21 1. UsQaLY.r) 
7 6 6. TtQOTivXaCa 1 38 6. tiqcoto- 
Q-QOvCa 10 38 6. FLvQcovCa 8 15 9. 
HaQCovCa 2 32 10. Zv.LadLTLg 8 35 5. 
csXaacpoQog 1 31 4. HTViLcpaXCa 8 
• 22 7. OcoTSLQa 1 40 2, 1 44 4, 2 31 1, 3 
22 12, 7 27 3, 8 30 10, 8 39 5. TaVQLY.r) 
1 23 7, 3 16 8. XQL-AXaQla 7 19 1, 7 22 396 INDEX. 11. $8Qai'a 2 10 7, 2 23 5, q)lXopLSLQa^, 

6 23 8. cpco6cp0Q0g 4 31 10. 
Diastae 9 30 8, 10 13 5. 
SlavXog 5 8 6, 5 17 6. avv uGTiidL 10 

34 5. 
Dicaearchia opp. Tyrrhenorum 4 35 12, S 

dicasterium quod de reg-ibus Spartanorum 
iudicet 3 5 2. dicasteria Atheniensium 1 
28 6 — 11. 

jdtnrjs effigies 5 18 1. 

Dicon Pyth. 6 3 12. 

Dictynna Britomartis 2 30 3, 3 12 8. 

Dictys Persei Ocottjq 2 18 1. 

Didas Aeg-yptius pug-il 5 21 15. 

Didyma Milesiorum 2 10 5, 5 13 ll.Apol- 
linis ibi oraculum 7 2 6. 

Didymae insulae 10 11 4. 

Aihvpoi locus 2 36 3. 

dig-iti refracti in palaestricis certaminibus 
6 4 1, 8 40 2. dig-iti sepulcrum 8 34 2. 

Diitrephes 1 23 3. 

Dindymene mater 7 17 9, 7 20 3, 8 46 4, 
9 25 3. 

Dine scaturig-o 8 7 2. 

Dinicha Archidami uxor 3 10 1, 

Dinnytas Parrhasius 6 8 2. 

Dinocrates Messeniorum princeps 4 29 11. 
Philopoemenis necati poenam luit 8 50 
7-8. 

Dinolochus Pyrrhi f. 01. 6 14. 

Dinomenes Hieronis pater, rex Syracusa- 
rum 6 12 1. 

Dinomenes Hieronis f., rex Syracusarum 6 
12 1, 8 42 8. 

Dinomenes Hieronis percussor 6 12 4. 

Dinomenes stat. 1 25 1. 

Dinosthenes Laco 01. 6 16 8. 

Dinyttas Parrhasius v. Dinnytas. 

Diocles Cereris rhysles 2 14 3. 

Diocles Ortilochi f. 4 1 4, 4 30 2. 

Diodorus Sicyonius 01. 7 17 1. 

Diog-enes Boeotarcha 10 20 3. 

Diog-enes Macedonici praesidii dux 2 8 6. 

Diog-enes Sinopensis 2 2 4. 

Diog-enia Celei filia 1 38 3. 

Diog-nelus Crotoniales 01. 10 5 13. 

Diomede 10 25 4. 

Diomedes Thrax ab Hercule interfectus 3 
18 12, 5 10 9. 

Diomedes Cyanippi tutor 2 30 10. Arg-i- 
vorum ad Troiam dux 1 11 7, 2 30 10. 
in reditu errat 1 28 9. Hippolyto sacra 
instituit 2 32 1. Apollini templum dicat 
2 32 2, Minervae 2 24 2,4 35 8. Oe- 
ncum avum tuetur 2 25 2. Thebarum 
expug-nationis socius 2 20 5. Palamedem 
interficit 10 31 2. Pythiorum ludoruni 
auclor 2 32 2. Palladium furatur 1 22 C. 
eius statua 10 10 4. Diomenia Arcadis fil. 8 9 9. 

Dion Epidaurius Lysundri ad Aegospota» 
mos socius 10 9 10. 

Dion urbs Macedoniae 9 30 7, 10 13 5. 

Dionysiades virg-ines 3 13 7. 

Dionysias fons 4 36 7. 

Dionysicles Milesius slal. 6 17 1. 

Dionysion 1 43 5, 2 7 5. 

Dionysius Arg-ivus stat. 5 26 3 el 4 el 7,, 
5 27 2. 

Dionysius tyrannus 1 2 3, 6 2 6. 

Dionysophanes Ephesius 9 2 2. 

DiophanesDiaei f. Meg-alopolitanus Achae- 
orum praetor 8 5 1 , 8 30 5. 

Diophantus archon Alhen. 8 45 4. 

Diores Amaryncei f. 5 3 4. 

Dioscuri maternum g-enus a Pleurone du- 
cunt 3 13 8. in Messenia nati 3 26 3, 
4 31 9. Arg-onautae 3 19 7, 3 24 7. 
Olympionicae 5 8 4. cum patruelibus 
suis pug-nant>4 3 1. Messeniis adversan- 
tur 4 16 5 et 9, 4 27 3. a Phormione 
hospitium petunt 3 16 2. quando in 
deorum numerum recepti 3 13 1. eorum 
arae 10 33 6: domns 3 16 2: ira 4 26 6, 
4 27 1-3: lucus 7 22 5: sig-na 2 22 5, 
3 26 3 (cf. 3 24 5), 4 31 9, 5 19 2: sta- 
dium 2 34 10: templa 1 18 1, 3 14 6, 3 
20 1, 8 9 2: uxores, filii, equi 2 22 5, 

3 12^ 8. 

avawzs g 2 36 6, 10 38 7. afx^ovXiOL 
313 6. dcpsrrjQLOL 3 14 7. &s ol fisyd- 

XOL 1311,8 21 4. 6C0T7JQSg 2 1 9. 
dL067\\lSLaL 3 5 8. 

Diotimus Milonis Crotoniatae pater 6 14 5. 
Dipaea opp. 8 27 3. 
Dipaeenses 3 11 7. 8 8 6. 8 45 2. 
Dipoena vel Dipoenae Arcad. opp. 8 27 

4 et 7. 

Dipoenus et Scyllis stat. , Daedali f. et 
disc. 2 15 1, 2 22 5, 2 32 5, 3 17 6, 5 
17 1, 6 19 14, 9 35 3. 

Dirce fl. Boeotiae 9 25 3. 

Dirce Lyci uxor ab Antiopae filiis occidi- 
tur 9 17 6, 9 25 3. 

discus a Perseo inventus 2 16 2. disco 
occiditur Thermius 5 3 7. disco detrudi 
Milo non potest 6 14 6. disci terni 6 
19 4. 

divinatio ex aquis 3 23 8, 7 21 12. ex 
Aetnae crateribus 3 23 9. ex insomniis 
3 26 1. e lalis 7 25 10. e victimae al- 
lig-atae g-estu 4 32 3. e dissectorum ani- 
malium extis 6 2 5. dno %Xr\86vcov 9 
11 7. 

divitiae olim in equis et bobus positae 4 
63 3. 

Dius Amphimachi f. 5 3 5. Oxylo Eleo- 
rum reg-num petenti resistit 5 4 1. 

Diyllus stat. 10 13 7. INDEX. 397 )ocimus Macedo Antigoni dux 18 1. 

)odonaeum Iovis templum 1 17 5. oracu 
lum 7 21 2, 7 25 1, 8 11 12, 9 25 8, 8 
28 6. quercus sacra 8 23 5. TCtlSLaL 
vates 10 12 10. 

UU%Og 3 21 1. 

)olopes Amphictyones 10 8 2. exslincli 
ib. 5. 

iovccncov locus in agro Thespiensi 9 31 7. 

)ontas Laced. stat. , Dipoeni et Scyllidis 
disc. 6 19 14. 

)onusa opp. Sicyoniorum 7 26 13. conf. 
Gonusa. 

SoQKadsg a Patrensibus mactantur 7 
18 12. 

)orcea fons 3 15 2. 

)orceus Hippocoontis f. 3 15 1. 

)oridas Propodae f. 2 4 3. 

)orieus Anaxandridae f. in coloniam mit- 
litur 3 3 10, 3 16 4-5. 

)orieus Damageti f. 4 24 3. Damageli 
paler ib. 

)orieus Diagorae f. Rhodius 01. 6 7 1 el 
4—7. 

)orienses Amphictyones 10 8 2. unde in 
P.eloponnesum venerinl 5 12, quando 
8 5 1, qua via 8 5 6, quo duce 5 3 5. 
in civitates recipiuntur 2 13 1 , 4 3 6. 
Corinthum oppugnant 2 4 3. lovi ZQO- 
IzaCcp templum statuunt 3 12 9. in Caria 
considunl 4 5 3, in Asia 10 24 1. Car- 
neum maxime colunt 3 13 4. eorum dia- 
leclus in Peloponneso non adeo antiqua 

2 37 3, a Me r ,seniis accurale servata 4 
27 11. Dorica aedificatio {SQyacCa) 5 10 
2, 5 16 J, 6 24 2 et 5. dcOQLOV avX)j(ia 
912 5. G7iov<5cd3 58. 

lojQig aQ%aCa 10 37 2. 
orium mons 6 3 16. 
•orium urbs 4 33 7. 
OQV sceptrum Vulcani apud Chaeronen- 

ses 9 40 11. 

IoqvhXslol exsules Megarenses 1 40 5. 
oryclidas Laced. stat. , Dipoeni el Scyl- 

lidis disc. 5 17 1. 

oryssus Labotae f. Spart. rex 3 2 4. 
otadas Isthmii f. Messeniorum rex 4 

3 10. 
(rubescus 1 29 4. 

raco viae dux 8 8 4. urbis condendae lo- 
cum monstrat 3 23 7. fontis custos 9 10 
5, Hesperiorum malorum 6 19 8. puerum 
contra lupum tuetur 10 33 9. singulari 
modo interemptus 9 26 7. diaconis forma 
sumpta daemon cum femina concumbit 4 
14 7. draconis e dentibus satis nascun- 
tur viri 9 10 1. in draconem conversus 
puer 6 20 5. draco Minervae appositus 1 24 7. draco in clypeo Menelai 10 26 

3, Epaminondae 8 11 8. dracones Ae- 
sculapio sacri 2 11 8, 2 28 1 : Trophonio 
9 39 3. Triptolemi currui iuncti 7 18 3. 
sceptro circumvoluti 9 39 3. dracones 
Gigantibus pro pedibus 8 29 3. draco- 
num squamae 1 21 6. 

Draconis Athen. leges de caede 6 11 6, 

de adulterio 9 36 8. 
Drepanon promont. 7 23 4. 
Dromeus Mantinensis 01. 6 11 2. 
Dromeus Stymphalius 01. Pyth. etc. 6 

7 10. 
Dromiehaetes Getaium rex 19 6. 
dQuaog v. curriculum et cursus. 
Dropion rex Paeonum 10 13 1. 
Dryades nymphae 8 2 2, 8 39 2. 10 32 12. 
Drymaea opp. Phocidis 10 3 2., 10 33 12. 
Dryon Pellenensis 6 8 5, 7 27 5. 
Dryops Apollinis f. 4 34 11. 
Dryones 4 8 3, 4 34 9 et 11, 5 1 2. 
dQVOg tria genera in ArcadiaS 12 1. 
Dulichii postea TLaXsig 6 15 7. 
duos parietes de eadtem fidelia dealbare 6 

3 15. 
dovQLog vel dovQBLog Lnnog 1 23 8, 2 

29 4, 3 15 5, 10 26 2. 
Duris f. Samius 01. 6 13 5. 
duces in magnis cladibus plerumque primi 

cadunt 3 6 1. 
Dymas Aegimii f. 7 17 6. 
Dyme urbs Achaiae 7 17 5 — 14. 
Dyrrhachium olim Epidamnus 6 10 8. 
Dysaules Triptolemi pater 1 14 3 , Celei 

frater 2 14 2. Cereris sacra instituit ib. 

4. eius monumenlum 2 12 4. 
Dyscinelus archon Alhen. 4 27 9. 
Dysponteus Oenomai f. 6 22 4. 
Dysponlii ab Eleis deficiunt 6 22 4. 

ebeni lignum 1 42 5. simulacra ebenina 
1 35 3, 1 42 5, 2 22 5, 8 17 2, 8 53 II. 

ebrietas picta 2 27 3. Sileno vinum mini- 
slrat 6 24 8. 

ebur unde importetur 5 12 3. ebur stavua- 
rum oleo vel aqua rigatur 5 11 10, 7 27 
2. eius solutam compagem coagmentat 
Damophon 4 31 6. eboris usus antiquus 
1 12 4. signum eburneum 8 46 5. 

Ecbatana 4 24 2. 

h§8 PQao&at 3 24 4. 

Ecdelus Arcesilai disc. Philopoemenis 
praeceptor 8 49 2. 

SY.S%SLQCa 5 4 5, 5 20 1. Iphitum coronat 
5 10 10, 5 26 2. 

Echeclus Agenoris f. 10 27 2. 

Echecralidis Larissaei donarium 10 16 8. 

Echedamia opp. Phocidis 10 3 2. 

Echelas Penthili f. 3 2 I. 

Echembrotus Arcas victor Pyth. 10 7 4. 398 INDEX. Echemus Aeropi f. Arcadiae rex 8 5 1. 

Hyllum interticit 1 41 2, 8 5 1, 8 45 3, 

8 53 10. eius monumentum 8 53 10. 
Echephron Heiculis f. e Psophide 8 24 2 

et 7. 
Echestralus Ag-idis f. Spartae rcx 3 2 2. 
Echetimus Ag-asiclis pater 2 10 3. 
Echetlus seu Echetlaeus heros 1 15 3 , 1 

32 5. 
Echeuethenses demus Tegeaticus 8 45 1. 
Echidna Styg-is et Pirantis f. 8 18 2 , 3 

18 10. 
Echinades ins. 8 1 2, 8 24 11. 
Echion Cadmi g-ener 9 5 3. 
Echo septemplex 5 21 7. Echus porticus 

ib. et 2 35 9. 
Echoeax 10 25 3. 
Eclenes 9 5 1. 
Edoni 10 33 2. Athenienses caedunt 1 

29 4. 
Eetion Cypseli pater 2 4 4. 
Eg-estani Dorieum occidunt cum exercitu 

3 16 5. 
Eion a Cimone expug^nalur 8 8 9. 
Eioneus Mag^nelis f. Hippodamiae procus 

6 21 11. 
Eioneus a Neoptolemo occisus 10 27 1. 
Elaea opp. Mysiae 9 5 14. Elaitarum do- 

narium Olympiae 5 24 6. 
iXciLCi ■nalliGxicpavos 5 15 3. 
sktOJ 2 32 10. 
Elaeus locus 4 16. 
Elaion mons 8 41 7, 8 42 1 — 3. 
Elaphion Elea 6 22 11. 
EXcctpLOg mensis apud Eleos 5 13 11, 6 

20 1. 
Elaphus fl. Arcadiae 8 36 7. 
Elasus a Neoptolemo caesus 10 26 4. 
Elatea opp. Phocidis 1 20 6, 7 15 5, 8 4 

4, 10 3 2, 10 34 1 — 6. Elateensium do- 

narium 1 26 3, 10 18 7. 
Elatus Arcadis f. montis Cyllenes domi- 

nus 8 4 1 et 4, 10 34 2 et 6. eius stalua 

8 48 8, 10 9 5. 
Eleclra ab Oreste Pyladi data 2 16 7 , 3 1 

6. sceptrum patris in Phocidem auferl 9 

40 12. . 
Electra Atlantis f. 4 33 6. 
Electra Cadmi soror 9 8 4. 
Eleclra fl. 4 33 6. 
Electra Helenae famula 10 25 4. 
Electra Oceani f. 4 30 4. 
electri g-enera duo 5 12 7. electro conser- 

tum monile 9 41 5. 
'HlmtQcu seu HlmtQLdsq itvXcu The- 

bamm 9 8 4, 9 11 1. 
Electryon Licymnii et Alcmenae pater, 

Mideae rex 2 22 8, 2 25 9. 
Elei olim Epei 5 14. unde profecti 5 1 3. 

optimis leg^ibus instituli 4 28 4. Elei et Pisatae ut litem diremerint 4 15 7. Isth-i 
micis ludis arcentur 522 — 5,639,6 
16 2. Eleorum reg-es 5 13. res bellis 

festae 2 4 7. cum Spartanis bellum 3 i 
— 6, 4 15 7, 5 27 11: cum Arcadibus E 
24 4, 6 20 4, 6 21 2: eum Sicyoniis 6 3 
3. mulieres Achillem lug-ent 6 23 3 
Ammonis et heroum cultus 5 15 12. pry 
taneum 5 15 8. tribus 5 9 5—6. tabu 
lae seu commentarii victorum Olympi 
corum 3 21 1,5 21 9, 623,681, f 
13 10. foederis tabulae cum Athpniensi 
bus pacti 5 12 8. 

Eleonia regio 1 29 6. 

elephanti quando primum in Europa vis 
1 12 3. eorum exsertos dentes cornu? 
esse 5 12 1. 

Elephenor 1 17 6, 8 15 6. 

Eleus (Elaeus) Chersonesi urbs Protesilac 
sacra 1 34 2, 3 4 6. 

Eleus (vel potius Dius) Amphimachi f. re? 
Elidis 5 3 5, 5 4 1. 

Eleus Eurycydae et Neptuni f. Epeorun 
rex 5 I 8. pater Aug^eae ib. 9. 

Eleusinii cum Atheniensibus bellum ge 
runt 1 36 4, 9 9 1. iis se dedunt 1 3* 
3. fines eorum 1 38 1. Eleusiniorum sa 
crorum relig-io 8 15 1, 10 31 11. 

Eleusinium Athen. 1 14 3. Lacon. 3 20 7 

Eleusis Atiica 1 38 6— 7. 

Eleusis Boeotiae opp. 9 24 2. 

Eleusis heros 1 38 7. 

Eleuther Apollinis f. 9 20 1. victor Pylh 
10 7 3. 

Eleutherae urbs 1 38 8 — 9. 

Eleutheria festum 9 2 6. 

'EXSV&ZQLOV V&COQ 2 17 1. 

Eleutherolacones 3 21 6. 

Elis fertilis 6 26 6. Elidis situs 8 1 2, & 
nes 4 36 7, 5 6 3, 6 21 3. simulacrum ( 
16 3. 

Elis kolXt] 5 16 6. 

Elis urbs 6 23 1 — 26 3. a Masseniis capt; 
4 28 4. 

Elisson fl. 2 12 2. 

elleborus ubi nascatur 10 36 7. ellebon 
capta Cirrha urbs 10 37 7. 

ellychnium perpetuum 1 26 7. 

Elpenor 10 29 8. 

Elymi Cnidios pellunt 10 11 3. 

Elyrus opp. Cretae 10 16 5. 

Elysium 8 53 5. 

Emaulion Arcas 01. 6 17 4. 

efifioXoQ Olymp. 5 15 6, 6 20 10. 

Empedus Callistrati pater Athen. 7 16 4. 

Emperamus Spartanus 4 20 5 et 10. 

Enaraephorus Hippocoontis f. 3 15 I. 

Enceladus a Minerva impug-natus 8 47 1. 

Enchelees Illyrii 9 5 3. 

Endeis Scironis f. Aeaci uxor 2 29 10. I INDEX. 399 ndoeus Athen. stat., Daedali disc. 1 26 
4, 7 5 9, 8 46 5. 

ndymion Aethlii f. Elidis rex 5 14,5 
8 1. eius uxores et liberi 5 1 4 el 8. 
monumentum et adytum 5 1 5, 6 20 9. 
statua 6 19 11. 
nispe ins. 8 25 12. 
nneacrunos fons Athen. 1 14 1. 
nnea plethra v. Plethra. 
nodiae sacra apud Colophonios 3 14 9. 
nope urbs, postea. Gerenia 3 26 8. 
nudus Ancaei et Samiae f. 7 4 1. 
nyalius 5 18 5. in compedibus 3 15 7. 
maclatur ei catulus caninus 3 14 9. 
nyo 1 8 4, 4 30 5. 

Iolccl [ISycclccL 2 16 4, 4 2 1. Hesiodo 
tribuuntur 9 31 5. de Epidauri palre 2 
26 2. de Hippodamiae procis 6 21 10. 
de Hyetto 9 36 7. de Meleagro 10 31 3. 
de Mycene 2 16 4. de Phylanlis uxore 
et liberis 9 40 5. d.e Pirene 2 2 3. 
paminondas Polymnidis (Cleommidis) f. 
4 31 10, 9 12 6. eius laus 8 11 9, 8 49 
3, 8 52 4: res gestae 9 13 1—15 6: mors 
8 11 5 — 8: simulacra 1 3 4, 4 31 10, 4 
32 1. Megalopolin condit 8 27 2, Mes- 
senen 4 26 6. oraculum ei datum 8 11 
10. 

pebolus Messeniorum vates 4 8*4 et 7, 4 
10 5. 

pei abEpeo 5 1.4. cum Aelolis sedes et 
fundos coniung-unt 5 4 2. 
peus Endymionis f. Eleorum rex 5 14 
et 6. 

peus Panopei f. equi lig-nei artifex 1 23 
8, 2 29 4, 10 26 2. Mercurii 2 19 6. 
perastus Eleus vates et 01. 6 17 5. 
pheborum Spartanorum pug-nae 3 14 8 — 

10, sacra 3 20 1 et 8. 
'.phesus Cayslri f. 7 2 7. 
phesus urbs ab Epheso denominata 7 2 7, 
a Lysimacho aucta 19 7. ad Ephesum 
vincil Lysander 3 17 4. ab Ephesiis 
posita sig-na ducum Spart. et Athen. B 
3 15. Ephesii agri fluvii et fontes 7 5 
10. Ephesia dea 6 3 16. eius templum 
7 5 4. 

phialtes et Olus primi Musarum cullum 
instiluunt et Ascram condunt 9 29 1. 
^phialtes orator 1 29 15. 
'phialtes Trachinius Persis viam per 
Oetam monslrat 14 2. 
CpOQSLCC 3 11 11. 
^phori Spartani 3 112. 
Hphyra Oceani f. 2 1 1. 
[phyraea olint quae postea Corinthus 2 1 

1. Aeelae donalur a Sole 2 3 10. 
Cphyri in Thesprotide Epiro 9 36 3. 
ipicaste Oedipi mater et coniux 9 5 11. 

eius liberi 9 26 3. 
vpicharini sig-num 1 23 9. Epiclidas Leonidae f. rex Spartae 2 9 1 

et 3. 
Epicradius Mantinensis 01. 6 10 9. 
Enicrates Athen. a Persis pecunia corrup- 

tus 3 9 8. 
Epicydes Erbessensis 6 12 4. 
Epicydes Glauci pater Laced. 2 18 2. 
Epicyridas Laced. Lysandri ad Aeg-ospo- 

tamos socius 10 9 10. 
Epidamnus postea Dyrrhachium 6 10 8. 

Epidamniorum thesaurus Olymp. 6 19 8. 
Epidauria festum Athen. 2 26 8. 
Epidaurus heros Epidauriae nomen dal 2 

26 1 - 2. ? 

Epldaurus r) XL[ir}Q(i , opp. Eleutherola- 

conum 3 21 7, 3 23 6. 
Epidaurus r) sv rrj 'AQyolCdL 3 23 6, 10 

9 10. eius situs 2 26 1 , 8 1 1. Aescu- 
lapio sacra 2 26 3. eius memorabilia 2 

27 1—29, 1. dracones 2 28 1. Epidaurii 
Achaeorum synedrio adiung-untur 2 8 5. 
Samum incolunt 7 4 2. eorum donarium 

10 15 1. 

Epidelium locus Apollini sacer 3 23 2. 
ETCl8g3T7]S V7tVOg2 10 2, dcCLflOOV 3 17 

9, Zsvg 8 9 2. inLdcotccL dsol 2 27 6. 

Epig-oni Nemea instaurant 10 25 7. eorum 
•adversus Thebas expeditio 9 9 4, 9 25 
7: statuae 10 10 4: sepulcrum 9 19 2. 

epigramma in Achaeorum donaria 5 25 10. 
in Ag-amemnonis scutum 5 19 4. in Alc- 
menae thalamum 9 11 1. in Apollinem 
et Musarum chorum 5 18 4. in Apollo- 
niatarum donaria 5 22 3. in Aristocratis 
proditionem 4 22 7. in Atlantem 5 18 4. 
m Cassandram violatam 5 19 5. in cer- 
vam torquatam 8 10 10. in Chilonem 01. 
6 4 6. in Cleoetae statuam 6 20 14. in 
Cleosthenis curxum 6 10 7. in Clitorio- 
rum donarium 5 23 7. in clypeum au- 
reum 5 10 4. in cornu copiae 6 19 6. in 
Cydiae clypeum 10 21 5. in Damarchura 
pug-ilem 6 8 2. in Gallorum clypeos 1 
13 3. in Epaminondae statuam 9 15 6. 
in Eperastum 01. 6 17 6. in Euerg-i do- 
naria 5 10 3. in Eutelidae statuarii opera 
6 10 5. in Helenae et Aelhrae raptum 5 
19 3. in Hesiodi monumentum 9 38 4. in 
Hieronis donaria Olymp. 8 42 9. in ima- 
g-inem a Melhapo dedicatam 4 18. in 
Iphidamantem et Coontem 5 19 4. in La- 
cedaemonioium donarium 5 24 3. in Lao- 
dices peplum 8 5 3. in Lyci victoriam 6 
13 10. in Lysandri staluam 6 3 14. in 
Macedonum clypeos 1 13 3. in Idam et 
Marpessam 5 18 2. in Medeae nuptias 
5 18 3. ih Mendaeorum donarium 5 27 
12. in Oebotam 01. 7 17 7. in Oenomai 
domus columnam 5 20 7. in Onatae sta- 
tuarii opera 5 25 10 et 13. 8 42 10. in 400 INDEX. Paridis iudicium 5 19 5. in Phidiae Io- 
vem Olymp. 5 10 2. in Philopoemenem 
8 52 6. in Phormidis donarium 5 27 2. 
in Phytali sepulcrum I 37 2. in Poly- 
gnoti picturas 10 27 4. in Timonis 01. 
slatuam 5 2 5. 

Epimedes e Curelum numero 5 7 6. eius 
ara 5 14 7. 

Epimeliades nymphae 8 4 2. 

Epimehdes Coroneae Arcadicae conditor 4 
34 5 et 7. 

Epimenidis somnus, carmina, lustrationes 
14 4, opera et mors 3 12 11, sepulcrum 

2 21 3, 3 11 11. de Styge quid tradide- 
rit 8 18 2. 

Epione Aesculapii uxor 2 29 1. eius simu- 

lacrum 2 27 5, 2 29 1. 
Epiri reges 1 11 1—5, 2 29 4: CCVCCQ%LCC 4 

7}7ieiQOg i) 'Aglccvj) 6 13 7. 

Epirotae rei naulicae imperiti 1 12 5. 

Epileles Aeschinis f. Argivus 4 26 7. 

Epitherses Erythraeus 01. 6 15 6. 

Epochus Ancaeum sustinet 8 45 7. 

Epochus Oenoes frater 1 33 8. 

eponymi heroes Athen. 1 5 2 — 3. 

Epopeus Aloei f. 2 1 1, 2 6 1, 2 11 1. 

equae in Elide ex asinis non pariunt 5 5 
2. equarum in ludis Olympicis usus 5 9 
2, 6 13 9. 

equitatus Gallorum 10 19 10 — 11. 

equus aeneus 6 14 4: celo similis 2 19, 
ligneo 1 23 6, 10 9 12: magico artificio 
equos in se concitans 5 27 3. equi alati 
5 17 7, 5 19 8: fluviales 4 34 3, 5 12 2, 
8 46 4. Olympiae alienorum usus 5 8 5: 
equi iufetae aelatis ib. 10: equorum ter- 
riculum 6 20 15 — 19. equi monumentum 

3 20 9. equiSoli mactantur 3 20 4, Nep- 
tuno in lacum demittuntur 8 7 2. 

Erasinus fl. 2 36 6 et 7 , 2 24 6, 8 22 3. 

Erasus Triphyli f. 10 9 5. 

Erato nympha Panos interpres 8 37 11. 

Arcadis uxor 8 4 2, 10 9 5. 
Eratus rex Argivorum 2 36 5. 
Erbessus Siciliae opp. 6 12 4. 
'EqS%&SLOV 1 26 5. 
Erechtheus Pandionis prioris f. Eleusinios 

vincit 1 5 2, 1 38 3. eius filia Creusa 1 

28 4, filii Orneus 2 25 6, Thespius 9 26 

6, natu maximus Cecrops 7 12: sacra 1 

26 5: statua 10 10 1. 
Erechthides Theseus upud poetas 7 17 7. 
# Erenea vicus Megarens. 1 44 5. 

Eresus nescio quis 10 27 3. 
Eretria Persis prodita 7 10 2, a Flaminino 

direpta 7 8 1. Eretrienses Tanagram in- 
$ vadunt 9 22 2. eorum donarium 5 27 9. 
SQyccTCCL dii 8 32 4. 
Erginus Clymeni f. Orchomeniorum rex 9* 

17 2, 9 37 I. 


- Ergoteles Philanoris f. 01. 6 4 11. 
Erianlhes Boeotius Lysandri ad Aegospc 

tamos socius 10 9 9. 
Eridanus Att. tl. 1 19 5. 
Eridanus Celt. fl. ] 3 6. eius insulae 

25 13, populus nigra 5 14 3, eleclrum 

12 7. 
Erichlhonius Pandionis prioris pater 1 5 '. 

draco 1 24 7. Amphictyonein pellit 1 

6. eius cista 1 8 2. 
Erigone Aegisthi f. 2 18 6. 

S QLVSOg arbor aliis oXvv&T} , Messenii 

TQciyog 4 20 2. 
Erineos ubi Pluto rapta Proserpina in -0) 

cum descendit 1 38 5. 
Erineos portus Achaiae 7 22 10. 
SQLVVSLV Arcadibus XO d^V^LCO ^QTJG&Ct 

8 25 , 6, ' 

'EQLVvg Ceres 8 25 4. 'EQivvsg Athe 

niensibus GS^LVCCL 1 28 6. 'EqlvvS g Clj 

taemnestrae 8 34 4, Laii 9 5 15. Erin 

nyum habitus 3 19 10. 
Eriopis Iasonis et Medeae f . 2 3 9 
Eripha equa 6 21 7. 
Eriphyle Amphiarai uxor ab Alcmacone fi™ 

occisa 1 34 3, 8 24 8. eius monile 5 lr 1 * 

7, 8 24.8, 9 41 2, peplus 2 18, monu 
menlum 2 23 2, eftigles picla 10 29 7. 

Eris 5 19 2. 

Erochos opp. Phocid. 10 3 2. 
Erxiclidds archon Athen. 10 5 13. 
Erymanthe materSabbae Sibyllae 10 12 S 
Erymanthius aper 8 24 5. 
Erymanthus Arcadis f. 8 24 1. 
Erymanlhus Aristae f. 8 24 1. 
Erymanthus fl. Arcad. 6 21 3, 8 24 3 ct 12 £ 
Erymanthus mons et ti. Arcadiae 5 7 1, 

24 3—4. 
Erymanlhus opp. Arcadiae, postea Phegi 

8 24 2. 
Erysichlhon Cecropis f. 1 2 6, I 18 5, 

31 2. 
Erythea Geryonis f. 10 17 5. 
Erythea ins. 4 36 4, 5 10 9. 
Erythrae opp. Boeot. denominalum al 

Erythra 6 21 11. eius rudera 9 2 1 
Erythrae opp. Ioniae 7 3 7. eius Hqcc 

hXslov 7 7 5 — 8, 'A&rjvcl nolnx 

ib. 9. 
Erythraei Herculem Idaeum colunt 9 27 8 

eorum donarium 6 15 6, Sibylla 10 12 7 

coloni Pariani 9 27 1. 
Erythras Leuconis f. 6 21 11. 
Erylhrus Bhadamanlhi f. 7 3 7. 
Eryx lucta victus ab Hercule 3 16 4 
t 4 36 4, 8 24 1. 
sg%ccqccl ccvtog%s8lol 5 13 8. 
essenes Pianae Ephesiae 8 13 I» 
SGtLCCTOQLOV Eleorum 5 15 12. £ l. INDEX. 401 teoclea tribus 9 34 10. 

|;eocles Andrei f. vel Cephisi 9 34 9. Cc- 

phisiades ib. Gratiis primus sacra iacit 

§ 35 1. 

teocles Athen. fi 16 9. 

teocles Oedipi f. cum fratre putrnat 5 19 

6, 9 5 11 et 13. 

teoclus Iphis f. 10 10 3. 

teonicus Laced. a Lysandro iniuriarum 

damnatus 9 3'2 8. eius statua 6 3 15, 10 

9 10. 

tias Aeneae filia 3 22 11. 

tis opp. 3 22 11, 8 12 8. 

tymon Damareti paler 5 5 1. 

ua pag-us 2 28 6. mons 4 31 4. 

uaechme Hylli f., Polycaonis uxor 4 2 1. 

uaechme Megarei f. , Alcathoi uxor 1 

43 4. 

uacmon Eurypyli paler 7 19 10, 10 27 2. 

uaephnus Spartanus belli Messenici au- 

clor 4 4 5. 

uag-orae Cypriorum reg-is g-enus, merila 

in remp. Athen. et statua 1 3 2, 2 29 4. 

uag-oras Eleus 01. 5 8 10. 

uag-oras Laced. 6 10 8. 

uag-oras Zanclaeus 5 25 11. 

ualcidas Eleus 01. 6 16 6. 

uamerion Perg-amenis Telesphorus, Epi- 

dauriis Acesius 2 11 7. 

uander Arcas 8 43 2, 8 44 5. 

uanorides Eleus 01. et Hellanodica 6 8 1. 

uanthes Cyzicenus 01. 6 4 10. 

uanthes Oenopionis f. e Creta Chium 

venit 7 4 8. 
uantidas Ambraeiotes Lysandri ad Ac- 

g-ospotamos socius 10-9 10. 

ubius Thebanus stat. 9 114. 

uboea Aslerionis fluvii f. 2 17 I. 
^uboea ab Atheniensibus iterum occupata 

5 23 4. ab Euboea incipit Myrtoum mare 

8 14 12. Euboeenses strig-ili a Tanagra 

depellit Mercurius 9 22 2. pellibus vc- 

stiuntur 8 1 5. 
luboea mons 2 17 1. 
Cubotas Cyrenaeus 01. 6 8 3. 
lubuleus Trochili f. Triptolemi frater 1 

14 2. 
^ubulides Athen. stat. 1 2 5, 8 14 10. 
lubulus Carmanoris f. 2 30 3. 
'.ubulus Spinthari f. 1 29 10. 
iucadmus stat. Androsthenis mae-ister 10 

19 4. 
Cucampidas Maenalius coloniam ducit iMe- 

g-alopolin 8 27 2. 
iuchenor Coerani f. 1 42 5. 
iuchir Athen. slat. Eubulidis f. 8 14 10. 
Cuchirus Corinthius plastes 6 4 4. 
Cucles Callianactis f. Rhodius 01. 6 6 2. 

Diag-orae nepos 6 7 2. 
£ucletus Messenius 01. 6 14 11. 
EvKleiCcg templum Athen. 1 14 5. 
PAUSAN. li. Euclides Athen. stat. 7 25 9, 7 26 4. 
Euclus Cyprius vates 10 12 II. bellum 

Persicum praedicit 10 14 6. de Homeii 

brtu 10 24 3. 
Eucosmus Lycurg-i f. 3 16 6. 
Eucrales Proclis Carthag-. pater 2 21 6. 
Euctemon Athen. 7 2 4. 
Eudamidas Archidami f. rex Spartae 3 

10 5. 
Eudelus luctator 5 21 9. 
Euenus fl. 3 18 12, 10 38 2. 
Euerg-etidas Aristomenis aflinis 4 21 2,4 

23 2. 
Euerg-usNaxius 5 10 3. 
Eueris(?)anus 1 27 4. 
Euesperilae Libyae 4 26 2. 
Euippe Leuconis f. 9 34 9. 
Euippus Megarei f. a leone Cithaeronio 

occisus 1 41 3, 1 43 2. 
Eumanlis Eleus vales ex Iamidarum g-e- 

nere 4 16 1. 
Eumcdes Hippocoontis f. 3 14 6. 
Eumell Corinthii E7Z7] et 6vyyQtt<prj Ko- 

QLV&Cct 2 1 1 , 2 2 2, 2 3 10. 7tQ060- 

dlOV SS Jrj?.OV 4 4 I, 4 33 2, 5 19 10. 

epigrammata 4 33 2. 
Eumelus primus Palrensium rex 7 18 2. 
Eumenes rex 1 6 7, 1 S 1. 
Eumenides Sicyoniis quae Alheniensibus 

6S(lVC(l 2 11 7. (IttVlCCl 8 34 1. atrae 

et candidae 8 34 3. earum aedes et si- 

mulacra lig/nea 7 25 7. 
Eumolpia poesis 10 5 6. 
Enmolpus Deicratis pronepos 6 17 7. 
Eumolpus Thrax Neplam et Chiones f. 

Cereris sacerdos 1 38 2 , 2 14 3. Im- 

maradi pater 1 5 2, 1 27 4. 
Eunomus Prytanidis f. rex Sparlac 3 7 2. 
£VOC 4 31 4. 
Euoras saltus 3 20 4. 
Euphaes Antiochi f. Messeniorum rex 4 5 

8, 4 8 8, 4 10 3. 
Eupheme Musarum nutrix 9 29 5. 
Euphemi Caris de Satyris narratio 1 23 5. 
Euphemus Neptuni f. Arg-onaula 5 17 9. 
Euphorbus Eretriam Persis prodit 7 10 2. 
Euphorbi Troiani scutum a Menelao dedi- 

catum 2 17 3. 
Euphorion Chalcidensis de Iphig-enia 2 22 

7, de Laodico 10 26 8. 
Euphranor piclor et stat. 1 3 4. 
Euphrates il. belluas malehcas alit 4 34 2. 

a Baccho primum ponte iunctus 10 29 4. 
Euphron Hippasi f. Pythag/orae avus 2 

13 2. 
Euphron Lepreates Labacis pater 6 3 4. 
Euphrosyne Gratia 9 25 5. 
Eupolemus Argivus architectus 2 17 3. 
Eupolemus Eleus 01. 6 3 7, 8 45 4. 
Eupolis comicus 2 7 3. 

26 402 INDEX. Eupolus Thessalus 5 21 3. 

Euripides trag-. 1 2 2, 1 21 1. 

Euripus 3 14 8. euripi Cnidum et Mityle- 

nen intersecant 8 30 2. 
Eutipus Chalcidicus 1 23 3, 1 38 1 , 9 16 

6, 9 22 5. 
Europa Phoenicis f. 7 4 1. a Iove in vico 

Teumesso occultata 9 19 1. mater Car- 

nei 3 13 5. tcc ig ~EjVqcotii\v hnr\ 9 

5 8. 
Europas Hyraei f. 3 15 8. 
Europensis Mys 9 23 6. 
Europs Aeg-ialei f. 2 5 6. 
Europs Phoronei f. 2 34 4. 
Eurotas fl. 3 1 I, 3 21 1 el 3. cumAlpheo 

confluit 8 44 4, 8 54 2. eius fontes 8 

44 3. 
Eurotas Myletis f. rex Laconiae 3 11. 
Euryalus Hippodamiae procus 6 21 10. 
Euryalus Mecislei f. Epig-onus 2 20 5. 

Arg-ivorum ad Troiam dux 2 30 10, 10 

25 6. eius statua 10 10 4. 
Euryalus Sparlanus 4 20 8. 
Eurybales Arg-ivus 1 29 5. 
Eurybates praeco 10 25 4 ct 8. 
Eurybatus Laced. 01. 5 8 7. 
Eurybiades classis Laced. praefectus 3 

16 6. 
Eurybotas disco nobilis 5 17 10. 
Eurybotus Athen. 01. 2 24 7. 
Eurycles Sparlanus 3 14 6. 
Euryclides Athen. orator a Philippo ve- 

neno necatus 2 9 4. 
Eurycrales Anaxandri f. rex Spartac 3 3 5. 
Eurycyda Endymionis f. 5 1 4. 
Eurydamidas Agidis f. rex Spartae 3 10 5. 

veneno necatur a Cleomene 2 9 1. 
Eurydamus Aetolorum dux contra Gallos 6 

16 1, 10 16 4. 
Eurydice Acrisii uxor 3 13 8. 
Eurydice Aeneae uxor 10 26 1. 
Eurydice Amphiarai f. 5 17 5. 
Eurydice Antipatri f., Plolemaei uxor 1 6 

8, 1 7 1. 
Eurydice Orphei uxor 9 30 6. 
Eurydice Philippi uxor 5 17 4, 5 20 1». 
Euryg-anea Hyperphantis f. , Oedipi uxor 

9 5 11. 
Euryleon Laced. dux 4 7 8, 4 8 11. 
Euryleonis Lacaena 01. 3 17 6. 
Eurylochus Ulyssis socius 10 29 1. 
Eurymachus Antenoris f. 10 27 3. 
Eurymachus Hippodamiae procus 6 21 10. 
Eurymedon Ag^amemnonis auriga 2 16 6. 
Eurymedon fl. 10 15 4. 
Eurynome Gratiarum mater 9 35 5. 
Eurynome Oceani f. 8 41 4. 
Eurynomus deus 10 28 7. 
Eurypon Soi f. rex Spartae 3 7 1. eius 

posteri Eurypontidae 2 36 4 , 3 7 1,4 4 

4. Eurypontidarum sepulcra 3 12 8. 
Eurypylus Dexameni f. 7 19 9. \ Eurypylus Euaemonis f. 7 19 1 et 6, 7 

7, 9 41 2, 10 27 2. 
Eurypylus Telephi f. Machaonem occl 

3 26 10, Peneleum 9 5 15. 
Eurysaces Aiacis f. 1 35 2 et 3. 
Eurysthenes et Procles g-emini fratres 

1 7. Eurysthenis posteri Ag-idae 3 2 
3 7 1. 

Eurystheus Herculi infensus 4 34 10. d 

functi liberos persequilur 1 32 6. ei 

monumenlum 1 44 10. 
Euryteae opp. 7 18 1. 
Eurytion Centauru6 7 18 1. Pirithoi spo 

sam rapit 5 10 8. 
Eurytion vicus olim Oechalia 4 2 3. 
Eurytus Acioris f. abHercule sag-illis co 

iixus 2 15 1, 5 3 3. 
Eurytus Melanei f. 4 2 3, 4 33 5. hcros 

3 10. 
£V6£@8cg fratres Catanenses 10 28 4. 
Eulaea opp. Arcadiae 8 27 3. 
Eutelidas Arg-ivus stat. 6 10 5. 
Eutelidas Lacedaem. 01. 5 9 1 , 6 15 8. 
Euthydemus Sicyonis tyntnnus 2 8 1. 
Euthymachus Tenedius Periclyti paler 1 

14 1. 
Euthymenes Maenalius 01. 6 8 5. 
Euthymus pug-il 01. 6 6 4 — 11. 
Euthys Charmidae pater 3 2 7. 
Eutresiorum oppida 8 27 3. 
Eutychides Sicyonius stat. Lysippi disc. 

2 7, 6 3 6. 
Execestides Pyth. 10 7 7. 
i^yrjtal 1 34 4, 2 31 4, 4 33 6. tco 

inL%COQL(DV 1 13 8, 1 41 2, 9 3 3. t(0 

inL%coQLcov IJatQSVOLV 7 6 5. 

Arg-ivorum 2 23 6. Eleorum 5 6 6, 
21 8 et9. Lydorum 1 35 «. Meg-arensiur 
1 42 4. 6 iv 'OXvfMLCC 5 10 7, tC01 
'OXvfMLCCOLV 5 20 4, tCOV 'Olv^MLCO', 
5 20 4 (conf. 5 15^ 10, 5 18 6). Sicyo 
niorum'2 9 7. tSQCttCOV Y.UL ivVTCVLCOI 
5 23 6. 

extemporalis eloquentiae invenlor 6 18 6 

exlispicium 6 2 5. fabae impura leg-umina 8 15 4. non Cere- 

ris munus 1 37 4. 
fag-us sacraDodonae 1 17 5. faginae g-la 

des olim hominum cibus 8 16. 
famae ara 1 17 1. 
fatidicae mulieres 10 12 1 — 10. 
felicitas perpetua nemini 8 24 13. 
feminae Olympicis ludis victrices 3 8 1. 

feminis interdictum ludis Olympicis 5 6 

7. v. mulieres. 
ferae immolantur 7 18 12. 
ferrum quis primus fuderit '3 12 10. fer- 

reae statuae 4 31 10, 10 18 6. 
ferruminationis inventor 10 16 1. lan- INDEX. 403 estum quo ephebi fla$ris caeduntur 3 16 
10. nvQGcov 2 25 4. 'AXulu 8 47 4. 
uXcoxtu 8 47 4. yvyLvonaiSCai 3 II 
9. /JcddaXu 9 2 5. 'ETudavQLtt 2 26 
8. 'EQfiaitt 8 14 10. 'Hqulu 2 24 2, 5 
16 2. 'HquhXslu 9 32 2. Gso^svlu 7 
27 4. @£6[iO(p6Qia 10 33 12. <9vfa 
6 26 1. 'l&(0[iaLU 4 33 3. -alggoxo- 
(IOL 2 13 4. Att(l7ZZ7JQltt 7 27 3. ^la- 
gp0m 7 18 11. Asqvulu 2 36 7. ^lt- 
&0§oXLtt 2 32 2. AvHCCLtt 8 2 1, 8 38 
5. Movgslu 9 31 3. Zuqo>vlu 2 32 10. 
Zkleqslu 8 23 1. rveffy 2 24 6. *Ta- 
XiViha 3 10 1, 3 19 3, 4 19 4. X&QVLtt 
2 35 5. 

icus Cereris donum 1 37 2. ficulnea statua 
6 18 7. 

ig-uli Aulide multi 9 19 8. 
fialis pieus 2 20 3, 10 28 4. 

ilum laneum homines arcet a Neptuni 
fano 8 10 2. 

istula (GVQLy^) a Pane inventa 8 38 11. 

T. Quinctius Flamininus in Graeciam mit- 
titur 7 7 9, 8 51 1, 10 34 4. Hannibalem 
capere nititux 8 11 11. 

luvius ex effuso cruore ortus 9 33 4: in- 
ieeta liba per subterraneos meatus eg-e- 
rens 10 8 10: maies g-ig-nens 7 22 11: 
vitilig-inem sanans 5 5 11: homicidii la- 
bcm refugiens 9 30 8. fluvii fiig-idi 8 
2S 2: maria et stag-na perlabentes 5 7 

3 — 5: Graeci non ferunt monstra noxia 

4 34 2, 8 28 2. fluviorum rex 8 38 10: 
ambag-es 8 41 3: occulti meatus 2 5 2: 
simulacra 8 24 12. fluviis arbores et 
plantae peculiares 5 14 3: detondentur 
comae 1 37 3, 8 41 3. 

"ocus cinericius 5 15 9. communis 8 9 5, 8 
53 9. 

bns stillans 2 7 4. amarus 4 35 12. equi 
ung-ula exscalptus 2 31 9. portus et na- 
ves introspicientibus repraesentans 3 25 
8. e platano manans 4 34 4. altero quo- 
que anno exarescens 8 29 1. fatidicus 7 
21 12. pluvias ciens 8 38 4. mammae 

. similis 9 34 4. fontes miraculosi 4 35 
10 — 12. 

formicae albicantes 3 26 3. 

Fortuna v. XV%7\. 

forum Romanum 10 5 11. forum Augusti 
8 46 4, Traiani 5 12 6. forum laterculi 
fig-ura 8 48 1. fora Ionum 6 24 2. 

fretum Siculum 2 5 2 — 3. 

fructus arborum in sacrificio 7 18 12. 

fulg-ure coruscat Aesculapius infans 2 26 5. fulg-uribus procellis ettonitribus saera 

fiunt 8 2« 1. 
fumus bifidus 9 18 3. 
fung-us evulsus scaturiginem praebet 2 

funebres ludi primi 8 4 5. 

funis e capillis 7 5 7.' 

funus oplimatum Messen. 4 13 3, Laced. 

4 14 4. } 
Furiae v. 'Eqlvve g et EvflSVLSsg. 
furor e subito sacrorum aspectu 1 18 2 , 3 

16 9, 7 19 7. furorem equis iniiciens 

puteus 9 8 2. 
fusor ferri primus 3 12 10. aeris 8 14 8, 

10 38 6. 

Gabala opp. 2 1 8. 

Gades 10 4 6, 1 35 8. 

ralog Telluris fanum 5 14 10, 7 25 13. 

Galaco fons 3 24 7. 

ruXrjvrjg simulacrum 2 19. 

yuXscorrjg in Thrasybuli statua 6 2 4. 

Galeotis v. Hybla. 

Galli Graeciam invadunt 1 3 6 — 4 5, 10 
19 5—23 14. ad Delphos divinitus im- 
pug^nantur 8 10 9. in Asiam traiiciunt 1 
8 1, 7 7 5, 10 32 4, 10 36 1. Ptole- 
maeum Ceraunum occidunt 1 16 2. mer- 
cenaiii 1 7 2, 1 13 2. porcina abstinent 

7 17 10. 

g^allus g-allinaceus in Minervae g-alea 6 

26 3. 

Soli sacer 5 25 9. discerptus Africum 

arcet 2 34 2. g-allinaceorum duo g-enera 

apud Tanagraeos 9 22 4. 
C. Sulpicius Gallus in Graeciam leg-atus 7 

11 1. 

Ganyctoris filii 9 31 6. 

Ganymeda dea, poslea Hebe dicta 2 13 3. 

Ganymedis pater, raptus, munus, statua 5 

24 5, 5 26 2. 
Garapammon v. Sarapammon. 
Garates vel Gareates fl. Arcadiae 8 54 4. 
Gareatae demus Tegeaticus 8 45 1. 
Garg-aphia fons 9 4 3. 
Garg-ettus Ionis pater 6 22 7. 
Gaseptum Telluris fanum 3 12 8. 
Gatheae opp. Arcadiae 8 34 6. 
Gatheatas fl. Arcadiae 8 34 5. 
Gela urbs Siciliae ab Antiphemo condita 

8 46 2. Geloorum thesaurus et dona 
Olymp. 6 19 15, sig-na Daedalea 9 40 4. 

Gelanor Sthenelae f. 2 16 1. cum Danao 
de reg-no Arg-ivo contendit 2 19 3. 

Gelon Dinomenis f. Gelous 5 23 6, 6 9 4. 

Gelon Dinomenis f. Hieronis frater 5 27 1, 
6 9 5, 6 12 1, 6 19 7, 8 42 8. 

Gelon Hieronis minoris f. 6 12 3. 

Gelon Phocensium dux cum copiis deletus 
10 1 5. 

Genesion locus 2 38 4. 

26* 404 INDEX. Genethlion locus Argolidis, ubi Theseus 

natus 2 32 9, 8 7 2. 
Genelyllides deae 115. 
Gennaides deae 115. 
Genunia 8 43 4. 
Gerania mons 1 40 1, 1 43 7. 
Geranthrae seu Geronthrae opp. 3 2 6,8 

21 7, 3 22 6. 
Geieatis vel potius Galeotis v. Hybla. 
Gerenia urbs 3 21 7, 4 3 2 et 9. Homero 

Enope 3 26 8. Me6seniae finilima 4 11, 

4 3 2. 
Geres Boeotus eol.oniae dux 7 3 6. 
Germani ab Antonino oppressi 8 43 6. 
ysocov Gjtheatis Nereus 3 21 9. 
ySQOVtsg Spartani xxviu 3 5 2. 
Geronleum mons Arcadiae 8 16 1, 8 22 1. 
ySQOVGLU Spartanorum 3 112. 
Geryon Chrysaoris f. 1 35 7. tricorpor 5 

19 1. eius boves 3 16 5, 4 36 3, filia 10 

17 5. 
Getae Lysimachum vincunt 1 9 6, a Traia- 

no imperio Romano adiiciuntur 5 12 6. 
Gig-antes Rheae opem ferunl 8 32 5 , 8 36 

2. mortales, non a diis oriundi 8 29 2. 

quo loco cum diis pug-naverinl 1 25 2, 

8 29 1, 8 47 1. 

Gitiadas Laced. poeta et faber aerarius 3 

17 2, 3 18 8. 
g-landibus fag-inis vescebantur veteres 8 

16. 
yXctVig piscis Hermi et Meandri 4 34 2. 
Glauce Creontis Corinlhii f. 2 3 6. 
Glauce nympha 8 47 3. 
Glaucias Aegineta stat. 6 9 5 et 9, 6 10 3, 

6 11 9. 
Glaucias Crotoniates 01. 10 7 4. 
Glaucias Rheginus 5 27 8. 
glaucis oculis Minerva 1 14 6. 
Glaucon Atheu. 01. 6 16 9. 
Glaucus Aepyti f. Messeniorum rex 4 3 9. 
Glaucus Antenoris f. 10 27 3. 
Glaucus Arg-ivus slat. 5 26 2 et 6. 
Glaucus Caryslius Demyli f. 01. 6 10 1—3. 

eius insula ib. 
Glaucus Chius ferrum primus ferruminat 

10 16 1. 
Glaucus Corcyraeus 6 9 9. 
Glaucus deus marinus 6 10 1. Anthedo- 

nius piscator 9 22 7. eius barba 10 4 7, 

m^9r](i,oc 9 22 6. 

Glaucus Epicydis f. periurus 2 18 2, 8 7 8. 

Glaucus fl. 7 18 2. 

Glaucus Sisyphi f. Bellerophontis pater 2 

4 3. Taraxippus 6 20 19. 
Glenus Herculis fil. 4 30 1. 
Glisas Boeotiae opp. 9 19 2. praelium ibi 

ab Epigonis commissum 1 44 4, 9 5 13, 

9 8 6, 9 9 4. 
rXvnttcct, fonte* 7 27 4. Glyppi 
Gnalni: )ia pagus 3 22 8. 
Gnalhis Thessalus 5 24 5. 
Gnathon Dipaeensis 01. 6 7 9. 
Gobryas Persa Mardonii paler 1 15,31 

3, 9 1 3. 
Golg;i locus Cypri 8 5 2. 
Gonippus et Panormus Andanienses 4 27 1 
Gonusa Sicyoniorum opp. 2 4 4, 5 18 

conf. 7 26 13. 
Gorerasus Machaonis et, Anticleae f. 4 

10, 4 30 3. 
Gorg-e Oenei f. 10 38 5. 
Gorg-ias Carmantidis f. Leontinus § 17 7 

stalua eius inaurata 10 19 1. 
Gorgo v. Medusa. 
Gorg-ophone Persei f. Perieris et Oebal | 

uxor 2 21 7, 3 1 4, 4 2 4. 
Gorg-us Aristomenis f. 4 19 6, 4 21 2 

10. Messeniae coloniae dux 4 23 2 et 5jrj 

eius uxor 4 19 6. 
Gorg-us Eleus 01. 6 15 9. 
Gorg-us Messenius 01. 6 14 11. 
Gortyn s. Gortyna urbs Cretae 8 53 

Gortyniis opem fert Philopoemen 8 50 6 
Gorlyna s. Gortys Arcadiae opp. 5 7 I , i 

27 4, 8 28 1. 
Gortynius fl. 5 7 1, 8 4 8, 8 28 2. 
Gortys Stymphali f. 8 4 8. 
Gortys Teg-eatae f. 8 53 4. 
Graea feminae et urbis nomen 9 20 2. 
Graeciae miracula 9 36 5, 9 38 2. claves 

7 7 6. colonia prima 8 3 5. urbs recen- 
tissima 8 27 1. urbium primariarum fa 
tales casus 7 17 1 — 2. condicio sub Ro 
manis 7 16 19, 7 17 3 — 4. viri fortes 8 
52 1 — 5. proditores 7 10 1 — 5. Graeciae 
effi^ies 5 11 5, 6 16 3. 

Graeci creduli 9 30 4. in exteris rebus 
praedicandis diligentiores quam in suis 
9 36 5. ab llio redeuntes tempestato dis 
iecli 8 5 2. adversus Persas quot pug- 
narint 10 20 1, adversus Gallos 10 20 3 
Graecorum commune donarium post pug 
nam Plataeensem 5 23 1, 7 6 4, 10 13 9. 
post Salaminiam 10 14 5. in sacris mug- 
nilicentia 5 12 3. disscnsus in rerum g-e 
starum narratione 4 2 3, 8 53 5, 9 16 7. 
insularibus tributa kuposita ab Arislide 

8 52 2. Graeci civitate Romana donati 
bona sua liliis non donatis non relin- 
quunt 8 43 5. 

gramine coronatus Schedius 10 30 8. 
grando sacrificiis et incantamentis abig-itur 

2 34 3. 
Granianus Sicyonius 01. 2 11 8. 
Gras Echelai f. 3 2 1. 
Gralia in basi solii Iovis Olymp. 5 11 8. * 
Gratiarum numerus , nominn, cultus. my- 

steria, parentes 9 35. aedes, simulacra, 

insig-nia 1 22 8, 2 34 10, 3 14 6, 3 18 6, 
I 6 24 6, 9 34 1, 9 36 1. lucus 2 34 10. 

Gratiis et Eumenidibus iunctim sacra i INDEX. 405 fiunt 8 34 3. Gratiae ante templum Iu- 

nonis 2 17 3, in corona Iunonis 2 17 4, 
[ 5 11 7. 

[Iiylus v. Ogrylus. 
[Jrylus Xenophontis f. Epaminondam vul- 

nerat 1 3 4, 8 9 5 et 10, 8 II 6, 9 15 5. 
jlryniaeum Apollinis lemplum 1 21 7. 
irrypes in g-aiea 1 24 5. cum Arimaspis 

pug-nant ib. 6. pantheris similes 8 2 7. 
IJunes Laonomes pater 8 14 2. 
|}uneus dux ad Troiam 8 18 2. 
/Vttltt thoracum 10 26 5. 
lyg-es Dascyli f. a Smyrnaeis eiicitur 4 

21 5, 9 29 4. 
rymnasium Eleorum 5 15 8, Pcllencnsium 

7 27 5, Ptolemaei 1 17 2. g-ymnasiorum 
dii praesides 4 32 1. 

rymnaslae nudato corpore in certamen 
descendunt 5 6 8. eorum iusiurandum 5 
24 9. 

jvilVQIZCadlttl Spartanorum festum 3 
11 9. 

: grypso simulacra 8 22 7, 9 32 1. gypsa- 
lis armis vicli hostes 10 1 11. 

Jythium Lacedaemoniorum navale 1 27 5, 
3 21 4 et 6. eius conditores et memo- 
randa ih. 8. classis Laced. ibi combusta 

8 50 8. Haemon Iphiti pater 5 4 6. 
iaemon Lycaonis f. 8 3 3, 8 44 2. 
[iaemon Thoanlis f. 5 3 0. 
iaeinoniae vicus Arcadiae 8 3 3, 8 44 I. 
Haemoslratus Tritaeensis 6 12 8. 
Iag-ias Ag-clochi f. v. Ag-ias. 
Ilag-nag-ora Aristomenis soror, Euerg-etidae 

uxor 4 21 2, Tharycis Phigaliensis 4 

24 1. 
Uyvr) Libera 4 53 4. 
iagno fons 8 38 3. 

Jag-o nympha 8 31 4, 8 47 3. Iovis nutrix 
! 8 38 3. 

•ialae opp. Boeoliae 9 24 5. 
xkitti mulieres 2 22 1. 
laliartia regio 9 16 6, 9 17 4, 10 35 2. 
laliartus opp. Boeot. a Sparlanis oppug- 
\ nalur 3 5 3. eius silus et condilor 9 32 
i 5. templa 9 33 1 et 3, a Persis combusta 

10 35 2. 
L-diartus Thersandri f. 9 34 7. 
i;Ialicarnassus Cariae opp. colonia Troezen, 

2 30 9, 2 32 6. 
lalice opp. 2 36 1. 

Lalirrholhius Neptuni f. a Marte interfe- 
1 ctus 1 21 4, 1 28 5. 
ialitaea fons Ephesii agri 7 5 10. 
:Ialiusa ins. 2 34 8. 
lalmones v. Olmones. 
Salmus Sisyphi f. 9 34 10, 9 36 1. 
Halotia festum Tegeatarum 8 47 4. cdtrJQSg 5 26 3. ao%atoi 5 27 12, 6 3 10. 

Halus locus Arcadiae 8 25 2. 

Hama fons Mercurio sacer v. Nama. 

Hamadocus v. Amadocus. 

Harma urbs Boeot. 1 34 2, 9 19 4. 

Harmodius Athen. Hipparchum interficit 1 

8 5. eius sepulcrum 1 29 15. 
Harmodius Eleus Callonis pater 6 12 6. 
Harmonia Cadmi uxor triplicis Veneri6 si- 

mulacra statuit 9 16 3. eius nuptiae 3 18 

12, 9 12 3, mpnile 9 41 2. 
aQpovCa $Qvyiog 9 12 5. 
UQ(l06Ttti LacQnici a Lysandro constituti 

9 32 9. eiiciunlur ab Epaminonda 8 52 
4, 9 6 4. 

Harpag-us Medus 2 31 6. 
Harpalus Amyclae f. 7 18 5. 
Harpalus Macedo 1 37 5, 2 33 4. 
Harpina Asopi f. Oenomai mater 5 22 6, 

6 21 8. 
Harpina urbs 6 21 8. 
Harpinales fl. 6 21 8. 
Harplea locus 3 10 7. 
Harpyiae a Phineo abactae 3 18 15, 5 17 

11. Pandarei filias rapiunt 10 30 1. 
Hebe Iovis filia Herculi nupta 1 19 3, 2 

13 3, 2 17 6. Iunoni adslal 2 17 5, 8 9 

3. eius templum 2 12 4. 
Hebraei supra Syros 15 5, supra Palae- 

stinam 10 12 9. Sileni apud eos sepul- 

crum 6 24 8. Hebraeorum byssus 5 5 2. 
Hecaerg-e Hyperborea 1 43 4, 5 7 8. 
Hecas vates Arislodemi filios comitatur 4 

16 1. 
Hecas vates in bello Messeniaco secundo 

4 16 1, 4 21 7 et 12. 
Hecatacus Milesius deAuge 8 4 9, 8 47 4, 

de Cerbero 3 25 5, de Oechalia 4 2 3. 
Hecate Iphig-cnia 1 43 1. ab Aeginetis 

inprimis culta 2 30 2. eius templum et 

statuae 2 22 7, 2 30 2. STtlTZVQyidCtt ib. 
Hecatomphonia sacra 4 19 3. 
Hectenes v. Eclenes. 
Hector Amphicli pronepos 7 4 9. 
Hector Priami f. 5 25 8. pictus 10 31 5. 

sepullus apud Thebanos 9 18 5. inferias 

ei mittunt Troiani 3 18 16. 
Hecuba in Lyciam ab Apolline transpor- 

tala 10 27 2. somnium eius 10 12 5. 
hedera ubi primum exorta 1 31 6. hedera 

templum labefacit 9 33 7. 
Heg-eleos Tyrrheni f. 2 21 3. 
Heg-emone Gratia 9 35 2. 
Heg-epolis Cous 6 17 2. 
Heg-esarchus v. Agresarchus. 
Hegesinus iv tij 'Atftidl 9 29 1. 
Hegetorides Anlag-orae f. Cous 3 4 9. 
Heg-ias Athen. stat., Onatae et Ageladae 

aequalis 8 42 10. 
Heg-ias Troezen. poeta 12 1. 406 INDEX. Hegylus Theoclis pater 5 17 2, 6 19 8. 

Helena Nemesis f. 1 33 7. in Asiae et 
Europae perniciem nata 10 12 2. a The- 
seo el Pirilhoo rapta 3 18 15. Theseo 
nupla 2 32 7. e Theseo gravida Mene- 
lao nubit 2 22 6. invadilur a Menelao 5 
18 3. a Meg-apenthe el Nicostrato expel- 
lilur 3 19 9. rediviva Achillis uxor Ste- 
sichoro caecilatis causam indicat 3 19 13. 
Helenae famulae 10 25 4, proci iureiu- 
tando adstricti 3 20 9, lavacrum 2 2 3, 
sepulcrum 3 19 9, templum 3 15 3. He- 
lena dsvdQLTig 3 19 10. 

Helena Hebraea 8 16 5. 

Helene ins. 1 35 1, 8 14 12. 

Helenus Priami f. Pyrrhi comes successor 
et liberorum tutor 1 11 1, 2 23 5 — 6. 
sapientia insig-nis 5 22 2. eius monu- 
mentum 2 23 5-6, effig-ies 10 25 5. 

Heliaea dicasterium Athen. 1 28 8. 

Helicaon Antenoris f. 10 26 7. 

Helice opp. Aeg-iali 7 14 et 24, 7 25 4. 

Helice Selinuntis f. Ionis uxor 7 13.7 
25 8. 

Helicon Boeotiae mons 9 26 6—27 1 , Mu- 
sis sacer 9 29 1. eius lucus 9 29 5 , tri- 
podes et statuae 9 31 1 — 3, planlae et 
serpentes 9 28 1. 

Helicon fl. 9 30 8. 

Heliodorus Haliensis 1 37 1. 

Helisson Lycaonis f. 8 3 2. 

Helisson fl. Arcadiae 2 12 2, 5 7 1, 8 3 3, 
8 29 5, 8 30 1. 

Helisson opp. Arcadiae 8 3 3, 8 27 1 et 
7, 8 30 I. 

Helius Persei f. 3 20 6. 

Hellanicus Alcaeneti f. 01. 6 7 8. 

Hellanicus Eleus 5 5 1. 

Hellanicus Ephesius Amvnlae pater 6 4 5. 

Hellanicus de Medeae fifio 2 3 8, de Py- 
ladis et Electrae filiis 2 16 7. 

Hellanodicarum numerus 5 9 5, sedes et 
officia 6 2 2, 6 6 6, 6 20 10, 6 23 2, 6 
24 1 — 4. hellanodicis interdicitur eque- 
stri certamine 6 13. 

Hellanodiceon 6 24 1. 

Hellas olim Thessaliae pars, post tota 
Graecia 3 20 6. 

Helle cum Phrixo aufug-it 9 34 5. 

Hellen Thessaliae rex 7 1 2. 

Hellenium locus Spartae 3 12 6. 

Hellespontii 10 31 6. 

Helos opp. Laced. 3 2 7, 3 20 6, 3 22 3. 

Helotes 3 20 6, 4 23 1. deficiunt 1 29 8, 
3 11 8, 4 24 5. ter mille venduntur a 
Philopoemene 8 51 5. 

fjHBQodQOfiog 6 16 5. 

Hemithea Cycni f. 10 14 2. 

Henioche Creontis f. 9 10 3. 

7]VL0%0g caelestis 2 32 1. 

Heraclea sub Oeta monte 2 23 5. ab Aehaeis obsessa 7 15 3 et 9. ab Aelolis capta K 

20 9. 
Heraclea ad Ponlum Euxinum 5 26 7, lt' 

15 1. 
Heraclea vicus Eleorum 6 22 7. 
Heiacleotae ad Milelum 5 1 5. 
Heraclidae a Perseo orti 2 18 7. Aetolico- 

rum regann consang-uinei 5 3 7. de Alc- 

mene sepelienda dissentiunt 1 41 1. re- 

ditum in Peloponnesum tenlant 1 41 2. 

redeunt 2 13 1, 2 18 7, 3 1 5, 4 3 3. 
Heraclides Alexandrinus 01. 5 21 13. 
Heraclides Prytanis Delphorum 10 2 5. 
*HqcckXhcc r)fl£Qa 2 10 I. festum Herculis 

9 32 2. 
'HqcchXslov 3 15 5, 4 30 1, 7 5 5, 9 11 4 et 

6, 9 32 4. 
'HQet-xXsLog fons 2 32 4. 
^HQCcnXeiog torrens 10 37 3. 
*Hqcclcc festum 2 24 2, certamina 5 16 2. 
Heraea Arcadiae opp. 3 8 7 et 8, 6 17 4, 

8 26 1—2. HQCCLLtLg %cqqcc 5 7 1. 
Heraeeus Lycaonis f. Heraeae conditor 8 3 

4, 8 26 1. 
*Hqulov 2 16 2, 2 17. signa Da«dalea in 

Arg-ivo posita non supersunt 9 40 4. 

Hercules Aegyptius vel Canobensis 1 
13 8. 

Hercules Alcraenae f. Pelopis pronepos 5 
13 2, 5 14 1 ct 9, Aechmag-orae pater 8 
12 3, Antiochi 1 5 2 et 10 10 1, Clesippi 
2 19 1 et 3 16 6, Echephronis et Pro 
machi 8 24 2, Telephi ipsi omnium si- 
millimi 10 28 8, Theag-enis 6 11 2, Tyr- 
seni 2 21 3. cum Acheloo luctatur 3 H 
6 et 6 19 12, cum Antaeo 9 11 6. Acto 
ris filios occidit 2 15 1 , 3 18 15, 5 2 1 
ab Aesculapio sanatur 3 19 7, 3 20 5. 
Amazonas devincit 5 11 4, 5 25 11. 
Apollini templum exstruil 8 15 5, tri- 
podem eripit 3 21 8, 8 37 1 , 10 13 7. 
aprum Erymanthium venatur 8 24 5, 
Marathonium 1 27 10. Arione vehitur 8 
25 10. Asinaeis terminum ponit 2 28 2. 
Atlantem onere levat 5 10 9, 5 11 5. 
Aug-en comprimit 8 4 9. cumAugeabel- 
lum gerit 5 12 1, 6 20 16. Cerberum ex 
inferis protrahit 2 31 2, 2 35 10, 3 25 

5, 9 34 5. ad Ceycem migrat 1 32 6. 
Cyathum interficit 2 13 8, Cycnum 1 27 

6, 3 18 10. dctcpvcccpOQtL 9 10 4. Dio- 
medem Thracem punit 3 18 12, 5 10 9. 
dracones iugulat 1 24 2. Dryopes vincil 
4 34 9. Elidem capit 5 3 1, purg-at 5 1 
9, 5 10 9, 9 11 6. Geryonis boves abi- 
g-it 3 16 5, 3 18 13, 4 36 3, 5 19 1. 
Heben ducit 1 19 3, 2 17 6. Hippocoon- 
tem et filios punit 2 18 7, 3 10 6, 3 15 
4, 8 53 9. Icarum sepelit 9 11 5. Iovi INDEX. 407 UTlOLLvioi priraus sacra facit 5 14 I, lu- 
noni utyocpuyto 3 15 19. leonem suffo- 
cat 3 18 5, 5 ll'5, 6 5 5, 8 18 3. cum 
Leprei voracitate cerlat 5 5 4. Linum 
interficit 9 29 9. a Maralhoniis primis 
colitur I 15 3, 1 32 4. Megaram uxorem 
dimitlit 10 29 7. a Minerva adiuvatur 5 

17 11, 6 19 12, 6 25 2, 8 18 3: sopitur 
9 11 2: in deorum consorlium introuuci- 
tur 3 18 11, 3 19 5. cumNeiei filiis foe- 
dus icit 4 15 8. Nessum punit 3 18 12. 
Olympicos ludos edit 5 8 3, 8 48 1. 
Orchomeniis Aicadicis baralhra fodit 8 
14 2 el 8 19 3, Boeoticos vincit Cephiso 
immisso 9 17 2 , 9 37 2, 8 38 7. cum 
Oreo Centauro pugnat 3 18 G. Peliae 
funebribus praesidel 5 17 9. Phenei ha- 
bitat 8 14 2. populum albam in Grae- 
ciam infert 5 14 2. Promcthcum vinculis 
liberat 5 10 6. Pylum capit 3 26 8. Sau- 
rum latronem interficit 6 21 3. Sostratum 
sepelit 7 17 8. spinis evellendis exerce- 
tur 6 23 1. Styinphalides sagittis" confi- 
g-it 8 22 4. e Thestii filiabus L^filios 
procreat LII 9 27 6 — 7. cum Thuno gi- 
gante pugnat 3 18 11. Tirynlhe profugit 
1 32 6, 8 14 2. Herculis clava 2 31 10, 
Cynosarges 1 19 3, gymnasium 9 11 7, 
labores 3 17 3, 5 10 9, 5 25 7. sacerdos 
virgo 9 27 6. sacra Sicyonia 2 10 1. 
sagittae 5 13 4. simulacrum antiquum 3 
14 6, armalum 3 15 3, colossicum 9 11 
6, cubilum X 5 25 11, Daedaleum 9 40 
3, femore vulnerato 8 53 9, ferreum 10 

18 6, nudum 2 4 5, pucrile 5 25 7, qua- 
dratum 2 10 7. templa4 30 1, 9 24 3, 9 
27 6, 9 32 2, 9 38 6: templum Herculi 
cum Mcrcurio communej8 32 3. 

*HQUY,Xrjg BovQULY.Og 7 25 10. ©U- 
aog 5 25 12, 6 11 2. &r\§ULOg 5 8 8, 
8 48 1. iTtno8hr\g 9 26 1. Muvn- 
yilog 4 23 10, 4 26 3. nurQcpog 4 8 2. 
nQOLLu%og 9 11 4. QLVOY.oXovorrjgV 
25 4. €7t7]XaLrrjg 10 32 5. Tlqvv- 
&LOg 5 2 2, 10 13 8. XuQOXp 9 34 5. 
lercules Alexandri M. f . 9 7 2. 
lercules Idaeus 5 7 6, 5 13 8. Thebano 
antiquior 9 27 8. ludos Olympicos in- 
stiluit 5 7 7 et 9. Cereris Mycalessiae 
aedituus 9 19 5, 9 27 8. TiaQUGrurr\g 
5 8 1, 5 14 7, 6 23 3. eius statua 8 
31 3. 
lercyna fl. Boeot. 9 39 2 et 3 et 5 et 7. 
lercyna nympha 9 39 2. 
lermae a%(olOL quadrati 1 17 2, 1 24 3, 
4 33 3, 8 39 6, 10 12 6. termini 2 38 7, 
3 11,3 10 6. 
lermae pueti in Trophonii sacris 9 39 7. Hermaea 8 14 10. - 

Hermaeum locus Arcadiae 4 34 6. 

hermaphroditus v. Attes. 

Ilermesianax Agonei f. 01. 6 17 4. 

Hermion Europis f. 2 34 4. 

Hermione Helenae ex Menelao f. uxor 

Pyrrhi 1 11 1, 3 25 1 , 3 26 7. postea 

Orestis 1 33 8, 3 1 5, 10 16 4. eius ex 

Oreste lilius 2 18 6. 
Hcrmion opp. 2 34 4. primae situs 2 34 

10, recentioris ib. 11. 'EQflLOvig %coqu 

ib. 6. 
Hermocrates Clitomachi pater 6 15 3. 
Ilermogenes Cytherius stal. 2 2 8. 
Hermogenes Xanthius cognomento LTinog 

01. 5 13 3. 
Hermolycus pancratiastes 1 23 10. 
Hermon Lysandri gubernator 10 9 7. 
Hermon Pyrrhi f. 6 19 8. 
Hermon Troezenius stat. 2 31 6. 
Hermophantus Chius Lysandri socius 10 

9 9. 

Hermus fl. 4 34 2, 5 13 7, 7 27 12, 10 4 

6. Hcrmi campus 3 9 6. 
Herodes Alticus Athenis stadium marmo- 

reum 1 19 6 et Odeum exslruit 7 20 6. 

Delphicum stadium exornat 10 32 1. eius 

donavia in templo Isthmico 2 1 7 , in 

gymnasio Olymp. 6 21 1. 
Herodolus Clazomenius 01. 6 17 2. 
Herodotus Halicarnass. 1 5 1, 2 20 10. "2 

30 4, 3 2 3, 5 26 4, 10 20 2, 10 32 8, 

10 33 8 et 9 et 12. 

heroes el heroici seculi homines proceri 
6 5 1. heroes invocantur 4 27 6. heroes 
IncovviiOL Atheniens. 1 5 1—2. heroes 
Marathonii 1 32 4. heroum ullimusCleo- 
medes 6 9 8. heroum adversus impios 
homines irae 3 4 6. heros UQ%r\yirr\g 
10 4 10. SuL(icov 6 6 7. heroum arae 
1 1 4. 

Herophanes Troezen. de Europe Phoronei 
notho 2 34 4. 

Herophile Sibylla 10 12 1 — 7. 

Hersc Cecropis f. 1 2 6, 1 18 2. 

Hesiodi aetas 9 30 3, patria 9 38 4,.re- 
pulsa in Pythiis 10 7 3, QU§dog 9 30 3, 
tripus praemium 9 31 3 , mors 9 31 6, 
sepulcrum 9 38 3, statua 5 26 2, 9 27 5. 
carmina ei ab aliis alia data 9 31 4, in- 
terpolata 2 26 7: Y.uruXoyog yvvuL- 
Y.COV 1 3 1, 1 43 1, 3 24 10 (cf. 'Holul 
(isyuluL), snrj (iuvrLY.u 9 31 5. &e o- 
yoviu suspecta 8 18 1, 9 27 2, 9 31 5, 
9 35 5. loci laudali 1 24 7, 2 9 5. 

Hesperia malus 6 19 8. 

Hesperides 5 11 6, 5 17 2, 6 19 8. 

Hesliaea s. Histiaea Euboeae opp. 7 4 9. 408 INDEX. postca Oreus 7 26 4. a Villio eversa 7 

7 9. 
Hestiaeus perdit. Milesios 10 33 2. 
hestiatores v. LGTLCCTOQfg. 
icTLCCTOQLOV 5 15 12. 
Hetoemocles Hipposlhenis f. 3 13 9. 
hexametrum primus cecinit Olen 10 5 7. 
t%8CLOg 1 20 7, 3 17 9, 7 25 1. 
Hicesius Chius Lysandri ad Aeg-ospotamos 

socius 10 9 9. 
Hicctaon Critolai patcr 10 26 1. 
Hicetas Aristocratis f. el pater 4 17 2, 8 

5 13 % 

lsqcc odog 1 33 3, 5 25 7. 

Hiera ins. 10 11 4. 

Hiera ins. e mari emersa 8 33 4. 

Hiera ins. antca Sphaeria 2 33 1. 

Hierocaesarea opp. Lydiae 5 27 5. 

Hieron Dinomenis f. Syracus. 6 12 1 . 8 

42 8. 
Hieron Hieroclis f. Syracusarum tyrannus 

6 12 2. populi Romani socius ib. 3. cius 
slatuae duo ib. 4, tres 6 15 6. 

Hieron Prienensis patriam suam nessundat 

7 2 10. 

Hieronymus Andrius 01. 3 11 6, 6 14 13. 
Hieronymus Cardianus historicus 19 8,1 

13 9. 
Hieronymus Maenalius 8 27 2. 
LSQ0&V610V Messenlorum 4 32 1. 
LSQOdvTdL 8 42 12. 
L8QO(pccVT7]g 2 14 1, 4 16 2. 
Hilaira et Phoebc Dioscurorum uxores, 

Apollinis hliae 2 22 5 , 3 16 1 , 4 31 12. 
ifjLCCVTtg pugilum 5 21 14, 8 40 3. 
Himerensium de Helena fabiila 3 19 11. 
Hippag-oras Leonlinus 5 22 7. 
ImtcccpBGLg Olymp. 6 20 10—14. 
Hipparchus Pisistrali f . 1 8 5 , 1 23 2, 1 

29 15. 
Hippasus Pylhagxtrae proavus 2 13 2. 
Hippeus 1 33 8. 
Hippias Pisistrali f. 1 23 1. 
Hippias 6 OOCpog 5 25 4. 
Hippias stat. 6 13 5. 
Hippo Scedasi iilia 9 13 5. 
llippocoon Tvndarum fusrat 3 1 4, 3 21 2. 

eius filii 3 '14 6 ct 7, 3 15 1. 
Hippocrates Ariphronis f. Athen. dux.3 6 

1,9 6 3. 
Hippocrates Epicydis fraler Syracusanos 

sollicitat 6 12 4. 
Hippocratis medici donarium 10 2 6. 
Hippodamia Oenomai f. 5 11 6, 6 20 19. 

Heraea instituil 5 16 4. eius proci 5 14 

6, 5 17 7, 6 21 9: nox unaMyrtilo pacla 

8 14 11: ludicrum 5 20 1 : exsilium 6 
20 7. 

Hippodamion 5 22 2, 6 20 7. L7cno8QO\iLa 8 4 5. 

hippodromus Olymp. 6 20 10, Eleorum 
24 2. 

Hippola urbs 3 25 9. 

Hippolyte Amazonum dux 1 41 7. 

llippolytus Rhopali f. rex Sicyonis 2 6 7 

Hippolytus Thesci f. 1 22 1 -2, 2 27 4, 
31 4, 2 32 1 et 3-4 et 10, 3 12 9. 

Hippomachus Elcus 01. 6 12 6. 

hippomanes acreo equo infusum 5 27 3. 

Hippomedon Adrasti sororis f. 10 10 3 
Polydori paler 2 20 5. Polynicem adiu 
vat 2 36 8. 

Hipppmenes Medontides 4 13 7. 

Hippus Eleus 01. 6 3 5. 

Hipponous Capanei pater 9 8 7. Proeli f 
10 10 3. 

hippopotamus v. equus. 

Lmcog v. Hermogenes. 

Hipposthenes Laced. 01. 3 13 9, 5 8 9 
eius templum et cultus 3 15 7. 

Hippostratus amasius Laidis 2 2 5. 

Hippofes Phylanlis f. 2 4 3. Carno inler- 
feclo aufug-il 3 13 4. 

Hippolhoon heros cponvmus Athen. Nep- 
tuni et Alopes f . 1 5 2 , 1 38 4, 1 39 3. 

Hippothoilis tiibus Tegeal. 8 53 6. 

Hippothous Cercyonis f. Arcadiae rex 8 5 
4, 8 45 7. 

Hippotion Tarentinus 5 25 7. 

LTCTCOTQUCfOL 6 2 1, 6 10 8. 

Hippucrene Boeotorum et Troczeniorum 2 
31 8, 9 31 3. 

LTcnov uvrjucc 3 20 9. 

Hira opp. Messeniae postea Abia 4 30 1. 

hircinus sang-uis adamanlem liquefacil 8 
18 6. 

hirundines in Daulide non deg-unt 10 4 9. 

Hispani v. Iberi. 

Hisliaea Euboeae opp. 7 4 9. 

LCTLCCTOQSg Dianae Ephesiae 8 13 1. 

Historis Tiresiae f. 9 11 3. 

Holacas (?) Cypseli Arcadis f. 8 5 7. 

Holmones v. Ohnones. 

Homeri aetas 9 30 3 , patria 10 24 2, cae- 
cilas paupertas errores I 2 3, 2 33 3, 4 
33 7. anlrum Smyrnaeum 7 5 12, monu- 
incnttim 10 24 2, statua 5 26 2. carmina 
a Pisistrato collccta 7 20 13, hymni cuni 
Orphicis collati 9 30 12, hymnus in Apol- 
lincm 10 37 5, in Cererem 4 30 4. slra- 
tag-emala 4 28 7—8. Homerus deumDel- 
phicum consulit 10 7 3. anliquis nomini- 
bus g-audet 9 40 6. 

homicidii iudicia Alhen. 1 28 8—11, 4 
5 2. 

homines primi e terra orti 8 29 4, e lulo 
ficli 10 4 4. homines in dcorum numerum 
rccepli 1 34 2, 8 2 4. homines agresles 
2 21 6. hominum species variae pro caeli 
et terrae varietate 9 21 6. I^DEX. 409 iomo in lupum mulatus 8 2 6, in avcm 1 

30 3. honio marinus portenlosa^ longilu- 

dine 10 4 6. 
Homole mons Thessaliae 9 8 0. 
Homoloides portae 9 8 5 — 6. 
Hopladamus g-ig-antes in Rheae auxilium 

cog-il 8 32 5, 8 36 2. 
Hopoleas (vel Hopleas) Mantinensis 8 

27 2. 
Hoiae tres Iovis filiae, caeli ianitriccs 5 

11 7. Themidis filiae 5 17 1. Iunonis 

nutrices 2 13 3. Iovis capili impositae 

1 40 4. in corona Iunonis 2 17 4. ea- 

rum nomina et sacra 9 35 2, templum 2 

20 4. 
horti Cae6aris 8 46 5. 
hostiae vivae adolentur 7 18 12—13. ho- 

stiarum maclalio sing-ulaiis 8 37 5. 
humanum sang-uinem et cainem g-ustant 

Galli 10 22 3. 
Hyacinthia v. festum. 
Hvacinthus Amvclae f. 3 1 3 , 3 19 3—5. 
hyacinthus flos 1 35 4, 2 35 5. 
Hyamia Androclis posleris donala 4 14 3. 
Hyanipolis Phocidis opp. 10 1 2 et 3, 10 

3 1, 10 35 5. 
Hyamus Lycori f. 10 6 3. 
Hvantes a Cadmo e Boeotia pelluntur 9 5 

1, 9 35 5. 
Hyanihidas Propodae f. 2 4 3. 
Hyblae Gereatis et Maior 5 23 6. 
Hyblaea dea 5 23 6. 
Hybrilides archon Athen. 6 9 5- 
Hvccara Siciliae opp. 2 2 5. 
Hydarnes Xerxis dux 3 4 8, 10 22 8. 
Hydna Scyllidis f. 10 19 1. 
hydra Lernaea 2 37 4. in Amymone fl. ab 

Hercule confecta 5 17 11. cius vencno 

Anigri fluvii odor vitiatus 5 5 10. 
Hydrea ins. 2 34 9. 
Hydrus opp. Italiae 6 19 9. 
Hyettus Arg-ivus 9 24 3. Arg-is profug-us 

in Boeotia considet 9 36 6. 
Hyeltus vicus Boeot. 9 24 3, 9 36 6. 
'TyCbLCt Aesculapii f. 1 23 4, 5 20 3. eius 

templum 3 22 13. simulacia 1 34 3, 2 4 

5, 2 11 6, 2 23 4, 8 28 1. 
Hylae locus Magnesiae 10 32 6. 
Hvllicus fl. 2 32 7. 
Hyllus fl. 1 35 8. 
Hyllus Herculis f. 1 35 8, 4 30 1. Euaech- 

niae paler 4 2 1. ab Echemo occisus 1 

41 2, 1 44 10, 8 5 1, 8 45 3, 8 53 10. 
Hyllus Terrae f. 1 35 8. 
hymenaeus 7 17 12. 
Hymellus mons 1 32 1. 
hymnorum certamen 10 7 2. anliquissimo 

rum auctor 9 27 2. 
Hypaepa opp. Lydiae 5 27 5. 
Hypanis fl. 4 35 12, 8 28 2. 
Hypatodorus stat. 8 26 7, 10 10 4. 
Hypalus Boeofarcha 9 15 2. Hypatus mons Boeot. 9 19 3. 

Hypenus Pisaeus 01. 5 8 6. 

Hyperbius Siculus cum Agrola in Acarna- 

niam migrat 1 28 3. 
Hyperborei 1 31 2, 5 7 7-8, 10 5 7. inde 

HOTLVOg 5 7 7. 
Hyperea opp. Troezen. 2 30 8. 
Hyperenor Spartus 9 5 3. 
Hyperes Neptuni f. rex Troezen. 2 30 8. 
Hyperesia postea Aeg-ha 7 26 1. 
Hyperides Atlien. leg-atur ad Eleos 5 21 5. 
Hvperion Agamemnonis f. Meg^arensiuni 

rex 1 43 3. 
Hyperippe Arcadis f. Endymionis uxor 5 

1 4. 
Hypermenides Corinthiorum dux ab Ari- 

stomene occisus 4 19 2. 
Hypermnestra Amphiarai mater 2 21 2. 
Hypcrmnestra Danai f. Lynceum servat 2 

25 4. a palre in iudicium vocatur 2 19 

6, 2 20 7, 2 21 1. eius f. Abas 10 35 1, 

stalua 10 10 5. 
Hyperochus Cumanus de Sibylla Cumana 

10 12 8. 
Hyperoclius Hyperboreus Delphis adversus 

Gallos opem ferl 1 4 4, 10 23 2. 
Hyperphas Oedipi socer 9 5 11. 
Hyperteleaton locus 3 22 10. 
"TtyiGxai nvlui Theb. 9 8 5. 
Hypsos locus 3 24 8. 
Hypsus Arcadiae mons 8 35 7. 
Hypsus Arcadiae opp. 8 3 3, 8 35 7. 
Hypsus Lycaonis f. 8 33, 8 35 7. 
Hyraeus Aeg-ei f. 3 15 8. 
Hyriei thesaurus a Trophonio et Ag-amede 

exstructus et spoliatus 9 37 5. 
Hyrmina Epei ct Anaxiroes f. 5 1 6 et 11. 
Hyrmina opp. F^lidis 5 1 11. 
Hyrnethium locus 2 28 3 et 6. 
Hyrnetho Temeni f. 2 19 1. a fratribus 

marito eripilur 2 28 3. eius sepulcrum 

ib. 6, 2 23 3. 
hys s. coccus 10 36 1. 
Hysiae opp. Argolicura 2 24 7, 8 6 4,8 

27 1. 
Hysiae urbs olim Boeotica 3 2 1. 
Hysmon Eleus 01. 6 3 9. 

Iacchus 1 2 4, 1 37 4. 

lalmenus Marlis f. 9 37 7. 

Iamus vales Apollinis f. 6 2 5. 

lamidae vates Elei 3 II 6, 3 12 8, 4 16 I, 

6 2 5,8 10 5. 
laniscus Clytii nepos, Sicyonis rex 2 6 6. 
lapetus Buphag-i pater 8 27 17. 
Iardanus vel Iardanes fl. poslea Acidas 5 

5 9, 5 18 7. 
Iardanus fl. Cretae 6 21 6. 
Iasaea fvel Asaea) opp. Arcadiae 8 27 3. 
laseus Phoco amicus 10 30 4. 
Iasis nympha 6 22 7. 410 INDEX. lasius Amphionis pater 9 36 8. 

Iasius Arcas 01. 5 8 4. 

lasius Eleutheris f. 9 20 1. 

Iasius s. Iasus Idaeus Dactylus 5 7 6,5 

14 7. 
Iasius 01. Herculis tempore 8 48 1, 5 8 4. 
Iaso dea 1 34 3. 
lason Corinthi rex 2 3 11. eius ex Medea 

liberi ib. 9. cum Peleo lucta 5 17 10. 
Iason Thessaliae tyrannus de Gorgia quid 

iudicaverit 6 17 8. 
lasus Laconiae opp. 7 13 7. 
Iasus Triopae f. 2 16 1. 
Iberi Oceani accolae 1 33 4. in Sardiniam 

coloniam mittunt 10 17 5. cinnabari effo- 

diunt 8 39 6. 
Iberiae boves insignes 4 36 3. 
Ibericum oleum 10 32 19. 
ibes aves 8 22 5. 
Ibycus poeta 2 6 5. 
Icaria ins. 9 11 5. 
Icarium maie 9 11 5. 
Icarius 1 2 5. 
Icarius Hippocoontem .iuvat 3 14. filiae 

procis certamina proponit 312 1. Aidovg 

sig-num dedicat 3 20 10. eius filius Pcri- 

laus 8 34 4. 
Icarus Daedali f. nave submersa perit 9 

11 5. 
Icarus Hyperesiensis 01. 4 15 1. 
Icasius Colophonius 01. 6 17 4. 
Iccus Epidaurius in pugilalu inleremplus 

Iccus Nicolaidae f. Tarentinus 01. et gym- 

nastes 6 10 5. 
Ichnusa postea Sardinia 10 17 1. 
Ichthyophagi 1 33 4. 
Iclinus aichilectus 8 41 9. 
l%xivog avis Olympica sacrificia non lae- 

dit 5 14 1. 
Ida Cretae mons 5 7 6. 
Idcu %(oqCa. dttoitt 10 12 7. 
Idaei Dactyli iidem Curetibus 5 7 6. 
Idaeus Cyrenaeus 01. 6 12 2. 
Idas Apharei filius 4 2 7. Marpessam uxo- 

rem ab Apolline raptam repetit 5 18 2. 

fulmine ictus perit 4 3 1. eius sepulcrum 

3 13 1. 
Idas Cures 5 7 6. eius ara 5 14 7. 
Ide nympha 8 47 3. 
Idectus Corinihius v. Sidectus. 
'idoysvrjg 10 12 3. 
Idomeneus 5 25 9. 
Ietae 10 24 2. 
ignis inventor 2 19 5. ignis igne urentior 

7 12 12. ipnis perpetuus in foco Olym- 

pico 5 15 9, in Cereris et Proserpinae 

templo 8 9 2, in Panis templo 8 37 11. 

arte magica excilatus 5 27 o. prope fon- 

tem erumpens 8 29 1. 
ignivomae insulae 10 11 4. Ilei Hermion. 2 34 6. 

ilex et olea ex eadem radice 8 37 10. 

'ilittg r) (liKQtt 3 26 9, 10 26 2. 

Ilienses Sardiniae incolae 10 17 7. 

Ilissus fl. 1 19 5. 

llithyia Iunonis f. 1 18 5, Amoris mater 
9 27 2, eadem IIs7tQCO(isvr] 8 21 3, 
partui praeest 8 32 4 , facem ' pi aefert 7 
23 6. eius signa velata 7 23 5 , solis 
sacerdotibus accessa 2 35 11. templa 2 
22 6, 2 35 11, 3 17 1, 4 31 9, 7 25 9, 
7 27 8: templum cum Sosipolide com- 
mune 6 20 2, cum Apolline et Diana 3 
14 6. 

llithy iae 1 44 3. Ilithyia iv yovttGl 8 48 
7, svlivog 8 21 3. 'OXv[i7iia 6 20 2. 

Ilium Aeolenses incolunt 1 35 4 , 8 12 9. 
cur funditus perierit 10 33 2 

Ilium mons 3 24 6 et 8. 

Illyrii Ionii maris accolae 14 1, piratae 4 
35 6. ad eos Cadmus migrat 9 5 3, Lao- 
damas 9 5 13, 9 8 6. Epirum in suam 
poteslatem redigunt 4 35 5. a Gallis 
petunlur 10 19 7. 

Ilus Phryx 2 22 3. 

Imbrasus fl. Sami 7 4 4. 

Imbrius Mentoris f. 10 25 9. 

Immaradus Eumolpi f. 1 5 2. ab Erechtheo 
interfectus 1 27 4, 1 38 3. 

immortales cohors regia apud Persas 6 5 
7, 10 19 10. 

imperatorum Romanorum imagines 1 40 2, 
5 20 9 , 6 19 10. delubrum 2 8 1 , 24 
10. 

Inachus U. 2 15 4, 2 18 3, 2 25 3 , 8 6 6. 

Inachus rex 2 15 4. 

India belluarum ferax 8 29 4. Indorum 
cum Graecis commercium 3 12 4, magi 
4 32 4, Martiora 9 21 4, testudines 8 

23 9. 

Indus fl. monstra alit 4 34 2 et 3. 

Ino s. Leucothea 1 42 7, 1 44 7, 3 23 8, 3 

24 4, 3 26 1 et 4, 4 34 4, 9 5 2. 
Inopus fl. e Nilo orilur 2 5 3. 
inscriptio ($0V6TQ0Cpr]ddv 5 17 6. a dex- 

tra ad sinistram5 25 9. circularis 5 20 I. 
insula allera submersa, altera e mari edila 

8 33 4. manu facta 8 7 3. pluviae ex- 

pers 2 34 3. insulis Graecis ab Aristide 

tribula imposita 8 52 2. 
inundatione deletur Helice 7 24 12, Phe- 

neos 8 14 1. 
Inycus Siculorum opp. 7 4 6. 
lo Iasi filia 2 16 1. 
Io Inachi filia 1 25 1, 3 18 13. 
Iocasta Oedipodi liberos non tulit 9 5 10 
lodama in saxum versa 9 34 2. 
Iolaus Iphiclis fratris Herculis f. 7 2 2, 8 

14 9. Herculis comes et socius lahorum 

1 19 3, 8 45 6. Herculis auriga 5 8 3,5 


INPEX. 411 17 11. Lipephilae pater 9 40 6. occidit 
Euryslheum 1 44 10. coloniam in Sar- 
diniam deducit 7 2 2, 10 17 4. eius 
heroum 9 23 1. 

Iolaia loca Sardiniae 10 17 5. 

Iolcus 4 36 1. 

lon Chius trag-icus et historicus 7 4 8. 
hvmno ig Kaiqov 5 14 9. 

Ion Gars-etti f. 6 22 7. 

Ion Xuthi f. polemarchus Athen. 1 31 3, 
7 12-5. 

Iones ab Ione denominati 7 1 4. ab Achaeis 
eiecti in Asiam traiiciunt 7 1 5 — 7 5 3. 
Amphictyones 10 8 2. Ionum classispro- 
dita 7 10 1. Ionum levilas 6 3 15 — 16. 
Ionum primi Oi. 6 2 6, 6 13 6. Ionum 
proverbium 10 29 2. 

Ioniae caelum 7 5 4 el 10 , templa 7 5 4, 
palmae 9 19 8, dycovEg 5 21 13. 

Ionides nymphae 6 22 7. 

Ionummare 7 5 6. 

Iophon Cnossius 1 34 4. 

Ioppe urbs Hebraeorum 4 35 9. 

lops heros 3 12 5. 

lordanus fl. Hebraeorum 5 7 4. 

Ios ins. 10 24 2. 

Iphicles Herculis frater, Iolai pater 8 14 9. 

Iphiclus Cephali f. 10 29 6. 

Iphiclus Prolesilai pater 4 36 3. eius bo- 
ves ib. 10 31 10. Iphicli cursu cerlanlis 
effig-ies 5 17 10. 

Iphicrales Timothei f. Athen. dux 9 14 6. 
Amyclaeos caedit 3 10 1. ab Epami- 
nonda fug-atur 9 14 7. eius stalua 1 
24 7. 

Iphidamas Anlenoris f. 4 36 4, 5 19 4. 

Iphig-enia Ag-amemnonis f. 1 33 1. Thesei 
ex Helena f. 2 22 7. mactandae loco 
cervam subiicit Diana 9 19 6. cum 
Oreste Tauricae deae simulacrum rapit 
1 33 1, 3 16 7. ex Dianae consilio He- 
cale facla 1 43 1. Iphig-eniae hcroum 
et sacra apud Tauros 1 43 1 , signum 7 
26 5. 

Iphimedeae et filiorum sepulcium 9 22 6, 
honores apud Cares 10 28 8. 

Iphinoe Alcathoi f. 1 43 4. 

Iphinoe Nisi f. Megarei uxor 1 39 6. 

Iphis 10 25 4. 

Iphis Alectoris f. 2 8 5. Eteocli pater 10 
10 3. 

Iphitus Elidis rex ludos Olymp. resliluit 
545, 58 5,826 4. ab 'EnE%SiQCa 
coronatur 5 10 10, 5 26 2. Iphiti discus 
cum induciarum Olympic. inscriptione 5 
20 1. 

Iphitus Euryti f. ab Hercule interemptus 
3 15 3, 10 13 8. 

Iphilus Iphiti pater 5 4 6. 

Iphitus Schedii pater 10 4 2. eius filii 10 
36 10. Ira mons 4 17 10, 4 20 1 et 5. 

Ira opp. Messeniae postea Abia dicta 4 

30 1. 
Irbus Amphisthenis f. 3 16 9. 
iris herba 9 41 7. 
Isayoras Athen. a Cleomene adiulus 3 4 2. 

arcem Atheniensium capit 6 8 6. 
Tschepolis Alcathoi f. ab apro Calydonio 

occisus 1 42 6 , 1 43 2. 
Ischys Elali.f. 8 4 4. cum Coronide con- 

cumbit 2 26 6. 
Isis Pelag-ia et Aeg-yptia 2 4 6. eius la- 

crimae Nilum augrent 10 32 18. sacra 

relig-iosissima 10 32 13. templum 1 41 

3, 2 32 6, 2 34 1 , 7 25 9. simulr.crum 

quod solis sacerdotibus videre licet 2 

13 7. 
Ismenias Thebanus a Persis corruptus 3 

9 8. 
Ismenides nymphae 1 31 4. 
Ismenius Boeotiae fl. 9 10 2. olim Ladon 

9 10 6. ad eum pug-na 9 9 2. 
Ismenius collis 9 10 2. 
Ismenius deus 9 10 2. v. Apollo. 
Ismenus Apollinis f. 9 10 6. 
Isocrates 1 18 8. 

Issedones pop. 1 24 6, 1 31 2, 5 7 9. 

Issora 3 14 2. XlfJivaCa ib. 

Islhmiades Pelarg-es maritus 9 25 7. 

Islhmius Glauci f. rex Messeniae 4 3 10. 

Isthmius Temeni f. 4 3 8. 

Isthmii ludi in honorem Melicerlis insii- 
tuti 1 44 8, 2 1 3. excisa Corintho non 
intermissi 2 2 2. Elei inde exclusi 5 
2 2,6 16 2. ab exsulibus ag-umur 3 

10 1. Isthmica corona pinea 8 48 2. 
anovdal 'lGftu.iv.al 5 2 1. 

Islhmus Corinthiacus 2 1 5 — 2 2 2, 7 6 7. 

Isthmus Peloponnesi 2 34 4. 

Isthmus Troezenius 2 34 1 et 4. 

Istri tl. ostia 3 19 11. belluae 4 34 2. in 

sulae 8 25 13. fiig-us 8 28 2. acpiae 

semper pares 8 38 3. 
Istriae oleum 10 32 19. 
Ilaliae felicilas 1 12 1. 
Ithaemenes 10 25 3. 
llhomaea festum 4 33 2. 
Ithome Iovis nutrix 4 33 1. 
Ithome mons 4 9 2, 4 29 5, 4 33 1. 
Ilhome opp. 4 9 1 , 4 31 4. a Messeniis 

Helotibus occupala 3 11 8. deserta 4 

13 6, 4 24 7. a Lacedaemoniis excisa 4 

14 2. 

Ilonis v. Minei va. 

Itonus Amphictyonis f. 514, 91 1,9 

34 1. 
Iuba Libys 1 17 2. 
iudicia v. dicasteria. 
iuncus Asopi 5 14 3. 
Iuno nata ad Imbrasum 7 4 4, ab Horis 

educata 2 13 3, a Teraeno 8 22 2. ili- 412 INDEX. Ihyiae niatcr 1 18 5. cum Ncptuno <le 
. Argolide cerlat 2 15 5. Alcmenae par- 
lum inhibet 8 30 3. llerculi ubera prae- 
bet 9 25 2 el semcl non adversatur 3 15 
9. a Vulcano in vincula coniicilur 1 20 
3, 3 18 16. in Euboeam secedit 9 3 i. 
virginitatem quolannis reparat 2 38 2. 
eius avis 2 17 4, festum 2 24 2, peplus 
5 16 2, signa 7 39 9, 9 34 3, 9 39 4: 
lempla 2 17 1 — 6, 754, 893, 10 35 
2 (cf. I 1 5). 

"Hqu ulyocpuyog 3 15 9. uyqulu 
2 24 1. 'A(i(icoviu 5 15 11. 'Avfteiu 2 
22 1. 'AQysiu 3 13 8, 4 27 6. 'Acpqo- 
Sitrj 3 13 9. fiovvuia 2 4 7. r]vi6%r] 
9 39 5. LTtTtiu 5 15 5. AuYtviu 6 13 
1. XuoCrig 5 14 5. vv(icpsvo(isvr} 9 
2 7. 'OXv(l7tiu 5 14 8. TtuCg 8 22 2. 
7tQodQO(iiu 2 11 2. 2u(iiu 5 13 8, 
7 4 4. tsXeiu 8 22 2, 8 31 9, 9 2 7. 
V7tSQ%SLQiu 3 13 8. 
luppiter deorum summus 8 36 5. trino im- 
perio 2 24 4. imberbis 5 24 6. puer 7 
24 4. pater Aethlii 5 1 3, Attis 7 17 10, 
Britomarlis 2 30 3, Caeri 5 14 9, Gratia- 
rum et Horarum 5 11 7, Lacedaemonis 3 
1 2, Mcgari 1 40 1 , Sibyllae primae 10 
12 1, Tanlali 2 22 3. Amphitruonem si- 
mulat 5 18 3. Iovis incunabula 4 33 1, 
5 7 1, 8 8 2, 8 28 2, 8 38 2: lucla cum 
Salurno 5 7 10, 8 2 2: dolia duo 8 24 
14: minister Mcrcurius 8 32 4: simula- 
cra 5 11 1-11, 5 23 1 et 5-7, 5 24 
1-9.^ 

Zsvg uyOQuCog 3 11 9, 5 15 4, 9 24 4. 
'Ay%s6(itog 1 32 2. ua^ovhog 3 13 6. 
U7tS6uvtiog 2 15 3. unr](iLOg 2 32 2. 
u7to(ivLog 5 14 1. ucps6tog l 44 9. 
uQSLog 5 14 6. fiuoLXevg 9 39 4—5. 
fiovXuLog 1 3 5. sXsv&SQtog 1 3 2, 9 2 
5 — fi, 10 216. STndcotrjg 892. SQYsCog 

4 17 4, 8 46 2. svuvsaog 3 13 8. 'i&a- 
(lUtug 3 26 6, 4 3 9, 4 12 7, 4 27 6, 4 
33 2. 'AU&UQ6L0g 5 14 8. KuTtsta- 
XLog 2 4 5. Y.u7tn(6tug 3 22 1. yu- 
tUL^utrjg 3 14 10. Hatax&ovLog 2 
24 4. KBQUVVLOg 5 14 8. Kl&ulqco- 
VLog 9 2 4. KXuQLOg 8 53 9. yokyv- 
yLOg'2 17 4, 2 36 1. YOVLOg 1 40 6. 
K06(irjtug 3 17 4, KQOHSUtug 3 21 
4. Y.tr]6L0g 1314. Xuoitug 5 14 4, 

5 24 1. AuQLGutog 2 24 3. Xucpv- 6tL0g 1 24 2, 9 34 5. XevYuCog 5 5 3 
Xe%eutrjg 8 26 6. XvYULOg 4 22 7 , l 
2 1, 8 30 2, 8 38 6 — 7, 8 53 11. USL 
Xi%LOg 1 37 4, 2 9 6, 2 20 1. Ms6- ^ 
6unsvg 3 20 3. (ir)%uvsvg 2 22 2 
(lOLQuystrjg 5 15 5, 8 37 1. NsusCoc 

2 15 2, 2 20 3, 4 27 6. 'OXvilTt LOg 1 
18 6, 2 5 5, 2 27 2, 3 9 2,' 3 12 II 

3 14 5, 4 31 6, 5 10 2—10, 5 11, 5 l3f ( 
8, 5 14 8, 10 28 6. geVLOg 3 11 II. 
6(iuyvQLog 7 24 2. ou@QLog 1 32 2. 
OQYLog 5 24 9. TIuvsXXrjvLog 1 18 9, 

1 44 9, 2 29 8. IluQvrj&log 1 32 2.! 
7tXov6tog 3 19 7. noXtsvg 1 24 4. 
6uc6trjg 9 26 7. 6r}(iuXsog l 32 2.1 
6&£VLOg 2 32 7, 2 34 5. 6Y,otttug 3 * 
10 6. 6(0tr]Q 2 20 6, 2 31 10, 3 23 10, 

4 3i 6, 4 34 (i, 5 5 I, 7 239, 8 9 2, 8 30 10. 
tsXSLOg 8 48 6. tQOTtULOg 3 12 9. 
vstLog^ 2 19 8, 9 39 4. 'T(irjttiog 1 
32 2. vitutog 1 26 5, 3 17 6, 8 2 2, I 
8 14 7, 9 19 3. V1pL6tog 2 2 8, 5 15 
5, 9 8 5. cpiXtog 8 31 4. cpv'%L0g 2 
21 2, 3 17 9. %UQ(L(OV 8 12 I. %$6- 
Viog 2 2 8. 

iuramenlum supcr extis 3 20 9, 4 15 8. 
Iustitia v. Ai%r\, 
luvenlas v. Hebe. Labax Lepreata 01. 6 3 4. 

Labdacus Polydori f. 2 6 2,954. 

Labotas Echeslrati f. 3 2 3. 

Labyrinthus Cnpsi 1 27 10. 

Lacedaemon Iovis f. Spartae maritus 3 1 
2. Gratiis templum condit 3 18 6, 9 35 
1. eius filia 3 13 8, posleri 7 18 5, he- 
roum 3 20 2. 

Lacedaemonii ad pug-nam exiluri lunam 
observant 1 28 4. praelium ineunt ad 
tibiae et cilharae cantum 3 17 5. poesin 
neg-lig-unl 3 8 2. magis ordines servant 
quam fugienles caedunl 4 8 11. regis 
cadaver in hoslium polestate relinquere 
turpissnmum ducunt 9 13 10. cladem fere 
dissimulant ib. 11. lerrentur prodigiis 3 
5 8. ante Leuctricam pugnam invicti 1 
13 5. in vicinos iniusti 4 5 3. Messeniis 
bellum inferunt 4 4 4. cum Argivis per- 
petua gerunt bella 2 20 1, 3 2 3. Mega- 
lopolin invadunt 8 27 15. ad Thermo- 
pylas quanlis copiis pugnavcrint 10 20 
1 (cf. 3 14 1). primi hostes pecunia cor- INDEX. 413 ruperunt 4 17 3. a Conone ad Cnidum 
victi 113. quattuor cladibus afflicti 1 
13 5. in Asiam conlra Artaxerxem traii- 
eiunt 3 9 1. ab Amphictyonibus multan- 
tur 4 5 4, 10 8 2. ab Aug-usto Thuriam 
accipiunt 4 31 1, 

acedaemoniorum reg-es 3 1 1 — 3 10 5. 
coloniae 3 3 1. mag-islralus 3 11 2. servi 
publici 3 20 6. cum Alheniensibus pax 

5 23 4. donaria 5 24 3, 10 9 7, 10 16 4. 
acedas Arg-ivorum rex 2 19 2. 
acestades Hippolyti f. 2 6 7. 

achares Athen. tyrannus 1 25 7 , 1 29 10 
et 16 ; 

lctKlccdcu demus Atticus 1 37 2. 
.acides v. Lacedas. 
acius heros 1 37 2. 

aconia olim Leleg-ia 4 11. eius fines 2 
38 7. 

aconica brevitas 4 7 9. dialectus 3 15 2. 
acrates Aetolorum dux 10 20 4. 
acrates Pyrrhi f. 6 19 8. 
adas cursor insig-nis 2 19 7, 3 21 1. duo 
Ladae, alter Achaeus seu Aeg-iensis ib. 
I 10 23 14. Ladae stadium 8 12 5. 
ade ins. Milesiorum 1 35 6. 
adocea locus Arcad. 8 44 1. 
jadocus Echemi f. 8 44 1. 
idon fl. Arcad. 5 7 1. 6 22 5, 8 20 1, 
8 23 8, 8 25 2 el 4 et 11 — 13. eius 
filia Daphne 10 7 8, nepos Euander 8 
43 2. 

adon fl. Boeotiae, poslea Ismenus 9 10 6. 
aeandris Anaxandri uxor v. Leandris. 
aeas Hyraei f. 3 15 8. 
aestryg^ones Gigantibus similes 8 29 2, 
10 22 7. 

aias Oxyli f. 5 4 5. 
ais meretrix 2 2 4—5. 
tius Labdaci f. Thebarum rex 9 5 5 ct 
10, 9 26 3, 10 5 4. 
alichmion curia Eleorum 6 23 7. 
amedon Coroni f. rex Sicyonis 2 5 8,2 

6 3 et 5. 

am:a Neptuni filia 10 12 1. 

amia opp. Thessaliae 1 1 3, 6 4 7. 

amiaca clades 1 8 2, 7 10 5. 

amiacum bellum 6 4 7,765. 

amiacus (vel potius Maliacus) sinus 1 4 

3, 7 15 2, 10 1 2. 

anpades ardentes in fossam immittuntur 
\l 22 3. lampadum certamen 1 30 2, 

festum 7 27 3. 
|<ampea mons Arcadiae 8 24 3. 
iampis Eleus 5 5 1, 6 15 7, 6 16 8. 
lampis Laced. 01. 5 8 7. 
,ampon Aeg-ineta 3 4 10. 
ampsaceni Anaximenis prudentia ab Ale- 

xandri M. ira dcfensi 6 18 2. Priapum 

inprimis colunt 9 31 2. 
[a(i7trrJQLCi v. festum. 

amplrcnses demus Atticus 1 31 3. Lampus Arnisci f. Eleus 6 16 7. 

Lampus Philippensis L7l7torQO(pog 6 4 10. 

Lampus Prolai f. ab adversario in Islhmiis 

strang-ulalus 5 2 4. 
Lamus fl. Heliconis 9 31 7. 
lanae succidae Cereris arae imponuntur 8 

42 11. 
Lancea fons 3 21 2. 
lanificii inventores 8 4 1. 
Laodamas Eteoclis f. 1 39 2, 9 5 13. in 

Illyricum profug-it 9 9 5. 
Laodamia Amyclae f. Arcadis uxor 10 

9 5. 
Laodice Ag-apenoris f. 8 5 3. Paphi deg-it 

8 53 7. 
Laodiee Helicaonis uxor 10 26 7. 
Laodicenses 3 16 8, 10 32 4. 
Laodocus heros 10 23 2. 
Laomedon Priami pater 7 20 4, 8 36 6. 

alius 10 27 3. 
Laonice Lebadi uxor 9 39 1. 
Laonome Gunei f. Amphilruonis mater 8 

14 2. 
Xaog Homero quid 8 29 2. 
Laphaes Arguvorum tyrannus 2 21 8. 
Laphaes Phliasius slat. 2 10 1 , 7 26 6. 
Laphria v. Diana. 

Laphrius Castalii f. 1 24 6, 7 18 9. 
Laphystius deus Orchomeniorum 1 24 2. 
Laphystius mons 9 34 5. 
lapidatio 4 22 7, 8 23 7. 7.L&0$6Xux. fe- 

stum 2 32 3. 
lapis in muro exemplilis 9 37 5. a Saturno 

devoratus et vomilu reddilus 10 24 0. 

lapis Penlelicus in teg-ulas fissus 5 10 3. 

lapis nig-er 5 11 10. lapis sacer Troeze- 

niorum 2 31 7. lapide unico factum so- 

lium et simulacrum 8 37 3. lapides ru 

des in Areopag-o 1 28 5, pro simulacris 

7 22 4. lapidum acervi sepullurae mo 
numentum 8 13 3 et 10 5 4. 

Lapithaeum in Tayg-eto 3 20 7. 
Lapitharum cum Cenlauris pug-na 1 17 2, 

5 10 8. 
Lapithas 3 20 7. 
Lapithus mons Arcadiae 5 5 8. 
Larisa arx Argivorum 2 24 1. ' 
Larisa Pelasg^i f. 2 24 1. 
Larisa Thessaliae opp. 1 13 2. ad Peneum 

2 16 2. Larisae duae 3 17 1. 
Larisus fl. Eleorum et Achaeorum t-ermi- 

nus 6 26 10, 7 17 5. ad Laiisum pugna 

8 49 7. 

Larymna Boeolorum olim Opuntiorum urbs 

9 23 7. 

Larymna Cyni f. 9 23 7. 

Larysium mons Baccho sacer 3 22 2. 

Las ab Achille interfectus 3 24 10. 

Las opp. Eleutheiolaconum 3 21 7, 3 24 6. 

Lasius Hippodamiae procus 6 21 10. 

Lastratidas Eleus 01. 6 6 3. 414 INDEX. lateres crudi 8 8 8. 

Lathria Thersandri f. 3 16 6. 

Latmus mons 5 1 5. 

Latona 1 31 1, 3 20 5. parturienti ex Hy- 
perboreis adest Ilithyia 1 18 5. conlem- 
ptam ulciscuntur liberi 8 53 1. tenipla 
eius et simulacra 2 21 8, 2 24 5, 8 9 1, 

9 20 1, 9 22 1, 10 11 1, 10 35 4. 
Laurium 111. 

laurus Syriae antiquissima 8 23 5. Tcmpea 

10 5 9. laurea cur Delphici alhletae co-. 
ronati 8 48 2, 10 7 8. laurea serta sacer- 
dotum 9 10 4. 

leaena in Laidis sepulcro 2 2 4. 

Leaena Aristogitonis amica 1 23 2. 

Leagrus Athen. dux contra Thraccs 1 
29 5. 

Leandris Anaxandri uxor 3 14 4. 

Learchus Athamantis f. 1 44 7, 9 34 6. 

Learchus Rheginus stat. v. Clearchus. 

Lebadea Trophonio sacra 1 34 2 , 9 39 1. 

Lebadus Athen. 9 39 1. 

Lebedus Ioniae opp. 1 9 7, 7 3 5, 7 5 11. 

Lebene Cretae opp. 2 26 9. 

lebetes inaurati in tecto Olympici templi 
5 10 4. 

Lechaeum Corinthiorum navale 2 15,22 
3, 9 14 6, 9 15 4, 10 37 3. 

Leches Neptuni f. ex Pirene 2 2 3. 

Leda Helenae nutrix 1 33 7. Thestii f. 3 
13 8. ovum peperit 3 16 1. 

Ledon uvx6%d(QV 10 33 1. 

Ledon opp. Phocensium 10 2 2, 10 3 2, 10 
33 1. 

leffumina a Cerere Pheneatis donala 8 
15 3. 

Leis Ori f. 2 30 5. 

Leitus Boeolorum dux ad Troiam 9 4 3. 
Arcesilai ossa reportat 9 39 3. 

Lelcges a Lelege nuncupati 1 39 6, 3 1 1. 
Megaridem tenent et Pylon deducuntur 
4 36 1. Caricae gentis pars 7 2 7. 

Lelegia quae postea Laconia 4 11. 

LelexNeptuni et Libyae L 1 44 3, 3 12 5. 
primus Laconiae rex uvto%&(OV 3 I 1, 
4 1 1. ex Aegypto advectus 1 39 6. 

leo ab Alcathoo interfeclus 1 41 3, ab Her- 
cnle 5 10 9, a Lysimacho 1 9 5, a Puly- 
damante 6 5 4. lco Nemeaeus et Parnas- 
sius 1 27 9, 2 15 2. leo tropaeum ever- 
tit 9 40 8. Thracii Xerxis camelos in- 
vadunt 6 5 4. leo sepulcri insigne 9 40 
10. aeneus 10 18 7. leonis caput ferreum 
ib. 6. 

Leobotes v. Labotas. 

Leochares stat. 1 1 3, 1 34,124 4,5 
20 10. 

Leocritus Athen. Protarchi f. 1 26 2. 

Leocritus Polydamantis f. 10 27 1. 

Leocydes Megalopolit. dux 8 10 6. 

Leogorus Proclis f. Samiorum rex 7 4 2. 

Leon Ambraciota 6 3 7. Leon daduchus 1 37 1. 

Leon Eurycratis secundi f. rex Spartae 

Leonidaeum 4 15 2, 6 17 1. 

Leonidas Anaxandridae f. 3 3 9. Cleom 

nis frfter 3 4 7. ad Thermopylas dux 

13 5, 3 4 7, 8 52 2. quotannis laudati 

3 14 1. 
Leonidas Cleonymi f. 2 9 1, 3 6 7. 
Leonidas Eleus 5 15 2. 
Leonidas Naxius 01. 6 16 5. 
Leonidas Rhodius 01. 6 13 4. 
Leonnatus 7 6 6. 

Leontichus Rhadines amator 7 5 13 
Leoniini restituti 6 17 9. nonnullorum d< 

narium 5 22 7. 
Leontiscus Messenius 01. 6 2 10, 6 4 3. 
Leontomenes Tisameni f. 7 6 2. 
Leonymus Ciotoniates 3 19 11. 
Leos heros eponymus Athen. 15 2,] 

10 1. 
Leosthenes 1 1 3, 1 25 5, 1 29 13, 8 52 

ineunte praelio perit 3 6 1. 
Leotychides Ag-idis f. 3 8 7. ab Agesils 

reg-no privatus ib. 8. 
Leotychides 3 4 3—4. cum Cimone a 

Mycalen vincit 3 7 9, 8 52 3. 
lepra Lepreatis nomen parit 5 5 5. 
Leprea Pyrgei f. 5 5 5. 
Lepreatae 5 23 2. Eleis infesli 4 15 i 

obnoxii 3 8 3. 
Lepreus opp. Triphyliae Eliacae 5 5 3 

15 1. 
Lepreus Pyrgei f. cum Hercule cerlal 5 5 1 
lepus urbis condendae locum monslral 

22 12. lepores albi 8 17 4. 
Lerna fons Corinlh. 2 4 5. 
Lerna opp. 2 15 5, 2 36 6 et 7. Aegyp 

filii ibi interfecti 2 24 2. 
Lernaea festum 2 36 7 (?). 2 37 2. 8 15 f 
Lesbus Aeolica 4 35 10, 10 24 1. a Pen 

thilo capta 3 2 1. Lesbiorum fabula 1 

,19 3. 
X86%7} KqOTUVCOV 3 14 2, Spartana 3 1 

8, Delphica 10 251. 
Lescheos 'iltov 7ZSQGlVscri\is\t, Aeschy 

lini 61. 10 25 5. 6. 8. 9. 10 26 1. 4. I 

10 27 1. 2. 
Lessa vicus 2 25 10. 
ad Lethaeum fl. Magnetes 1 35 6, 5 21 M 

6 17 3, 10 32 6. 
Lethes aqua in sacris Trophonii 9 39 8. 
Letreus Pelopis f. 6 22 8. 
Letrini opp. 6 22 8. Letrinaei ib. 10. 
Leucasia fl. 4 33 3. 
Leucasion vicus Arcad. 8 25 2. 
Leuce ins. Euxini Achilli sacra 3 19 
Leuceas £%r}yr)TTjS 1 13 8. 
Leucippe Oceani f. 4 30 4. 
Leucippides heroinae et sacerdotes 3 

3 16 1. INDEX. 415 Leucippus Oenomai f. Daphnen amal 8 

20 2. 
Leucippus Perieris f. 3 2G 4, 4 2 4. Apha- 

rei frater 4 31 12. eius filiarum nupliae 

1 18 1, raptus 3 17 3 et 3 18 11, tem- 

plum 3 12 8. 
Leucippus Thurimachi f. 2 5 7. 

Asvkov nediov 4 35 ll. 

Leucon Athamantis f. 6 21 11,9 34 7 et 9. 

Leucone Aphidantis f. 8 44 7. 

Leuconius fons 8 44 7. 

Leucophrys ins. poslea Tenedus 10 14 1. 

Leucothea v. Ino. 

Leuctra Boeotiae opp. 9 13 4. umhrosa 9 

14 3. Leuctrica pug-na 1 13 5, 4 26 4, 8 
27 8, 9 6 4, 9 13 4 — 10. 

Leuctra vel Leuclron Eleutherolaconum 

opp. 3 21 7, 3 26 4. 
Leuctron Arcad. opp. 8 27 4. 
Leucyanias fl. 6 21 5. 
Libelhra opp. Macedoniae 9 30 9. 
Libethriae nymphae 9 34 4. 
Libethrias fons 9 34 4. 
Libethrium mons 9 34 4. 
Libon Eleus architeclus 5 10 3. 
Ubjid-rjQicodrj s 2 21 6. 
Libycum marmor 118 9. 
Libye Epaphi f. 1 44 3. 
Libyes avrovotlOL 8 43 3. Ltbyum in Si- 

ciliam colonia .5 25 6, in Sardiniam 10 

17 2. Libyum dii 5 15 11. 
Libys Mnaseas cursor 6 18 1. 
Libyssa vicus Nicomed. 8 11 11. 
Lichae Sparlani sollerlia 3 3 6, temerilas 

6 2 1. 
Licymnius Electryonis f. a Tlepolemo 

interemplus 2 22 8. Alcmenae frater 3 

15 4. 

lig-na magica arle sine ig-ne incensa 5 27 

5. ligna e qutbus ^OttM conficiebantur 

8 17 2. 
Lig-ures trans Eridanum 1 30 3. 
Lilaea Naias 10 33 4. 
Lilaea opn. Phocidis 9 24 1 , 10 3 1 , 10 

33 3. Lilaeensium sacra ad Cephisum 

amnem 10 8 10. 
lilia in amictu lovis Olympii 5 11 1. e 

lilio ung-uenta 9 41 7. 
limen aeneum 9 19 8. 
Limnae vicus in Lacedacm. et Messen. fi- 

nibus 3 2 6, 4 31 3. 
Limnaeum Dianae sacrum 3 16 6. 
Limnalae Spartani 3 16 9. 
Limon locus 2 35 3. 
Limon Teg-eatae f. 8 53 2. 
Lindiorum donarium 10 18 4. 
Linus Amphimari f. 2 19 8, 8 18 1 , 9 

29 6. 
Linus Apollinis f. 1 43 7, 2 19 8. 
Linus Ismenii f. Herculis mag-ister 9 29 9. Lipara insula 10 11 4. 

Liparaei Cnidiorum colonia 10 11 3, 10 
16 7. 

Lipephile Iolai f. 9 40 6. 

Xlfto$6\LU 2 32 2. 

litterae anliquae 5 17 6, Atlicae 6 19 6. 
fiov6tQOCprjdov scriptae v. Inscriptio. 

Lixilae Africae g-ens 1 33 5. 

Lochaeus Maenalius 6 6 1. 

Locri ad ins. Atalanlam 10 20 4. 

Locri Epizephyrii e Lacedaemone oriundi 
3 3 1, Rheg-inis finiiimi 6 6 4. cum Cro- 
toniatis beilum g-erunt 3 19 11. eorum 
donaiium 6 19 6. 

Locri Epicnemidii Phocensibus finitimi 3 9 
9, 10 1 2, 10 13 4. Amphiclyoncs 10 8 
2. quot pug-naverint ad Thermopylas 10 
20 2. Thronium condunt 5 22 4. 

Locri Opuntii olim sag-ittarii 1 23 4. 

Locri Ozolae 4 24 7, 10 38. 

AoxQLg TJnsLQog 6 19 5, 9 24 5. 

Locrus Parius stat. 18 4. 

Lophis 11. Haliarliae 9 33 4. 

Lophis Haliartius 9 33 4. 

loricae linteae 1 21 7, 6 19 7. Sauromati- 
cae 1 21 6. 

e loto simulacra 8 17 2. 

Lucani 1 11 3 et 7. 

Lucina v. Ililhyia. 

luclae institutio 5 8 7. 

lucus tiqlvcov 2 11 4, nXctxdvcov 2 37 1. 

Luna Endymionem amat 5 14. equo vel 
mulo vehitur 5 11 8. cornua g-erit 6 24 
6. Paphia 3 26 1. lunata acies 8 10 7. 

Lunae aqua 3 26 1. 

Lupercalia v. Lycaea. 

Lupia olim Sybaris 6 19 9. 

lupus lupo saevior 7 12 2. lupus furtum 
detegit 10 14 7. lupus ex homine 6 8 2, 

8 2 6. lupi circa Crotonem muUi 6 14 8, 
in Sardinia nulli 10 17 12. lupi homi- 
num duces 10 6 2. 

lusciniae ad Orphei sepulcrum vocaliores 

9 30 6. 

Lusi vicus Arcadiae, olim urbs 8 18 7. 
Lusius fl. Arcadiae i. q. Gortynius 8 28 2. 
luslratio Orestis 2 31 8, xvi feminarum 5 

16 8. 
XovtQOCpOQOg Veneris 2 10 4. 
Lybas s. Lycas daemon 6 6 11. 
Lycae fons 6 6 11. 
Lycaea v. festum. 
Lycaealis reg-io Arcad. 8 30 1. Lvcaeatae 

8 27 5. 
Lycaeus mons Arcadiae 4 20 2 , 8 2 1, 8 

32 2. 
Lycaon Pelasg-i f. Arcadiae rex 8 2 1. 

eius filii 8 3 1. 
Lycastidas Andrius 6 14 13. 
Lyceas poeta 2 19 6, 2 22 2, 2 23 8. 416 INDEX. Lyceum Apollini sacrum 1 19 3, 1 29 16. 

Lyceus Lyeaonis f. 8 3 4. 

lychnus Minervae per tolum annum ar- 

dens 1 26 6. lychni aenei plumbo aa-g-lu- 

tinati 7 22 2, 
Lycii 1 19 3, 2 37 3. Crela oriundi 7 3 7. 

terrae niotu aflliclis succurril Antoninus 

Pius 8 43 4. 
Lycinus Colophonius 6 17 4. 
Lycinus Elcus 01. 6 7 9. 
Lycinus Heraeensis 01. 6 10 9. 
Lvcinus Spartanus ititiotqowoq et 01. 

6 2 1. 
Lyciscus Messenius cum filia aufug-it 4 9 

4 b. caplus absolvitur 4 12 5. 
Lycius Myronis f. slat. 1 23 7, 5 22 3. 
Lycoa urbs Arcadiae 8 3 4, 8 36 7. Ly- 

coatae 8 27 4. 
Lycomedes Apollinis f. 7 4 1. 
Lycometles Creontis f. 10 25 6. 
Lycomedes Mantinensis 8 27 2. 
Lycomedes Scyrius Theseum interimit 1 

17 6. 
Lycomidae in Cereris sacris hymnos cane- 

bant 1 22 7, 4 1 5, 9 27 2, 9 30 12. eo- 

rum yXCgiov 4 1 7. 
Lycone mons 2 24 5. 

Lycophron Lycurgi oratoris pater 1 29 15. 
Lycorea urbs Phocidis 10 6 2. 
Lycoritae Parnassi accolae 4 34 9. 
Lycormas Larisaeus Pyth. 10 7 8. 
Lycortas Meg-alopolit. Achaeorum dux 4 

29 11, 7 9 4. Philopoemenis necein ul- 

ciscitur 8 50 8. 
Lycortas Pheg-iensis 8 24 2. 
Lycortas Syracusanus 5 27 7. 
Lycorus Apollinis f. 10 6 3. 
Lycosura urbs Arcadiae 8 2 1. Cliloris 

reg-ia 8 4 5. omnium urbium antiquis- 

sima 8 38 1. 
Lycosurenses Meg-alopolin migrare nolunt 

8 27 4 et 5 ot 6. 
Lycoatae 8 27 4. 
Lyctus opp. Cretae 4 19 4. 
Lycuntes (?) pop. Arcadiae 8 23 8. 
Lycurg-us Alei i. rex Arcad. 8 4 8 et 10. 

eius scpulcrum 5 5 5. 
Lycurg-us Hippodamiae procus 6 21 10. 
Lycurg-us Laced. Labotae reg-is tutor leg-es 

fert 3 2 3 et 4, 3 14 9, 3 16 10. altero 
oculo privalur 3 18 1. templum 3 16 6. 
Iphito aequalis 5 4 5. 
Lycurg-us Lycophronis f. oraior Athcn. 1 

29 15 — 16. eius statua 1 8 2. 
Lycurg-us Opheltae pater 2 15 3. 
Lycurg-us Pronaclis i. 3 18 12. 
Lvcurffus Thraciae rex Baccho poenas dat 

"1 20 3. 
Lycuria locus Arcadiae 8 19 4. 
Lycus Messenius 2 7 2. 
Lycus. randionis f. 1 19 3. ab Aeg-eo fratre expulsus 4 2 6. initia mag-narun 
dearum promovet 4 1 5, 4 2 6. vates 1( 
12 II. eius oracula 4 20 4. dgvaos - 

16. K ■ - 

Lycus equus 6 13 10. 
Lycus Nyctei frater 2 6 2. Labdaci et Lai 

tutor 9 5 5. eius donius reliquiae * 

16 7. H 

Lycus Thrax a Cycno interemptus 1 27 6 
Lydi deam Tauricam sc habere dicunt 3 lt; 

8. Persici 5 27 5. Lydorum i^rjyrjtai 

1 35 8. reg-um donaria Delphis 10 13 6, 

10 16 1. haimonia 9 5 7. CivlrjUCC 9 12 

6. aves Lydicae 9 22 4. 
Lydiades Mcg-alopolit. 8 10 6. tyrannus 

virtutibus et reuus g-eslis insig-nis 8 27 

12 et 15. 
Lyg-damis Artemisiac pater 3 11 3. 
Lyg-damis Syracusanus Herculi magnitu- 

dine corporis par 5 8 8. 
Lygodesma dea 3 16 11. 
Xvaata i. q. 'Aa^aQaata 8 41 2. 
Lymax fl. Arcadiae 8 41 2 , 8 10 3. 
Lyncea vicus, poslea Lyrcea 2 25 5. 
Lynceus Apharei f. perspicacissimis ocu- 

lis 4 2 7. a Polluce inierfectus 4 3 1. 

eius sepulcrum 3 13 1. 
Lynut-us Hyperninestrae beneficio servatus 

2 19 6, 2 21 1,2 25 4. Danao succedil 

2 16 1. eius sepulcrum 2 21 2, statua 10 
10 5. 

lyra inventum Mercurii 5 14 8, 8 17 5. 
lyrae e testudinibus 8 23 9, 8 54 7. lyru 
quis posl Mercurium primus usus 9 5 8. 

Lyrcea v. Lyncea. 

Lyrcus Abantis f. 2 25 4. 

Lysander Aristocrili vel Aristocratis f. 3 
6 7, vitlutibus et vitiis insi»nis 9 32 
6 — 10. ad Aegospolamos vincit 3 11 5, 
corruptis hostium ducibus 10 9 11, sociis 
multis 10 9 7 — 10. Athenas eversum il 

3 8 6, xxx viros instiluit 3 5 1. Ag-esi 
lao studel 3 8 10. noclurno viso moni- 
tus Aphvtaeorum obsidionem solvit 3 
3. ad HaUartum cccumbil 3 5 3, 9 32 5. 
eius donarium 3 17 4, hospites civita 
tium suarum proditoies 7 10 3, siatuae ' 
3 14 et 15. 

Lysandcr Boeotarcha 10 20 3. 
Lysander Lysandri nepos 3 6 7. 
Lysandra Ptolemaei Lag-idao f. Ag-athocl 

uxor 1 9 6, 1 10 4. 
Lysianassa Polybi f. Talai uxor 2 6 6. 
Lysianax Eleus 6 4 5. 
Lysidice Pelopis f. 8 14 2. 
Lysimache 1 27 4. 
Lysimachia urbs in Islhmo Thraciae 1 9 

1 16 2. 
Lysimachides Alhen. 10 18 1. 
Lysimachus Aristidis pater 8 52 2. INDEX. 417 Lysimachus Macedo Thraciae rex 16 4,1 

9 5 — 1 10 5, 7 3 4 et 5. 
Lysinus Aristophonlis pater 6 13 11. 
Lysippe Elea Prolai uxor 5 2 4. 
Lysippus Eleus 01. 6 16 7. 
Lysippus Sicyonius stat. 1 43 6, 2 9 8, 2 

20 3, 6 1 5, 6 2 1, 6 4 7, 6 5 1, 6 14 12, 

6 17 3, 9 27 3, 9 30 1. 

Lysis Tarentinus Epaminondae praeceptor 

9 13 1. 
Lysistratus Arg-ivus 2 36 5. 
Lysistratus Corinthiorum dux 4 19 2. 
Lysistratus Spartanus 3 8 5. 
Lyson stat. 13 5. 
Lysus Macedo stat. 6 17 1. 

Macar Aeoli f. 10 38 4. 

Macareus Lycaonis f. 8 3 2. 

Macaria s. Macareae opp. Arcad. 8 3 3,8 
27 4, 8 36 9. 

Macaria fons l 32 6. 

Macaria Herculis e Deianira f. 1 32 6. 

Macartatus 1 29 6. 

Macedones Amphictyones 10 3 3, 10 8 2. 
a Leoslhene victi 1 1 3, a Pyrrho 1 13 
3. de Macedonibus tropaeum 3 24 6: 
ipsi tropaeis non utuntur 9 40 7. poten- 
tiam eorum quid auxerit 8 27 10 , quid 
freg-eril7 8 8, 8 7 8. MacedonesNestii(?) 
1 10 2. 

Macedonia a Gallis invaditur 10 19 7. urhs 

| eius recentissima 6 4 10. 

iMaceiis Libys Hercules cog-nominatus 10 

|. 17 2. 

Machaerion an Epaminondam occiderit 8 

\ 11 5- 

\(lCCXOClQdL victimariae 4 17 1. 

iMachanidas Laccdaemoniorum tyrannus 4 
29 10, 8 50 2. 

iMachaon Aesculapii f. Alexanoris Polemo- 

1 cratis Sphyri pater 2 11 5, 2 23 4, 2 26 

i 10, 2 38 6, 3 26 9, 4 3 1 el 2 et 9. 

Macistii ab Eleis deiiciunt 6 22 4. 

iMacria promontorium Teiorum 7 5 11. 

Maeander 10 32 13. Asopi fons 2 5 3. 
cursu flexuoso 8 41 3. aqua fervente 8. 

7 3. eius myricae 5 14 3, marini pisces 
4 34 1, alluviones 7 2 II, 8 24 11, filia 
7 4 1. 

Maenalia Arcadiae pars 3 11 7, 6 7 9. fri- 

g-ida 8 9 4. 
Maenalius mons et campus 8 36 7 et 8. 

eius oppida 8 27 3. 
Maenalus Arcadiae urbs 8 3 4, 8 36 8. 
Maenalus Lycaonis f. 8 3 4. 
Maeon Tydeum sepelit 9 18 2. 
Maera Atlantis f. Teg-eatae uxor 8 12 7, 8 

48 7, 8 53 3. 
Maera Proeti f. 10 30 5. 
Maera vicus Arcad. 8 12 7. 
Maerae X°QO$ 8 8 1. 
PAUSAN. II. Maesis Hyraei f. 3 15 8. 

Mag-as Philippi et Berenices f. Cyrene re- 

cuperata a Ptolemaeo deficit 16 8,17 

1-3. 
magiae vis 5 27 3 et 5. 
mag-nae matris templum 3 12 9. ara 8 37 

2. v. et Maler. 
Mag-nes Aeoli f. 6 21 11. 
Mag-nesia sub Pelio 7 7 6. 
Mag-nesiae mortuus Themistocles 1 1 2, 1 

26 4. 
Mag-netes in boreali Sipyli parte 1 20 5, 

3 22 4. adHermum 10 4 6. ad Lethaouin 

1 35 6, 5 21 10, 6 17 3, 10 32 6. Balhy 
clem in throno Amyclaeo ornando adiu 
vant 3 18 14. Amphictyones 10 8 2. 

MccyvrjtLdsg tcvXccl Ephesiorum 7 2 9. 

Malaea opp. Arcadiae 8 27 4. 

Malea promontorium 3 23 2, 3 25 2. 

Malg-is Boeotarcha 9 13 6. 

Maliacus sinus 10 20 8, 10 21 1. v. et La- 

miacus. 
Malienses Amphictyones 10 8 2. an sa- 

g-ittarii 1 23 4. adveisus Gallos acerrimi 

10 23 13. 
Mallus Ciliciae urbs 1 34 3. 
Maloetas fl. Arcad. 8 36 1. 
Maltho gymnasium Eleorum 6 23 6. 
Malus fl. Arcadiae 8 35 1. 
Maneros Aeg-yptiis Linus 9 29 7. 
Maniae Arcadiae locus 8 34 1. 
Maniae Eumenides 8 34 1. 
Manius Acilius Glabrio Antiochum etSyios 

vincit 8 51 4. 
(ICCVTECOV genera 1 34 4. 
Manlhuricus campus 8 44 7. 
Manthyrenses demus Teg-eaticus 8 45 1 , 8 

47 L 
(jlccvtly.cc E717] 9 31 5. (iccvtlkos olv.og 

2 13 7. 

Manticlus Theocli f. 4 21 2 et 12. cum 
Gorg-o Messenicam coloniam ducit 4 23 
2 et 5. Herculi templum condit ib. 10. 

Mantinea Arcadiae urbs 83 4, 8 8 4 — 8 

9 10. ab Arato liberata 2 8 6. Manti- 
neae veteris rudera 8 12 7. 

Mantinense praelium 1 3 4, 8 8 10, 8 9 8, 
8 11 5, 9 15 5. 

Manlinensium et Tegeatarum termini 8 11 
1. Mantinensium res g-estae 8 8 6, de 
Spartanis tropaeum 8 10 8, hippodro- 
mus et stadium 8 10 1, donaria 5 26 6, 

10 13 6. 

Mantineus Lycaonis f. 8 3 4, 8 8 4. 

Mantius Melampodis f. 6 17 6. 

Manto Polyidi f. 1 43 5. 

Manto Tiresiae f. 7 3 1, 9 10 3, 9 33 2. 

Maratha locus Arcadiae 8 28 1. 

Marathon demus 1 32 3—7. Marathonia 
pug-na 1 15 3, 1 32 3, 4 25 5, 10 20 2: 
decima 10 10 1 : sepulera 1 29 4, 1 32 3. 

27 418 INDEX. Marathonius taurus 1 27 10. Marathonii 
Herculem primi colunl 1 15 3, 1 32 4. 

Marathon Epopei f. 2 1 1, 2 6 5. 

Marathon heros 1 15 3 r 1 32 4. 

maica Cellis equus 10 19 10. 

Maidonius Gobryae f. 7 25 6, 9 1 3. Apol- 
linem Ptoum consulit 9 23 6. templa 
incendit 1 1 5. eius acinaces 1 27 1, 
interitus 3 4 10, sepullura 9 2 2, stalua 
3 113. milites furore correpti 1 40 2, 9 
25 9. 

mare mortuum 5 7 4 — 5. rubrum 1 33 4. 

marinae scaturig-ines Mantineae Athenis 
Mylasis 8 10 4. 

maris simulacrum 2 1 7 et 8 et 9. 

marg-aritae resolvunlur aceto 8 18 6. 

Mariandyni Heracleolarum finilimi 5 26 7. 

Marion Alexandrinus 01. 5 21 10. 

Maiius opp. Eleulheiolaconum 3 21 7,3 
22 8. 

Marmaridae Numidarum g-ens 17 2. 

Marmax Hippodamiae procus 6 21 7 et 10. 

Maron Lacedaemonius 3 12 9. 

Marpessa Idae et Meleagri uxor 4 2 7. ab 
Apolline rapta 5 18 2. 

Marpessa Tegeatis cognomine XoLQClSAl 
% 8 48 3. 

Marpessns opp. Idae 10 12 3 et 4. 

Mais Alcippes pater 1 21 4, Ascalaphi et 
Ialmeni 9 37 7, Melanippi 7 22 8, Oe- 
nomai 5 1 6 et 5 22 6, Phleg-yac 9 36 1. 
Acheloo opem fert 6 19 12. caedis reus 
1 21 4 , 1 28 5. eius aedes 1 8 4 , 2 25 
1, 3 22 7: ciraco et fons 9 10 5. 

"Aqr\q dcpvSLog 8 44 7. yvvcano- 
ftolvcig 8 48 4. &r)QSLtag 3 19 8. ltc- 
mog 5 15 6. 

Marsyas fl. 2 7 9. 10 30 9. 

Marsyas Silenus a Minerva caesus 1 24 1. 
tibiis canit 10 30 9, 2 7 9, 8 9 1. 

Martichora (marliora) bellua Indica 9 

21 4. 

Mases Hermionensium navale 2 36 2. 
Masistii Persae thorax 1 27 1. 
Massiliensium origo et donarium 10 8 6, 

10 18 7. 
mater mortua lac praebet 8 44 8. cum 

matre mortua congressus 4 26 3. 
matris deum aedes 1 3 5, 1 31 1, 2 4 7, 3 

22 4, 4 31 6, 8 30 4, 8 44 3, 10 32 3. 
ara 5 14 9, 8 37 2. (l7}TQ(pOV 5 20 9. v. 
et Mag-na mater. 

Mathia mons 4 34 4. 

Mauri 1 33 5. sedibus pulsi ab Antonino 
8 43 3. 

Mausolea Romanis mag-nifica sepulcra 8 

16 4. 
Mausolus rex HaWcarnassi 8 16 4. 
maza in aquas proiecla futnra porlendit 3 

23 8. mazae mellitae 6 20 2. Mecisteus 1 28 7. Euryali paler 2 20 5. a 

Menalippo inlerfeclus 9 18 1. 
Mecon v. Mycon. 
Meda Phylanlis filia Anliochi maler 1 5 

2, 10 10 1. 
Medea 2 3 6 — 11. eius t7t(p8ul 2 12 1 

dolus in Peliam 8 11 2. 
M/jdSLOg Iasonis fil. 2 3 9. 
(irjdsv ayccv 10 24 l. 
Medeon opp. Phocidis 10 3 2, 10 36 6. 
Medesicaste Priami f. 10 25 9. 
Medi a Medea dicti 2 3 8. 
Medon Cisi f. 2 19 2. 
Medon Codri f. 7 2 1. 
Medon Doriclidis f. stat. 5 17 2. 
Medon Pyladae f. 2 16 7. 
Medonlidae Codri posleri decennali im- 

perio 4 5 10, 4 13 7. 
Medus Medeae f. 2 3 8. 
Medusae pater, forma, virtus bellica 2 21 

5-6. capul 1 21 3, 2 20 7, 5 10 4, 5 12 

4, 9 34 2. crines 8 47 5. sorores alatae 

5 18 5. 

Medusa Priami f. 10 26 I. 

Megacles architeclus 6 19 7. 

Meg-alophanes Philopoemenis praeceplor 8 
49 2. 

Meg-alopolis Arcadiae utbs omnium reccn- 
tissima 6 12 8, 8 27 1 — 8. Epaminondae 
auspiciis condila 9 14 4. Helissonie flu 
vio intersecatur 8 30 2. aCleomenc capia 

2 9 2, 4 29 7. vastala 8 ? 27 16. 8 33 I. 
eius theatrum 2 27 5. CiQX^Ca 8 30 6.- 
Meg-alopolitarum res g-estae et casus va- 
rii 8 27 9—16. 

Meg-anira Celei uxor 1 39 1. 

Meg-anitas Achaiae fl. v. Mig-anilas. 

Meg^apenthes Menelai nolhus 2 18 6. cuin 
Nicostrato fratre eodem equo vectus 3 
18 13. 

Meg-apenthes Proeti f. cum Perseo reg-num 
commutai 2 16 3. 

Megara Herculis uxor 1 41 1 , 9 11 2. ah 
Hercule dimissa 10 29 7. 

Meg-ara urbs 1 39 5 , 1 40 1 - 1 44 2. Ro- 
manis se dcdit 7 15 11. 

Meg-arensium ager quotannis vaslalus 1 40 
4. arces binae 1 40 6, 1 42 1. colonia 5 
26 7. donaria 5 23 5, 10 15 1. adveisus 
Gallos copiae 10 20 4. ling-ua et mores 
1 39 5. navale 1 39 14, 1 44 3. piaculum 

3 4 6. scelus in violando fetiale 1 36 3. 
victoria de Alheniensibus 10 15 1, de- 
Corinlhiis 6 19 3, de Persis 1 40 2. ad- 
versus Thebanos aslus 8 50 4. thesauius 

6 19 12. 

Meg-areus Neptuni f. Onchesti rex 1 39 5, 
1 42 1. Meg-arensium rex 1 41 3. 

Meg-aris Eleusini finilima 1 39 4, Boeotiae 
1 44 4, Corinthiis- ib. 10. 

(isyciQOV Bacchi 8 6 5, Cereris 1 39 5, 3 INDEX. 419 55 9, 9 8 1, Curotum 4 31 9, JsG7t0ivrjg 

8 37 8. 
Meg-arus Iovis f. 1 40 1-. 
Meges vulneratus ab Admeto 10 25 5. 
yLSill%ai 8 40 3. 
Melaena Delphi mater 10 6 4. 
Melaeneae opp. Arcad. 5 7 1, 8 3 3, 8 

26 8. 
Melaeneus Lycaonis f. 8 3 3, 8 26 8. 
Melampodidae 6 17 6. 
Melampus Amylhaonis f. Ahantis pater 1 

43 5. Arg-ivas et Proeli filias msania 

liberat 2 18 4, 8 18 7: Xtt Ktt&CiQOLtt 

quo abiecerit 5 5 10. Iphicli boves ob- 

tinet 4 36 3. Minervae aram ponil 8 47 

3. eius templum 1 44 5. in eum carmen 

Hesiodeum 9 31 5. 
Melaneus Apollinis f. 4 2 2. 
Melang-ea locus Arcadiae 8 6 4. 
Melanion Parthenopaei paler 3 12 9. cursu 

certat 5 17 10, 5 19 1. 
Melanippe nympha 9 11. 
Melanippus Martis f. 7 22 8. 
Melanippus Thebanus Tydeum el Mecisteum 

occidit 9 18 I. 
Melanippus Thesei f. 10 25 7. 
Melanippi et Comaethus amor 7 19 2. 
Melanopi monumentum 1 29 6. 
Melanopus Cumanus de Opide etHecaerg-e 
. 5 7 8. 

Melanlho Homerica 10 25 1. 
Melanthus Andropompi f. Athen. rex 2 

18 8 et 9, 7 1 9. eius filius Codrus 

1 19 5, 8 25 1. posleri Medontidae 4 

5 10. 
Melas Antasi f. 2 4 4, 5 18 7. 
Melas fl. Boeotiae 9 38 6. 
Melas fl. Pamphyliae frig-idus 8 28 3. 
Melas Neptuni f. 7 4 8. 
Melas Oenopionis f. 7 4 8. 
Melas Opis f. 8 28 5. 
Meleag-er Oenei f. 4 2 7. eius inleritus 10 

31 3. hasla Apollini consecrata 2 7 9. 
Meleagrides aves 10 32 16. 
Meles Athen. T.imag-ora amatore ad mor- 

tem adacto sese saxo deiicit 1 30 1. 
Meles fl. 7 5 3 et 12. 
Melesander Athen. dux 1 29 7. 
Melete Musa 9 29 2. 
Melia ab Apolline rapta 9 10 5. materTe- 

neri 9 26 1. 
meliastae Bacchi sacrifici 8 5 5. 
Meliboea s. Chloris Niobes f. 2 21 9. 
Melicertes in mare praecipitaius 1 44 7 , 2 

1 3, 9 34 6. 
Melissa Periandri uxor 2 28 8. 
Melilides portae 1 23 9. 
Melobosis Oceani f. 4 30 4. 
Melpea locus Arcadiae 8 38 II. 
Meltas Lacedae f. 2 19 2. Membliarus a Cadmo Callistae ins. prae- 

feclus 3 17. 
Memnon Aethiopum rex Susis Troiam pro- 

feclus 10 31 7. cum Achille pug-nat 3 18 

12, 5 19 1.- eius g^ladius 3 3 8, statua 1 

42 3, effig-ies picta 10 31 5. 
Memnonides aves 10 31 6. 
Memnonii muri 4 31 5. 
Memphis templum Sarapidis habet anli- 

quissimum 1 18 4. 
Menaechmus Naupaclius stat. 7 18 10. 
Menalces Eleus 01. 6 16 5. 
Menalcidas Lacedaem. 7 11 7, 7 13 8. 
Menander Diopithis f. comicus 12 2,1 

21 1. 
Mende Thraciae opp. 5 10 8. Mendaeorum 

orig-o et donarium 5 27 12. 
Menelais fons et platanus 8 23 4. 
Menelaus Atrei f. 3 1 5. Helenam inter- 

emplurus 5 18 3. eius a Troia reditus 10 

25 2, clypeus 10 26 3, domus 3 14 6, 
templum et sepulcrum 3 19 9. 

Menelaus a Ptolemaeo Cypro praefectus 1 

6 6. 

Menephylus Aeg-iensis 6 3 13. 

Meneptolemus Apolloniata 01. 6 14 13. 

Menestheus 1 1 2, 1 23 8. Petei f. 2 25 6. 
ab Alheniensibus Theseo 'praelatus 3 18 
5. a Dioscuris regno restitulus 1 17 5. 

Menestralus pro amasio morlem oppetit 9 

26 7. 

Menius fl. 5 1 10, 6 26 1. 

Menippus Meg-arei f. v. Euippus. 

Menodorus Athen. stat. 9 27 4. 

Menoeceus Creontis f. 9 25 1. 

Menoeceus Creontis paler 9 5 13. 

Menophanes Mithridatis dux Delum diripil 
3 23 3. 

Mentas 8 31 7. 

Mercurius Aulolyci paler 8 4 6, Buni 2 3 
10, Cydonis 8 53 4, Eleusinis 1 38 7, 
Euandri 8 43 2, Myrlili 8 14 10, Nora- 
cis 10 17 5, Pharis 4 30 2. Amphionis 
mag^ister 9 5 8. Aesculapium flammis 
eripit 2 26 6. Apollini boves surripit 

7 20 4. animas in Orcum ducil 6 32 4, 
Bacchum in caelum 3 18 11, deas ad 
Paridem 3 18 12 et 5 19 5, Dioscuros 
Pellanam 3 26 2. lyram invenit 2 19 7, 
5 14 8, 8 17 5. Mercurii incunabula 8 16 
1, 8 36 10, 9 20 3, 9 22 2. caduceus 5 

27 8. gymnasmm 12 5. simulacra 1 27 
1, 4 33 3, 8 39 6, 9 24 5, 10 12 6. cf. 
Hermae. 

*Eo{ifjg ttyrjroiQ 8 31 7. ccyoQcciog 
1 15 1, 2 9 8, 3 11 11, 5 17 3, 7 22 2, 
9 17 2. ccinvxog 8 47 4. ttY.ttv.r\Gwg 
vel UY.ttV.Y\Xtt 8 3 2, 8 30 16, 8 36 10. 
SolioglTi 1. svccycoviog 5 14 9. stu- 
{irjXiog 9 34 3. KQLOCpOQOg 2 3 4, 4 33 

27* 420 INDEX. 4, 5 27 8, 9 22 1. KvMrfviog 6 26 5, 8 
17 I. 7tccQaa{jicov 5 15 11. nolvyiog 
2 31 10. 7lQ0[lCiX S 922 1_ 2 - TtQo- 
VCCOS 9 10 2. TtQQTtvXcilOg 1 22 8. 
67trjlcd'Trjg 10 32 5. 

Meiionis sagilla acnea 3 3 8. 

Mermerus Medeae f. 2 3 6 et 8. 

Meroe opp. Aethiop. 1 33 4, 5 7 4. 

Merope Cypscli f. Cresphontis uxor 4 3 6. 

Meropis ins. Cos 6 14 12. 

merulae v. ttOGGVCpOi. 

Mesatis opp. 7 18 4 et 6. 

Mesate promont. 7 5 6. 

Mesoa pag-us Lacon. 3 16 9. 

Mesoboa vicus Arcad. 8 25 2. 

Messa opp. et porlus 3 25 9. 

Messapii Tarentinis finitimi 10 10 6. 

Messapium mons 9 22 5. 

Messeis fons 3 20 1. 

Messene Triop^ie f. Polycaonis uxor 4 1 1 et 
8. eius honores heroici 4 3 9, 4 27 6, 4 
31 11. 

Messene opp. Siciliae, antea Zancle 4 23 
8, 4 26 3, 5 25 2, 5 26 5, 6 2 10. 

Messene reg"ionis olim, non urbis nomen 
4 1 3. urbis aedificalio 4 26 6 — 27 11, 
situs et muri 4 31 5 — 33 2. 

Messenia 8 1 1, 4 30 sqq. Messeniae et 
Laconiae lines 4 1 11, Elidis 4 36 7 et 5 
6 3. 

Messenii Adrasti socii 9 9 2. Dorienses 

uliro admiltunt 4 3 6. in Helolum cen- 

sum referuntur 4 23 1, praeter maris ac- 

-colas 3 3 4. Ithome eiecti Naupactum 

oblinent 3 11 8, 4 24 7. Oeniadas ex- 

pug-nant 4 25 1—2, mox amitlunt ib. 

3— 10. Naupaclo amissa disperg-unlur 4 

26 2, 10 38 10. Doricos riius et ling-uam 

servant 4 27 11. in Peloponnesum re- 

deunt 4 26 3, 4 27 11. Philippi socii 4 

28 2. Lacedaemoniis contra Pyrrhum 

opem ferunt 4 29 6. una cum palria 

palmas Olympicas et amitlunt et recu- 

perant 6 2 10. ab Auerusto multantur 4 

31 1. 

Messeniorum arx 4 38 1. dii tutelares et 

heroes 4 14 7, 4 27 6, reg-iae 4 3 7. ar- 

cana sacra 4 20 4, 4 '26 7. M^sseniorum 

Naupact. donarium Olymp. 5 26 1. 

Messenici belli scriptores 4 6 1—5. c.ausae 

4 4 4 — 5 10. bellum primum 4 6 6-13 

7. secundum 4 14 6 — 23 4. 

Metanastes Archandri f. 7 1 7. 

Metapontii rudera 6 19 11. Melapontino- 

rum thesauius Olymp. ib. eorum dona- 

rium 5 22 5. 

Q. Caccilius Metellus leg-ationis. princeps 

7 8 6, 7 9 1. 
Q. Caecilius Metellus Maccdonicus adver- 
sus Andriscum mitlitur 7 13 1. Achai- 
cum belluin conficere studet 7 15 1. Melhana opp. Troezenlorum 2 34 1. 
Methapus Athen. org-ia et initia constituit 

4 17. 
Methydrion olim urbs, dein vicus 8 12 2, 

8 27 4 et 7. eius condilor 8 3 3, 8 35 9, 

8 36 1—3. 
Methymnaeorum donnriumDelphis 10 19 3. 
Metioche Troas 10 26 2. 
Melion Erechlhei f. 2 6 5. 
Metionidae Pandionem alterum reg-no pel- 

lunt 15 3. Metionidarum reg-ia sfirps 7 

4 5. 
(18TOLKOI 1 30 1. 
Metrodorus Erylhraeus 6 15 6. 
firjTQCpOV v. Mater deum. 
{irjTQqiov avXrjiia 10 30 9. 
Micon'Aeg-ineta 5 25 10 et 13, 8 42 7 et 

10. 
Micon Alhen. orator a Philippo veneno 

necatus 2 9 4. 
Micon Athen. pictor et stat. 1 17 3, 1 18 

I, 6 6 1, 8 11 3. 

Micon Syracus. stal. Nicerati f. 6 12 4. 

Micylhus v. Smicythus. 

Mida Phylantis f. Anliochi mater 15 2, 

10 10 1. 
Midas Gordii f. Ancyram condit 1 4 5. 
Midea Arg-olidis urbs 2 Ifi 1, 2 25 9, 6 20 

7, 8 27 1. 
Midea Boeotiae opp. 9 39 1. 
Midea nympha maler Aspledonis 9 38 9. 
Midias Locrorum dux 10 20 4. 
Mig-anitas Achaiae fl. 7 23 5. 
Mig-onion 3 22 1. 
Miletus Crelae opp. 10 30 2. 
Miletus Cretensis 7 2 5. 
Miletus Ioniae opp. 7 2 4, 7 24 5. inler 

Miletum et Prienen mare continens 8 24 

II. Milesios perdit Hestiaeus 10 33 2. 
signum Apollinis ademptum a Xerxe re* 
stituit Seleucus 8 49 3. 

Milichus fl. 7 19 9, 7 20 1, 7 22 II. 

Milon Diotimi f. Crotoniates 01. 6 14 
5-8. 

Miltiades Chersonesi princeps primus 6 19 
6. archon Alhen. 4 23 10, 8 39 3. 

Milliades Cimonis f. ab Aiace oriundus 2 
29 4, chersonesi Thracicae princeps 6 19 
6, Atheniensium ad Marathonem dux 2 
29 4. praeconum Darii interficiendorum 
3 12 7, servorum anle pug-nam liberan- 
dorum auctor 7 15 7. primus de universa 
Graecia bene merilus 8 52 1. eius dona- 
rium 6 10 8, 6 19 6: mors 1 32 4: si- 
mulacra 1 15 3, 1 18 3, 10 10 1. 

milui Olympica sac:a non tang-unt 5 14 

Mimas mons Ioniae 7 4 1. perfodi ab Ale 
xandro coeptus 2 15. 

Mimnermus de Smyrnaeorum cum Gvg 
pug-na 9 29 4. 

Minerva e cerebro Iovis nata 1 24 2, Ne 
ptuni et Trilonidis f. 1 14 6: ubi edu INDEX. 421 cata 8 26 6, 9 33 7: cum Nepluno de 
Attica certat ] 24 5, de Troezene 2 30 
5: olivam producit 1 24 3. cum Proser- 
pina fiores lesrit 8 31 2. Iunonis throno 
adstat 8 9 3. "bellica dea 4 30 5: Hercu- 
lis socia 5 17 11, 6 19 12, 6 25 2, 8 18 
3: g-laucis oculis 1 14 6: armata 113, 
5 17 2, 5 26 6: g-allum in casside g-e- 
slans 6 26 3, sphingem 1 24 5: cornicem 
tenens 4 34 6. a Teuthide vulneralur 8 
28 5. Vulcanum fug-it 3 18 13. Erich- 
thonium Cecropis tiliabus tradit 1 18 2. 
ara ei a Cadmo posila 9 12 2. colossus 

9 116. sig-nuin Troia asportatum 2 23 5, 

10 38 5: Daedaleum 9 40 3: ahliqua 10 
4 9, 10 34 6: fulmine tacla 2 11 1, 2 12 
1: alia 18 5, 7 5 5, 9 33 5. templum 
Arg-ivum 2 24 3, Phocaeense a Persis 
combustum 7 5 4. 

'A&rjvu dyoQttCu 3 11 9. Atuvtlg 

1 42 4. ul%vlu 1 5 3, 1416. 'Alett 

2 17 7, 3 5 6 S 3 7 10, 3 19 7, 8 4 8, 8 
5 3, ? 8 9 6, 8 23 1, 8 45^4, 8 46 1, 8 47 

1. d\L$ovXCu 3 13 6. dve^icoTLg 4 35 
8. d^L07tOLVog 3 156. dnaxovQLul. 
33 1. UQSLU l 28 5, 9 4 1. 'AGLU 3 24 7. 
igyuvr] 1 24 3, 3 17 4, 5 14 5, 6 26 3, 8 
32 4, 9 26 8. gcQGTTjQLtt 9 17 3. LTtltCtt 
1304,1316,5156,8471. 'irnto- 
ItttxLg 3 25 9. 'ItcovCcc s. 'itcovlg 1 

13 2, 3 9 13, 9 34 1, 10 1 10. KaitaveCtt 

2 22 9. nelevfteia 3 12 4. y.lggccCcc 2 
29 1. KOqCcc 8 21 4. "AOQVCpttGCtt 4 36 

2. KQttVttCtt 10 34 7. KvdcovCtt 6 21 6. 
%V7tttQLGGCtt 3 22 9, 4 36 7. IttOLTLg 5 

14 5. AttQLGttCu 7 17 5. ArjfivCu 1 28 
2. fJLrjrrjQ 5 3 2. [icc%ttVLTLg 8 36 5. 
vttQKttCa 5 5 17. vCv.rj 1 42 4. ^svCcc 

3 11 11. "Oyya 9 12 3. 6%vdeQKr)g2 

24 2. OCp&ttlLlLTLg 3 18 2. TtttLCOvCtt 1 
2 5, 1 34 3. TLttVtt%ttlg 7 20 2. [ittt- 
vCtt 2 22 9.] 7tttQECtt 3 20 8. TCCCQ&e- 
vog 1 24 5-7, 5 11 10, 10 34 8. TtO- 
Uug 1 26 6 — 27 3, 2 30 6, 7 5 9, 8 31 9. 
TtolLttTLg 8 47 5. 7tolLOV%Og 3 17 2. 
nQOfltt%OQ{ltt 2 34 8. TtQOVttOg 9 10 
2. TtQOVOLtt 10 8 6. .Zcuff 9 12 2. 27«t- 
Tig 2 36 8. cra'il7riy^ 2 21 3. GKLQccg 1 
1 4, 1 36 4. G&SVLttg 2 30 6, 2 32 
5. EoVVLttg 1 1 1. GG)T8LQtt 8 44 5. 

Tel%LvCtt 9 19 l. rt^9co%?y l 31 4. TQtt%LvCg (?) 10 22 1. TqltcovCu 8 14 

4. 'TyCeLU 1 23 4. %ulLvtxLg 2 4 1 et 

5. £a;Utontos 3 17 2, 4 15 5, 10 5 11. 

Minoa promonlorium 3 23 11. 

Minos Europac f. 7 2 5, Acacallidis et 
Catrei pater 8 53 4, Britomartin amat 2 
30 3, Cretensibus leg-es fert 3 2 4, Dae- 
dalum persequilur 7 4 6, Miletum expel- 
lit 7 2 5, Nisacam capit 2 34 7, cum 
Theseo conlendit 1 17 3, in Sicilia perit 
7 4 6. ftttlaGGOV.QUTCOQ 1 27 9. 

Minotaurus 1 27 10, 3 18 11 et 16. 

Minyae pop. Boeot. 2 29 3, 9 36 4 et 6. 
a Pelasg-is Lemno expulsi Theram ins. 
incolunt 7 2 2. cum Thebanis bellum g-e- 
runt 9 9 1. Ionicae coloniae socii 7 2 2, 
7 3" 6. Orchomeno expulsi restituuntur 4 
27 10, 9 37 8. 

Minyas Chrysae f. 9 38 4, 9 38 2 et 3. 

Minyas poesis 4 33 7, 9 5 9, 10 28 2 et 7, 
10 31 3. 

Minyeius fl. i. q. Anigrus 5 6 2. 

misericordiae ara 1 17 1. 

Mithridates rex Ponti cum Romanis bel- 
lum g^erit 1 20 4, 9 7 4. morle volun- 
taria impielalis poenas luil 3 23 3 et 5. 

Mitylene euripo pervia 8 30 2. 

Mnaseas Cyrenaeus cursor 6 13 7, 6 18 1. 

Mnasibulus v. Mnesibulus. 

Mnasinous et Anaxis Dioscurorum filii 2 
22 5, 3 18 13. 

Mneme Musa 9 29 2. 

MvrjtlOGVvrjg aqua in Trophonii sacris 
9 39 8. solium ib. 13. simulacrum 1 2 
5, 8 47 3. 

Mnesarchus Euphronis f. Pylhag^orae pa- 
ter 2 13 2. 

Mnesibulus Elalensis 01. 10 34 5. 

Mnesimaches sepulcrum 1 37 3. 

Mnesitheus medicus 1 37 4. 

MoLQayeTrjg v. Iuppiter. 

Moerocles Athen. 10 20 5. 

molae inventor 3 20 2. 

Moline (Molione) Actoris uxor 8 14 9 , fi- 
liorum caedem ulciscitur 5 2 2. 

Molionidae Acloris f. ab Hercule inlerfecli 
5 2 1, 8 14 9. 

Molossi ab Ambraciotis vicli 10 18 4. 

Molossus Pyrrhi f. 1 11 1. 

Mololtus Athen. dux 1 36 4. 

Molpadia a Theseo occisa 1 2 1. 

Molpia Scedasi f. 9 13 5. 

Molpionis statua 6 4 8. 

Moluris petra 1 44 7. 

Molycrion promonlorium 5 3 6. Molycria 
regio 9 31 6. 

Molyrus Arisbantis f. 9 36 6. 

(.LOVttl itinerum 10 31 7. 

moneta olim ig-nota 3 12 3. 

Mopsus Ampycis f. 5 17 10. 422 INDEX. Mopsus Rhacii f. 7 3 2. 

mori intra Iucum Acsculapii aut in Delo 
vetitum 2 27 1 et 6. 

Morpho v. Venus. 

flOQQLa vasa murrhina 8 18 5. 

Mortis simulacrum 3 18 1, 5 18 1. 

Mosehion Eleus 6 12 6, 6 17 5. 

Molhon Naucyrlis pater 2 22 7. 

Mothon scopulus 4 35 1. 

Molhonaei 4 18 1, exsules 4 23 I. Traiani 
beneficio avtOVOflOL 4 35 3. 

Mothone s. Melhone opp. Messen. 4 3 10, 
8 11. olim Pedasus 4 35 1. Naupliensi- 
bus dalur 4 24 4. 

Mothone Oenei f. 4 35 1. 

Motye urbs Siciliae 5 25 5. 

mugiles pisces v. KSCpaXoL. 

muli Eleis exsecralum animal 5 9 2. in 
Elide non gignuntur 5 5 2. 

iuulieris simulacrum equino capite et iuba 
8 42 4. in piscem desinens 8 41 6. 

mulieres neque ad Marlis sacra admittun- 
tur 3 22 7 neque ad ludos 01. spectan- 
dos 6 20 7, 5 6 7. Palrenses duplo viris 
plures 7 21 14. xvi in sacris Iunonis 5 
16 2. Aetolicarum fortitudo 10 22 5, 
Laconicarum 4 17 1, Messeniarum 4 21 
6, Tegealicarum 8 5 9, 8 48 4. 

Mummius Corinthum expugnat 2 12,22 
2, 7 15 1, 7 16 1 et 7. Graecis urbibus 
mullam imponit 7 16 9. eius donaria 
Olymp.5 10 5, 5 24 4 et 8. 

(lOVVOKsXrjg 8 42 9. 

Munychia portus Athen. 114. 

murices 3 21 6. 

murus e crudo laterculo exslruclus quo- 
modo expugnetur 8 8 8. muri lignH 1 
18 2. Mycenarum et Tirynthis a Cyclo- 
pibus exstructi 2 16 5, 2 25 8, 

murrhina v. [lOQQiCC. 

muscarum abactor 5 14 1 , 8 26 7. 

Musae 9 29 1 — 5. in Harmoniae nuptiis 
canunt 9 12 3. Musarum ara 1 30 2, 
chorus 5 18-4, simulacra et templa 3 17 
5, 8 47 3, 9 27 5, 9 30 1, 9 34 4: sacra 
cum Somno communia2 31 3, cumApol- 
line et Mercurio 8 32 2. 

Musae Ardalides 2 31 3. EIXl66LCC- 
dsg 1 19 5. 

Musaeus Antiophemi f. 10 5 6, Orphei 
imilalor 10 7 2, volandi arle a Borea 
donatus 1 22 7, %Qr\6[loX6yog 10 9 11, 
10 12 11. eius hymnus in Cererem 4 1 
5, alia carmina 1 14 3 , incerla 1 22 7, 
10 5 6. sepulcrum 1 25 8. 

Mov6sla festum Musarum 9 31 3. 

Movgslov Athen. 1 25 8, 3 6 6. Troezen. 
2 31 3. (xov6L%rjg ccy(ov 4 33 2. Baccho lnsti- 

tutus 2 35 1. 
musicorum insignium statuae in Helicone 

9 30 2. 
Musus stal. 5 24 1. 
Myanes Locrorum civitas (?) 6 19 4, 10 

38 8. 
Mycale mons Ioniae 5 7 5, 7 4 1 , 8 52 3. 
Mycalessus Boeot. opp. 1 23 3, 9 19 4. 
Mycenae 2 15 4, 2 16 3, 5 23 3, 7 25 5, 8 

27 1, 8 32 2, 9 34 6. 
Mycenaei ad Thermopylas pugnant 2 16 

5. eiecti in diversas regiones discedunt 

7 25 5. 
Mycene Inachi f. 2 16 4. 
Myceneus Spartonis f. 2 16 4. 
Mycon Samius paedotriba 6 2 9. 
Mygdon 10 27 1. 
Mygdones Phryges 10 27 1. 
(ivCayQog 8 26 7. 
[ivlccL 1 35 5. 

Mylaon fl. Arcadiae 8 36 1, 8 38 9. 
Mylasa Cariae opp. 8 10 4, 10 28 8. 
Myles Lelegis f. 3 1 1, 4 1 1. molae in- 

ventor 3 20 2. 
Myndus Troezeniorum colonia 2 30 9. 
Myonia opp. Locr ; 10 38 8. 
MvOVSLg s. Mvovsg Locrorum civitas 

6 19 4. v. Myanes. 
m.yricae Maeandri 5 14 3. 
Myro Byzantia poelria 9 5 8. 
Myron Athen. stat. Lycii paler 1 23 7, 2 

30 2, 5 22 3, 6 2 2, 6 8 4 et 5, 6 13 2, 

9 30 1. 
Myron Prienensis belli Messen. scriptor 4 

6 1. 
Myron Sicyoniorum tyrannus thesaurum 

condit Olymp. 6 19 1. Aristonymi paler 

2 81. 
(ivQoncolLg porticus 8 30 7. 
Myrrhinus demus Atlicus 1 31 4. 
Myrtilus Mercurii f. 2 18 2, 5 1 7. 5 10 6, 

6 20 17, 8 14 10. eius efligies 6 20 7. 
Myrtium mons 2 26 4. 
Myito puella mari Myrloo nomen dedit 8 

14 12. 
Myrtoessa nympha 8 31 4. 
Myrtoum pelagus 8 14 12. 
myrtus Veneri sacra 6 24 7. culta 3 22 12. 

myrtus perlusis foliis 1 22 2, 2 32 3. 
Mys caelaior 1 28 2. 
Mys Europensis 9 23 6. 
Mv6dL0V Cereris fanum 7 27 9. 
Mysia regiuncula Argivi agri 2 18 3. 
Mysia r) vitSQ KaUov 9 18 4. 
Mysius Cereris hospes 2 18 3, 2 35 4. 

27 9. 
Myson Chenensis sapiens 10 24 1. 
\1v6xaL lustrantur a Lyco 4 1 6. INDEX. 423 tiysteria v. TSlSTTj. 

Vlyus 7 2 10 ei 11. Myusia et Myusii ib. 

tfabis Spartae tyrarmus 4 29 10, 7 8 4, 8 

50 5 et 7 et 10. 
Xaia fons 3 25 4. 
Naliphus fl. Arcadiae 8 38 9. 
Xama Mercurii fons sacer 7 22 4. 
Naoclus Codri f. 7 3 6. 
Naphilus fluv. v. Naliphus. 
Narcaeus Bacchi e Physcoa f. 5 15 7. 
Narcissus Thespiensis 9 31 7. 
narcissus flos 9 318. narcissinura ung-uen- 

tum 9 41 7. 
Narycidas Phig-aliensis palaeslrita 6 6 1. 
Nasamones Herodoto Allantes 1 33 5. 
NuGOL Arcadiae 8 23 2 et 8, 8 25 2. 
Nuv§0?.SLg opp. Phocidis 10 33 12. 
Naubolus Phoci fil. (?) 10 33 12. 
Naucydes Arg-ivus stat. , Molhonis f. Po 

lycleti fr. 2 17 5, 2 22 7, 6 6 2, 6 8 4 

6 9 3. 
navis omnium maxima 1 29 1. 
Naupactia carmina 2 3 9, 4 2 1, 10 38 11 
Naupactus opp. 9 31 6, 10 38 9—10 

Locris Ozotis erepta Messeniis datur 4 

24 7, 10 38 10. Atheniensium in bello 
Peloponnesiaco receptaculum 4 26 1 
Aetolorum praesidium 6 16 3. Naupaclii 
ob profanata Cabirorum initia puniuntur 
9 25 8. 

Nauplia opp. 2 38 2. Naupliensium orig-o 
et migratio 4 35 2. eiectis Mothone da- 

\ tur 4 24 4, 4 27 8, 4 35 2. 

Nauplius Nepluni et Amymones f. 2 38 2, 
4 35 2. Aug-en submerg-endam accipit 8 
48 7. filii a^Pylade occisi 1 22 6. 

Naus Eumolpi f. 8 15 1. 

Nausicaa Alcinoi f. 1 22 6, 5 19 9. 

nautarum vestimentum 10 29 8. 

Naxus Aeg-aei maris ins. 6 16 5. supra 
Parum sila 9 22 6. 

Naxus Siciliae urbs 6 13 8. 

Neaera Perei f. Aulolyci uxor 8 4 6. 

VSKVOflUVTSLOV 9 30 6. 

Neda fl. 4 20 1 - 2, 4 36 7, 5 6 3, 8 38 3, 
8 41 1 — 2. 

Neda nympha Iovis nutrix 4 33 1, 8 31 4, 
8 38 3, 8 47 3. 

Neis Zelhi f. 9 8 4. 

Nt\lgtul vel NrjLTLdsg tcvXul 9 8 4, 9 

25 1. 

Nelaidas Eleus 01. v. Neolaidas. 

Neleus Neptuni vel Crethei f. 4 2 5, 10 
29 6. rex Pyli 4 36 1. Olympia edil 5 8 
3. a filiae procis boves petil 4 36 3, 10 
31 10. Nelei uxor Chloris 9 36 8, sepul- 
crum 2 2 2. posleri e Messenia eiecti 4 
3 3. Athenas confug-iunt 2 18 9. 

Nr)lr}'Cov ccGtv 4 36 1. Nemea Asopi f. 2 15 3, 5 22 6. 

Nemea opp. 2 15 2, 2 19 5. 

Nemea inslaurata ab Epig^onis 10 25 7. 

ubi ag-antur 2 24 2. hiemalia 2 15 3, 6 

16 4. eorum victores apio coronantur 8 

48 2. 
Nemesis 1 33 2-3 et 7, 7 5 3,7 20 9. 

Nemeses plures 7 5 2, 9 35 6. 
Neocles Boeolarcha Plataeam capit 9 16. 
Neocles Themisloclis pater 8 51 2. 
Neolaidas Proxeni f. Arcas 01. 6 13. 
Neolaidas Eleus 01. 6 16 8. 
Neofi vel Neones opp. Phocid. 10 2 4, 10 

3 2, 10 32 9. 

Neoptolemus Achillis f. v. Pyrrhus. 

Neoptolemus Alceiae f. 1 11 1. 

Ns07CTO?.SUSLOg TLGLg 4 17 4. 

Neotheus cunsu cerlans 5 17 10. 

Neptunus Ag-eli et Melanis paler 7 4 8, 
Althepi 2 30 5, Ancaei 7 4 1, Anthae 
et Hvperetis 2 30 8, Aspledonis 9 38 9, 
Cercyonis 1 14 3, Chii 7 4 8, Cycni 10 
14 1, Despoenae 8 37 9, Elei 5 1 8, Eu- 
molpi 1 38 2, Euphemi 5 17 9, Halir- 
rhothii 1 214, Hippolhoonlis 1 5 2 et 1 
39 2, Lamiae 10 12 1, Leleg-is I 44 3, 
Meg-arei 1 39 5, Minervae 1 14 6, Nelei 

4 2 5, Parnassi 10 6 1, Tarantis 10 10 
8, Thesei 1 17 3. de'Altica et Troezene 
cum Minerva certat 1 24 5, 2 30 5: de 
Corintho cum Sole 2 1 6. 2 4 6: de My- 
cenis cum Iunone 2 15 5, 2 22 4. cum 
Cerere cong-reditur in equi focma 8 25 
5, 8 42 1. Graecis adversus Troianos, 
Manlinensibus adversus Lacedaemonios 
opem fert 6 25 3, 8 10 5. Sparlam ever- 
tit 4 42 6, Arg-olidem inundat 2 22 4. 
Cretensibus irascitur 1 27 9. Nepluni ara 
Delphica 10 24 4, cum Erechtheo com- 
munis 1 26 5: incunabula 8 8 2: lacus 
3 21 5, 8 7 2: lucus I 30 4: oraculum 
10 5 6: sig-na 1 2 4, l 24 4, 2 1 7, 3 23 
2, 6 25 6, 7 21 7, 10 36 8: templum 
inaccessum 8 5 5. 

TIogsl8cov CiGCpdlLOg 3 11 9, 7 21 
7. §UGL?.Evg 2 30 6. yucu6%og 3 20 2, 
3 21 8. ysvs&lLog 3 15 10. ysvsGLog 
2 38 4. dcouuTLTrjgS 14 7. slLV.covLog 
7 24 5. 87C07CTr\g 8 30 1. VnrcLOg 1 30 

4, 5 15 5, 6 20 18, 7 21 7, 8 10 2, 8 14 

5, 8 25 7, 8 36 2, 8 37 10. L7C7C0Y.0V- 
QLog 3 14 2. "iG&ixiog 2 9 6. XuoLTug 
5 14 4 , 5 24 1. 'Oy%r'iGTLOg 9 26 6, 9 
37 1. tcuttjq 1 38 6. 7C8 XuyuLog 7 21 

7. 7CQOGV.lv GTLOg 2 22 4. TuLVCC- 

QLOg 3 12 5. cpvTuliiLOg 2 32 8. 
ne quid nimis 10 24 1. 
Nereus 3 21 9. 424 INDEX. Nereides big-is insidentes 5 19 8. Nerei- 
dum fanum 3 26 7, arae 2 18. 

Nereis Pyrrhi f. Gelonis uxor 6 12 3. 

Neris pag-us 2 38 6. 

Nero Alcyoniae paludis profunditalem 
emetiri nequit 2 37 5. Olympicas statuas 
Romam transfert 5 25 8, 5 26 3. Achaiam 
provinciam sibi sumit , Sardiniam sena- 
tuf dat 7 17 3. eius donaria Olympiae 
5 12 8, in Argivae Iunonis templo 2 17 

7. sacrileg-ia et alia scelera 9 27 3, 10 
7 1. 

Nessus ab Hercule interfectus 3 18 11, 10 

38 2. 
-Nestane pagus 8 7 4. 
Nestii v. Macedones. 
Nestor Nelei f. Gereniae educatus 3 26 8. 

Messenico regmo potilur 4 3 1. eius reg^ia 

4 3 7. posteri eiecli 2 18 8. filii 4 31 11. 
domus et bubile 4 36 2. simulacrum 5 
25 8, 10 25 11. 

Neslus 11. 6 5 4. 

vrjxrj ab Amphione inventa 9 8 4. 
Nicag-ora Sicyonia Echetimi uxor 2 10 3. 
Nicander Charilli f. rex. Spartae 2 36 4, 3 

7 4. 
Nicander Eleus 01. 6 16 5. 
Nicasipolis Thessalonices e Philippo mater 

Nicasylus Rhodius 01. 6 14 1. 

Niciae duci Athen. monumentum Athenis 

neg-atum 1 29 12. 
Nicias pictor Nicomedis f. 1 29 15, 3 19 

4, 4 31 12, 7 22 6. 
Nicias Scotussaeus Pulydamanlis pater 6 

5 1. 

Nicippe Paseae f. 8 9 6. 

Nicocles Acriala 01. 3 22 5. 

Nicocles Sicyoniorum tyrannus 2 8 3. 

Nicocles Tarentinus citharoedus 1 37 2. 

Nicodamus Maenalius stat. 5 25 7, 5 26 6, 

6 3 9, 6 6 1 et 2. 
Nicolaidas Tarenlinus 6 10 5. 
Nicomachus Machaonis f. 4 3 10, 4 30 3. 
Nicomedes Aristomenis pater 4 14 8. 
Nicomedes Bithyniae rex 5 12 7. 
Nicomedes Niciae pater 1 29 15, 4 31 12. 
Nicomedia Bithyniae urbs, antea Aslacus 

5 12 7. ibi Aesculapii templum et Me- 
mnonis ensis 3 3 8. 
Nicopolis ab Aug-uslo condita 5 23 3, 7 18 

8, 10 38 4. Nicopolitae Amphictyones 
10 8 3 et 5. 

Nicostratus Arg-ivus 2 22 3. 

Nicostratus Cilix 01. 5 21 10. 

Nicostratus Menelai nolhus 2 18 6, 3 18 

13. cum fratre Meg-apenthe Helenam ex- 

pellit 3 19 9. 
Nicostratus Xenoclidae f. luctator 6 3 11. 
Nicotelea Aristomenis mater 4 14 7. 
Nileus s. Neleus Codri f. Asiaticae colo- 

niae dux 7 2 1 et 6. 


Nili fl. origo 1 33 6, 2 5 3. incrementun 
10 32 18. cursus mirus 5 7 4. belluae | 
34 2 — 3. nsQGsCcc 5 14 3. simulacra 
nigro lapide 8 24 12. 

Ninus Assyriae reg-ia eversa 8 33 2. 

Niobe Phoronei f. 2 22 5. 

Niobe Tantali f. in saxum mutala 8 2 5 
eius saxum in Sipylo monle 1 21 3. plo 
rare dicilur 8 2 6. Niobes liberorum in 
teritus 2 21 9, 5 11 2. superstites qui I 
16 4. 

Nisa olina quae postea Meg-ara 1 39 5. 

Nisaea navale Meg-arensium et arx 1 19 4 
2 34 7, 4 39 4, 4 44 3, 10 15 1. 

Nisus Pandionis f. Meg-aridis rex 1 39 4,' W' 
2 34 7. eius capillus purpureus 1 19 4. 

Nomia montes Arcad. 8 38 11. 

Nomia nympha 8 38 11, 10 31 9. 

nomtna eadem saepe claris et obscuris ho' 
minibus 8 15 7. velusta poetis usitatiora 

7 17 7. Graecorum etRomanorum diversa 
ratio 7^7 8. 

VO{lO(pvXaKSg Lacedaem. 3 11 2. 

VO(log carminis genus 8 50 3. 

Nonacris Arcad. opp. 8 17 6, 8 27 4 

Nonacris Lycaonis uxor 8 17 6.' 

Nora opp. Sardiniae 10 17 5. 

Norax IberMercurii f. coloniam deducit in 

Sardiniam 10 17 5. 
nosce te ipsum 10 24 1. 
NoGXOl 10 28 7, 10 29 6, 10 30 5. 
Nox somni et morlis nutrix 5 18 1. Neme- 

sium mater 7 5 3. eius simulacrum 10 

38 6, oraculum 1 40 6. 
nummi olim ig-noti 3 12 3. Troezenii 2 

30 6. , 

Nus fl. Arcadiae 8 38 9. 
Nycteus Anliopes pater 2 6 1 et 2, 9 5 4. 
Nyctimus Lycaonis f. 8 3 1. eius posteri 

8 24 1. 

Nymbaeum v. Nymphaeum. 
nymphae altera g-lobum altera clavem te- 
nens 5 20 3. nymphae long-aevae, non 
immortales 10 31 10. nympharum aedes 
et lucus 9 24 4. nymphis sacer vicus 3 
10 7. nympharum afflatu vaticinatur Ba- 
cis 4 27 4. 

vv\xcpai ciH{ir)Vui 5 15 6. Aviyol- 
dsg5 5 11. Arcadicae 8 31 4. Y.dXll- 
Gxscpavoi 5 15 3. KiftaiQcavCdsg 9 S 
9. KcoQvyucu 10 32 7. 'iGfirjvCdsg 1 
31 4. 'icovCdsg 6 22 7. Aifirl&Qiai 9 
34 4. Zi&vCSsg 1 40 1. 
Nvpcpadsg TtvXai 1 44 3. 
Nymphaeum portus (slag-num?) 3 23 2. 
Nymphas Arcadiae 8 34 6. 
Nymphasia fons 8 36 4. 
vv[icpcov 2 11 3. INDEX. 425 §sXol %aX%ot 9 39 9. 

•ceanus mare, non fluvius 1 33 4. Oceani 

filia Styx 8 18 1 — 2. iiliae cum Proser- 

pina ludentes 4 30 4. 
'%VOg avis 10 29 2. 
dnvov tr]v ftcopiyya GvvaysLV 10 

29 2. 

>cnus cum fune et asello 10 29 1. 

>ctaviae templum Corinthi 2 3 1. 

•cyrhoe Oceani filia 4 30 4. 

>deum Athen. 1 8 C, 1 14 1, 7 20 6. Co- 
rinth. 2 3 6. Patrensium 7 20 6. 

)Sol XQV6UL 10 5 12. 

Hlrysae a Lysimacho oppug-nantur 19 6. 

Idrysias s. Odrysis mulier 1 10 4 — 5. 

>eanthea opp. Locrorum 10 38 9. 

)eatae demus Teg-eat. 8 45 1. 

)ebalus Cynortae f. rex Spartae 3 13. 
eius filius ib. 4, uxor et filiae 2 2 3 et 
4 2 4, heroum 3 15 10. 

)ebalus Laced. Messenios decipit 4 12 9. 

)ebotas Dymaeus Ol. 6 3 8, 7 17 6 et 13. 

)echalia Euboeae opp. 4 2 3. 

)echalia Melanei uxor 4 2 2. 

)echalia Messeniae opp. 4 3 10. postea 
Carnasium dicta 4 2 2, 4 26 6, 4 33 4. 

)echalia Thessaliae opp. 4 2 3. 

)edipus ubi expositus sit 9 2 4. patrem 
ubi occiderit 10 5 3. sphing-em ut exci- 
derit 9 26 2. ex Iocasta liberos*non sus- 
cepit 9 5 10. in Atticamne venerit 1 28 
7, 1 30 4. eius filii 5 19 6, 9 5 12, 9 18 
3, 9 25 2. 

)edipodia poesis 9 5 11. 

JidLTtodia "/,Q7]V7} 9 18 5 et 6. 

)eneus Pandionis f. nothus 15 2. 

)eneus Porthaonis f. Aetoliae rex 2 25 2, 

4 35 1. Heiculis socer 2 13 8. 
)eniadae pop. Acarnanum 1 11 4. a Mes- 

seniis invaduntur et expugnantur 4 25 

1, 5 26 I. 
)enias Oebotae pater 7 17 6. 
i)enobius Thucydidem revocal 1 23 9. 
)enoe Argolicus vicus 2 25 2. pug-na ibi 

commissa 1 15 1, 10 10 4. 
)enoe demo Attico nomen dedit 1 33 8. 
)enoe fons Pheneat. 8 15 6. 
)enoe Nympha 8 47 3. Panis nutrix 8 

30 3. 

Oenomaus Alxionis vel Marlis f. 5 1 6, 5 
22 6, Pisae rex 8 20 2, Harpinnam con- 
dit 6 21 8, cum procis filiae certat 6 21 
7 — 11, 5 10 6, 5 14 6, 5 17 4, Myrtili 
dolo vincitur 8 14 10. tttQtt^LTtTtog 6 
20 17. eius domus 5 14 7, 5 20 6 , 6 18 
7. sepulcrum 6 21 3. 

Denone ins. postea Aeg^ina 2 29 2. 

Denopion Cretensis coloniae dux 7 4 8, 7 

5 13. 

Denotria Italiae regio 8 3 5. Oenotrus Lycaonis f. Oenotriae rex 8 3 5. 
Oenusae ins. 4 34 12. 
Oeoclus Neptuni f. 9 29 1. 
Oe/olycus Therae f. 3 15 8, 4 7 8. 
Oeonus Herculis consobrinus 3 15 4 et 5. 
OLCOVOGY.07tstov Tiresiae 9 16 1. 
Oeroe fl. 9 4 4. 
Oetae montis trames 3 4 8, 10 22 1. du- 

plex ib. 8. ad Oetam mare coenosum 7 

15 4. 
Oelolinus 9 29 8. 

Oetylus Arg-ivus Amphianactis f. 3 25 10. 
Oetylus Lacon. opp. 3 21 7, 3 25 10. 
Og~oa deus Carum v. Osogo. 
Ogryle Sardiniae opp. 10 17 5. 
Ogrylus, Ogrylae condilor 10 17 5. 
Og-yg-iae Thebae 9 5 1. Ogygia porla 9 

8 5. 
Ogygus Eleusinis pater 1 38 7. UVTO- 

%%-CHV 9 5 1. 
Oicles Mantii f. Amphiarai pater 3 12 5, 

6 17 6, 8 2 4, 8 36 6. 
Olaidas (?) Thebanus Pyth. 10 7 8. 
Olbia opp. Sardiniae 10 17 5. 
Olbiades pictor 13 5. 
Olbius fl. Pheneat. 8 14 3. 
olea Minervae renata 1 27 2. YttXXLGtS- 

cpavog 5 15 3. GtQSTtrrj 2 28 2. oleae 

duae antiquissimae 1 30 2, 8 23 5. olea 

et ilex ex eadem radice nascentes 8 37 

10. oleagina facies 10 19 3. 
oleaster 2 31 10, 2 32 10, 5 7 7, 5 14 3, 5 

15 3, 8 48 2. 
Olen Lycius hymnum in Achaeiam scripsit 

5 7 8: in llithyiam 1 18 5, 8 21 3, 9 27 

2: in Iunonem 2 13 3. eius vaticinia 10 

5 7 — 8. 
Olenia petra 6 20 ? 16. 
Olenius Eleus avxoyftcov 6 20 16. 
Olenus Achaeorum urbs 7 18 1, 7 22 I. 
olei g-enera laudata 10 32 19. oleo perun- 

g-untur qui Trophonium consulunt 9 39 

7. oleo lapis perfundilur 10 24 6. 
Olidas (?) Eleus 6 15 2. 
Olmones Boeotiae opp. 9 24 3. olim Hal- 

mones 9 34 10. 
Olmus s. Halmus Sisyphi f. 9 24 3, 9 34 

10. 
Olus opp. Cretae 9 40 3. 
Olympia dea 1 18 7. Ilithyia 6 20 2. 
Olympia lucus Olympii Iovis in Elide 3 8 

4 — 5. Pisaeae finitima 5 17. Olympiae 

etLacedaemonis distantia 616 8. g-ymua- 

sia 6 6 3,6 23 1—7. stadium 6 20 8. 

stadii carceres 6 20 10. hippodromus et 

Taraxippus 6 20 15. 
Olympici ludi vetustissimi 5 7 9, 8 2 2. 

cur quinto qnoque anno ag-itati 5 7 9. 

eorum oriero 5 7 6—9. intermissorum in- 

stauratio 54 5 — 6, 58 5. eorum varia 426 INDEX. genera et ordo 5 8 6 — 11. quaedam ab- 
rogata 5 9 1 — 2. eorum praesides 5 9 4. 
atlilelarum et iudicum iuramentum 5 24 
9. athletarum habitacula 6 21 2, fraus 
graviter vindicata 5 21 2—17, 6 6 0. 
viclorum ex oleastro coronae 5 15 3. vi- 
ctorum tabulae 3 21 1 , 5 21 9, ti 2 3, 6 

8 1, 6 13 10. statuae fi 1 — 18. vicloriae 
reportatae a mulieribus 3 8 1. ludis spe- 
ctandis inlerdiclum mulieribus 5 6 7. 

Olympicus senalus6 3 7. Olympicum tem- 
plum 5 10. Olympii Iovis simulacrum et 
thronus 5 11. Olympicae arae 5 13 8 — 14 
1, 5 14 4 — 10. sacrorum ligna 5 13 3, 5 

14 2. thesauri 6 19. donaria 5 21-27. 
Olvmnias I 5 8 6. IV 4 4 5. VI 6 3 8, 7 

17 6. VIII fi 22 2. IX 4 5 10. XIV 4 13 
7, 5 8 6. XXIII 4 15 1, 5 8 7. XXV 5 8 
7. XXV11I4 23 4, 5 8 7. XXIX 4 23 10. 
XXX 8 39 3. XXXIII 5 8 8. XXXIV 6 
22 2. XXXVII 5 8 9. XXXVIII 5 '9 1, 6 

15 8. XLI 5 8 9. XLVIII 6 22 3, 10 7 
4. L 5 9 4. LIV 8 40 1. LVIII 10 5 13. 
LIX 6 18 7. LXI 6 18 7. LXV 5 8 10, 
6 10 4. LXVl 6 10 6. LXVIII 6 13 10. 
LXX 5 9 1. LXXI 5 9 1,696. LXXII 

6 9 5. LXXIII 6 9 4. LXXIV 6 6 5. 
LXXV 6 3 8. LXXVI 6 6 6. LXXVII 5 

9 3, 6 6 6. LXXVIII 6 14 1. LXXIX 4 
24 5, 6 14 1. LXXX 6 3 8, 7 17 6. 
LXXXIV 5 9 1 LXXXVI 5 11 3. 
LXXXIX 6 7 8. XC 6 7 8. XCIII 5 8 10. 
XCVI 8 45 4. XCIX 5 8 10, 6 18 6. CI 

7 25 4. CII 4 27 9, 6 5 3, 8 27 8. CIII 
5 9 5. CIV 5 9 6, 6 22 3. CV 10 2 3. 
CVIII 5 9 6, 10 3 1. CXII 5 21 5. 
CXXVIIl 5 8 11. CXXXI 5 8 11. CXLV 
5 8 11. CLX 7 17 1. CLXXVIII 5 21 9. 
CXCII 5 21 16. CCI 5 21 18. CCXVIII 5 

21 12. CCXXVI 5 21 15. 
Olympiades in tabulis Eleorum omissae 6 

4 2, 6 8 3, 10 36 9. 'AvolviMlCidsg 6 

22 3. 

Olympias fons 8 29 1. 

Olympias Neoptolemi filia, Alexandri M. 

mater 1 II 1. cum dracone concumbit 

4 14 7. in Philippi liberos saevit 8 7 7. 

punilur 1 11 4, 1 25 6, 9 7 2. 
'OXvfMiSlOV Megar. 1 40 4. Ephes. 7 2 

9. Sicyon. 2 7 3. 
Olympiodorus 1 25 2, 1 29 13, 10 18 7, 

10 34 3. 
Olympiosthenes stat. 9 30 1. 
Olympus Arcadiae mons 8 38 2, Thessa- 

liae 6 5 5. 
Olympus Marsyae discipulus 10 80 9. 
Olympus stat. 6 3 13. 
oXvv&T) arbor 4 20 2. 
Olynthus urbs oppugnatur ab Agesipolide 

3 5 9 
Omphace opp. Siciliae 8 46 2, 9 40 4. Omphalion pictor, Niciae disc. 4 31 12. 
Omphalion Pisaeus 6 21 1, 6 22 2. 
Onaethus stal. Thylaci fr. 5 23 5. 
Onasias pictor 9 4 2, 9 5 11. 
Onassimedes stat. 9 1'2 4. 
Onatas Aegineta stat. Miconis f. 5 25 J 

el 13, 5 27 8, 6 12 1, 8 42 7 et 9, i 

13 10. 
Onga Minerva apud Phoenices 9 12 2. 
Onceum locus Arcad. 8 25 4. 
Onchestus Neptuni f. 9 26 6. 
Onchestus opp. Boeot. 1 39 5, 9 26 6. 
Oncus s. Oncius Apollinis f. 8 25 4 et 11 
Onetor Phronlidis pater 10 25 2. 
Onomarchus Phocensium dux 10 2 5. 
Onomacritus de Gratiis 9 35 1, de Hercul 

Idaeo 8 31 3, de Tilanibus 8 37 5. cai 

mina eius Musaeo supposita 1 22 7. 
Onomaslus Smyrnaeus 01. 5 8 7. 
ovopaxct v. festum. 
ovov yvciftog promontor. 3 22 10, 3 23 1 
Opheltes Lycurgi f. 2 15 2. 
Opheltes Penelei f . 9 5 16. 
Ophioneus vales 4 10 5. caecus natus ib 

6- visum repenle recuperat 4 12 10, ie 

cuperatum amittit 4 13 3. 
ocpig i. q. dQccKCQV 8 8 5. 
"Ocpecog KSCpcdr} Boeotiae 9 19 3. 
Ophis fl. Manlineae 8 8 4 et 7. 
Ophitea-urbs Phocidis 10 33 9. 
Opici pop. Italiae 8 24 5. 
Opis Hyperborea 1 43 4, 5 7 8. 
Opis Iapygum rex 10 13 10. 
Ops Melanis paler 8 28 5. 
Opunlii 2 19 8._ 
Opus opp. 10 35 1. 
oraculum singulare 7 22 3. barbaro bar 

bare respondel 9 23 6. synonymis falH 

8 11 10. oracula quae mulier edideri 
prima 10 12 1. 

oraculum de Aesculapii malre 2 26 7 
de Alcmaeone 8 24 8. de Arcadia a La> 
cedaemoniis non invadenda 8 16. de 
Arcadis ossibus 8 9 4, 8 36 8. de Argi 
varum mulierum forliludine 2 20 10. dej 
Aristomenis scuto 4 32 5. de bove cae* 
dis reo 5 27 10. de Callirrhoe immolan- 
da 7 21 3. de Caphyensium pueris 8 23 
7. de Cerens cultu negleclo 8 42 6. de 
Cirrha expugnanda 10 37 6. deCleomede 
ullimo heroum 6 9 8. de Codro 7 25 3. 
de Comaetho 7 19 4. de Delphis Apolli 
nis cura 5 3 1, 10 6 7. de daenione a 
Temesaeis expiando 6 6 8. de duce I 
Doriensibus quaerendo 5 2 5. de Epa- 
minondae morte 8 11 10. Ergino de 1U 
beris procreandis non esse desperandum 

9 37 4. de Eubola victuro 6 8 3. de 
Eurypvlo 7 19 6 et 8. de Glauci periu- 
rio 2 18 2. deHannibalis inorte 8 11 10. INDEX. 427 e Hectoris ossibus 9 18 5. de Homeri 
atria 8 24 14 et 10 24 2. de love Itho- 
»ata tripodibus donando 4 12 7. de 
.euctrica pugna 4 26 4 et 9 14 3. de 
llantinea alio loco condenda 8 8 4. de 
jledonte 7 2 1. de Messene dolo ca- 
lienda 4 12 1 et 4. de virgine a Messe- 
I iis immolanda 4 9 4. bellum Messenium 
juando sit finem habiturum 4 20 1. de 
Debota ornando 6 3 8, 7 17 6 et 13. de 
)restis in Arcadiam migratione 8 5 4, 
Lssibus 3 3 6. de Oronte Indo 8 29 4. 
Iie Phigalensium redilu 8 39 4. de Phi- 
lippi Macedonis morte 8 7 6. de Pho- 
ensium et Thessalorum praelio 10 1 4. 
Msam Iovi curae esse 5 3 1. de Scephro 
ugendo 8 53 3. de Sicilia condenda 8 
1 12. de Smyrna condenda 7 5 3. 
Jpartanis ab avaritia periculum esse 9 
12 10, a rege claudo 3 8 9. de supplici- 
>us venerandis 8 25 1. de Syracusis 
:ondendis 5 7 3. de Theagene restitu- 
mdo 6 11 8. de Themisloclis spoliis 
'ersicis 4 32 5. de Tisameni ossibus 7 
l 8. cf. Bucis, Euclus, Phaennis, Phe- 
nonoe, Sibylla. 
aea regio 2 30 5. 

itoria ars a Gorgia restituta 6 17 8. 
chomenius campus 8 13 4. 
chomenus Arcadiae urbs 8 12 9, 8 13 6, 

36 6. 7tolv[ir}Xog 8 3 8. urbs vetus 

1 13 2. oppidula eius 8 27 4. Orchome- 
lii Arcades 7 14 1. 

chomenus Lycaonis f. 8 3 3, 8 36 1. 
chomenus Minyae f. 9 36 6. 
chomenus Minyeius 9 36 6. Orchomenii 
peste vexati 1 44 7. a Thebanis sedibus 
pulsi 9 15 3 et 9 17 1, a Philippo resli- 
luti 4 27 10 el 9 37 8. diviles 19 3,8 

33 2, 9 34 6, 9 38 8. cum Codri tiliis in 
Asiam migrant 7 2 3, 9 37 8. signo 
Apollinis spoliantur a Sylla 9 30 1. 
cus a Plutone clauditur 5 20 3. 

ealae 3 24 4. 

esteum Arcad. opp. antea Oresthasium 
8 3 2. 

hestes Agamemnonis f. Argorum et Spar- 
'lae rex2 18 5-6, 3 1 5, 3 16 7, Achae- 
torum 8 5 1. in Arcadiam demigrat 8 5 
(4. matricidii reus 1 28 5, 2 31 4 et 8, 8 

34 4. insanit 3 22 1, 8 34 1—4. Dianae 
[Tauricae signum afferl 3 16 7. Eumeni- 

dum templum condit 7 25 7. eius filius 
et uxor 1 33 8. 2 18 6, 3 1 5: ossa 3 3 
'6, 3 11 10, 8 54 4 : G%r\vr) 2 31 8 : statua 

2 17 3. 

L Aurelius Orestes 7 14